Juventes 13. ordinære landsmøte Hadeland folkehøgskole, juli 2014 INNSTILLING FRA REDAKSJONSKOMITEEN FOR POLITISK PROGRAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juventes 13. ordinære landsmøte Hadeland folkehøgskole, 15. 17. juli 2014 INNSTILLING FRA REDAKSJONSKOMITEEN FOR POLITISK PROGRAM"

Transkript

1 Forslaget er Helena Hitland Lokallag/ Hordaland Til politisk program innledning: Jeg foreslår å ha Juventes medlemsløfte under innledningen Medlemsløftet inngår i politisk program gjennom det vi ønsker å gjøre, det er derfor ikke nødvendig å skrive den eksplisitt i programmet. Medlemsløftet finnes i vedtektene. med endringer Forslaget er Helena Hitland Lokallag/ Hordaland Til politisk program, toleranse og inkludering: 41 2 Jeg foreslår å legge til at vi vil støtte dialog mellom kulturer for å jobbe mot fordommer. Medlemsløftet er det medlemmer først møtes med ved verving og det er fint å få en påminnelse der det skal stå hva Juvente mener. til fordel for x Fordommer kan være både med og uten vilje, og en dialog kan skape større forståelse og samarbeid. til fordel for x Side 1 av 15

2 Intensjonen er dekt i setningen på linje : Juvente mener at identitet ikke skal være et hinder for menneskers frihet. med endringer har ingen innstilling. Behandlingen av saken overlates til landsmøtet. med endringer Forslaget er Vilde Solemdal Delegat- 12 Lokallag/ Juvente Bergen 3 Jeg mener at punktet om stemmerett på linje 169 og 170 må fjernes da det er dumt å være for det, når vi får ingen opplæring eller kunnskap om verken politikk generelt og hva de enkelte partiene mener, som fører til det første punktet på linje 166. Når vi ikke trenger å mene dette lenger, som betyr at ungdom vet bl.a. hvordan man stemmer, hvem man kan stemme på, hva de står for og om samfunnet, da kan vi legge til punktet om stemmerett i det politiske programmet. til fordel for Forslaget er Ronja Bull Delegat- 25 Lokallag/ Oslo 4 På linje 152 og 153 står det om behov for rusmidler. Det kan heller stå ønske, for rusmidler er ikke et behov. Side 2 av 15

3 til fordel for x Dagens tekst er dekkende. Intensjonen med setningen er at miljøene vi skaper skal være så gode at det ikke skal være nødvendig med rusmidler i betydningen sosialt lim. med endringer 39 5 Kommer med nytt forslag om saken under. med endringer Forslaget er Thor-Rune Hansen Lokallag/ Trofoten Endring til mitt eget forslag: Forslaget er Thor-Rune Hansen Lokallag/ Trofoten Nytt punkt under 3 i polprog: Tiggerforbud er umenneskelig og rammer de utsatte i samfunnet. til fordel for x 39 6 Tiggerforbud er uansvarlig, og rammer de svakeste i samfunnet. alt/add Side 3 av 15

4 Innstiller på at setningen blir: Tiggerforbud er uansvarlig, og rammer de svakeste i samfunnet. Juvente mener at vi må ta ansvar for alle i samfunnet vårt, og ikke bare skjule problemene. Punktet legges til som nytt kulepunkt i kapittel 3. med endringer Forslaget er Ola Ødegård Lokallag/ Oslo/OAØ I innledningen til kapittel 3 ungdom og samfunn, linje nr 133: 26 7 Setningen Det er ungdommen som skal ta over verden bør endres til Det er ungdommen som skal arve verden for at det ikke skal bli trodd at vi planlegger verdensherredømme. Juvente mener at vi må ta ansvar for alle i samfunnet vårt, og ikke bare skjule problemene. x til fordel for x til fordel for Ren redaksjonell endring som ikke endrer meningsinnholdet i setningen. med endringer Forslaget er Ronja Bull Delegat- 25 Side 4 av 15

5 Det er per i dag ikke noen lov som sier at man må vise legitimasjon når man er under 25. med endringer Lokallag/ Oslo 8 Man må vise legitimasjon (uten å få beskjed) til man er 30 år (ikke det som er nå, som er 25). til fordel for x Forslaget er Knut Ognøy, Arya M. Kvinge Rogne Delegat- 17, 32 Lokallag/ 9 Vi ønsker å endre Juventes holdning frå å gi alle sekstenåringer stemmerett til å holde på det politiske programmet fra 2012: Ordningen med stemmerett for 16-åringer må videreføres. Denne ordningen bør testes i alle kommuner, og også under fylkestings- og stortingsvalg. til fordel for har ingen innstilling. Behandlingen av saken overlates til landsmøtet. med endringer Side 5 av 15

6 Forslaget er Vivian Mathisen Lokallag/ Harstad Kap 4 Fred og utvikling: Frihet, uavhengighet, selvstendighet, likhet, utvikling, dialog, forhandling og respekt for menneskerettighetene. Jeg synes ordet trygghet bør være med i denne oppramsingen. til fordel for x Trygghet er allerede nevnt lenger opp i samme avsnitt. Vil virke repeterende om det gjentas. med endringer Forslaget er Thor-Rune Hansen Lokallag/ Trofoten Polprog 2.2 / 99: fra 3 til 5 endres til fra 3 til Veldig få ineffektive kontroller betyr at en økning fra 3 til 5 neppe vil ha stor effekt + satse høyt, får det vi får. til fordel for x Må veie kvalitet opp mot kvantitet. Dessuten er det ingen hindringer for at kommunene kan gjennomføre flere kontroller enn minimumskravet. Side 6 av 15

7 med endringer Forslaget er Thor-Rune Hansen Lokallag/ Trofoten Polprog, l 108 Legg til økonomisk mellom er av og interesse Punktet er dekkende nok slik det står nå. med endringer Presisering. Vi er også interessert i forbruket, men de har økonomisk vinning. til fordel for x Forslaget er Lisa Zhuang Delegat- 11 Lokallag/ Asker og Bærum 13 Under 3 Ungdom og samfunn handler det om ungdommers deltagelse i samfunnet gjennom ungdomsorganisasjoner. Forslaget vårt er å inkludere selvstendige ungdomsgrupper i dette kapittelet. Punkt nr. 171 som sier at blant annet søknads- og rapporteringskravene for frivillige ungdomsorganisasjoner må forenkles, burde også appellere til ungdommer utenfor organisasjoner som f.eks. trenger pengestøtte og tillatelse til å arrangere politiske aksjoner. Vi foreslår å endre punkt nr. 171 til: De kompliserte søknads- og rapporteringskravene for frivillige Side 7 av 15

8 Det kan være behov for grupperinger som ikke er knyttet til organisasjoner å få støtte til en sak. med endringer Forslaget vårt er å endre punkt nr. 167 ungdomsorganisasjoner og grupper må forenkles. x til fordel for Forslaget er Lisa Zhuang Delegat- 11 Lokallag/ Asker og Bærum 14 Dette endringsforslaget henger sammen med forslaget om 3 Ungdom og samfunn som handler om ungdommers deltagelse i samfunnet gjennom ungdomsorganisasjoner. Rammevilkårene og tilskuddsordninger for frivillige ungdomsorganisasjoner og - grupper må bli bedre både nasjonalt og lokalt. x til fordel for Naturlig konsekvens av forrige forslag. med endringer Forslaget er Lisa Zhuang og Marie Jahren Fludal Delegat- 11 og 18 Lokallag/ Asker og Bærum, Haugaland Forslags- 15 Side 8 av 15

9 Vi foreslår at punkt 67 endres til Foreslår følgende setning: Oppfølgingen etter legemiddelassistert rehabilitering (LAR) må styrkes. med endringer Forslaget er Oda Garshol Lokallag/ Bergen/Hordaland Politisk program Til sak 4 Fred og utvikling Legge til punkt: Bærekraftig jordbruk bør fremmes for å øke matvaresikkerheten i ressurssvake land. Oppfølging etter LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) må styrkes. x til fordel for Det står i innledningen at Juvente ønsker en fredelig verden, og det vil ikke være mulig uten at hele verdens befolkning har tilgang på mat. x til fordel for Viktig sak for å fremme utvikling i land i sør. med endringer Side 9 av 15

10 Forslaget er Oda G. Garshol Lokallag/ Bergen/Hordaland Til sak 4, politisk program Legge til punkt: Foreslås endret til: Norsk bistand må innrettes slik at den ikke skaper en større avhengighet av bistandsmidler i mottakerlandene. med endringer Juvente må støtte bistandsorganisasjoner som jobber for utviklingslandenes selvstendighet, og ikke skaper en større avhengighet av bistandspenger. x til fordel for Forslaget er Oda Garshol Delegat- 43 Lokallag/ Bergen 18 Politisk program Sak 4, linje Legge til i punkt: samt virksomheter som utnytter barn og virksomheter som er skadelig for miljøet. x til fordel for Foreslår å endre punktet til: Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) må trekke investeringer knyttet til produksjon og salg av alle former for rusmidler og våpen, Side 10 av 15

11 samt virksomheter som utnytter barn eller er skadelig for miljøet. med endringer Forslaget er Olaug Hauge Norheim Lokallag/ Hordaland krets Linje 30: Stryke og vi har forstått. x til fordel for Forslag til ny setning: Juvente mener at alle samfunnets medlemmer blir påvirket av individenes handlinger, og at samfunnsproblemer er alles ansvar. med endringer Forslaget er Lokallag/ Sak 8.1 Olaug Hauge Nordheim Hordaland krets Stryke og likestilles fra linje 229. Har blitt likestilt. x til fordel for Side 11 av 15

12 med endringer Forslaget er Lokallag/ Til sak 8.4: Alf Hauge Norheim Juvente Stavanger Godt forslag. med endringer Forslaget er Alf Hauge Norheim Lokallag/ Juvente Stavanger Nytt kulepunkt under sak 8.3: Linje 225 endres til Atomvåpen, kjemiske og biologiske våpen må forbys. x til fordel for Alle kommuner skal ha midler tilgjengelig for ungdomsaktivitet som ungdom kan søke om til fordel for x Intensjonen er ivaretatt i punkt om at rammevilkår og tilskuddsordninger må bli bedre (linje ). Side 12 av 15

13 med endringer Foreslår å endre til: Alle kommuner skal ha et ungdomsråd som har mulighet til å ta opp saker i kommunestyret. Punktet legges til som kulepunkt i kapittel 3 Ungdom og samfunn. med endringer Til sak [linje] 89. Forslaget er Eirik W. Lyngved og Sebastian A. Ellefsen 34 og 38 Lokallag/ Juvente Sunnmøre og Juvente Trondheim 23 Nasjonalt krav for ungdomsråd/styre i hver kommune, hvorav en representant får fast talerett i kommunestyret. x til fordel for Forslaget er Sebastian A. Ellefsen Delegat- 38 Lokallag/ Juvente Trondheim 24 Det må settes mer fokus på promillekontroller på landsbygda (og andre mindre etablerte bosteder). Det [er] sjeldent kontroller på landsbygda, og det skjer flere overtredelser. til fordel for x Intensjonen er dekt i punktet som sier at det må gjennomføres flere Side 13 av 15

14 kontroller til lands og til vanns. med endringer Intensjonen er dekt i punktet som sier at alle grupper skal kunne delta i fritidstilbud og organisasjoner på lik linje. Så snart én gruppe nevnes, må flere nevnes. med endringer Forslaget er Helena Hitland Lokallag/ Vårliv/Hordaland Ved politisk program 2.2 En ansvarlig alkoholpolitikk 99: Forslag om å skrive 3 til 5 per år. Viktig for å unngå forvirring. Side 14 av 15 Forslaget er Helena Hitland Delegat- 41 Lokallag/ Juvente Vårliv/Hordaland 25 Til politisk program 3 Ungdom og samfunn: Jeg foreslår å legge til et punkt som sier Økonomisk bakgrunn skal ikke være et hinder eller en annen formulering/endring som kan fremme at ungdommer med familier som sliter økonomisk også skal få delta. Ikke alle har det like bra hjemme, og dem som sliter med bl.a. økonomi er mange ganger ungdommer som virkelig trenger støtte. til fordel for x 41 26

15 x til fordel for God presisering. med endringer Side 15 av 15

Forslag til politisk plattform Press 19. ordinære Landsmøte. Seterbråten skole, 17.-19. april

Forslag til politisk plattform Press 19. ordinære Landsmøte. Seterbråten skole, 17.-19. april slag til politisk plattform Press 19. ordinære Landsmøte Seterbråten skole, 17.-19. april 1 slag 1 Side: 4 Linjenummer: 91 til 85 slagstype: Flytting slagstiller: SST at alle land som har ratifisert barnekonvensjonen

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn»

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Vil ikke NLM automatisk bli en frikirke hvis en oppretter et trossamfunn? - Det er viktig å presisere at NLM oppretter et trossamfunn som et tilbud til

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Endringsforslag til Spires Politiske Plattform Stormøte 2012. Forslagstiller: Harald Sakarias Hansen (kampanjeleder)

Endringsforslag til Spires Politiske Plattform Stormøte 2012. Forslagstiller: Harald Sakarias Hansen (kampanjeleder) Vedlegg 1 slag til endringer i politisk plattform Endringsforslag til Spires Politiske Plattform Stormøte 2012 slagstiller: Harald Sakarias Hansen (kampanjeleder) Endringsforslag 1. Linje 151, 161, 216,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG Sak Side LM5 00.0315 Godkjenning av forretningsorden 1 LM5 02.0215 Rammebudsjett for 2016 2 LM5 05.0215 Handlingsplan for NSO 2015/2016 5 LM5 05.0315 Prinsipper for oppførsel

Detaljer

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet.

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HANDLINGSPROGRAM Innledning Handlingsprogrammet er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige utfordringer

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 6-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 6-1213 Til Kopi til Fra Dato Arbeidsutvalget Landsstyret Pål Thygesen, generalsekretær 20. september 2012 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 6-1213 Møtedato Møtetid Møtested 20. september 2012 kl. 16.30 Grønn Ungdoms

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM ALLE INNKOMNE FORSLAG

ARBEIDSPROGRAM ALLE INNKOMNE FORSLAG Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 7 ARBEIDSPROGRAM ALLE INNKOMNE FORSLAG VERSJON FOR RØDT.NO Forslagsnummer: 1 Sidenummer:3 Fra linjenummer: 84 85 "overutnyttelsen av stadig flere viktige naturressurser"

Detaljer

En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09

En plass i samfunnet - også for meg? Rapport mai 08 - april 09 Rapport mai 08 - april 09 En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Metodikk 3. Målsetninger/tiltaksbeskrivelse 4. Statistikker 5. kommentarer til statistikkene

Detaljer

Referat fra kafédialog med hovedtema Menneskerettigheter i et lokalt perspektiv

Referat fra kafédialog med hovedtema Menneskerettigheter i et lokalt perspektiv Referat fra kafédialog med hovedtema Menneskerettigheter i et lokalt perspektiv Gjestebud 2013 ble avviklet på Union Scene i Drammen søndag 27. oktober. Kafédialogen ble organisert og ledet av styremedlem

Detaljer

Kontantstøtte. Landsstyret

Kontantstøtte. Landsstyret Til Kopi til Fra Dato Saksnr. Landsstyret Arbeidsutvalget,, Ingrid Ophaug Dahl og Anders Skyrud Danielsen, arbeidsutvalgsmedlemmer og Sara Marie Blichner, økonomiansvarlig 26. august 2012 LS- 2-1213- 023

Detaljer

Fredspolitisk regnskap 2013. - En presentasjon og vurdering av de politiske partienes fredspolitikk

Fredspolitisk regnskap 2013. - En presentasjon og vurdering av de politiske partienes fredspolitikk Fredspolitisk regnskap 2013 - En presentasjon og vurdering av de politiske partienes fredspolitikk Fredspolitisk regnskap 2013 Fredspolitisk regnskap er en fremstilling av de partipolitiske programmene

Detaljer

Fredspolitisk budsjett 2013. - En presentasjon og vurdering av de politiske partienes fredspolitikk

Fredspolitisk budsjett 2013. - En presentasjon og vurdering av de politiske partienes fredspolitikk Fredspolitisk budsjett 2013 - En presentasjon og vurdering av de politiske partienes fredspolitikk Fredspolitisk budsjett 2013 Fredspolitisk budsjett er en fremstilling av de partipolitiske programmene

Detaljer

Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ

Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ Hvordan er situasjonen? Forbruk av alkohol blant 15-20-åringer har gått ned Forbruket

Detaljer

Folk først. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Derfor setter Venstre folk først. Folk først. Folk først. Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte å leve livet på, og om å bygge en trygg og moderne velferdsstat som

Detaljer

Protokoll Ungdommens bystyremøte. 15.mars 2007

Protokoll Ungdommens bystyremøte. 15.mars 2007 Protokoll Ungdommens bystyremøte 15.mars 2007 Åpning Dette Ungdommens bystyremøte er det ellevte i rekken, og ble åpnet av leder i Sentralt Ungdomsråd i Oslo (SUR) Guro Lystad fra bydel Nordre-Aker og

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

KAPITTEL 2 PORTRETTER

KAPITTEL 2 PORTRETTER 72 Kapittel 2 Portretter 13 Mikrofinans Norge UNNI BEATE SEKKESÆTER Visjon Få fram menneskers innovasjonskraft og muligheter gjennom kompetansebygging, veiledning, nettverk og finansiering for gründere.

Detaljer

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold Debatthefte Landskonferanse for ungdom 2015 omtanke solidaritet samhold Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg Innhold Velkommen til debatt... 3 Praktiske opplysninger... 4 Politisk handlingsprogram....

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer