Invitasjon til tegning av spillerettsaksje ved Lofoten Golfbane AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Invitasjon til tegning av spillerettsaksje ved Lofoten Golfbane AS"

Transkript

1 Invitasjon til tegning av spillerettsaksje ved Lofoten Golfbane AS I forbindelse med planlagt utbygging av golfbanen inviterer vi nå til tegning av spillerettsaksjer ved Lofoten Golfbane AS. Det er satt et foreløpig tak på 500 spillerettsaksjer. Ytterligere spillerettsaksjer planlegges ikke lagt ut for salg før vedtak om utbygging til 18 hull. Det er ingen passiv avgift for aksjer som ikke benyttes (nytt fra 2007). Nåværende anlegg har høy standard på 3 av 9 hull da de 6 første hullene som ble bygd i 1998 ble bygd med enklere standard. Hensyn til sikkerhet er også en motivasjon for ombygging da noen av hullene ligger for tett. Ombyggingen medfører bygging av 2 nye hull, ett par 4 hull og ett par 5 hull. Dessuten planlegges det ombygging av 4 av de gamle hullene med blant annet nye greener og gresstees. Banen vil gå fra å være par 31 til par 34 og banelengden økes fra 1800 til 2800 meter (gul tee). Banen vil etter ombyggingen fremstå som enda mer spektakulær, variert og sikker, samt at den vil ha tilfredsstillende høy standard sett fra et krevende golfmarked. Den nye designen inngår i den endelige planen for 18 hull. Vi planlegger utbyggingen i 2 byggetrinn hvor vi vinteren 2007 / 2008 vil starte byggetrinn 1. Planlagt ferdigstillelse er vår/sommer Den totale finansieringsplanen forutsetter tegning av minimum 200 spillerettsaksjer. Derimot setter vi i gang byggetrinn 1 ved salg av 90 aksjer om resterende finansiering er ordnet. Den totale kostnaden er beregnet til kr 5,5 millioner. Byggetrinn 1 har en kostnadsramme på kr 2 millioner. Nåværende bane vil være åpen for spill under byggeperioden Plan ny og endelig 9 hullsbane: Nåværende 9 hullsanlegg:

2 Planlagte tiltak 2008 til 2010: Byggetrinn 1: Vinter/vår/sommer 2008/2009 Bygge to nye hull: 5 og 6, samt utvide fairway og bygge ny gul og rød tee på hull 7 (nye hullnummer). Byggetrinn 2: Høst 2009, vinter og vår 2010 Nye greener og gresstees på hull 1,2,3 og 9 (nye hullnummer) Hull 2 spilles motsatt vei det bygges ny green ute på holmen. Utbedring av fairway hull 1,3 og 9 Hull 3 endres fra et par 3 til et par 4 med dobbeltgreen sammens med hull 8 (nye hull nr). Investeringsbudsjett Byggetrinn 1: - to nye hull + nye tees dagens hull 5: 2,0 Byggetrinn 2: - omarbeiding av gammelt areal til 4 nye hull: 2,5 Maskin-innvesteringer/maskinhall: 0,75 Uforutsett: 0,25 Totale kostnader: 5,5 mil Finansieringsbudsjett Nytegning av spillerettsaksjer (200 aksjer a kr 15000,-) 3 Tilskudd (offentlig/privat/gaver) 1,5 Lån 1,0 SUM 5,5 mill

3 Hvorfor kjøpe spillerettsaksje? Systemet med spillerettsaksjer er den mest vanlige måten å finansiere golfanlegg i Norge. Spillerettsaksjene gir som ordinære aksjer i selskapet stemme og utbytterett og er fritt omsettelig. Derimot er det knyttet en spillerett til disse aksjene, noe ordinære aksjer ikke har. Eiere av spillerettsaksjer har to særskilte fortrinn foran andre brukere av anlegget. Det gjelder egne regler for barn og unge. Økonomisk gunstig fritt spill Spilleretten gir fri adgang for eieren på anlegget mot betalt årsavgift. Uten denne retten må spilleren betale avgifte på banen (greenfee) ved hvert besøk. Dermed blir det ved normal bruk av anlegget en økonomisk fordel å eie spillerettsaksje. Årsavgiften for 2008 er kr 2650,-, mens 18 hull i 2009 for et medlem uten spillerettsaksje koster kr 300,-. En gjennomsnittlig golfer spiller ca 20 runder pr år. Det blir dermed et lett regnestykke for aktive golfere å se at det lønner seg å eie spillerettsaksje. Istedenfor fritt spill kan spilleren ta ut 20 greenfees. Spillerettsaksjen kan selges når en måtte ønske dette og er således ingen kostnad, men en investering. Prisen på spillerettsaksjen vil bli satt opp ettersom det selges mer (se pristabell under). Det er ingen passiv avgift for aksjer som ikke blir benyttet. Det er med andre ord ingen kostnad ved å eie den passive spillerettsaksjen. Medlemmer som kjøper spillerettsaksje vinter/vår 2009 slipper den aktive årsavgiften på aksjen i Tilgjengelighet til anlegget garantert spilletid Lofoten Golf Links har en kapasitet på ca 200 spillere i døgnet. Medlemmer som eier spillerettsaksje kan booke tid på banen lang tid i forveien og det vil alltid bli holdt av spilletid til disse. Uten spillerettsaksje vil det dermed kunne bli vanskelig å få spilletid på banen spesielt på populære tidspunk som helger og ettermiddager. Denne problemstillingen vil bli mer aktuell jo nærmere vi kommer fulltegnet bane. Det er satt et foreløpig tak på 500 spillerettsaksjer ved 9 hullsbanen. Forsideoppslag og midtsideoppslag om Lofoten Golf Links i reisemagasinet til The New York Times, 7 aug. 2005:

4 Spillerettsaksjer for bedrifter, overnattingsanlegg og eiendomsprosjekter Bedrifter og overnattingsanlegg kan også eie spillerettsaksjer for sine ansatte og kunder. Eiendomsprosjekter kan knytte spillerettsaksjer til en eiendomssalg. Fortrinnet med å eie aksje er også her både med hensyn til rimeligere spill og tilgjengelighet til anlegget. For turistanlegg og eiendomsprosjekter vil kanskje garantert og eksklusiv spilletid likevel være den viktigste. Økonomisk gunstig 60% rabatt For hver spillerettsaksje får bedriften årlig ut 20 greenfees (dagskort). Årsavgiften i 2009 for firma er kr 4000,-, som gir en pris pr greenfee på kr 200,- mot kr 400,- / 450,- som er avgiften gjestespillere betaler for 18 hull / 12 timer. Aksjen kan også knyttes mot en bestemt person i bedriften / eiendommen. Avgiften er da kr 2650,- + medlemskap på kr 980,-. Prisforskjellen mellom greenfee med og uten spillerett vil sannsynligvis øke i fremtiden. Det er ingen passiv avgift for aksjer som ikke blir benyttet. Det er med andre ord ingen kostnad ved å eie spillerettsaksjen om du ikke bruker den. Tilgjengelighet til anlegget garantert spilletid og eksklusivitet. Lofoten Golf Links har en kapasitet på ca 200 spillere i døgnet. Eiere av spillerettsaksjer vil kunne booke tid på banen før andre og ha eksklusiv rett på de beste tidene på døgnet. Dette vil for eksempel kunne være tider rundt midnatt. Ved mye press på banen vil banen i fremtiden kun gi bort de mest populære tidene til eiere av spillerettsaksjer. Samt at eiere vil kunne garantere spilletid, en mulighet som vil kunne bli vanskeligere for anlegg uten spillerettsaksjer. Det er satt et foreløpig tak på 500 spillerettsaksjer ved 9 hullsbanen. Se egne regler for forhåndsbooking på: Pris pr spillerettsaksje Pr 31/ er det solgt 310 av 500 spillerettsaksjer: Pris pr aksje: - Fra 200 til 400: kr 15000,- pr stk - Fra 400 til 500: kr 17500,- pr stk Pålydende pr aksje er kr 100,-. Spillerettsaksjen er fritt omsettelig og har stemme og utbytterett. Det har årlig blitt omsatt 2-4 spillerettsaksjer utenom nye som er solgt fra Lofoten Golfbane AS. Ved kjøp av 5 eller flere spillerettsaksjer gis det 10% rabatt. Det er ingen passiv avgift for aksjer som ikke benyttes. Ved en fremtidig utvidelse fra 9 til 18 hull planlegges det å legge ut ytterligere 500 spillerettsaksjer for salg. Prisen pr spillerettsaksje forventes da å stige. Tegning av spillerettsaksje: Tegning av spillerettsaksjer skjer ved overføring av rett beløp til konto Vedlagte tegningskjema skal også fylles ut og sendes selskapet.

5 Tegning av spillerettsaksje i Lofoten Golfbane AS: Tegning av spillerettsaksje skjer når innbetalingen av riktig beløp er registrert på konto hos Lofoten Golfbane AS. Riktig pris er avhengig av hvor mange spillerettsaksjer som til enhver tid er solgt. Pris pr aksje Fra 200 til 400: Fra 400 til 500: kr 15000,- pr stk kr 17500,- pr stk Navn/Bedrift:. Personnr (11 siffer)./ org.nr: Adresse: Postnummer og poststed : Tlf. privat: Tlf jobb:. Mobil:.. E.post:.. Antall spillerettsaksjer som kjøpes:. Pris pr spillerettsaksje:. Det gis 10% rabatt ved tegning av 5 eller flere spillerettsaksjer. Aksjeeier gir melding om spillerettsaksjen skal være aktiv eller passiv. Dato Signatur:. Konto for kjøp av spillerett: Skjemaet sendes til: For mer informasjon kontakt: Lofoten Golfbane AS Frode J. Hov Hov Daglig leder N-8314 Gimsøysand Mob:

6 Invitasjon til tegning av spillerettsaksje ved Lofoten Golfbane AS I forbindelse med planlagt utbygging av golfbanen inviterer vi nå til tegning av spillerettsaksjer ved Lofoten Golfbane AS. Det er satt et foreløpig tak på 500 spillerettsaksjer. Ytterligere spillerettsaksjer planlegges ikke lagt ut for salg før vedtak om utbygging til 18 hull. Det er ingen passiv avgift for aksjer som ikke benyttes (nytt fra 2007). Nåværende anlegg har høy standard på 3 av 9 hull da de 6 første hullene som ble bygd i 1998 ble bygd med enklere standard. Hensyn til sikkerhet er også en motivasjon for ombygging da noen av hullene ligger for tett. Ombyggingen medfører bygging av 2 nye hull, ett par 4 hull og ett par 5 hull. Dessuten planlegges det ombygging av 4 av de gamle hullene med blant annet nye greener og gresstees. Banen vil gå fra å være par 31 til par 34 og banelengden økes fra 1800 til 2800 meter (gul tee). Banen vil etter ombyggingen fremstå som enda mer spektakulær, variert og sikker, samt at den vil ha tilfredsstillende høy standard sett fra et krevende golfmarked. Den nye designen inngår i den endelige planen for 18 hull. Vi planlegger utbyggingen i 2 byggetrinn hvor vi vinteren 2007 / 2008 vil starte byggetrinn 1. Planlagt ferdigstillelse er vår/sommer Den totale finansieringsplanen forutsetter tegning av minimum 200 spillerettsaksjer. Derimot setter vi i gang byggetrinn 1 ved salg av 90 aksjer om resterende finansiering er ordnet. Den totale kostnaden er beregnet til kr 5,5 millioner. Byggetrinn 1 har en kostnadsramme på kr 2 millioner. Nåværende bane vil være åpen for spill under byggeperioden Plan ny og endelig 9 hullsbane: Nåværende 9 hullsanlegg:

7 Planlagte tiltak 2008 til 2010: Byggetrinn 1: Vinter/vår/sommer 2008/2009 Bygge to nye hull: 5 og 6, samt utvide fairway og bygge ny gul og rød tee på hull 7 (nye hullnummer). Byggetrinn 2: Høst 2009, vinter og vår 2010 Nye greener og gresstees på hull 1,2,3 og 9 (nye hullnummer) Hull 2 spilles motsatt vei det bygges ny green ute på holmen. Utbedring av fairway hull 1,3 og 9 Hull 3 endres fra et par 3 til et par 4 med dobbeltgreen sammens med hull 8 (nye hull nr). Investeringsbudsjett Byggetrinn 1: - to nye hull + nye tees dagens hull 5: 2,0 Byggetrinn 2: - omarbeiding av gammelt areal til 4 nye hull: 2,5 Maskin-innvesteringer/maskinhall: 0,75 Uforutsett: 0,25 Totale kostnader: 5,5 mil Finansieringsbudsjett Nytegning av spillerettsaksjer (200 aksjer a kr 15000,-) 3 Tilskudd (offentlig/privat/gaver) 1,5 Lån 1,0 SUM 5,5 mill

8 Hvorfor kjøpe spillerettsaksje? Systemet med spillerettsaksjer er den mest vanlige måten å finansiere golfanlegg i Norge. Spillerettsaksjene gir som ordinære aksjer i selskapet stemme og utbytterett og er fritt omsettelig. Derimot er det knyttet en spillerett til disse aksjene, noe ordinære aksjer ikke har. Eiere av spillerettsaksjer har to særskilte fortrinn foran andre brukere av anlegget. Det gjelder egne regler for barn og unge. Økonomisk gunstig fritt spill Spilleretten gir fri adgang for eieren på anlegget mot betalt årsavgift. Uten denne retten må spilleren betale avgifte på banen (greenfee) ved hvert besøk. Dermed blir det ved normal bruk av anlegget en økonomisk fordel å eie spillerettsaksje. Årsavgiften for 2008 er kr 2650,-, mens 18 hull i 2009 for et medlem uten spillerettsaksje koster kr 300,-. En gjennomsnittlig golfer spiller ca 20 runder pr år. Det blir dermed et lett regnestykke for aktive golfere å se at det lønner seg å eie spillerettsaksje. Istedenfor fritt spill kan spilleren ta ut 20 greenfees. Spillerettsaksjen kan selges når en måtte ønske dette og er således ingen kostnad, men en investering. Prisen på spillerettsaksjen vil bli satt opp ettersom det selges mer (se pristabell under). Det er ingen passiv avgift for aksjer som ikke blir benyttet. Det er med andre ord ingen kostnad ved å eie den passive spillerettsaksjen. Medlemmer som kjøper spillerettsaksje vinter/vår 2009 slipper den aktive årsavgiften på aksjen i Tilgjengelighet til anlegget garantert spilletid Lofoten Golf Links har en kapasitet på ca 200 spillere i døgnet. Medlemmer som eier spillerettsaksje kan booke tid på banen lang tid i forveien og det vil alltid bli holdt av spilletid til disse. Uten spillerettsaksje vil det dermed kunne bli vanskelig å få spilletid på banen spesielt på populære tidspunk som helger og ettermiddager. Denne problemstillingen vil bli mer aktuell jo nærmere vi kommer fulltegnet bane. Det er satt et foreløpig tak på 500 spillerettsaksjer ved 9 hullsbanen. Forsideoppslag og midtsideoppslag om Lofoten Golf Links i reisemagasinet til The New York Times, 7 aug. 2005:

9 Spillerettsaksjer for bedrifter, overnattingsanlegg og eiendomsprosjekter Bedrifter og overnattingsanlegg kan også eie spillerettsaksjer for sine ansatte og kunder. Eiendomsprosjekter kan knytte spillerettsaksjer til en eiendomssalg. Fortrinnet med å eie aksje er også her både med hensyn til rimeligere spill og tilgjengelighet til anlegget. For turistanlegg og eiendomsprosjekter vil kanskje garantert og eksklusiv spilletid likevel være den viktigste. Økonomisk gunstig 60% rabatt For hver spillerettsaksje får bedriften årlig ut 20 greenfees (dagskort). Årsavgiften i 2009 for firma er kr 4000,-, som gir en pris pr greenfee på kr 200,- mot kr 400,- / 450,- som er avgiften gjestespillere betaler for 18 hull / 12 timer. Aksjen kan også knyttes mot en bestemt person i bedriften / eiendommen. Avgiften er da kr 2650,- + medlemskap på kr 980,-. Prisforskjellen mellom greenfee med og uten spillerett vil sannsynligvis øke i fremtiden. Det er ingen passiv avgift for aksjer som ikke blir benyttet. Det er med andre ord ingen kostnad ved å eie spillerettsaksjen om du ikke bruker den. Tilgjengelighet til anlegget garantert spilletid og eksklusivitet. Lofoten Golf Links har en kapasitet på ca 200 spillere i døgnet. Eiere av spillerettsaksjer vil kunne booke tid på banen før andre og ha eksklusiv rett på de beste tidene på døgnet. Dette vil for eksempel kunne være tider rundt midnatt. Ved mye press på banen vil banen i fremtiden kun gi bort de mest populære tidene til eiere av spillerettsaksjer. Samt at eiere vil kunne garantere spilletid, en mulighet som vil kunne bli vanskeligere for anlegg uten spillerettsaksjer. Det er satt et foreløpig tak på 500 spillerettsaksjer ved 9 hullsbanen. Se egne regler for forhåndsbooking på: Pris pr spillerettsaksje Pr 31/ er det solgt 310 av 500 spillerettsaksjer: Pris pr aksje: - Fra 200 til 400: kr 15000,- pr stk - Fra 400 til 500: kr 17500,- pr stk Pålydende pr aksje er kr 100,-. Spillerettsaksjen er fritt omsettelig og har stemme og utbytterett. Det har årlig blitt omsatt 2-4 spillerettsaksjer utenom nye som er solgt fra Lofoten Golfbane AS. Ved kjøp av 5 eller flere spillerettsaksjer gis det 10% rabatt. Det er ingen passiv avgift for aksjer som ikke benyttes. Ved en fremtidig utvidelse fra 9 til 18 hull planlegges det å legge ut ytterligere 500 spillerettsaksjer for salg. Prisen pr spillerettsaksje forventes da å stige. Tegning av spillerettsaksje: Tegning av spillerettsaksjer skjer ved overføring av rett beløp til konto Vedlagte tegningskjema skal også fylles ut og sendes selskapet.

10 Tegning av spillerettsaksje i Lofoten Golfbane AS: Tegning av spillerettsaksje skjer når innbetalingen av riktig beløp er registrert på konto hos Lofoten Golfbane AS. Riktig pris er avhengig av hvor mange spillerettsaksjer som til enhver tid er solgt. Pris pr aksje Fra 200 til 400: Fra 400 til 500: kr 15000,- pr stk kr 17500,- pr stk Navn/Bedrift:. Personnr (11 siffer)./ org.nr: Adresse: Postnummer og poststed : Tlf. privat: Tlf jobb:. Mobil:.. E.post:.. Antall spillerettsaksjer som kjøpes:. Pris pr spillerettsaksje:. Det gis 10% rabatt ved tegning av 5 eller flere spillerettsaksjer. Aksjeeier gir melding om spillerettsaksjen skal være aktiv eller passiv. Dato Signatur:. Konto for kjøp av spillerett: Skjemaet sendes til: For mer informasjon kontakt: Lofoten Golfbane AS Frode J. Hov Hov Daglig leder N-8314 Gimsøysand Mob:

11 Invitasjon til tegning av spillerettsaksje ved Lofoten Golfbane AS I forbindelse med planlagt utbygging av golfbanen inviterer vi nå til tegning av spillerettsaksjer ved Lofoten Golfbane AS. Det er satt et foreløpig tak på 500 spillerettsaksjer. Ytterligere spillerettsaksjer planlegges ikke lagt ut for salg før vedtak om utbygging til 18 hull. Det er ingen passiv avgift for aksjer som ikke benyttes (nytt fra 2007). Nåværende anlegg har høy standard på 3 av 9 hull da de 6 første hullene som ble bygd i 1998 ble bygd med enklere standard. Hensyn til sikkerhet er også en motivasjon for ombygging da noen av hullene ligger for tett. Ombyggingen medfører bygging av 2 nye hull, ett par 4 hull og ett par 5 hull. Dessuten planlegges det ombygging av 4 av de gamle hullene med blant annet nye greener og gresstees. Banen vil gå fra å være par 31 til par 34 og banelengden økes fra 1800 til 2800 meter (gul tee). Banen vil etter ombyggingen fremstå som enda mer spektakulær, variert og sikker, samt at den vil ha tilfredsstillende høy standard sett fra et krevende golfmarked. Den nye designen inngår i den endelige planen for 18 hull. Vi planlegger utbyggingen i 2 byggetrinn hvor vi vinteren 2007 / 2008 vil starte byggetrinn 1. Planlagt ferdigstillelse er vår/sommer Den totale finansieringsplanen forutsetter tegning av minimum 200 spillerettsaksjer. Derimot setter vi i gang byggetrinn 1 ved salg av 90 aksjer om resterende finansiering er ordnet. Den totale kostnaden er beregnet til kr 5,5 millioner. Byggetrinn 1 har en kostnadsramme på kr 2 millioner. Nåværende bane vil være åpen for spill under byggeperioden Plan ny og endelig 9 hullsbane: Nåværende 9 hullsanlegg:

12 Planlagte tiltak 2008 til 2010: Byggetrinn 1: Vinter/vår/sommer 2008/2009 Bygge to nye hull: 5 og 6, samt utvide fairway og bygge ny gul og rød tee på hull 7 (nye hullnummer). Byggetrinn 2: Høst 2009, vinter og vår 2010 Nye greener og gresstees på hull 1,2,3 og 9 (nye hullnummer) Hull 2 spilles motsatt vei det bygges ny green ute på holmen. Utbedring av fairway hull 1,3 og 9 Hull 3 endres fra et par 3 til et par 4 med dobbeltgreen sammens med hull 8 (nye hull nr). Investeringsbudsjett Byggetrinn 1: - to nye hull + nye tees dagens hull 5: 2,0 Byggetrinn 2: - omarbeiding av gammelt areal til 4 nye hull: 2,5 Maskin-innvesteringer/maskinhall: 0,75 Uforutsett: 0,25 Totale kostnader: 5,5 mil Finansieringsbudsjett Nytegning av spillerettsaksjer (200 aksjer a kr 15000,-) 3 Tilskudd (offentlig/privat/gaver) 1,5 Lån 1,0 SUM 5,5 mill

13 Hvorfor kjøpe spillerettsaksje? Systemet med spillerettsaksjer er den mest vanlige måten å finansiere golfanlegg i Norge. Spillerettsaksjene gir som ordinære aksjer i selskapet stemme og utbytterett og er fritt omsettelig. Derimot er det knyttet en spillerett til disse aksjene, noe ordinære aksjer ikke har. Eiere av spillerettsaksjer har to særskilte fortrinn foran andre brukere av anlegget. Det gjelder egne regler for barn og unge. Økonomisk gunstig fritt spill Spilleretten gir fri adgang for eieren på anlegget mot betalt årsavgift. Uten denne retten må spilleren betale avgifte på banen (greenfee) ved hvert besøk. Dermed blir det ved normal bruk av anlegget en økonomisk fordel å eie spillerettsaksje. Årsavgiften for 2008 er kr 2650,-, mens 18 hull i 2009 for et medlem uten spillerettsaksje koster kr 300,-. En gjennomsnittlig golfer spiller ca 20 runder pr år. Det blir dermed et lett regnestykke for aktive golfere å se at det lønner seg å eie spillerettsaksje. Istedenfor fritt spill kan spilleren ta ut 20 greenfees. Spillerettsaksjen kan selges når en måtte ønske dette og er således ingen kostnad, men en investering. Prisen på spillerettsaksjen vil bli satt opp ettersom det selges mer (se pristabell under). Det er ingen passiv avgift for aksjer som ikke blir benyttet. Det er med andre ord ingen kostnad ved å eie den passive spillerettsaksjen. Medlemmer som kjøper spillerettsaksje vinter/vår 2009 slipper den aktive årsavgiften på aksjen i Tilgjengelighet til anlegget garantert spilletid Lofoten Golf Links har en kapasitet på ca 200 spillere i døgnet. Medlemmer som eier spillerettsaksje kan booke tid på banen lang tid i forveien og det vil alltid bli holdt av spilletid til disse. Uten spillerettsaksje vil det dermed kunne bli vanskelig å få spilletid på banen spesielt på populære tidspunk som helger og ettermiddager. Denne problemstillingen vil bli mer aktuell jo nærmere vi kommer fulltegnet bane. Det er satt et foreløpig tak på 500 spillerettsaksjer ved 9 hullsbanen. Forsideoppslag og midtsideoppslag om Lofoten Golf Links i reisemagasinet til The New York Times, 7 aug. 2005:

14 Spillerettsaksjer for bedrifter, overnattingsanlegg og eiendomsprosjekter Bedrifter og overnattingsanlegg kan også eie spillerettsaksjer for sine ansatte og kunder. Eiendomsprosjekter kan knytte spillerettsaksjer til en eiendomssalg. Fortrinnet med å eie aksje er også her både med hensyn til rimeligere spill og tilgjengelighet til anlegget. For turistanlegg og eiendomsprosjekter vil kanskje garantert og eksklusiv spilletid likevel være den viktigste. Økonomisk gunstig 60% rabatt For hver spillerettsaksje får bedriften årlig ut 20 greenfees (dagskort). Årsavgiften i 2009 for firma er kr 4000,-, som gir en pris pr greenfee på kr 200,- mot kr 400,- / 450,- som er avgiften gjestespillere betaler for 18 hull / 12 timer. Aksjen kan også knyttes mot en bestemt person i bedriften / eiendommen. Avgiften er da kr 2650,- + medlemskap på kr 980,-. Prisforskjellen mellom greenfee med og uten spillerett vil sannsynligvis øke i fremtiden. Det er ingen passiv avgift for aksjer som ikke blir benyttet. Det er med andre ord ingen kostnad ved å eie spillerettsaksjen om du ikke bruker den. Tilgjengelighet til anlegget garantert spilletid og eksklusivitet. Lofoten Golf Links har en kapasitet på ca 200 spillere i døgnet. Eiere av spillerettsaksjer vil kunne booke tid på banen før andre og ha eksklusiv rett på de beste tidene på døgnet. Dette vil for eksempel kunne være tider rundt midnatt. Ved mye press på banen vil banen i fremtiden kun gi bort de mest populære tidene til eiere av spillerettsaksjer. Samt at eiere vil kunne garantere spilletid, en mulighet som vil kunne bli vanskeligere for anlegg uten spillerettsaksjer. Det er satt et foreløpig tak på 500 spillerettsaksjer ved 9 hullsbanen. Se egne regler for forhåndsbooking på: Pris pr spillerettsaksje Pr 31/ er det solgt 310 av 500 spillerettsaksjer: Pris pr aksje: - Fra 200 til 400: kr 15000,- pr stk - Fra 400 til 500: kr 17500,- pr stk Pålydende pr aksje er kr 100,-. Spillerettsaksjen er fritt omsettelig og har stemme og utbytterett. Det har årlig blitt omsatt 2-4 spillerettsaksjer utenom nye som er solgt fra Lofoten Golfbane AS. Ved kjøp av 5 eller flere spillerettsaksjer gis det 10% rabatt. Det er ingen passiv avgift for aksjer som ikke benyttes. Ved en fremtidig utvidelse fra 9 til 18 hull planlegges det å legge ut ytterligere 500 spillerettsaksjer for salg. Prisen pr spillerettsaksje forventes da å stige. Tegning av spillerettsaksje: Tegning av spillerettsaksjer skjer ved overføring av rett beløp til konto Vedlagte tegningskjema skal også fylles ut og sendes selskapet.

15 Tegning av spillerettsaksje i Lofoten Golfbane AS: Tegning av spillerettsaksje skjer når innbetalingen av riktig beløp er registrert på konto hos Lofoten Golfbane AS. Riktig pris er avhengig av hvor mange spillerettsaksjer som til enhver tid er solgt. Pris pr aksje Fra 200 til 400: Fra 400 til 500: kr 15000,- pr stk kr 17500,- pr stk Navn/Bedrift:. Personnr (11 siffer)./ org.nr: Adresse: Postnummer og poststed : Tlf. privat: Tlf jobb:. Mobil:.. E.post:.. Antall spillerettsaksjer som kjøpes:. Pris pr spillerettsaksje:. Det gis 10% rabatt ved tegning av 5 eller flere spillerettsaksjer. Aksjeeier gir melding om spillerettsaksjen skal være aktiv eller passiv. Dato Signatur:. Konto for kjøp av spillerett: Skjemaet sendes til: For mer informasjon kontakt: Lofoten Golfbane AS Frode J. Hov Hov Daglig leder N-8314 Gimsøysand Mob:

16 Invitasjon til tegning av spillerettsaksje ved Lofoten Golfbane AS I forbindelse med planlagt utbygging av golfbanen inviterer vi nå til tegning av spillerettsaksjer ved Lofoten Golfbane AS. Det er satt et foreløpig tak på 500 spillerettsaksjer. Ytterligere spillerettsaksjer planlegges ikke lagt ut for salg før vedtak om utbygging til 18 hull. Det er ingen passiv avgift for aksjer som ikke benyttes (nytt fra 2007). Nåværende anlegg har høy standard på 3 av 9 hull da de 6 første hullene som ble bygd i 1998 ble bygd med enklere standard. Hensyn til sikkerhet er også en motivasjon for ombygging da noen av hullene ligger for tett. Ombyggingen medfører bygging av 2 nye hull, ett par 4 hull og ett par 5 hull. Dessuten planlegges det ombygging av 4 av de gamle hullene med blant annet nye greener og gresstees. Banen vil gå fra å være par 31 til par 34 og banelengden økes fra 1800 til 2800 meter (gul tee). Banen vil etter ombyggingen fremstå som enda mer spektakulær, variert og sikker, samt at den vil ha tilfredsstillende høy standard sett fra et krevende golfmarked. Den nye designen inngår i den endelige planen for 18 hull. Vi planlegger utbyggingen i 2 byggetrinn hvor vi vinteren 2007 / 2008 vil starte byggetrinn 1. Planlagt ferdigstillelse er vår/sommer Den totale finansieringsplanen forutsetter tegning av minimum 200 spillerettsaksjer. Derimot setter vi i gang byggetrinn 1 ved salg av 90 aksjer om resterende finansiering er ordnet. Den totale kostnaden er beregnet til kr 5,5 millioner. Byggetrinn 1 har en kostnadsramme på kr 2 millioner. Nåværende bane vil være åpen for spill under byggeperioden Plan ny og endelig 9 hullsbane: Nåværende 9 hullsanlegg:

17 Planlagte tiltak 2008 til 2010: Byggetrinn 1: Vinter/vår/sommer 2008/2009 Bygge to nye hull: 5 og 6, samt utvide fairway og bygge ny gul og rød tee på hull 7 (nye hullnummer). Byggetrinn 2: Høst 2009, vinter og vår 2010 Nye greener og gresstees på hull 1,2,3 og 9 (nye hullnummer) Hull 2 spilles motsatt vei det bygges ny green ute på holmen. Utbedring av fairway hull 1,3 og 9 Hull 3 endres fra et par 3 til et par 4 med dobbeltgreen sammens med hull 8 (nye hull nr). Investeringsbudsjett Byggetrinn 1: - to nye hull + nye tees dagens hull 5: 2,0 Byggetrinn 2: - omarbeiding av gammelt areal til 4 nye hull: 2,5 Maskin-innvesteringer/maskinhall: 0,75 Uforutsett: 0,25 Totale kostnader: 5,5 mil Finansieringsbudsjett Nytegning av spillerettsaksjer (200 aksjer a kr 15000,-) 3 Tilskudd (offentlig/privat/gaver) 1,5 Lån 1,0 SUM 5,5 mill

18 Hvorfor kjøpe spillerettsaksje? Systemet med spillerettsaksjer er den mest vanlige måten å finansiere golfanlegg i Norge. Spillerettsaksjene gir som ordinære aksjer i selskapet stemme og utbytterett og er fritt omsettelig. Derimot er det knyttet en spillerett til disse aksjene, noe ordinære aksjer ikke har. Eiere av spillerettsaksjer har to særskilte fortrinn foran andre brukere av anlegget. Det gjelder egne regler for barn og unge. Økonomisk gunstig fritt spill Spilleretten gir fri adgang for eieren på anlegget mot betalt årsavgift. Uten denne retten må spilleren betale avgifte på banen (greenfee) ved hvert besøk. Dermed blir det ved normal bruk av anlegget en økonomisk fordel å eie spillerettsaksje. Årsavgiften for 2008 er kr 2650,-, mens 18 hull i 2009 for et medlem uten spillerettsaksje koster kr 300,-. En gjennomsnittlig golfer spiller ca 20 runder pr år. Det blir dermed et lett regnestykke for aktive golfere å se at det lønner seg å eie spillerettsaksje. Istedenfor fritt spill kan spilleren ta ut 20 greenfees. Spillerettsaksjen kan selges når en måtte ønske dette og er således ingen kostnad, men en investering. Prisen på spillerettsaksjen vil bli satt opp ettersom det selges mer (se pristabell under). Det er ingen passiv avgift for aksjer som ikke blir benyttet. Det er med andre ord ingen kostnad ved å eie den passive spillerettsaksjen. Medlemmer som kjøper spillerettsaksje vinter/vår 2009 slipper den aktive årsavgiften på aksjen i Tilgjengelighet til anlegget garantert spilletid Lofoten Golf Links har en kapasitet på ca 200 spillere i døgnet. Medlemmer som eier spillerettsaksje kan booke tid på banen lang tid i forveien og det vil alltid bli holdt av spilletid til disse. Uten spillerettsaksje vil det dermed kunne bli vanskelig å få spilletid på banen spesielt på populære tidspunk som helger og ettermiddager. Denne problemstillingen vil bli mer aktuell jo nærmere vi kommer fulltegnet bane. Det er satt et foreløpig tak på 500 spillerettsaksjer ved 9 hullsbanen. Forsideoppslag og midtsideoppslag om Lofoten Golf Links i reisemagasinet til The New York Times, 7 aug. 2005:

19 Spillerettsaksjer for bedrifter, overnattingsanlegg og eiendomsprosjekter Bedrifter og overnattingsanlegg kan også eie spillerettsaksjer for sine ansatte og kunder. Eiendomsprosjekter kan knytte spillerettsaksjer til en eiendomssalg. Fortrinnet med å eie aksje er også her både med hensyn til rimeligere spill og tilgjengelighet til anlegget. For turistanlegg og eiendomsprosjekter vil kanskje garantert og eksklusiv spilletid likevel være den viktigste. Økonomisk gunstig 60% rabatt For hver spillerettsaksje får bedriften årlig ut 20 greenfees (dagskort). Årsavgiften i 2009 for firma er kr 4000,-, som gir en pris pr greenfee på kr 200,- mot kr 400,- / 450,- som er avgiften gjestespillere betaler for 18 hull / 12 timer. Aksjen kan også knyttes mot en bestemt person i bedriften / eiendommen. Avgiften er da kr 2650,- + medlemskap på kr 980,-. Prisforskjellen mellom greenfee med og uten spillerett vil sannsynligvis øke i fremtiden. Det er ingen passiv avgift for aksjer som ikke blir benyttet. Det er med andre ord ingen kostnad ved å eie spillerettsaksjen om du ikke bruker den. Tilgjengelighet til anlegget garantert spilletid og eksklusivitet. Lofoten Golf Links har en kapasitet på ca 200 spillere i døgnet. Eiere av spillerettsaksjer vil kunne booke tid på banen før andre og ha eksklusiv rett på de beste tidene på døgnet. Dette vil for eksempel kunne være tider rundt midnatt. Ved mye press på banen vil banen i fremtiden kun gi bort de mest populære tidene til eiere av spillerettsaksjer. Samt at eiere vil kunne garantere spilletid, en mulighet som vil kunne bli vanskeligere for anlegg uten spillerettsaksjer. Det er satt et foreløpig tak på 500 spillerettsaksjer ved 9 hullsbanen. Se egne regler for forhåndsbooking på: Pris pr spillerettsaksje Pr 31/ er det solgt 310 av 500 spillerettsaksjer: Pris pr aksje: - Fra 200 til 400: kr 15000,- pr stk - Fra 400 til 500: kr 17500,- pr stk Pålydende pr aksje er kr 100,-. Spillerettsaksjen er fritt omsettelig og har stemme og utbytterett. Det har årlig blitt omsatt 2-4 spillerettsaksjer utenom nye som er solgt fra Lofoten Golfbane AS. Ved kjøp av 5 eller flere spillerettsaksjer gis det 10% rabatt. Det er ingen passiv avgift for aksjer som ikke benyttes. Ved en fremtidig utvidelse fra 9 til 18 hull planlegges det å legge ut ytterligere 500 spillerettsaksjer for salg. Prisen pr spillerettsaksje forventes da å stige. Tegning av spillerettsaksje: Tegning av spillerettsaksjer skjer ved overføring av rett beløp til konto Vedlagte tegningskjema skal også fylles ut og sendes selskapet.

Noen steder er vakrere enn andre..

Noen steder er vakrere enn andre.. Nye Herdla Golf Panorama Herdla Fort Herdla Kirke Herdla Gård Fuglereservatet Båthavn Herdlevågen Gjestehus Herdla Fjordhytter Herdla Museum Valen Herdla Ferie & Fritid Rullestensstranden Fremtidig klubbhus

Detaljer

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift Boligøkonomen Boligøkonomen Det å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og sikkert noe du vil gjøre flere ganger i løpet av livet. De fleste av oss rekker å ha flere hjem; alt fra barndomshjemmet, studenthybelen,

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører Trygghet for dine kunder! Medlemmer kan fritt bruke foreningens logo i sin forretningsvirksomhet. MEDLEMSKAP I NBU

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Slik selger vi annonser.

Slik selger vi annonser. Slik selger vi annonser. Medlemshåndboken kan bli en ny gullgruve for klubben. Voksne Y s Men har et stort kontaktnett av folk i firma som er glad for å kunne bidra. Forsikring, banker og andre bruker

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Brukerveiledning Sjef i eget liv - et verktøy for planlegging av din egen økonomi Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Verktøyet er utviklet med støtte fra Finansmarkedsfondet Finansnæringens Fellesorganisasjon,

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400

Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400 Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400 Inviterte: Alle eiere av hytter, boliger og tomter i Kjøvangen, samt representanter fra

Detaljer

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv!

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Med hjelp av midler fra Finansmarkedsfondet har Finans Norge, Husbanken og NAV utviklet et nettbasert verktøy som blant annet kan brukes til i undervisning

Detaljer

Boligkurs for studenter

Boligkurs for studenter Boligkurs for studenter Litt om meg Endre Jo Reite, sivilingeniør fra NTNU Jobber som privatøkonom i SpareBank 1 SMN Telefon 92229997 Mail: endre.jo.reite@smn.no Twitter: privatokonom1 Hva skal jeg gå

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 6. 20. Mai 2010 kl. 17.30 Handel i tegningsretter 6. 14. mai 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter

Detaljer

råd i etableringsfasen

råd i etableringsfasen råd i etableringsfasen BOLIGKJØP LØNNER SEG IKONER: Vurderer du å kjøpe bolig i stedet for å leie? Selv om det er dyrt å kjøpe, er boligpolitikken i Norge sånn at det lønner seg i det lange løp. Men før

Detaljer

advokathjelp når du trenger det

advokathjelp når du trenger det Medlemsfordel i Industri Energi advokathjelp når du trenger det Kontakt advokaten din på telefon 07 123 sikrer deg ikke bare i tilfelle juridisk konflikt, men kan også forebygge at slike saker i det hele

Detaljer

Innføring for Nye WinKlipp

Innføring for Nye WinKlipp P O I N T O F S A L E K A S S E L Ø S N I N G E R Innføring for Nye WinKlipp Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut, som dere ser er valgene i hovedbildet veldig likt forrige versjon av programmet WinKlipp.

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys Medlems- fordeler 2015 Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys 62 63 % av medlemmene tar ikke feil! Foto: Terje Bergersen Enda bedre betingelser hos Gjensidige fra

Detaljer

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge.

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. Hva er skatt, og hvordan fungerer arbeidslivet i Norge? Hva tenker dere når dere ser dette

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 25.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommune, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

FANT DRØMMEBOLIGEN I SPANIA

FANT DRØMMEBOLIGEN I SPANIA Dreamlife Property - Din Norske Boligekspert i Spania! Vi er eksperter på feriebolig i Costa del Sol og Costa Blanca og arrangert. Vi syntes også det var spesielt trivelig at alle på kontoret kom for å

Detaljer