Når du skal brukerteste en løsning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når du skal brukerteste en løsning"

Transkript

1 Når du skal brukerteste en løsning - en introduksjon til effektiv brukertesting! Jarle Tronerud Brukertesting og målgruppeintervjuer kan brukes i alle sammenhenger hvor vi ikke selv sitter med en fasit, hvor vi ikke kjenner målgruppen, hvor vi ikke har bestemt hva vi skal lage og så videre. Vi kaller dette brukerinvolvering i designprosessen. Intro I oppstartsfasen av hvilket som helst prosjekt hersker det normalt en eller annen grad for usikkerhet rundt behov og relevans knyttet til sluttbruker/ målgruppe. Derfor kan det som regel lønne seg med en målgruppeanalyse i forkant, eller tidlig i løpet. En slik analyse består av intervjuer med representanter fra målgruppen. Hensikten er vanligvis å tilegne seg kunnskap om denne gruppen slik at løsningen får en høy verdi, blir nyttig, relevant og dekker de behov den skal dekke. Dette er en fin måte å hindre at vi inkluderer avanserte funksjoner og innhold som ikke gir verdi eller som ingen har bruk for. En oppstartsanalyse gir oss også et godt anker for senere målinger av suksess. Eksperter hevder spøkefullt at de som ikke foretar analyse av målgruppen før et prosjekt må være synske. Interaksjonsdesigner arbeider fram skisser og prototyper i tidlige prosjektfaser. Her det er viktig å følge med i timen slik at kreative eller baktunge forslag ikke forblir utestet. Kontakt målgruppen og foreta brukertester, gjerne som kjappe avklaringer. Du kan brukerteste funksjoner

2 og forståelse underveis, enten som stikkprøver eller som mer ferdig interaksjonsdesign. Du kan selvsagt gjøre begge deler og du kan gjøre det flere ganger. Alt kan brukertestes, også innhold, begrep og brukeropplevelse eller forståelse av illustrasjoner og bilder. Når en prototype begynner å bli klar er det tradisjonelt brukertestingen starter i et IT-prosjekt, men du har mye å vinne på å starte tidligere. En prototype kan testes på ulike måter. Noen ganger holder det med Powerpoint, andre ganger må prototypen være klikkbar. Tid og penger spiller inn, men det meste kan tilpasses. Her må du prioritere ut i fra hva som er prosjektets hensikt og mål. Er budsjettet og tiden begrenset er det smart å legge inn ressursene på å teste prosjektets prototype. En prototype finnes stort sett alltid i en eller annen form. Gjør den «brukertestbar». Når du har testet prototypen trenger du nødvendigvis ikke legge så mye krefter i å teste en mer ferdig løsning. Jo nærmere mål du kommer, jo dyrere blir det å ta hensyn til mangler, avvik og gode forbedringsforslag som eventuelt avdekkes i brukertester. Når du skal designe en brukertest på et prototypestadium bør du ha notatene fra målgruppeanalysen foran deg. Sjekk om løsningen svarer på målgruppens behov og deres beskrivelse/ forståelse av relevans. Du skal selvsagt ikke glemme avsender selv om vi her konsentrerer oss mest om mottaker. Kryss alltid avsenders mål med mottakers behov. Se etter en god match. Del 1 av denne artikkelen er en gjennomgang av en standard tenke-høy brukertest i stikkordsform. Del 2 inneholder mer detaljer og flere ulike problemstillinger.

3 DEL 1 Problemstilling De fleste brukertester blir til på grunn en problemstilling i en eller annen form. Det er her vi finner ut hva vi skal brukerteste, det er her behovet blir skapt. I forhold til målgruppeanalyse er problemstillingen rimelig lik, vi har en målgruppe vi må finne ut mer om. Metodevalg Problemstillingen styrer metoden. Finnes det en usikkerhet i forhold til gammel løsning kan vi teste ny prototype mot eksisterende løsning i en A/ B-test. Lurer vi på om målgruppen er i stand til å finne en funksjon på en effektiv måte kan vi foreta en stikkprøve (quick and dirty). Er vi usikre på hva som er mest relevant for målgruppen stiller vi dem spørsmål i et lynintervju. Skal vi teste et konsept er det ofte mest hensiktsmessig med en standard brukertest. Finn ut hva du vil teste før du bestemmer metode. Før testen Du må finne relevante respondenter fra et riktig utvalg. Deretter må disse rekrutteres på en god måte. For en stikkprøve holder det kanskje å stanse tilfeldige i bedriftskantinen. Jo bedre du kjenner målgruppen jo enklere er det å rekruttere. Antall respondenter vil variere. Generelt sier vi at du kan stanse testingen når det ikke kommer ny informasjon. Ser du klare trender holder det kanskje med fem til åtte tester. Husk å forklar respondenten at det ikke er de personlig som skal testes. Før testen bør du lage deg en testguide og selvsagt gode testcase. Testcaset kan du gjerne brukerteste på «en venn» i forkant. Bestem om respondenten skal motta en gave for jobben. Til slutt må du huske å booke lokale hvis det er behov for det. Sjekk også eventuelt utstyr som laptop, mobilbatteri eller opptaker. Under testen Alle tester bør begynne på en måte som gjør at respondenten blir fokusert men ikke stresset. Husk at situasjonen skal gjenspeile virkeligheten. Testen bør foregå i et naturlig miljø. Du rigger deg til med det utstyret du mener er nødvendig. Testguiden/ intervjuguiden inneholder tema og gjerne spørsmål. Lag en struktur i testguiden slik at du enkelt kan følge, eller lage, en rød tråd.

4 Hvordan du registrerer hvor lang tid det tar for respondenten å løse en oppgave er opptil deg selv. Det er vanlig å bruke skalaer eller tegn. I dag bruker vi sjelden stoppeklokke siden en stoppeklokke ikke vet noe om respondentens forutsetninger. I brukertester hvor tid er det essensielle bør tidsforbruk logges parallelt med et testmanus. Øv deg på å stille ikke-ledende spørsmål. Styrer du respondenten er kanskje ikke testen gyldig. Pass også på at spørsmålene dekker problemstillingen. Det er derfor det kan være smart med tema og ikke (kun) spørsmål. Bruker du tema kan du enklere følge interessante og verdifulle spor. Oppfør deg dannet og ta så lite plass som mulig i rommet. Brukertesting og målgruppeintervjuer handler om respondenten. Etter testen Umiddelbart etter en brukertest eller et intervju må du skrive med tanker og refleksjoner. Hvis ikke vil du garantert glemme noe. Dette gjør du selv om du bruker opptak. Skriv gjerne stikkord. Når brukertestene er overstått bør du lage din egen oppsummering hvor du skriver ned din umiddelbare konklusjon. Gjør dette før du skriver rapport og begynner analyse. Hvis ikke kan nyanser forsvinne og spisse refleksjoner bli visket ut. Sett testene eller intervjuene opp mot hverandre og se etter trender. Noter trender og lag gjerne et enkelt tankekart hvor du skriver ned hovedkategorier. Analysen vil variere etter hva slags metode du har brukt. Er det fremdeles uklarheter (og det er det ofte) kan disse trekkes ut og testes med en annen metode (se triangulering). Lag en brukervennlig rapport med funn, trender og resultat.

5 DEL 2 Komme i gang Før du kan velge metode må du finne ut eksakt hva som skal brukertestes, hva som er hensikten og hva du vil finne ut. Du trenger ikke dra i gang en standard brukertest for å teste en liten funksjon eller forståelse. Da kan det gi større verdi å bruke kjappe stikkprøvetester. I mange prosjekter er det behov for hyppige og kjappe avsjekk med sluttbruker. Da kan du fint bruke en form for stikkprøvetesting. Er det en løsning som «alle» skal bruke kan du ta en tur i kantinen eller rundt i gangene og stanse folk. Be om noen minutter. Bruk gjerne en laptop. Er løsningen låst til en maskin/ ett system kan du invitere folk til et møterom eller tilsvarende hvor du har rigget deg til. Plukk gjerne folk i kantinen. Noen prosjekt tillater at du deler ut gratis lunsj (lapper) til deltakere. Gratis gourmet-muffins er også blitt brukt som agn med suksess. Slike avsjekk kan selges inn som internmarkedsføring til organisasjonen og det er det faktisk også. Fysisk kan du bruke alt fra laptop, A3-ark, eksterne skjermer, møteromsprojektorer og prat. Noen ganger holder det å stille spørsmål til folk for å få svar, men ofte må vi være visuelle. Dette styres av hva du vil finne ut og hva prosjektet trenger for å komme videre. Om du viser en prototype i Axure, en powerpoint eller et enkelt bilde må ikke være det som avgjør om du involverer sluttbrukere eller ikke. Pass bare på at det du viser sluttbruker er ekte nok. Det må representere «problemet» du har. Miljø I utgangspunktet ligger nøkkelen til en god brukertest i det å skape gode rammer for respondenten. Dette er selvsagt viktigere for større enn små, korte brukertester. Har du en respondent som er på vei til en 45 minutters brukertest eller en times målgruppeintervju bør din førsteprioritet være å legge til rette for naturlige rammer for respondenten og testcasen. Her må du tenke igjennom hva slags miljø og situasjon respondenten kommer til å bruke løsningen i. Du må ikke lage det for komfortabelt hvis det er et taxameter eller billettsystem som skal brukertestes. Du må heller ikke lage et for hektisk og bråkete miljø hvis du skal teste faktureringssystem, wiki, teamsite etc.

6 Hvordan du oppfører deg betyr mye for hvordan respondenten svarer, løser oppgaver og oppfører seg. Spesielt hvis respondenten deltar i et intervju eller en vanlig tenke-høyt-test. Det hele starter når du tar kontakt med respondenten. Invitasjonen må stå i stil med målet og casen. Forventningene du skaper må stå i stil med oppgaven respondenten skal utføre. Ikke selg det selv eller oppdragsgiver, selv oppgaven, intervjuet og situasjonen. La gjerne respondenten forstå at hjelpen og innsatsen er viktig. Lokasjonen skal være naturlig. Du tester ikke bussbillett-app kun i en testlab og du tester ikke et timeføringssystem på en busstasjon. Det vil si, alt kan testes i testlab, men du bør vurdere andre steder også hvis en testlab ikke er et naturlig miljø. Her kommer vi inn på triangulering som du kan lese mer om straks. I IT-sammenheng lager vi ofte teststasjoner ute hos kunden nær de ansatte. Dermed er respondenten på arbeidsplassen sin og selve brukertesten foregår nær den pulten og stolen vedkommende sitter på til daglig. Rigg gjerne opp en autentisk kontorplass med kamera, ekstra skjermer eller det som måtte passe. Akkurat hva en teststasjon skal inneholde vil variere med oppgave og mål. Det er normalt å bruke opptak, spesielt hvis det ikke er observatører til stedet. Det er egentlig greit å bruke opptak uansett, ikke minst som back-up. Mange kunder ønsker å delta som observatører og det er helt fint. De kan gjerne sitte i naborommet og følge med på egne skjermer. Dersom de skal være i samme rom som respondenten bør dette være avtalt og det må oppleves som komfortabelt og naturlig for respondenten. Manuskript Før testen starter er det viktig at du gir klare instruksjoner. I noen tilfeller kan det være nødvendig med både demonstrasjon og øvelse i forkant. Dette styres av mål og mening, normalt er det tilstrekkelig med klare og tydelige instruksjoner. La situasjonen være så realistisk som mulig. Som testleder bør du ha et manuskript. Det er smart å skrive ned stikkord og tema. Noen samtaler, tester og intervjuer sporer raskt av. Dette vet du og derfor skriver du ned stikkord for

7 enklere å få brukertesten på riktig spor igjen. Dette krever litt øvelse for ikke å bli oppfattet som «kjeft» av respondenten. Testguider lages på forskjellige måter, men generelt ser de ut som innholdsfortegnelser. De inneholder ofte setningsstartere og noen ganger hele setninger. Dette kan være til hjelp hvis du har en tendens til å stille ledende spørsmål. Noen ganger er det mer kritisk enn andre hvis respondenten mottar ledende spørsmål. Det bør selvsagt ikke skje, men i forhold til mer praktiske oppgaver er det ikke så kritisk. Du skal likevel være obs når du stiller oppfølgingsspørsmål. - 1 Kan du finne bestill-boksen? - Ja, den er her. - Den fikset du lett. Du er flink! Var ikke dette en god plass å ha boksen? - He-he, jo takk. Det var en utrolig god plass å ha boksen - 2 Kan du finne bestill-boksen? - Ja, den er her. - Hva synes du om plasseringen av boksen? - Grei nok, kanskje litt for synlig egentlig - Hvordan da? - Den gjør at jeg ikke ser innloggingsfeltet så godt. Jeg må jo logge på først Hvis du vet at du har en tendens til å oppføre seg ledende kan du for gjerne forteller respondenten at han eller hun ikke må bli overrasket hvis du ikke sier noe eller kommenterer et svar. Forklar dette med at vi vil fremstå som nøytral og ikke vil påvirke samtale eller resultat. Dette er ikke alltid en god ting, men noen ganger så må man, og da kan det fungere. Gjennomføring av brukertesten Skal du stille spørsmål må du alltid tenke igjennom hva du skal si og hvordan spørsmålet skal formuleres. Leder du personen du snakker med er undersøkelsen ikke valid. Dette kan du enkelt teste på en buddy. Eksempel; Synes du også vi har dårlig vær i Stavanger? Riktig: Hva synes du om været i Stavanger?

8 Noen opptrer som selgere når de skal brukerteste. Unngå introduksjoner som «se, vi har laget en utrolig bra løsning her. Hvis du klikker her føres timene automatisk» for så å stille spørsmål om hva brukeren mener. Du har allerede solgt inn løsningen. Vær forsiktig med å presentere løsningen som din egen. «Jeg har laget en løsning som jeg vil brukerteste» er nesten det samme som når en dame spør om kjolen hennes er pen. Folk vil være snille med deg og din løsning. Du må hele tiden være på vakt og på jakt etter gode konstruktive tilbakemeldinger. Disse kommer ofte når du ber respondenten utdype svaret sitt eller når du merker at respondenten virker litt brydd, irritert eller holder inne noe. Kommer du skeivt at i forhold til tid under brukertesten er det ofte bedre å kutte de siste spørsmålene enn å speede opp tempoet i testen. Legg alltid de minst viktige spørsmålene til slutt. Da unngår du at viktige ting ikke blir dekket. Du bør heller ikke legge de viktigste spørsmålene helt i starten. Da er ikke respondenten varm og kan svare litt kort. Hvis vi sier at en brukertest varer 60 minutter (noe som er absolutt maks) bør det første minuttet brukes til intro av deg selv og din rolle. Si minst mulig, men la respondenten vite hvor han eller hun har deg. Dette er en måte å stille seg selv i et nøytralt lys. Deretter kan du bruke 2-3 minutter til intro av prosjekt, case og oppgave. Så svitsjer du over på respondenten og ber om en kjapp presentasjon. Pass på at du fremstår som interessert og engasjert når respondenten presenterer seg selv. Ikke start en samtale om fotball, golf, hund, felles venner eller tilsvarende, men du kan kommentere det raskt for å knekke ishinnen mellom dere. Dersom respondenten ikke tar en faglig retning i presentasjonen bør du stille noe faglige spørsmål. Dette for å trekke en rød tråd mellom respondenten og oppgaven respondenten skal gjøre. Skal du gjøre en stikkprøvetest er ikke alt dette nødvendig, men skal du bruke minutter av en persons tid må du være forberedt. Klarer du tenke «big picture» har du en fordel når du brukertester. Klarer du å se sammenhenger og store bilder klarer du også å se trender. Det er lett å grave seg ned i detaljer, men det gir ikke alltid verdi i denne sammenhengen. Det er sikkert unødvendig å si at du bør ha gode kommunikasjonsevner. Du skal kommunisere med masse forskjellige mennesker og du må snakke deres språk. Er du flink med

9 kommunikasjon har du også en fordel når du skal skrive rapport etter testen. Du har gode forutsetninger for å presentere ett korrekt resultat. Du må være nysgjerrig og interessert. På den måten får du mest mulig relevant informasjon ut av respondenten. Skriv med setninger du kan bruke for å grave uten at det blir masete. «Du nevnte Z nettopp. Kan du forklare litt mer hvorfor du synes Z er relevant?» Din jobb er å lede samtalen eller testen på en naturlig og effektiv måte. Vi har nevnt intervju- eller testguide som i en eller annen form bør følge en hver brukertest. Denne holder styr på struktur, tema og tid. De personlige forholdene er du som styrer. Det kan virke merkelig å skulle opptre som noe mellom bestemt og ydmyk. Du må kunne lytte uten å måtte si noe selv. Etter en stund merker du forskjellen på en naturlig pause og en stresspause. Stressede respondenter trenger hjelp til å slappe av, mens rolige respondenter kanskje må dyttes i gang. Du merker fort hva slags personlighet respondentene har. Får du inn en respondent som tar all plassen i rommet må du ikke bli en konkurrent. Noen ganger får respondentene jernteppe eller mister konsentrasjonen. Det finnes mange triks du kan gjøre for å få testen eller intervjuet på rett kjøl igjen. En gang var det en ansatt som plutselig ble sint på arbeidsgiveren sin under en brukertest. Testen ble stanset og respondenten reiste seg. Jeg gjorde det samme, så på personen og sa rolig «kan du se at jeg har klippet meg i dag?» Vedkommende svarer aggressivt «men du har jo ikke hår» så begynner respondenten å le. Etter et glass vann er vedkommende på sporet igjen og vil fortsette. Vi finner sporet og fullfører testen. Etterpå takket respondenten for en intens og lærerik opplevelse. Kroppsspråk er viktig, men heller ikke her finnes det en fasit. Kryssede armer betyr ikke alltid at en person stenger seg inne eller er sint, men det gjør ofte det. Derfor skal du være ekstra påpasselig med hvordan du sitter, beveger seg og oppfører deg. Det beste er normalt å være en grå mus. Er du mann og bruker rosa briller bør du bytte briller, ta dem av eller la være å brukerteste. Eksponeringsbehov skal ikke dekkes i en brukertest eller et intervju.

10 Du kan og bør ta viktige notater, men ikke sitt og skriv hele tiden. Merker du at respondenten stanser snakkingen bør du legge ned pennen. Unntaket er når du oppdager noe viktig. Da kan du be om 10 sekunder til å skrive ferdig notatet. Skjer det noe visuelt kan du be om å forevige med kamera/ telefon. Når du lytter og observerer er du normalt på jakt etter nyanser. I utgangspunktet er det bra å ha en god hukommelse når du driver med brukertesting og intervju. Har du ikke det kan du lære deg forskjellige teknikker for å huske mer. Adferd er kanskje det viktigste å huske. Bruker du opptak kan du notere tid og sjekke med opptaket i etterkant. Vær likevel klar over at du ikke fanger alt på tape. Hva skjer hvis du blir distrahert? Det forekommer at respondentene har merkelig adferd, utseende eller oppførsel, men i utgangspunktet skal ikke det distrahere deg. Det skal likevel ikke stikkes under en stol at sære stemmer, lukter, bevegelser eller flørting kan virke distraherende. Du klarer normalt å takle dette. Sitter en respondent og slår konstant med blyanten mot bordet kan du på en fin måte be vedkommende legge fra seg blyanten. Brukertest er ikke dating, så flørtende mennesker må du takle. De fleste tar av lyden på telefonen, men noen trenger en påminnelse. Husk å gjøre det samme selv. Mange liker å ha en dette-skal-jeg-ikke-gjøre-eller-si-liste. Dette er en liste med typiske ting du sier eller gjør, men som du ikke bør si eller gjøre. Jeg skal ikke si: Eeeeeehhhhh.før alle setninger Jeg skal ikke gjøre: Snurre gifteringen min eller vise hvor trøtt jeg er Vi brukertester av mange årsaker. En viktig årsak er å finne graden av behov for opplæring. Vi tester altså for å finne ut hvordan opplæringspakken skal se ut og hva den skal inneholde. Noen vil si dette er å brukerteste i feil ende, men det finnes mange eldre og kostbare system som ikke kan endres.

11 Etter undersøkelsen Vi skal tilbake til brukertesting og etterarbeidet. Straks en brukertest eller et intervju er ferdig er det viktig å skrive ned en kort oppsummering av inntrykk, svar og andre observasjoner som kroppsspråk. Korttidsminnet ditt oppleves gjerne som ekstra sensitivt i slike sammenhenger. Sett av tid til å få tanker og inntrykk ned på papir eller inn på opptaker. Etter en oppsummering kan du gjerne fortsette med nye brukertester. Foretar du timelange tester eller intervjuer bør du nøye deg med tre stykk til dagen. Slike seanser er utmattende både for respondent og for deg. Holder du på med kortere tester klarer du flere. Du skal alltid være frisk og fin. På slutten av dagen bør du skrive ned nye tanker, observasjoner og refleksjoner. Ikke vent til neste dag. Lag en foreløpig oppsummering av dagens kunnskapsfangst. Når du har brukertestet ferdig eller en dag eller to, skriver du først ned en total oppsummering før du bearbeider data. Deretter kan du gå gjennom dagsoppsummeringene og se etter trender eller overraskelser. Hvordan du gjør dette er ikke så nøye. Noen bruker mind map, andre gule lapper eller store ark. Finn den metoden du liker best. Grupper funnene og gi gruppene tema, kategorier eller beskrivelser. Alt etter hvor i designprosessen du er kan du nå skisse fram et forslag, skrive overskriftene i en rapport eller varsle oppdragsgiver om funnene. Folk liker at ting visualiseres, slik er det også med resultater fra en brukertest. Du kan gjerne bruke skjermbilder og kommentarer i Powerpoint, Photoshop eller hva som helst. Vær tydelig og klar i tilbakemeldingene. Aldri skriv noe negativt uten å komme med forbedrings- eller løsningsforslag. På neste side kan du se et eksempel på hvordan du kan illustrere:

12 Hvordan resultatet skal presenteres bør avklares tidlig. Noen har kun behov for en oppsummering mens andre har behov for å lagre dokumentasjon og resultat. I litt større prosjekt er det vanlig at du som testleder presenterer brukertest, analyse og selvsagt resultat i et møte med kunden. Gaver Når det gjelder gaver til respondentene er det ikke vanlig å dele ut noe når en brukertester eller intervjuer ansatte i arbeidstiden, for eksempel hvis man jobber med et intranett. Involverer du «fremmede» i et webprosjekt bør du tenke på gaver. Dette kan du si eller skrive noe om allerede når du rekrutterer respondenter. Du trenger ikke gi stort mer enn kr 200 for 45 minutters test, med mindre avsender ønsker å gjøre stas på respondentene kroner bør uansett være maks. Det er vanlig å dele ut gaver som kinobilletter, gavekort eller sesongeffekter. Vin som gave fungerer ikke i Norge og du skal være forsiktig med matvarer og sjokolade.

13 Smarte gaver fungerer godt og er effektivt. Foretar du stikkprøveundersøkelser eller tester på for eksempel UiS kan du utmerket dele ut gratis lunsj til respondentene. Dette er også en fin internmarkedsføringssak hos mange kunder. Respondentene, som er ansatte, får en lunsjbonge som takk for hjelpen. Metoder: Triangulering vil i praksis si at vi bruker flere, minst to, ulike metoder for å undersøke samme sak. En stikkprøve kan sjekke validiteten i en spørreundersøkelse, kortsortering kan brukes før standard brukertest og intervju kan brukes i tillegg til epostundersøkelser. I store tester foretas det gjerne intervjuer og stikkprøver før standard tenke-høyt-brukertester. Noen mener det er smart å mikse kvalitative og kvantitative undersøkelser. En ting som er sikkert er at alle kvantitative «tallundersøkelser» bør følges opp av kvalitative undersøkelser. Ikke nødvendigvis motsatt, selv om det sjelden eller aldri er en ulempe. En spørreundersøkelse bør altså etterfølges av en fysisk stikkprøve eller annen kvalitativ metode. Da snakker vi metodetriangulering i praksis. A-B test: Denne typen brukertest egner seg når du har behov for å sammenligne to løsninger. Det er viktig av løsningene er likeverdige og sammenlignbare for å gi et resultat du kan bruke til noe. Stikkprøve (Quick and dirty): Hurtige og presise avklaringer er denne metodens styrke. Det meste kan testes på denne måten (studenter i en kantine på et universitet eller forbipasserende i korridoren til et stort selskap). Tenke-høyt-test: Denne formen for brukertest egner seg godt til kvalitative brukertester. En standard tenke-høyt-test varer inntil en time. Den starter med en introdel med avklaringer og snakk. Deretter følger oppgaver som testpersonen skal løse. Mens oppgavene løses tenker testpersonen høyt og kommenterer hva han/ hun gjør.

14 Observasjoner: Observasjoner blir i praksis ofte bakt inn i andre tester, men observasjon kan like gjerne være en selvstendig metode. Hva som skal observeres og hvor lang tid det vil ta er helt avhengig av prosjekttypen. Skal du lage et betalings- eller billettsystem kan det være smart å observere hvordan verden ser ut i dag. Eye tracking: Eye tracking handler om å følge respondentens øyebevegelser. Dette kan fortelle oss noe om adferd og handlingsmønster på skjerm. Eye tracking brukes ofte når respondenten har spesielle behov. Det er for eksempel forsket mye på eye tracking og funksjonshemmede mennesker. Ulempen med denne metoden er tid og dermed pris, men har du behov for eye tracking som metode finnes det gunstige og effektive alternativ. Spørreundersøkelser: Spørreundersøkelser kan også brukes for å teste en løsning. Spørreundersøkelser gir oss i utgangspunktet bare kvantitative data, men stilles spørsmål og svaralternativer på en riktig måte kan dette gi god verdi. Felles for kvantitative data er at de gir oss tallgrunnlag som vi kan måle etter. Denne typen data brukes ofte når vi skal finne ut hvor stor andel av et utvalg som mener det samme. Når det gjelder utforming av spørsmål til spørreundersøkelser gjelder de samme reglene for å unngå ledende spørsmål, men også ledende svaralternativer. Husk at du må lage nok svaralternativer slik at alle som mottar undersøkelsen finner et fornuftig svar. Intervju: Det finnes flere typer intervju. Et målgruppeanalyse-intervju er omfattende og har en varighet på inntil en time. Et crash-intervju har kort varighet. Denne typen intervju kan brukes for raske avklaringer og respondentene kan gjerne være del av en referansegruppe. Denne typen intervjuer passer blant annet i utviklingsprosjekter i IT-verden. Kortsortering: Kortsortering brukes mye og er nyttig i forhold til ting som innhold. Når et ITprosjekt skal jobbe med innhold vil de gjerne starte med innholdsarkitektur (IA). I en slik sammenheng brukes kortsortering som et verktøy for å kategorisere, prioritere og få kontroll.

15 Personas: Personas er en metode som gjerne regnes helt på sidelinjen i usabilityfaget. Den største svakheten er at du brukertester på fiktive mennesker på papir. Det fungerer i noen tilfeller, men ofte bør en heller snakke med levende mennesker enn en vegg. Det er for eksempel umulig å observere reaksjoner dersom en støtter seg til papirmennesker. Før man setter opp personas er man avhengig av en målgruppeanalyse eller tilsvarende. Personas kan gjerne brukes når du kjenner målgruppen og dens behov godt. Ekspertvurdering Heuristisk evaluering: En heuristisk evaluering er en ekspertvurdering av for eksempel et nettsted. For at en slik analyse skal ha best mulig gyldighet bør den samme analysen foretas av flere eksperter. Fordelen og ulempen med en heuristisk evaluering av et nettsted er at du ikke involverer faktiske brukere, men eksperter som baserer sin evaluering på sin egen erfaring og kunnskap. Noen liker teori, andre gjør det ikke. Her er en forenkling av teorien «Ti heuristikker»: Klar kommunikasjon fra systemet til brukeren Hva skjer her? Match mellom systemet og verden Hva mener du? Snakk samme språket som brukerne, bruk samme begrep Jeg er en astronaut Sørg for at brukerne forstår hva du vil kommunisere til dem La brukerne oppleve at de har kontroll Ops, hva skjedde nå? Pass på at brukerne finner tilbake til start Jeg trenger en nødutgang Overhold standarder og konvensjoner Hei, det der kjenner jeg til Lag en naturlig arbeidsflyt gjennom hele løsningen Ikke la brukerne gjøre feil. Forklar hva som kan skje - Jeg er glad jeg ikke gjorde det Lag en intuitiv løsning hvor brukeren kjenner seg igjen og ikke må huske Hvordan var nå det igjen Tilpass løsningen til både nybegynnere og erfarne (fleksibilitet/ effektivitet) - Jeg er en ekspert som trenger snarveier Velg pent og effektivt design med relevant informasjon - Wow! Hvis brukeren gjør en feil, la feilen være enkel å forstå Jeg brakk blyantspissen Hjelpfunksjon og dokumentasjon Nå forstår jeg det

16 Usability og brukertesting i hverdagen - utfordringer Det finnes et lass med ting som taler for brukertesting, men det finnes også noen utfordringer en skal være klar over. Når man først er i et prosjekt er ofte tidspress fra utviklere en ting man må håndtere. Mange diskusjoner tas sent i utviklingsprosessen med de utfordringene dette kan by på. Normalt betyr endringer mer arbeid for utviklerne, i alle fall hvis man brukertester sent i prosjektet. Vær en lagspiller og respekter rollene i teamet, da vil teamet respektere dine oppgaver. Det beste er å inkludere tekniske teammedlemmer når du designer og utfører brukertester. Usability, brukskvalitet, brukertest, brukervennlighet, UX her er det mange begrep. Sørg for at organisasjonen bruker og forstår minst ett eller to av dem. Da er det enklere for organisasjonen/ kunden å forholde seg til formålet. Du kan spre budskapet ved å jobbe tett på dem som grenser til ditt fagområde. Erfaringer viser også at gode titler gjør hverdagen enklere. Klarer du i tillegg å fremstå som senior, ansvarlig eller spesialist er dette nesten alltid en fordel. Til slutt skal du selvsagt levere og bevise at ditt arbeid skaper verdi for kunden. Det er ikke en ulempe å kommunisere ved hjelp av fagord, men pass på at mottaker forstår hva du snakker om. Vis også at du forstår både avsender/ forretningsmål og brukermål. Kunder liker at du forholder deg til oppgaver, ikke skjermelementer. Da viser du at du ser det store bildet. En måte å bevise dette på er ved å involvere seg i utviklingen og involvere utviklerne i usability og brukertester. Klarer du i tillegg å få ledelsen til å snakke positivt om fagområdet er du godt på vei til å inkludere/ implementere UX i organisasjonen. Tenker du litt markedsføring bør du delta i høyt profilerte prosjekter. Da en det enklere å få tilgang til mindre profilerte prosjekter senere. Husk til slutt at du ikke skal kommunisere på en negativ måte. Ikke bruk mye tid på problemer og utfordringer finn løsninger! Finner du en feil eller et behov som ikke er dekket bør du flagge dette hvis det er mulig å gjøre noe med det. Alle setter pris på lavt hengende frukter, se etter quick fix.

17 Når det gjelder forandringer er det gjerne slik at suksessfulle team som opplever harmoni og få problemer aksepterer forandringer best. Nest best er team som «ruller og går», mens forandringer likes minst av team som ikke fungerer så bra internt. QA Hva gjør vi hvis systemet krever opplæring? Skal du brukerteste et IT-system som alle vet krever opplæring må du passe på at du finner riktige respondenter. Det kan være hensiktsmessig med pre-tester for å sjekke at respondentene er de riktige for denne typen test. Du kan gjerne danne en fokusgruppe, men pass på at du har kontroll over hvor mye erfaring respondentene får etter hvert. Blir respondenter nervøse? Ja, det skjer mange ganger at respondentene er litt nervøse i starten. Derfor er det viktig at du skaper gode rammer og oppfører seg slik situasjonen krever. Oppfører du deg som en sensor på eksamen blir neppe brukertesten bra. Kan jeg demonstrere før brukertesten? Ja, i utgangspunktet kan du det. Her må du vurdere hvor mye erfaring eller opplæring som er nødvendig før respondenten kan ta løsningen eller produktet i bruk. Et eksempel er iphone hvor de fleste eierne er lærevillige. Du kan gjerne demonstrere hvordan lysstyrken på skjermen justeres. Etterpå ber du respondenten gj-øre det samme. Dette er også en måte å finne ut noe om hvor fort folk kan lære seg og/ eller huske en funksjon. Hvordan finner jeg ut hva folk vil ha? Det trenger du egentlig ikke finne ut, for du skaper mer verdi hvis du kutter ut ønsker og erstatter det med har behov for, opplever som nyttig eller relevant. Folk vil i utgangspunktet ha alt, men de har sjelden behov for alt. Du får en renere løsning med mindre støy hvis du ikke gir målgruppen det de vil ha. «noen som vil ha»? «Ja takk, hva da»?

18 Er det nødvendig med målgruppeanalyse når jeg vet hvem målgruppen er? Dette kommer helt an på hvor godt og på hvilken måte du kjenner målgruppen. De fleste vet noe om alder, interesser, fag og slike ting, men vet de noe om behov og relevans? I Danmark har de et eget begrep som kalles livsverden. Livsverden er interessant fordi da inkluderes alt som handler om din person, personlighet og fag. Vet du noe om en person, eller en målgruppes, livsverden er det enklere å lage noe som er relevant, nyttig og verdifullt. Her må du noen ganger grave for å finne gullet, andre ganger ligger gullet helt oppe i dagen. Hvordan får jeg mer ut av respondenten når han eller hun er den stille typen? En vanlig ting du kan gjøre er å fylle på med utdypende spørsmål. Dette er typisk «kan du si litt mer om det», «hvordan opplevde du», «har du eksempel på», «kan du utdype». Dersom respondenten blir stille kan du gire opp samtalen ved å spørre hva respondenten tenker på eller har tenkt å gjøre. Får du et kort svar som «det var enkelt» kan du grave videre med «hva var det som var enkelt». Får du spørsmål fra respondenten a-la «er det slik denne skal brukes»? svarer du elegant «er det slik du synes den skal brukes»? Kan jeg stille direkte spørsmål? Selvsagt, noen ganger må du stille lure spørsmål for å få respondenten til å svare tydelig. «Med tanke på hvordan det er i denne prototypen, i hvilken grad vil det være nyttig at det er slik i løsningen du skal bruke til daglig»? Pass på at du ikke stiller for direkte spørsmål for da ender du opp med å lede respondenten. Bruk grad i stor grad. Ikke si «er denne banneren bra?» for da får du et svar som kun er statistisk. Spør du «i hvilken grad er denne banneren bra» eller «på en skala fra 1 til 10 hvor 10 er best, hvordan liker du denne banneren». Sier du «hvor godt liker du» eller «hvor dårlig liker du» vil du påvirke svaret.

19 Hvor mye billigere er det å rette en feil tidlig enn sent? Det finnes faktisk tall som sier at tidlig feilretting (før implementering) er minst 75 % billigere enn å rette feil som allerede er implementert (kilde: John Paulin Hansen). Dette tallet vil nok svinge og ikke minst øke i større prosjekter. Hva gjør jeg hvis jeg er eller blir uenig med respondenten? Husk at respondenten er der for å gi deg kvalitative tilbakemeldinger og at tilbakemeldingene er subjektive. Selv om respondenten er personlig skal ikke du være det. Hold dine meninger for deg selv. I etterkant kan du gjøre opp status og vurdere validitet og reliabilitet. Hva betyr reliabilitet? Det betyr målekvalitet. En konklusjon er reliabel dersom flere respondenter kommer fram til det samme resultatet eller har den samme meningen. Det er blant annet derfor du skal teste på «nok» respondenter og det er vanskelig å sette tall på når du har testet nok, før du har begynt Hva er så validitet? Kort fortalt er det gyldighet. Stiller du ledende spørsmål eller hjelper respondenten når du ikke skal kan undersøkelsen bli ikke valid. Hva mener kunder generelt om brukervennlighet? Vi kan dele kundene inn på denne måten: 1. Vi har ingen problemer med brukervennligheten a. Våre kunder kjenner oss så godt vi trenger ikke være så vennlige 2. Vi vet faktisk ikke om vi har problemer med brukervennligheten a. Vi vet ikke hva brukerne vil ha før systemet er klart 3. Hvem sier det nødvendigvis er problemer med brukervennligheten? a. Vi stoler på Microsoft og deres designere dette er jo out of the box! 4. Ledelsen har forpliktet seg til å løse problemene med brukervennligheten

20 a. Det er for sent å endre på noe nå vi må beskytte utviklerne. 5. Vi har rutine for å løse problemer med brukervennlighet som en del av utviklingen a. Hvor mange testpersoner trenger vi? Vi tar hensyn til brukertestene. 6. Vi vet faktisk hvorfor vi ikke har problemer med brukervennligheten a. Vi har oppnådd vårt mål om 50 % færre henvendelser til telesupport. - God brukertest!

Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar. brukertesting

Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar. brukertesting Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar Wold Praktisk brukertesting Innhold Innhold Forord Brukertesting i et nøtteskall Hvem bør lese denne boken? 1. Hvorfor brukerteste? 1.1. Hva er brukertesting? 1.2. Hva

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Ulike metoder for bruketesting

Ulike metoder for bruketesting Ulike metoder for bruketesting Brukertesting: Kvalitative og kvantitative metoder Difi-seminar 10. desember 2015 Henrik Høidahl hh@opinion.no Ulike metoder for bruketesting 30 minutter om brukertesting

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N U T V I K L I N G K A R R I E R E Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 Dato: August

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

Kokebok for einnsyn. Verktøy for å kartlegge holdninger. Versjon 0.2

Kokebok for einnsyn. Verktøy for å kartlegge holdninger. Versjon 0.2 Kokebok for einnsyn Verktøy for å kartlegge holdninger Versjon 0.2 Innholdsfortegnelse Side Tema 03 Hvorfor kartlegge holdninger? 04 Metoder for å kartlegge holdninger 10 Hvordan dokumentere funn 11 Funnark

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Arbeid med sosiometrisk undersøkelse.

Arbeid med sosiometrisk undersøkelse. Arbeid med sosiometrisk undersøkelse. Arbeid med sosiometrisk kartlegging gir innsikt i vennestruktur i klassen, den enkelte elevs sosiale posisjon, popularitet, innflytelse, positiv og negativ kommunikasjon

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Aktiviteter elevrådet kan bruke

Aktiviteter elevrådet kan bruke Aktiviteter elevrådet kan bruke For å hente ideer Ekspertene kommer! Utstyr: Skoesker eller poser, lapper, penn Tid: ca 5-10 minutter på hver stasjon Med denne aktiviteten kan dere raskt få inn informasjon

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Selvinnsikt. Verdier personlige

Selvinnsikt. Verdier personlige Selvinnsikt Verdier personlige Variasjoner: Selvinnsikt. Elevene skal finne verdier som er viktige for dem som mennesker. I tillegg skal de gradere dem og prioritere dem. Slik blir dette en øvelse både

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Manual til kompis-timen

Manual til kompis-timen Manual til kompis-timen Kompis-timen De aller fleste av oss er flinke til å være kompiser, men ofte begrenser vi oss til vår egen krets. Kompis-timen fokuserer på at vi skal fortsette våre gode vaner -

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

JOBBSKYGGING - 8 TRINN 2. Arbeidsark 1. HVEM ER JEG? Hvilke adjektiver beskriver dine egenskaper? Her er noen eksempler:

JOBBSKYGGING - 8 TRINN 2. Arbeidsark 1. HVEM ER JEG? Hvilke adjektiver beskriver dine egenskaper? Her er noen eksempler: Arbeidsark 1 HVEM ER JEG? Hvilke adjektiver beskriver dine egenskaper? Her er noen eksempler: Aktiv glad nysgjerrig åpen stille utadvendt rolig alvorlig lyttende pratete forsiktig frempå tullete ordentlig

Detaljer

Revisjonsprosessen. Planlegging Forberedelse Gjennomføring Rapportering. Åpnings møte. Revisjons plan. Revisjons program.

Revisjonsprosessen. Planlegging Forberedelse Gjennomføring Rapportering. Åpnings møte. Revisjons plan. Revisjons program. Revisjonsprosessen Planlegging Forberedelse Gjennomføring Rapportering Revisjons program Revisjons plan Åpnings møte Foreløpig rapport Revisjons varsel Intervjuer Slutt rapport Samle inn dokumentasjon

Detaljer

Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015

Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015 Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015 Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Definisjon: Gruppemedlemmer: Supplerende Kommunikasjon Assistent (SKA) Bachelorprosjektet går

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Forelesning i INF1510 - våren 2014 Hvordan jobber vi med evaluering? Tomm Eriksen Interaksjonsdesigner - Universitetet I Oslo

Forelesning i INF1510 - våren 2014 Hvordan jobber vi med evaluering? Tomm Eriksen Interaksjonsdesigner - Universitetet I Oslo Forelesning i INF1510 - våren 2014 Hvordan jobber vi med evaluering? Tomm Eriksen Interaksjonsdesigner - Universitetet I Oslo Hvem er vi? Hva jobber vi med? Noe av det vi har levert det siste året Hvilken

Detaljer

PRESENTASJONSTEKNIKK

PRESENTASJONSTEKNIKK PRESENTASJONSTEKNIKK Dette arket har noen tips til hvordan du kan forberede deg, hva det er lurt å tenke på mens du holder styrekurs? Og hvordan takler vi eventuell nervøsitet? Forberedelser Hvis man

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Verktøy Kulturdialog til gode trivselsprosesser

Verktøy Kulturdialog til gode trivselsprosesser Verktøy Kulturdialog til gode trivselsprosesser Hvordan En metode utvikle for å drømmearbeidsplassen følge opp en arbeidsmiljøundersøkelse med utgangspunkt i kulturen på arbeidsplassen Kort om metoden:

Detaljer

Hvordan gjennomføre en markedsundersøkelse!

Hvordan gjennomføre en markedsundersøkelse! Hvordan gjennomføre en markedsundersøkelse! Markedsundersøkelsen skal gi svar på om det er behov for produktet Markedsundersøkelsen skal gi svar på om kundene virkelig er interesserte i produktet deres.

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside:

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: Hvordan føles det å ha Huntingtons sykdom? HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: www.hdyo.org Har du noen gang lurt på hvordan det er å ha Huntingtons

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Forsag til kreative øvelser

Forsag til kreative øvelser Forsag til kreative øvelser Her finner dere en rekke øvelser dere kan bruke for motivere elevene på å jobbe kreativt og gjøre dem trygge i sin gruppe. Gjennom disse øvelsene får elevene mulighet til å

Detaljer

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Introduksjon I dette prosjektet lager vi et tegneprogram slik at du etterpå kan lage din egen kunst. Du kan tegne med forskjellige farger, bruke viskelær, lage stempler

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Midtbygda skole ønsker å gi elevene sosial kompetanse og kunnskap slik at de blir i stand til å mestre sine egne liv og (på en inkluderende måte) lede vårt samfunn

Detaljer

Nettredaktørskolen, Høst 2013. Google Analytics Brukertesting Brukerundersøkelser

Nettredaktørskolen, Høst 2013. Google Analytics Brukertesting Brukerundersøkelser Nettredaktørskolen, Høst 2013 Google Analytics Brukertesting Brukerundersøkelser Forberedelse for dagen I dag trenger du å jobbe konkret med ditt eget nettsted. Har du flere sider, så velg én av dem. Det

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Testopplegg UiO Juridisk Fakultet. Kontaktperson: Jostein Magnussen +47 402 26 409 jostein@netliferesearch.com

Testopplegg UiO Juridisk Fakultet. Kontaktperson: Jostein Magnussen +47 402 26 409 jostein@netliferesearch.com Testopplegg UiO Juridisk Fakultet Dato for test: 16. og 18. november 2009 Kontaktperson: Jostein Magnussen Tlf: +47 402 26 409 E-post: jostein@netliferesearch.com Adresse: På nett: Firmablogg: Storgata

Detaljer

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N U T V I K L I N G K A R R I E R E Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 Dato: Mars 07,

Detaljer

misunnelig diskokuler innimellom

misunnelig diskokuler innimellom Kapittel 5 Trond og Trine hadde virkelig gjort en god jobb med å lage et stilig diskotek. De hadde fått tak i diskokuler til å ha i taket. Dansegulvet var passe stort med bord rundt hvor de kunne sitte

Detaljer

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business.

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business. 13 tips for å lykkes med Skype for Business Skype for Business er ikke bare en ny type telefonsentral eller et nytt videosystem. Det er en mulighet for å jobbe sammen på en ny måte. Men det kommer ikke

Detaljer

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012 S 1 Kjøreregler Facebook Januar 2012 S 2 1. Forstå hva Facebook handler om Ikke tenk på tilstedeværelsen på Facebook som en markedsføringskampanje eller et promoteringsverktøy, men som et sted for dialog

Detaljer

Modul 7- Den vanskelige samtalen

Modul 7- Den vanskelige samtalen Modul 7- Den vanskelige samtalen I denne modulen rettes fokus mot det som er vanskelig. Mange ledere i studentforeninger gir uttrykk for at det å håndtere konfliktsituasjoner i deres arbeid der mange unge

Detaljer

Forslag til kreative øvelser

Forslag til kreative øvelser Forslag til kreative øvelser Her finner dere øvelser dere kan bruke for å trene kreativitet og gjøre elevene trygge i sine respektive grupper. Det er viktig at alle elevene deltar aktivt når dere jobber

Detaljer

Forbedringsmuligheter i HMS-arbeidet

Forbedringsmuligheter i HMS-arbeidet Forbedringsmuligheter i HMS-arbeidet HMS-faglig forum Vinterkonferansen 2008 Morten Hjerpbakk Risk Management Consultants AS En liten sikkerhetssjekk før vi starter Consultants AS 2 Jeg har tenkt å snakke

Detaljer

Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer

Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer 1 2 Er din kommunikasjon lettlest og relevant? Ser kundene det du gjerne vil at de skal lese på fakturaen, på nettsidene og i appen? Eller går de faktisk

Detaljer

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Forord. X Forord til den norske utgaven.. XI Til de voksne leserne: familier, lærere og andre XII Hvorfor denne boken ble laget XII

Detaljer

Innhold. Login. Påvirkningskraft som kvalitetskriterium Forskjeller mellom evalueringsmetoder? En til? Kanskje litt vanskeligere denne

Innhold. Login. Påvirkningskraft som kvalitetskriterium Forskjeller mellom evalueringsmetoder? En til? Kanskje litt vanskeligere denne Innhold Login - og en til Påvirkningskraft som kvalitetskriterium Forskjeller mellom evalueringsmetoder? Asbjørn Følstad EFFIN fagseminar SINTEF 6. juni 2007 Brukerproblemenes livsløp Expert walkthrough

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

3 ENKLE YOGISKE TEKNIKKER

3 ENKLE YOGISKE TEKNIKKER 3 ENKLE YOGISKE TEKNIKKER SOM VIL HOLDE DEG STABIL GJENNOM DAGEN www.akaal-yoga.no 1 cc: harold.lloyd - https://www.flickr.com/photos/14434912@n07 Hvorfor? For å kunne forandre noe i livet vårt så må vi

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Mine sirkler Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Bakgrunn: Kristin Mine sirkler Tok i bruk KAT- kassen i videregående skole Der møtte vi begrepet Mine sirkler Vi hadde et behov for å rydde i kaos Vi

Detaljer

Snake Expert Scratch PDF

Snake Expert Scratch PDF Snake Expert Scratch PDF Introduksjon En eller annen variant av Snake har eksistert på nesten alle personlige datamaskiner helt siden slutten av 1970-tallet. Ekstra populært ble spillet da det dukket opp

Detaljer

Hvordan kan brukertester av nettsider gjennomføres

Hvordan kan brukertester av nettsider gjennomføres Hvordan kan brukertester av nettsider gjennomføres Erfaringer fra brukerutprøvinger i Nettborgerprosjektet Øystein Dale, Seniorforsker Norsk Regnesentral Nettborgerseminar 30. november 2011 Innhold To

Detaljer

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2 Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2 Dreiebok Generelle bystudier Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening www.teknologiskfremsyn.no 2 INFRASTRUKTUR I NORGE 2040 Hvordan bor, arbeider og reiser

Detaljer

Ritvo Autisme Asperger Diagnoseskjema Revidert

Ritvo Autisme Asperger Diagnoseskjema Revidert RAADS-R Ritvo Autisme Asperger Diagnoseskjema Revidert Det kommer til å ta en halv til en time å besvare spørsmålene i spørreskjemaet. Ta en pause om du blir sliten og fortsett når du har hvilt deg litt.

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Vi tror det er svært viktig å bruke noe tid på kapitlet om studieteknikk. Det legger grunnlaget for god læring både i norsk og andre fag resten av året. I

Detaljer

Nettredaktørskolen, Sommer 2013. 20. juni 2013. Brukertesting Brukerundersøkelser Google Analytics

Nettredaktørskolen, Sommer 2013. 20. juni 2013. Brukertesting Brukerundersøkelser Google Analytics Nettredaktørskolen, Sommer 2013 20. juni 2013 Brukertesting Brukerundersøkelser Google Analytics Forberedelse for dagen I dag trenger du å jobbe konkret med ditt eget nettsted. Har du flere sider, så velg

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

UKE 2 Forstå bruk/ datainnsamling. Plenum IN1050 Julie og Maria

UKE 2 Forstå bruk/ datainnsamling. Plenum IN1050 Julie og Maria UKE 2 Forstå bruk/ datainnsamling Plenum IN1050 Julie og Maria Hva skjer i dag? FORSTÅ BRUKER - Kognisjon - Mentale modeller DATAINNSAMLING - 5 key issues - Utvalg og populasjon - Typer data - Metoder

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Utrydd! Trinn 3: Kommunisere

Utrydd! Trinn 3: Kommunisere Gir elevene verktøy for å engasjere seg i morgendagens forskning Utrydd! Trinn 3: Kommunisere For more, visit EngagingScience.eu Bør vi utrydde myggen? Fortell hva du mener til et publikum. Diskuter og

Detaljer

Testdokumentasjon Innholdsfortegnelse

Testdokumentasjon Innholdsfortegnelse Testdokumentasjon Innholdsfortegnelse Brukertesting... 2 Hva er brukertesting?... 2 Formål med brukertesten... 2 Brukertest 1:... 3 Sjekkliste på testdagen:... 3 Kjøreplan... 3 Testteamet... 4 Hvordan

Detaljer

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne 2. samling Selvbilde Innledning for lærerne Det kreves tyve bekreftelser for hver kritikk vi får En amerikansk psykolog (Wigfield) gjorde en studie i USA der han første skoledag spurte 1. klassinger hvem

Detaljer

Nyttårsforsetter? eller personlige ønsker for 2013? Personlig utvikling

Nyttårsforsetter? eller personlige ønsker for 2013? Personlig utvikling Nyttårsforsetter? eller personlige ønsker for 2013? Godt nytt år. Hvilke ønsker har du for 2013? Jeg mener ønsker i stedet for forsetter. Forsetter er for mange sånt som raskt går av moten i midten av

Detaljer

Datainnsamling. Gruppetime 15. Februar Lone Lægreid

Datainnsamling. Gruppetime 15. Februar Lone Lægreid Datainnsamling Gruppetime 15. Februar 2017 - Lone Lægreid Plan for i dag: 1. Semesterplan 2. Oblig + presentasjoner 3. Slides om datainnsamling 4. Case 5. Individuelt gruppearbeid 6. Spørsmål Plan for

Detaljer

Studiestrategier. Mailand videregående skole

Studiestrategier. Mailand videregående skole Studiestrategier Mailand videregående skole Studiestrategier en oversikt Generell studieteknikk Effektiv læring Disponer tiden din riktig Organisering av papirer og lignende. Veien videre o Hukommelse

Detaljer

Brukte studieteknikker

Brukte studieteknikker Brukte studieteknikker Forfattere Celine Spjelkavik Michael Bakke Hansen Emily Liane Petersen Hiske Visser Kajsa Urheim Dato 31.10.13! 1! Innhold 1. Problemstillinger...3 2. Innsamlingsstrategi.4 2.1 Metode..4

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Formidling og presentasjon

Formidling og presentasjon Formidling og presentasjon Kurs i helsepedagogikk 5. mars 2015 Ved Kari Vik Stuhaug Kontekst Tenk gjennom kven målgruppa er. Pårørande? Pasientar? Fagfolk? Tidlegare kunnskap om emnet? Tilpass kunnskapsmengda

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen For å nå frem med budskapet ditt er det avgjørende å virkelig forstå målgruppens situasjon. De fleste

Detaljer

Prestfoss skole Sigdal kommune

Prestfoss skole Sigdal kommune SOSIAL EMNEPLAN FOR BARNESKOLEN Sosial plan for 1. trinn. 1. trinn Empati Være grei mot andre - Eleven kan gjenkjenne og tolke ansiktuttrykk og kroppsspråk, og handle ut i fra det - Eleven kan være en

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES!

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! MÅL Å trene elevenes evne til problemløsing At elevene skaffer seg grunnlag til å lage problemstillinger

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

11.06.14. Presentasjonsteknikk. Fire hovedemner. Gjør mer av det du tror på. Tro mer på det du gjør. Kommunikasjon. - det den andre forstår

11.06.14. Presentasjonsteknikk. Fire hovedemner. Gjør mer av det du tror på. Tro mer på det du gjør. Kommunikasjon. - det den andre forstår 11.06.14 Fire hovedemner Presentasjonsteknikk med Tekna og CecilieTS as 1. Planlegging. Ta rommet. 2. Dine kommunikasjonsverktøy. 3. Argumentasjon. Spørsmål/kommentarer. 4. Struktur og tidsbruk. Oslo,

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Mange spør når kan jeg begynne å trene valpen?

Mange spør når kan jeg begynne å trene valpen? Lek og kontakt Lek og kontakt er viktig, uansett hva du har tenkt å bruke hunden din til. Målet med slik trening er å få hunden til å oppsøke/ta kontakt med eier. Treningen vil da gå lettere fordi hunden

Detaljer

STUDIETEKNIKK og gode vaner

STUDIETEKNIKK og gode vaner STUDIETEKNIKK og gode vaner Hvorfor skal du jobbe med studieteknikk? Mange tror at man bare trenger å pugge lærestoffet, og bruker mye tid på dette. Dessverre er det slik at mange ikke husker det de har

Detaljer

Tryll bort heksa. Introduksjon. Sjekkliste Følg instruksjonene på lista. Huk av etter hvert. Test. Lagre 2/8

Tryll bort heksa. Introduksjon. Sjekkliste Følg instruksjonene på lista. Huk av etter hvert. Test. Lagre 2/8 Innhold Innhold Tryll bort heksa Introduksjon Steg 1: Lag en flyvende heks Steg 2: Få heksa til å dukke opp og forsvinne Steg 3: Tryll bort heksa med et klikk! Steg 4: Legg til tid og poeng En ekstra utfordring:

Detaljer

Prototyping og kommunikasjon med brukere

Prototyping og kommunikasjon med brukere Inf 1510: Bruksorientert design Prototyping og kommunikasjon med brukere 04.04.2016, Rune Rosseland Oversikt Brukerinvolvering Hva er brukerens motivasjon for å bidra? Hva skal brukerens rolle være? Hvordan

Detaljer