AKTIVITET - FELLESSKAP - SELVFØLELSE - GLEDE. Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKTIVITET - FELLESSKAP - SELVFØLELSE - GLEDE. Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet!"

Transkript

1 AKTIVITET - FELLESSKAP - SELVFØLELSE - GLEDE Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet!

2 Innhold: Side 3: Side 5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 12: Hvem er Spekter Pluss? Tradisjonsrik bedrift / Bedriftens formål Arbeidssøker Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Praksisplass for elever i videregående skole med særskilte behov (PP) TEKNIKK OG PRODUKSJON: Side 14: Side 16: Side 18: Side 20: Maskin & Mekanikk Rydde- & Renholdstjenester Vedproduksjon Breisteinsålen LAGER OG LOGISTIKK: Side 23: Side 24: Pakking & Montering Bare Barnematen KANTINEDRIFT: Side 26 : Mat & Glede Side 30: Kontaktpersoner 2

3 Hvem er Spekter Pluss? Spekter Pluss er et arbeidsmarkedstiltak for arbeidstakere som trenger tilrettelagt arbeid eller som trenger å styrke sine muligheter for å komme tilbake i arbeid / utdanning. Bedriften har et tett samarbeid med NAV og tilbyr: VTA APS PP Varig tilrettelagt arbeid Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Praksisplasser for elever i videregående skole med særskilte behov Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! 3

4 4

5 Tradisjonsrik bedrift Spekter Pluss er et nytt navn på en tradisjonsrik bedrift. Den ble etablert som aksjeselskap allerede i 1991 under navnet Breistein Industrier AS. Bergen kommune står som eier av bedriften. Spekter Pluss har 17 ordinært ansatte (veiledere og administrasjon) og nærmere 70 tilrettelagte arbeidsog praksisplasser. Bedriften er underlagt arbeidsmarkedsetatens retningslinjer for arbeidsplasser innen VTA og APS. Søkere til bedriften kan henvende seg til sitt lokale NAV kontor, eller ta direkte kontakt med oss for en omvisning. Bedriftens formål Formålet med virksomheten er å tilrettelegge arbeidsplassene slik at alle kan delta i et fellesskap, gjøre meningsfulle arbeidsoppgaver og få en avklaring i forhold til sine muligheter på arbeidsmarkedet. Bedriftens veiledere bistår med kartlegging av den enkeltes kompetanse, ressurser og interesser. Gjennom kvalifisert veiledning, trening og opplæring, skal den enkelte arbeidssøker få mulighet til å utvikle sine ressurser. Bedriften fremstiller varer og tjenester for det ordinære bedriftsmarkedet og utfører oppgaver av høy kvalitet. Spekter Pluss er meget konkurranse- og leveringsdyktig. Bedriften kan tilby et spekter av arbeidsoppgaver innen mekanisk produksjon, ved- og såleproduksjon, lager og logistikk, kantine, pakking og renhold. Det er en viktig målsetting at Spekter Pluss oppleves som en trivelig arbeidsplass. Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! 5

6 Arbeidssøker Hos Spekter Pluss vil arbeidssøker møte en hyggelig veileder som kartlegger hans / hennes kompetanse, ressurser og interesser i forhold til muligheter i arbeidslivet. Den første tiden i bedriften vil være en generell avklarings- og utprøvingsfase. Gjennom veiledning og trening både på arbeidsmessige og sosiale ferdigheter, vil arbeidssøker finne frem til de riktige arbeidsoppgavene og dermed få en avklaring i forhold til arbeid og / eller utdanning. Spekter Pluss gir arbeidssøker en individuell handlingsplan og en fast kontaktperson i bedriften. Den individuelle handlingsplanen utarbeides i samarbeid med arbeidssøker, bedrift og NAV. Arbeidssøker vil få utlevert en håndbok med nyttig informasjon og en beskrivelse av hvilke rettigheter og plikter han / hun har under oppholdet i bedriften. Vi stiller høye krav til helse -, miljø - og sikkerhetsarbeid i bedriften. Vi arbeider kontinuerlig med forbedringer og utvikling av rutiner og fysiske forhold. Et godt arbeidsmiljø har vår høyeste prioritet. Alle ansatte er involvert i dette arbeidet. På denne måten skaper vi trygge arbeidsplasser. 6

7 Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! 7

8 VTA Varig tilrettelagt arbeid Har du en yrkeshemning som gjør at du trenger tilrettelagt arbeid? Da er vi rett arbeidsplass for deg! Alle som mottar uføretrygd kan søke tilrettelagt arbeid hos oss. Hva kan vi gjøre for deg? Vi tilrettelegger arbeidsoppgavene i forhold til dine individuelle behov og forutsetninger. Vi gir individuell opplæring slik at du kan utvikle dine ressurser og tilegne deg nye ferdigheter. Vi gir deg tett oppfølging og veiledning slik at du skal føle deg trygg i arbeidssituasjonen. Vi setter dine ønsker og behov i fokus og gir deg mulighet til personlig utvikling. Hos oss kan du velge mellom forskjellige typer arbeid alt etter hva som passer for deg. 8

9 Vi tilbyr arbeid innen: mekanisk arbeid vedproduksjon såleproduksjon lager og logistikk kantinearbeid pakkearbeid bossrydding I alle avdelingene får du veiledning og opplæring av våre kyndige arbeidsledere. Synes du dette høres interessant ut? Da kan du ta kontakt med oss for avtale om en utforpliktende omvisning, eller du kan møte opp på vår åpne omvisning hver onsdag kl Hvis du har bestemt deg for å søke arbeid hos oss, tar du kontakt med NAV-kontoret der du bor. Der vil de hjelpe deg med søknaden. Etter at vi har fått søknaden din fra NAV, tar vi kontakt med deg. Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! 9

10 APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Trenger du hjelp til å styrke dine muligheter for å komme tilbake i arbeid eller utdanning? Vi tilbyr kartlegging og et opplegg basert på dine behov og erfaringer. tett oppfølging av attføringskonsulent og dyktige arbeidsledere. muligheter til å utvikle dine ressurser og tilegne deg ny kunnskap og nye ferdigheter. et trygt og inkluderende arbeidsmiljø. Spekter Pluss ble i 2003 godkjent som tiltaksarrangør for arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS). Vi skal bidra til at du gjennom arbeidspraksis, veiledning og tett oppfølging, får en avklaring i forhold til arbeidslivet. Dette vil styrke dine muligheter til å komme tilbake i arbeid eller utdanning. AKTIVITET FELLESSKAP SELVFØLELSE GLEDE Gjennom aktivitet og fellesskap, ønsker vi å bidra til at du får mer tro på deg selv og opplever mestring og glede. 10

11 Vi kan gi deg arbeidspraksis innen disse områdene: Kantinearbeid Vi har ansvaret for driften av fem kantiner i Bergensområdet. Her vil du få opplæring i alle oppgavene knyttet til den daglige driften. Du kan også ta fagbrev innen institusjonskokkefaget. Teknikk & Produksjon Spekter Pluss har samarbeidet med mange store kunder i lang tid. Avdeling for Teknikk & Produksjon har derfor utviklet seg til å bli en forutsigbar, kompetent og kvalitetsbevisst avdeling. Spekter Pluss driver i hovedsak som underleverandør. Her produseres og monteres deler av metall, plast og gummi, og det stilles høye krav til nøyaktighet. Lager/ logistikk / sjåfør Bare Barnematen er avdelingen som plukker og kjører ut dagligvarer til mange barnehager i Bergen. Arbeidsoppgavene er mange og varierte i et hektisk miljø som stiller krav til nøyaktighet og ryddighet. Vi kan også tilby individuelt tilpassede kurs innen: personlig økonomi jobbsøking Hvis du er interessert, tar du kontakt med saksbehandleren din på NAV. Når NAV har kontaktet oss, kaller vi deg inn til samtale og omvisning slik at vi kan avtale et opplegg som passer for deg. Åpen omvisning hver onsdag kl Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! 11

12 PP Praksisplass for elever i videregående skole med særskilte behov Ønsker du arbeidspraksis tilpasset dine behov og forutsetninger? Vi tilbyr: kartlegging og et opplegg basert på dine behov og forutsetninger. tett oppfølging fra skole, bedriftens pedagogiske personale og dyktige arbeidsledere. muligheter til å utvikle dine ressurser og tilegne deg ny kunnskap og nye ferdigheter. et trygt og inkluderende arbeidsmiljø. Spekter Pluss har siden 1999 hatt avtale med Hordaland fylkeskommune om praksisplass for elever i videregående skole med særskilte behov. 12

13 Vi skal bidra til at du får kartlagt din arbeidsevne og sosiale tilpasningsevne på arbeidsplassen. Målsetting i den individuelle læreplanen fra skolen er retningsgivende for kartleggingen. Når perioden med praksisplass er avsluttet, blir det utarbeidet en sluttrapport som sendes til skolen. I Spekter Pluss kan vi tilby deg arbeidsutplassering innen følgende områder: Kantinearbeid Vi har ansvaret for driften av fem kantiner i Bergensområdet. Der kan du få arbeidstrening i å lage og tilberede mat, kundebehandling, rydding og renhold. Målet er at du skal finne arbeidsoppgaver som du kan mestre og trives med. Teknikk & Produksjon Spekter Pluss har samarbeidet med mange store kunder i lang tid. Avdeling for Teknikk & Produksjon har derfor utviklet seg til å bli en forutsigbar, kompetent og kvalitetsbevisst avdeling. Spekter Pluss driver i hovedsak som underleverandør. Her produseres og monteres deler av metall, plast og gummi, og det stilles høye krav til nøyaktighet. Vi har egen vedproduksjon samt rydde- og renholdstjenester. Lager/ logistikk Bare Barnematen er avdelingen som plukker og kjører ut dagligvarer til mange barnehager i Bergen. Arbeidsoppgavene er varierte i et hektisk miljø som stiller krav til nøyaktighet. Pakkeavdelingen Avdelingen har oppdrag fra ulike kunder. Vi pakker blant annet krydder, diverse hobbyartikler, skruer og selvsagt våre egne såler. Hvis du er interessert, tar du kontakt med: Spekter Pluss v/ attføringsavdelingen Langarinden Nyborg tlf. nr Åpen omvisning hver onsdag kl Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! 13

14 Maskin & Mekanikk Avdeling for Teknikk & Produksjon Arbeidssøker Maskin & Mekanikk omfatter flere produktergrupper. Arbeidet er allsidig, og har et stort mangfold med varierende vanskelighetsgrad for den enkelte arbeidstaker. Oppgavene her er utfordrende og lærerike. Arbeidslederene er meget erfarne og fordeler oppgaver ut fra arbeidstakernes kunnskaper og erfaringer. Her produseres og monteres deler med høye krav til nøyaktighet innen alt av metall. Vi har også oppgaver innen plast og gummi. Det er et mål å gjøre bedriften så effektiv og kvalitetssikker som mulig. Ut fra mange års erfaring har vi tilpasset produksjonsredskaper, maskiner og arbeidsrutiner til arbeidstakerne. Dette krever at vi er kreative og har forståelse både for kunder og de som arbeider hos oss. Produktene Innen Maskin & Mekanikk produseres det meste innen mekanisk industriarbeid. Vi er underleverandør og en produksjonsbedrift. Gjennom et langvarig samarbeid med flere større og mindre lokale industribedrifter, har vi utviklet oss til å bli en forutsigbar, kompetent og kvalitetsbevisst mekanisk leverandør. Bedriften har maskiner for kapping, bøying, dreiing, fresing, stansing og knekking. Vi utfører arbeid innen mekanisk produksjon samt pakke og monteringsarbeid Vi er kjent for kvalitet og leveringsdyktighet overfor våre oppdragsgivere Ta kontakt, og prøv oss! Arbeidsleder: Inge Teigland Direkte tlf E-post: Referansekunder: Rolls Royce Arta J. L. Bruvik AS Frank Mohn AS Industriplast og Fly By Night. 14

15 Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! 15

16 Rydde- & Renholdstjenester Avdeling for Teknikk & Produksjon Teknikk & Produksjon har et eget team som jobber med rydde og renholdstjenester. Vi jobber opp mot store sentre, butikker, borettslag og private med alt innen rydde- og renholdstjenester. Om sommeren tar vi oss av plenklipping og om vinteren snørydding. Disse oppgavene gjøres til faste tider, avtalte priser og inngåtte kontrakter eller som enkeltoppgaver når det er behov for det. De fleste kvier seg for rydde- og renholdsarbeid, og har vanskelig for å sette av tid til oppgavene. Vårt team gleder seg til arbeidet og rykker gjerne ut på kort varsel. Vi har god erfaring med forskjellige rengjørings- og ryddeoppgaver, og vi er effektive. Vi fikk BIR s miljøpris for Åsane i 2006 for vårt arbeid med å holde det rydding og rent i Åsane distriktet. Arbeidssøker Ønsker du å arbeide utendørs og er et ordensmenneske, kan denne avdelingen være den rette for deg. Arbeidsleder: Inge Helgesen Direkte tlf E-post: Referansekunder: Åsane Stor Senter Bergen kommune Ikea Coop ekstra Nyborg G Sport Åsaneparken Plantasjen Åsaneparken 16

17 Åsane Storsenter samarbeider med Spekter Pluss as. I de siste to årene har Spekter Pluss as hatt ansvaret for all plenklipping og utvending bossplukking på senterets område. Åsane Storsenter er særdeles fornøyd med det arbeid som Spekter Pluss sine medarbeidere utfører. Vi ser frem til nok et godt samarbeidsår i Sverre Østvold Driftsleder Åsane Storsenter Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! 17

18 Vedproduksjon Avdeling for Teknikk & Produskjon Avdeling for Teknikk & Produksjon produserer også førsteklasses norsk bjørkeved. Veden kappes, kløyves, tørkes og pakkes i sekker ved bedriften. Denne selges så til små og store kunder, både private og bedrifter. Produksjonen foregår gjennom hele året med utkjøring om høst og vinter. Vi er fast leverandør til mange store bensinstasjoner. Arbeidssøker Ønsker du å arbeide med vedproduksjon får du en variert arbeidsdag både utendørs og innendørs samt mulighet til å være med å levere til kunder. Ønsker du å kjøpe bjørkeved, ta kontakt på tlf eller send en E-post: til: Førsteklasses bjørkeved Leveres i 40 ltr sekker Kan hentes, eller vi kan levere. Utleveringsted er Langarinden 8, Nyborg i Åsane 18

19 Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! 19

20 Breisteinsålen Avdeling for Teknikk & Produksjon Breisteinsålen har vi produsert siden Den er en anerkjent innleggssåle med høy kvalitet. Sålen har slått svært godt an i markedet på grunn av sin rimelige pris og sin gode kvalitet, blant annet har Forsvaret brukt den. Den er ypperlig til ski- og sjøstøvler og ellers for alle som vil holde seg tørre og varme på bena. Sålen blir stanset ut i forskjellige størrelser og kantsydd. Etterpå går den til pakking og distribusjon. Sålene selges direkte til butikker og grossister over hele landet. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å bli forhandler. Arbeidssøker Breisteinsålen produseres i ull eller filt og stanses ut med spesialutformet verktøy i en stansemaskin. Sålene går deretter til kantsying og pakking. Arbeidstakere på denne avdelingen har et interessant og variert arbeid med et tradisjonsrikt produkt. Arbeidsleder: Wenche Teigland Direkte tlf E-post: Referansekunder: Spar Kjøp Forsvaret Victoria arbeidstøy Marinor 20

21 Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! 21

22 22

23 Pakking & Montering Avdeling for Lager & Logistikk Spekter Pluss har to pakkeavdelinger. Her mottar vi både faste og sporadiske oppdrag for næringslivet og industrien. Vi har en egen avdeling som håndpakker krydder for en av landets ledende krydderprodusenter. Vi tar alle typer pakkeoppgaver. Eksempelvis kan nevnes pakking og foliering av trykksaker, påklebing av adresselapper samt pakking av saker og ting av alle slag. Avdelingen har et spekter av muligheter for deg som kunde, og her er mange oppgaver for deg som ønsker stor variasjon i din arbeidsdag. Arbeidsledere: Wenche Teigland Direkte tlf E-post: Berit Skudal Direkte tlf E-post: Referansekunder: Spar Kjøp Nera Slovakia J.L Bruvik Hindu- Olaf Ellingsen Global hobby Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! 23

24 Bare Barnematen Avdeling for Lager & Logistikk Pakking og utkjøring av mat til barnehager er vårt nyeste produktområde. Dette er en avdeling som pakker og leverer tørrmat, frukt og ferskvarer til barnehager og Sfo er i Bergen og omegn. Vi samarbeider med store grossister og leverandører i Bergensområdet. Målsettingen er å sikre barna et riktig kosthold, stimulere til gode matvaner og ikke minst avlaste barnehagepersonalet i arbeidet med å sette opp menyer og handle inn matvarer. Barnehagene får levert friske, førsteklasses matvarer på døren. I samarbeid med barnehagene/sfo ène kan vi utarbeide faste menyer og leveringer. Alle bestillinger gjøres elektronisk og på nett. Arbeidssøker Ønsker du å arbeide på denne avdelingen, kreves det opparbeiding av stor nøyaktighet og punktlighet. Du vil få jobbe innen hele logistikkjeden fra innkjøp, lagerhåndtering, pakking, databehandling, kundebehandling, transport og varelevering. Du vil jobbe i en spennende og hektisk avdeling med mange gode læreområder. Arbeidsleder Tone Johnsen Direkte tlf E-post: 24

25 Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! 25

26 Mat & Glede Avdeling for kantinedrift Arbeidssøker Arbeid på kantinen er meget populært blant våre arbeidssøkere. Spekter Pluss har ansvar for drift av til sammen fem kantiner fordelt på videregående skoler, høyskoler og personalkantiner. Arbeidstakerne har alltid en dyktig kantineleder med seg i det daglige arbeidet. Her får arbeidstakerne delta i mange forskjellige arbeidsoppgaver, både matlaging, produksjon og salg. Fra kantinene leveres det også smørbrød, kaker og varmmat på bestilling. Godt miljø Hos oss legges det stor vekt på et høyt faglig nivå med dyktige kantineledere. Vi gir alle arbeidstakerne en god opplæring i et trygt og godt arbeidsmiljø samtidig som vi ivaretar det hyggelige sosiale miljøet med tilpassede arbeidsoppgaver for alle. Kantinene Kantinevirksomheten til Spekter Pluss foregår i Sandviken og Åsane-distriktet. Bedriften ser stadig på nye muligheter til ekspansjon samt videreutvikling av våre eksisterende kantiner både når det gjelder produkter og tjenester. 26

27 Spekter Pluss drifter følgende kantiner: Personalkantinen på Nyborg Åsane videregående skole NLA Høgskolen Bergen, avdeling Breistein NLA Høgskolen Bergen, avdeling Sandviken Personalkantinen Sandviken Sykehus Selges ved våre kantiner: Smurte brødvarer som baguetter, ciabatta, rundstykker, frokost-brød og ostehorn med mer. Varmmat som pizza, fleskepannekaker, kebab, kylling, lasagne, gryteretter med mer. Forskjellige kaker. Stor salatbar på de fleste kantiner. Salg av Tine-varer og andre sunne drikkevarer. Catering Produksjon og servering av varm og kald mat til ulike arrangementer internt på huset. Produksjon og levering av varm og kald mat til andre arrangementer. Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! 27

28 Har du behov for mat og drikke? Ta kontakt med den lokale kantineleder! Vi driver med produksjon og salg av påsmurte brødvarer som baguetter, ciabatta, rundstykker, smørbrød, m.m.produksjon og salg av ulike typer varmmat som pizza, fleskepannekaker, kebab, kylling m.m. Vi driver også med produksjon og salg av kaker til jubileum og store dager. Catering Produksjon og servering av varm og kald mat til ulike arrangementer. Produksjon og levering av varm og kald mat til overtidsarbeid, lunsj og andre anledninger. 28

29 Kontaktpersoner kantine: Personalkantinen på Nyborg Kantineleder Geir Myhre tlf E-post: Åsane videregående skole: Kantineleder Lillian Tverelv tlf E-post: NLA Høgskolen Bergen, avdeling Breistein Kantineleder Ingvill Raknes tlf E-post: NLA Høgskolen Bergen, avdeling Sandviken Kantineleder Britt Eikemo tlf E-post: Personalkantinen Sandviken Sykehus Kantineleder Trine Johansen Aga tlf E-post: Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! 29

30 Har du behov for våre produkter og tjenester? Prøv oss! Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om oppgavene dine! Enten det er en stor og langvarig oppgave, eller en liten oppgave som du skal ha ferdig så fort som mulig, løser vi det meste til en rimelig pris. Daglig leder Knut Årnes direkte tlf E-post: Produksjon- og markedsleder Ronald Simonsen direkte tlf E-post: Driftsleder Kantiner Geir Myhre direkte tlf E-post: Personal-og attføringsleder Siv Otto direkte tlf E-post: Administrasjonskonsulent Christian Toft direkte tlf E-post: Arbeidsleder Pakking & Montering og Breisteinsålen Wenche Teigland direkte tlf E-post: 30

31 Arbeidsleder Pakking & Montering Berit Skudal direkte tlf E-post: Arbeidsleder Maskin & Mekanikk Inge Teigland direkte tlf E-post: Arbeidsleder Rydde- og Renholdstjenester samt Vedproduksjon Inge Helgesen direkte tlf E-post: Arbeidsleder Bare Barnematen Tone Johnsen direkte tlf E-post: Sjåfør Bare Barnematen Ottar Angelskår direkte tlf E-post: Arbeidsleder Personalkantinen på Nyborg Geir Myhre direkte tlf E-post: Arbeidsleder kantine Åsane Videregående Skole Lillian Tverelv direkte tlf E-post: Arbeidsleder NLA Høgskolen Bergen, avdeling Breistein Ingvill Raknes direkte tlf E-post: Arbeidsleder NLA Høgskolen Bergen, avdeling Sandviken Britt Eikemo direkte tlf E-post: Arbeidsleder kantine Sandviken Sykehus Trine Johansen Aga direkte tlf E-post: Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! 31

32 Her finner du oss: IKEA Åsamyrane Coop Skole Skole Plantasjen Åsane Senter Gullgruven Langarinden Mot Bergen sentrum Spekter Pluss AS Telefon: Faks: Besøks- og postadresse: Langarinden Nyborg

Aktivitet - Fellesskap - Selvfølelse - Glede

Aktivitet - Fellesskap - Selvfølelse - Glede Aktivitet - Fellesskap - Selvfølelse - Glede Vi gir mennesker mulighet for Innhold: Side 03: Side 05: Side 06: Side 06: Side 08: Side 10: Side 12: Side 14: Hvem er Spekter Pluss? Bedriftens virkeområde

Detaljer

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. 2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte...

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

BEREDT AS MULIGHETER VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES VED Å SKAPE GLEDE SERVICE KOMPETANSE. beredt. Vi bidrar til at andre lykkes

BEREDT AS MULIGHETER VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES VED Å SKAPE GLEDE SERVICE KOMPETANSE. beredt. Vi bidrar til at andre lykkes BEREDT AS MULIGHETER VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES VED Å SKAPE GLEDE KOMPETANSE SERVICE beredt Vi bidrar til at andre lykkes BEREDT AS 1969 Beredt Gruppen ble grunnlagt i 1969 02 VI BIDRAR TIL AT ANDRE

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

God attføring åpner næringslivets dører. Innholdsfortegnelse

God attføring åpner næringslivets dører. Innholdsfortegnelse Jubileumsberetning Innholdsfortegnelse Adm.dir. 3 Om Prima, Visjon og hovedmål, Verdier 4 Hilsen fra Trondheim kommune 5 Hilsen fra Trondheim Røde Kors 6 Hilsen fra NAV 7 Etableringen av Prima 8 Historien

Detaljer

Årsrapport 2013. Nordpolen Industrier AS besøker Arbeids- og sosialkomiteen med ASVL på Stortinget fredag 6. desember 2013

Årsrapport 2013. Nordpolen Industrier AS besøker Arbeids- og sosialkomiteen med ASVL på Stortinget fredag 6. desember 2013 Årsrapport 2013 Nordpolen Industrier AS besøker Arbeids- og sosialkomiteen med ASVL på Stortinget fredag 6. desember 2013 ORGANISASJONSKART 2013 Styret ved Nordpolen Industrier AS Vigdis Pedersen (leder)

Detaljer

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1 2014 Årsrapport Biva 2014 Tiltakene Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring Biva as Årsrapport 2014 1 Innledning Biva as er en vekstbedrift eid av Grimstad, Lillesand og Birkenes

Detaljer

Bilag avisa Sør-Trøndelag. Svanem AS skal bidra til kompetanseheving, utvikling og livskvalitet.

Bilag avisa Sør-Trøndelag. Svanem AS skal bidra til kompetanseheving, utvikling og livskvalitet. Bilag avisa Sør-Trøndelag Mange nye muligheter Svanem AS skal bidra til kompetanseheving, utvikling og livskvalitet. Ansatte i Svanem AS: Odd Jarle Svanem, daglig leder, bedriftspedagog, økonomi og møbelsnekker.

Detaljer

Fra industribedrift til kompetansebedrift

Fra industribedrift til kompetansebedrift Dalebakken 4 Pb. 1061, 9503 Alta Telefon: 78 45 62 60 Faks: 78 45 62 65 E-post: post@aksis.no Fra industribedrift til kompetansebedrift Aksis AS har vært i kontinuerlig omstilling de siste årene. Fra vanskelige

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

Tilbake i jobb med OrbitArena

Tilbake i jobb med OrbitArena INFORMASJONSAVIS 2015 Tilbake i jobb med OrbitArena OrbitArenas viktigste oppgave er å hjelpe mennesker tilbake i arbeid. Les historien om Per Holm på side 2 og 3. Les også: OrbitArena driver Ankertunet

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

ORGANISASJONSKART 2011

ORGANISASJONSKART 2011 ORGANISASJONSKART 2011 Nordpolen Industrier AS Sinsenveien 53 B 0585 Oslo Tlf.: 22 79 58 80 Faks.: 22 79 58 90 E-post: firmapost@nordpolen.no www.nordpolen.no Nordpolen Industrier AS eies av Stiftelsen

Detaljer

ÅRSBERETNING. Midtun Vekst AS - skaper veien til mestring

ÅRSBERETNING. Midtun Vekst AS - skaper veien til mestring ÅRSBERETNING 2014 AS - skaper veien til mestring 1 EQUASS Assurance has been awarded to AS Norway for the following services/departments: VTA - Varig tilrettelagt arbeid APS - Arbeidspraksis i skjermet

Detaljer

Salgsfaget innbefatter salg av både produkter og tjenester i alle bransjer.

Salgsfaget innbefatter salg av både produkter og tjenester i alle bransjer. Salgsfaget En fagarbeider i salgsfaget har kompetanse til å utføre alle oppgaver som hører til i en salgsprosess. En dyktig selger skal ivareta kundens behov og skape en positiv opplevelse av selve salgssituasjonen.

Detaljer

søknad, CV og intervju

søknad, CV og intervju søknad, CV og intervju IKONER: Dersom du vil ha sommerjobb i sommer, er det en del ting du bør vite. Her kommer en rekke gode tips for alle som er på jakt etter sommerjobb. Brosjyren inneholder også mal

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR HØSTKONFERASEN - SE MIDTEN SIDE 26 SIDE 22 SIDE 20 SIDE 5 FRANK LEHMANN FORTELLER OM PREGO

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR HØSTKONFERASEN - SE MIDTEN SIDE 26 SIDE 22 SIDE 20 SIDE 5 FRANK LEHMANN FORTELLER OM PREGO LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 2 2013 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR HØSTKONFERASEN - SE MIDTEN SIDE 5 SIDE 20 SIDE 22 SIDE 26 HJELPTILHJELP.NO INTERVJU MED OVE HERADSTVEIT TILLITSPERSON.NO ET FELLES NETTVERK FOR

Detaljer

Årsrapport for ASVO Bjørkelangen AS 2013

Årsrapport for ASVO Bjørkelangen AS 2013 for ASVO Bjørkelangen AS ASVO Bjørkelangen AS Stasjonsveien 27 1940 Bjørkelangen 63 85 38 00 post@asvobjl.no 28.02. Side 2 av 28 1. FORORD ASVO Bjørkelangen har gjennom 2012- forberedt «nye» ASVO Bjørkelangen

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT HØSTKONFERANSEN 2012-16, 17 OKT PÅMELDINGSSKJEMA I MIDTEN AV BLADET SIDE 24 SIDE 22 SIDE 26 TILBUD FOR ELDRE FUNK- SJONSHEMMEDE

LANDSRÅD-NYTT HØSTKONFERANSEN 2012-16, 17 OKT PÅMELDINGSSKJEMA I MIDTEN AV BLADET SIDE 24 SIDE 22 SIDE 26 TILBUD FOR ELDRE FUNK- SJONSHEMMEDE LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 2 2012 WWW.LAFY.NO HØSTKONFERANSEN 2012-16, 17 OKT PÅMELDINGSSKJEMA I MIDTEN AV BLADET SIDE 22 TILBUD FOR ELDRE FUNK- SJONSHEMMEDE SIDE 24 ARBEIDSOMME KARER PÅ BKA SIDE 26 ENDELIG

Detaljer

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Revidert utgave 13. april 2010 Innhold I. Innledning:... 3 I. Målsetting... 4 II. Verdigrunnlag... 4 1. Holdninger og menneskesyn...

Detaljer

Årsrapport 2012. Senter for yrkeskvalifisering

Årsrapport 2012. Senter for yrkeskvalifisering Årsrapport 2012 Senter for yrkeskvalifisering 2 Hapro Årsrapport 2012 Nyskaping for et framtidig samfunn! Hapros bransjer Hapro Electronics leverer produkter og tjenester til kunder innen tele kommunikasjon,

Detaljer

Hva er livskvalitet? Innhold

Hva er livskvalitet? Innhold Hva er livskvalitet? Vi tror det blant annet handler om mestrings evne og trivsel på arbeidsplassen. Det opplever vi hver dag når vi ser at deltakere opplever mestring på flere plan, som igjen setter dem

Detaljer

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet // Entreprenør som tenker nytt INNHOLD Forord Side 2 Nytt fellesskap skal gi enklere NAV-hverdag

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre

TUNET AS. - et skritt videre TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Sammendrag 3 Målsettinger 2012 5 Organisasjonskart pr 31.12.2012 8 Tiltak og tiltaksplasser 9 Styret og styrets arbeid 11 Økonomi 12

Detaljer

Avdelinger på Arbeid og Kvalifisering. aok-larvik.no

Avdelinger på Arbeid og Kvalifisering. aok-larvik.no p] s s o r Du finne /aok.larvik k faceboo Avdelinger på Arbeid og Kvalifisering aok-larvik.no Vi tilbyr aktiviteter og tilrettelagt arbeid for mennesker som av ulike årsaker har behov for det. Den enkeltes

Detaljer