MEDLEMSMAGASIN februar hms-tips. side 5. side 6. side 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSMAGASIN februar 2009. hms-tips. side 5. side 6. side 4"

Transkript

1 MEDLEMSMAGASIN februar nye spennende KURS 2009 side 6 hms-tips bytt kode! side 5 YOUNG RETAILERS ohfs nye UNGDOMS- ORGANISASJON side 4

2 aktuelt t u r i d s h j ø r n e Godt år alle sammen februar 2009 REDAKTØR Lars Fredriksen REDAKSJON Morten Fure Hanne Hassel Janne Holtet Westbye Forsidefoto OHF. Young Retailers: Thomas Røise, Stian Tufte og Nicolai Walle Wennersten Forbudet mot å kjøpe seksuelle tjenester er en god nyhet for Oslo sentrum. Det har vist seg at denne gatetrafikken er så godt som forsvunnet og Oslo-politiet aksjonerer for å utøve kontroll. Samtidig informerer de om situasjonen gjennom media, noe som understreker at politiet gjør en rask og god jobb når virkemidlene er tilstede. En annen nyhet som tradisjonelt tikker inn, er omsetningstallene for Vi kan konstantere at året for Oslos detaljhandel sannsynligvis var på høyde med 2007, som var det beste året noensinne! Konk ur r a nse Det blir tydeligere hvem som er best rigget for den tøffe konkurransen som nå viser seg gjennom svingninger i forbruket. Ofte skaper bransjen selv de tøffeste utfordringene, for eksempel gjennom nye etableringer, endring/utvidelse av åpningstider, bransjeglidninger osv. Konkurranse er utfordrende. Å drive butikk er ikke risikofritt. REDAKSJONELL DESIGN TRYKK PDC Tangen OPPLAG 2200 NESTE UTGAVE Mars 2009 ADRESSE Karl Johans gate 37 A 0162 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Redaksjonelt stoff kan sendes Oslo Handelsstands Forening pr. e-post: Hvordan tolkes utsiktene for Oslo i 2009 og utviklingen i consumer confidence? Noen påvirkende faktorer for utsiktene for 2009 kan oppsummeres slik: For bruk er ne Vi fikk det beste lønnsoppgjøret (ca 6 %) på mange år, tidenes rentesenkning (1,75%) fra Norges Bank og en arbeidsledighet i Oslo/Akershus på ca 3 %. Alt i alt gir dette forbrukerne en romslig økonomi og på høyde med situasjonen i tidligere år. Fina nsk r isen Krisepakkene (Gullkortet) for bankene høsten 2008 og krisepakken for næringslivet 26. januar 2009, bør gi større mulighet til å stille lån til disposisjon for forbrukerne. Dette burde få i gang kjøp og salg av leiligheter og bør være gode nyheter for bygg, interiør og elektronikk. Inter na sjona l u t v ik ling som påv ir k er h a ndel en Valuta- og råvaresvingningene har vært store i Det er mange uventede faktorer som er vanskelige å overskue for inneværende år. Store utfordringer ligger foran oss, og mye avhenger av om nasjonen klarer å gjenopprette forbrukernes tillit til egen fremtid og økonomi. Men som nevnt over har flertallet av forbrukerne i Oslo en rimelig solid og god situasjon for å gjøre 2009 til et godt år for handelen. t u r i d w i n d i n g s ta d Styreleder GENER A LFORSA MLINGEN 2009 Styret har berammet neste års generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike til 28. april 2009 kl , i Karl Johans gate 37 A, 0162 Oslo. Etter vedtektenes 14 må eventuelle forslag til endring av foreningens vedtekter være innsendt til styret innen 1. mars 2009.

3 aktuelt Fredsdemonstrasjon med bismak I sympati med palestinernes situasjon på Gaza stripen og protesten mot Israels krigføring deltok mange tusen mennesker i demonstrasjoner i Oslo sentrum torsdag 8. januar. Demonstrasjonen endte med voldelige opptøyer med innslag av store hærverk i protest mot appellen som ble holdt foran Stortinget av Israels venner med Siv Jensen fra FRP som hovedtaler. At ungdommer ønsker å protestere mot det etablerte og vise sin frustrasjon og sinne ved å utøve vold og hærverk er ikke nytt. Men å bruke anledningen i en fredsdemonstrasjon, hvor flertallet av det norske folk har stor sympati for palestinernes situasjon, blir veldig feil. Det er vanskelig å forstå at de som deltok i demonstrasjonen hadde noen politiske mål med sin adferd. Hvis så er tilfelle er det vanskelig å tenke seg at målet var å vise sin avsky mot krig og til støtte for fred. Hvis det siste er tilfelle er det grunnlag for å si at det står dårlig til med enkelte ungdommers intellektuelle kapasitet i et opplyst land som Norge. Ungdommenes hærverk og utøving av vold mot politiet førte til at mange butikker og hoteller ble påført en rekke skader. For enkelte av butikkene var det økonomiske tapet betydelig. Vår oppfordring til politiet og justismyndighetene er at man følger opp og Illustrasjonsfoto etterforsker de enkelte sakene slik at gjerningsmennene kan bli straffeforfulgt og bli tvunget til å gjøre opp for de skadene de har påført. ETABLERING AV NY UNGDOMSORGANIASJON (YOUNG RETAILERS) UNDER OHF PARAPLYEN I løpet av mars starter Oslo Handelsstands Forening opp en ny ungdomsorganiasjon som har fått navnet Young Retailers. Organisasjonen er underlagt OHF og OHF`s vedtekter, men skal drives som en selvstendig organisasjon med egne vedtekter. Young Retailers skal være en kunnskapsorientert organisasjon med personlige medlemmer som har til hensikt å bidra med informasjon, kompetanse, opplæring og nettverksbygging for unge ansatte og studenter innen varehandel. Det er opprettet et interim styre som skal styre prosessen frem til stiftelsesmøtet, som er planlagt i løpet av mars Styret består av styreleder Stian Tufte, Student BI, Nicolai Walle Wennersten, Key Account Cool Chili, Tomas Røyse, Student BI, Marianne Mevik senterdirektør KLP, Thomas Helmersen kjøpmann Bunnpris og leder for dagligvaregruppen Oslo og Romerike og Lars Fredriksen fagsjef i OHF. Grunnlaget for initiativet er at OHF som i lengre tid har hatt et samarbeid med flere studentgrupper og organisasjoner har sett at det har vært mange unge som på det personlige plan har hatt et behov for egenutvikling og kunnskapsutveksling for å utvikle sin bransjekompetanse. I tillegg vil organisasjonen drive med en del opplæring, drive seminarer samt holde foredrag for sine medlemmer. Det er ovennevnte sammen med nettverksbygging og uformell sosial arena som skal være de viktigste virkeområdene for foreningen. Det er viktig å understreke at Young Retailers ikke skal være politisk aktivt eller være meningsytrende i forhold til lønns- og arbeidsvilkår. Kriteriet for å bli medlem i Young Retailers er at man jobber (minimum 50%) innen varehandelen eller studerer varehandelsfag i en eller annen sammenheng. Den øvre aldersgrense for å være med er 35 år. For mer informasjon om Young Retailers les intervjuet med tre av medlemmene i interimsstyret på side 6. Ønsker du å vite mer eller kan tenke deg å bli medlem, se www. youngretailers.no eller kontakt OHF på tlf

4 aktuelt Young retailers en moderne ungdomsorganisasjon OHF tar i en utfordrende tid med finanskrise og nedadgående omsetning, tak og starter opp en forening for unge, fremadstormende talenter i varehandelen, Young Retailers! Det er tre engasjerte studenter Stian Tufte, Thomas Røise og Nicolai Walle Wennersten, fra studiet varehandelsledelse på BI, som i samarbeid med OHF nå starter opp foreningen. Formålet med Young Retailers er å skape ett fora for erfaringsutveksling, kompetanseheving, samhold og nettverksbygging for dem som ønsker å utvikle seg selv innen varehandelen. I dag har de fleste bransjer foreninger der man kan utvikle seg, skape nettverk og samhold. I varehandel er det i dag lite av slike muligheter, sier leder Stian Tufte. Foreningen er basert på personlig medlemskap, og ønsker å bli en arena for nyskapende ideer og innovasjon i bransjen. Foreningen kommer til å gjennomføre arrangementer som underbygger dette, der medlemmene selv bestemmer agendaen på møtene. K r emmer en i sentru m Kremmeren er i sentrum. Alt som gjøres i OHF og Young Retailers er laget av kremmere for kremmere, sier Tufte. Varehandelen er en av Norges desidert største bransjer, målt både i omsetning og antall ansatte, men er preget av mange deltidsansatte og midlertidig engasjement. For mange blir det som en strekning på veien før karrieren går videre i en annen retning. Vi ønsker å få frem entusiasme og engasjement for varehandelen, skape et samhold og nettverk og på den måten vise hvilke muligheter som ligger i varehandel, forteller Tufte. De fleste av dagens butikker er en del av en større kjede, der man har gode muligheter for opplæring og støtteapparat, men da får man kun innsikt i hvordan den ene kjeden løser sine utfordringer. Hadde det ikke vært interessant for en butikksjef som driver sportsbutikk å Engasjerte varehandelsstudenter, Thomas Røise, Stian Tufte og Nicolai Walle Wennersten vite hvordan gullsmeder behandler sine kunder, eller hvordan jernvareforretninger løser sine utfordringer med logistikk?

5 månedens hms-tips Kanskje disse innspillene vil gi kremmeren som driver sportsbutikk mulighet til å tenke annerledes og skape bedre løsninger for butikken sin, evt. komme med nye gode forslag til kjedeledelsen? Om et stort antall butikksjefer innen ulike bransjer føler at de har behov for bedre kompetanse for eksempel innen området personalledelse, er det i dag noen forening eller fora, med unntak av den gjeldende kjedeledelsen til butikken, som kan gi disse lederne raskt påfyll med interessant kompetanse fra bransjekollegaer, eller fra eksterne eksperter på området? Nei, vi mener det er få muligheter til dette, og det er her Young Retailers kommer inn i bildet. Det er nettopp denne tilgangen til faglig kompetanse vi skal gi våre medlemmer, forteller Tufte videre. God t iming I en tid med stor turbulens og usikkerhet, tror vi at dette er et godt tidspunkt for likesinnede å møtes. Hvordan takle motgang og lære av hverandre blir et viktig fundament hos Young Retailers, sier Tufte. Således vil dette være et unikt fortrinn i denne organisasjonen som man ikke vil finne noe annet sted. Vi ønsker å skape et stort og robust nettverk som representerer handelen og som gir medlemmene en god forståelse av dagens unike varehandelsnettverk. Kanskje vi kan bli et naturlig møterom for alle leddene i kjeden, fra produsent til sluttbruker, slik at det skapes en mer integrert forsyningskjede enn hva som er tilfelle i dag. Et bedre samarbeid og informasjonsflyt i varehandelskjeden vil skape bedre omløpshastighet, kortere leveringstid, lavere kostnader og bedre priser for kundene. Hvis vi kan være med på å skape slike muligheter, ville det vært utrolig morsomt, forteller Tufte med engasjement i stemmen. Arrangementene vi ønsker å holde vil bli styrt av våre medlemmer og vi kommer fortløpende til å rekruttere ressurspersoner som ønsker å ta på seg rollen som prosjektleder for hvert enkelt arrangement. Net tbu t ik k er Tufte tror at dagens svar på lokalbutikken på hjørnet er alle nettbutikkene som kan startes opp i ubegrenset antall. Internett er på mange måter fremtiden, og mange engasjerte gründere med gode ideer starter nettbutikk. For disse gründerne som ikke har tilgang til et stort apparat i en kjede, vil jeg tro Young Retailers vil være svært interessant, mener Tufte. Vi ønsker medlemmer fra alle ledd i varehandelen, fast ansatte og studenter mellom år velkommen til Young Retailers, avslutter Tufte Foreningen starter opp med stiftelsesmøte torsdag 19. mars. For mer informasjon om sted, tidspunkt og innmelding i foreningen, se nytt år ny kode! Ved årsskiftet minner vi om viktigheten av endring av koder. Mange har av ulike årsaker fått tilgang til koder og har etter utført arbeid eller avsluttet ansettelsesforhold fortsatt tilgang via koder, som ikke er byttet. Start det nye året med ny kode! 1. Koder til fysiske og tekniske innretninger må endres med jevne mellomrom for å hindre uvedkommende adgang og at virksomheten lider tap. 2. Hvert år anbefales endring av følgende koder: - Passord/avlysningskode alarm - Felles kode til alarm - Verdiskap og seddelbokser - Kodelås dører 3. Alle ovennevnte koder som medarbeider er kjent med, skal endres dagen etter at medarbeider har avsluttet sitt arbeidsforhold. Dette gjelder også innleid personell. 4. Dekoding skal alltid utføres når leverandører, servicepersonell og øvrige eksterne har fått oppgitt koder.

6 kurs våren 2009 Dato: ONsdag 4. februar Tid: Kl PrIS: kr 900,- for pluss-medlemmer kr 1 300,- for basis-medlemmer kr 1 800,- for ikke-medlemmer RANSFOREBYGGing med praktisk øvelse Hvem utgjør trusselen og hvordan opererer de. Hva bør man gjøre under og etter et ran. Hva kan de ansatte gjøre for å forebygge ran og andre trusler. Hvordan bli bedre på å håndtere konflikter. Ettervern belastninger og reaksjoner, hvordan ta vare på involverte medarbeidere. Tyveri og juridiske forhold hva sier lovverket og hvilke rettigheter har vi. kursholder jon jevne er seniorrådgiver i Sikkerhetsledelse AS. Han er en erfaren og engasjert foredragsholder med bred kunnskap og lang fartstid i sikkerhetsbransjen. DATO: MANDAG 23. februar Tid: Kl PrIS: kr 950,- for pluss-medlemmer kr 1 350,- for basis-medlemmer kr 1 850,- for ikke-medlemmer personaløkonomi grunnleggende Kurs Deltakerne skal etter innføringen forstå hovedtrekkene i personaløkonomisk tenkemåte og praksis. Sandervang er en foregangsperson når det gjelder fagfeltet personaløkonomi. Han har i over 15 år bidratt til kompetanseutvikling hos mange tusen mennesker gjennom kurs, forelesninger ved høyskoler og universiteter, rådgivning, fasilitering osv. kursholder Arne Sandervang er utdannet statsviter og gestaltterapeut og er eier og daglig leder i ECONman Personaløkonomisk Senter. Dato: MANDAG 9. mars Tid: Kl Pris: kr 1 250,- for pluss-medlemmer kr 1 700,- for basis-medlemmer kr 2 100,- for ikke-medlemmer SALG I BUTIKk det er forskjell mellom å ekspedere og å selge På dette kurset vil du få nyttige tips og praktiske råd fra en av bransjens dyktigste kursholdere innen salg,. Hos Knut vil du få et inspirerende og praktisk dagskurs, hvor smilet og humoren ikke er langt unna på tross av kursets seriøse og praktiske innhold. Et kurs alle som jobber i butikk bør få med seg! kursholder Knut Elvebakk startet Salgsutvikling i 1989 og har mer enn 25 års erfaring i fagene salg, salgsledelse og kundeservice. Han har blant annet jobbet med flere av butikkene innen Bruns Libris, Brio og Gullfunn-kjeden. DATO: MANDAG 9. mars Tid: Kl PrIS: kr 600,- for pluss-medlemmer kr 800,- for basis-medlemmer kr 1 000,- for ikke-medlemmer Trollbind publikum Kurs i tale- og presentasjonsteknikk Hvis du vil ha gjennomslag for dine tanker, ideer og ønsker må du presentere budskapet ditt på en overbevisende måte. Vi lærer deg hvordan du forbereder, gjennomfører og lykkes med en presentasjon. Lær deg å trollbinde ditt publikum for å nå dine mål! kursholdere Hanne Sofie Løkkevik (bildet) er europisk talemester i JCI 2007 og cand. polit fra UiO Jens-Otto Løkkevik er norsk talemester i JCI 2005 og cand. merc. fra NHH.

7 Les mer om det enkelte kurs på våre nettsider NEDBEMANNING OPPSIGELSER og PERMITTERINGER 2009 ser ut til å bli et utfordrende år. Vi ønsker å gjøre våre medlemsbedrifter bedre rustet til å møte de utfordringene som følger av endret behov for arbeidskraft. Få en oversikt over arbeidsrettens hovedregler for nedbemanninger og permitteringer. Målgruppe: personal- / økonomiansvarlige og bedriftens øvrige beslutningstakere. kursholder Elisabeth Ege (bildet) leder arbeidsrettsavdelingen i advokatfirmaet Ræder. Hun arbeider som juridisk og strategisk rådgiver for flere norske og internasjonale firmaer. hms for ledere Arbeidsmiljøloven stiller krav til at alle arbeidsgivere må gjennomføre opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres. OHF tilbyr derfor et kortkurs som tilfredsstiller lovens minstekrav og som er egnet for travle virksomhetsledere. kursholder jon jevne er seniorrådgiver i Sikkerhetsledelse AS. Han er en erfaren og engasjert foredragsholder med mye kunnskap og med mangeårig erfaring i sikkerhetsbransjen. Kurspermer inkludert i prisen. Dato: MANDAG 23. mars Tid: Kl PrIS: kr 950,- for pluss-medlemmer kr 1 350,- for basis-medlemmer kr 1 850,- for ikke-medlemmer Dato: tirsdag 31. mars Tid: Kl PrIS: kr 2 000,- for pluss-medlemmer kr 2 500,- for basis-medlemmer kr 3 000,- for ikke-medlemmer konflikthåndtering hvordan håndtere personalkonflikter Vi går igjennom prosesser ved ansettelser, utredning av «utro tjenere», oppsigelser, konfliktforebyggende tiltak, konflikthåndtering, praktisk øvelse, belastninger og ettervern, oppfølging og egentrening. Et kurs som passer ledere, mellomledere med personalansvar og HR-personale. kursholder jon jevne er seniorrådgiver i Sikkerhetsledelse AS. Han er en erfaren og engasjert foredragsholder med bred kunnskap og lang fartstid i sikkerhetsbransjen. Dato: tirsdag 26. mai tid: Kl PrIS: kr 950,- for pluss-medlemmer kr 1 300,- for basis-medlemmer kr 1 850,- for ikke-medlemmer på m e l d i n g Meld deg på ved å fylle ut og sende inn skjema på baksiden, pr post eller fax nr.: , eller gå inn på og les mer og meld deg på der. Bindende påmelding må være OHF i hende syv dager før kursdato. av b e s t i l l i n g Ved avbestilling senere enn en uke før kursdato eller ikke fremmøte betales full kursavgift. OHF forbeholder seg retten til å avlyse kurs pga. for få påmeldte. Ved for mange påmeldte vil de første som melder seg på få plass. Kursene holdes i våre lokaler på dag- og kveldstid: Oslo Handelsstands Forening, Karl Johans gate 37A, 4. etg. inngang ved Egon Restaurant Alle kursene kan arrangeres som bedriftsinterne kurs. Ønsker du vite mer om dette kan du ringe oss for en uforpliktende prat på telefon Fordelaktige priser er bare en av fordelene våre medlemmer nyter godt av. Er du ikke medlem? Meld deg inn via

8 B Returadresse: Oslo Handelsstands Forening, Karl Johans gate 37 A, 0162 Oslo STORE FEILMARGINER I ANSLAGET FOR GRENSEHANDELEN OHF har mottatt flere henvendelser fra medlemmer hvor det er reagert på uttalelser blant annet fra HSH om hvor de har uttalt seg om sterk nedgang i grensehandelen. Dette er uttalelser som har virket provoserende på enkelte store norske aktører som også driver virksomhet på den svenske siden av grensen. Flere av disse store aktørene kjenner seg ikke i igjen i de tallene som har blir kommentert, og kan vise til en mer positiv utvikling enn det som ble lagt frem fra SSB 18. desember OHF er av den oppfatningen av at bransjen og bransjeorganisasjonene skal være forsiktige med å uttale seg bastant om omsetningsutvikling når det er stor usikkerhet rundt tallene som blir presentert. I den grad man bør uttale seg er det kanskje viktigere å presentere tall som er positive for handelen, slik at man ikke er med på å forsterke medias «kriseretorikk» som igjen påvirker kjøpsadferd. Statistisk Sentralbyrå åpner også for stor usikkerhet rundt omsetningstall knyttet til «grensehandelen». De tar følgende sterke forbehold: «Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, og usikkerheten rundt tallet på 2,3 milliarder er betydelig, om lag en halv milliard kroner. Det betyr at det er 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen er i intervallet 1,8 til 2,8 milliarder kroner. SSB er derfor varsomme med å beskrive grensehandelens utvikling basert på kvartalstall.» FORSATT VEKST I JULEHANDELEN FOR SENTRUMS-SENTERNE I OSLO Gjennomsnittomsetningen for kjøpesentrene i sentrum av Oslo (innenfor Ring 1) for desember utgjorde en økning i forhold til For desember måned sammenlignet med november var veksten på 0,7 %. Totalt for året endte den gjennomsnittlige veksten for kjøpesentrene i sentrum på ca. 4 %. Selv om veksten var lavere en rekordåret 2007, kan man likevel se tilbake på 2008 som et av de beste årene for detaljhandelen i Oslo sentrum. Selv om mange analytikere også i vår egen bransje var opptatt av «å snakke handelen ned» før jul, er det all mulig grunn for de fleste aktørene i sentrum til å se seg fornøyd med fjordårets julehandel. En av årsakene til at sentrumshandelen har holdt seg så godt, er at hovedbestanddelen av handelen er konsentrert rundt sport, tekstil, sko, interiør og restaurant. Tall fra kjøpesentrene viser at restaurant og bespisning holdt seg godt i julemånedene. Ransstatistikk Antall grove og simple ran fra handelen i Oslo: ÅR MND JAN FEB MAR APR MAI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DES T0T

MEDLEMSMAGASIN mai 2008. Funksjonsutvalget. side 6. årets handelsbedrift. side 5. våren kommer med bysyklene. side 4

MEDLEMSMAGASIN mai 2008. Funksjonsutvalget. side 6. årets handelsbedrift. side 5. våren kommer med bysyklene. side 4 MEDLEMSMAGASIN mai 2008 www.ohf.no årets handelsbedrift side 5 Funksjonsutvalget side 6 våren kommer med bysyklene side 4 t u r i d s h j ø r n e mai 2008 REDAKTØR Claus Mølbach-Thellefsen REDAKSJON Morten

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet

Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet www.lederne.no ÅRGANG NR 102 03 11 SEP Tillitsvalgtes muligheter til å bli hørt i HR Ikke gå i Facebook-fellene Lønnsforhandlinger i offentlig sektor Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet Om

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

Går i gang i Skien FINANS F O KUS

Går i gang i Skien FINANS F O KUS FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 6 2012 Går i gang i Skien Den nye virkeligheten Dramatisk nedbemanning Gikk fra Trondheim til Bergen Arbeidstid under press Færre særlig uavhengige H *

Detaljer

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND SIGNALER NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND Høyt sykefravær - har vi noe å lære i Sverige? Systematisk oppfølging av enkeltindividene gir resultater

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

FINANS F O KUS. Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft

FINANS F O KUS. Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Fulgte drømmen til sydhavet nummer 5 2012 Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Årets Serviceløftveiviser

Årets Serviceløftveiviser Denne temaavisen er en annonse fra HSMAI Serviceløftet Peter wirén: Kunnskapsbanken: Servicekortet: Møt juryens overhode Peter Wirén, adm. dir. i Teller AS. Les mer side 10 11 Les mer side 8 Les mer side14

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1 BoBra NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Helene Næss Trivselsprisen 2013 side 8 Kundetilfredshetspris side 14 Ny teleavtale side 27 1 Brille Mandag 21:30 Eller et annet

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Vil fortsatt ansette

Vil fortsatt ansette perspektiver på arbeidsmarkedet nr. 3 212 2 Forsiktig framover Optimismen holder stand i Norge, men internasjonalt er det fortsatt mange tegn på nedkjøling av økonomien, og usikre tider for dem som søker

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Idrett med sparebankstøtte

Idrett med sparebankstøtte Nr. 8-2013 - 96. årgang Idrett med sparebankstøtte Side 28 Ny æra for internasjonale reguleringer Side 10 w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R. 8 2 0 1 3 1 Bransjeseminar om egenkapitalbevis Presentasjon

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer