MEDLEMSMAGASIN mai storsatsning. av expert! siste side. Handel og trygghet på «nyoppusset» jernbanetorg. styrt sentrumsutvikling. side 2.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSMAGASIN mai 2009. storsatsning. av expert! siste side. Handel og trygghet på «nyoppusset» jernbanetorg. styrt sentrumsutvikling. side 2."

Transkript

1 MEDLEMSMAGASIN mai styrt sentrumsutvikling storsatsning av expert! siste side Handel og trygghet på «nyoppusset» jernbanetorg side 2 side 6

2 aktuelt t u r i d s h j ø r n e Mai 2009 REDAKTØR Lars Fredriksen REDAKSJON Morten Fure Hanne Hassel Janne Holtet Westbye Handel og trygghet på Jernbanetorget Byen fornyes i en rasende fart! I de siste to årene har Jernbanetorget og tilstøtende områder vært under utbedring. Statens Vegvesen meddeler at de har brukt 100 millioner mer enn budsjettert, totalt 300 millioner kroner. Forsidefoto Kristin Bø REDAKSJONELL DESIGN TRYKK PDC Tangen OPPLAG 2200 NESTE UTGAVE Juni 2009 ADRESSE Karl Johans gate 37 A 0162 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Redaksjonelt stoff kan sendes Oslo Handelsstands Forening pr. e-post: Det er flott at de utfordringer som dukker opp under byggearbeidet løses med nye gode løsninger, til tross for store ekstra kostnader. Trist blir det når Statens Vegvesen nå formidler at en del av prosjektet, Europarådets Plass, ikke ferdigstilles på grunn av kostnadsavvikene. Nok en gang vil deler av Jernbanetorget fremstå som uferdig. Dette blir noe underlig, da Staten kun for kort tid siden oppfordret til å melde inn prosjekter for inneværende år. Her er Staten selv midt i et av sine største kollektivprosjekter noensinne og burde tatt dette løftet de selv har kontroll over. Oslo, de reisende og handlende, samt turistene får et nytt flott torg. Da er det viktig at politiet kan håndheve ro og orden til nytte og trygghet for alle brukerne av det nye torget. Temaet trygghet blir aktualisert igjen, gjennom rapporter om at områdene nedre Karl Johans gate og Grønlands Park utvikler seg negativt i forhold til kriminalitetsutviklingen. Et stort og omfattende narkotikamiljø gjør at kriminaliteten øker. Butikkansatte og publikum gir klare signaler på at dette er uakseptabelt. OHF har vært i møte med Grønland Politidistrikt med krav om økt tilstedeværelse av uniformert politi. Det er altfor mange anmeldelser av tyveri og vold hvor politiet ikke har kapasitet til å gripe inn. Dette tegner et nedslående bilde av mulighetene til å skape trygghet på Jernbanetorget og i tilhørende områder. Med referanse til byfornyelse, starter 1. juni i år et utbedringsarbeid i Grensen. Grensen er en av de mest trafikkerte gatene i Oslo og har gjennom mange år savnet den oppgraderingen den nå får. OHF er i dialog med partene og medlemmene blir orientert i møter vedrørende tilrettelegging og fremdrift. Det er også positivt at store deler av arbeidet legges til sommerperioden, hvilket OHF og medlemmene mener er viktig. OHF ser meget positivt på oppgradering av sentrale gater og torg da det bidrar til å skape et godt bymiljø. Med vårlige ønsker om en trygg handel. t u r i d w i n d i n g s ta d Styreleder

3 aktuelt Nytt kjøpesenter i Oslo sentrum 7. mai åpner det nye kjøpesenteret Eger Karl Johan på Egertorget. Senteret drives av Søylen Eiendom. Senteret skal fremstå som et moderne magasin hvor de fleste av tekstilbutikkene skal ha sterke merkevarer fra middels til høyt prisnivå. Selv om satsingen er dristig med tanke på dagens finanskrise, burde senteret med sin sentrale beliggenhet ha gode muligheter for å lykkes. Sentret vil være med å styrke Oslo sentrums sterke tekstilprofil. Med nye Eger Karl Johan, Steen & Strøm magasinet og Paleet i kort gangavstand fra hverandre vil nå Oslo sentrum ha et godt tilbud for den urbane og kresne forbruker. Dette vil være med å befeste Oslo som Norges tekstilhovedstad. ohf setter sjøbein OHF har gleden av nok en gang å invitere til sin årlige forsommertur på Oslofjorden. Hold av ettermiddagen og kvelden torsdag 11. juni. Båten vi har bestilt er Lady Mack som foreningen har benyttet tidligere. Etter stor suksess ved de siste års båtturer er Steinar Albrigtsen Trio engasjert til å spille og skape stemning for oss også i år. Invitasjon med nærmere informasjon kommer i posten. /.3 $! ' I N U J ÔÔ K L Ô

4 aktuelt taggefjerning og rengjøring Oslo Handelsstands Forening har inngått en meget gunstig avtale med malermester Jens Petter Lunde AS om fjerning av tagging, grafitti og plakater samt generell utvendig rengjøring. plussmedlemmer får 250,- i rabatt! la oss hjelpe deg med: fjerning tagging/grafitti fjerning av plakater rengjøring av markiser/skilt og lignende pålegging av beskyttelseshinne utvendig rengjøring er det behov for håndverksarbeid har firmaet avtaler med faglærte malere og snekkere. En utrykning koster kr 750,- minus kr 250,- i rabatt til alle plussmedlemmer i OHF. For kun kr 500,- får du altså en times fjerning/rengjøringsarbeid.tar det kun 20 minutter å fjerne taggen, kan du få gjort diverse annet arbeid i tiden som gjenstår. Krever arbeidet mer enn en time, avtales pris i hvert enkelt tilfelle. Maling, kjemikalier og lignende kommer i tillegg. Ta kontakt med OHF ved Janne på tlf: for mer informasjon / bestilling Kundene dine setter pris på et hyggelig miljø! Ransstatistikk Antall grove og simple ran fra handelen i Oslo: MND/ÅR JAN FEB MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DES TOTALT

5 aktuelt Detaljhandelen av stor betydning for finansieringen av studier Et tema som har vært lite drøftet i forbindelse med finanskrisen og tiltakspakker, er detaljhandelens betydning for deltidsarbeidende studenter. Dagens detaljhandel bærer preg av høy deltidssysselsetting, blant annet på grunn av lange åpningstider og kort opplæringstid. Dette har gjort det mulig for tusenvis av studenter å sikre seg inntekter som kan være med på å finansiere studieopphold på private og offentlige høyskoler. Dagens studielånsordning er verken gunstig eller tilstrekkelig for å finansiere studentenes behov når det gjelder livsopphold og bolig. I Oslo er det en stor underdekning på studentboliger i forhold til antall studenter, hvilket betyr at studentene må ut i det private leiemarkedet for å skaffe seg tak over hodet. For å finansiere dette er mange avhenging av ekstrainntekter for å klare seg. Grunnet høy arbeidsledighet har dagens finanskrise resultert i at mange flere velger å studere. Dette vil forsterke boligmangelen blant studenter, og med færre utsikter til deltidsarbeid i detaljhandelen vil mange studenter ikke ha råd til å studere på BI eller andre privatskoler rett og slett fordi studielånet ikke vil være nok for å dekke kostnadene ved å studere på en privat høyskole. Dette vil kanskje ikke få noen konsekvenser på kort sikt, men blir krisen vedvarende vil det kunne få en samfunnsmessig konsekvens. I Norge har vi tradisjon på at alle skal ha like muligheter til utdanning uansett bakgrunn. Sett at situasjonen vil være vedvarende og man ikke gjør noe med låne- og finansieringsordningen til studentene. Da vil det ganske raskt etablere seg et «klasseskille» mellom hvem som ut fra økonomiske grunner vil være i stand til å gjennomføre et privat høyskolestudie.. Det finnes lite statstikk i Norge i dag som kan dokumentere hvor stor betydning deltidsarbeid har for studentenes studiefinansiering, men at den er betydelig, er det rimelig å anta. Flere sammenlignbare undersøkelser viser at over 50 % av studentene jobber deltid. Mange av disse er sysselsatte i detaljhandelen, og den samfunnsøkonomiske konsekvensen av lav sysselsetning i detaljhandelen vil derfor både ha en direkte og indirekte betydning, både for finansiering av studentenes livsopphold og hvem som har muligheten til å studere. OHF mener at politikerne i liten grad tar denne problemstillingen alvorlig og har til nå kommet med få tiltak som stimulerer til økt forbruk. kurs i konflikthåndtering hvordan håndtere personalkonflikter Dato: tirsdag 26. mai tid: Kl PrIS: kr 950,- for pluss-medlemmer kr 1 300,- for basis-medlemmer kr 1 850,- for ikke-medlemmer Vi går igjennom prosesser ved ansettelser, utredning av «utro tjenere», oppsigelser, konfliktforebyggende tiltak, konflikthåndtering, praktisk øvelse, belastninger og ettervern, oppfølging og egentrening. Dette er et kurs som passer ledere, mellomledere med personalansvar og annet HR-personale. kursholder jon jevne er seniorrådgiver i Sikkerhetsledelse AS. Han er en erfaren og engasjert foredragsholder med bred kunnskap og lang fartstid i sikkerhetsbransjen. Les mer om kurs på våre nettsider 5

6 aktuelt SV ønsker å etablere et samarbeidsselskap som skal sikre revitalisering og en mer helhetlig utvikling av Oslo sentrum. Etter mønster fra Byen Vår Drammen AS og lignende selskaper har Knut Even Lindsjørn og Ivar Johansen derfor sendt frem et privat forslag til behandling i Oslo bystyre hvor det foreslås å opprette et eget aksjeselskap som kan være motoren i en slik vitalisering. Hvor går Oslo s «Ut fra en målsetting om vitalisering og partnerskap for utvikling av Oslo sentrum går byrådet i samtaler med staten, private og offentlige sentrumsaktører med sikte på å etablere et felles selskap for å styrke og utvikle Oslo sentrum.» I første bystyremøte vil forslaget bli oversendt bystyrets finanskomité, som skal forberede og innstille for sluttbehandling i bystyret.de to erfarne politikerne begrunner forslaget slik: «De siste 10-årene har bykjernen mistet en del av sin betydning. Deler av varehandelen og tjenesteytingen har flyttet ut av sentrum. Bortsett fra i helgene er by-sentrum i for stor utstrekning død når butikkene stenger. Utviklingen av Oslo sentrum krever et mer formalisert partnerskap, mellom særlig forvaltningsorganer som staten og Oslo kommune på den ene siden og de private og offentlige sentrumsaktørene (gårdeiere, næringsdrivende) på den andre. Men også gjennom store utviklingsaktører som kulturinstitusjoner, konsertarrangører og organisasjonsliv. skape folkelig begeistring og engasjement, samt sterkere eierskap til de prosjektene som gjennomføres, og derigjennom utløse økonomiske, innovative og menneskelige ressurser som kan bidra til en positiv utvikling av Oslo sentrum. Selskapet skal ikke endre de ordinære fullmakter og rutiner for folkevalgt forankring av politiske vedtak.» Fagsjef i OHF Lars Fredriksen synes forslaget er interessant og positivt, men synes det er litt overraskende at forslaget kommer fra SV og ikke byråden i Oslo. Det er gledelig at Oslo SV ser på byutvikling i et mer helhetlig perspektiv. Skal man sikre en Oslo sentrum trenger et selskap som kan være pådriver for en positiv utvikling av sentrum ved å se på de ulike faktorene som er med på skape liv, så som handel, service, servering, kulturlivet, leienivå og skatter og avgifter. Et slikt selskap skal også bedrive city-management ved å trekke gårdeierne og andre private aktører inn i større byutviklingsprosjekter. En bred forankring hos både private og offentlige aktører vil kunne

7 månedens hms-tips aktuelt Ivar Johansen Knut Even Lindsjørn Hensikten med HMS tema er å bidra til at våre medlemmer har et «levende» HMS-system. Slik kan man forebygge sykdom, skade og tap av verdier, samt bidra til å sikre medarbeidere, kunder, miljø, drift og materielle verdier og skape økt konkurranseevne. Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon ta kontakt med oss på telefon: ved Janne. entrum? helhetlig og strukturert utvikling av Oslo sentrum, er det vesentlig at alle involverte parter er med i samarbeidet om resultatet. Med forbehold om hvordan et slikt AS skal fungere med hensyn til mandat og finansiering, håper jeg at bystyret går inn for forslaget. Mobiltelefonsikkerhet Dagens mobiltelefoner er avanserte og inneholder mye informasjon som er viktig å verne om både for bedriften og den enkelte ansatte. Her er noen huskeregler for sikkerhet i forbindelse med mobilbruk: Ha alltid kontroll på telefonen din Tenk gjennom hva du snakker om på telefonen, og vurder hvem som kan høre deg Ved viktige møter slå av mobiltelefonen og ta ut batterier Slå av trådløs aksess (WLAN/BLUETOOTH). Du vet aldri hvem som søker etter enheter Tenk over hva slags informasjon du oppbevarer på mobilen din Skriv ned IMEI nummeret ditt og oppbevar det på et trygt sted. IMEI nummeret på din telefon finner du ved å taste *#06# Blir telefonen stjålet, meld den stjålet og få den sperret hos nettleverandøren snarest.

8 B Returadresse: Oslo Handelsstands Forening, Karl Johans gate 37 A, 0162 Oslo Grensen graves opp Expert trosser krisen åpner sin største butikk noensinne! Elektrokjeden Expert åpnet 26. mars nord-europas største Expertbutikk midt i Oslo sentrum. Det er spennende å lansere en så stor butikk i dagens marked, men vi våger å tenke langsiktig, sier Steinar Rorgemoen, adm. dir. i Expert Norge. Expert Klingenberg ligger i sentrum av Oslo, rett ved Klingenberg kino. Det er den største butikken Expert Norge har bygget noensinne, med 3000 kvadratmeter fylt med forbrukerelektronikk. Butikken har flere miljøavdelinger som lar kundene oppleve produktene på en måte tilnærmet slik man ser dem i hjemmet. OHF synes satsingen er spennende. Ikke bare på grunn av finanskrisen, men også fordi vi har sett en utvikling over tid hvor butikker med tunge varegrupper har flyttet Lang kø utenfor den nye butikken før åpningen kl ut fra sentrum til de lokale kjøpesentrene eller storbutikker i Oslos drabantstrøk. At Expert her gjør stikk motsatt av det som har vært utviklingen de siste årene er både spennende og Butikksjef Espen Letnes Rød dristig, siden Oslo sentrum stadig blir mer og mer bilfientlig. Expert mener at virksomhetens gode vareutkjøringsrutiner tar høyde for denne problematikken. Butikkens beliggenhet vil sannsynligvis sikre god kundetilstrømning, her vil man kunne fange opp både fastboende og pendlere. I følge Expert Norge besøkte over mennesker butikken første dag. I løpet av juni måned har Oslo kommune planlagt å skifte ut trikkeskinnene i Grensen fra Grubbegata til Pilestredet nr. 10. Hvor lang tid dette anleggsarbeidet skal ta avhenger av hvorvidt man kommer til å stenge begge trikkesporene under anleggsperioden. Forutsatt at man kommer til å stenge begge trikkesporene under anleggsperioden har Oslo kommune ved Samferdselsetaten stipulert prosjektet til å vare fra juni til november Det skal under hele byggeperioden sikres tilgang til butikkene, opplyser prosjektleder Andreas Fuglum i Samferdselsetaten. OHF har flere ganger i møter med kommunen poengtert viktigheten av at anleggsperioden ikke skal vedvare og skade julehandelen i området. Hvis resultatet blir at man opprettholder ett trikkespor under byggeperioden, vil OHF kjempe hardt for at det blir stans under selve julehandelen slik at ikke butikkene mister sin største omsetningsperiode. Videre vil OHF forsøke å koordinere informasjon og sikre en god dialog mellom butikkene og Samferdselsetaten under hele byggeperioden slik at man kan ligge i forkant, og sikre at det ikke oppstår uforutsette hendelser som hindrer publikum tilgang til butikkene som berøres.

Naskeri nedprioriteres. delte ut hederstegnet i gull. MEDLEMSMAGASIN sommer 2010. handlevaneundersøkelse. utført

Naskeri nedprioriteres. delte ut hederstegnet i gull. MEDLEMSMAGASIN sommer 2010. handlevaneundersøkelse. utført MEDLEMSMAGASIN sommer 2010 www.ohf.no ny handlevaneundersøkelse utført side 5 OHF delte ut hederstegnet i gull Naskeri nedprioriteres politiet henlegger de fleste anmeldelser side 7 side 6 t u r i d s

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN februar 2009. hms-tips. side 5. side 6. side 4

MEDLEMSMAGASIN februar 2009. hms-tips. side 5. side 6. side 4 MEDLEMSMAGASIN februar 2009 www.ohf.no nye spennende KURS 2009 side 6 hms-tips bytt kode! side 5 YOUNG RETAILERS ohfs nye UNGDOMS- ORGANISASJON side 4 aktuelt t u r i d s h j ø r n e Godt år alle sammen

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN AUGUST 2009. side 3. side 2. omsetning til. siste side

MEDLEMSMAGASIN AUGUST 2009. side 3. side 2. omsetning til. siste side MEDLEMSMAGASIN AUGUST 2009 www.ohf.no altfor Mange butikkran side 3 Dramatiske signaler for Oslo Handelen i valgåret 2009 side 2 handel i oslo taper omsetning til Akershus siste side aktuelt t u r i d

Detaljer

la oss lage flere folkefester i oslos gater! MEDLEMSMAGASIN september 2009 oslos utvikling og vekst - hvem styrer? store tyverimørketall side 4 side 3

la oss lage flere folkefester i oslos gater! MEDLEMSMAGASIN september 2009 oslos utvikling og vekst - hvem styrer? store tyverimørketall side 4 side 3 MEDLEMSMAGASIN september 2009 www.ohf.no oslos utvikling og vekst - hvem styrer? side 4 la oss lage flere folkefester i oslos gater! side 3 store tyverimørketall side 6 aktuelt t u r i d s h j ø r n e

Detaljer

Årets Handels- og Servicebedrift 2010 ble olivier & co

Årets Handels- og Servicebedrift 2010 ble olivier & co MEDLEMSMAGASIN mai 2010 www.ohf.no Årets Handels- og Servicebedrift 2010 ble olivier & co side 4 fremtidsrettet FORSAMLING side 3 vekk med grafitti og tagging! side 6 aktuelt g u n n a r s h j ø r n e

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN oktober 2009

MEDLEMSMAGASIN oktober 2009 MEDLEMSMAGASIN oktober 2009 www.ohf.no utleie og koordinering av gateareal side 3 butikkmesse i oslo side 6 ANLEGGS- ARBEID UTEN GRENSER side 4 aktuelt t u r i d s h j ø r n e oktober 2009 REDAKTØR Lars

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mai 2008. Funksjonsutvalget. side 6. årets handelsbedrift. side 5. våren kommer med bysyklene. side 4

MEDLEMSMAGASIN mai 2008. Funksjonsutvalget. side 6. årets handelsbedrift. side 5. våren kommer med bysyklene. side 4 MEDLEMSMAGASIN mai 2008 www.ohf.no årets handelsbedrift side 5 Funksjonsutvalget side 6 våren kommer med bysyklene side 4 t u r i d s h j ø r n e mai 2008 REDAKTØR Claus Mølbach-Thellefsen REDAKSJON Morten

Detaljer

Næringslivet møtte politikere til valgkampstart

Næringslivet møtte politikere til valgkampstart MEDLEMSMAGASIN september 2011 www.ohf.no Næringslivet møtte politikere til valgkampstart side 3 Skjerpet alderskontroll av alkoholsalg FotoVideo fikk terroren tett på side 6 side 4 aktuelt gunnars hjørne

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mars 2011. Henlagte naskerianmeldelser. Butikkmiljøets. hva betyr de? side 6. betydning. side 3. Byutviklingsbyråden.

MEDLEMSMAGASIN mars 2011. Henlagte naskerianmeldelser. Butikkmiljøets. hva betyr de? side 6. betydning. side 3. Byutviklingsbyråden. MEDLEMSMAGASIN mars 2011 www.ohf.no Henlagte naskerianmeldelser hva betyr de? side 6 Butikkmiljøets betydning side 3 Byutviklingsbyråden ØNSKER et levende Oslo side 4 aktuelt gunnars hjørne mars 2011 REDAKTØR

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mai 2012 www.ohf.no. bymiljøetatens. første år. stem på årets handelsog service bedrift her: Handel og service i Opera- Kvarteret

MEDLEMSMAGASIN mai 2012 www.ohf.no. bymiljøetatens. første år. stem på årets handelsog service bedrift her: Handel og service i Opera- Kvarteret MEDLEMSMAGASIN mai 2012 www.ohf.no v bymiljøetatens første år side 4 stem på årets handelsog service bedrift her: Handel og service i Opera- Kvarteret side 6-7 gunnars hjørne NR 4 MAI 2012 REDAKTØR Rannveig

Detaljer

En levende by. BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute. Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by. Liv og røre på Youngstorget

En levende by. BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute. Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by. Liv og røre på Youngstorget NR. 3-04 BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute INFORMASJONSAVIS FOR OSLO SENTRUM Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by Etter at Hovedstadsaksjonen er fullendt neste år vil hun

Detaljer

stang Inn For HAnDeL Les AKTueLLe saker PÅ nett ÅreTs HAnDeLs- og servicebedrift 2012 ToPP stemning nr. 5 2012 sommer OHFS SOMMerFeSt

stang Inn For HAnDeL Les AKTueLLe saker PÅ nett ÅreTs HAnDeLs- og servicebedrift 2012 ToPP stemning nr. 5 2012 sommer OHFS SOMMerFeSt MEDLEMsMAgAsiN FoR oslo HAnDeLssTAnDs ForenInG for lønnsom, trygg og sikker handel og service i Osloregionen. stang Inn For HAnDeL VInneren er Kåret ÅreTs HAnDeLs- og servicebedrift 2012 Les AKTueLLe saker

Detaljer

Kommunen skviser næringslivet

Kommunen skviser næringslivet Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen desember 2009 Kommunen skviser næringslivet Bedrifter i Tromsø må ut med over dobbelt så mye i kommunale avgifter enn tilsvarende bedrifter i Oslo. Det viser en

Detaljer

På vei mot. Side 16, 17, 18 og 19

På vei mot. Side 16, 17, 18 og 19 Rosenkilden Næringslivsmagasinet n r. 5 2 0 1 1 å r g a n g 1 8 1 1836-2011 år lederskifte På vei mot Harald Minge blir Jostein Solands etterfølger som ny administrerende direktør i Næringsforeningen.

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

TEMA I JUBILEUM. Stayer-prisen I Nye vikarregler I Fra NUF til AS. Storslått feiring med duell mellom Giske og Erna 04/2013

TEMA I JUBILEUM. Stayer-prisen I Nye vikarregler I Fra NUF til AS. Storslått feiring med duell mellom Giske og Erna 04/2013 04/2013 BEDRIFTSFORBUNDETS MEDLEMSMAGASIN TEMA I JUBILEUM Storslått feiring med duell mellom Giske og Erna Stayer-prisen I Nye vikarregler I Fra NUF til AS DIN BEDRIFT ER ET MAGASIN FOR MEDLEMMER AV BEDRIFTSFORBUNDET

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

TEMA: Reiselivsbyen. Forsidebildet viser hjertepromenaden, en del av Odd Reitans visjon for byen. Bente Dyrseth om kultur og reiseliv

TEMA: Reiselivsbyen. Forsidebildet viser hjertepromenaden, en del av Odd Reitans visjon for byen. Bente Dyrseth om kultur og reiseliv 2 06 TEMA: Reiselivsbyen Forsidebildet viser hjertepromenaden, en del av Odd Reitans visjon for byen. i Bente Dyrseth om kultur og reiseliv Jens Fredrik von der Lippe om konferanser Lise Moe om IKT og

Detaljer

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Remiks Miljøpark as er en av Tromsø kommunes aller største suksesshistorier. Men suksessen provoserer litt

Detaljer

Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom, trygg

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Går i gang i Skien FINANS F O KUS

Går i gang i Skien FINANS F O KUS FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 6 2012 Går i gang i Skien Den nye virkeligheten Dramatisk nedbemanning Gikk fra Trondheim til Bergen Arbeidstid under press Færre særlig uavhengige H *

Detaljer

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen NOVEMBER 2010 BRENNHETT MATERIALE Glad for økt aktivitet SIDE 14-16 Politikere og næringsliv var samstemt om hva fremtidens Tromsø manglet. Men i dag fremstår Gullegget

Detaljer

5NR. Piratene kan stanses. Satser på samkjøring. Minimalt med klager. Side 4-5 AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND

5NR. Piratene kan stanses. Satser på samkjøring. Minimalt med klager. Side 4-5 AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND 5NR AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Piratene kan stanses Side 4-5 Satser på samkjøring side 6-7-8 Minimalt med klager side 16 2 < TAXI 5-2014 TAXI 5-2014 > 3 Agurker og

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Samfunnssikkerhet 4 // 2011

Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Magasin for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Foto: Dag G. Nordsveen / Samfoto Hvor gode er norske brannvesen? 2 INNHOLD Leder 4 Suksess i Salten 6 S t or og s

Detaljer

Vi stiller veikrav før stortingsvalget

Vi stiller veikrav før stortingsvalget magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 5-8. årgang 2009 Vi stiller veikrav før stortingsvalget s. 6-8 Gir håp for nakkeslengskadde s. 4 5 Heftig sommer for ungdommen s. 9 Bjurstrøm

Detaljer