Protokoll fra styremøte nr. 13/ torsdag hjemme hos Tonje Ausland, Gjerstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra styremøte nr. 13/2012-2014 torsdag 28.11.2013 hjemme hos Tonje Ausland, Gjerstad"

Transkript

1 Styreperioden Protokoll fra styremøte nr. 13/ torsdag hjemme hos Tonje Ausland, Gjerstad Tilstede var: Kirsten Borge Tonje Berger Ausland Gunnar Høygilt Svein Lien Trond Kristensen Siri Marie Gundersen Roy Tømte Forfall: Julie Sundsdal Nærdal Anne Blakstad Styreleder Org.sjef Nestleder Varamedlem Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode , sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak) Saksnr Type Sak 132. A Innkalling og referat fra sist møte 133. B Referat og orienteringssaker 134. A Regnskap/økonomi pr A Oppfølging av handlingsplan A Samarbeidsavtale mellom VAI og AAIK vedr KIA og innspill til strategiarbeid i KIA 137. A Deltakelse i Naturlos med midler til utgivelse 138. A Representasjonsoppgaver 139. A/B Eventuelt Sak 132 (A): Innkallingen og referatet fra sist møte inkl signering av leder og nestleder Innkallingen til møte nr og referatet fra møte nr 12 godkjent. Signering gjøres på neste møte Sak 133 (B) Referat og orienteringssaker

2 Side 2 6/ / : Styremøter Atletica. Svein 98/ : Ærlig-Talt seminar på Sam Eyde. Stein arrangerte sammen med KIA. Ca 220 deltakere 99/ : Ungdomslederkurs for 13 deltakere fra 10 ulike klubber og idretter. Stein arrangør 100/ : NIF s Utviklings- og fagdager for utdanningsansvarlige i IK. Stein 101/ : Den Store Kurshelgen. Ca 80 deltakere. Stein og Svein arrangører + kursinstruktører. Kirsten var med på åpningen 102/13 Barne- og ungdomskonferanse i Trondheim. Stein deltok 103/13 Besøk i kommunene Risør, Grimstad og Bygland. Svein 104/ : Fondsmøte Svein. Vedlegg / : Alle ansatte tok idrettsmerke på Lunderød Stadion 106/ : Deltakelse på saksbehandler- og lov- og domsseminar Oslo. Svein 107/13 2 møter i Vegårshei Ski- og aktivitetssenter vedr utbygging av skianleggene på Vegårshei. Svein 108/ : Møte med leder i Kultur- og Familiekomiteen, Svein Harberg vedr midler til folkehelseaktiviteter. Karete og Svein 109/ : Møte med ledelsen i Sam Eyde VGS vedr utvikling av idrettslinjen mot toppidrettstilbud. Stein og Svein 110/ Møte med Kontrollkomiteen. Trond og Svein 111/13 Deltakelse på OLT seminar. Gunnar 112/13 Møter med klubbene i Evje & Hornnes for å få etablert IR. Svein 113/13 Status regnskapsføring for klubber 114/13 Status Idrettsfondet og kriterier for tildeling av Fondets midler i /13 Status AS /13 Status ApD. Kenneth orienterer 117/13 Status KIA 118/13 Status friidrettshall Grimstad 119/13 Deltakelse ved tildeling av Kongens Fortjenestemedalje til Per E. Andersen, Eydehavn. Kirsten deltok 120/13 Postliste Vedlegg Vedlegg Referatsakene 97/13 til 120/13 tas til orientering. Sak 134 (A) Regnskapsoversikt og balanse pr Vedlagt følger regnskapsoversikt og balanse pr Av vedlagte regnskap fremkommer et driftsresultat før ekstraordinære poster (inklusive finans) på pluss kr , mot budsjett på kr Resultat i 2012: Enkelte av postene kommentert i møtet. Overskuddet er noe større på papiret enn i realiteten, da noen kostnader kommer i nov-des istedenfor i oktober. Likevel god kontroll på økonomien. Vedlegg 134-1

3 Side 3 6/ Vedlegg Vedlegg Regnskap og balanse pr tas til etterretning Sak 135 (A): Oppfølging av Handlingsplanen/Aktivitetsplan Adm har oppdatert Aktivitetsplanen pr Vedlegg Orienteringen vedr oppfølging av handlingsplanen tas til etterretning. Sak 136 A: Diskusjon vedr KIA og strategi/planer/resultatdefinisjoner Hvordan skal AAIK involveres i strategiarbeid i KIA? Gunnar innledet og styret oppfordrer til at AAIK, gjennom styremedlemmene i KIA, er aktive i å spille inn bidrag til strategiplanen til KIA Innspill fra AAIK til strategiarbeidet i KIA ivaretas av Gunnar som styremedlem i KIA Sak 137 A: Deltakelse i Naturlos med midler til utgivelse AAIK har i mange år hatt samarbeid med Friluftsrådet Sør, og gitt en underskuddsgaranti på kr 5000 ifm. utgivelsen av heftet «Naturlos». Denne ble innfridd for første gang i 2012, der AAIK bidro med de kr AAIK har i høst mottatt henvendelse fra Friluftsrådet om flg: 1. å bidra med kr 5000 for å dekke inn deler av underskudd for 2012-brosjyren. 2. å bidra til å dekke fremtidige underskudd i trykkingen av Naturlos sammen med Turistforeningen og Skogselskapet. Se vedlegg Vedlegg Pkt 1: AAIK dekker samme beløp som Turistforeningen og Skogselskapet, maksimalt kr Det forventes at Friluftsrådet Sør bidrar med det største beløpet av de 4 org.

4 Side 4 6/ Pkt 2: AAIK gir en underskuddsgaranti på maksimalt kr 5000 pr år, under forutsetning av at Turistforeningen og skogselskapet gjør de samme, og at Friluftsrådet Sør bidrar med et større beløp enn de tre andre Sak 138 (A) Representasjonsoppgaver 138-1: Julelunsj hos VAI på Hotell Norge, Kristiansand mandag 9. desember kl 13:00. Alle medlemmer er invitert : Idrettsgallaen. Muligheter for å delta på Idrettspris. Alle styremedlemmer invitert : Påmeldinger til julelunsjen i Kr.sand er 2. nov. Svein tar imot påmelding : Deltakelse på Idrettsgallaen: AAIK dekker billetter og opphold for styremedlemmer. Dersom man vil ha med ledsager, dekkes det av egenandel. Svein bestiller. Påmeldingsfrist til Svein: 12. desember Sak 139 (A/B) Eventuelt A: Budsjettrammer Org.sjef hadde arbeidet en del med budsjett for 2014, og totalrammen ligger på ca 7,4 mill. Dette er en økning på ca 1 mill fra budsjettet i 2013, og ca 2,1 mill høyere enn Tildeling av midler til Ungdomsprosjektet for 2014: Prosjektleder Marit Sørvig inviteres til å presentere prosjektets status i første styremøte A: Henvendelse fra TV2/Eyeworks Dinamo vedr idrettslags medvirkning i TV-program og vår anbefaling av klubber som kommer inn under de kriteriene som TV2 ønsker å ha med B: Idrettskretsting og dato: Man har fått melding om at NIF muligens har et arrangement som blir lagt på samme dato som vårt idrettskretsting, 26. april. Dersom dette blir aktuelt, må Idrettskretstinget flyttes A: Deltakelse på ungdoms-ol på Lillehammer 2016 for aktive og funksjonærer. Ønske fra AAIK styret om at man jobber hardt for å få flest ungdommer fra A-Agder med som både aktive og funksjonærer. KIA involveres sterkt når det gjelder utøvere, mens adm blir sentral mht å rekruttere frivillige 139-5: Møtedatoer vår 2014: Se vedtak 139-1: Budsjettrammen for 2014 godkjennes med flg forutsetninger: 1. Alle prosjektene hver for seg søkes å gå min i balanse. 2. Totalbudsjettet skal minimum gå i balanse før finansposter. Finansposter beregnes til ca Endelig detaljbudsjett for 2014 godkjennes i første møte : Org.sjef sender anbefaling på Iveland IL, Hope IL og Gry IL 139-3: Dersom man må flytte idrettskretstinget, legges dette til søndag 27. april. Org.sjef sjekker med praktisk arrangør, Lillesand Kommune : Org.sjef og leder starter arbeidet med å tilrettelegge for stor deltakelse av ungdommer fra A- Agder under ungdoms-ol på Lillehammer Første arbeidsmøte i januar 2014.

5 Side 5 6/ : Flg møtedatoer 2014 er fastsatt: torsdag 16. januar kl 19:00, torsdag 27. feb kl 19:00, tirsdag 8. april kl 18:00 (forberedelse til idrettskretstinget) For øvrig takker styret for utmerket vertskap, god servering og hyggelig stemning hjemme hos Tonje!! Kirsten Borge Leder Trond Kristensen Nestleder

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak)

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak) Protokollside 66 Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 14/2012-2014 torsdag 16.1.2014 i Iglandhallen, turnhallen til Grimstad Turn og IF Tilstede var: Kirsten Borge Trond Kristensen Gunnar

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal

Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal Protokollside 1 Styreperioden 2014-2016 Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal Tilstede var: Kirsten Borge Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 5/2014-2016 torsdag 6. november 2014 kl 19:00 på Idrettens Hus, Sør Amfi

Protokoll fra styremøte nr. 5/2014-2016 torsdag 6. november 2014 kl 19:00 på Idrettens Hus, Sør Amfi Styreperioden 2014-2016 Protokoll fra styremøte nr. 5/2014-2016 torsdag 6. november 2014 kl 19:00 på Idrettens Hus, Sør Amfi Tilstede var: Kirsten Borge Siri Marie Gundersen Anne Blakstad Tonje Berger

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10 Styremøte 10/10 ble avholdt tirsdag 7. desember på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 16.35 og ble avsluttet kl. 18.45. Navn Tilstede For- Fall Merknad

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 Styremøte 07/11 ble avholdt tirsdag 25. oktober på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.10 og ble avsluttet kl. 19.20. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Onsdag 11. januar 2012 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Marte Hjertum

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR Sted: Park Inn Gardermoen Tid: Lørdag 12. oktober kl 1600-1830 Neste møte: Telefonmøte mandag 21.okt kl 20:00 DELTAKERE: Styreleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Tirsdag 14. september 2010 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Venke de Lange (VL), 2. visepresident Ingar Spigseth

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 Styremøte 06/12 ble avholdt mandag 10. september på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 16.55 og ble avsluttet kl. 19.25. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/12

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/12 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/12 Styremøte 04/12 ble avholdt mandag 14. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 18.00 og ble avsluttet kl. 20.00. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan Jensen,

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR Sted: Ullevål Stadion 5. etasje møterom 5015. Tid: Lørdag 1. juni Kl 14:00-16:15 Neste møte: Lørdag 7. september (Vallhall Rica Helsfyr) DELTAKERE: Styreleder

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often Vidar Bøe, Jon Syversen, Bent Ringvold, Gro-Helen Randem Svendsen, Rune Engeseth

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro- Helen Randem Svendsen,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 2. desember 2014 Til stede: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Marianne Lund

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU PROTOKOLL STYREMØTE NR 8/2014 ULLEVÅL 16. desember 2014 Til stede: Øivind Eriksen, Ingvild Sorteberg,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 7. oktober 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident (til

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 Styremøte 09/10 ble avholdt mandag 18. oktober på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 1700 og ble avsluttet kl. 20.00. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar

Detaljer

Protokoll BIK styremøte nr. 4 / 14-16

Protokoll BIK styremøte nr. 4 / 14-16 Protokoll BIK styremøte nr. 4 / 14-16 Emne: BIK Styremøte nr. 4 /14-16 Dato: 23.oktober 2014 kl. 18 21 Sted: Idrettens Hus, Marienlyst, Drammen Tilstede: Roar Bogerud, Lise Christoffersen, Anne Merethe

Detaljer

PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE I BERSKAUGHALLEN TIRSDAG 26. JANUAR 2010 kl. 17.00

PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE I BERSKAUGHALLEN TIRSDAG 26. JANUAR 2010 kl. 17.00 DRAMMEN IDRETTSRÅD (DIR) Postboks 2230 Strømsø - 3003 DRAMMEN - tlf. 32 01 61 69 - telefax 32 01 61 07 E-post: oddvar.moen@nif.idrett.no - KlubbenOnline: http://www.n3sport.no/dir Styremøte nr. 9-2009

Detaljer

Protokoll fra Idrettskretsens styremøte 05 tirsdag den 2. november kl 1800 på Idrettens Hus

Protokoll fra Idrettskretsens styremøte 05 tirsdag den 2. november kl 1800 på Idrettens Hus Protokollside 18 Styreperioden 2010-2012 Protokoll fra Idrettskretsens styremøte 05 tirsdag den 2. november kl 1800 på Idrettens Hus Tilstede var: Aslak Heim-Pedersen Sissel Haugland Orsteen Hege Backstrøm

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 3 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 3 2014-2016 Trondheim 17. juni 2014 Protokoll kretsstyremøte nr 3 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Ronald Lindberg, Ådne Røkkum, Bjørn Åge Berntsen, Sigrid Bratsberg, Linda Hofstad Helleland(på

Detaljer

Referat Styremøte nr.2/2013-2015

Referat Styremøte nr.2/2013-2015 Referat Styremøte nr.2/2013-2015 Dato Mandag 7. oktober 2013 Sted Til stede Idrettens Hus, Fakkelgården, Lillehammer Marit Roland Udnæs, leder Kjell Arne Steira, nestleder Sandra Lyngstad Rolf Rønning

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon.

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/11 TIRSDAG 06.09.2011 IDRETTENS HUS, STRØMMEN Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAKER:

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/12 ONSDAG 23. MAI 2012 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Sven E. Maamoen, Oda

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2002/2004

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2002/2004 1 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2002/2004 STED: Idrettens Hus/Ullevål stadion, Oslo DATO: Fredag 21. febr. + lørdag 22. febr. 2003 DELTAKERE: Marit A. Scheie President Helge Danielsen Visepresident

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 Sted: KCO Advokater, Malmskriverveien 4, Sandvika Tid: Tirsdag 11. juni 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident

Detaljer