Forsidefoto: Skumparty på landsmøtet (foto: Petter Holstad)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsidefoto: Skumparty på landsmøtet (foto: Petter Holstad)"

Transkript

1 Årsmelding 2011 Juventes årsmelding

2 Innledning 2011 var et bra Juvente-år prega av mye engasjement og lokal aktivitet. Fokuset lå gjennom hele året på organisasjonsbygging, og mot slutten av året begynte vi for alvor å se resultatene av dette i form av flere nye lokallag og et skikkelig aktivitetstrøkk. Juvente fornyer seg på mange fronter. Både totalrevideringen av vedtektene, oppstarten av et omfattende strategiarbeid og utvikling av nytt skoleringsopplegg viser at vi er en organisasjon i stadig utvikling og med store ambisjoner. Økonomien i Juvente kjennetegnes av nøktern pengebruk, men samtidig er vi svært avhengige av tilskudd fra det offentlige. Reduksjon i driftstilskudd og underfinansiering av prosjekter har skapt utfordringer i år, men vi har også klart å tilpasse oss ved å kutte der det er mulig. Prosjektene våre, spesielt Fristil og Skjenkekontrollen, engasjerer mange av medlemmene våre i ruspolitikk og forebygging. Gjennom prosjektene gjør Juventes medlemmer et enormt utadrettet arbeid som forebygger ungdomsfyll over hele landet. Når du er ferdig med å lese denne årsmeldinga, anbefaler jeg deg å ta en titt på baksiden. Der finner du Juvente-aktivitetene i 2011 som ble annonsert i aktivitetsoversikten på juvente.no. Oversikten viser ikke alle aktivitetene vi arrangerte. Mange aktiviteter annonseres ikke på nett. Men det er ganske mange allikevel. Jeg blir imponert. Hilsen Adrian Leder i Juvente Forsidefoto: Skumparty på landsmøtet (foto: Petter Holstad) 2 Juventes årsmelding 2011

3 2011 i tall 905 betalende medlemmer under 26 år 1222 betalende medlemmer totalt 378 nye medlemmer 65 aktivitetsrapporter ble skrevet i Sprint 5 nye lokallag (og ett nytt aktivitetslag) 22 rapporterende lokallag 263 presseoppslag i papirmedier 71 delegater på landsmøtet 77 nyhetssaker skrevet på juvente.no 18 Fristil Intro-kurs 156 aktiviteter annonsert på aktivitetsoversikten sprint-poeng ble delt ut i løpet av høsten 90 ledere holdt Fristil Intro-kurs 677 butikkontroller i Skjenkekontrollen 9,8 millioner kroner i omsetning 100 deltakere på sommerleiren Ellemelle 2 kurs i regi av Kompis Juventes årsmelding

4 Aktivitet og lokallag Avslutningskonsert på landsmøtet (foto: Jan Tore Evensen) I 2011 var det mye liv og røre. Organisasjonen vokste litt, så selv om økningen ikke var veldig stor, går det i riktig retning. Rundt om i landet har det vært stor variasjon i aktiviteter, og i løpet av høsten dukket det opp flere nye lokallag. Lokallag og kretser Juvente hadde ved slutten av året 22 rapporterende lokallag. Dette er ett mer enn fjoråret. Spesielt etter sommeren ble det startet opp flere nye lokallag. De nye lagene i 2011 er Juvente Sotra, Juvente Sula, Juvente Grenland, Juvente Elverum, Juvente Hommersåk og Juvente Musikk (aktivitetslag). Mange av Juventes lokallag er svært aktive og arrangerer jevnlig rusfrie aktiviteter for ungdom i lokalmiljøet. Mange er også aktive i media og lokal ruspolitisk debatt. I 2011 hadde Juvente 4 aktive kretser med valgte kretsstyrer. Dette var Oslo, Akershus og Østfold krets, Hedmark og Oppland krets, Hordaland krets og Troms, Ofoten, Lofoten og Vesterålen krets.. Medlemstall og verving Juvente hadde en liten økning i medlemstall fra 2010 til Økningen er positiv, men ikke så stor som vi ønsket. Ved årsskiftet hadde Juvente 23 medlemmer mer enn i slutten av Det er tydelig ut fra medlemsstatistikken at Juvente må verve rundt nye medlemmer under 26 år hvert år for å opprettholde medlemstallet. Vi ser også at vi i hovedsak verver medlemmer ved at Juvente-medlemmer verver vennene sine, og via deltakelse på våre arrangementer og Fristil-kurs. Juvente hadde også i år vervestand på en rekke festivaler og musikkarrangementer som Moldejazz, Soberzone, Hovefestivalen og Skjærgårdsfestivalen. Betalende medlemmer totalt: 1222 Betalende medlemmer under 26 år: 905 Betalende medlemmer over 26 år: 317 Nye medlemmer totalt: 378 Sommerleir og landsmøte Sommeren bar preg av hendelsene i Oslo og på Utøya 22. juli, men landsmøtet og sommerleiren ble likevel gjennomført bare få dager etter terrorangrepet. Landsmøtet og sommerleiren ble, til tross for den tyngende stemningen, en stor suksess, og hadde 100 deltakere. Sprint Sprint er Juventes aktivitetskonkurranse som også i år ble gjennomført på høsten. Sprint ble en stor suksess. Det var mye aktivitet i lokallagene, og to lag utmerket seg spesielt i de to kategoriene (store og små lag). Juvente Haugaland vant Sprint for store lag med hele 5261 poeng ved Sprintperiodens slutt. I gruppen for små lag utmerket det ferske lokallaget Juvente Grenland seg med sine 1997 poeng. Totalt deltok 15 av Juventes lokallag i Sprint ved å registrere aktiviteter og poeng på nett. Vinnerne får en klatrevegg på en av sine aktiviteter i Juventes årsmelding 2011

5 Politisk arbeid Lokallagsleder Børre Bastigkeit i møte med Haugesunds-ordfører Petter Steen jr og leder for kontrollutvalget, Inge Lønning (foto: Haugesunds Avis) I 2011 var Juvente aktive på en rekke politiske arenaer både nasjonalt og lokalt. Offentliggjøringen av resultatene fra Skjenkekontrollen-kampanjen fra 2010 og innspillsrundene til den lovede stortingsmeldingen om ruspolitikken var gode inngangsporter for Juventes politiske arbeid. Vi hadde et godt samarbeid med organisasjoner som IOGT, DNT og Actis i det politiske arbeidet vårt. Statsbudsjettet I forbindelse med forarbeidet til statsbudsjettet 2012 deltok Juvente sentralt på en innspillsrunde med SV på Stortinget, der vi la frem våre viktigste innspill. Skjenkekontrollen Etter at kontrollresultatene ble offentliggjort, ble arbeidet med påvirkning av lokalpolitikere og bransjen for å få gjennomslag for våre krav igangsatt. Vi kan nevne at Juvente Bergen hadde møte med både helsebyråden og kontrollseksjonen i kommunen, at Juvente Sunnmøre gjennomførte en aksjon utenfor rådhuset, der de kom i samtale med flere politikere, deriblant ordføreren, og at Juvente Haugaland hadde et møte med ordføreren og lederen i Haugesund kommunes kontrollutvalg. Juvente sentralt hadde også møter med Vinmonopolet og Handelens Ølsalgsråd, og sendte informasjon om resultatene og våre krav til politiske partier, departementer og andre instanser. Revidering av alkoholloven Vi sendte et skriftlig innspill til Helse- og Omsorgskomiteen på Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet. Her fokuserte vi på to forslag som var blitt sendt ut på høring, men ikke tatt med i det endelige forslaget til Stortinget; skjenketider og kontroll. Fritidstilbud I samarbeid med IOGT startet Juvente i 2011 et arbeid for bedre fritidstilbud for ungdom på kveldstid i helgene. Her hadde vi i hovedsak et fokus på Bergen, der vi blant annet deltok i arrangeringen av et seminar med fritidssektoren i byen. Stortingsmeldingen I forbindelse med Helse- og Omsorgsdepartementets arbeid med stortingsmeldingen om ruspolitikk, deltok Juvente i to dialog-/innspillsmøter der vi la frem våre forslag for departementet både skriftlig og muntlig. Våre innspill var utarbeidet i samarbeid med IOGT og DNT, og dreide seg om en nasjonal forebyggingssatsing med fokus på rusfrie arenaer, skjenketider, skjenkekontroll, forebygging i skolen, fritidstilbud for ungdom, risikogrupper og narkotikaforbud. Juventes årsmelding

6 Media og synlighet Hurtigruta blåste i tåkeluren da den passerte Juventes banner I 2011 var Juvente synlig i media, selv om det har vært en tydelig nedgang fra tidligere år. Nedgangen skyldes i stor grad at vi prioriterte organisasjonsbygging og vekst i Skjenkekontrollen-resultatene ble ikke lansert før begynnelsen av juni, og antall kontroller som ble gjennomført ga utslag i færre oppslag enn ved lanseringen i Totalt i juni hadde vi 109 medieoppslag, der de aller fleste dreide seg om Skjenkekontrollen. Det er også verdt å nevne at SIRUS i september kom med sin rapport om innvirkningen skjenketider har på volden. Det førte til en del medieoppslag i september og oktober. Også «Hvit Jul»-kampanjen førte til en del presseoppslag i november. Totalt hadde Juvente 263 oppslag i skriftlige medier i 2011, som ble fanget opp i medieovervåkingen vår. Vi var i tillegg synlige i radio og TV. Vi har også hatt et visst fokus på å være synlige på andre arenaer enn i media, gjennom stands på festivaler og andre arrangementer, produksjon av plakater og bruk av sosiale medier. 6 Juventes årsmelding 2011

7 Skolering Fristil lederskolering 2011 (foto: Petter Holstad) Lokalt Det ble i løpet av 2011 gjennomført sporadiske skoleringer i lag og kretser. Skoleringen har i hovedsak dreid seg om satsingsområdene verving, aktivitet og synlighet og styrearbeid i lag og krets. Eksempelvis har Hordaland krets av Juvente arrangert vår- og høstkurs, og Trofoten krets sammen med sentralleddet gjennomført Juvente Basic-kurs. Sentralt Det ble vinteren 2011 gjennomført en skolering på nasjonalt plan, Juventeskolen, som hadde 78 deltakere. Linjeinndelingsprinsippet ble videreført med linjene forebygging, organisasjon, verving, aktivitet og synlighet og 18+. Medlemmer i organisasjonen har vært tilbudt deltakelse på, og har ved flere anledninger deltatt på LNUs (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) kurs. Også representanter fra administrasjonen har deltatt på kurs i regi av LNU. Prosjektene Fristil arrangerte høsten 2011 sin årlige lederskolering. Skoleringen er en av Juventes største skoleringer. Antallet deltakere var 78, som er på nivå med hva det har vært de siste årene. Prosjektet Skjenkekontrollen gjennomførte høsten 2011 skolering i alkoholpolitikk, politikerkontakt og mediebruk, og har blitt en stabil og god skolering. Skjenkekontrollen har blitt en institusjon og godt innarbeidet i organisasjonen på samme måte som Fristil har vært i årevis. Det var 60 deltakere på skoleringen. Kompis arrangerte i løpet av året 2 kurs og en fagdag med i alt 24 deltakere. Det er klart at Kompis i sin nåværende form sliter med manglende finansiering, og at prosjektet fremdeles ikke klart å komme skikkelig i gang etter oppstarten i Helhetlig skoleringsopplegg Det ble høsten 2011 nedsatt en arbeidsgruppe fra landsstyret som skulle se på hvordan man kan få videreutviklet og samordnet et skoleringsopplegg som er a) helhetlig, b) lett å gjennomføre for lag og kretser, c) lett tilgjengelig, og d) oppdatert etter organisasjonens behov. Arbeidsgruppen for skolering har bitt seg merke i at skolering på lokalplan trekker færre deltakere enn tidligere og at desto flere deltar på nasjonale arrangementer. I forbindelse med arbeidsplanens hovedpunkt, større organisasjon, ser arbeidsgruppen for skolering på hvordan man kan gjøre skolering mer attraktivt. Ulike konsepter vil i den forbindelse prøves ut i Arbeidsgruppen gikk gjennom tidligere skoleringsmateriell (også fra prosjektene) og laget en nivådelt og helhetlig skoleringsplan. De fleste av øktene på grunnivå var ved utgangen av 2011 ferdigskrevet. Arbeidet vil fortsette i Juventes årsmelding

8 Informasjonsarbeid Juvente sentralt og lokalt benytter mange ulike informasjonskanaler for å holde medlemmene oppdatert om hva som skjer i organisasjonen. Sosiale medier Vi har en facebookside hvor Juvente sentralt publiserer aktuelle saker, og en facebookgruppe som medlemmene våre kan bruke sosialt. Juventes Facebookgruppe er i aktiv bruk av våre medlemmer og brukes til å dele nettsaker, morsomme bilder, og kan enkelt brukes som informasjonskanal. Av andre sosiale medier har vi Twitter som oppdateres jevnlig om relevante saker. Juventes nettsider Nettsidene våre er den informasjonskanalen som blir mest oppdatert av Juvente sentralt. Her finner man nyheter, informasjon om kommende aktiviteter og om de ulike prosjektene som Juvente driver. Nettsidene er det beste stedet for å finne informasjon om Juvente. SMS SMS kan enkelt sendes ut til våre medlemmer gjennom medlemssytemet. Dette kan gjøres av sentralt eller lokallag og kretser. På den måten kan vi raskt sende ut kortfattet og grei informasjon om møter og arrangementer, og vi kan minne om frister som medlemmene våre må huske på. E-post og brevpost Brevpost sendes ut av kontoret ved etterspørsel av utvalg, komiteer og lag. Dette kan være alt fra en stor samling i en krets eller lag, til sommerleir. Vi sender også ut materiell ved post, som f.eks vervebrosjyrer, infobrosjyrer eller medlemspakker til nye medlemmer. E-post sendes ut ganske mye lokalt, og er en av de enkleste måtene å få sendt ut informasjon på. Juvente sentralt sender ut e-post for informasjon av arrangementer, påminnelser og medlemsundersøkelser. Motiv Motiv er Juventes medlemsblad, og kom ut fire ganger i Bladet er på 24 sider i fullfarge, og inneholder rapporter fra aktiviteter, nyheter i og utenfor organisasjonen, reportasjer, skolering, reisebrev og mye, mye mer. Motiv kommer i postkassa til alle medlemmer av Juvente. Øyvind Kind Robertsen var redaktør for første nummer i Petter Holstad overtok som redaktør i mai. 8 Juventes årsmelding 2011

9 Forebygging Fristil-elever (foto: Eivind Marienborg) Juvente har en rik prosjektportefølje. Det politiske prosjektet Skjenkekontrollen og Balkan-prosjektet er omtalt over, mens dette avsnittet vil omtale de sosiale/pedagogiske forebyggingsprosjektene. Fristil Fristil hadde i 2010/2011-sesongen 422 deltakere, noe som dessverre innebar en moderat nedgang fra året før. Høsten 2011 har imidlertid hatt et svært tilfredsstillende deltagerantall, og det er gode grunner til å tro at deltagerantallet for denne sesongen (2011/2012) vil bli høyere. Disse deltakerne når igjen videre til tusenvis av jevnaldrende med et gjennomarbeidet forebyggingsopplegg. I tillegg er Fristil et prosjekt som engasjerer mange frivillige. I 2011 engasjerte totalt 90 Juvente-medlemmer seg som ledere i Fristil Intro. Høsten 2011 startet Fristil et samarbeid med Bergensklinikkene for å få utført en evaluering av prosjektet. Pretestingen ble gjennomført høsten 2011, og posttestingen med resultater kan ventes i løpet av våren Kolon Kolon er inne i en omfattende utviklingsprosess. Høsten 2011 leverte Kolon prosjektsøknad til Helsedirektoratet med testopplegget til et e-læringskonsept og facebookapplikasjon. Kolon jobber sammen med en referansegruppe for å teste ut disse, med mål om å ferdigstille et opplegg for lansering i sosiale medier og bruk i videregående skole i løpet av Prosjektet mangler imidlertid en del finansiering, noe som fører til at utviklingsarbeidet går tregere enn ønsket. Kompis En del av prosjektet fikk støtte fra LNU, men prosjektet mangler fortsatt den nødvendige finansieringen for å kunne gjennomføres i full skala. Det ble likevel gjennomført både kompiskurs og andre kompis-aktiviteter i løpet av Planen for 2012 er å endre prosjektet og prosjektbeskrivelsen for å gjøre prosjektet mer i tråd med de ønsker potensielle bidragsytere har fremmet. I august 2011 ble dessuten Kompis-boken ferdigstilt og trykket. Boken omhandler temaene som også har fokus i prosjektet, som miljøskaping, kommunikasjon, samarbeid, gruppefunksjoner, individualitet, motstandsdyktighet og gruppetilhørighet. Juventes årsmelding

10 Internasjonalt Norske deltakere på Active-campen i Riga, Latvia Prosjekter Juvente har drevet et internasjonalt prosjekt i Balkan de siste årene. I år ble det arrangert et seminar med 28 deltakere, hvorav fire kom fra Norge. Seminaret ble arrangert i Tirana i Albania. Målet var å styrke organisasjonenes evne til å jobbe målrettet med forebygging. Til tross for et vellykket seminar var Balkanprosjektet tungt å drive for organisasjonen. På grunn av manglende resurser ble prosjektet derfor avsluttet i Volontører og praktikant Gjennom flere år har Juvente hatt voluntører fra søsterorganisasjoner i Europa gjennom EVS. Vi hadde to voluntører på våren (en fra Sverige og en fra Bosnia) som begge avsluttet sitt engasjement i Juvente etter sommeren. Høsthalvåret hadde vi ikke volontører, men en praktikant fra Tyskland. Både volontørene og praktikanten bidro med å skape mye aktivitet og engasjement i organisasjonen. Forut Juvente eier sammen med IOGT og Juba bistandsorganisasjonen Forut. Heidrun Ullerud og Amanda Rose Stratford Gamst har vært representanter for Juvente i Foruts styre. Det har vært jobbet med å spre informasjon om Foruts arbeid inn i Juvente bland annet gjennom å sende ut en aktivitetspakke med en film om Forut til lokallagene, og ved at Forut har vært tydelige og synlige på landsmøtet. Paraplyer og nettverk Juvente er medlem av den Europeiske paraplyorganisasjonen Active som er en viktig arena for Juvente å delta i. Derfor er det positivt at vi har ivrige medlemmer som deltar på seminarer og leirer i regi av Active. Juvente-medlemmer har blant annet deltatt på Active-seminarer i Kiev og Roma og en sommerleir i Latvia. Stian Seland fra Juvente sitter i Activestyret. Vi er også medlem av den nordiske paraplyorganisasjonen NORDGU hvor Thor-Rune Hansen fra Juvente sitter i styret. Juvente var også med å arrangere et seminar om alkoholpolitikk og påvirkning i Cambridge, England, med Alcohol Policy Youth Network (APYN). Ingunn Aanes fra Juvente satt våren 2011 i APYNs sekretariat. 10 Juventes årsmelding 2011

11 Juventebutikken Juventebutikken hadde i 2011 et sortiment bestående av flere typer t-skjorter, genser, joggebukse, handlenett, matboks og lepomade, samt noen eldre varer og trykksaker. Salg av varene skjedde i hovedsak på større arrangementer i regi av Juvente sentralt, i tillegg til på enkelte lokale arrangementer. Det var også mulig å bestille fra kontoret via telefon eller e-post, men dette ble i liten grad benyttet da det ikke var annonsert på noen måte. I oktober 2011 ble det satt i gang en prosess for å få på plass en nettløsning for butikken, som resulterte i en nettbutikk som ble lansert tidlig i desember. Adressen til nettbutikken er butikk.juvente.no. Juventes årsmelding

12 Administrasjon For Juventes sentraladministrasjon ble 2011 preget av satsingen på organisasjonsbygging, tilpasning av driften til nye rammevilkår, samt omfattende utviklingsarbeid innenfor prosjektene. Aktivitets- og aksjonsavdelingen To volontører fra hhv. Sverige og Bosnia avsluttet sitt arbeid i august. Søknad om nye EVS-volontører ble ikke innvilget, så Juvente valgte å ansette volontørsøker fra Tyskland i en praktikantstilling rettet mot organisasjonsbygging og aktivitet. Aktivitetssekretær gjennom mange år gikk også videre til annen jobb, og ny aktivitetssekretær ble ansatt fra august av. Mot slutten av året ble det også ansatt en kretssekretær i Oslo-, Akershus- og Østfold krets (OAØ), med oppstart tidlig i Stillingen er en nyopprettet engasjementstilling, som i utgangspunktet er finansiert i ett år. Prosjekt- og utviklingsavdelingen Teamorganiseringen av prosjektlederne ble videreført i 2011, og begge prosjektledere som ble ansatt i 2010 har fortsatt i sine stillinger gjennom hele Prosjektsekretariatet har hatt det som kan betegnes som normalt høyt gjennomtrekk. Arbeidsoppgavene og rammevilkårene forutsetter god og oppdatert kjennskap til Juventes ledermasse, og dette gjør at målgruppen for ansettelse kommer fra Juventes aktive ledere og tillitsvalgte. Bruk av korttidsvikariater og timebaserte engasjement har blitt holdt på et minimum, blant annet for å begrense den økonomiske belastningen på organisasjonen i et år med kraftig reduksjon i realinntekter til Fristil og Juvente. Juvente har lykkes med å opprettholde høy utviklingshastighet innenfor Kolon og Skjenkekontrollen, utvikling av kursmodell og materiell for Kompis, samt et større evalueringsprosjekt og parallell utvikling i Fristil. Det blitt foretatt to ordinære ansettelser i prosjektsekretariatet i løpet av året. Ingen nye stillinger er opprettet. Eksterne tjenester 2010 var første driftsår med nytt regnskapssystem hos Actis, og 2011 var første år med kun ett system (da foregående årsregnskap lå i samme system). Grunnet sykdom hos regnskapsfører fikk vi ny regnskapsfører sommeren 2011, relativt kort tid etter at vi byttet regnskapsfører sist. Til tross for noen kontinuitetsutfordringer har dette forløpt relativt uproblematisk. Det nye regnskapssystemet er nå også tatt i bruk av prosjektledere, som henter ut egne rapporter som del av prosjektstyringen. Muligheten for å involvere flere i økonomirapportering og styring var et mål med innføringen av det nye systemet. Den forespeilede innsparingen på regnskapstjenester grunnet mer effektivt system ble spist opp av et revisorkrav om at vi må føre et skyggeregnskap for landsmøtet som del av Juventes regnskap. Det førte til nærmere 1000 nye bilag og tilsvarende økning i regnskapsog revisjonskostnader. HMS Sykefraværet i Juvente har økt litt i 2011, og har i gjennomsnitt ligget på nærmere 6 %. Dette er likevel noe under landsgjennomsnittet (6,4 %). Fraværet har først og fremst vært knyttet til 2,5 måneders langstidssykmelding av en ansatt, samt noe økning i ikke-legemeldt korttids sykefravær innenfor egenmeldingsreglene. Det egenmeldte fraværet står for en høyere andel i Juvente (cirka nærmere 3 %) enn for landet generelt (cirka 1 %). Dette skyldes bruk av IA-regler for sykmelding, samt tendens til mindre andel langtidssykmelding med en relativt ung stab. Gjennom tilrettelegging og oppfølging har langtidssykmeldingsperioden også for 2011 endt opp i fortsettelse av arbeidsforhold i 100 %. Sykefraværet i Juvente kan altså i all hovedsak sies å være lavt. Det presiseres at ettersom Juventes stab består av relativt få personer, så vil selv større variasjoner i prosentmessig og gjennomsnittlig sykefravær ikke nødvendigvis kunne tilskrives noen generell tendens, men også enkeltforhold. Den samlede endringen fra 2010 til 2011 anses ikke som signifikant, men økningen i egenmeldt korttidsfravær vil observeres videre i Omstillingsarbeidet med reduserte økonomiske rammer har gitt større arbeidsbelastning, særlig for prosjektsekretariatet. Velferdsordningene, inkludert treningstilbud har blitt videreført gjennom 2011, og ser ut til å fungere etter hensikten. 12 Juventes årsmelding 2011

13 Økonomi Siden 2008 har Juventes omsetning blitt redusert fra cirka 12 millioner til 9,4 i I 2011 økte omsetningen noe, til knappe 9,8 millioner kr. Dette skyldes først og fremst krav om føring av regnskap for Juventes landsmøte og sommerleir i Juventes eget regnskap (omsetning ). Juventes driftstilskudd fra Helsedirektoratet ble redusert med nesten 1/3 etter omleggingen til ny støtteordning, og en betydelig innsats har blitt lagt ned i å sikre aktivitetsnivået på tross av en så stor reduksjon i organisasjonens tilskudd. Aktivitetskostnadene har derfor økt i 2011 (fra i 2010 til i 2011 for Juvente sentralt), mens både lønns- og kontorkostnader er redusert i samme periode (fra ,95 til ,63 for Juventekontoret, samlet kostnadsreduksjon ,32). Helsedirektoratet ønsket ikke å imøtekomme søknad om økt tilskudd til Fristil, som etter den massive økningen i deltakertall fra 2009 har gått i underskudd både i 2010 og Nedgangen fra 2009 til 2010 skyldtes endringer i prosjektporteføljen, og var forventet og budsjettert. Den massive nedgangen i driftstilskudd var ikke det, men som nevnt har de administrative kostnadene blitt redusert for 2011, blant annet ved redusert arealbruk og redusert bruk av vikarer og korttidsansettelser, samt «pauser» ved nyansettelser hvor nye ansatte starter opp en tid etter at forgjengers arbeidsforhold er avsluttet, når arbeidsmengden har muliggjort dette. Manglende overlapp gir noe større utfordringer i forhold til opplæring, men har gitt en hensiktsmessig innsparing. Til tross for utfordrende rammevilkår er Juventes økonomiske situasjon i 2011 av administrasjonen vurdert til å ha vært tilfredsstillende. Likviditeten har vært tilstrekkelig til å sikre stabil drift gjennom året, selv om det har vært behov for å sikre likviditeten gjennom å hente penger fra Juventes Hjelpefond ved to anledninger. Økonomistyringen har vært god. Dersom man ser bort fra Juventes prosjektportefølje viser regnskapet for Juventekontoret 2011 et bokført overskudd på kr Medregnet prosjektporteføljen viser regnskapet for 2011 et bokført overskudd på kr Underskuddet i prosjektporteføljen skyldes først og fremst Fristil, som er forårsaket av økning i kurskostnader på grunn av flere kursdeltakere. Juventes årsmelding

14 Store endringer Avstemming om vedtekter på landsmøtet (foto: Ida Braaten) På landsmøtet i juli ble det vedtatt et helt nytt sett med vedtekter for Juvente. De nye vedtektene medførte endringer i organisasjonens struktur og arbeidsmåte. Fra forbund til organisasjon Juvente omtales ikke lenger som et forbund, men som en organisasjon i vedtektene. Dette har svært få praktiske konsekvenser for Juvente, men er i hovedsak en tilpasning av vedtektene til realitetene i organisasjonen. Årlige landsmøter Juvente har gått fra å ha landsmøte hvert annet år til å ha årlige landsmøter. Dette ble gjort for å skape mer kontinuitet i organisasjonen, og for å styrke demokratiet. Samtidig er sakene som behandles på lansmøtene fordelt, for å redusere saksmengden og bevare kontinuitet. I praksis innebærer dette at arbeidsplan og politisk program vedtas annet hvert landsmøte, og gjelder for to år. Mindre styre Forbundsstyret heter nå landsstyret, og har 7 medlemmer og 3 varamedlemmer, i stedet for 9 medlemmer og 3 varamedlemmer. Styreleder og varamedlemmer velges for et år av gangen, mens øvrige styremedlemmer rullerer med en valgperiode på to år. Dette ble gjort for å skape økt fleksibilitet, men samtidig sikre en viss kontinuitet i styret. Landsmøtet utpeker også en nestleder blant styremedlemmene. Styrets arbeidsform har også blitt friere, i den forstand at landsmøtet ikke velger økonomileder og sekretær, men at landsstyret konstituerer seg selv. Samtidig har styret fått klarere definerte rammer, da styrets ansvar nå er fastsatt i vedtektene. Annet Det ble også gjort en lang rekke mindre endringer og presiseringer. Eksempelvis har alle medlemmer under 26 år som bor innenfor kretsgrensene stemmerett på kretsårsmøtet, Motiv og logoen er ikke lenger vedtektsfestet, lokallagenes og kretsenes formål er tydelig definert, eiendomsparagrafen er forbedret og reglene for suspensjon og ekskludering er tydeliggjort. Hovedsatsing: Større organisasjon Juventes landsmøte gjorde et valg om et hovedsatsingsområde for de neste to årene. Dette satsingsområdet sier hvilken retning hele organisasjonen skal bevege seg i fremover og hva som skal være hovedfokuset i organisasjonen; Det viktigste for Juvente frem mot 2013 er å vokse. Vi skal jobbe systematisk med å bygge lokallag, etablere kretser, skape aktivitet og verve medlemmer. For at Juvente skal bli en sterkere og bedre organisasjon må vi også bli større. Alle ungdommer skal ha fått muligheten til å bli medlemmer, og lokallagene skal arrangere hyppige og kule rusfrie aktiviteter for ungdom over hele landet. 14 Juventes årsmelding 2011

15 Styre og ledelse Landsstyret På landsmøtet i 2009 ble det valgt et forbundsstyre som satt frem til landsmøtet juli 2011: Leder: Adrian Farner Rogne 1. nestleder: Ida Braaten 2. nestleder: Trude Skåret Økonomileder: Maria Elizabet Aspen Sekretær: Martin Strand Styremedlem: Anders Rolland Jacobsen* Styremedlem: Amanda R. S. Gamst Styremedlem: Heidrun A. Ullerud Styremedlem: Erling R. Vevatne 1. vara: Martin Bakke Hermansen 2. vara: Valgeir Freyr Grinde 3. vara: Christine O. Aasen * Anders Rolland Jacobsen valgte å trekke seg fra styret i mars Martin Bakke Hermansen rykket da opp som fast styremedlem. Økonomi- og administrasjonsutvalget før landsmøtet: Maria Elizabet Aspen (leder) Jan Ove Veiberg Ingunn Aanes Odrun K. Bergland Kristiane Hjelkrem Eivind Sønsterud (vara) På landsmøtet i 2011 ble det valgt et landsstyre (tittelen ble endret i forbindelse med revidering av Juventes vedtekter): Leder: Adrian Farner Rogne Nestleder (1 år): Valgeir Freyr Grinde Styremedlem (1 år): Maria Aspen Styremedlem (1 år): Amanda R. S. Gamst Styremedlem (2 år): Martin Gjøen Styremedlem (2 år): Liv Hauge Norheim Styremedlem (2 år): Øyvind Kind Robertsen 1. vara: Børre Bastigkeit 2. vara: Erlend Moen 3. vara: Sondre Reinton Gjennom hele 2011 var Kjetil Vesteraas daglig leder med fast møterett på styremøtene. Øyvind Kind Robertsen fungerte som redaktør for første nummer av medlemsbladet Motiv i Deretter overtok Petter Holstad redaktørstolen. Motivredaksjonen har fast møterett på styremøtene. Økonomi- og administrasjonsutvalget etter landsmøtet: Sondre Reinton (leder), med Liv Hauge Norheim som vara Martin Løvlien Trude Skåret Heidrun Ullerud (1. vara) Stian Seland (2. vara) I tillegg har Juvente hatt en rekke sentrale utvalg og arbeidsgrupper som har arbeidet med ulike saker. Juventes årsmelding

16 til Rock mot Rus , Tromsø Trofoten Krets av Juvente og UNF / Andenes. Norrbotten: Fryd på Sommerfryd Juvente Haugaland: Fristil Grunnskolering , Sommerfryd Leirsted utenfor i Haugesund! , IOGT Finnsnes midt i Troms. barnehagen, Haugesund. Juvente Bergen: Sommeravslutning på Arrangementer VeTeBu: Påskesamling på Sjøgaren! , Kaféen i på 1880, , Fiskeriveien 11, rett ved Tønsberg (Sjøgaren). Oslo, Akerhus og Østfold krets: Juvente Trondheim: Påskelanghelg på Delegatsamling i OAØ , Lyngbråten med Juvente Trondheim Juventekontoret, Torggata 1. Juvente sentralt: Strategikonferansen , Runni ungdomsskole på Årnes. Juvente Haugaland: Årsmøte 2011 i Juvente Haugaland , Gamle Slaktehuset, Haugesund. Forbundsstyret: Forbundsstyremøte , Sjøgaren, Tønsberg. Juvente Målselv: Sjokoladehelg med årsmøte , Bakkehaug skole, Bardufoss. Juvente Valdres: Årsmøte 2011 for Juvente Valdres , Epleby, Fagernes. Juvente Molde: Pizza/film/oreo-party , Øvre veg 12. Juvente Gjøvik: Årsmøte 2011 i Juvente Gjøvik , Losje vårsol, Fritjof Nansens vei 13, Gjøvik. Juvente Bergen-Sotra: Vinterhelg med Juvente Bergen-Sotra , Kvamshaug. Juvente Trondheim: Vinteraktivitetshelg på Lyngbråten , Lyngbråten (Trondheim). Juvente sentralt: Stand på Skjærgårdsfestivalen , Risøya, Tvedestrand. Juvente Vågsfjord: Årsmøte i Juvente Vågsfjord , Peppes pizza, Harstad. Juvente Lenvik: Filmhelg med årsmøte! , Finnsnes Ungdomsskole. Oslo Juvente: Årsmøte i Oslo Juvente , Juventekontoret, Torggata 1, Oslo. Hordaland Krets av Juvente: Årsmøtedag i Hordaland krets , Ungdomshuset 1880 i Bergen. Juvente sentralt: Juventeskolen , Dyrløkkeåsen skole utenfor Drøbak. Active: Påmeldingsfrist til Active-seminar Oslo Juvente: Bowlingkveld , Oslo Bowling, Torggata 16. Oslo Juvente: Pizza og filmkveld på Juventekontoret , Torgata 1. HedOpp krets: Årsmøte i HedOpp , Arstad skole, utenfor Hamar. Forbundsstyret: Forbundsstyremøte , Hurum. Oslo Juvente: Awsome bowlingkveld!!!! , Oslo Bowling , Kaféen på 1880, rett ved Juvente Os og Fusa: Märtsijänes! , Kvamshaug. Juvente Follo: Superkul bowlingkveld med Juvente Follo! , Ski. Juvente Rørvik: Bursdagsfeiring med Juvente Rørvik , Napoli, Rørvik. Juvente Os og Fusa: Årsmøtesamling og oppstartsmøte! , Kaféen på 1880, rett ved Juvente Molde, Juvente Sunnmøre og Juvente Rørvik: The epic weekend of cake! , Vestheim Ungdomssenter. Juvente sentralt: Juvente Basic Nord , Sommerlyst skole, Tromsø. Juvente Sotra: Pizzakveld med Juvente Sotra , Straumeklubben, Sartor. Juvente Trondheim: Bowling og toillprat i Trondheim , Centrum Bowling. Juvente Bergen: Vannkanten med Juvente Bergen , Vestkanten. Juvente Bergen: Aksjon og vervestand , Torgallmenningen. Fristil: Fristil-konferansen , Østlandet. Hordaland krets av Juvente med hjelp av våre kjære lokallag: Norges kuleste ungdomssamling 2011! , Hjelteryggen skole , Kaféen på 1880, rett ved Juvente Bergen: Twistermesterskap , Ljoshallen i Arna. 16 Juventes årsmelding 2011 Bergen , Oppmøte ved Kaféen på Juvente Sarpsborg: Pizza- og filmkveld, Oslo Juvente: Dugnadshelg på Kirkevik! , Kirkevik, Nesodden. Juvente Gjallarhorn: Juventebussen kjører , Lyngbråten, Bymarka i Trondheim. VeTeBu kretslag: Årsmøte for Vestfold, Telemark og Buskerud kretslag , Sjøgaren i Tønsberg (Fiskeriveien 11) , Kaféen på 1880, rett ved OAØ krets: Årsmøte i OAØ , Kontoret i Oslo, Torggt. 1. FORUT: FORUTs årsmøte , P-hotels, Grensen, Oslo. FORUT: Nord-sør seminar , Oslo. Juvente Lenvik: Aksjonssamling med Lenvik Juvente! , Finnsnes Ungdomsskole. Juvente Sotra: Dominokveld med Juvente Sotra , Straumeklubben, Sartor , Kaféen på 1880, rett ved Juvente Nerd: Nerdesamling! Fredsinitiativet: Fredsmarsj , Eidsvoll til Oslo. Oslo Juvente: Marsj mot legalisering av marihuana , Stortorget, Oslo , Kaféen på 1880, rett ved Juvente Kongsberg: Bowlingkveld med Juvente Kongsberg , Metro Bowling Juvente Trondheim: Pizza med Juvente (kongsberghallen). Trondheim , Peppes pizza i Kjøpmannsgata. Juvente Musikk: Hyttetur med Juvente Musikk , Kvamshaug. Juvente Haugaland: Aktivitetsuke Onsdag , Gamle Slaktehuset, Juvente Sogn: Oppstartsmøte med Juvente Haugesund. Sogn , Kulturskolen i Gaupne. Juvente Haugaland: Aktivitetsuke Torsdag Oslo Juvente: Hjelp, det er ostehelg på , IOGT-Barnehagen, Krikevik! , Kirkevik. Haugesund. Active: Speak up for environment Juvente Bergen: Vennehelg på Kvamshaug , Kiev, Ukraina , Kvamshaug. IOGT og Juvente Bergen: 17.mai frokost og Juvente Haugaland: Aktivitetsuke Fredag prosesjon , IOGT-huset på Engen til Søndag! , Håvåshytta, Sverresgt.1 Bergen. Haugesund. Juvente Sotra: Juvente Sotra Sin FilmKveld Juvente sentralt: Vervestand på Granittrock! , StraumeKlubben , Arena Lillomarka. (Grorud, Bergensveien) , Kaféen på 1880, rett ved Oslo, Akerhus og Østfold krets: Alkoholpolitikken i Oslo: Ansvarlig eller Juvente Bergen: ute av kontroll? , Shnugudugubehugubaggbaoo på Litteraturhuset i Oslo. Kvamshaug , Juvente Trondheim: Filmkveld med Juvente Kvamshaug. Trondheim , Lyngbråten. Oslo Juvente: Hjelp, det er Fristil: Fristil Lederskolering! eksamenstidssamling!!! , , Kjellervolla, Lillestrøm. Kirkevik. Oslo Juvente: Hjelp, det er Bowling, IGJEN! Juvente Follo: Vervestand i Moss! , Oslo Bowling, Torgata , Moss Amfi. 16. Oslo Juvente: Hjelp, det er filmkveld på Juvente Tromsø: Kake- og spillkveld Juventekontoret!!!! , , IOGT-huset, Søndre Juventekontoret, Torggata 1. Tollbodgate 2, 9008 Tromsø. Kompis: Kompiskurs A (Kristiansand) , Kaféen på 1880, rett ved , Sjøstrand, hytte. Sjøstrand Juvente: Bowling med Sjøstrand Juvente Gjøvik: Grilling på Gjøvik! Juvente , Kristiansand , Trollstien 2, Gjøvik. Oslo Juvente: «My Little Pony»-kveld på Juvente Os, Fusa og Hardanger: Bli med på Juventekontoret! , kino! , Bergen Kino. Juventekontoret, Torggata 1, Oslo. Juvente juvente.no Diskgolf: Sommer i Hetlevik del 1 Juvente Bergen: Snø og kosehelg på , Søndre Hetlevik. Kvamshaug uten snø! , Hordaland krets av Juvente: Kvamshaug. Lagsledersamling , Juvente Sentralt: Skjenkekontrollen 2011 Straumeklubben på Straume , Vandrerhjemmet , Kaféen på 1880, rett ved Juvente sentralt: 18+ fjelltur! , Jotunheimen. VeTeBu: Juventiske leker på Gon , Gon, Larvik. Juvente Bergen: Aksjonsdag med Juvente 1880, rett ved Juvente Larvik: Bowlingkveld med Juvente Larvik! , Larvik. Juvente sentralt: Stand på Hovefestivalen , Tromsøya, Arendal. Juvente Os, Fusa og Hardanger: Harry Potter-maraton med Juvente OFH! , Kyrkjetunet, Os. Juvente sentralt: Stand på Slottsfjellfestivalen , Tønsberg. Juvente sentralt: Stand på Moldejazz , Molde. Hordaland krets av Juvente med hjelp av våre kjære lokallag: Sommerleir og delegatsamling , Kvamshaug. Oslo, Akerhus og Østfold krets og Agder krets: Ellemelle, Juventes landsmøte og sommerleir , Strandheim leirsted, Nærsnestangen. Active: Active Summercamp , Riga, Latvia. Juvente Bergen og Juvente Norhordland: Back To School Party med Juvente Bergen og Juvente Norhordland , Ljoshall i Arna. Sjøstrand Juvente: Hyttetur på Sjøstrand , Sjøstrand. Nina Charlotte Bjørsland Svingen, Magnus Nilsen.: Høstball , Oppland/Valdres. Juvente Haugaland: Aktivitetsuke Mandag , Børre s place. Juvente Haugaland: Aktivitetsuke Tirsdag , Steinparken, Haugesund. Haraldsheimen, Oslo. Juvente Sotra: Metallkonsert , Straumeklubben. Oslo Juvente: Kakesamling på Kirkevik! , Kirkevik, Nesodden. Juvente Haugaland: Haugaland Konsert! , Totalen Kaffebar, Haugesund. Juvente Sarpsborg! , Sarpsborg, IOGT-huset, Pellygt. 70, 1706 Sarpsborg. Kompis: Kompiskurs B (Østlandet) , Kirkevik. Juvente Os, Fusa og Hardanger: Bowling- og pizzakveld med Juvente OFH! , Os(Irisgården). Hordaland Krets av Juvente: Awesome , Os Ungdomsskole. Juvente Trondheim: Spillkveld i Trondheim , Kultursenteret ISAK. Juvente Sunnhordland: Juventiske Høstleker med Juvente Sunnhordland! , Ein skule i Sunnhordland. Juvente Trondheim: Olympisk helg på Lyngbråten , Lyngbråten. Juvente Sotra: Is-helg på Kvamshaug , Kvamshaug. Active: Dare to ruin, or dare to care? , Roma, Italia. Juvente/Fristil: OD-arbeidsdag , Torggata 1, Oslo (kotoret). Juvente Follo og VeTeBu: Halloweenhelg! , Sjøgaren. Lenvik Juvente: Halloweenhelg i det kalde nord! , Finnsnes ungdomsskole (FUS). Kompis: Kompis-kurs Hordaland! , Kvamshaug, Hordaland. Juvente Sotra: Juvente Sotra arrangerer Halloweenparty , StraumeKlubben. Juvente Bergen: 18+ samling på Kvamshaug! (93-modeller velkommen) , Kvamshaug. Oslo Juvente: Hjelp, nå er det lenge siden forrige filmkveld på Juventekontoret! , Juventekontoret, Torggata 1, Oslo. Juvente Haugaland: The Legendary Weekend , Haugesund. Juvente Grenland: Filmnatt med Juvente Grenland , Skien Lille Scene. Fristil: Fristil Opplevelse (1201) , Sjøgaren, Tønsberg. Juvente Trondheim: Grøtkveld , Kultursenteret Isak. Sjøstrand Juvente: Looking for gold? , Sjøstrand, Kristiansand. Landsstyret: Landsstyremøte , Sjøgaren, Tønsberg. Fristil: Fristil Opplevelse (1205) , Sjøgaren, Tønsberg. Fristil: Fristil Opplevelse (1202) , Førde barneskole. Juvente Trondheim: Julehelg på Lyngbråten , Lyngbråten. Juvente Bærum: Kino i November , Foreløpig SF Sandvika Kino. Hordaland krets av Juvente: Julebord med Hordaland krets av Juvente Forut, Blå Kors m/fler: Seminar: Hindrer alkohol utvikling i land i sør? , Ruseløkkveien 26 i Oslo. HedOpp krets: HedOpp julebord , Frydenlund skole, i Elverum. Trofoten krets av Juvente: Trofotens julesamling! , Bjerkvik skole. Fristil: Fristil Opplevelse (1203 og 1207) , Kvamshaug, utenfor Bergen. Juvente Larvik: Bæste Laurvigen blimassekjent-helg , Bæste stedet. Ubestemt.. Fristil: Fristil Opplevelse (1208) , Åndalsnes, Rauma VGS. Juvente Hommersåk: Oppstartsmøte Juvente Hommersåk! , Hommersåk. Juvente Bergen: Rettførjul samling , Kvamshaug. Oslo Juvente: Juleball i Oslo , Concordiabygget, Lillestrøm. Juvente Grenland: VENNEHELG med juvente grenland , Skien. Juvente Bergen: Julebowling med Juvente Bergen , Bowling 1, Vestkanten. Juvente Os, Fusa og Hardanger: Hvit Jul på Os! , Amfi Os, Flåten. VeTeBu ++: Romjulsshow , Sjøgaren, fiskerivene 11, Tønsberg. Paintball med Juvente Bærum , Grenland paintballklubb (Skien).

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Gon, 25. 27.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Gon, 25. 27. Referat Landsstyremøte i Juvente Gon, 25. 27. november 2011 DELTAKERE MED STEMMERETT Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde, nestleder Martin Gjøen Amanda Rose Stratford Gamst Maria Elizabet Aspen

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT FORFALL GJESTER SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Solhaug landsted, 13. april 2012

DELTAKERE MED STEMMERETT FORFALL GJESTER SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Solhaug landsted, 13. april 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Adrian Farner Rogne, leder Martin Gjøen Maria Elizabet Aspen Øyvind Kind Robertsen Erlend Furholt Moen Sondre Reinton FORFALL Valgeir Freyr Grinde Amanda Rose Stratford Gamst Liv

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst Martin Gjøen Kristoffer Holm Øyvind Kind Robertsen Sveinung Knutsen Nøding Sara Hauge DELTAKERE UTEN STEMMERETT Sigrid Ragnarsdatter Steinsland Kjetil

Detaljer

TIL STEDE FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente 20. 22. januar 2012

TIL STEDE FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente 20. 22. januar 2012 TIL STEDE Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde, nestleder Martin Gjøen Amanda Rose Stratford Gamst Maria Elizabet Aspen Erlend Furholt Moen Sondre Reinton Petter Holstad Kjetil Vesteraas (kun

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Sjøstrand, 30. september 2.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Sjøstrand, 30. september 2. DELTAKERE MED STEMMERETT Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde, nestleder Liv Hauge Norheim Martin Gjøen Øyvind Kind Robertsen Amanda Rose Stratford Gamst Maria Elizabet Aspen DELTAKERE UTEN

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

Økonomi: Vi får på plass finansiering av kretser via BUR-ene eller fylkeskommuner.

Økonomi: Vi får på plass finansiering av kretser via BUR-ene eller fylkeskommuner. Revidert langtidsplan 2012 2016 2012 Medlemmer, lokallag og kretser skal kjenne til strategien vår. Vi starter en prosess med å lage nytt prinsipprogram. Sprint gjennomføres på høsten. Poenggivningen speiler

Detaljer

Langtidsplan for Juvente 2012-2017

Langtidsplan for Juvente 2012-2017 Langtidsplan for Juvente 2012-2017 Strategien vår er å satse på hovedområdene forebygging, aktivitet og politikk. Dette skal vi bli dritgode på. Vi må akseptere at vi ikke kan redde hele verden samtidig.

Detaljer

F O R F A L L G JEST E R V E D L E G G. Referat Landsstyremøte i Juvente Torggata 1, Oslo, 26. 28. august 2011

F O R F A L L G JEST E R V E D L E G G. Referat Landsstyremøte i Juvente Torggata 1, Oslo, 26. 28. august 2011 Referat Landsstyremøte i Juvente Torggata 1, Oslo, 26. 28. august 2011 D E L T A K E R E M E D ST E M M E R E T T Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde, nestleder (ikke LS 62, 63, 70, 72/11,

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Revidert langtidsplan

Revidert langtidsplan Revidert langtidsplan 2012 2016 2012 Medlemmer, lokallag og kretser skal kjenne til strategien vår. Vi starter en prosess med å lage nytt prinsipprogram. Sprint gjennomføres på høsten. Poenggivningen speiler

Detaljer

Langtidsplan

Langtidsplan Vedtatt av landsmøtet i 2015. 2015 Hovedfokus: Juvente skal ha ferdig flere nye prosjekter som er aktive over hele landet og har et bredt nedslagsfelt. Visjon og ideologi: Visjon og prinsipprogram er godt

Detaljer

Protokoll landsstyremøte og 28. april 2013

Protokoll landsstyremøte og 28. april 2013 Protokoll landsstyremøte 5 2011-2013 27. og 28. april 2013 Sted: Torggata 1 i Oslo Tid: 27.april kl. 1330-1900 og 28.april 0900-1200 Tilstede: Helge Kolstad, Espen Dahl Svendsen, Sonja Jacobsen, Thorleif

Detaljer

Juventes årsmelding 2012

Juventes årsmelding 2012 Juventes årsmelding 2012 Juventes årsmelding 2012 1 Innledning Det har vært et spennende år, med både oppturer og nedturer for Juvente. Det ble gjennomført en medlemsundersøkelse som ble grunnlaget for

Detaljer

Langtidsplan for Juvente 2012-2017

Langtidsplan for Juvente 2012-2017 Langtidsplan for Juvente 2012-2017 2012 Strategien. Medlemmer, lokallag og kretser skal kjenne til strategien vår. Vi starter en prosess med å lage nytt prinsipprogram. Sprint gjennomføres på høsten. Poenggivingen

Detaljer

Protokoll fra Juventes 10. ordinære landsmøte

Protokoll fra Juventes 10. ordinære landsmøte Protokoll fra Juventes 10. ordinære landsmøte Nærsnestangen, Røyken, 26. 29. juli 2011 Juvente er samlet til landsmøte. Vi vil med dette uttrykke vår medfølelse med ofrene og de pårørende etter angrepene

Detaljer

Juvente i 2019 Arbeidsplan Vedtatt på Juventes 16. ordinære landsmøte

Juvente i 2019 Arbeidsplan Vedtatt på Juventes 16. ordinære landsmøte Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Vedtatt på Juventes 16. ordinære landsmøte Rødde folkehøgskole 26.07.2017 Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger

Detaljer

Protokoll landsstyremøte 2 2013-2015 26. og 27. april 2014

Protokoll landsstyremøte 2 2013-2015 26. og 27. april 2014 Protokoll landsstyremøte 2 2013-2015 26. og 27. april 2014 Tid: 26.november 0900-1800 og 27.november 0900-1200 Sted: Torggata 1 Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, Sonja Jacobsen, Berit Langseid,

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

Protokoll fra Juventes 12. ordinære landsmøte 31. juli 2. august, Ål folkehøyskole

Protokoll fra Juventes 12. ordinære landsmøte 31. juli 2. august, Ål folkehøyskole Protokoll fra Juventes 12. ordinære landsmøte 31. juli 2. august, Ål folkehøyskole Side 2 av 9 Innhold Sak 1: Åpning... 3 Sak 2: Konstituering... 3 Sak 3: Årsmelding... 5 Sak 4: Regnskap og revisjonsberetning...

Detaljer

Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 2012.

Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 2012. Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 201 Navn og formål Juvente er en uavhengig ungdomsorganisasjon tilknyttet Det Norske Totalavholdsselskap

Detaljer

IOGTs Arbeidsplan

IOGTs Arbeidsplan IOGTs Arbeidsplan 2012-2013 IOGTs visjon er at alle mennesker skal få et rikt, fritt og meningsfylt liv i fredelige samfunn preget av likeverd, og uten de problemer som bruk av alkohol og andre rusmidler

Detaljer

Protokoll Landsstyremøte 3 2009-2011 16. januar 2011

Protokoll Landsstyremøte 3 2009-2011 16. januar 2011 Protokoll Landsstyremøte 3 2009-2011 16. januar 2011 Sted: Torggata 1 i Oslo Tid: 0900-1500 Tilstede: Helge Kolstad, Espen Dahl Svendsen, Sonja Jacobsen, Thorleif Jenssen, Morten Husby, Trond Aasland (vara),

Detaljer

Juventes årsmelding 2013

Juventes årsmelding 2013 Juventes årsmelding 2013 Juventes årsmelding 2013 1 Innhold 2 Innhold 3 Innledning 4 Aktivitet, medlemmer og lokallag 5 Politikk og mediearbeid 7 Styre og ledelse 8 Skolering 9 Prosjektene 12 Internasjonalt

Detaljer

Juventes 10. ordinære landsmøte Nærsnestangen, 26.-29. juli 2011. Sak: 6 - Vedtekter Forslagsstiller: Forbundsstyret

Juventes 10. ordinære landsmøte Nærsnestangen, 26.-29. juli 2011. Sak: 6 - Vedtekter Forslagsstiller: Forbundsstyret Juventes 10. ordinære landsmøte Nærsnestangen, 26.-29. juli 2011 Sak: 6 - Vedtekter Forslagsstiller: Forbundsstyret Sak 6 Vedtekter Forbundsstyrets innstilling Vedtektene vedtas slik de er foreslått. I

Detaljer

Protokoll sentralstyremøte 10 2013-2015 22.september 2014

Protokoll sentralstyremøte 10 2013-2015 22.september 2014 Protokoll sentralstyremøte 10 2013-2015 22.september 2014 Sted: Torggata 1, Oslo Tid: 1700-2100 Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Odrun Katrine Bergland, Berit Langseid, Eivind Jahren, Morten Husby (vara),

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

Landsstyrets 4. møte januar 2016, Torggata 1

Landsstyrets 4. møte januar 2016, Torggata 1 Landsstyrets 4. møte 15.-17. januar 2016, Torggata 1 Tilstede: - Maria Elizabet Aspen - Øyvind Kind Robertsen - Cathrine Michelle Lindgård - Thomas d Maar Wessel - Gjertrud Fludal - Stig Johan Berggren

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Innledning. ved å spre informasjon og stolthet rundt arbeidet vårt, og verve nye medlemmer.

Innledning. ved å spre informasjon og stolthet rundt arbeidet vårt, og verve nye medlemmer. Årsmelding 2015 Innledning 2015 har vært et inspirerende år. Vi har levert fra oss en Skjenkekontrollrapport med rekordmange kontroller, for første gang med resultater fra alle landets fylker. Arbeidet

Detaljer

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august 2009. Sist endret på Juba sitt landsmøte19.09.2016. 1 Organisasjonen 1. Juba er en frivillig junior- og barneorganisasjon

Detaljer

Juventes 13. ordinære landsmøte Hadeland folkehøgskole, 15. 17. juli 2014 INNSTILLING FRA REDAKSJONSKOMITEEN FOR POLITISK PROGRAM

Juventes 13. ordinære landsmøte Hadeland folkehøgskole, 15. 17. juli 2014 INNSTILLING FRA REDAKSJONSKOMITEEN FOR POLITISK PROGRAM Forslaget er Helena Hitland Lokallag/ Hordaland Til politisk program innledning: Jeg foreslår å ha Juventes medlemsløfte under innledningen. 41 1 Medlemsløftet inngår i politisk program gjennom det vi

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Sak: 6 Landsmøteforslag Forslagsstiller: (se under hvert enkelt forslag) 3. Kretsen definerer selv sine arbeidsoppgaver basert på behovene i området.

Sak: 6 Landsmøteforslag Forslagsstiller: (se under hvert enkelt forslag) 3. Kretsen definerer selv sine arbeidsoppgaver basert på behovene i området. Sak 6 Landsmøteforslag 6.1 Vedtektsendring: Kretser Forslag: Erstatte hele 5 med: 5 Kretser 1. To eller flere lokallag kan danne kretser basert på felles geografisk tilhørighet der dette er hensiktsmessig.

Detaljer

Protokoll landsstyremøte 4 2013-2015 7. og 8. november 2014

Protokoll landsstyremøte 4 2013-2015 7. og 8. november 2014 Protokoll landsstyremøte 4 2013-2015 7. og 8. november 2014 Tid: 7. november 1700-2100 og 8.november 0900-1400 Sted: Torggata 1, Oslo. Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes (ikke LS- 31), Sonja

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT

DELTAKERE MED STEMMERETT Referat Landsstyremøte i Juvente Torggata 1, Oslo, 9. 11. mars 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde, nestleder Martin Gjøen Amanda Rose Stratford Gamst Maria Elizabet

Detaljer

Vedtekter for Juvente

Vedtekter for Juvente Vedtatt på Juventes landsmøte 2016, gjeldende fra 1. januar 2017 1. Navn og formål 1. Juvente er en uavhengig ungdomsorganisasjon tilknyttet DNT Edru Livsstil, IOGT i Norge og Juba. 2. Juvente vil skape

Detaljer

Protokoll landsstyremøte og 25.april 2015

Protokoll landsstyremøte og 25.april 2015 Protokoll landsstyremøte 6 2013-2015 24. og 25.april 2015 Tid: 24. april kl. 1330 25. april l. 1600 Sted: Torggata 1 i Oslo Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes (fra sak 58 lørdag morgen), Sonja

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Styrets forslag til Handlingsplan for Norsk cøliakiforenings ungdom 2016 Landsmøtet 2015 Ålesund

Styrets forslag til Handlingsplan for Norsk cøliakiforenings ungdom 2016 Landsmøtet 2015 Ålesund Styrets forslag til Handlingsplan for Norsk cøliakiforenings ungdom 2016 Landsmøtet 2015 Ålesund Formål NCFU jobber for at det skal være så lett som mulig å være ung med cøliaki og DH. Vi skal lage sosiale

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Økonomi i lokallag. Tema: Styre og ledelse. Læringsmål: Deltakerne skal kunne holde orden på økonomien i et lokallag

Økonomi i lokallag. Tema: Styre og ledelse. Læringsmål: Deltakerne skal kunne holde orden på økonomien i et lokallag Tema: Styre og ledelse Økonomi i lokallag Læringsmål: Deltakerne skal kunne holde orden på økonomien i et lokallag Kassererens rolle Kassereren innehar en av de viktigste posisjonene i styret. En av de

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Kjetil Vesteraas (via Skype i saker det var aktuelt å ha ham med)

Kjetil Vesteraas (via Skype i saker det var aktuelt å ha ham med) Referat Landsstyremøte i Juvente Stockholm, 1. 3. mars 2013 DELTAKERE MED STEMMERETT Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer Holm Sigrid Ragnarsdatter Steinsland DELTAKERE UTEN

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT KRETSLEDERE OG LOKALLAGSLEDERE (IKKE STEMMERETT) FORFALL SAKER BEHANDLET

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT KRETSLEDERE OG LOKALLAGSLEDERE (IKKE STEMMERETT) FORFALL SAKER BEHANDLET Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 25. 27. januar 2013 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Martin Gjøen Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge (ikke LS 11/13) Sveinung Nøding Knutsen

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Søknad om støtte til Juventes sommerleir i sommer

Søknad om støtte til Juventes sommerleir i sommer Levanger kommune Ordføreren 23. april 2012 Søknad om støtte til Juventes sommerleir i sommer Til sommeren skal Juventes landsmøte og sommerleir arrangeres i Levanger, og vi søker med dette om kr. 20 000

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo.

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. «ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. Prosjektrapport 2016 1 1. Bakgrunn Fylkesstyret i Akershus ønsker å legge til rette for robuste lokallag som sikrer

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Protokoll landsstyremøte og 13. januar 2013

Protokoll landsstyremøte og 13. januar 2013 Protokoll landsstyremøte 4 2011 2013 12. og 13. januar 2013 Sted: Torggata 1 i Oslo Tid: 12.januar kl. 1200 til 13.januar kl. 1200 Tilstede: Helge Kolstad, Espen Dahl Svendsen, Sonja Jacobsen, Thorleif

Detaljer

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark 2015 I året som har gått har vi jobbet aktivt om å få opp engasjementet rundt studentpolitikken og vi har sett på en mulig omstrukturering med utfall om å opprette

Detaljer

Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake.

Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette dokumentet består av to deler: et sammendrag og fullstendige

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

Årsmelding for 2015 AKTIVITETSKLUBBEN. Aktivitetsklubben. Politiattest. Styret og ledelsen

Årsmelding for 2015 AKTIVITETSKLUBBEN. Aktivitetsklubben. Politiattest. Styret og ledelsen Årsmelding for 2015 Aktivitetsklubben Aktivitetsklubben som blant medlemmene ofte omtales som AK, er en frivillig og selvstendig forening som først og fremst retter sine tilbud til barn opp til 13 år i

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

Landsstyremøte april 2017 Torggata 1, Oslo. Referat

Landsstyremøte april 2017 Torggata 1, Oslo. Referat Landsstyremøte 28. - 30. april 2017 Referat Innkalte: Gjester: Forfall: Øyvind Kind Robertsen, Thomas d Maar Wessel, Cathrine Michelle Hansen Lindgård, Karianne Fremo Sveistrup, Petter Holstad, Mari Longva

Detaljer

Aktivitet. Tema: Organisasjon. Læringsmål: Deltakerne skal kunne arrangere en kveldssamling

Aktivitet. Tema: Organisasjon. Læringsmål: Deltakerne skal kunne arrangere en kveldssamling Tema: Organisasjon Aktivitet Læringsmål: Deltakerne skal kunne arrangere en kveldssamling Nivå og rolle Juvente er organisert i tre nivåer: Sentralt, krets og lokalt. Alle tre nivåer driver forskjellige

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon

Retningslinjer for Frifond organisasjon Retningslinjer for Frifond organisasjon Vedtatt revidert av Dysleksi Norge v/ Landsstyret 5. februar 2016 Søknadsfrist 15. mai Til Dysleksi Norge Storgata 10 a, 0155 Oslo kine@dysleksinorge.no Formål og

Detaljer

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG Bakgrunn Arbeidsplanen er landsmøtets «bestilling» til internasjonalt utvalg (IU) og vil utgjøre grunden og legge føringene for utvalget arbeid frem til landsmøtet

Detaljer

Møteprotokoll. Sak 1: Godkjenning av innkalling. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Sak 3: Budsjett og regnskap. Sak 4: Aktivitetsplan.

Møteprotokoll. Sak 1: Godkjenning av innkalling. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Sak 3: Budsjett og regnskap. Sak 4: Aktivitetsplan. Sak 1: Godkjenning av innkalling Møteprotokoll Sak 2: Valg av ordstyrer og referent Sak 3: Budsjett og regnskap Sak 4: Aktivitetsplan Sak 5: Valg - 5.1 valg av leder - 5.2 valg av styremedlemmer - 5.3

Detaljer

Landsmøteforslag. Vedtektsendring: Navneendring IOGT. Juventes 16. ordinære landsmøte Rødde folkehøgskole, juli Sak 6: Landsmøteforslag

Landsmøteforslag. Vedtektsendring: Navneendring IOGT. Juventes 16. ordinære landsmøte Rødde folkehøgskole, juli Sak 6: Landsmøteforslag Sak 6 Sak 6.1 Landsmøteforslag Vedtektsendring: Navneendring IOGT Forslagsstiller: Landsstyret Dersom IOGT i Norge endrer navn, skal også 1-1 i vedtektene endres i tråd med dette. Navnet endres også gjennomgående

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving.

TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. Årsmelding 2011 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

Presedensarkiv Gjeldende per Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Presedensarkiv Gjeldende per Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Presedensarkiv Gjeldende per 1.9.2016 Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Innhold Innledning... 3 1. Likepersonmidler... 3 1.1. Likepersonsaktiviteter...

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne 17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne I. Organisasjon A) Medlemstall I 2007 var det pr. 31.12.07 565 registrerte medlemmer totalt. Medlemmer under 26 år: 500

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Retningslinjer for Frifond!

Retningslinjer for Frifond! Retningslinjer for Frifond Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond-sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette dokumentet består av to

Detaljer

Innledning 3. Fristil Mål 3. Måloppnåelse 3. Deltakelse Intro og Klasse 3. Deltakelse Opplevelse og Aktivitet 4

Innledning 3. Fristil Mål 3. Måloppnåelse 3. Deltakelse Intro og Klasse 3. Deltakelse Opplevelse og Aktivitet 4 Rapport Fristil 2011 Innhold Innledning 3 Fristil 2011 3 Mål 3 Måloppnåelse 3 Deltakelse Intro og Klasse 3 Deltakelse Opplevelse og Aktivitet 4 Detakelse ledere og lederskolering 4 økonomi 5 Prioriterte

Detaljer

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente. Sammendrag

Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente. Sammendrag Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente Sammendrag På side 1 og 2 i dette dokumentet finner du et sammendrag av Juventes retningslinjer for Frifond. For at du på vegne av laget skal kunne søke om

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 1. INNLEDNING Denne årsmeldingen løper fra 25.01.2014 til 11.01.2015. Årsmeldingen må sees i sammenheng med Handlingsplan 2014 og Strategiplan 2014-2018 som la

Detaljer

STERKE, AKTIVE OG ENGASJERTE LOKALLAG VI ER AUF

STERKE, AKTIVE OG ENGASJERTE LOKALLAG VI ER AUF STERKE, AKTIVE OG ENGASJERTE LOKALLAG VI ER AUF FORMÅL Lokallagene er byggesteinene i AUF. Det er i lokallagene medlemmene er, og det er der engasjementet gror og aktiviteten blomstrer. Sterke, aktive

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012 PROTOKOLL SENTRALSTYRET 7.-9-. september 2012 Sted: Thon Hotell, Åsgårdstrand Tid: Fredag 7. september kl. 13:00 til 18:00 Lørdag 8. september kl. 10:00 til 16:00 (møte med regionens fylkesledere og lokallag)

Detaljer

HOVEDSAK: ETABLERING AV FRILYNT AKERSHUS

HOVEDSAK: ETABLERING AV FRILYNT AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROMERIKE UNGDOMSFORBUND (1909 2014) HOVEDSAK: ETABLERING AV FRILYNT AKERSHUS Dato: Tirsdag 25. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Strømsveien 62, Strømmen, hos Akershus barne- og ungdomsråd

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre.

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre. 17 Langtidsplan for oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport Sak: LS 17/17 Møtedato: 9.-11. juni Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Lærernes Hus, Oslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 25. 27.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 25. 27. DELTAKERE MED STEMMERETT Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde (ikke LS 59 og 60/12) Amanda Rose Stratford Gamst Liv Hauge Norheim Martin Gjøen Maria Elizabet Aspen Øyvind Kind Robertsen DELTAKERE

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. juni 1 Sammendrag 19 9 ungdommer er i oppfølgingstjenestens målgruppe 1/1 19 9 1 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret 1/1

Detaljer

TILSTEDE FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 12. 14. oktober 2012

TILSTEDE FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 12. 14. oktober 2012 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 12. 14. oktober 2012 TILSTEDE Amanda Rose Stratford Gamst, leder Martin Gjøen Liv Hauge Norheim (ikke LS 116, 117, delvis 120, 134, 140, 141, 143 og 144a,c,d,e) Øyvind

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Årsberetning 2017 Bergen AUF

Årsberetning 2017 Bergen AUF Vedlegg 1 til AiBs årsmelding Årsberetning 2017 Bergen AUF Side 1 av 6 Innledning 2017 har vært et valgkampår noe som har betyd hardt arbeid og mye aktivitet for Bergen AUF. Årsmøtet i 2017 satte deg ambisiøse

Detaljer