ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2013 / 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2013 / 2014"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2013 / klasse BBU Anne Lise Skånseng Laila H. Hallvig Mette Skottnes Tøgersen

2 Brønnøysund barne- og ungdomsskole FAG OG TIMEFORDELING PR UKE Norsk: 8 t Matematikk: 5 t Naturfag: 1 t Engelsk: 1 t Samfunnsfag: 1,5 t Kunst og h: 2 t Musikk: 1 t Kroppsøving: 3,5 t Religion, livssyn og etikk: 2 t Skoleruta for BBU 2013 / 2014 Måned Man Tirs Ons Tors Fre Kommentarer August skoledager Skolestart 19. august September skoledager Oktober skoledager Høstferie oktober November skoledager Elevfri 22. november Desember skoledager Siste skoledag før jul 20. desember Januar skoledager Første skoledag etter jul 6. januar Februar skoledager Vinterferie feb Mars skoledager April skoledager Påskeferie: april Mai skoledager Elevfri 1., 2., 29., 30. mai Juni skoledager Elevfri 2. pinsedag 9. juni Siste skoledag 20. juni/19. juni (se merknad) skoledager

3 FAGLIGE INNHOLD: NORSK Muntlige tekster Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer Uttrykke egne følelser og meninger Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer Samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper ulik mening i tekst Lytte og gi respons til andre i samtaler, under framføring og høytlesing Samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger Skriftlig tekst Vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk Trekke bokstavlyder sammen til ord Lese store og små bokstaver Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse Bruke enkle strategier for leseforståelse Bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i lest tekst Bruke datamaskinen til tekstskaping Sammensatte tekster Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelse Samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier Språk og kultur Snakke om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt Gi uttrykk for hvordan vi forstår noen kjente ordtak og faste uttrykk og forklare opphavet til vanlige ord og uttrykk

4 MATTE Tall Tallene til 100. Tallinje. Addisjon og subtraksjon i området Doble og halvere. Geometri Kjenne igjen og beskrive geometriske figurer. Lage og utforske geometriske mønster. Måling. Sammenligne størrelser. Tid / klokka. Penger, kjøp og salg. STATISTIKK. Samle, registrere, sortere, illustrere med tabeller og søylediagram. Problemløsing. Spill, data og regnefortellinger

5 RELIGION LIVSSYN ETIKK Filosofi og etikk respekt og toleranse vi er mennesker kropp følelser tanker språk vi er samme vil du være vennen min Sokrates Det er mitt valg Kristendom Det gamle testamente Adam og Eva Kain og Abel Noah Tårnet i Babel Abraham Helgener og fortellinger fra Jesu liv Frans av Assis Lucia Jesus fortalte liknelser De første disiplene til Jesus Jesus stiller stormen Jesus fikk uvenner Påske

6 Verdensreligionene Jødedom - Sabbaten Islam Åpenbaringen av koranen, bønn, faste og fest Hinduisme Ganges kommer til jorda, Ganesha Buddhisme Buddhas fødsel, vesak Humanismen Vår tanke er fri NATURFAG/SAMFUNNSFAG. Bær, frukt og grønnsaker Høst I trafikken Barn av regnbuen Kroppen Ute om vinteren Jorda, sola og månen Kjæledyr Naturen våkner Norge i rødt, hvitt og blått om grunnloven På steinaldervis Sommer kommer

7 KUNST OG HÅNDVERK. 2. klasse BBU Visuell kommunikasjon bruk av primærfarger, border, tegning Design arbeide med leire, geometriske grunnformer, bruksgjenstander Kunst eventyr illustrasjoner, skulptur, maleri Arkitektur lage enkle modellhus, tegne hus fra enkle vinkler MUSIKK. Musisere/ samspill Lytte. Framføring. Forestilling fra tema i pensum og morgensamlinger Dans.

8 KROPPSØVING. 2. klasse BBU -Svømming - vanntilvenning Sansemotorikk og koordinasjon. Bruke ball, småredskaper og apparat i ulike aktiviteter. Orientering med kart. Uteskole bruke redskaper, regler for opphold i naturen. Ski og skøyter Daglig fysisk aktivitet. Sangleker og dans. ENGELSK. Numbers tallene fra 0 12 Colours Fruit and berries The weather The week Christmas The body Clothes The classroom The farm The time

9 ARBEIDSMETODER Individuelt arbeid. Gruppearbeid. Aldersblandede grupper (fadderne) Temaarbeid Høytlesing. Diktering. Video. Drama. Data. EVALUERING. Fortløpende evaluering i arbeidsbøker og muntlig tilbakemelding Elevsamtaler. Foreldrekonferanser. Foreldremøte. Halvtårsvurdering (skjema) Baksida på ukeplanen. Kartleggingsprøver i lesing og tallforståelse Carlstenstest Årsrapport. Leseprøve.

10 HOVEDSATSNINGSOMRÅDER. Faglige : Språk Lære å lese og skrive Tallene 0 til 100. Fysisk aktivitet Mål : Bygge opp grunnleggende forståelse for språket. Små bokstaver og sammenhengende skrift. Bli en bedre leser gjennom daglig lesestund. Bli kjent med ulik litteratur. Kunne symbol, mengde, addisjon, subtraksjon og tallposisjoner. -Bruke kroppen aktivt gjennom svømming, gym, lek, små avbrekk med tøy og bøy og utedag. Sosiale : Felles regler. Stemmebruk. Samarbeid. Respekt og toleranse. Turdager. Mål : Kunne innordne seg i et fellesskap Bli bevisst på sin egen og andres stemmebruk i ulike situasjoner. Vente på tur og snakke en om gangen. Lære elevene å løse ulike oppgaver sammen. Utvikle et trygt og godt læringsmiljø i klassene. Utvikle gode strategier for å løse konflikter og utvikle empati. At klassene skal få en gruppetilhørighet. Sosial trening gjennom frilek i skog og mark.

11 Praktiske : Av og påkledning. Svømming. Holde orden i garderoben. Holde orden i sekken Ta imot informasjon. Lekser. Mål : Mestre av og påkledning. Selvhjulpen i dusj og garderobe, bli trygg i vannet. Henge opp klær og sette på plass fottøy. Postmappe, leksebøker skal ligge i sekken. Ta ut matboksen når du kommer hjem. Holde orden i pennalet. Blyant og viskelær skal ordnes heime Ta imot beskjed og gjøre det du får beskjed om. Elevene skal få gode lekserutiner.

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE RYGGE KOMMU RYGGE KOMMUNE 05.03.13 I N N L E D N I N G. Formålet med denne planen er å sikre god overgang mellom barnehage og skole og styrke sammenhengen i opplæringen

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE

KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE Kristendom KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen i historisk perspektiv og hvordan kristendommen blir forstått og praktisert i verden og i Norge i dag, Bibelen

Detaljer

Årsplan for blå gruppe 2012/2013

Årsplan for blå gruppe 2012/2013 Årsplan for blå gruppe 2012/2013 Matematiske fenomener I barnehagen skal vi legge til rette for matematikklæring gjennom lek, undring og eksperimentering. Motivasjon og interesse for matematikk avhenger

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Velkommen til Vestenga barnehage

Velkommen til Vestenga barnehage Velkommen til Vestenga barnehage Vestenga er en av Hamar kommunes barnehager. Vi har fire avdelinger fylte med glade barn. To avdelinger med 9 barn under tre år på hver avdeling, og to avdelinger med 18

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Prestegårdsjordet barnehage

Årsplan for Prestegårdsjordet barnehage Årsplan for Prestegårdsjordet barnehage Høst 2014/Vår 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD..3 2. FORUTSETNINGER....3 2.1. Barnehagens adresse, telefonnummer, mailadresse og hjemmeside.3 2.2. Personalets

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK Språklæring Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk, å lære det engelske språket, og å se sammenhenger mellom engelsk, morsmål

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

Årsplan del 2 2010/11Anestua Studentbarnehage VISJON FOR SFRN: VI GJØR STUDIETIDA ENKEL TRYGG OG TRIVELIG

Årsplan del 2 2010/11Anestua Studentbarnehage VISJON FOR SFRN: VI GJØR STUDIETIDA ENKEL TRYGG OG TRIVELIG Årsplan del 2 2010/11Anestua Studentbarnehage VISJON FOR SFRN: VI GJØR STUDIETIDA ENKEL TRYGG OG TRIVELIG ÅRSPLANEN Vi deler inn årsplanen i tre deler. Første del er et informasjonshefte til nye foreldre,

Detaljer

- en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor.

- en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor. DI Årsplan 2009/2010 - en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor. Innhold 1. Praktisk informasjon om DI Kløverbakken 1.1. Kontakt oss. 1.2. Hvem er vi i DI gruppen as. 1.3. Presentasjon

Detaljer

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2 2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage Del 2 1 Pedagogisk årsplan for avdelingene I år velger vi å jobbe med de sju fagområdene fordelt på hvert tema. Fagområdene er med i alt vi planlegger i de ulike

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 INNHOLD 3 INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 Læring og sosial kompetanse Trygghet Omsorg, danning, lek og læring Sosial

Detaljer

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Havnehagen barnehage Havnehagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 havnehagen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22300486 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Innhold 1 Forord 2 Kort om barnehagen 3 Visjon og pedagogisk arbeid 4 Pedagogisk plattform og arbeidsmåter 5 Dagsrytme 6 Årsrytme 7 Danning og omsorg 8 Barns medvirkning

Detaljer

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring SpråkBølgen 0-16 år Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring Forord Språket mitt set grensene for verda mi - Ludwig Wittgenstein, språkfilosof Å ha et rikt språk, muntlig og skriftlig, er utgangspunktet

Detaljer