Hvem har rett til å lytte på hvem?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvem har rett til å lytte på hvem?"

Transkript

1 Sikkehetsnytt Innhold Hvem ha ett til - datakim - og fobud mot stek kypteing? Utimaco s veden... Paktiske løsninge Poduktnyhete Neste numme av Sikkehetsnytt Info - svaslipp IT-beskyttelse i en global veden e en utfoding. Buk av intenet e blitt stategisk viktig både i jobb og pivat, veden e tilgjengelig til alle døgnets tide. Men buk av denne teknologien bety også at vi eksponee oss fo hele veden. Sikkehetsmekanisme i standad pogamvae som tilbys i dag e ofte favæende elle holde ikke mål kvalitetsmessig. Hvem ha ett til å lytte på hvem? Datakim fo en halv milliad! Fobud mot stek kyptogafi? Dette e noen avisoveskifte om IT-siking i Vi se positivt på fokuseingen, men vi e uolig siden vi vet at mange komme til å bli beøt av dette, uten å væe fobeedt. N Ågang 8 Utgive: Utimaco Safewae Noge AS PB Kongsbeg Tlf: Fax: e-post: web: Hvem ha ett til å lytte på hvem? Fø muen falt bygde National Secuity Agency (NSA) opp et omfattende avlyttingssystem fo e-post, faks og tale. Pogam- og maskin essuse som NSA benytte ovegå det beste som e å oppdive teknologisk. Uten at vi vet det analysees vå elektoniske kommunikasjon helt uavhengig om vi ha nasjonale pesonven elle ande egle. EU vudee om de skal iveksette en omfattende undesøkelse fo å finne ut om NSA ha misbukt systemet til å spionee på egjeinge elle ande. Det synes vi de skal. Men det e et oveliggende kav at enkelt individet må kunne beskytte pivat infomasjon ved hjelp av denne teknologien. Fobud mot stek kyptogafi? Tankekoset e imidletid at denne etten vil også bli benyttet av teoiste og ande kiminelle. De fleste som e opptatt av kyptogafi kjenne pogammet Petty Good Pivacy (PGP) som siden 1991 ha væt gatis tilgjengelig via Intenett. Phil Zimmemann e mannen som tosset FBI og til og med klat å plassee den omstidte teknologien utenfo ameikanske fødeale myndighetes ekkevidde, på en webtjene (http://www.pgpi.com) hos selskapet Hypno-tech AS i Noge. Noske myndighete må gå imot at stek kypteing omfattes i Wassenaasamabeidet, elle så kan vi plyste pesonvenet favel fotsettelse neste side...

2 Highlights Utimaco Safewae AG ble bøsnotet Feb 99 Utimaco Safewae AG som ha hovedkontoet i Fankfut, med 10 datteselskape i Euopa og fohandlee woldwide ha spesialiset seg på utvikling og implementeing av IT sikkehetssysteme, vil bli lanset på Neue Makt i Fankfut - febua Med et meget godt økonomisk esultat og en salgsøkning på 23% til 170 mill.nok fo 1997/98 seile Utimaco opp som det ledende euopeiske sikkehetsselskap innen aksesskontoll, kypteing og smat kotløsninge. Den økende pofesjonelle buk av Intenett, Intanett og Extanett vil øke og steke sikkehetsløsninge i denne sammenheng e påkevet. Utimaco ha med sin ledende teknologi og setifisete podukte i henhold til intenasjonale standade inntatt en unik posisjon i dette makedet. Løsninge fo sike mobile konto (autentiseing, tilgangskontoll og kypteing), nettvekssiking (autentiseing og kypteing) og sikke elektonisk handel (digitale signatue, kypteing og smat kotlesee) e de stategiske IT-sikkehet omåde som ytteligee skal stykes gjennom bøslanseing av selskapet. side 2 Utimaco s veden... fotsettelse... Fobud mot stek kypteing? Ameikanske myndighete ha med bakgunn i dette fostått at ensidig fobud mot ekspot av kyptogafi ikke la seg håndheve i en Intenettveden. Defo ha de fått tilslutning fa 33 nasjone også Noge, til at ekspot av stek kyptogafi skal egulees. ( The Wassenaa Aangement On Expot Contols fo Conventional Ams and Dual-Use Goods and Technologies ) Rent pinsipielt deie dette seg om en gjensidig fopliktelse fo de deltakende land å hinde spedning av ulike angepsvåpen og masseødeleggelsesvåpen. Den 3 desembe 1998 ble det bestemt at stek kyptogafi va omfattet av denne definisjonen. Wassenaa-samabeidet tillate fi ekspot av svak kyptogafi. Gensene fo nøkkellengde e satt til 56 bit - symmetisk kyptogtafi (eks. DES), fo asymmetisk 512 bit (eks. RSA) og fo eliptisk kuve 112 bit. Dette ha to stoe konsekvense: 1) Kypteingen e så svak at etteetningsoganisasjone ha innsyn i kommunikasjonen som foegå. 2) Ameikanske estiksjone ha hindet pogamvaehus i USA å kunne tilby vedensmakedet fullvedig stek kyptogafi og sike løsninge innen elektonisk handel, hjemmebank tjeneste etc. Nå kan også pogamvaehus utenfo USA pålegges å benytte svak kypteing og vips så e ameikanene igjen konkuansedyktige. Hvem e så tapene i dette politiske spillet? Vi e fullstendig enig med foske Gisle Hannemy ved Institutt fo Infomatikk, Univesitetet i Oslo. Tapene e bukene som utveksle følsomme, sensitive data ove Intenett med dålig sikkehet. Noske myndighete må fostå at dette e feil og gå i mot at stek kypteing omfattes i Wassenaa-samabeidet, elle så kan vi plyste både pivatlivet og pesonvenet favel. Datakim fo en halv milliad Vi må få en nasjonal plan fo datasikkehet i Noge, mene diektø Helge Støkesen I Næingslivets Sikkehetsoganisasjon. Datakim i Noge e femdoblet på to å. Økokim ha anslått at det skje datainnbudd i ået. Datasnoke og viuspoblematikken øke, samtidig som flee og flee bedifte ta i buk Intenett. Ette at muen falt ha inteessen fo utvikling- og foskingsinfomasjon, altså industispionasje økt kaftig. 56-bit nøkkel knekket på 2,5 dag I en pessemelding fa Bussels (http://www.eff.og/descacke.html) annonsee Electonic Fontie Foundation (EFF) at de ha butt DES- II-2 ved å buke en maskin til en kost av US$ 250,000 som va designet fo slike oppgave. Det faktum at DES kan knekkes på så kot tid tilsie at denne ikke lenge e bukba fo poffesjonell buk. Systeme som ikke støtte me enn 56 bits nøkle bø unngås. Vi kan levee og anbefale og 256 bit.

3 Paktiske sikkehetsløsninge Utimaco s aksesskontoll Highlights Fankike kla fo stek kypteing Fance evesed its longstanding position as being one of the most anti-cyptogaphy counties in the wold. On Januay 19, Pime Ministe Lionel Jospin announced the Fench govenment is elaxing its cuent estictive policy on encyption. Unde the new policy, a key escow system of Tusted Thid Paties will no longe be equied fo domestic use, the 1996 law equiing TTPs will not be implemented, and uses will be able to use up to 128-bit encyption without estictions until a new law which eliminates all estictions is enacted. Rah ah. SafeGuad PC/DACS fo Win 95 e fo tedje ået på ad kået til det beste poduktet i makedet. Identifiseing og autentiseing Tilgangskontoll Oppstatspee Logging/ Revisjon Kypteing Integitetskontoll Fjen- og nødhjelpssfunksjone Softwae distibusjon The announcement is available in Fench at: D HTM Løsningen ivaeta blant annet kavene fa Datatilsynet til siking i fobindelse med Delte Edb systeme. side 3

4 Siking av kliente SafeGuad Pofessional: Identifiseing og autentiseing Aksesskontoll Oppstatspee Logging/ Audit Kypteing Integitetskontoll Fjen- og nødhjelpsfunksjone Siking av tjene SafeGuad Easy Makedets beste aksesskontol kypteingsløsning som benytte Noges ledende bedifte! Tusselbilde SafeGuad Easy beskytte sensitiv Abeidsstasjone, PC-e og bæbat mot uautoiset tilgang Infomasjon som e laget på bæb benyttes utenfo kontollet omåd Bestillingstyveie av infomasjon f infomasjon/ kildekode komme p LANCypt kyptee kataloge og file som lages lokalt elle som oveføes/lages på seve. Smatkot teknologi Smatkot ivaeta mange sikkehetsfunksjone. Pinsippet om å besitte og å kjenne til - fo sikke autentiseing, samt muligheten til å lage kyptete nøkle og passod gjø denne teknologien inteessant. Buksomåde SGE anbefales fo siking av infomasjon i henhold t Siking av bæbae PC-e som benyttes av ledee, bes Hjemmekonto (Beskytte sensitiv info ved tyvei/ inn Buk, installasjon, dift & Buke gi inn passod ved oppstat og vil siden ikke m Installasjon fa nettvek/ cd/ diskett/ pekonfigut ko Oppette, slette bukee, ende passod og deinstallee Helpdesk kan fjenhjelpe bukee ved glemt bukepa S side 4

5 Digitale signatue l og s av SafeGuad Sign&Cypt - Signee, veifisee og kyptee - file, kataloge og meldinge (e-post, EDI) unde pinsippet Det du se e det du signee. infomasjon lageet på lokal disk utsty bø alle ha installet beskyttelse at utsty e spesielt såba, da disse oekomme, konsekvense ved at å avveie kan væe kitisk il pesonvenet lutningstakee - salg, sevice etc. budd) ikkehetsfunksjone Kypteing av platelage Kypteing av diskette Bukeautentiseing Oppstatspee Fjenassistanse ved glemt passod Passod og nøkle lages ikke fysisk på PC/ platelage vedlikehold eke noe til SafeGuad Easy nfiguasjon, som du installee annen softwae i dag SafeGuad Easy via administasjonspogam ssod, uten å gi systempassodet Meldings- og filkypteing CyptWae Toolkit - benytte elektoniske signatue i henhold til RSA metoden fo å gaantee tovedighet og hinde fofalsking av elektoniske tansaksjone. Kommunikasjonssiking SafeGuad VPN (Vitual Pivate Netwok) fo TCP/IP kypteing. LAN - LAN LAN - Mobilt-/hjemmekonto Klient-Klient (end-to-end) Du kan benytte offentlige linje og sikke oveføing fa bæbae PC-e og hjemmekonto til bediftens nettvek via oppingt samband (RAS) elle Intenett/ Intanet ivaetas. Det vil også væe sikket å oveføe passod. side 5

6 CeBIT Hannove Hall 23, Standn. A47 side 6 Desom du skal besøke messen, vennligst ta kontakt på Velkommen Poduktnyhete SafeGuad Easy Windows NT e det føste sikkehetspoduktet som e setifiset i henhold til de nye intenasjonale etningslinjene - Common Citeia (CC) - nivå EAL3 Common Citeia fo Infomation Technology Secuity Evaluation (CC) e de nye etningslinjene fo evalueing og setifiseing av IT-systeme som e hamoniset mellom Nod Ameika og Euopa. CC e baset på den Euopeiske ITSEC (Infomation Technology Secuity Evaluation Citeia), den Ameikanske TCSEC (Oange Book/Tusted Compute System Evaluation Citeia) og den Kanadiske CTCPEC (Canadian Tusted Compute Poduct Evaluation Citeia). Kiteiene e famlagt fo Intenational Standad Oganisation (ISO) fo å få en enhetlig etningslinje fo evalueing og setifiseing av IT-systeme. SafeGuad Easy e det føste sikkehetspoduktet fo Windows NT som e setifiset i henhold til de nye CC nivå EAL3 eglene. SafeGuad Easy tette igjen sikkehetshull i NT som kan esultee i alvolige infomasjonslekkasje fo den pofesjonelle buke av Windows NT abeidsstasjon. Den støtte funksjone fo beskyttelse av konfidensielle data, slik som bukeautentiseing fø lasting av opeativsystemet, (pe-boot authentication), kontoll ved lasting av opeativsystemet (boot potection), kypteing og sikke administasjon. «Med setifiseing av våe podukte i henhold Common Citeia befeste vi va olle som seiøs leveandø. Selv om alle setifikate i veden ikke kan gaantee sikkehet, spille de en viktig olle fo å oppnå en kvalitet som kan ettepøves, sie Kut Schmid, Technical Manage i Utimaco Safewae AG. SafeGuad Easy tette sikkehetshull som ikke ivaetas av Windows NT SafeGuad Easy fo NT støtte on-line kypteing av lokalt disk (FAT, NTFS, HPFS), patisjone, floppy og ekstene mobile media som MO og ZIP enhete. Med kypteing oppnå man en effektiv beskyttelse av lagede data. Kyptete data kan ikke leses i kla tekst og de e beskyttet mot angep fa shaewae pogamme som hentes fa Intenet (NTFSDOS.EXE), og som lese NT lokale diske. SafeGuad Easy støtte ask og stek kypteing. Følgende algoitme e tilgjengelig BLOWFISH, STEALTH, DES (56 bit nøkkel, 16 unde) og IDEA (128 bit nøkkel). Ved å benytte Pe-Boot-Authentication (PBA) foeta SafeGuad Easy en bukeidentifiseing, som ikke kan avbytes, fø opeativsystemet lastes. Uautoiset tilgang til systemet ved buk av oppstatsdiskett/cd e siket ved kypteing av disken (FAT elle NTFS/ HPFS). En angipe kan state PC-en fa en oppstatsdiskett, men kan ikke lese elle aksessee data. Glemte passod kan nullstilles via telefon av systemansvalig/ help-desk ved å benytte en utfoding (Secue Challenge/ Response). SafeGuad Easy fo NT kan installees ved buk av standad administasjonsvektøy. Fo me infomasjon om setifiseing av SafeGuad Easy, elle fo setifiseingsappoten Ring elle send e-post. Fo me infomasjon om CC, se: Side 4

7 Poduktnyhete CyptWae PKI og CadMan, samt RSA smatkot e hovedelementene i Utimaco s nye poduktlinje. Public Key Infastuctue (PKI) gi en felles administasjon fo alle Utimaco s applikasjone innen: , elektonisk handel, VPN siking og NT aksess kontoll. Et flefunksjons RSA smatkot, som kan leses av samtlige Utimaco s CadMan lesee (PCMCIA elle USB modellene) muliggjø sikke buk av pesonlige sikkehetspaamete, extent og ivaeta laging av din digitale signatu. Den stoe fodelen e en felles administasjon, som gi foenklet dift, vedlikehold og buk, samt stoe kostnadsbespaelse.. Mulighet fo å tilkopling til ulike 3,dje pat PKI-e og smatkotløsninge ligge også i løsningen. Dette gi mulighet fo samspill med ande fo eksempel Cetification Authoity til BelSign og ande. SafeGuad Sign&Cypt Ny sikke meldingsapplikasjon iht den tyske digitale signatu lov og ande EU digitale signatulove som komme. Integasjon til MS/Exchange og MS/ Outlook. Sikke viewe - det du se e det du signee. Støttes av CadMan smatkotlese og RSA kot. Løsningen vil bli ITSEC E2 setifiset. CadMan Mobile En PCMCIA lese fo mobilt- og hjemmekonto, samt til sike meldingsog sike banktansaksjone. CadMan USB En univesall seial bus (USB) lese fo ask tilkopling, uten pot begensninge. Den gi smatkot tilkopling til USB. SafeGuad Advanced Secuity SGAS tilby sikkehetsfunksjonalitet som tette svakhete i NT med følgende funksjone: Filkypteing Integet og tanspaent fil/ katalogkypteing, både mot lokal disk og mot filtjene. Auto pålogging (Single Sign-On) Integet og selvlæende SSO-funksjon til de fleste applikasjone/teminalemulatoe. Bukene oppgi sitt bukenavn/passod føste gangen. Denne infomasjonen lages kyptet i en felles database på nettet og benyttes autoamtisk neste gang bukeen skal benytte applikasjonen. Fosteket autentiseing SGAS estatte NT pålogging med sin egen. Adgang til lokal abeidstasjon kan styes på dag/tid, samt antall fosøk på pålogging fø abeidsstasjonen låses. Liste ove uønskede passod kan aktivees. Støtte fo smatkot Med vå egen Micosoft-setifisete smatkotlese, CadMan, tilbys det buk av smatkot. Bukeens ID og passod legges på kotet og benyttes fo pålogging til SGAS/NT nå koekt PIN-kode bli taset. Nå smatkotet fenes fa leseen, låses abeidsstasjonen. Impot/ekspot-kontoll Lage, slette, bytte navn, flytte og utføeattibuttene kan kontollees av SGAS. På denne måten kan en nekte en buke i å f.eks kopiee, slette elle installee file. Kontoll av diskette og CD-ROM SGAS stye tilgang (ingen, lese, lese/ skive) til diskettstasjon og CD-ROM. Klippebodet SGAS kan slå av tilgang til klippebodet. Administasjon SGAS benytte NT sin bukeovesikt. Rettighete kan settes standad, guppebaset elle p. buke. Installasjon SGAS kan installees via Push/Pull - mekanisme. Dette bety at installasjon kan aktivees fa abeidstasjon (pull) elle aktivees sentalt fa (push). side 7

8 C INFO: elle fx navn:... funksjon:... adesse:... postn/sted:... telefon:... fax:... e-post:... Neste numme: Nyhete fa CeBIT 99 Kjæe lese av sikkehetsnytt Desom du ikke ønske å motta sikkehetsnytt, vennligst gi beskjed p fax elle . Ha du tips elle ønske om temae som vi bø ta opp? Gi oss en tilbakemelding. Sikkehetsnytt 1/1999 ã 1999 Utimaco Safewae Noge AS. PRODUKTINFORMASJON - Siking av hjemme-/ mobilt konto, laptops SafeGuad Easy Autentiseing ved passod, oppstatspee, skjemslukke, kypteing, fjenhjelp ved glemt passod. Siking av Windows 95/98-basete PC-e SafeGuad Pofessional - PC/DACS Tilgangs- og aksesskontoll, oppstatspee, skjemslukke, aktivitetslogg, seie/ paallell pot, kypteing av haddiske/ diskette. Siking av NT-basete PC-e SafeGuad Advanced Secuity Filkypteing, Single Sign-On, Fosteket autentiseing, støtte fo smatkot, impot/ekspot-kontoll, kontoll av diskett, CD-ROM og klippebod og logging. Siking av infomasjon i nettvek SafeGuad LANCypt Kypteing av infomasjon (file) som oveføes og lages i nettvek. Fil/ meldingskypteing og Digitale signatue CyptWae Toolkit - SafeGuad Sign&Cypt - Cetification Authoity Pogamvae fo sikke fil- og meldings-kypteing. Setifikat- og nøkkeladministasjon (Public key X.509 ve. 3). Kaftige algoitme (RSA, DES, 3- DES, IDEA, MD5, SHA). Database fo laging av offentlige nøkle og X.500 diectoy database støttes. Smatkot fo sikke laging av pivate nøkle. CyptWae Toolkit kan installees på eksisteende plattfome elle på en komplett kypteingsseve (Unix, Win, NT, etc). Funksjone fo digitale signatue og fosegling kan integees i eksisteende applikasjone. Nettvekskypteing av TCP/IP tafikk SafeGuad VPN Gateway og Agent/ Klient Pogamvae fo kypteing av TCP/IP nettvekstafikk. End-to-end, end-tosite, site-to-site pakkekypteing og autentiseing. Nøkkeladministasjon (X.509 setifikat, geneeing, installasjon og SW distibusjon), IP-egle, administasjon via SNMP. Win 3.11, Win 95, NT , OS/2, IBM TCP/ IP stack. Smatkotlesee CadMan, CadMan Mobile, CadMan USB, CadMan PC/MCIA Smatkotlese benyttes til fosteket autentiseing på kliente, sikke fil- og meldings kypteing, intenett handel og fo laging av nøkle i disse sammenhenge. Utigive: Utimaco Safewae Noge AS

trygghet FASE 1: barnehage

trygghet FASE 1: barnehage tygghet banehage De voksnes olle Banemøte Leikeguppe Guppeaktivitet Hjemmebesøk Samlinge Måltid Påkledning Uteleik Konfliktløsning Vudeing Haug banehage 2011-2012 tygghet tygghet «Banehagen skal bistå

Detaljer

ELEKTRONIKK AUTOMATISERING & PROSESS utstilling. Ålesund. 28. mai 2013. Rica Parken Hotel Storgata 16, 6002 Ålesund

ELEKTRONIKK AUTOMATISERING & PROSESS utstilling. Ålesund. 28. mai 2013. Rica Parken Hotel Storgata 16, 6002 Ålesund ELEKTRONIKK AUTOMATISERING & PROSESS utstilling Ålesund 28. mai 2013 Rica Paken Hotel Stogata 16, 6002 Ålesund Tisdag 28. mai 2013 kl 09.00 16.00 23 ledende elektonikkindustibedifte stille ut Test & Måleutsty

Detaljer

informasjon GENERELL barnehage

informasjon GENERELL barnehage maianne@futuia.no «Det e at å ha 5 finge på hve hånd og 5 tæ på hve fot. Jeg kunne like gjene hatt 13 elle 30 sammenlagt. Og så ble det tilfeldigvis 20». Inge Hageup banehage Åpningstid Tilvenning av nye

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 144 F17 Arkivsaksnr.: 13/167-7 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 144 F17 Arkivsaksnr.: 13/167-7 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandle: Bitt Jonassen Akiv: 144 F17 Akivsaksn.: 13/167-7 Klageadgang: Nei REGIONAL BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN Administasjonssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Oppgave 1 a)1 b)3 c)2 d)3 e)3 f)2 g)3 h)2 i)1 j)2 k)1 l)2

Oppgave 1 a)1 b)3 c)2 d)3 e)3 f)2 g)3 h)2 i)1 j)2 k)1 l)2 1 Løsningsfoslag EMC-eksamen 24.5. Oppgave 1 a)1 b)3 c)2 d)3 e)3 f)2 g)3 h)2 i)1 j)2 k)1 l)2 Oppgave 2 a) En geneisk standad e en geneell standad som bukes nå det ikke foeligge en poduktstandad. EN581

Detaljer

informasjon GENERELL barnehage

informasjon GENERELL barnehage 2011 maianne@fuedesign.no «Det e at å ha 5 finge på hve hånd og 5 tæ på hve fot. Jeg kunne like gjene hatt 13 elle 30 sammenlagt. Og så ble det tilfeldigvis 20». Inge Hageup banehage Åpningstid Tilvenning

Detaljer

Gammel tekst Ny tekst Begrunnelse. "Følgende dokumenter legges til grunn for virksomheten

Gammel tekst Ny tekst Begrunnelse. Følgende dokumenter legges til grunn for virksomheten Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille Gammel tekst Ny tekst Begunnelse "Følgende dokumente legges til gunn fo viksomheten 1 Ny tekst Fø 1 - Vedtekte: Beskive eglene

Detaljer

Veileder for adepter. Bruk mentor - unngå omveier

Veileder for adepter. Bruk mentor - unngå omveier Veilede fo adepte Buk mento - unngå omveie At eg e til, Det veit eg. Eg kjenne pusten min Og eit og anna hjeteslag. Men eg vil noko mei, enn bee å vea, eg vil vea nokon, som bety noko, i det stoe fellesskapet.

Detaljer

DEN NORSKE MEDIEFESTIVAL. TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNIBUSS 8. - 10. APRIL 2002

DEN NORSKE MEDIEFESTIVAL. TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNIBUSS 8. - 10. APRIL 2002 DEN NORSKE MEDEFESTVAL TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNBUSS 8. - 10. APRL 2002 n i \ 1 fl i! : \. \, l Begen: Tlf5554 1050 Fax 55541051 Postadesse: Pb 714, Sentum 5807 Begen Besøksadesse:

Detaljer

Nytt Bodø rådhus MOTTO: SUB COMMUNIS. Situasjonsplan 1:500 MOTTO: SUB COMMUNIS 1. Sammenheng til by / bydel

Nytt Bodø rådhus MOTTO: SUB COMMUNIS. Situasjonsplan 1:500 MOTTO: SUB COMMUNIS 1. Sammenheng til by / bydel MOTTO: SUB COMMUNIS Situasjonsplan 1:0 Nytt Bodø ådhus Saenheng til by / bydel nkuansefoslaget e baset på Mulighetsstudiens alt.. hvo adinistasjonen salokalisees i Rådhuskvatalet. Det eksisteende Rådhuset

Detaljer

/ dato Fagansv. arlig 2005 Drift og operasjon 2006 Skipstekniske tjenester 2007 Dokumentasjon og kvalitet 2009 Valgfritt programfag Maskin

/ dato Fagansv. arlig 2005 Drift og operasjon 2006 Skipstekniske tjenester 2007 Dokumentasjon og kvalitet 2009 Valgfritt programfag Maskin Felles pogamfag MAR og pogamfag Maskin Klasse: VG2 Maitime fag klasse B, 2016/2017 Ette læeplan i felles pogamfag VG2 pogamomåde fo maitime fag (MAR3-01), samt læeplan i maskin, valgfitt pogamfag VG2 pogamomåde

Detaljer

STUDIESPESIALISERENDE

STUDIESPESIALISERENDE STUDIESPESIALISERENDE Utdanningspogammet: God allmenndanning e til glede og nytte fo alle. He vil du få opplæing som gi solid gunnlag fo videe studie. Alle vil oppnå geneell studiekompetanse og med visse

Detaljer

Billige arboresenser og matchinger

Billige arboresenser og matchinger Billige aboesense og matchinge Magnus Lie Hetland 16. jan 009 Dette e foelesningsnotate til føste foelesning i faget Algoitmekonstuksjon, videegående kus, ved Institutt fo datateknikk og infomasjonsvitenskap,

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3

Innhold. 1. Innledning... 3 Risikobaset tilsyn Modul fo makeds- og kedittisiko i fosiking Evalueing av makeds- og kedittisikonivå DAO: 15.09.2010 Innhold 1. Innledning... 3 2. Makedsisiko... 4 2.1 Metodikken... 4 2.2 Renteisiko...

Detaljer

Tema: Helseinformasjon

Tema: Helseinformasjon 37. ågang 5 2012 Tema: Helseinfomasjon Folkebibliotek og helseinfomasjon inde soteing ved innleveing Ønske dee at innlevet mateiale bli levet til et skjemet omåde, slik at dee kan gjennomgå og behandle

Detaljer

sosiale behov FASE 2: Haug barnehage 2011-2012

sosiale behov FASE 2: Haug barnehage 2011-2012 : Hva kjennetegne bana i denne fasen? De voksnes olle Banemøte Påkledning Samlinge Måltid Posjekte Uteleik Konfliktløsning Vudeing Haug banehage 2011-2012 «Omsog, oppdagelse og læing i banehagen skal femme

Detaljer

KONTRAKT OM UTFØRELSE AV BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER (OPPSATT ETTER NS 8406)

KONTRAKT OM UTFØRELSE AV BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER (OPPSATT ETTER NS 8406) KONTRAKT OM UTFØRELSE AV BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER (OPPSATT ETTER NS 8406) Avtaledokument mellom Side 1 av 5 side Bygghee Navn Bjugn kommune Adesse Alf Nebbs gate 2 Telefon 72 51 95 00 Telefaks 72 51 95

Detaljer

Symmetrisk En hemmelig nøkkel ( passord ) som brukes både ved kryptering og dekryptering.

Symmetrisk En hemmelig nøkkel ( passord ) som brukes både ved kryptering og dekryptering. 1 Hva? Hva er informasjonssikkerhet? Information security encompasses the study of the concepts, techniques, technical measures, and administrative measures used to protect information assets from deliberate

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministasjonen Potokoll 7/14 Møte: Omsogskomite Møtested: Kjenehuset dagsente, Enebakkveien 18 Møtetid: Mandag 10. novembe 2014 kl. 18.00 Seketaiat: 2343887 Møtelede:

Detaljer

Ungdomsleire i Norge

Ungdomsleire i Norge Ungdomsleie i Noge Det ble pa Riksm0tet i 2010 vedtatt a folate odningen med at hve enkelt leiaang0 skulle S0ge fo finansieingen av sin lei. I stedet skulle innbetalingene sanies i ions Noge, som ette

Detaljer

Prop. 65 L (2012-2013) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Prop. 65 L (2012-2013) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Nosk mal: Saside (ilak mo kenkelse av opphavse m.m. på Inene) Sian Fagenæs og Espen Anebeg Bøse Opphavsesfoeningen elg. 1 Poposisjon om ilak mo opphavseskenkelse på Inene Inngå som del av helhelig evisjon

Detaljer

BESTE PRAKSIS FOR PAKKEFILTRERING I UH-SEKTOREN

BESTE PRAKSIS FOR PAKKEFILTRERING I UH-SEKTOREN BESTE PRAKSIS FOR PAKKEFILTRERING I UH-SEKTOREN UFS n.: 106 Vesjon: 1 Status:: Godkjent Dato: 20. 12. 2007 Tittel: Beste paksis fo pakkefilteing i UH-sektoen Abeidsguppe: GC-sikkehet Ansvalig: Rune Sydskjø

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministasjonen Potokoll 7/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Oppsal samfunnshus, Vetlandsveien 99/101 Møtetid: Mandag 17. novembe 2014 kl. 18.30 Seketaiat: Theese Kloumann

Detaljer

iseries Innføring i Client Access Express

iseries Innføring i Client Access Express iseries Innføring i Client Access Express iseries Innføring i Client Access Express ii iseries: Innføring i Client Access Express Innhold Del 1. Innføring i Client Access Express.................... 1

Detaljer

Install av VPN klient

Install av VPN klient Install av VPN klient Aksess til TeleComputing Customer Service Center Tel: +47 6677 6577 (oppgi ditt kundenummer) Fax: +47 66 85 48 40 (faxnr for bl.a. bestillinger) E-post: support@telecomputing.no (oppgi

Detaljer

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning DIPS Communicator 6.x Installasjonsveiledning 11. oktober 2010 DIPS Communicator DIPS Communicator er en markedsledende kommunikasjons- og integrasjonsløsning for helsesektoren i Norge i dag. Systemet

Detaljer

REFERAT. Jorunn Lervik (Sosial- og helseavdeling/fylkesmannen) Marius Rønningen (Politiet) Arnfinn Brechan, leder, ønsket velkommen til møtet.

REFERAT. Jorunn Lervik (Sosial- og helseavdeling/fylkesmannen) Marius Rønningen (Politiet) Arnfinn Brechan, leder, ønsket velkommen til møtet. REFERAT fa møte n. 05/09 Tafikksikkehetsutvalget i Sø-Tøndelag, tosdag 19. novembe 2009 kl 09.00 på distiktskontoet, Statens hus, Pinsenes gt. 1, møteom 4.135 i 1. etasje Til stede: Meldt fofall: Ikke

Detaljer

Kryptoløsninger I Hjemmekontor Og Mobile Klienter

Kryptoløsninger I Hjemmekontor Og Mobile Klienter Kryptoløsninger I Hjemmekontor Og Mobile Klienter Norsk kryptoseminar 2002. Trondheim 17-18 oktober. Anders Paulshus, forsker ved seksjon for teknisk krypto apaulshus@mil.no FO / Sikkerhetsstaben Nasjonal

Detaljer

Omfang Kontrakten vil i utgangspunktet omfatte 2 leasingbiler med serviceavtale som spesifisert nedenfor. Kontraktsperioden er

Omfang Kontrakten vil i utgangspunktet omfatte 2 leasingbiler med serviceavtale som spesifisert nedenfor. Kontraktsperioden er Eidskog Gue Sø-Odal Eidskog Åsnes Våle Leasingbile fo opeasjonell leasing til kommunale Eiendomsenhet, Gøntavdelingen. Geneelt kommune ønske tilbud på leasingbile fo opeasjonell leasing. Det økonomisk

Detaljer

Slik bruker du pakken

Slik bruker du pakken Slik buke du pakken Kompetanseutviklingspakken Lesestategie og leseengasjement Dette e infomasjon til deg/dee som skal lede femdiften i kollegiet. He finne du en ovesikt ove pakkens innhold til hjelp i

Detaljer

St.Olav Eiendom ønsker en snarlig AMU-behandling av prosjektet. Det medfører at vi må behandle saken som en fullmaktsak.

St.Olav Eiendom ønsker en snarlig AMU-behandling av prosjektet. Det medfører at vi må behandle saken som en fullmaktsak. av beidsmiljøutvalget Dato 7.08.05 Refeanse 05/89 Notat Til: beidsmiljøutvalget Kopi til: Fa: Heidi Egseth Signatu: Etableing/bygging av lokale til PET adiofomaka St.Olav Eiendom ønske en snalig MU-behandling

Detaljer

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 2 av 24 Oppsett av VirtualBox for bruk til Etiming. Mange ønsker et portabelt oppsett med etiming som kan brukes på flere

Detaljer

Multi-Faktor Autentisering. Brukerveiledning

Multi-Faktor Autentisering. Brukerveiledning Multi-Faktor Autentisering Brukerveiledning 1 Innhold Innledning... 3 Telefonanrop (standard)... 3 Oppsett... 3 Bruk... 3 Mobil App (valgfri)... 4 Oppsett... 4 Bruk... 5 Multi-Faktor portal...7 Pålogging...7

Detaljer

AGENDA: Faste saker: Saksdokumente r

AGENDA: Faste saker: Saksdokumente r FAU-møte, tisdag 12.desembe 2017 kl. 18.00 20.30 Sted: Pesonalommet, Bjønsletta skole Møtelede: Cathine Foss Stene ( FAU-lede) Refeent: Anne Lise Stosand Caolina, Øyvind, Tine, Ragnhild, Heniette, Monica,

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Samfunnsfag for trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Samfunnsfag for trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagetun skole Åsplan i Samfunnsfag fo 5.-6. tinn 2017/18 Det vil hele skoleået væe stot fokus på å integee de gunnleggende fedighetene i faget. Gunnleggjande fedigheite: Gunnleggjande

Detaljer

Kjenn din PC (Windows Vista)

Kjenn din PC (Windows Vista) Kjenn din PC (Windows Vista) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst

Detaljer

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering SERVICEERKLÆRING 1. Innlednngg 2. Demokt, smbed og medvknng 3. Geneell nomsjon b 4. Intensjonlseng e 5. Studestt 6. Studegjennomøngen 7. Bblotek 8. IT l 9. Studentveled 1. Innlednng g 2. Demokt, smbed

Detaljer

Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP)

Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP) Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP) 1: Hva slags prosessor har maskinen? Maskinen min har en «Pentium 4 CPU 3.00Ghz»prosessor. 2: Hvor mye minne har den. Maskinen min har

Detaljer

Veileder for mentorer

Veileder for mentorer Veilede fo mentoe Utabeidet av Likestillingssenteet 2011 Food Likestillingssenteet ha siden 2006 diftet mentonettveket Velkommen inn, et mentonettvek spesielt ettet mot innvandekvinne. Mentoene i Velkommen

Detaljer

b) 3 MATEMATISKE METODER I 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Repetisjonsoppgaver Bruk av regneregler: 1 Regn ut: e) 0 x ) 4 3 d) 4 x f) 5y

b) 3 MATEMATISKE METODER I 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Repetisjonsoppgaver Bruk av regneregler: 1 Regn ut: e) 0 x ) 4 3 d) 4 x f) 5y MATEMATISKE METODER I Buk av egneegle: Regn ut: a ( ( b 7 c ( 7 y 8 d 8 e f 5y y Regn ut og tekk sammen: a 5a b a b a + b b y + y + + y c t t + 6 ( 6t t + 8 d s+ s + s ( s + s Multiplise ut og odne a (

Detaljer

Oppløsning vil si antallet pixler det er i skjermen, i min skjerm er det 2560x1600px.

Oppløsning vil si antallet pixler det er i skjermen, i min skjerm er det 2560x1600px. 1) Printers: EPSON XP- 322 323 325 SERIES USB: Samsung Flash Drive FIT: Speed: up to 480 Mb7sec. Current Available (ma): 500, Current Required (ma): 300. Capacity: 128,31 GB (128 312 137 968 bytes). Available:

Detaljer

Effektiv Systemadministrasjon

Effektiv Systemadministrasjon Effektiv Systemadministrasjon UBW MILESTONE WILLIAM NILSEN Introduksjon William Nilsen ASP/Cloud avdelingen i Evry Jobbet flere år med generelt teknisk drift og ca 3 år med drift av UBW ASP/Cloud avdelingen

Detaljer

Systemkrav for Miralix Softwarepakker. Dokument versjon 1.8

Systemkrav for Miralix Softwarepakker. Dokument versjon 1.8 Systemkrav for Softwarepakker Dokument versjon 1.8 Innholdsfortegnelse 1. LG-Nortel ipecs 100/300/600 Side 3 2. Telefoni Server Side 3 3. OfficeOperator Side 3 4. Kalenderintegrering 4.1 Basis kalenderpakke

Detaljer

8 Eksamens trening. E2 (Kapittel 1) På figuren er det tegnet grafene til funksjonene f og g gitt ved

8 Eksamens trening. E2 (Kapittel 1) På figuren er det tegnet grafene til funksjonene f og g gitt ved 84 8 Eksamenstening 8 Eksamens tening Uten hjelpemidle E1 (Kapittel 1) Polynomfunksjonen P e gitt ved P ( ) = 7 + 14 8, DP = R. a Det kan vises at alle heltallige løsninge av P() = 0 gå opp i konstantleddet

Detaljer

Kort brukerveiledning om fjerntilgangsløsningen

Kort brukerveiledning om fjerntilgangsløsningen Kort brukerveiledning om fjerntilgangsløsningen Viktig før du tar i bruk fjerntilgangsløsningen VIKTIG! Før du kan ta i bruk fjerntilgang må du sende en e-post til it-hjelp@uis.no med ditt mobilnummer.

Detaljer

1)Gjør om desimal tallene til binære: a) 4 =0100. b) 17 = c) 34 = d) 128 = e) 255 =

1)Gjør om desimal tallene til binære: a) 4 =0100. b) 17 = c) 34 = d) 128 = e) 255 = 1)Gjør om desimal tallene til binære: a) 4 b) 17 c) 34 =0100 d) 128 e) 255 = 0001 0001 = 0001 0010 =1000 0000 =1111 1111 2) Gjør om de binære tallene til desimal og heksadesimal. a) 1010 b) 101011001 c)

Detaljer

Håvard Strøm Senior Technical Consultant

Håvard Strøm Senior Technical Consultant Your connection to the world Aastra CMG 2007 Håvard Strøm Senior Technical Consultant Hvilke systemer kan integreres mot CMG 2007» Active directory» CWI, Customer web interface» Tidsregistreringssystemer

Detaljer

Installasjons Guide for esam

Installasjons Guide for esam Krav til hardisken for PC (Laptop og Desktop PC) Pentium 4 eller høyere USB 2.0, min. 2 porter tilgjengelige (i nærheten av hverandre) Internet tilkopling må være tilgjengelig Opperasjonssystem: Windows

Detaljer

Hvordan registrere et nytt medlem

Hvordan registrere et nytt medlem Gå til web siden til den som er sponsor. (eks. www.mxi.myvoffice.com/sponsors navn) Klikk på SIGN UP 1) Velg det landet du bor i 2) Diskuter med din sponsor, hvilket alternativ du skal velge. I eksempelet

Detaljer

P R O T O K O L L. Til stede fra partene én eller flere dager:

P R O T O K O L L. Til stede fra partene én eller flere dager: P R O T O K O L L Å, den. og. juni ble det holdt fohandlinge vedøende taiffevisjonen pe. mai sentale fohandlinge mell abeidstakeoganisasjonene og Hovedoganisasjonen Vike på Vike/HUK med unntak av Landsoveenskst

Detaljer

Stereo - ider. 82 57 61 71 50 138/ 138 dage r Eksterne 0 290 20 7 8 2 5? 10 10 Ca 352

Stereo - ider. 82 57 61 71 50 138/ 138 dage r Eksterne 0 290 20 7 8 2 5? 10 10 Ca 352 Statusappot undevisningsviksomhet og øvige kompetansetiltak ARA 2. halvå 2013 Jeg laget i juli 2013 en tilsvaende statusappot fo undevisningsviksomheten i ARA fo 1. halvå 2013 som undevisningslede e ansvalig

Detaljer

K01 07.07.2005 Endelig utgave MHS K01 24.05.2005 MHS Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent Sjekket Status Stikkord: Kjelanlegg.

K01 07.07.2005 Endelig utgave MHS K01 24.05.2005 MHS Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent Sjekket Status Stikkord: Kjelanlegg. Oppdasnavn/dokumentnavn EUs Byninsdiektiv Delposjekt (DP) 3 - Ettesyn kjelanle Oppdasive NVE Oppdasives efeanse eje Stame Wahl REVISJONSKODER (Se spesifikasjon KNE01-JS-0001) K Inten abeidsutave A Utave

Detaljer

Bjørnar Hovemoen Helge Jansen

Bjørnar Hovemoen Helge Jansen Bjørnar Hovemoen bjornarh@microsoft.com 90536763 Helge Jansen V-hejans@microsoft.com 97016760 Agenda Live@Edu og Skoleportal Office 2010 Academic Tool Kit Programmering for alle Andre skoleverktøy Sang

Detaljer

EN PRAKTISK INNFØRING I KRYPTERT E-POST FRA UDI

EN PRAKTISK INNFØRING I KRYPTERT E-POST FRA UDI EN PRAKTISK INNFØRING I KRYPTERT E-POST FRA UDI Asylavdelingen (ASA) i UDI forbereder seg til høsten 2010 der avdelingen skal begynne med fullelektronisk saksbehandling (esak). UDI har innført en løsning

Detaljer

Del1: Setup: BIOS. 2. Hvor mye Internminne har den? 3GB DDR2

Del1: Setup: BIOS. 2. Hvor mye Internminne har den? 3GB DDR2 Del1: Setup: BIOS 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. CPUen er en Intel Pentium D, og har følgende tekniske egenskaper: Clock-speed = 3GHz Bus-speed = 800MHz ID =

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

56K PC-Card Modem 56K PC-CARD MODEM. Brukerveiledning. Versjon 1.0

56K PC-Card Modem 56K PC-CARD MODEM. Brukerveiledning. Versjon 1.0 56K PC-CARD MODEM Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du har stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB + Apple-logo hentet fra http://www.thelogomix.com/ Innhold Ny Mac-klient fra UiB... 2 Innlogging... 2 Hvordan endre visningsspråket/display Language...

Detaljer

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant Bruksanvisning for PC-Sentralbord Ez Attendant Logg på Etter oppstart av programmet må PC bordet Logges på telefonsystemet. Trykk på knapp for dette. Pålogging tar ca. 45 sekunder. Av eller På logging

Detaljer

Her velger dere først System and Security og deretter System.

Her velger dere først System and Security og deretter System. Kjenn din PC (Windows 10) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst og

Detaljer

KONTORTIPSET TILBudSAvISNR. 2

KONTORTIPSET TILBudSAvISNR. 2 KONTORTIPSET TILBudSAvISNR. 2 TILbuDEnE GjELDE FA 25. FEbuA TIL 31. mas 2013. ALLE PIsE E EKs. mva. 67-16- Fiele kaffe påskemasipan Lee påskeegg i metall Eksklusive påskeegg fa Fabege fylt med 750 g melkesjokoladeegg.

Detaljer

SafeGuard Personal Firewall beskytter Internettbrukere

SafeGuard Personal Firewall beskytter Internettbrukere Sikkerhetsnytt Innhold SafeGuard Personal Firewall Sikring av hjemmekontoret Sikring bærbare PCer Lotus Notes Signering & kryptering Mondex Produktsertifisering smartkortlesere Nye Samarbeidspartnere I

Detaljer

Kjenn din PC (Windows7)

Kjenn din PC (Windows7) Kjenn din PC (Windows7) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst og

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Interkommunal rehabiliteringsplan 2015-2018

Interkommunal rehabiliteringsplan 2015-2018 Intekommunal ehabiliteingsplan 215-218 Food Abeidsguppa fo det intekommunale samabeidet fo ehabiliteing takke fo oppdaget med skive intekommunal ehabiliteingsplan fo kommunene Badu, Lavangen, Salangen

Detaljer

10-12 Juni 2011. Meld dere på her...!

10-12 Juni 2011. Meld dere på her...! N. 5 Mai 2011 16. ågang 10-12 Juni 2011 Ette suksessen i fjo gjø vi oss nok en gang kla til en skikkelig idettsfest fo alle utviklingshemmede i Rogaland og omegn! cia ball dett dball mming Meld dee på

Detaljer

PXE, nett og nettprotokoller. USIT/SAS/LIPK, Marko Andjic, Overingeniør

PXE, nett og nettprotokoller. USIT/SAS/LIPK, Marko Andjic, Overingeniør PXE, nett og nettprotokoller Hva er egentlig PXE? Hvilke IP-adresser og nettprotokoller blir brukt av PXE? IP/nett sjekker og tilsvarende feilmeldinger Statisk DHCP og PXE Hjemme- og domenemaskiner i.f.t

Detaljer

Læreplan i samfunnsfag - kompetansemål

Læreplan i samfunnsfag - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG 6. TRINN Sodalen fo livskvalitet Åstimetallet i faget: 76 Læeplan i samfunnsfag - kompetansemål Kompetansemål ette 7. åssteget Utfoskaen Hovudomådet gip ove i og

Detaljer

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac Kjenn din Mac MacBook Pro 13,3 Retina MF840 Oppgave 1. Beskriv hvilke enheter som er koblet til datamaskinen, og det du kan finne ut om egenskapene deres. Bluetooth: Dette er en trådløs protokoll for å

Detaljer

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd Livea - livsstil - vekteduksjon n 1-2015 Vekteduksjon - Livsstilskus k. 1200,- p. mnd kusplan 2015 Kus state nå! Les me s. 3 Gikk ned 26 kg på 16 uke "Nå føle jeg at jeg vikelig nyte mat - fo føste gang"

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 118 av 135

Innholdsfortegnelse. Side 118 av 135 Forord Dette produktet er endel av hovedprosjektoppgaven til gruppe 33 vår 2011. Produktet har som hensikt å lagre SMS meldinger i en Noark standard. Leseren av denne brukermanualen skal ikke trenge noen

Detaljer

Fjernarbeidsløsningen - når du ikke bruker din vanlige Oslo kommune-pc

Fjernarbeidsløsningen - når du ikke bruker din vanlige Oslo kommune-pc Fjernarbeidsløsningen - når du ikke bruker din vanlige Oslo kommune-pc Innhold Generell informasjon... 2 Sette opp fjernarbeidsløsningen for første gang (dette gjøres bare en gang)... 3 Citrix Receiver

Detaljer

HELSE- OG SOSIALSEKTORENS VIRKSOMHETSPLAN 1 ORGANISASJON OG LEDELSE

HELSE- OG SOSIALSEKTORENS VIRKSOMHETSPLAN 1 ORGANISASJON OG LEDELSE HELSE- OG SOSIALSEKTORENS VIRKSOMHETSPLAN 1 ORGANISASJON OG LEDELSE 1.1 Oganisasjonskat 1.2 Ledeteam Stilling Sektosjef Nestlede/kontosjef Avdelingslede Omsog Avdelingslede Bistand Avdelingslede Helse

Detaljer

VI BYGGER NORGE MED IT.

VI BYGGER NORGE MED IT. VI BYGGER NORGE MED IT. DEN NYE WIFI-LØSNINGEN HAR GITT STAVANGER FORUM ET LØFT SOM GIR OSS MULIGHET TIL Å TILBY UNIKE LØSNINGER FOR KUNDENE VÅRE Stavanger Forum Lokal tilstedeværelse og global leveransekapasitet

Detaljer

4. Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet.

4. Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet. Kjenn din PC (Windows7/8) Her velger dere først System and Security og deretter System. 1. Hva slags prosessor har maskinen. Intel Celeron 743 1.3 Ghz. 2. Hvor mye minne har den. 2GB minne er installert

Detaljer

Årsmelding 2000. Oslo Bowling Krets

Årsmelding 2000. Oslo Bowling Krets Side - 1 - Åsmelding 2000 Oslo Bowling Kets Sideegiste: 1. Foside 2. Styets sammensetning 3. Styets intensjone 4. Oganisasjon 5. Klubbene 6. Økonomistying 7. Aktivitete 8. Eksten makedsføing 9. Repesentasjon

Detaljer

Dentalnet. www.dentalnet.no. Lyst på ny OPG? Heka Unic. Hele landet - hele veien! SOPRO 595 - intra oralt kamera

Dentalnet. www.dentalnet.no. Lyst på ny OPG? Heka Unic. Hele landet - hele veien! SOPRO 595 - intra oralt kamera Dentalnet Dentalnet n. 40 febua 2008 Dental Sø Uavhengig leveandø av kvalitetspodukte siden 1983 25 å i tjeneste! - Tomsø - Tondheim - Oslo - Posgunn - Mandal - Stavange - Begen B RETURADRESSE: Dental

Detaljer

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst Enkelt, trygt og rimelig Endelig en filserver på Internett Tornado File Server er en filserver som er tilgjengelig over Internett, slik

Detaljer

Honeywell OneWireless

Honeywell OneWireless Honeywell OneWireless Honeywell OneWireless er et komplett ISA100 system bestående av nettverk og inn og utgangsenheter Et nettverk kan bestå av fra en transmitter og en gateway, til opp til flere tusen

Detaljer

Fra IP telefoni til IT telefoni. CallIT presentasjon 2009

Fra IP telefoni til IT telefoni. CallIT presentasjon 2009 Fra IP telefoni til IT telefoni K 1 Bli med meg på en liten reise på 76 år! POTS (Plain Old Telephony Services) ISDN ( Integrated Services Digital Network) IP Telefoni ( Internet Protocol) UC ( Unified

Detaljer

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2. TILGANG TIL PORTALEN... 4 3. TILGJENGELIGE TJENESTER/MODULER... 5 3.1 ADMIN... 5 3.2 NORDIC CONNECT/IP VPN... 5 3.3 INTERNETT INFORMASJON...

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Løsningsforslag for eksamen i FY101 Elektromagnetisme torsdag 12. desember 2002

Løsningsforslag for eksamen i FY101 Elektromagnetisme torsdag 12. desember 2002 Løsningsfoslag fo eksamen i FY Elektomagnetisme tosdag. desembe Ved sensueing vil alle delspøsmål i utgangspunktet bli gitt samme vekt (uavhengig av oppgavenumme), men vi fobeholde oss etten til justeinge.

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkehetsdatablad Opphavsett, 2017, 3M Company. Alle ettighete esevet. Kopieing og/ elle nedlasting av denne infomasjonen med den hensikt å søge fo iktig buk av 3M podukte e tillatt foutsatt at: (1) infomasjonen

Detaljer

Naturglede 4ever. Turmål 2013. Naturglade barn; blir, eller vender tilbake. FOTO: Stein Lindseth Olsen, Anunatak AS

Naturglede 4ever. Turmål 2013. Naturglade barn; blir, eller vender tilbake. FOTO: Stein Lindseth Olsen, Anunatak AS Natuglede 4eve Natuglade ban; bli, elle vende tilbake. FOTO: Stein Lindseth Olsen, Anunatak AS Tumål 2013 NATURGLEDEPARTNERE 2013 NATURGLEDE FOR DEG! Vi gå fo 50 tusen! I 2012 fikk vi 32 tusen signatue

Detaljer

Newtons lover i én dimensjon (2)

Newtons lover i én dimensjon (2) Newtons love i én dimensjon () 9.1.13 husk: data lab fedag 1-16 FYS-MEK 111 9.1.13 1 Identifikasjon av keftene: 1. Del poblemet inn i system og omgivelse.. Tegn figu av objektet og alt som beøe det. 3.

Detaljer

Hvor lenge virker den gamle mekanikken og hva er fordelen med den nye?

Hvor lenge virker den gamle mekanikken og hva er fordelen med den nye? Hvor lenge virker den gamle mekanikken og hva er fordelen med den nye? Lars Kjennerud Business Development Manager Aastra - 2010 1 Man kan fort føle seg gammel! Aastra - 2010 2 Jeg er mann, og vil ha enkle

Detaljer

Nettverkstilgang - problemstilling

Nettverkstilgang - problemstilling 6105 Windows Server og datanett Leksjon 7a Delingsrettigheter Nettverkstilgang Delte mapper (shares) - noe repetisjon Delingsrettigheter kombinert med NTFS-rettigheter Skjulte og administrative shares

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

EVRY BUYPASS CODE Detaljert brukerveiledning

EVRY BUYPASS CODE Detaljert brukerveiledning TEKNISK BRUKERVEILEDNING EVRY BUYPASS CODE Detaljert brukerveiledning BUYPASS ÅPEN Versjon: 1.0 Versjonsdato: 03.01.2014 Buypass AS Nydalsveien 30A, PO Box 4364 Nydalen Tel.: +47 23 14 59 00 E-mail: kundeservice@buypass.no

Detaljer

Rettelser til. Øistein Bjørnestad Tom Rune Kongelf Terje Myklebust. Alfa. Oppgaveløsninger

Rettelser til. Øistein Bjørnestad Tom Rune Kongelf Terje Myklebust. Alfa. Oppgaveløsninger Rettelse til Øistein Bjønestad Tom Rune Kongelf Teje Myklebust Alfa Oppgaveløsninge 007 Kapittel S. 7: Fasit til oppgave.9e): Slik oppgaven stå, skal svaet væe 065 (noe ha falt ut i oppgaveteksten). S.

Detaljer

3. - Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9 Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet.

3. - Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9 Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet. 1. Hva slags prosessor har maskinen. - AMD FX -8350 Eight-Core Processor 4 GHz 2. Hvor mye minne har den. 3. - Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9 Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme

Detaljer

Kjenn din pc (Windows Vista)

Kjenn din pc (Windows Vista) Kjenn din pc (Windows Vista) Jeg har en Acer Aspire 5739G 1. Hva slags prosessor har maskinen. Min maskin har: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU 2. Hvor mye minne har den. RAM-type: DDR3 RAM (MB): 4 096 Minnehastighet

Detaljer

Innføring i bruk av CGI4VB

Innføring i bruk av CGI4VB Innføring i bruk av CGI4VB Her kommer en enkel innføring i bruk av modulen CGI4VB som kan benyttes for å lage CGI programmer i Visual Basic. CGI er en forkortelse for Common Gateway Interface den kommunikasjonsprotokollen

Detaljer

FORPROSJEKT TEMA: VOKSENOPPLÆRING. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

FORPROSJEKT TEMA: VOKSENOPPLÆRING. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: VOKSENOPPLÆRING Posjektet i PLP-sammenheng Linje - oganisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Posjektoganisasjon Fostudie Foposjekt Hovedposjekt Det e besluttet at alt posjektabeid

Detaljer

RAPPORT. Endring E014 Flomvurdering eksisterende E6 STATENS VEGVESEN OPPDRAGSNUMMER [ R01] 29/05/2015 SWECO NORGE AS

RAPPORT. Endring E014 Flomvurdering eksisterende E6 STATENS VEGVESEN OPPDRAGSNUMMER [ R01] 29/05/2015 SWECO NORGE AS RAPPORT STATENS VEGVESEN Ending E014 Flomvudeing eksisteende E6 OPPDRAGSNUMMER 12143214 [12143214-R01] 29/05/2015 SWECO NORGE AS SAMUEL VINGERHAGEN epo002.docx 2013-06-14 Sweco epo002.docx 2013-06-14

Detaljer

Norsk oversettelse av vedlegg IV til forordning 1272/2008 oppdatert til og med 4. ATP

Norsk oversettelse av vedlegg IV til forordning 1272/2008 oppdatert til og med 4. ATP Nosk ovesettelse av vedlegg IV til foodning 1272/2008 oppdatet til og med 4. ATP Kategoi Sikkehetssetninge - geneelt P101 If medical advice is needed, have poduct containe o label at hand. Sikkehetssetninge

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 10

Årsplan Samfunnsfag 10 Åsplan Samfunnsfag 10 Fag: Samfunnsfag Klasse: 10 Å: 2017-2018 Faglæa: Gjemund Føland Peiod e 34-37 Emne Kompetansemål Kjelde Abeidsmåta/ Vudeing Val 2017 Gjee geie fo koleis ulike politiske pati femja

Detaljer

DDS-CAD. Oppsett av student-/demolisens

DDS-CAD. Oppsett av student-/demolisens S DDS-CAD Oppsett av student-/demolisens Bruk av DDS-CAD er lisens beskyttet. Dette er fysiske USB nøkkel som inneholder kryptert lisensinformasjon. Programvaren er dermed beskyttet for å sikre legitim

Detaljer

Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Elever / privatister Oktober 2002

Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Elever / privatister Oktober 2002 E K S A M E N LÆRINGSSENTERET Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Eleve / pivatiste Bokmål Eksempeloppgave ette læeplan godkjent juli 2000 Videegående kus II Studieetning fo allmenne, økonomiske og administative

Detaljer