Kommuneforlaget Avvikshåndtering Administratordokumentasjon Versjon Table of Contents

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneforlaget Avvikshåndtering Administratordokumentasjon Versjon 2.1.0 Table of Contents"

Transkript

1 Table of Contents Tildel utildelte avvik... 2 Tildel forfalte avvik...3 Søk etter bruker... 4 Opprett lokal bruker...5 Endre lokal bruker... 6 Endre avviksbehandler for bruker... 7 Synkroniser brukerinformasjon med eksternt brukerregister... 8 Sperr bruker... 9 Slett avvik Se på andres avvik Se over og endre på innstillinger Statistikk Standardrapport Egendefinerte statistikk-kriterier Statistikk som er ikke støttet før versjon

2 Tildel utildelte avvik For å vise utildelte avvik i systemet velg 'Utildelte' fra menyen. Du vil få opp en side som ser omtrent slik ut: Du kan se på og slette avvik ved hjelp av linkene for hvert enkelt avvik. For å tildele avviksbehandler til et eller flerer avvik, marker avvikene du ønsker å tildele. Trykk deretter på «Finn avviksbehandler». Du vil da få opp en søkeboks for å finne avviksbehandlere (se også Søk etter bruker). Når du har søkt frem avviksbehandlere vil du få et skjermbilde som ser omtrent slik ut: Du kan velge å bare tildele avvikene du har valgt til en behandler, eller å tildele dem og sette denne behandleren som foretrukket avviksbehandler for avvik fra de aktuelle innmelderene i fremtiden. Behandlere som står som innmelder for et eller flere av avvikene du har valgt, vil ikke kunne tildeles de markerte avvikene (f.eks. brukeren med epost i eksemplet over.)

3 Tildel forfalte avvik For å vise forfalte avvik i systemet velg 'Forfalte' fra menyen. Du vil få opp en visning for forfalte avvik som er helt lik og fungerer på samme måte som visningen for utildelte avvik, se Tildel utildelte avvik.

4 Søk etter bruker For å søke etter en bruker i systemet velg 'Brukere' fra menyen. Brukersøk utføres ved å skrive inn et søkeord i søkefeltet på siden. Systemet vil søke etter e-post adresser, ansatt ider eller navn som samsvarer med søkeordet. For å vise flere detaljer for en bruker trykk på 'Vis detaljer'.

5 Opprett lokal bruker For å opprette en lokal bruker velg 'Brukere' fra menyen. Gå til siden for å opprette ny bruker ved å trykke på 'Opprett ny bruker'. Fyll inn e-post adressen til den nye brukeren. Om brukeren allerede eksisterer i systemet vil du motta en feilmelding. Om e-post adressen ikke eksisterer i systemet vil du få opp en side hvor ytterligere brukerinformasjon kan fylles inn. Om systemet er satt opp til å bruke et eksternt brukerregister vil denne informasjonen automatisk komme opp i feltene. Fullfør registreringen ved å trykke på 'Lagre ny brukerinformasjon'. Du vil nå bli henvist til en detaljert visning for den nyregistrerte brukeren.

6 Endre lokal bruker For å endre informasjon om en lokal bruker må du først søke opp en bruker som beskrevet i Søk etter bruker og gå inn på den detaljerte visningen for brukeren. Endre informasjon om en lokal bruker ved å oppdatere felter og trykk 'Lagre ny brukerinformasjon'. Du vil få en beskjed 'Ny brukerinformasjon ble lagret' om endringen var vellykket.

7 Endre avviksbehandler for bruker For å endre avviksbehandler for en bruker må du først søke opp en bruker som beskrevet i Søk etter bruker og gå inn på den detaljerte visningen for brukeren. Velg 'Tildel avviksbehandler' og søk opp den ønskede brukeren fra søkefeltet. Trykk 'Sett som avviksbehandler'. Om endringen var vellykket vil du få beskjeden 'Ny avviksbehandler for bruker ble registrert'. E-post adressen til ny avviksbehandler vil bli skrevet ut på siden.

8 Synkroniser brukerinformasjon med eksternt brukerregister Om systemet for din kommune tar i bruk et eksternt brukerregister kan allerede eksisterende brukerkontoer synkroniseres mot data i eksternt register. For å synkronisere brukerinformasjon mot eksternt register må du først søke opp en bruker som beskrevet i Søk etter bruke og gå inn på den detaljerte visningen for brukeren. Trykk på 'Hent inn informasjon bra eksternt brukerregister'. For å godta ny brukerinformasjon trykk på 'Lagre ny brukerinformasjon'. Brukerkontoen vil nå ta utgangspunkt i eksternt register for brukerinformasjon.

9 Sperr bruker For å sperre innlogging for en bruker må du først søke opp en bruker som beskrevet i Søk etter bruke og gå inn på den detaljerte visningen for brukeren. For å sperre en bruker hak av 'Sperret for innlogging' og trykk på 'Lagre ny brukerinformasjon'. Om endringen var vellykket vil du få beskjeden 'Ny brukerinformasjon ble lagret'. Merk at det ikke er mulig å sperre brukerkontoen til brukere med rollen kvalitetsansvarlig. Om dette er ønskelig må brukeren som er kvalitetsansvarlig fjernes fra systemets konfigurasjonsfil.

10 Slett avvik (Funksjonen beskrevet under er kun tilgjengelig for brukere som har rolle som kvalitetsansvarlig). For å slette et avvik fra systemet må du først søke opp en bruker som har en tilknytning til avviket som skal slettes. Søk opp en bruker ved å følge stegene beskrevet i Søk etter bruker og gå inn på den detaljerte visningen for brukeren. Finn avviket du ønsker å slette og trykk på 'Slett avvik' for avviket. For å slette avviket trykk på 'Ok' i vinduet for å bekrefte at du virkelig ønsker å slette avviket. Om operasjonen var vellykket vil du få beskjeden 'Avviket ble slettet fra systemet'.

11 Se på andres avvik (Funksjonen beskrevet under er kun tilgjengelig for brukere som har rolle som kvalitetsansvarlig). For å kunne se detaljert visning av et avvik i systemet må du først søke opp en bruker som har en tilknytning til avviket. Søk opp en bruker ved å følge stegene beskrevet i Søk etter bruker og gå inn på den detaljerte visningen for brukeren. Finn avviket du ønsker å se og trykk på 'Vis avvik' for avviket. Når de ser på andres avvik kan kvalitetsansvarlige også lukke eller slette eventuelle åpne arbeidsoppgaver på avviket. Dette kan være nyttig for å få ferdigbehandlet aviket dersom den eller de som har fått tildelt arbeidsoppgavene ikke lenger er tilgjengelige, for eksempel hvis de har sluttet eller tatt permisjon.

12 Se over og endre på innstillinger (Funksjonen beskrevet under er kun tilgjengelig for brukere som har rolle som kvalitetsansvarlig). Fra og med versjon av avviksløsningen kan noen instillinger redigeres fra inne i applikasjonen. Velg «innstillinger» fra menyen. Du vil få opp en liste over eksisterende innstillinger for systemet. Dersom tilsvarende innstillinger var satt i avvik.properties-filen før oppgradering fra en eldre versjon vil disse importeres. Etter import vil disse instillingene i properties-filen ignoreres, og de må da endres ved hjelp av dette grensesnittet. Følg linken «opprett ny instilling» for å legge til en ny innstilling. Merk at du vil overskrive gamle verdier dersom innstillingen du endrer bare kan ha en verdi. Du kan også slette innstillinger. Noen innstillinger har krav om at det foreligger minst en verdi for disse innstillingene kan du ikke slette den siste. I versjon er følgende instillinger flyttet til/lagt til i det nye instillingsgrensesnittet: Maksimalt totalt antall avvik før advarsel sendes ut For denne innstillingen kan du oppgi et antall. Når det totale antall ubehandlede avvik i systemet når dette antallet, vil en advarsel bli sendt ut på epost til de kvalitetsansvarlige. Denne innstillingen kan ikke ha mer enn en verdi. Maksimalt totalt antall avvik (før advarsel sendes ut) for gitt skjemaid For denne innstillingen kan du oppgi et antall og en skjemaid. Når antall ubehandlede avvik med den oppgitte skjemaid'en i systemet når dette antallet, vil en advarsel bli sendt ut på epost til de kvalitetsansvarlige. Denne innstillingen kan maksimalt ha en verdi per skjemaid. Tidsfrist for behandling av avvik (standardverdi) Ved oppgradering til versjon 2 av avviksløsningen vil en verdi for denne innstillingen importeres fra avvik.properties, eller en standardverdi vil settes. Innstillingen som blir brukt er DueDurationInSeconds For denne innstillingen kan du oppgi et antall sekunder. Sekundene angir hvor lenge avvik kan ligge før de teller som «forfalte». Se også Tidsfrist for behandling av avvik for gitt skjemaid. Denne innstillingen kan maksimalt ha en verdi. Det må alltid være angitt en verdi for denne innstillingen. Tidsfrist for behandling av avvik for gitt skjemaid For denne innstillingen kan du oppgi et antall sekunder og en skjemaid. Sekundene angir hvor lenge avvik med den oppgitte skjemaid'en kan ligge før de teller som «forfalte». Avvik med en spesifikk innstilling for sin skjemaid bruker kun denne verdien, og ikke standardverdien. Denne innstillingen kan maksimalt ha en verdi per skjemaid. Tidspunkt for utsending av epostvarsler (standardverdi) Ved oppgradering til versjon 2 av avviksløsningen vil en verdi for denne innstillingen importeres fra avvik.properties, eller en standardverdi vil settes. Innstillingen som blir brukt er HourOfDaySendingNotifications For denne innstillingen kan du oppgi en time i døgnet (0-23) og en ukedag. Du kan også oppgi «alle dager» i steden for en ukedag. På tidspunktet du angir vil det sendes ut epostvarsler for utgåtte avvik, for mange ubehandlede avvik osv. Se også Tidspunkt for utsending av epostvarsler for gitt skjemaid. Du kan angi så mange verdier du vil for denne innstillingen. Det må alltid være angitt minst en verdi for denne innstillingen. Tidspunkt for utsending av epostvarsler for gitt skjemaid For denne innstillingen kan du oppgi en time i døgnet (0-23) og en ukedag, samt en skjemaid. Du kan også

13 oppgi «alle dager» i steden for en ukedag. På tidspunktet du angir vil det sendes ut epostvarsler for utgåtte avvik, for mange ubehandlede avvik osv, men bare for de avvikene med den angitte skjemaid'en. Avvik med en eller flere spesifikke innstillinger for sin skjemaid bruker kun disse verdiene, og det sendes ikke ut varsler for slike avvik på tidspunktene angitt som «standardverdier» (se Tidspunkt for utsending av epostvarsler (standardverdi).) Du kan angi så mange verdier du vil for denne innstillingen. Maksimalt antall advarsler pga. forfall Ved oppgradering til versjon 2.1 av avviksløsningen vil en verdi for denne innstillingen importeres fra avvik.properties, eller en standardverdi vil settes. Innstillingen som blir brukt er MaxNumberOfDuePeriods For denne innstillingen kan du oppgi et antall. Når antallet epostvarsler sendt ut til avviksbehandler for et forfalt avvik når dette antallet, vil det sendes en epost til kvalitetsansvarlig. Denne innstillingen kan ikke ha mer enn en verdi. Send epost til kvalitetsansvarlig ved opprettelse av utildelte avvik Ved oppgradering til versjon 2.1 av avviksløsningen vil en verdi for denne innstillingen importeres fra avvik.properties, eller en standardverdi vil settes. Innstillingen som blir brukt er NotifyOnUnassigned For denne innstillingen kan du velge «Ja» eller «Nei». Velger du «Ja» sendes det en epost til kvalitetsansvarlig dersom et avvik opprettes uten tilknyttet avviksbehandler. Denne innstillingen kan ikke ha mer enn en verdi.

14 Statistikk Systemet har støtte for å hente ut statistikk fra databasen. Statistikken kan vises i nettleser eller eksporteres til regneark. Det er også mulig å laste ned statistikkdata på et XML-format som kan prosesseres av Kommuneforlagets datavarehusløsning. For å benytte statistikkløsningen, velg 'Statistikk' fra menyen. Oppgi intervallet du ønsker å laste ned statistikk for ved å velge en startdato og en sluttdato. Du kan også oppgi en rapportperiode for utvikling over tid: Om du gjør dette vil du i tillegg til å få beregnet totale verdier for hele perioden din kunne se hvordan de forskjellige dataene utviklet seg over tid. Du må også velge ønsket format for rapporten: Nettside, Excel eller XML. Nettside: Om du velger nettside blir dataene presentert i Avvik-systemets GUI i nettleseren din. Du vil få mulighet til å se grafer. Excel: Excel-eksporten skriver dataene til et excel-regneark, tilrettelagt for videre manuell behandling. XML: Om du velger XML ignoreres de valgene du har gjort bortsett fra rapportperioden (start- og sluttdato): Alle tilgjengelige data for denne perioden blir eksportert. Når du har gjort dette må du gjøre et valg: Du kan enten ta ut standardrapporten eller gjøre et søk ved hjelp av egendefinerte statistikk-kriterier. Dette gir svært forskjellige resultater. Gå til kapittelet for den typen rapport du ønsker for videre instruksjon. Automatisk utvidelse av tidsperiode Dersom du har valgt uker eller måneder som din tidsperiode for under-rapporter, vil programmet utvide rapportperioden slik at det innkluderer hele den første og siste uken eller måneden du valgte. I slike tilfeller vil du få en advarsel om dette på de forskjellige rapportsidene, og overskriftene i rapportene vil gjenspeile den beregnede rapportperioden. For eksempel, dersom du skrev inn datoene og og valgte Måneder som underrapporteringsperiode, vil du få en rapport med overskriften «Statistikkrapport for til » og advarslen: «Obs! Rapportperioden er utvidet fra fordi disse datoene ikke stemmer overens med det valgte tidsintervallet.» Denne typen utvidelse gjøres ikke ved valg av «Dager» som underrapporteringsperiode, eller dersom du ikke ønsker underrapportering (utvikling over tid). Dersom du ønsker å se utvikling over tid for en nøyaktig tidsperiode som ikke matcher reelle uker eller måneder må du benytte «Dager» som underrapporteringsperiode. Systemets begrep om uker og måneder er i henhold til ISO-8601.

15 Standardrapport Når du ber om en standardrapport kommer du til en rapportside med flere overskrifter, data og grafer. Dersom du valgte en periode for underrapporter (data over tid) vil du også få linker til underrapporter med data over tid for hver gruppe med data. Skjermbildet til høyre viser omtrent hvordan standardrapporten ser ut i sin helhet. Oversikt over dataene i hovedrapporten Datagruppe Data Beskrivelse Generert Dato Dato rapporten ble hentet fra systemet. Gjelder for periode Fra Første dato rapporten gjelder for, altså i den beregnede rapportperioden. (Se «automatisk utvidelse av tidsperiode» ovenfor.) Avvik gruppert på status Innmeldte avvik gruppert på innmeldt kritikalitet Lukkinger i perioden der avvik fikk endret kritikalitet Behandlingstid før lukkinger i perioden Innmeldte avvik gruppert på område Innmeldte avvik gruppert på område og avviktype Til Innmeldt Lukket Åpen Forfalt Diverse kritikaliteter Økt kritikalitet Siste dato rapporten gjelder for, altså i den beregnede rapportperioden. (Se «automatisk utvidelse av tidsperiode» ovenfor.) Antall nye avvik registrert i systemet i perioden Antall ganger avvik ble lukket i perioden. Dersom et spesifikt avvik ble lukket flere ganger i perioden (pga gjenåpninger), vil hver lukking telles separat her. Antall avvik som har vært åpne på et eller annet tidspunkt i perioden. Hvert avvik telles bare en gang. Antall avvik som forfalt i løpet av perioden. Dersom et spesifikt avvik forfalt flere ganger i perioden (pga gjenåpninger), vil hvert forfall telles separat her. For hver kritikalitet telles antall avvik som ble innmeldt i perioden. Antall avvik som ble lukket i perioden og fikk en høyere kritikalitet enn den som innmelder hadde valgt. Forskjellige lukkinger av samme avvik telles separat. Senket kritikalitet Antall avvik som ble lukket i perioden og fikk en lavere kritikalitet enn den som innmelder hadde valgt. Forskjellige lukkinger av samme avvik telles separat. Gjennomsnittlig behandlingstid Diverse områder Diverse områder med avviktype Gjennomsnittlig behandlingstid for avvik som ble lukket i perioden. Behandlingstid defineres for første lukking av et avvik som tiden fra innmelding til lukking. For lukkinger etter gjenåpning regnes tiden fra gjenåpning til lukking. Behandlingstiden til hver lukking taes med separat i snittet. Dette betyr at dette tallet kan være misvisende dersom det er vesentlig mange gjenåpninger, og den typiske tiden fra en gjenåpning til lukking er vesentlig forskjellig fra den typiske tiden fra innmelding til første lukking. For hvert område telles antall avvik som ble innmeldt i perioden. For hver kombinasjon av område og avviktype telles antall avvik som ble innmeldt i perioden.

16 Grafer i hovedrapporten Til høyre i hovedrapporten finner du enkle diagrammer for noen av datagruppene i rapporten. Dersom du klikker på disse diagrammene vil du videresendes til det samme diagrammet i større format. Bildet genereres på nytt og tar hensyn til at det er bedre plass i et stort bilde. Det kan være nyttig i tilfeller der det lille diagrammet har for mye data til å vises skikkelig. For eksempel, dersom grafen til høyre vises i standardrapporten, vil du få grafen nedenfor dersom du trykker på den. Underrapporter utvikling over tid Dersom du valgte en underrapporteringsperiode (Dager, Uker eller Måneder) vil det for hver gruppe med data vises en link til «utvikling over tid». Følger du linken så kommer du til en side som viser utvikling over tid for denne gruppen med data. Om du for eksempel følger «Utvikling over tid»-linken for gruppen «Innmeldte avvik gruppert på innmeldt kritikalitet» så vil du få en side der data for hver underperiode oppgis for hver kritikalitet. Utvikling-over-tid-siden lar deg også generere et linjediagram for en eller flere av linjene. Merk at dette diagrammet i utgangspunktet presenteres i rimelig stort format, og funksjonen fra hovedrapporten med klikkbare grafer (for større versjon) er derfor ikke implementert her. Egendefinerte statistikk-kriterier Når du trykker på knappen «Velg egne kriterier» i rapportdefinisjonsgrensesnittet sier du at du ønsker en svært spesialisert rapport. En slik rapport vil alltid inneholde kun en rapportlinje som kombinerer alle dine valgte kriterier. Denne linjen kan være et enkelt tall, eller en serie av tall som viser utvikling over tid.

17 Egendefinerte kriterier En egendefinert rapport teller antall avvik som oppfyller samtlige kriterier du har oppgitt. For eksempel, dersom du velger «innmeldte», «lukkede», «alvorlig kritikalitet» og to forskjellige områder, vil rapporten inneholde antall avvik som både ble innmeldt og lukket i perioden og som hadde alvorlig innmeldt kritikalitet og som tilhørte begge områdene du valgte. Du må derfor være forsiktig med ikke å velge for mange kriterier: Ved å velge to kriterier av samme type får du ikke avvik som er med i kun et kriterie, du får kun de avvikene som oppfyller begge. Ønsker du enteneller-telling må du ta ut to rapporter og legge sammen selv. Hva betyr de forskjellige kriteriene? Tabellen nedenfor gir en oversikt over hva de forskjellige kriteriene betyr. I egendefinerte rapporter blir hvert enkelt avvik aldri telt mer enn en gang for hver rapportperiode. (Til forskjell fra standardrapporten der avvik i noen tilfeller kan bli talt en gang for hver gang de oppfyller kriteriene.) Merk dog at et avvik kan bli telt i mer enn en underrapportperiode, dersom det oppfyller alle kriteriene i mer enn en slik periode. Et avvik vil ikke bli telt for noen underrapportperiode dersom det ikke oppfyller samtlige kriterier i den perioden selv om det oppfyller samtlige kriterier for hele rapportperioden. Det betyr at summen av tallene for et sett med underperioder kan være et annet tall enn den totale statistikken for samme periode. For å si det på en annen måte: Hvilken underrapporteringsperiode du velger kan sterkt påvirke det totale antallet som telles: Om du tar ut en rapport på antall avvik som både ble innmeldt og lukket, vil du for en total periode på et år få veldig mange avvik. Om du derimot velger underrapportering på nivået «Dager» vil du antagelig få nesten ingen (dersom gjennomsnittlig behandlingstid er på mer enn en dag).

18 Kriteriegruppe Kriterie Beskrivelse Datoer Fra-dato Ønsket start på rapportperioden. Som for standardrapporter. Ønsket filformat Periode for tidsrapporter Til-dato Nettside eller Excel Ingen Dager Uker Måneder Ønsket ende på rapportperioden. Som for standardrapporter. Hvilket filformat du ønsker på rapporten. Kun Nettside og Excel er støttet for egendefinerte rapporter. XML-eksport støttes ikke for denne typen rapport. Data telles opp for hele rapportperioden. Utvikling over tid vises ikke. Merk at til forskjell fra standardrapportering vil du for egendefinerte kriterier ikke få oppgitt telling (summen) for hele perioden Data telles opp for hver enkelt dag i rapportperioden. Rapportperioden utvides til å inneholde hele uker. Data telles opp for hver enkelt uke i den beregnede rapportperioden. Rapportperioden utvides til å inneholde hele måneder. Data telles opp for hver enkelt måned i den beregnede rapportperioden. Status (minst en) Innmeldt Avvik som skal telles må ha blitt innmeldt i (under)perioden. Innmelders kritikalitet Område Avvikstype Lukket Åpen Forfalt Avvik som skal telles må ha blitt lukket i (under)perioden. Avvik som skal telles må ha vært åpne i (under)perioden. Avvik som skal telles må ha forfalt i (under)perioden. Avvik som skal telles må ha hatt den valgte kritikaliteten fra innmelder. (Ikke mulig å velge flere enn en kritikalitet, fordi et avvik ikke kan ha flere enn en innmeldt kritikalitet.) Avvik som skal telles må tilhøre samtlige områder som velges Avvik som skal telles må tilhøre samtlige avvikstyper som velges. Merk at hver avviktype også impliserer et område. Rapporter for egendefinerte kriterier Rapporter fra egendefinerte kriterier presenteres i samme grensesnitt som underrapportene til standardrapporten (rapporter for data over tid). Den samme funksjonaliteten er tilgjengelig. (Merk at det ikke er mulig å generere grafer dersom din egendefinerte rapport kun gir et datapunkt tilbake.)

19 Statistikk som er ikke støttet før versjon Noe statistikk er ikke støttet for ting som skjedde før oppgraderingen til versjon av avviksystemet, siden dataene ikke vil være registrerte. Hvis du trekker ut statistikk for en tidsperiode som ligger før oppgraderingstidspunktet vil du få misledende tall. Dette gjelder for følgende statistikkriterier: Forfalte avvik. Tidspunktet da et avvik ble forfalt ble ikke lagret i systemet før versjon Tall på forfalte avvik før oppgraderingen vil derfor alltid være 0. Gjenåpnede avvik. Dette gjelder tallene på åpne avvik og gjennomsnittlig behandlingstid. Tidspunktet for gjenåpningen ble ikke lagret i systemet før versjon Et avvik som ble gjenåpnet regnes derfor før oppgraderingen som åpen fra innmeldingstidspunktet til siste lukkingen. Mellomtiden da avviket var lukket regnes altså med i behandlingstiden og avviket vil i denne perioden telles som åpen. Innmeldte avvik. Tidspunktet da avvik ble meldt inn må tolkes på forskjellige måter før og etter oppgraderingen til versjon Før: tidspunktet da avviket ble lest inn i avviksystemet Etter: tidspunktet da avvik ble registrert i skjemaløsningen

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

KF Avviksbehandling. KF Avviksbehandling. avvikshåndtering i din organisasjon

KF Avviksbehandling. KF Avviksbehandling. avvikshåndtering i din organisasjon KF Avviksbehandling avvikshåndtering i din organisasjon KF Avviksbehandling KF Avviksbehandling effektiviserer og automatiserer flyten av avviksskjema i kommuner og fylkeskommuner. Elektronisk innmelding

Detaljer

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden Dette dokumentet inneholder 1. Generell informasjon om Portable CV standarden 2. Import av portable CV hvis du har en WebCruiter-ID fra før. 3. Hvordan du kan benytte din WebCruiter CV-profil til å lage

Detaljer

AirDog Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2009

AirDog Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2009 2 1 Forord AirDog er en applikasjon for visning av hundeklubbers hunder ved hjelp av data levert av NKK. Applikasjonen lar deg søke etter hunder på navn og id, se informasjon om hunden, og se rapporter

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS 11.2.0 W i n T i d Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1

Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1 Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1 Versjon 5. mai 2009 Side 1 av 47 Bruksområde for dette dokumentet: - Å hjelpe innbyggere med å registrere

Detaljer

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015.

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Innhold 1. Registrere stevne... 2 Koordinater for skyte-anlegg.... 4 2. Sette opp påmelding på stevne.... 6 Opprette påmelding på 200m.... 10 Sette

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Brukermanual for TrackGrabber

Brukermanual for TrackGrabber Brukermanual for TrackGrabber System for automatisk håndtering av GPS-filer anvendt under søk og redningsoppdrag 1 Installasjon Programmet krever at Java 8 er installert på maskinen. Du kan laste ned Java

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKSJON... 4 2. KALENDER... 5 2.1. VALG PÅ VERKTØYLINJEN...

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data.

Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data. NOBB Kontrakt 7.0 Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data. Søk i avtalelister Alle avtalelister har

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for rapportverktøy. En gjennomgang av funksjonene i rapportverktøyet i bedrekommune.no

Teknisk brukerveiledning for rapportverktøy. En gjennomgang av funksjonene i rapportverktøyet i bedrekommune.no Teknisk brukerveiledning for rapportverktøy En gjennomgang av funksjonene i rapportverktøyet i bedrekommune.no Juli 2013 Innhold 1. Inngang og tilgang... 3 Inngang... 3 Tilgang... 3 2. Utvalg... 4 Velg

Detaljer

Bruksanvisning for Diabetesdagboka

Bruksanvisning for Diabetesdagboka Bruksanvisning for Diabetesdagboka Introduksjon Diabetesdagboka er et selvhjelpsverktøy for deg som har diabetes, utviklet av Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST). Diabetesdagboka gir

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Oppsett «Visma Contacts»

Oppsett «Visma Contacts» Oppsett «Visma Contacts» Kort implementeringsguide for Visma Global Mer info: https://itunes.apple.com/us/app/visma-contacts/id1050106314?mt=8 Merk: Du kan laste ned appen og prøve demoversjonen uten at

Detaljer

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i brukerdokumentasjonen til OneVoice og videreutviklet/tilpasset dette.

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

Bruksanvisning for Testadmin

Bruksanvisning for Testadmin Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/testleder 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2

Detaljer

Brukerveiledning BASIL Rapportportal

Brukerveiledning BASIL Rapportportal Brukerveiledning BASIL Rapportportal Innhold Om Rapportportalen... 3 Hovedmeny... 3 Faste rapporter... 3 Rapportinformasjon... 4 Beskrivelse av rapportmeny... 5 Visning... 5 Legg til utvalg... 6 Enheter:...

Detaljer

Veiledning til rapportering til NPR

Veiledning til rapportering til NPR Veiledning til rapportering til NPR [Oppdatert 2.5.2012 av Daniel Gjestvang] Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Extensor 05 har funksjonalitet for å gjøre rapporteringen.

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Byggherre

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Byggherre ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Byggherre Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor www.vigobedrift.no Det kreves innlogging med IDporten, dvs MinID eller bankid. Velg Bedrift og du kommer til Innlogging: 1 Klikk på Logg

Detaljer

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 2 av 25 Innhold OM MOBIL OMSORG... 3 1.1. PÅLOGGING... 3 AVLOGGING/ LÅS... 4 1.2. BRUKERLISTEN... 5 SØK ETTER BRUKERE... 5 BRUKER DETALJER... 6 KONTAKTPERSONER:... 6

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen Brukerveiledning for student hjemmeeksamen Oppdatert 27. mars 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

esam/byggeweb Rolleveiledning: Utveksler (Bane NOR og eksternt) Byggeweb Prosjekt

esam/byggeweb Rolleveiledning: Utveksler (Bane NOR og eksternt) Byggeweb Prosjekt side 1/10 esam/byggeweb Rolleveiledning: Utveksler (Bane NOR og eksternt) Byggeweb Prosjekt Hvem er «Utveksler»? Rollen «Utveksler» tildeles prosjekterende og medprosjekterende som har behov for å utveksle

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics Side 1 av 17 Payex Logistics Brukermanual Ver. 1.0 31.05.2011 Gruppe 16 Høgskolen i Oslo Side 2 av 17 1 Innledning Denne brukerdokumentasjonen forklarer bruken av logistikksystemet som er laget for PayEx.

Detaljer

Hurtigguide portal for meddommerutvalg. Hurtigguide Portal for meddommerutvalg https://www.meddommerutvalg.no

Hurtigguide portal for meddommerutvalg. Hurtigguide Portal for meddommerutvalg https://www.meddommerutvalg.no Hurtigguide Portal for meddommerutvalg https://www.meddommerutvalg.no 1 Innledning Portal for meddommerutvalg er en portal hvor kommuner og fylkeskommuner (heretter kalt enheter) skal registrere sitt utvalg

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær

Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær 15.06.2016 Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær Har du synspunkter? Vi tar gjerne i mot både ros og ris. Kom gjerne med skriftlige forslag til forbedringer. Har du spørsmål av noen art, ta kontakt

Detaljer

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Denne veiledningen tar deg gjennom stegene for aktivering av SymWriter. Du må oppgi lisensnummeret ditt eller et prøvelisensnummer før du kan kjøre SymWriter.

Detaljer

AP226 Use Case Diagram - SBL

AP226 Use Case Diagram - SBL AP226 Use Case Diagram - SBL Use Case Diagram Figuren under (Figur 1) viser en oversikt over alle use case for Sluttbrukerløsningen i Altinn 2 versjon 1. Den innerste firkanten inneholder alle use case

Detaljer

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon OKTOBER 2012 REV 0.3 Oppsett av SuperService Log på SuperService online: https://login.ifmsystems.com/default.aspx Du må ha en bruker fra SuperService

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom

Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 www.fenistra.no Arbeide med Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom Dokumentkontroll Versjon:

Detaljer

Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs

Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Klikk Kopier kurs og lage en kopi av et kurs

Detaljer

Årsrevisjon Løsningsbeskrivelse

Årsrevisjon Løsningsbeskrivelse Årsrevisjon Løsningsbeskrivelse Fra 1.januar skal årsrevisjon utføres på en ny måte blant annet i Norge. Selve årsrevisjonen skal utføres i perioden 1.januar til og meg 31.januar. Klubben får i denne perioden

Detaljer

Testlederveiledning for Båtførerprøven

Testlederveiledning for Båtførerprøven Testlederveiledning for Båtførerprøven Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/bfp/testleder

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web?

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Riktig nettleser? Husk at det er kun Internet Explorer av nettlesere som kan brukes (ikke for eksempel Opera, Mozilla Firefox, Safari). Riktig brukernavn

Detaljer

Fra. 1. juni 2012 håper vi flest mulig lag benytter seg av den nye løsningen når de skal sette opp påmelding.

Fra. 1. juni 2012 håper vi flest mulig lag benytter seg av den nye løsningen når de skal sette opp påmelding. Brukerveiledning; Versjon 1.0, oppdatert: 24.04.2012. Innhold 1. Registrere stevne... 2 2. Sette opp påmelding på stevne.... 4 Opprette påmelding på 200m.... 8 Sette opp ekstralag... 11 3. Fane 3. mer

Detaljer

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1 hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 04.10.2012.2012 Side 1 Innhold hypernet Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke

Detaljer

Brukerhåndbok CabinWeb Bruker

Brukerhåndbok CabinWeb Bruker Brukerhåndbok CabinWeb Bruker Applikasjon: CabinWeb Laget av: Delfi Data AS (www.delfi.no) Versjon 1.11 Dato 06.11.2006 Historie 1.1 Revisjon utgave 1.11 Lagt til Kartmodul Innledning CabinWeb er et system

Detaljer

hypernet Kommunikasjon

hypernet Kommunikasjon hypernet Kommunikasjon 1 hypernet Kommunikasjon hypernet Kommunikasjon gir brukeren mulighet til å lage og sende SMS- og epostmeldinger til grupper eller enkeltpersoner (elever/lærere/foresatte etc). Kontaktinformasjon

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for rapportverktøy. En gjennomgang av funksjonene i rapportverktøyet i bedrekommune.no

Teknisk brukerveiledning for rapportverktøy. En gjennomgang av funksjonene i rapportverktøyet i bedrekommune.no Teknisk brukerveiledning for rapportverktøy En gjennomgang av funksjonene i rapportverktøyet i bedrekommune.no Revidert oktober 2013 Innhold 1. Inngang og tilgang... 3 Inngang... 3 Tilgang... 3 2. Utvalg...

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

Integrasjon mot Active Directory i EK 2.37

Integrasjon mot Active Directory i EK 2.37 Notat EK har funksjonalitet for å synkronisere brukertabellen sin mot Active Directory eller en annen katalogtjeneste som kan aksesseres via LDAP protokollen. Funksjonaliteten kan brukes til å: - Oppdatere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Maritech Lønn. Bestilling av eskattekort

Brukerdokumentasjon. Maritech Lønn. Bestilling av eskattekort Brukerdokumentasjon Maritech Lønn Bestilling av eskattekort Innholdsfortegnelse Oversikt... 2 Generelt:... 2 Fremgangsmåte:... 3 Oversikt AltInn muliggjør nå bestilling av elektroniske skattekort sin portal.

Detaljer

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 1 Innhold Innledning Pålogging Din oversikt over prøver og eksamener Valg av språk og skriftstørrelse m.m Besvare eksamen med sikker

Detaljer

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0 9.5.0 W i n T i d Nyheter versjon 9.5.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Velkommen som bruker av Visma Severa!

Velkommen som bruker av Visma Severa! Velkommen som bruker av Visma Severa! Innlogging: Når du blir opprettet som bruker med E-post adresse i Visma Severa, får du an mail med påloggingsinformasjon og midlertidig passord: For å logge inn, gå

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 18.11.2015 Versjon 1.1 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Manager. Doro Experience. for Doro PhoneEasy 740. Norsk

Manager. Doro Experience. for Doro PhoneEasy 740. Norsk Doro Experience for Doro PhoneEasy 740 Norsk Manager Innledning Bruk Doro Doro Experience Manager til å installere og administrere applikasjoner på en Doro Experience -enhet hvor som helst i verden via

Detaljer

Molde Seilforening. Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside. Versjon 1.2 10.08.11 GIR

Molde Seilforening. Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside. Versjon 1.2 10.08.11 GIR Molde Seilforening Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside Versjon 1.2 10.08.11 GIR Innhold 1. Introduksjon...2 2. Finne frem på hjemmesiden...2 3. Brukere frontend...3 3.1. Skrive

Detaljer

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0 2010 Assessio International AB. All rights reserved 1 1. Logg inn Koble deg opp til Internet Åpne nettleseren din og gå til ServiceFirst på: www.servicef.com.

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 30.06.2010 Skjermbildet Registrer arbeidstid Kalender Ukeperspektiv/Dagsperspektiv Opprette og slette mal Registrere timer Slette timer For å komme til Registrer

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.11 Databaserevisjon 2.9.7 www Oversikt over oppdateringer... 3 1 Andre endringer... 3 2 WMadmin... 3 2.1 Passord... 3 2.2 Kassadagbok... 3 2.3 PKI... 4 3 For de som har

Detaljer

1. E KSEMPLARREGISTRERING...

1. E KSEMPLARREGISTRERING... 1. EKSEMPLARREGISTRERING... 2 1.1. GJENFINNING...3 1.1.1. Direkte søk... 3 1.1.2. Oversikt i katalogisering...3 1.1.3. Fra utlånsmodulen...3 1.1.4. Søk i søkemodulen...4 2. OPPRETTE OG REDIGERE EKSEMPLARER...4

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web.

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Mammut Bokskred Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Page 2 of 18 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Mammut Bokskred 01.02.2014

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Dokumentasjon: Kampanje

Dokumentasjon: Kampanje Dokumentasjon: Kampanje Fil-meny: mulighet til å fjerne gamle kampanjer og valg av innstillinger Du kan minimere kampanjeoversikten etter å ha valgt ønsket kampanje Kampanjer: Oversikt over ulike kampanjer.

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kopavogur Island Tlf. + 354-595 3000 Faks. + 354-595 3001 e-post: vaki@vaki.is Internett:www.vaki.is

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 17.09.13 Skjermbildet Registrer arbeidstider Fargekoder i Kalender Registrere timer Fravær i kolonnen Kort informasjon Feilmeldinger Lagre og slette mal Slette

Detaljer

WinMed3. Release Notes Allmenn Våren 2013. Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1

WinMed3. Release Notes Allmenn Våren 2013. Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1 WinMed3 Release Notes Allmenn Våren 2013 Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 E-resept... 4 eportal... 5 Forbedret registrering og innlogging...

Detaljer

ISY JobTech 7.4.3 Release Notes, 29.1.2014

ISY JobTech 7.4.3 Release Notes, 29.1.2014 ISY JobTech 7.4.3 Release Notes, 29.1.2014 ISY JobTech versjon 7.4.3 er nå tilgjengelig for nedlasting på våre hjemmesider. Den nye versjonen er et resultat av utbedring av identifiserte feilsituasjoner

Detaljer