Generalforsamling BIS DRAMMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling BIS DRAMMEN"

Transkript

1 Generalforsamling BIS DRAMMEN Onsdag 16. oktober 2013, 17:00 Auditoriet A6509

2 Side 2 av 44

3 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF:... 4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden... 5 Sak 2 Behandling / Valg av ordstyrer, referent, tellekorps, bisitter og tildeling av dobbeltstemme... 5 Sak 3 Behandling / Godkjenning av referat fra BIS Drammen GF vår Sak 4 Saker til eventuelt... 5 Sak 5 Orientering / fra Styret... 5 Sak 6 Behandling / Regnskap / Økonomi... 5 Sak 7 Behandling / Budsjett / Økonomi... 6 Sak 8 Behandling/ Godkjenning av endring fra Kontroll- og vedtektskomité til HRansvarlig 6 Sak 9 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks HR-ansvarlig BIS LA...6 Sak 10 Behandling / Godkjenning av endringer i vedtektssett...6 Sak 11 Behandling / Orientering Eventuelt... 6 Side 3 av 44

4 Retningslinjer for GF: Generalforsamlingen er BIS Drammen sitt høyeste organ, og skal avholdes to ganger i året, lagt til vår- og høstsemesteret. På Generalforsamligen skal de prinsipielle og strategiske retningslinjer for BIS Drammen trekkes. Spesielt inviterte personer kan delta på generalforsamlingen med observatørstatus. Innkalling til Generalforsamlingen skal bekjentgjøres senest 2 uker før møtestart, og sakspapirene skal gjøres tilgjengelig på nettsiden, og ved bruk av hensiktsmessig intern markedsføring. Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må være styret i hende senest 5 dager etter innkalling. Side 4 av 44

5 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden Forslagstiller: Bakgrunn: BIS Drammen v/ KVK KVK orienterer om de ulike delene Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkallelse, dagsorden og forretningsorden. Sak 2 Behandling / Valg av ordstyrer, referent, tellekorps, bisitter og tildeling av dobbeltstemme Forslagstiller: Bakgrunn: BIS Drammen v/kvk KVK har ansvaret for denne saken. Forslag til vedtak: Tobias Tonum er ordstyrer, Thomas Rokke er referent, Håvard Glimsholt er bisitter, Christoffer Berger +1 er tellekorps og dobbeltstemme avgjøres ved loddtrekning Sak 3 Behandling / Godkjenning av referat fra BIS Drammen GF vår 2013 Forslagsstiller: BIS Drammen Bakgrunn: Referat fra Generalforsamlingen Vår 2013 Forsalg til vedtak: Godekjenner referat fra Generalforsamling Vår 2013 Vedlegg: 1 Sak 4 Saker til eventuelt Saker til eventuelt noteres og tas opp til slutt. Eventueltsaker er saker som ikke er meldt inn innen angitt tidsfrist. Sakene blir gått igjennom under sak 10. Kontroll- og vedtektskomiteen gjør på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandles/godkjennes av Generalforsamlingen. Sak 5 Orientering / Beretning fra Styret Bakgrunn: Hvert styremedlem har skrevet sin beretning. Hvert styremedlem presenterer sin beretning. Sak 6 Behandling / Regnskap / Økonomi Forslagstiller: BIS Drammen Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer regnskapet for våren 2013 Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner regnskapet for våren 2013 Vedlegg: 2 (regnskap) og 3 (Noter) og 4 revidert 2013 Side 5 av 44

6 Sak 7 Behandling / Budsjett / Økonomi Forslagstiller: BIS Drammen v/ Økonomiansvarlig Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer budsjett for høsten 2013 Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner budsjett for høsten 2013 Vedlegg: 5 Sak 8 Behandling/ Godkjenning av endring fra Kontroll- og vedtektskomité til HR-ansvarlig. Forslagsstiller: Styret i BIS Drammen v/kvk Bakgrunn: Hensikten med vervet er å ivareta arbeidsoppgavene til KVK, samt gjenopprette oppgavene til det tidligere vervet, valgkomité. HR er et mer tidsriktig verv, noe som vil både øke etterspørsel når det kommer til valg av, samt den satte personens egnethet til å aktivitetsmaksimere på sin egen lokalavdeling. Etter forrige generalforsamling vedtok BIS Drammen å legge ned vervet valgkomité. Vervet (HR) vil etter generalforsamlingens slutt, erstatte KVK-tittelen, men sittende person vil forbli i samme posisjon. Dette vil si at sittende KVK vil bli sittende HR til vårens generalforsamling. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner endring KVK til HR-ansvarlig. Sak 9 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks HR-ansvarlig BIS LA Forslagsstiller: Styret i BIS Drammen v/kvk Bakgrunn: Forutsatt godkjenning av sak 8. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen Vedlegg: 6 Sak 10 Behandling / Godkjenning av endringer i vedtektssett Forslagsstiller: Styret i BIS Drammen v/kvk Bakgrunn: Forutsatt godkjenning av sak 8 og 9 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner de kosmetiske endringene i vedtektssettet Vedlegg: 7 Sak 11 Behandling / Orientering Eventuelt Side 6 av 44

7 VEDLEGG

8 Vedlegg 1 Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, Dagsorden og Forretningsorden. Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK orienterer om de ulike delene Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkallelse, dagsorden og forretningsorden. Godkjent Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: Ordstyrer: Kristian Martinsen Referenter: Camilla Kristensen og Christian Johansen Tellekorps: Anniken Reneflot, Stian Moen, Andrea Renstrøm Dobbeltstemme: Christoffer Berger Godkjent Sak 3 Behandling/Godkjenning av referat Forslagsstiller: BIS Drammen bakgrunn: Referat fra generalforsamlingen Høst Forslag til vedtak: Godkjenner referat fra generalforsamling Høst Vedlegg: 1 Godkjent Sak 4 Saker til eventuelt Saker til eventuelt noteres nå og tas opp til slutt. Eventueltsaker er saker som ikke er meldt inn innen angitt tidsfrist. Sakene blir gått gjennom under Sak 16. Kontroll- og vedtektskomiteen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandle/godkjennes av Generalforsamlingen. Sak 5 Orientering / Redegjørelse fra Styret Bakgrunn: Styret redegjør for aktiviteter siden forrige GF, også om nytt fra Sentralledelsen. Leder: Jeg har deltatt på styremøter i sibu, hvor jeg er sittende studentrepresentant for BIS frem til Da tar Camilla Tennestrand over rollen. Det skjer mye spennende i sibu, men i hovedtrekk fokus på studentvelferd som barnehagedrift, eiendom, etc. Jeg Side 4 av 31 Sakspapirer GF høst 2012, BIS Drammen - Ekstern har jobbet aktivt med styringsgruppen i studenthuset, Den Lille Legende. Det har vært en offisiell åpning av Den Lille Legendeog det jobbes i disse dager med a finne en annen lokalisering enn union scene. Det er en utfordring a samarbeide med studentrådet i den sammenheng- noe sosialtansvarlig helt sikkert kan bekrefte. Saken som har tatt mye tid i BIS, nedleggelsen av BI Drammen. Kjempet sammen med BIS leder i Kristiansand for å unngå nedleggelse. Da nedleggelsen var et faktum ble det nye kamper for å kjempe for at avviklingen skulle skje først høst Nedleggelsen ble bestemt til høst 2014, noe som er en seier for oss i BIS som har kjempet for det - en stor takk til alle som har bidratt til dette. Synd at Buskerud mister BI, og BI sine kvalitetsstudenter. En lærerik prosess hvor jeg blant annet fikk møte Tom C. Utover det har jeg bistått de andre vervene for deres ulike arrangement, markedskveld, temakveld, NLD, fester, osv. Er kjempestolt av hva alle har fått til - rett og slett imponerende. Føler at etter nedleggelsen ble vi et sterkere team. Jeg har også nylig deltatt på en teambuilding-tur for a sveise samholdet i gruppen. Her også vil jeg si at dere i BIS er fantastisk flotte. ØA: Siden sist GF har jeg deltatt på arrangementer som har vært, jobbet mot nedleggelse av BI drammen i starten av desember, vært med på forhandlingsmøte med BI ledelsen, deltatt på styremøter, Vært på et kveldskurs for økonomiansvarlige i BIS, vært på vervsamtale, vært på NLD, billagsført for månedene som har gått, betalt regninger og fakturert, deltatt på teambuilding, satt opp nytt budsjett til ekstraordinær generalforsamling, satt opp resultat for høst 2012 og satt opp budsjett for høst 2013, fått skiftet BIS sin nettbank fra min private til en bedriftsnettbank Side 8 av 44

9 nå står det kroner ca på konto T det er en buffer som er på som skal alltid være der av de er Norli fond. LNU er på MA: siden sist har vi signert ny avtale med DNB for et år. Signert avtale med Academic Work, signert nye og gamle avtaler, jobbet med NLD og markedskvelden. vært med på teambuilding-tur. og vært med på GF og eks GF. Gjennonmørt markeds kveld og NLD jobbet mot nedleggelse av BI, jobbet mot hotellet for en avtale der. SA: siden forrige GF har jeg jobbet tett med arrangementer og fremtiden til DLL. Det har også blitt avholdt en Halloween fest, hvor mange møtte opp og kvelden gitt generelt veldig bra! BIS har også kommet i god kontakt med to utesteder i Drammen, hvor det har blitt avholdt både en back-to-school party (hvor det til slutt kom mange deltakere) og kveldsarrangement til NLD (hvor det var litt mindre deltakelse, men deltakerne var veldig fornøyd. Back-to-school partiet var en del av en Cageball turnering, med et godt samarbeid med DNB - det jobbes også med en ny Cageball turnering. Promoteringen til Vinterlekene 2013 ble gjennomført på en meget morsom og god måte - dvs. at sosialgruppen gikk med slalomski på beina inn i klasserommene. Siden har det også de som meldte seg på blitt delt inn på hytter. Fa: I løpet av mitt år i BIS har jeg jobbet for å inkludere klassekontaktene mer. Jeg har blant annet invitert de med på BIS sitt julebord og ordnet julelunsj med administrasjonen. I tillegg ble noen av klassekontaktene invitert på forhandlingsmøter ang. nedleggelsen av BI Drammen. Jeg har arrangert klassekontaktmøter, veldig bra oppmøte. Jeg har deltatt på styremøter. Deltatt på Fagseminar hvor vi gikk igjennom kursevalueringer + studentpanel hvor en klassekontakt deltok. Jeg har planlagt og arrangert motivasjonskveld som var i høst og planlegger nå vårens motivasjonskveld som er 10 april. Jeg har hyppige møter med Gunn i administrasjonen. Jeg har deltatt på alle arrangementer i regi av BIS. KA: Jobbet med SA, Idrett og MA. Bidratt med teknisk hjem. Jobbet med Cageball cup, og BIS sine administrative Facebookrutiner. Vært i Trondheim med SA pa kommunikasjonsseminar. Og deltatt på teambuilding-tur. KVK: KVKs arbeidsoppgaver er å kontrollere, overvåke og hjelpe styret og ledelsen i arbeidet de skal utføre samt forstå vedtekter og retningslinjer. Styret og Ledelsen i BIS Drammen har til nå handlet etter de retningslinjer og vedtekter som er satt av Generalforsamlingen og Landsmøtet. KVK er ansvarlig for a sjekke økonomien ved a kontrollere bilagsføring og ha kvartalsvis kontroll av resultatet på 24/7. KVK har ikke funnet noe kritikkverdig ved Økonomiansvarlig sitt arbeid. Siden forrige GF har KVK: Deltatt, sammen med styret og ledelsen, på forhandlingsmøter i forbindelse med nedleggelse av BI Drammen. Styret og Ledelsen i BIS Drammen har jobbet effektivt for a ivareta studentenes rettigheter og krav. Grunnet nedleggelse har vi forandret på organisasjonskartet til BIS Drammen, etter hva styret/ledelsen sa hensiktsmessig for neste års styre. I den forbindelse har KVK skrevet nye stillingsinstrukser for Leder og Sosialt- og kommunikasjonsansvarlig. KVK har også sett det nødvendig a forandre på vedtektsettet grunnet forandring på organisasjonsstrukturen. Deltatt på intervjuer av kandidater som har søkt verv til neste år. Intervjuene har blitt kvalitetssikret og valgkomiteen opptrer profesjonelt. Sak 6 Behandling / Drift av BIS Drammen frem til avvikling av BI Drammen Forslagsstiller: BIS Drammen Bakgrunn: Administrasjonen ved BI Drammen og administrasjonen ved BI forventer at BIS Drammen opprettholdes frem til BI Drammen avvikles, for å sikre studentmiljøet. Forslag til vedtak: BIS Drammen driftes frem til BI Drammen avvikles. Høst Enstemmig vedtatt Sak 7 Behandling/Regnskap/Økonomi Forslagsstiller: BIS Drammen Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer regnskapet for høsten Forslag til Vedtak: Generalforsamling godkjenner regnskapet for høsten Vedlegg: 2 (regnskap) og 3 (noter) og 4 revidert 2012 Kosmetiske endringer er blitt gjort, vedlegg 2 og 3 er blitt erstattet. Godkjent Side 9 av 44

10 Sak 8 Behandling/Budsjett/Økonomi Forslagsstiller: BIS Drammen Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer budsjett for våren Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner budsjett for våren Vedlegg: 5 Kosmetisk endring: Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer budsjett for høsten Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner budsjett for høsten Vedlegg: 5 Nytt vedlegg erstatter vedlegg 5. godkjent Sak 9 Behandling/ Endringer i BIS Drammen organisasjonsstruktur Forslagsstiller: BIS Drammen v/kvk Bakgrunn: På bakgrunn av høstens nedleggelsesvedtak har styret, ledelsen og alle engasjerte i underverv utarbeidet et forslag om endringer i BIS Drammen organisasjonsstruktur. Bakgrunnen for dette er at det vil være færre studenter ved BI Drammen de neste årene, og behovene BIS skal tilfredsstille vil da endre seg. Vi mener også det er essensielt a bruke de engasjerte der de skaper mest merverdi for resten av studentmassen, da en mindre studentmasse sannsynligvis betyr et mindre antall engasjerte. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner forslaget som innebærer a fjerne Valgkomité, Idrettsansvarlig, Leder for NLD og sla sammen Sosialt og Kommunikasjonsansvarlig samt Leder og Markedsansvarlig. det neste året kosmetisk endring det neste året: Martine Johansen: er det KVK som avgjør når det kommer underverv? KVK: Hanna: er det ønskelig av admin at det opprettholdes idrett KVK: selvsagt. Kosmetisk endring: Bakgrunn: På bakgrunn av høstens nedleggelsesvedtak har styret, ledelsen og alle engasjerte i underverv utarbeidet et forslag om endringer i BIS Drammen organisasjonsstruktur. Bakgrunnen for dette er at det vil være færre studenter ved BI Drammen det neste året, og behovene BIS skal tilfredsstille vil da endre seg. Vi mener også det er essensielt a bruke de engasjerte der de skaper mest merverdi for resten av studentmassen, da en mindre studentmasse sannsynligvis betyr et mindre antall engasjerte. Vervet bestemmer selv om det vil ha undervern, det blir da en form for konstitusjon, men jeg kommer tilbake til det senere. Enstemmig vedtatt Sak 10 Behandling/ Endringer i BIS Drammen organisasjonsstruktur Forslagsstiller: BIS Drammen v/kvk Bakgrunn: På bakgrunn av høstens nedleggelsesvedtak har styret, ledelsen og alle engasjerte i underverv utarbeidet et forslag om endringer i BIS Drammen organisasjonsstruktur. Bakgrunnen for dette er at det vil være færre studenter ved BI Drammen de neste årene, og behovene BIS skal tilfredsstille vil da endre seg. Vi mener også det er essensielt a bruke de engasjerte der de skaper mest merverdi for resten av studentmassen, da en mindre studentmasse sannsynligvis betyr et mindre antall engasjerte. Forslag til vedtak: generalforsamlingen godkjenner forslaget som innebærer a fjerne markedsansvarlig a sla det sammen med leder. Enstemig vedtatt Sak 11 Behandling/ Godkjenning av stillingsinstruks LEDER BIS LA Forslagsstiller: BIS Drammen v/kvk Bakgrunn: Med forbehold om at sak 10 blir godkjent er det nødvending a opprette en stillingsinstruks for marked og leder. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Marked- og næringslivsansvarlig. Side 10 av 44

11 Vedlegg: 6 sak 11 godkjennes med kosmetisk endring. (gjelder kun ved forespørsel fra bedrifter.) fjernes. Enstemmig vedtatt Sak 12 Behandling/ Endringer i BIS Drammen organisasjonsstruktur Forslagsstiller: BIS Drammen v/kvk Bakgrunn: På bakgrunn av høstens nedleggelsesvedtak har styret, ledelsen og alle engasjerte i underverv utarbeidet et forslag om endringer i BIS Drammens organisasjonsstruktur. Bakgrunnen for dette er at det vil være færre studenter ved BI Drammen de neste årene, og behovene BIS skal tilfredsstille vil da endre seg. Vi mener også det er essensielt a bruke de engasjerte der de skaper mest merverdi for resten av studentmassen, da en mindre studentmasse sannsynligvis betyr et mindre antall engasjerte. Forslag til vedtak: generalforsamlingen godkjenner forslaget som innebærer å fjerne sosialtansvarlig og kommunikasjons ansvarlig å sette det sammen til å bli Sosialt- og Kommunikasjonsansvarlig Enstemmig vedtatt Pause kl 1900 Disse forlater Generalforsamlingen: Mohim Mirashari Massih Deljo Lars Ottersen Eirik Ulsbøl Det er nå 30 stemmedyktige og ikke 34. Sak 13 Behandling/ Godkjenning av stillingsinstruks Sosialt- og Kommunikasjonsansvarlig LA Forslagsstiller: BIS Drammen v/kvk Bakgrunn: Med forbehold om at sak 11 blir godkjent er det nødvending a opprette en stillingsinstruks for marked og leder. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Sosialt- og Kommunikasjonsansvarlig. Vedlegg: 7 Godkjennes med kosmetisk endring. Sak 14 behandling /godkjenning av Lokale vedtektsendringer ved KVK Drammen Forslagsstiller: KVK Drammen Bakgrunn: Med forbeholde på at sak 9 blir godkjent, er hensiktsmessig a forandre vedtektsettet slik at vedtektene og retningslinjer er samkjørte med ny organisasjonsstruktur. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner vedtektsendringene som blir lagt fram. (Se vedlegg 8) Alexander Waksvik: idrettsansvaret må implementeres i stillingsinstruksen for Sosial- og kommunikasjonsansvarlig. KVK: Ja, det er mulig a gjøre det slik hvis Generalforsamlingen er enig. Martine Johansen: er KVK en nøytral part i vedtektsendringene? KVK: det er slik at KVK alltid vil være en nøytral part i slike endringer. Og under Konstitusjoner vil KVK alltid være representert på intervjuer. Enstemmig vedtatt Side 11 av 44

12 Sak 15 Behandling/ Godkjenning av vedtektsendringer foretatt av Styringsgruppen Forslagsstiller: KVK Drammen orienterer på vegne av KVK Sentralt Bakgrunn: Ved Styringsgruppemøte som ble avholdt 17/ ble det vedtatt diverse standardiserte vedtektsendringer Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner vedtektsendringene som blir lagt fram. (Se vedlegg 9) Enstemmig vedtatt 10 minutters pause kl Sak 16 Behandling / Presentasjon og valg av kandidater til tillitsverv i BIS Drammen 2013/2014 Bakgrunn: Det skal velges nye personer til tillitsverv i BIS Drammen studieåret 2012/2013. Denne saken ledes av ordstyrer, jfr. Vedtekter for BIS Drammen. Kandidater til følgende tillitsverv skal presentere seg: Leder Økonomiansvarlig Sosialt- og Kommunikasjonsansvarlig Fagansvarlig Kontroll- og vedtektskomité Leder Spørsma l og svar Tobias Tonum: Martine Johansen: hva slags type leder vil du si at du er? Camilla Tennstrand: Hvorfor godkjennes ikke dette sentralt?: for det er lokale vedtekter a ikke sentralte. Camilla Tennstrand: Hvorfor godkjennes ikke dette sentralt?: KVK: Fordi dette er lokale vedtekter og ikke sentrale Tobias Tonum: tror ikke jeg er den harde ledern, litt med godtroende mot alle, føler jeg har et systematisk overblikk ovenfor andre, føler meg som en respektert person. prøver a skape tilitt hos folk Anniken Reneflot: som markeds ansvarlig tok det mye mer tid enn det jeg trodde, klarer du all denne tiden? Tobias Tonum: markeds ansvarlig delen i dette vervet er a i vareta sponsorer og vi skal ikke anskaffe flere sammarbeids avtaler. pa intervjuet ogsa spurte dem meg hva jeg vil gjøre med jobben, a jeg er villig til a slutte jobben for BIS. Martine Johansen: man kan møte noen vansklige situasjoner noen ganger hvordan vil du ta det Tobias Tonum: man ma ta det pa en proffesjonell ma te, dette vil jeg ta med KVK, tar det med dette pa en proffesjonel ma te Stian Moen: Hvordan vil du na studentene bedre Tobias Tonum: jeg vil ikke ta det sa mye under kommenukasjon, vi ma markedsføre oss bedre gjøre oss bedre kjent med studentene som ga r her. da greier dem bare ta med vennene dem kjenner. Maribel K Figueroa: Du nevner at bis styret skal bli bedre kjent har du noen ma l? Tobias Tonum: Hvis jeg klarer a, kjenner ikke alt det av kristian har av arbeids oppgaver vis jeg klarer a fa til markedskvelden til at vi syntes det er for mange folk der er da jeg fornøyd Kristian Martinsen: Hva ser du pa den viktigste oppgaven som en leder i bis? Tobias Tonum: Holde hodet kaldt, ikke miste kontrollen. 27 for Tonum 3 blank Sosialt- og Kommunikasjonsansvarlig Thomas rokke: Camilla Tennstrand: hvordan vil du a pna bedre kontakt med studentene Thomas Rokke: det har vært veldig god kommunikasjon i a r men vil gjerne snakke med folk som kjenner mange til a ta med seg personer pa arrangementer. Side 12 av 44

13 Camilla kristensen: forbedre kommunikasjonen uttad Thomas Rokke: bruke den personlige kommunikasjonen og bruke litt flere stunt. Stian Moen: dette er et verv som har tatt mye for deg er du klar for a bruke sa mye av fritiden din? Thomas Rokke: jeg er glad i a ha mye a gjøre, jeg prøver a fylle fritiden min. vil gjerne ha mestmulig a gjøre sa mamma ikke maser sa mye. Camilla Tennstrand: underverv har du tenkt det? Thomas Rokke: skal se det ann litt. er greit ha med seg noen ekstra. Maribel K Figueroa: hvordan er dine it kunskaper Thomas Rokke: har holdt pa mye med data, det skal ikke være noe stort problem Alexander Wakswik: fører du idretten videre Thomas Rokke: det vil jeg gjerne fortsette med, dette er noe vi ma ta med videre. Stian Moen: hvordan tenker du pa med det grafiske Thomas Rokke: jeg føler at jeg fa r til det selv, har innarbeidet gode rutiner med a lage dette her. Christian Johansen: hvordan tror du det blir a prioritere verv ovenfor jobb? Thomas Rokke: sjefen er inneforsta tt med at jeg prioriterer ned jobben event slutte om jegma. Kristian Martinsen: hvordan spiller du med i et team, hvordan Thomas Rokke: jeg syntes det er viktig a motivere folk, det er kanskje tider man er dritt lei, og tider man er glad, men jeg vil prøve a holde teamet oppe slik at folk er motiverte. 29 for Thomas Rokke 1 blank. Fagansvarlig Magnus Magnussen: Maribel K Figueroa: som FAG ansvarlig sa jobber man med mange konfidensielle saker, hvordan er du i en stress situasjon? Magnus Magnussen: jeg har jo møtt pa mange stress situasjoner i det vervet jeg har hatt, føler jeg har utviklet meg positivt, men man ma prøve a holde hodet kaldt som mlig Andrea Renestrøm: hvordan skal du motivtere klassekontaktene til a gjøre sitt beste pga nedleggelse Magnus Magnussen: er viktig a være a pne a ærlige, a være imøte kommende Camilla Kristensen: hvordan erfaring vil du ta med deg leder bla bla Magnus Magnussen: fa klasse kontaktene til a være ledene a være en støtte spiller som jeg tror er det vikgtiste Martine Johansen: andrea har gjort mye for a inkludere klasse kontakter hvordan tiltak har du tenkt a gjøre som FAG ansvarlig Magnus Magnussen: vil kjøre presentasjon teknikk kurs, fortsette med det som er gjort allerde med klasse kontakene. Stian Moen: du fikk gode resultater pa NLD, hva er det som ble gjort a hvordan kan du bruke det i dette vervet: Magnus Magnussen: det jeg kan ta videre er a ta kontakt med foredrags holdere. a bli enda bedre strukturert pa dette her. Andrea Renestrøm: er du inkluderende Magnus Magnussen: det kan dere svare pa men tror det. Kosmetiske endringer: burde sta skole a ret 2013 / 2014 Ha vard glimsholdt: andrea Renstrøm: hvordan skal du takle nedleggelse perioden ha vard Glimsholdt: G vil gjerne holde kurs a holde personer motiverte Maribel K Figueroa: som FAG ansvarlig jobber du med mange sensitive saker, hvordan er du i en stress situasjon Ha vard Glimsholdt: det kommer selvsagt ann hva det er, er den konfidensiel er det noe jeg forholder meg til. dette er noe jeg jobbet med i forsvaret ofte konfidensielte oppgaver jeg vil si jeg fungerer greit under stress Andrea Renstrøm: vis en klasse kontakt ikke gjør jobben sin, hvordan vil du ha ndtere dette Ha vard Glimsholdt: jeg vil sette en tidsfrist blir ikke den overholdt, vil jeg sette en ny tidsfrist, om dem ikke følger denne vil KVK innvolveres. Andrea Renstrøm: sammarbeider du godt med andre Ha vard Glimsholdt: ja, har drevet mye med lag idrett. Side 13 av 44

14 Betty Holmes: hvordan vil du fa tema kvelden bedre en andrea sin Ha vard Glimsholdt: vil markedsføre det godt, fa det tidlig pa facebook, ut fa med pizza. si det er et venlig avbrekk i eksamens tiden. Camilla Tennstrand: hva er ditt forbedrings omra de Ha vard Glimsholdt: senke skulderne litt mer ovenfor folk.. Kristian Martinsen: hvordan vil du fungere som støtte spiller i et team Ha vard Glimsholdt: jeg vil jobbe oppover etter hierarkiet, er flink til a ta i mot kritikk a rette meg etter det. Ha vard 19, magnus 6, blank 5 KVK Christoffer Berger: Camilla Tennstrand: du sier du er flink til a si fra hvordan er du til a gi komlementer Christoffer Berger: jeg er flink til a gi komplimenter, fin genser Maribel K Figueroa: Som KVK jobber du med konfidensielle saker, du har ogsa et personalansvar. Noen ganger har du taushetsplikt til personer i styret, dersom vedkomende ønsker det fordi det er personlinge saker. Du er ogsa pliktig til a informere KVK SL om situasjonen i BIS LA. Hvordan ville du ha ndtert slike saker? Christoffer Berger: har man taushetsplikt har man taushetsplikt. Erlend Holen: hvordan er du a overholde reglement Christoffer Berger: har aldri fa tt en bot i hele mitt liv, blitt stoppet av polti en gang i mitt liv. Martine Johansen: som KVK sa man til tider si i fra til folk, hvordan er du til a gi beskjed. ha vard: et eksemepl, det var en fight pa jobben va r, ingen tok tak i det, sa der tok jeg tak i det a sa i fra pa en ordentelig ma te Tobias Tonum: som KVK hvilke egenskap tror du vil vise deg mest fra. Christoffer Berger: jeg har ikke reflektert sa mye rundt det. Stain Moen: hvordan ville du stilt deg om det var en person du kjente godt, ville du turt a si fra ville du kunne skille sak a person Christoffer Berger: selv om det er en god venn sa skal ikke det ha noe a si. Maribel K Figueroa: hvordan anser du deg selv som person kjenner. Christoffer Berger: jeg føler meg som en person kjenner. det kan jeg si at jeg er. 27 for berger, 3 for blank. Sak 17 Behandling/ Godkjennelse av fullmakt til det sittende styret for a konstituere eventuelle manglende verv Forslagsstiller: BIS Drammen Bakgrunn: Styret ønsker godkjennelse til a konstituere eventuelle manglende verv. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til a konstituere eventuelle manglende verv. Enstemmig vedtatt Sak 18 behandling / orientering Eventuelt Ingen eventuelt saker. VEDLEGG Vedlegg 1 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkalling og forretningsorden Forslagstiller: BIS Drammen v/ KVK Bakgrunn: KVK vil gjennomga de enkelte delene. Vi ber om at eventuelle kommentarer til overnevnte Side 14 av 44

15 fremlegges her. Enstemmig vedtatt Sak 2 Behandling / Valg av ordstyrer, referenter, tellekorps og tildeling av dobbeltstemme Forslagstiller: BIS Drammen Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføringen av denne saken. Ordstyrer: Kristian Martinsen Referent: Christian Johansen Forslag til vedtak: Ekstraordinær GF godkjenner forslag som kommer. Avstemming: 14 stemmer for, 0 stemmer mot. Forslag enstemmig vedtatt. Sak 3 Oppføring av saker til eventuelt Bakgrunn: Saker til eventuelt ma fremlegges skriftlig. Det vil ikke bli mulighet til a føre opp saker til eventuelt pa et senere tidspunkt. Sak 4 Behandling / Godkjenning av budsjett av va r 2013 Forslagstiller: BIS Drammen v/ Økonomiansvarlig Bakgrunn: Økonomiansvarlig fremlegger bakgrunn muntlig Side 15 av 31 Sakspapirer GF høst 2012, BIS Drammen - Ekstern Vedlegg: 1 Det er gjort noen endringer siden sist. Endringene som er størst ligger pa idretten og markedsdagen. BIS forventer ,- kroner (minst) i pluss pa høstsemestret I idretten regner vi med a ha ,- i kostander, da det er økt interesse hos studentene i a r. NLD har jeg ogsa skrevet opp i budsjettet denne gangen. Ballet er satt til de utgiftene som ble registrert sist ball.sakspapirer GF høst 2012, BIS Drammen - Ekstern Side 5 av 8 Studentavisen er satt til 7.000,-, dersom det blir noe av denne. Eventuelle overskudd utover budsjettet vil ga til a dekke sommeravslutningen. Da blir det ingen reiser for BIS uten om det planlagte. Utover dette skal kontorrekvisita skal kjøpes ved kun behov. Spørsma l: MA: Hva skjer med BIS-genserne med da rlig kvalitet? Leder: Ta a et bilde av skaden, sa skal jeg videreformidler jeg det til leverandøren. MA: Hvilken utgift har det i budsjettet? ØA: Det kan ga under rekvisita. Leder: Dette er en reklamasjonssak. VK1: I stedet for a bruke ordet «rekvisita» kan vi kalle det «bekledning»? ØA: Det er 2 forskjellige poster, dermed setter vi det under rekvisita da dette er en skjult post vi kan bruke. Det vil komme frem i resultatet. MA: Vedrørende der det sta r «Arrangementer» er dette SA sine arrangementer? ØA: Ja, dette er SA sin post. ØA: Vi mangler egentlig ,- for sommeravlsutingen, men fa r vi mer overskudd enn forventet sa ga r det til denne posten. Utover dette vil det ogsa bli satt av midler til roregattaen. Forslag til vedtak: Ekstraordinær GF godkjenner budsjett 1. halva r Side 16 av 31 Sakspapirer GF høst 2012, BIS Drammen - Ekstern Avstemming: 14 stemmer for, 0 stemmer mot. Forslag enstemmig vedtatt. Vedlegg 2 Side 17 av 31 Sakspapirer GF høst 2012, BIS Drammen - Ekstern Vedlegg 3 Side 18 av 31 Side 15 av 44

16 Sakspapirer GF høst 2012, BIS Drammen - Ekstern Vedlegg 4 Side 19 av 31 Sakspapirer GF høst 2012, BIS Drammen - Ekstern Side 20 av 31 Sakspapirer GF høst 2012, BIS Drammen - Ekstern Vedlegg 5 Vedlegg Stillingsinstruks for Leder BIS LA 1. Ansvars- og myndighetsomra de Leder er ansvarlig for at BIS LAs styret arbeider i henhold til vedtekter og Side 21 av 31 Sakspapirer GF høst 2012, BIS Drammen - Ekstern vedtak gitt av styret, Generalforsamling og landsmøte BIS. Leder skal trekke opp retningslinjer for styrets arbeid samt være ansvarlig for oppfølging av arbeid i utvalg, grupper og komiteer i BIS LA. Lederen innehar foreningens ansvar for oppfølging av BIs og BIS' strategi. Leder har ansvar for BIS LAs studentpolitiske saker. Leder har markedsansvar. Leder har ansvaret for planlegging og gjennomføring av valg av Ledelsen. Leder har ansvar for planlegging og gjennomføring av Lokalt Engasjementsforum(LEF), innen 6 uker etter at Ledelsen er valgt. LEF skal forberede de engasjerte pa det kommende a ret (Gjelder bare ved de LA som ønsker a gjennomføre LEF). Leder skal sørge for at grupper underlagt vervet leverer og presenterer budsjett, regnskap, handlingsplan samt rapporter vedrørende større arrangementer til Styret. Leder har ansvar for at alle linjeforeninger, undergrupper og utvalg kontakter Leder før de lager samarbeidsavtaler. Leder er medlem av Styringsgruppen Sentralt. Dersom leder ikke kan stille pa Styringsgruppens møter, skal leders stedfortreder delta. 2. Samarbeid Leder plikter for ivaretakelse av sine funksjoner a etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med de andre styremedlemmene, BI LA, samt øvrige tillitsvalgte i BIS og BIS medlemmene. 3. Arbeidsoppgaver - Hovedfunksjon Leder skal planlegge, iverksette, fordele, lede og kontrollere styret i LAs samlede funksjoner og oppgaver. Leder har sammen med økonomiansvarlig prokura overfor banken. BIS LAs leder sta r for aksjoner av studentpolitisk karakter. Leder har ansvar for gjennomføringen av styremøter, Generalforsamling, landsmøtesaker og forberedelse til NSF. Leder skal planlegge, iverksette, lede og kontrollere grupper og utvalgt underlagt vervet. Herunder kan nevnes: - Fremforhandle gode sponsor- og samarbeidsavtaler. - Ekstern markedsføring av BI-studenter - Bista grupper til a arrangering av kurs, seminarer, PC-messe og gjesteforelesninger, herunder formidle kontakt ved behov. - Bedriftsbesøk Side 22 av 31 Sakspapirer GF høst 2012, BIS Drammen - Ekstern Side 16 av 44

17 Vedlegg Stillingsinstruks for Sosialt- og Kommunikasjonsansvarlig BIS LA (SKA) 1. Ansvars- og myndighetsomra de Sosialt- og Kommunikasjonsansvarlig er ansvarlig overfor styret for at driften av utvalg underlagt vervet skjer i henhold til budsjett og handlingsplan. Sosialt- og Kommunikasjonsansvarlig har myndighet overfor de grupper og komiteer som vedrører sosiale arrangementer, prosjekter og arbeider. Samt hovedansvar for BIS LAs IT materiell. Sosialt- og Kommunikasjonsansvarlig har ansvaret for oppfølging av Idrettsansvarlig, og alle de idrettslige undergruppene omtalt i vedtektene.(gjelder bare ved de LA som har dette). Sosialt- og Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for oppfølging av IT, Grafisk ansvarlig, Leder for Studentaksjonen og idrett. Sosialt- og Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for a holde BIS LAs internettsider oppdatert til enhver tid. Sosialt- og Kommunikasjonsansvarlig har hovedansvar for intern kommunikasjon fra BIS LA og BIS. Sosialt- og Kommunikasjonsansvarlig har ansvaret for studentmagasinet (dersom LA har studentmagasin). Sosialt- og Kommunikasjonsansvarlig skal sørge for at grupper og utvalg underlagt vervet leverer og presenterer budsjett, regnskap, handlingsplan samt rapporter vedrørende større arrangementer til Styret. 2. Samarbeid Sosialt- og Kommunikasjonsansvarlig plikter for ivaretakelse av sine funksjoner a etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med de andre styremedlemmene, IT-ansvarlig og alle grupper og utvalg i BIS LA. Samt skape, etablere og opprettholde et godt samarbeid med IT-, Grafisk, og Kommunikasjonsansvarlig ved de andre BIS avdelingene og BIS Sentralstyret. Sosialt- og Kommunikasjonsansvarlig skal bista undergrupper og styret Side 23 av 31 Sakspapirer GF høst 2012, BIS Drammen - Ekstern vedrørende problemer og / eller spørsma l i tilknytning til materiell og / eller programvare, samt problemer og/ eller spørsma l i tilknytning til informasjonsarbeid. Bista undergrupper med oppdatering av deres websider. Bista undergrupper ved kommunikasjonsspørsma l, hjelpe til med a lage informasjonsmateriell og lignende. 3. Arbeidsoppgaver - Hovedfunksjon Sosialt- og Kommunikasjonsansvarlig skal opprettholde og kontrollere det sosiale arbeidet ved skolen. Sosialt- og Kommunikasjonsansvarlig skal følge opp/ har ansvar for: -Vedlikehold av BIS LAs PC-park -Vedlikehold av BIS LAs programvarer -Vedlikehold av BIS LAs websider -Vedlikehold av annet PC / internettrelatert materiell - KA har ansvaret for IT-ansvarlig og Grafisk ansvarlig og idretten. - Se til at kommunikasjonen internt i styret skjer pa en hensiktsmessig ma te. - Se til at markedsføringen av BIS LAs aktiviteter og tilbud skjer pa en hensiktsmessig ma te. - Være en støttespiller for styret i alle oppgaver som omhandler intern- og ekstern informasjon. Vedlegg Høstens Generalforsamling Side 24 av 31 Side 17 av 44

18 Sakspapirer GF høst 2012, BIS Drammen - Ekstern Høstens Generalforsamlingen skal tre sammen senest ti -10- uker etter høstens semesterstart og har følgende arbeidsoppgaver: Velge de representanter til styret, KVK og VK som er ledige. Dette dreier seg om de stillinger som eventuelt er fratra dt eller ikke besatt i perioden fra forrige generalforsamling. (KVK og VK velges ved behov) Endring: Fjernes fra vedtektsettet 4-3 Høstens Generalforsamling, oppgaver Dagsorden for generalforsamlingen skal inneholde: pkt. 11 Innstilling fra valgkomiteen pkt. 12 Valg av eventuelt ledige tillitsverv i ledelsen: I - Leder Økonomiansvarlig Fagansvarlig Markedsansvarlig Kommunikasjonsansvarlig Sosialt ansvarlig II Kontroll og vedtektskomiteen (Antall representanter) III Valgkomiteen (Antall representanter) Endring: Fjernes fra Vedtektsettet 4-4 Va rens Generalforsamling Va rens Generalforsamling skal avholdes senest ti 10 uker etter va rens semesterstart og har følgende arbeidsoppgaver: - Velge de representanter til styret. Dette dreier seg om de stillinger som har vært i funksjon siden forrige skolea rs Generalforsamling pa va ren, samt de stillinger som eventuelt er fratra dt i perioden fra forrige generalforsamling. Styret, herunder: Leder, Økonomiansvarlig, Fagansvarlig, Markedsansvarlig, Kommunikasjonsansvarlig og Sosialt ansvarlig. - Velge representant(er) for Kontroll- og vedtektskomiteen (KVK). - Velge representant(er) til Valgkomiteen (VK - Godkjenning av a rsrapport/redegjørelse fra samtlige styremedlemmer. - A rsregnskap av hovedkontoen, for forega ende kalendera r, skal godkjennes av en regnskapskyndig person, fortrinnsvis en offentlig godkjent revisor eller en autorisert regnskapsfører. - Revisjonsrapport for forega ende kalendera r, fremlegges for godkjenning. - Godkjenne budsjettet for hovedkontoen for va rens semester. Side 25 av 31 Sakspapirer GF høst 2012, BIS Drammen - Ekstern - Statusrapport for inneværende va rsemester fremlegges. Dette kan være en del av Leders a rsrapport/ redegjørelse. Endring: Va rens Generalforsamling skal avholdes senest ti 10 uker etter va rens semesterstart og har følgende arbeidsoppgaver: - Godkjenning av a rsrapport/redegjørelse fra samtlige styremedlemmer. - A rsregnskap av hovedkontoen, for forega ende kalendera r, skal godkjennes av en regnskapskyndig person, fortrinnsvis en offentlig godkjent revisor eller en autorisert regnskapsfører. Side 18 av 44

19 - Revisjonsrapport for forega ende kalendera r, fremlegges for godkjenning. - Godkjenne budsjettet for hovedkontoen for va rens semester. - Statusrapport for inneværende va rsemester fremlegges. Dette kan være en del av Leders a rsrapport/ redegjørelse. 4-5 Va rens Generalforsamling, oppgaver Dagsorden for Generalforsamling skal inneholde: 11. Innstilling fra valgkomiteen. 12. Valg av eventuelt ledige tillitsverv i styret, ledelsen, kontroll- og vedtektskomiteen og valgkomiteen i BIS: I - Leder - Økonomiansvarlig - Fagansvarlig - Markedsansvarlig - Kommunikasjonsansvarlig - Sosialt ansvarlig II - Leder NLD III -Kontroll og vedtektskomiteen (Antall representanter) IV -Valgkomiteen (Antall representanter) Endring: Fjernes fra vedtektsettet 4-7 Styret Det er kun én gruppe som titteleres styret i BIS LA; de tillitsvalgte som er valgt av Generalforsamlingen, herunder: Leder, Økonomiansvarlig, Fagansvarlig, Markedsansvarlig, Kommunikasjonsansvarlig og Sosialt ansvarlig. I ledelsen er ogsa Kontroll-og vedtektskomité og Valgkomité representert. Endring: Side 26 av 31 Sakspapirer GF høst 2012, BIS Drammen - Ekstern Det er kun én gruppe som titteleres styret i BIS LA; de tillitsvalgte som er valgt av Generalforsamlingen, herunder: Leder, Økonomiansvarlig, Fagansvarlig og Sosialt- og Kommunikasjonsansvarlig. I ledelsen er ogsa Kontroll-og vedtektskomité Innkallelse til styremøter skal være styremedlemmene, KVK, og VK i hende fem -5- dager før hvert møte. Sakspapirene skal være styremedlemmene i hende to -2- dager før hvert møte. Endring: Innkallelse til styremøter skal være styremedlemmene, KVK i hende fem -5- dager før hvert møte. Sakspapirene skal være styremedlemmene i hende to -2- dager før hvert møte Styremedlemmene har tale-, forslags- og stemmerett. Organisasjonens medlemmer har tale- og forslagsrett. KVK og VK har tale og forslagsrett. Endres til: Styremedlemmene har tale-, forslags- og stemmerett. Organisasjonens medlemmer har tale- og forslagsrett. KVK har tale og forslagsrett Styret i BIS LA kan selv bestemme na r innkallelsen til ekstraordinært styremøte skal være styret, KVK og VK i hende. Endring: Side 19 av 44

20 Styret i BIS LA kan selv bestemme na r innkallelsen til ekstraordinært styremøte skal være styret og KVK i hende. 4-9 Valgkomiteen (VK) Endring: Fjernes fra vedtektssettet 4-11 Retningslinjer Fadderuken Dersom det ikke er hensiktsmessig a oppnevne en egen gruppe for a arrangere Fadderuken, er dette Styrets ansvar a arrangere. Fjora rets prosjektleder- og prosjektgruppe for Fadderuken skal sikre god overlapping frem til skoleslutt. Endring: Fjernes fra vedtektssettet Side 27 av 31 Sakspapirer GF høst 2012, BIS Drammen - Ekstern 9- RETNINGSLINJER 9 1 RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV VALG VED GENERALFORSAMLINGEN Endring: Fjernes fra vedtektsettet 9 2 RETNINGSLINJER FOR STYRETS KONSTITUSJONER 1. Bekjentgjørelse av kandidatur 1.1 Alle kandidater som har bekjentgjort sitt kandidatur før offentliggjort søknadsfrist har rett til a bli intervjuet av VK. 2. Styret eller valgkomiteens (VK) arbeid VK er ansvarlig for a bekjentgjøre ledige verv VK skal kalle inn til og foreta intervju. Intervjuenes varighet avhenger av na r Valgkomiteen synes de har fa tt tilstrekkelig informasjon om kandidaten. 2.3 VKs arbeid er over na r innstilling er levert. 3. Kontroll og vedtektskomiteens (KVK) arbeid KVK skal være representert under konstitusjoner KVK foretar opptelling av stemmene KVK skal se til at konstitueringen skjer i henhold til vedtekter, retningslinjer og instrukser. 4. Gjennomføring av konstitueringen Kandidatene kommer inn i møtelokalet, en og en av gangen Kandidatene blir intervjuet av Valgkomiteen. Etter alle intervjuene skriver Valgkomiteen en innstilling som de sender til KVK. 4.3 KVK skal være representert under konstitusjonen. Alle kandidatene har rett til like lang tid for presentasjon. 4.4 VK legger fram eventuell innstilling. VK kan innstille en -1- kandidat til hvert verv i styret VK plikter a gi opplysninger om eventuell dissens i VK. Side 20 av 44

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 03.April 2013 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Standardiserte lokale vedtekter 09.09.2012

Standardiserte lokale vedtekter 09.09.2012 Gjeldende fra 9.september 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 1 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn. Disse

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 1 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012 1 Forord.3 Strategi...3 Dagsorden Generalforsamling..4 Stillingsinstruks for Markedsansvarlig.6 Stillingsinstruks for Næringslivsansvarlig..7 Stillingsinstruks

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER

LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014 1 FORORD Disse standardiserte vedtektene gjelder hovedsakelig for avdelingene til Bergen, Trondheim og Stavanger. Kristiansand vil naturlig

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Innholdsfortegnelse Forord...2 Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF...3 Vedtekter angående Generalforsamling i ØAF...4 Stillingsinstrukser.....8

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014)

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Bergen. Disse skal ikke bryte med de standardiserte

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 31 15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 32 15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger Referat Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger 1 Innholdsfortegnelse SAK 106-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 107-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 130-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 131-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 13.02.2014 Sted: Bore Tid: 12:00 Innholdsfortegnelse: Forord Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF Stillingsinstrukser Saker: Sak 1 Behandling/ Godkjenning av

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling 30.11.2015 Kl. 17:00 Ogna Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 Forord Generalforsamlingen

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

Generalforsamling Vår 2013

Generalforsamling Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 13.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 12.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent.

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Dato: 19.09.12 Dag: Onsdag Tid: 15.15 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, SA, Idrett, FA, KA, MA, ØA, EMG SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 12-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 13-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger Referat Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Innholdsfortegnelse Sak 26 14- Orienteringssak: Eventueltsaker.........s5 Sak 11-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE BIS Sentralledelsen 10.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 49-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 50-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 19. MARS 2015)

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 19. MARS 2015) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 19. MARS 2015) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn (BIS), Bergen. Disse skal ikke bryte med de

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger Referat Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 1-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3-14 - Godkjenning

Detaljer

Stillingsinstrukser BIS Trondheim 13.03.14 BI Studentsamfunn. Stillingsinstrukser BIS Trondheim

Stillingsinstrukser BIS Trondheim 13.03.14 BI Studentsamfunn. Stillingsinstrukser BIS Trondheim Stillingsinstrukser BIS Trondheim 13.03.2014 1 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige stillingsinstruksene for BI Studentsamfunn Trondheim. Disse stillingsinstruksene skal ikke bryte med stillingsinstruksene

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 91-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 92-15 - Behandlingssak:

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Generalforsamling"" Vår"2014"

Generalforsamling Vår2014 Generalforsamling Vår2014 Referat Dato:13/03/2014 Sted:Orre Tid:12:00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG Dato: 22.08.2012 Tid: 15.00 Dag: Onsdag Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG SAK 60-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Generalforsamling Vår 2012 Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og tar opp

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 79-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 80-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 81-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen REFERAT Styremøte 30.09.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Generalforsamling Vår 2015 Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Forord Det er i vemod at vi nå begir oss inn i det siste kapitelet av BI Kristiansands historie, og dermed også BIS Kristiansands

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 12.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 136-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 137-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 138-13

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 9. desember 2011 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt.

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 20.05.12 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, SP, MA, KA, PK, Fag, NA, VK, KVK, påtroppende leder

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 11-04-2014. Referat

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 11-04-2014. Referat Referat Styringsgruppemøte 11.04.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 17-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 18-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 19-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Generalforsamling Høst 2012 Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 10.08.2011 Dag: Onsdag Tid: 17:00 Sted: BIS møterom BI Stavanger? SAK 73 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Referat styremøte BIS Kristiansand

Referat styremøte BIS Kristiansand Referat styremøte BIS Kristiansand Til: Sted: Tidspunkt: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2011/2012 BIS- kontoret 15:00 Sak 1: Valg av møteleder og referent Styret legger frem forslag til møteleder

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 Generalforsamling Vår 2014 Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 25.08.2014 BI Bergen 1 Sted: Tid: Dato: Rederiet 18.00 25.08.14 Ikke tilstede: Rebecca Sosialt ansvarlig Sak 01-01 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag

Detaljer

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Dato: 04.05.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, HR, NLD, MA, ØA, AØA, KA, AK, FA, SA, SPA, UA Sak 15-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte 09.08.2012 BIS Bergen SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Bergen

Styremøte 09.08.2012 BIS Bergen SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Bergen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Bergen 1 Sted: Rederiet Tid: kl. 17:00 Ikke til stede: KVK (Martine), Henrik (NU), Henrik (Fag) Sak 1: Til Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL Vedtekter for HHBS 1 NAVN Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL 2.1 HHBS har til formål å ivareta studentenes interesser faglig, sosialt og studentpolitisk.

Detaljer

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet.

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 12.01.2012 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtestart: 20.30 Tilstede: Leder, NA, VK, PK, ØA, KA, FAG, SP, Leder

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen Referat Styremøte 20.10.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Bergen Teknikersamfund

Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Gjeldende fra 22. februar 2012 Når et ord er skrevet med kursiv, betyr dette at ordet henviser til en egen definisjon gitt i en egen paragraf

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT REFERAT Ekstraordinært Styringsgruppemøte 03.08.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 35-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 36-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat Referat Ekstraordinært Styringsgruppemøte 30.04.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, kommunikasjon, sosialt, VK1, VK2, VK3, marked, økonomi, NU, NLD, KVK1, KVK2, Studentaksjonen, idrett, Start

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim. Torsdag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim. Torsdag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim Torsdag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 3 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

Bergen Teknikersamfund

Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Gjeldende fra 22. februar 2013 Når et ord er skrevet med kursiv, betyr dette at ordet henviser til en egen definisjon gitt i en egen paragraf

Detaljer

ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016. NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus

ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016. NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus ÅRSMØTE Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016 NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus Innhold Forord... 2 Forretningsorden... 3 Sak 1: Behandling/godkjenning av innkalling, dagsorden og

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 116 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 116 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 17.10.2011 Dag: Mandag Tid: 18:00 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 115 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 116

Detaljer