JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING. arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING. arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag"

Transkript

1 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag

2 Side 2 Innhold A. Innledning og oppsummering... 3 B. Medlemmer i arbeidsgruppen, arbeidsform, møtevirksomhet... 6 D. Anbefaling punkt for punkt Punkt 1 - Løypeplan... 7 Punkt 2 - Løypenett Punkt 4 - Avtale Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag fra sesongen 2017/ Punkt 5 - Løypelagets inntektsside Punkt 6 - Ansvarsfordeling mellom Gamlestølen drift og Jomfruslettfjell Løypelag Punkt 7 - Jomfruslettfjell Løypelag behov for rollefordeling Punkt 8 Løypepreparering og kommunikasjon med brukerne Punkt 9 - Tidlig løype Punkt 10 - Annet Vedlegg: Mandatets Bakgrunn... 46

3 Side 3 A. Innledning og oppsummering Gamlestølen og Jomfruslettfjell med tilstøtende områder har mange forutsetninger som skientusiaster vurderer ved kjøp av hytte, som snøsikkerhet, lang sesong og geografisk mangfold. Arbeidsgruppen er derfor av den mening at en bærekraftig utvikling bør være innenfor rekkevidde. Dette forutsetter imidlertid et godt samarbeid mellom partene, brukernes forståelse for det arbeid som nedlegges, samt sponsorer og myndighetenes vurdering av tilbudet. I dette dokument henvises til Gamlestølen Drift, som er et driftselskap. All utvikling og eierskap til eiendom samt driftsmidler som løypemaskin etc ligger hos ANS Gamlestølen Turistsenter. I denne forbindelse anser vi det som samme part. Arbeidsgruppen har i arbeidet med rapporten møtt på mange utfordringer som Løypelagets organisasjonsform og kjøp av løypekjøring, dårlig kommunikasjon med brukerne og ikke tilstrekkelig markedsføring som kan øke inntektssiden. Alle i arbeidsgruppen er medlem i Løypelaget. Vi har imidlertid vært meget bevisst på at vi representerer to likestilte oppdragsgivere, og har derfor etter beste skjønn prøvd å se utfordringene fra begge sider. Det vil sikkert være mange meninger om vi har taklet dette tilfredsstillende, men vi tror vi har greid utfordringen og har hele tiden hatt fokus på at løypenettet er et felles gode som må forvaltes på best mulige måte. Det er viktig at brukerne av løypenettet ikke opplever de to kommende ski sesonger, før det foreligger en avtale, som en hvile pause fra Gamlestølen Drift og Løypelaget. Dagens løypekvalitet må opprettholdes og løypenettet, kommunikasjon med brukerne og tidlig løype må videreutvikles i perioden. Kostnadsberegningen blir da mer korrekt og ikke minst blir tilbudet mer attraktivt og forhåpentligvis mer tiltrekkende i forhold til bidragsgivere og sponsorer. Oppsummering av de viktigste anbefalingene. Punktbeskrivelsen i parentes beskriver hvor det finnes i rapporten: Løypelaget bør diskutere hvilken kvalitet og standard man legger til grunn. Hvilken struktur man vil ha på løypekjøringen samt vektlegge kompetanse hos løypekjører for å understreke betydningen av kvalitet (punkt 1) Så langt vi har kartlagt er det en samkjøring av kvalitet og standard gjennom fellesforumet Synnfjell Utvikling (SU). Uten at det betyr at SU sine anbefalinger blir fulgt med hensyn til vedtatte retningsliner. I dag styres kjøring hovedsaklig fra eier av løypemaskin. Et felles forum bør prioriteres hvor man diskuterer interesser og strategier for kjøring (punkt 1) Kommunikasjon rundt kjøreplan er det viktigste vi gjør for å skape entusiasme rundt betaling for løyper. Det øker opplevelsen og gir et inntrykk av en vinn situasjon. I vintersesongen er kjøreplanen en nyhet som folk ønske å følge (punkt 1) Løypelaget bør sammenstille våre behov med andre løypelag i nærheten. Eksempelvis kan nevnes samkjøring med Lenningen på strekningen Elveseter - Feplassen. Slik koordinering har svært positiv innvirkning på økonomien dersom det settes i et system (punkt 1) Forslag til kjøreplan, se punkt 1 Det er ikke avdekket alternative kjøreruter innenfor eksisterende rutenett som ikke er prøvd i dag og som gir en mer effektiv kjøring. Vi må derfor se på nye løsninger (punkt 2)

4 Side 4 Forslag til utvidelse av løypenettet, ny midtuke løype og tidlig løype, se punkt 2 Løypelaget bør innhente nøyaktig kjøredata fra skisporet.no (punkt 3) Løypelaget må utarbeide en løypekjørebok som er nettbasert og som inneholder som et minimum: hvem kjører, teknisk log, hvor det er kjørt, vedlikehold (olje/service), samt drivstoff påfylling etter hver tur. Ved sesongslutt avstemmes kjørebok med statistikk fra skisporet.no før endelig kostnadsberegning. Erfaring fra registreringsperioden danner grunnlag for videre registrering etter sesongen 2016/17 (punkt 3) Løypelaget bør vurdere sin egen organisering og kjøp av tjenester fra Gamlestølen Drift. Dagens ordning er sannsynligvis ugunstig. Løypelaget må bestemme seg for hva de mener med kvalitet og kjøre etter en plan. Denne planen bestemmer kostnaden for årets kjøring. Løypelaget må deretter avstemme inntektene for å dekke inn kjøringen (punkt 3) Gamlestølen Drift må ha oppdrag for å utvikle området, og Løypelaget må ha noen til å kjøre løypene. Arbeidsgruppen antar derfor at begge parter er svært innstilt på å komme til enighet om kostnadsfordeling. Hvis det skulle oppstå uenighet i forhandlingene anbefaler arbeidsgruppen å bringe inn en uavhengig tredjeperson som megler. Dette bør etter vårt skjønn være en advokat med megler erfaring, og som begge parter har tillit til (punkt 4) Vedrørende Løypelagets inntektsside, se punkt 5 (status, målsetting, markedsføring, inntekter, prosjektstøtte, egenkapital) Vedtektene til Løypelaget beskriver en ansvarsfordeling som virker hensiktsmessig (se unntak under), og det anbefales at vedtektene danner grunnlag for en samarbeidsavtale (punkt 6) Nye løype traseer og endringer bør være et spleiselag mellom Gamlestølen Drift og Løypelaget. En anmoder derfor styret å vurdere vedtektsendring ift 3 (punkt 6) Løypelaget er tildelt «Varmebu» fra vinteren 2015/16. Vedlikehold hører under Løypelaget. Daglig ettersyn kan det kanskje være hensiktsmessig å fordele i vintersesongen. Det må i så tilfelle nevnes i vedtekter, eventuelt i en separat avtale med Gamlestølen Drift (punkt 6) I følge Løypelagets vedtekter 6 er «kun gavebrevgivere valgbare til styret». Gavebrevgivere, som driver næringsvirksomhet og som kan ha interesse av å påvirke styrets beslutninger, bør etter vårt skjønn ikke være valgbare. Aksept på dette forslag vil kreve vedtektsendring (punkt 7) Følgende rollefordeling i Løypelaget (ansvarsområde) utenom styreleder og kasserer anbefales (punkt 7): Løypenettet 2 medlemmer, Løypelagets inntektsside 2 medlemmer, Løypemaskin og kostnadsberegning medlem Behovet for statisk informasjon til brukerne anbefales dekket av Nettstedet må oppdateres med informasjon om løypene og fast plan for løypekjøring. Mer relevant innhold vil øke bruken, øke inntektene og gi flere fornøyde kunder (punkt 8) Det anbefales at det lages bedre informasjonstavler for å dekke informasjonsbehovet til gjestebrukere og de som ikke naturlig går inn på (punkt 8) Det anbefales at det opprettes en ny side på Facebook for Jomfruslettfjell Løypelag som brukes til å informere om planlagt løypekjøring og løypeforhold. Ved å bruke Facebook vil behov for egne løsninger for tilbakemeldinger fra brukerne og diskusjonsforum falle bort (punkt 8) Det bør på være mobil/nettløsninger for hvordan en enkelt tegner medlemskap i Løypelaget, årlig løypebidrag og såkalt begeistringsbidrag. Tilsvarende opplysninger anbefales også på alle informasjonstavler (punkt 8)

5 Side 5 Arbeidsgruppen er svært innstilt på at vi bør få til en tidlig løype allerede i inneværende sesong. Det forutsetter imidlertid at styret i Løypelaget går for prosjektet og gir raskt klarsignal. En tidlig løype egner seg godt for prosjektstøtte. I mellomtiden må Løypelaget investere i nødvendig materiell (punkt 9) Arbeidsgruppen har medlemmer med erfaring og kompetanse i forhold til et slikt prosjekt. Vi foreslår derfor at det i samarbeid med styret i Løypelaget dannes en dugnadsgjeng. I tillegg bør Gamlestølen Drift delta, spesielt i forhold midtukedagene (punkt 9) Tidlig løype bør også være interessant for Etnedal Skilag og Løypelagets styre bør ta de nødvendige kontakter. Dette kan være fornuftig både i forhold til arbeidsinnsats, utvikling av Gamlestølen som løypesentrum og styrke et felles søknadsprosjekt (punkt 9) Hvis Løypelaget velger å organisere løypekjøringen under egen paraply, kan dette gi økte offentlige tilskudd. Dessuten oppnås det betydelige momsfordeler ved kjøp av maskin, og en kan oppnå momskompensasjon på tjenester som i dag kjøpes av Gamlestølen Drift (punkt 10). Denne ordningen kan også være fordelaktig for Gamlestølen Drift siden den frigjør kapital. Preparering av slalombakken kan eventuelt avtales gjennom en leieavtale.

6 Side 6 B. Medlemmer i arbeidsgruppen, arbeidsform, møtevirksomhet Medlemmene i arbeidsgruppen ble valgt på bakgrunn av erfaring og kompetanse i forhold til mandatets utfordringer. Arbeidsgruppen har bestått av følgende 5 medlemmer, alle har hytte på Gamlestølen: Bjørn Lofterød, leder, Gamlestølsvegen 124 Aksel Nilsen Huser, Gamlestølsvegen 101 Dagfinn Døhlen, Gamlestølsvegen 120 Endre Berntzen, Gamlestølsvegen 129 Rune Granås, Tjednstigen 26 Frist for ferdig rapport var satt til Tidlig ble en klar over at dette var for kort tid og at det var uheldig med frist før sommeren da en var avhengig av barmark for å inspisere aktuelle nye løype traseer. Oppdragsgiver ble derfor allerede i begynnelsen av mai måned informert om at ferdig rapport først ville bli presentert lørdag på Gamlestølen Fjellstue i forbindelse med annonsert løypedugnad. Mye av arbeidet har foregått per telefon og e-post. Det ble fra prosjektstart opprettet en egen prosjektmappe (smartsheet) på internett der alle hadde innsyn i hva som ble skrevet og kunne komme med kommentarer. Det har vært tre fellesmøter og to av møtene har vært på Gamlestølen. Medlemmer i gruppen har også rettet muntlige og skriftlige forespørsler til begge oppdragsgivere. Leder av arbeidsgruppen deltok på styremøte i Jomfruslettfjell Løypelag. Anne-Mette Dyrnes (Gamlestølen) har bistått med vurdering av punkt 4 (en avtale for løypekjøring må utarbeides basert på innholdet i denne rapporten), Bent Solbakken (Glenna) og Erik Bråthen (Gamlestølen) har gitt bidrag til punkt 5 (Løypelagets inntektsside).på diskusjonsforumet til Gamlestølen Vel hjemmeside ble det i slutten av mai måned ved arbeidsgruppen lagt ut invitasjon for å få ideer til nye løype traseer. Kun en person har svart, og denne ønsket hyppigere kjørte løyper i nærområdet fremfor utvidelse av løypenettet. Kjell Bergum, Gamlestølen Drift, og Erik Wilmar, formann i Jomfruslettfjell Løypelag, fikk medio august rapporten til en kort gjennomlesing. Arbeidsgruppen ønsket å avklare om rapporten kunne inneholde uriktige opplysninger og få innspill som eventuelt kunne styrke utredningen. Det ble presisert at dette ikke var en høring og det ble kun gjort små endringer i ferdig rapport.

7 Side 7 D. Anbefaling punkt for punkt 1-10 Punkt 1 - Løypeplan Bakgrunn for utfordringen, hentet fra mandatet: "På Løypelagets hjemmeside, datert , foreligger det plan for løypekjøring. Hensikten er at en skal hvite hvor, i hvilken rekkefølge og når det kjøres. Løypene skal kjøre hver helg, jul/vinter og påskeferie. I tillegg skal det kjøres en kortere løype som er åpen i ukedagene. Arbeidsgruppen skal se nærmere på vedtatte plan og komme med forslag til forbedringer. " Dagens løypeplan har sitt utgangspunkt i fellesforumet Synnfjell Utvikling. Arbeidsgruppen har ikke tatt stilling til de kvalitetskrav og standarder som står beskrevet der. Vi har vurdert løypeplanen basert på egen kompetanse. Eventuelle mangler som burde vært med i dette dokument bør løypelaget vurdere på selvstendig grunnlag. For å komme med et forslag til en forsterket løypeplan har vi valgt å se på fem sider av spørsmålet: 1. kvalitet og standard, 2. struktur 3. topografi. 4. Kjøreplan og kommunikasjon 5. Samarbeid med andre løypelag I denne seksjonen fremmes ikke forslag til ny løypestruktur, det adresseres i stedet under punkt 2. Styret i Løypelaget anbefales på det sterkeste å ta stilling til de enkelte punkter poengtert i punkt 1 før man går på punkt Kvalitet og standard Kvalitet defineres ofte at man leverer det man har sagt man skal levere, til avtalt tid og kost. En standard i vårt tilfelle settes etter hvem som er bruker av løypenettet. Anbefaling: Løypelaget bør diskutere hvilken kvalitet og standard man legger til grunn. Hvilken struktur man vil ha på løypekjøringen samt ta stilling til de endringer som er vedlagt dette dokument. I tillegg bør man vektlegge kompetanse hos løypekjører for å understreke betydningen av kvalitet Kvalitet I kvalitet har vi vektlagt følgende: - Utstyr Valg av løypemaskin påvirker direkte kvaliteten på løypene. Utstyret som velges må være tilpasset de operasjonelle forhold man har i løypenettet. Operasjonelle forhold påvirkes av når på året det

8 Side 8 kommer snøfall, når på dagen det kommer snø, vind/temperatur/nedbør, type snø (fjellsnø er tørrere en lavlandssnø), topografi og underlag - Kompetanse Løypekjører påvirker direkte kvaliteten gjennom hastighet, bruk av fres og sporsetter, kompetanse om skiløperen (hvem går), utstyret, underlaget og autonomi (behov for lokal tilpasning basert på erfaring) - Tid Når løypene kjøres har betydning for opplevelsen av kvalitet. Løypene må være satt før løperen skal ut, spesielt lørdag og søndag. Hvor man starter å kjøre løypene påvirker når de er tilgjengelig og derav kvalitet, eksempelvis vil en løper på Elveseter ha opplevelsen av at løypene blir senere kjørt enn på Gamlestølen på grunn av avstand. Man bør derfor være tydelig på når man kan forvente oppnådd kvalitet - Årstid Tidlig løyper har forskjellig behov fra januar løyper som igjen har et annet behov enn påskeløyper. Tidlig på sesongen er snøen ofte tørr og lite sammensatt, den blåser ofte ut og foran løypemaskinen. Nedslag i stein er vanlig og skade på maskin kan oppstå. Bygging av såle er som oftest ikke så lett. Disse forholdene er verre enn i lavlandet hvor man har perioder med større temperatursvingninger. Januarløyper med mye snø må kjøres ofte på grunn av mye nedbør, fordelen er at man ofte kan bruke høyere hastighet og mindre fres. En ulempe kan oppstå dersom man venter for lenge mellom hver kjøring, det vil medføre større innsats hver gang (lavere fart) og en løsere såle. Skiløperen vil se dette ved at stavtakene blir dårlig, dette kalles "skippertak" løyper. "Skippertak" løyper er ofte uegnet for aktive skiløpere som trener spesifikt. Påskeløyper har utfordring med mindre nedbør, men større temperatur forandringer, dette krever ofte mer bruk av fres og derav lavere hastighet. Kjøring på denne årstiden er avhengig av den innsats man har lagt tidlig på vinteren. Teoretisk sett har man bedre såle dersom man unngår "skippertak" kjøring, men faktorer som vind og temperatur spiller inn. Påskeløyper gir ofte dårlig styresnø dersom det ikke blir brukt aktiv fres. - Vind/temperatur/nedbør Kvaliteten på løypene påvirkes av vind, temperatur og nedbør. En løypeplan bør inneholde prinsipper om hvordan man skal kjøre basert på værprognoser. Med tolkning av "hva holder lengst": Løyper som fokker igjen gir en dårlig opplevelse, da må enten frekvensen økes på dager med mye vind eller man aksepterer at kvaliteten går ned (dette bør varsles). Vekslende vær fra pluss til minus gjør at løyper fryser igjen og blir over tid vanskelig å gå på. Generelt bør frekvensen økes på slike dager og minimum kjøres annenhver dag. Avvik bør varsles Ved nedbør vil kjørte løyper snø igjen. Grensen synes å gå ved ca 2 mm per 6 timer. Nedbør utover dette vil medføre reduksjon i kvaliteten. Da bør man vurdere å øke frekvensen eller akseptere at kvaliteten går ned (dette bør varsles)

9 Side 9 - Frekvens Hvor ofte løypene kjøres påvirker altså kvaliteten. Det styrende er ofte økonomi og bæreflaten. Det bør settes måltall for en sesong for hvor ofte man skal kjøre og hva som er prioritert Standard I en standard har vi lagt vekt på følgende: - En aktiv løper vil se etter gode spor og løyper man kan gå teknisk. Det er viktig at løypene muliggjør trening etter en plan, eksempelvis å trene med fast puls, intervall eller rolige økter. Variasjoner i terreng med en viss varighet er viktig for å trene overganger også videre, teknisk krevende løyper er et minimum. En slik løper kategoriseres som kresen og vil kreve at det kjøres ofte og gjerne etter bestilling. Løypene bør ligge i nærheten til fasiliteter. Veikryssing er som regel lite akseptert og bør unngås - En mosjonist vil se etter gode spor og aksepterer at de til enhver tid ikke er de beste. Det er til en viss grad viktig å trene etter en plan, men planen kan like gjerne være fraværende. En slik løper vil akseptere større variasjoner i underlaget, men synes at tekniske løyper bør unngås. Løypene bør kjøres når vedkommende er tilstede. Veikryssing er akseptert - En turløper er opptatt av opplevelsen og det som skjer i landskapet. En turløper vil ikke sette særlig krav til løypene annet enn at de er der og muliggjør en opplevelse. Gode løyper settes pris på, men man går like gjerne om de er føyket igjen. Løypene bør aller helst gå over terreng som gir fjellfølelse og med litt avstand fra hyttene - En grunneier er opptatt av det visuelle og gjerne med nykjørte spor når visning foregår. Potensielle kjøpere skal identifisere seg med område som et sted hvor man kan drive rekreasjon. Nykjørte løyper og en god struktur på løypekjøring hever verdien av området. 1.2 Struktur Målgruppa for løype traseen er definert som hytter rundt Elveseter, Glenna, Skåletjern, Fjellsæter og Gamlestølen. Det er arrangert parkering (brøytes) rundt Gamlestølen og Elveseter. Glenna har noe tilgang på parkering. Det er derfor naturlig å se på utfartssteder fra disse tre plasser. Det er ikke definert hvor stor avstand en hytte kan ha til en løype for å regnes som en del av et løypenett. Generelt kan man si at man vil legge traseen korrigert nærmest mulig. Erfaring viser at det er nyttig å lytte til brukerne og se på løsninger der vi kan få til noe bedre. Dette bør behandles i styret i JLL slik at det spres til de forskjellige velforeninger. Stedsplassering av løypemaskinen Løypemaskinen er plassert på Gamlestølen hvor det er tilgang på personell til å drifte maskin, lager, hall og oppstillingsplass til maskin. Stedet er kameraovervåket for å hindre hærverk. Løypemaskinen

10 Side 10 er eiet av Gamlestølen drift som også lønner løypekjører. Vi anbefaler at man ikke forandrer på stedsplassering. Rent økonomisk tenker vi at strukturen bygges ut fra plassering av løypemaskin og spres utover. Det kalles primærområde, deretter ser vi på parkeringsmuligheter og utfartsmuligheter, dette kalles sekundærområde. Målet er uansett likt for primær- og sekundærområdet: at kvalitet og standard skal være god. Det vil si at løypene preppes med løypemaskin og ikke scooter Variasjoner i sesongen Primær- og sekundærområdene deles videre opp i løyper som kan kjøres tidlig i sesongen (TS løyper) og sesong (SE løyper). Sesong for TS regnes fra og med 01. november til og med 31. desember. Da kjøres disse primært med lette maskiner (ATV) hvor man ved de første snøfall kjører med ku-matter for deretter å gå over på rulle. Når sålen er lagt så setter man spor med en sporsetter som trekkes etter. Vi mener at det ikke er behov for fres på dette utstyret. Traseen vil være av variabel bredde, men minimum 2,5 meter og fokus vil være på å sette klassiske spor. Sesongen for SE løyper er fra 15. desember til og med 15. april. Da kjøres primær- og sekundærløypene med stor maskin som har fres, skøytespor og to sporsettere. 1.3 Andre tilgrensende løyper Jomfruslettfjell Løypelag (JLL) har i dag tilgrensende løyper mot Lenningen og Hugulia. Det går i tillegg en scooter løype mot Garin, denne kjøres sjeldent og vurderes som lite brukt. Hugulia Her er det begrenset med parkeringsmuligheter i tillegg til at det er bomveg. Man bør se på en løsning som gjør at Gamlestølen blir et naturlig valg. På den måten kan vi favne flere som ønsker å starte turen her. Vår tanke er at volum vil sikre bedre inntektsmuligheter for løypelaget. Ulempen med dagens trase mot Hugulia er kraftig stigning i starten av turen. Denne bør vurderes å legges om slik at tur/retur mot Fjellsetra blir så enkel som mulig. Elveseter Elveseter har gode parkeringsmuligheter og er et naturlig valg for mange. Løypa mot Glenna går delvis over vei og gir god kvalitet selv med lite kjøring. Denne er dels beskyttet mot vær og vind, men har tendens til å dekkes med nedfall fra trær. Ulempen med denne løypa er at traseen betinger tur/retur kjøring. I tillegg gir den ingen direkte rute opp mot jomfruslettfjell. Løypa virker også utilfredsstillende for hytter rundt Elveseter og de vil i større grad føle tilhørighet til løypenettet til Lenningen. Det bør derfor rettes innsats for å bedre den delen av løypenettet. Se utvidelse av løypenett punkt 2 (tverrløype). Granumsbygdi Et lokalt vel drifter lysløypa på 5 km i Granumsbygda med støtte fra Etnedal Skilag og kommunen. Av det vi forstår er det en betydelig usikkerhet knyttet til videre drift grunnet gammelt utstyr med dårlig tilgang på reserve deler. Et alternativ er å se på kjøring ned og rundt Blesen/Garin mot

11 Side 11 Granumsbygda og opp til Elveseter og tilbake mot Tjennset. En slik løsning må gjøres i dialog med Skilaget. Garaåsen Området som prepareres er satt til ca 73km med snøscooter og enkelt spor. Det bør utredes om disse vil delta i et nytt kjøremønster. Samkjøring av kvalitet Så langt vi har kartlagt er det en samkjøring av kvalitet og standard gjennom fellesforumet Synnfjell Utvikling (SU). Uten at det betyr at SU sine anbefalinger blir fulgt med hensyn til vedtatte retningsliner. I dag styres kjøring hovedsaklig fra eier av løypemaskin. Et felles forum bør prioriteres hvor man diskuterer interesser og strategier for kjøring. 1.4 Topografi Jomfruslettfjell er et område med til dels krevende topografi. Det er mye bakker og underlaget er preget av stein og einer. I tillegg er det mye bekker og bløte myrområder som vil forsinke løypekjøring. Disse utfordringer må tas hensyn til når man planlegger løypene. Løypelaget har allerede via Gamlestølen Vel hatt dugnad for å bygge klopper. Initiativet er godt, men har ikke bidratt til å iverksette tidlig løyper som planlagt. I stedet har det gitt en mer solid grunn for kjøring samt bedre såle sent i sesongen. Vi tror at potensiale med disse kloppene utløses i tidlig sesong ved å berede sålen med lettere materiell (ATV). Bratte bakker er alltid utfordrende da det krever grunnleggende teknikk for å mestre de. Som argument mot løypene vil man finne at enkelte opplever disse som utfordrende. I tillegg vil man når man blir eldre oppleve at disse hindrer tilgang til fjellet isteden for å muliggjøre tilgang. Vårt forslag er at man legger om traseen der det er mulig for å redusere helningsgraden. Der det ikke er mulig må det legges inn sving tidlig i traseen. Mot slutten av bakker (nær bunn) bør den etterfølges av en rett slette som lettere gjør bremsing og sving bør aldri etterfølge en bratt bakke. På grunn av krevende underlag bør vi være kreative med kjøring av løyper samt sålebygging. I TS perioden bør løypelaget driftes gjennom dugnad. 1.5 Kjøreplan og kommunikasjon I vurderingen av en kjøreplan har vi lagt til grunn metoden om tap eller vinn. Metoden baserer seg på at det er en underliggende forventning. Som eksempel kan vi bruke et lønnsoppgjør. Dersom en gruppe har en forventning om å heve lønnen med 2000 kroner og kun oppnår 1000 så vil man vurdere det som tap. Dersom den samme gruppen har en forventning om å oppnå 1000 og klarer det så vil de vurdere det som vinn. Resultatet er altså det samme, men følelsen av å oppnå en gevinst har stor betydning. Poenget må være at vi møter løpere som har en forventning til hva som skal oppnås. Denne forventningen kan styres og settes. Slik styring er basert på kommunikasjon på gitte tidspunkt. Det er

12 Side 12 vel så viktig å kommunisere om det ikke skal kjøres løyper, enten som følge av et teknisk problem eller at løypene holder seg fint. Vi tror at kommunikasjon rundt kjøreplan er det viktigste vi gjør for å skape entusiasme rundt betaling for løyper. Det øker opplevelsen og gir et inntrykk av en vinn situasjon. Et sentralt kommunikasjonssted har også en markedsside om det får mange besøkene. I vintersesongen er kjøreplanen en nyhet som folk ønske å følge. I tiden hvor det er lite snø eller vanskelige kjøreforhold er det viktig med en løyperapport. Stedsnavn som benyttes i denne rapporten bør kunne kjennes igjen på et kart som er lett tilgjengelig (gjerne publisert på net). Løyperapporten vil si noe om hvor god kvalitet vi har klart å lage. Dersom den i tillegg inneholder litt spesiell og god informasjon så vil det forsterke inntrykket av en kompetent løypekjører og et veldrevet løypelag. En løyperapport vil typisk inneholde steder med gode forhold, vanskelig løypeforhold eller farefulle steder. Vår analyse av kommunikasjon og publikasjon står nærmere beskrevet under punkt Forslag til kjøreplan Kjøreplan og løyperapport publiseres på avtalt nettsted kvelden før og umiddelbart etter kjøring. I perioden frem til og med 15 desember kjøres løypene på dugnad og det er ikke satt tidspunkter for når disse blir kjørt. En dugnadsgjeng fra JLL har fått opplæring til å kjøre utstyret og vil publisere når løyper er preparert. Dersom det er tilfredsstillende snøfall før 15/12 og maskinpreparering med stor løypemaskin kan utføres, skal det avtales med Løypelagets formann hvilken kjøring som skal utføres. Denne kjøreplan skal evalueres årlig og ny forhandles før oppstart av neste sesong, senest 01 oktober. Planen publiseres på avtalt nettsted. I hovedsesong 15/12 til og med 15/04 kjøres det etter avtalt kjøreplan (se under). Kjøring utover avtalte kjøreplan dekkes av den som bestiller kjøringen. 15 okt - 01 nov Virkeområde Tidlig løype - TS Ingen krav til sporsetting Strategi Ved første snøfall, start med ku-matte med en gang, for å la frosten sette seg raskere Snø skal presses ned i ujevnheter Såle bygges litt etter litt Løype traseen bygges gradvis i omfang. 1 km i starten er viktigere enn full løypekjøring Ansvar JLL har ansvaret for å kjøre (dugnad)

13 Side nov - 15 des "pre-season" (ATV) Virkeområde Tidlig løype - TS Sporsetting der vi kan Strategi Fortsett med ku-matte, midtuke Groomer kjøres når det er nok snø Start å kjøre reklamerunden med ku-matte samt løypa mot Elveseter for å bygge såle. Vurder resten av rutenettet for å gjøre snøen kompakt og slippe til frost Ansvar Gamlestølen Drift har ansvaret for å kjøre i midtuke (m/atv) JLL har ansvaret for å kjøre i helgene 15 des - 15 apr Hovedsesong (Stor løypemaskin) Virkeområde Sesong -SE Spåtind kjøres 6 ganger i sesongen (omlag 4 ganger i vinterferien og 2 ganger i påsken) Strategi Løypenettet kjøres med Løypemaskin Det skal minimum kjøres full løype tre ganger pr uke Midt i uken (man - fre) kjøres "midtuke løype" før kl 16 I helgen skal det kjøres både lør og søndag før kl 11 I juleferie, vinterferie og påske skal det kjøres minimum annenhver dag Ansvar Gamlestølen Drift har ansvaret for å kjøre løyper 15 apr - "post season" Vi kjører ATV på dugnad. Vi slår Golsfjellet og har skiløyper ut mai Spåtind kjøres kun i vinterferie og påske. Det legges opp til 6 kjøringer tur/retur per sesong. Løypekjører bestemmer når det skal kjøres basert på værforholdene. Skal antallet økes skal det avtales med leder av JLL. 1.7 Samarbeid med andre løypelag Av det vi har klart å finne er det begrenset med samarbeid mellom løypelagene i distriktet. Vi har ikke gått i dybden hvorfor det er slik og kan selvfølgelig skyldes ulike behov. Det er etter vårt skjønn positive synergier å oppnå ved et slikt samarbeid, spesielt med henblikk på dobbeltkjøring. Et annet moment er å se på hvordan andre løypelag organiserer seg slik at vi kan dra veksler på deres erfaring.

14 Side 14 Anbefaling: Vi anbefaler løypelaget å sammenstille våre behov med andre løypelag i nærheten. Eksempelvis kan nevnes samkjøring med Lenningen på strekningen Elveseter - Feplassen. Slik koordinering har svært positiv innvirkning på økonomien dersom det er satt i et system.

15 Side 15 Punkt 2 - Løypenett Bakgrunn for utfordringen, hentet fra mandatet: "I følge Etnedal kommune er det 46 km som kjøres av Gamlestølen Drift for Løypelaget. Dette danner grunnlaget for beregning av kommunal støtte. Løypenettet krever imidlertid mye dobbeltkjøring, som frem og tilbake til Elveseter og Feplassen. Oppdragsgiver ønsker tilbakemelding om det er mulig å legge om traséene slik at det reduserer avstanden mellom reelt kjørte km og beregnete 46 km." Løypelaget har et utfordrende løypenett, som vist i kartutsnittet nedenfor så har vi markert de områder som må kjøres dobbelt for at hele rutenettet skal dekkes. Det er ikke avdekket alternative kjøreruter innenfor eksisterende rutenett som ikke er prøvd i dag og som gir en mer effektiv kjøring. Vi må derfor se på nye løsninger Utsnitt nedenfor dekker sørlige del av rutenettet og område rundt primær område: Her vil mange ha meninger om hva som gir rød eller grønn farge. Forutsetninger for denne tegningen er at man kjører rett opp til jomfruslettfjell - ned til Tjernset - tur retur Elveseter - mot myra på Rolegshaug til Glenna - rundt mellomrunden - tilbake og opp Slettanbakken - opp Sjokoladebakken -

16 Side 16 til høyre og mot Ormeputten - ned til Gamlestølen - mot Glennemyrene - rundt Skåletjenn - og rundt Langtjernet. Rød farge viser at det er vanskelig å kun kjøre en vei og at det blir mye dobbeltkjøring Her er vi usikre på om traseen lar seg kjøre effektivt, eller at det ligger bindinger til valg av annen trase (dvs at de kjøres kun effektivt dersom hele eller andre deler av traseen kjøres Grønn rute er sikker ruteføring som ikke gir ekstra kost 2.1 Potensiale Vi kan se på kjørt løypenett med tre forskjellige potensiale 1. Sofistikert 2. Moderne 3. Enkel Sofistikert En slik modell forutsetter mer kreativitet, ny tankegang, nye tillatelser og mer økonomi. I realiteten vil brukeren oppleve stor forandring Moderne En slik modell forutsetter kreativitet innenfor eksisterende ruteføring. I realiteten vil brukeren oppleve et bedre tilbud, men mye av det samme Enkel En slik modell forutsetter mindre tilpasninger til dagens løsning. I realiteten vil brukeren se det samme Vi tror det er en realistisk ramme å fokusere på en moderne løsning

17 Side En moderne løsning Har to valg - legge ned ruter eller øke antall ruter for å fjerne dobbelkjøring samt øke inntekts potensialet. En utøking av rutenettet betyr IKKE at man må kjøre med stormaskin. Vi anbefaler ikke at man legger ned antall ruter Det lages en tiltaksplan som inneholder: En kartskisse med vedtatte traseer som enten gås opp eller kjøres med ATV i sommersesongen med stikking av stolper. Område ned mot Garin bør ses nærmere på med hensikt å kjøre med ATV. En egen arbeidsgruppe bør jobbe med problemstillingen på grunn av grunneierforhold. Område mot Elveseter utvikles med ATV, lik forslaget over. Mer kryss og tvers løyper rundt Gamlestølen. ref forslaget om ny trase på nordsiden av riksveien og vest for Gamlestølen mot Slettan. Lage flere løyper i skogsterreng Lage flere løyper som unngår å krysse vei (ny trase mot Glenna) Kartlegge kloppebehov for bedre sålebygging Avklare grunneier forhold Utvide kjøremønster mot flere hytter (redusere avstand mellom løyper og hyttebetaler) 2.3 Utvidelse av løypenettet Arbeidsgruppen har gjennomført to befaringer sommeren '15 og funnet noen gode løsninger. Spesielt har vi sett på traseen til tidlig løype samt en ny trase for å dekke Graneistølen. Befaringen er gjort med kompetent personell som kan løypekjøring. At det er få forslag mot Elveseter betyr IKKE at det er forkastet som mulighet. Mer at vi ser behov for samarbeid og koordinering med andre løypelag samt forslag og konkrete befaringer. Det anbefales at man ser mer på dette i tiden fremover og etter at denne rapporten er ferdigbehandlet. Alternativ 1 - Kinndalen Dette forslaget er fremmet av en hytteeier Gunnar Johnsen og siteres ordrett nedenfor: Går en tilbake før løypeprepareringens tid, var det alltid noen som hadde tråkket løype fra veien nedenfor Hafsennstølen, gjennom Kinndalen og opp på Jomfruslettfjell. Etter at Olav Hagaseter etablerte seg på Lenningen, kunne en vanligvis følge et snøscooterspor på østsiden av veien mot Lenningen. Sporet gikk parallelt med veien via Liastølen og videre gjennom faret mellom Hafsennstølen og hytta ved enden av Ryggetrø. Scootersporet gikk videre over vannet Hafsenn på vei til Lenningen. I dag går det også svært ofte snøscooterspor i den samme traseen. Det var fra bekkedelet på myra nedenfor hytta på Ryggetrø og Hafsennstølen folk startet tråkkingen av skisporet gjennom Kinndalen. Stedet på kartet er der sammenhengende fiolett linje møter fiolett stiplet linje.

18 Side 18 Etter min mening ville en tverrforbindelse på skitraseen Jomfruslett rundt bli en vesentlig oppgradering for alle brukere. Det være seg folk i bygda som bruker parkeringsplassen på Elveseter, hytteeiere i Gamlestølområdet, hytteeiere i Elveseterområdet og ikke minst barnefamilier og eldre som kanskje kan synes at runden blir litt lang. En tverrforbindelse vil også etter min mening skape større variasjon i turopplegget. Jeg har tegnet inn tre alternative traseer, den sammenhengende fiolette linjen er etter min mening den beste, siden man ikke trenger å krysse veien. Det går allerede en smal trase her, og ikke minst, det er den korteste veien opp på fjellet fra parkeringsplassen. Parkeringsplassen på Elveseter er vel den største i området, og dette er et viktig moment for valg av trase. Siden traseen kan skape konflikter i forhold til bebyggelsen på Liastølen, har jeg tegnet inn to andre alternativer. Alternativ 3 følger en skogsbilsvei vest for Margitputten og kommer inn på den eksisterende skiløypa i søkket syd for løypedelet på myra sydøst for Ølsjølifjorden. Fordelen med denne traseen er at det ikke er nødvendig å rydde, ulempen er at det blir en unaturlig sløyfe fra parkeringsplassen. Alternativ 2 blir et kompromiss som går nord for myrene ved setrene Briskehalli / Åset. Alt. 3 Alt. 2 Alt. 1

19 Side 19 Prosjektgruppens vurdering: Dette er et meget positivt innspill fra Gunnar Johnsen. Vi har sett på løsningen og har etter befaring sett at alt 1 og 2 er det mest aktuelle. Det vil kunne ha et potensiale for å spare dobbeltkjøring med ca 2-3 km samt øke tilskudd fra kommunen. Som risiko ser vi grunneierforhold samt kommunikasjon med Lenningen. Dette må avklares nærmere før neste skritt. Alternativ 2 - Tanterhaugrunden Dette er vårt primær ønske til tidlig løype (som kjøres med ATV tidlig på sesongen). Traseen føres hovedsaklig på lett vei og i enkelt terreng. Løype starter fra servicebygget på Gamlestølen - vei mot renseanlegget - mot Åsli og veien ned og rundt mot Tanterhaug - opp til Lundtjern - Brenna - Gamlestølen Styrker: Enkelt underlag Mye vei (flatt underlag, krever lite snø) Rundløype Utvide rutenettet Tilgang til Gamlestølen for nye hytter/løpere

20 Side 20 Usikkerhet: Grunneierforhold Med hvilket utstyr skal vi kjøre Må krysse noen bekker En bom Alternativ 3 - "Reklamerunden" (eks Saltdalsrunden) Dette er vårt forslag til midtuke løype. Denne runden skal gi et bedre kjøremønster for Graneistølen samt ha mulighet til å kjøre en enklere runde. Et viktig poeng er å dekke området hvor 90% av bidragsyterne til løypekjøring befinner seg. Runden vil i tillegg anse som en "reklame trase" med mulighet for salg. Runden starter ved servicebygget og går opp til Graneistølen (ny trase) - inn i gammel løype og ned øvre del - bryter ned mot Slettanbakken midt på myra - mot Glenna - og til Skåletjenn - mot Langtjernet - til servicebygg. Vi har i tillegg sett på en ny trase gjennom Graneistølen. Denne traseen krever ca 250 meter med maskinpreparering før den er klar. Det som er markert i gult må ses nærmere på da det er nye traseer og krever utbedring/tillatelser Fordeler: Kan gi inntekter Bedre tilbud for hytteeierne Fanger mange Kan kjøres i midtuke, evt med ATV Hel rundløype, ingen dobbelkjøring Kjøre tid mindre enn en time Bra ved dårlig vær

Jomfruslettfjell Løypelag årsberetning 2017

Jomfruslettfjell Løypelag årsberetning 2017 Gamlestølen 020417 Jomfruslettfjell Løypelag årsberetning 2017 Styremedlemmer 2016-17 Bjørn Lofterød (leder), Hanne Werner, Knut Vatn, Endre Berntzen, Rune Granås, Rune Bjerke og Knut T Bostad. Valgkomite

Detaljer

Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006

Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006 1/8 Notat Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006 Innledning Etter initiativ fra Flendalen sameieskog ble representanter fra alle hytteområdene, representant fra de fastboende i

Detaljer

Desember 2012 Informasjon

Desember 2012 Informasjon Desember 2012 Informasjon Facebook gruppe: «Hamlagrøløypen» 28.12.2012 1 Bakgrunn og stiftelse Preparering av skiløyper i Hamlagrø, Bergsdalen området har vært utført som en dugnad og typisk ildsjel aktivitet,

Detaljer

Vegglifjell Friluftslag

Vegglifjell Friluftslag Vegglifjell Friluftslag GJENSIDIG AVTALE MELLOM VEGGLIFJELL FRILUFTSLAG BA OG OLAVSVENDSRUD 2011-2014 1 INNHOLD 1. FoRMAL 2. GRUNNLAG 3. OMFANG 4. AVTALER I 5. SESONGENS PERIODE 6. PRIS 7. BETALING 8.

Detaljer

Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013

Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013 Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013 Myrefjell og omegn hytteforening (MOH) og Vegglifjell Utmarkslag (VU) har som formål med dette dokumentet å beskrive en felles forventning

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Styrets prioriteringer sesongen

Styrets prioriteringer sesongen Styrets prioriteringer sesongen 2016-17 Styret har prioritert flere temaer denne sesongen. Her nevnes noen av de viktigste. Økonomisk avtale Jomfruslettfjell Løypelag (JLL)/Gamlestølen Drift (GD) Det har

Detaljer

Hol kommune Kommentarer til Handlingsplan for stier og løyper fra Ustaosets vel

Hol kommune Kommentarer til Handlingsplan for stier og løyper fra Ustaosets vel Ustaosets Vel 12.05.2017 Hol kommune Kommentarer til Handlingsplan for stier og løyper fra Ustaosets vel Ustaosets Vel har i dag ca 820 medlemmer og omfatter fastboende, hytteeiere og næringsdrivende på

Detaljer

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING ) ÅRSMØTE OG ÅRSBERETNING 2) STYRET/STYREMØTER/ANDRE MØTER 3) UTBEDRING/RYDDING AV LØYPETRASEER - NYE TRASEER

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING ) ÅRSMØTE OG ÅRSBERETNING 2) STYRET/STYREMØTER/ANDRE MØTER 3) UTBEDRING/RYDDING AV LØYPETRASEER - NYE TRASEER 1) ÅRSMØTE OG ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2015 Årsmøtet 2015 ble avholdt 8. mai i Borgegrend Jaktlavvo, Det var i alt 10 fremmøtte. Årsmøtet var det første ordinære etter vedtekter utarbeidet i 2014. Under

Detaljer

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Hva har Buvasstølan sti- og løypelag fått til siden starten i august 2013? Foreningens formål er å tilrettelegge sti og løyper, for hytteeiere og andre

Detaljer

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30.

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. REFERAT FRA MØTE 23.1.2015. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. Til stede: Halvor Haug, Leif Haug, Jan-Aksel Svea, Bjørn Bergerud, Øystein Landsgård, Knut

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL LØYPEKOMITEEN Saksnr. Utvalg Møtedato 90/15 Formannskapet

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL LØYPEKOMITEEN Saksnr. Utvalg Møtedato 90/15 Formannskapet Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 15/1729-3 Saksbehandler: Øyvind Fredriksson SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL LØYPEKOMITEEN 2015-2019 Saksnr. Utvalg Møtedato 90/15 Formannskapet 18.11.2015

Detaljer

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING 2014

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 Dette er første årsberetning for Borgegrend Løypelag etter vedtekter som ble utarbeidet i 2014. Beretningen inneholder av den grunn litt historikk ut over året 2014. 1) ORGANISERING OMORGANISERING

Detaljer

Årsberetning 2014 Vasetløypene SA

Årsberetning 2014 Vasetløypene SA Årsberetning 2014 Vasetløypene SA Innledning Denne årsberetningen og regnskapet dekker kalenderåret 2014. Årsberetningen er i tillegg oppdatert med aktuell informasjon fra skisesongen januar mars 2015.

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2013 Brenthovd februar 2013 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

UTLYSNING AV ANBUD. Løypekjøring Tyin - Filefjell

UTLYSNING AV ANBUD. Løypekjøring Tyin - Filefjell UTLYSNING AV ANBUD Løypekjøring Tyin - Filefjell 1 1 Innledning 1.1 Oppdragsgiver Tyin-Filefjell Turløyper c/o Leif Øyvind Solemsli 2985 Tyinkrysset 1.2 Anskaffelsens formål og omfang 1.2.1 Anskaffelsens

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Oppsetting av skilt under dugnad 2014

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Oppsetting av skilt under dugnad 2014 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2014 Oppsetting av skilt under dugnad 2014 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til

Detaljer

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Innledning Avslutningen på skisesongen 2011/2012 var preget av svært lite snø før påske og dårlige skiforhold i store deler av løypenettet. I sesongen 2012/2013 har snøforholdene

Detaljer

Kyrkjebygdheia Løypelag

Kyrkjebygdheia Løypelag Kyrkjebygdheia Løypelag Årsrapport 2013 Årsrapport 1. Etablering av Kyrkjebygdheia Løypelag Etter initiativ fra KVS ble Kyrkjebygdheia Løypelag (KBL) etablert i oktober 2012. KBL er registrert i Frivillighetsregisteret

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017

Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017 Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017 Tid: Onsdag 12. april kl. 16.30 Sted: Gautestad kurs- og misjonssenter Saker til behandling: 1. Styrets årsberetning for 2016 2. Regnskap for 2016 3.

Detaljer

TURITRØEN HYTTEVEL v kl Ved grana med postkasse HH

TURITRØEN HYTTEVEL v kl Ved grana med postkasse HH TURITRØEN HYTTEVEL Arki v Møtetype Årsmøte 2013 Nr. 1 Tid, sted 30.03.12 kl 12.00 Ved grana med postkasse Tilstede/ representant for hyttene. Ikke til stede hytte nr Nest e årsm. 2014 3 Sandli 5 Fagerbakke

Detaljer

Buvasstølan sti- og løypelag

Buvasstølan sti- og løypelag Strategi 2015-2017 Buvasstølan sti- og løypelag SUNNE OG SIKRE FJELL OPPLEVELSER Godkjent i Styremøte 23. mai 2015. Målsetting Sikre utstrakt bruk av fjellet - sunne og sikre fjellopplevelser - hele året

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017.

Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017. Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017. På kommende ekstraordinær generalforsamling skal det voteres over styrets forslag på reduksjon av hovedveinettet, samt kostnadsfordeling

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016 SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016 Sted : Væktarstua Tid : Lørdag 29.10.2016 - Klokka 16.00 I forkant av årsmøtet vil representant fra Tydal Kommune orientere om status på oppgradering av

Detaljer

Årsberetning. Styret har hatt to styremøter i perioden. Det har også vært regelmessige kontakter mellom styremedlemmene pr. e-post.

Årsberetning. Styret har hatt to styremøter i perioden. Det har også vært regelmessige kontakter mellom styremedlemmene pr. e-post. Styrets sammensetning i 2009: Årsberetning Erik Hatlem, leder Siv Wulff, kasserer Guri Olsen, leder sti- og løypekomiteen (er nå på valg) Torhild Flaskerud Vidar Kvarstein Knut Blom Sørensen, trafikk og

Detaljer

www.gronberg-vel.no GRØNBERG VEL ÅRSMØTE GRØNBERG VEL Tid: 23.02.2010 klokka 20:00 Sted: Grendehuset Opprop / registrering

www.gronberg-vel.no GRØNBERG VEL ÅRSMØTE GRØNBERG VEL Tid: 23.02.2010 klokka 20:00 Sted: Grendehuset Opprop / registrering GRØNBERG VEL www.gronberg-vel.no ÅRSMØTE GRØNBERG VEL Tid: 23.02.2010 klokka 20:00 Sted: Grendehuset Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Opprop / registrering Åpning av møtet Kort orientering om

Detaljer

Innkalling årsmøte Vestfjelløypene BA

Innkalling årsmøte Vestfjelløypene BA 8. Årsmøtet Årsmøtet er andelslagets høyeste organ. Årsmøtet skal holdes hvert år fortrinnsvis siste lørdag i høstferien (men senest utgangen av oktober) Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene med minst

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 Lørdag 9. august kl. 15:30 MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

Detaljer

Steinset Økteren Hytteforening

Steinset Økteren Hytteforening Styrets årsberetning 2014 Art av virksomhet Hytteforeningens formål er å virke for utvikling av feltet, ivareta de interesser som punktfeste innehaverne har felles, samt fremme godt naboforhold. Hytteforeningen

Detaljer

LØYPEPLAN TOLGA TURLAG SESONGEN 2014/2015

LØYPEPLAN TOLGA TURLAG SESONGEN 2014/2015 LØYPEPLAN TOLGA TURLAG SESONGEN 2014/2015 FØLG MED PÅ LØYPEKJØRINGA FØR DU GÅR PÅ TUR: SKISPORET.NO Gjelder bare løypemaskin LØYPETELEFONEN, TOLGA TURLAG: 947 82 937 GOD SKITUR! Tidspunkt Løypetrasé som

Detaljer

BESKRIVELSE AV DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LØYPENETT, BEITOSTØLEN. DRIFTSKONSEPT FRA OG MED VINTEREN 2010/2011 OG 5 ÅR FREM I TID.

BESKRIVELSE AV DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LØYPENETT, BEITOSTØLEN. DRIFTSKONSEPT FRA OG MED VINTEREN 2010/2011 OG 5 ÅR FREM I TID. KRAVSPESIFIKASJON 2010 - korrigert høst 2014 BESKRIVELSE AV DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LØYPENETT, BEITOSTØLEN. DRIFTSKONSEPT FRA OG MED VINTEREN 2010/2011 OG 5 ÅR FREM I TID. 1.0 VINTERLØYPER 1.1 UTRUSTNING

Detaljer

Nordseter Vel Nordseter, 12. mars 2014

Nordseter Vel Nordseter, 12. mars 2014 Nordseter, 12. mars 2014 Til Årsmøte 2014 - Prosjekt «Hva vil vi med Nordseter» Bakgrunn fra Årsmøte 2013 Sitat fra protokollen: Årsmøtet sluttet seg til styrets konklusjon og anbefalinger: Et fulltallig

Detaljer

ANBUDSGRUNNLAG FOR Å LEVERE TILBUD OM LØYPEKJØRING I RAULAND FOR PERIODEN 1 OKTOBER - 2013 til 30 SEPTEMBER 2018

ANBUDSGRUNNLAG FOR Å LEVERE TILBUD OM LØYPEKJØRING I RAULAND FOR PERIODEN 1 OKTOBER - 2013 til 30 SEPTEMBER 2018 ANBUDSGRUNNLAG FOR Å LEVERE TILBUD OM LØYPEKJØRING I RAULAND FOR PERIODEN 1 OKTOBER - 2013 til 30 SEPTEMBER 2018 1 Rauland Turist AS med orgnummer 971 160 004 legger ut løypekjøring i Rauland på anbud

Detaljer

Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder

Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder Boondocks AS - 2005 sveinung@boondocksconsulting.com truls@boondocksconsulting.com Denne håndboken bygger på Nasjonal merke- og graderingsstandard

Detaljer

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet 1 Forord om undersøkelsen gjennomførte på oppdrag for Trysilfjell Hytteeierforening (THF) en spørreundersøkelse

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap Til årsmøte Melladn Turløyper

Årsmelding og årsregnskap Til årsmøte Melladn Turløyper Årsmelding og årsregnskap 01.05.2013 30.04.2014 Til årsmøte Melladn Turløyper Mellad n Turløyper (MT) ble startet høsten 2003, og vi takker for alle økonomiske bidrag, positive tilbakemeldinger fra brukerne

Detaljer

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte.

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Ole Jonny Brattum ble valgt til Møteleder. > Ragnar Bang som referent. > 2 stykker ble valgt til å skrive under protokollen

Detaljer

Tuddal, 10. april 2009

Tuddal, 10. april 2009 Tuddal, 10. april 2009 Presentasjon av styret Styrets beretning Årsregnskap Godkjenning av vedtekter Status Løypelaget/skiløyper Kontingent og avgift løypelaget Nytt fra Olav Flugon Innkomne forslag Valg

Detaljer

Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall:

Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall: STYREPROTOKOLL 2015-1 Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall: SAK 62: NY BRØYTE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE (Saken er behandlet

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Stølsvidda løypelag

Velkommen til årsmøte i Stølsvidda løypelag 2015 Velkommen til årsmøte i Stølsvidda løypelag Saksliste 1. Åpning og registrering av frammøtte medlemmer (andelshavere) 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møteleder, referent samt to personer til

Detaljer

Skarsdalen veilag SA Org.nr. 915 633 617

Skarsdalen veilag SA Org.nr. 915 633 617 Skarsdalen veilag SA Org.nr. 915 633 617 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Tid: onsdag 2. september 2015 kl 19.00. Sted: Korsvollhuset, Langåsveien 14, Oslo Styret innkaller herved alle hytteeiere

Detaljer

ÅRSMØTE 2016 STIFTINGSMØTE i RAGGSTEINDALEN HYTTEVELL

ÅRSMØTE 2016 STIFTINGSMØTE i RAGGSTEINDALEN HYTTEVELL ÅRSMØTE 2016 STIFTINGSMØTE i RAGGSTEINDALEN HYTTEVELL Fredag 25. mars 2016 kl. 15.00 På Raggsteindalen Høyfjellstue Saksliste / Dagsorden: Sak 1. Spørsmål om stemmerett inntil vedtekter er vedtatt Sak

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 Lørdag 13. august kl. 15:30, etter årsmøtet for Trondrudmarka Vegsamvirke MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen

Detaljer

Møtereferat Lysaker 13/4-15 kl. 17 18.15. Sak Organisering Sameiet Vollen, Videre kommunikasjon mellom Sameiet og Vellet/Vannlaget.

Møtereferat Lysaker 13/4-15 kl. 17 18.15. Sak Organisering Sameiet Vollen, Videre kommunikasjon mellom Sameiet og Vellet/Vannlaget. Møtereferat Lysaker 13/4-15 kl. 17 18.15 Vollen Drift AS Johan Gjernes, Thomas Hafsengen Styret i Vollen Vel Kari Skogen, Einar Stølen Sak Organisering Sameiet Vollen, Videre kommunikasjon mellom Sameiet

Detaljer

Årsberetning 2016 Vasetløypene SA

Årsberetning 2016 Vasetløypene SA Årsberetning 2016 Vasetløypene SA Innledning 2016-sesongen startet tidlig og det var gode forhold i enkelte løyper allerede i november. De løypene som er planert og drenert trenger lite snø og nok en gang

Detaljer

Vest-Torpa UL lll Skigruppa. Kjøp av splitter ny løypemaskin i 2015

Vest-Torpa UL lll Skigruppa. Kjøp av splitter ny løypemaskin i 2015 Vest-Torpa UL lll Skigruppa Kjøp av splitter ny løypemaskin i 2015 Om Vest-Torpa Ungdomslag Vest-Torpa UL (VTUL) holder til på Vest-Torpa som er ei lita bygd, 25 km nord for Dokka, i Nordre Land kommune.

Detaljer

MEDLEMSMØTE, 06.08.2011. Rondane - Kvamsfjellet Turløypelag SA

MEDLEMSMØTE, 06.08.2011. Rondane - Kvamsfjellet Turløypelag SA MEDLEMSMØTE, 06.08.2011 Agenda 1. Status i arbeidet med etableringen av RKT; hva har vi gjort og oppnådd hittil? 2. Medlemsoversikt og andelstegning pr. 31.07.2011 3. Regnskap pr. 31.07.2011 4. Arbeidet

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

VIKTIG MELDING TIL ALLE HYTTEEIERE:

VIKTIG MELDING TIL ALLE HYTTEEIERE: VIKTIG MELDING TIL ALLE HYTTEEIERE: OM I 0M1E ØP 4- i SK KoR"T. "TOMTEKJØP " MED KJEMPEOPPSLUTNING. -Tiden er nu inne t i l å meddele medlemmene resultatet av sonderingene vedr. interessen for å kjøpe

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2015

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2015 SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2015 Sted : Væktarstua Tid : Lørdag 24.10.2015 - Klokka 16.00 I forkant av årsmøtet vil representanter fra Tydal Kommune orientere om status på oppgradering av

Detaljer

Utarbeiding av konk.gr.lag og utlysing av anbudet 11 x 5 Underskriving kontrakt 12 x

Utarbeiding av konk.gr.lag og utlysing av anbudet 11 x 5 Underskriving kontrakt 12 x SLUTTRAPPORT Prosjekt: Standardheving og kommersialisering av løypenettet for snøscooter Dato: 01.06.2015 Prosjektleder: Jan Inge Helmersen Prosjektansvarlig: Formannskapet 1 1. SAMMENDRAG Prosjektet standardheving/kommersialisering

Detaljer

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter 1. Godkjenning av innkalling og Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen., 2. Styrets årsberetning

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal

Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal Panoramautsikt fra aktuelle byggeområder mot Ringstadsetra, Storhornet og Sunnmørsalpene Oppdragsgiver: Mivo

Detaljer

For 1 år siden. I denne sal: Vi har forstått det nå, Knut

For 1 år siden. I denne sal: Vi har forstått det nå, Knut For 1 år siden I denne sal: Vi har forstått det nå, Knut Det var etter at. AHF hadde dokumentert hva hyttene faktisk betyr for NAK 4300 hytter - 3300 boenheter, fastboende Nr 2 kommune i Norge, regnet

Detaljer

Lang og omfattende politisk behandling av ny skiløypetrasé og vinterbrøyting av Ulvangsvegen

Lang og omfattende politisk behandling av ny skiløypetrasé og vinterbrøyting av Ulvangsvegen Lang og omfattende politisk behandling av ny skiløypetrasé og vinterbrøyting av Ulvangsvegen Spørsmålet om vinterbrøyting av Ulvangsvegen startet allerede i 2002 På i årsmøtet til Mysuseter vel 27. juli

Detaljer

Notat. Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen. Kopi : UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER

Notat. Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen. Kopi : UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER Notat Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 02/07432-002 DRAMMEN 08.11.2005 UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER Saken legges

Detaljer

Vi anlegger og drifter helårs turløyper der du bor (nesten). Vil du støtte oss med bidrag til dette arbeidet? Bli Superløypevenn - Kr. 500,- pr.

Vi anlegger og drifter helårs turløyper der du bor (nesten). Vil du støtte oss med bidrag til dette arbeidet? Bli Superløypevenn - Kr. 500,- pr. Vi anlegger og drifter helårs turløyper der du bor (nesten). Vil du støtte oss med bidrag til dette arbeidet? Bli Superløypevenn - Kr. 500,- pr. år Som superløypevenn og Ivrigmedlem får du 20% rabatt på

Detaljer

Referat arsmete - Jomfruslettfjell loypelag

Referat arsmete - Jomfruslettfjell loypelag Referat arsmete - Jomfruslettfjell loypelag Tidspunkt: Lordag 4. oktober 2014 kl 17.00 Sted: Gamlestolen fjellstue Tilstede, fra interimsstyret: Erik Wilmar (Gamlestolen), Formann Hanne Werner (Gamlestolen),

Detaljer

Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013

Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013 Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013 1. Avtaleparter Mellom Krødsherad kommune som leier/utbygger og som eier av eiendommen. gnr. bnr.. / sameie som grunneier er det i dag

Detaljer

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal Styrets beretning Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Revisor:

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Styrets sammensetning Etter årsmøtet 19. oktober 2013 har styret hatt denne sammensetningen:

Styrets sammensetning Etter årsmøtet 19. oktober 2013 har styret hatt denne sammensetningen: Styrets sammensetning Etter årsmøtet 19. oktober 2013 har styret hatt denne sammensetningen: Leder Kasserer Sekretær Løypeansvarlig Grunneierkontakt Tore Heldrup Rasmussen, gjenvalg, for ett år Jarle Sundelin,

Detaljer

Protokoll fra Årsmøtet i Vasetløypene SA 2011 Sekskanten, Vaset den 18. april 2011

Protokoll fra Årsmøtet i Vasetløypene SA 2011 Sekskanten, Vaset den 18. april 2011 Protokoll fra Årsmøtet i Vasetløypene SA 2011 Sekskanten, Vaset den 18. april 2011 1. Åpning av årsmøtet Årsmøtet ble åpnet av styreleder Erik Frogner Totalt var 68 andeler representert på årsmøtet. 2.

Detaljer

1. Registering av fremmøtte medlemmer

1. Registering av fremmøtte medlemmer Saksliste 1. Åpning og registrering av fremmøtte medlemmer (andelshavere) 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å underskrive protokoll 4. Årsberetning og orientering

Detaljer

Årsrapport Kyrkjebygdheia Løypelag

Årsrapport Kyrkjebygdheia Løypelag Årsrapport 2016 Årsrapport 2016 - Kyrkjebygdheia Løypelag Årsrapport 1. Generelt og Styrets sammensetning En ny sesong for Kyrkjebygdheia Løypelag (KL) er over. Sesongen 2015/2016 markerte det fjerde driftsåret

Detaljer

HØRINGSNOTAT. SFO-vedtekter for Indre Fosen kommune

HØRINGSNOTAT. SFO-vedtekter for Indre Fosen kommune HØRINGSNOTAT SFO-vedtekter for Indre Fosen kommune Innhold 1. Saksgang:... 2 1.1 Arbeidsgruppas arbeid... 2 1.2 Høring og politisk behandling... 2 2. Kommentarer til ulike bestemmelser i forslaget... 3

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Årsmøtet ble som vanlig holdt ved Folkehjelpshytta ved Sundtjønn, og det var 60 fremmøtte ved start, og i løpet av møtet kom det 10 til i tillegg. Ordstyreren,

Detaljer

TORSDAG 2 APRIL 2015 STORSTOVA 2.ETG. 19.00

TORSDAG 2 APRIL 2015 STORSTOVA 2.ETG. 19.00 GENERALFORSLAMLING LØGEHEIA HYTTEGREND TORSDAG 2 APRIL 2015 STORSTOVA 2.ETG. 19.00 AGENDA: 1. Godkjenning stemmeberettiget 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av dirigent 4. Valg av 2 stykk til signering

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av

Detaljer

Bevertning-kaffe og kaker

Bevertning-kaffe og kaker INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014 I VARDE VEL Det innkalles med dette til årsmøte onsdag 12. februar 2014 kl. 19.00. Sted: Fjord- og Fjellhytter, Svanholmen 19, 4313 Sandnes (PÅ FORUS) 1. PRESENTSJON AV FJORD-og

Detaljer

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Innledning: Bossmo & Ytteren IL ski er ei undergruppe i det lokale fleridrettslaget. Klubben har ved utstrakt

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 Aukra Averøy Eide Fræna Gjemnes Halsa Kristiansund Midsund Molde Nesset Rauma Sandøy Sunndal Tingvoll Surnadal Et samarbeid mellom frivillige lag, organisasjoner eller

Detaljer

Årsberetning 2015 Vasetløypene SA

Årsberetning 2015 Vasetløypene SA Årsberetning 2015 Vasetløypene SA Innledning Denne årsberetningen og regnskapet dekker kalenderåret 2015. Årsberetningen er i tillegg oppdatert med aktuell informasjon fra skisesongen januar mars 2016.

Detaljer

Årsrapport Flåmyrane2 hytteforening 2016

Årsrapport Flåmyrane2 hytteforening 2016 Årsrapport Flåmyrane2 hytteforening 2016 1/6 Styret ble formelt valgt på årsmøtet 20 mars 2016. Styret har siste året bestått av: - Stein Ove Bjelland Leder - Jorill Melkevik Kasserer - Lars Gunnar Holta

Detaljer

KARTLEGGINGSSKJEMA TURLØYPER Fotruter og skiløyper

KARTLEGGINGSSKJEMA TURLØYPER Fotruter og skiløyper KARTLEGGINGSSKJEMA TURLØYPER Fotruter og skiløyper Fyll ut skjema så godt det lar seg gjøre. NØKKELINFORMASJON NAVN på løype Koordinat UTM WGS 84 Startsted Sluttsted Ligger i område Hvordan komme til start

Detaljer

Sentrumsnær lysløype, valg av løypetrase:

Sentrumsnær lysløype, valg av løypetrase: Sentrumsnær lysløype, valg av løypetrase: Bakgrunn for saken: Det har fra politisk hold kommet henstilling til administrasjonen om å utrede forslag til en mulig lysløype sentralt i Søgne. Ei sentral lysløype

Detaljer

Turstigruppen Tursti mellom Neskollen og Hvamsetra

Turstigruppen Tursti mellom Neskollen og Hvamsetra Turstigruppen Tursti mellom Neskollen og Hvamsetra Mandatet til turstigruppen Hvam IL har nedsatt en prosjektgruppe som har som mandat planlegge, finansiere og etablere en tursti i Hvamsåsen,mellom Neskollen

Detaljer

LANGRENNSCROSS FOR BARN OG UNGE

LANGRENNSCROSS FOR BARN OG UNGE LANGRENNSCROSS FOR BARN OG UNGE LANGRENNSCROSS FOR BARN OG UNGE Langrennscross er en inspirerende trenings- og konkurranseform. Det motiverer og inspirerer, og bidrar til utviklingen av skiferdigheter

Detaljer

Årsmelding for Holtålen Turforening 2013

Årsmelding for Holtålen Turforening 2013 Årsmelding for Holtålen Turforening 2013 1. 2013 har vært første år som såkalt frivillig lag og forening. Registrering i Brønnøysundregistrene/frivillighetsregisteret er på plass. Dette innbærer at foreningen

Detaljer

TRYSIL. Foto: Ola Matsson. Foto: utefoto.no

TRYSIL. Foto: Ola Matsson. Foto: utefoto.no TRYSIL vintertur 2014 Foto: Ola Matsson Foto: utefoto.no TRYSIL - vintertur 2014 Fysak er et av Trysils folkehelsetiltak, og går i korte trekk ut på at man skal gå så mange skiturer som mulig vinteren

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Spørreundersøkelse: Deltagelse på løp. Enduro

Spørreundersøkelse: Deltagelse på løp. Enduro Spørreundersøkelse: Deltagelse på løp Enduro Generelt Ca 800 personer har fått link på mail Link har blitt lagt på FB i tillegg 239 personer har svart (6 kvinner) 83% av de som har svart er over 31 år

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

Idretts-skole. sesongen 2008/ 2009 H.E.G I.L.

Idretts-skole. sesongen 2008/ 2009 H.E.G I.L. Idretts-skole sesongen 2008/ 2009 H.E.G I.L. Gjennom de siste årene har det blitt mindre deltagelse på flere av idretts-skolens aktiviteter. Det ER vanskelig å bestemme hva vi skal drive på med, men vi

Detaljer

Hemsedal Skiforening Formål Rolle Fokus Strategi. Behandles på Årsmøte 1. oktober 2016

Hemsedal Skiforening Formål Rolle Fokus Strategi. Behandles på Årsmøte 1. oktober 2016 Hemsedal Skiforening Formål Rolle Fokus Strategi Behandles på Årsmøte 1. oktober 2016 Bakgrunn HSF ble lansert som en idé på Folkemøte i regi av kommunen høsten 2011 historien om Helsingvatn rundt (opparbeidet

Detaljer

P R O T O K O L L Styremøte Buvasstølan sti- og løypelang

P R O T O K O L L Styremøte Buvasstølan sti- og løypelang P R O T O K O L L Styremøte Buvasstølan sti- og løypelang Møte: Fredag den 7. februar kl. 16.00 Sted: Nesbyen kro Tid: kl. 16.00 til 18.00 Tilstede fra styret: Sjur Bidne (nestleder), Stein Erik Opheim

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening Dato for møte: (Møte 1) 20:00 21:00 (Hos Govind) Neste møte (Møte 2) 01.06.10 20:00 21:00 (hos Gundrosen) Deltagere Govind Joshi Eivind Borg (ref)

Detaljer

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Side 1 Postboks 567 3605 Kongsberg Telefon: 93039263 www.ilskrim.no Dato: 19.06.2012 PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Partnerklubbavtalen regulerer samarbeidsform

Detaljer

Årsmøte Protokoll. Sakliste

Årsmøte Protokoll. Sakliste Årsmøte 2012 - Protokoll Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokoll 3. Godkjenning av årsmelding 4. Godkjenning av regnskap

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Løypenettet på Vågslid. Info frå Løypelaget Vågslid

Løypenettet på Vågslid. Info frå Løypelaget Vågslid Løypenettet på Vågslid Info frå Løypelaget Vågslid 2 Løypelaget kva og kven er det? Vågslid Grunneigarlag (GL) har ansvaret for løypenettet og løypekøyringa på Vågslid GL har invitert hytteeigarforeiningane

Detaljer