FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE"

Transkript

1 NR Adresses/bureau 3 Redaksjonelt 4 Minneord for Jarl Skofterud 6 Innkalling årsmøtet Rapport moral, compte-rendu de l assemblée et lettre à KD. 12 Associations nordiques 13 Rapport financier 14 Séminaire du 20 0ctobre Estelle : Apprendre le français en jouant aux dominos 24 Jon : Les Normands à la conquète de l Europe 26 Mille : En norsk elev i Montpellier 27 Notre club de lecture, Horten vgs. 30 Giro/paiement 31 Caen-Rouen du 6 au 14 septembre 32 Adresse retour/inscriptions

2 FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE André Avias mob: e-post: *Høgskolen i Østfold 1757 Halden tlf.: faks: Idun Frank Folkedahl Herumvneien, 1430 Ås Tlf.: e-post: *Drømtorp vgs. Pb. 1323, 1401 Ski tlf.: Pierre Lederlin e-post: *Høgskolen i Østfold 1757 Halden Tlf: Faks: Line Engstrøm Lambersetter vgs. Skole e-post: m Estelle D. Fohr- Prigent e-post: Jean- Louis Tarrou Ruglandsveien 6, 1358 Jar Mob.: *ILOS, Univ. i Oslo P.b. 1003, Blindern,0315 Oslo Tlf e-post: Rolf Tobiassen Skogfaret 44, 1344 Haslum Tlf.: e-post: Anette Haug Kirkebøen Geitemyrsv. 9B, 0171 Oslo Tlf: e-post: ** PAGES SUR INTERNETT/ NETTSIDER FOR FRANSKLÆREREN : http: //www. fransklaereren. no/ Ansvarlig: André Avias Styreleder: Pierre Lederlin Ansvarlig redaktør: André Avias Øystein Vestmoen Hummerbakken 3294 Stavern Jon Petter Wettre Narverudvn. 88, 3124 Tbs *Greveskogen vgs 3122 Tønsberg tlf: faks: e-post: Toril Wiedswang Maridalsvn. 64, 0458 Oslo e-post: CCCL: Jean Pierre Raveneau Språkattaché Tlf Faks : e-post: 2

3 REDAKSJONELT Dette nummeret av Fransklæreren har et variert og rikt innhold. Bladet består av ulike ingredienser: fra vårt årsmøtet, diskusjonen om nye eksamenstyper til didaktiske undervisningsforslag. Du vil se at den første artikkelen er et minneord for Jarl Skofterud vår første leder som gikk bort nylig så brått. Le 24 janvier, le bureau a eu sa première réunion constituante. Le nouveau bureau est constitué de: Pierre Lederlin (président), Rolf Tobiassen (vice président), Estelle D. Fohr Prigent (trésorière), André Avias (rédacteur de la revue et des pages web), Toril Wiedswang et Anette Haug Kirkebøen (responsables des séminaires), Øystein Vestmoen et Jon Petter Wettre (impression et envoi de la revue + lobbying), Line Engstrøm et Idun Frank Folkedahl (recrutement), et Jean Louis Tarrou (dépliants).... I tilfelle du endrer adresse, både elektronisk og fysisk, vil jeg be deg om å huske å sende oss de(n) nye. Det vil hjelpe oss veldig for å sende både bladet og diverse informasjoner raskt og effektivt. Jeg vil takke her alle som har bidratt til dette nummeret og ber at flere sender stoff til neste nummer. André Valg av 2. fremmedspråk i 7. og 10. klasse Informasjonfolder for franskfaget Som vedlegg til dette nummer av Fransklæreren vil dere finne informasjonsfolderen VELG FRANSK beregnet på elever og foreldre som snart skal treffe et valg. Å satse på fremmedspråk er en nasjonal sak, er det blitt fremhevet av politikere og andre, de siste årene. Fremmedspråk åpner dører, har de minnet oss om. Fransklærerforeningen i Norge vil dessuten legge vekt på at den som lærer seg flere fremmedspråk, bidrar til fredsarbeidet i verden, for da kan man lettere snakke sammen over grensene. Folderen foreligger i farge på nettet på og på og kan printes av skolene med tanke på de nærliggende info møtene på skolene. Flere eksemplarer kan fåes ved henvendelse til eller Man kan også printe en A4/A3 plakat til oppslag. Det er viktig at grunnskole og videregående skole samarbeider best mulig for å sikre en god overgang. Styret i Fransklærerforeningen i Norge 3

4 FLF S FØRSTE LEDER, JARL SKOFTERUD, ER GÅTT BORT. Et sorgens budskap er kommet: 28. januar 2008 gikk Jarl Skofterud bort, etter bare 3 måneders sykeleie. Og han ble bare 67 år. Men han rakk å sette dype spor etter seg. Han var lærer i videregående skoler i Østfold i en menneskealder. Ved Christian August videregående skole/halden Gymnas var han ansatt i perioden , der han fikk vist sine administrative evner i den nye studieinspektørstillingen og som undervisningsinspektør I i Han fikk da god bruk for sine gode organiseringsevner og behagelige omgangstone. Han ble rektor ved Frydenberg videregående skole i Fredrikstad Vi som samarbeidet med ham, visste at han i disse årene arbeidet med et stort prosjekt: det nemlig å få inn fransk i høyere utdanning i Halden. Jarl hadde lenge hatt god kontakt med næringslivet og med utdanningsadministrasjonen i fylket. Ved Østfold Distriktshøyskole hadde man siden 1977 hatt et vellykket tyskstudium, Merkantil tysk og internasjonal handel, og fra departementshold ble det uttrykt behov for oppstart av et tilsvarende studium i fransk. Jarl, som selv både arbeidet innen skoleverket og i næringslivet, var en sterk forkjemper for et studium der man kombinerte fransk språk og kjennskap til næringsliv og handel. Han var nok ganske stolt da han i bladet Fransklærerens nr. 2, 1989 kunne skrive: Østfold distriktshøyskole fikk grønt lys fra departementet til å sette i gang sitt studium i Merkantil fransk og internasjonal handel i mai måned. Det lå nok atskillig arbeid fra Jarls side bak dette vedtaket, men som den diskret person han var, nevnte han ikke noe om egen innsats. Selv ble han den første amanuensis i fransk i Halden, og fungerte som studieleder Studiet ble meget vellykket og tiltrakk seg mange studenter. Noe av det spesielle ved studiet var at alle studenter skulle ha en utplassering i fransk eller franskspråklig næringsliv. Da krevdes det gode kontakter i Frankrike. Og dette var noe som nok passet Jarl godt, kontaktskapende som han var, av natur, hadde vi nær sagt. Hans Frankrike reiser i 1989 ble meget vellykket, og han la da et godt grunnlag for videre utvikling av kontaktene og studiet i MFIH. Han gikk så tilbake til en lektorstilling ved St. Olav videregående skole i Sarpsborg, og hadde også oppdrag som øvingslærer i fransk og engelsk for studenter knyttet til lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold. Som kollega og studieleder var Jarl veldig dyktig til å samle kollegene om prosjekter, sette i gang nytenkning, administrere og oppmuntre. Han hadde alltid flere prosjekter på gang, og jobbet sent og tidlig. Han var også flink til å markedsføre franskstudiet. Med sine mange kontakter i pressen visste han å få blest om fransken og skolens planer. Han var også en trofast venn og kollega. Han sluttet ved franskseksjonen på ØDH i 1991, men hvert eneste semester siden stakk han oppom 4

5 kontorene og slo av en prat med kollegene. Senest høsten Fransklærerforeningen i Norge vil minnes at det var først og fremst han som gikk i spissen for stiftelsen av denne foreningen. Stiftelsesmøtet ble holdt 13. februar 1986 på Stabekk videregående skole. Det var helt naturlig at Jarl ble valgt til foreningens første leder. Og det skulle vise seg at det var et meget godt valg. Med sitt vide kontaktnett, som han hadde fått til takket være vennlighet og glimt i øyet, kunne Jarl gi Fransklærerforeningen en driv av de sjeldne. På vel ett år hadde foreningen fått over 400 medlemmer! To år senere var vi 700! Tidsskriftet, som fikk navnet Fransklæreren, var han selv redaktør for helt fra starten og ut året Og han sparte seg ikke: 80 sider var nesten normen de årene. Riktignok fikk han mange bidrag fra medlemmene, men han redigerte og gjorde det meste av grovarbeidet på skolen, samtidig som han var rektor der. Straks foreningen var stiftet, fikk han i gang samarbeid mellom fransklærerforeninger i Norden. Det første møtet ble holdt i Halden, hjemme hos ham selv. Gjestfrihet var et varemerke. Jarl påtok seg også mange andre verv som hadde med faget fransk å gjøre. Han var i flere år leder av utvalget som vurderte og tildelte Trollstipend. Han var som en selvfølge med i utvalget som fikk opprettet en norsk seksjon ved Lycée Edouard Herriot i Lyon, der det tas opp 8 norske jenter hvert år for å forberede fransk Bac. Han hadde en klar innflytelse da det ble mulig for norske ungdommer å ta ett år ved franske gymnas. Han engasjerte seg sterkt, sammen med Bureau d Action Linguistique, i prosjektet Français 2001, som startet en mengde med kontakter mellom skoler i Norge og i Sør Øst Frankrike, men mest på Côte d Azur. Han arrangerte Frankrike uke i Halden, der alle butikkene hadde franske varer i vinduene, og hvor det var mange arrangementer som profilerte fransk kultur og språk. La force tranquille er et uttrykk som kan passe godt på Jarl. Man kunne være trygg for at ting ble gjort når han hadde fått ansvaret for en oppgave, uten at det ble gjort noe oppstyr omkring det. En kombinasjon av handlekraft og diskresjon var også hans varemerke. Vi takker for å ha kjent og fått lov å samarbeide med en så rik og aktiv personlighet, så elskverdig og med slike kontaktskapende evner. Og en sann Frankrike venn. Frankrike hedret ham da også ved å tildele ham L Ordre des Palmes Académiques. Emerentze Bergsland Rolf Tobiassen 5

6 Årsmøtet /assemblée générale 2008 Innkallingen / la convocation : Convocation pour l'assemblée générale 2008 de l'anef Innkaling til FLFs generalforsamling 2008 L'assemblée générale aura lieu le jeudi 3 janvier de 16 h à 17 h à la cantine du 12e étage de HF bygg, Blindern (Oslo), après la Journée pédagogique universitaire La cantine sera ouverte dès 15h15. Generalforsamling vil finne sted torsdag den 3. januar 08 på 13. etasje, HF Bygg, Blindern (kantine), melleom kl og 17.00, etter Faglig pedagogisk dag Kantine åpnes Ordre du jour / På dagsorden 1. Approbation de la convocation et de l'ordre du jour / Godkjenning av innkaling og dagsorden 2. Rapport moral et financier pour l'année 2007 / Årsberetning og årsregnskapet for Election du nouveau bureau / Valg av styret 4. Questions diverses / Andre saker Situation du français à l'école Eksempeloppgaver til eksamen i Kunnskapsløftet: les exemples d'examens, qu'udirektorat a mis en ligne, sont scandaleusement mauvais pour le français. Certains d'entre vous ont déjà réagi en envoyant un courriel de protestation à udir.no Etter møtet, tradisjonstro: ost og vin + hyggelig samvær Bare ost og vin: 100 NOK. Ost og vin + medlemskap 2008 : 200 NOK (nye medlemmer), 250 NOK (gamle medlemmer) Anciens et nouveaux membres, venez nombreux. Vous êtes tous les bienvenus! 6

7 Vie de l'association 1. Rapport moral pour l'année 2007 Bureau pour l'année 2007 (gammel styre) Pierre Lederlin (président), Rolf Tobiassen (vice président), Ingvild Nyhuus (trésorière), André Avias (rédacteur de la revue et des pages web), Toril Wiedswang, Anette Haug Kirkebøen (séminaires), Line Engstrøm, Helga Sandbu Holen, Jean Louis Tarrou (recrutement), Indun Frank Folkedahl, Øystein Vestmoen, Jon Petter Wettre (lobbying) Réunions (styremøter) Le bureau s'est réuni 9 fois une fois par mois en dehors des périodes de vacances, en Fransklæreren 2 numéros de la revue (printemps et automne). Le rédacteur, André A., a essayé de lui donner un aspect plus professionnel, mais ce travail n'est pas encore terminé. La revue est maintenant imprimée par un imprimeur de Tønsberg, et Jon Petter W. et Øystein V. participent à son envoi aux membres. structure, afin que "programområdet for språkfag slås sammen med programområdet for samfunnsfag og økonomi med virkning fra skoleåret ". Nous avons aussi demandé à être consultés sur les questions qui relèvent des langues étrangères: "Med sin kompetanse innen fremmedspråkundervisning og organiseringen av denne ville Fransklærerforeningen i Norge sette pris på i fremtiden å bli høringsinstans når det vurderes omlegging av fremmedspråkundervisningen i landet. Dette er en ordning som praktiseres i flere andre europeiske land.". Contacts nordiques et européens Nous avons participé à la réunion nordique des associations d'enseignants de français (en mai à Helsinki). La prochaine réunion aura lieu en mai 08 à Stockholm. Nous n'avons pas pu participer au colloque de la FIPF (Fédération international des professeurs de français) en juin à Sèvres, mais nous avons participé à la réunion de travail de la CIO (commission de l'europe de l'ouest de la FIPF) en octobre à Luxembourg. Le rédacteur a fait un très gros effort. Il a beaucoup modifié le site pour qu'on retrouve plus facilement ce qu'on peut y chercher. Il a aussi fait de fréquentes mises à jour, et a lancé un blog. Séminaires Un seul séminaire, mais très intéressant, a été organisé cette année, le 20 octobre à Oslo, en collaboration avec ILS et le Centre culturel français. Il portait sur le portail web finlandais "Voie Expresse", fait par des profs de français finlandais avec l'appui de leur ministère de l'enseignement. Mme Claude Anttila est venue de Finlande le présenter aux 25 participants présents. Contacts avec le ministère Nous avons envoyé une lettre au nouveau ministre pour demander un changement de la Autres contacts Nous avons eu une active collaboration avec Nasjonalt fremmedspråksenter. Nous les remercions. Fremmedspråksenter a envoyé cette automne dans 1000 école un ensemble de documents ("Franskpakken") dans lesquels se trouvait le dépliant "Velg fransk" et la brochure "Fransk i verden". Excellente collaboration aussi avec le Centre culturel français: les attachés (d'abord Fabienne Ricordel, puis son remplaçant Jean Pierre Raveneau), ainsi que le reste du personnel. Nous les remercions de leur aide. Comme l'an dernier, nous n'avons pas participé activement cette année à la réunion d'automne de LMS (Landslaget for moderne språk). Divers Nous avons toujours des difficultés à joindre directement les membres: adresse courriel qui changent à la suite d'un déménagement, et filtres 7

8 à spam installés sur un nombre croissant de serveurs, et qui deviennent de plus en plus compliqués à contourner Le commentaire du président La réforme (LK06) a maintenant un an. Il est un peu tôt pour en dresser le bilan, mais on peut bien voir les tendances qui se dessinent pour les langues étrangères. Même si la section "langues étrangères" et la section "économie et sciences sociales" sont fondues en une seule section dès août 2008, la situation n'est pas rose. Mais il ne faut pas baisser les bras, au contraire. Nous devrions continuer les opérations de promotion du français au collège, finir de répertorier les collèges pouvant enseigner le français, essayer d'agir pour améliorer l'évaluation des compétences en langue (l'image de cet apprentissage a tout à y gagner). nouer des contacts avec les associations de profs d'espagnol et d'allemand pour des actions communes sur certains sujets Il y aurait encore bien d'autres choses à faire Annexe: Udir, foreløpige GSI tall Tabell 5: Andel elever på tilvalgsfag etter ny ordning 2007/08 Andel i 8. trinn Andel i 9. trinn Andel i 10. trinn * Tysk 26,0 25,6 26,0 Fransk 15,9 16,0 18,0 Spansk 35,4 30,6 22,3 Italiensk 0,0 0,0 0,2 Russisk 0,1 0,1 0,2 Andre språk 0,2 0,1 0,1 Fordypning engelsk 17,4 20,5 23,1 Fordypning norsk 4,7 6,6 9,5 Fordypning andre språk 0,4 0,4 0,7 * Elevene på 10. årstrinn har fremdeles tilvalgsfag etter L97, elevene som vises i tabellen på 10. årstrinn følger en prøveordning. Tabell 5 viser at 77,6 prosent av elevene har valgt annet fremmedspråk enn fordypning engelsk i 8. trinn. 8

9 2. Bref compte rendu de l'assemblée générale du 3 janvier 2008 L'assemblée générale 2008 de l'anef a eu lieu à la cantine du 12e étage de HF bygg, Blindern (Oslo), après la Journée pédagogique universitaire (Faglig pedagogisk dag 2008). Elle s'est bien passée. Il y avait 25 participants. Approbation de la convocation et de l'ordre du jour (godkjenning av innkaling og dagsorden), le rapport moral et financier pour l'année 2007 (årsberetning og årsregnskapet for 2007), puis l'élection du nouveau bureau (valg av styret). Dans les questions diverses (andre saker), une longue discussion a porté sur l'évaluation (les épreuves d'examen) et sur le projet de lettre au Ministère à ce sujet. On a parlé aussi des possibilités d'études en France (Rouen, Bayeux, etc) pour les élèves, de notre revue et de notre site. On a ensuite bien bu et bien mangé (fromage). Les 2 bouteilles de vin de la tombola organisée par Rolf ont toutes les 2 pris ensuite le train pour le Vestfold Le nouveau bureau Trois membres de l'ancien bureau ne se représentaient pas, principalement parce qu'ils ont trop de travail ou ne peuvent assister aux réunions. Il s'agit d'hega Sandbu Holen, Fabienne Olaisen, et Ingvild Nyhuus. Nous les remercions pour l'aide qu'elles nous ont apporté en Le nouveau bureau (nåværende styre) est constitué de: Pierre Lederlin (président), Rolf Tobiassen (viceprésident), Estelle D. Fohr Prigent (trésorière), André Avias (rédacteur de la revue et des pages web), Toril Wiedswang et Anette Haug Kirkebøen (responsables des séminaires), Øystein Vestmoen et Jon Petter Wettre (impression et envoi de la revue + lobbying), Line Engstrøm et Idun Frank Folkedahl (recrutement), et Jean Louis Tarrou (dépliants). 3. La lettre envoyée au Ministère til Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo Oslo, Eksempeloppgaver for fremmedspråk, Fransk nivå 1. Fransklærerforeningen i Norge drøftet på sitt årsmøte eksempeloppgavene som Utdanningsdirektoratet har lagt ut på nettet for kommentarer. Det kom på møtet frem til dels meget sterke reaksjoner på oppgavene. Foreningen vil herved presentere sine reaksjoner på eksempeloppgavene. Eksempeloppgaver for fremmedspråk som Utdanningsdirektoratet har lagt ut på nettet ( bryter med opplæringslova og strider mot grunnintensjonen i Kunnskapsløftet. Vi ber derfor Kunnskapsdepartementet å pålegge Utdanningsdirektoratet å utarbeide nye og mer riktige eksempeloppgaver så snart som mulig. Vi minner om opplæringslova: 4 7. Grunnlaget for vurdering med karakter i fag Grunnlaget for vurdering med karakter i faga er kompetansemåla i læreplanene for fag slik dei er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Karakteren skal gi uttrykk for den 9

10 kompetansen eleven har oppnådd på tidspunktet for vurderinga, og ut frå det som er forventa på dette tidspunktet. Om eksempeloppgavene i fransk, nivå I: Flere av de kompetansemålene som er oppgitt på side 10 i eksempeloppgavesettet til fransk nivå I samsvarer ikke med oppgavene, eller kan ikke måles eller vurderes. Vi viser dette i vedlegget "kommentarer til de enkelte oppgaver, nivå 1". Som oppgavetype kan en del av eksempeloppgavene danne presedens for de neste årene og de andre språk. Det gir et dårlig signal i en tid det snakkes mye om nivå og vurdering og om å gi språkfagene et kunnskapsløft På Fransklærerforeningens årsmøte kom det også frem sterke synspunkter på at "alle hjelpemidel er tillate, men ikkje fri tilgang til Internett, eller andre former for kommunikasjon." Målet med eksamen er ikke å vurdere hvor flinke/lite flinke elevene er i bruk av tospråklig ordbok, eller hvor god/dårlig skolens ordbøker er. Dessverre er mye av vurderingen basert på dette: elevene på nivå 1 kan ikke løse prøveoppgavene uten utstrak bruk av ordbok. Norge er det eneste land i vest europa som tillater seg dette. Ved å bruke tospråklige ordbøker får ikke elevene vist sin faktiske kompetanse når det gjelder læreplanens kompetansemål for det å skrive og forstå en skriftlig tekst, bortsett fra ett, bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler. Elever kan uten problemer finne tekster i læreverk og generelle eksempelsetninger i arbeidsbøker og arbeidsgrammatikker, og dette kan de lett innarbeide i det de skal besvare på målspråket. Det er direkte demotiverende for god læring når elever vet at de kan bruke omtrent alle hjelpemidler til eksamen. Selv om lærerne i sin undervisning legger til rette for en hensiktsmessig bruk av hjelpemidler, tror vi ikke elever flest vil bruke dette i en eksamenssituasjon. Vi håper på svar fra Kunnskapsdepartementet og imøteser det med stor interesse. For Fransklærerforeningen, Pierre Lederlin Rolf Tobiassen (leder) (nestleder) Kopi til: Utdanningsdirektoratet, Pb 2924 Tøyen, 0608 Oslo Nasjonalt fremmedspråksenteret, 1757, Halden Landslaget moderne språk, v/anne Berit Leganger, Ths. Heftyes gt. 64c, 0267 Oslo Vedlegg til brevet fra Fransklærerforeningen i Norge: 10

11 Kommentarer til de enkelte oppgaver, fransk nivå 1 Oppgave 1: Kompetansemålet Språklæring er først og fremst viktig for elevenes læring. Hvordan hver enkelt elev arbeider med teksten kan variere like mye som hver enkelt elevs svar på de andre oppgavene i oppgavesettet. Imidlertid kan ikke elevenes språklæringskompetanse vurderes med karakter. De individuelle forskjellene i denne kompetansen er ikke knyttet til spesifikt målbare og hierarkiske kriterier. Elevene vil være usikre på hva de kan skrive, og det de skriver vil sannsynligvis i større grad enn i de andre oppgavene basere seg på hva de tror sensor vil honorere. Dessuten finnes det skolebøker med råd for å bedre leseforståelse. Mange elever vil tenke at det lønner seg å kopiere fra boken med enkle tilpasninger til oppgaveteksten. Side 10 i oppgavesettet: Vi ser ikke klart sammenhengen mellom oppgaven og kompetansemålet undersøke likheter og ulikheter. Dreier det seg om transparente ord? Oppgave 2: Dette skulle være en prøve i elevenes leseforståelse. Elevene blir bedt om å finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i en tekst om Bocuse d Or og bruke opplysningene til å lage en informasjonsbrosjyre for norske kokkeelever. Det er definitivt bra at elevene skal svare på norsk for en leseforståelsesprøve. Slik sett er prøven valid. Imidlertid er oppgaven problematisk: Først og fremt er det uheldig at elevene skal anvende en helt ny sjanger, en informasjonsbrosjyre, for å vise sin forståelse. Det vil være vanskelig å vurdere om de opplysningene som elevene bruker i brosjyren er objektivt sett de mest relevante: valget vil være avhengig av hvordan hver elev tenker seg brosjyren. Det kan gjøre prøven mindre reliabel. På den annen side er det en rimelig virkelighetsnær oppgave. Side 10 i oppgavesettet: Elevene skal ikke gjøre rede for hovedinnholdet i teksten. Oppgave 3: Dette er en prøve i elevenes skrivekompetanse basert på deres evne til å lese og tolke tabeller. Evnen til å lese tabeller går antagelig inn som del av en grunnleggende ferdighet. Hvor innsiktsfullt kommentarene kan være beror bl.a. på elevenes innsikt i hvilke produkter som hører sammen, deres nærings og sunnhetsverdi osv., og det har lite å gjøre med språkkunnskaper i fransk. Oppgaveformen begrenser elevenes mulighet til å bruke et variert språk, særlig på nivå 1. Sannsynligvis blir det korte og kjedelige tekster. Side 10 i oppgavesettet: Oppgaven innbyr ikke til å bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner eller å Sammenligne sider ved levemåter. Oppgave 4: Dette er en prøve i elevenes skrivekompetanse. Sjanger er gitt, og det er fint. Det slår oss at noen elever kanskje bare vil stille spørsmål og forme teksten som et intervju. Forslagene til spørsmål er bra, elevene vil i liten grad kunne basere sin tekst på Bocuse teksten. Side 10 i oppgavesettet: Oppgaven har lite å gjøre med Samtale om dagligliv og Sammenligne sider ved tradisjoner, skikker og levemåter. Oppgave 5: Dette er en prøve i elevenes skrivekompetanse, en grei men for ambisiøs oppgave etter to år. Det kan ikke forventes at elevene kan så mye på dette tidspunkt. I Veiledning til vurdering nevnes ikke det å skulle beskrive/informere. Generell kommentar: Vi har påvist manglende samsvar mellom oppgaver og de kompetansemål som beskrives på side 10 i oppgavesettet. Det er svært uheldig. Utdanningsdirektoratet må påse at det er en klar sammenheng mellom veiledning om vurdering, oppgave og kompetansemål som prøves i oppgavesettet. 11

12 Réunion des associations nordiques des enseignants de français Du 25 au 26 mai 2007, au Centre culturel français d'helsinki (superbe CCF logé dans l'ancienne usine de cables Nokia); réunion très bien organisée et super sympa un grand merci aux Finlandaises et au Centre culturel! Finlande Le français est la langue qui a le plus progressé parmi les langues étrangères ces dernières années. Actuellement en 4 e position après le suédois, l'anglais et l'allemand élèves dont au collège et au lycée, essentiellement des filles de milieux urbains. Il y a aussi un lycée franco finlandais à Helsinki, deux école françaises (Helsinki et Rauma), deux filières bilingues (Tempere et Turku), et 8 jardins d'enfants avec "bain linguistique". Association APFF: sur environ 1000 profs de français, 840 sont membres de l'association. L'association coopère avec la Direction nationale de l'enseignement (l'udir locale). 12% des profs suivent un cours de formation continue au CCF chaque année (3 4 jours en juin, lors de la première semaine des vacances, avec bourse de l'association pour ceux qui habitent loin). Cotisation à l'assoc.: 12 /an. Le site de l'association finlandaise est à voir. Enfin, l'association produit (et vend) chaque année une banque d'exercices/activités de classe. Bref, association très active/dynamique et bien soutenue par le CFF. Travail de motivation: concours de la francophonie, autocollants comme cadeau lors de "la journée du choix des langues", livre cadeau de fin d'année pour les meilleurs élèves. Coopération avec la télé publique YLE pour reprendre certains reportages avec sous titres en français (sur le site YLE, à venir). Enfin, travail sur les certifications avec le DELF scolaire (464 candidats cette année pour ce premier diplôme, niveau A2 ou B1). Suède Association: 650 profs sont membres de l'association suédoise qui coexiste avec LMS. Pas de grosse activité. Une journée de formation est proposée en octobre, à laquelle viennent environ 80 profs. Problème de recrutement/contact avec les jeunes profs. La radio/télé scolaire (utbildingsradio/ur continue, et Chloé 9 émissions est toujours très utilisé dans plusieurs pays: Dernières productions: reportages en langue simple sur le Maroc/les jeunes au Maroc 4 films qu'on peut commander à (environ 250 NOK/dvd). Estonie Ce sont les écoles qui choisissent la place du français, et il y en a 4 où le F. est première langue. (suite page 28) 12

13 Rapport financier Regnskap 2007 for Fransklærerforeningen Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 2007 Inntekter Kontingent 1 400,00 300,00 300, , , ,00 300,00 550, , , ,00 Andre inntekter årsmøte/seminar 5 500, , , ,50 Støtte 0,00 Reklame/Annonseinntekter 1 000, ,00 Renteinntekter 55,00 55,00 Sum inntekter 1 400,00 300,00 300, , , ,00 0,00 300,00 550, , , , ,50 Kostnader FIPF 0,00 Årsmøte/seminar 3 430, , , ,80 Porto 1 651, ,00 393, ,00 Reisekostnader til møter 598, ,00 930, ,00 Medlemsblad trykking 3 375, ,00 Data/Internett 1 169, ,96 Bankkostnader 12,00 36,00 24,00 28,00 46,00 139,00 285,00 Etiketter 279,00 Plakat og foldere 0,00 Sum kostnader 610,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,76 Resultat 790,00 300, , , , ,00 0,00 300,00 550, , , , ,74 Inngående bank , , , , , , , , , , , , ,06 Overf Resultat 790,00 300, , , , ,00 0,00 300,00 550, , , , ,74 Utgående bank , , , , , , , , , , , , ,80 13

14 Séminaire du 20 octobre 2007 FRANSKLÆRERFORENINGEN INVITERER TIL KURS om DIDAKTISK BRUK av DIGITALE RESSURSER, LØRDAG Séminaire à l intention des professeurs de français de Norvège : «Utilisation du portail de français «V OIE EXPRESSE» en classe et en dehors de la classe» Organisateurs : L Association Norvégienne des Enseignants de Français, le BCLE (Ambassade de France), ILS (Université d Oslo). DATE : le samedi 20 octobre 2007, de 10 heures à 16 heures, plus rassemblement convivial («fromage et vin»), de 16H30 à 18H30. LIEU : salle d informatique no 241, «Helga Engs Hus», Université de Blindern Claude Anttila (à gauche) et Jean Pierre Raveneau (CCF) 14

15 Rapport Environ 25 personnes s étaient retrouvées à Blindern samedi 20 octobre en salle d ordinateurs à ILS. Claude Anttila établie depuis longtemps en Finlande, était venue nous présenter le portail pédagogique «Voie expresse» et aussi enseigner quelques secrets et astuces pour créer, utiliser et entretenir des sites du même type. C est avec un grand professionalisme et beaucoup de clareté qu elle nous a expliqué les possibilités d utilisation du site. De nombreux professeurs de plusieurs pays participent à son élaboration et son développement par des apports bénévoles de matériels didactiques qu ils ont créés eux mêmes le plus souvent dans le cadre de leurs classes. Peut on parler, encore une fois, de «l exception culturelle» finlandaise? Le site : Le site personnel d Anttila : Quelques informations sur Claude Anttila : : Experte en langue française à la Direction Nationale de l'enseignement, responsable de la page du français (site: des examens oraux, de la formation continue en français, élaboration des nouveaux plans d'enseignement, participation au groupe de travail sur le portfolio des langues, et à celui sur le centre de ressources pour le français... ) 2003: Chevalier de l'ordre des palmes Académiques 2005: Présidente de la Section de Finlande de l'ordre des Palmes académiques 15

16 16

17 17

18 Les dominos Pour les nuls (for Dummies) Estelle Fohr-Prigent, Bjørnholt Skole / Folkeuniversitet Participants : groupe de deux (ou trois) Matériel : dominos (papier plastifié) Objectif : réviser ou découvrir du vocabulaire But du jeu : réussir à former un cercle avec les dominos Durée de l activité : minutes Temps de préparation des dominos : 1 heure pour les utilisateurs expérimentés, 3 heures pour les petits nouveaux Déroulement : Les élèves reçoivent les dominos en désordre sur la table. Ils doivent essayer de les assembler pour former un cercle. Pour assembler les dominos : Les élèves travaillent en coopération. Il n y a ni gagnants ni perdants Suites au jeu : - donner les feuilles avec les solutions aux élèves qui ont fini, pour qu ils puissent les consulter chez eux. On peut aussi laisser les solutions sur Fronter. - donner une carte mentale reprenant les mots utilisés (dans la perspective d écrire une rédaction) - jouer au théâtre (fermer les yeux et dire «je dors», s étirer et dire «je me réveille», etc.). Cette activité peut aussi être faite avant les dominos. 18

19 Fabriquer les dominos Les dominos peuvent être fabriqués ou modifiés à l aide du logiciel Word (fonction Tableau ). Un tableau vide est disponible sur le site Pour insérer une image dans une case du tableau : Un cadre de recherche d images Clipart «Utklipp» apparaît. Taper un mot-clé correspondant à l image souhaitée. Pour réduire une image trop grande (qui déforme le cadre), il faut cliquer sur un coin de l image. 19

20 Fabriquer les dominos (suite) 1 2 Matériel : - insérer une feuille - les dominos imprimés sur papier dans une pochette - des pochettes plastique pour la plastification - 1 feuille = 1 pochette - une machine à plastifier (souvent cachée au secrétariat) - un massicot (beskjæringsmaskin) Conseil : faire de petites marques à l envers des dominos, pour pouvoir rassembler facilement les paquets de dominos. Les élèves mélangent en effet souvent leur paquet avec celui du groupe voisin. On écrit les marques avant de plastifier (ça tient plus longtemps). Exemples de marques : C, A, X, N, P,, 2, O régler la température avec une - couper les feuilles plastifiées avec le massicot personne qui connaît la machine, - commencer par couper les bords de la feuille ou bien à l aide du manuel d utilisation ; - couper en deux dans le sens de la hauteur si la température est trop haute, le - couper chaque domino plastique gondole / si elle est trop basse, le plastique se décolle. - passer chaque pochette dans la plastifieuse - aider le papier plastifié à se poser sur la table (sinon, la pochette repart parfois dans l autre sens ) 5 Et voilà!! Remerciements à Sanna Teerenhovi et Anita Vibe 20

Årsmøte 2011. s. 4 Brev til Udir s. 6 Frankriketur. s. 10 Europeisk språkpris. s. 14 Le Top 50 2012 s. 17

Årsmøte 2011. s. 4 Brev til Udir s. 6 Frankriketur. s. 10 Europeisk språkpris. s. 14 Le Top 50 2012 s. 17 Årsmøte 2011. s. 4 Brev til Udir s. 6 Frankriketur. s. 10 Europeisk språkpris. s. 14 Le Top 50 2012 s. 17 Le bureau/ Sommaire FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE SOMMAIRE/INNHOLD: André Avias epost: andre.avias@hiof.no

Detaljer

La Résidence de France,

La Résidence de France, La Résidence de France, témoin privilégié de l amitié entre la FRANCE et la NORVÈGE Den franske residensen, et særskilt vitnesbyrd om vennskapet mellom Frankrike og Norge Drammensveien 80 Oslo Bienvenue

Detaljer

Je t aime, c est ma plume qui te l écrit et c est mon cœur qui te le dit!

Je t aime, c est ma plume qui te l écrit et c est mon cœur qui te le dit! Mon ange, je t aime! Bonne St. Valentin! Tu es ma Valentine! Je t aime x x x Bonne St. Valentin! J apprécie notre amitié! Mon p tit cœur brûle d amour pour toi! Je t aime, c est ma plume qui te l écrit

Detaljer

UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen

UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen Fremmedspråksenteret / Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) 2011. Forfatter: Teresa Grøtan. Redaksjon: Gerard

Detaljer

SYDNORSK - NORVÈGE MÉRIDIONALE - SOUTH NORWEGIAN REIDAR RUDJORD ALFRED VAAGSVOLD LARS ROGER FURNES INGER SALTAAG PARIS LISTA OSLO

SYDNORSK - NORVÈGE MÉRIDIONALE - SOUTH NORWEGIAN REIDAR RUDJORD ALFRED VAAGSVOLD LARS ROGER FURNES INGER SALTAAG PARIS LISTA OSLO Katalog 1-21 25-02-08 08:49 Side 1 SYDNORSK - NORVÈGE MÉRIDIONALE - SOUTH NORWEGIAN REIDAR RUDJORD ALFRED VAAGSVOLD LARS ROGER FURNES INGER SALTAAG PARIS LISTA OSLO Katalog 1-21 25-02-08 08:49 Side 2 Katalog

Detaljer

2014/2015. Stavern. Kunst, kultur, atmosfære. i sjarmerende Stavern og Brunlanes

2014/2015. Stavern. Kunst, kultur, atmosfære. i sjarmerende Stavern og Brunlanes 2014/2015 Stavern Kunst, kultur, atmosfære i sjarmerende Stavern og Brunlanes Handlebyen Stavern Gled noen du er glad i Til Staverns vel er ingenting for godt for Stavern viser seg hvert år på ny å være

Detaljer

Hanne Christensen og Torunn Wulff. Ouverture 8. Fransk for ungdomstrinnet RESSURSPERM FOR LÆREREN. www.fagogkultur.no www.ouverture.

Hanne Christensen og Torunn Wulff. Ouverture 8. Fransk for ungdomstrinnet RESSURSPERM FOR LÆREREN. www.fagogkultur.no www.ouverture. Hanne Christensen og Torunn Wulff Ouverture 8 Fransk for ungdomstrinnet RESSURSPERM FOR LÆREREN www.fagogkultur.no www.ouverture.no 2006 Forlaget Fag og Kultur AS www.fagogkultur.no www.ouverture.no 1.

Detaljer

Menighetsblad for St. Hallvard 31. årgang Nr 1-2015

Menighetsblad for St. Hallvard 31. årgang Nr 1-2015 Menighetsblad for St. Hallvard 31. årgang Nr 1-2015 I dette nummeret av Hallvardsvaka presenterer vi: Prestens hjørne Vår nye sogneprest... 3 Innsettelse av sogneprest i St. Hallvard 2. søndag etter jul...

Detaljer

Hilde Saugerud, Heike Speitz og Åse Streitlien LÆREMIDLENES DEKNING AV EUROPEISKE PROBLEMSTILLINGER I UTVALGTE FAG I GRUNNOPPLÆRINGEN

Hilde Saugerud, Heike Speitz og Åse Streitlien LÆREMIDLENES DEKNING AV EUROPEISKE PROBLEMSTILLINGER I UTVALGTE FAG I GRUNNOPPLÆRINGEN Hilde Saugerud, Heike Speitz og Åse Streitlien LÆREMIDLENES DEKNING AV EUROPEISKE PROBLEMSTILLINGER I UTVALGTE FAG I GRUNNOPPLÆRINGEN Rapport 03/2005 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: Undersøkelse

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Europeisk språkperm. For voksne innvandrere For adult migrants. European Language Portfolio CONSEIL DE L'EUROPE COUNCIL OF EUROPE

Europeisk språkperm. For voksne innvandrere For adult migrants. European Language Portfolio CONSEIL DE L'EUROPE COUNCIL OF EUROPE Europeisk språkperm European Language Portfolio For voksne innvandrere For adult migrants COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE Europeisk språkperm : akkreditert modell

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus [ SENIOR-DEBATT ] Ja, i velferdsstaten Norge Godt kvalifisert kontakt med NAV 1 gang. Da var det jeg Men nei, min egen hjemkommune som måtte ta initiativ. De erkjente at de er vi for gamle til å få ny

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT A r b e i d s n o t a t e r f r a H øg s k o l e n i B u s k e r u d nr. 60 ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT Bruk av elektronisk elevbok i Rettslære - et læremiddel i Fagdidaktikk rettslære ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Innhold [1] Naturfag 2/12

Innhold [1] Naturfag 2/12 Naturfag 2/12 Innhold Portrettet Hva er teknologi? TeknoVisjon Hva vil vi med teknologi og design i skolen? Et forskningsprosjekt om teknologi og design i skolen Berekraftig teknologi -teknologi for berekraft

Detaljer

Idéhefte om læringsstrategier i realfag

Idéhefte om læringsstrategier i realfag Idéhefte om læringsstrategier i realfag... til begynnerstudenter i matematikktunge realfag ved Universitetet i Oslo Dette er en web-utgave av et hefte som deles ut gratis til begynnerstudenter i matematikktunge

Detaljer

LEDER NATURFAG. Vurdering for læring og av læring. Ut av klasserommet

LEDER NATURFAG. Vurdering for læring og av læring. Ut av klasserommet Innhold Portrettet LK06 og vurdering Eksamen i videregående Vurdering på barnetrinnet Rulleringsframføring Sentrale funn i PISA Vurdering av kompetansemål knyttet til Forskerspiren Tallkarakter eller skriftlig

Detaljer

Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015

Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015 KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015 Innholdsoversikt:

Detaljer

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 3 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

skövde med kommunal rektorstøtte:

skövde med kommunal rektorstøtte: Januar 2007 www.nslf.no Rektortraineestillinger opprettet skövde med kommunal rektorstøtte: To rektorcoacher følger opp rektorene To rektorer på hver skole Mål: 32 medarbeidere per rektor Ruster opp sentrale

Detaljer