Rapport annuel p. 4 Reise til Frankrike?... p. 8 Felles språkdag... p. 12 Examens du BI. p. 16 Travailler du vocabulaire. p. 20 Et plus...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport annuel 2012. p. 4 Reise til Frankrike?... p. 8 Felles språkdag... p. 12 Examens du BI. p. 16 Travailler du vocabulaire. p. 20 Et plus..."

Transkript

1 Rapport annuel p. 4 Reise til Frankrike?... p. 8 Felles språkdag... p. 12 Examens du BI. p. 16 Travailler du vocabulaire. p. 20 Et plus...

2 Le bureau/ Sommaire FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE SOMMAIRE/INNHOLD: André Avias epost: Høgskolen i Østfold 1757 Halden mob: Pierre Lederlin epost: Høgskolen i Østfold 1757 Halden tlf: Ingvild Nielsen epost: Øvre Prinsdalsvei 47 F 1263 Oslo tlf: Estelle D. Fohr-Prigent Rolfstangveien 5 B, 1367 Snarøya tlf: epost: Eli Godaker Grevinneveien 88B 3118 Tønsberg epost: tlf: Mona Elset epost: Arnebråtveien 75D 0771 Oslo tlf John Riise Framnes Terr. 3B, 0270 Oslo tlf: epost: Wenche Beeder Kråvasslia 12b 5134 FlAktveit Tlf; Redaksjonelt.... Rapport annuel... S pend... Felles språkdag og kurs... Li érature africaine.... Examens..... Voyage..... Travailler le vocabulaire.... Manuel numérique... Y en a marre Bi-grammaire Co sa on 2013: Giro Ragnhild Krog Frits Kiærsvei 20 b, 0383 Oslo gs.no> Solena Pradayrol Lundliveien 12, 0584 Oslo tlf: CC : Språkattaché: Marie-Hélène Lhez tlf epost: + PAGES SUR INTERNET/ NETTSI- DER FOR FRANSKLÆREREN : Ansvarlig: André Avias Ansvarlig: Pierre Lederlin Styreleder: Ingvild Nielsen Ansvarlig redaktør: André Avias [FLF: s et 13. februar 1986, på Stabekk gymnas] FLF 2013 ISSN: X 2

3 EDITO REDAKSJONELT Konkurranse: «Velg fransk!» Lag en reklamesnutt for fransk! Styret i fransklærerforeningen jobber kontinuerlig med å få elever til å velge fransk. Vi har lenge snakket om at vi trenger en videosnutt eller flere, som viser elever som synes fransk er gøy og som jobber med faget. Vi inviterer derfor skoler/klasser/grupper til å delta i en konkurranse om å lage en videosnutt som vi kan bruke på våre hjemmesider og i annet arbeid for å reklamere for fransk. Temaet skal være «Velg fransk». Vi har tenkt å premiere de beste resultatene. Den beste videoen fra en klasse/gruppe/skole vil få en påskjønnelse på kr. 5000,-, nr. 2, kr. 2000,- og nr. 3 (eller flere hvis aktuelt) vil få kr. 1000,-. Styret står helt fritt til å avgjøre kåringen og fordele premier. Det vil ikke automatisk bli kåret noen vinnere hvis et minimum av kvalitet ikke er til stede. Det forutsettes at de innsendte videoene vil kunne bli brukt av Fransklærerforeningen på våre nettsider. Vi håper på mange gode snutter. Nye styremedlemmer: Jean-Louis har forlatt oss... for AMOPA. Takk for innsatsen! Vi trengte derfor nye styremedlemmer. Vi har fått to nye: Ragnhild Krog fra Oslo og Wenche Beeder fra «Bergen». Vi har dermed et styremedlem som kan representere foreningen i Bergen. Vi synes det er bra at vi kan ha styremedlemmer litt rundt om i landet. Teknologien gjør det også lettere å holde kontakten. Vi har begynt med vårt første nettmøte via Skype! Konferanse: 16. mars i Oslo! I år organiserer vi igjen for tredje gang en språkdag sammen med spansk og tyskforeningene. Det er en god anledning til å treffe kolleger og få litt faglig påfyll. Meld deg på! Se på nettet for mer info: Franskkurs i Molde: april! FLF organiserer i samarbeid med Utdanningsforbundet et franskkurs i Molde. Noe for dere på vestlandet! Meld deg på! Se mer info og programmet her i bladet. André (red.) Ne pas oublier de régler sa cotisation pour 2013! Ikke glem å betale medlemskontingenten for 2013! Se på slutten av bladet for giroen med nødvendige informasjoner... 3

4 Rapport annuel Vie de l'association 1. Rapport moral pour l'année 2012 Bureau pour l'année 2012 : Ingvild Nielsen (présidente), Pierre Lederlin, (vice-président), Estelle Fohr-Prigent (trésorière), André Avias (rédacteur de la revue et des pages web), Mona Elset, Jean-Louis Tarrou, Eli Godaker, John Riise et Solena Pradayrol (recrutement, etc.). Réunions (styremøter) Le bureau s'est réuni 10 fois une fois par mois en dehors des périodes de vacances. Fransklæreren 2 numéros de la revue (printemps et automne). Le rédacteur fait un très bon travail. Le rédacteur fait toujours un très gros effort pour nous fournir des informations. Il fait toujours de fréquentes mises à jour. Bref, il fait un très bon travail. On a créé un nouveau site pour promouvoir le français auprès des élèves. Il nous reste encore du travail pour l améliorer. Séminaire et conférence Nous n avons pas organisé de seminaire ou conférence cette année, mais on est en train d en organiser pour Un seminaire en mars à Ålesund en coopération avec Utdanningsforbundet et un conférence aura lieu le 16 mars à Hellerud videregående skole. Ce dernier en coopération avec les autres associations de langue. Contacts avec le ministère Nous avons répondu à høringen pour le nouvel examen de niveau I au lycée. Contacts nordiques et européens Cette année, il n'y a pas eu de réunion commune avec les autres pays nordiques. Nous avons suivi un peu de loin les travaux de la FIPF (La Fédération internationale des professeurs de français). On ne fait rien cette année pour le top 50, puisque l interêt de l année dernière était très bas. Autres contacts - Nous continuons à collaborer avec Nasjonalt fremmedspråksenter. - Excellente collaboration aussi avec l Institut français. La nouvelle attachée Mme Lhez a participé à plusieurs de nos réunions et le reste du personnel est toujours disponible pour nous. Nous les remercions de leur aide. Divers Nous continuons d envoyer des informations à nos membres. Nous avons aussi envoyé de l information sur l association à de nombreuses écoles pour recruter des membres. Nous sommes actifs sur Facebook et sur Youtube. 4

5 Assemblée générale LMS est dissous mais maintient le contact avec les deux autres assosiations. Nos buts principaux sont toujours d augmenter le nombre d élèves qui choisissent le français comme langue étrangère et d aider les profs de français. Comment y parvenir est au centre de nombreuses discussions pendant nos réunions. Andrè a créé une nouvelle affiche qui pourra être utlisée pour proumouvoir le français. Elle est à trouver sur le site et sera envoyée aux écoles/membres début février. Regnskap Fransklærerforeningen i Norge 2012 Saldo ,73 Kontingent LMS - overføring Rente 64 Total inntekter Bankkostnader 120,5 Blad (revue) Nettside Posten 5 838,33 Årsmøte 629,80 Report remboursements 2011 (séminaire et site) Totale kostnader ,63 Saldo ,96 Noen utgifter fra 2012 med sent forfall er ikke tatt med her og vil vises i 2013-regnskapet. Den reelle totale saldoen er derfor noe mindre. 5

6 I januar i år døde Asbjørn Aarnes. Det franske miljøet i Norge vil savne ham, og han vil bli husket. Jeg har vært heldig å ha hatt ham som foreleser ved UiO i begynnelsen av 80-tallet. Han foreleste om Du Contrat social av Rousseau. Jeg har bare gode minner om den tiden. Vi var få studenter undervisningen var selvsagt på fransk og han ga oss ofte ordet. Han var meget inkluderende og interessert i vår forståelse av Rousseau. Et av mine beste øyeblikk som student på Blindern. André Avias Omtale i Dagbladet: At dette usedvanlig aktive åndsmennesket ikke lenger er blant oss, synes forunderlig. Få mennesker har gitt meg et sterkere inntrykk av å skulle fortsette sitt virke inn i evigheten. Men nå skal han aldri mer ringe og nærmest rope inn i telefonen: «Ja, det er Asbjørn!». Han var ustoppelig, til tross for at han i løpet av året ville rundet 90 år. Et forsøk på å oppsummere hans virksomhet, ville sprenge alle rammer. Han var professor i fransk, redaktør for bokserier, arrangør av seminarer, en katalysator for elever og kolleger, en førsteklasses formidler. I sin tid fulgte jeg hans forelesninger i fransk litteratur, selv om jeg ikke studerte språket. Han fikk stoffet til å leve. Han mante fram bilder både av dikterne og det som gjorde deres verk verdifullt. Det klarer bare den som har trengt seg inn i kjernen. Aarnes var fra Nordmøre, sønn av en tømmermester. Rett etter krigen oppsøkte han Universitetet i Oslo, hvor han ble hele sitt yrkesliv. Studiet av språket ble en undersøkelse av livet selv. «Sproget er det hus vi bor i med vår tanke og vår fantasi. Det er en meget viktig bolig,» sa han i et intervju med Erik Egeland i Aftenposten i I diktekunsten fant han ordene i sin mest foredlede tilstand. I det samme intervjuet sier han: «I poesien rykkes vi ut av det ferdige og blir delaktig i forventning og tilblivelse.» For ham var det å lese poesi «å arbeide med sprogets gullgrube». Denne virksomheten gjorde Aarnes til en klok mann. Poesien er en kilde til undring, til å forstå at «det er mer i skaperverket enn du kan mestre og bruke, noe du møter og føler slektskap med, og som blir til samtidig med deg». Slik taler en ydmyk mann, men samtidig snakket han med autoritet, noe jeg fikk erfare de gangene jeg intervjuet ham. Aarnes gjorde stadig nye innsikter. Etter hvert ble han en ivrig formidler av humanismen hos filosofen Emmanuel Levinas. Hans siste store løft ble ei bok om Olav Nygard, diktergeniet fra Modalen. Deretter slo den gamle riksmålsmannen om og skrev sine to siste bøker på nynorsk. Hans aller siste utgivelse var fjorårets «52 norske dikt... forutan dågklar visse», der han reflekterer over dikt han har valgt ut til en fast spalte i Dag og Tid. 6

7 Når folk av Aarnes' kaliber forsvinner, fristes man til å sitere Olaf Bull, som skrev at «hele komplekser synker i havet» når et menneske dør. Jeg snakket med Aarnes om Olav Nygard, som dikterte dikt på dødsleiet. Men Aarnes så ikke på disse diktene som dødsdikt, snarere tvert imot, han mente at Nygard vendte seg bort fra tanken på at det var slutt. Han sa det slik: «Det er ikke ansikt til ansikt med døden at livet får mening. Det er når verden smiler, at den er sann.» Av FREDRIK WANDRUP ========================================================================= Frankofonifestivalen i Norge er i gang! Se programmet på Institut Français sine sider: Eller fra mars er frankofonidagen: De très nombreux événements et activités ont lieu au mois de mars et le 20 mars tout autour du monde pour marquer ce mois de la francophonie! Pour en savoir plus, consulter le site qui y est dédié: 7

8 S pend Noen datoer å huske hvis du ønsker å søke om stipend for å reise til utlandet: Grundtvig frivillig 50+ Grundtvig frivillig 50+ er et verdifullt virkemiddel for uformell læring. Tiltaket legger til rette for europeisk utveksling innen frivillig arbeid. Frist: Se her på SIU sine sider: Studiebesøksprogrammet Studiebesøk for spesialister og beslutningstakere i allmenn og yrkesfaglig opplæring er et av de tverrgående tiltakene i EUs program for livslang læring (LLP). Frist: og Du kan velge mellom en lang rekke studiebesøk fra en katalog som kommer hvert år og som blir lagt ut på SIUs hjemmesider i løpet av januar. Finn et studiebesøk som passer i katalogen, fyll ut det elektroniske søknadsskjemaet, skriv det ut og send det med de nødvendige underskrifter til: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Postboks Bergen Se her : 29/3149 Grundtvig assistent Gjennom ordningen Grundtvig assistent kan personer som allerede arbeider med voksnes læring eller som er i ferd med å kvalifisere seg til dette søke om midler til å oppholde seg inntil ett skoleår ved en voksenopplæringsinstitusjon i et annet europeisk land. Frist: OoOoO Stipend til opphold i Frankrike? Hva med én uke eller tre i Frankrike, Belgia eller Sveits? I or fikk mer enn 3 av 4 som søkte ldelt s - pend. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) deler ut Comenius og Grundtvig e erutdanningss pend l lærere. For hvem? Alle lærere kan søke. De som underviser voksne søker Grundtvig-s pend, de andre Comenius. Hva? S pend l språkkurs og andre typer kurs. S pend vil vanligvis dekke reise, opphold og kursavgi. Varighet: 1 l 6 uker Mer info, søknadsprosedyrer og søknadsskjemaet: velg dere er "e erutdanning" Søknadsfrist: 30. april 2013 for ak viteter som begynner e er 1. september 2013 Kontakt: eller Se mer på de neste sidene => 8

9 9 S pend

10 INFORMASJON OM TROLLSTIPEND FOR ELEVGRUPPER Det er utarbeidet eget elektronisk søknadsskjema. Dere skal ikke sende inn fysiske papirer når dere søker. Det er vanligvis to søknadsfrister hvert år. Det er skolen (lærer/lærere) som søker for elevgruppen (ikke elevene selv eller foreldrene). Hvem kan søke: En elevgruppe på inn l 30 elever fra ungdomsskoler og videregående skoler, private og offentlige i Norge. Elevene må være mellom 14 og 20 år gamle. Midlene kan ikke beny es l gjenbesøk fra Frankrike. Det normale er at det er en franskgruppe som søker, men også andre grupper som skal studere tema innen spesielle fagområder, kan bli ldelt midler. Det kan bare være en gruppe fra samme skole. Det skal være med ledsagende lærer (som får samme s pend som elevene). Antall ledsagende lærere varier med antall elever. Man kan søke om en ekstra lærer dersom det er med en eller ere elever med særskilte behov. To lærere for inn l 20 elever Tre lærere for 20 l 30 elever Skoler som kk elevs pend foregående år, blir ikke prioritert. Minstekravene l søknaden: Dere har brukt rik g skjema (elektronisk) Dere har søkt innen fristen. Spørsmålene er besvart på en grundig måte. Dere har lagt ved den nødvendige dokumentasjon (rektors skjema, budsje, detaljert program fra dag l dag, dokumentasjon på at dere har kontakt i Frankrike) Studieturen må ikke være påbegynt før søknadsfristens utløp (dere kan ikke søke e erskuddsvis) Innholdet i oppholdet: Varighet Normalt skal opphold vare minst dager. Opphold som varer lenger, vil bli prioritert. Opphold som er kortere enn dager, kan unntaksvis bli akseptert, men programmet skal i slike lfelle ha preg av nytenkning. I så fall vil s pendbeløpet bli redusert. Sted Oppholdet må være i Frankrike eller Dom og Tom. Opphold utenfor Paris vil bli prioritert. (Opphold i andre fransktalende land blir ikke akseptert). Innhold Programmet skal være organisert omkring e eller ere tema, og det skal være forberedt i samarbeid med elevene. (Det skal være en del av undervisningen). l dag (om elevene går på kurs om formiddagen, skal e ermiddags- Det skal være detaljert fra dag programmet se es opp). Det må ikke være turistpreget. Det styrker programmet om gruppen har en etablert skolekontakt og elevene allerede har ha kontakt med de 10

11 elevene de skal bo hos og ev. gå på skole med. INFORMASJON OM INDIVIDUELT TROLLSTIPEND FOR LÆRERE Det er utarbeidet eget elektronisk søknadsskjema. Du skal ikke sende inn fysiske papirer når du søker. Det er vanligvis to søknadsfrister hvert år. Du kan søke individuelt Trolls pend om du har formell undervisningskompetanse i fransk har vært ansa i en undervisningss lling i minst tre år er ansa i undervisningss lling Dersom det er to eller flere lærere ved skolen som søker, skal rektor prioritere søkerne på rektors skjema. Unntaksvis kan to lærere ved samme skole få s pend dersom det framkommer av søknaden og rektors skjema at det er helt nødvendig at begge drar. Skoler som fikk s pend året før, vil ikke bli prioritert, men det kan deles ut s pend l samme skole to år på rad. Om skolen fikk penger l s pend for elevgrupper, betyr ikke det noe i denne sammenheng. De to typene s pend står ikke i veien for hverandre. Minstekravene l søknaden: Du har brukt rik g skjema (elektronisk) Du har søkt innen fristen. Du har besvart spørsmålene på en grundig måte. Du har lagt ved den nødvendige dokumentasjon (rektors skjema, budsje, dokumentasjon på at du har søkt eller er bli ta opp på et kurs) Du kan ikke søke e erskuddsvis (Studieturen må ikke være påbegynt før søknadsfristens utløp) Det skal være en individuell søknad Innholdet i kurset/ oppholdet: Varighet: Normalt skal oppholde vare minst to uker. Opphold som varer lenger enn to uker, vil bli prioritert. Opphold som er kortere enn to uker kan unntaksvis bli akseptert, men programmet skal i slike lfelle ha preg av nytenkning. Sted: Oppholdet må være i Frankrike eller Dom og Tom. Opphold utenfor Paris vil bli prioritert. (Opphold i andre fransktalende land blir ikke akseptert). Innhold: Både kurs og individuelle opplegg er aktuelle. 11

12 Språkdag 12

13 Utdanningsforbundet arrangerer i samarbeid med Fransklærerforeningen franskkurs for fransklærere i ungdomsskolen og videregående skole Franskkurs i Molde Tid og sted: 12.april kl Hotel Alexandra, Molde Pris:Kr 1000,-, student kr 600,- Målgruppe: Fransklærere i ungdomsskolen og videregående skole Påmeldingsfrist 14. mars. Kursholdere: Estelle Fohr- Prigent, Florence Mandelik og Pierre Lederlin Påmelding til: eller Spørsmål kan rettes til Ann Britt K Berlin, eller Brit Adam Om kurset: Kursleder og foredragsholdere ankommer Molde torsdag 11.april. Vi vil gjerne invitere de av dere som har lyst og anledning til en uformell seanse på hotel Alexandra kl 20.00, altså kvelden før kurset. Der blir det en «Soirée détente en français, avec une présentation multimédia: "Thème et variations" og store muligheter til å treffe andre fransklærere, utveksle erfaringer og få et skikkelig språkbad! NB! : Kursavgiften dekker kun kursdagen 12.februar, den er inkludert servering under kurset. Deltagerne må selv dekke reise og overnatting. Ved bestilling av rom, oppgi at det er dette kurset du skal på. Det er reservert en del rom for dette arrangementet og vi har fått en god pris av hotellet. Programme du stage de Molde OoOoO Jeudi 11 avril 20h00: Soirée détente en français, avec une présentation multimédia: "Thème et variations". Vendredi 12 avril, de 9h00 à 18h00 La compréhension orale Différentes activités pour travailler la compréhension. L'évaluation de l'oral Les nouveaux examens. Quoi et comment évaluer? Exemples d'épreuves. Comment préparer les élèves? Discussion sur l'évaluation de l'oral. Faire parler les élèves Exemples d activités qui incitent à parler spontanément (pour animer la classe ou par groupes). Les documents authentiques Intégrer des documents authentiques (chansons récentes, pub, etc) dans le cours: motivation, civilisation ("kulturkunnskap") et actualité. 13

14 Li érature africaine 14

15 Li érature africaine Source: Le français dans le monde francophonies du sud. 15

16 Examens du baccalauréat international : une source d inspiration? Estelle Fohr-Prigent Le programme de français ab initio Les étudiants apprennent le français pendant deux ans, et atteignent un niveau comparable ou légèrement supérieur à celui du niveau I norvégien. Les attentes grammaticales sont précisées dans le programme officiel, et les étudiants doivent notamment être initiés à l imparfait. d une discussion de 5-6 minutes. Exemple de stimuli pour le niveau I Le programme comprend trois grands thèmes: «environnements urbains et ruraux», «individu et société», et «loisirs et travail». Ces grands thèmes sont divisés en sous-thèmes, tels que «transports», «renseignements personnels», «météo» ou «médias». Les examens Tous les étudiants doivent passer deux examens écrits et un examen oral. Le premier examen écrit est une rédaction sur un sujet choisi par le candidat, qui s y est préparé à l avance et qui a le droit de prendre avec lui 2-4 sources dans la langue cible. Il peut aussi utiliser des dictionnaires. h p:// Le deuxième examen écrit est sans aide «hjelpemidler», mais comparé à l examen norvégien - il met plus l accent sur les compétences communicatives des candidats. Il évalue principalement la compréhension écrite et l expression écrite, avec quelques questions de vocabulaire ou de structures langagières. L examen oral est le complément de l évaluation continue effectuée pendant l année. Cette évaluation est enregistrée et est envoyée au centre d examen. Le candidat tire au sort deux stimuli visuels et en choisit un. Il a ensuite 15 minutes pour préparer une petite présentation, qui durera 1-2 minutes. Le professeur posera ensuite - pendant 2-3 min - des questions sur le stimulus, avant de continuer avec une conversation de 4-5 min qui portera sur d autres thèmes abordés en classe. L examen oral de Français B, qui correspond à peu près à un niveau III norvégien, comporte une présentation plus longue, de 3-4 minutes, suivie h p://lexpansion.lexpress.fr/patrimoine/paris part en guerrecontre les meubles touris ques_ html 16

17 Petit jeu : quels mots clés ai-je utilisés pour trouver ces photos? Réponses à la fin de l article. Des stratégies pour les candidats - décrire le lieu, les personnes, les activités, des objets intéressants. - inventer une histoire : quelles sont les relations entre les personnes? De quoi elles parlent? Qu ontelles fait aujourd hui? Que vont-elles faire après la photo? - inventer des justifications : «ils sont ensemble parce que c est l anniversaire de...» h p://fr.alakhbar.info/ Bamako Des mauritaniens se plaignent contre la presse de leur pays.html - apporter des nuances simples : «je pense que...», «peut-être», «il est un peu / très malade» Des stratégies pour les examinateurs Les stratégies sont les mêmes que pour l examen norvégien : - Poser des questions qui correspondent au niveau du candidat, et rien au-dessus. - Poser des questions pour montrer toute l étendue des compétences du candidat, particulièrement la capacité à s exprimer au passé et au futur. Si le candidat n a produit aucune phrase au futur, l examinateur pourra demander ce que les personnes vont faire après (le repas, la visite, etc.). h p:// picard.fr/courrier/actualites/infolocale/ Amiens et Metropole/La consulta on du Docteur Miky - De la même manière, on posera des questions sur l âge ou la température pour montrer que le candidat peut manier des chiffres. - Si le candidat ne l a pas fait, on l invite à comparer la Norvège et la photo. Si ce n est pas aisé, la comparaison culturelle peut intervenir lors la conversation libre. Il est possible de choisir des dessins ou des photographies en noir et blanc, mais personnellement je préfère les documents en couleurs. Ils sont plus faciles à trouver, et permettent aux candidats d identifier des aliments et Réponse du petit jeu : de décrire des vêtements. J essaye aussi de choisir des images où on peut voir le visage des personnes, «famille repas», «touristes Paris», «marché afin de pouvoir décrire des sentiments. Pour trouver des stimuli appropriés, je tape deux mots clés parmi les thèmes du programme, ou bien un mot clé et un pays ou une ville francophone. Bamako», et «enfant pédiatre» parce que «enfant médecin» ne donnait presque que des photos d enfants jouant au médecin. 17

18 Voyage en France 18

19 19 et en Norvège

20 Apprendre du vocabulaire Quelques propositions d Eli Godaker: Au marché! Les images font parties d une série de diapositives en couleurs avec son. Pour les obtenir, prendre contact avec Eli: 20

21 Apprendre du vocabulaire Sites conseillés:

22 Apprendre du vocabulaire 22

23 Apprendre du vocabulaire Connaissez-vous l Afrique? 23

24 Manuel numérique Enseigner le français avec un manuel numérique de nouvelles possibilités! Kjerstin Aukrust (Aschehoug) Lingua Planet Français est le premier manuel entièrement numérique («heldigitalt læreverk») de français publié en Norvège. Il est développé par la maison d édition Aschehoug, qui a voulu créer un manuel de français qui profite de toutes les possibilités offertes par les technologies d information et de communication (les TIC ; «IKT») afin de motiver l élève d avantage et de faciliter une approche plus pratique dans l apprentissage d une langue étrangère. activités, les élèves peuvent choisir entre trois niveaux de difficulté selon leur propre niveau de compétence et la rapidité de leur progression. Le manuel comprend aussi une partie vouée à la grammaire, à la prononciation et au vocabulaire, et Un enseignemenet de français plus pratique: Lingua Planet est une série de manuels numériques pour l enseignement de l anglais, l allemand, l espagnol et le français. Lingua Planet English, a gagné la médaille de bronze dans la catégorie «Best European Schoolbook awards» à la foire des livres à Frankfort en La structure pédagogique de Lingua Planet est en grande partie influencée par le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR «det felles europeiske rammeverket for språk»). Les deux niveaux de Lingua Planet couvrent le programme pour l enseignement des langues étrangères au collège-lycée en Norvège. Lingua Planet Français 1, qui est en vente dès maintenant, correspond à «Læreplan i fremmedspråk nivå 1». Il comprend 10 chapitres, centrés autour de différents thèmes facilement reconnaissables pour les débutants d apprentissage du français (Bonjour, Bon appétit, Sport, Voyage, etc.). Chaque chapitre ouvre avec une ressource audiovisuelle, comme une vidéo ou une animation, ce que les élèves apprécient beaucoup. Les vidéos et les textes présentés dans le manuel sont accompagnés de questions et d exercices qui aident à la compréhension. Les exercices sont regroupés selon les cinq activités langagières fondamentales : Ecouter, Lire, Parler (S exprimer oralement en continu), Interaction (Prendre part à une conversation) et Ecrire. Dans chacune de ces comprend également un dictionnaire franconorvégien électronique simplifié. Le manuel vise à motiver les élèves à l apprentissage d une langue étrangère à travers des exercices interactifs variés, des ressources textuelles et audiovisuelles authentiques et une abondance de ressources auditives, pour que les élèves puissent entendre le plus de français possible. Un grand avantage pour les élèves ainsi que pour les professeurs, c est que les élèves ont la possibilité de s enregistrer et de comparer leur prononciation à celle d un locuteur natif. Ils peuvent sauvegarder leurs enregistrements et les partager avec leur professeur par la suite. Cela permet aux élèves qui ont peur de prendre la parole en classe de s entraîner d avantage à l oral. Ils peuvent également sauvegarder des documents écrits pour les rédiger par la suite et les partager avec leur professeur. Tous ces atouts ont pour but de rendre l enseignement du français plus pratique et moins théorique pour les élèves. C est l utilisation de la langue et la rencontre 24

25 Manuel numérique avec des ressources authentiques et variées qui sont au centre. genre : interview ; liées au contexte : un marché ; etc.), et s inspirer de la vidéo quand ils font d autres exercices plus créatifs liés au marché aux puces. Après chaque série d exercices, les élèves sont invités à s autoévaluer. Les pages d auto-évaluation offrent une bonne occasion au professeur de répéter avec toute la classe les points principaux abordés pendant le cours et lui permet d être au courant sur la progression de chaque élève. Utiliser Lingua Planet en classe: Lingua Planet est aussi bien adapté pour le travail à la maison, que pour les travaux individuels ou en groupe faits en classe. En classe, le professeur peut introduire un nouveau thème, par exemple le thème «Shopping», en montrant la vidéo qui ouvre le chapitre sur grand écran. C est une méthode qui motive et qui attire l attention des élèves dès le début du cours. Ensuite, c est une bonne idée de discuter de cette vidéo ensemble, aussi bien en parlant du contenu que des stratégies de compréhension orale : Qu est-ce que les élèves ont compris? De qui et de quoi est-il question? Quels sont les mots nouveaux qu ils ont repérés? Comment ont-ils fait pour les comprendre? Ensuite, les élèves peuvent travailler individuellement ou en petit groupe sur Lingua Planet, selon leur propre niveau et leur besoin. Un élève qui est faible à l écrit, peut par exemple faire quelques exercices de compréhension très simples, au premier niveau. Les élèves qui sont plus forts et qui aiment parler, peuvent par exemple faire un jeu de rôle proposé au niveau 3 de la section «Interaction», pour ensuite s enregistrer s ils le veulent. Le professeur peut donner des devoirs à faire selon les besoins individuels des élèves, soit en suivant la progression proposée par le manuel, soit en choisissant librement parmi les nombreux exercices interactifs variés sur le site il est bien question ici de «tilpasset opplæring»! Ces exemples illustrent comment Lingua Planet Français offrent de nouvelles possibilités à l enseignement du français. Un professeur de français est normalement très occupé et met en général beaucoup de temps à trouver des ressources audiovisuelles authentiques et variées. Ce manuel permet aux professeurs de faciliter l utilisation des TIC en classe, et de rendre l enseignement plus «vif» et pratique, tout en respectant les différences individuelles entre les élèves. Aschehoug invite tous les professeurs qui veulent utiliser Lingua Planet en classe ou qui ont des questions à ce propos à nous contacter nous viendrons volontiers à votre école pour vous montrer les possibilités que le manuel Par la suite, le professeur peut choisir entre de propose! nombreuses ressources qui parlent du même thème et qui aident les élèves à suivre une certaine progression, dans leur propre rythme. Au troisième niveau du chapitre «Shopping», par exemple, il y a une vidéo plus difficile, mais plus authentique que la première: il s agit d une interview avec une jeune Française qui aide sa tante au marché aux puces à Pour plus d informations, contactez: Saint-Ouen. Ici, tous les élèves ne vont peut-être pas tout comprendre, mais grâce aux questions et aux exercices, ils vont comprendre les parties les plus importantes de la conversation. Ils peuvent aussi travailler avec des stratégies d écoute (liées au 25

26 De Dakar à... 26

27 27 Yaoundé

28 francophonie 28

29 29 francophonie

30 Divers Jacky Billeau, français, résidant depuis de nombreuses années en Norvège est membre de notre association. Il est professeur au Centre d études supérieures de Østfold, HIØ, où il enseigne la civilisation française et l intégration européenne. En dehors de son domaine professionnel, il a également publié poèmes, contes et nouvelles. Son dernier recueil rassemble plus de quatre-vingts «Images dérobées», comme une invitation au voyage dans un monde où se mêlent innocence et nostalgie. Ouvrage disponible sur la toile, entre autres Edilivre.com, (version papier et format numérique) DIVERSES INFORMATIONS CULTURELLES Vous êtes tous les bienvenus aux manifestations culturelles suivantes organisées dans les locaux de l'institut francais, Holtegata 29: - le 11 avril Conférence sur l'architecture. - le 24 avril Conférence sur Claude Simon, Prix Nobel de littérature, dont on fête cette année le centième anniversaire de la naissance. - le 23 mai Conférence sur l'art de la traduction avec Tove Bakke et Helene Hervieu. Pour de plus amples renseignemens consultez le site qui vous tient au courant de l'actualité culturelle franco-norvégienne non seulement à Oslo mais en province aussi. Enfin le 10 août nous vous signalons le concert de Håkon Austbø qui interprétera à Oslo l'oeuvre majeure d'olivier Messiaen "Vingt regards sur l'enfant-jesus". (Jean-Louis Tarrou) Ny ransk og annerledes søkemotor, med litt andre alternativer, som å søke på sosiale medier, prøv den: navnet er QWANT! 30

31 31 Giro co sa on

32 RETURADRESSE: André Avias HiØ 1757 Halden e-post: La statue de Diderot à Paris. (Photo: André, 2011) Kontingent: 150 kr. for enkeltmedlemmer Støtteabonnement: 250 kr. for institusjoner Kontakt Estelle Fohr-Prigent per brev eller epost for giro (se side 2), eller betal direkte via nettbank: Kontonummer ANEF/FLF: v/ Estelle F.-P. NB: Skriv navn, adresse, epost og telefon på nettbankmeldingen. Frist for innsending av tekstbidrag og nyheter til bladet: For neste nummer: 15. september

Eksamen FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.2013 FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Comment tu dépenses ton argent? Skriv ein liten tekst på to til fire setningar om

Detaljer

Laser vert : moins de plus de 300. Acheter Laser PRODUITS CHAUDS. Pointeur Laser étanche

Laser vert : moins de plus de 300. Acheter Laser PRODUITS CHAUDS. Pointeur Laser étanche Notre entreprise Livraison et Garantie Politique de retour Avis des clients Blog E-mail Search BIENVENUE LASER VERT LASER ROUGE LASER BLEU VIOLET POINTEUR LASER POWERPOINT Accueil CHARGEUR >> Laser Vert

Detaljer

Oppgåve 4 Vel éi av oppgåvene under, og skriv ein samanhengande tekst. a) «Il y a trop de sport dans les médias.» Synest du det er for mykje sport på TV og i avisene? Liker du best å sjå på sport på TV,

Detaljer

Mars 2014. Assemblée générale 2013 La Norvège pays exotique? La oss skravle.. Kurs i Frankrike.. Frankrig og den koloniale arv

Mars 2014. Assemblée générale 2013 La Norvège pays exotique? La oss skravle.. Kurs i Frankrike.. Frankrig og den koloniale arv Mars 2014 Assemblée générale 2013 La Norvège pays exotique? La oss skravle.. Kurs i Frankrike.. Frankrig og den koloniale arv p. 4 p. 8 p. 12 p. 15 p. 22 Le bureau/ Sommaire FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE

Detaljer

FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE

FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE NR. 2-2007 2 Adresses/bureau 3 Infos 4 Le mot du président 5 Grete Kleppen, traduite 7 La littérature norvégienne, en français 8 Article : Enseigner à des débutants 17 Adresses internet 18 Marte i Paris!

Detaljer

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN. Mardi 23 juin 2015. Langue vivante 2

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN. Mardi 23 juin 2015. Langue vivante 2 Session 2015 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN Mardi 23 juin 2015 Langue vivante 2 Séries ES/S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) Durée

Detaljer

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL Session 2016 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL NORVÉGIEN Langue vivante 1 Séries L, ES, S ÉPREUVE DU VENDREDI 17 JUIN 2016 Durée de l épreuve : 3 heures Séries ES/S coefficient : 3 Série L langue vivante obligatoire

Detaljer

EKSAMEN FRA0502 Fransk II HØSTEN 2012

EKSAMEN FRA0502 Fransk II HØSTEN 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for moderne fremmedspråk - EKSAMEN FRA0502 Fransk II HØSTEN 2012 Faglig kontakt under eksamen: Sophie Vauclin Tlf.: 73596873/ 93063953 Eksamensdato:

Detaljer

No. 1 2009. Siden 1986

No. 1 2009. Siden 1986 Siden 1986 No. 1 2009 3. Redaksjonelt 4. Intervju med Gahr Støre 7. Infos culturelles, Jean-Louis 8. Skoleutveksling i Larvik 11. La réforme de l orthographe. Pierre 14. Enseigner avec TV5Monde, André

Detaljer

Forslag til årsplaner LINGUA PLANET fransk Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter.

Forslag til årsplaner LINGUA PLANET fransk Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. Forslag til årsplaner LINGUA PLANET fransk Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 9. trinn Musique Læringsmål Her lærer eleven Uke 33 Ecouter 1: Mon Pays, une vidéo magique! - å kjenne

Detaljer

Eksamen 21.05.2013. FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/

Eksamen 21.05.2013. FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Eksamen 21.05.2013 FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Oppgåve 1 Vous aimez voyager? Liker du å reise? Kvifor / kvifor ikkje? Skriv ein liten tekst på to til fire

Detaljer

Årsplan for 9. klasse i Fransk (2008 2009)

Årsplan for 9. klasse i Fransk (2008 2009) Årsplan for 9. klasse i Fransk (2008 2009) Lærer: Serge Licius Tekstbok: Chouette Nouvelle Mål for faget dem til og fransk språkbruk og egen kultur A fremme elevenes innsikt i det s evne til å ta hånd

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE FRA1300 Fransk basisemne Vår 2012

EKSAMENSOPPGAVE FRA1300 Fransk basisemne Vår 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for moderne fremmedspråk EKSAMENSOPPGAVE FRA1300 Fransk basisemne Vår 2012 Faglig kontakt under eksamen: Svein Eirik Fauskevåg / George Chabert

Detaljer

Alt for ofte blir problemer med avløpsrør i bygninger løst ved å bytte ut gamle defekte rør med nye. Dette innebærer tapphull- og utgravingsarbeide

Alt for ofte blir problemer med avløpsrør i bygninger løst ved å bytte ut gamle defekte rør med nye. Dette innebærer tapphull- og utgravingsarbeide Alt for ofte blir problemer med avløpsrør i bygninger løst ved å bytte ut gamle defekte rør med nye. Dette innebærer tapphull- og utgravingsarbeide med betydelig uleilighet fra bruddstykker, støv og støyforurensing,

Detaljer

Cours de français pour la classe de 3ème Semaines 18 23, 2017 LÆRINGSMÅL TEMA/LÆRESTOFF VURDERING. Chapitre 6: «J habite à Belleville», p

Cours de français pour la classe de 3ème Semaines 18 23, 2017 LÆRINGSMÅL TEMA/LÆRESTOFF VURDERING. Chapitre 6: «J habite à Belleville», p Cours de français pour la classe de 3ème Semaines 18 23, 2017 Nom: LÆRINGSMÅL TEMA/LÆRESTOFF VURDERING - kunne presentere og snakke om dagliglivet og stedet der en bor - kunne bøye verb i ulike tider -

Detaljer

LYCÉE FRANÇAIS RENÉ CASSIN D OSLO Skovveien 9 0257 Oslo Norvège Tél. 47/22 92 51 20 Fax : 47/22 56 06 99 E-mail : secretariat@rcassin.

LYCÉE FRANÇAIS RENÉ CASSIN D OSLO Skovveien 9 0257 Oslo Norvège Tél. 47/22 92 51 20 Fax : 47/22 56 06 99 E-mail : secretariat@rcassin. LYCÉE FRANÇAIS RENÉ CASSIN D OSLO Skovveien 9 0257 Oslo Norvège Tél. 47/22 92 51 20 Fax : 47/22 56 06 99 E-mail : secretariat@rcassin.no Oslo, le 15 octobre 2010 La proviseure Aux parents d élèves Chers

Detaljer

BEFOLKNINGSFORHOLDENE

BEFOLKNINGSFORHOLDENE TILLEGGSHEFTE TIL «MEDDELELSER FRA DET STATISTISKE CENTRALBYRÄ» 1920 Journal du Bureau Central de Statistique du Royaume de Norvège 1920. Appendice. BEFOLKNINGSFORHOLDENE NORD-NORGE MED SÆRLIG HENSYN TIL

Detaljer

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4 Kommunikasjonsperm Fransk Overvåking og undersøkelser side 1 Smerter side 2 Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3 Sengeleie og stell side 4 Mat, drikke kvalme side 5 Bevegelse, syn, temperatur side

Detaljer

Tidlig start... 8 Sykkeltur i Loiredalen 12 Vacances en France 14 Activités de classe.. 24 Statistiques du site. 30

Tidlig start... 8 Sykkeltur i Loiredalen 12 Vacances en France 14 Activités de classe.. 24 Statistiques du site. 30 Tidlig start... 8 Sykkeltur i Loiredalen 12 Vacances en France 14 Activités de classe.. 24 Statistiques du site. 30 Le bureau/ Sommaire FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE SOMMAIRE/INNHOLD: André Avias epost:

Detaljer

M01/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2

M01/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 INTERNATIONAL BACCALAUREATE BACCALAURÉAT INTERNATIONAL BACHILLERATO INTERNACIONAL M01/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVEGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 Friday

Detaljer

Forslag til årsplaner LINGUA PLANET fransk Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 10. trinn. vurdering

Forslag til årsplaner LINGUA PLANET fransk Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 10. trinn. vurdering Forslag til årsplaner LINGUA PLANET fransk Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 10. trinn Célébrités Uke 33 Læringsmål Her lærer eleven Ecouter 1: Célébrités françaises et francophones

Detaljer

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL Session 2017 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL NORVÉGIEN Langue vivante 1 ÉPREUVE DU LUNDI 19 JUIN 2017 Séries L, ES, S Durée de l épreuve : 3 heures Séries ES/S coefficient : 3 Série L langue vivante obligatoire (LVO)

Detaljer

Norwegian A: literature Higher level Paper 2 Norvégien A : littérature Niveau supérieur Épreuve 2 Noruego A: literatura Nivel superior Prueba 2

Norwegian A: literature Higher level Paper 2 Norvégien A : littérature Niveau supérieur Épreuve 2 Noruego A: literatura Nivel superior Prueba 2 M 15 /1/AXNOR/HP2/NOR /TZ0/XX Norwegian A: literature Higher level Paper 2 Norvégien A : littérature Niveau supérieur Épreuve 2 Noruego A: literatura Nivel superior Prueba 2 Monday 11 May 20 1 5 (morning

Detaljer

M03/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVEGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2

M03/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVEGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 c PROGRAMA IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI DEL DIPLOMA DEL BI M03/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVEGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 Friday

Detaljer

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan: Fransk 2014 2015 Årstrinn: 10.trinn Lærer: Lasse Agerup Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Det arbeides med de ulike

Detaljer

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN M08/2/ABNOR/SP1/NOR/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2008 NORWEGIAN / NORVÉGIEN / NORUEGO B Standard Level Niveau Moyen Nivel Medio Paper / Épreuve / Prueba

Detaljer

Emnerapport for FRAN103, V-14

Emnerapport for FRAN103, V-14 Emnerapport for FRAN103, V-14 Emnebeskrivelse: Undervisningssemester Vår Undervisningsspråk Norsk og fransk Studienivå Bachelor Krav til studierett Emnet er ope for alle med ein studierett ved UiB. Mål

Detaljer

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL Session 2015 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL NORVÉGIEN Vendredi 19 juin 2015 Langue vivante 1 Séries L, ES, S Durée de l épreuve : 3 heures Séries ES/S coefficient : 3 Série L langue vivante obligatoire (LVO) coefficient

Detaljer

m15/1/aynor/hp2/nor/tz0/xx Monday 11 May 2015 (morning) Lundi 11 mai 2015 (matin) Lunes 11 de mayo de 2015 (mañana) 2 hours / 2 heures / 2 horas

m15/1/aynor/hp2/nor/tz0/xx Monday 11 May 2015 (morning) Lundi 11 mai 2015 (matin) Lunes 11 de mayo de 2015 (mañana) 2 hours / 2 heures / 2 horas m15/1/aynor/hp2/nor/tz0/xx Norwegian A: language and literature Higher level Paper 2 Norvégien A : langue et littérature Niveau supérieur Épreuve 2 Noruego A: lengua y literatura Nivel superior Prueba

Detaljer

Assemblée générale 2008... p. 4 De l immeuble à mon alter ego p. 16 DIXIT (l interculturel) p. 20 Faglig pedagogisk dag p. 26 Felles konferanse med

Assemblée générale 2008... p. 4 De l immeuble à mon alter ego p. 16 DIXIT (l interculturel) p. 20 Faglig pedagogisk dag p. 26 Felles konferanse med Assemblée générale 2008... p. 4 De l immeuble à mon alter ego p. 16 DIXIT (l interculturel) p. 20 Faglig pedagogisk dag p. 26 Felles konferanse med LMS, spanskforeningen og tyskforum p. 30 Le bureau/ Sommaire

Detaljer

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN. Langue vivante 2 ÉPREUVE DU MARDI 21 JUIN 2016

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN. Langue vivante 2 ÉPREUVE DU MARDI 21 JUIN 2016 Session 2016 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN Langue vivante 2 ÉPREUVE DU MARDI 21 JUIN 2016 Séries ES/S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire

Detaljer

Prøve tema 1. Cappelen Damm AS

Prøve tema 1. Cappelen Damm AS Prøve tema 1 1 Complétez les phrases. Fyll ut med rett artikkel (un, une, des, le, la, l eller les). Je m appelle Julie. J habite à Tours. C est ville assez grande. À Tours, il y a cathédrale. C est cathédrale

Detaljer

DOSSIER: LA FRANCHISE

DOSSIER: LA FRANCHISE www.ccfn.no KONTAKT POUR LE DEVELOPPEMENT DES ÉCHANGES FRANCO-NORVÉGIENS FO R U T V I K L I N G AV F R A N S K - N O R S K H A N D E L O G N Æ R I N G S L I V JanVIER - MARS 2013 JANUAR - MARS 2013 CHAMBRE

Detaljer

Forslag til årsplan LINGUA PLANET fransk

Forslag til årsplan LINGUA PLANET fransk Forslag til årsplan LINGUA PLANET fransk Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. Ekstra uttaleøvelser og glosetrening finnes under Prononciation og Vocabulaire. Nivå 1 VG1 læringsmål Grammatikk

Detaljer

Mise à jour des marges requises

Mise à jour des marges requises Mise à jour des marges requises Table des matières 1. Mise en place... 2 1.1 Chronologie des évènements... 2 2. Marges requises... 3 2.1 Marges requises pour les comptes dénominés en USD... 3 2.2 Marges

Detaljer

Enchanté 1. Grammatikktema i kapittel 12

Enchanté 1. Grammatikktema i kapittel 12 Enchanté 1 Grammatikktema i kapittel 12 Repetisjon Verbtider presens, passé composé, imperativ, framtid med aller Imperativ Artikler, adjektiv, eiendomsord og preposisjoner Direkte og indirekte objektspronomen

Detaljer

Numéro spécial 25 ans!!

Numéro spécial 25 ans!! Numéro spécial 25 ans!! Avec les fac-similés des couvertures des premiers exemplaires de notre revue Rapport annuel..p. 4 Mots scandinaves. p. 8 Entretien avec Senghor p. 20 Le TOP 50 p. 23 Dominos p.

Detaljer

Prøve tema 1. 1 Complétez les phrases. Fyll ut med rett artikkel (un, une, des, le, la, l eller les).

Prøve tema 1. 1 Complétez les phrases. Fyll ut med rett artikkel (un, une, des, le, la, l eller les). Prøve tema 1 Fyll ut med rett artikkel (un, une, des, le, la, l eller les). Je m appelle Julie. J habite à Tours. C est ville assez grande. À Tours, il y a cathédrale. C est cathédrale Saint-Gatien. Je

Detaljer

Uke Hovedemne Delemne Arbeidsmåte Læremidler Annet. Lage en presentasjon av seg selv. Muntlig presentasjon i grupper.

Uke Hovedemne Delemne Arbeidsmåte Læremidler Annet. Lage en presentasjon av seg selv. Muntlig presentasjon i grupper. HARALDSVANG SKOLE Årsplan 9.trinn 2011-12 FAG: Fransk Læreverk: C est chouette 2 Språklæring: Grammatikk, egenvurdering, hjelpemiddel, digitale verktøy Kommunikasjon: Formidle, forstå, uttale, finne relevant

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

Yves Jamait. 6 Regning i fremmedspråk. 8 Didactique.. 14 Jeux de vocabulaire 18 Statistiques. 30

Yves Jamait. 6 Regning i fremmedspråk. 8 Didactique.. 14 Jeux de vocabulaire 18 Statistiques. 30 Yves Jamait. 6 Regning i fremmedspråk. 8 Didactique.. 14 Jeux de vocabulaire 18 Statistiques. 30 Le bureau/ Sommaire FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE SOMMAIRE/INNHOLD: André Avias epost: andre.avias@hiof.no

Detaljer

Oktober 2014. Bain linguistique.. p. 4 Spontan interaksjon.. p. 8 La Francophilophonie... p. 11 On écrit de l histoire. p. 16

Oktober 2014. Bain linguistique.. p. 4 Spontan interaksjon.. p. 8 La Francophilophonie... p. 11 On écrit de l histoire. p. 16 Oktober 2014 Bain linguistique.. p. 4 Spontan interaksjon.. p. 8 La Francophilophonie... p. 11 On écrit de l histoire. p. 16 Le bureau/ Sommaire FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE SOMMAIRE/INNHOLD: André Avias

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

Semaine française. Fullt program, siste side / Programme complet, dernière page jjjj

Semaine française. Fullt program, siste side / Programme complet, dernière page jjjj Tromsø bibliotek og byarkiv Fransk uke Semaine française 2 8. m a r s 1. a p r i l Kåseri Anna Gavalda Kino Saras nøkkel førpremiere Avant-première Vernissage Utstilling Muriel Barbery Høytlesning Katherine

Detaljer

Hvordan lærer du best? Ulike tilnærmingsmåter

Hvordan lærer du best? Ulike tilnærmingsmåter Hvordan lærer du best? Ulike tilnærmingsmåter Lytting lytte til lærer (opplesning, fortelling, spørsmål) lytte til medelever (når de forteller, stiller spørsmål, deltar i rollespill, dramatisering, intervju,

Detaljer

OFNEC OFFICE FRANCO-NORVÉGIEN D ÉCHANGES ET DE COOPÉRATION

OFNEC OFFICE FRANCO-NORVÉGIEN D ÉCHANGES ET DE COOPÉRATION UNIVERSITÉ CAEN NORMANDIE CARRÉ INTERNATIONAL OFNEC OFFICE FRANCO-NORVÉGIEN D ÉCHANGES ET DE COOPÉRATION FRANSK-NORSK SENTER FOR UTVEKSLING OG SAMARBEID international.unicaen.fr/ofnec l Office franco norvégien

Detaljer

Disjoncteurs sélectifs

Disjoncteurs sélectifs 233 Accessoires de SLS 235 Technique 236 231 de ligne principale Meilleure sécurité, installation rapide - avec les disjoncteurs SLS Hager Hager vous propose la solution optimale pour la protection des

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Diagnostisk test for fransk PRØVE 1

Universitetet i Oslo Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Diagnostisk test for fransk PRØVE 1 PRØVE 1 Her følger en sammenhengende tekst der hvert åpent felt representerer ETT utelatt ord. Prøv å fylle ut så mange av de åpne felter som mulig med det ordet du mener gir best mening. Ordet bør være

Detaljer

Rendez-vous 2. Hilda Hønsi Claire Kjetland Sébastien Liautaud. Fransk I Vg2

Rendez-vous 2. Hilda Hønsi Claire Kjetland Sébastien Liautaud. Fransk I Vg2 Rendez-vous 2 Hilda Hønsi Claire Kjetland Sébastien Liautaud Fransk I Vg2 J. W. Cappelens Forlag AS, Oslo 2007 Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid

Detaljer

1. Intégrales définies et indéfinies I. (a) Soit b > 0. Montrer que pour tout x > 0 la fonction. 2 b. F (x) = arctan bx. 1 (1 + bx) x. f(x) = x t dt.

1. Intégrales définies et indéfinies I. (a) Soit b > 0. Montrer que pour tout x > 0 la fonction. 2 b. F (x) = arctan bx. 1 (1 + bx) x. f(x) = x t dt. Chpitre 6 Clcul intégrl 6. Eercices. Intégrles définies et indéfinies I. () Soit b >. Montrer que pour tout > l fonction F () = b rctn b est une primitive de f() = ( + b). (b) Pour R clculer (c) Pour R

Detaljer

M03/108/H(2) NORWEGIAN A1 HIGHER LEVEL PAPER 2 NORVEGIEN A1 NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL SUPERIOR PRUEBA 2

M03/108/H(2) NORWEGIAN A1 HIGHER LEVEL PAPER 2 NORVEGIEN A1 NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL SUPERIOR PRUEBA 2 c IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M03/108/H(2) NORWEGIAN A1 HIGHER LEVEL PAPER 2 NORVEGIEN A1 NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL SUPERIOR PRUEBA 2 Friday

Detaljer

www.philips.com/avent

www.philips.com/avent Register your product and get support at www.philips.com/avent SCD505 EN User manual 3 DA Brugervejledning 13 DE Benutzerhandbuch 23 ES Manual del usuario 47 SV Användarhandbok 121 AR 141 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsplan i Fransk. C est chouette 2. 9. trinn, 2013-2014

Årsplan i Fransk. C est chouette 2. 9. trinn, 2013-2014 Årsplan i Fransk C est chouette 2 9. trinn, 2013-2014 Denne årsplanen ligger til grunn for undervisning og vurdering i fransk for 9.trinn. Årsplanen er veiledende og kan bli endret underveis. En full oversikt

Detaljer

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN IB DIPLOMA PROGRAMME c PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M05/2/ABNOR/SP1/NOR/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2005 NORWEGIAN / NORVÉGIEN

Detaljer

Roulements à rouleaux cylindriques

Roulements à rouleaux cylindriques Roulements à rouleaux cylindriques Roulements à rouleaux cylindriques 292 Définition et aptitudes 292 Séries 292 Variantes 293 Tolérances et jeux 294 Eléments de calcul 296 Eléments de montage 297 Suffixes

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Corrigé du BTS, groupement A, Nouvelle-Calédonie, novembre 2008

Corrigé du BTS, groupement A, Nouvelle-Calédonie, novembre 2008 Corrigé du BTS, groupement A, Nouvelle-Calédonie, novembre 8 EXERCICE 1 séries de FOURIER 1 si t α f t)= si α

Detaljer

sentasjon av los Rodríguez nske grammatikk ssanse seminar.04

sentasjon av los Rodríguez nske grammatikk ssanse seminar.04 sentasjon av los Rodríguez nske grammatikk benhavn, 1662). ssanse seminar.04 Rodríguez spanske grammatikk (København, 1662) Rodríguez spanske grammatikk faller selvfølgelig inn i den spanske atiske tradisjonen

Detaljer

L AG (årsmøtet).. p. 4 Udir om eksamen.. p. 18 Emoticônes p. 23 Haïti et le créole. p. 28. Seminar i Oslo!.. p. 29

L AG (årsmøtet).. p. 4 Udir om eksamen.. p. 18 Emoticônes p. 23 Haïti et le créole. p. 28. Seminar i Oslo!.. p. 29 L AG (årsmøtet).. p. 4 Udir om eksamen.. p. 18 Emoticônes p. 23 Haïti et le créole. p. 28 Seminar i Oslo!.. p. 29 Le bureau/ Sommaire FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE SOMMAIRE/INNHOLD: André Avias mob: 99

Detaljer

Roulements à rouleaux cylindriques

Roulements à rouleaux cylindriques Roulements à rouleaux cylindriques Roulements à rouleaux cylindriques 292 Définition et aptitudes 292 Séries 292 Variantes 293 Tolérances et jeux 294 léments de calcul 296 léments de montage 297 Suffixes

Detaljer

Tri sélectif de déchets. Kildesortering

Tri sélectif de déchets. Kildesortering Tri sélectif de déchets Dans notre commune, on est légalement obligé de trier les déchets. Le but est de les recycler et ainsi contribuer à un meilleur environnement pour nous tous. Voici une description

Detaljer

Anne-Inger HELLEKJÆR RAGE Anne-Inger Hellekjær Rage

Anne-Inger HELLEKJÆR RAGE Anne-Inger Hellekjær Rage Traduction franco-norvégienne : Anne-Inger HELLEKJÆR RAGE Copyright Éditions Terriciaë, 2013 Tous droits de reproduction, d adaptation et de traduction, intégrale ou partielle réservés pour tous pays.

Detaljer

Årsplan i Fransk. C est chouette 3. 10. trinn, 2013-2014

Årsplan i Fransk. C est chouette 3. 10. trinn, 2013-2014 Årsplan i Fransk C est chouette 3 10. trinn, 2013-2014 Denne årsplanen ligger til grunn for undervisning og vurdering i fransk for 10.trinn. Årsplanen er veiledende og kan bli endret underveis. En full

Detaljer

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL Session 2014 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL NORVÉGIEN Mercredi 18 juin 2014 Langue vivante 1 Séries L, ES, S Séries ES - S : durée : 3 heures - Coefficient : 3 Série L : durée : 3 heures - Coefficient : 4 Langue

Detaljer

Bienvenue en Norvège. Information pour les nouveaux immigrants sur leurs droits, opportunités et responsabilités dans la société norvégienne FRANSK

Bienvenue en Norvège. Information pour les nouveaux immigrants sur leurs droits, opportunités et responsabilités dans la société norvégienne FRANSK Bienvenue en Norvège Information pour les nouveaux immigrants sur leurs droits, opportunités et responsabilités dans la société norvégienne FRANSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold

Detaljer

Dossier LE SECTEUR SANTÉ

Dossier LE SECTEUR SANTÉ Dossier LE SECTEUR SANTÉ À l instar de la croissance de l économie norvégienne (+3,3% en 2012), le marché de la santé en Norvège connaît une croissance régulière depuis plusieurs années. En 2012, les dépenses

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 FR generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 FR generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum Levert FR-122 1 Fransk språk 2 Kandidat 2110 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 FR-122 11.05.16 - generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 FR-122 11/05-2016 Eksamensoppgave Skriveoppgave

Detaljer

St.prp. nr. 3 ( )

St.prp. nr. 3 ( ) St.prp. nr. 3 (1999-200) Om samtykke til å setje i kraft ein tilleggsavtale til skatteavtalen mellom Noreg og Frankrike av 19. desember 1980 med tilleggsavtalar av 14. november 1984 og 7. april 1995, underskriven

Detaljer

Bienvenue au 50 ème anniversaire du Lycée René Cassin d Oslo. Velkommen til det 50. jubileumet til Den Franske Skolen i Oslo

Bienvenue au 50 ème anniversaire du Lycée René Cassin d Oslo. Velkommen til det 50. jubileumet til Den Franske Skolen i Oslo Bienvenue au 50 ème anniversaire du Lycée René Cassin d Oslo Velkommen til det 50. jubileumet til Den Franske Skolen i Oslo L HISTOIRE DU LYCEE SKOLENS HISTORIE Recherches / Etterforskning : Paul Monceyron

Detaljer

NORVÉGIEN Vendredi 19 juin 2015

NORVÉGIEN Vendredi 19 juin 2015 Session 2015 BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN Vendredi 19 juin 2015 Langue vivante 1 Durée : 2 heures Coefficient : 2 (STI2D, STD2A, STL, ST2S) Durée : 2 heures Coefficient : 3 (STMG) L usage du dictionnaire

Detaljer

NR 2 2008 2. 3. 4. 6. 8. 10. 12. 14. CECR 17. FADOM

NR 2 2008 2. 3. 4. 6. 8. 10. 12. 14. CECR 17. FADOM NR 2 2008 2. Adresses/bureau 3. Redaksjonelt 4. Séminaire à Otta 6. Niels Henrik Abel, Knut Tornaas 8. Wergeland traduit par Rolf 10. Gaétan Soucy, Guro Havrevold 12. Studere i Paris, Julie Børstad Skjervø

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Periodeplan 10A uke 3+4

Periodeplan 10A uke 3+4 Periodeplan 10A uke 3+4 Østersund ungdomsskole skoleåret 2014/2015 Ordenselever Uke : 03 Victoria og Marcus Uke : 04 Klaus Martin, Christina og Adrian Navn: UKE 03 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Detaljer

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Årsplan: Fransk 2016 2017 Årstrinn: 10.trinn Lærer: Audun Bjerke Vestre Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Det arbeides med de

Detaljer

Uke Hovedemne Delemne Arbeidsmåte Læremidler Annet. Lese, lytte, snakke, synge og gjøre arbeidsoppgaver. Samtale om tema.

Uke Hovedemne Delemne Arbeidsmåte Læremidler Annet. Lese, lytte, snakke, synge og gjøre arbeidsoppgaver. Samtale om tema. HARALDSVANG SKOLE Årsplan 8.trinn 2011-12 FAG: Fransk Språklæring: Grammatikk, egenvurdering, hjelpemiddel, digitale verktøy Kommunikasjon: Formidle, forstå, uttale, finne relevant stoff, tilpasse språk

Detaljer

Interrogation. Chapitre 1. 1 Être ou avoir au présent?

Interrogation. Chapitre 1. 1 Être ou avoir au présent? Interrogation Chapitre 1 1 Être ou avoir au présent? a) Benjamin 17 ans. b) Nous lycéens. c) C une région touristique. d) Elles une maison en Alsace. e) Ce deux petites villes. f) Vous une grande maison

Detaljer

FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE

FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE NR. 1 2008 2 Adresses/bureau 3 Redaksjonelt 4 Minneord for Jarl Skofterud 6 Innkalling årsmøtet 2008 7 Rapport moral, compte-rendu de l assemblée et lettre à KD. 12 Associations nordiques 13 Rapport financier

Detaljer

Språkløyper Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving

Språkløyper Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving Språkløyper Hva er Språkløyper? Språkløyper Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016 2019 Mål: å utvikle kompetansen i barnehage og skole om språk, lesing og skriving. Kunnskapsdepartementet

Detaljer

2. Faire des phrases avec des adjectifs et des pronoms possessifs. 3. Faire de longues phrases avec des compléments (de lieu, de temps )

2. Faire des phrases avec des adjectifs et des pronoms possessifs. 3. Faire de longues phrases avec des compléments (de lieu, de temps ) Activités ludiques Contenu 1. Faire des phrases à partir de la conjugaison des verbes 2. Faire des phrases avec des adjectifs et des pronoms possessifs 3. Faire de longues phrases avec des compléments

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Utnytte egne erfaringer med språklæring i tilnærmingen til det nye språket Kommunisere med

Detaljer

Nivå 2 VG 2 Les fêtes Læringsmål Grammatikk/språklæring Vurdering

Nivå 2 VG 2 Les fêtes Læringsmål Grammatikk/språklæring Vurdering Forslag til årsplan LINGUA PLANET fransk 2 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. Nivå 2 VG 2 Les fêtes Læringsmål Grammatikk/språklæring Vurdering Uke 33 Uke 34 Uke 35 Uke 36 Uke 37

Detaljer

Mars Assemblée générale... p. 4 Autrement dit... p. 14 France anno p. 20 Le Tour de France.. p. 24

Mars Assemblée générale... p. 4 Autrement dit... p. 14 France anno p. 20 Le Tour de France.. p. 24 Mars 2015 Assemblée générale.... p. 4 Autrement dit... p. 14 France anno 2015.. p. 20 Le Tour de France.. p. 24 Le bureau/ Sommaire FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE SOMMAIRE/INNHOLD: André Avias epost: andre.avias@hiof.no

Detaljer

LES VERBES. Forme de base. C'est celle trouvée dans le dictionnaire. Exemple : parler : snakke

LES VERBES. Forme de base. C'est celle trouvée dans le dictionnaire. Exemple : parler : snakke LES VERBES I- Forme de base : C'est celle trouvée dans le dictionnaire. parler : snakke II Infinitif : L'infinitif se forme en plaçant "å" devant la forme de base Forme de base Infinitif Payer Betale å

Detaljer

REQUÊTE APPLICATION KLAGESKJEMA

REQUÊTE APPLICATION KLAGESKJEMA Voir Note explicative See Explanatory Note Se klageveiledningen NOR Numéro de dossier File-number Klage nr. COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL

Detaljer

FR Fransk språk 2

FR Fransk språk 2 FR-122 1 Fransk språk 2 Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 FR-122 11.05.16 - generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum 2 FR-122 11/05-2016 Eksamensoppgave Skriveoppgave Manuell poengsum FR-122 1

Detaljer

Periodeplan 9A uke 20 og 21

Periodeplan 9A uke 20 og 21 Periodeplan 9A uke 20 og 21 Østersund ungdomsskole skoleåret 2013/2014 Ordenselever: Ordenselever: Uke 20: Kristian, Ida Uke 21: Regine, Hege Navn: UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30-10.00

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 13

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 13 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 13 Periode 1: UKE 34- UKE 39 Å finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og

Detaljer

Nyhetsbrev Oktober 2007

Nyhetsbrev Oktober 2007 Nyhetsbrev Oktober 2007 Viktige hendelser denne måned: 30. september Shotocup, Haukelandshallen 1.-7. oktober Høstferie INGEN TRENING 17.-21. oktober Karatefestival 2007, Karmøy 19.-21. oktober Gasshuku

Detaljer

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan: Fransk 2014 2015 Årstrinn: 10.trinn Lærer: Audun Bjerke Vestre Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Det arbeides med de

Detaljer

KURS OG STIPEND FOR DEG SOM JOBBER MED UTDANNING OG OPPLÆRING

KURS OG STIPEND FOR DEG SOM JOBBER MED UTDANNING OG OPPLÆRING KURS OG STIPEND FOR DEG SOM JOBBER MED UTDANNING OG OPPLÆRING «Det var et kjempespennende kurs, og jeg tok med meg mange ideer hjem igjen. Dette programmet gir store muligheter til å diskutere faglige

Detaljer