Prosjekt- og avdelingsregnskap - bedre styring. Karl Jakob Enger Allmennpraktiserende rådgiver ABACUS Økonomitjenester AS. Formålet med kurset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt- og avdelingsregnskap - bedre styring. Karl Jakob Enger Allmennpraktiserende rådgiver ABACUS Økonomitjenester AS. Formålet med kurset"

Transkript

1

2 Prosjekt- og avdelingsregnskap - bedre styring Karl Jakob Enger Allmennpraktiserende rådgiver ABACUS Økonomitjenester AS Formålet med kurset Gi regnskapsbruker bedre styrings- og beslutningsgrunnlag, ved økt bruk av prosjekt- og avdelingsregnskap. En nødvendighet for store og komplekse virksomheter, men ofte både hensiktsmessig og svært fornuftig for små- og mellomstore virksomheter også. 1

3 Kursinnhold Del 1 Innledning Del 2 Hvorfor skal vi bruke prosjekt- og avdelingsregnskap Del 3 I teorien Del 4 I praksis Del 5 Oppsummering / avslutning Dette kan du gi råd om À jour: Dette bør du huske Del 6 Eksempelsamling Man presenterer seg Karl Jakob Enger, 47 år Autorisert regnskapsfører Registrert revisor Partner i ABACUS Økonomitjenester AS Tre partnere som er aut.regnskapsførere/reg.revisorer Elleve ansatte, hvorav seks autoriserte Regnskapskontor med stor andel rådgivning Medlem av NARF og DnR Fag- og opplæringsansvar i egen virksomhet. Kurs for NARF og Revisorforeningen. Sittet i NARF sitt fagutvalg. Først og fremst: Praktiker med oppdragsansvar for ca 20 kunder 2

4 Del 1 - Innledning Noen betraktninger om «teori og praksis» Mitt mål i hverdagen å omgjøre teori til praksis, - og at praksis er solid forankret i teori Det skrives lærebøker i teori av de som kan dette godt. -jeg savner ofte kunnskap om hvorfor og hvordan å faktisk gjøre det. Betegnende eksempel ved nyansettelser, - med og uten utdannelse. En sal full av kunnskap og erfaring det beste utgangspunkt for læring! Del 2 Hvorfor skal vi bruke prosjekt- og avdelingsregnskap 3

5 Del 2 - Hvorfor skal vi bruke prosjekt- og avdelingsregnskap La oss begynne med et lite eksempel: Transportvirksomhet Eier og innleid sjåfør Røde tall Regnskapsmessig enkelt, - driftsmessig ikke så enkelt. Hva er problemet hva bør skje? (Se eksempel 3 i vedlegg) 4

6 Spesifikasjon av kostnad transportmidler: Del 2 Hvorfor Eksempel transport fortsetter Først og fremst spesifisere kostnadene bedre Vesentlige poster: Vedlikehold Lønn/innleid Drivstoff Litt klokere men hva er hensiktsmessige tiltak? 5

7 Del 2 Hvorfor Eksempel transport fortsetter Avdelingsdelt på tre biler OK, det var fornuftig å kvitte seg med bil 1 Kanskje ikke kvitte seg med bilen kjørt av innleid sjåfør? Hvorfor så stor variasjon mellom bil 2 og 3 i lønnsomhet med tilnærmet like kostnader? Et mye bedre grunnlag for vurdering og beslutning, fremskaffet med enkle midler! 6

8 Del 2 Hvorfor Lovpålagt krav for bygge- og anleggsbransjen (Bokføringsforskriften 8-1) Ikke et kurs om lovpålagte krav, - så vi gjør unna dette først Gjelder bokføringspliktige som utfører fysisk rettet bygge- eller anleggsoppdrag, samt verftsindustri Ved enkeltprosjekter som overstiger kr eks mva Del 2 Hvorfor Lovpålagt krav for bygge- og anleggsbransjen (Bokføringsforskriften 8-1) Prosjektregnskapet skal for hvert oppdrag vise, (jf. Bokføringsforskriften 8-1-4) a. oppdragsgivers navn og adresse, eventuelt organisasjonsnummer b. oppdragets art c. dato for oppstart 7

9 Del 2 Hvorfor Lovpålagt krav for bygge- og anleggsbransjen (Bokføringsforskriften 8-1) Prosjektregnskapet skal for hvert oppdrag vise, (jf. Bokføringsforskriften 8-1-4) forts. d. dato for opphør av oppdraget e. alle direkte kostnader (minst spesifisert på lønn, materialer, underentreprenører og andre direkte kostnader) f. alle inntekter Del 2 Hvorfor. Internregnskap Finansregnskap - Skatteregnskap Internregnskapet det «glemte» regnskapet? Hva bruker du tiden din på? Hva trenger kunden / brukeren at du bruker tid på? Data skal registreres en gang, men kanskje det skal registreres litt mer hver gang? 8

10 Del 2 Hvorfor. Eksempel i fire stadier fra egen hverdag Bakgrunnsinformasjon Selskap i sterk vekst Svært mangelfulle rutiner for regnskap og økonomifunksjon Manglende / mangelfull rapportering Eiere og styre krevde endring i økonomifunksjonen (Se eksempel 4 i vedlegg) Del 2 Hvorfor. Eksempel i fire stadier fra egen hverdag Steg 1 Grunnleggende troverdig rapportering Fokus var først og fremst å levere månedlige resultatrapporter som stemte.. Få rettidig bokføring og periodisering Korrekt grunnlag for riktig resultat pr periode og akkumulert På grunnlag av korrekt beskrivelse av virkeligheten, kan ledelsen begynne å bruke tiden på å ta beslutninger og ta styring 9

11 Del 2 Hvorfor. Eksempel i fire stadier fra egen hverdag Del 2 Hvorfor. Eksempel i fire stadier fra egen hverdag Steg 2 - Avdelingsregnskap Kunne fokusere på hva / hvilke produkter inntektene kommer Bidragstanke for å dekke kostnader og gi overskudd Budsjettering pr produkt/avdeling Analyse av ressurser / markedspotensialet Ansvarliggjøring av avdelingsledere 10

12 Del 2 Hvorfor. Eksempel i fire stadier fra egen hverdag Del 2 Hvorfor.. Eksempel i fire stadier fra egen hverdag Steg 3 Avdeling med ressursforbruk Avdelingsregnskapet sier mye om hvilke produkter som gir inntekt. Men lønnsomhet?.. Med nytt øk.system har man registrert timer, -enkelt å koble med produkt/avdeling/periode/kalkulert kostpris 11

13 Del 2 Hvorfor.. Eksempel i fire stadier fra egen hverdag Steg 3 Avdeling med ressursforbruk Del 2 Hvorfor.. Eksempel i fire stadier fra egen hverdag Steg 3 Avdeling med ressursforbruk Produkt/Avdeling Denne periode Hittil Produkt/Avdeling ,40 964,71 Produkt/Avdeling ,32 Produkt/Avdeling 3 219,25 601,48 SUM 846,09 855,02 Produkt/Avdeling Denne periode Hittil Kost Bidrag Kost Bidrag Produkt/Avdeling 1 (486) 680 (4 997) Produkt/Avdeling 2 (2) -2 (140) 210 Produkt/Avdeling 3 (210) -98 (2 335) 672 SUM (707) 580 (7 472)

14 Del 2 Hvorfor.. Eksempel i fire stadier fra egen hverdag Steg 3 Avdeling med ressursforbruk Da kan vi vise: Produkt/Avd 3 gir omsetningsvolum, men begrenset inntjening Produkt/Avd 2 gir størst bidrag pr time Produkt/Avd 1 gir størst bidrag/inntjening Del 2 Hvorfor. Eksempel i tre stadier fra egen hverdag Steg 4 - Prosjektregnskap Planer og budsjetter spesifiseres pr prosjekt allerede Samme kunde flere prosjekter Ansatte jobber med flere produkter(avd) Prosjekter kan ta år fra innsalg til første faktura Mye kostnadskrevende analyse mv Gjenstår: Mulighet for periodisering av utg. faktura Ytterligere bedret timeregistrering 13

15 Del 2 Hvorfor skal vi bruke prosjekt- og avdelingsregnskap? Oppsummering av hvorfor: Gi bedre styrings- og beslutningsgrunnlag Kalkyler og lønnsomhetsberegninger Budsjetter planlegging Måling og lønnsomhetsoppfølging i etterkant Først fokusere på hva man ønsker/trenger å vite Deretter på hvilke data man må samle Registrering av litt mer data, kan gi mye mer informasjon Del 3 I teorien 14

16 Del 3 I teorien Avdeling: Naturlig avgrenset enhet i en virksomhet med «ubegrenset» levetid, som det er hensiktsmessig å måle økonomisk. Måling i perioder og regnskapsår som selve regnskapet Prosjekt: Naturlig avgrenset enhet/aktivitet i en virksomhet med avgrenset levetid, som det er hensiktsmessig å måle økonomisk. Måling på levetid også uavhengig av perioder og regnskapsår Yter/kostnadssted/aktivitet/osv.. Ytterligere dimensjoner etter behov som det er hensiktsmessig å registrere på, enten for å måle økonomisk i seg selv, eller som nødvendig spesifikasjon og presisjon på overordnet nivå. Del 3 I teorien.. Hold fokus Hvorfor man skal registrere styrer hva som må registreres Data registreres kun en gang Også data som ikke skal med i finansregnskapet (kalkulert lønn mv) Etablere nødvendig antall og struktur på dimensjoner Krever god planlegging 15

17 Del 3 I teorien ABC (activity based costing) «ABC er kanskje vel så mye en tankegang som et velordnet og entydig definert system, og kan derfor gjerne innpasses i tradisjonelle systemer med varierende styrke» Aage Sending Del 3 I teorien Tradisjonell kalkulering/internregnskapstanke Direkte kostnader henføres til kostnadsobjekt Indirekte kostnader henføres til avdeling. Kalkulert påslag på kostnadsobjekt Direkte kostnad + Indirekte variabel kostnad = Variabel kost + Andel fast kostnad = Selvkost 16

18 Del 3 I teorien Tradisjonell kalkulering/internregnskapstanke Direkte kostnader er ikke noen utfordring Indirekte kostnader må henføres basert på et påslag. I forhold til forbruk av enhet I forhold til andel av direkte kostnad Del 3 I teorien Tradisjonell kalkulering/internregnskapstanke Svakheter i tradisjonell kalkyle / driftsregnskap For få fordelingsnøkler Lite relevante fordelingsnøkler Direkte lønn er ofte mindre relevant i moderne produksjon Mindre treffsikker ved eksempelvis mindre serier / mer omstilling (produksjon) For lite fokus på faste kostnader (som viser seg å ikke være så faste likevel) 17

19 Del 3 I teorien. Hva koster analysen? Del 3 I teorien. Hva koster analysen? Salg av analysetjenester Ved kalkulering av ny kunde, - hva vil løpende analyse koste? Sum kostnad for avdeling: Koster analyse kr pr år? Eller er det 18% av fakturert omsetning? 18

20 Del 3 I teorien.. Aktivitetsbasert kostnadskalkulering (ABC) Skiller seg fra tradisjonell metode i forhold til fordeling av indirekte kostnader Det er aktivitet som utløser kostnad, - ikke et passivt sted/avdeling Identifiser aktivitet (kostnadsakkumuleringsobjekt) Identifiser kostnadsdriver (målbart forbruk av aktivitet) Del 3 I teorien.. Aktivitetsbasert kostnadskalkulering (ABC) Tilbake til hva analysen koster: Kr. 386,- pr time! NB Samme resultat ved tradisjonell kalkyle i dette eksempelet. (kr. 343,- i direkte lønn og kr. 43,- i andre kostnader, - fordelt pr time) 19

21 Del 3 I teorien Aktivtetsbasert kostnadskalkulering (ABC) Prosessen: Kartlegge og identifisere egnede aktiviteter Identifisere kostnadsdrivere Henføre indirekte kostnad til aktivitet Fordele kostnad til kostnadsobjekt etter forbruk av aktivitet Del 3 I teorien Aktivtetsbasert kostnadskalkulering (ABC) Eksempel Regnskapskontor Budsjettet viser: Direkte lønn pr time: kr. 380 Indirekte kostnader utgjør 74,74% av direkte lønn ( / = 74,74%) Gi tilbud på fastprisoppdrag anslag timeforbruk 1000 timer 20

22 Del 3 I teorien Aktivtetsbasert kostnadskalkulering (ABC) Eksempel -regnskapskontor Del 3 I teorien Aktivtetsbasert kostnadskalkulering (ABC) Eksempel Regnskapskontor Konkurrere med tilbud på kr Kanskje en medarbeider har vært på kurs og lært litt om kalkulasjon? 21

23 Del 3 I teorien Aktivtetsbasert kostnadskalkulering (ABC) Del 3 I teorien Aktivtetsbasert kostnadskalkulering (ABC) Kost.driver Beløp tot Driver volum Aktivitetssats Kontor/adm/kvalitetskontroll Etter kundetype ,15 Kurs/opplæring Direkte timer ,71 IT Pr kunde ,00 Telefon Etter kundetype ,49 Ansvarsforsikring Etter inntekt ,46 % Andre kostnader Direkte timer ,86 22

24 Del 3 Litt teori Aktivtetsbasert kostnadskalkulering (ABC) Kalkyle Nytt oppdrag Kostn.driver Anslått forbr SUM Inntekt Direkte lønn timer Aktivitetskostnader Kontor/adm/kvalitetskontroll Etter kundetype Kurs/opplæring Direkte timer IT Pr kunde Telefon Etter kundetype Ansvarsforsikring Etter inntekt Andre kostnader Direkte timer Fortjeneste: Del 4 I praksis 23

25 Del 4 I praksis «Det finnes alltid verktøy, - samme hva du ønsker å måle. Det er analysering, definering og implementering i egen virksomhet som er krevende» Del 4 I praksis Hvilke utfordringer møter man på? Alltid ønske om bedre data/rapportering, men ikke forståelse for jobben Periodisering og beholdninger Timeregistrering «må jeg være ajour med det da?» Datatekniske utfordringer 24

26 Del 4 I praksis Hvilke utfordringer møter man på? Kost/nytte Det finnes en tall/data-nerd i oss alle Et undervurdert spørsmål: «Hvorfor?» Samsvar mellom analyserapporter og faktisk regnskap Del 4 I praksis Hvilke utfordringer møter man på? Forståelse for at rapporter ikke viser sannheten fullt ut Begrepsforvirring Har alle den samme forståelse for ulike begreper? Avdeling, yter, prosjekt, kostnadssted osv Søppel inn søppel ut 25

27 Del 4 I praksis Hvordan løser vi dette i praksis? Dialog i forkant - dette vil involvere og det vil koste Forankre prosjektet, - ikke bare hos ledelsen, men i «hele» organisasjonen Forankre forutsetninger som er nødvendige å ta Vær ærlig og tydelig så ikke forventninger blir urealistiske Del 4 I praksis Hvordan løser vi dette i praksis? Som rådgiver kan du bistå og drive prosessen med planlegging, implementering og drift. Men aldri gjennomføre alene. Det handler om en (evig?) prosess med forbedring Start med noe som raskt kan gi bedring/resultater 26

28 Del 5 Oppsummering/ avslutning Dette kan du gi råd om À jour: Dette bør du huske Del 5 Oppsummering Som regnskapsfører har vi hatt for mye fokus på Pliktig rapportering til det offentlige Årsregnskap (finansregnskap) Skatteregnskap Bokføring, kontoplan, rutiner og hyppighet er tilpasset dette Må fokusere mer på kundens behov for internregnskap/driftsregnskap 27

29 Del 5 Oppsummering Vi må i fremtiden levere bedre styringsverktøy og rapportering: Krav til rapportering: Hyppigere / real-time rapportering Mer detaljert og tilpasset rapportering Kalkyle- og planleggingsgrunnlag Del 5 Oppsummering Økt krav til rapportering øker kravene til registrering av data (bl.a. under bokføring) Hyppighet: -løpende/daglig/ukentlig Fokus på driftsinterne forhold Avdeling/prosjekt registrering Ytterligere detaljering i registreringen 28

30 Del 5 Oppsummering Nøkler til suksess God styring krever gode styringsgrunnlag Gode beslutninger krever gode beslutningsgrunnlag Historikk er grunnlaget for god planlegging Tillitt til regnskapet er nøkkelen til suksess Del 5 Oppsummering Sjekklister Vurdering av regnskap vil avdelings- og/eller prosjektregnskap gi merverdi? Store identifiserbare enheter for salg/produksjon Flere forretningsområder Størrelse og kompleksitet 29

31 Del 5 Oppsummering Sjekklister Innsalg av prosjekt / avdelingsregnskap Gode forberedelser og overordnet planlegging Hva er viktig og hvorfor Samtale med kunde Mer spesifikk analyse/planer Presentere og selge inn løsning Få aksept og eierforhold Del 5 Oppsummering Sjekklister Gjennomføring av prosjekt: Definere målsetting med delmål Etter forankring hos styre / ledelse må man aliere seg med nøkkelpersoner i organisasjonen. Lage en «prosjektgruppe» med minst en internt ansatt med spesielt ansvar. Identifisere flaskehalser 30

32 Del 5 Oppsummering Sjekklister Gjennomføring av prosjekt: Identifisere «motstandere» Lage en prosjektplan som definerer: Sørge for god involvering av alle ansatte gjennom hele prosessen Holde ledelse/styret løpende informert Dette kan du gi råd om Kort og greit: Dette kurset omhandler tema du ikke bare kan, men bør gi råd om! 31

33 Á jour: Dette bør du huske Prosjekt- og avdelingsregnskap skal brukes for å gi regnskapsbruker bedre og mer hensiktsmessig informasjon Krav om prosjektregnskap for bygge- og anleggsbransjen (Bokf.forskrift 8-1) Vi trenger mer fokus på det «glemte» internregnskapet / driftrsregnskapet Á jour: Dette bør du huske Behovet for informasjon skal styre rapporteringen Hva ønsker man å vite og hvorfor? Rapporteringen skal styre datafangsten/ registreringen Avdeling? Prosjekt? Andre nivåer/bærere? 32

34 Á jour: Dette bør du huske ABC (activity based costing) En metode for mer hensiktsmessig og treffsikker kostnadskalkulasjon i forhold til tradisjonelle kalkylemodeller. Først og fremst en tankemåte som kan hjelpe oss til å vurdere kostnadsallokering annereldes i vårt arbeid med bedring av styrings- og rapporteringsverktøy Á jour: Dette bør du huske Prosjekt- og avdelingsregnskap en nødvendighet for større og komplekse virksomheter Men ofte stor verdi for små virksomheter kan oppnås med små og enkle virkemidler Det finnes alltid verktøy for det du ønsker å måle, utfordringen er å få mennesker til å bruke disse riktig! FOKUSER PÅ BRUKERNE av rapportering og de som skal sørge for innput 33

35 Del 6 Eksempelsamling Prosjekt- og avdelingsregnskap bedre styring Eksempelsamling Prosjekt- og avdelingsregnskap bedre styring 1

36 Eksempel 1 - Enkel produksjonsrapportering fra trelast (høvleri) Som nyansatt økonomiansvarlig for et lite selskap som foredlet ferdig tørket trelast til paneler og gulv, skulle jeg bl.a. se nærmere på rapportering for lønnsomhet mv. I tillegg til alle ordinære regnskaps- og rapporteringsoppgaver. Dette var en gründerbedrift med sterk vekst, svak likviditet og liten administrasjon og tilsvarende mangel på innarbeidede rutiner og rapportering. Om virksomhetens rutiner: Produksjonsplaner legges etter anrop fra salg. Innkjøp i henhold til produksjonsplaner Hadde kun standard, periodisk økonomisk rapportering. Produksjon ble rapportert på: o Volum pr dag/time o Utfall andel 1, 2 og 3. sortering samt kapp/svinn Man benyttet helt manuelle dagsrapporter som ble fylt ut med på ferdigtrykte ark. Absolutt en hensiktsmessig og lett anvendelig rapportering med fokus på utfall, og maksimert volum. Dvs effektiv utnyttelse av produksjonskapasitet (maskiner og mannskap). Den tar også opp i seg at korte serier / hyppige omstillinger, gir lavt volum. Dette er spesielt viktig når det er salg som setter produksjonen, - de vil ønske raskest mulig levering og derved være pådriver for korte serier. En annen utfordring er lagerstyring. Om det skal produseres for salg 2. sort, så vil produksjonen nødvendigvis også lage 1. sort og 3. sort. For lager? (Ble løst ved at salgssjef fikk ansvar for ferdigvarelager med daglig rapportering for å sette inn salgsfremstøt på den delen av produksjonen som ikke var gjort for salg direkte) Men den vesentligste mangelen jeg fant var at det ikke er benevnt kroner noe sted i produksjonsrapporten. Det er veldig stor forskjell på innkjøpspris på tørket trelast i forhold til kvalitet, - ofte ut fra område virket er hentet osv. Det var kun fokus på volum, og derved ble det helst bestilt virke som gav størst volum og best utfall / sortering, - råvare med den høyeste prisen. Dette gikk rimelig greit når gründer hadde full kontroll på både salg og produksjon og hver dag kunne telle opp hvor mye det var solgt og kjøpt for denne dagen. Men ikke så greit når det ble en salgssjef som ble målt på omsetning og en produksjonssjef som ble målt på ovennevnte rapportering. En enkel utvidelse av produksjonsrapportering med innkjøpspris og salgspris viste raskt at det ikke nødvendigvis var mest lønnsomt med høy kvalitet på råvare selv om det gav best score på opprinnelig produksjonsrapportering. Prisen her var relativt sett mye høyere, uten at det var mulig å få noe høyere pris ut i markedet som ofte hadde en pris basert på «normal» kvalitet. Eksempelsamling Prosjekt- og avdelingsregnskap bedre styring 2

37 Oppsummering / «Konklusjon» En enkel, men særdeles hensiktsmessig rapportering med viktig effekt. Ledelsen var veldig fornøyd. Salgssjefen trakk på skuldrene. Men produksjonssjefen likte det ikke. Han ville ha volum og flyt OG rapporten åpnet for mange nye spørsmål. Den var «pr serie» og vanskelig å sammenligne med regnskapets resultater. Den var «frittstående», manuell og arbeidskrevende.. Viktigst: God rapportering er et resultat av en prosess. Man tar et steg av gangen, og utvikler stadig bedre rapportering. I den virkelige verden er det sjelden slik at man kan kjøpe seg en komplett rapporteringspakke, dvs det kan man sikkert rent teknisk, men det er menneskene i organisasjonen som skal bruke dette som må ha forståelsen osv. I dette eksempelet ser man en naturlig utvikling, der neste steg kunne være å få på plass et mer automatisert og integrert rapporteringssystem. Nå vet mange hva de trenger / ønsker å rapportere på, og hvorfor. Læring er en kontinuerlig prosess, - ikke bare for enkeltindivider, men også for organisasjoner. Eksempelsamling Prosjekt- og avdelingsregnskap bedre styring 3

38 Eksempel 2 Bruktimport og salg av biler For all virksomhet med større, og lett identifiserbare produkter, vil en enkel registrering med prosjekt pr gjenstand kunne være hensiktsmessig. Eksempelvis biler. En av våre kunder driver bruktimport av biler for salg i Norge. Hovedsakelig biler over 7,5 tonn (ikke engangsavgift) Det opprettes et prosjekt pr bil. og man har til en hver tid full kontroll. Antar at det er flere enn meg som har opplevd regnskaper der man «glemmer» å ta ut bil fra lager ved salg gjennom året? En kjedelig oppdagelse ved periodeslutt / årsslutt Åpenbare fordeler: Full kontroll av lønnsomhet pr bil / eksakt hva man hvilken pris ut som gir fortjeneste Full kontroll på beholdninger også løpende Også kontroll på påkost før salg, -både kjøp og eventuell reparasjon i eget verksted For bruktimport har man mye bedre kontroll på mva betalt ved import, og at denne kommer til fradrag For større / mer profesjonelle aktører som selger biler har man spesialtilpassede systemer (f.eks Cars). Men en kan oppnå mye av de samme fordeler ved å bruke prosjektmodul i et standard regnskapsprogram for mindre kunder i egen portefølje. Eksempelsamling Prosjekt- og avdelingsregnskap bedre styring 4

39 Eksempel 3 Tut & Kjør Transport AS avdeling pr lastebil En liten transportvirksomhet med eier og innleide sjåfører. Varierende transport, hovedsakelig gjennom transportformidlingssentral. Et virkelig case der vi starter med å konstatere at det er røde tall, og en veldig dårlig utvikling. Det er definitivt tid for handling, men hvilket grunnlag har vi for å vite «hvor skoen trykker»? Tallene fremkommer slik i regnskapet: Tut & Kjør Transport AS Avvik Salgsinntekter Gevinst avgang dr.m Sum Driftsinntekter Fremmedytelser Bruttofortjeneste Lønn og personal Avskrivinger Kostnader lokale Leie maskiner, invent Verktøy, invetar dr.m Reperasjon og vedlikehold Fremmede tjenester Kontorrekvisita Telefon og porto Kostnader transportmidler Reise/diett Salg, reklame Kontigenter og gaver Forsikring og garanti Andre kostnader Sum andre driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Sum Finansposter Resultat før skatt Uten å analysere noe som helst, så kan man konstatere at det er en nedgang i inntekter på over 900` som har gått rett på bunnlinjen fordi kostnadene ikke er redusert. I et annet kurs ville vi muligens gått rett videre for å se på grunnlag for fortsatt drift Her skal vi begrense oss til å analysere, - noe som uansett må til. Eksempelsamling Prosjekt- og avdelingsregnskap bedre styring 5

40 I første omgang konsentrerer vi oss om å se nærmere på kostnadene. Det vil si at vi i denne sammenhengen anser inntektssiden for gitt. Den viste rapporten er en «normalt spesifisert» resultatrapport som viser standard linjer i henhold til standard kontoplan. Dette viser seg ofte å ha begrenset informasjonsverdi i forhold til forskjellige type virksomhet. For en transportvirksomhet vil det nødvendigvis være mye kostnader knytte til transportmidler. Vi må i det minste se nærmere på posten denne posten. Kontospesifisering viser følgende: Spesifikasjon av kostnad transportmidler:: Drivstoff Rep. Vedlikehold Dekk mv Vask, smøring Forsikring Avg.transporformidl Km.avgift. Amdre avg Godsforsikring Trygghetsavtale Bom, ferge, nv Så langt kan vi konstatere at det går mye til vedlikehold, som i tillegg har økt betydelig fra fjoråret. Drivstoffkostnadene er tilnærmet like store, men med redusert inntekter fra kjøringen. Hovedoversikten viser ellers at det kan være grunn til å se både på finansieringskostnader, lønn/personal. Det er også en vesentlig post til innleid sjåfør. Det ble tatt et grep i løpet av året da en gammel bil ble solgt. Det begynte å bli mye vedlikehold og reparasjoner. Kan det være en ide å kvitte seg med innleid sjåfør på den ene bilen? Evt kvitte seg med bilen? For dette lille regnskapet har vi ved registrering benyttet avdeling pr bil og fordelt både inntekter og direkte kostnader til finansiering, vedlikehold, innleid hjelp mv. En slik oversikt vil da vise bidrag til å dekke andre kostnader. Kostnader som ikke enkelt og direkte kan henføres til den enkelte bil. Tallene på neste side viser et avdelingsdelt regnskap der driftsrelaterte inntekter er med, - bortsett fra gevinst ved salg av driftsmiddel, og alle direkte kostnader knyttet til de enkelte lastebiler. (Selvsagt en vurdering også å se på gevinster opp mot avskrivningsplaner mv, - et heldig salg? Eller konsekvent for hard avskriving osv.) Resultatet av den inntektsbringende aktiviteten skal gi et bidrag for å dekke andre kostnader, samt skape overskudd. Eksempelsamling Prosjekt- og avdelingsregnskap bedre styring 6

41 Avdelingsdelt regnskap: Tut & Kjør Transport AS Bil 1 Bil 2 Bil 3 SUM Innkjørt Adm.avg Innleide tjenester Lønn Avskrivninger Leasing (hengere) Drivstoff Rep. Vedlikehold Dekk mv Vask, smøring Forsikring Avgifter (km mv) Trygghetsavtale Bom, ferge mv Sum kostnader Driftsresultat Rentekostnader Resultat Avdelingsdelt regnskap (pr bil) viser bl.a.: Det var fornuftig å selge bil nr 1. Bil med innleid sjåfør er mest lønnsom Varierende inntekt (og lønnsomhet) på biler med relativt like kostnader. Hvorfor? Er det type kjøring? Forskjell på hvordan sjåførene kjører/behandler redskapen? Oppsummering / «Konklusjon» I dette eksempelet er det flere forhold som det er nødvendig å fokusere på. Bl.a. at når avdelingsregnskapet viser et bidrag på 356` og samlet resultat et underskudd på 727` så er bør før man kritisk vurdere felleskostnadene og i hvilken grad disse er tilpasset omfanget på driften, at det er kostnader som strengt tatt er nødvendige / hører driften til mv. Inntektene, - hvorfor falt de? Hva kan gjøres for å opprettholde disse? Et enkelt avdelingsregnskap inndelt etter de objekter som bringer inntekter og deres direkte henførbare kostnader vil synliggjøre alle kostnader som er å anse som felles. Og i forhold til å vurdere type bil, type kjøring osv er det et meget godt verktøy å kunne rapportere på avdeling pr bil som eksempelet viser. Det er tilnærmet ingen ekstra jobb å skaffe grunnlaget løpende, - når oppsettet er klart er det kun et ekstra tall i bokføringen. Eksempelsamling Prosjekt- og avdelingsregnskap bedre styring 7

42 Eksempel 4 Case i flere stadier - Fra samlet perioderegnskap til avdeling og videre til prosjekt (NOL) Bakgrunnsinformasjon En av mine største kunder som har vært i min portefølje i mange år, og der jeg har vært innleid økonomisjef, styresekretær, samt at de har outsourcet hele regnskap- og økonomifunksjonen til oss. For to år siden byttet de fra å ha regnskapet på vårt system, til å anskaffe eget program. Jeg var med i prosessen med å velge system. Det er en konsulentvirksomhet innenfor transport og logistikk som bistår større kjøpere av transport og logistikkløsninger å optimalisere sine løsninger og velge rett leverandør. I 2007 omsatte de for 4,9 mnok og hadde et underskudd på 1,6 mnok før skatt. I 2011 omsatte de for 39 mnok med et resultat på 2 mnok før skatt. Det foreligger konkrete og realistiske planer for ytterligere sterk vekst i både Norge og norden de neste fire år. Steg 1 - Grunnleggende troverdig rapportering På dette stadiet da jeg startet opp med rapportering, så var hovedfokus for styret å i det hele tatt se resultat pr måned som var til å stole på.. Hovedutfordring var mangelfull regnskaps- og økonomifunksjon for løpende rettidig registrering/bokføring Manglende interesse for / status for øk.funksjonen. Periodisering : Store variasjoner i når inntekt var oppebåret og når den kunne faktureres. Løsningen var å kunne rapportere riktig over tid, - der hittil regnskap denne periode kun varierte med periodens resultat i forhold til «hittil regnskap» forrige periode At årsregnskapet stemte med «hittil regnskap» for desember Logistikkkonsulenten Denne måned Hittil Desember Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Salgsinntekt Videresolgte tjenester Bruttofortjeneste Personalkostnader Andre driftskostnader Sum kostnader Finansposter Resultat Eksempelsamling Prosjekt- og avdelingsregnskap bedre styring 8

43 Steg 2 - Avdelingsregnskap Når regnskap og rapportering var blitt troverdig kunne man gå videre. NB det tar faktisk tid å opparbeide tillitt og troverdighet! og det kan være krevende. Man skal ha integritet og «styrke» når periodiseringsprinsipper skal innføres, - spesielt i perioder der de gir negative utslag. Neste steg var å dele inn regnskapet i tre operative avdelinger etter «produkter» de leverte. Avdelingsregnskap på inntekt / bidragsnivå. For å kunne vise «hvor» man tjente sine penger. Fortsatt utfordring med periodisering. Kun på bidrag. Største kostnad er personal, og «alle» jobbet med alle produkter/avdelinger. Logistikkonsulenten Denne måned Hittil Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Brutto omsetning Prod/Avd Brutto omsetning Prod/Avd Brutto omsetning Prod/Avd SUM brutto omsetning Netto omsetning Prod/Avd Netto omsetning Prod/Avd Netto omsetning Prod/Avd SUM Netto omsetning Viderefakt husleie SUM netto inntekt Personalkostnader Bonus Andre driftskostnader Sum kostnader Finansposter Resultat Eksempelsamling Prosjekt- og avdelingsregnskap bedre styring 9

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

PRODUKTKALKYLER. Turid V Tveiten - Økonomi og administrasjon VG2 10/26/2015

PRODUKTKALKYLER. Turid V Tveiten - Økonomi og administrasjon VG2 10/26/2015 PRODUKTKALKYLER Kompetansemål beregne pris på varer og tjenester til forbruker-, bedrifts- og institusjonsmarkedet, utarbeide tilbud og vurdere konsekvenser av prisendringer INNTEKTER OG PRIS Inntektene

Detaljer

Kalkulasjon ITD20106: Statestikk og Økonomi

Kalkulasjon ITD20106: Statestikk og Økonomi Kalkulasjon ITD20106: Statestikk og Økonomi 1 Formålet med produktkalkyler: prissetting produktvalg budsjettgrunnlag investeringsanalyser varelegervurdering. 2 Kalkyler i handelsbedrifter Eneste direkte

Detaljer

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap Formål med innføringskurset i regnskap Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapet som et informasjonssystem Forkunnskaper for: Driftsregnskap Finansregnskap med analyse Budsjettering og finansiering

Detaljer

Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid

Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid Praktisk del hva oppgaven består i Case som består av: - Driftsbudsjett, investeringsbudsjett og avgiftbudsjett - Likvidbudsjett -

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2016 Accountor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Accountor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Inntekts og Kostnadsbegreper ITD20106: Statestikk og Økonomi

Inntekts og Kostnadsbegreper ITD20106: Statestikk og Økonomi Inntekts og Kostnadsbegreper ITD20106: Statestikk og Økonomi 1 Inntekts og kostnadsbegreper De fleste bedriftene har som mål å maksimere overskuddet. For å øke overskuddet må man enten øke inntektene mer

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet Finansregnskap Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Trond Kristoffersen Generelt Formål med finansregnskapet Økonomisk informasjon som er nytte for brukerne Korrekt kostnad og inntekt i resultatregnskapet

Detaljer

3.1.2: Selvkostmetoden

3.1.2: Selvkostmetoden 3.1.2: Selvkostmetoden Nøkkeltall fra driftsregnskapet Det finnes en rekke ulike nøkkeltall det kan være aktuelt å beregne for virksomheten. Hvilke nøkkeltall som er aktuelle vil avhenge noe av bransje

Detaljer

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning 3.3 Driftsbudsjett Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning Hvordan skaffe bedriften inntekter? Salg av produkter og tjenester

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd n Egenkapital og

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

JULI 2014 - DURAPART AS

JULI 2014 - DURAPART AS JULI 2014 - DURAPART AS MRK! Månedslønnede har negativ 4/26 lønn i juli og timelønnskostnadene er lave som følge av ferieavvikling. Av denne grunner er regnskapet for juli spesiell med negativ/lave lønnskostnader.

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varelager. Varelager. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Varelager og anleggskontrakter 4.

Trond Kristoffersen. Varelager. Varelager. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Varelager og anleggskontrakter 4. Trond Kristoffersen Finansregnskap og anleggskontrakter Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 2015 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok www.autogear.no Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok Jeg anbefaler alle som ikke fører kjørebok, å begynne med det med en gang - Tore Lund i Skatt Midt-Norge Ny offensiv mot yrkesbilbrukere

Detaljer

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET det finnes et sted et sted... der noen tar vare på din økonomi der du får fornuftige, individuelle råd der økonomiske analyser er til å forstå der du får skreddersydd din

Detaljer

Vedlegg A: Beskrivelse av oppdraget

Vedlegg A: Beskrivelse av oppdraget Vedlegg A Beskrivelse Returkraft AS Vedlegg A: Beskrivelse av oppdraget Revisjons- og tilhørende konsulentoppdrag ved Returkraft AS Anskaffelse: 2016/6 Tilbudsfrist: 17.03.2016 kl.12.00 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Velkommen til frokostseminar Effektiv timefangst for Bygg- og maskin entreprenører - Spar tid på timeregistrering og få bedre oversikt over dine data! Agenda

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 216 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

Hvordan bruke riktige nøkkeltall riktig for å bedre resultatene?

Hvordan bruke riktige nøkkeltall riktig for å bedre resultatene? Hvordan bruke riktige nøkkeltall riktig for å bedre resultatene? Hvordan er hastigheten i din forretning? Det er helt nødvendig å styre arbeidet! Forstå hvordan styring av arbeid genererer lønnsomhet!

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

Hva skal jeg med en regnskapsfører?

Hva skal jeg med en regnskapsfører? TEMA: REGNSKAPSFØRER ELLER IKKE 41 Hva skal jeg med en regnskapsfører? For en liten eller nyetablert virksomhet kan det ofte virke som om regnskapsføreren har en enkel hverdag. Føre noen bilag og fakturere

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2011 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

EKSAMEN. Universitetet i Agder. Emnekode: BE 406. Dato: Torsdag 10. mai 2012 Varighet: Kl. 09.00 til 13.00

EKSAMEN. Universitetet i Agder. Emnekode: BE 406. Dato: Torsdag 10. mai 2012 Varighet: Kl. 09.00 til 13.00 Universitetet i Agder Emnekode: BE 406 EKSAMEN Dato: Torsdag 10. mai 2012 Varighet: Kl. 09.00 til 13.00 Antall sider ink. forside: 5 Antall oppgaver: 3 oppgaver (alle oppgaver skal løses) Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

OKTOBER 2014 - DURAPART AS

OKTOBER 2014 - DURAPART AS OKTOBER 2014 - DURAPART AS Resultat totalt viser underskudd kr 474' mot budsjettert underskudd kr 466' - hittil i år underskudd kr 1.106' mot budsjett underskudd kr 3.116'. Hittil i fjor overskudd kr 1.983'

Detaljer

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok www.autogear.no Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok Jeg anbefaler alle som ikke fører kjørebok, å begynne med det med en gang - Tore Lund i Skatt Midt-Norge Ny offensiv mot yrkesbilbrukere

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: November År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Selgerprogrammet for Kongsberg Næringsforening. Butikkøkonomi Svinn Mersalg og lønnsomhet

Selgerprogrammet for Kongsberg Næringsforening. Butikkøkonomi Svinn Mersalg og lønnsomhet Selgerprogrammet for Kongsberg Næringsforening Butikkøkonomi Svinn Mersalg og lønnsomhet Butikkøkonomi, del 1: Kalkulasjon Prosentregning Bruttofortjeneste Rabatter Svinn Kalkulasjon Beregne hva vi må

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Budsjettering ITD20106: Statestikk og Økonomi

Budsjettering ITD20106: Statestikk og Økonomi Budsjettering ITD20106: Statestikk og Økonomi 1 Budsjett: Kapittel 10 Budsjettering Forventede økonomiske konsekvenser av planlagte aktiviteter. Budsjett og regnskap, uløselig sammenknyttet For analyse

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Eksamen våren 2015

Høgskolen i Hedmark. Eksamen våren 2015 @ Høgskolen i Hedmark 3REV12O Videregående Eksamen våren 2015 finansregnskap Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 4. mai 2015 Eksamenstid: ' 09.00 13.00 Sensurfrist: 27. mai 2015 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Totalkapitalrentabilitet. Totalkapitalrentabilitet. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 3) Beregning av nøkkeltall:

Oversikt. Trond Kristoffersen. Totalkapitalrentabilitet. Totalkapitalrentabilitet. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 3) Beregning av nøkkeltall: Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 3) Utvidet analyse av lønnsomhet Generelt Likviditet Bedriftens betalingssituasjon Finansiering Anskaffelse og anvendelse av kapital Soliditet

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka Siden ferdigmodellen har en mer spesifisert kontoplan enn læreboka, er det i noen tilfeller brukt andre kontoer

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 ORDINÆR EKSAMEN BE 100 Finansregnskap med analyse Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 Tillatte emidler Hjelpemiddelhefte i BE 100 Norges Lover/ særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 28.06.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver. Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører. Regnskapsfører og SPARRINGPARTNER

Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver. Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører. Regnskapsfører og SPARRINGPARTNER Tveit Regnskap AS Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver Harald Pedersen Autorisert regnskapsfører og rådgiver (Deltidsbonde) Tveit Regnskap AS 1 2 Tveit Regnskap AS Regnskapsfører www.tveit.no 150

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Desember År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Produktkalkulasjon. hvorfor og hvordan?

Produktkalkulasjon. hvorfor og hvordan? Produktkalkulasjon hvorfor og hvordan? Produktkalkulasjon - hvorfor? fastsette riktig utsalgspris med hensyn på produktets kostnader vurdere produkters lønnsomhet beregne verdi på lagerbeholdning beregne

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006.

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. 6 ØKONOMI Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. RESULTATREGNSKAP 31.12.2006 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap Note 31.12.2006 31.12.2005 Energiomsetning

Detaljer

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift Ny MVA oppgave fra 01.01.17 Skattemelding for merverdiavgift Endringene påvirker kun de som importerer og eksporterer varer. De som ikke har MVAregnskap, kan også se bort fra dette. Vi har søkt å finne

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Høgskoleni østfold EKSAMEN. Faglærer: Kalkulator

Høgskoleni østfold EKSAMEN. Faglærer: Kalkulator Høgskoleni østfold EKSAMEN Emnekode: Emne: SFB 14004 Videregående regnskap med teori Dato: Eksamenstid: kl. 09.00 til kl. 13.00 28. november 2013 Hjelpemidler: Faglærer: Kalkulator Asbjørn 0. Pedersen

Detaljer

Kategoristyring og gevinstrealisering. Heidi Rygg og Thomas Ballou

Kategoristyring og gevinstrealisering. Heidi Rygg og Thomas Ballou Kategoristyring og gevinstrealisering Heidi Rygg og Thomas Ballou 07.09.2017 Agenda Om Bærum Kategoristyring hva og hvorfor? Inndeling i kategorier Modell for realisering av gevinster Identifisere Planlegge

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Mai År: Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Mai År: Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Mai År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 05.07.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Emnenavn: Eksamenstid: Faglærer:

Emnenavn: Eksamenstid: Faglærer: ehøgskoleni østfold EKSAMEN Emnekode: Emnenavn: SFB14515 Videregående regnskap med teori, ny og utsatt eksamen Dato: Eksamenstid: 3. juni 2016 Eksamenstid: kl. 09.00 til kl. 13.00 Hjelpemidler: Kalkulator

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

6 Kalkulasjon 6.1 6.2. Løsninger kapittel 6 Kalkulasjon. Side 1 av 11 1

6 Kalkulasjon 6.1 6.2. Løsninger kapittel 6 Kalkulasjon. Side 1 av 11 1 6 Kalkulasjon 6.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 6.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A B C D Inndata: Innkjøpspris per enhet 2 400,00 Frakt og

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL Resultatregnskap BFV pr 201512 for avdeling AITeL Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201512 Budsjett pr 201512 Avvik Regnskap i fjor pr 201412 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger -34 282-34 282

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Høgskolen i Hedmark NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Rena Eksamensdato: 11. desember 2014 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 5. januar 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF 7. desember 2016

Styret Sykehusinnkjøp HF 7. desember 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 7. desember SAK NR 103- Økonomirapportering per 31.oktober Forslag til vedtak: 1. Styret tar økonomirapporteringen til orientering 2. Styret

Detaljer

Regnskapsanalyse med risikovurdering integrert i Finale Årsoppgjør

Regnskapsanalyse med risikovurdering integrert i Finale Årsoppgjør Din guide til EFFEKTIV styring og utvikling av bedriften Regnskapsanalyse med risikovurdering integrert i Finale Årsoppgjør Anders Thoresen Gründer og daglig leder, Lederkilden.no 900 35 938 anders@lederkilden.no

Detaljer

Budsjettering. - et viktig element i økonomistyringen

Budsjettering. - et viktig element i økonomistyringen Budsjettering - et viktig element i økonomistyringen Økonomistyring: Fastsette mål fastsette mål planlegge registrere analysere Hovedmål avkastning (rentabilitet) lønnsomhet likviditet soliditet (splittes

Detaljer

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Kunnskapsdepartementet Opplysninger om barnehagen Veiledning: Fyll ut de rubrikkene som ikke er fylt ut på forhånd. De ferdig utfylte opplysningene

Detaljer

AXDATA EMPLOYEE SERVICES

AXDATA EMPLOYEE SERVICES AXDATA EMPLOYEE SERVICES Axdata Employee Services er en løsning for datafangst fra medarbeidere på timer og reiseregninger. Løsningen består av egne moduler som samler data strukturert, og gir god oversikt

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS Lean Six Sigma Lean Six Sigma Kort innføring i: Hva er Lean Six Sigma? Hvilke resultat gir metodene? Hva kan min bedrift få ut av metodene? GoFlyten, få flyt i prosessene dine! Hvordan kommer jeg i gang?

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Årsplan og -budsjett for 2017

Årsplan og -budsjett for 2017 Årsplan og -budsjett for 2017 Vedtatt av foretakets styre 20.09.2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Overordnede mål og strategi... 1 3 Risikofaktorer... 2 4 Mål og indikatorer for 2017... 2 5

Detaljer

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF ARBEIDSBESKRIVELSE Vilkår for levering av regnskapstjenester 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de krav som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester (Leverandøren) til Hurum

Detaljer

Litt fakta om Joker..

Litt fakta om Joker.. 1 FISTER 13. juni 2 14.06.2017 Litt fakta om Joker.. Merkevaren Joker forvaltes og driftes av Kjøpmannshuset Norge AS, et av profilhusene i NorgesGruppen. Joker er NorgesGruppens profilkjede for nærbutikker

Detaljer

3.6 Ledelse - Økonomistyring

3.6 Ledelse - Økonomistyring 3.6 Ledelse - Økonomistyring Målsetting med temaet: Kort om økonomistyring Som etablerer må du gjøre et skille mellom bedriftsøkonomien og privatøkonomien gjennom å etablere ulike konti. Bedriftens innbetalinger,

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold Bokføringsloven del I Kjell Næssvold Bokføringsloven for kommunene Ny forskrift (av 4.3.2010) om endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) Bokføringsloven gjøres

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Oktober 2017 1 Innledning I denne rapporten er det gjort en analyse av 1 740 aksjeselskaper med omsetning over 1 mill. kroner i kommunene

Detaljer