KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE"

Transkript

1 KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE - FRA ORD TIL HANDLING Av Øystein Holt Politistasjonssjef i Tønsberg Jeg henviser til første del av innlegget i forrige nummer av Politilederen (Nr 1 februar 29, sidene ) Fortsettelsen kommer her. REDUKSJON AV KRIMINALITET. Jeg skal nå videreformidle hvordan denne modellen er og kan brukes i forhold til reduksjon av kriminalitet. Modellen kan som sagt brukes i forhold til alle mål, men jeg har valgt som eksempel å bruke den hvor målet er redusert kriminalitet. EVALUERING. Måloppnåelse? Hva var bra? Hva lærte vi? Utvikling av kunnskap m.m. Nytt mål? MÅL. Redusere kriminaliteten IVERKSETTELSEN Rett tidspunkt. Tydelige avtaler. Kjente måleparametere. Faste rapporteringsrutiner 1. KONSEKVENS Kunnskap om kriminaliteten Og metoder og tiltak for å redusere denne. 2. KONSEKVENS Forankring i organisasjonen. Målforståelse, Riktig organisering, Lederrollen MÅLET: Målet er altså å redusere kriminaliteten. Grunnen til dette er at redusert kriminalitet skaper større trygghet for borgerne. 1

2 Redusert kriminalitet er nedgang på den uønskede kriminaliteten som rammer borgerne i forhold til foregående år. KUNNSKAP OM KRIMINALITETEN, METODER OG TILTAK FOR Å REDUSERE DENNE: HVA SLAGS KRIMINALITET: Hvilken kriminalitet har vi i distriktet? I Vestfold har vi scanning av kriminalitetsbildet hver måned, som ser slik ut: Denne scanningen gir en grov oversikt over kriminalitetsbildet, hvilke hovedområder det skjer mest kriminalitet og hvordan dette har utviklet seg i forhold til forgående år. (Antallet straffesaker og prosentvis utvikling) Som det fremkommer av oversikten over for Vestfold politidistrikt, er det innen områdene Vinningskriminalitet, Voldskriminalitet, Narkotikakriminalitet og Skadeverk, volumet av kriminaliteten var i 26. Det er også disse områder som tradisjonelt rammer borgerne mest. Den samme scanningen gjøres også på driftsenheter. Tønsberg politistasjons oversikt over kriminalitet for 28 ser slik ut: 2

3 Vi ser her at det er de samme kriminalitetsområder som er aktuelle i Tønsberg som ellers i Vestfold. Narkotikastatistikken og antallet her skiller seg noe ut fra de andre områdene. Disse sakene kommer som et resultat av politiets innsats og ikke på bakgrunn av anmeldelse fra noen fornærmede. Vestfold politidistrikt og Tønsberg politistasjon har et høyt antall narkotikasaker sammenlignet med de fleste lignende regioner. Dette skyldes en bevist satsning mot disse miljøene for å bli i enda bedre stand til å ramme vinningskriminaliteten. Det er tradisjonelt de samme personene som står for mye av de samme kriminalitetsområder. Det er Vinningskriminalitet, Voldskriminalitet og Skadeverk som er hovedområdene som politiet bør satse på å redusere. Dette fordi det rammer borgerne mest, og det er her volumet av straffesaker også er. I denne oppgave vil jeg ta for meg Vinningskriminaliteten som eksempel videre. Hvordan skaffer vi oss bedre kunnskap om vinningskriminaliteten og hvordan påvirke med riktige tiltak for å oppnå en reduksjon av denne? Vinningkriminalitet deles opp i simple tyverier og grove tyverier. Hvordan fordeles denne mellom byene i Vestfold, og hvordan har utviklingen vært innen disse hovedområdene de siste årene? 3

4 Simple tyverier politistasjonene Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Larvik Grove tyverier politistasjonene Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Larvik For å skaffe seg enda mer kunnskap om kriminaliteten må en gå videre ned i for eksempel grove tyverier: Grove tyverier Tønsberg Villa Leilighet Verkst./bedrift Bil Skole Person Som vi da ser av oversikten var hovedtyngden av grove tyverier i Tønsberg i 28 fra biler og personer. Dette er et eksempel på kunnskap som vi bruker for å vite hvor de største 4

5 utfordringene innen grove tyverier er. Tilsvarende kunnskap om de andre vinningsområdene bør også foreligge. HVOR SKJER KRIMINALITETEN: Det er selvfølgelig også viktig å ha kunnskap om hvor kriminaliteten skjer. I Tønsberg tas det ut oversikter for flere områder innen vinningskriminaliteten, så vel grove som simple tyverier. I hvilken soner, på hvilke gater og steder skjer de forskjellig tyverier. Som et eksempel her viser jeg en analyse i forhold til lommetyverier fra person som oppholdt seg på offentlig sted i Tønsberg sentrum. (Restauranter/barer) eleven Bare Baronessen Brygga restaurant Dolby Esmeralda Fullriggeren Harbour Havariet Himmel & Hav Hotell Klubben Lauritz Margarita Mc Donalds Ozon Pavarotti pizza Peppes Standard Tiger Tiger Serie1 Som det fremgår av denne analysen skjedde flest tyverier fra Himmel og Hav, Esmaralda, Brygga Restaurant og Tiger Tiger Denne analysen gav oss kunnskap om at det var disse fire stedene det skjedde mest tyverier fra personer som oppholdt seg i Tønsberg i den perioden analysen dreide seg om. NÅR SKJER KRIMINALITETEN: Det er også viktig å ha kunnskap om når kriminaliteten skjer. På hvilke dager og på hvilke tidspunkt av døgnet skjer denne? Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Serie1 Analysen her er også om de samme lommetyverier fra restauranter i Tønsberg Denne analysen viser klart at tyverier fra personer skjer i all vesentlig grad lørdag og søndag. Hvilke tidspunkter på døgnet skjer tyveriene? 5

6 Serie1 Denne registreringen er her basert på når hendelsen er oppdaget av fornærmede, og det kan ofte være vanskelig for dem å vite dette nøyaktig. Men allikevel sier dette oss at hovedtyngden av tyverier fra personer på restauranter skjer natt til lørdag og søndag i tidsrommet kl 1. til kl 3.. HVEM BEGÅR KRIMINALITETEN? Dette er et område som er under stadig utvikling. I Vestfold har vi de siste årene blitt mer personrettet og organisasjonsrettet i etterretnings- og etterforskningsarbeidet. Vi har etablert en Gjengangerseksjon som har ansvaret for de 3-4 mest vanekriminelle i politidistriktet. Vi har også en sentralisert etterforskningsgruppe mot mobile kriminelle kalt Operasjon Grenseløs hvor hensikten ikke er å følge det tradisjonelle straffesakssporet, men personene og organisasjonene som står for denne mobile kriminaliteten, og dette på tvers i eget distrikt og i samarbeid med andre politidistrikt. Vi er også mer personrettet i det proaktive arbeidet i Tønsberg gjennom Ti på topp lister innen Vinningskriminalitet, 3 på topp lister innen Vold og Ordensproblemer, E-nytt som omhandler aktuelle personer og fokus mot dette på daglige paroler. Dette gir oss en bedre oversikt over hvem som begår kriminaliteten, men dette er selvfølgelig i endring og utvikling hele tiden. Jeg har nå beskrevet hvordan vi i Vestfold og ved Tønsberg politistasjon skaffer oss kunnskap om kriminaliteten. Hva slags kriminalitet har vi og hvilke områder er det størst kriminalitet. Jeg har vist til hvordan vi innen et område analyserer hvor denne kriminaliteten skjer, når den skjer osv. Gjennom dette har vi kunnskap om hva slags kriminalitet, hvor, når og hvem som begår denne. Den neste utfordringen er å ha kunnskap om hvilke tiltak som skal settes inn, hva er det som virker eller påvirker resultatene slik at vi oppnår redusert kriminalitet? Innlegget fortsetter i neste nummer av Politilederen. 6

Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet

Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet Dokument 3:6 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003 2003/13 Notater 2003 Reid J. Stene Notater Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord

Detaljer

Proaktive tiltak mot mobile vinningskriminelle

Proaktive tiltak mot mobile vinningskriminelle Proaktive tiltak mot mobile vinningskriminelle En teoretisk oppgave BACHELOROPPGAVE (OPPG300) Politihøgskolen 2014 Kand.nr: 61 og 91 Antall ord: 8424 0 Innholdsfortegnelse OVERSIKT OVER TABELLER OG FIGUR...

Detaljer

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent.

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent. 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Politiets straffesaksbehandling... 5 Forseelser... 5 2.2 Vinningsforbrytelser... 6 Simple tyverier...

Detaljer

UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand

UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand TRENDRAPPORT2015 1 Formål Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand og beskriver tall og funn i 2014. Rapporten

Detaljer

HØRING: FOREBYGGENDE POLITIMETODER

HØRING: FOREBYGGENDE POLITIMETODER Politiets Fellesforbund Postadr.: Storgt. 32, 0184 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Storgt. 32, 7. etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto: 1600

Detaljer

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Rapportens avgrensinger...

Detaljer

ISBN 978-82-8228-010-5

ISBN 978-82-8228-010-5 ISBN 978-82-8228-010-5 2 OPPSUMMERING... 4 INNLEDNING... 7 METODE... 7 OMFANGET AV VOLD... 9 VOLDENS HANDLINGER... 14 HVOR SKJER VOLDEN?... 14 NÅR SKJER VOLDEN?... 20 VÅPEN... 21 FORANLEDNING OG MOTIV...

Detaljer

SITUASJONSBESKRIVELSE MOBILE VINNINGSKRIMINELLE I NORGE

SITUASJONSBESKRIVELSE MOBILE VINNINGSKRIMINELLE I NORGE SITUASJONSBESKRIVELSE MOBILE VINNINGSKRIMINELLE I NORGE 1 Situasjonsbeskrivelse mobile vinningskriminelle i Norge Innledning Vi ser fremdeles en økning i 2009 og 2010 i vinningskriminalitet begått av

Detaljer

En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten:

En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: Odd Erik Mathisen, Grønland politistasjon Wibek Bjerkås Moe, Grønland politistasjon

Detaljer

TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge

TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge 2014 FORORD Tendenser i kriminaliteten. Utfordringer i Norge er en videreføring av tilsvarende rapporter som er utgitt av Politidirektoratet i 2003, 2007

Detaljer

MIN EGEN MESTRINGSBOK

MIN EGEN MESTRINGSBOK MIN EGEN MESTRINGSBOK.. En skrivebok som barna skal bruke sammen med Mestringskassen Skrivebok til Mestringskassen Universitetsforlaget 2010 1 De som er i familien min, er: JEG OG FAMILIEN MIN... Her bor

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012

Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012 Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012 Innhold Oppsummering 3 Innledning 4 Økt mobilitet i Europa økt legal og illegal innvandring til Norge 4 Begrepet mobile vinningskriminelle 5 Vurdering 5

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Høringssvar - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Innledning og sammendrag

Høringssvar - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Innledning og sammendrag Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 09.09.2013 Høringssvar - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Innledning og sammendrag Østfold

Detaljer

Ute av øye ute av sinn. En rapport om forsvinninger av enslige mindreårige asylsøkere fra norske asylmottak

Ute av øye ute av sinn. En rapport om forsvinninger av enslige mindreårige asylsøkere fra norske asylmottak Ute av øye ute av sinn En rapport om forsvinninger av enslige mindreårige asylsøkere fra norske asylmottak Februar 2008 2 Innhold: Forord 1. Bakgrunn for rapporten...........................................

Detaljer

utgitt av politijuristene - nr.3 2009 TEMA: Politijurister i media Østeuropeiske bander

utgitt av politijuristene - nr.3 2009 TEMA: Politijurister i media Østeuropeiske bander utgitt av politijuristene - nr.3 2009 TEMA: Politijurister i media Østeuropeiske bander politijuristen NR.3 2009 Redaktør: Per Zimmer per.zimmer@politiet.no Leder: Curt A. Lier curt.a.lier@gmail.com Nesteleder:

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009

Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009 Rapport Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009 Politidirektoratet Januar 2007 Design: Degrafo ISBN 978-82-92524-19-0 POD publikasjon 2007/01 Seksjon for analyse og forebygging Tendenser

Detaljer

Utredning om sammenheng mellom skjenketider og vold

Utredning om sammenheng mellom skjenketider og vold Utredning om sammenheng mellom skjenketider og vold MENON-PUBLIKASJON NR. 22/2011 November 2011 av Anniken Enger, Erik W. Jakobsen og Christian Svane Mellbye Forord NHO reiseliv har ønsket å gjennomføre

Detaljer

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Tilpass Outlook til din PC, og arbeidsstil Ta kontroll over innkurven Arkivstruktur tilpasset dine arbeidsområder 1. Utnytt skjermplassen bedre.

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Færre. lovbrudd. enn på tjue år

Færre. lovbrudd. enn på tjue år Norsk Politi nr.1 // mars 2011 Færre lovbrudd enn på tjue år n Vinning utgjør 47 prosent av den totale mengden anmeldt kriminalitet, og har hatt en nedgang på 20 prosent siden 1999. n Den store nedgangen

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

Evaluering av Gjengangerprosjektet

Evaluering av Gjengangerprosjektet Kurt Elvegård Evaluering av Gjengangerprosjektet et samarbeid mellom Stavne Gård, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag politidistrikt Det er ikke korgutter! Evaluering av Gjengangerprosjektet - et samarbeid

Detaljer

ByPass Oslo løpende evaluering

ByPass Oslo løpende evaluering ByPass Oslo løpende evaluering Statusrapport desember 2002 Av Knut Aarvak Fredrikstad desember 2002 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr: OR 36.02 ISBN nr: 82-7520-471-2 ISSN nr: 0803-6659 Rapporttype: Oppdragsrapport

Detaljer