Brukermanual. Excel Statistics. Trio Enterprise 4.1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual. Excel Statistics. Trio Enterprise 4.1"

Transkript

1 Brukermanual Excel Statistics Trio Enterprise 4.1

2 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but not limited to electronic, mechanical, magnetic, optical, photocopying, manual or other form of reproductions, without the prior written permission of Trio Enterprise AB. For additional copies of this document, please contact Trio Enterprise AB. This document contains proprietary information of Trio Enterprise AB and is protected by copyright law. All Rights Reserved. The information in this documentation is subject to change without notice and is provided as is. Trio Enterprise AB reserves the right to revise the contents or withdraw access to them at any time. Trio Enterprise AB makes no warranty of any kind to this document and shall in no event be liable for errors herein. Copyright Trio Enterprise AB 2013 Documentation: Seroso Last Update: Trio Enterprise AB Box 6795 SE Stockholm Sweden Telephone: +46 (8) Fax: +46 (8) Web:

3 Contents Innledning 1 Om statistikkrapportene... 1 Brukseksempel... 1 Finn de kundene som koster mest... 1 Oppfølging av bestemte kundeoppdrag... 1 Generelle instruksjoner 2 Sikkerhetsinnstillinger for makroene i Microsoft Excel... 2 Åpne en rapport... 3 Velg database for en rapport... 3 Kategoriseringsrapport 4 Innledning til avsnittet Kategorirapport... 4 Kategoriseringsrapport... 4 Kategorirapportens funksjonsfelt... 4 Lage en kategorirapport... 5 Felforklaringer for kategorirapporten... 5 Kunderapport 6 Innledning til avsnittet Kunderapport... 6 Kunderapport... 6 Kunderapportens funksjonsfelt... 6 Generer en kunderapport... 7 Vise detaljert informasjon om en oppgave i kunderapporten... 8 Ring opp en kunde fra den genererte kunderapporten... 8 Oppgaveflytrapport... 9 Lage en oppgaveflytrapport... 9 Den genererte Oppgaveflytrapporten... 9 Antall kontakter Antall kontakter - rapportens funksjonsfelt Generer en Antall Kontakter - rapport Index 13 Brukermanual Excel Statistics Contents i

4

5 Innledning Om statistikkrapportene Ved hjelp av Trio Agent kan du ta frem seks ulike rapporter. Den personen som håndterer rapportene, bør ha kunnskaper i Microsoft Excel. Rapportene inneholder informasjon om de oppgave som tas imot av Trio Agent. Følgende rapporter kan genereres: Rapport Kategorirapport (Categories.xls) Kunderapport (Customers.xls) Brukseksempel Kort beskrivelse Agentene kan sette en kategori (merke) for hva oppgaven omhandlet, og rapporten gir et overblikk over dette. Er et søkeverktøy for oppfølging av en bestemt kundes oppgave. I dette avsnittet vil du få noen forslag til områder der du kan bruke ulike innstillinger i ulike rapporter for å få frem opplysninger som kan lette tenkbare arbeidssituasjoner. Finn de kundene som koster mest Du kan få frem opplysninger om hvilke kunder som er opphav til flest oppgaver, lengst behandlingstid og hvor stor del av de totale kostnadene en bestemt kunde genererer. Ved å angi totalkostnaden kan du få frem hvordan denne fordeles mellom bedriftens kunder. Informasjonen kan for eksempel brukes for å kontrollere at kundene har en avtale som gir kostnadsdekning. Rapport: Customers.xls (Se "Kunderapport" på side 6.) Flik: Innstillinger: Antall kontakter Angi totalkostnad Oppfølging av bestemte kundeoppdrag Hvis man får klager fra en bestemt kunde, finnes det mange gode muligheter til å følge opp et oppdrag i etterhånd. Rapport: Customers.xls (Se "Kunderapport" på side 6.) Flik: Innstillinger: Kunderapport, Oppgaveflyt Start- og sluttdato Brukermanual Excel Statistics Innledning 1

6 I kunderapporten vises alle oppgavene i den valgte perioden, i kronologisk rekkefølge. Når du har lokalisert den aktuelle oppgaven, kan du høyreklikke på denne og velge "Vis detaljert info" i hurtigmenyen. Ytterligere data om oppgaven vil bli presentert under fliken Oppgaveflyt. Her kan det finnes ytterligere informasjon som kan vises, for eksempel en lydfil med den innspilte samtalen eller en e-postmelding med den aktuelle oppgaven. Ved å høyreklikke og velge riktig alternativ får du mulighet til å lytte på samtalen (kan bare gjøres av den agenten som behandlet oppgaven) eller lese e-postmeldingen. Generelle instruksjoner Sikkerhetsinnstillinger for makroene i Microsoft Excel For å kunne generere rapporter må man begynne med å kontrollere sikkerhetsinnstillingene for makroene i Excel. Gjør følgende: 1. Start Microsoft Excel. 2. Klikk på Verktøy-menyen og velg Makro etterfulgt av Sikkerhet. 3. I dialogboksen som vises, velger du Middels. Du vil nå bli informert om når makroene finnes i Excel-dokumentet som du åpner, og du kan selv velge om de skal kjøres eller ikke. 4. Klikk på OK. 2 Generelle instruksjoner Brukermanual Excel Statistics

7 Åpne en rapport Når du vil åpne en rapport, gjør du følgende: 1. Klikk på Start-knappen i Windows og velg Program. 2. Velg Trio Agent etterfulgt av Rapporter. 3. Klikk på den rapporten du ønsker å åpne, for eksempel Kategoriseringsrapport. Følgende vindu vises: 4. Klikk på Aktiver makroer. Hvis dialogvinduet ikke vises, må du kanskje endre sikkerhetsinnstillingene for makroene. Se "Sikkerhetsinnstillinger for makroene i Microsoft Excel" på side 2. Velg database for en rapport I hovedfliken for hver rapport kan du velge om en annen database enn den aktuelle skal brukes ved generering av rapporten. Den aktuelle databasen inneholder statistikk for de siste 13 månedene. Man kan også velge å se statistikk for et tidligere år ved å velge databasen for det ønskede året. I øvrige fliker ser du hvilken database som er valgt, men du kan ikke endre den. Når du skal velge database for rapporten, gjør du følgende: 1. Klikk på pilen ved feltet Database i rapportens hovedflik. 2. Velg en database i listen. Brukermanual Excel Statistics Generelle instruksjoner 3

8 Kategoriseringsrapport Innledning til avsnittet Kategorirapport Man kan merke samtalen (og til og med endre oppgaven) med en kategori som beskriver hva oppgaven gjaldt. Kategorirapporten viser statistikken for alle markeringene. Den beskriver også den totale og gjennomsnittlige oppgavestiden per kategori. Kategoriseringsrapport Kategorirapportens funksjonsfelt Bildet viser kategorisrapportens funksjonsfelt. Tabellen under beskriver kategorisrapportens funksjonsfelt. Felt/knapp Startdato Fra Sluttdato Til Intervall Tjeneste Kategoriliste Inkludere etterarbeid i behandlingstiden Summere dager Generer rapport Beskrivelse Den tidligeste datoen som skal være med i rapporten. Det tidligste klokkeslettet som skal være med i rapporten. Den seneste datoen skal være med i rapporten. Det seneste klokkeslettet som skal være med i rapporten. Det intervallet som rapporten skal vise, f.eks. en time. Den tjenesten eller tjenestegruppen som skal være med i rapporten. Velg her hvilken kategoriliste som inneholder de kategoriene du er interressert i. Her kan du velge om etterarbeidstiden skal inkluderes i behandlingstiden. Når denne ruten er markert vil dagene bli summert. Hvis ikke, presenteres det en dag om gangen. Klikk her når du vil generere en rapport. 4 Kategoriseringsrapport Brukermanual Excel Statistics

9 Lage en kategorirapport Når du vil lage en kategorirapport gjør du slik: 1. Velg fliken Kategorirapport. 2. Angi i feltet Startdato fra den datoen du ønsker at rapporten skal begynne. 3. Angi i feltet Fra det klokkeslettet som du ønsker at rapporten skal begynne. 4. Fyll ut den seneste datoen som skal være med i rapporten i feltet Sluttdato. 5. Fyll inn det seneste klokkeslettet som skal være med i rapporten i feltet Til. 6. Velg intervall for rapporten fra listen. 7. Angi den tjenesten eller tjenestegruppen som skal være med i rapporten. 8. Marker ruten Summere dager dersom du ønsker at dagene skal presenteres samlet. 9. Klikk på Opprett rapport. Den genererte rapporten vises i Excel-filen. Felforklaringer for kategorirapporten Bildet under viser feltene på kategorirapporten. Disse feltene vises for hver kategori. Tabellen under forklarer feltene. Felt Navn Gjennomsnittlig behandlingstid Total behandlingstid Antall oppgaver Beskrivelse Navnet på den kategorien der statistikken vises. Den gjennomsnittlige oppgavetiden for de oppgaveene som ble merket med den aktuelle kategorien. Den totale behandlingstiden for de oppgavene som ble merket med den aktuelle kategorien. Det totale antall oppgaver som ble merket med den aktuelle kategorien. Brukermanual Excel Statistics Kategoriseringsrapport 5

10 Kunderapport Innledning til avsnittet Kunderapport Kunderapport Kunderapporten er et søkerverktøy som er nyttig for å søke frem det som har hendt for bestemte oppgaver eller kunder. Det finnes tre kunderapporter: Kunderapport, som viser informasjon for de oppgave som oppfyller de valgte søkekriteriene. Oppgaverapport, som viser detaljene over hvordan en oppgave har blitt håndtert og hvilke agenter som var involvert med å håndtere oppgaven. Antall kontakter, som viser en liste over hvilke kunder som har generert størst kostnad i form av oppgavetid i kundetjenesten. Kunderapportens funksjonsfelt Dette bildet viser de feltene man kan fylle ut før man genererer en kunderapport. De obligatoriske feltene er Startdato, Fra, Sluttdato samt Til. Tabellen under forklarer feltene. Felt Agenten Tjeneste Oppgavetyper Kategori Beskrivelse Angir om rapporten kommer til å vise alle oppgave eller kun de som håndteres av bestemte agenter. Angir om rapporten kommer til å vise alle oppgaver eller kun de som tilhører bestemte tjenester. Angir om rapporten skal vise alle oppgaver eller kun bestemte typer av oppgavene. Angir om rapporten skal vise alle oppgaver eller kun de som har en bestemt kategori. I den øvre ruten velger du kategoriliste og i den nedre hvilken kategori som ønskes. 6 Kunderapport Brukermanual Excel Statistics

11 Sorteringsrekkefølge Angir i hvilken rekkefølge Agenter, Tjenester, Oppgavetyper og Kategorier skal sorteres. Dersom det ikke oppgis noe her, vil all informasjonen sorteres først på tidspunkt og deretter på agenter, tjenester, oppgavetype og kategori. Du kan markere kryssruten for fallende ordning dersom du ønsker det. Dersom det ikke oppgis noen sorteringsindeks, sorteres informasjonen fortsatt først på tidspunkt. Kundeparametre De tre kundeparameterne kan for eksempel vise kundenummer, A- nummer og B-nummer. Man kan velge å vise - alle - parametere som inneholder en bestemt text (=) - det som inneholder er >, >=, < eller <=. Man kan også søke etter gyldig informasjon som kan hentes fra en ekstern database. Man kan f.eks sortere alle kontakter fra kunder som har større skostørrelse enn 43. I vårt eksempel søker vi på alle kontakter fra kunden med kundenummer Startdato Fra Sluttdato Til Dager Resultattyper Den tidligste datoen som skal vises på rapporten. Det tidligste klokkeslettet som skal vises på rapporten. Den seneste datoen som skal vises på rapporten. Det seneste klokkeslettet som skal vises på rapporten. Den ukedagen som rapporten skal gjelde. Man kan også velge alle dager. Velg fra listen med forskjellige resultattyper for å lage et spesifikt utvalg. Icke utfør gjentatte Kryss av i denne ruten for å ekskludere gjenforsøk. Inkluder overførte samtaler Bruk tidspunktet for når agenten startet å behandle oppgaven Generer rapport Kryss av i denne ruten for å inkludere samtaler som er koblet. Som standard benyttes tiden når oppgaven ble plassert i kø, men med dette alternativet kan man velge å benytte tiden når agenten begynte å behandle oppgaven. Klikk her for å generere en kunderapport. Generer en kunderapport For å lage en kunderapport gjør du følgende: 1. Velg fliken Kunderapport. 2. Angi i feltet Startdato den datoen du ønsker at rapporten skal begynne. 3. Angi i feltet Fra det klokkeslag du ønsker at rapporten skal begynne. 4. Fyll ut den seneste datoen rapporten skal inneholde i feltet Sluttdato. 5. Fyll ut det seneste klokkeslaget rapporten skal inneholde i feltet Til. 6. Angi eventuellt en eller flere av følgende parametre (se Kunderapportens funksjonsfelt på side 6.): Agenten Tjeneste Oppgavetyper Kategori Brukermanual Excel Statistics Kunderapport 7

12 Sorteringsrekkefølge Kundeparametre 7. Klikk på Opprett rapport. Den genererte rapporten vises i Excel-filen. Vise detaljert informasjon om en oppgave i kunderapporten Denne prosedyren gir samme resultat som å søke etter en oppgave under fliken Oppgaveflyt. Du kan få mer informasjon om en oppgave i den genererte kunderapporten. Gjør følgende: 1. Høyreklikk på den aktuelle oppgaven. 2. Velg Vis detaljert info i den menyen som vises. 3. Nå vil rapporten automatisk endres til fliken Oppgaveflyt og det startes et søk på den markerte oppgaven. Ring opp en kunde fra den genererte kunderapporten Dersom arbeidsplassen som man kjører rapportene på har tilgang til TAPI, kan man ringe opp en kunde direkte fra den genererte kunderapporten. Gjør følgende: 1. Høyreklikk på den aktuelle oppgaven. 2. Velg Ring opp i den menyen som vises. 8 Kunderapport Brukermanual Excel Statistics

13 3. Et nytt vindu vises. Hvordan dette ser ut, avhenger på hvilket operativsystem du har. I noen tifeller ringes nummeret opp direkte, mens man i andre tilfeller på klikke på Ring opp. Oppgaveflytrapport Oppgaveflytrapporten brukes for å finne opplysninger om en spesiell oppgave. En ny flik lages for hver gang man lager en Oppgaveflytrapport. Tidligere genererte rapporter vil fortsatt kunne vises, men da på en annen flik. Flikene nummereres slik at man kan skille dem fra hverandre. Ved å lagre tidligere rapporter på denne måten, kan man enkelt sammenligne flyten for de ulike oppgavene. Lage en oppgaveflytrapport For å lage en Oppgaveflytrapport, gjør du følgende: 1. Velg fliken Oppgaveflyt. 2. Angi oppgavenummeret som du ønsker å vise, i feltet Oppgavenummer. 3. Klikk på Opprett rapport. Rapporten vises i en Excel-fil. Tips! Du kan også høyreklikke på en oppgave i Kunderapporten for å få frem samme opplysninger som under fliken Oppgaveflyt. Den genererte Oppgaveflytrapporten Bildet under viser en generert Oppgaveflytrapport. Brukermanual Excel Statistics Kunderapport 9

14 Opplysningene i rapporten vises i følgende rekkefølge: 1. Kundeopplysninger I avdelingen for kundeopplysninger vises informasjon som er registrert på kunden. Det kan for eksempel være kundenummer A-nummer, B-nummer, eller C-nummer. Innspillingsfilen om tilvalgsmodulen Voice Recorder er aktivert og oppgaven har blitt innspillt, så kan man lete frem den her for å spille den igjen. For å spille lydfilen igjen, høyreklikk på filnavnet og velg Spill av fra høyreklikksmenyen. Se også manualen for innspillingsutstyret, avsnittet "Spille av en innspillt samtale". Man kan også håndtere mail fra denne menyen. Høyreklikk og velg Les svarmail, alternativt Les innkommende mail fra hurtigmenyen. 2. Talesvarsopplysninger Talesvarsopplysningene viser de hendelsene som er registrert på kunden før denne ble plassert i kø. Det kan omhandle hvilke menyvalg kunden valgte, eller hvilke funksjoner denne personen brukte i en selvbetjeningsfunksjon (f.eks Kontofon). Talesvarsopplysninger kan man kun få dersom oppgaven er en innkommende telefonsamtale. 3. Informasjon fra Trio Agent Den informasjonen som hentes fra Trio Agent inneholder for eksempel hvilke agenter som har vært involvert i å håndtere kundens oppgave. For hver gang oppgaven kobles videre, vises en rekke opplysninger. Bl.a vises opplysninger i kolonnene Etterarbeide, Kategorier og kommentarer når slik informasjon finnes. Tabellen nedenfor viser hvilke informasjon som vises for alle oppgavene. Felt Tidspunkt Tjeneste Oppgave Ventetid Agenten Resultat Oppgavetid Etterarbeid Kategorier Kommentarer Her vises det klokkeslettet som oppgaven ble koblet til agenten. hvilken tjeneste som ble etterspurt. oppgavestype, f.eks innkommende samtaler, e-post, faks. hvor lang tid oppgaven ventet i køen før den ble koblet frem til en agent. hvilke agent som mottok oppgavn.... resultatet av et oppgavesteg (dvs. en kontakt). hvor lang tid som krevdes for å håndtere oppgaven. type etterarbeide for oppgaven.... hvilken kategori oppgaven er merket med.... hvilke kommentarer som er lagt til oppgaven. Antall kontakter Antall kontakter - rapportens funksjonsfelt Bildet under viser de feltene som man kan fylle ut før man genererer en rapport for alle kontakter. De obligatoriske feltene er Startdato, Fra, Sluttdato samt Til. 10 Kunderapport Brukermanual Excel Statistics

15 Tabellen under forklarer feltene. Felt Startdato Fra Sluttdato Til Inkluder også Tjeneste Total kostnad Generer rapport Beskrivelse Den tidligste datoen som skal vises på rapporten. Det tidligste klokkeslettet som skal vises på rapporten. Den seneste datoen som skal vises på rapporten. Det seneste klokkeslettet som skal vises på rapporten. Oppgavetiden i rapporten kan også inneholde: - Etterarbeid Innebærer at man også medberegner den tiden som man har lagt ned på etterarbeid. - Mislykkede tilbakering forsøk Innebærer at man også medberegner den tiden som man har lagt ned på å ringe kunden men ikke fått svar. - Kø til nye tjeneste Innebærer at oppgave som plasseres i kø til en ny tjeneste av en agent,skal regnes som en ny kontakt. - Kunder som la på i kø Innebærer at også kunder som har lagt på i køen skal medberegnes som et kontaktforsøk (det blir naturligvis ikke noen oppgavetid) Angir om rapporten skal iberegne alle kontakter eller kun kontakter fra bestemte tjenester. Dersom contact centerets totale kostnad for perioden oppgis her, vil rapporten fordele kostnaden på de identifiserte kundene. Dersom det finnes oppgaver som savner kundenummer, vil summen av de identifiserte kundenes kostnad være mindre enn det som er oppgitt som Total kostnad. Klikk her for å generere en kunderapport. Generer en Antall Kontakter - rapport For å generere en Antall Kontakter-rapport, gjør du følgende: 1. Velg fliken Antall kontakter. 2. Angi i feltet Startdato den datoen du ønsker at rapporten skal begynne. 3. Angi i feltet Fra det klokkeslag du ønsker at rapporten skal begynne. 4. Fyll ut den seneste datoen rapporten skal inneholde i feltet Sluttdato. 5. Fyll ut det seneste klokkeslaget rapporten skal inneholde i feltet Til. 6. Velg eventuelt at i rapportens oppgavestid, skal det også inkludere en eller flere av følgende parametre (se Antall kontakter - rapportens funksjonsfelt på side 10): Koble til overflow Mislykkede gjenoppringningsforsøk Køe til en ny tjeneste Brukermanual Excel Statistics Kunderapport 11

16 Kunder som la på røret i køen Velg ønsket tjeneste utifra listen med Tjenester. 7. Dersom du ønsker å få en kostnadsberegning per kunde, fyller du inn feltet Total kostnad. Merk at dette skal være kostnaden på de tjenestene som du oppga i listen Tjenester. 8. Klikk på Opprett rapport. Den genererte rapporten vises i Excel-filen. 12 Kunderapport Brukermanual Excel Statistics

17 Index Error! No index entries found. Brukermanual Excel Statistics Index 13

Trio Visit Security Manager

Trio Visit Security Manager Brukermanual Trio Visit Security Manager Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including

Detaljer

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0 Brukermanual Trio Visit Web Trio Enterprise 5.0 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but not

Detaljer

Brukermanual Trio Assistant for Web

Brukermanual Trio Assistant for Web Brukermanual Trio Assistant for Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON. SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER

BRUKERDOKUMENTASJON. SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER BRUKERDOKUMENTASJON SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER Hva er Solidus ecare? Solidus ecare er en programvareløsning for å køe og organisere innkomne telefonsamtaler. Når en bruker ringer et (felles) telefonnummer

Detaljer

ZoomText 9.1. Brukerveiledning. Ai Squared

ZoomText 9.1. Brukerveiledning. Ai Squared ZoomText 9.1 Brukerveiledning Ai Squared Copyrights ZoomText Magnifier Copyright 2008, Algorithmic Implementations, Inc. All Rights Reserved. ZoomText Magnifier/Reader Copyright 2008, Algorithmic Implementations,

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing

SuperOffice Sales & Marketing KOM I GANG SuperOffice Sales & Marketing Innhold Navigatoren... 1 Søkemuligheter i SuperOffice Sales & Marketing... 2 Generelle knapper... 6 Konfigurere kolonner... 6 Preferanser... 8 Navigatoren Du flytter

Detaljer

Brukermanual. Akelius Byrå. Kursdokumentasjon. Grunnkurs Dokument

Brukermanual. Akelius Byrå. Kursdokumentasjon. Grunnkurs Dokument Brukermanual Akelius Byrå Kursdokumentasjon Grunnkurs Dokument Brukermanual for Akelius Byrå Brukermanual for Akelius Byrå... 1 Ord og begreper... 4 Hurtigtaster... 4 Innstillinger for oppgaver og kontrollpunkter...

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows VPN for Norges idrettshøgskole, Windows Før du kobler til må du forsikre deg om følgende: 1. At du har oppdatert antivirusprogram/definisjoner. 2. Har installert siste sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft.

Detaljer

Administrasjon og vedlikehold av. Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom

Administrasjon og vedlikehold av. Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 www.fenistra.no Arbeide med Administrasjon og vedlikehold av Omsetningsdatabasen i Fenistra

Detaljer

Kommuneforlaget Avvikshåndtering Administratordokumentasjon Versjon 2.1.0 Table of Contents

Kommuneforlaget Avvikshåndtering Administratordokumentasjon Versjon 2.1.0 Table of Contents Table of Contents Tildel utildelte avvik... 2 Tildel forfalte avvik...3 Søk etter bruker... 4 Opprett lokal bruker...5 Endre lokal bruker... 6 Endre avviksbehandler for bruker... 7 Synkroniser brukerinformasjon

Detaljer

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere WEBaccess Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere FORORD Velkommen til vår opplæring i CareTech WEBaccess. Denne manualen gir deg kunnskap om hvordan nettløsningen WEBaccess fungerer,

Detaljer

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Norsk................. 48 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech Webcam

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning

Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning Innhold Introduksjon... 2 Installer Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurer MAS... 4 Autorisasjonsbrikke... 4 Internett-alternativer...

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

hypernet Kommunikasjon Brukermanual

hypernet Kommunikasjon Brukermanual hypernet Kommunikasjon Brukermanual Innholdsfortegnelse Brukersignaturer... 3 Meldinger... 6 Meldinger... 6 Maler... 7 Opprette ny melding... 8 Side 1: Grunnleggende informasjon... 8 Side 2: Mottakere...

Detaljer

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import)

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) ! Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) Her kan du lese en enkel guide >l hvordan du håndterer resultater.! 1 Innhold Innhold 2 1. Resultatoversikt... 12

Detaljer

hypernet Kommunikasjon

hypernet Kommunikasjon hypernet Kommunikasjon Brukermanual 1 Innhold hypernet Kommunikasjon... 3 Systemkrav... 4 Generelt om meldinger og maler... 5 Meldinger... 5 Ny melding... 5 Redigere melding... 6 Vis melding... 6 Kopier

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren.

1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren. Oppdatering av MAB. Før dere begynner pass på følgende 1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren. 1 2. Viktig

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

Blindpar. Tilfeldig bordplassering. Sittepar, flyttepar og turneringsledere. Skriv ut startliste. Turneringsmeny

Blindpar. Tilfeldig bordplassering. Sittepar, flyttepar og turneringsledere. Skriv ut startliste. Turneringsmeny Dette er et dokument som flere av de øvrige dokumentene refererer til. Ved referansen beskrives eksakt hvordan du kommer til navneinnleggingen. Mange regnskapsprogrammer fokuserer på parnummer når navnene

Detaljer

Bruksanvisning for GSI database. for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet

Bruksanvisning for GSI database. for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Bruksanvisning for GSI database for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet I denne veiledningen vil du få en kort innføring i hvordan du kan analysere GSI tall for alle norske kommuner ved hjelp av få tastetrykk.

Detaljer

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0 2010 Assessio International AB. All rights reserved 1 1. Logg inn Koble deg opp til Internet Åpne nettleseren din og gå til ServiceFirst på: www.servicef.com.

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Min erfaring som Rollemodell. Statoil ASA

Min erfaring som Rollemodell. Statoil ASA Min erfaring som Rollemodell Classification: Internal Statoil ASA 19 desember 20 Maren, en rollemodell? mennesker med realfaglig bakgrunn som skal inspirere elever til å velge realfag. Rollemodellene drar

Detaljer

Microcat MARKET Ford Europe. Brukerveiledning

Microcat MARKET Ford Europe. Brukerveiledning Microcat MARKET Ford Europe Brukerveiledning Innhold Komme i gang... 2 Oversikt over Microcat MARKET... 3 På- og avlogging... 4 Identifikasjon av et kjøretøy... 5 Søk ved hjelp av VIN eller nummerskilt...

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

Hurtigveiledning. BiPAP AVAPS

Hurtigveiledning. BiPAP AVAPS BiPAP AVAPS Hurtigveiledning Stille inn apparatet versikt frontpanel Starte behandlingen Stoppe behandlingen Se informasjon Komfortinnstillinger Koble fra fukteren Fukting Stille inn maskinen For å komme

Detaljer

Velkommen til Pressis.

Velkommen til Pressis. 1 Velkommen til Pressis. Dette er et veiledende dokument med linker i innledningen. Veiledningene vil ta deg igjennom de forskjellige tilkoblings muligheter du har med oss. Hvis du bare har behov for en

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger:

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: 1. Velg først "Vis avanserte funksjoner" Evt. hvis du ønsker å se på salget i går eller

Detaljer

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kopavogur Island Tlf. + 354-595 3000 Faks. + 354-595 3001 e-post: vaki@vaki.is Internett:www.vaki.is

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens komputere og til å få adgang til neste etasje.

3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens komputere og til å få adgang til neste etasje. Brukerveiledning 1. Poengteller: Sjekk for å se hvor mange poeng du har. 2. Nivåmåler: Forteller hvilken etasje i Skumlesens bygning du er i. 3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Excel 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Legge til kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang

Detaljer

Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi!

Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi! Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi! Som ny kunde har du fått tilsendt tilsendt epost som vist under, hvor du starter installasjonen av Uni Økonomi - ved å klikke på lenken som står etter "Gå til:"

Detaljer

DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN

DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN 2 INNLEDNING TEMA I SAS Enterprise Guide versjon 5.1 (februar 2012) kom det et nytt datautforskingsverktøy,

Detaljer

Dokumentasjon: Kampanje

Dokumentasjon: Kampanje Dokumentasjon: Kampanje Fil-meny: mulighet til å fjerne gamle kampanjer og valg av innstillinger Du kan minimere kampanjeoversikten etter å ha valgt ønsket kampanje Kampanjer: Oversikt over ulike kampanjer.

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

ShareCat Bruker Manual

ShareCat Bruker Manual ShareCat Bruker manual ============================================================= SKARV Development Project Pålogging til ShareCat Steg 2 Steg 3 Steg 4 1. Skriv inn http://www.sharecat.com/sdp i adresse

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Microsoft Project 2000

Microsoft Project 2000 Microsoft Project 2000 Finn Haugen TechTeach 14. august 2003 Sammendrag Dette dokumentet gir en kort introduksjon til Microsoft Project 2000 for bruk ved Høgskolen i Telemark - avdeling for teknologiske

Detaljer

Trådløst nett UiT. Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving

Trådløst nett UiT. Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving Trådløst nett UiT Feilsøking Wireless network UiT Problem solving April 2016 Problemer med tilkobling til trådløsnettet Eduroam kan enten løses ved å laste ned en installasjonfil fra https://cat.eduroam.org

Detaljer

Compello Invoice Approval

Compello Invoice Approval Compello Invoice Approval Godkjenning Webmodul brukerdokumentasjon Nettbrett og desktop via nettleser Index 1 Innledning... 3 2 Funksjonalitet... 4 Nettbrett og desktop via nettleser... 4 2.1.1 Desktop

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

Agenda -Historikk Content -Aktiviteter -Daglig Målstyring. -Erfaringsutveksling. Bruk av målstyring - erfaringsutveksling. Svein Ove Eimhjellen

Agenda -Historikk Content -Aktiviteter -Daglig Målstyring. -Erfaringsutveksling. Bruk av målstyring - erfaringsutveksling. Svein Ove Eimhjellen Lean i LAG - Roxar Bruk av målstyring - erfaringsutveksling. Svein Ove Eimhjellen This presentation is provided for information purposes p only. It should not be used or considered as an offer to sell

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen.

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Lync 2013 Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Microsoft Lync 2013 gjør det enklere å kommunisere med kolleger, kontakter, venner og kunder. I Lync 2013 kan det holdes samtaler

Detaljer

Arbeidsoppgaver i Akelius Byrå

Arbeidsoppgaver i Akelius Byrå Arbeidsoppgaver i Akelius Byrå 1. Oppgavetyper og kontrollpunkter I Akelius Byrå setter du opp de arbeidsoppgaver som skal gjennomføres på klientene. En mal med Oppgavetyper (Standardoppgaver) og Kontrollpunkter

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Utstyrs- og kompetansestyring ver. 16

B r u k e r h å n d b o k Utstyrs- og kompetansestyring ver. 16 B r u k e r h å n d b o k Utstyrs- og kompetansestyring ver. 16 Copyright 2016 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1. Styring av utstyr og materiell... 4

Detaljer

Installasjonsveiledning for EMSoft

Installasjonsveiledning for EMSoft Installasjonsveiledning for EMSoft Installasjonen av programmet bør gjøres av en datakyndig. Dersom programfilene installeres på en filserver, må likevel installasjonen fra og med pkt 2 gjøres på den enkelte

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær.

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær. PANGSTART 2 En flyvende start Snart kan du begynne å jobbe i LIME Easy! I denne pangstarten guides du igjennom grunnkunnskapene du trenger for enkelt å komme i gang med programmet. Føler du deg ekstra

Detaljer

PolyPrint Brukermanual

PolyPrint Brukermanual PolyPrint Brukermanual POLYPRINT er et merkesystem som gjør det mulig å lage ulike varianter av etiketter. Hovedskjerm Forklaring til menyvalg Mulighetene for POLYPRINT er beskrevet under. Etikett redigering.

Detaljer

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5.

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5. 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Lønn støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

EFObasen ELEKTROFORENINGEN

EFObasen ELEKTROFORENINGEN EFObasen ELEKTROFORENINGEN Brukermanual for EFObasen Ver. 4.3 EFObasen Elektroforeningen Support: Elektroforeningen Postboks 6299 Etterstad 0603 OSLO Besøksadresse: Karoline Kristiansens vei 1 H, 3. etg.

Detaljer

Eduroam på Windows Vista

Eduroam på Windows Vista Eduroam på Windows Vista Denne veiledningen beskriver hvordan man kobler seg opp til det trådløse nettet eduroam på Høgskolen i Hedmark med Windows Vista. Du må være student eller ansatt ved Høgskolen

Detaljer

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

En gjennomgang av den integrerte webshopen i

En gjennomgang av den integrerte webshopen i En gjennomgang av den integrerte webshopen i Den integrerte webshoppen i PCKasse er laget i ett samarbeid mellom PCK AS og Deltasoft AS. I tillegg benyttes NETS for betalingsløsninger. De støtter det aller

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Norsk 103 www.logitech.com/support/type-s

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Slik bruker du P-touch Transfer Manager

Slik bruker du P-touch Transfer Manager Slik bruker du P-touch Transfer Manager Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg retten

Detaljer

Brukermanual Medlemssystemet Medarbeideren

Brukermanual Medlemssystemet Medarbeideren Brukermanual Medlemssystemet Medarbeideren Tilrettelagt av Håkon Sigland Ajour pr. 30.11.2012 Det Norske Baptistsamfunn Innledning En generell brukermanual finnes på www.medarbeideren.no. Denne manualen

Detaljer

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder Brukerveiledning for klient NetCom Mobile Voice Recorder Innhold Moble voice recorder 3 Mobilapplikasjon 4 Støttede telefoner 4 Symbian S60 3rd Edition 4 Symbian S60 5th Edition 4 Windows Mobile 6.5 4

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice

Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice Generelle hurtigtaster (Norsk og engelsk) Klippe ut Slette CTRL+X DEL Slett det valgte elementet permanent, uten å gå veien om papirkurven

Detaljer

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning Hurtigveiledning Antivirus Pro 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette produktet

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer