MARKEDSRAPPORT Q3-2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKEDSRAPPORT Q3-2005"

Transkript

1 UNION Gruppen MARKEDSRAPPORT Q3-25 Q3 UNION Corporate: LÅNEFINANSIERTE OPPKJØP Side 7 UNION Eiendomskapital: STOREBRAND EIENDOMSFOND AS Side 1 Gjesteskribent, Olof Nyström: VURDERING AV DE SVENSKE BØRSNOTERTE EIENDOMSSELSKAPENE Side 12 UNION Norsk Næringsmegling: MARKEDET FOR NÆRINGSEIENDOM Side 16 UNION Corporate ASA UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Eiendomskapital AS

2 UNION Gruppen EN SVÆRT AKTIV HØST Stor aktivitet innen alle UNION Gruppens forretningsområder UNION Gruppens markedsrapport gjennspeiler nå våre tre forretningsområder; Corporate Finance, Fond/Syndikering og Næringsmegling. Corporate Finance Innen Private Equity-området ser vi at ledig kapital i det norske markedet er historisk høy, og tilgangen på fremmedkapital er meget god. I tillegg er det betydelig aktivitet innen fusjoner og oppkjøp. Fond/Syndikering Sammen med Storebrand Bank ASA har UNION Eiendomskapital konseptutviklet og lansert Storebrand Eiendomsfond AS; det første eiendomsfondet etablert med en norsk fi nansinstitusjon. Næringsmegling Det er gode priser på fi nansielle eiendommer. Vi ser ingen tegn på at yielden skal opp på kort sikt. Aktiviteten i leiemarkedet er historisk god. Partnere i UNION Gruppen: Øystein A. Landvik, Lars P. Fasting, Knut M. Stokke, Per Erik Engebretsen Rentenivået ser ut til å holde seg lavt en stund fremover, og vårt sommerønske om en aktiv eiendomshøst, ser definitivt ut til å slå til. Les mer om markedssituasjonen og følgende hovedsaker: Høy aktivitet innen fusjoner og oppkjøp så langt i 25, med 66 registrerte transaksjoner ved utgangen av august. De største private equity-selskapene som har hentet inn nær 5 mrd. i løpet av det siste året, har i dag har mer enn 15 mrd. ledig for investeringer i norske bedrifter. Lånefi nansierte oppkjøp er spesielt velegnet i forbindelse med delsalg av virksomhet, generasjonsskifte eller ledelsesinitierte oppkjøp. Markedet for salg av næringseiendommer; fortsatt høy aktivitet og etterspørselspress. En svært aktiv mai og juni i utleiemarkedet. Fortsatt like høy utleieaktivitet etter sommeren. Hvordan bransjeforfl ytninger representerer viktige signaler for aktørene i utleiemarkedet. UNION Corporate ASA UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Eiendomskapital AS

3 UNION Gruppen UNION Gruppen er et ledende uavhengig megler- og rådgivningsforetak. Virksomheten eies og drives av nøkkelpersoner med lang og omfattende erfaring fra fi nansiell rådgivning og transaksjonsbistand i Norge og internasjonalt. UNION Gruppen fokuserer på sektorene eiendom, handel, tjenester, fi nans, reiseliv, media og lett industri. Union Gruppens arbeid kjennetegnes av effektiv gjennomføring og høy grad av resultatoppnåelse basert på: Bred transaksjonserfaring. Dyp innsikt i de utvalgte bransjer. Forretningsmessig oppfi nnsomhet og uavhengig tenkning. Vekt på det enkelte oppdrags prioritet og fremdrift. Tilgang til et omfattende nettverk av fi nansielle og industrielle investorer. UNION Gruppen driver sin virksomhet gjennom tre selskaper: UNION CORPORATE ASA er et autorisert verdipapirforetak med konsesjon fra Kredittilsynet til å bistå i alle typer kapitalmarkedstransaksjoner. UNION Corporate ASAs oppdrag omfatter i hovedsak: kjøp og salg av virksomheter (M&A) strukturelle transaksjoner (fusjoner o.l.) private og offentlige kapitaltransaksjoner strukturert fi nansiering verdipapirisering generell fi nansiell og strategisk rådgivning UNION NORSK NÆRINGSMEGLING AS sin hovedvirksomhet er transaksjoner omfattende enkelteiendommer eller porteføljer av tradisjonelle kontor- og lagereiendommer, hoteller og kjøpesentre. Første halvår 25 omsatte UNION Norsk Næringsmegling eiendommer for ca. NOK 4,5 mrd. UNION Norsk Næringsmegling AS er et av Norges ledende næringsmeglerforetak og tilbyr tjenester innen: salg rådgivning utleie søk UNION EIENDOMSKAPITAL AS tilbyr private og institusjonelle investorer muligheten til å investere i strukturerte eiendomsprosjekter. UNION Eiendomskapital AS kan bl.a. tilby: tilrettelegging, fi nansiering og syndikering av eiendomsprosjekter investering i eiendomsfond aktiv forvaltning av eiendomsinvesteringer

4 FUSJONER OG OPPKJØP Økt norsk transaksjonsaktivitet Det har vært meget høy aktivitet innen fusjoner og oppkjøp i 25, med 66 registrerte transaksjoner per utgangen av august. Spesielt var aktiviteten i juni høy, med 18 registrerte transaksjoner. Av det totale antallet transaksjoner var 54 gjort av industrielle aktører, mens 12 ble gjennomført av investeringsselskaper (private equity). Den forholdsvis lave andelen private equity transaksjoner skyldes spesielt at det norske private equity markedet er mindre utviklet enn sammenlignbare markeder i Europa. I tillegg har man de siste årene sett en økende transaksjonsog betalingsvillighet hos industrielle aktører. Dette skyldes gode konjunkturer nasjonalt og internasjonalt, samt betydelig tilgang på både egen- og fremmedkapital. Transaksjonsaktiviteten er preget av et høyt fokus på shipping og offshore. Også innen tradisjonell industri, samt IT/telekom har det vært høy aktivitet. Mest kjent fra media er antakelig TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen/Chess for 1,6 mrd. i august, samt Industri Kapitals kjøp av Kid Interiør. Innen handel ble Norges to ledende byggevarekjeder solgt til utenlandske aktører; Byggmakker til Kesko og Optimera til Saint Gobain. Begge transaksjonene fant sted i juni. Den største transaksjonen hittil i år er Statoils salg av 5 prosent av Borealis til de øvrige aksjonærene IPIC og OMV i juni for nær 8 mrd. Antall transaksjoner Antall offentliggjorte transaksjoner Finansiell kjøper Industriell kjøper Transport Tjenester Reiseliv Transaksjoner pr. bransje Andre Industri 4 2 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Havbruk Bioteknologi/ Farmasi Handel IT/Telekom Shipping/ Offshore Kilde: Mergermarket.com/UNION UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 4

5 FUSJONER OG OPPKJØP Offentliggjorte transaksjoner siste 3 måneder Dato* Bransje Selskap Kjøper Enterprise value** Havbruk Pan Fish ASA (48% andel) Greenwich Holding Ltd Industri Galterud Bruk AS L.A.Lund Hedalm AS n/a IT/Telekom EuroProcessing International AS First Data Corp Helse Handicare ASA Ferd Private Equity Partners AS n/a Handel Norgros AS Rautakesko Oy IT/Telekom Securesoft Group Computer Links AG Bioteknologi/Farmasi Collet Pharma AS Orkla ASA n/a Helse Ungplan AS Aleris AB n/a Shipping/Offshore Unitor ASA Wilh Wilhelmsen ASA IT/Telekom Axxessit ASA Ericsson Holding International BV Handel Optimera Gruppen AS Compagnie de Saint-Gobain n/a Havbruk Aurora Salmon AS (tidligere Dafjord Laks) Lerøy Seafood Group ASA (LSG) Industri Nordisk Kartro AS Illinois Tool Works Inc (ITW) n/a Industri Borealis Petrochemicals Group (5% andel) International Petroleum Investment Company (IPIC); OMV Aktiengesellschaft Shipping/Offshore Prosafe Drilling Services AS KCA Deutag Drilling Norge AS (Abbot Goup) Industri Euroskilt AS Reiten & Co n/a Handel KID Interiør AS Industri Kapital Reiseliv STS Stolia AS; STS Solresor Heimsferdir EHF n/a IT/Telekom InfoCare ASA CapMan Group n/a Industri Northstar AS NIBE Industrier AB n/a Handel Arcus Gruppen ASA HOFF Norske Potetindustrier; Ratos AB Transport Linjegods AS (67% andel) BTL International AB Industri Bryne Plast AS PRM Group AS n/a Tjenester Nexans Distribusjon AS Ahlsell AB Transport Reno Norge AS ONER Invest AS n/a Industri Uniq plc (Nordiske salat aktiviteter) Rieber & Søn ASA Shipping/Offshore PetroJack ASA (79% andel) Awilco Offshore AS Reiseliv VIA Gruppen AS FSN Capital Havbruk Follalaks AS (35% andel) Cermaq ASA Shipping/Offshore Exploration resources ASA Compagnie Generale de Geophysique (CGG) IT/Telekom Vollvik Gruppen AS (Chess og Sense) TeliaSonera AB Shipping/Offshore Bjørge ASA Aker Capital n/a Industri Støren Treindustri AS Støren Trelast AS; Kjelstad Holding AS n/a * Datoen hvor transaksjonen offentliggjøres. Gjennomføringsdato avhenger av b.l.a. av gjennomføring av due diligence og godkjenning fra offentlige myndigheter ** Enterprise value er verdi av 1% av selskapet på gjeld- og kontantfri basis Kilde: Mergermarket.com/UNION UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 5

6 PRIVATE EQUITY Historisk høy tilgang på ledig kapital De største private equity selskapene med aktiviteter i Norge har hentet inn nær 5 mrd. i løpet av det siste året, og har i dag mer enn 15 mrd. ledig for investeringer i norske bedrifter. Dette begynner nå å materialisere seg i økt oppkjøpsaktivitet. Sist ute er FSN Capital med tilbudet om kjøp av samtlige aksjer i det børsnoterte forretningsreisebyrået Via Travel for 544 mill. UNION Corporate ASA gjennomførte i august salg av renovasjonsselskapet Reno Norge AS til investeringsselskapet NSV Invest AS. Partene er blitt enige om ikke å offentliggjøre kjøpesummen. Tidligere i sommer ble HandiCare ASA, en norsk leverandør av tekniske hjelpemidler til helsesektoren solgt fra ABN AMRO Capital til Ferd Private Equity. Kjøpesummen er ikke offentlig. Finske CapMan har gjort to investeringer i Norge i år gjennom oppkjøpene av informasjonsteknologiselskapet InfoCare og matvareprodusenten Norsk Kylling. Det største norske oppkjøpet gjennomført av et private equity selskap hittil i år er det Industri Kapital som står for gjennom kjøp av 75 prosent av aksjene i Kid Interiør til en verdi av 1,6 mrd. Transaksjonen ble gjennomført i juni måned. Industri Kapital har fra før investert i norsk De største private equity selskapene i Norge* Selskap Total kapital (MNOK) Ledig kapital (MNOK) Antall investeringer Industri Kapital Capman Norway Ferd Private Equity Norsk Vekst FSN Capital Four Seasons Venture Reiten & Co NorgesInvestor Selvaag Invest Foinco TOTALT *Omfatter norske og utenlandske selskaper med eget kontor i Norge detaljhandel gjennom fjorårets oppkjøp av Terje Høili AS for en antatt kjøpesum på 2,3 mrd. Totalt har de 1 største private equity selskapene, som er representert i Norge 53 mrd. under forvaltning, hvorav 14,9 mrd. er ledig kapital for nye investeringer og tilleggsinvesteringer ( add-ons ). Det er en rekke initiativer i markedet for ytterligere å øke kapitalen tilgjengelig for investeringer i det norske markedet. Ferd Private Equity er i gang med å hente inn 6 mill., og Norsk Vekst arbeider med å hente inn 5 mill. NorgesInvestor forventes å lansere et nytt milliardfond innen utgangen av året. Ledig kapital med fokus på det norske markedet er i dag historisk høy, og tilgangen på billig fremmedkapital fra fi nansinstitusjoner er god. Det forventes derfor at etterspørselen etter gode selskaper med etablert markedsposisjon, god kontantstrøm, og velfungerende ledelse vil være meget stor de to til tre neste årene. UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 6

7 LÅNEFINANSIERTE OPPKJØP Having your cake and eating it too Lånefinansierte oppkjøp er spesielt velegnet i forbindelse med delsalg av virksomhet, generasjonsskifte eller ledelsesinitierte oppkjøp. Oppkjøp med en fornuftig finansieringsgrad muliggjør nye eierkonstellasjoner og høyere egenkapitalavkastning. Lånefi nansierte oppkjøp er ikke noe nytt fenomen; profesjonelle investorer og oppkjøpsfond ( private equity ) har lenge benyttet banklån og mezzaninfi nansiering (usikrede lån med høy rente) i tillegg til egenkapital ved oppkjøp av bedrifter. Dette gjør det mulig å gjennomføre større oppkjøp, og oppnå en høyere egenkapitalavkastning (gearingeffekt) enn man ville fått til ved kun å benytte egenkapital. I de senere år har vi imidlertid sett mange eksempler på at ledelsen eller aksjonærene i et selskap som kjøpes opp, deltar på eiersiden i et lånefi nansiert kjøperselskap. Dette gjør det mulig å delta i selskapets fremtidige verdiutvikling med en lavere egenkapitalinnsats enn hva som ellers ville vært mulig, og samtidig sikre en del av formuen ved å selge deler av aksjene (risikospredning). Følgende situasjoner er spesielt aktuelle: Aksjonærer med ulik tidshorisont hvor én eller fl ere aksjonærer ønsker å tre ut, mens de øvrige ønsker fortsatt eierskap. Generasjonsskifte. Delsalg av virksomhet; ønske om å sikre deler av formuen, men fortsatt å delta i selskapets videre utvikling. Ønske om å spre risiko gjennom delvis salg. Ledelsesinitierte oppkjøp. Et konkret eksempel vil illustrere hvordan lånefi nansierte oppkjøp gir fordeler for alle involverte parter; både eksisterende og nye eiere. I løpet av en femårs periode hadde en bedrift bygget seg opp til å bli en ledende aktør innen sitt defi nerte marked. Selskapet var eiet av fi re aksjonærer, som alle var aktive i virksomheten. Hovedaksjonæren eide 6 prosent av aksjene, en eide 25 prosent og de øvrige 7,5 prosent hver. Hovedaksjonæren hadde nådd pensjonsalder, og hadde trappet ned sin virksomhet i selskapet. For å sikre alderdommen ønsket han å selge sin 6 prosent eierandel i selskapet. De øvrige tre aksjonærene var innstilt på å utvikle bedriften videre, og å beholde sitt eierskap. Eierne hadde derfor følgende valgmuligheter: 1. Hovedaksjonæren selger sin 6 prosent eierandel til en ekstern kjøper. 2. De øvrige aksjonærene kjøper ut hovedaksjonæren, fordelt etter eierandel eller personlig økonomi. 3. Selskapet kjøper aksjene gjennom en kapitalnedsettelse. I dette tilfellet var verdien på bedriften såpass høy at alternativ nummer to ovenfor ikke var realistisk gitt de øvrige aksjonærenes private økonomi. Videre var det planer om fortsatte investeringer og vekst i selskapet, slik at alternativ nummer tre ikke fremstod som ønskelig. Løsningen ble derfor å forsøke å fi nne en ny investor som kunne kjøpe 6 prosent av aksjene. For å sikre fl eksibilitet i salgsprosessen, samt å oppnå en best mulig verdi på selskapet, tilbød alle aksjonærene seg å selge hele eller deler av sin aksjebeholdning, slik at en kjøper kunne tilbys hele selskapet om ønskelig. Det ble engasjert fi nansiell rådgiver, og etter kort og intensiv markedsføring fant man en fi nansiell investor som ønsket å kjøpe selskapet til en verdi på 1 prosent basis på 2 mill. Kjøper var imidlertid opptatt av å sikre at de øvrige UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 7

8 aksjonærene deltok aktivt i den videre utvikling av selskapet, og ønsket derfor at disse skulle opprettholde en vesentlig eierandel også etter transaksjonen. Dette var i tråd med de øvrige aksjonærenes interesser, og det ble besluttet at den nye eieren skulle kjøpe 6 prosent av aksjene, mens de tidligere eierne opprettholdt sin eierandel. Nytt holdingselskap: I stedet for å selge aksjene i selskapet direkte til den nye eieren, ble det opprettet et nytt holdingselskap som kjøpte 1 prosent av aksjene i selskapet. Deretter kjøpte de tre tidligere aksjonærene 4 prosent av aksjene i det nye eierselskapet. Holdingselskapet fi nansierte kjøpet med 12 mill. i banklån og 8 mill. i egenkapital, hvorav den nye investoren skjøt inn 48 mill. og de tidligere minoritetsaksjonærene 32 mill. I forbindelse med oppkjøpet ble det opprettet en aksjonæravtale mellom aksjonærene i Holdingselskapet som regulerte hvordan selskapet skulle drives, styresammensetning, rettigheter og plikter i forbindelse med et evt. senere salg av selskapet osv. Etter oppkjøpet ser balansen i det nye holdingselskapet slik ut: Balanse (MNOK) Aksjer 2 8 Egenkapital 12 Banklån Sum eiendeler 2 2 Sum EK og gjeld Regnestykket for minoritetsaksjonærene blir som følger: Salg av aksjer (4%) Kjøp av aksjer i Holding (4%) Netto utbetalt 8 MNOK - 32 MNOK 48 MNOK De tidligere minoritetsaksjonærene fi kk altså utbetalt til sammen 48 mill., og beholdt sin eierandel i selskapet! Disse aksjonærene tar følgelig del i den videre utviklingen av verdiene i selskapet, og vil kunne ta del i et salg av hele selskapet på et senere tidspunkt. La oss anta at aksjonærene i fellesskap utvikler selskapet videre og selger hele selskapet til en ny kjøper for 4 mill. etter fi re år. Med dagens skatteregler betaler ikke Holdingselskapet skatt på gevinsten fra aksjesalget. Etter salget ser balansen i Holding slik ut: Balanse (MNOK) Kontanter 4 28 Egenkapital 12 Banklån Sum eiendeler 4 4 Sum EK og gjeld Minoritetsaksjonærene eier nå 4 prosent i et holdingselskap med 28 mill. i egenkapital. Gitt en skatteoptimal struktur kan disse verdiene overføres skattefritt til personlig eide aksjeselskaper slik at de til sammen vil få utbetalt ytterligere 112 mill. Siden investeringen ble belånt, vil både minoritetsaksjonærene og den nye investoren oppnå en høyere egenkapitalavkastning enn hva man ville oppnådd i et egenkapitalfi nansiert oppkjøp. Tabellene nedenfor viser kontantstrømmene til egenkapitalen i begge tilfellene. For enkelhets skyld antar vi fem prosent årlig rente og et avdragsfritt lån som nedbetales i sin helhet etter fi re år: UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 8

9 Belånt oppkjøp År År 1 År 2 År 3 År 4 Kjøp av aksjer (2) Lånopptak 12 Renter (6) (6) (6) (6) Avdrag (12) Resultat e. skatt Salg av aksjer 4 Kontantstrøm (8) Internrente: 51,7 % Ubelånt oppkjøp År År 1 År 2 År 3 År 4 Kjøp av aksjer (2) Resultat e. skatt Salg av aksjer 4 Kontantstrøm (2) Internrente: 28,5 % Som tabellene viser oppnår man en nær dobling av egenkapitalavkastningen (internrenten) ved et belånt oppkjøp fremfor et ubelånt oppkjøp. Til gjengjeld for en risikoavlastning for eksisterende aksjonærer og en høyere egenkapitalavkastning, må man akseptere en høyere fi nansiell risiko. I de tilfeller hvor selskapets ledelse deltar som kjøpere, har man imidlertid de aller beste forutsetninger for å vurdere hvilken avdrags- og rentebelastning selskapet kan tåle. I tillegg har selskapets ledelse et unikt utgangspunkt for å vurdere den underliggende risikoen knyttet til driften av virksomheten (operasjonell risiko, markedsrisiko m.v.). Modellen som er beskrevet ovenfor gir fl ere fordeler for alle parter, sammenlignet med hva et isolert salg av 6 prosent av aksjene ville gjort: FOR MINORITETSAKSJONÆRENE: Høyere avkastning på investert egenkapital. Sikring av formue; får utbetalt en del av gevinst samtidig som eierandelen opprettholdes. Risikospredning; mulighet for å investere i andre aktiva. Tar del i selskapets ytterligere utvikling. Kan ta del i senere salg av hele selskapet. FOR NY INVESTOR: Høyere avkastning på investert egenkapital. Sikrer at selskapets ledelse er godt incentivert gjennom eierskap i bedriften. Forsikring ved at ledelsen er villige til å investere på samme vilkår. Et alternativ til modellen ovenfor kunne vært at de tre minoritetsaksjonærene selv etablerte et nytt holdingselskap, lånte opp penger og kjøpte hele eller deler av hovedaksjonærens aksjepost. I praksis lar dette seg imidlertid sjelden gjennomføre. Årsaken er at banken som skal fi nansiere oppkjøpet vil ha en helt annen tillit til verdsettelsen av selskapet (når en tredjeperson er villig til å kjøpe aksjer på et gitt nivå), enn når eksisterende aksjonærer kjøper og selger aksjer seg imellom. Gitt en ekstern investor som er villig til å investere egne midler på samme verdier som de eksisterende aksjonærene, opplever vi for tiden en betydelig interesse fra banker for å fi nansiere denne type oppkjøp. Kombinert med dagens lave renter er lånefi nansierte oppkjøp en modell som fremstår spesielt attraktiv i situasjoner som beskrevet ovenfor. UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 9

10 UNION EIENDOMSKAPITAL AS Lanserer nytt eiendomsfond UNION Eiendomskapital AS har konseptutviklet sitt første eiendomsfond, Storebrand Eiendomsfond AS, som i disse dager lanseres i samarbeid med Storebrand Bank ASA. Eiendomsfondet tilbyr både private og institusjonelle investorer muligheten til å investere i et selskap som skal etablere en diversifi sert portefølje av eiendommer i Norge. Målet er å kjøpe mellom 25 og 5 eiendommer innenfor eiendomssegmentene kontor, handel, hotell og lager, som vil levere en høyere totalavkastning til investor enn det som er mulig å oppnå med en direkte investering i eiendom. Første emisjon startet 12. september 25 og varer til 2. oktober 25. EIENDOM SOM AKTIVAKLASSE Eiendom er en aktivaklasse som historisk har gitt god risikojustert avkastning (se fi gur 1). Eiendomsinvesteringer har også gode samvariasjonsegenskaper (lav korrelasjon) med aksjer og obligasjoner, og passer dermed godt i mange investeringsporteføljer. Sparing i næringseiendom, derimot, har lenge vært en lite tilgjengelig investeringsform for private investorer, med høye transaksjonskostnader og lite likviditet i markedet. Eiendomsmarkedet tiltrekker seg stadig fl ere investorer, og det er behov for fl ere eiendomsinvesteringsprodukter som er tilgjengelige for både småsparere og pensjonsfond. HVORFOR INVESTERE I EIENDOMSFONDET? En investering i Eiendomsfondet gir private og institusjonelle investorer tilgang til: God risikojustert avkastning med årlige utbytter Diversifi sert portefølje av næringseiendommer som refl ekterer en investering i det norske eiendomsmarkedet Profesjonell og erfaren forvalter som har insentiver til å gjøre fondsinvesteringen lønnsom for investor Meget god fi nansieringsløsning Skattemessig gunstig selskapsstruktur HVORDAN INVESTERE I EIENDOMSFONDET? Private og institusjonelle investorer kan investere i Eiendomsfondet via Storebrand Privat Investor ASA og Storebrand Institusjonell Investor ASA (se fi gur 2). Egenkapital fra Storebrand Privat Investor ASA vil lånefi nansieres, noe som vil øke både risiko og avkastningspotensial på innskutt egenkapital. Institusjonelle investorer vil investere dels i aksjer i Storebrand Institusjonell Investor ASA og dels i en obligasjon utstedt av Eiendomsfondet. Dette gir investor en eksponering i eiendomsmarkedet som tilsvarer en ubelånt eiendomsinvestering. Obligasjonen garanteres gjennom en selvskyldnerkausjon fra en nordisk fi nansinstitusjon slik at risikovekten Figur 1: Gjennomsnittlig avkastning og risiko ( ) 12 1 Figur 2: Eiendomsfondets struktur Storebrand Privat Investor ASA Storebrand Institusjonell Investor ASA Avkastning (%) Norske statsobligasjoner. Durasjon 2,5 år Næringseiendom Norge (ugiret) Norske aksjer Risiko (%) Single Purpose Selskap 1 1: Eksempelvis AS, KS eller ANS. STOREBRAND EIENDOMSFOND AS Single Purpose Selskap 1 Single Purpose Selskap 1 Single Purpose Selskap 1 UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 1

11 for investeringen samlet reduseres fra 1% til ca. 45% for investorer underlagt forskrift om minstekrav til kapitaldekning. FINANSIERINGSSTRATEGI Eiendomsfondet vil fi nansiere eiendomsinvesteringene med ca. 3% egenkapital fra private og institusjonelle investorer og ca. 7% fremmed kapital. Fondets fremmedkapitalkilde skal i hovedsak være det norske obligasjonsmarkedet som vil sikre lave rentekostnader og avdragsfrie lån. EIENDOMSFONDETS LEVETID Eiendomsfondets levetid er fastsatt til 7-1 år, med en mulig forlengelse på 3 år (se fi gur 3). I oppbyggingsfasen tas det sikte på å hente inn kapital for å investere i eiendom hvert kvartal i tre år, frem til 3. juni 28. Forvaltningsfasen varer til 31. desember 212, og avviklingsfasen avsluttes 31. desember 215, med mindre 1 Eksklusive tegnings- og tilretteleggingshonorar investorene i Eiendomsfondet velger å forlenge forvaltningsfasen med 3 år. FORVENTET AVKASTNING Forventet egenkapitalavkastning for private investorer er ca. 8-12% 1 pro anno etter skatt i selskapet over fondets levetid hvorav i gjennomsnitt ca. 5-7% av egenkapitalen utbetales årlig som utbytte. Forventet totalkapitalavkastning for institusjonelle investorer er ca. 5-7% 1 pro anno etter skatt over fondets levetid. Av dette vil forventet årlig utbetaling ved utbytte fra Eiendomsfondet samt renteinnbetaling fra obligasjonen samlet utgjøre ca. 4,-5,5% årlig. FORVALTNING Eiendomsporteføljen skal forvaltes aktivt av UNION Eiendomskapital AS som er en profesjonell forvalter av eiendomsinvesteringer. Selskapet har et kontinuerlig fokus på Figur 3: Eiendomsfondets levetid Eksempel på en portefølje på NOK 3, mrd Portefølje av eiendommer OPPBYGG. FORVALTNING AVVIKLING verdiutviklingen i fondet, gjennom aktiv leietakerforvaltning, transaksjoner og allokering. I tillegg fokuseres det på kvalitet i drift og vedlikehold. Alle disse momentene vil bidra til å maksimere forventet avkastning og utbytte til investor. TEGNINGSTEKNISKE DATA Storebrand Privat Investor ASA Minsteinnskudd NOK 5 i egenkapital Belåningsgrad ca. 7%, hvorav 5% er rentesikret Tilretteleggingshonorar,95% 1 Tegninghonorarer,195% - 2,7% 1 Utbetaling av utbytte Årlig Forvaltningshonorar,85% pro anno 1 1 Honrorarene beregnes av totalkapital (innskutt egenkapital samt 7% fremmedkapital). Se prospekt for full beskrivelse. Storebrand Institusjonell Investor ASA Minsteinnskudd MNOK 1 1 Belåningsgrad 7%, hvorav 5% er rentesikret Tilretteleggingshonorar,45% Tegninghonorarer,25% -,5% 2 Utbetaling av utbytte Årlig Forvaltningshonorar,8% pro anno 1 Minimumsbeløpet MNOK 1 tilsvarer MNOK 3 i egenkapital og MNOK 7 i garantert obligasjon. 2 Honoraret er avhengig av investert beløp. Se prospekt for full beskrivelse. For mer informasjon om Eiendomsfondet, kontakt: UNION Eiendomskapital AS Tlf.: E-post: Adresse: Filipstad Brygge 2, bygg C Postboks 1715 Vika 121 Oslo Viktig informasjon: Investering i eiendom er forbundet med risiki som kan påvirke eiendommenes inntekter, kostnader eller markedsverdi. Enhver investor må derfor være forberedt på at en slik investering kan medføre tap. Et slikt tap vil være begrenset til den enkelte tegners innbetalte aksjekapital inkludert tegnings- og tilretteleggerprovisjon. Ved vurdering av spørsmålet om å tegne aksjer, bør risiki som er beskrevet i prospektet vurderes i sammenheng med den øvrige informasjonen. UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 11

12 VURDERING AV DE SVENSKE BØRSNOTERTE EIENDOMSSELSKAPENE Gjesteskribent Olof Nyström er aksjeanalytiker ved Hagströmer & Qviberg Fondkommission i Stockholm. Svenske eiendomsselskaper har hatt en svært god kursutvikling de siste årene. Selskap som har vært notert siden 1999 har i gjennomsnitt gitt en årlig avkastning på 3 prosent, inkludert utbytte. Forskjellen i avkastning mellom de ulike selskapene er likevel relativt stor. De to beste aksjene har i gjennomsnitt gitt 47 prosent årlig avkastning, mens de to svakeste i gjennomsnitt har gitt 19 prosent årlig avkastning. Sammenligner vi avkastningen for de ulike selskapene, fi nner vi et klart samsvar mellom avkastning og vekst i den verdijusterte egenkapitalen (VEK) og veksten i selskapets kontantstrøm. Hvordan kan det bli så store forskjeller i avkastningen i en sektor som opptrer så enhetlig som eiendomssektoren? Svaret ligger i hvordan selskapene arbeider med sine aktiva og sin balanse. Vi kan sammenligne Wallenstam med Heba. For seks år siden hadde begge selskapene boligeiendommer i sentrale og halvsentrale områder i de store byene (Både Wallenstam og Heba i Stockholm, samt Wallenstam i Göteborg, Helsingborg og Malmö. Wallenstam har vært aktive i den forstand at de solgte eiendommer da direkteavkastningen på markedsverdien sank til ca. tre prosent. Den frie Graf 1 Graf 2 6 Wallenstam 6 55 Gjennomsnittlig belåningsgrad < 5% Olof Nyström har siden 1996 arbeidet som aksjeanalytiker ved Hagströmer & Qviberg Fondkommission i Stockholm. Før dette har han arbeidet fem år som analytiker i Skandias eiendomsavdeling og seks år ved Ljungquist Fastighetsvärderingar. Avkastning på aksjen pr. år, , % Fabege Capona Heba Hufvudstaden Castellum Tornet Kungsleden LjungbergGruppen Gjennomsnittlig belåningsgrad < 5% 5% till 65% > 65% Avkastning på aksjen pr. år, , % % till 65% > 65% Fabege Heba Wallenstam Kungsleden LjungbergGruppen Capona Castellum Tornet Hufvudstaden Vekst i VEK pr. år, , % Vekst i kontantstrøm pr. år, , % UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 12

13 kapitalen ble reinvestert i eiendommer med høyere direkteavkastning, ofte i boområder som ligger noen kilometer lengre bort fra sentrum. Der har avkastningskravene i etterkant sunket raskt, takket være at beboernes interesse for å omorganisere sin borett til bostedsrett har spredt seg geografi sk. Dermed har verdiøkningen vært høyere for eiendommene som ble overtatt, enn for eiendommene som ble solgt. Heba, på den andre siden, har hatt de samme mulighetene til å selge eiendommer til beboerne på lave avkastningskrav, men har avstått fra dette og beholdt samme portefølje. Gjennom sine omdisponeringer har Wallenstam oppnådd en høyere verdiøkning i sin eiendomsportefølje enn Heba. Dessuten har omdisponeringene gitt bedre løpende resultat og kontantstrøm for Wallenstam. I tillegg kommer effekten av at Wallenstam har arbeidet med en høyere gjeldsgrad (ca. 6 prosent), enn Heba (ca. 25 prosent). Wallenstams eiendomsportefølje har økt fra 7,4 mrd. i 1999 til ca. 17 mrd., delvis gjennom verdiøkning, men også gjennom nyinvesteringer som har blitt mulige grunnet den raske veksten i verdijustert egenkapital. Det samme mønsteret kan vi se om vi sammenligner Kungsleden med Hufvudstaden. Begge selskapene arbeider kun med næringseiendom. Hufvudstaden, som eier sentralt beliggende kontor- og butikkeiendommer i de beste strøkene, har vært relativt passive i forhold til endringer i porteføljen. Kungsleden har hatt fokus på den andre enden av eiendomsmarkedet; nærings- og industrieiendommer med stor geografi sk spredning. Kungsleden har arbeidet med et avkastningskrav på egenkapitalen som skal oppnås uten verdiøkning. De har arbeidet aktivt med eiendomsporteføljen, og har hatt høy omsetningshastighet. Gjennom fokus på eiendommer med høy direkteavkastning, har Kungsleden hatt en sterk kontantstrøm etter rentekostnad, til tross for en relativt høy belåning. Egenkapitalen har dermed vokst raskt og muliggjort overtakelse av fl ere eiendommer, noe som har ført til stadig bedre resultater. Også for nye investeringer har fokuset vært på segmenter hvor direkteavkastningen er høy. Dette i motsetning til Hufvudstadens investeringer, som er foretatt i eiendomsobjekter med lav direkteavkastning. Hufvudstaden har arbeidet med lav gjeldsgrad, for tiden ca. 25 prosent. Konklusjonen av historien er at selskaper som arbeider godt og aktivt med porteføljeutvikling, og kombinerer det med en relativt høy gjeldsgrad, oppnår en bedre kontantstrøm og høyere verdijustert egenkapital enn selskaper med en passiv porteføljehåndtering og lav gjeldsgrad. P/VEK, % Graf 3 Gjennomsnittlig belåningsgrad < 5% 5% till 65% > 65% Heba LjungbergGruppen Hufvudstaden Capona Brinova Wallenstam Castellum Fabege 8 2, 4, 6, 8, 1, 12, Avkastning på VEK, % Klövern Kungsleden Wihlborgs Tornet UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 13

MARKEDSRAPPORT Q4-2005

MARKEDSRAPPORT Q4-2005 UNION Gruppen MARKEDSRAPPORT Q4-25 Q4 Terra Securities: FORVENTER FORTSATT LAV RENTE Side 4 UNION Norsk Næringsmegling: JULERUSH I SALGSMARKEDET Side 6 UNION Corporate: ØKT NORSK TRANSAKSJONSAKTIVITET

Detaljer

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q2-2005. Nytt regime for salg av næringseiendom Side 4. UNION Gruppen

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q2-2005. Nytt regime for salg av næringseiendom Side 4. UNION Gruppen UNION Gruppen MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q2-2005 Q2 Nytt regime for salg av næringseiendom Side 4 UNION Corporate ASA UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Eiendomskapital AS UNION Gruppen FORTSATT FULL

Detaljer

MARKEDSRAPPORT Q2-2006

MARKEDSRAPPORT Q2-2006 MARKEDSRAPPORT Q2-26 Q2 UNION Norsk Næringsmegling MARKEDET FOR SALG AV NÆRINGSEIENDOM Side 4 STATUS LEIEMARKEDET I OSLO Side 8 UNION Real Estate UNION SATSER PÅ INTERNASJONAL EIENDOMSMEGLING Side 11 UNION

Detaljer

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 UNION Gruppen MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 Q1 UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Corporate ASA UNION Eiendomskapital AS UNION Gruppen INNHOLD Hva blir eiendomsavkastningen de nærmeste tre årene

Detaljer

Markedsrapport Q3-2006

Markedsrapport Q3-2006 Markedsrapport Q3-26 Q3 UNION Marine Finance Nylig lansert et nytt shippingprosjekt Side 6 Vogt & Wiig Indre selskap et fleksibelt alternativ for investorer Side 4 UNION Norsk Næringsmegling Markedet for

Detaljer

Markedsrapport Q4-2006

Markedsrapport Q4-2006 Tom Rune Lian i Wiersholm, Mellbye & Bech Risikospørsmål ved kjøp og salg av næringseiendom Side 4 Markedsrapport Q4-26 Stig Rognstad i Glitnir Securities Q4 UNION Norsk Næringsmegling AS Hvor stor er

Detaljer

markedsrapport næringseiendom 2004

markedsrapport næringseiendom 2004 Q4 markedsrapport næringseiendom 2004 Innhold TEMA Skattereformen - 4 MAKROØKONOMI BNP utvikling Norge - 6 Internasjonale konjunkturer - 7 Markeder - 8 Infl asjon - 9 Renter - 10 Arbeidsledighet - 11 INVESTERING

Detaljer

Markedsrapport Q1 2008

Markedsrapport Q1 2008 Markedsrapport Q1 2008 Glitnir Real Estate Glitnir Real Estate Styrker satsningen på rådgivning ved grenseoverskridende transaksjoner Side 4 Gjesteartikkel av Espen A. Jorvang i Fokus Kreditt Endring i

Detaljer

Markedsrapport Q1 2007

Markedsrapport Q1 2007 Markedsrapport Q1 2007 Steen & Strøm ved Olav Line Utvikling av nytt og unikt senter på Økern Side 4 Glitnir Norsk Næringsmegling Lav yield, tross noe høyere rentenivå Side 6 Glitnir Norsk Næringsmegling

Detaljer

Markedsrapport Q3 2007

Markedsrapport Q3 2007 Markedsrapport Q3 2007 Gjesteartikkel av Advokat Anne Sofie Bjørkholt, Wikborg, Rein & Co. Viktig for eiendomsbransjen nye regler om mva-fradrag for fast eiendom og andre kapitalvarer fra 2008 Side 4 Glitnir

Detaljer

Markedsrapport Q1-2006

Markedsrapport Q1-2006 UNION Gruppen Markedsrapport Q1-26 Q1 UNION Gruppen: Glitnir (Tidligere ÍSLANDSBANKI) KJØPER 5,1% AV UNION GRUPPEN AS Side 4 Wiersholm Mellbye & Bech: VALG AV SELSKAPSSTRUKTUR VED INVESTERING I FAST EIENDOM

Detaljer

Markedsrapport Q2 2008

Markedsrapport Q2 2008 Markedsrapport Q2 2008 Gjesteartikkel av Arne Slettebø i Foreningen Næringseiendom Kjøpesenterstopp neppe veien å gå Side 4 Glitnir Norsk Næringsmegling Markedet for salg av næringseiendom Side 6 Glitnir

Detaljer

Markedsrapport 1-2009

Markedsrapport 1-2009 Markedsrapport 1-29 Eiendomsavkastning i et langsiktig perspektiv Gjesteartikkel av Håvard Bjorå i IPD Norden AB Side 5 Transaksjonsmarkedet Fremmedfinansieringen bremser markedet - bedring på sikt! Side

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

markedsrapport næringseiendom

markedsrapport næringseiendom markedsrapport næringseiendom 1 2004 1 2004 Innhold Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Internasjonale konjunkturer... 5 Oslo Børs... 6 Inflasjon... 7 Renter... 8 Arbeidsledighet... 9 Tema: langsiktige

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 3. kvartal 2009 20. november 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 3. kvartal 2009 DnB NOR Eiendomsfond I AS Innhold Side Leder 3 Nytt

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Årsrapport 2005 Storebrand a rsrapport.indd 1 18-05-06 16:37:03 2 Årsrapport 2005 - Storebrand Eiendomsfond AS Daglig leder har ordet Gjennom hele 2005 var markedet

Detaljer

3/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/03 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no Innhold 2 Leder........................................... 2 Oppsummering........................... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning............................

Detaljer

Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond

Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge I Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Aberdeen Eiendomsfond Asia ASA

Detaljer

3/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/02 3/02 3/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Arbeidsledigheten...

Detaljer

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/02 4/02 4/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Renter... 5

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Markedsrapport Q3 2011

Markedsrapport Q3 2011 sk profil 2010 Markedsrapport Q3 2011 Selektive investorer, men mange transaksjoner UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Markedsrapport Vår 2015

Markedsrapport Vår 2015 Markedsrapport Vår 2015 LEDER Stor aktivitet og god avkastning også i 2015 2014 var et sterkt år i eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet var rekordhøyt, renter og yieldnivå falt videre og avkastningen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling Markedsrapport Høst 2013 Fra nøling til handling LEDER Fra nøling til handling Vi kan nok en gang presentere et godt salgsvolum for Norge med ca. 100 omsetninger så langt i år. Inkluderer vi transaksjoner

Detaljer

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/01 4/01 4/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

UNION Markedsrapport Q1 2011

UNION Markedsrapport Q1 2011 UNION Markedsrapport Q1 2011 Transaksjonsmarkedet Markedet har åpnet seg for eiendommer flest Side 9 Avkastning Unions Fondsindeks steg med 19,1 % i Q4 2010 Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer