Juventes årsmelding 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juventes årsmelding 2013"

Transkript

1 Juventes årsmelding 2013 Juventes årsmelding

2 Innhold 2 Innhold 3 Innledning 4 Aktivitet, medlemmer og lokallag 5 Politikk og mediearbeid 7 Styre og ledelse 8 Skolering 9 Prosjektene 12 Internasjonalt arbeid 13 Økonomi 2 Juventes årsmelding 2013

3 Innledning I 2013 har Juvente vært preget av flere utfordringer, spesielt med tanke på medlemstall og prosjektportfolio. Det har også vært et år hvor Juvente har vist hva det er godt for. Våren 2013 var den siste sesongen med ordinær drift av Juventes største prosjekt, Fristil. Det ble lagt ned store ressurser i å beholde lederkompetansen fra Fristil-ledere i organisasjonen. Samtidig som det var fokus på å skape nye prosjekter som kunne ta over for Fristil, hvor medlemmene i Juvente kunne engasjere seg i. Høsten 2013 styrte Juvente mot et rekordlavt medlemsstall, noe som kunne skyldes den fraværende rekrutteringen fra Fristil. Ved hjelp av hard jobbing fra administrasjon og deler av styret ble store delere av organisasjonen mobilisert og Juvente fikk 150 betalende medlemmer i løpet av en måned. Dette sikret oss et godt grunnlag for videre arbeid i 2014 og støtte i Etter gjennomslaget i Stortingsmeldingen om rus Se meg! i 2012, fikk vi ytterligere gjennomslag. Det resulterte i høring om normerte regler for inndragning av bevilling, økte krav til kontroll med bevillinger m.v. som skal behandles i Det har vært et spennende år, hvor utfordringer har blitt til muligheter. Håper årsmeldingen byr på god lesning! Takk for et godt år i Norges fortsatt kuleste ungdomsorganisasjon, nemlig Juvente! Kristoffer Holm Leder i Juvente Juventes årsmelding

4 Aktivitet, medlemmer og lokallag Juventeåret 2013 var preget av utfordrindringer og engasjement. Et faretruende lavt medlemstall satte i gang store svingninger i organisasjonen. Lokallag og kretser Juvente hadde ved slutten av året 17 aktive lokallag, like mange som det foregående året. Juvente fortsatte sin tradisjon med vervestand på Skjærgårdsfestivalen og bidro også med frivillige på Hovefestivalen. Det er viktig å være synlig både på rusfrie og ruspregede arenaer, slik at rusfri ungdom vet at de har et sted å samles og at annen ungdom vet at de har et alternativ. Betalende medlemmer totalt: 1025 Betalende medlemmer under 26 år: 728 Betalende medlemmer over 26 år: 297 Nye medlemmer totalt: 331 Sommerleir og Landsmøte Ål Inclusive var navnet på årets sommerleir og landsmøte. Det fant sted på Ål Folkehøyskole i Hallingdal, og alt gikk fint for seg, med 110 deltakere. Medlemstall og verving På grunn av blant annet nedleggelsen av Fristil, var medlemstallet nært å havne på mindre enn 700 medlemmer under 26 år. Det hadde betydd at Juvente ville mistet mye av pengestøtten fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og det ble jobbet svært hardt for å øke medlemstallet. Engasjementet blant medlemmer og administrasjonen var stort, og blant tiltakene ble det arrangert en stor, sentral samling med fokus på medlemsvekst, Virak, samt en ny vervekampanje, 5 om dagen. Etter arbeidet klarte vi å komme over 700 medlemmer, hadde litt nedgang i det totale medlemstallet, men en økning i antall nye medlemmer med ca. 100 personer fra året før. 4 Juventes årsmelding 2013

5 Politikk og mediearbeid 2013 var et år der Juvente markerte seg i media i flere saker, og som i de foregående år har Skjenkekontrollen stått for hovedtyngden både i det politiske arbeidet og i mediearbeidet. Politisk arbeid Juvente har arbeidet med flere politiske saker i 2013, både på nasjonalt nivå og lokalt. Skjenkekontrollen er Juventes viktigste politiske kampanje, som har vært drevet siden Kampanjen fokuserer på salg av alkohol til mindreårige. Resultatene fra kontrollene som ble gjennomført i 2012 ble offentliggjort i april Resultatene viste at Juventes kontrollører fikk kjøpt alkohol i 149 av 407 testede butikker (36 %). En skoleringshelg ble arrangert på Gulsrud leirsted i september 2013, før en ny runde med skjenkekontroller ble gjennomført i perioden fra september til og med desember. En annen sak som har opptatt Juvente i 2013, er rus som utviklingshinder i utviklingsland. I februar ble det gjennomført et opprop (underskriftskampanje) for å stanse alkoholindustrien fra å bli en sentral aktør i implementeringen av WHOs globale alkoholstrategi. Oppropet ble gjennomført i samarbeid med Global Alcohol Policy Alliance (GAPA), og Juvente samlet inn 120 underskrifter. Det har også blitt arbeidet med å utvikle en ny politisk kampanje med fokus på alkoholreklame i utviklingsland, og det ble i den anledning arrangert et seminar i Oslo i april for å utvikle kampanjen. Arbeidet med kampanjen stoppet dessverre opp, men det er lagt et godt grunnlag å bygge videre på. Juvente ble også invitert til å delta i en høring om endringer i alkoholregelverket. Juvente sendte, sammen med IOGT, en omfattende høringsuttalelse om dette. Selve uttalelsen ble sendt i 2014, men mye av arbeidet med den ble gjort før årsskiftet. Mediearbeid Juvente har markert seg i media i flere saker i løpet av I løpet av året hadde Juvente totalt 353 oppslag i nett- og papiraviser, der de fleste av dem var om Skjenkekontrollen. Dette er en nedgang fra 2012, da Juvente hadde 448 medieoppslag totalt. Det faktiske antall medieoppslag vil være noe høyere, da medieovervåkningstjenesten ikke fanger opp medier som radio og tv, der Juvente også har hatt dekning. Både presseslipp for Skjenkekontrollen og leserbrevaksjonen om frivillighetens plass i skolen ble gjennomført i april, noe som ga mange medieoppslag denne måneden. Juventes årsmelding

6 Medieoppslag i 2013 Da det ble klart at Juvente-prosjektet Fristil skulle legges ned på grunn av kutt i støtten, ble det gjennomført en stor leserbrevaksjon, der medlemmer sendte leserinnlegg om frivillighetens plass i skolen til sine lokalaviser. Også andre saker ga Juvente spalteplass i 2013: På våren raste debatten om vin i butikk. Dette var en sak Juvente engasjerte seg i, og som vi uttalte oss om i flere medier. I saken om at ungdom som ikke drikker alkohol oftere er deprimert enn annen ungdom, markerte også Juvente seg, blant annet i et leserinnlegg i Dagbladet sammen med IOGT. Her var fokus at det ikke nødvendigvis er avhold som fører til depresjoner, men at det heller ligger andre årsaker bak. Juvente er tilstede i sosiale medier som Facebook, Twitter og Instagram. Disse brukes til å synliggjøre aktiviteten i Juvente, kommunisere med medlemmer og andre som tar kontakt, samt publisere saker vi finner interessante. Bruken er sporadisk, og disse mediene kunne med fordel blitt brukt mer strategisk og målrettet. 6 Juventes årsmelding 2013

7 Styre og ledelse På landsmøtet i 2012 ble det valgt et landsstyre som satt frem til landsmøtet : Leder: Amanda R. S. Gamst Nestleder (1 år): Martin Gjøen Styremedlem (1 år): Liv Hauge Norheim Styremedlem (1 år): Øyvind Kind Robertsen Styremedlem (2 år): Sara Hauge Styremedlem (2 år): Kristoffer Holm Styremedlem (2 år): Sveinung Knutsen Nøding 1. vara: Erlend Moen, 2. vara: Christine Helena Hilsen, 3. vara: Sigrid Ragnarsdatter Steinsland * Erlend Furholt Moen valgte å trekke seg fra styret i november Økonomi- og administrasjonsutvalget før landsmøtet besto av: Kristoffer Holm (leder), Martin Løvlien, Heidrun Ullerud, Christine Helena Hilsen (1. vara), Valgeir Freyr Grinde (2.vara) På landsmøtet i 2013 ble det valgt et landsstyre: Leder: Kristoffer Holm (ny som leder) Nestleder: Øyvind Kind Robertsen (gjenvalg, for 2 år) Styremedlem: Knut Aron Fludal (ny, for 2 år) Styremedlem: Marie Thorstensen (ny, for 2 år) Styremedlem: Gry Marcella Dahl (ny, for 1 år, supplement Kristoffer Holm) Styremedlem: Oda Siggerud (ny, 1 år, supplement for Sara Hauge) Styremedlem: Sveinung Knutsen Nøding (ikke på valg, 1 år) 1. vara: Stig Johan Berggren, 2. vara: Ester Kristine Størkson,3. vara: Martin Lyngsnes Sæbø Økonomi- og administrasjonsutvalget etter landsmøtet besto av: Leder: Oda Siggerud (oppnevnt av styret), Medlemmer: Heidrun Ullerud (gjenvalg, 1 år), Martin Strand (ny, 1 år) 1. vara: Ingunn Aanes, 2. vara Amanda Rose Stratford Gamst Gjennom hele 2013 var Kjetil Vesteraas daglig leder med fast møterett på styremøtene. Lisa Zhuang var redaktør for Motiv gjennom hele Motivredaksjonen har fast møterett på styremøtene. Juventes årsmelding

8 Skolering Skoleringsarbeidet i Juvente følger i stor grad samme mønster som tidligere, men det er noen viktige endringer. Ettersom det ble klart i 2013 at Fristil måtte legges ned, ble det ikke arrangert noen lederskolering, som har pleid å være et sentralt arrangement for skolering i forebygging og sosialt miljøarbeid. Det har ikke vært noen sentral skolering som har vært en direkte erstatning for lederskolering. Andre faste opplegg, som Skjenkekontrollen og Juventeskolen, ble gjennomført som vanlig, med brukbare deltakertall (fås fra kontoret). Arrangementet Virak ble holdt for første gang i slutten av november 2013, og fungerte delvis som en verveskolering. Juventes sommerleir og landsmøte, som ble holdt i Ål i Hallingdal i 2013, har også en viss skolerende funksjon. Delegatene på landsmøtet får erfaring med organisasjonsdemokrati og lærer om Juventes arbeid og ideologi gjennom sakene som behandles. Sommerleiren har mange kreative seminarer som er en form for kulturell skolering, for eksempel reklamefilm- og Eurovisionseminarer. Dessuten var det en opplæring for både sommerleir- og landsmøtedeltagere i FORUTs arbeid. Det var opprinnelig planlagt å arrangere kulturverksted høsten 2013, men det ble erstattet delvis av Virak og ellers utsatt til våren Det helhetlige skoleringsopplegget har ikke blitt ferdigstilt i løpet av 2013, men de øktene som er skrevet ferdig har ligget ute på juventes nettsider, sammen med løfter om økter som «kommer snart». Øktene som inngår i skoleringsopplegget er stort sett organisasjonsbyggende, og handler om ting som lokallagsdrift, verving, ideologi, etc. Flere av øktene ble tatt i bruk på Juventeskolen 2013, blant annet på linja «skoleringsskolering», hvor deltakerne lærte å bruke materiellet til å holde lokale skoleringsøkter. 8 Juventes årsmelding 2013

9 Prosjektene Prosjektene er viktige for organisasjonen. De skaper engasjement og liv og er viktig for verving og synlighet, i tillegg til at hvert prosjekt har sitt eget formål. I 2013 har vi hatt både opp- og nedturer på prosjektfronten. Fristil I 2013 ble Fristil, etter over 40 års drift i forskjellige former, dessverre lagt ned. Vedtaket kom i mars og førte naturlig nok til nedbemanning og avvikling av aktivitet. Juvente var sterkt uenige i dette og klagde på vedtaket, men selv om dette utløste nok støtte til å avvikle prosjektet på en forsvarlig måte, ble ikke vedtaket endret. Dette skjedde til tross for at Fristil senest i 2012 ble evaulert av Bergensklinikkene med sannsynlighet for effekt, en sjeldenhet i forebyggingssammenheng. De siste nasjonale Fristilkursene ble holdt i april Til alles store glede, nektet Hordaland krets å ta inn over seg at Fristil var nedlagt og avholdt i egen regi (med litt oppfølging fra kontoret) to selvstendige Fristilkurs på Kvamshaug høsten Inntil starten på avviklinga, hadde Fristil normale deltakerantall, rundt 500 deltakere i sesongen. Fristil hadde også sin årlige Fristilkonferanse våren Høsten 2013 arrangerte Fristil Virak, et stort arrangement for å ivareta lederbasen til Fristil og for å utvikle kule, innovative aktiviteter for medlemmer og eksternt. Kompis 2013 har vært et framgangsrikt år for Kompis-prosjektet. Tross svært lite finansiell og administrativ kapasitet har man i løpet av 2013 startet opp et samarbeid mellom Kompis og Trygg Oppvekst, som er et prosjekt drevet av Juba. Målet for samarbeidsprosjektet er en kompetansehevning for Juventes medlemmer, som resulterer i at Trygg Oppvekst får tilgang på ungdomsledere som de kan benytte i sitt prosjekt. På høsten ble det planlagt en informasjonsrunde om Kompis for en del skoler i Gjøvik-regionen som deltar aktivt i Trygg Oppvekst-programmet. Denne ble dessverre ikke gjennomført som planlagt, men dannet utgangspunkt for fortsatt kontakt mellom de to prosjektene. I november deltok tre frivillige og en ansatt fra Juvente sentralt på prosessledertrening i regi av Trygg Oppvekst, med oppfølgingskurs i januar Disse lederne har dermed fått kompetanse til å drifte tiltaket videre, og det jobbes med å finne en god struktur på samarbeidet som sikrer både kompetanse og aktivitet i begge prosjekter. Man har nå tro på å bygge opp et nytt engasjement hos medlemmene rundt Kompis og ser fram til et videre samarbeid med Trygg Oppvekst. Skjenkekontrollen Skjenkekontrollen er Juventes største politiske kampanje og er en videreføring fra I starten av 2013 stod politisk påvirkning og mediearbeid i fokus. Etter offentliggjøring av resultatene fra kontroller gjennomført i 2012, beskrevet i den årlige kontrollrapporten, har medlemmer, lokallag og Politisk utvalg jobbet for å få medieinnslag, delta i debatter og møte lokalpolitikere. Dette ble gjort for å fremme Skjenkekontrollens formål gjennom å få oppmerksomhet rundt kampanjen. Offentliggjøring av resultatene fra 2012 ble planlagt, og gjennomført 17. april Vi fikk om lag 140 medieoppslag, flertallet av disse i papirmedier. En liten nedgang fra 2012, men likevel med stor geografisk spredning og mange gode saker og oppfølgingssaker (med meninger fra Juventes tillitsvalgte, politikere og butikkledelse). I løpet av august til desember 2012 ble det gjennomført 972 kontroller i 407 butikker, fordelt over 38 kommuner i 10 fylker. Juventes kontrollører, som i hovedsak er mellom 14 og 16 år, fikk kjøpe alkohol i ca. 36 % av disse butikkene og i ca. 22 % av forsøkene. Juventes årsmelding

10 I september startet vi opp med ny kampanjeperiode ( ). Rundt 80 medlemmer og tillitsvalgte, både erfarne og mindre erfarne, fra Juvente deltok på den årlige skoleringen som ble holdt september på Gulsrud Leirsted i Modum. De fikk opplæring i prosjektarbeid, politisk påvirkning, informasjonsarbeid, grunnleggende fakta, regler og lover rundt salg og skjenking, samt en praktisk øvelse i kontrollering, gjennomført i Drammen. Etter helgen startet arbeidet i lokallagene med å kontrollere butikkene i kommunene. Det ble i løpet av september til desember 2013 arrangert 6 helgesamlinger hvor Skjenkekontrollen var en sentral del av programmet, det var også en rekke kvelds- og helgeaktiviteter hvor det ble gjort kontroller. Dette i tillegg til andre kontrollrunder i lokallagene. Totalt ble det gjennomført 873 kontroller i 430 butikker i 41 kommuner i 10 fylker. Antallet kontroller gikk altså noe ned fra 2012 til 2013, men er fortsatt relativt høyt sammenlignet med tidligere år. Antallet butikker steg noe og det var en liten økning i antallet kommuner som ble testet. Edruss Juvente gjennomførte for andre året på rad Edruss. Den edru russefeiringen fikk bred medieoppmerksomhet og gjorde det tydelig at en edru russetid kan være vel så festlig som en med alkohol, samtidig som man fikk satt fokus på risikoen ved russefylla. Prosjektet hadde hovedtyngde i Bergen og både Edrussbilen og de involverte fikk mye positiv oppmerksomhet, blant annet oppslag i Aftenposten og Bergens Tidende. Blant annet lyktes det dem å komme med i hovedprosesjonen i 17.maitoget og det lyktes dem å kommunisere tydelig om risikofaktorer ved knuteregler og annen rusrelatert risiko ved russetiden, i samarbeid med kompetansesenteret Bergensklinikkene. Prosjektet har med andre ord vokst stort fra i fjor og vi gleder oss til fortsettelsen. Kolon Kolon har lenge vært i en prosess som innebærer utvikling av e-læringsverktøy. Dette har resultert i et e-læringsverktøy som bruker en form for interaktivt spill til å engasjere unge brukerne. Verktøyet omfatter videoer, digitale oppgaver, tegneserier og andre interaktive ressurser som vil engasjere ungdom i viktige aspekter av alkohol- og rusmisbruk. For å øke effekten av læringsmateriellet, blir noe av innholdet og oppfølgingsaktiviteter også tilgjengelig på sosiale- og mobile medier. Belønnings- og tilbakemeldingssystemer ble utviklet for å motivere ungdom å til å fullføre hele opplegget og få mere fakta og informasjon. Kolonprosjektet ble avviklet i 2013, verktøyene og innholdet ble endret for å videreføres i det nye Konfirmantprosjektet. Utvikling av nye prosjekter Administrasjonen i Juvente brukte mye tid på å utvikle sin nye prosjektportefølje. Dette var både fordi Fristil falt bort fra porteføljen og fordi Juvente ønsket å utvikle ny aktivitet. I løpet av 2013 utviklet Juvente fire nye prosjekter. Prosjektene var helt nye i formen, men delte noe tematikk med Fristil, blant annet peerto-peer-metoden. Prosjektene var: Klassetur (arbeidstittel var lenge Helgefyll): Klassetur er en helgesamling for 8.klasse. Juvente ønsker å tilby en teambyggende tur for 8.trinn på høsten. Juvente vil gjennomføre en helg som gir klassen et positivt sosialt fundament for å fungere sammen på en konstruktiv måte de neste årene de skal være en klasse sammen. Klassene som deltar er med på en rekke sosialt byggende aktiviteter der de selv får reflektere over hvordan de ønsker å være en klasse sammen og sette konkrete kjøreregler de kan etterleve for å oppnå dette. Refleksjonssamtalene vil ta opp temaer som mobbing, digital mobbing, grenser, hvordan man er sammen i klasserommet og selvsagt rus, med alkohol som hovedtema og rammen rundt samtalene vil være en uformell helg med mye moro. 10 Juventes årsmelding 2013

11 Kreaksjon Kreaksjon er en helg fylt med kreative workshops for ungdom i alderen år. Workshopene holdes av profesjonelle aktører og gir deltakerne en unik innføring eller utdyping i det kreative uttrykket de ønsker å fordype seg i. Dette gir kraft til en meningsfull fritid for den enkelte deltaker og bidrar til innovasjon i lokallagsaktivitetene organisasjonsmessig. Det er for øvrig ingen krav til medlemskap for å delta på arrangementet. En meningsfull fritid vil styrke rusresiliensen hos den enkelte og vil, i kombinasjon med andre rusforebyggende faktorer, øke sannsynligheten for utsatt debutalder. Juvente ønsker med andre ord å bidra til at organisasjonen får en mer kreativ og kulturell aktivitetsbase fordi kultur og kulturuttrykk bidrar til åndelig utvikling og er meningsbærende i seg selv, men også fordi det har en merverdi fordi det er lettere å velge bort rus om man har et konkret alternativ å velge i stedet, hvilket i beste instans kan føre til utsatt debutalder. Konfirmantprosjektet Konfirmantprosjektet er et rusforebyggingstiltak som retter seg mot konfirmanter i både Den norske Kirke og Human Etisk Forbund, altså aldersgruppen Konfirmantprosjektet er en nyskapende tilnærming til forebygging, hvor mulighetene i ny teknologi utnyttes til å spre kunnskap. Kjernen i tiltaket er et e-læringsprogram om rusmidler, som spesialtilpasses samarbeidsorganisasjonenes behov. Innsatstidspunktet kommer omtrent samtidig med gjennomsnittlig rusdebut, og er følgelig et meget strategisk tidspunkt. Konfirmasjonsundervisningen omfatter spørsmål om identitet, livssyn, livsstil, det å bli voksen, samfunn og sosial kompetanse. Rusmidler har i svært varierende grad vært en del av dette, og er ofte begrenset til noen overordnede prinsipielle vurderinger. Konfirmantprosjektet vil gi viktig og riktig kunnskap på et viktig og riktig tidspunkt. Eightball Eightball er en klassefest for 8.trinn (alder 12-13). Juvente tilbyr å skolene å bistå lokale elever i å planlegge en rusfri klassefest med spennende aktiviteter. Elevene og unge ledere fra Juvente går sammen i gruppe for å planlegge, gjennomføre og evaluere en klassefest for hele trinnet. Juvente bruker peer leaders til dette. Slik skapes nye peer leaders blant elevene som igjen vil få verktøy til å arrangere flere rusfrie arrangementer og slik skape flere rusfrie arenaer for andre unge. Samtidig knytter de seg opp mot kompetansen som fins i Juvente. Alle som er med på Eightball, vil få tilbud om å være med på en helgesamling i regi av Juvente og andre aktuelle aktiviteter. Juventes årsmelding

12 Internasjonalt arbeid Juvente har drevet med internasjonalt arbeid i en årrekke og det siste året har vi jobbet med dette arbeidet for å skape bedre internasjonalt samarbeid og kunnskapsutveksling. Prosjekter Det ene internasjonale prosjektet vi startet opp i 2012, ett ung-til-ung prosjekt med en partnerorganisasjon i Sierra Leone, er blitt lagt litt på is, da vi ikke har kapasitet til å følge dette opp inntil videre. Juvente er dessuten med i den nordiske paraplyorganisasjonen Nordgu, der vi er representert ved Thor-Rune Hansen i styret. Juvente var i tillegg representert på seminaret til Nordgu, arrangert i Tjørme, som handlet opp lederopplæring og kunnskapsutveksling. FORUT Juvente eier sammen med IOGT og Juba bistandsorganisasjonen FORUT. Sara Hauge og Marie Thorstensen har vært representanter for Juvente i FORUT sitt styre. Forut har vært synlige på landsmøtet og sommerleiren. Det er også blitt gjort en bevisst tanke om alltid ha et FORUT-relatert innslag i hver utgave av Motiv. Volontør I 2013 begynte Elisabeth Selvik som volontør i Finland. Paraplyer og nettverk Juvente er medlem i den europeiske paraplyorganisasjonen Active, og har i 2013 vært representert på deres sommerleir i Bosnia, og deres seminar i Estland, Change the Change. Sigrid Steinsland har også representert oss i Active sitt styre, som sekretær. 12 Juventes årsmelding 2013

13 Økonomi Omsetningen i Juvente gikk ned fra knappe 9,4 millioner i 2012 til i noe under 7,9 millioner i Fratrukket ekstraordinære inntekter etter avvikling av innskuddskonti i 2012 er den sammenlignbare nedgangen i inntekter drøyt 1.1 millioner. Dette skyldes i all hovedsak reduksjon i prosjektporteføljen, særlig eksternt finansierte prosjekter utenom Helsedirektoratet, da Juvente verken har hatt volontør, praktikant, internasjonale prosjekter eller regionale prosjekter i Juventes landsmøte og sommerleir føres som foregående år i Juventes eget regnskap (omsetning ,-). Driftstilskuddene gikk noe opp, grunnet noe bedre rapporteringsgrunnlag for grunnlagsåret Samlet sett var 2013 et utfordrende år med relativt trange økonomiske rammevilkår. Mye av den administrative kapasiteten som ellers ville vært bundet opp til drift av eksternt finansierte tiltak ble brukt på avviklingen av Fristil og sikring av lederbase og medlemstall utover høsten. Lønns- og kontorkostnader for Juventekontoret er redusert ytterligere i 2013, i tråd med styrets prioriteringer ( i 2010, i 2011, i 2012, i 2013). Dette skyldes til dels redusert kontorareal, reduksjon i stillingsprosent for lederstilling, samt reduksjon i andre kostnader (mindre porto, reduserte kostnader til eksterne tjenesteleverandører, reforhandling av avtaler o.l.). Aktivitetskostnadene har har gått noe opp i 2013, men ligger fortsatt et godt stykke under 2011-nivå (fra i 2011 til i 2012, til i 2013 for Juvente sentralt). Utvalgs- og møtekostnader er fortsatt lave, reisevirksomhet har gått noe opp som følge av mer sentralt initiert aktivitet og mer oppfølging fra administrasjonen, både i gjennomføring av aktivitet og i lokallagene. En god del av de samlede aktivitetskostnadene er fortsatt knyttet til prosjektporteføljen, særlig ledertrening og kursvirksomhet. Nedgangen i omsetning fra 2012 til 2013 skyldtes endringer i både organisasjonsdrift og prosjektporteføljen, og var i all hovedsak forventet og budsjettert. Det har likevel vært utfordrende å sikre god aktivitet med såpass begrensede frie midler, særlig med den reduserte fleksibiliteten som lavere omsetning gir. Som nevnt har de administrative kostnadene blitt redusert for 2013, blant annet ved redusert arealbruk (ytterligere et mindre kontor, og redusert bruk av lagerareal osv.), redusert bruk av vikarer (også ved sykefravær) og korttidsansettelser. Dette har gitt en økning i arbeidspresset på gjenværende stab, men ble vurdert som nødvendig for å tilpasse driften til en antatt enda lavere omsetning i Til tross for utfordrende rammevilkår er Juventes økonomiske situasjon i 2013 av administrasjonen vurdert til å ha vært tilfredsstillende. Likviditeten har vært tilstrekkelig til å sikre stabil drift gjennom året, med noen tilfeller av lån fra Hjelpefond for å sikre tilstrekkelige likviditet til lønnsutbetaling i perioden før ubetaling av tilskudd. Økonomistyringen har vært god, særlig tatt i betraktning den omfattende omprioriteringen og den ekstraordinære aktivitetsprofilen siste halvår. Dersom man ser bort fra Juventes prosjektportefølje viser regnskapet for Juventekontoret 2013 et bokført overskudd på kr Medregnet prosjektporteføljen og landsmøtet viser regnskapet for 2013 et bokført overskudd på kr Resultatet er i tråd med budsjett, prognoser og rammer som administrasjonen har lagt fram for styret. Se forøvrig regnskap og noter for 2013, samt rapporter fra prosjektene. Juventes årsmelding

14 Administrasjon For Juventes sentraladministrasjon ble 2013 preget av noe redusert administrativ kapasitet første halvdel, blant annet grunnet avviklingen av Fristil, og en omfattende satsing på organisasjonsbygging, samt betydelig omstillings- og utviklingsarbeid i prosjektporteføljen, særlig siste halvår. Aktivitets- og aksjonsavdelingen: Det ble ikke videreført noen praktikant- eller volontørstilling i I juli overtok Petter Holstad som aktivitetssekretær etter Philip Aubert. Utover høsten ble det utarbeidet og iverksatt en plan for å sikre over 700 betalende medlemmer under 26 år ved årets utgang, og et tilstrekkelig antall ledere til prosjektporteføljen, etter avviklingen av forebyggingsprogrammet Fristil. Det ble gjennomført en rekke tiltak, særlig fra november og ut året. Både hoved- og delmål ble nådd, takket være ekstraordinær innsats av ansatte, tillitsvalgte og andre ressurspersoner. I tillegg ble det gjennom året gjennomført en rekke lokallagsbesøk, lokale og regionale aktiviteter og aksjoner initiert fra Juvente sentralt. Det var et tett samarbeid mellom aktivitets- og aksjonsavdelingen og prosjektledelsen for å sikre tilstrekkelig med ledere og god spredning av aktivitet. Prosjekt- og utviklingsavdelingen I mai 2013 gikk prosjektleder Ema Khachatryan ut i foreldrepermisjon. Fristil-sekretær Thomas Wessel gikk over i vikariatet til Ema etter avviklingen av Fristil. To av tre sekretærstillinger i prosjektavdelingen ble avviklet før sommeren, den siste ble avviklet ved nyttår. Avviklingen av Fristil har altså ved nyttår gitt totalt tre færre ansatte. Nedbemanningen har vært en tung, men nødvendig prosess i lys av avviklingen av Fristil. Grunnet de økonomiske rammefaktorene har korttidsvikariater og timebaserte engasjement blitt holdt på et minimum, med unntak av noe mer bruk i tilknytning til de mange arrangementene i november og desember. Det har ikke blitt benyttet vikarer ved sykdomsfravær. Kolons e-læringsverktøy var klart for implementering på videregående skoler, men etter føringer fra Helsedirektoratet ble tiltaket revidert og tilpasset konfirmanter, og verktøyet ble satt inn i et nytt prosjekt rettet mot denne målgruppen. Skjenkekontrollen gjennomførte et meget høyt antall kontroller utover høsten. Juvente utviklet også russeprosjektet «Edruss» til et mer omfattende utviklingsprosjekt rettet mot russ. Det ble også utviklet tre lokalbaserte miljø-, aktivitets- og opplæringstiltak ved navn «Trinntur», «Eightball» og «Kreaksjon». «Miljøprosjektet» ble utviklet fra det tidligere «Kompis»-prosjektet i Juvente og søkt Extrastiftelsen. Øvrige prosjekter ble søkt Helsedirektoratet, Edruss og Konfirmantprosjektet, i tillegg Stiftelsen Ansvar for Framtiden. Mindre tiltak og enkeltstående aktiviteter har blitt søkt en rekke ulike instanser. «Fristil» ble avviklet sommeren 2013, etter over 40 års kontinuerlig drift i norske ungdomsskoler, og med en god evalueringsrapport fra året før. Juvente er stolte over det arbeidet Fristil har utført i alle disse årene. Eksterne tjenester Vi har hatt samme regnskapsfører hos Actis gjennom hele Ellers har internettbasert regnskapssystem gitt stor fleksibilitet i rapportering, og vil for 2013 også fungere som plattform for budsjettering. HMS Sykefraværet i Juvente har gått opp i 2013 (cirka 2,5 prosentpoeng), og har i gjennomsnitt ligget på 9 %. Dette er et stykke over landsgjennomsnittet (6,4 %). Fraværet har først og fremst vært knyttet til 14 Juventes årsmelding 2013

15 langtidssykmelding av leder og en sekretær første halvår, samt deltidssykmelding av prosjektleder. Korttidsfravær (både egenmeldt og legemeldt) blant øvrige ordinært ansatte har vært lavt, 3 %, hvorav egenmeldt fravær har økt 1,5 prosentpoeng til rett i overkant av 2,3 %. Korttidsfraværet blant ordinært ansatte er generelt klart lavere enn landsgjennomsnittet, mens andelen egenmeldt fravær ligger over landsgjennomsnittet, som er i underkant av 1 %. Dette skyldes bruk av IA-regler for sykmelding, samt tendens til mindre andel langtidssykmelding med en relativt ung stab. Det presiseres at det reduserte bemanningsnivået gjennom redusert bruk av vikarer og korttidsansettelser har ført til stor belastning på enkelte arbeidstakere. I tillegg er ordinær drift preget av mye kvelds- og helgearbeid, også tett på større grupper av unge mennesker, noe som forklarer en del av sykefraværet (kontinuerlig arbeid i lengre perioder og stor eksponering for smittsomme sykdommer). Sykefraværet i Juvente er altså relativt lavt, og med nedgang i et år som har vært preget av usedvanlig stort arbeidspress over lengre tid, og mye ukurant arbeidstid for gjenværende ansatte etter avviklingen av Fristil. Det presiseres at ettersom Juventes stab består av relativt få personer, så vil selv større variasjoner i prosentmessig og gjennomsnittlig sykefravær ikke nødvendigvis kunne tilskrives noen generell tendens, men også enkeltforhold. Tendensen i det generelle sykefraværet må tillegges større vekt enn endringen i egenmeldt sykefravær, og det er ingen tegn på signifikant endret sykefravær i organisasjonen. Velferdsordningene, inkludert treningstilbud, har blitt innlemmet i grunnavtalen fra 2013 av, og ser ut til å fungere etter hensikten. Juventes årsmelding

16 Juvente er en ungdomsorganisasjon som jobber for rusfri utvikling, fred, toleranse og like rettigheter for alle. Våre medlemmer er i hovedsak mellom 13 og 26 år, og har valgt en edru livsstil. Juvente er en partipolitisk uavhengig og religiøst nøytral organisasjon. Juvente jobber politisk for å redusere rusproblemene i samfunnet, blant annet gjennom Skjenkekontrollen-kampanjen. I tillegg driver vi rusforebyggende arbeid gjennom Fristil, Kompis og Kolon, og bistandsarbeid gjennom FORUT. Vi arrangerer også rusfrie aktiviteter for ungdom i hele landet hele året. juvente.no

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst Martin Gjøen Kristoffer Holm Øyvind Kind Robertsen Sveinung Knutsen Nøding Sara Hauge DELTAKERE UTEN STEMMERETT Sigrid Ragnarsdatter Steinsland Kjetil

Detaljer

Innledning. ved å spre informasjon og stolthet rundt arbeidet vårt, og verve nye medlemmer.

Innledning. ved å spre informasjon og stolthet rundt arbeidet vårt, og verve nye medlemmer. Årsmelding 2015 Innledning 2015 har vært et inspirerende år. Vi har levert fra oss en Skjenkekontrollrapport med rekordmange kontroller, for første gang med resultater fra alle landets fylker. Arbeidet

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Protokoll fra Juventes 12. ordinære landsmøte 31. juli 2. august, Ål folkehøyskole

Protokoll fra Juventes 12. ordinære landsmøte 31. juli 2. august, Ål folkehøyskole Protokoll fra Juventes 12. ordinære landsmøte 31. juli 2. august, Ål folkehøyskole Side 2 av 9 Innhold Sak 1: Åpning... 3 Sak 2: Konstituering... 3 Sak 3: Årsmelding... 5 Sak 4: Regnskap og revisjonsberetning...

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Juventes årsmelding 2012

Juventes årsmelding 2012 Juventes årsmelding 2012 Juventes årsmelding 2012 1 Innledning Det har vært et spennende år, med både oppturer og nedturer for Juvente. Det ble gjennomført en medlemsundersøkelse som ble grunnlaget for

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

Langtidsplan for Juvente 2012-2017

Langtidsplan for Juvente 2012-2017 Langtidsplan for Juvente 2012-2017 Strategien vår er å satse på hovedområdene forebygging, aktivitet og politikk. Dette skal vi bli dritgode på. Vi må akseptere at vi ikke kan redde hele verden samtidig.

Detaljer

Økonomi: Vi får på plass finansiering av kretser via BUR-ene eller fylkeskommuner.

Økonomi: Vi får på plass finansiering av kretser via BUR-ene eller fylkeskommuner. Revidert langtidsplan 2012 2016 2012 Medlemmer, lokallag og kretser skal kjenne til strategien vår. Vi starter en prosess med å lage nytt prinsipprogram. Sprint gjennomføres på høsten. Poenggivningen speiler

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT FORFALL GJESTER SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Solhaug landsted, 13. april 2012

DELTAKERE MED STEMMERETT FORFALL GJESTER SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Solhaug landsted, 13. april 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Adrian Farner Rogne, leder Martin Gjøen Maria Elizabet Aspen Øyvind Kind Robertsen Erlend Furholt Moen Sondre Reinton FORFALL Valgeir Freyr Grinde Amanda Rose Stratford Gamst Liv

Detaljer

1.1 Åpningstale ved leder Maria Elizabet Aspen

1.1 Åpningstale ved leder Maria Elizabet Aspen Juventes 14. ordinære landsmøte Dyrkolbotn leirskole, 21. 23. juli 2015 Sak: 1 Åpning Forslagsstiller: Landsstyret Sak 1 Åpning 1.1 Åpningstale ved leder Maria Elizabet Aspen 1.2 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Revidert langtidsplan

Revidert langtidsplan Revidert langtidsplan 2012 2016 2012 Medlemmer, lokallag og kretser skal kjenne til strategien vår. Vi starter en prosess med å lage nytt prinsipprogram. Sprint gjennomføres på høsten. Poenggivningen speiler

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Gon, 25. 27.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Gon, 25. 27. Referat Landsstyremøte i Juvente Gon, 25. 27. november 2011 DELTAKERE MED STEMMERETT Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde, nestleder Martin Gjøen Amanda Rose Stratford Gamst Maria Elizabet Aspen

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

Rusforebygging på 9. trinn

Rusforebygging på 9. trinn Rusforebygging på 9. trinn Sted: Dato: Kursnr.: Hva er Fristil? Fristil er et veletablert og effektivt rusforebyggende program for skolens 9. trinn. Fristil engasjerer elevene selv i rusforebyggingen,

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Juvente i 2019 Arbeidsplan Vedtatt på Juventes 16. ordinære landsmøte

Juvente i 2019 Arbeidsplan Vedtatt på Juventes 16. ordinære landsmøte Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Vedtatt på Juventes 16. ordinære landsmøte Rødde folkehøgskole 26.07.2017 Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Sjøstrand, 30. september 2.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Sjøstrand, 30. september 2. DELTAKERE MED STEMMERETT Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde, nestleder Liv Hauge Norheim Martin Gjøen Øyvind Kind Robertsen Amanda Rose Stratford Gamst Maria Elizabet Aspen DELTAKERE UTEN

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Langtidsplan for Juvente 2012-2017

Langtidsplan for Juvente 2012-2017 Langtidsplan for Juvente 2012-2017 2012 Strategien. Medlemmer, lokallag og kretser skal kjenne til strategien vår. Vi starter en prosess med å lage nytt prinsipprogram. Sprint gjennomføres på høsten. Poenggivingen

Detaljer

Langtidsplan

Langtidsplan Vedtatt av landsmøtet i 2015. 2015 Hovedfokus: Juvente skal ha ferdig flere nye prosjekter som er aktive over hele landet og har et bredt nedslagsfelt. Visjon og ideologi: Visjon og prinsipprogram er godt

Detaljer

IOGTs Arbeidsplan

IOGTs Arbeidsplan IOGTs Arbeidsplan 2012-2013 IOGTs visjon er at alle mennesker skal få et rikt, fritt og meningsfylt liv i fredelige samfunn preget av likeverd, og uten de problemer som bruk av alkohol og andre rusmidler

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

TIL STEDE FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente 20. 22. januar 2012

TIL STEDE FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente 20. 22. januar 2012 TIL STEDE Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde, nestleder Martin Gjøen Amanda Rose Stratford Gamst Maria Elizabet Aspen Erlend Furholt Moen Sondre Reinton Petter Holstad Kjetil Vesteraas (kun

Detaljer

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Sosiale medier er en stor del av organisasjonshverdagen. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Landsstyrets 4. møte januar 2016, Torggata 1

Landsstyrets 4. møte januar 2016, Torggata 1 Landsstyrets 4. møte 15.-17. januar 2016, Torggata 1 Tilstede: - Maria Elizabet Aspen - Øyvind Kind Robertsen - Cathrine Michelle Lindgård - Thomas d Maar Wessel - Gjertrud Fludal - Stig Johan Berggren

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016

Handlingsplan 2015 2016 Handlingsplan 2015 2016 Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom går nå inn i sitt fjerde år. Vi har lagt tre stolte år bak oss, med stor medlemsvekst og et høyt aktivitetsnivå. Den første landsmøteperioden

Detaljer

Kjetil Vesteraas (via Skype i saker det var aktuelt å ha ham med)

Kjetil Vesteraas (via Skype i saker det var aktuelt å ha ham med) Referat Landsstyremøte i Juvente Stockholm, 1. 3. mars 2013 DELTAKERE MED STEMMERETT Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer Holm Sigrid Ragnarsdatter Steinsland DELTAKERE UTEN

Detaljer

Ta ordet! Sluttrapport

Ta ordet! Sluttrapport Ta ordet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet For å kunne påvirke må man kunne kommunisere godt. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om debatteknikk for å gjøre

Detaljer

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

Juventes 13. ordinære landsmøte Hadeland folkehøgskole, 15. 17. juli 2014 INNSTILLING FRA REDAKSJONSKOMITEEN FOR POLITISK PROGRAM

Juventes 13. ordinære landsmøte Hadeland folkehøgskole, 15. 17. juli 2014 INNSTILLING FRA REDAKSJONSKOMITEEN FOR POLITISK PROGRAM Forslaget er Helena Hitland Lokallag/ Hordaland Til politisk program innledning: Jeg foreslår å ha Juventes medlemsløfte under innledningen. 41 1 Medlemsløftet inngår i politisk program gjennom det vi

Detaljer

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august 2009. Sist endret på Juba sitt landsmøte19.09.2016. 1 Organisasjonen 1. Juba er en frivillig junior- og barneorganisasjon

Detaljer

Lobbykurs Sluttrapport

Lobbykurs Sluttrapport Lobbykurs Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Vi i Unge funksjonshemmede opplever at flere av våre medlemsorganisasjoner i stor grad nedprioriterer påvirkningsarbeid, fordi de ikke har nok

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

1. Lokal aktivitet. Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2015/2016

1. Lokal aktivitet. Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2015/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2015/2016 Humanistisk Ungdoms

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

STERKE, AKTIVE OG ENGASJERTE LOKALLAG VI ER AUF

STERKE, AKTIVE OG ENGASJERTE LOKALLAG VI ER AUF STERKE, AKTIVE OG ENGASJERTE LOKALLAG VI ER AUF FORMÅL Lokallagene er byggesteinene i AUF. Det er i lokallagene medlemmene er, og det er der engasjementet gror og aktiviteten blomstrer. Sterke, aktive

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Vedtatt på Skeiv Ungdoms landsstyremøte 19. 21. september 2014 Innhold 1. Livssynsutvalget... 1 2. Kjønnspolitisk utvalg... 1 3. Internasjonalt utvalg... 2 4. UngBDSM-utvalget...

Detaljer

Årsmelding Side 1 av 21

Årsmelding Side 1 av 21 Årsmelding 2016 Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Aktivitet, medlemmer og lokallag... 4 Politikk og mediearbeid... 6 Styre og ledelse... 8 Prosjekt... 10 Skolering... 14 Internasjonalt arbeid... 16

Detaljer

AKTIVITETSPROFIL for

AKTIVITETSPROFIL for AKTIVITETSPROFIL for Junior- og barneorganisasjonen Juba Juba er en frivillig barneorganisasjon der barn og voksne møtes for å oppleve og for å lære. Barn i alderen 6 til 13 år er vår målgruppe, men barnas

Detaljer

ÅRSRAPPORT Juvente Torggata Oslo

ÅRSRAPPORT Juvente Torggata Oslo ÅRSRAPPORT 2012 Juvente Torggata 1 0181 Oslo 23 21 45 50 juvente@juvente.no www.juvente.no Innledning Kolon er et Juvente-prosjekt som har som mål å integrere sosiale medier og andre digitale kommunikasjonsmidler

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Årsberetning 2017 Bergen AUF

Årsberetning 2017 Bergen AUF Vedlegg 1 til AiBs årsmelding Årsberetning 2017 Bergen AUF Side 1 av 6 Innledning 2017 har vært et valgkampår noe som har betyd hardt arbeid og mye aktivitet for Bergen AUF. Årsmøtet i 2017 satte deg ambisiøse

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Presedensarkiv Gjeldende per Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Presedensarkiv Gjeldende per Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Presedensarkiv Gjeldende per 1.9.2016 Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Innhold Innledning... 3 1. Likepersonmidler... 3 1.1. Likepersonsaktiviteter...

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Bli sett i media! Sluttrapport

Bli sett i media! Sluttrapport Bli sett i media! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Unge funksjonshemmede har over lengre tid sett at flere av diagnoseorganisasjonene har hatt utfordringer med å arbeide effektivt inn mot

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT KRETSLEDERE OG LOKALLAGSLEDERE (IKKE STEMMERETT) FORFALL SAKER BEHANDLET

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT KRETSLEDERE OG LOKALLAGSLEDERE (IKKE STEMMERETT) FORFALL SAKER BEHANDLET Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 25. 27. januar 2013 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Martin Gjøen Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge (ikke LS 11/13) Sveinung Nøding Knutsen

Detaljer

Treårsplan for utvikling av Forbundet

Treårsplan for utvikling av Forbundet Treårsplan for utvikling av Forbundet 2017-2020 1. Å styrke det eksisterende lokale arbeidet Arbeidet med å bygge de eksisterende lokalforbundene må fortsette. Rekrutteringen må økes, og lokale styrer

Detaljer

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG Bakgrunn Arbeidsplanen er landsmøtets «bestilling» til internasjonalt utvalg (IU) og vil utgjøre grunden og legge føringene for utvalget arbeid frem til landsmøtet

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Kamera går! Sluttrapport

Kamera går! Sluttrapport Kamera går! Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Kamera går! hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet hadde som målsetning å kurse organisasjoner for ungdom

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Rapport Fristil 2012

Rapport Fristil 2012 Rapport Fristil 2012 1 Innhold Innledning... 3 Fristil 2012... 3 Mål... 3 Måloppnåelse... 3 Deltakelse Intro og Klasse... 3 Deltakelse Opplevelse og Aktivitet... 4 Detakelse ledere og lederskolering...

Detaljer

Prosjekttilskudd 2014 HVIT JUL

Prosjekttilskudd 2014 HVIT JUL Prosjekttilskudd 2014 HVIT JUL 1. Sammendrag Kampanjen Hvit Jul går ut på å oppfordre til rusfrihet i samvær med barn under julens helligdager. Kampanjen gjennomføres i tett samarbeid med Juba og Juvente.

Detaljer

Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 2012.

Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 2012. Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 201 Navn og formål Juvente er en uavhengig ungdomsorganisasjon tilknyttet Det Norske Totalavholdsselskap

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Arbeidsprogram for UngOrg 2016-2017 Vedtatt på UngOrgs årsmøte, 30. mars 2016. Barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport Organisering for bedre levekår Sluttrapport Forord Prosjektet Organisering for bedre levekår er nå gjennomført og avsluttet. I denne rapporten oppsummeres prosjektets gjennomføring og resultater. Funksjonshemmet

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki... Om Strategien Informasjonsstrategi 2015-2018 Vedtatt på SAIHs Årsmøte 2014 Denne strategien skal være et verktøy for SAIH sitt styre, lokallag, andre frivillige og ansatte i planleggingen, gjennomføringen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

STRATEGISK PLAN VEDTATT 2016 STRATEGISK PLAN FOR BLÅ KORS NORGE

STRATEGISK PLAN VEDTATT 2016 STRATEGISK PLAN FOR BLÅ KORS NORGE STRATEGISK PLAN 2014-2018 VEDTATT 2016 STRATEGISK PLAN FOR BLÅ KORS NORGE 2014-2018 Vedtatt på generalforsamlingen 27 28. mai 2016 BLÅ KORS' VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

NYORG: Utviklingsplan 2014-2024

NYORG: Utviklingsplan 2014-2024 NYORG: Utviklingsplan 2014-2024 Samfunnsoppdrag NYORG skal bli en av Norges viktigste ruspolitiske organisasjoner. Utdyping og diskusjonspunkter Mulige utviklingsmål 2024 Vi må definere vår spesielle tilnærming

Detaljer

Strategisk Plan

Strategisk Plan Strategisk Plan 2017 2020 Innledning Denne planen definerer strategiske mål og planer for Hufo fra Landsmøtet 2017 til Landsmøtet 2020. På bakgrunn av denne planen vil styret i Hufo utforme årlige handlingsplaner

Detaljer

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015.

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015. Prosjektnavn: Ledd, levekår og lokalpolitikk Prosjektleder: Hanne Skiaker Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Virksomhetsområde: forebygging Søknadsid: 13086 Forord Har faktisk lært veldig mye i

Detaljer

Politikere på skolebenken. Sluttrapport

Politikere på skolebenken. Sluttrapport Politikere på skolebenken Sluttrapport Forord Dette er sluttrapporten for prosjektet «Politikere på skolebenken». Målet med prosjektet var å arrangere et seminar for å bevisstgjøre og skolere ungdomspartiene

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

Bli en bedre pasient Sluttrapport

Bli en bedre pasient Sluttrapport Bli en bedre pasient Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet De fleste funksjonshemmede og kronisk syke har mer kontakt med helsevesenet og helsepersonell i enn annen ungdom. Unge funksjonshemmede

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-2019 LEVEs strategi og handlingsplan skal bygge opp om LEVEs formål og verdier. Planen er i tråd med LEVEs vedtekter og bygger på dokumentet Et mer åpent og tydelig LEVE. LEVEs formål

Detaljer

Protokoll landsstyremøte og 25.april 2015

Protokoll landsstyremøte og 25.april 2015 Protokoll landsstyremøte 6 2013-2015 24. og 25.april 2015 Tid: 24. april kl. 1330 25. april l. 1600 Sted: Torggata 1 i Oslo Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes (fra sak 58 lørdag morgen), Sonja

Detaljer

Vedtekter for Juvente

Vedtekter for Juvente Vedtatt på Juventes landsmøte 2016, gjeldende fra 1. januar 2017 1. Navn og formål 1. Juvente er en uavhengig ungdomsorganisasjon tilknyttet DNT Edru Livsstil, IOGT i Norge og Juba. 2. Juvente vil skape

Detaljer

Økonomi i lokallag. Tema: Styre og ledelse. Læringsmål: Deltakerne skal kunne holde orden på økonomien i et lokallag

Økonomi i lokallag. Tema: Styre og ledelse. Læringsmål: Deltakerne skal kunne holde orden på økonomien i et lokallag Tema: Styre og ledelse Økonomi i lokallag Læringsmål: Deltakerne skal kunne holde orden på økonomien i et lokallag Kassererens rolle Kassereren innehar en av de viktigste posisjonene i styret. En av de

Detaljer

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport 1 Forord I 2011 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Krev din rett hos Extrastiftelsen og fikk innvilget prosjektmidler. Prosjektet gikk ut på å skolere ansatte

Detaljer

VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN

VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN 1 Formål Actis Rusfeltets samarbeidsorgan er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner på rusfeltet og en samfunnspåvirker innenfor ruspolitikk. Vi

Detaljer

Landsmøteforslag. Vedtektsendring: Navneendring IOGT. Juventes 16. ordinære landsmøte Rødde folkehøgskole, juli Sak 6: Landsmøteforslag

Landsmøteforslag. Vedtektsendring: Navneendring IOGT. Juventes 16. ordinære landsmøte Rødde folkehøgskole, juli Sak 6: Landsmøteforslag Sak 6 Sak 6.1 Landsmøteforslag Vedtektsendring: Navneendring IOGT Forslagsstiller: Landsstyret Dersom IOGT i Norge endrer navn, skal også 1-1 i vedtektene endres i tråd med dette. Navnet endres også gjennomgående

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

SAMFOR - Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo

SAMFOR - Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo SAMFOR - Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo Handlingsplan 2014 SAMFOR hva og hvorfor? SAMFOR står for Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo. SAMFOR fungerer som et

Detaljer

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport Alle ungdommer har rett til Sluttrapport 1 Forord I 2009 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Alle ungdommer har rett til hos Helse og rehabilitering og fikk prosjektmidler innvilget. Prosjektet gikk

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer