FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE"

Transkript

1 NR Adresses/bureau 3 Redaksjonelt 4 Minneord for Jarl Skofterud 6 Innkalling årsmøtet Rapport moral, compte-rendu de l assemblée et lettre à KD. 12 Associations nordiques 13 Rapport financier 14 Séminaire du 20 0ctobre Estelle : Apprendre le français en jouant aux dominos 24 Jon : Les Normands à la conquète de l Europe 26 Mille : En norsk elev i Montpellier 27 Notre club de lecture, Horten vgs. 30 Giro/paiement 31 Caen-Rouen du 6 au 14 septembre 32 Adresse retour/inscriptions

2 FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE André Avias mob: e-post: *Høgskolen i Østfold 1757 Halden tlf.: faks: Idun Frank Folkedahl Herumvneien, 1430 Ås Tlf.: e-post: *Drømtorp vgs. Pb. 1323, 1401 Ski tlf.: Pierre Lederlin e-post: *Høgskolen i Østfold 1757 Halden Tlf: Faks: Line Engstrøm Lambersetter vgs. Skole e-post: m Estelle D. Fohr- Prigent e-post: Jean- Louis Tarrou Ruglandsveien 6, 1358 Jar Mob.: *ILOS, Univ. i Oslo P.b. 1003, Blindern,0315 Oslo Tlf e-post: Rolf Tobiassen Skogfaret 44, 1344 Haslum Tlf.: e-post: Anette Haug Kirkebøen Geitemyrsv. 9B, 0171 Oslo Tlf: e-post: ** PAGES SUR INTERNETT/ NETTSIDER FOR FRANSKLÆREREN : http: //www. fransklaereren. no/ Ansvarlig: André Avias Styreleder: Pierre Lederlin Ansvarlig redaktør: André Avias Øystein Vestmoen Hummerbakken 3294 Stavern Jon Petter Wettre Narverudvn. 88, 3124 Tbs *Greveskogen vgs 3122 Tønsberg tlf: faks: e-post: Toril Wiedswang Maridalsvn. 64, 0458 Oslo e-post: CCCL: Jean Pierre Raveneau Språkattaché Tlf Faks : e-post: 2

3 REDAKSJONELT Dette nummeret av Fransklæreren har et variert og rikt innhold. Bladet består av ulike ingredienser: fra vårt årsmøtet, diskusjonen om nye eksamenstyper til didaktiske undervisningsforslag. Du vil se at den første artikkelen er et minneord for Jarl Skofterud vår første leder som gikk bort nylig så brått. Le 24 janvier, le bureau a eu sa première réunion constituante. Le nouveau bureau est constitué de: Pierre Lederlin (président), Rolf Tobiassen (vice président), Estelle D. Fohr Prigent (trésorière), André Avias (rédacteur de la revue et des pages web), Toril Wiedswang et Anette Haug Kirkebøen (responsables des séminaires), Øystein Vestmoen et Jon Petter Wettre (impression et envoi de la revue + lobbying), Line Engstrøm et Idun Frank Folkedahl (recrutement), et Jean Louis Tarrou (dépliants).... I tilfelle du endrer adresse, både elektronisk og fysisk, vil jeg be deg om å huske å sende oss de(n) nye. Det vil hjelpe oss veldig for å sende både bladet og diverse informasjoner raskt og effektivt. Jeg vil takke her alle som har bidratt til dette nummeret og ber at flere sender stoff til neste nummer. André Valg av 2. fremmedspråk i 7. og 10. klasse Informasjonfolder for franskfaget Som vedlegg til dette nummer av Fransklæreren vil dere finne informasjonsfolderen VELG FRANSK beregnet på elever og foreldre som snart skal treffe et valg. Å satse på fremmedspråk er en nasjonal sak, er det blitt fremhevet av politikere og andre, de siste årene. Fremmedspråk åpner dører, har de minnet oss om. Fransklærerforeningen i Norge vil dessuten legge vekt på at den som lærer seg flere fremmedspråk, bidrar til fredsarbeidet i verden, for da kan man lettere snakke sammen over grensene. Folderen foreligger i farge på nettet på og på og kan printes av skolene med tanke på de nærliggende info møtene på skolene. Flere eksemplarer kan fåes ved henvendelse til eller Man kan også printe en A4/A3 plakat til oppslag. Det er viktig at grunnskole og videregående skole samarbeider best mulig for å sikre en god overgang. Styret i Fransklærerforeningen i Norge 3

4 FLF S FØRSTE LEDER, JARL SKOFTERUD, ER GÅTT BORT. Et sorgens budskap er kommet: 28. januar 2008 gikk Jarl Skofterud bort, etter bare 3 måneders sykeleie. Og han ble bare 67 år. Men han rakk å sette dype spor etter seg. Han var lærer i videregående skoler i Østfold i en menneskealder. Ved Christian August videregående skole/halden Gymnas var han ansatt i perioden , der han fikk vist sine administrative evner i den nye studieinspektørstillingen og som undervisningsinspektør I i Han fikk da god bruk for sine gode organiseringsevner og behagelige omgangstone. Han ble rektor ved Frydenberg videregående skole i Fredrikstad Vi som samarbeidet med ham, visste at han i disse årene arbeidet med et stort prosjekt: det nemlig å få inn fransk i høyere utdanning i Halden. Jarl hadde lenge hatt god kontakt med næringslivet og med utdanningsadministrasjonen i fylket. Ved Østfold Distriktshøyskole hadde man siden 1977 hatt et vellykket tyskstudium, Merkantil tysk og internasjonal handel, og fra departementshold ble det uttrykt behov for oppstart av et tilsvarende studium i fransk. Jarl, som selv både arbeidet innen skoleverket og i næringslivet, var en sterk forkjemper for et studium der man kombinerte fransk språk og kjennskap til næringsliv og handel. Han var nok ganske stolt da han i bladet Fransklærerens nr. 2, 1989 kunne skrive: Østfold distriktshøyskole fikk grønt lys fra departementet til å sette i gang sitt studium i Merkantil fransk og internasjonal handel i mai måned. Det lå nok atskillig arbeid fra Jarls side bak dette vedtaket, men som den diskret person han var, nevnte han ikke noe om egen innsats. Selv ble han den første amanuensis i fransk i Halden, og fungerte som studieleder Studiet ble meget vellykket og tiltrakk seg mange studenter. Noe av det spesielle ved studiet var at alle studenter skulle ha en utplassering i fransk eller franskspråklig næringsliv. Da krevdes det gode kontakter i Frankrike. Og dette var noe som nok passet Jarl godt, kontaktskapende som han var, av natur, hadde vi nær sagt. Hans Frankrike reiser i 1989 ble meget vellykket, og han la da et godt grunnlag for videre utvikling av kontaktene og studiet i MFIH. Han gikk så tilbake til en lektorstilling ved St. Olav videregående skole i Sarpsborg, og hadde også oppdrag som øvingslærer i fransk og engelsk for studenter knyttet til lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold. Som kollega og studieleder var Jarl veldig dyktig til å samle kollegene om prosjekter, sette i gang nytenkning, administrere og oppmuntre. Han hadde alltid flere prosjekter på gang, og jobbet sent og tidlig. Han var også flink til å markedsføre franskstudiet. Med sine mange kontakter i pressen visste han å få blest om fransken og skolens planer. Han var også en trofast venn og kollega. Han sluttet ved franskseksjonen på ØDH i 1991, men hvert eneste semester siden stakk han oppom 4

5 kontorene og slo av en prat med kollegene. Senest høsten Fransklærerforeningen i Norge vil minnes at det var først og fremst han som gikk i spissen for stiftelsen av denne foreningen. Stiftelsesmøtet ble holdt 13. februar 1986 på Stabekk videregående skole. Det var helt naturlig at Jarl ble valgt til foreningens første leder. Og det skulle vise seg at det var et meget godt valg. Med sitt vide kontaktnett, som han hadde fått til takket være vennlighet og glimt i øyet, kunne Jarl gi Fransklærerforeningen en driv av de sjeldne. På vel ett år hadde foreningen fått over 400 medlemmer! To år senere var vi 700! Tidsskriftet, som fikk navnet Fransklæreren, var han selv redaktør for helt fra starten og ut året Og han sparte seg ikke: 80 sider var nesten normen de årene. Riktignok fikk han mange bidrag fra medlemmene, men han redigerte og gjorde det meste av grovarbeidet på skolen, samtidig som han var rektor der. Straks foreningen var stiftet, fikk han i gang samarbeid mellom fransklærerforeninger i Norden. Det første møtet ble holdt i Halden, hjemme hos ham selv. Gjestfrihet var et varemerke. Jarl påtok seg også mange andre verv som hadde med faget fransk å gjøre. Han var i flere år leder av utvalget som vurderte og tildelte Trollstipend. Han var som en selvfølge med i utvalget som fikk opprettet en norsk seksjon ved Lycée Edouard Herriot i Lyon, der det tas opp 8 norske jenter hvert år for å forberede fransk Bac. Han hadde en klar innflytelse da det ble mulig for norske ungdommer å ta ett år ved franske gymnas. Han engasjerte seg sterkt, sammen med Bureau d Action Linguistique, i prosjektet Français 2001, som startet en mengde med kontakter mellom skoler i Norge og i Sør Øst Frankrike, men mest på Côte d Azur. Han arrangerte Frankrike uke i Halden, der alle butikkene hadde franske varer i vinduene, og hvor det var mange arrangementer som profilerte fransk kultur og språk. La force tranquille er et uttrykk som kan passe godt på Jarl. Man kunne være trygg for at ting ble gjort når han hadde fått ansvaret for en oppgave, uten at det ble gjort noe oppstyr omkring det. En kombinasjon av handlekraft og diskresjon var også hans varemerke. Vi takker for å ha kjent og fått lov å samarbeide med en så rik og aktiv personlighet, så elskverdig og med slike kontaktskapende evner. Og en sann Frankrike venn. Frankrike hedret ham da også ved å tildele ham L Ordre des Palmes Académiques. Emerentze Bergsland Rolf Tobiassen 5

6 Årsmøtet /assemblée générale 2008 Innkallingen / la convocation : Convocation pour l'assemblée générale 2008 de l'anef Innkaling til FLFs generalforsamling 2008 L'assemblée générale aura lieu le jeudi 3 janvier de 16 h à 17 h à la cantine du 12e étage de HF bygg, Blindern (Oslo), après la Journée pédagogique universitaire La cantine sera ouverte dès 15h15. Generalforsamling vil finne sted torsdag den 3. januar 08 på 13. etasje, HF Bygg, Blindern (kantine), melleom kl og 17.00, etter Faglig pedagogisk dag Kantine åpnes Ordre du jour / På dagsorden 1. Approbation de la convocation et de l'ordre du jour / Godkjenning av innkaling og dagsorden 2. Rapport moral et financier pour l'année 2007 / Årsberetning og årsregnskapet for Election du nouveau bureau / Valg av styret 4. Questions diverses / Andre saker Situation du français à l'école Eksempeloppgaver til eksamen i Kunnskapsløftet: les exemples d'examens, qu'udirektorat a mis en ligne, sont scandaleusement mauvais pour le français. Certains d'entre vous ont déjà réagi en envoyant un courriel de protestation à udir.no Etter møtet, tradisjonstro: ost og vin + hyggelig samvær Bare ost og vin: 100 NOK. Ost og vin + medlemskap 2008 : 200 NOK (nye medlemmer), 250 NOK (gamle medlemmer) Anciens et nouveaux membres, venez nombreux. Vous êtes tous les bienvenus! 6

7 Vie de l'association 1. Rapport moral pour l'année 2007 Bureau pour l'année 2007 (gammel styre) Pierre Lederlin (président), Rolf Tobiassen (vice président), Ingvild Nyhuus (trésorière), André Avias (rédacteur de la revue et des pages web), Toril Wiedswang, Anette Haug Kirkebøen (séminaires), Line Engstrøm, Helga Sandbu Holen, Jean Louis Tarrou (recrutement), Indun Frank Folkedahl, Øystein Vestmoen, Jon Petter Wettre (lobbying) Réunions (styremøter) Le bureau s'est réuni 9 fois une fois par mois en dehors des périodes de vacances, en Fransklæreren 2 numéros de la revue (printemps et automne). Le rédacteur, André A., a essayé de lui donner un aspect plus professionnel, mais ce travail n'est pas encore terminé. La revue est maintenant imprimée par un imprimeur de Tønsberg, et Jon Petter W. et Øystein V. participent à son envoi aux membres. structure, afin que "programområdet for språkfag slås sammen med programområdet for samfunnsfag og økonomi med virkning fra skoleåret ". Nous avons aussi demandé à être consultés sur les questions qui relèvent des langues étrangères: "Med sin kompetanse innen fremmedspråkundervisning og organiseringen av denne ville Fransklærerforeningen i Norge sette pris på i fremtiden å bli høringsinstans når det vurderes omlegging av fremmedspråkundervisningen i landet. Dette er en ordning som praktiseres i flere andre europeiske land.". Contacts nordiques et européens Nous avons participé à la réunion nordique des associations d'enseignants de français (en mai à Helsinki). La prochaine réunion aura lieu en mai 08 à Stockholm. Nous n'avons pas pu participer au colloque de la FIPF (Fédération international des professeurs de français) en juin à Sèvres, mais nous avons participé à la réunion de travail de la CIO (commission de l'europe de l'ouest de la FIPF) en octobre à Luxembourg. Le rédacteur a fait un très gros effort. Il a beaucoup modifié le site pour qu'on retrouve plus facilement ce qu'on peut y chercher. Il a aussi fait de fréquentes mises à jour, et a lancé un blog. Séminaires Un seul séminaire, mais très intéressant, a été organisé cette année, le 20 octobre à Oslo, en collaboration avec ILS et le Centre culturel français. Il portait sur le portail web finlandais "Voie Expresse", fait par des profs de français finlandais avec l'appui de leur ministère de l'enseignement. Mme Claude Anttila est venue de Finlande le présenter aux 25 participants présents. Contacts avec le ministère Nous avons envoyé une lettre au nouveau ministre pour demander un changement de la Autres contacts Nous avons eu une active collaboration avec Nasjonalt fremmedspråksenter. Nous les remercions. Fremmedspråksenter a envoyé cette automne dans 1000 école un ensemble de documents ("Franskpakken") dans lesquels se trouvait le dépliant "Velg fransk" et la brochure "Fransk i verden". Excellente collaboration aussi avec le Centre culturel français: les attachés (d'abord Fabienne Ricordel, puis son remplaçant Jean Pierre Raveneau), ainsi que le reste du personnel. Nous les remercions de leur aide. Comme l'an dernier, nous n'avons pas participé activement cette année à la réunion d'automne de LMS (Landslaget for moderne språk). Divers Nous avons toujours des difficultés à joindre directement les membres: adresse courriel qui changent à la suite d'un déménagement, et filtres 7

8 à spam installés sur un nombre croissant de serveurs, et qui deviennent de plus en plus compliqués à contourner Le commentaire du président La réforme (LK06) a maintenant un an. Il est un peu tôt pour en dresser le bilan, mais on peut bien voir les tendances qui se dessinent pour les langues étrangères. Même si la section "langues étrangères" et la section "économie et sciences sociales" sont fondues en une seule section dès août 2008, la situation n'est pas rose. Mais il ne faut pas baisser les bras, au contraire. Nous devrions continuer les opérations de promotion du français au collège, finir de répertorier les collèges pouvant enseigner le français, essayer d'agir pour améliorer l'évaluation des compétences en langue (l'image de cet apprentissage a tout à y gagner). nouer des contacts avec les associations de profs d'espagnol et d'allemand pour des actions communes sur certains sujets Il y aurait encore bien d'autres choses à faire Annexe: Udir, foreløpige GSI tall Tabell 5: Andel elever på tilvalgsfag etter ny ordning 2007/08 Andel i 8. trinn Andel i 9. trinn Andel i 10. trinn * Tysk 26,0 25,6 26,0 Fransk 15,9 16,0 18,0 Spansk 35,4 30,6 22,3 Italiensk 0,0 0,0 0,2 Russisk 0,1 0,1 0,2 Andre språk 0,2 0,1 0,1 Fordypning engelsk 17,4 20,5 23,1 Fordypning norsk 4,7 6,6 9,5 Fordypning andre språk 0,4 0,4 0,7 * Elevene på 10. årstrinn har fremdeles tilvalgsfag etter L97, elevene som vises i tabellen på 10. årstrinn følger en prøveordning. Tabell 5 viser at 77,6 prosent av elevene har valgt annet fremmedspråk enn fordypning engelsk i 8. trinn. 8

9 2. Bref compte rendu de l'assemblée générale du 3 janvier 2008 L'assemblée générale 2008 de l'anef a eu lieu à la cantine du 12e étage de HF bygg, Blindern (Oslo), après la Journée pédagogique universitaire (Faglig pedagogisk dag 2008). Elle s'est bien passée. Il y avait 25 participants. Approbation de la convocation et de l'ordre du jour (godkjenning av innkaling og dagsorden), le rapport moral et financier pour l'année 2007 (årsberetning og årsregnskapet for 2007), puis l'élection du nouveau bureau (valg av styret). Dans les questions diverses (andre saker), une longue discussion a porté sur l'évaluation (les épreuves d'examen) et sur le projet de lettre au Ministère à ce sujet. On a parlé aussi des possibilités d'études en France (Rouen, Bayeux, etc) pour les élèves, de notre revue et de notre site. On a ensuite bien bu et bien mangé (fromage). Les 2 bouteilles de vin de la tombola organisée par Rolf ont toutes les 2 pris ensuite le train pour le Vestfold Le nouveau bureau Trois membres de l'ancien bureau ne se représentaient pas, principalement parce qu'ils ont trop de travail ou ne peuvent assister aux réunions. Il s'agit d'hega Sandbu Holen, Fabienne Olaisen, et Ingvild Nyhuus. Nous les remercions pour l'aide qu'elles nous ont apporté en Le nouveau bureau (nåværende styre) est constitué de: Pierre Lederlin (président), Rolf Tobiassen (viceprésident), Estelle D. Fohr Prigent (trésorière), André Avias (rédacteur de la revue et des pages web), Toril Wiedswang et Anette Haug Kirkebøen (responsables des séminaires), Øystein Vestmoen et Jon Petter Wettre (impression et envoi de la revue + lobbying), Line Engstrøm et Idun Frank Folkedahl (recrutement), et Jean Louis Tarrou (dépliants). 3. La lettre envoyée au Ministère til Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo Oslo, Eksempeloppgaver for fremmedspråk, Fransk nivå 1. Fransklærerforeningen i Norge drøftet på sitt årsmøte eksempeloppgavene som Utdanningsdirektoratet har lagt ut på nettet for kommentarer. Det kom på møtet frem til dels meget sterke reaksjoner på oppgavene. Foreningen vil herved presentere sine reaksjoner på eksempeloppgavene. Eksempeloppgaver for fremmedspråk som Utdanningsdirektoratet har lagt ut på nettet ( bryter med opplæringslova og strider mot grunnintensjonen i Kunnskapsløftet. Vi ber derfor Kunnskapsdepartementet å pålegge Utdanningsdirektoratet å utarbeide nye og mer riktige eksempeloppgaver så snart som mulig. Vi minner om opplæringslova: 4 7. Grunnlaget for vurdering med karakter i fag Grunnlaget for vurdering med karakter i faga er kompetansemåla i læreplanene for fag slik dei er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Karakteren skal gi uttrykk for den 9

10 kompetansen eleven har oppnådd på tidspunktet for vurderinga, og ut frå det som er forventa på dette tidspunktet. Om eksempeloppgavene i fransk, nivå I: Flere av de kompetansemålene som er oppgitt på side 10 i eksempeloppgavesettet til fransk nivå I samsvarer ikke med oppgavene, eller kan ikke måles eller vurderes. Vi viser dette i vedlegget "kommentarer til de enkelte oppgaver, nivå 1". Som oppgavetype kan en del av eksempeloppgavene danne presedens for de neste årene og de andre språk. Det gir et dårlig signal i en tid det snakkes mye om nivå og vurdering og om å gi språkfagene et kunnskapsløft På Fransklærerforeningens årsmøte kom det også frem sterke synspunkter på at "alle hjelpemidel er tillate, men ikkje fri tilgang til Internett, eller andre former for kommunikasjon." Målet med eksamen er ikke å vurdere hvor flinke/lite flinke elevene er i bruk av tospråklig ordbok, eller hvor god/dårlig skolens ordbøker er. Dessverre er mye av vurderingen basert på dette: elevene på nivå 1 kan ikke løse prøveoppgavene uten utstrak bruk av ordbok. Norge er det eneste land i vest europa som tillater seg dette. Ved å bruke tospråklige ordbøker får ikke elevene vist sin faktiske kompetanse når det gjelder læreplanens kompetansemål for det å skrive og forstå en skriftlig tekst, bortsett fra ett, bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler. Elever kan uten problemer finne tekster i læreverk og generelle eksempelsetninger i arbeidsbøker og arbeidsgrammatikker, og dette kan de lett innarbeide i det de skal besvare på målspråket. Det er direkte demotiverende for god læring når elever vet at de kan bruke omtrent alle hjelpemidler til eksamen. Selv om lærerne i sin undervisning legger til rette for en hensiktsmessig bruk av hjelpemidler, tror vi ikke elever flest vil bruke dette i en eksamenssituasjon. Vi håper på svar fra Kunnskapsdepartementet og imøteser det med stor interesse. For Fransklærerforeningen, Pierre Lederlin Rolf Tobiassen (leder) (nestleder) Kopi til: Utdanningsdirektoratet, Pb 2924 Tøyen, 0608 Oslo Nasjonalt fremmedspråksenteret, 1757, Halden Landslaget moderne språk, v/anne Berit Leganger, Ths. Heftyes gt. 64c, 0267 Oslo Vedlegg til brevet fra Fransklærerforeningen i Norge: 10

11 Kommentarer til de enkelte oppgaver, fransk nivå 1 Oppgave 1: Kompetansemålet Språklæring er først og fremst viktig for elevenes læring. Hvordan hver enkelt elev arbeider med teksten kan variere like mye som hver enkelt elevs svar på de andre oppgavene i oppgavesettet. Imidlertid kan ikke elevenes språklæringskompetanse vurderes med karakter. De individuelle forskjellene i denne kompetansen er ikke knyttet til spesifikt målbare og hierarkiske kriterier. Elevene vil være usikre på hva de kan skrive, og det de skriver vil sannsynligvis i større grad enn i de andre oppgavene basere seg på hva de tror sensor vil honorere. Dessuten finnes det skolebøker med råd for å bedre leseforståelse. Mange elever vil tenke at det lønner seg å kopiere fra boken med enkle tilpasninger til oppgaveteksten. Side 10 i oppgavesettet: Vi ser ikke klart sammenhengen mellom oppgaven og kompetansemålet undersøke likheter og ulikheter. Dreier det seg om transparente ord? Oppgave 2: Dette skulle være en prøve i elevenes leseforståelse. Elevene blir bedt om å finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i en tekst om Bocuse d Or og bruke opplysningene til å lage en informasjonsbrosjyre for norske kokkeelever. Det er definitivt bra at elevene skal svare på norsk for en leseforståelsesprøve. Slik sett er prøven valid. Imidlertid er oppgaven problematisk: Først og fremt er det uheldig at elevene skal anvende en helt ny sjanger, en informasjonsbrosjyre, for å vise sin forståelse. Det vil være vanskelig å vurdere om de opplysningene som elevene bruker i brosjyren er objektivt sett de mest relevante: valget vil være avhengig av hvordan hver elev tenker seg brosjyren. Det kan gjøre prøven mindre reliabel. På den annen side er det en rimelig virkelighetsnær oppgave. Side 10 i oppgavesettet: Elevene skal ikke gjøre rede for hovedinnholdet i teksten. Oppgave 3: Dette er en prøve i elevenes skrivekompetanse basert på deres evne til å lese og tolke tabeller. Evnen til å lese tabeller går antagelig inn som del av en grunnleggende ferdighet. Hvor innsiktsfullt kommentarene kan være beror bl.a. på elevenes innsikt i hvilke produkter som hører sammen, deres nærings og sunnhetsverdi osv., og det har lite å gjøre med språkkunnskaper i fransk. Oppgaveformen begrenser elevenes mulighet til å bruke et variert språk, særlig på nivå 1. Sannsynligvis blir det korte og kjedelige tekster. Side 10 i oppgavesettet: Oppgaven innbyr ikke til å bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner eller å Sammenligne sider ved levemåter. Oppgave 4: Dette er en prøve i elevenes skrivekompetanse. Sjanger er gitt, og det er fint. Det slår oss at noen elever kanskje bare vil stille spørsmål og forme teksten som et intervju. Forslagene til spørsmål er bra, elevene vil i liten grad kunne basere sin tekst på Bocuse teksten. Side 10 i oppgavesettet: Oppgaven har lite å gjøre med Samtale om dagligliv og Sammenligne sider ved tradisjoner, skikker og levemåter. Oppgave 5: Dette er en prøve i elevenes skrivekompetanse, en grei men for ambisiøs oppgave etter to år. Det kan ikke forventes at elevene kan så mye på dette tidspunkt. I Veiledning til vurdering nevnes ikke det å skulle beskrive/informere. Generell kommentar: Vi har påvist manglende samsvar mellom oppgaver og de kompetansemål som beskrives på side 10 i oppgavesettet. Det er svært uheldig. Utdanningsdirektoratet må påse at det er en klar sammenheng mellom veiledning om vurdering, oppgave og kompetansemål som prøves i oppgavesettet. 11

12 Réunion des associations nordiques des enseignants de français Du 25 au 26 mai 2007, au Centre culturel français d'helsinki (superbe CCF logé dans l'ancienne usine de cables Nokia); réunion très bien organisée et super sympa un grand merci aux Finlandaises et au Centre culturel! Finlande Le français est la langue qui a le plus progressé parmi les langues étrangères ces dernières années. Actuellement en 4 e position après le suédois, l'anglais et l'allemand élèves dont au collège et au lycée, essentiellement des filles de milieux urbains. Il y a aussi un lycée franco finlandais à Helsinki, deux école françaises (Helsinki et Rauma), deux filières bilingues (Tempere et Turku), et 8 jardins d'enfants avec "bain linguistique". Association APFF: sur environ 1000 profs de français, 840 sont membres de l'association. L'association coopère avec la Direction nationale de l'enseignement (l'udir locale). 12% des profs suivent un cours de formation continue au CCF chaque année (3 4 jours en juin, lors de la première semaine des vacances, avec bourse de l'association pour ceux qui habitent loin). Cotisation à l'assoc.: 12 /an. Le site de l'association finlandaise est à voir. Enfin, l'association produit (et vend) chaque année une banque d'exercices/activités de classe. Bref, association très active/dynamique et bien soutenue par le CFF. Travail de motivation: concours de la francophonie, autocollants comme cadeau lors de "la journée du choix des langues", livre cadeau de fin d'année pour les meilleurs élèves. Coopération avec la télé publique YLE pour reprendre certains reportages avec sous titres en français (sur le site YLE, à venir). Enfin, travail sur les certifications avec le DELF scolaire (464 candidats cette année pour ce premier diplôme, niveau A2 ou B1). Suède Association: 650 profs sont membres de l'association suédoise qui coexiste avec LMS. Pas de grosse activité. Une journée de formation est proposée en octobre, à laquelle viennent environ 80 profs. Problème de recrutement/contact avec les jeunes profs. La radio/télé scolaire (utbildingsradio/ur continue, et Chloé 9 émissions est toujours très utilisé dans plusieurs pays: Dernières productions: reportages en langue simple sur le Maroc/les jeunes au Maroc 4 films qu'on peut commander à (environ 250 NOK/dvd). Estonie Ce sont les écoles qui choisissent la place du français, et il y en a 4 où le F. est première langue. (suite page 28) 12

13 Rapport financier Regnskap 2007 for Fransklærerforeningen Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 2007 Inntekter Kontingent 1 400,00 300,00 300, , , ,00 300,00 550, , , ,00 Andre inntekter årsmøte/seminar 5 500, , , ,50 Støtte 0,00 Reklame/Annonseinntekter 1 000, ,00 Renteinntekter 55,00 55,00 Sum inntekter 1 400,00 300,00 300, , , ,00 0,00 300,00 550, , , , ,50 Kostnader FIPF 0,00 Årsmøte/seminar 3 430, , , ,80 Porto 1 651, ,00 393, ,00 Reisekostnader til møter 598, ,00 930, ,00 Medlemsblad trykking 3 375, ,00 Data/Internett 1 169, ,96 Bankkostnader 12,00 36,00 24,00 28,00 46,00 139,00 285,00 Etiketter 279,00 Plakat og foldere 0,00 Sum kostnader 610,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,76 Resultat 790,00 300, , , , ,00 0,00 300,00 550, , , , ,74 Inngående bank , , , , , , , , , , , , ,06 Overf Resultat 790,00 300, , , , ,00 0,00 300,00 550, , , , ,74 Utgående bank , , , , , , , , , , , , ,80 13

14 Séminaire du 20 octobre 2007 FRANSKLÆRERFORENINGEN INVITERER TIL KURS om DIDAKTISK BRUK av DIGITALE RESSURSER, LØRDAG Séminaire à l intention des professeurs de français de Norvège : «Utilisation du portail de français «V OIE EXPRESSE» en classe et en dehors de la classe» Organisateurs : L Association Norvégienne des Enseignants de Français, le BCLE (Ambassade de France), ILS (Université d Oslo). DATE : le samedi 20 octobre 2007, de 10 heures à 16 heures, plus rassemblement convivial («fromage et vin»), de 16H30 à 18H30. LIEU : salle d informatique no 241, «Helga Engs Hus», Université de Blindern Claude Anttila (à gauche) et Jean Pierre Raveneau (CCF) 14

15 Rapport Environ 25 personnes s étaient retrouvées à Blindern samedi 20 octobre en salle d ordinateurs à ILS. Claude Anttila établie depuis longtemps en Finlande, était venue nous présenter le portail pédagogique «Voie expresse» et aussi enseigner quelques secrets et astuces pour créer, utiliser et entretenir des sites du même type. C est avec un grand professionalisme et beaucoup de clareté qu elle nous a expliqué les possibilités d utilisation du site. De nombreux professeurs de plusieurs pays participent à son élaboration et son développement par des apports bénévoles de matériels didactiques qu ils ont créés eux mêmes le plus souvent dans le cadre de leurs classes. Peut on parler, encore une fois, de «l exception culturelle» finlandaise? Le site : Le site personnel d Anttila : Quelques informations sur Claude Anttila : : Experte en langue française à la Direction Nationale de l'enseignement, responsable de la page du français (site: des examens oraux, de la formation continue en français, élaboration des nouveaux plans d'enseignement, participation au groupe de travail sur le portfolio des langues, et à celui sur le centre de ressources pour le français... ) 2003: Chevalier de l'ordre des palmes Académiques 2005: Présidente de la Section de Finlande de l'ordre des Palmes académiques 15

16 16

17 17

18 Les dominos Pour les nuls (for Dummies) Estelle Fohr-Prigent, Bjørnholt Skole / Folkeuniversitet Participants : groupe de deux (ou trois) Matériel : dominos (papier plastifié) Objectif : réviser ou découvrir du vocabulaire But du jeu : réussir à former un cercle avec les dominos Durée de l activité : minutes Temps de préparation des dominos : 1 heure pour les utilisateurs expérimentés, 3 heures pour les petits nouveaux Déroulement : Les élèves reçoivent les dominos en désordre sur la table. Ils doivent essayer de les assembler pour former un cercle. Pour assembler les dominos : Les élèves travaillent en coopération. Il n y a ni gagnants ni perdants Suites au jeu : - donner les feuilles avec les solutions aux élèves qui ont fini, pour qu ils puissent les consulter chez eux. On peut aussi laisser les solutions sur Fronter. - donner une carte mentale reprenant les mots utilisés (dans la perspective d écrire une rédaction) - jouer au théâtre (fermer les yeux et dire «je dors», s étirer et dire «je me réveille», etc.). Cette activité peut aussi être faite avant les dominos. 18

19 Fabriquer les dominos Les dominos peuvent être fabriqués ou modifiés à l aide du logiciel Word (fonction Tableau ). Un tableau vide est disponible sur le site Pour insérer une image dans une case du tableau : Un cadre de recherche d images Clipart «Utklipp» apparaît. Taper un mot-clé correspondant à l image souhaitée. Pour réduire une image trop grande (qui déforme le cadre), il faut cliquer sur un coin de l image. 19

20 Fabriquer les dominos (suite) 1 2 Matériel : - insérer une feuille - les dominos imprimés sur papier dans une pochette - des pochettes plastique pour la plastification - 1 feuille = 1 pochette - une machine à plastifier (souvent cachée au secrétariat) - un massicot (beskjæringsmaskin) Conseil : faire de petites marques à l envers des dominos, pour pouvoir rassembler facilement les paquets de dominos. Les élèves mélangent en effet souvent leur paquet avec celui du groupe voisin. On écrit les marques avant de plastifier (ça tient plus longtemps). Exemples de marques : C, A, X, N, P,, 2, O régler la température avec une - couper les feuilles plastifiées avec le massicot personne qui connaît la machine, - commencer par couper les bords de la feuille ou bien à l aide du manuel d utilisation ; - couper en deux dans le sens de la hauteur si la température est trop haute, le - couper chaque domino plastique gondole / si elle est trop basse, le plastique se décolle. - passer chaque pochette dans la plastifieuse - aider le papier plastifié à se poser sur la table (sinon, la pochette repart parfois dans l autre sens ) 5 Et voilà!! Remerciements à Sanna Teerenhovi et Anita Vibe 20

Eksamen FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.2013 FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Comment tu dépenses ton argent? Skriv ein liten tekst på to til fire setningar om

Detaljer

Laser vert : moins de plus de 300. Acheter Laser PRODUITS CHAUDS. Pointeur Laser étanche

Laser vert : moins de plus de 300. Acheter Laser PRODUITS CHAUDS. Pointeur Laser étanche Notre entreprise Livraison et Garantie Politique de retour Avis des clients Blog E-mail Search BIENVENUE LASER VERT LASER ROUGE LASER BLEU VIOLET POINTEUR LASER POWERPOINT Accueil CHARGEUR >> Laser Vert

Detaljer

Oppgåve 4 Vel éi av oppgåvene under, og skriv ein samanhengande tekst. a) «Il y a trop de sport dans les médias.» Synest du det er for mykje sport på TV og i avisene? Liker du best å sjå på sport på TV,

Detaljer

OFNEC OFFICE FRANCO-NORVÉGIEN D ÉCHANGES ET DE COOPÉRATION

OFNEC OFFICE FRANCO-NORVÉGIEN D ÉCHANGES ET DE COOPÉRATION UNIVERSITÉ CAEN NORMANDIE CARRÉ INTERNATIONAL OFNEC OFFICE FRANCO-NORVÉGIEN D ÉCHANGES ET DE COOPÉRATION FRANSK-NORSK SENTER FOR UTVEKSLING OG SAMARBEID international.unicaen.fr/ofnec l Office franco norvégien

Detaljer

EKSAMEN FRA0502 Fransk II HØSTEN 2012

EKSAMEN FRA0502 Fransk II HØSTEN 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for moderne fremmedspråk - EKSAMEN FRA0502 Fransk II HØSTEN 2012 Faglig kontakt under eksamen: Sophie Vauclin Tlf.: 73596873/ 93063953 Eksamensdato:

Detaljer

Bienvenue au 50 ème anniversaire du Lycée René Cassin d Oslo. Velkommen til det 50. jubileumet til Den Franske Skolen i Oslo

Bienvenue au 50 ème anniversaire du Lycée René Cassin d Oslo. Velkommen til det 50. jubileumet til Den Franske Skolen i Oslo Bienvenue au 50 ème anniversaire du Lycée René Cassin d Oslo Velkommen til det 50. jubileumet til Den Franske Skolen i Oslo L HISTOIRE DU LYCEE SKOLENS HISTORIE Recherches / Etterforskning : Paul Monceyron

Detaljer

FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE

FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE NR. 2-2007 2 Adresses/bureau 3 Infos 4 Le mot du président 5 Grete Kleppen, traduite 7 La littérature norvégienne, en français 8 Article : Enseigner à des débutants 17 Adresses internet 18 Marte i Paris!

Detaljer

Cours de français pour la classe de 3ème Semaines 18 23, 2017 LÆRINGSMÅL TEMA/LÆRESTOFF VURDERING. Chapitre 6: «J habite à Belleville», p

Cours de français pour la classe de 3ème Semaines 18 23, 2017 LÆRINGSMÅL TEMA/LÆRESTOFF VURDERING. Chapitre 6: «J habite à Belleville», p Cours de français pour la classe de 3ème Semaines 18 23, 2017 Nom: LÆRINGSMÅL TEMA/LÆRESTOFF VURDERING - kunne presentere og snakke om dagliglivet og stedet der en bor - kunne bøye verb i ulike tider -

Detaljer

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL Session 2017 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL NORVÉGIEN Langue vivante 1 ÉPREUVE DU LUNDI 19 JUIN 2017 Séries L, ES, S Durée de l épreuve : 3 heures Séries ES/S coefficient : 3 Série L langue vivante obligatoire (LVO)

Detaljer

Prøve tema 1. Cappelen Damm AS

Prøve tema 1. Cappelen Damm AS Prøve tema 1 1 Complétez les phrases. Fyll ut med rett artikkel (un, une, des, le, la, l eller les). Je m appelle Julie. J habite à Tours. C est ville assez grande. À Tours, il y a cathédrale. C est cathédrale

Detaljer

Prøve tema 1. 1 Complétez les phrases. Fyll ut med rett artikkel (un, une, des, le, la, l eller les).

Prøve tema 1. 1 Complétez les phrases. Fyll ut med rett artikkel (un, une, des, le, la, l eller les). Prøve tema 1 Fyll ut med rett artikkel (un, une, des, le, la, l eller les). Je m appelle Julie. J habite à Tours. C est ville assez grande. À Tours, il y a cathédrale. C est cathédrale Saint-Gatien. Je

Detaljer

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL Session 2015 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL NORVÉGIEN Vendredi 19 juin 2015 Langue vivante 1 Séries L, ES, S Durée de l épreuve : 3 heures Séries ES/S coefficient : 3 Série L langue vivante obligatoire (LVO) coefficient

Detaljer

Rapport annuel 2012. p. 4 Reise til Frankrike?... p. 8 Felles språkdag... p. 12 Examens du BI. p. 16 Travailler du vocabulaire. p. 20 Et plus...

Rapport annuel 2012. p. 4 Reise til Frankrike?... p. 8 Felles språkdag... p. 12 Examens du BI. p. 16 Travailler du vocabulaire. p. 20 Et plus... Rapport annuel 2012. p. 4 Reise til Frankrike?... p. 8 Felles språkdag... p. 12 Examens du BI. p. 16 Travailler du vocabulaire. p. 20 Et plus... Le bureau/ Sommaire FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE SOMMAIRE/INNHOLD:

Detaljer

Årsplan i Fransk. C est chouette 2. 9. trinn, 2013-2014

Årsplan i Fransk. C est chouette 2. 9. trinn, 2013-2014 Årsplan i Fransk C est chouette 2 9. trinn, 2013-2014 Denne årsplanen ligger til grunn for undervisning og vurdering i fransk for 9.trinn. Årsplanen er veiledende og kan bli endret underveis. En full oversikt

Detaljer

Assemblée générale 2008... p. 4 De l immeuble à mon alter ego p. 16 DIXIT (l interculturel) p. 20 Faglig pedagogisk dag p. 26 Felles konferanse med

Assemblée générale 2008... p. 4 De l immeuble à mon alter ego p. 16 DIXIT (l interculturel) p. 20 Faglig pedagogisk dag p. 26 Felles konferanse med Assemblée générale 2008... p. 4 De l immeuble à mon alter ego p. 16 DIXIT (l interculturel) p. 20 Faglig pedagogisk dag p. 26 Felles konferanse med LMS, spanskforeningen og tyskforum p. 30 Le bureau/ Sommaire

Detaljer

Mars 2014. Assemblée générale 2013 La Norvège pays exotique? La oss skravle.. Kurs i Frankrike.. Frankrig og den koloniale arv

Mars 2014. Assemblée générale 2013 La Norvège pays exotique? La oss skravle.. Kurs i Frankrike.. Frankrig og den koloniale arv Mars 2014 Assemblée générale 2013 La Norvège pays exotique? La oss skravle.. Kurs i Frankrike.. Frankrig og den koloniale arv p. 4 p. 8 p. 12 p. 15 p. 22 Le bureau/ Sommaire FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE

Detaljer

Utarbeidet i samarbeid mellom Institut Français og ANSA.

Utarbeidet i samarbeid mellom Institut Français og ANSA. Første etappe; fra og med 20. januar Gå inn på www.admission-postbac.fr 1. Klikk deg inn på linken på høyre del av siden, hvor det står M inscrire" 2. Klikk på knappen midt på nederst hvor det står Continuer

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Utnytte egne erfaringer med språklæring i tilnærmingen til det nye språket Kommunisere med

Detaljer

L AG (årsmøtet).. p. 4 Udir om eksamen.. p. 18 Emoticônes p. 23 Haïti et le créole. p. 28. Seminar i Oslo!.. p. 29

L AG (årsmøtet).. p. 4 Udir om eksamen.. p. 18 Emoticônes p. 23 Haïti et le créole. p. 28. Seminar i Oslo!.. p. 29 L AG (årsmøtet).. p. 4 Udir om eksamen.. p. 18 Emoticônes p. 23 Haïti et le créole. p. 28 Seminar i Oslo!.. p. 29 Le bureau/ Sommaire FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE SOMMAIRE/INNHOLD: André Avias mob: 99

Detaljer

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL Session 2016 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL NORVÉGIEN Langue vivante 1 Séries L, ES, S ÉPREUVE DU VENDREDI 17 JUIN 2016 Durée de l épreuve : 3 heures Séries ES/S coefficient : 3 Série L langue vivante obligatoire

Detaljer

FR Fransk språk 2

FR Fransk språk 2 FR-122 1 Fransk språk 2 Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 FR-122 11.05.16 - generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum 2 FR-122 11/05-2016 Eksamensoppgave Skriveoppgave Manuell poengsum FR-122 1

Detaljer

Forslag til årsplaner LINGUA PLANET fransk Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter.

Forslag til årsplaner LINGUA PLANET fransk Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. Forslag til årsplaner LINGUA PLANET fransk Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 9. trinn Musique Læringsmål Her lærer eleven Uke 33 Ecouter 1: Mon Pays, une vidéo magique! - å kjenne

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE FRA1300 Fransk basisemne Vår 2012

EKSAMENSOPPGAVE FRA1300 Fransk basisemne Vår 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for moderne fremmedspråk EKSAMENSOPPGAVE FRA1300 Fransk basisemne Vår 2012 Faglig kontakt under eksamen: Svein Eirik Fauskevåg / George Chabert

Detaljer

Årsplan i Fransk. C est chouette trinn,

Årsplan i Fransk. C est chouette trinn, Årsplan i Fransk C est chouette 1 8. trinn, 2016-2017 Denne årsplanen ligger til grunn for undervisning og vurdering i fransk for 8.trinn. Årsplanen er veiledende og kan bli endret underveis. En full oversikt

Detaljer

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN. Langue vivante 2 ÉPREUVE DU MARDI 21 JUIN 2016

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN. Langue vivante 2 ÉPREUVE DU MARDI 21 JUIN 2016 Session 2016 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN Langue vivante 2 ÉPREUVE DU MARDI 21 JUIN 2016 Séries ES/S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire

Detaljer

LYCÉE FRANÇAIS RENÉ CASSIN D OSLO Skovveien 9 0257 Oslo Norvège Tél. 47/22 92 51 20 Fax : 47/22 56 06 99 E-mail : secretariat@rcassin.

LYCÉE FRANÇAIS RENÉ CASSIN D OSLO Skovveien 9 0257 Oslo Norvège Tél. 47/22 92 51 20 Fax : 47/22 56 06 99 E-mail : secretariat@rcassin. LYCÉE FRANÇAIS RENÉ CASSIN D OSLO Skovveien 9 0257 Oslo Norvège Tél. 47/22 92 51 20 Fax : 47/22 56 06 99 E-mail : secretariat@rcassin.no Oslo, le 15 octobre 2010 La proviseure Aux parents d élèves Chers

Detaljer

Eksamen 21.05.2013. FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/

Eksamen 21.05.2013. FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Eksamen 21.05.2013 FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Oppgåve 1 Vous aimez voyager? Liker du å reise? Kvifor / kvifor ikkje? Skriv ein liten tekst på to til fire

Detaljer

Årsplan for fransk 9. trinn Oddemarka skole 2017/2018

Årsplan for fransk 9. trinn Oddemarka skole 2017/2018 Årsplan for 9. trinn Oddemarka skole 2017/2018 Faglærer: Lars Olav Repstad Lærebok: C est chouette 2 Uke Kapittel Kompetansemål LK06 Læringsmål Språklige strukturer Grunnleggende ferdigheter Vurdering

Detaljer

Yves Jamait. 6 Regning i fremmedspråk. 8 Didactique.. 14 Jeux de vocabulaire 18 Statistiques. 30

Yves Jamait. 6 Regning i fremmedspråk. 8 Didactique.. 14 Jeux de vocabulaire 18 Statistiques. 30 Yves Jamait. 6 Regning i fremmedspråk. 8 Didactique.. 14 Jeux de vocabulaire 18 Statistiques. 30 Le bureau/ Sommaire FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE SOMMAIRE/INNHOLD: André Avias epost: andre.avias@hiof.no

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 13

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 13 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 13 Periode 1: UKE 34- UKE 39 Å finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og

Detaljer

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Årsplan: Fransk 2016 2017 Årstrinn: 10.trinn Lærer: Audun Bjerke Vestre Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Det arbeides med de

Detaljer

Alt for ofte blir problemer med avløpsrør i bygninger løst ved å bytte ut gamle defekte rør med nye. Dette innebærer tapphull- og utgravingsarbeide

Alt for ofte blir problemer med avløpsrør i bygninger løst ved å bytte ut gamle defekte rør med nye. Dette innebærer tapphull- og utgravingsarbeide Alt for ofte blir problemer med avløpsrør i bygninger løst ved å bytte ut gamle defekte rør med nye. Dette innebærer tapphull- og utgravingsarbeide med betydelig uleilighet fra bruddstykker, støv og støyforurensing,

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE FRANSK 9.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 10

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE FRANSK 9.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 10 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE FRANSK 9.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Side 1 av 10 Periode 1: UKE 33- UKE 39 Å finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige

Detaljer

Årsplan i fransk, 9. trinn skoleåret 2017/2018

Årsplan i fransk, 9. trinn skoleåret 2017/2018 Årsplan i, 9. trinn skoleåret 2017/2018 «Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Tri sélectif de déchets. Kildesortering

Tri sélectif de déchets. Kildesortering Tri sélectif de déchets Dans notre commune, on est légalement obligé de trier les déchets. Le but est de les recycler et ainsi contribuer à un meilleur environnement pour nous tous. Voici une description

Detaljer

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN. Mardi 23 juin 2015. Langue vivante 2

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN. Mardi 23 juin 2015. Langue vivante 2 Session 2015 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN Mardi 23 juin 2015 Langue vivante 2 Séries ES/S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) Durée

Detaljer

Forslag til årsplaner LINGUA PLANET fransk Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 10. trinn. vurdering

Forslag til årsplaner LINGUA PLANET fransk Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 10. trinn. vurdering Forslag til årsplaner LINGUA PLANET fransk Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 10. trinn Célébrités Uke 33 Læringsmål Her lærer eleven Ecouter 1: Célébrités françaises et francophones

Detaljer

Enchanté 1. Grammatikktema i kapittel 12

Enchanté 1. Grammatikktema i kapittel 12 Enchanté 1 Grammatikktema i kapittel 12 Repetisjon Verbtider presens, passé composé, imperativ, framtid med aller Imperativ Artikler, adjektiv, eiendomsord og preposisjoner Direkte og indirekte objektspronomen

Detaljer

M14/1/AYNOR/HP2/NOR/TZ0/XX

M14/1/AYNOR/HP2/NOR/TZ0/XX M14/1/AYNOR/HP2/NOR/TZ0/XX 22142050 NORWEGIAN A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 2 NORUEGO A: LENGUA Y LITERATURA NIVEL SUPERIOR

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Diagnostisk test for fransk PRØVE 1

Universitetet i Oslo Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Diagnostisk test for fransk PRØVE 1 PRØVE 1 Her følger en sammenhengende tekst der hvert åpent felt representerer ETT utelatt ord. Prøv å fylle ut så mange av de åpne felter som mulig med det ordet du mener gir best mening. Ordet bør være

Detaljer

No. 1 2009. Siden 1986

No. 1 2009. Siden 1986 Siden 1986 No. 1 2009 3. Redaksjonelt 4. Intervju med Gahr Støre 7. Infos culturelles, Jean-Louis 8. Skoleutveksling i Larvik 11. La réforme de l orthographe. Pierre 14. Enseigner avec TV5Monde, André

Detaljer

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4 Kommunikasjonsperm Fransk Overvåking og undersøkelser side 1 Smerter side 2 Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3 Sengeleie og stell side 4 Mat, drikke kvalme side 5 Bevegelse, syn, temperatur side

Detaljer

NORVÉGIEN Vendredi 19 juin 2015

NORVÉGIEN Vendredi 19 juin 2015 Session 2015 BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN Vendredi 19 juin 2015 Langue vivante 1 Durée : 2 heures Coefficient : 2 (STI2D, STD2A, STL, ST2S) Durée : 2 heures Coefficient : 3 (STMG) L usage du dictionnaire

Detaljer

Årsplan i Fransk. C est chouette 3. 10. trinn, 2013-2014

Årsplan i Fransk. C est chouette 3. 10. trinn, 2013-2014 Årsplan i Fransk C est chouette 3 10. trinn, 2013-2014 Denne årsplanen ligger til grunn for undervisning og vurdering i fransk for 10.trinn. Årsplanen er veiledende og kan bli endret underveis. En full

Detaljer

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn Lokal læreplan i, Huseby skole Fransk 8. trinn Introduksjon - hilse og ta farvel - spørre hvordan det går - telle fra 0 til 20 - presentere seg selv: jeg heter, jeg bor, jeg er norsk, jeg er år Alfabetet

Detaljer

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan: Fransk 2014 2015 Årstrinn: 10.trinn Lærer: Audun Bjerke Vestre Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Det arbeides med de

Detaljer

m15/1/aynor/hp2/nor/tz0/xx Monday 11 May 2015 (morning) Lundi 11 mai 2015 (matin) Lunes 11 de mayo de 2015 (mañana) 2 hours / 2 heures / 2 horas

m15/1/aynor/hp2/nor/tz0/xx Monday 11 May 2015 (morning) Lundi 11 mai 2015 (matin) Lunes 11 de mayo de 2015 (mañana) 2 hours / 2 heures / 2 horas m15/1/aynor/hp2/nor/tz0/xx Norwegian A: language and literature Higher level Paper 2 Norvégien A : langue et littérature Niveau supérieur Épreuve 2 Noruego A: lengua y literatura Nivel superior Prueba

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34-UKE 39 utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og

Detaljer

Årsmøte 2011. s. 4 Brev til Udir s. 6 Frankriketur. s. 10 Europeisk språkpris. s. 14 Le Top 50 2012 s. 17

Årsmøte 2011. s. 4 Brev til Udir s. 6 Frankriketur. s. 10 Europeisk språkpris. s. 14 Le Top 50 2012 s. 17 Årsmøte 2011. s. 4 Brev til Udir s. 6 Frankriketur. s. 10 Europeisk språkpris. s. 14 Le Top 50 2012 s. 17 Le bureau/ Sommaire FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE SOMMAIRE/INNHOLD: André Avias epost: andre.avias@hiof.no

Detaljer

NR 2 2008 2. 3. 4. 6. 8. 10. 12. 14. CECR 17. FADOM

NR 2 2008 2. 3. 4. 6. 8. 10. 12. 14. CECR 17. FADOM NR 2 2008 2. Adresses/bureau 3. Redaksjonelt 4. Séminaire à Otta 6. Niels Henrik Abel, Knut Tornaas 8. Wergeland traduit par Rolf 10. Gaétan Soucy, Guro Havrevold 12. Studere i Paris, Julie Børstad Skjervø

Detaljer

Gjennomgående plan i fransk for trinn. ved Atlanten ungdomsskole

Gjennomgående plan i fransk for trinn. ved Atlanten ungdomsskole Gjennomgående plan i fransk for 8. -10.trinn ved Atlanten ungdomsskole Side 1 Innholdsfortegnelse: s. 2 Kunnskapsløftets kompetansemål etter 10. årstrinn s. 3 8. TRINN: KOMPETANSEMÅL, TEMA, TID, KILDER,

Detaljer

Tidlig start... 8 Sykkeltur i Loiredalen 12 Vacances en France 14 Activités de classe.. 24 Statistiques du site. 30

Tidlig start... 8 Sykkeltur i Loiredalen 12 Vacances en France 14 Activités de classe.. 24 Statistiques du site. 30 Tidlig start... 8 Sykkeltur i Loiredalen 12 Vacances en France 14 Activités de classe.. 24 Statistiques du site. 30 Le bureau/ Sommaire FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE SOMMAIRE/INNHOLD: André Avias epost:

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 9. TRINN SKOLEÅR

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 9. TRINN SKOLEÅR Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Å finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tekster(

Detaljer

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan: Fransk 2014 2015 Årstrinn: 10.trinn Lærer: Lasse Agerup Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Det arbeides med de ulike

Detaljer

Hvordan lærer du best? Ulike tilnærmingsmåter

Hvordan lærer du best? Ulike tilnærmingsmåter Hvordan lærer du best? Ulike tilnærmingsmåter Lytting lytte til lærer (opplesning, fortelling, spørsmål) lytte til medelever (når de forteller, stiller spørsmål, deltar i rollespill, dramatisering, intervju,

Detaljer

Cliquer sur la version désirée klikk på ønsket versjon. Règlement financier - Année scolaire Betalingsreglement for skoleåret

Cliquer sur la version désirée klikk på ønsket versjon. Règlement financier - Année scolaire Betalingsreglement for skoleåret Cliquer sur la version désirée klikk på ønsket versjon Règlement financier - Année scolaire 2010-2011 Betalingsreglement for skoleåret 2010-2011 LYCÉE FRANÇAIS RENÉ CASSIN D OSLO Règlement financier -

Detaljer

Mars Assemblée générale... p. 4 Autrement dit... p. 14 France anno p. 20 Le Tour de France.. p. 24

Mars Assemblée générale... p. 4 Autrement dit... p. 14 France anno p. 20 Le Tour de France.. p. 24 Mars 2015 Assemblée générale.... p. 4 Autrement dit... p. 14 France anno 2015.. p. 20 Le Tour de France.. p. 24 Le bureau/ Sommaire FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE SOMMAIRE/INNHOLD: André Avias epost: andre.avias@hiof.no

Detaljer

Halsen ungdomsskole. Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag

Halsen ungdomsskole. Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag Halsen ungdomsskole Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag 1 Fremmedspråk på Halsen: Tysk, Deutsch Spansk, Espanol Fransk, Francaise Fordypning: Engelsk,

Detaljer

M03/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVEGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2

M03/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVEGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 c PROGRAMA IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI DEL DIPLOMA DEL BI M03/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVEGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 Friday

Detaljer

Halsen ungdomsskole. Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag

Halsen ungdomsskole. Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag Halsen ungdomsskole Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag 1 Fremmedspråk på Halsen: Tysk, Deutsch Spansk, Espanol Fransk, Francaise Fordypning: Engelsk,

Detaljer

St.prp. nr. 3 ( )

St.prp. nr. 3 ( ) St.prp. nr. 3 (1999-200) Om samtykke til å setje i kraft ein tilleggsavtale til skatteavtalen mellom Noreg og Frankrike av 19. desember 1980 med tilleggsavtalar av 14. november 1984 og 7. april 1995, underskriven

Detaljer

Numéro spécial 25 ans!!

Numéro spécial 25 ans!! Numéro spécial 25 ans!! Avec les fac-similés des couvertures des premiers exemplaires de notre revue Rapport annuel..p. 4 Mots scandinaves. p. 8 Entretien avec Senghor p. 20 Le TOP 50 p. 23 Dominos p.

Detaljer

Disjoncteurs sélectifs

Disjoncteurs sélectifs 233 Accessoires de SLS 235 Technique 236 231 de ligne principale Meilleure sécurité, installation rapide - avec les disjoncteurs SLS Hager Hager vous propose la solution optimale pour la protection des

Detaljer

Octobre år. Francophonie aujourd hui. p. 4 Projet théâtral p. 14 Starten til toppen.. p. 16 Engelsk som begrensning... p.

Octobre år. Francophonie aujourd hui. p. 4 Projet théâtral p. 14 Starten til toppen.. p. 16 Engelsk som begrensning... p. Octobre 2015 29. år Francophonie aujourd hui. p. 4 Projet théâtral p. 14 Starten til toppen.. p. 16 Engelsk som begrensning... p. 18 Le bureau/ Sommaire FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE SOMMAIRE/INNHOLD: André

Detaljer

Årsplan i fransk, 8. trinn skoleåret 2017/2018

Årsplan i fransk, 8. trinn skoleåret 2017/2018 Årsplan i fransk, 8. trinn skoleåret 2017/2018 «Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvan

Detaljer

Årsplan for 9. klasse i Fransk (2008 2009)

Årsplan for 9. klasse i Fransk (2008 2009) Årsplan for 9. klasse i Fransk (2008 2009) Lærer: Serge Licius Tekstbok: Chouette Nouvelle Mål for faget dem til og fransk språkbruk og egen kultur A fremme elevenes innsikt i det s evne til å ta hånd

Detaljer

Mots français d origine scandinave.. 4 Sur l examen final... 10 Fremmedspråkkompetanse?... 14 Trois petites fables... 22 40 år med frankofoni...

Mots français d origine scandinave.. 4 Sur l examen final... 10 Fremmedspråkkompetanse?... 14 Trois petites fables... 22 40 år med frankofoni... Mots français d origine scandinave.. 4 Sur l examen final... 10 Fremmedspråkkompetanse?... 14 Trois petites fables... 22 40 år med frankofoni... 26 Giro til betaling av medlemskontingenten... 31 Le bureau/

Detaljer

Roulements à rouleaux cylindriques

Roulements à rouleaux cylindriques Roulements à rouleaux cylindriques Roulements à rouleaux cylindriques 292 Définition et aptitudes 292 Séries 292 Variantes 293 Tolérances et jeux 294 Eléments de calcul 296 Eléments de montage 297 Suffixes

Detaljer

Uke Hovedemne Delemne Arbeidsmåte Læremidler Annet. Lage en presentasjon av seg selv. Muntlig presentasjon i grupper.

Uke Hovedemne Delemne Arbeidsmåte Læremidler Annet. Lage en presentasjon av seg selv. Muntlig presentasjon i grupper. HARALDSVANG SKOLE Årsplan 9.trinn 2011-12 FAG: Fransk Læreverk: C est chouette 2 Språklæring: Grammatikk, egenvurdering, hjelpemiddel, digitale verktøy Kommunikasjon: Formidle, forstå, uttale, finne relevant

Detaljer

VELG FRANSK! FRANSK ER GØY!

VELG FRANSK! FRANSK ER GØY! VELG FRANSK! FRANSK ER GØY! FRANSK FOR FREMTIDEN! Fransk er nummer 2 i verden (etter engelsk) som fremmedspråk. Nr. 2 i EU som morsmål og fremmedspråk. 77 land i verden er medlem av frankofonien; 32 har

Detaljer

Mise à jour des marges requises

Mise à jour des marges requises Mise à jour des marges requises Table des matières 1. Mise en place... 2 1.1 Chronologie des évènements... 2 2. Marges requises... 3 2.1 Marges requises pour les comptes dénominés en USD... 3 2.2 Marges

Detaljer

Interrogation. Chapitre 1. 1 Être ou avoir au présent?

Interrogation. Chapitre 1. 1 Être ou avoir au présent? Interrogation Chapitre 1 1 Être ou avoir au présent? a) Benjamin 17 ans. b) Nous lycéens. c) C une région touristique. d) Elles une maison en Alsace. e) Ce deux petites villes. f) Vous une grande maison

Detaljer

sentasjon av los Rodríguez nske grammatikk ssanse seminar.04

sentasjon av los Rodríguez nske grammatikk ssanse seminar.04 sentasjon av los Rodríguez nske grammatikk benhavn, 1662). ssanse seminar.04 Rodríguez spanske grammatikk (København, 1662) Rodríguez spanske grammatikk faller selvfølgelig inn i den spanske atiske tradisjonen

Detaljer

RØNVIK SKOLE. 2. fremmedspråk og faglig fordypning på Rønvik skole

RØNVIK SKOLE. 2. fremmedspråk og faglig fordypning på Rønvik skole RØNVIK SKOLE 2. fremmedspråk og faglig fordypning på Rønvik skole skoleåret 2014/2015 Orientering om 2.fremmedspråk og faglig fordypning Når du skal begynne på 8.trinn skal du velge et fremmedspråk eller

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE FRANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015 2016. Periode 1: UKE 34-UKE 39.

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE FRANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015 2016. Periode 1: UKE 34-UKE 39. Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE FRANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015 2016 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Side 1 av 9 utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket

Detaljer

Roulements à rouleaux cylindriques

Roulements à rouleaux cylindriques Roulements à rouleaux cylindriques Roulements à rouleaux cylindriques 292 Définition et aptitudes 292 Séries 292 Variantes 293 Tolérances et jeux 294 léments de calcul 296 léments de montage 297 Suffixes

Detaljer

M05/1/A1NOR/SP2/NOR/TZ0/XX NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2

M05/1/A1NOR/SP2/NOR/TZ0/XX NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 M05/1/A1NOR/SP2/NOR/TZ0/XX

Detaljer

Forslag til årsplan LINGUA PLANET fransk

Forslag til årsplan LINGUA PLANET fransk Forslag til årsplan LINGUA PLANET fransk Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. Ekstra uttaleøvelser og glosetrening finnes under Prononciation og Vocabulaire. Nivå 1 VG1 læringsmål Grammatikk

Detaljer

REQUÊTE APPLICATION KLAGESKJEMA

REQUÊTE APPLICATION KLAGESKJEMA Voir Note explicative See Explanatory Note Se klageveiledningen NOR Numéro de dossier File-number Klage nr. COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL

Detaljer

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL Session 2014 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL NORVÉGIEN Mercredi 18 juin 2014 Langue vivante 1 Séries L, ES, S Séries ES - S : durée : 3 heures - Coefficient : 3 Série L : durée : 3 heures - Coefficient : 4 Langue

Detaljer

Emnerapport for FRAN103, V-14

Emnerapport for FRAN103, V-14 Emnerapport for FRAN103, V-14 Emnebeskrivelse: Undervisningssemester Vår Undervisningsspråk Norsk og fransk Studienivå Bachelor Krav til studierett Emnet er ope for alle med ein studierett ved UiB. Mål

Detaljer

Charte d utilisation de l informatique au lycée René CASSIN d Oslo

Charte d utilisation de l informatique au lycée René CASSIN d Oslo Cliquez sur la version souhaitée klikk på ønsket versjon Charte d utilisation de l informatique au lycée René CASSIN d Oslo IKT-REGLER FOR DEN FRANSKE SKOLEN I OSLO Charte d utilisation de l informatique

Detaljer

M01/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2

M01/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 INTERNATIONAL BACCALAUREATE BACCALAURÉAT INTERNATIONAL BACHILLERATO INTERNACIONAL M01/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVEGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 Friday

Detaljer

M08/1/A1NOR/HP2/NOR/TZ0/XX NORWEGIAN A1 HIGHER LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A1 NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL SUPERIOR PRUEBA 2

M08/1/A1NOR/HP2/NOR/TZ0/XX NORWEGIAN A1 HIGHER LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A1 NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL SUPERIOR PRUEBA 2 M08/1/A1NOR/HP2/NOR/TZ0/XX 22080210 NORWEGIAN A1 HIGHER LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A1 NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL SUPERIOR PRUEBA 2 Thursday 22 May 2008 (morning) Jeudi 22 mai 2008 (matin)

Detaljer

Bienvenue en Norvège. Information pour les nouveaux immigrants sur leurs droits, opportunités et responsabilités dans la société norvégienne FRANSK

Bienvenue en Norvège. Information pour les nouveaux immigrants sur leurs droits, opportunités et responsabilités dans la société norvégienne FRANSK Bienvenue en Norvège Information pour les nouveaux immigrants sur leurs droits, opportunités et responsabilités dans la société norvégienne FRANSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold

Detaljer

OFFICE NORVÉGIEN DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

OFFICE NORVÉGIEN DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE PCT Guide du déposant Phase nationale Chapitre national NO Page 1 OFFICE NORVÉGIEN DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE EN TANT QU OFFICE DÉSIGNÉ (OU ÉLU) TABLE DES MATIÈRES L OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE RÉSUMÉ

Detaljer

Haugjordet ungdomsskole

Haugjordet ungdomsskole 2012 Haugjordet ungdomsskole FREMMEDSPRÅK OG FORDYPNING I ENGELSK Haugjordet ungdomsskole tilbyr språkene tysk, fransk, spansk og fordypning i engelsk. Alle elever skal velge ett av språkene. I følge læreplanen

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 FR generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 FR generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum Levert FR-122 1 Fransk språk 2 Kandidat 2110 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 FR-122 11.05.16 - generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 FR-122 11/05-2016 Eksamensoppgave Skriveoppgave

Detaljer

Klasse: 10G Uke: 10 og 11 PLAN FOR DE NESTE 4 UKENE. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Hele uka 10 Presentasjon. 11 Alireza 16 år Framføring

Klasse: 10G Uke: 10 og 11 PLAN FOR DE NESTE 4 UKENE. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Hele uka 10 Presentasjon. 11 Alireza 16 år Framføring Klasse: 10G Uke: 10 og 11 Se informasjon om «Ekstra tilrettelegging til eksamen» Informasjon bakerst til i dette n dokumentet. 11. mars: Sanna 12. mars: Andreas 14. mars: Alireza Ordenselever I 10G forventes

Detaljer

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL SPRÅK Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet UNGDOMSSKOLE ELEV BOKMÅL Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk,

Detaljer

Uke Hovedemne Delemne Arbeidsmåte Læremidler Annet. Lese, lytte, snakke, synge og gjøre arbeidsoppgaver. Samtale om tema.

Uke Hovedemne Delemne Arbeidsmåte Læremidler Annet. Lese, lytte, snakke, synge og gjøre arbeidsoppgaver. Samtale om tema. HARALDSVANG SKOLE Årsplan 8.trinn 2011-12 FAG: Fransk Språklæring: Grammatikk, egenvurdering, hjelpemiddel, digitale verktøy Kommunikasjon: Formidle, forstå, uttale, finne relevant stoff, tilpasse språk

Detaljer

Eksempeloppgave til muntlig eksamen i fremmedspråk Nivå I

Eksempeloppgave til muntlig eksamen i fremmedspråk Nivå I RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I FREMMEDSPRÅK ELEVER 2015 Studieforberedende utdanningsprogram: ST, STFO, ID, MD Fagkoder: FSPXXXX, PSPXXXX Fag: Fransk, spansk, tysk, kinesisk, japansk, russisk Fellesfag og

Detaljer

Selsbakk skole 5. september Års- og vurderingsplan Fremmedspråk: spansk Selsbakk skole 10. trinn Kompetansemål etter 10.

Selsbakk skole 5. september Års- og vurderingsplan Fremmedspråk: spansk Selsbakk skole 10. trinn Kompetansemål etter 10. Selsbakk skole 5. september 2016 Års- og vurderingsplan Fremmedspråk: spansk Selsbakk skole 10. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 10 Kompetansemål Språklæring Hovedområdet språklæring omfatter

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE

FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE NR. 1-2007 2 Adresser/styret 3 Redaksjonelt 5 Årsrapport 2006 8 Regnskap for 2006 9 Les gestes en français 13 Rapport fra workshop i Graz (CELV) 15 Séjour en Provence? 19 Etterutdanningskurs 21 Congrès

Detaljer

Oktober 2014. Bain linguistique.. p. 4 Spontan interaksjon.. p. 8 La Francophilophonie... p. 11 On écrit de l histoire. p. 16

Oktober 2014. Bain linguistique.. p. 4 Spontan interaksjon.. p. 8 La Francophilophonie... p. 11 On écrit de l histoire. p. 16 Oktober 2014 Bain linguistique.. p. 4 Spontan interaksjon.. p. 8 La Francophilophonie... p. 11 On écrit de l histoire. p. 16 Le bureau/ Sommaire FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE SOMMAIRE/INNHOLD: André Avias

Detaljer

Fransk språk og kultur Ett-årig studium 60 studiepoeng (ECTS) 3 universiteter i: Dijon - Montpellier - Perpignan

Fransk språk og kultur Ett-årig studium 60 studiepoeng (ECTS) 3 universiteter i: Dijon - Montpellier - Perpignan Institut français de Norvège Oslo Holtegaten 29 0355 - Oslo 1 Fransk språk og kultur Ett-årig studium 60 studiepoeng (ECTS) 3 universiteter i: Dijon - Montpellier - Perpignan Ofte stilte spørsmål 2 Innhold:

Detaljer

Senter for Interkulturell Kommunikasjon Misjonsv. 34, 4024 Stavanger, Norway Phone (+47) Fax (+47) Homepage:

Senter for Interkulturell Kommunikasjon Misjonsv. 34, 4024 Stavanger, Norway Phone (+47) Fax (+47) Homepage: Senter for Interkulturell Kommunikasjon Misjonsv. 34, 4024 Stavanger, Norway Phone (+47) 51 51 62 74 Fax (+47) 51 51 62 72 Homepage: http://www.sik.no ISBN: 82-7721-095-7 Title: PROGRAMME DE LUTTE CONTRE

Detaljer

Studiespesialiserende Service og Samferdsel Musikk, Dans og Drama 1100 elever 42 klasser 170 ansatte 200 år lang historie

Studiespesialiserende Service og Samferdsel Musikk, Dans og Drama 1100 elever 42 klasser 170 ansatte 200 år lang historie Studiespesialiserende Service og Samferdsel Musikk, Dans og Drama 1100 elever 42 klasser 170 ansatte 200 år lang historie Velkommen til Åpen skole Presentasjon av «programfag» - En skole mange særpreg

Detaljer

Semaine française. Fullt program, siste side / Programme complet, dernière page jjjj

Semaine française. Fullt program, siste side / Programme complet, dernière page jjjj Tromsø bibliotek og byarkiv Fransk uke Semaine française 2 8. m a r s 1. a p r i l Kåseri Anna Gavalda Kino Saras nøkkel førpremiere Avant-première Vernissage Utstilling Muriel Barbery Høytlesning Katherine

Detaljer