Innkalling: ÅRSMØTE I FYLKESKONTORENES BEDRIFTSIDRETTSLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling: ÅRSMØTE I FYLKESKONTORENES BEDRIFTSIDRETTSLAG"

Transkript

1 Innkalling: ÅRSMØTE I FYLKESKONTORENES BEDRIFTSIDRETTSLAG Mandag 28. februar kl 14 på møterom 102 Sakskart 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge møteleder, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle bedriftsidrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle bedriftsidrettslagets regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta bedriftsidrettslagets budsjett. 9. Behandle bedriftsidrettslagets organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer c) 2 revisorer d) Representanter til bedriftsidrettskretsens ting og møter i de organisasjoner bedriftsidrettslaget er tilsluttet. e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

2 Årsmelding 2010 Styrets sammensetning pr Eirik Jenssen (leder) Tore Marken (nestleder) Nils Henning Pettersen (kasserer) Anne Melbø (styremedlem) Siri Ask Fredriksen (styremedlem) Terje T. Sæter (varamedlem) Venke Sandvik (varamedlem) Styremøter og aktiviteter Det har vært avholdt ett styremøte etter årsmøtet i Det ble avholdt årsmøte 5. mai Aktive grupper i 2010 har vært innebandy, basket, skyting og fotball. For aktiviteten i gruppene se vedlegg. Antall medlemmer Det er i 2010 foretatt nyregistrering av medlemmer og det er nå 135 medlemmer (66 fra fylkeskommunen og 69 fra Fylkesmannen). Økonomi Bedriftsidrettslaget har mottatt kr ,- fra fylkeskommunen i 2010 og kr ,- fra Fylkesmannen. Samt inntekter fra betalende medlemmer. Vi viser ellers til regnskapet. Molde For styret i Fylkeskontorenes bedriftsidrettslag Eirik Jenssen leder

3 Årsberetning - Basketball 2010 Basketballgruppa trener hver onsdag i gymsalen på Rivalhuset. Vi startet opp tidlig i januar og holdt det gående med treninger til begynnelsen av mai. Etter sommerferien startet vi opp igjen tidlig i september og holdt det gående til nærmere jul. Tradisjonen tro hadde vi også en liten romjulsturnering som gikk av staben onsdag 29. desember. På treningene spiller vi normalt hele tiden kamper. Det laget som først får 10 poeng har vunnet. Så er det på n igjen, eventuelt med skifte av lag. Treningene er normalt svært intensive. Frammøte har variert noe, og ligger på 5-10 stk. Det ideelle er 3-4 personer på hvert lag. Dersom det er for mange, spiller vi med innbytter eller deler opp i flere lag. Vi har normalt hatt problemer med å få med nok folk fra Fylkeshuset, selv om vi før hver sesong har gått ut med tilbud til fylkes ansatte. Dette gjør også at vi har vært avhengig av noen fremmedlegionærer. Vi er for tiden inne i en god trend med godt oppmøte, men arbeider aktivt med å få med nye medlemmer på fylkeshuset. Basketballgruppa har holdt på i år, og har et meget godt miljø med en fin tone. Følgende medlemmer fra Fylkeshuset har vært med i år: Gunnar Malme Arne Dag Gjærde Asbjørn Børset Bjørn Ringstad Tore Kristian Marken Terje Tveeikrem Sæter Økonomi/budsjett - Lønnsgruppe Areal- og miljøvernavd. arealforvaltningsseksjonen Areal- og miljøvernavd. naturforvaltningsseksjonen Kulturavd. - kulturvernseksjonen Administrasjonsavd. Arkiv/dokumentsenter kommunalseksjonen - fylkesmannen Molde Bjørn Ringstad basketballansvarlig

4 Årsmelding fotballgruppa 2010 Oppmann: Eirik Jenssen (Fylkesrevisjonen) Aktive spillere 2010 (med registrerte kamper): Arnt Silseth (Fylkeskommunen / Fagforbundet) Bjørn Ringstad (Fylkeskommunen) Eirik Jenssen (Fylkeskommunen) Gunnar Malme (Fylkeskommunen) Ronny Rishaug (Fylkeskommunen) Bjørn Are Hjelle (Fylkeskommunen) Geir Moen (Fylkesmannen) Halgeir Dahle (Fylkesmannen) Jon Ivar Eikeland (Fylkesmannen) Martin G. Mortensen (Fylkesmannen) James Holtom (Fylkesmannen) Terje Sæther (Fylkesmannen) Tore Marken (Fylkesmannen) Oddvar Hatletveit (Riksrevisjonen) Knut Erik Bjerkan (Vegvesenet) Nils Inge Romarheim (Vegvesenet) Rolf Arne Hamre (Vegvesenet) I tillegg er det noen passive medlemmer på epost-lista. Aktivitet 2010: - Deltatt i bedriftsserien i Molde. Det er spilt totalt 12 kamper, og laget kom på 3. plass i 2. divisjon. - Treninger 1 gang i uka i Træffhallen. Varierende antall deltagere, men er åpent for alle ansatte og Vegvesenet.

5 FBI INNEBANDY 2010 Trening torsdager 20:00 til 21:30 på Bergmo ungdomsskole. Det er stort sett trening hver torsdag, men av og til er vi får få folk til å holde trening. Helst bør det være minst seks personer som stiller. Vi avklarer per e post hver torsdag hvor mange som stiller og om det blir trening. Det er intensiv og morsom trening som egentlig passer for alle, men oppslutningen fra fylkeshuset har ikke vært den helt store. Det er ønskelig at enda flere fra fylkeshuset benytter seg av tilbudet. Deltagere: Maria Olsen FM Kommunal og Beredskap Geir Moen FM Miljøvernavd. James Holtom FM kommunal og beredskap Kari Anne Hagen FM Kommunal og beredskap Knut Sindre Vale MRFylke Maria Aastum FM Miljøvern Svein Neerland MRFylke Anne Melbø FM miløjvern I tillegg har vi hatt fire personer utenfra som har betalt treningsavgift på kr 100. Disse er en ressurs for oss, fordi de er stabile og sørger for at vi nå stort sett kan holde trening hver torsdag.

6 Årsberetning - Skyting 2010 Ved utgangen av 2010 er vi i alt 9 skyttere (medlemsliste følger vedlagt). Skytingen foregår på onsdager i kjelleren på Fylkeshuset i tidsrommet kl til ca kl For 2010 er det avholdt i alt 26 skytekvelder. Gruppa startet sesongen onsdag 13. oktober og hadde siste skyting onsdag 28. april. Skyttergruppa disponerer to luftvåpen (rifle) av merke Feinwerkbau, begge våpen er eid av FBI. Svein Halvorsen har også vært oppmann for skyttergruppa i FBI-skyttergruppa medlemsliste pr navn arb.plass John Ivar MR-f.kommune, regional og Gjestad næringsavd. Ulf Lukasen (*) Fylkesmannen Jorunn Sølvberg MR f.kommune, samferdselsavd. Øyvind Jenssen Romsdal jordskifterett Thor Bakken Istad Kraft AS Jan Eirik Søraas MR-f.kommune, samferdselsavd. Leif Elvegård Bj. Wist AS Svein Halvorsen Høgskolen i Molde Geir Olsen MR-f.kommune, samferdselsavd. (*): ikke vært aktiv i 2010

7 Resultatregnskap pr Inntekter: Medlemskontigent 0, ,00 Solarium , ,00 Fellesinntekter , ,00 Skytegruppa 0,00 0,00 Volleyball 0,00 0,00 Fotball 0, ,00 Tilskudd trimrom , ,00 Basket/Landhockey -200,00 0,00 Diverse 0, ,00 Renter -86,00-68,00 SUM Inntekter , ,00 Utgifter: Solarium 0, ,25 Kontingent/gebyr 660, ,00 Fellesutgifter 1 800, ,00 Skytegruppa 3 456, ,00 Volleyball 0,00 0,00 Fotball/bowling 7 100, ,00 Trimrom , ,50 Basket/landhockey , ,00 Diverse 0,00 0,00 SUM Utgifter , ,75 RESULTAT , ,75 Dekkes av Egenkapital ,75 Overført Egenkapital ,50

8 BALANSE pr Justert 2009 Oppr. Aktiva: Bank brukskonto , , ,60 Bank trimrom , , ,70 Bank høyrente 5 990, , ,84 Bank automater 1 011, ,24 SUM Aktiva , , ,14 Passiva og EK: Depositum , ,00 0,00 Egenkapital , , ,14 SUM Passiva og EK , , ,14 Balanse pr er justert pga av depositum nøkler tidligere er tatt inn som inntekt. Dette er nå satt som en passivapost. Bankonto for automat var tidligere eget regnskap. Denne er nå implementert.

9 Resultatregnskap pr FBI Drift Inntekter: Medlemskontigent 0, ,00 Solarium , ,00 Fellesinntekter , ,00 Skytegruppa 0,00 0,00 Volleyball 0,00 0,00 Fotball 0, ,00 Tilskudd trimrom Basket/Landhockey -200,00 0,00 Diverse 0, ,00 Renter -22,00-23,00 SUM Inntekter , ,00 Utgifter: Solarium 0, ,25 Kontingent/gebyr 480, ,00 Fellesutgifter 1 800, ,00 Skytegruppa 3 456, ,00 Volleyball 0,00 0,00 Fotball/bowling 7 100, ,00 Trimrom Basket/landhockey , ,00 Diverse 0,00 0,00 SUM Utgifter , ,25 RESULTAT , ,25 Dekkes av Egenkapital ,75 Overført Egenkapital 8 405,00

10 BALANSE pr Justert 2009 Oppr. Aktiva: Bank brukskonto , , ,60 Bank trimrom Bank høyrente 5 990, , ,84 Bank automater 1 011, ,24 SUM Aktiva , , ,44 Passiva og EK: Depositum 0,00 Egenkapital , , ,44 SUM Passiva og EK , , ,44 Balanse pr er justert med impementering av automatkonto

11 Resultatregnskap pr TRIMROM Inntekter: Medlemskontigent Solarium Fellesinntekter Skytegruppa Volleyball Fotball Tilskudd trimrom , ,00 Basket/Landhockey Diverse Renter -64,00-45,00 SUM Inntekter , ,00 Utgifter: Solarium Kontingent/gebyr 180,00 4,00 Fellesutgifter Skytegruppa Volleyball Fotball/bowling Trimrom , ,50 Basket/landhockey Diverse SUM Utgifter , ,50 RESULTAT , ,50 Dekkes av Egenkapital ,50 Overført Egenkapital 3 656,50

12 BALANSE pr Justert 2009 Oppr. Aktiva: Bank brukskonto Bank trimrom , , ,70 Bank høyrente Bank automater SUM Aktiva , , ,70 Passiva og EK: Depositum , ,00 0,00 Egenkapital , , ,70 SUM Passiva og EK , , ,70 Balanse pr er justert pga av depositum nøkler tidligere er tatt inn som inntekt. Dette er nå satt som en passivapost.

13 Organisasjonsplan Styret Leder, nestleder, kasserer 2 styremedlemmer 2 varamedlemmer Skyting oppmann Fotball oppmann Innebandy oppmann Basket oppmann

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes Tromsø Seilforening s dagsorden for årsmøte 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2011 side 2 av 12

Årsberetning Vassøy idrettslag 2011 side 2 av 12 Årsberetning 2011 Årsberetning Vassøy idrettslag 2011 side 2 av 12 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Bærheim Nestleder: Lise Johannesen Styremedlemmer: Nils Ludvig Dahl, Kjersti Finsland, Knut Seglem-Larsen,

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2004.10. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 19. februar 2003, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Så er vi endelig kommet i gang med et nytt år

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Sakliste Årsmøte 2015

Sakliste Årsmøte 2015 Sakliste Årsmøte 2015 Tid: Onsdag den 21. januar 2015 1. Velge a)ordstyrer, b)referent og c)to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å underskrive protokollen 2. Behandle årsrapport. 3. Behandle

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TRONDHEIM CHEERLEADINGKLUBB NIXIES CHEERTEAM 20 APRIL 2015 KL 19.00 FREIDIGHUSET SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TRONDHEIM CHEERLEADINGKLUBB NIXIES CHEERTEAM 20 APRIL 2015 KL 19.00 FREIDIGHUSET SAKSLISTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TRONDHEIM CHEERLEADINGKLUBB NIXIES CHEERTEAM 20 APRIL 2015 KL 19.00 FREIDIGHUSET SAKSLISTE 1. Godkjenne stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Velge dirigent,

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter. SakspapirtilBSIPadlingsÅrsmøte, torsdag30.01.2014. Stad:DetAkademiskekvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BEDRIFTSIDRETTSLAG (UIT-BIL) ÅRSMØTE 2015

UNIVERSITETET I TROMSØ BEDRIFTSIDRETTSLAG (UIT-BIL) ÅRSMØTE 2015 UNIVERSITETET I TROMSØ BEDRIFTSIDRETTSLAG (UIT-BIL) ÅRSMØTE 2015 19. februar 2015 kl. 09.30 Møterom Hiet (ADM B124) i administrasjonsbygget Dagsorden, årsmelding og sakspapirer DAGSORDEN 1. Åpning Godkjenning

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen Årsmøte for 2014 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen SAKLISTE 1. VALG AV REFERENT OG MØTELEDER. 2. OPPTELLING AV STEMMEBERETTIGE. 3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL. 4. GODKJENNING

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2012 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014

HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014 HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014 1. Godkjennelse av stemmebrettige. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Valg av dirigent,referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Lørdag den 18 Mars og (25 Mars) 2015 KL. 13.00 PÅ Døvehytta

ÅRSBERETNING 2014. Lørdag den 18 Mars og (25 Mars) 2015 KL. 13.00 PÅ Døvehytta ÅRSBERETNING 2014 Lørdag den 18 Mars og (25 Mars) 2015 KL. 13.00 PÅ Døvehytta DAGSORDEN: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer