Aktivitet - Fellesskap - Selvfølelse - Glede

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktivitet - Fellesskap - Selvfølelse - Glede"

Transkript

1 Aktivitet - Fellesskap - Selvfølelse - Glede Vi gir mennesker mulighet for

2 Innhold: Side 03: Side 05: Side 06: Side 06: Side 08: Side 10: Side 12: Side 14: Hvem er Spekter Pluss? Bedriftens virkeområde Arbeidssøker Våre arbeidsmarkedstiltak Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Praksisplass for elever i videregående skole med særskilte behov (PP) Arbeidsplassarenaer Tjenesteyting - Rydde- og renholdstjenester - Lagerdrift - Pakking og montering Side 18: Produksjon - Breisteinsålen - Annen produksjon Side 20 Kantinedrift Side 22: Kvalitetssikring av velferdstjenestene 2

3 Hvem er Spekter Pluss? Spekter Pluss er et arbeidsmarkedstiltak for arbeidstakere som trenger tilrettelagt arbeid eller som trenger å styrke sine muligheter for å komme i arbeid eller videre utdanning. Spekter forteller at vi har stor bredde både når det gjelder kompetanse, produkter/tjenester og muligheter som åpner seg for de som er på tiltak hos oss. Pluss står for kvalitet og det positive arbeidet som gjøres i bedriften for å hjelpe deg som er i arbeid eller på tiltak hos oss. Spekter Pluss har tradisjoner og framstår som en veldrevet virksomhet. Bedriften ble etablert allerede i 1991 under navnet Breistein Industrier AS og holder til på Nyborg i Åsane. Bergen kommune står som eier av bedriften. Spekter Pluss har 16 ordinært ansatte (veiledere og administrasjon) og ca. 70 arbeids- og praksisplasser. Spekter Pluss er tildelt equass-sertifisering (European Quality Assurance for Social Services) for å oppfylle den europeiske standarden for leverandører av velferdstjenester. Vi gir mennesker mulighet for 3

4 4

5 Bedriftens virkeområde Hovedmålsettingen med virksomheten er å tilrettelegge arbeidsplasser for yrkeshemmede. Alle som arbeider i bedriften får delta i et fellesskap og får tilbud om meningsfulle arbeidsoppgaver. Vi avklarer også arbeidssøkerens mulighet til å få en ordinær jobb. Bedriftens veiledere bistår med kartlegging av den enkeltes kompetanse, ressurser og interesser. Gjennom kvalifisert opplæring, veiledning og arbeidstrening i et reelt produksjonsmiljø kan alle oppnå både personlig og yrkesmessig utvikling. Spekter Pluss framstiller varer og tjenester for det ordinære bedriftsmarkedet. Gode rutiner og arbeidsprosesser sikrer høy kvalitet i produksjonen. Vi tilbyr mange ulike arbeidsoppgaver innen ryddeog renholdstjenester, lagerdrift, pakke- og monteringsarbeid, produksjonsarbeid og kantinedrift. Vi framstår som konkurranse- og leveringsdyktige. Arbeidsoppgavene i Spekter Pluss utføres i nært samarbeid med våre dyktige arbeidsledere og attføringskonsulenter. Arbeidsleder er arbeidssøkerens nærmeste overordnet. Alle får opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid som man må kjenne til på arbeidsplassen. Videre gis arbeidssøker en grundig innføring i hvilke rettigheter og plikter hun/han har i bedriften. Faste rutiner sikrer at alle får påvirkning på egen arbeidssituasjon og utvikling. Det er en viktig målsetting at Spekter Pluss oppleves som en trivelig arbeidsplass. Vårt motto er å gi mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet. Vi gir mennesker mulighet for 5

6 Arbeidssøker Hos Spekter Pluss vil arbeidssøker møte en hyggelig veileder som kartlegger hans/hennes kompetanse, ressurser og interesser i forhold til muligheter i arbeidslivet. Den første tiden vil være en generell avklarings- og utprøvingsfase. Gjennom veiledning og trening både på arbeidsmessige og sosiale ferdigheter, vil arbeidssøker finne fram til de riktige arbeidsoppgavene og dermed få en avklaring i forhold til arbeid og/eller utdanning. Spekter Pluss gir arbeidssøker en individuell handlingsplan og en fast kontakt-person i bedriften. Den individuelle handlingsplanen utarbeides i samarbeid med arbeidssøker, bedrift og NAV. Arbeidstaker får utlevert en håndbok når han/hun begynner i bedriften. Håndboken skal være et hjelpemiddel til å orientere seg på arbeidsplassen. Den har til formål å informere arbeidstakerne om hvilke rettigheter og plikter man har, hva som skjer mens man har plass i bedriften og de interne rutiner og regler som gjelder ved Spekter Pluss AS. Håndboken gir dermed også en innføring i arbeidslivets regler og normer. Den er ment å være et oppslagsverk til daglig bruk. Et godt arbeidsmiljø har vår høyeste prioritet. Vi arbeider kontinuerlig for å bygge og opprettholde gode samarbeidsforhold og skape trivsel og glede på arbeidsplassen. Alle ansatte er involverte i dette arbeidet. På denne måten skaper vi også trygge arbeidsplasser. Våre arbeidsmarkedstiltak Spekter Pluss er godkjent som tiltaksarrangør av NAV for arbeidsmarkedstiltakene Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS). Velferdstjenestene utføres på oppdrag for, og i nært samarbeid med NAV og Bergen kommune. Praksisplass for elever i videregående skole med særskilt behov utføres på oppdrag fra Hordaland fylkeskommune og i nært samarbeid med de enkelte videregående skolene i Bergen. 6

7 Vi gir mennesker mulighet for 7

8 Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Har du en yrkeshemming som gjør at du trenger tilrettelagt arbeid? Da kan vi være rett arbeidsplass for deg! Alle som mottar uføretrygd kan søke om fast arbeidsplass hos oss. Hva kan vi gjøre for deg? Tilrettelegge arbeidsplassen og oppgavene i forhold til dine individuelle behov og forutsetninger. Gi deg individuell opplæring slik at du kan tilegne deg nye ferdigheter. Gi deg mulighet til personlig utvikling. Gi deg tett oppfølging og veiledning, slik at du føler deg trygg i arbeidssituasjonen. Gi deg mulighet til å bli en del av et trygt og inkluderende arbeidsliv. Gi deg rådgivning og støtte vedrørende fysisk aktivitet, kosthold og ernæring. Tilby mulighet for fast ansettelse etter endt prøvetid i henhold til arbeidsmiljølovens regler. Hos oss kan du velge mellom forskjellige typer arbeid, alt etter hva som passer for deg. 8

9 Vi tilbyr arbeidsoppgaver innen følgende områder: Rydde- og renholdstjenester Lagerdrift Pakking og montering Breisteinsålen Annen produksjon Kantinedrift Synes du dette høres interessant ut? Da kan du ta kontakt med oss for en avtale om en uforpliktende omvisning. Hvis du har bestemt deg for å søke arbeid hos oss, tar du kontakt med NAV -kontoret der du bor. De vil hjelpe deg med å skrive søknad. Etter at vi har fått søknaden din fra NAV, tar vi kontakt med deg. Vi gir mennesker mulighet for 9

10 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Trenger du hjelp til å styrke dine muligheter for å komme i arbeid eller udanning? Hvis du er usikker på dine yrkesmessige forutsetninger kan tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging hos oss være det riktige for deg. Hva kan vi gjøre for deg? Prøve ut dine muligheter på arbeidsmarkedet Lage et opplegg basert på dine egne ønsker, ressurser og utviklingsbehov Gi deg bred og tett oppfølging Bidra til at du kan utvikle dine ressurser og tilegne deg ny kunnskap og nye ferdigheter Bli en del av et trygt og inkluderende arbeidsliv Gi deg rådgivning og støtte vedrørende fysisk aktivitet, kosthold og ernæring. Gi deg tilpasset opplæring innen for eksempel personlig økonomi og jobbsøking 10

11 I en tidsbegrenset periode hos oss går du gjennom et individuelt tilpasset program. Dette vil være nyttig når du senere skal gjøre viktige valg i forhold til arbeidsliv og / eller videre utdanning. Det styrker muligheten til å lykkes med å realisere ditt ønske om å komme i jobb eller videre utdanning. AKTIVITET FELLESSKAP SELVFØLELSE - GLEDE Gjennom aktivitet og felleskap ønsker vi å bidra til at du får mer tro på deg selv og oppleve glede og mening. Vi kan tilby deg arbeidspraksis innen disse områdene: Lagerdrift Annen produksjon Kantinedrift Pakking og montering Synes du dette høres interessant ut? Da kan du ta kontakt med din saksbehandler i NAV og be om at en plass hos oss blir vurdert. Etter at NAV har kontaktet oss, kaller vi deg inn til samtale og omvisning slik at vi kan avtale et opplegg som passer for deg. Omvisning kan for øvrig gjennomføres når som helst etter avtale med en av våre attføringskonsulenter. Vi gir mennesker mulighet for 11

12 Praksisplass for elever i videregående skole med særskilt behov (PP) Er du yrkeshemmet elev i den videregående skolen og ønsker å vite mer om dine muligheter for å komme i jobb? Er du usikker på hvordan du klarer å tilpasse deg på en arbeidsplass? Da har Spekter Pluss med stor sannsynlighet riktig arbeidspraksis og kunnskap til å hjelpe deg. Hva kan vi gjøre for deg? Etablere en arbeidspraksis tilpasset dine behov og forutsetninger Kartlegge din arbeidsevne og sosial tilpasningsevne på arbeidsplassen Sørge for tett oppfølging fra skole, bedriftens pedagogiske personale og dyktige arbeidsledere Mulighet til å utvikle dine ressurser og tilegne deg ny kunnskap og nye ferdigheter Et trygt og inkluderende arbeidsliv Spekter Pluss har inngått avtale med Hordaland Fylkeskommune om praksisplasser for elever i videregående skole med særskilt behov. Vår lange erfaring med slik kartlegging samkjøres med målsettingen i den individuelle læreplanen fra skolen, som er retningsgivende for arbeidet. Når perioden med praksisplass er avsluttet, blir det utarbeidet en sluttrapport som sendes til skolen. 12

13 I Spekter Pluss kan vi tilby deg arbeidsutplassering innen følgende områder: Lagerdrift Annen produksjon Kantinedrift Pakking og montering Rydde- og renholdstjenester Synes du dette høres interessant ut? Da kan du ta kontakt med din pedagogiske leder i den videregående skolen og be om at en plass hos oss blir vurdert. Etter at skolens representant har kontaktet oss, kaller vi deg inn til samtale og omvisning slik at vi kan avtale et opplegg som passer for deg. Omvisning kan for øvrig gjennomføres når som helst etter avtale med en av våre attføringskonsulenter. Vi gir mennesker mulighet for 13

14 Våre arbeidsplassarenaer Arbeidsplassene som tilbys i Spekter Pluss er varierte og vil møte ønsket til svært mange som har behov for tiltaksplass i Bergensområdet. Avhengig av dine evner og kvalifikasjoner finner vi fram til og tilrettelegger med arbeidsoppgaver som gir deg mulighet til læring og utvikling. Arbeidsoppgavene foregår i bedriftens lokaler eller i vårt nærområde, og omfatter både tjenesteyting og tradisjonelt produksjonsarbeid. Tjenesteyting Spekter Pluss påtar seg serviceoppdrag for næringsvirksomheter i Bergensområdet. Disse oppdragene utføres av arbeidstakerne i bedriften. Alt arbeidet foregår under tilsyn og veiledning av våre dyktige arbeidsledere. De tilrettelegger, forestår all nødvendig opplæring og sikrer at våre kvalitetsløfter ivaretas. Vi kan tilby følgende arbeidsoppgaver innen servicerettet virksomhet: Rydde- og renholdstjenester I spekter Pluss har vi et eget team som jobber med rydde- og renholdstjenester. Vårt største enkeltoppdrag er opp mot Åsane Storsenter og butikker som driver virksomhet i kjøpesenteret. Vi rydder bort emballasje og annet fra flere av butikkene og sørger for at dette sorteres til riktige avfallscontainere. Vi rydder også på plass trillevogner som blir forlatt på parkeringsplassene rundt senteret. Ellers utfører vi andre små og store oppgaver i senteret etter behov. Videre har vi faste oppdrag for både private og offentlige næringslivsaktører i vårt nærområde om bossrydding, plenklipping, snørydding med mer. De fleste finner ikke hverken tid eller ressurser i egen virksomhet til å ta seg av rydde- og renholdstjenester. Vårt team gleder seg til arbeidet og rykker gjerne ut på kort varsel. Vi er effektive og har god erfaring med slikt arbeid. Vi fikk BIR s miljøpris i 2006 for vårt arbeid med å holde det ryddig og rent i Åsane-distriktet. Ønsker du å arbeide utendørs, er et ordensmenneske og kan utvise en høflig og kundevennlig opptreden kan dette teamet være riktig arbeidsplass for deg. Referansekunder: Åsane Storsenter, Bergen kommune, Coop Extra Nyborg, Plantasjen Åsaneparken 14

15 Åsane Storsenter samarbeider med Spekter Pluss. I de siste årene har Spekter Pluss hatt ansvar for plenklipping, utvendig bossplukking med mer på senterets område. Åsane Storsenter har gitt oss positive tilbakemeldinger. Vi gir mennesker mulighet for 15

16 Lagerdrift Spekter Pluss har inngått samarbeidsavtale med flere bedrifter i Bergen om levering av tørrmat, frukt og ferskvarer til barnehager, sfo og skoler i Bergen og omkringliggende kommuner. Matvarene er basisvarer for skolekjøkken og skolekantiner, samt smørelusj og varmlunsj for skolefritidsordninger og barnehager. Det er etablert en lagervirksomhet i Storebotn 110 på Øvre Ervik, hvor et team med arbeidstakere fra Spekter Pluss utfører arbeid på lageret. Dette omfatter arbeidsoppgaver med mottak av varer fra leverandører samt plukking, pakking og sluttkontroll av ordrene før utkjøring. Gjennom denne virksomheten får barn i skoler og barnehager levert friske, førsteklasses matvarer på døren. Dette bidrar til at barna sikres et riktig kosthold og stimuleres til gode matvaner. Skole- og barnehagepersonalet avlastes med å handle inn matvarer. Dette er en spennende arbeidsplass med variert og til tider høyt arbeidstempo. Kundene foreventer å få de bestilte varene i rett mengde og til rett tid. Det blir derfor viktig å kunne arbeide nøyaktig og samarbeide med andre kolleger på avdelingen for å få varene ferdigstilt. 16

17 Pakking og montering Spekter Pluss har en stor monterings- og pakkevirksomhet i sine egne lokaler. Her mottar vi faste og sporadiske oppdrag for næringslivet i Bergensområdet. Vi har blant annet en egen gruppe som håndpakker krydder for en av landets ledende krydderprodusenter. For øvrig tar vi på oss oppdrag av forskjellig art som kan variere med sesong og fra år til år. Eksempelvis kan nevnes pakking av profileringsprodukter, masseutsendelser for det offentlige, gave- og hobbyartikler, montering og pakking av sammensatte produkter, samt andre lignende oppgaver etter oppdragsgivers beskrivelse. Vårt eget produkt Breisteinsålen pakkes også i denne avdelingen. Pakkearbeidet gir mange muligheter for deg som har behov for godt tilrettelagt arbeid og ønsker arbeidsledelse som er tett på og kan veilede og bistå deg litt ekstra. I pakkeavdelingen vil du kunne utvikle din konsentrasjonsevne og lære å arbeide målrettet med en oppgave. Dette er en avdeling for deg som liker forutsigbarhet og å ha faste rammer i hverdagen. Du vil komme til et sammensveiset, inkluderende og tett arbeidsmiljø hvor det er viktig å virke sammen i en gruppe med mange arbeidstakere. Referansekunder: Spar Kjøp, J.L.Bruvik, Hind/Olaf Ellingsen, Global Hobby, Idè House of Brands, Innomhus AS, Optimal Helse AS Vi gir mennesker mulighet for 17

18 Produksjon Den produksjonsbaserte delen av virksomheten er lokalisert i egne lokaler. Vi påtar oss produksjonsoppgaver som underleverandør til andre bedrifter i tillegg til at vi har vårt eget produkt Breisteinsålen. Vi driver også med produksjon og salg av ved i mindre omfang. Alt arbeidet utføres av våre arbeidstakere under tilsyn og veiledning av våre dyktige arbeidsledere. De tilrettelegger, forestår all nødvendig opplæring og sikrer at våre kvalitetsløfter ivaretas. Vi kan tilby følgende arbeidsoppgaver innen produksjonsområdet: Breisteinsålen Produksjon av Breisteinsålen ble overtatt av bedriften i Produktet har tradisjon og har vært produsert i lange tider før dette. Det er en anerkjent innleggssåle som lages i ull eller filt. Sålen har slått svært godt an i markedet, og oppfattes som et kvalitetsprodukt til gunstig pris. Den er ypperlig til ski- og 18

19 sjøstøvler, men ellers til de fleste typer sko for å holde seg tørr og varm på bena. Sålene blir stanset ut med spesialutformet verktøy i forskjellige størrelser. Ullsålene blir kantsydd. Etterpå klargjøres innleggssålene for forsendelse til butikker og forhandlere over hele landet. Produksjonen byr på mange forskjellige oppgaver. Helt fra forberedende arbeider med filt og ull som kommer inn i store ruller, til ferdig produkt som plastemballeres sammen med produktbeskrivelse i pakninger som kan tas rett inn i butikk. På avdelingen kan du få opplæring i bruk av stansemaskin og symaskin. Dette er et håndverk for deg som liker å arbeide selvstendig, nøyaktig og konsentrert. Pakkingen av sålene foregår i vår pakkeavdeling. Annen produksjon Spekter Pluss påtar seg å utføre enkle produksjonsoppgaver etter bestilling og i henhold til kundenes beskrivelser. Arbeidet er variert og omfatter flere typer produkter. Vi utfører både plast-, tre- og metallbearbeidende produksjon. Oppdragene har normalt lang varighet, men kan også preges av kortsiktighet og variasjon. Som eksempler kan nevnes at vi bøyer plastlister til kontorstolproduksjon, lager opphengskroker til himlingsløsninger og monterer teiner for hummerfangst. Felles for all vår produksjon er høye krav til nøyaktighet og kvalitet. Oppgavene er utfordrende og lærerike. Vi utfører også produksjon av førsteklasses norsk bjørkeved. Hovedsakelig for salg direkte til forbruker/privatkunder, men vi leverer også til bedriftsmarkedet. Arbeidet foregår for det meste utendørs, og omfatter mottak av rå ved som kappes, kløyves, pakkes, tørkes og kjøres ut til kunder. Ønsker du å jobbe med produksjonsoppgaver skal du etter en opplæringsperiode kunne arbeide effektivt og bruke tilgjenglige hjelpemidler/ produksjonsredskaper på en sikker måte. Arbeidsleder vil bistå med opplæring og veiledning slik at du får en forståelse for rutiner som gjelder for arbeidet. Du vil få trening i å samarbeide med kolleger og vil lære å møte kunder på en respektfull og høflig måte. Du vil få tildelt produksjonsoppgaver ut fra dine egne forutsetninger og interesser. Referansekunder: Rolls Royce, J.L.Bruvik AS, Industriplast, Innomhus AS Vi gir mennesker mulighet for 19

20 Kantinedrift Gjennom kantinedriften kan Spekter Pluss tilby mange arbeidsplasser med interessante og utviklende oppgaver. Arbeid på kantinene er meget populært blant våre arbeidssøkere. Vi har ansvaret for drift av 4 kantiner i Bergensområdet: Åsane videregående skole NLA Høgskolen Bergen, avdeling Breistein NLA Høgskolen Bergen, avdeling Sandviken Sandviken Sykehus I samtlige kantiner har vi faglig kompetente og dyktig kantineledere som følger arbeidstakerne gjennom hele arbeidsdagen. Grundig opplæring og individuell tilpasning gir alle mulighet til å delta i arbeidet med oppgaver som de mestrer. For eksempel matproduksjon, rydding, oppvask og betjening av kasse. Hver kantine har normalt ca. 5 arbeidstakere på jobb til enhver tid. Vi vektlegger trivsel og arbeidsglede i hverdagen som grunnlag for et godt arbeidsmiljø. Kontinuerlig utvikling av mattilbudet byr på læring og gjør det til en utfordrende og spennende jobb. Samlet skaper dette en hyggelig og god stemning i kantinene, som også smitter over på de som kjøper mat hos oss. Serveringsstedet blir en positiv opplevelse for alle. 20

21 Mattilbudet ved våre kantiner omfatter eksempelvis: Smurte brødvarer som baguetter, ciabatta, rundstykker, frokostbrød, ostehorn med mer. Varmmat som pizza, fleskepannekaker, kebab, kylling, lasagne, gryteretter med mer. Supper Kaker av forskjellige slag Stor salatbar på de fleste kantinene Salg av forskjellige melkeprodukter Drikkevarer (kaffe, te, juice, vann, med mer) Catering omfatter levering av blant annet: Varmmat / middag Supper Snitter og andre smurte brødvarer Koldtbord eller kald mat på tallerken Kaker / dessert Kaffe, te, juice, vann, med mer Er du inspirert og ønsker å søke om tilrettelagt arbeid eller arbeidspraksis ved en av våre kantiner? I tillegg til matlaging og opplæring i kantinearbeid generelt vil du lære de strenge hygienekravene som gjelder ved matlaging samt å møte kunder og besøkende i kantinen på en respektfull og høflig måte. Vi gir mennesker mulighet for 21

22 Kvalitetssikring av velferdstjenestene De ansatte i Spekter Pluss har sammen utviklet og implementert et kvalitetssystem basert på prinsippene i den europeiske kvalitetsstandarden European Quality Assurance for Social Services (equass). Dette er en virksomhetsmodell for kontinuerlig forbedring av bedriftens tjenester med målsetting om å framstå som en fremragende virksomhet i bransjen. Et gyldig, pålitelig og helhetlig sertifiseringssystem Sikrer et grunnivå av ytelse på alle nøkkelverdiene Sikrer kvalitet i tjenestene Et operasjonelt kvalitetssystem Europeisk anerkjennelse Et solid utgangspunkt for utvikling mot fremragende virksomhet. Gjennom dokumentasjon kan Spekter Pluss vise hvordan bedriften forholder seg til alle kriteriene i equass. Standarden er en sjekkliste. Organisasjonen kan vise at rutiner og dokumentasjon er kjent av de ansatte og brukes i den daglige driften, og at de ansatte har et eierforhold til rutinene. Vi har kvalitetssikret våre velferdstjenester for å møte tiltaksdeltakernes og kundens krav og slik at vi dekker egne behov. Alt i henhold til kravene i equass standarden. De som er på tiltak i bedriften sikres bedret livskvalitet Det offentlige støtteapparatet får trygghet for at vi leverer kvalitet i henhold til kravene Bedriften sikrer at velferdstjenestene utvikles over tid og kan leveres i henhold til behovet i samfunnet 22

23 Vi gir mennesker mulighet for 23

24 Åsane Senter Her finner du oss: IKEA Åsamyrane Coop Skole Langarinden 8 Gullgruven Liavegen 10 Mot Bergen sentrum Post- og besøksadresse: Til og med 14. mars 2013: Langarinden 8, 5132 Nyborg Fra og med 15. mars 2013: Liavegen 10, 5132 Nyborg AKTIVITET - FELLESSKAP - SELVFØLELSE - GLEDE Spekter Pluss AS Telefon: Faks: Vi gir mennesker mulighet for Reklamepartner.com Trykk: borge-litho.no 24

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. 2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte...

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid PERSONALHÅNDBOK for arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid Rev.13.10.2011 1 Til alle ansatte i Solstein AS... 3 Kort om Solstein... 3 Hvorfor bytte navn til Solstein:... 3 Visjon... 3 Solsteins formålsparagraf:...

Detaljer

Brekstad. Bjugn ØRLAND KOMMUNE BJUGN KOMMUNE

Brekstad. Bjugn ØRLAND KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Brekstad ØRLAND KOMMUNE Bjugn BJUGN KOMMUNE INNHOLD OM BEDRIFTEN... 3 Eierforhold og Styret... 3 Etikk... 3 Kvalitet... 4 Organisering... 4 Personalet... 6 Kompetansehevende tiltak gjennomført i bedriften....

Detaljer

VIRKSOMHETSBOK Arbeid og Aktivitet

VIRKSOMHETSBOK Arbeid og Aktivitet VIRKSOMHETSBOK Arbeid og Aktivitet Innhold 1. Innledning... 3 2. Presentasjon av Arbeid og Aktivitet... 4 2.1 HISTORIKK...4 2.2 ORGANISASJON...5 KONTAKTINFORMASJON...6 2.3 TILTAK OG TILBUD...7 2.4 MÅLGRUPPER...11

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

ORGANISASJONSKART 2011

ORGANISASJONSKART 2011 ORGANISASJONSKART 2011 Nordpolen Industrier AS Sinsenveien 53 B 0585 Oslo Tlf.: 22 79 58 80 Faks.: 22 79 58 90 E-post: firmapost@nordpolen.no www.nordpolen.no Nordpolen Industrier AS eies av Stiftelsen

Detaljer

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1 2014 Årsrapport Biva 2014 Tiltakene Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring Biva as Årsrapport 2014 1 Innledning Biva as er en vekstbedrift eid av Grimstad, Lillesand og Birkenes

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

November 2014 LOKAL BEDRIFT MED MANGE GODE TILBUD

November 2014 LOKAL BEDRIFT MED MANGE GODE TILBUD November 2014 LOKAL BEDRIFT MED MANGE GODE TILBUD Bokbinderi Lupros bokbinderi tar imot bestillinger på små og store opplag, og vi foretar reparasjoner. Alt blir laget for hånd, og du kan få den innbindingen

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Fagopplæring i bedrift

Fagopplæring i bedrift Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Byggfag

Detaljer

Velkommen Sist oppdatert: 19.05.2014 Side ~ - 1 - ~

Velkommen Sist oppdatert: 19.05.2014 Side ~ - 1 - ~ Velkommen Hasvo ble den 3.1.2013 re-sertifisert i henhold til EQUASS Assurance, det kvalitetssikrer tjenestetilbudet vi leverer til NAV og andre interesseparter. Sertifisering i henhold til EQUASS sikrer

Detaljer

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Ringer i Vannet Magne Bråthen og Lise Lien NHO-prosjektet Ringer i Vannet ønsker å motivere medlemsbedriftene til å bidra i arbeidet med å inkludere personer med redusert arbeidsevne i større grad enn

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863

EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863 EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863 HOT TRAIN Et prosjekt med fokus på utvikling av en metodikk

Detaljer