PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/11"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/11 Styremøte 03/11 ble avholdt lørdag 26. mars på Solstrand Fjordhotell, Os. Møtet startet kl og ble avsluttet kl Navn Oddvar Johan Jensen, kretsleder Helge Johnsen, nestleder Gunn H. Knudsen, styremedlem Marianne Ankervold, styremedlem Torleif Scheie, styremedlem Ruth Brudvik, styremedlem Svein Erik Burud, varamedlem Bjørn Ove Myking, varamedlem Anne-Kristine Aas, ansattes representant, organisasjonssjef Tilsted e For - Fall Merknad Janne Landås, informasjonskonsulent Referent Sakliste: Sak 17/11: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Sak 18/11: Godkjenning av protokoll fra styremøte 02/11 Sak 19/11: Regnskap pr for HIK og OLTV Sak 20/11: Forberedelser til NIFs ting Sak 21/11: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger - Deltakelser/representasjon - HMS og personell - Oppfølgingssaker, skriv og meldinger

2 Sak 17/11: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Møteinnkalling og sakliste godkjent Sak 18/10: Godkjenning av protokollen fra styremøte 02/11 Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 02/11 Protokollen godkjent Sak 19/11: Regnskap pr for HIK og OLTV / Asbjørn Lindås Saksunderlag: Resultatregnskap og balanse for HIK og OLTV pr Kommentarer: HIKs resultat pr viser et underskudd på kr ,58. På inntektssiden er det ført husleieinntekter for 3 mnd. Dette betyr at kr hører hjemme i regnskapet for mars. Vi har ikke fakturert regnskapstjenester i perioden (kan stipuleres til kr ). Vi har ikke inntektsført kompetansemidler fra NIF ettersom vi ikke hadde mottatt tilskuddsbrev pr Vi har i mars mottatt tilskuddsbrev som sier at HIK vil få tildelt kr noe som er lavere enn budsjettert. Periodisert andel av forventet momskompensasjon og bingo- og renteinntekter vil utgjøre ca pr For OLTV sin del viser resultatet pr et overskudd på kr ,77. Prosjektregnskapene viser at toppidrettslinjen går med kr i overskudd. En viktig grunn til dette overskuddet er at Voss Gymnas ikke ønsker å sende månedlige fakturaer. De andre prosjektene går samlet med et underskudd på kr pr De to prosjektene ledelse og paralympics står for hoveddelen av dette beløpet. OLTV har fått overført midler fra OLT i mars (kr ) og fra Bergen kommune (kr ) som bl.a. kan brukes til inndekning på prosjekt ledelse. Fylkeskommunen har overført kr i mars, og av dette beløpet er kr øremerket prosjekt paralympics. Med de inndekninger som ligger i disse beløpene vil OLTVs drift være i balanse. Det fremlagte regnskap for HIK og OLTV pr tas til etterretning.

3 Sak 20/11: Kommentarer: Forberedelser til NIF og ISFs ting NIFs ting starter i Oslo torsdag 5. mai kl. 1300, og avsluttes søndag 8. mai kl På møtet ble det utpekt de 5 delegatene som skal representere HIK på tinget. Dette er Oddvar J. Jensen, Helge Johnsen, Ruth Brudvik, Torleif Scheie og Gunn Knudsen (torsdag til lørdag). 1. vararepresentant: Marianne Ankervold (søndag). Vi mangler 1 vararepresentant og Oddvar J. Jensen og får fullmakt til å plukke ut denne. Idrettskretsen gjennomfører et møte med idrettsråd og særkretser på Idrettens Hus onsdag 27. april kl På dette møtet blir utvalg av saker som skal behandles på tinget tatt opp, slik at vi sikrer oss at de som representerer HIK på tinget har sine synspunkter best mulig forankret i Hordalandsidretten. Sakspapirene vil bli sendt ut senest 5. april. Åsane Allianseidrettslag ønsker å tilkjennegi synspunkter overfor tingrepresentantene på en varslet endring av muligheten til å opprette et allianseidrettslag. Saksbehandler foreslår at dette kan gjøres ifm. møtet 27. april eller ifm. kretsstyremøtet 3. mai. 1. HIKs representanter til NIFs ting blir: Oddvar J. Jensen, Helge Johnsen, Ruth Brudvik, Torleif Scheie og Gunn Knudsen. 1. vararepresentant: Marianne Ankervold. Vi mangler 1 vararepresentant og Oddvar J. Jensen og får fullmakt til å plukke ut denne. 2. Leder, nestleder og org.sjef forbereder innhold i møtet med idrettsråd og særkretser 27. april kl på Idrettens Hus. Sak 21/11: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger o Orienteringssaker: Prosjekt Tiltak som skal inkludere barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn til idretten i Hordaland. Bergen kommune går inn med kr Fylkeskommunen er inne med samme beløp. Seminar Toppidrett og næring, store arrangement og utdanning, Bergen tirsdag 12. april. Status Idrettsregistreringen 802 IL og medlemskap Arbeiderpartiet sitt initiativ vedrørende endring av tippenøkkelen. Vår oppfølging av dette initiativet.

4 Miljøsertifisering av HIK/ Idrettens Hus Torleif Scheie, og Janne Landås har hatt et første møte med Bjørn Garlimo i Wergeland Bedriftsutvikling. Det er et ønske å miljøsertifisere Idrettens Hus og ikke bare Hordaland idrettskrets. Kostnadsramme pluss/minus Ønsket fremdriftsplan ferdig før jul Status fornying av leieavtalen med Brann Stadion AS. Tilbakemelding fra daglig leder møte var at 5 år er en helt grei lengde på en ny avtale, men vi bør undersøke om vi kan få en opsjon på 5 nye år. Dette tas opp med Roald Bruun Hanssen, som har overtatt som daglig leder i Brann Stadion AS. Status spillemiddelsøknader fra kommuner i Hordaland. Det er godkjent søknadssum på 300 millioner kroner fordelt på 280 søknader innenfor ordinære anlegg. Dette er på nivå med Hordaland idrettskrets skal i møte med fylkeskommunen vedr. spillemiddelsøknader 13. mai. Helge Johnsen og Knut o Deltakelser/representasjon Årsmøtet i Meland Idrettsråd 7. mars. Helge Johnsen og deltok. Årsmøtet i Masfjorden Idrettsråd 8. mars. Anne-Kristine Aas deltok. Årsmøtet i Kvinnherad Idrettsråd 9. mars. deltok. Innlegg i formannskapet i Kvinnherad kommune 10. mars ifm. idrettsanlegg og rammevilkår for idretten. deltok. Årsmøtet i Tysnes Idrettsråd 9. mars. Helge Johnsen deltok. Årsmøtet i Ullensvang Idrettsråd 10. mars. Anne-Kristine Aas deltok. Kretsting Hordaland Friidrettskrets 11. mars 2011 på Idrettens Hus, Bergen Oddvar J. Jensen deltok. Årsmøtet i Bømlo Idrettsråd 15. mars. Marianne Ankervold og Janne Landås deltok. Årsmøtet i Stord Idrettsråd 15. mars. Torleif Scheie og Anne-Kristine Aas deltok. Årsmøtet i Voss Idrettsråd 17. mars. Anne-Kristine Aas deltok. Årsmøtet i Lindås Idrettsråd 21. mars. Bjørn-Ove Myking deltok. Årsmøtet i Fusa Idrettsråd 23. mars. deltok. Årsmøtet i Osterøy Idrettsråd 23. mars. Ruth Brudvik og Janne Landås deltok. Årsmøtet i Radøy Idrettsråd. Torleif Scheie og Irene Kjønnerød deltok. NIF 150 år, Oslo 15. mars. Oddvar J. Jensen og deltok. Møte Treningskontakt fylkeskommune og HIK tirsdag 22. mars kl Oddvar J. Jensen, Anne-Kristine Aas, Irene Kjønnerød og deltok.

5 Møte om Byarena i regi av Idrettsrådet i Bergen 21. mars. og Tore Alfstad deltok. Kretsting Hordaland Bedriftsidrettskrets, Idrettens Hus 28. mars. Ingen tilstede fra kretsstyret eller administrasjonen. Årsmøte Fjell Idrettsråd 30. mars. Ingen tilstede fra kretsstyret eller administrasjonen. Årsmøte Kvam Idrettsråd 31. mars. Martin Uthaug deltok. Årsmøtet i Idrettsrådet i Bergen 6. april. Oddvar J. Jensen, Ruth Brudvik og deltar. Seminar i regi av Fana IL 31. mars: Idrettens rolle i samfunnet.ruth Brudvik og deltar. Sogn og Fjordane IK ting 9. april. Helge Johnsen og Knut Idrettsrådsamling, Drammen april. Oddvar J. Jensen, Helge Johnsen og Anne-Kristine Aas deltar. Regionsting Norges Basketballforbund Region Vest, Idrettens Hus 30. april Oddvar J. Jensen deltar. Ulriken Opp jubileumsmarkering invitasjon til deltakelse. Tatt til orientering. Bergen Helsesportlag 50 år, Hotell Norge 28. mai IK-ledermøte april 2011 på Gardermoen. Oddvar J. Jensen, Helge Johnsen og deltar. Årsmøte Sveio Idrettsråd 13. april. Marianne Ankervold og Anne-Kristine Aas deltar. Årsmøte Os Idrettsråd 13. april. Oddvar J. Jensen og Knut o HMS og personell Protokoll godkjent / : Oddvar Johan Jensen Leder Helge Johnsen Nestleder

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Referat fra Styremøte 12. mai 2009

Referat fra Styremøte 12. mai 2009 Referat fra Styremøte 12. mai 2009 Tilstede: Fra ASVL: Forfall: Hildegunn Arntzen Anne-Lise Bakken Arild Kastmann Johan Veggen Helge Jan Nilsen Gunnar Helgerud Dag Sandvik Kjell Sverre Myrvoll Turid Ettestøl

Detaljer

Protokoll fra Idrettskretsens styremøte 05 tirsdag den 2. november kl 1800 på Idrettens Hus

Protokoll fra Idrettskretsens styremøte 05 tirsdag den 2. november kl 1800 på Idrettens Hus Protokollside 18 Styreperioden 2010-2012 Protokoll fra Idrettskretsens styremøte 05 tirsdag den 2. november kl 1800 på Idrettens Hus Tilstede var: Aslak Heim-Pedersen Sissel Haugland Orsteen Hege Backstrøm

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune

Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune Vedtatt av Kultur- og idrettsstyret den 16. april 2015. Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Saksbehandling... 2 Saksgang

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

Utstillingen mottar støtte fra fylkeskommunene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane.

Utstillingen mottar støtte fra fylkeskommunene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane. Vedtekter for Vestlandsutstillingen 1: Formål Organisasjonen VU er et samarbeid mellom institusjonene Stavanger kunstforening, Haugesund kunstforening, Kunsthuset Kabuso, Sunnfjord Kunstlag, Kunstmuseet

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV INNHOLD INNLEDNING KAPITTEL 1 1 Om Norsk Breddefotballforening KAPITTEL 2 2 Breddeidrettens rammebetingelser 2.1 Spillemidler 2.1.1 Fordeling av

Detaljer

ÅRSMØTE HALDEN GOLF SA. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)

ÅRSMØTE HALDEN GOLF SA. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) ÅRSMØTE HALDEN GOLF SA TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00 STED: BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) Agenda: 1.Registrering 2.Åpning av møte ved leder 3.Valg av dirigent 4.Valg av referent 5.Godkjennelse

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013

Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013 Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013 1 Barnehagens navn og organisasjon Barnehagens navn er Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA. Barnehagen er organisert

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 7.3.2011 13607/2011 2011/1084 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/53 Formannskapet 23.03.2011 11/51 Bystyret 14.04.2011 Sammendrag Bodø idrettsråd og

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

Idrett og kulturkonsulent i Stjørdal kommune og leder har i utgangspunktet hatt månedlige møter.

Idrett og kulturkonsulent i Stjørdal kommune og leder har i utgangspunktet hatt månedlige møter. Årsberetning 2014 Stjørdal Idrettsråd. Stjørdal Idrettsråd har hatt følgende sammensetning: Leder:Ann-Inger Leirtrø Nestleder: Line Moen Korstad Kasserer: Tove Moan Andersen Sekretær: Els De Keyzer Lie

Detaljer

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter som følger av samvirkeloven 1 Foretaksnavn Foretakets navn er Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA. Foretaket er et samvirkeforetak. Medlemmene

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer