Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid"

Transkript

1 Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid

2 Praktisk del hva oppgaven består i Case som består av: - Driftsbudsjett, investeringsbudsjett og avgiftbudsjett - Likvidbudsjett - Balansebudsjett Deltakerne får utlevert: - Driftbudsjett per måned for 4 måneder og sum for året - Investeringsbudsjett - Maler for å utarbeide: - Avgiftsbudsjett - Likvidbudsjett - balansebudsjett. - Beskrivelse av forutsetninger for caset

3 Praktisk del hva oppgaven består i Deltakerne skal utarbeide - Sette seg inn i, og diskutere driftsbudsjettet med forutsetninger - Utarbeide avgiftsbudsjett - Utarbeide likvidbudsjett for Utarbeide balansebudsjett per Diskutere og besvare følgende tilleggsspørsmål: - Hva om kredittid kunder må økes til 60 dager - Hva om alt innkjøp må gjøres i september med 60 dager kreditt - Hvordan påvirkes resultat - Hvordan påvirkes likviditet/balanse - Hva kan gjøres for å påvirke likviditeten

4 Praktisk del hva oppgaven består i Informasjon forutsetninger - Det startes opp ny virksomhet i form av et aksjeselskap som stiftes og etablerer drift fra og med september Gründer AS - Det skytes inn aksjekapital på Det er inngått avtale om langsiktig avdragsfritt lå på Avtalt rentebeløp er 500 per måned (4,8 %) - Selskapet har et produkt A som skal selges og det er inngått avtale om månedlig leveranse i 2012 med 30 dagers kreditt - Selskapet har inngått avtale med produsent (leverandør) om månedlig leveranse med 30 dagers kreditt - Kalkylen er innkjøpspris x 2 eks mva - Det investeres i datautstyr med en innkjøpspris på inklusive mva og med en beregnet levetid på 4 år. - Det leies kontorer/lager med en årsleie inkl strøm og oppvarming på mva. Leien betales forskuddsvis per kvartal. Det betales ikke depositum. Husleie for 4 mnd betales i sept.

5 Praktisk del hva oppgaven består i Informasjon forutsetninger - Selskapet har kostnader til lønn til eier som vist i budsjett og det trekkes 40 % skattetrekk. Det er stilt garanti for skattetrekk og egen bakkonto for skattetrekk er derfor ikke påkrevet. Det settes av for arbeidsgiveravgift med 14,1 %, feriepenger med 12,1 % og arbeidsgiveravgift av feriepenger med 14,1 % - Alt salg og alle kostnader er avgiftspliktig også husleie, men ikke lønn og lønnsrelaterte kostnader og ikke finansposter

6 Praktisk del hva oppgaven består i Informasjon forutsetninger lønn. - Info om lønn: o o o o o Lønn fratrukket skattetrekk utbetales i aktuell måned Skattetrekk betales tomånedlig den 15. i påfølgende måned (det er stilt bankgaranti) Arbeidsgiveravgift betales samtidig med skattetrekk, men det kreves ingen binding av midler. Feriepenger avsettes med 12,1 % av brutto lønn og betales i juni året etter opptjeningsåret (uten skattetrekk) Arbeidsgiveravgift av feriepenger av settes og betales 15. juli

7 Praktisk del hva oppgaven består i Informasjon forutsetninger merverdiavgift o Sats for merverdiavgift er 25 % av vederlag før merverdiavgift o Netto merverdiavgift betales tomånedlig en måned og 10 dager etter tomåneders terminen o Det er 6 avgiftterminer per år (jan/feb. etc.)

8 Praktisk oppgave - driftsbudsjett Driftsbudsjett 2012 DRIFTSINNTEKTER Totalt 2012 September Oktober November Desember Salgsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Lønn Arbeidsgiveravgift Feriepenger Arbeidsgiveravgift av feriepenger Sum lønn og personalkostnader Husleie & strøm Telefon og bredbånd Sum andre driftskostnader Avskrivning på driftsmidler Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Renteinntekter Rentekostnader Netto finansinntekter/kostnader Årsresultat før skatt Skattekostnad 28% Årsresultat

9 Praktisk oppgave - investeringsbudsjett Investeringsbudsjett: Investeringbudsjett: Datautstyr investering Mva Netto investering Levtid år/avskrivning per måned

10 Fisjon Oppsummering

11 Oppsummering - oversikt Regnskapsforståelse forstå de økonomiske begreper God regnskapsskikk hva omfatter dette Årsregnskapet forstå hvordan dette er bygget opp Budsjett planlegging Driftbudsjett Likvidbudsjett Balansebudsjett ABCDEF

12 Regnskapsforståelse Regnskapsforståelse forstå de økonomiske begreper - Driftsregnskap - Finansregnskap - Balanseregnskap - Kostnad - Inntekt

13 God regnskapsskikk God regnskapsskikk hva omfatter dette - Regler for løpende regnskapsførsel - Regler for vurdering av balanseposter

14 Årsregnskap Årsregnskapet forstå hvordan dette er bygget opp - Krav til innhold - Krav til form - Noter - Årsberetning

15 Budsjett -planlegging Budsjett planlegging: - En forretningsplan er et godt overordnet grunnlag for å starte en budsjettprosess - Det må foreligge konkrete planer for de aktiviteter som skal budsjetteres - Dersom man selv ikke har den nødvendige kompetanse er det viktig å få bistand.

16 Driftsbudsjettet Driftbudsjett: - Driftsbudsjettet bør deles opp i underbudsjetter tilpasset aktivitetsnivå og kompleksitet - Budsjettene må være tilstrekkelig detaljerte til at de kan danne grunnlag for god løpende styring og avviksrapportering - Ved vesentlige avvik må budsjettene justeres for å gi nødvendig styringsinformasjon

17 Rentabilitet Likvidbudsjett: - Likviditetsbudsjettet må følges opp løpende og tiltak iverksettes i god tid om likviditeten utvikler seg i negativ retning -

18 Balansebudsjett Balansebudsjett - Balansebudsjettet viser status for drift og likviditet - Egnet til å avsløre manglende logikk i utarbeidelsen av likvidbudsjettet - Viser årets resultat og selskapets egenkapital - Gir et godt grunnlag for å vurdere tiltak som påvirker likviditeten og hvordan selskapet er finansiert

19 ABCDEF At Besitte Contanter, Det Er Finessen Likviditetsbudsjett Viser hvor mye penger du har på konto til en hver tid. Hvor mye penger som går inn. Hvor mye penger som går ut. Hvilke deler av driften som forbruker den frie kapitalen. - Hvor man bør sette inn effektivitetsforbedringer for å frigjøre mest mulig kapital. - Hvilke områder som fører til likviditetsproblemene til selskapet. Det er ikke noe poeng å vise gode resultater dersom en ikke har ledig likviditet til den løpende driften. Sjekk din likviditet Kjenn din virksomhet Frigjør kapital

20 BDO AS

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Case Comfort Design AS 70

Case Comfort Design AS 70 Case Comfort Design AS 70 Case 5 Comfort Design AS 421 Innledning Comfort Design AS ble etablert av Olav Skoglund i 1956. Bedriften ligger i en liten kommune på Vestlandet. Etter en noe vanskelig start,

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012 1 2 Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter i regnskapsåret 2012 3 INNHOLD 1. Innledning... 5 2. De deltakende bedrifter... 6 Tabell 2.1: Eierform... 6 Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap Formål med innføringskurset i regnskap Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapet som et informasjonssystem Forkunnskaper for: Driftsregnskap Finansregnskap med analyse Budsjettering og finansiering

Detaljer

Økonomisk ledelse. Økonomisk planlegging og styring. Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du

Økonomisk ledelse. Økonomisk planlegging og styring. Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du 5 Økonomisk ledelse Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du ha fått kjennskap til ulike måter å organisere arbeidet i bedriften på ha fått kunnskap om viktige rutiner for god økonomisk ledelse av

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Målsetning med undervisningen

Målsetning med undervisningen 1 Målsetning med undervisningen Tema: Økonomisk styring av helseforetak (helsevirksomheter), herunder grunnleggende budsjett og regnskap og regnskapslovens betydning for økonomisk styring. Undervisningen

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2. KOMMUNENS PLANDOKUMENT 6 2.1. HANDLINGSPROGRAM 6 2.1.1 UTARBEIDELSE 7 2.1.2 TIDSPLAN 7 2.1.3 INNHOLD

Detaljer