Protokoll fra styremøte nr. 1/ tirsdag på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal"

Transkript

1 Protokollside 1 Styreperioden Protokoll fra styremøte nr. 1/ tirsdag på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal Tilstede var: Kirsten Borge Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal Siri Marie Gundersen Per Harald Bai Stabell Marthe Fossestøl Linda Vegusdal Stølen Svein Lien Forfall: Halvor Rismyhr Tonje Berger Ausland Styreleder Nestleder 2. varamedlem 3. varamedlem Org.sjef 1. varamedlem og møteleder Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode , sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak) Saksnr Type Sak 1. B Presentasjon av styremedlemmene 2. A Innkalling og referat fra sist møte 3. B Referat- og orienteringssaker 4. A Oppsummering fra Idrettskretstinget inkl innspillene til strategiplanen 5. A Regnskap pr A Godkjenning av handlingsplan A Referat fra kretsledermøtet i. (Oversendelse av Rapp ang RKS) ii. Påvirkningsarbeid mot OL-22 iii. Idrettstinget 2015 (valgkomiterepr) iv. Lokale representanter i sentrale verv v. Idrettens finansiering 8. A Mandat til ungdomsutvalget 9. A Sam Eyde VGS og spisset toppidrett AAIK engasjement og rolle 10. A Arbeidsmåte for styret: Dedikerte oppgaver/ansvarsområder? 11. A Møteplan 2014 i. Styremøtedatoer ii. Styreseminar sammen med administrasjonen?

2 2 12. A Idrettskretsen som «Ren Idrettskrets» 13. A Representasjonsoppgaver 14. A/B Eventuelt Sak 1 (B): Presentasjon av kretsstyrets medlemmer Hvert enkelt medlem presenterte seg selv Presentasjonen tas til orientering Sak 2 (A): Innkallingen og referatet fra sist møte inkl signering av leder og nestleder Innkallingen til møte nr og referatet fra møte nr godkjent. Signaturer utført. Sak 3 (B) Referat og orienteringssaker 38/ : Årsmøte AIR. Kirsten deltok 39/ : GF i Idrettsfinans. Svein deltok 40/ : Festkveld i Froland IL for Marte Olsbu. Svein deltok 41/ : Møte i Østre Agder vedr presentasjon av interkomm. anlegg. Svein deltok 42/ : Idrettskretsting 43/ : Styremøte i KIA. Gunnar og Svein 44/14 Org.sjefmøte Gardermoen. Svein 45/14 Kretsledermøte Gardermoen. Gunnar og Svein 46/14 Møte med Sam Eyde vgs vedr toppidrett. Gunnar, Stein og Svein 47/ : Saksbehandlerseminar og lov- og domsseminar Fredrikstad. Stein og Svein 48/14 Status regnskapsføring for klubber 49/14 Status AS /14 Status ApD 51/14 Status KIA 52/14 Status friidrettshall Grimstad 53/14 Status jubileumsbok 54/14 Postliste. Vedlegg Vedlegg 3-1

3 3 Referatsakene 38/14 til 54/14 tas til orientering. Sak 4 A Oppsummering fra Idrettskretstinget inkl innspillene til strategiplanen Styreleder oppsummerte idrettskretstinget, og konkluderte med at styret burde være tilfreds med gjennomføringen. Enkelte tekniske forbedringer kan gjøres på neste Ting, som at styret blir plassert mer synlig for forsamlingen Oppsummeringen av Idrettskretstinget tas til etterretning, og de forslagene som fremkom under tingforhandlingene, tas med i planene for perioden Sak 5 (A) Regnskap og balanse pr Vedlagt følger revidert regnskapsoversikt og balanse pr Av vedlagte regnskap fremkommer et driftsresultat på pluss kr ,-, mot budsjett på kr ,Resultat i 2013: ,-. Viktigste avvik ift budsjett: Manglende inntekter pr o Senere og lavere inntekter fra regnskapsføring enn budsjettert o Senere innbetaling av prosjektstøtte enn i fjor fra AAFK o Senere innbetaling til ApD fra kommunene o Beregnet prosjektstøtte fra NIF 350. Tildelt kr o Lavere beløp enn antatt til kurs/utdanning Større inntekter pr 30.04: o Deltakeravgifter til idrettsleiren tidligere innbetalt enn budsjettert o Bingoinntekter 4 ganger årlig, ikke 2 som budsjettert Positive resultater på utgiftssiden o 130 lavere lønnskost, noe pga mindre regnskapstjenester o Bokostnader: Avventer investering i utstyr/inventar o Møter/kurs/oppdatering o Reisekostnader o Lavere kostnader til trening ApD (kto 7614) De største utfordringene mht regnskap 2014 blir sannsynligvis å dekke inn manglende overføringer fra KD og manglende deltakerinntekter på Idrettsleiren.

4 4 Regnskap og balanse pr tas til etterretning, men det er svært viktig at adm arbeider hardt med alternative inntekter (sponsorer osv) og kostnadskutt på ApD og Idrettsleiren Sak 6 (A): Godkjenning av handlingsplan Aktivitetsplanen ble fremlagt etter at ny strategiplanen ble vedtatt på Idrettskretstinget. Denne er mer konkret og med flere aktiviteter enn forrige Fremlagt aktivitetsplan ble vedtatt, og brukes som rapporteringsverktøy på styremøtene fremover Sak 7 A: Referat fra kretsledermøtet på Gardermoen Gunnar redegjorde for flg saker som var oppe på kretsledermøtet på Gardermoen a. Regionalisering av Olympiatoppen. Rapport ble sendt alle styremedlemmene rett før møtet b. Påvirkningsarbeid mot OL-22 c. Idrettstinget 2015 (valgkomiterepresentant) d. Lokale representanter i sentrale verv e. Idrettens finansiering a) Informasjonen tas til orientering. Påvirkningsarbeidet mot OL 2022: mene kan kontinuerlig bidra til med korrekt informasjon ang OL 2022 slik at opinionen tar beslutning om for eller imot ut ifra mest mulig korrekte opplysninger Sak 8 A: Mandat til ungdomsutvalget Ref tidligere vedtak er det opprettet et ungdomsutvalg i AAIK bestående av 4 ungdommer. Disse blir fulgt opp av prosjektleder for tidligere omtalt Ungdomsprosjekt. Det er viktig at mandatet for utvalget blir forankret i styret i AAIK. U-utvalget hadde møte kvelden før vårt styremøte, så et ferdig forslag til mandat var ikke på plass før møtet. Org.sjef hadde noen punkter som kan vurderes, men vedtak om endelig mandat utsettes til neste styremøte Forslag til mandat utsettes til neste styremøte. Hvert enkelt styremedlem forbereder seg slik at det kan tas en god beslutning på neste møte Sak 9 A: Sam Eyde VGS og spisset toppidrett AAIK engasjement og rolle

5 5 Stein, Gunnar og Svein møtte repr fra Sam Eyde VGS for å diskutere utvikling av toppidrettstilbud ved skolen. Dette var et meget positivt møte, og det er all grunn til å være optimistisk mht å få til et spisset tilbud til ca 10 utøvere fra høsten AAIK bør støtte dette tiltaket best mulig AAIK sammen med KIA støtter Sam Eyde VGS i å utvikle et meget godt toppidrettstilbud ved Sam Eyde VGS Sak 10 A Arbeidsmåte for styret: Dedikerte oppgaver/ansvarsområder? Er det naturlig at hvert enkelt styremedlem får dedikerte ansvarsområder å arbeide med/rapportere på i den kommende perioden? To år, god erfaring og liten utskifting er styret gjør at vi kanskje kan gjøre en enda bedre og mer interessant jobb ved å endre litt på arbeidsmetodikken. Styret er enige i ideen, men man ønsker å bruke litt tid på å tenke igjennom hvilke saker som er aktuelle områder å gå inn i Sak 10 utsettes til neste styremøte, men hvert enkelt medlem kommer da med forslag til områder/temaer som man ønsker å fordype seg i. Org.sjef presiserer i eget vedlegg hvilke områder som er naturlig å gå inn i. Sak 11 A Møteplan Styremøtedatoer for Styreseminar sammen med administrasjonen en fredag lørdag samen med adm for å diskutere strategiplanen, aktivitetsplan, arbeidsform, osv. Flg møter gjennomføres i 2014: tors 19. juni kl 18:00; ons 27. august kl 19:00; man 27. okt kl 19:00; ons 10. des. Styreseminar fredag 19-lørdag 20. sep. sept. Sted kommer senere Sak 12 A «Ren idrettskrets» De ulike org.ledd i NIF kan og bør sertifisere seg som for å være fri for doping. Dette innebærer å ta et kurs og at hver enkelt erklærer seg fri for dopingbruk AAIK sertifiserer seg som «Ren idrettskrets». Org.sjef sørger for praktisk gjennomføring under styreseminaret i september Sak 13 (A) Representasjonsoppgaver Invitasjon til NM i team-gym i Arendal 14. og 15. Juni kl 12:00

6 6 mer som vil representere AAIK gir beskjed til org.sjef som melder inn til Arendals Turnforening. Påmeldingsfrist: 9. juni Sak 14 (A/B) Eventuelt VAI v/terje Larsen har tatt initiativ til å sette i gang en prosess som skal munne ut i et regionalt idrettsgalla-arrangement. Org.sjef deltok på et første informasjonsmøte i Kr.sand 21. mai, hvor 6-7 sentrale bedrifter var til stede. Alle disse var positive til å gå videre med denne tanken. Org.sjef i VAI tar initiativ til neste steg. AAIK er positive til å bli med på et «Idrettsgalla for Sørlandet», og org.sjef har ansvar for å bli med på planleggingen videre Vi takker for et positivt første styremøte i perioden, og Kirsten for stødig møteledelse. Møtet avsluttet 21:55 Kirsten Borge Leder Gunnar Høygilt Nestleder

Protokoll fra Idrettskretsens styremøte 05 tirsdag den 2. november kl 1800 på Idrettens Hus

Protokoll fra Idrettskretsens styremøte 05 tirsdag den 2. november kl 1800 på Idrettens Hus Protokollside 18 Styreperioden 2010-2012 Protokoll fra Idrettskretsens styremøte 05 tirsdag den 2. november kl 1800 på Idrettens Hus Tilstede var: Aslak Heim-Pedersen Sissel Haugland Orsteen Hege Backstrøm

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 Styremøte 07/11 ble avholdt tirsdag 25. oktober på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.10 og ble avsluttet kl. 19.20. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 Styremøte 06/12 ble avholdt mandag 10. september på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 16.55 og ble avsluttet kl. 19.25. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Trondheim 5. mars 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Linda Hofstad Helleland(sak 52, 53 og 54), Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Kristian Pettersen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 Styremøte 09/10 ble avholdt mandag 18. oktober på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 1700 og ble avsluttet kl. 20.00. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar

Detaljer

Styremøte NRF Nr. 4 2015

Styremøte NRF Nr. 4 2015 Styremøte NRF Nr. 4 2015 Sted: Gardermoen Dato: 26/05/15 Tid: 17:00-22:00 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 27.mai 2015 Varighet: 17.30 20.30 Tilstede styret: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Tid: Torsdag 22. januar 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfor (SB),

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 Sted: KCO Advokater, Malmskriverveien 4, Sandvika Tid: Tirsdag 11. juni 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Tirsdag 14. september 2010 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Venke de Lange (VL), 2. visepresident Ingar Spigseth

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 27. august 2013 Sted: Møterommet på kirkekontoret Varighet: kl. 1500-1810 Faste medlemmer til stede: Per Harald Svendsen (RMR) Erna Hogrenning (EMR)

Detaljer

PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013

PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013 Møte: Tid: Sted: Innkalles: Frafall: 10/2013 Torsdag 12. desember kl. 19 Møterommet Bjølsenhallen Alle avdelingsledere til infomøte kl. 19, Hovedstyrets medlemmer til hovedstyremøte

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/11 Styremøte 03/11 ble avholdt lørdag 26. mars på Solstrand Fjordhotell, Os. Møtet startet kl. 13.40 og ble avsluttet kl. 14.40. Navn Oddvar Johan Jensen, kretsleder

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 Postboks 30, Mortensrud 1215 Oslo e-mail: post@nyjordet.org Side 1 av 5 sider PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 1. KONSTITUERING Det var 40 beboere tilstede

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

KRETSLEDERMØTET I BODØ 14. 15. JUNI 2003 PROTOKOLL

KRETSLEDERMØTET I BODØ 14. 15. JUNI 2003 PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET I BODØ 14. 15. JUNI 2003 PROTOKOLL President Jan Aasen ønsket delegatene velkommen til kretsledermøtet i Bodø som var organisert som en kombinasjon av seminar og formelt kretsledermøte.

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Følgende protokoller er til godkjenning; - Fra styremøte 5/14-16 i Bodø 02.11.14 - Fra styremøte 6/14-16 (tlf.møte) 11.11.14

Følgende protokoller er til godkjenning; - Fra styremøte 5/14-16 i Bodø 02.11.14 - Fra styremøte 6/14-16 (tlf.møte) 11.11.14 Finnmark idrettskrets Styret Styreprotokoll 7/14-16 Fra styremøte i Kirkenes lørdag 31.januar 2015 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Andreas Foss Westgaard Jon-Arne Dolonen Trond

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 7. oktober 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident (til

Detaljer