MEDLEMSMAGASIN februar hms-tips. side 5. side 6. side 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSMAGASIN februar 2009. hms-tips. side 5. side 6. side 4"

Transkript

1 MEDLEMSMAGASIN februar nye spennende KURS 2009 side 6 hms-tips bytt kode! side 5 YOUNG RETAILERS ohfs nye UNGDOMS- ORGANISASJON side 4

2 aktuelt t u r i d s h j ø r n e Godt år alle sammen februar 2009 REDAKTØR Lars Fredriksen REDAKSJON Morten Fure Hanne Hassel Janne Holtet Westbye Forsidefoto OHF. Young Retailers: Thomas Røise, Stian Tufte og Nicolai Walle Wennersten Forbudet mot å kjøpe seksuelle tjenester er en god nyhet for Oslo sentrum. Det har vist seg at denne gatetrafikken er så godt som forsvunnet og Oslo-politiet aksjonerer for å utøve kontroll. Samtidig informerer de om situasjonen gjennom media, noe som understreker at politiet gjør en rask og god jobb når virkemidlene er tilstede. En annen nyhet som tradisjonelt tikker inn, er omsetningstallene for Vi kan konstantere at året for Oslos detaljhandel sannsynligvis var på høyde med 2007, som var det beste året noensinne! Konk ur r a nse Det blir tydeligere hvem som er best rigget for den tøffe konkurransen som nå viser seg gjennom svingninger i forbruket. Ofte skaper bransjen selv de tøffeste utfordringene, for eksempel gjennom nye etableringer, endring/utvidelse av åpningstider, bransjeglidninger osv. Konkurranse er utfordrende. Å drive butikk er ikke risikofritt. REDAKSJONELL DESIGN TRYKK PDC Tangen OPPLAG 2200 NESTE UTGAVE Mars 2009 ADRESSE Karl Johans gate 37 A 0162 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Redaksjonelt stoff kan sendes Oslo Handelsstands Forening pr. e-post: Hvordan tolkes utsiktene for Oslo i 2009 og utviklingen i consumer confidence? Noen påvirkende faktorer for utsiktene for 2009 kan oppsummeres slik: For bruk er ne Vi fikk det beste lønnsoppgjøret (ca 6 %) på mange år, tidenes rentesenkning (1,75%) fra Norges Bank og en arbeidsledighet i Oslo/Akershus på ca 3 %. Alt i alt gir dette forbrukerne en romslig økonomi og på høyde med situasjonen i tidligere år. Fina nsk r isen Krisepakkene (Gullkortet) for bankene høsten 2008 og krisepakken for næringslivet 26. januar 2009, bør gi større mulighet til å stille lån til disposisjon for forbrukerne. Dette burde få i gang kjøp og salg av leiligheter og bør være gode nyheter for bygg, interiør og elektronikk. Inter na sjona l u t v ik ling som påv ir k er h a ndel en Valuta- og råvaresvingningene har vært store i Det er mange uventede faktorer som er vanskelige å overskue for inneværende år. Store utfordringer ligger foran oss, og mye avhenger av om nasjonen klarer å gjenopprette forbrukernes tillit til egen fremtid og økonomi. Men som nevnt over har flertallet av forbrukerne i Oslo en rimelig solid og god situasjon for å gjøre 2009 til et godt år for handelen. t u r i d w i n d i n g s ta d Styreleder GENER A LFORSA MLINGEN 2009 Styret har berammet neste års generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike til 28. april 2009 kl , i Karl Johans gate 37 A, 0162 Oslo. Etter vedtektenes 14 må eventuelle forslag til endring av foreningens vedtekter være innsendt til styret innen 1. mars 2009.

3 aktuelt Fredsdemonstrasjon med bismak I sympati med palestinernes situasjon på Gaza stripen og protesten mot Israels krigføring deltok mange tusen mennesker i demonstrasjoner i Oslo sentrum torsdag 8. januar. Demonstrasjonen endte med voldelige opptøyer med innslag av store hærverk i protest mot appellen som ble holdt foran Stortinget av Israels venner med Siv Jensen fra FRP som hovedtaler. At ungdommer ønsker å protestere mot det etablerte og vise sin frustrasjon og sinne ved å utøve vold og hærverk er ikke nytt. Men å bruke anledningen i en fredsdemonstrasjon, hvor flertallet av det norske folk har stor sympati for palestinernes situasjon, blir veldig feil. Det er vanskelig å forstå at de som deltok i demonstrasjonen hadde noen politiske mål med sin adferd. Hvis så er tilfelle er det vanskelig å tenke seg at målet var å vise sin avsky mot krig og til støtte for fred. Hvis det siste er tilfelle er det grunnlag for å si at det står dårlig til med enkelte ungdommers intellektuelle kapasitet i et opplyst land som Norge. Ungdommenes hærverk og utøving av vold mot politiet førte til at mange butikker og hoteller ble påført en rekke skader. For enkelte av butikkene var det økonomiske tapet betydelig. Vår oppfordring til politiet og justismyndighetene er at man følger opp og Illustrasjonsfoto etterforsker de enkelte sakene slik at gjerningsmennene kan bli straffeforfulgt og bli tvunget til å gjøre opp for de skadene de har påført. ETABLERING AV NY UNGDOMSORGANIASJON (YOUNG RETAILERS) UNDER OHF PARAPLYEN I løpet av mars starter Oslo Handelsstands Forening opp en ny ungdomsorganiasjon som har fått navnet Young Retailers. Organisasjonen er underlagt OHF og OHF`s vedtekter, men skal drives som en selvstendig organisasjon med egne vedtekter. Young Retailers skal være en kunnskapsorientert organisasjon med personlige medlemmer som har til hensikt å bidra med informasjon, kompetanse, opplæring og nettverksbygging for unge ansatte og studenter innen varehandel. Det er opprettet et interim styre som skal styre prosessen frem til stiftelsesmøtet, som er planlagt i løpet av mars Styret består av styreleder Stian Tufte, Student BI, Nicolai Walle Wennersten, Key Account Cool Chili, Tomas Røyse, Student BI, Marianne Mevik senterdirektør KLP, Thomas Helmersen kjøpmann Bunnpris og leder for dagligvaregruppen Oslo og Romerike og Lars Fredriksen fagsjef i OHF. Grunnlaget for initiativet er at OHF som i lengre tid har hatt et samarbeid med flere studentgrupper og organisasjoner har sett at det har vært mange unge som på det personlige plan har hatt et behov for egenutvikling og kunnskapsutveksling for å utvikle sin bransjekompetanse. I tillegg vil organisasjonen drive med en del opplæring, drive seminarer samt holde foredrag for sine medlemmer. Det er ovennevnte sammen med nettverksbygging og uformell sosial arena som skal være de viktigste virkeområdene for foreningen. Det er viktig å understreke at Young Retailers ikke skal være politisk aktivt eller være meningsytrende i forhold til lønns- og arbeidsvilkår. Kriteriet for å bli medlem i Young Retailers er at man jobber (minimum 50%) innen varehandelen eller studerer varehandelsfag i en eller annen sammenheng. Den øvre aldersgrense for å være med er 35 år. For mer informasjon om Young Retailers les intervjuet med tre av medlemmene i interimsstyret på side 6. Ønsker du å vite mer eller kan tenke deg å bli medlem, se www. youngretailers.no eller kontakt OHF på tlf

4 aktuelt Young retailers en moderne ungdomsorganisasjon OHF tar i en utfordrende tid med finanskrise og nedadgående omsetning, tak og starter opp en forening for unge, fremadstormende talenter i varehandelen, Young Retailers! Det er tre engasjerte studenter Stian Tufte, Thomas Røise og Nicolai Walle Wennersten, fra studiet varehandelsledelse på BI, som i samarbeid med OHF nå starter opp foreningen. Formålet med Young Retailers er å skape ett fora for erfaringsutveksling, kompetanseheving, samhold og nettverksbygging for dem som ønsker å utvikle seg selv innen varehandelen. I dag har de fleste bransjer foreninger der man kan utvikle seg, skape nettverk og samhold. I varehandel er det i dag lite av slike muligheter, sier leder Stian Tufte. Foreningen er basert på personlig medlemskap, og ønsker å bli en arena for nyskapende ideer og innovasjon i bransjen. Foreningen kommer til å gjennomføre arrangementer som underbygger dette, der medlemmene selv bestemmer agendaen på møtene. K r emmer en i sentru m Kremmeren er i sentrum. Alt som gjøres i OHF og Young Retailers er laget av kremmere for kremmere, sier Tufte. Varehandelen er en av Norges desidert største bransjer, målt både i omsetning og antall ansatte, men er preget av mange deltidsansatte og midlertidig engasjement. For mange blir det som en strekning på veien før karrieren går videre i en annen retning. Vi ønsker å få frem entusiasme og engasjement for varehandelen, skape et samhold og nettverk og på den måten vise hvilke muligheter som ligger i varehandel, forteller Tufte. De fleste av dagens butikker er en del av en større kjede, der man har gode muligheter for opplæring og støtteapparat, men da får man kun innsikt i hvordan den ene kjeden løser sine utfordringer. Hadde det ikke vært interessant for en butikksjef som driver sportsbutikk å Engasjerte varehandelsstudenter, Thomas Røise, Stian Tufte og Nicolai Walle Wennersten vite hvordan gullsmeder behandler sine kunder, eller hvordan jernvareforretninger løser sine utfordringer med logistikk?

5 månedens hms-tips Kanskje disse innspillene vil gi kremmeren som driver sportsbutikk mulighet til å tenke annerledes og skape bedre løsninger for butikken sin, evt. komme med nye gode forslag til kjedeledelsen? Om et stort antall butikksjefer innen ulike bransjer føler at de har behov for bedre kompetanse for eksempel innen området personalledelse, er det i dag noen forening eller fora, med unntak av den gjeldende kjedeledelsen til butikken, som kan gi disse lederne raskt påfyll med interessant kompetanse fra bransjekollegaer, eller fra eksterne eksperter på området? Nei, vi mener det er få muligheter til dette, og det er her Young Retailers kommer inn i bildet. Det er nettopp denne tilgangen til faglig kompetanse vi skal gi våre medlemmer, forteller Tufte videre. God t iming I en tid med stor turbulens og usikkerhet, tror vi at dette er et godt tidspunkt for likesinnede å møtes. Hvordan takle motgang og lære av hverandre blir et viktig fundament hos Young Retailers, sier Tufte. Således vil dette være et unikt fortrinn i denne organisasjonen som man ikke vil finne noe annet sted. Vi ønsker å skape et stort og robust nettverk som representerer handelen og som gir medlemmene en god forståelse av dagens unike varehandelsnettverk. Kanskje vi kan bli et naturlig møterom for alle leddene i kjeden, fra produsent til sluttbruker, slik at det skapes en mer integrert forsyningskjede enn hva som er tilfelle i dag. Et bedre samarbeid og informasjonsflyt i varehandelskjeden vil skape bedre omløpshastighet, kortere leveringstid, lavere kostnader og bedre priser for kundene. Hvis vi kan være med på å skape slike muligheter, ville det vært utrolig morsomt, forteller Tufte med engasjement i stemmen. Arrangementene vi ønsker å holde vil bli styrt av våre medlemmer og vi kommer fortløpende til å rekruttere ressurspersoner som ønsker å ta på seg rollen som prosjektleder for hvert enkelt arrangement. Net tbu t ik k er Tufte tror at dagens svar på lokalbutikken på hjørnet er alle nettbutikkene som kan startes opp i ubegrenset antall. Internett er på mange måter fremtiden, og mange engasjerte gründere med gode ideer starter nettbutikk. For disse gründerne som ikke har tilgang til et stort apparat i en kjede, vil jeg tro Young Retailers vil være svært interessant, mener Tufte. Vi ønsker medlemmer fra alle ledd i varehandelen, fast ansatte og studenter mellom år velkommen til Young Retailers, avslutter Tufte Foreningen starter opp med stiftelsesmøte torsdag 19. mars. For mer informasjon om sted, tidspunkt og innmelding i foreningen, se nytt år ny kode! Ved årsskiftet minner vi om viktigheten av endring av koder. Mange har av ulike årsaker fått tilgang til koder og har etter utført arbeid eller avsluttet ansettelsesforhold fortsatt tilgang via koder, som ikke er byttet. Start det nye året med ny kode! 1. Koder til fysiske og tekniske innretninger må endres med jevne mellomrom for å hindre uvedkommende adgang og at virksomheten lider tap. 2. Hvert år anbefales endring av følgende koder: - Passord/avlysningskode alarm - Felles kode til alarm - Verdiskap og seddelbokser - Kodelås dører 3. Alle ovennevnte koder som medarbeider er kjent med, skal endres dagen etter at medarbeider har avsluttet sitt arbeidsforhold. Dette gjelder også innleid personell. 4. Dekoding skal alltid utføres når leverandører, servicepersonell og øvrige eksterne har fått oppgitt koder.

6 kurs våren 2009 Dato: ONsdag 4. februar Tid: Kl PrIS: kr 900,- for pluss-medlemmer kr 1 300,- for basis-medlemmer kr 1 800,- for ikke-medlemmer RANSFOREBYGGing med praktisk øvelse Hvem utgjør trusselen og hvordan opererer de. Hva bør man gjøre under og etter et ran. Hva kan de ansatte gjøre for å forebygge ran og andre trusler. Hvordan bli bedre på å håndtere konflikter. Ettervern belastninger og reaksjoner, hvordan ta vare på involverte medarbeidere. Tyveri og juridiske forhold hva sier lovverket og hvilke rettigheter har vi. kursholder jon jevne er seniorrådgiver i Sikkerhetsledelse AS. Han er en erfaren og engasjert foredragsholder med bred kunnskap og lang fartstid i sikkerhetsbransjen. DATO: MANDAG 23. februar Tid: Kl PrIS: kr 950,- for pluss-medlemmer kr 1 350,- for basis-medlemmer kr 1 850,- for ikke-medlemmer personaløkonomi grunnleggende Kurs Deltakerne skal etter innføringen forstå hovedtrekkene i personaløkonomisk tenkemåte og praksis. Sandervang er en foregangsperson når det gjelder fagfeltet personaløkonomi. Han har i over 15 år bidratt til kompetanseutvikling hos mange tusen mennesker gjennom kurs, forelesninger ved høyskoler og universiteter, rådgivning, fasilitering osv. kursholder Arne Sandervang er utdannet statsviter og gestaltterapeut og er eier og daglig leder i ECONman Personaløkonomisk Senter. Dato: MANDAG 9. mars Tid: Kl Pris: kr 1 250,- for pluss-medlemmer kr 1 700,- for basis-medlemmer kr 2 100,- for ikke-medlemmer SALG I BUTIKk det er forskjell mellom å ekspedere og å selge På dette kurset vil du få nyttige tips og praktiske råd fra en av bransjens dyktigste kursholdere innen salg,. Hos Knut vil du få et inspirerende og praktisk dagskurs, hvor smilet og humoren ikke er langt unna på tross av kursets seriøse og praktiske innhold. Et kurs alle som jobber i butikk bør få med seg! kursholder Knut Elvebakk startet Salgsutvikling i 1989 og har mer enn 25 års erfaring i fagene salg, salgsledelse og kundeservice. Han har blant annet jobbet med flere av butikkene innen Bruns Libris, Brio og Gullfunn-kjeden. DATO: MANDAG 9. mars Tid: Kl PrIS: kr 600,- for pluss-medlemmer kr 800,- for basis-medlemmer kr 1 000,- for ikke-medlemmer Trollbind publikum Kurs i tale- og presentasjonsteknikk Hvis du vil ha gjennomslag for dine tanker, ideer og ønsker må du presentere budskapet ditt på en overbevisende måte. Vi lærer deg hvordan du forbereder, gjennomfører og lykkes med en presentasjon. Lær deg å trollbinde ditt publikum for å nå dine mål! kursholdere Hanne Sofie Løkkevik (bildet) er europisk talemester i JCI 2007 og cand. polit fra UiO Jens-Otto Løkkevik er norsk talemester i JCI 2005 og cand. merc. fra NHH.

7 Les mer om det enkelte kurs på våre nettsider NEDBEMANNING OPPSIGELSER og PERMITTERINGER 2009 ser ut til å bli et utfordrende år. Vi ønsker å gjøre våre medlemsbedrifter bedre rustet til å møte de utfordringene som følger av endret behov for arbeidskraft. Få en oversikt over arbeidsrettens hovedregler for nedbemanninger og permitteringer. Målgruppe: personal- / økonomiansvarlige og bedriftens øvrige beslutningstakere. kursholder Elisabeth Ege (bildet) leder arbeidsrettsavdelingen i advokatfirmaet Ræder. Hun arbeider som juridisk og strategisk rådgiver for flere norske og internasjonale firmaer. hms for ledere Arbeidsmiljøloven stiller krav til at alle arbeidsgivere må gjennomføre opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres. OHF tilbyr derfor et kortkurs som tilfredsstiller lovens minstekrav og som er egnet for travle virksomhetsledere. kursholder jon jevne er seniorrådgiver i Sikkerhetsledelse AS. Han er en erfaren og engasjert foredragsholder med mye kunnskap og med mangeårig erfaring i sikkerhetsbransjen. Kurspermer inkludert i prisen. Dato: MANDAG 23. mars Tid: Kl PrIS: kr 950,- for pluss-medlemmer kr 1 350,- for basis-medlemmer kr 1 850,- for ikke-medlemmer Dato: tirsdag 31. mars Tid: Kl PrIS: kr 2 000,- for pluss-medlemmer kr 2 500,- for basis-medlemmer kr 3 000,- for ikke-medlemmer konflikthåndtering hvordan håndtere personalkonflikter Vi går igjennom prosesser ved ansettelser, utredning av «utro tjenere», oppsigelser, konfliktforebyggende tiltak, konflikthåndtering, praktisk øvelse, belastninger og ettervern, oppfølging og egentrening. Et kurs som passer ledere, mellomledere med personalansvar og HR-personale. kursholder jon jevne er seniorrådgiver i Sikkerhetsledelse AS. Han er en erfaren og engasjert foredragsholder med bred kunnskap og lang fartstid i sikkerhetsbransjen. Dato: tirsdag 26. mai tid: Kl PrIS: kr 950,- for pluss-medlemmer kr 1 300,- for basis-medlemmer kr 1 850,- for ikke-medlemmer på m e l d i n g Meld deg på ved å fylle ut og sende inn skjema på baksiden, pr post eller fax nr.: , eller gå inn på og les mer og meld deg på der. Bindende påmelding må være OHF i hende syv dager før kursdato. av b e s t i l l i n g Ved avbestilling senere enn en uke før kursdato eller ikke fremmøte betales full kursavgift. OHF forbeholder seg retten til å avlyse kurs pga. for få påmeldte. Ved for mange påmeldte vil de første som melder seg på få plass. Kursene holdes i våre lokaler på dag- og kveldstid: Oslo Handelsstands Forening, Karl Johans gate 37A, 4. etg. inngang ved Egon Restaurant Alle kursene kan arrangeres som bedriftsinterne kurs. Ønsker du vite mer om dette kan du ringe oss for en uforpliktende prat på telefon Fordelaktige priser er bare en av fordelene våre medlemmer nyter godt av. Er du ikke medlem? Meld deg inn via

8 B Returadresse: Oslo Handelsstands Forening, Karl Johans gate 37 A, 0162 Oslo STORE FEILMARGINER I ANSLAGET FOR GRENSEHANDELEN OHF har mottatt flere henvendelser fra medlemmer hvor det er reagert på uttalelser blant annet fra HSH om hvor de har uttalt seg om sterk nedgang i grensehandelen. Dette er uttalelser som har virket provoserende på enkelte store norske aktører som også driver virksomhet på den svenske siden av grensen. Flere av disse store aktørene kjenner seg ikke i igjen i de tallene som har blir kommentert, og kan vise til en mer positiv utvikling enn det som ble lagt frem fra SSB 18. desember OHF er av den oppfatningen av at bransjen og bransjeorganisasjonene skal være forsiktige med å uttale seg bastant om omsetningsutvikling når det er stor usikkerhet rundt tallene som blir presentert. I den grad man bør uttale seg er det kanskje viktigere å presentere tall som er positive for handelen, slik at man ikke er med på å forsterke medias «kriseretorikk» som igjen påvirker kjøpsadferd. Statistisk Sentralbyrå åpner også for stor usikkerhet rundt omsetningstall knyttet til «grensehandelen». De tar følgende sterke forbehold: «Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, og usikkerheten rundt tallet på 2,3 milliarder er betydelig, om lag en halv milliard kroner. Det betyr at det er 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen er i intervallet 1,8 til 2,8 milliarder kroner. SSB er derfor varsomme med å beskrive grensehandelens utvikling basert på kvartalstall.» FORSATT VEKST I JULEHANDELEN FOR SENTRUMS-SENTERNE I OSLO Gjennomsnittomsetningen for kjøpesentrene i sentrum av Oslo (innenfor Ring 1) for desember utgjorde en økning i forhold til For desember måned sammenlignet med november var veksten på 0,7 %. Totalt for året endte den gjennomsnittlige veksten for kjøpesentrene i sentrum på ca. 4 %. Selv om veksten var lavere en rekordåret 2007, kan man likevel se tilbake på 2008 som et av de beste årene for detaljhandelen i Oslo sentrum. Selv om mange analytikere også i vår egen bransje var opptatt av «å snakke handelen ned» før jul, er det all mulig grunn for de fleste aktørene i sentrum til å se seg fornøyd med fjordårets julehandel. En av årsakene til at sentrumshandelen har holdt seg så godt, er at hovedbestanddelen av handelen er konsentrert rundt sport, tekstil, sko, interiør og restaurant. Tall fra kjøpesentrene viser at restaurant og bespisning holdt seg godt i julemånedene. Ransstatistikk Antall grove og simple ran fra handelen i Oslo: ÅR MND JAN FEB MAR APR MAI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DES T0T

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Alle medlemmer av Young Retailers inviteres herved til årsmøte tirsdag 23.april 2013 kl. 16.00 17.00, i OHF sine lokaler på Karl Johans gate 37 A. Dagsorden:

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mai 2009. storsatsning. av expert! siste side. Handel og trygghet på «nyoppusset» jernbanetorg. styrt sentrumsutvikling. side 2.

MEDLEMSMAGASIN mai 2009. storsatsning. av expert! siste side. Handel og trygghet på «nyoppusset» jernbanetorg. styrt sentrumsutvikling. side 2. MEDLEMSMAGASIN mai 2009 www.ohf.no styrt sentrumsutvikling storsatsning av expert! siste side Handel og trygghet på «nyoppusset» jernbanetorg side 2 side 6 aktuelt t u r i d s h j ø r n e Mai 2009 REDAKTØR

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes:

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike Oslo, 15. april 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: ONSDAG 30.

Detaljer

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes:

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike Oslo, 16. mars 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: TIRSDAG 27.

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt)

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) Vedtekter En undergruppe av OHF Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) 1. Formål Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2005 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for høsten 2005. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet LTL og NHO 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett Logistikk- og Transportindustriens Landsforening er din bransjeforening og bedriftens hovedtilknytning

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

Kjøpesenterutviklingen i Oslo og Akershus 2014

Kjøpesenterutviklingen i Oslo og Akershus 2014 En analyse av kjøpesentrenes omsetningsutvikling i Oslo og Akershus. Utarbeidet av Kvarud Analyse på vegne av Oslo Handelsstands Forening. Januar 2015 Utarbeidet av Kvarud Analyse I denne rapporten belyses

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN AUGUST 2009. side 3. side 2. omsetning til. siste side

MEDLEMSMAGASIN AUGUST 2009. side 3. side 2. omsetning til. siste side MEDLEMSMAGASIN AUGUST 2009 www.ohf.no altfor Mange butikkran side 3 Dramatiske signaler for Oslo Handelen i valgåret 2009 side 2 handel i oslo taper omsetning til Akershus siste side aktuelt t u r i d

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett NHO Logistikk og Transport er din bransjeforening og bedrift ens hovedtilknytning

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Kursbrosjyre andre halvår 2015

Kursbrosjyre andre halvår 2015 Kursbrosjyre andre halvår 2015 Påmelding til post@hms-ost.no 3 uker før kursstart. Avmelding senere enn 5 virkedager før kurs medfører betalingsplikt. Kursavgift kan trekkes fra innbetalt kontingent. Pris

Detaljer

BEDRIFTSINTERN KOMPETANSEHEVING

BEDRIFTSINTERN KOMPETANSEHEVING BEDRIFTSINTERN KOMPETANSEHEVING Skreddersydd for din virksomhet Utvid din læringshorisont positiv.no - et selskap i Hegnar Gruppen Spesialtilpasset opplæring for din virksomhet Store omstillinger i næringslivet

Detaljer

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på!

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! Velkommen til høstens/vinterens kurs i Oslo Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! For mange er kurs i IKS en viktig

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Mislighold og konflikthåndtering

Mislighold og konflikthåndtering Mislighold og konflikthåndtering MISLIGHOLD Borettslagsloven har bestemmelser som omhandler andelseiernes mislighold av sine forpliktelser. Kurset vil belyse reglene med fokus på hvordan styret skal håndtere

Detaljer

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID, TENK LÆRLING Ungdom i Akershus vil gjerne jobbe i din bedrift Slik blir du lærebedrift Framtidens fagarbeidere Lærevillige medarbeidere Nye impulser Sikre rekrutteringen LÆRLING?

Detaljer

På to timer Pause

På to timer Pause Erfarne og dyktige foredragsholdere Jon Gunnar Wold er seniorrådgiver i Steria Ram Yoga er seniorrådgiver i Steria To timers gratis lynkurs Delta 20. nov. 2008 eller 15. januar 2009 i Oslo Ikke gå i de

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG v/rita Gjerde og Gunn Hauge mob.tlf 41234761/90677180

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Service og holdninger i mesterklasse!

Service og holdninger i mesterklasse! CLAES SCHMIDT SARA LUND MIKAEL ANDERSSON HELLE KANARIS RUNE SEMUNDSETH Service og holdninger i mesterklasse! Heldagskonferanse for deg som jobber med service Våre fenomenale foredragsholdere vil med sin

Detaljer

Lørdag 16. januar kl. 13:25 og søndag 17. januar kl. 11:05, 11:45 og 12:25 Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School

Lørdag 16. januar kl. 13:25 og søndag 17. januar kl. 11:05, 11:45 og 12:25 Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School Seminarbeskrivelse Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School Få inspirasjon, tips og råd til hvordan du kan gi kunden en salgsopplevelse utenom det vanlige. Morten Brandt vil fokusere

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Fotballeder 2 andre av fire kurs som utgjør NFFs lederutdanning. Målgruppe: Tillitsvalgte eller ansatte på ledersiden

Fotballeder 2 andre av fire kurs som utgjør NFFs lederutdanning. Målgruppe: Tillitsvalgte eller ansatte på ledersiden Fotballeder 2 andre av fire kurs som utgjør NFFs lederutdanning. Målgruppe: Tillitsvalgte eller ansatte på ledersiden Læringsmål: Solid innføring i den daglige driften Fotballederkurs 2 Modul 4: Ledelse

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

www.frp.no Telefonguide

www.frp.no Telefonguide www.frp.no Telefonguide Hvorfor FrP har valgt å lage dette hjelpeverktøyet du leser nå: FrP må mobilisere blant medlemsmassen i dens fulle bredde. I den sammenheng er det viktig at det foretas kartlegging

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bedrift & Student Foto: Håkon Sparre, omslag Shutterstock UMB-studenten Din vei til nye ideer, kunnskap og nettverk Ønsker du nye ideer eller løsninger for din

Detaljer

Vi gir medlemmene våre mulighet for dialog med viktige beslutningstakere i helse- og velferdsteknologibransjen. Den muligheten får du ikke alene!

Vi gir medlemmene våre mulighet for dialog med viktige beslutningstakere i helse- og velferdsteknologibransjen. Den muligheten får du ikke alene! Bli medlem i LFH Trygghet og en felles stemme Ditt medlemskap i LFH gir deg trygghet, samt tilgang til viktige nettverk og beslutningstakere. Som medlem i bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Detaljer

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Plan for innlegget 1. Kort om medarbeiderdrevet innovasjon 2. Om jakten på beste praksis 3. Jaktens resultater 4. Seks råd for å lykkes med MDI 5. Medarbeiderdrevet

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Kurs for din bedrift: bli god på nett!

Kurs for din bedrift: bli god på nett! Kurs for din bedrift: bli god på nett! Dette kurset har som målsetting å hjelpe deg til å lykkes bedre med markedsføring på nett. Kurset er praktisk vinklet med konkrete eksempler, både fra deltakernes

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert - Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert Det er kommet en ny aktør på markedet. Han mener forbrukerne blir lurt til å tro at det er smart å leie alarm. Av Elisabeth de Lange Gjesdal For en dag siden.

Detaljer

Taler og appeller. Tipshefte. www.frp.no

Taler og appeller. Tipshefte. www.frp.no Taler og appeller Tipshefte Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post: frp@frp.no - Web: www.frp.no www.frp.no Innledning: I dette

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Modul 4 - Merkevare. Generelt

Modul 4 - Merkevare. Generelt Modul 4 - Merkevare I denne modulen gjennomgår vi begrepet merkevare og hvordan foreninger kan bruke dette i sitt profileringsarbeid. Merkevare er det nettverk av assosiasjoner (sympatier og antipatier)

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2006 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for våren 2006. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Ole Hope, administrerende direktør i Business Region Bergen kom dit fra

Detaljer

Som arrangør og prosjektleder: Hvordan bedre håndtere ulike mennesketyper og utfordrende situasjoner? v/trond Atle Smedsrud

Som arrangør og prosjektleder: Hvordan bedre håndtere ulike mennesketyper og utfordrende situasjoner? v/trond Atle Smedsrud Som arrangør og prosjektleder: Hvordan bedre håndtere ulike mennesketyper og utfordrende situasjoner? v/trond Atle Smedsrud Men først; hvem er jeg Trond Atle Smedsrud Jobbet i NFIF, Bislett Games, Progresult

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

HALDEN BEDRIFTS TEAM

HALDEN BEDRIFTS TEAM BEDRIFTSTEAM HALDEN HALDEN BEDRIFTSTEAM Halden Bedriftsteam skal være en arena for inspirasjon og samhandling for bedrifter i Halden og utenbys, som kan ha tilknytning til Halden. Halden Bedriftsteam skal

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Sted Tromsø, Rica Ishavshotel Dato 12.-13. juni

ÅRSMØTE 2014. Sted Tromsø, Rica Ishavshotel Dato 12.-13. juni ÅRSMØTE 2014 Sted Tromsø, Rica Ishavshotel Dato 12.-13. juni OM ÅRSMØTE 2014 På årsmøtet 2014 i Tromsø setter vi søkelyset på «Den nye regnskapsbedriften: Bedre for kunder, medarbeidere, eiere og interessenter».

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Har du konseptet? www. shopinbergen.com. - har vi beliggenheten!

Har du konseptet? www. shopinbergen.com. - har vi beliggenheten! Har du konseptet? www. shopinbergen.com - har vi beliggenheten! I sentrum av sentrum! Kløverhuset Xhibition ...symbolet på byens sentrum Mer enn 90 prosent av all konfeksjon som handles i Bergen sentrum

Detaljer

Storhandel i oslo sentrum betinger boende

Storhandel i oslo sentrum betinger boende MEDLEMSMAGASIN august 2010 www.ohf.no Storhandel i oslo sentrum betinger boende side 6 Handelshistorien til Per Gunnar Rasmussen side 3 ohf Kurs høst/vinter 2010 side 4 aktuelt g u n n a r s h j ø r n

Detaljer

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops.

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops. RELASJON, RESSURSER OG ROBUSTHET Det er de samme tingene som driver oss om vi jobber med barn, unge eller voksne. Alene, i grupper eller i systemer. Vi fremmer de gode mellommenneskelige relasjonene og

Detaljer

Handlingsplan for handel Rana Næringsforening

Handlingsplan for handel Rana Næringsforening Handlingsplan for handel Rana Næringsforening Mars 2011 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 Antall sysselsatte i varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet har i perioden 2005 til 2010 hatt ei positiv

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

DIGITALISERING FOR VEKST OG INNOVASJON

DIGITALISERING FOR VEKST OG INNOVASJON EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES DIGITALISERING FOR VEKST OG INNOVASJON unik læringsopplevelse i teknologiparken Sophia Antipolis, Frankrike 4.- 8. mai 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå DIGITALISERING

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

Kulturdepartementet. Høringsnotat. Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk. Høringsfrist 21.

Kulturdepartementet. Høringsnotat. Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk. Høringsfrist 21. Kulturdepartementet Høringsnotat Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk Høringsfrist 21. november 2013 1 Innledning Store strukturelle endringer har preget mediebransjen de

Detaljer

Integrasjon av distribusjonskanaler

Integrasjon av distribusjonskanaler Integrasjon av distribusjonskanaler Foredrag på symposiet elandet Norge 19. oktober 2004 Peder Inge Furseth Dr. polit., førsteamanuensis Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, BI Sandvika

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor PR OX V O KURS og andre aktiviteter for barn og ungdom HØST 2009 Bergenhus og Årstad kulturkontor FILMKURS Mediaverkstedet gir deg muligheten til å lage din egen film på en helg! Kurset begynner med idemyldring

Detaljer

Hvordan bruke inkedin.com, finn.no og det uannonserte arbeidsmarkedet for bygge egen merkevare? Econa 14. April 2016 Finn Roger Bråthen

Hvordan bruke inkedin.com, finn.no og det uannonserte arbeidsmarkedet for bygge egen merkevare? Econa 14. April 2016 Finn Roger Bråthen Hvordan bruke inkedin.com, finn.no og det uannonserte arbeidsmarkedet for bygge egen merkevare? Econa 14. April 2016 Finn Roger Bråthen . og en av grunnene er.. Arbeidsmarkedet Uannonserte arbeidsmarkedet

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2014 intervju med 144 medlemmer

Medlemsundersøkelsen 2014 intervju med 144 medlemmer Medlemsundersøkelsen intervju med 144 medlemmer Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en årlig medlemsundersøkelse gjennomført blant Ranaregionen Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd!

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! «Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! Halvor Lind Erfaring med markedsføring og ledelse helt siden 80-tallet, og har 25 års erfaring innenfor grafisk produksjon og visuell

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Birken. et reiselivsprodukt med mange vinnere

Birken. et reiselivsprodukt med mange vinnere Birken et reiselivsprodukt med mange vinnere Utfordringer og opplevelser for alle Birkebeinerarrangementene Birkebeinerrennet AS Eid av Lillehammer Skiklubb og Rena Idrettslag - 50/50 7 årsverk 1.600 frivillige

Detaljer

Senter for yrkeskvalifisering. Tilbud om omstillingstjenester høsten 2013

Senter for yrkeskvalifisering. Tilbud om omstillingstjenester høsten 2013 Senter for yrkeskvalifisering Tilbud om omstillingstjenester høsten 2013 TILBUD OM OMSTILLINGSTJENESTER HØSTEN 2013 Senter for yrkeskvalifisering ønsker å tilby vår kompetanse ved å bistå deg i prosessen

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN april 2009. side 5. 27. april. økning i. siste side. MOT handel. side 4

MEDLEMSMAGASIN april 2009. side 5. 27. april. økning i. siste side. MOT handel. side 4 MEDLEMSMAGASIN april 2009 www.ohf.no velkommen til generalforsamling! side 5 jernbanetorget ferdigstilles 27. april siste side økning i KRIMINALITET MOT handel side 4 aktuelt t u r i d s h j ø r n e Bilfritt

Detaljer

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang -Min oppvåkning, reisen ut av tåka. Startet med en hellig overbevisning om at hasj var bra for meg. Begynte i RIO mens jeg enda røkte hasj. Fikk tilgang

Detaljer

Gled deg til å gå på jobben

Gled deg til å gå på jobben Lederprogrammet for deg som er en kvinne i business Enten du leder et enkeltpersonforetak, lite AS eller har lederansvar i et større selskap, vil du ha nytte av å styrke din evne til selvledelse og god

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Skrive søknad. Trinn: 7 Tidsramme: 3 skoletimer+ lekser. ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

INVITASJON med Program

INVITASJON med Program INVITASJON med Program Alcatel-Lucent og Thales Brukerforum 2007 6 8 juni Rica Seilet Hotel i Molde Kjære kunde Vi forsetter tradisjonen og håper du gjør det samme! Tiden er igjen inne for «Alcatel-Lucent

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Bergen 2014-05-06 RKN

Norsk Redaktørforening Styremøte Bergen 2014-05-06 RKN Norsk Redaktørforening Styremøte Bergen 2014-05-06 RKN Sak 2014-30 Kommende NR-arrangementer - møteplan Siste del av topplederseminaret som NR Kompetanse arrangerer i samarbeid med Institutt for Journalistikk,

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2014 BAKGRUNN Høsten 2012 vedtok styringsgruppen i Lavenergiprogrammet en ny strategi for perioden 2013-2015. Dokumentet beskriver hva Lavenergiprogrammet skal prioritere å jobbe

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer