Hvem er vi og hva kan vi tilby

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvem er vi og hva kan vi tilby"

Transkript

1 Hvem er vi og hva kan vi tilby Vil du være med å bestemme din egen hverdag Du kan enkelt lære å kvitte deg med indre og ytre stress. Dette vil gi deg tilgang til hele ditt potensial, slik at du blir bevisst de muligheter du har som menneske. Det ubevisste sinnet styrer en stor del av vårt liv og hvordan vi opplever vår egen hverdag. For å kunne jobbe bevisst med det ubevisste har vi utviklet en egen metode som vil kunne bidra til at du blir mer bevisst på hvordan DU velger å leve DITT liv. BestSolution sitt formål Det går ut på å lære oss å kunne se at vi spiller et spill som vi kan kalle "LIVET". Vi er ikke tilstede i vårt eget liv, men lever livet slik vi tror det forventes av oss. Kjenn etter, lever du det livet du ønsker? Tar du egne valg ut ifra deg selv, eller fra det som forventes? Vi har utviklet en metode som kan hjelpe oss mennesker til å få det bedre i sitt eget liv. Vi har da tatt utgangspunkt i hvordan vi skaper vårt liv. En hverdag som i dag ofte er basert på frykt, betingelser, krav og usunne forventninger. Hvilke drama eller mønster lever vi i og hvilke roller spiller vi. Vi hjelper deg ut av disse rollene og gir deg redskaper for å ta mer styring over egne valg og eget liv. Metoden handler om bevisstgjøring og om å lære seg å se og forstå dramaene, mønstrene og rollene vi spiller - for det er først da vi er i stand til å gjøre noe med det. Dette vil være vårt utgangspunkt eller starten på veien til bevisstgjøring. MÅLET er at alle skal bli bevisste på at alt handler om "Deg selv" og hva DU kan gjøre med DITT liv. Hva hver enkelt kursdeltager vil kunne forvente etter endt kurs: En bedre hverdag på jobben og i livet Et bedre arbeidsmiljø Større nærvær til seg selv og andre Bli en bedre leder både på jobb og ellers i livet Mindre stress og større indre ro Økt produktivitet og bedre fokus Større mestringsfølelse ut fra egendefinerte mål Bedre psykisk og fysisk helse Større livsglede

2 En bedre hverdag på jobben - i livet Dette er et opplegg som både skal bevisstgjøre og hjelpe den enkelte til å få en bedre hverdag. Vi tar utgangspunkt i de utfordringene man står overfor i livet. Hver enkelt kursdeltager vil få mer kunnskap om følgende emner: Hvorfor du tar dine valg i livet. Hvilke ubehag de skaper. Hva er årsaken til ditt ubehag. Konsekvensene av valgene du tar. Kartlegg deg selv ved hjelp av strategisystemet. Lage en ny livsstrategi, med mål innenfor den rammen du mestrer. Bli en aktiv skaper av ditt eget liv med større livsglede Programmet skal medvirke til at den enkelte deltager blir en aktiv skaper av eget liv, mer livsglede, mot og ikke lenger lar seg styre av uhensiktsmessig handlinger. Ta vare på seg selv på en god måte. Få et bedre arbeidsmiljø større nærvær Bevisstgjøring og hjelp den enkelte til å etterleve Arbeidsmiljølovens målsetting: å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet, å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon, å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet, å bidra til et inkluderende arbeidsliv. Programmet skal medvirke til at den enkelte arbeidstaker får større innvirkning på egen arbeidssituasjon ut fra sine individuelle forutsetninger. Og åpne opp for et bedre og mer inkluderende arbeidsmiljø. Hvordan bli en bedre leder Dette er et opplegg som skal bevisstgjøre og hjelpe den enkelte leder til å: Ta hensiktsmessige beslutninger i hverdagen. Klarere mål på en enkel og effektiv måte ved hjelp av strategisystemet. Bli en bedre veileder. Få klarere rollefordelinger. Få frem de beste ressursene til de ansatte. Større fokus på fremdrift og mål ved hjelp av strategisystemet. Bedre prosjektgjennomføring, ved hjelp av prosjektstyringsverktøyet. Programmet skal medvirke til at den enkelte arbeidstaker skal få større trivsel på arbeidsplassen. Setter fokus på de sterkeste sider hos hver enkelt ansatt. Øker trivsel og ytelse i arbeidstiden.

3 Arbeidsmetode BestSolution har utviklet en egen metode for kartlegging og bevisstgjøring om hvilke belastninger den enkelte opplever og utsettes for. I dette eksemplet tar vi for oss arbeidsmiljøet. Metoden bedriften bruker hjelper den enkelte til selv å ta større ansvar og mulighet til å ivareta et godt og helsefremmende arbeidsmiljø. Målet med dette er å bevisstgjøre den enkelte arbeidstaker om helseplager og belastninger uhensiktsmessig stress og arbeidsbelastninger kan føre til. I tillegg åpne for bedre og mer målrettet kommunikasjon rundt slike spørsmål. Skissa nedenfor viser i grove trekk hva man vil legge vekt på i denne kartleggingsfasen. I kartleggingsfasen benytter man strategiverktøyet til BestSolution. Vi tar for oss de eksponeringene som gjelder for deres bedrift. Ofte ser vi at det er ulike utfordringer på ulike avdelinger. Kartleggingen anbefales derfor å gjøres pr. avdeling. Om det ønskes følger vi opp fremgangen over tid for at en skal få varige positive opplevelse av endringer i arbeidsmiljøet.

4 BestSolution Strategiverktøy Vi har utviklet et eget dataprogram for strategiutforming, -styring og -oppfølging. Modellen viser i grove trekk gangen gjennom dette programmet, som vil hjelpe deg til å nå dine endringsmål gjennom egen oppdagelse og læring. Nå situasjonen er klargjøring og prioritering av de funn en foretar gjennom kartleggingen. Ønsket situasjon synliggjør gapet mellom situasjonen i dag og ønsket situasjon. Hva må til hva man må investere av egen innsats, endring etc. for å få dette til. Muligheter er for å bli bevisst på hva slags valg man må ta for å lykkes Strategiske alternativ er vekting av konsekvenser ved å gi avkall på ønsket endring. Strategiske valg er å vedta de endringer man vil gjøre ut fra egen prioritering. Prioritert handlingsplan endringer man vil gjennomføre i prioritert rekkefølge. Gjennomføring er verifisering av tiltak. Ny status er synliggjøring av suksessfaktorer og status rapporter for gjennomførte tiltak. Strategi systemet er knyttet til vårt prosjektstyringsverktøy på en slik måte at man på alle ledd i strategien kan knytte til oppgaver. Informasjon om fremdrift kan også oppdateres i strategi systemet. På den måten vil det da fungere som et ledelse-informasjonssystem. Vi tilpasser kurset for utfordringene til den enkelte bedrift ved hjelp av strategiskanalyseverktøy Kontakt oss gjerne for et uforpliktende møte, så vil du få vite mer om våre produkter og tjenester. Sammen kan vi utforme et opplegg som er tilpasset nettopp deres behov. Telefon Mobil

5 Oppdragsavtale Parter i avtalen Denne avtalen er inngått mellom bedriften og BestSolution AS, som oppdragstaker. Kontaktperson hos Bedriften er og kontaktperson hos BestSolution AS er Oppdraget BestSolution AS tar på seg oppdraget hos bedriften. Oppdraget starter og er forventet avsluttet Kurset skal holdes følgende datoer: Kurset skal holdes følgende sted: Pris/fakturering Avtalt pris for oppdraget er kr. per person. Antall personer er Antall dager avtalt er Hvilke datoer: Betalingsbetingelser. Oppdraget faktureres 14 dager før oppdraget starter med slik betalingsfrist: 50 % ved startdato og 50 % ved prosjektet slutt dato. Ved betaling etter forfall regnes 12 % rente p.a. Andre bestemmelser. I tilegg til prisen kommer reise og overnatting, faktureres etter endt oppdrag. Holdes kurset i sammen med andre bedrifter og er en del av en totalpakke, gjelder pakkens pris og betalingsbetingelser. Kopi av avtalen oversendes kunden, slik at avtalen finnes i to eksemplarer, et til hver av partene. For bedriften For BestSolution AS

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

1 Medarbeiderutvikling

1 Medarbeiderutvikling KURSGRUPPE 1 Medarbeiderutvikling Vi i Frisk Kompetanse har tro på potensialet i mennesker som blir gitt muligheter - i livet generelt og i arbeidslivet spesielt. Med bakgrunn i våre erfaringer med utvikling

Detaljer

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det!

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det! TRE S S på arbeidsplassen Gjør noe med det! Har du det bra på jobben? De aller fleste arbeidstakere i Norge opplever arbeidsmiljøet som noe positivt. Godt samarbeid og trivsel gir effektivt arbeid som

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge

Prosjektbeskrivelse. Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge Prosjektbeskrivelse Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge Et prosjekt som har fokus på å tilføre positive opplevelser i hverdagen til barn av papirløse migranter. Prosjektet

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

UiO gir uttrykk for å være godt i gang med tiltak som universitetet mener vil imøtekomme intensjonene i påleggene.

UiO gir uttrykk for å være godt i gang med tiltak som universitetet mener vil imøtekomme intensjonene i påleggene. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 31.08.2010 2010/5920 DERES DATO 09.08.2010 VÅR SAKSBEHANDLER Kristina Austad og Ola Winsvold DERES REFERANSE UNIVERSITETET I OSLO Postboks 1072 Blindern 0316 OSLO VEDTAK OM PÅLEGG.

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune. Vedtatt i Administrasjonsutvalget 08.12.2014, sak 16/14

Arbeidsgiverpolitikk. Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune. Vedtatt i Administrasjonsutvalget 08.12.2014, sak 16/14 Arbeidsgiverpolitikk Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget 08.12.2014, sak 16/14 Innhold 1 Overordnet mål for Kåfjord...2 2 Verdigrunnlag...2 3 Arbeidsgiverpolitikk og sentrale

Detaljer

Noen tanker og utfordringer om HMS- opplæring. Svein-Erik Innset 08.06.2011

Noen tanker og utfordringer om HMS- opplæring. Svein-Erik Innset 08.06.2011 Noen tanker og utfordringer om HMS- opplæring. Svein-Erik Innset 08.06.2011 1. Innledning. 2. Opplæring for hvem? 3. En tabell. 4. Noen utfordringer. Innledning Arbeidsmiljølovens formål er å: A. Å sikre

Detaljer

Styresak 14/09. Seniorpolitikk i Nordlandssykehuset HF. Saksnr.: 2009/502. Dato: 23.02.2009. Saksbehandler: Kerstin Thoresen og Anita F.

Styresak 14/09. Seniorpolitikk i Nordlandssykehuset HF. Saksnr.: 2009/502. Dato: 23.02.2009. Saksbehandler: Kerstin Thoresen og Anita F. Personalavdelingen - arbeidsgiverseksjonen Styresak 14/09 Seniorpolitikk i Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Kerstin Thoresen og Anita F. Mentzoni Saksnr.: 2009/502 Dato: 23.02.2009 Dokumenter i saken:

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA Viktige adresser og telefoner Brenselsutsalget AS Fyllingsvn 11, 9900 Kirkenes Postboks 370 Tel. 78 99 25 09 Fax 78 99 37 57 E-mail: bjorn@brenselsutsalget.no Pasvik-gruppa

Detaljer

Samfunnsansvar i Nordea. Skape tillit hver dag

Samfunnsansvar i Nordea. Skape tillit hver dag Samfunnsansvar i Nordea Skape tillit hver dag Skape tillit hver dag Hva menes med samfunnsansvar? Samfunnsansvar, eller Corporate Social Responsibility (CSR) på engelsk, er en virksomhets forpliktelse

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter

Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter Det er deg det gjelder Knut Aarbakke Leder i Akademikerne IA-avtalen forplikter partene og angår derfor oss. Avtalen ble inngått mellom regjeringen ved arbeids-

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

1. ETISKE HANDLINGER FOR BARN, ANSATTE OG FORELDRE Kanvas er en menneskebedrift vi skaper handling og verdi i møtene mellom ansatte i Kanvas og våre

1. ETISKE HANDLINGER FOR BARN, ANSATTE OG FORELDRE Kanvas er en menneskebedrift vi skaper handling og verdi i møtene mellom ansatte i Kanvas og våre 6 1. ETISKE HANDLINGER FOR BARN, ANSATTE OG FORELDRE Kanvas er en menneskebedrift vi skaper handling og verdi i møtene mellom ansatte i Kanvas og våre interessenter. Kanvas driver etter ideelle prinsipper.

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Hva vil Arbeidstilsynet?

Hva vil Arbeidstilsynet? 1 Hva vil? Direktør Ingrid Finboe Svendsen HMS-konferanse for Nord og Midt-Norge 11. oktober 2007 Quality Hotel Panorama, Trondheim 2 2 Om består Direktoratet for arbeidstilsynet, og sju regioner med underliggende

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV.

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Brukerne, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV gjør så godt de

Detaljer