Juventes årsmelding 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juventes årsmelding 2013"

Transkript

1 Juventes årsmelding 2013 Juventes årsmelding

2 Innhold 2 Innhold 3 Innledning 4 Aktivitet, medlemmer og lokallag 5 Politikk og mediearbeid 7 Styre og ledelse 8 Skolering 9 Prosjektene 12 Internasjonalt arbeid 13 Økonomi 2 Juventes årsmelding 2013

3 Innledning I 2013 har Juvente vært preget av flere utfordringer, spesielt med tanke på medlemstall og prosjektportfolio. Det har også vært et år hvor Juvente har vist hva det er godt for. Våren 2013 var den siste sesongen med ordinær drift av Juventes største prosjekt, Fristil. Det ble lagt ned store ressurser i å beholde lederkompetansen fra Fristil-ledere i organisasjonen. Samtidig som det var fokus på å skape nye prosjekter som kunne ta over for Fristil, hvor medlemmene i Juvente kunne engasjere seg i. Høsten 2013 styrte Juvente mot et rekordlavt medlemsstall, noe som kunne skyldes den fraværende rekrutteringen fra Fristil. Ved hjelp av hard jobbing fra administrasjon og deler av styret ble store delere av organisasjonen mobilisert og Juvente fikk 150 betalende medlemmer i løpet av en måned. Dette sikret oss et godt grunnlag for videre arbeid i 2014 og støtte i Etter gjennomslaget i Stortingsmeldingen om rus Se meg! i 2012, fikk vi ytterligere gjennomslag. Det resulterte i høring om normerte regler for inndragning av bevilling, økte krav til kontroll med bevillinger m.v. som skal behandles i Det har vært et spennende år, hvor utfordringer har blitt til muligheter. Håper årsmeldingen byr på god lesning! Takk for et godt år i Norges fortsatt kuleste ungdomsorganisasjon, nemlig Juvente! Kristoffer Holm Leder i Juvente Juventes årsmelding

4 Aktivitet, medlemmer og lokallag Juventeåret 2013 var preget av utfordrindringer og engasjement. Et faretruende lavt medlemstall satte i gang store svingninger i organisasjonen. Lokallag og kretser Juvente hadde ved slutten av året 17 aktive lokallag, like mange som det foregående året. Juvente fortsatte sin tradisjon med vervestand på Skjærgårdsfestivalen og bidro også med frivillige på Hovefestivalen. Det er viktig å være synlig både på rusfrie og ruspregede arenaer, slik at rusfri ungdom vet at de har et sted å samles og at annen ungdom vet at de har et alternativ. Betalende medlemmer totalt: 1025 Betalende medlemmer under 26 år: 728 Betalende medlemmer over 26 år: 297 Nye medlemmer totalt: 331 Sommerleir og Landsmøte Ål Inclusive var navnet på årets sommerleir og landsmøte. Det fant sted på Ål Folkehøyskole i Hallingdal, og alt gikk fint for seg, med 110 deltakere. Medlemstall og verving På grunn av blant annet nedleggelsen av Fristil, var medlemstallet nært å havne på mindre enn 700 medlemmer under 26 år. Det hadde betydd at Juvente ville mistet mye av pengestøtten fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og det ble jobbet svært hardt for å øke medlemstallet. Engasjementet blant medlemmer og administrasjonen var stort, og blant tiltakene ble det arrangert en stor, sentral samling med fokus på medlemsvekst, Virak, samt en ny vervekampanje, 5 om dagen. Etter arbeidet klarte vi å komme over 700 medlemmer, hadde litt nedgang i det totale medlemstallet, men en økning i antall nye medlemmer med ca. 100 personer fra året før. 4 Juventes årsmelding 2013

5 Politikk og mediearbeid 2013 var et år der Juvente markerte seg i media i flere saker, og som i de foregående år har Skjenkekontrollen stått for hovedtyngden både i det politiske arbeidet og i mediearbeidet. Politisk arbeid Juvente har arbeidet med flere politiske saker i 2013, både på nasjonalt nivå og lokalt. Skjenkekontrollen er Juventes viktigste politiske kampanje, som har vært drevet siden Kampanjen fokuserer på salg av alkohol til mindreårige. Resultatene fra kontrollene som ble gjennomført i 2012 ble offentliggjort i april Resultatene viste at Juventes kontrollører fikk kjøpt alkohol i 149 av 407 testede butikker (36 %). En skoleringshelg ble arrangert på Gulsrud leirsted i september 2013, før en ny runde med skjenkekontroller ble gjennomført i perioden fra september til og med desember. En annen sak som har opptatt Juvente i 2013, er rus som utviklingshinder i utviklingsland. I februar ble det gjennomført et opprop (underskriftskampanje) for å stanse alkoholindustrien fra å bli en sentral aktør i implementeringen av WHOs globale alkoholstrategi. Oppropet ble gjennomført i samarbeid med Global Alcohol Policy Alliance (GAPA), og Juvente samlet inn 120 underskrifter. Det har også blitt arbeidet med å utvikle en ny politisk kampanje med fokus på alkoholreklame i utviklingsland, og det ble i den anledning arrangert et seminar i Oslo i april for å utvikle kampanjen. Arbeidet med kampanjen stoppet dessverre opp, men det er lagt et godt grunnlag å bygge videre på. Juvente ble også invitert til å delta i en høring om endringer i alkoholregelverket. Juvente sendte, sammen med IOGT, en omfattende høringsuttalelse om dette. Selve uttalelsen ble sendt i 2014, men mye av arbeidet med den ble gjort før årsskiftet. Mediearbeid Juvente har markert seg i media i flere saker i løpet av I løpet av året hadde Juvente totalt 353 oppslag i nett- og papiraviser, der de fleste av dem var om Skjenkekontrollen. Dette er en nedgang fra 2012, da Juvente hadde 448 medieoppslag totalt. Det faktiske antall medieoppslag vil være noe høyere, da medieovervåkningstjenesten ikke fanger opp medier som radio og tv, der Juvente også har hatt dekning. Både presseslipp for Skjenkekontrollen og leserbrevaksjonen om frivillighetens plass i skolen ble gjennomført i april, noe som ga mange medieoppslag denne måneden. Juventes årsmelding

6 Medieoppslag i 2013 Da det ble klart at Juvente-prosjektet Fristil skulle legges ned på grunn av kutt i støtten, ble det gjennomført en stor leserbrevaksjon, der medlemmer sendte leserinnlegg om frivillighetens plass i skolen til sine lokalaviser. Også andre saker ga Juvente spalteplass i 2013: På våren raste debatten om vin i butikk. Dette var en sak Juvente engasjerte seg i, og som vi uttalte oss om i flere medier. I saken om at ungdom som ikke drikker alkohol oftere er deprimert enn annen ungdom, markerte også Juvente seg, blant annet i et leserinnlegg i Dagbladet sammen med IOGT. Her var fokus at det ikke nødvendigvis er avhold som fører til depresjoner, men at det heller ligger andre årsaker bak. Juvente er tilstede i sosiale medier som Facebook, Twitter og Instagram. Disse brukes til å synliggjøre aktiviteten i Juvente, kommunisere med medlemmer og andre som tar kontakt, samt publisere saker vi finner interessante. Bruken er sporadisk, og disse mediene kunne med fordel blitt brukt mer strategisk og målrettet. 6 Juventes årsmelding 2013

7 Styre og ledelse På landsmøtet i 2012 ble det valgt et landsstyre som satt frem til landsmøtet : Leder: Amanda R. S. Gamst Nestleder (1 år): Martin Gjøen Styremedlem (1 år): Liv Hauge Norheim Styremedlem (1 år): Øyvind Kind Robertsen Styremedlem (2 år): Sara Hauge Styremedlem (2 år): Kristoffer Holm Styremedlem (2 år): Sveinung Knutsen Nøding 1. vara: Erlend Moen, 2. vara: Christine Helena Hilsen, 3. vara: Sigrid Ragnarsdatter Steinsland * Erlend Furholt Moen valgte å trekke seg fra styret i november Økonomi- og administrasjonsutvalget før landsmøtet besto av: Kristoffer Holm (leder), Martin Løvlien, Heidrun Ullerud, Christine Helena Hilsen (1. vara), Valgeir Freyr Grinde (2.vara) På landsmøtet i 2013 ble det valgt et landsstyre: Leder: Kristoffer Holm (ny som leder) Nestleder: Øyvind Kind Robertsen (gjenvalg, for 2 år) Styremedlem: Knut Aron Fludal (ny, for 2 år) Styremedlem: Marie Thorstensen (ny, for 2 år) Styremedlem: Gry Marcella Dahl (ny, for 1 år, supplement Kristoffer Holm) Styremedlem: Oda Siggerud (ny, 1 år, supplement for Sara Hauge) Styremedlem: Sveinung Knutsen Nøding (ikke på valg, 1 år) 1. vara: Stig Johan Berggren, 2. vara: Ester Kristine Størkson,3. vara: Martin Lyngsnes Sæbø Økonomi- og administrasjonsutvalget etter landsmøtet besto av: Leder: Oda Siggerud (oppnevnt av styret), Medlemmer: Heidrun Ullerud (gjenvalg, 1 år), Martin Strand (ny, 1 år) 1. vara: Ingunn Aanes, 2. vara Amanda Rose Stratford Gamst Gjennom hele 2013 var Kjetil Vesteraas daglig leder med fast møterett på styremøtene. Lisa Zhuang var redaktør for Motiv gjennom hele Motivredaksjonen har fast møterett på styremøtene. Juventes årsmelding

8 Skolering Skoleringsarbeidet i Juvente følger i stor grad samme mønster som tidligere, men det er noen viktige endringer. Ettersom det ble klart i 2013 at Fristil måtte legges ned, ble det ikke arrangert noen lederskolering, som har pleid å være et sentralt arrangement for skolering i forebygging og sosialt miljøarbeid. Det har ikke vært noen sentral skolering som har vært en direkte erstatning for lederskolering. Andre faste opplegg, som Skjenkekontrollen og Juventeskolen, ble gjennomført som vanlig, med brukbare deltakertall (fås fra kontoret). Arrangementet Virak ble holdt for første gang i slutten av november 2013, og fungerte delvis som en verveskolering. Juventes sommerleir og landsmøte, som ble holdt i Ål i Hallingdal i 2013, har også en viss skolerende funksjon. Delegatene på landsmøtet får erfaring med organisasjonsdemokrati og lærer om Juventes arbeid og ideologi gjennom sakene som behandles. Sommerleiren har mange kreative seminarer som er en form for kulturell skolering, for eksempel reklamefilm- og Eurovisionseminarer. Dessuten var det en opplæring for både sommerleir- og landsmøtedeltagere i FORUTs arbeid. Det var opprinnelig planlagt å arrangere kulturverksted høsten 2013, men det ble erstattet delvis av Virak og ellers utsatt til våren Det helhetlige skoleringsopplegget har ikke blitt ferdigstilt i løpet av 2013, men de øktene som er skrevet ferdig har ligget ute på juventes nettsider, sammen med løfter om økter som «kommer snart». Øktene som inngår i skoleringsopplegget er stort sett organisasjonsbyggende, og handler om ting som lokallagsdrift, verving, ideologi, etc. Flere av øktene ble tatt i bruk på Juventeskolen 2013, blant annet på linja «skoleringsskolering», hvor deltakerne lærte å bruke materiellet til å holde lokale skoleringsøkter. 8 Juventes årsmelding 2013

9 Prosjektene Prosjektene er viktige for organisasjonen. De skaper engasjement og liv og er viktig for verving og synlighet, i tillegg til at hvert prosjekt har sitt eget formål. I 2013 har vi hatt både opp- og nedturer på prosjektfronten. Fristil I 2013 ble Fristil, etter over 40 års drift i forskjellige former, dessverre lagt ned. Vedtaket kom i mars og førte naturlig nok til nedbemanning og avvikling av aktivitet. Juvente var sterkt uenige i dette og klagde på vedtaket, men selv om dette utløste nok støtte til å avvikle prosjektet på en forsvarlig måte, ble ikke vedtaket endret. Dette skjedde til tross for at Fristil senest i 2012 ble evaulert av Bergensklinikkene med sannsynlighet for effekt, en sjeldenhet i forebyggingssammenheng. De siste nasjonale Fristilkursene ble holdt i april Til alles store glede, nektet Hordaland krets å ta inn over seg at Fristil var nedlagt og avholdt i egen regi (med litt oppfølging fra kontoret) to selvstendige Fristilkurs på Kvamshaug høsten Inntil starten på avviklinga, hadde Fristil normale deltakerantall, rundt 500 deltakere i sesongen. Fristil hadde også sin årlige Fristilkonferanse våren Høsten 2013 arrangerte Fristil Virak, et stort arrangement for å ivareta lederbasen til Fristil og for å utvikle kule, innovative aktiviteter for medlemmer og eksternt. Kompis 2013 har vært et framgangsrikt år for Kompis-prosjektet. Tross svært lite finansiell og administrativ kapasitet har man i løpet av 2013 startet opp et samarbeid mellom Kompis og Trygg Oppvekst, som er et prosjekt drevet av Juba. Målet for samarbeidsprosjektet er en kompetansehevning for Juventes medlemmer, som resulterer i at Trygg Oppvekst får tilgang på ungdomsledere som de kan benytte i sitt prosjekt. På høsten ble det planlagt en informasjonsrunde om Kompis for en del skoler i Gjøvik-regionen som deltar aktivt i Trygg Oppvekst-programmet. Denne ble dessverre ikke gjennomført som planlagt, men dannet utgangspunkt for fortsatt kontakt mellom de to prosjektene. I november deltok tre frivillige og en ansatt fra Juvente sentralt på prosessledertrening i regi av Trygg Oppvekst, med oppfølgingskurs i januar Disse lederne har dermed fått kompetanse til å drifte tiltaket videre, og det jobbes med å finne en god struktur på samarbeidet som sikrer både kompetanse og aktivitet i begge prosjekter. Man har nå tro på å bygge opp et nytt engasjement hos medlemmene rundt Kompis og ser fram til et videre samarbeid med Trygg Oppvekst. Skjenkekontrollen Skjenkekontrollen er Juventes største politiske kampanje og er en videreføring fra I starten av 2013 stod politisk påvirkning og mediearbeid i fokus. Etter offentliggjøring av resultatene fra kontroller gjennomført i 2012, beskrevet i den årlige kontrollrapporten, har medlemmer, lokallag og Politisk utvalg jobbet for å få medieinnslag, delta i debatter og møte lokalpolitikere. Dette ble gjort for å fremme Skjenkekontrollens formål gjennom å få oppmerksomhet rundt kampanjen. Offentliggjøring av resultatene fra 2012 ble planlagt, og gjennomført 17. april Vi fikk om lag 140 medieoppslag, flertallet av disse i papirmedier. En liten nedgang fra 2012, men likevel med stor geografisk spredning og mange gode saker og oppfølgingssaker (med meninger fra Juventes tillitsvalgte, politikere og butikkledelse). I løpet av august til desember 2012 ble det gjennomført 972 kontroller i 407 butikker, fordelt over 38 kommuner i 10 fylker. Juventes kontrollører, som i hovedsak er mellom 14 og 16 år, fikk kjøpe alkohol i ca. 36 % av disse butikkene og i ca. 22 % av forsøkene. Juventes årsmelding

10 I september startet vi opp med ny kampanjeperiode ( ). Rundt 80 medlemmer og tillitsvalgte, både erfarne og mindre erfarne, fra Juvente deltok på den årlige skoleringen som ble holdt september på Gulsrud Leirsted i Modum. De fikk opplæring i prosjektarbeid, politisk påvirkning, informasjonsarbeid, grunnleggende fakta, regler og lover rundt salg og skjenking, samt en praktisk øvelse i kontrollering, gjennomført i Drammen. Etter helgen startet arbeidet i lokallagene med å kontrollere butikkene i kommunene. Det ble i løpet av september til desember 2013 arrangert 6 helgesamlinger hvor Skjenkekontrollen var en sentral del av programmet, det var også en rekke kvelds- og helgeaktiviteter hvor det ble gjort kontroller. Dette i tillegg til andre kontrollrunder i lokallagene. Totalt ble det gjennomført 873 kontroller i 430 butikker i 41 kommuner i 10 fylker. Antallet kontroller gikk altså noe ned fra 2012 til 2013, men er fortsatt relativt høyt sammenlignet med tidligere år. Antallet butikker steg noe og det var en liten økning i antallet kommuner som ble testet. Edruss Juvente gjennomførte for andre året på rad Edruss. Den edru russefeiringen fikk bred medieoppmerksomhet og gjorde det tydelig at en edru russetid kan være vel så festlig som en med alkohol, samtidig som man fikk satt fokus på risikoen ved russefylla. Prosjektet hadde hovedtyngde i Bergen og både Edrussbilen og de involverte fikk mye positiv oppmerksomhet, blant annet oppslag i Aftenposten og Bergens Tidende. Blant annet lyktes det dem å komme med i hovedprosesjonen i 17.maitoget og det lyktes dem å kommunisere tydelig om risikofaktorer ved knuteregler og annen rusrelatert risiko ved russetiden, i samarbeid med kompetansesenteret Bergensklinikkene. Prosjektet har med andre ord vokst stort fra i fjor og vi gleder oss til fortsettelsen. Kolon Kolon har lenge vært i en prosess som innebærer utvikling av e-læringsverktøy. Dette har resultert i et e-læringsverktøy som bruker en form for interaktivt spill til å engasjere unge brukerne. Verktøyet omfatter videoer, digitale oppgaver, tegneserier og andre interaktive ressurser som vil engasjere ungdom i viktige aspekter av alkohol- og rusmisbruk. For å øke effekten av læringsmateriellet, blir noe av innholdet og oppfølgingsaktiviteter også tilgjengelig på sosiale- og mobile medier. Belønnings- og tilbakemeldingssystemer ble utviklet for å motivere ungdom å til å fullføre hele opplegget og få mere fakta og informasjon. Kolonprosjektet ble avviklet i 2013, verktøyene og innholdet ble endret for å videreføres i det nye Konfirmantprosjektet. Utvikling av nye prosjekter Administrasjonen i Juvente brukte mye tid på å utvikle sin nye prosjektportefølje. Dette var både fordi Fristil falt bort fra porteføljen og fordi Juvente ønsket å utvikle ny aktivitet. I løpet av 2013 utviklet Juvente fire nye prosjekter. Prosjektene var helt nye i formen, men delte noe tematikk med Fristil, blant annet peerto-peer-metoden. Prosjektene var: Klassetur (arbeidstittel var lenge Helgefyll): Klassetur er en helgesamling for 8.klasse. Juvente ønsker å tilby en teambyggende tur for 8.trinn på høsten. Juvente vil gjennomføre en helg som gir klassen et positivt sosialt fundament for å fungere sammen på en konstruktiv måte de neste årene de skal være en klasse sammen. Klassene som deltar er med på en rekke sosialt byggende aktiviteter der de selv får reflektere over hvordan de ønsker å være en klasse sammen og sette konkrete kjøreregler de kan etterleve for å oppnå dette. Refleksjonssamtalene vil ta opp temaer som mobbing, digital mobbing, grenser, hvordan man er sammen i klasserommet og selvsagt rus, med alkohol som hovedtema og rammen rundt samtalene vil være en uformell helg med mye moro. 10 Juventes årsmelding 2013

11 Kreaksjon Kreaksjon er en helg fylt med kreative workshops for ungdom i alderen år. Workshopene holdes av profesjonelle aktører og gir deltakerne en unik innføring eller utdyping i det kreative uttrykket de ønsker å fordype seg i. Dette gir kraft til en meningsfull fritid for den enkelte deltaker og bidrar til innovasjon i lokallagsaktivitetene organisasjonsmessig. Det er for øvrig ingen krav til medlemskap for å delta på arrangementet. En meningsfull fritid vil styrke rusresiliensen hos den enkelte og vil, i kombinasjon med andre rusforebyggende faktorer, øke sannsynligheten for utsatt debutalder. Juvente ønsker med andre ord å bidra til at organisasjonen får en mer kreativ og kulturell aktivitetsbase fordi kultur og kulturuttrykk bidrar til åndelig utvikling og er meningsbærende i seg selv, men også fordi det har en merverdi fordi det er lettere å velge bort rus om man har et konkret alternativ å velge i stedet, hvilket i beste instans kan føre til utsatt debutalder. Konfirmantprosjektet Konfirmantprosjektet er et rusforebyggingstiltak som retter seg mot konfirmanter i både Den norske Kirke og Human Etisk Forbund, altså aldersgruppen Konfirmantprosjektet er en nyskapende tilnærming til forebygging, hvor mulighetene i ny teknologi utnyttes til å spre kunnskap. Kjernen i tiltaket er et e-læringsprogram om rusmidler, som spesialtilpasses samarbeidsorganisasjonenes behov. Innsatstidspunktet kommer omtrent samtidig med gjennomsnittlig rusdebut, og er følgelig et meget strategisk tidspunkt. Konfirmasjonsundervisningen omfatter spørsmål om identitet, livssyn, livsstil, det å bli voksen, samfunn og sosial kompetanse. Rusmidler har i svært varierende grad vært en del av dette, og er ofte begrenset til noen overordnede prinsipielle vurderinger. Konfirmantprosjektet vil gi viktig og riktig kunnskap på et viktig og riktig tidspunkt. Eightball Eightball er en klassefest for 8.trinn (alder 12-13). Juvente tilbyr å skolene å bistå lokale elever i å planlegge en rusfri klassefest med spennende aktiviteter. Elevene og unge ledere fra Juvente går sammen i gruppe for å planlegge, gjennomføre og evaluere en klassefest for hele trinnet. Juvente bruker peer leaders til dette. Slik skapes nye peer leaders blant elevene som igjen vil få verktøy til å arrangere flere rusfrie arrangementer og slik skape flere rusfrie arenaer for andre unge. Samtidig knytter de seg opp mot kompetansen som fins i Juvente. Alle som er med på Eightball, vil få tilbud om å være med på en helgesamling i regi av Juvente og andre aktuelle aktiviteter. Juventes årsmelding

12 Internasjonalt arbeid Juvente har drevet med internasjonalt arbeid i en årrekke og det siste året har vi jobbet med dette arbeidet for å skape bedre internasjonalt samarbeid og kunnskapsutveksling. Prosjekter Det ene internasjonale prosjektet vi startet opp i 2012, ett ung-til-ung prosjekt med en partnerorganisasjon i Sierra Leone, er blitt lagt litt på is, da vi ikke har kapasitet til å følge dette opp inntil videre. Juvente er dessuten med i den nordiske paraplyorganisasjonen Nordgu, der vi er representert ved Thor-Rune Hansen i styret. Juvente var i tillegg representert på seminaret til Nordgu, arrangert i Tjørme, som handlet opp lederopplæring og kunnskapsutveksling. FORUT Juvente eier sammen med IOGT og Juba bistandsorganisasjonen FORUT. Sara Hauge og Marie Thorstensen har vært representanter for Juvente i FORUT sitt styre. Forut har vært synlige på landsmøtet og sommerleiren. Det er også blitt gjort en bevisst tanke om alltid ha et FORUT-relatert innslag i hver utgave av Motiv. Volontør I 2013 begynte Elisabeth Selvik som volontør i Finland. Paraplyer og nettverk Juvente er medlem i den europeiske paraplyorganisasjonen Active, og har i 2013 vært representert på deres sommerleir i Bosnia, og deres seminar i Estland, Change the Change. Sigrid Steinsland har også representert oss i Active sitt styre, som sekretær. 12 Juventes årsmelding 2013

13 Økonomi Omsetningen i Juvente gikk ned fra knappe 9,4 millioner i 2012 til i noe under 7,9 millioner i Fratrukket ekstraordinære inntekter etter avvikling av innskuddskonti i 2012 er den sammenlignbare nedgangen i inntekter drøyt 1.1 millioner. Dette skyldes i all hovedsak reduksjon i prosjektporteføljen, særlig eksternt finansierte prosjekter utenom Helsedirektoratet, da Juvente verken har hatt volontør, praktikant, internasjonale prosjekter eller regionale prosjekter i Juventes landsmøte og sommerleir føres som foregående år i Juventes eget regnskap (omsetning ,-). Driftstilskuddene gikk noe opp, grunnet noe bedre rapporteringsgrunnlag for grunnlagsåret Samlet sett var 2013 et utfordrende år med relativt trange økonomiske rammevilkår. Mye av den administrative kapasiteten som ellers ville vært bundet opp til drift av eksternt finansierte tiltak ble brukt på avviklingen av Fristil og sikring av lederbase og medlemstall utover høsten. Lønns- og kontorkostnader for Juventekontoret er redusert ytterligere i 2013, i tråd med styrets prioriteringer ( i 2010, i 2011, i 2012, i 2013). Dette skyldes til dels redusert kontorareal, reduksjon i stillingsprosent for lederstilling, samt reduksjon i andre kostnader (mindre porto, reduserte kostnader til eksterne tjenesteleverandører, reforhandling av avtaler o.l.). Aktivitetskostnadene har har gått noe opp i 2013, men ligger fortsatt et godt stykke under 2011-nivå (fra i 2011 til i 2012, til i 2013 for Juvente sentralt). Utvalgs- og møtekostnader er fortsatt lave, reisevirksomhet har gått noe opp som følge av mer sentralt initiert aktivitet og mer oppfølging fra administrasjonen, både i gjennomføring av aktivitet og i lokallagene. En god del av de samlede aktivitetskostnadene er fortsatt knyttet til prosjektporteføljen, særlig ledertrening og kursvirksomhet. Nedgangen i omsetning fra 2012 til 2013 skyldtes endringer i både organisasjonsdrift og prosjektporteføljen, og var i all hovedsak forventet og budsjettert. Det har likevel vært utfordrende å sikre god aktivitet med såpass begrensede frie midler, særlig med den reduserte fleksibiliteten som lavere omsetning gir. Som nevnt har de administrative kostnadene blitt redusert for 2013, blant annet ved redusert arealbruk (ytterligere et mindre kontor, og redusert bruk av lagerareal osv.), redusert bruk av vikarer (også ved sykefravær) og korttidsansettelser. Dette har gitt en økning i arbeidspresset på gjenværende stab, men ble vurdert som nødvendig for å tilpasse driften til en antatt enda lavere omsetning i Til tross for utfordrende rammevilkår er Juventes økonomiske situasjon i 2013 av administrasjonen vurdert til å ha vært tilfredsstillende. Likviditeten har vært tilstrekkelig til å sikre stabil drift gjennom året, med noen tilfeller av lån fra Hjelpefond for å sikre tilstrekkelige likviditet til lønnsutbetaling i perioden før ubetaling av tilskudd. Økonomistyringen har vært god, særlig tatt i betraktning den omfattende omprioriteringen og den ekstraordinære aktivitetsprofilen siste halvår. Dersom man ser bort fra Juventes prosjektportefølje viser regnskapet for Juventekontoret 2013 et bokført overskudd på kr Medregnet prosjektporteføljen og landsmøtet viser regnskapet for 2013 et bokført overskudd på kr Resultatet er i tråd med budsjett, prognoser og rammer som administrasjonen har lagt fram for styret. Se forøvrig regnskap og noter for 2013, samt rapporter fra prosjektene. Juventes årsmelding

14 Administrasjon For Juventes sentraladministrasjon ble 2013 preget av noe redusert administrativ kapasitet første halvdel, blant annet grunnet avviklingen av Fristil, og en omfattende satsing på organisasjonsbygging, samt betydelig omstillings- og utviklingsarbeid i prosjektporteføljen, særlig siste halvår. Aktivitets- og aksjonsavdelingen: Det ble ikke videreført noen praktikant- eller volontørstilling i I juli overtok Petter Holstad som aktivitetssekretær etter Philip Aubert. Utover høsten ble det utarbeidet og iverksatt en plan for å sikre over 700 betalende medlemmer under 26 år ved årets utgang, og et tilstrekkelig antall ledere til prosjektporteføljen, etter avviklingen av forebyggingsprogrammet Fristil. Det ble gjennomført en rekke tiltak, særlig fra november og ut året. Både hoved- og delmål ble nådd, takket være ekstraordinær innsats av ansatte, tillitsvalgte og andre ressurspersoner. I tillegg ble det gjennom året gjennomført en rekke lokallagsbesøk, lokale og regionale aktiviteter og aksjoner initiert fra Juvente sentralt. Det var et tett samarbeid mellom aktivitets- og aksjonsavdelingen og prosjektledelsen for å sikre tilstrekkelig med ledere og god spredning av aktivitet. Prosjekt- og utviklingsavdelingen I mai 2013 gikk prosjektleder Ema Khachatryan ut i foreldrepermisjon. Fristil-sekretær Thomas Wessel gikk over i vikariatet til Ema etter avviklingen av Fristil. To av tre sekretærstillinger i prosjektavdelingen ble avviklet før sommeren, den siste ble avviklet ved nyttår. Avviklingen av Fristil har altså ved nyttår gitt totalt tre færre ansatte. Nedbemanningen har vært en tung, men nødvendig prosess i lys av avviklingen av Fristil. Grunnet de økonomiske rammefaktorene har korttidsvikariater og timebaserte engasjement blitt holdt på et minimum, med unntak av noe mer bruk i tilknytning til de mange arrangementene i november og desember. Det har ikke blitt benyttet vikarer ved sykdomsfravær. Kolons e-læringsverktøy var klart for implementering på videregående skoler, men etter føringer fra Helsedirektoratet ble tiltaket revidert og tilpasset konfirmanter, og verktøyet ble satt inn i et nytt prosjekt rettet mot denne målgruppen. Skjenkekontrollen gjennomførte et meget høyt antall kontroller utover høsten. Juvente utviklet også russeprosjektet «Edruss» til et mer omfattende utviklingsprosjekt rettet mot russ. Det ble også utviklet tre lokalbaserte miljø-, aktivitets- og opplæringstiltak ved navn «Trinntur», «Eightball» og «Kreaksjon». «Miljøprosjektet» ble utviklet fra det tidligere «Kompis»-prosjektet i Juvente og søkt Extrastiftelsen. Øvrige prosjekter ble søkt Helsedirektoratet, Edruss og Konfirmantprosjektet, i tillegg Stiftelsen Ansvar for Framtiden. Mindre tiltak og enkeltstående aktiviteter har blitt søkt en rekke ulike instanser. «Fristil» ble avviklet sommeren 2013, etter over 40 års kontinuerlig drift i norske ungdomsskoler, og med en god evalueringsrapport fra året før. Juvente er stolte over det arbeidet Fristil har utført i alle disse årene. Eksterne tjenester Vi har hatt samme regnskapsfører hos Actis gjennom hele Ellers har internettbasert regnskapssystem gitt stor fleksibilitet i rapportering, og vil for 2013 også fungere som plattform for budsjettering. HMS Sykefraværet i Juvente har gått opp i 2013 (cirka 2,5 prosentpoeng), og har i gjennomsnitt ligget på 9 %. Dette er et stykke over landsgjennomsnittet (6,4 %). Fraværet har først og fremst vært knyttet til 14 Juventes årsmelding 2013

15 langtidssykmelding av leder og en sekretær første halvår, samt deltidssykmelding av prosjektleder. Korttidsfravær (både egenmeldt og legemeldt) blant øvrige ordinært ansatte har vært lavt, 3 %, hvorav egenmeldt fravær har økt 1,5 prosentpoeng til rett i overkant av 2,3 %. Korttidsfraværet blant ordinært ansatte er generelt klart lavere enn landsgjennomsnittet, mens andelen egenmeldt fravær ligger over landsgjennomsnittet, som er i underkant av 1 %. Dette skyldes bruk av IA-regler for sykmelding, samt tendens til mindre andel langtidssykmelding med en relativt ung stab. Det presiseres at det reduserte bemanningsnivået gjennom redusert bruk av vikarer og korttidsansettelser har ført til stor belastning på enkelte arbeidstakere. I tillegg er ordinær drift preget av mye kvelds- og helgearbeid, også tett på større grupper av unge mennesker, noe som forklarer en del av sykefraværet (kontinuerlig arbeid i lengre perioder og stor eksponering for smittsomme sykdommer). Sykefraværet i Juvente er altså relativt lavt, og med nedgang i et år som har vært preget av usedvanlig stort arbeidspress over lengre tid, og mye ukurant arbeidstid for gjenværende ansatte etter avviklingen av Fristil. Det presiseres at ettersom Juventes stab består av relativt få personer, så vil selv større variasjoner i prosentmessig og gjennomsnittlig sykefravær ikke nødvendigvis kunne tilskrives noen generell tendens, men også enkeltforhold. Tendensen i det generelle sykefraværet må tillegges større vekt enn endringen i egenmeldt sykefravær, og det er ingen tegn på signifikant endret sykefravær i organisasjonen. Velferdsordningene, inkludert treningstilbud, har blitt innlemmet i grunnavtalen fra 2013 av, og ser ut til å fungere etter hensikten. Juventes årsmelding

16 Juvente er en ungdomsorganisasjon som jobber for rusfri utvikling, fred, toleranse og like rettigheter for alle. Våre medlemmer er i hovedsak mellom 13 og 26 år, og har valgt en edru livsstil. Juvente er en partipolitisk uavhengig og religiøst nøytral organisasjon. Juvente jobber politisk for å redusere rusproblemene i samfunnet, blant annet gjennom Skjenkekontrollen-kampanjen. I tillegg driver vi rusforebyggende arbeid gjennom Fristil, Kompis og Kolon, og bistandsarbeid gjennom FORUT. Vi arrangerer også rusfrie aktiviteter for ungdom i hele landet hele året. juvente.no

Forsidefoto: Skumparty på landsmøtet (foto: Petter Holstad)

Forsidefoto: Skumparty på landsmøtet (foto: Petter Holstad) Årsmelding 2011 Juventes årsmelding 2011 1 Innledning 2011 var et bra Juvente-år prega av mye engasjement og lokal aktivitet. Fokuset lå gjennom hele året på organisasjonsbygging, og mot slutten av året

Detaljer

TILSTEDE FORFALL BESØKENDE SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012

TILSTEDE FORFALL BESØKENDE SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012 TILSTEDE Amanda Rose Stratford Gamst, leder Martin Gjøen Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 25. 27.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 25. 27. DELTAKERE MED STEMMERETT Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde (ikke LS 59 og 60/12) Amanda Rose Stratford Gamst Liv Hauge Norheim Martin Gjøen Maria Elizabet Aspen Øyvind Kind Robertsen DELTAKERE

Detaljer

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 Innledning Samfunnsoppdraget vi vedtok for to år siden var ambisiøst. I perioden har vi jobbet for å gjøre ambisjonene til virkelighet. På noen områder har vi kommet

Detaljer

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 IOGT Sør-Norge er en av 5 regioner i den landsomfattende frivillige organisasjonen IOGT i Norge. Virksomheten har sitt region-kontor i Sandefjord,

Detaljer

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 IOGTs Juniorforbund arbeider for at barn skal ha trygge oppvekstmiljøer. Vårt budskap til barn og ungdom er: Vær deg selv! Vær nysgjerrig! Vær en venn! Vær åpen!

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst Martin Gjøen Kristoffer Holm Øyvind Kind Robertsen Sveinung Knutsen Nøding Sara Hauge DELTAKERE UTEN STEMMERETT Sigrid Ragnarsdatter Steinsland Kjetil

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april Landsstyrets beretning 2014/2015 Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april 1 Formål med beretningen Denne beretningen vil gi Landsmøte 2015 en innsikt i organisasjonen aktivitet i perioden

Detaljer

RAPPORT 7. LNUs RESULTATRAPPORT

RAPPORT 7. LNUs RESULTATRAPPORT RAPPORT 7 LNUs RESULTATRAPPORT 2013 Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten. Du kan lese mer om LNUs rapportserie på lnu.no

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2007 Godkjent 28. mars 2008

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2007 Godkjent 28. mars 2008 Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2007 Godkjent 28. mars 2008 IOGTs Juniorforbund arbeider for at barn skal ha trygge oppvekstmiljøer. Vårt budskap til barn og ungdom er: Vær deg selv! Vær nysgjerrig!

Detaljer

STRATEGI VALGKAMP 2015

STRATEGI VALGKAMP 2015 STRATEGI VALGKAMP 2015 Side 1 av 20 INNLEDNING Du leser Grønn Ungdoms strategi for valgkampen 2015. Strategien inneholder overordnede planer for valgkampen. Dokumentet er til for deg som tar beslutninger

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

3 2013 ÅRGANG 16 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, RUS OG SPESIALPSYKIATRISK KLINIKK, UNN

3 2013 ÅRGANG 16 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, RUS OG SPESIALPSYKIATRISK KLINIKK, UNN 3 2013 ÅRGANG 16 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, RUS OG SPESIALPSYKIATRISK KLINIKK, UNN Tema rus og folkehelse: 4 Velferdsstat for de vellykkede 7 Begrensningens

Detaljer

RAPPORT SÅRBAR FRIVILLIGHET. - en rapport om endringer i rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene og konsekvensene for lokale lag

RAPPORT SÅRBAR FRIVILLIGHET. - en rapport om endringer i rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene og konsekvensene for lokale lag RAPPORT SÅRBAR FRIVILLIGHET - en rapport om endringer i rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene og konsekvensene for lokale lag Rapporten Sårbar frivillighet er utarbeidet av Inge Carlén og Erlend

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING 2.1 OPPSUMMERING AV VIRKSOMHETEN I ACTIS I 2010

1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING 2.1 OPPSUMMERING AV VIRKSOMHETEN I ACTIS I 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING 2.1 OPPSUMMERING AV VIRKSOMHETEN I ACTIS I 2010 3 VIRKSOMHETEN 3.1 POLITISK VIRKSOMHET 3.1.1 Kontakten med det politiske miljøet 3.1.2 Offentlige høringer 3.1.3 Politiske

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Fem år etter Regionprosjektet Ildsjelers entusiasme og kommunalt hverdagsliv

Fem år etter Regionprosjektet Ildsjelers entusiasme og kommunalt hverdagsliv Unni Krogh & Bergljot Baklien Fem år etter Regionprosjektet Ildsjelers entusiasme og kommunalt hverdagsliv SIRUS-rapport nr. 2/2012 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2012 Statens institutt

Detaljer

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK Av Solveig Flermoen og Mari Torvik Heian Arbeidsrapport nr 6 2008 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 6 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 180

Detaljer

Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging

Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging FORVALTNINGSREVISJON Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid Utfordringer og endringsprosesser Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007 Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007 Innhold i årsrapporten: Del I Innledning v/leder i FUG, Loveleen Rihel Brenna Del II FUGs virksomhet i 2007 Del III Redegjørelse for hvordan informasjonsrollen

Detaljer

INNHOLD INNHOLD... 2 SAKSLISTE... 3 SAK 3: FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 4: DAGSORDEN... 8 SAK 5: ÅRSMELDING FOR GRØNN UNGDOM 2013-2014...

INNHOLD INNHOLD... 2 SAKSLISTE... 3 SAK 3: FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 4: DAGSORDEN... 8 SAK 5: ÅRSMELDING FOR GRØNN UNGDOM 2013-2014... 1 INNHOLD INNHOLD... 2 SAKSLISTE... 3 SAK 3: FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 4: DAGSORDEN... 8 SAK 5: ÅRSMELDING FOR GRØNN UNGDOM 2013-2014... 9 Arbeidsutvalget... 10 Landsmøtet... 22 Landsstyret... 23 Internasjonalt

Detaljer