Ungdommens Fylkesting

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdommens Fylkesting"

Transkript

1 Ungdommens Fylkesting

2 Hva er UFT For over 10 år siden vedtok Fylkestinget den 18. januar 2005 å opprette UFT. Og det første UFT ble arrangert helga oktober samme år. Ungdommens fylkesting skal være et talerør for ungdommen i Sør-Trøndelag, og skal fremme ungdommens interesser. Ungdommens fylkesting skal videre stimulere til økt politisk engasjement blant ungdom, gjennom å være en arena hvor ungdom i Sør-Trøndelag kan gi uttrykk for sine meninger og diskutere disse med andre jevnaldrende. Ungdommens fylkesting arrangeres en gang i året. På senhøsten.

3 Hvem er UFT Hver kommune i Sør-Trøndelag blir invitert til å sende 2 delegater til Ungdommens Fylkesting, som velges i samråd med kommunens barne- og ungdomsråd. I tillegg inviteres fylkets barne- og ungdomsorganisasjoner og elevorganisasjonen til å sende 1 delegat hver. De kommuner som ikke har Ungdomsråd kan sende ungdommer fra elevråd og liknende. Delegatene i Ungdommens Fylkesting skal være i aldersgruppen år.

4 Innhold UFT skal gå over minst to dager UFT innledes alltid med et obligatorisk kurs i tale- debatt og presentasjonsteknikk- kurs for alle deltakere. Alle ungdomsrådene presenterer seg og kommer med innspill til hvordan de ønsker å ha det i sin kommune. Dette danner grunnlag for resolusjoner som skal vedtas på UFT. Det gjennomføres prosessarbeid for å jobbe fram aktuelle saker og standpunkt som også resulterer i resolusjoner.

5 Valg av Ungdommens Fylkesutvalg Under UFT skal det velges et Ungdommens Fylkesutvalg. UFU skal bestå av 7 faste representanter, hvorav en leder og en nestleder. I tillegg til de faste representantene, skal det velges to nummererte vara. Ungdommens Fylkesutvalg (UFU) møtes ca. 8 ganger i året for å behandle saker og ivareta resolusjonene som blir vedtatt på UFT. UFU fordeler så arbeidsoppgaver mellom seg og har ansvaret for hver sin komite på fylket. Samferdsel, videregående opplæring, Næring og nyskapingskomiteen og kultur.

6 Resolusjoner vedtatt på UFT 2014 Her kommer en presentasjon med hovedpunktene fra resolusjonene.

7 Resolusjoner vedtatt på UFT 2014 Ungdom må bli hørt i kommunesammenslåingsprosessen Det er vi som er unge i dag som skal leve med konsekvensene av morgendagens politikk. Prosessen med å redusere antall kommuner er i full gang, og det er viktig at alle stemmer blir hørt i debatten. Det er ingen grunn til at ungdom skal holdes utenfor slike prosesser, da ungdom er ekspert på ungdom. UFT anser ungdomsrådene for å være riktig fora for å ivareta ungdommens stemme i kommunene. Det er viktig at ungdomsrådene representerer alle stemmer, og blir et bindeledd mellom politikere og ungdom i prosessen. UFT oppfordrer alle ungdomsråd til å engasjere seg i sammenslåingsdebatten, og kreve sin rett til å bli hørt.

8 Ungdomsdemokrati Ungdom har rett til å bli hørt i saker som angår oss. Derfor er det viktig at ungdom har egne relevante arenaer og tilgang på fora hvor ungdommene selv utformer og påvirker politiske saker. UFT og UFU er viktige arenaer hvor demokratiforståelse er et sentralt poeng, men like viktig er det at organisasjonen formidler demokratiforståelse til ungdom i hele fylket. UFT presiserer viktigheten av at ungdomsrådenes stemme blir hørt i kommunestyrene, og oppfordrer samtidig ungdomsrådene til å benytte seg av muligheten for å holde appeller. - UFU skal bistå ungdomsråd som har behov for veiledning og assistanse. UFU skal formidle relevant fakta og informasjon til ungdomsrådene i prosessen med kommunesammenslåing.

9 Opplæring Hele 30 prosent av alle videregående elever dropper ut av skolen eller fullfører ikke på normert tid. Svært mange av disse er yrkesfagelever. Norge har behov for mange yrkesfagarbeidere i framtiden. UFT ønsker et mer praktisk rettet yrkesfagløp og at flere elever fullfører videregående skole og får seg læreplass ut i bedrift. Ungdoms psykiske helse er helt avgjørende for hvordan de gjør det på skolen. UFT ønsker derfor at UFU skal jobbe for å beholde antimobbeprogrammer i skolen og styrking av skolehelsetjenesten. Sammen med en mer praktiskrettet skolehverdag tror vi at dette kan øke antallet som fullfører videregående.

10 Samferdsel For at ungdom skal komme seg rundt i fylket, må vi ha et bra kollektivtilbud. For mange ungdom i fylket er kollektivtransport den eneste måten de kan reise på, derfor ser UFT på det som særs viktig at UFU jobber med samferdsel. UFT presiserer og viktigheten av satsning på kollektivtransport som et miljøtiltak. - UFU skal ved hjelp fra de ulike UR i fylket og ATB kartlegge busstilbudet i distriktene. Resultatet av kartleggingen skal legges fram for fylkeskommunen, UFU skal deretter jobbe for eventuelle endringer i busstilbudet i fylkeskommunen. UFU skal samarbeide med samferdselsavdelingen i fylkeskommunen for å forbedre «trygt hjem for 50 lapp» i hele fylket. UFU skal i tillegg se på nattbusstilbudet i fylket, og få en orientering om tilbudet fra fylkeskommunen.

11 Miljø Miljøet er helt klart den viktigste lokal- og geopolitiske problemstilling vi står overfor i fremtiden. Klimaproblemet er et faktum og det er ungdom som skal leve med morgendagens klima. Det er derimot dagens klimapolitikk som legger føringer for fremtidens klima og det er derfor viktig for UFT å få opprettet et klimaråd som skal arbeide med klima i fylket der UFU har en rolle i arbeidet. UFU skal gå i dialog med fylkeskommunen om hvordan STFK kan forbedre eksisterende miljøtiltak, samt jobbe for implementeringen av nye miljøtiltak innad i fylkeskommunen.

12 Kultur Kultur er viktig for ungdom. Kultur bidrar til at ungdommene både kan by på seg selv og ha noe å bli bydd på. Gjennom kultur kan ungdom vise sin identitet og tradisjon. UFT forstår viktigheten av at ungdom har behov for å uttrykke seg, utvikle sine interesser og nye impulser. - UFU bør bistå ungdomsrådene i arbeidet med tilgang på grunnleggende kulturtilbud som kino, svømmebasseng og bibliotek for all ungdom. - UFU skal jobbe med å forbedre fritids-, idretts- og kulturtilbud i alle kommunene i fylket.

13 Helse Ungdommens fylkesting (UFT) anerkjenner viktigheten av folkehelsearbeid i fylket. Det er i dag en negativ utvikling i folkehelsen både nasjonalt, men også lokalt. En hverdag som i økende grad er preget av for mye stillesitting og lite variasjon av kosthold påvirker folkehelsen i en negativ retning. - UFU skal uttale seg til folkehelseplanen når denne kommer på rullering. - UFU skal aktivt fremme folkehelsearbeidet i fylket.

14 Ungdommens Fylkesutvalg Valgt på UFT 2014

15 Leder - 2 år Henna Eidsaune (17) Ørland Ungdomsråd

16 Nestleder - 1 år Atle Eftedal Sunde (17) Ungdommens Bystyre Trondheim

17 Medlem - 2 år Tobias Ørstad (16) Oppdal Ungdomsråd

18 Medlem - 2 år Olea Norset (17) Ørland Ungdomsråd

19 Medlem - 2 år Markus Valås Hagen (15) Ungdommens Bystyre i Trondheim

20 Medlem - 1 år Gøril Lundereng Skjefte (18) Holtålen Ungdomsråd

21 Medlem - 1 år Iver Tanemsmo (16) Frøya Ungdomsråd

22 Vara - 1 år Ingrid Krogstad (18) AUF Sør-Trøndelag

23 Vara - 1 år Ina Kvithyll (15) Rissa Ungdomsråd

Storbysamarbeidets innspill til: UNGDOMMENS MAKTUTREDNING

Storbysamarbeidets innspill til: UNGDOMMENS MAKTUTREDNING Storbysamarbeidets innspill til: UNGDOMMENS MAKTUTREDNING INNLEDNING Barn og ungdom 1 utgjør vel én femtedel av Norges befolkning 2. Denne delen av befolkningen er en sam- funnsgruppe som per i dag ikke

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret...

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Levanger Ungdomsråd Vedtekter Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. 1 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Folkehelse! Kartlegging av nå-situasjon!

Folkehelse! Kartlegging av nå-situasjon! Folkehelse Kartlegging av nå-situasjon Gunhild Foss Heggem Studio Apertura, NTNU Samfunnsforskning AS Trondheim 2014 Innhold Kartlegging av nå-situasjon 2 Analysegrunnlag 2 Utfordringer 3 Helseorientert

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 13/14

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Rapport nr 2/08 Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Vedlegg til Norges fjerde rapport om barnekonvensjonen MONA SANDBÆK JÓNA HAFDIS EINARSSON NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

Krødsherad kommune. Plan for. rusforebyggende tiltak. Utarbeidet 2005

Krødsherad kommune. Plan for. rusforebyggende tiltak. Utarbeidet 2005 Krødsherad kommune Plan for rusforebyggende tiltak Utarbeidet 2005 Vedtatt av kommunestyret: 16.02.2006 Innholdsfortegelse Side 2 Bakgrunn for planen Side 3 Utvalgets arbeid Side 3 Samarbeidsmøter Side

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møtested NELFO, Stanseveien 25, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 13:00 NB! Minner om fellesmøtet med Oslo som starter kl. 09.00. Program

Detaljer

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe 08.11.02 Vedtatt av kommunestyret 16.12.02 -sak 47/02 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN.... 3 2

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner Ungdomssatsing Nordkyn Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner 1 Hovedprosjekt Ungdomssatsing Nordkyn 1. Innledning Lebesby og Gamvik kommuner er to kystkommuner i Finnmark med ca.2500 innbyggere totalt.

Detaljer

Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer