Hva er Skjenkekontrollen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er Skjenkekontrollen?"

Transkript

1 KAMPANJEINFO

2 Hva er Skjenkekontrollen? Skjenkekontrollen er en kampanje i regi av Juvente. Våre kontroller har i flere titalls år vist at unge helt ned i 13-årsalderen får kjøpt øl i dagligvarebutikker, og at % av butikkene har for dårlige alderskontroller. I denne kampanjen har Juvente gjennomført mer enn 400 kontroller i omlag 250 butikker for å undersøke hvor lett det er for mindreårige å få kjøpt alkohol uten å bli spurt om legitimasjon. Det er få alkoholpolitiske virkemidler som har mer støtte i befolkningen enn det som sier at det er forbudt å selge og overlate alkohol til ungdom under 18 år. Allikevel viser undersøkelser gang på gang at butikkene slurver, og den kommunale skjenkekontrollen klarer ikke å avsløre lovbruddene. Det vil Juvente gjøre noe med. Kampanjen viser at salg av alkohol til mindreårige skjer i stor skala, over hele landet. Dette er det opp til politikerne å gjøre noe med. Resultatene fra kampanjen over hele landet ligger på nettstedet

3 Ungdom og alkohol Kilde: SIRUS/Aftenposten/SSB/SINTEF Det er mange grunner til at alkoholsalg til mindreårige er forbudt. Her er noen av dem. En av seks ungdommer som har drukket alkohol har pådratt seg fysiske skader som følge av vold, ulykker eller selvskading i tilknytning til drikking det siste året. Mange unge blir også kranglevorne og aggressive når de drikker. Promillekjøring og kombinert bruk av alkohol og narkotika, er heller ikke helt uvanlig blant de unge. Blant jentene på videregående skole oppga 6 % at de var blitt seksuelt utnyttet uten å kunne yte motstand på grunn av tung alkoholrus i løpet av det siste året. En av fire elever på videregående skole hadde hatt sex uten prevensjon i forbindelse med drikking, mens en av sju hadde hatt frivillig sex i påvirket tilstand som de senere angret på. Blant skoleungdom som drikker mye, er de yngste mer utsatt for negative utfall av drikking enn de eldste. De yngste som drikker mye har blant annet oftere vært i fylleslagsmål (41 % mot 33 % av de eldre), gjort hærverk (38 % mot 27 %) og skadet seg med vilje (32 % mot 25 %) i påvirket tilstand. De yngste høykonsumentene har også oftere opplevd et bredt spekter av problemer enn de eldste høykonsumentene. I 2004 ble 600 ungdommer innlagt på sykehus på grunn av alkoholforgiftning. Det er en økning på 25% fra Dødsfall knyttet til alkohol er den største enkeltårsak til død blant åringer.

4 - Men.. alle drikker jo uansett? Dette er et utsagn med dobbeltbunn både voksne og ungdommer hører ofte. Men er det egentlig sånn at alle drikker alkohol? Drikker alle? Verken blant ungdom eller voksne er det sånn at alle drikker. Går du på ungdomsskolen, er det 65% av medelevene dine som ikke har drukket noe som helst det siste året. På videregående er tallet sunket til 16%. Totalt for aldersgruppa er det 39% som ikke har drukket alkohol siste år. Undersøkelser viser også at andelen ungdom som ikke drikker i det hele tatt har holdt seg stabil siden 70-tallet. Så når media skriver at ungdom drikker dobbelt så mye som for ti år siden har de ikke nødvendigvis feil, men de utelater den delen av virkeligheten som sier at det ikke er blitt mindre populært å ikke drikke noenting. Tilgang og pris avgjørende Det er heller ikke sånn at alle drikker uansett. Hvor enkelt og billig det er å få tak i alkohol er en stor påvirkningsfaktor. Det vil med andre ord si at butikkenes alderskontroll er ekstremt viktig for å unngå problemer knyttet til alkohol i ungdomsmiljøene. Les mer på

5 Hvordan gjøres kontrollene? En mindreårig går inn i en butikk, plukker med seg alkohol, og går til kassen. Hvis kassapersonalet spør etter legitimasjon svarer den mindreårige jeg har ikke, får jeg kjøpe allikevel?. Blir den fremdeles nektet, avsluttes kontrollen, og forsøket merkes som ikke salg. Får den mindreårige kjøpe alkoholen, merkes forsøket som salg. Hva er målet med kampanjen? Målet med kampanjen er å synliggjøre hvor skremmende enkelt det er for mindreårige å få tak i alkohol. Juvente mener to ting er nødvendig: Bedre kontroller Den kommunale skjenkekontrollen må styrkes og intensiveres. Kommunene er ansvarlige for å kontrollere salgs- og skjenkesteder. I praksis foregår kontrollene sjeldent, og de er ofte for dårlige til å avsløre de lovbruddene som finner sted. Strengere straffer Juvente mener at det bør være en minimumsstraff for salg av alkohol til mindreårige. For første lovbrudd bør butikken miste salgsbevillingen i tre uker, ved gjentagelse i tre måneder. Undersøkelser har vist at salg av alkohol til mindreårige er et utstrakt problem over det meste av landet. Juvente mener derfor at disse minimumsstraffene bør innføres på nasjonalt nivå. Se kontrollresultatene og les mer om skjenkekontrollen: Hva gjøres med informasjonen? Resultatene lagres i en landsdekkende database på Der kan man i tillegg til å se resultatene på lands- og fylkesbasis, se status for hver enkelt kommune og hver enkelt butikk som er kontrollert. Man kan også se oversikt over hvilke kjeder som kommer verst ut i NM i dårlig alderskontroll, hvor stor andel på hvert alderstrinn som lykkes i kjøpsforsøkene sine, og annen statistikk.

6 Les hele teksten på...men jeg er jo bare en politiker! En gjennomgang utført av Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan, viser at de færreste norske byer avdekker overskjenking eller salg av alkohol til mindreårige. Hva kan lokal-politikerne gjøre for å hindre salg av alkohol til mindre-årige? Her er noen enkle tips. Forbedret kommunal skjenkekontroll De kommunale kontrollene må intensiveres - hyppigere kontroller vil øke sannsynligheten for å kunne avdekke hvilke butikker som selger til mindreårige. I tillegg må kontrollene forbedres. Strengere straffer Altfor ofte får butikker som bryter loven kun advarsler. For å hindre salg til mindreårige må butikkene gis en straff som rammer økonomisk - Trusler, argumentasjon og advarsler har vært brukt i tiår uten effekt. Begrense tilgangen på alkohol Det mest omfattende og mest effektive tiltaket som kan gjennomføres er i alle tilfeller å begrense antall skjenke- og salgssteder. Det er en klar sammenheng mellom tilgjengeligheten til og forbruket av alkohol, og dette gjelder selvfølgelig også mindreårige. En positiv bieffekt av å redusere antall skjenke- og salgssteder er også at den kommunale skjenkekontrollens kontrollområde snevres inn. På kan du lese mer bakgrunnsstoff om kampanjen og problematikken. Stopper dette ungdomsfylla? Det som i størst grad påvirker hvor mye alkohol som drikkes er hvor enkelt og billig det er å få tak i. Spesielt ungdom påvirkes av disse faktorene. 20 % av alkoholen ungdom drikker, kjøper de selv i butikk, på pol eller utested. Å sørge for at aldersgrensene overholdes er noe av det viktigste politikerne kan gjøre for å redusere problemene som følger av alkoholbruk i ungdomsmiljøene. Det er 18-årsgrense på øl og rusbrus, og det er et av de alkoholpolitiske tiltakene med mest støtte i befolkningen. Da må vi også kunne kreve at butikkene og utsalgsstedene overholder loven.

7 Den kommunale skjenkekontrollen har vist seg å være ineffektiv og dårlig. Derfor starter vi vår egen. Du vet ikke når vi kommer, du vet ikke hvor eller hvem vi er. Vi er Juventes litt hemmelige tjeneste.

Actis-notat 1:2014. Kommunal forvaltning av alkoholloven: Brudd uten konsevenser

Actis-notat 1:2014. Kommunal forvaltning av alkoholloven: Brudd uten konsevenser Actis-notat 1:2014 Kommunal forvaltning av alkoholloven: Brudd uten konsevenser Innhold Sammendrag... 1 Dagens situasjon... 3 Brudd avdekkes, men får ikke konsekvenser...4 Grove brudd på alkoholloven avdekkes

Detaljer

HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2008-2012

HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2008-2012 Forslag til HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2008-2012 FOR GRIMSTAD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.09.08 FORORD Foreliggende Helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan 2008-2012 for Grimstad

Detaljer

Lokal alkohol- og rusmiddelpolitikk

Lokal alkohol- og rusmiddelpolitikk Lokal alkohol- og rusmiddelpolitikk KOMMUNEVALG: 2015 SIDE 2 Introduksjon...3 Alkohollovens bestemmelser...4 Økt tilgjengelighet = økt forbruk...4 Sterk økning i skjenkebevillinger...5 Skjenketak...6 Flere

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge i Averøy Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10. klassinger i 2003

Bruk av rusmidler blant unge i Averøy Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10. klassinger i 2003 Bruk av rusmidler blant unge i Averøy Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10. klassinger i 2003 Anders Sønstebø Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel : BRUK AV RUSMIDLER

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Bruk av rusmidler

Detaljer

Varierende grad av tillit

Varierende grad av tillit Varierende grad av tillit Tillit til virksomheters behandling av personopplysninger Delrapport 2 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HÅNDBOK

ALKOHOLPOLITISK HÅNDBOK Blomst Symbol på livskraft, livsglede og seieren over døden. Denne er formet som et menneske med åpne armer. Blomstenes farger har også egne betydninger: Rødt: livskraft. Gult: sol og varme og kan assosieres

Detaljer

Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk

Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk Elisabet E. Storvoll, Ingeborg Rossow, Inger Synnøve Moan, Thor Norström, Janne Scheffels og Grethe Lauritzen Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk SIRUS-Rapport nr. 3/2010

Detaljer

Rapport fra analyse av spørreundersøkelse fra Vanylven, Selje og Vågsøy kommuner. November 2003.

Rapport fra analyse av spørreundersøkelse fra Vanylven, Selje og Vågsøy kommuner. November 2003. Rapport fra analyse av spørreundersøkelse fra Vanylven, Selje og Vågsøy kommuner. November 2003. Gjennomgang av spørsmål med kommunevis fordeling av resultater. Antall skjema og Kjønnfordeling. Det ble

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE Kommunedelplan helhetlig ruspolitikk 2012-2016

KRØDSHERAD KOMMUNE Kommunedelplan helhetlig ruspolitikk 2012-2016 KRØDSHERAD KOMMUNE Kommunedelplan helhetlig ruspolitikk 2012-2016 Vedtatt av Kommunestyret i sak 46/12 den 24.05.2012 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 Ruspolitisk utvalg... 4 1. HVORFOR EN RUSPOLITISK

Detaljer

Ungdom og bruk av tobakk

Ungdom og bruk av tobakk Nye tall om ungdom Ungdom og bruk av tobakk Tormod Øia T emaet for denne artikkelen er ungdoms bruk av tobakk nærmere bestemt røyk og snus. Kort: Hvor mange ungdommer røyker og bruker snus, og i hvilken

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 027 Saksmappe: 2012/3714-19163/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Ung i Nome 2013 2013

Ung i Nome 2013 2013 Ung i Nome 2013 2013 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv nasjonale

Detaljer

Del 7 - Barn og unge Helserelatert atferd, helsetilstand og bruk av helsetjenester

Del 7 - Barn og unge Helserelatert atferd, helsetilstand og bruk av helsetjenester Del 7 - Barn og unge Helserelatert atferd, helsetilstand og bruk av helsetjenester Innhold 1 Helseatferd... 3 1.1 Fysisk aktivitet... 3 1.1.1 Fysisk aktivitet i fritida blant ungdom i Nord-Trøndelag...

Detaljer

1 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

1 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 1 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN RUSMIDDELFOREBYGGING/ FOLKEHELSEARBEID: 4 Ungdata -toget på skinner 8 Fortsetter kampen mot frafall 11

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Ungdom og rus er det så farlig da? INFORMASJON OM UNGDOMSTIDEN OG FORELDREROLLEN

Ungdom og rus er det så farlig da? INFORMASJON OM UNGDOMSTIDEN OG FORELDREROLLEN Ungdom og rus er det så farlig da? INFORMASJON OM UNGDOMSTIDEN OG FORELDREROLLEN FORELDRE ER DE VIKTIGSTE FOREBYGGERNE Foreldre er de aller viktigste personene for sine barn - også i ungdomstiden. Foreldre

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Ungdata, Knutepunkt Sørlandet

Ungdata, Knutepunkt Sørlandet Ungdata, Knutepunkt Sørlandet 0 0 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks Sentrum 0 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen Trygg bruk- - En kartlegging av til -åringers bruk av digitale medier undersøkelsen Forord I Trygg bruk undersøkelsen legger Medietilsynet fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om barn

Detaljer

RUSMIDDELPLAN FOR NORDRE LAND KOMMUNE

RUSMIDDELPLAN FOR NORDRE LAND KOMMUNE RUSMIDDELPLAN FOR NORDRE LAND KOMMUNE 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1. De forrige planene, og bakgrunnen for ny plan... 3 1.2. Lovgrunnlaget... 4 1.2.3. Hensyn i forhold til loven... 4 2.0.EVALUERING

Detaljer

Ung i Tvedestrand 2013 2013

Ung i Tvedestrand 2013 2013 Ung i Tvedestrand 2013 2013 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer