Innkalling: ÅRSMØTE I FYLKESKONTORENES BEDRIFTSIDRETTSLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling: ÅRSMØTE I FYLKESKONTORENES BEDRIFTSIDRETTSLAG"

Transkript

1 Innkalling: ÅRSMØTE I FYLKESKONTORENES BEDRIFTSIDRETTSLAG Onsdag 29. februar kl 12 på møterom 111 Sakskart 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge møteleder, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle bedriftsidrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle bedriftsidrettslagets regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta bedriftsidrettslagets budsjett. 9. Behandle bedriftsidrettslagets organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer c) 2 revisorer d) Representanter til bedriftsidrettskretsens ting og møter i de organisasjoner bedriftsidrettslaget er tilsluttet. e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

2 Årsmelding 2011 Styrets sammensetning i 2011 Tore Marken (leder gått ut ) Eirik Jenssen (nestleder leder fra ) Nils Henning Pettersen (kasserer) Anne Melbø (styremedlem) Siri Ask Fredriksen (styremedlem) Terje T. Sæter (varamedlem) Venke Sandvik (varamedlem) Styremøter og aktiviteter Det har vært avholdt ett styremøte etter årsmøtet i Det ble avholdt årsmøte 28. februar 2011 Aktive grupper i 2011 har vært innebandy, basket, skyting og fotball. For aktiviteten i gruppene viser vi til vedleggene. Antall medlemmer Det ble i 2010 foretatt nyregistrering av medlemmer som resulterte i 135 betalende medlemmer totalt. Det har i 2011 vært en økning i medlemsmassen og det var i 2011 totalt 146 medlemmer (74 fra fylkeskommunen og 72 fra Fylkesmannen). Økonomi Bedriftsidrettslaget har mottatt kr ,- fra fylkeskommunen i 2011 og kr ,- fra Fylkesmannen. Samt inntekter fra betalende medlemmer. Vi viser ellers til regnskapet som viser et positivt resultat for Molde For styret i Fylkeskontorenes bedriftsidrettslag Eirik Jenssen Fung.leder

3 FBI INNEBANDY 2011 Innebandyen har trening torsdager 20:00 til 21:30 på Bergmo ungdomsskole. Det er stort sett trening hver torsdag, men av og til har det vært får få folk til å holde trening. Helst bør det være minst seks personer som stiller. Vi avklarer per e-post hver torsdag hvor mange som stiller og om det blir trening. Det er intensiv og morsom trening som egentlig passer for alle, men oppslutningen fra fylkeshuset har ikke vært den helt store de siste åra. Høsten 2011 har antall deltagere fra fylkeshuset økt litt, men det er fremdeles ønskelig at enda flere fra fylkeshuset benytter seg av tilbudet. Høsten 2011 fikk vi tilbud om å bli med i serie med kamper noen få helger i løpet av sesongen Da vi sliter litt med rekrutering valgte vi å vente et år med eventuelt å melde oss på. Vi vil vurdere seriespill på nytt sesongen Deltagere: Maria Olsen FM Kommunal og Beredskap Linn Hilde Haukeberg/hennes mann - FM Kommunal og Beredskap James Holtom FM Kommunal og beredskap Kari Anne Hagen FM Kommunal og beredskap Knut Sindre Vale MRFylke Mari Anne Bjørkmann - MRFylke Svein Neerland MRFylke Per Olav Brakkan - MRFylke Geir Moen FM Miljøvernavd Anne Melbø FM miløjvern Jorunn Mittet Eriksen/samboer FM miljøvernavd. Gunnhild Liva Austvoll - FM miljøvernavd. Innimellom har vi som trener fått med andre venner og bekjente for å få nok personer til å holde trening, men det har ikke vært noen faste uten i fra. Vi har ikke belastet disse med treningsavgift, da de bare har vært med et par ganger.

4 Årsmelding fotballgruppa 2011 Oppmann: Eirik Jenssen (Fylkeskommunen) Aktive spillere 2011 (med registrerte kamper): Arnt Silseth (Fylkeskommunen / Fagforbundet) Bjørn Ringstad (Fylkeskommunen) Eirik Jenssen (Fylkeskommunen) Gunnar Malme (Fylkeskommunen) Ronny Rishaug (Fylkeskommunen) Bjørn Are Hjelle (Fylkeskommunen) Øyvind Tveten (Fylkeskommunen) Trond Myrland (Fylkeskommunen) Bjørn Nes Kvande (Fylkeskommunen) Geir Moen (Fylkesmannen) Jon Ivar Eikeland (Fylkesmannen) Martin G. Mortensen (Fylkesmannen) James Holtom (Fylkesmannen) Terje Sæther (Fylkesmannen) Tore Marken (Fylkesmannen) Oddvar Hatletveit (Riksrevisjonen) Magnus Aarø (Domstolen) Knut Erik Bjerkan (Vegvesenet) Nils Inge Romarheim (Vegvesenet) Halgeir Dahle (Vegvesenet) I tillegg er det noen passive medlemmer på epost-lista. Aktivitet 2011: - Deltatt i bedriftsserien i Molde. Det er spilt totalt 10 kamper, og laget kom på 4. plass i 1. divisjon. - Treninger 1 gang i uka i Træffhallen. Varierende antall deltagere, men er åpent for alle ansatte hos fylkeskommunen og fylkesmannen. Samt at ansatte i Vegvesenet kan delta.

5 Skyttergruppa 2011 Skyttergruppa telte ved utgangen av 2011 i alt 7 aktive skyttere. Skytingen foregår på onsdager i tidsrommet kl ca. kl i i kjelleren på Fylkeshuset. Sesongen 2010/2011 er det avholdt 26 skytinger. Sesongstart Sesongslutt Skyttergruppa disponerer to luftvåpen av merke Feinwerkbau, begge eid av FBI. Oppmann for skyttergruppa sesongen 2010/11 var Svein Halvorsen. Som en kuriositet kan nevnes at skyttergruppa har eget julebord, og egen avslutningsfest i månedsskiftet april/mai. Jorunn Sølvberg Jan Eirik Søraas Geir Olsen Thor Bakken Svein Halvorsen Øyvind Jensen Leif Elvegård John Ivar Gjestad * Ulf Lukasen * MRFK, samferdselsavd. MRFK, samferdselsavd. MRFK, samferdselsavd. Istad Kraft AS Høgskolen i Molde Romsdal jordskifterett Bj. Wist AS MRFK, regional og næringsavd. Fylkesmannen i M og R *: ikke aktive sesongen 2010/2011

6 Resultatregnskap FBI Resultatregnskap pr DRIFT Inntekter: Renter, bank 31,18 22,00 Medlemskontingent 6 650,00 0,00 Solarium 2 570, ,00 Fellesutgifter/inntekter , ,00 Skytegruppa 0,00 0,00 Volleyball 0,00 0,00 Fotball 0,00 0,00 Tilskudd trimrommet 0,00 Basket/landhoyckey 100,00 200,00 Sum Inntekter , ,00 Utgifter: Solarium 0,00 0,00 Kontingent / gebyr 720,00 480,00 Fellesutgifter/inntekter 2 200, ,00 Skytegruppa 5 771, ,00 Volleyball 0,00 0,00 Fotball/bowling , ,00 Trimrommet Basket/landhockey 5 400, ,00 Diverse 0,00 Sum Utgifter , ,00 Resultat Under/overskudd , ,00 Overføres Egenkapitalen , ,00 Side 1

7 Balanse FBI Balanseregnskap pr Drift Aktiva Passiva og EK Bank (brukskonto) , ,60 Bank ( høgrente) 0, ,84 Bank automater 1 011,24 Egenkapital , ,68 Interim trimrom 4 093,43 Sum , , , ,68 Side 1

8 Resultatregnskap FBI Resultatregskap pr TRIMROM Inntekter: Renter, bank 60,00 64,00 Medlemskontingent Solarium Fellesutgifter/inntekter Skytegruppa Volleyball Fotball Tilskudd trimrommet , ,00 Basket/landhoyckey Sum Inntekter , ,00 Utgifter: Solarium Kontingent / gebyr 120,00 180,00 Fellesutgifter/inntekter Skytegruppa Volleyball Fotball/bowling Trimrommet , ,50 Basket/landhockey Diverse Sum Utgifter , ,50 Resultat Under/overskudd 5 229, ,50 Overføres Egenkapitalen 5 229, ,50 Side 2

9 Balanse FBI Balanseregnskap pr Trimrom Aktiva Passiva og EK Bank (brukskonto) , ,20 Egenkapital , ,20 Bank ( høgrente) 0,00 Trimrommet Interim drift 4 093,43 Depositum , ,00 Sum , , , ,20 Side 2

10

11 Sak 8 Budsjett 2012 Inntekter: Medlemskontigent 7300 Solarium 2 500,00 Fellesinntekter ,00 Skytegruppa 0 Volleyball 0 Fotball 0 Basket/Landhockey 0 Diverse 0 Renter 0 SUM Inntekter ,00 Utgifter: Solarium 0 Kontingent/gebyr 800 Fellesutgifter 2 500,00 Skytegruppa 2 000,00 Volleyball 0 Fotball/bowling ,00 Basket/landhockey ,00 Diverse/uforutsett 1500 SUM Utgifter ,00

12 Organisasjonsplan Styret Leder, nestleder, kasserer 2 styremedlemmer 2 varamedlemmer Skyting oppmann Fotball oppmann Innebandy oppmann Basket oppmann

13 FBIL 2012 Valgkomiteen har følgende innstilling av kandidater for 2012: Leder: Eirik Jenssen Nestleder: James David William Holtom Styremedlemmer: Nils Henning Pettersen (Kasserer) Siri Ask Fredriksen Anne Melbø Vara: Martin Mortensen og Venke Sandvik Revisor: Ronny Rishaug Hilde Myrvang Vi ønsker alle kandidatene til lykke med valget. På vegne av valgkomiteen: Beate Hostad Aukan

Innkalling: ÅRSMØTE I FYLKESKONTORENES BEDRIFTSIDRETTSLAG

Innkalling: ÅRSMØTE I FYLKESKONTORENES BEDRIFTSIDRETTSLAG Innkalling: ÅRSMØTE I FYLKESKONTORENES BEDRIFTSIDRETTSLAG Mandag 28. februar kl 14 på møterom 102 Sakskart 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3.

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

ÅRSRAPPORT UMB-BIL 2011

ÅRSRAPPORT UMB-BIL 2011 ÅRSRAPPORT UMB-BIL 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I UMB-BIL, 15. MARS 2012, KL 16:00 I KANTINA, IHA, UMB Styret i UMB-BIL kaller med dette inn til ordinært årsmøte i UMB-BIL 2012. Dato og sted er

Detaljer

Årsmøte 6. november. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august.

Årsmøte 6. november. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august. Årsmøte 6. november Lillestrøm & Omegn Bueskyttere 2012 Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august. I jubileumsåret har klubben arrangert NM innendørs i Skedsmohallen. Klubben har i tillegg

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsmøte 2010 Universitetets bedriftsidrettslag UBIL

Årsmøte 2010 Universitetets bedriftsidrettslag UBIL Årsmøte 2010 Universitetets bedriftsidrettslag UBIL Bergen, 25.03.2010 Sted: Christiesgt. 18, 3 etasje, rom 3.43/3.44 Tid: kl. 16.15 SAKSLISTE...2 ÅRSBERETNING FRA STYRET V/LEDER...3 ÅRSBERETNING FRA GRUPPENE...5

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

VINGFORMASJON. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org. Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr.

VINGFORMASJON. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org. Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. Velkommen til årsmøte tirsdag 4. februar Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. 1 / 2014 Innkalling til

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet ÅRSMØTE 2013 Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes Tromsø Seilforening s dagsorden for årsmøte 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter. SakspapirtilBSIPadlingsÅrsmøte, torsdag30.01.2014. Stad:DetAkademiskekvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Protokoll av årsmøte for Flekkefjord Sykkelklubb Årsmøtet skal gjennomføres i tråd med lovnorm for idrettslag pkt IV Årsmøte, styre, utvalg mv. Årsmøtets oppgaver følger av 15 og malen er bygd opp i tråd

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BEDRIFTSIDRETTSLAG (UIT-BIL) ÅRSMØTE 2015

UNIVERSITETET I TROMSØ BEDRIFTSIDRETTSLAG (UIT-BIL) ÅRSMØTE 2015 UNIVERSITETET I TROMSØ BEDRIFTSIDRETTSLAG (UIT-BIL) ÅRSMØTE 2015 19. februar 2015 kl. 09.30 Møterom Hiet (ADM B124) i administrasjonsbygget Dagsorden, årsmelding og sakspapirer DAGSORDEN 1. Åpning Godkjenning

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Sakliste årsmøte 2014 Klatreklubben Ålesund

Sakliste årsmøte 2014 Klatreklubben Ålesund Sakliste årsmøte 2014 Klatreklubben Ålesund 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste, og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er), samt to representanter til

Detaljer