ENDRINGER I KODER OG KODETEKST FOR NORSK UTGAVE AV ICD-10 FOR 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENDRINGER I KODER OG KODETEKST FOR NORSK UTGAVE AV ICD-10 FOR 2006"

Transkript

1 ENDRINGER I KODER OG KODETEKST FOR NORSK UTGAVE AV ICD-10 FOR 2006 KITH/AOR/ I dette dokumentet beskrives endringer i koderegister (datafil med ICD-10 koder og tekst) for Det utgis ikke ny bokutgave, gjeldende utgave er Endringene blir tatt inn i elektronisk bok og søkeverktøy ICD-10 for 2006 (ferdigstilles før 1. januar 2006). Den viktigste endringen er nye nasjonale koder fastsatt av Sosial- og helsedirektoratet, som er av betydning for DRG/ISF. Nye ICD-10-koder 2006 Nye nasjonale femtegnskoder fastsatt av Sosial- og helsedirektoratet: Z51.13 Kjemoterapi for svulst, kjemoterapeutika Gruppe III Z51.50 Behandling ved palliativt senter Ny gyldig tretegnskode vedtatt av WHO: J09 Influensa som skyldes identifisert fugleinfluensavirus Korrigering av kodetekst/norsk oversettelse for eksisterende ICD-10 koder: I050 Mitralstenose I070 Trikuspidalstenose I071 Trikuspidalinsuffisiens I072 Trikuspidalstenose med insuffisiens N209 Sten i urinveier, uspesifisert lokalisasjon N219 Sten i uspesifisert del av nedre urinveier Z220 Bærer av tyfoidfeber Z221 Bærer av annen smittsom tarmsykdom Z222 Bærer av difteri Z223 Bærer av annen spesifisert bakteriesykdom Z224 Bærer av seksuelt overførbar infeksjon Z225 Bærer av virushepatitt Z226 Bærer av humant T-cellelymfotropt virus, type 1 [HTLV-1] Z228 Bærer av annen spesifisert infeksjonssykdom Z229 Bærer av uspesifisert infeksjonssykdom Z21 Symptomfri bærer av humant immunsviktvirus [hiv] Z513 Blodoverføring uten opplysning om diagnose Z750 Medisinsk omsorg ikke tilgjengelig i hjemmet Z751 Person som venter på omsorg/passende tilbud annet sted

2 Nye fire- og femtegnskoder for psykiatri F0000 Alzheimer-demens med tidlig debut uten tilleggssymptomer F0001 Alzheimer-demens med tidlig debut, mest vrangforestillinger F0002 Alzheimer-demens med tidlig debut, mest hallusinasjoner F0003 Alzheimer-demens, tidlig debut, mest depressive symptomer F0004 Alzheimer-demens, tidlig debut med andre blandede symptomer F0010 Alzheimer-demens med sen debut uten tilleggssymptomer F0011 Alzheimer-demens med sen debut mest vrangforestillinger F0012 Alzheimer-demens med sen debut mest hallusinasjoner F0013 Alzheimer-demens med sen debut, mest depressive symptomer F0014 Alzheimer-demens med sen debut, andre blandede symptomer F0020 Atypisk eller blandet Alzheimer-demens uten tilleggssympt F0021 Atypisk eller blandet Alzheimer-demens, mest vrangforestill F0022 Atypisk eller blandet Alzheimer-demens, mest hallusinasjoner F0023 Atypisk eller blandet Alzheimer-demens, mest depressive symp F0024 Atypisk eller blandet Alzheimer-demens, andre blandede sympt F0090 Uspesifisert Alzheimer-demens uten tilleggssymptomer F0091 Uspesifisert Alzheimer-demens, mest vrangforestillinger F0092 Uspesifisert Alzheimer-demens, mest hallusinasjoner F0093 Uspesifisert Alzheimer-demens, mest depressive symptomer F0094 Uspesifisert Alzheimer-demens med andre blandede symptomer F0100 Vaskulær demens med akutt debut uten tilleggssymptomer F0101 Vaskulær demens med akutt debut, mest vrangforestillinger F0102 Vaskulær demens med akutt debut, mest hallusinasjoner F0103 Vaskulær demens med akutt debut, mest depressive symptomer F0104 Vaskulær demens med akutt debut med andre blandede symptomer F0110 Multiinfarktdemens uten tilleggssymptomer F0111 Multiinfarktdemens, hovesakelig med vrangforestillinger F0112 Multiinfarktdemens, hovesakelig med hallusinasjoner F0113 Multiinfarktdemens, med depressive symptomer F0114 Multiinfarktdemens med andre blandede symptomer F0120 Subkortikal vaskulær demens uten tilleggssymptomer F0121 Subkortikal vaskulær demens, mest vrangforestillinger F0122 Subkortikal vaskulær demens, mest hallusinasjoner F0123 Subkortikal vaskulær demens, mest depressive symptomer F0124 Subkortikal vaskulær demens med andre blandede symptomer F0130 Blandet vaskulær demens uten tilleggssymptomer F0131 Blandet vaskulær demens, mest vrangforestillinger F0132 Blandet vaskulær demens, med hallusinasjoner

3 F0133 Blandet vaskulær demens, hovedsakelig depressive symptomer F0134 Blandet vaskulær demens med andre blandede symptomer F0180 Annen spesifisert vaskulær demens uten tilleggssymptomer F0181 Annen spesifisert vaskulær demens, mest vrangforestillinger F0182 Annen spesifisert vaskulær demens, mest hallusinasjoner F0183 Annen spesifisert vaskulær demens, mest depressive symptomer F0184 Annen spesifisert vaskulær demens, andre blandede symptomer F0190 Uspesifisert vaskulær demens uten tilleggssymptomer F0191 Uspesifisert vaskulær demens, mest vrangforestillinger F0192 Uspesifisert vaskulær demens, mest hallusinasjoner F0193 Uspesifisert vaskulær demens, mest depressive symptomer F0194 Uspesifisert vaskulær demens med andre blandede symptomer F0200 Demens ved Picks sykdom uten tilleggssymptomer F0201 Pick-demens med hovedsakelig vrangforestillinger F0202 Pick-demens med hovedsakelig hallusinasjoner F0203 Pick-demens med hovedsakelig depressive symptomer F0204 Demens ved Picks sykdom med andre blandede symptomer F0210 Demens ved Creutzfeldt-Jakobs sykdom uten tilleggssymptomer F0211 Creutzfeldt-Jakob-demens, mest vrangforestillinger F0212 Creutzfeldt-Jakob-demens, mest hallusinasjoner F0213 Creutzfeldt-Jakob-demens, mest depressive symptomer F0214 Creutzfeldt-Jakob-demens med andre blandede symptomer F0220 Demens ved Huntingtons sykdom uten tilleggssymptomer F0221 Demens ved Huntingtons sykdom, mest vrangforestillinger F0222 Demens ved Huntingtons sykdom, mest hallusinasjoner F0223 Demens ved Huntingtons sykdom, mest depressive symptomer F0224 Demens ved Huntingtons sykdom med andre blandede symptomer F0230 Demens ved Parkinsons sykdom uten tilleggssymptomer F0231 Demens ved Parkinsons sykdom, mest vrangforestillinger F0232 Demens ved Parkinsons sykdom, mest hallusinasjoner F0233 Demens ved Parkinsons sykdom, mest depressive symptomer F0234 Demens ved Parkinsons sykdom med andre blandede symptomer F0240 Demens ved hiv-sykdom uten tilleggssymptomer F0241 Demens ved hiv-sykdom, med vrangforestillinger F0242 Demens ved hiv-sykdom, med hallusinasjoner F0243 Demens ved hiv-sykdom, med depressive symptomer F0244 Demens ved hiv-sykdom med andre blandede symptomer F0280 Demens ved andre klassifiserte sykdommer uten tilleggssympt F0281 Demens ved andre klassifiserte sykdommer, mest vrangforestil F0282 Demens ved andre klassifiserte sykdommer, mest hallusinasjo

4 F0283 Demens ved andre klassifiserte sykdommer, mest depressiv F0284 Demens ved andre klassifiserte sykdommer, blandede symptomer F0500 Delirium uten demens, uten tilleggssymptomer F0501 Delirium uten demens, med vrangforestillinger F0502 Delirium uten demens, med hallusinasjoner F0503 Delirium uten demens, med depressive symptomer F0504 Delirium uten demens, med andre blandede symptomer F0510 Delirium i forbindelse med demens, uten tilleggssymptomer F0511 Delirium med demens, med vrangforestillinger F0512 Delirium med demens, med hallusinasjoner F0513 Delirium med demens, med depressive symptomer F0514 Delirium i forbindelse med demens, andre blandede symptomer F0580 Annet spesifisert delirium uten tilleggssymptomer F0581 Annet delirium, med vrangforestillinger F0582 Annet delirium, med hallusinasjoner F0583 Annet deliriummed depressive F0584 Annet spesifisert delirium med andre blandede symptomer F0590 Uspesifisert delirium uten tilleggssymptomer F0591 Uspesifisert delirium, med vrangforestillinger F0592 Uspesifisert delirium, med hallusinasjoner F0593 Uspesifisert delirium, med depressive symptomer F0594 Uspesifisert delirium med andre blandede symptomer F0600 Organisk hallusinose uten tilleggssymptomer F0601 Organisk hallusinose, med vrangforestillinger F0603 Organisk hallusinose, med depressive symptomer F0604 Organisk hallusinose med andre blandede symptomer F0610 Organisk kataton lidelse uten tilleggssymptomer F0611 Organisk kataton lidelse, mest vrangforestillinger F0612 Organisk kataton lidelse, med hallusinasjoner F0613 Organisk kataton lidelse, med depressive sympt F0614 Organisk kataton lidelse med andre blandede symptomer F0620 Organisk paranoid lidelse uten tilleggssymptomer F0621 Organisk paranoid lidelse, med vrangforestillinger F0622 Organisk paranoid lidelse, med hallusinasjoner F0623 Organisk paranoid lidelse, med depressive symptomer F0624 Organisk paranoid lidelse med andre blandede symptomer F0630 Organisk manisk lidelse F0631 Organisk bipolar lidelse F0632 Organisk depressiv lidelse F0633 Organisk blandet affektiv lidelse

5 F0640 Organisk angstlidelse uten tilleggssymptomer F0641 Organisk angstlidelse med vrangforestillinger F0642 Organisk angstlidelse med hallusinasjoner F0643 Organisk angstlidelse hovedsakelig med depressive symptomer F0644 Organisk angstlidelse med andre blandede symptomer F0650 Organisk dissosiativ lidelse uten tilleggssymptomer F0651 Organisk dissosiativ lidelse med vrangforestillinger F0652 Organisk dissosiativ lidelse med hallusinasjoner F0653 Organisk dissosiativ lidelse med depressive symptomer F0654 Organisk dissosiativ lidelse med andre blandede symptomer F0660 Organisk emosjonell labilitet uten tilleggssymptomer F0661 Organisk emosjonell labilitet med vrangforestillinger F0662 Organisk emosjonell labilitet med hallusinasjoner F0663 Organisk emosjonell labilitet med depressive symptomer F0664 Organisk emosjonell labilitet med andre blandede symptomer F0670 Lett organisk kognitiv lidelse uten tilleggssymptomer F0671 Lett organisk kognitiv lidelse med vrangforestillinger F0672 Lett organisk kognitiv lidelse med hallusinasjoner F0673 Lett organisk kognitiv lidelse med depressive symptomer F0674 Lett organisk kognitiv lidelse med andre blandede symptomer F0680 Andre organiske psykiske lidelser uten tilleggssymptomer F0681 Andre organiske psykiske lidelser med vrangforestillinger F0682 Andre organiske psykiske lidelser med hallusinasjoner F0683 Andre organiske psykiske lidelser med depressive symptomer F0684 Andre organiske psykiske lidelser med blandede symptomer F0690 Uspesifisert organisk psykisk lidelse uten tilleggssymptomer F0691 Uspesifisert organisk psykisk lidelse med vrangforestill F0692 Uspesifisert organisk psykisk lidelse med hallusinasjoner F0693 Uspesifisert organisk psykisk lidelse med depressive symptom F0694 Uspesifisert organisk psykisk lidelse med blandede symptomer F0700 Organisk personlighetsforstyrrelse uten tilleggssymptomer F0701 Organisk personlighetsforstyrrelse med vrangforestillinger F0702 Organisk personlighetsforstyrrelse med hallusinasjoner F0703 Organisk personlighetsforstyrrelse med depressive symptomer F0704 Organisk personlighetsforstyrrelse, andre blandede symptomer F0710 Postencefalittisk syndrom uten tilleggssymptomer F0711 Postencefalittisk syndrom med vrangforestillinger F0712 Postencefalittisk syndrom med hallusinasjoner F0713 Postencefalittisk syndrom med depressive symptomer F0714 Postencefalittisk syndrom med andre blandede symptomer

6 F0720 Posttraumatisk hjernesyndrom uten tilleggssymptomer F0721 Posttraumatisk hjernesyndrom med vrangforestillinger F0722 Posttraumatisk hjernesyndrom med hallusinasjoner F0723 Posttraumatisk hjernesyndrom med depressive symptomer F0724 Posttraumatisk hjernesyndrom med andre blandede symptomer F0780 Andre organiske personlighets/atferdsforst uten tilleggssymp F0781 Andre organiske personlighets/atferdsforst med vrangforestil F0782 Andre organiske personlighets/atferdsforst med hallusinasjo F0783 Andre organiske personlighets/atferdsforst med depress sympt F0784 Andre organiske personlighets/atferdsforst med blandede symp F0790 Uspes organisk personlighets/atferdsforst uten tilleggssympt F0791 Uspes organisk personlighets/atferdsforst med vrangforestill F0792 Uspes organisk personlighets/atferdsforst med hallusinasjone F0793 Uspes organisk personlighets/atferdsforst med depress sympt F0794 Uspes organisk personlighets/atferdsforst med blandede sympt F1000 Akutt alkoholintoksikasjon, ukomplisert F1001 Akutt alkoholintoksikasjon med fysisk skade F1002 Akutt alkoholintoksikasjon med andre medisinske komplik F1003 Akutt alkoholintoksikasjon med delirium F1004 Akutt alkoholintoksikasjon med persepsjonsforstyrrelser F1005 Akutt alkoholintoksikasjon med koma F1006 Akutt alkoholintoksikasjon med kramper F1007 Patologisk rus F1020 Alkoholavhengighetssyndrom, for tiden abstinent F1021 Alkoholavhengighetssyndrom, nå abstinent i beskyttet miljø F1022 Alkoholavhengighetssyndrom under vedlikeholdsbehandling F1023 Alkoholavhengighet, abstinent med aversiv/blokkerende medik F1024 Alkoholavhengighetssyndrom, for tiden aktiv avhengighet F1025 Alkoholavhengighetssyndrom, vedvarende bruk F1026 Alkoholavhengighetssyndrom, episodisk bruk (dipsomani) F1030 Alkoholabstinenstilstand, ukomplisert F1031 Alkoholabstinenstilstand, med kramper F1040 Alkoholabstinenstilstand med delirium uten kramper F1041 Alkoholabstinenstilstand med delirium og kramper F1050 Schizofreniform psykose som skyldes bruk av alkohol F1051 Alkoholbetinget psykose med vrangforestillinger F1052 Alkoholbetinget psykose med hallusinasjoner F1053 I hovedsak polymorf alkoholbetinget psykose F1054 Alkoholbetinget psykose med depressive symptomer F1055 Alkoholbetinget psykose med maniske symptomer

7 F1056 Blandet psykotisk lidelse som skyldes bruk av alkohol F1070 Flashbacks som skyldes bruk av alkohol F1071 Alkoholbetinget personlighets- eller atferdsforstyrrelse F1072 Residual affektiv lidelse som skyldes bruk av alkohol F1073 Demens som skyldes bruk av alkohol F1074 Annen alkoholbetinget vedvarende kognitiv forstyrrelse F1075 Sent innsettende alkoholbetinget psykotisk lidelse F1100 Akutt opiatintoksikasjon, ukomplisert F1101 Akutt opiatintoksikasjon med traume eller annen fysisk skade F1102 Akutt opiatintoksikasjon med andre medisinske komplikasjoner F1103 Akutt opiatintoksikasjon med delirium F1104 Akutt opiatintoksikasjon med persepsjonsforstyrrelser F1105 Akutt opiatintoksikasjon med koma F1106 Akutt opiatintoksikasjon med kramper F1120 Opiatavhengighetssyndrom, for tiden abstinent F1121 Opiatavhengighetssyndrom, nå abstinent i beskyttet miljø F1122 Opiatavhengighetssyndrom under vedlikeholdsbehandling F1123 Opiatavhengighet, abstinent med aversiv/blokkerende medikasj F1124 Opiatavhengighetssyndrom, for tiden aktiv avhengighet F1125 Opiatavhengighetssyndrom, vedvarende bruk F1126 Opiatavhengighetssyndrom, episodisk bruk F1130 Opiatabstinenstilstand, ukomplisert F1131 Opiatabstinenstilstand med kramper F1140 Opiatabstinenstilstand med delirium uten kramper F1141 Opiatabstinenstilstand med delirium med kramper F1150 Schizofreniform psykose som skyldes bruk av opiater F1151 Opiatbetinget psykose, i hovedsak med vrangforestillinger F1152 Opiatbetinget psykose, i hovedsak med hallusinasjoner F1153 I hovedsak polymorf opiatbetinget psykose F1154 Opiatbetinget psykose, i hovedsak med depressive symptomer F1155 Opiatbetinget psykose, i hovedsak med maniske symptomer F1156 Blandet psykotisk lidelse som skyldes bruk av opiater F1170 Flashbacks som skyldes bruk av opiater F1171 Opiatbetinget personlighets- eller atferdsforstyrrelse F1172 Residual affektiv lidelse som skyldes bruk av opiater F1173 Demens som skyldes bruk av opiater F1174 Annen opiatbetinget vedvarende kognitiv forstyrrelse F1175 Sent innsettende opiatbetinget psykotisk lidelse F1200 Akutt cannabinoidintoksikasjon, ukomplisert F1201 Akutt cannabinoidintoksikasjon med fysisk skade

8 F1202 Akutt cannabinoidintoksikasjon med andre medisinske komplik F1203 Akutt cannabinoidintoksikasjon med delirium F1204 Akutt cannabinoidintoksikasjon med persepsjonsforstyrrelser F1205 Akutt cannabinoidintoksikasjon med koma F1206 Akutt cannabinoidintoksikasjon med kramper F1220 Cannabinoidavhengighetssyndrom, for tiden abstinent F1221 Cannabinoidavhengighetssyndr, nå abstinent i beskyttet miljø F1222 Cannabinoidavhengighetssyndrom under vedlikeholdsbehandling F1223 Cannabinoidavhengig, abstinent med aversiv/blokkerende medik F1224 Cannabinoidavhengighetssyndrom, for tiden aktiv avhengighet F1225 Cannabinoidavhengighetssyndrom, vedvarende bruk F1226 Cannabinoidavhengighetssyndrom, episodisk bruk F1230 Cannabinoidabstinenstilstand, ukomplisert F1231 Cannabinoidabstinenstilstand med kramper F1240 Cannabinoidabstinenstilstand med delirium uten kramper F1241 Cannabinoidabstinenstilstand med delirium og kramper F1250 Schizofreniform psykose som skyldes bruk av cannabinoider F1251 Cannabinoidbetinget psykose, i hovedsak vrangforestillinger F1252 Cannabinoidbetinget psykose, i hovedsak hallusinasjoner F1253 I hovedsak polymorf cannabinoidbetinget psykotisk lidelse F1254 Cannabinoidbetinget psykose, i hovedsak depressive symptomer F1255 Cannabinoidbetinget psykose, i hovedsak maniske symptomer F1256 Blandet psykotisk lidelse som skyldes bruk av cannabinoider F1270 Flashbacks som skyldes bruk av cannabinoider F1271 Cannabinoidbetinget personlighets- eller atferdsforstyrrelse F1272 Residual affektiv lidelse som skyldes bruk av cannabinoider F1273 Demens som skyldes bruk av cannabinoider F1274 Annen cannabinoidbetinget vedvarende kognitiv forstyrrelse F1275 Sent innsettende cannabinoidbetinget psykotisk lidelse F1300 Akutt intoksikasjon med sedativa og hypnotika, ukomplisert F1301 Akutt intoksikasjon med sedativa/hypnotika med fysisk skade F1302 Akutt intoks, sedativa/hypnotika, andre medisinske komplik F1303 Akutt intoksikasjon med sedativa og hypnotika med delirium F1304 Akutt intoks med sedativa/hypnotika med persepsjonsforstyrr F1305 Akutt intoksikasjon med sedativa og hypnotika med koma F1306 Akutt intoksikasjon med sedativa og hypnotika med kramper F1320 Avhengighetssyndrom sedativa/hypnotika, for tiden abstinent F1321 Avhengighet sedativa/hypnotika, abstinent i beskyttet miljø F1322 Avhengighetssyndrom sedativa/hypnotika, vedlikeholdsbehandl F1323 Avhengighet sedativa/hypnotika, abstinent, avers/blokk medik

9 F1324 Avhengighetssyndrom, sedativa/hypnotika, aktiv avhengighet F1325 Avhengighetssyndrom, sedativa og hypnotika, vedvarende bruk F1326 Avhengighetssyndrom, sedativa og hypnotika, episodisk bruk F1330 Abstinenstilstand, sedativa og hypnotika, ukomplisert F1331 Abstinenstilstand, sedativa og hypnotika med kramper F1340 Abstinenstilstand, sedativa/hypnotika, delirium uten kramper F1341 Abstinenstilstand, sedativa/hypnotika, delirium og kramper F1350 Schizofreniform psykose som skyldes sedativa og hypnotika F1351 Psykose pga sedativa og hypnotika, med vrangforestillinger F1352 Psykose pga sedativa og hypnotika, med hallusinasjoner F1353 I hovedsak polymorf psykose pga sedativa og hypnotika F1354 Psykose pga sedativa/hypnotika, mest depressive symptomer F1355 Psykose pga sedativa/hypnotika, mest maniske symptomer F1356 Blandet psykotisk lidelse som skyldes sedativa og hypnotika F1370 Flashbacks som skyldes bruk av sedativa og hypnotika F1371 Personlighets/atferdsforstyrrelse pga sedativa/hypnotik F1372 Residual affektiv lidelse pga bruk av sedativa og hypnotika F1373 Demens som skyldes bruk av sedativa og hypnotika F1374 Annen vedvarende kognitiv forstyrr pga sedativa/hypnotika F1375 Sent innsettende psykotisk lidelse pga sedativa og hypnotika F1400 Akutt kokainintoksikasjon, ukomplisert F1401 Akutt kokainintoksikasjon med fysisk skade F1402 Akutt kokainintoksikasjon med andre medisinske komplikasj F1403 Akutt kokainintoksikasjon med delirium F1404 Akutt kokainintoksikasjon med persepsjonsforstyrrelser F1405 Akutt kokainintoksikasjon med koma F1406 Akutt kokainintoksikasjon med kramper F1420 Kokainavhengighetssyndrom, for tiden abstinent F1421 Kokainavhengighetssyndrom, nå abstinent i beskyttet miljø F1422 Kokainavhengighetssyndrom under vedlikeholdsbehandling F1423 Kokainavhengighet, abstinent med aversiv/blokker medikasjon F1424 Kokainavhengighetssyndrom, for tiden aktiv avhengighet F1425 Kokainavhengighetssyndrom, vedvarende bruk F1426 Kokainavhengighetssyndrom, episodisk bruk F1430 Kokainabstinenstilstand, ukomplisert F1431 Kokainabstinenstilstand med kramper F1440 Kokainabstinenstilstand med delirium uten kramper F1441 Kokainabstinenstilstand med delirium og kramper F1450 Schizofreniform psykose som skyldes bruk av kokain F1451 Psykose som skyldes bruk av kokain, mest vrangforestillinger

10 F1452 Psykose som skyldes bruk av kokain, mest hallusinasjoner F1453 I hovedsak polymorf psykose som skyldes bruk av kokain F1454 Psykose som skyldes bruk av kokain, mest depressive symptom F1455 Psykose som skyldes bruk av kokain, mest maniske symptomer F1456 Blandet psykotisk lidelse som skyldes bruk av kokain F1470 Flashbacks som skyldes bruk av kokain F1471 Personlighets- eller atferdsforstyrrelse pga bruk av kokain F1472 Residual affektiv lidelse som skyldes bruk av kokain F1473 Demens som skyldes bruk av kokain F1474 Annen vedvarende kognitiv forstyrrelse pga bruk av kokain F1475 Sent innsettende psykotisk lidelse pga bruk av kokain F1500 Akutt intoksikasjon andre stimulanter, ukomplisert F1501 Akutt intoksikasjon andre stimulanter, med fysisk skade F1502 Akutt intoks, andre stimulanter, andre medisinske komplik F1503 Akutt intoksikasjon med andre stimulanter, med delirium F1504 Akutt intoksikasjon, andre stimulanter, persepsjonsforstyrr F1505 Akutt intoksikasjon med andre stimulanter, med koma F1506 Akutt intoksikasjon med andre stimulanter, med kramper F1520 Avhengighetssyndrom, andre stimulanter, for tiden abstinent F1521 Avhengighet andre stimulanter, abstinent i beskyttet miljø F1522 Avhengighet andre stimulanter, under vedlikeholdsbehandling F1523 Avhengighet andre stimulanter, abstinent, avers/blokk medik F1524 Avhengighetssyndrom, andre stimulanter, nå aktiv avhengighet F1525 Avhengighetssyndrom pga andre stimulanter, vedvarende bruk F1526 Avhengighetssyndrom pga andre stimulanter, episodisk bruk F1530 Abstinenstilstand pga andre stimulanter, ukomplisert F1531 Abstinenstilstand pga andre stimulanter, med kramper F1540 Abstinens pga andre stimulanter, med delirium uten kramper F1541 Abstinens pga andre stimulanter, med delirium og kramper F1550 Schizofreni-lignende psykose som skyldes andre stimulanter F1551 Psykose pga andre stimulanter, i hovedsak vrangforestillinger F1552 Psykose pga andre stimulanter, i hovedsak hallusinasjoner F1553 I hovedsak polymorf psykotisk lidelse pga andre stimulanter F1554 Psykose pga andre stimulanter, mest depressive symptomer F1555 Psykose pga andre stimulanter, i hovedsak maniske symptomer F1556 Blandet psykose som skyldes bruk av andre stimulanter F1570 Flashbacks som skyldes bruk av andre stimulanter F1571 Personlighets/atferdsforstyrrelse pga andre stimulanter F1572 Residual affektiv lidelse pga bruk av andre stimulanter F1573 Demens som skyldes bruk av andre stimulanter

11 F1574 Annen vedvarende kognitiv forstyrrelse pga andre stimulanter F1575 Sent innsettende psykotisk lidelse pga andre stimulanter F1600 Akutt hallusinogenintoksikasjon, ukomplisert F1601 Akutt hallusinogenintoksikasjon med fysisk skade F1602 Akutt hallusinogenintoksikasjon med andre medisinske komplik F1603 Akutt hallusinogenintoksikasjon med delirium F1604 Akutt hallusinogenintoksikasjon med persepsjonsforstyrrelser F1605 Akutt hallusinogenintoksikasjon med koma F1606 Akutt hallusinogenintoksikasjon med kramper F1620 Hallusinogenavhengighetssyndrom, for tiden abstinent F1621 Hallusinogenavhengighetssyndr, abstinent i beskyttet miljø F1622 Hallusinogenavhengighetssyndrom under vedlikeholdsbehandling F1623 Hallusinogenavhengighet, abstinent med avers/blokk medikasj F1624 Hallusinogenavhengighetssyndrom, for tiden aktiv avhengighet F1625 Hallusinogenavhengighetssyndrom, vedvarende bruk F1626 Hallusinogenavhengighetssyndrom, episodisk bruk F1630 Hallusinogenabstinenstilstand, ukomplisert F1631 Hallusinogenabstinenstilstand med kramper F1640 Hallusinogenabstinenstilstand med delirium uten kramper F1641 Hallusinogenabstinenstilstand med delirium og kramper F1650 Schizofreniform psykose som skyldes bruk av hallusinogener F1651 Psykose pga hallusinogenbruk, i hovedsak vrangforestillinger F1652 Psykose pga hallusinogenbruk, i hovedsak hallusinasjoner F1653 I hovedsak polymorf psykotisk lidelse pga hallusinogenbruk F1654 Psykose som skyldes hallusinogenbruk, mest depressive sympt F1655 Psykose som skyldes hallusinogenbruk, mest maniske symptomer F1656 Blandet psykotisk lidelse som skyldes bruk av hallusinogener F1670 Flashbacks som skyldes bruk av hallusinogener F1671 Personlighets/atferdsforstyrrelse pga hallusinogenbruk F1672 Residual affektiv lidelse som skyldes bruk av hallusinogener F1673 Demens som skyldes bruk av hallusinogener F1674 Annen vedvarende kognitiv forstyrrelse pga hallusinogenbruk F1675 Sent innsettende psykotisk lidelse pga hallusinogenbruk F1700 Akutt tobakksintoksikasjon, ukomplisert F1701 Akutt tobakksintoksikasjon med fysisk skade F1702 Akutt tobakksintoksikasjon med andre medisinske komplikasj F1703 Akutt tobakksintoksikasjon med delirium F1704 Akutt tobakksintoksikasjon med persepsjonsforstyrrelser F1705 Akutt tobakksintoksikasjon med koma F1706 Akutt tobakksintoksikasjon med kramper

12 F1720 Tobakksavhengighetssyndrom, for tiden abstinent F1721 Tobakksavhengighetssyndrom, nå abstinent i beskyttet miljø F1722 Tobakksavhengighetssyndrom under vedlikeholdsbehandling F1723 Tobakksavhengighetssyndrom, abstinent med avers/blokk medik F1724 Tobakksavhengighetssyndrom, for tiden aktiv avhengighet F1725 Tobakksavhengighetssyndrom, vedvarende bruk F1726 Tobakksavhengighetssyndrom, episodisk bruk F1730 Tobakksabstinenstilstand, ukomplisert F1731 Tobakksabstinenstilstand med kramper F1740 Tobakksabstinenstilstand med delirium uten kramper F1741 Tobakksabstinenstilstand med delirium og kramper F1750 Schizofreniform psykose som skyldes bruk av tobakk F1751 Psykotisk lidelse pga tobakksbruk, mest vrangforestillinger F1752 Psykotisk lidelse pga tobakksbruk, mest vrangforestillinger F1753 I hovedsak polymorf psykotisk lidelse pga bruk av tobakk F1754 Psykotisk lidelse pga tobakksbruk, mest depressive symptomer F1755 Psykotisk lidelse pga tobakksbruk, mest maniske symptomer F1756 Blandet psykotisk lidelse som skyldes bruk av tobakk F1770 Flashbacks som skyldes bruk av tobakk F1771 Personlighets- eller atferdsforstyrrelse pga tobakksbruk F1772 Residual affektiv lidelse som skyldes bruk av tobakk F1773 Demens som skyldes bruk av tobakk F1774 Annen vedvarende kognitiv forstyrrelse pga bruk av tobakk F1775 Sent innsettende psykotisk lidelse pga bruk av tobakk F1800 Akutt intoksikasjon med flyktige løsemidler, ukomplisert F1801 Akutt intoksikasjon med flyktige løsemidler med fysisk skade F1802 Akutt intoks, flyktige løsemidler, andre medisinske komplik F1803 Akutt intoksikasjon med flyktige løsemidler med delirium F1804 Akutt intoks med flyktige løsemidler, persepsjonsforstyrr F1805 Akutt intoksikasjon med flyktige løsemidler med koma F1806 Akutt intoksikasjon med flyktige løsemidler med kramper F1820 Avhengighetssyndrom pga flyktige løsemidler, nå abstinent F1821 Avhengighet, flykt løsemidler, abstinent i beskyttet miljø F1822 Avhengighetssyndrom, flyktige løsemidler, vedlikeholdsbehand F1823 Avhengighet, flykt løsemidler, abstinent, avers/blokk medik F1824 Avhengighetssyndrom, flyktige løsemidler, aktiv avhengighet F1825 Avhengighetssyndrom, flyktige løsemidler, nå vedvarende bruk F1826 Avhengighetssyndrom pga flyktige løsemidler, episodisk bruk F1830 Abstinenstilstand pga flyktige løsemidler, ukomplisert F1831 Abstinenstilstand pga flyktige løsemidler, med kramper

13 F1840 Abstinenstilst pga flyktige løsemidler, delir uten kramper F1841 Abstinenstilst pga flyktige løsemidler, delirium og kramper F1850 Schizofreniform psykose pga bruk av flyktige løsemidler F1851 Psykose pga flyktige løsemidler, mest vrangforestillinger F1852 Psykose pga flyktige løsemidler, mest hallusinasjoner F1853 I hovedsak polymorf psykose pga bruk av flyktige løsemidler F1854 Psykose pga av flyktige løsemidler, mest depressive symptom F1855 Psykose pga av flyktige løsemidler, mest maniske symptomer F1856 Blandet psykotisk lidelse pga bruk av flyktige løsemidler F1870 Flashbacks som skyldes bruk av flyktige løsemidler F1871 Personlighets/atferdsforstyrrelse pga flyktige løsemidler F1872 Residual affektiv lidelse pga bruk av flyktige løsemidler F1873 Demens som skyldes bruk av flyktige løsemidler F1874 Annen vedvarende kognitiv forstyrr pga flyktige løsemidler F1875 Sent innsettende psykotisk lidelse pga flyktige løsemidler F1900 Akutt intoksikasjon med flere stoffer, ukomplisert F1901 Akutt intoksikasjon med flere stoffer med fysisk skade F1902 Akutt intoks, flere stoffer med andre medisinske komplikasj F1903 Akutt intoksikasjon med flere stoffer med delirium F1904 Akutt intoks med flere stoffer med persepsjonsforstyrrelser F1905 Akutt intoksikasjon med flere stoffer med koma F1906 Akutt intoksikasjon med flere stoffer med kramper F1920 Avhengighetssyndrom, flere stoffer, for tiden abstinent F1921 Avhengighet, flere stoffer, abstinent i beskyttet miljø F1922 Avhengighetssyndrom, flere stoffer, vedlikeholdsbehandling F1923 Avhengighet, flere stoffer, abstinent, aversiv/blokker medik F1924 Avhengighetssyndrom pga flere stoffer, nå aktiv avhengighet F1925 Avhengighetssyndrom pga flere stoffer, vedvarende bruk F1926 Avhengighetssyndrom pga flere stoffer, episodisk bruk F1930 Abstinenstilstand som skyldes flere stoffer, ukomplisert F1931 Abstinenstilstand som skyldes flere stoffer, med kramper F1940 Abstinenstilstand pga flere stoffer med delir uten kramper F1941 Abstinenstilstand pga flere stoffer med delirium og kramper F1950 Schizofreniform psykose som skyldes bruk av flere stoffer F1951 Psykose pga bruk av flere stoffer, mest vrangforestillinger F1952 Psykose pga bruk av flere stoffer, mest hallusinasjoner F1953 I hovedsak polymorf psykose pga bruk av flere stoffer F1954 Psykose pga bruk av flere stoffer, mest depressive symptomer F1955 Psykose pga bruk av flere stoffer, mest maniske symptomer F1956 Blandet psykotisk lidelse som skyldes bruk av flere stoffer

14 F1970 Flashbacks som skyldes bruk av flere stoffer F1971 Personlighets- eller atferdsforstyrrelse pga flere stoffer F1972 Residual affektiv lidelse som skyldes bruk av flere stoffer F1973 Demens som skyldes bruk av flere stoffer F1974 Annen vedvarende kognitiv forstyrrelse pga flere stoffer F1975 Sent innsettende psykotisk lidelse pga bruk av flere stoffer F2000 Kronisk paranoid schizofreni F2001 Episodisk paranoid schizofreni med progred funksjonssvikt F2002 Episodisk paranoid schizofreni med stabil funksjonssvikt F2003 Episodisk paranoid schizofreni med remisjon F2004 Paranoid schizofreni med inkomplett remisjon F2005 Paranoid schizofreni med komplett remisjon F2008 Paranoid schizofreni med annet forløp F2009 Paranoid schizofreni med usikkert forløp, observasjon <1 år F2010 Kronisk hebefren schizofreni F2011 Episodisk hebefren, schizofreni med progred funksjonssvikt F2012 Episodisk hebefren, schizofreni med stabil funksjonssvikt F2013 Episodisk hebefren, schizofreni med remisjon F2014 Hebefren schizofreni med inkomplett remisjon F2015 Hebefren schizofreni med komplett remisjon F2018 Hebefren schizofreni med annet forløp F2019 Hebefren schizofreni med usikkert forløp, observasjon < 1 år F2020 Kronisk kataton schizofreni F2021 Episodisk kataton schizofreni med progred funksjonssvikt F2022 Episodisk kataton schizofreni med stabil funksjonssvikt F2023 Episodisk kataton schizofreni med remisjon F2024 Kataton schizofreni med inkomplett remisjon F2025 Kataton schizofreni med komplett remisjon F2028 Kataton schizofreni med annet forløp F2029 Kataton schizofreni med usikkert forløp, observasjon < 1 år F2030 Kronisk udifferensiert schizofreni F2031 Episodisk udifferens schizofreni med progred funksjonssvikt F2032 Episodisk udifferens schizofreni med stabil funksjonssvikt F2033 Episodisk udifferensiert schizofreni med remisjon F2034 Udifferensiert schizofreni med inkomplett remisjon F2035 Udifferensiert schizofreni med komplett remisjon F2038 Udifferensiert schizofreni med annet forløp F2039 Udifferens schizofreni, usikkert forløp, observasjon < 1 år F2040 Kronisk post-schizofren depresjon F2041 Episodisk post-schizofren depresjon, progred funksjonssvikt

15 F2042 Episodisk post-schizofren depresjon, stabil funksjonssvikt F2043 Episodisk post-schizofren depresjon med remisjon F2044 Post-schizofren depresjon med inkomplett remisjon F2045 Post-schizofren depresjon med komplett remisjon F2048 Post-schizofren depresjon med annet forløp F2049 Post-schizofren depresjonmed usikkert forløp, observ < 1 år F2050 Kronisk residual schizofreni F2051 Episodisk residual schizofreni med progred funksjonssvikt F2052 Episodisk residual schizofreni med stabil funksjonssvikt F2053 Episodisk residual schizofreni med remisjon F2054 Residual schizofreni med inkomplett remisjon F2055 Residual schizofreni med komplett remisjon F2058 Residual schizofreni med annet forløp F2059 Residual schizofreni med usikkert forløp, observasjon < 1 år F2060 Kronisk enkel schizofreni F2061 Episodisk enkel schizofreni, progredierende funksjonssvikt F2062 Episodisk enkel schizofreni med stabil funksjonssvikt F2063 Episodisk enkel schizofreni med remisjon F2064 Enkel schizofreni med inkomplett remisjon F2065 Enkel schizofreni med komplett remisjon F2068 Enkel schizofreni med annet forløp F2069 Enkel schizofreni med usikkert forløp, observasjon < 1 år F2080 Andre spesifiserte typer kronisk schizofreni F2081 Andre typer episodisk schizofreni med progred funksjonssvikt F2082 Andre typer episodisk schizofreni med stabil funksjonssvikt F2083 Andre spesifiserte typer episodisk schizofreni med remisjon F2084 Andre spesifiserte typer schizofreni med inkomplett remisjon F2085 Andre spesifiserte typer schizofreni med komplett remisjon F2088 Andre spesifiserte typer schizofreni med annet forløp F2089 Andre typer schizofreni med usikkert forløp, observ < 1 år F2090 Kronisk uspesifisert schizofreni F2091 Episodisk uspesif schizofreni, progredierende funksjonssvikt F2092 Episodisk uspesifisert schizofreni med stabil funksjonssvikt F2093 Episodisk uspesifisert schizofreni med remisjon F2094 Uspesifisert schizofreni med inkomplett remisjon F2095 Uspesifisert schizofreni med komplett remisjon F2098 Uspesifisert schizofreni med annet forløp F2099 Uspesifisert schizofreni med usikkert forløp, observ < 1 år F2300 Akutt polymorf psykose uten assosiert akutt påkjenning F2301 Akutt polymorf psykose med assosiert akutt påkjenning

16 F2310 Akutt polymorf schizofreniform psykose uten akutt påkjenning F2311 Akutt polymorf schizofreniform psykose med akutt påkjenning F2320 Akutt schizofrenilignende psykose uten akutt påkjenning F2321 Akutt schizofrenilignende psykose med akutt påkjenning F2330 Akutt paranoid psykose uten akutt påkjenning F2331 Akutt paranoid psykose med akutt påkjenning F2380 Akutt forbigående psykose, annen type uten akutt påkjenning F2381 Akutt forbigående psykose, annen type med akutt påkjenning F2390 Akutt forbigående psykose, uspesif, uten akutt påkjenning F2391 Akutt forbigående psykose, uspesif, med akutt påkjenning F3130 Bipolar affektiv lid, mild/moder depr epis u/ somat syndrom F3131 Bipolar affektiv lid, mild/moder depr epis m/ somat syndrom F3200 Mild depressiv episode uten somatisk syndrom F3201 Mild depressiv episode med somatisk syndrom F3310 Tilbakevend depress lid, moderat episode u/ somatisk syndrom F3311 Tilbakevend depress lid, moderat episode m/ somatisk syndrom F3800 Blandet affektiv episode F3810 Tilbakevendende kortvarig depressiv lidelse F4000 Agorafobi uten panikklidelse F4001 Agorafobi med panikklidelse F4320 Kortvarig depressiv reaksjon F4321 Vedvarende depressiv reaksjon F4322 Blandet angstreaksjon og depressiv reaksjon F4323 Tilpasningsforstyrr, dominerende forstyrr av andre følelser F4324 Tilpasningsforstyrrelse med dominerende atferdsforstyrrelse F4325 Tilpasningsforstyrrelse, blandet forstyrr følelser og atferd F4328 Tilpasningsforstyrrelse med andre dominerende symptomer F4480 Gansers syndrom F4481 Multippel personlighet (personlighetsspaltning) F4482 Forbigående dissosiative lidelser i barne og ungdomstid F4488 Andre spesifiserte dissosiative lidelser F4530 Somatoform autonom dysfunksjon i hjerte- og kretsløpssystem F4531 Somatoform autonom dysfunksjon i øvre tarmkanal F4532 Somatoform autonom dysfunksjon i nedre tarmkanal F4533 Somatoform autonom dysfunksjon i åndedrettssystem F4534 Somatoform autonom dysfunksjon i urogenitalsystem F4538 Somatoform autonom dysfunksjon i annet organ eller system F5210 Seksuell aversjon F5211 Mangel på seksuell glede F550 Misbruk av antidepressiva

17 F551 Misbruk av laksativa F552 Misbruk av analegetika F553 Misbruk av antacida F554 Misbruk av vitaminer F555 Misbruk av steroider eller hormoner F556 Misbruk av spesifiserte urter eller folkemedisin F558 Misbruk av andre ikke-avhengighetsskapende stoffer F559 Misbruk av uspesifisert ikke-avhengighetsskapende stoff F6030 Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, impulsiv type F6031 Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, borderline F610 Blandede personlighetsforstyrrelser F611 Plagsomme personlighetsforandringer F6600 Seksuell utviklingsforstyrrelse ved heteroseksualitet F6601 Seksuell utviklingsforstyrrelse ved homoseksualitet F6602 Seksuell utviklingsforstyrrelse ved biseksualitet F6608 Annen seksuell utvikforstyrrelse ved annen seksuell legning F6610 Jeg-fremmed seksuell legning ved heteroseksualitet F6611 Jeg-fremmed seksuell legning ved homoseksualitet F6612 Jeg-fremmed seksuell legning ved biseksualitet F6618 Jeg-fremmed seksuell legning ved annen seksuell utvikling F6620 Forstyrrelse av seksuelle forhold ved heteroseksualitet F6621 Forstyrrelse av seksuelle forhold ved homoseksualitet F6622 Forstyrrelse av seksuelle forhold ved biseksualitet F6628 Annen forstyrr av seksuelle forh ved annen seksuell legning F6680 Andre psykoseksuelle forstyrrelser ved heteroseksualitet F6681 Andre psykoseksuelle forstyrrelser ved homoseksualitet F6682 Andre psykoseksuelle forstyrrelser ved biseksualitet F6688 Andre psykoseksuelle forstyrrelser v/ annen seksuell legning F6690 Uspesif psykoseksuell forstyrrelse ved heteroseksualitet F6691 Uspesif psykoseksuell forstyrrelse ved homoseksualitet F6692 Uspesif psykoseksuell forstyrrelse ved biseksualitet F6698 Uspesif psykoseksuell forstyrrelse v/ annen seksuell legning I tillegg er det foretatt mindre vesentlige endinger i 177 kodetekster.

18 Følgende endringer, som ikke vedrører koder eller kodetekst, innføres i elektronisk bok og søkeverktøy for 2006: I07: Ekskl: når ikke spesifisert som reumatisk (I36.-) endres til Ekskl: når spesifisert som ikke-reumatisk (I36.-) L89: Under inklusjonstermer endres "Plastersår" til "Gipssår" X6n: Etter inklusjoner skal det tilføyes merknad: Merk: For X6n registreres bare skadestedet, ikke den skaddes aktivitet. Y3n: Tilføy merknad: Merk: For Y3n registreres bare skadestedet, ikke den skaddes aktivitet. For Z51.5: Denne er utvidet med en 5.tegnskode med tilhørende tekst, layout skal være som for Z51.1: Z51.5 Palliativ behandling Lindrende behandling Norsk 5.tegnskode fastsatt av Sosial- og helsedirektoratet Z51.50 Behandling ved palliativt senter (se regler i Informasjonshefte om Innsats styrt finansiering ) I boken s siste avsnitt (eksklusjoner for kategoriblokken Y4n-Y84): Ordet "ulykke" skal byttes ut med "uhell", 2 forekomster.

Måleinstrumenter og diagnostisering i rusfeltet

Måleinstrumenter og diagnostisering i rusfeltet Sørlandet sykehus HF Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling KPH kompetanse program Måleinstrumenter og diagnostisering i rusfeltet Psykologspesialist Helga Tveit ARA poliklinikk

Detaljer

Innhold. Introduksjon av Dag Willy Tallaksen... 15 Forord... 18 DEL 1 FORSTÅELSE OG HOLDNING... 21. Kapittel 1 Frisk eller syk...

Innhold. Introduksjon av Dag Willy Tallaksen... 15 Forord... 18 DEL 1 FORSTÅELSE OG HOLDNING... 21. Kapittel 1 Frisk eller syk... Innhold Introduksjon av Dag Willy Tallaksen... 15 Forord... 18 DEL 1 FORSTÅELSE OG HOLDNING... 21 Kapittel 1 Frisk eller syk... 23 Psykisk lidelse... 23 Kulturuttrykk og myter... 23 Psykiatrisk forståelse

Detaljer

Q\PPELEN D,AMM AKADEMl SK

Q\PPELEN D,AMM AKADEMl SK Q\PPELEN D,AMM AKADEMl SK Innhold DEL I FORSTÅELSE OG HOLDNING Kapittel 1 Frisk eller syk Psykisk lidelse Kulturuttrykk og myter Psykiatrisk forståelse og behandling endres med samfunnsutviklingen Hvordan

Detaljer

Psykologi 2 Mennesket i gruppe og samfunn

Psykologi 2 Mennesket i gruppe og samfunn Figur side 317 Psykiske problemer Fysiske plager/ sykdom Psykiske problemer og fysiske plager eller sykdom henger sammen. Figur side 323 Fysisk aktivitet Fysisk virkning Velvære, avspennning Forebygger/reduserer

Detaljer

Rusutløste psykoser og andre psykoser. Kasustikk Samsykelighet Diagnostikk Lovgiver

Rusutløste psykoser og andre psykoser. Kasustikk Samsykelighet Diagnostikk Lovgiver Rusutløste psykoser og andre psykoser Kasustikk Samsykelighet Diagnostikk Lovgiver Rusutløste psykoser Mann 28 år Bodd på ulike lavterskeltiltak i flere år. Stadig flyttet videre til andre, pga vandalisering

Detaljer

Poliklinisk aktivitet innen Psykisk helsevern og Rus Hvem gjør hva?

Poliklinisk aktivitet innen Psykisk helsevern og Rus Hvem gjør hva? 2013 Poliklinisk aktivitet innen Psykisk helsevern og Rus Hvem gjør hva? Lovisenberg 30. april 2013 Morten Eimot Tor Øystein Seierstad 1 S ide Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Oppdraget... 3

Detaljer

Psykiatri for helsefag.book Page 5 Monday, March 2, 2009 3:23 PM. Innhold

Psykiatri for helsefag.book Page 5 Monday, March 2, 2009 3:23 PM. Innhold Psykiatri for helsefag.book Page 5 Monday, March 2, 2009 3:23 PM Innhold Innledning grunnlaget for en kunnskapsbasert psykiatri.... 13 Hva er psykiatri?.........................................................

Detaljer

Gjennombruddsprosjekt i Psykiatri 2002/2003 i affektive lidelser, Sogn senter for barne- og ungdomspsykiatri

Gjennombruddsprosjekt i Psykiatri 2002/2003 i affektive lidelser, Sogn senter for barne- og ungdomspsykiatri Gjennombruddsprosjekt i Psykiatri 2002/2003 i affektive lidelser, Sogn senter for barne- og ungdomspsykiatri Prosjektmedarbeidere fra SSBU: Turid Løwenborg, spesialpsykolog/ prosjektleder Berit Grøholt,

Detaljer

Psykiske lidelser hos eldre mer enn demens

Psykiske lidelser hos eldre mer enn demens Psykiske lidelser hos eldre mer enn demens Eivind Aakhus, spes i psykiatri Sykehuset Innlandet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Hamar 19.03.2014 Alderspsykiatriens tre D er (og en app) Depresjon

Detaljer

Medisinske og psykiske effekter av cannabis. Lege Jørgen G. Bramness

Medisinske og psykiske effekter av cannabis. Lege Jørgen G. Bramness Medisinske og psykiske effekter av cannabis Lege Jørgen G. Bramness Kort om stoffet cannabis Framstilles av cannabis sativa Marihuana (bhang) - tørkede blader Hasjisj (ganja, charas) - tørkede pressede

Detaljer

Hvordan samtale om ROP-lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel. Tevje Revheim Sykehuset Telemark

Hvordan samtale om ROP-lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel. Tevje Revheim Sykehuset Telemark Hvordan samtale om ROP-lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel Tevje Revheim Sykehuset Telemark SYSTEMATISK INTERVJU OBSERVASJONER KOGNITIVE TESTER SAMTALE- SJEKKLISTER TEKNIKK FYSISK

Detaljer

1. DESEMBER 2008 (V1.1)

1. DESEMBER 2008 (V1.1) 1. DESEMBER 2008 (V1.1) OPPDATERT ICPC-2 v.4.1 FRA 1. januar 2009 Helsedirektoratet har ansvaret for å oversette og tilrettelegge ICPC-2 til norsk. ICPC står for International Classification of Primary

Detaljer

Personlighet og aldring

Personlighet og aldring Personlighet og aldring Ved en ikke-psykiater Geir Rørbakken Grimstad april 2017 Personlighet Hvordan vi tenker, handler og føler over tid Normal variasjon mellom mennesker Personlighetstrekk 1. Ekstroversjon

Detaljer

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - psykisk helsevern for voksne Fagspesifikk innledning - psykisk helsevern for

Detaljer

Ivaretagelse av psykisk helse i sykehjem og hjemmet

Ivaretagelse av psykisk helse i sykehjem og hjemmet Ivaretagelse av psykisk helse i sykehjem og hjemmet Nettverkskonferanse for kommunehelsetjenesten 2016 Ellen Bjøralt Spesialsykepleier Alderspsykiatrisk avdeling, SI Psykisk helse: Angst Depresjon Demens

Detaljer

Psykoser hos eldre. Olavikenkonferansen

Psykoser hos eldre. Olavikenkonferansen Psykoser hos eldre Olavikenkonferansen Clarion Hotel Admiral 26.10.2016 Eirik Kjelby Overlege, Seksjon for alderspsykiatri Haukeland Universitetssjukehus Organiske psykoser og «funksjonelle» psykoser DISPOSISJON

Detaljer

Depresjon hos unge Geilokurset Mandag 11. mars 2011 Kl 8 45 til 09 15

Depresjon hos unge Geilokurset Mandag 11. mars 2011 Kl 8 45 til 09 15 Depresjon hos unge Geilokurset Mandag 11. mars 2011 Kl 8 45 til 09 15 Jon Johnsen overlege dr. med., Klinikk for rus og psykiatri, Blakstad jon.johnsen@vestreviken.no Agenda Diagnostisere depresjoner Behandling

Detaljer

Innhold. Del 1 Bakgrunnskunnskap... 17

Innhold. Del 1 Bakgrunnskunnskap... 17 Innhold Forord... 5 Del 1 Bakgrunnskunnskap... 17 Kapittel 1 Litt historikk... 19 Medikamentell behandling i psykiatrien før de moderne psykofarmaka. 19 Litium et gammelt medikament som finner ny anvendelse...

Detaljer

Alkohol og psykisk uhelse. Svein Skjøtskift Overlege, Avd. for rusmedisin Haukeland universitetssjukehus

Alkohol og psykisk uhelse. Svein Skjøtskift Overlege, Avd. for rusmedisin Haukeland universitetssjukehus Alkohol og psykisk uhelse Svein Skjøtskift Overlege, Avd. for rusmedisin Haukeland universitetssjukehus Avgrensning Problemet samtidig sykelighet er sett fra TSB Fokus på alkoholavhengighet, ikke skadelig

Detaljer

BIPOLARITETSINDEKS NORSK OVERSETTELSE

BIPOLARITETSINDEKS NORSK OVERSETTELSE BIPOLARITETSINDEKS NORSK OVERSETTELSE BIPOLARITETSINDEKS Bipolaritetsindeks er basert på en klinisk diagnostisk tilnærming til bipolar spektrum-lidelse og gir et mål på bipolariteten av stemningslidelsen,

Detaljer

Rus og psykose Foredrag - gjennombruddsprosjektet

Rus og psykose Foredrag - gjennombruddsprosjektet Rus og psykose Foredrag - gjennombruddsprosjektet Onsdag 10. november 2010 Radisson SAS Park Hotell Fornebu Kl. 12 15 13 15 Jon Johnsen overlege dr. med. Klinikk for rus og psykiatri Blakstad, Vestre Viken

Detaljer

Psykiske helseutfordringer ved JNCL

Psykiske helseutfordringer ved JNCL Psykiske helseutfordringer ved JNCL Torun M. Vatne Psykologspesialist Phd Kristina Moberg Psykologspesialist Organic neurological disease presenting as pcychiatric disorder (Rivinus m.fl. 1975) 74% i borderline

Detaljer

Syndrom og symptom. - implikasjoner for behandling. Marianne Holm Seksjon for alderspsykiatri

Syndrom og symptom. - implikasjoner for behandling. Marianne Holm Seksjon for alderspsykiatri Syndrom og symptom - implikasjoner for behandling Marianne Holm Seksjon for alderspsykiatri Diagnosen er stilt - hva nå? Vi behandler individuelle personer med symptomkomplekser, mer enn spesiaikke diagnoser

Detaljer

Kan schizofrenigåten løses? Hva vet vi om forekomst, årsaker og nytten av tidlig oppdagelse

Kan schizofrenigåten løses? Hva vet vi om forekomst, årsaker og nytten av tidlig oppdagelse Kan schizofrenigåten løses? Hva vet vi om forekomst, årsaker og nytten av tidlig oppdagelse Kan schizofrenigåten løses? Foredrag Bodø januar 2007 Overlege Petter Bugge Nordfjord psykiatrisenter Helse Førde

Detaljer

Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk

Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk Pårørendekurs Nidaros DPS mars 2014 Ragnhild Johansen Begrepsavklaring Psykotisk er en her og nå tilstand Kan innebære ulike grader av realitetsbrist Forekommer

Detaljer

Kjønn og mental helse - Pubmed

Kjønn og mental helse - Pubmed Kjønnsspesifikke forhold ved mental helse Brit Haver, professor dr. med. Universitetet i Bergen Er kjønn en relevant faktor ved studier av mental helse? Kjønn og mental helse - Pubmed 17.029 artikler

Detaljer

Syndrom og symptom. - implikasjoner for behandling. Marianne Holm Seksjon for alderspsykiatri

Syndrom og symptom. - implikasjoner for behandling. Marianne Holm Seksjon for alderspsykiatri Syndrom og symptom - implikasjoner for behandling Marianne Holm Seksjon for alderspsykiatri Diagnosen er stilt - hva nå? Vi behandler individuelle personer med symptomkomplekser, mer enn spesiaikke diagnoser

Detaljer

Psykiske plager hos voksne hørselshemmede. Elena Hauge, psykolog, UNN, Hørsel og psykisk helse, elena.hauge@unn.no

Psykiske plager hos voksne hørselshemmede. Elena Hauge, psykolog, UNN, Hørsel og psykisk helse, elena.hauge@unn.no Psykiske plager hos voksne hørselshemmede Elena Hauge, psykolog, UNN, Hørsel og psykisk helse, elena.hauge@unn.no Psykisk helse Psykisk helse handler om hvorvidt en person klarer å bruke sine kognitive

Detaljer

Differensialdiagnostisering ved psykoselidelser

Differensialdiagnostisering ved psykoselidelser Differensialdiagnostisering ved psykoselidelser Akuttpsykiatrikonferansen 2017 Kjersti Karlsen Psykologspesialist m/fordypning barn og unge BUPA Vestre Viken Om meg selv Psykologspesialist fra 2005 BUP

Detaljer

Angst og søvnforstyrrelser hos eldre

Angst og søvnforstyrrelser hos eldre Angst og søvnforstyrrelser hos eldre -gjenkjenne, vurdere og behandle fra allmennlegens ståsted Raman Dhawan spes i allmennmed., samfunnsmed., psykiatri Overlege Alderspsykiatrisk seksjon, SuS 04.10.12

Detaljer

ICD-10 norsk bokutgave 1998

ICD-10 norsk bokutgave 1998 Statens helsetilsyn 1. oktober 1998 ICD-10 norsk bokutgave 1998 Utgitt av Statens helsetilsyn på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet med tillatelse fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Endringer og

Detaljer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer Europeisk kortliste for dødsårsaker (COD-SL-2012) Omkodingen fra ICD-8/-9/-10 følger Eurostats liste. Omkodingen fra ICD-6/-7 er utarbeidet internt ved FHI. KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD-10

Detaljer

30.10.2014. Spiseforstyrrelser Samsykelighet og Medisinering

30.10.2014. Spiseforstyrrelser Samsykelighet og Medisinering Spiseforstyrrelser Samsykelighet og Medisinering Psykiatrisk samsykelighet Høna eller egget? Sett fra egget side er høna bare et mellomstadium mellom to egg. Samsykelighet Diagnostisk utfordring må evt

Detaljer

de Utilregnelige TK Larsen professor dr med Regionalt Senter for Psykoseforskning Stavanger Universitets-sykehus/UiB

de Utilregnelige TK Larsen professor dr med Regionalt Senter for Psykoseforskning Stavanger Universitets-sykehus/UiB de Utilregnelige TK Larsen professor dr med Regionalt Senter for Psykoseforskning Stavanger Universitets-sykehus/UiB plan for foredraget litt om meg selv utilregnelige det medisinske prinsipp rettspsykiatri

Detaljer

ATFERDSSYNDROMER FORBUNDET MED FYSIOLOGISKE FORSTYRRELSER OG FYSISKE FAKTORER...105

ATFERDSSYNDROMER FORBUNDET MED FYSIOLOGISKE FORSTYRRELSER OG FYSISKE FAKTORER...105 Innhold F00 F09 F10 F19 F20 F29 F30 F39 F40 F48 F50 F59 F60 F69 F70 F79 ORGANISKE, INKLUSIVE SYMPTOMATISKE, PSYKISKE LIDELSER...17 PSYKISKE LIDELSER OG ATFERDSFORSTYRRELSER SOM SKYLDES BRUK AV PSYKOAKTIVE

Detaljer

Nordlandssykehuset Seksjon for kunnskapsbygning

Nordlandssykehuset Seksjon for kunnskapsbygning Nordlandssykehuset Seksjon for kunnskapsbygning Sammenhengen rus og psykiske lidelser. Hva sier nyere forsking? 19.11.07 Overlege Arild Schillinger, Østfoldklinikken 1 Foreleser Psykiater og overlege Arild

Detaljer

Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring?

Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring? Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring? Hva er psykiske plager og lidelser? Plager Ikke krav om å tilfredsstille bestemte diagnostiske kriterier Oppleves som

Detaljer

RUS OG PSYKISKE LIDELSER

RUS OG PSYKISKE LIDELSER 1 RUS OG PSYKISKE LIDELSER Randi Engløkk Psykiater Haugaland A-senter / Helse Fonna Tysværtunet 24.03.2015 2 Agenda Forekomst av rus og psykiske lidelser Ulike komorbiditetsmodeller Rus og personlighetsforstyrrelser

Detaljer

PTSD. TK Larsen professor dr med Regionalt Senter for Psykoseforskning Stavanger Universitets-sykehus

PTSD. TK Larsen professor dr med Regionalt Senter for Psykoseforskning Stavanger Universitets-sykehus PTSD TK Larsen professor dr med Regionalt Senter for Psykoseforskning Stavanger Universitets-sykehus plan for foredraget definere PTSD-begrepet differensialdiagnoser svikt - skade - årsakskjede oppsummering

Detaljer

OPPDATERING AV ICD-10 FOR 2005

OPPDATERING AV ICD-10 FOR 2005 IT-leverandører SINTEF Helse Norsk pasientregister SINTEF Helse Pasientklassifisering og finansiering Regionale helseforetak Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Vår dato: AOR/TKA 191/04 21.06.04 OPPDATERING

Detaljer

Hva er demens - kjennetegn

Hva er demens - kjennetegn Hva er demens - kjennetegn v/fagkonsulent og ergoterapeut Laila Helland 2011 ICD-10 diagnostiske kriterier for demens I 1. Svekkelse av hukommelsen, især for nye data 2. Svekkelse av andre kognitive funksjoner

Detaljer

Side 1 av 25 MED4500-1_H16_ORD. Eksamensbesvarelse. Eksamen: MED4500-1_H16_ORD

Side 1 av 25 MED4500-1_H16_ORD. Eksamensbesvarelse. Eksamen: MED4500-1_H16_ORD Side 1 av 25 Eksamensbesvarelse Eksamen: MED4500-1_H16_ORD Side 2 av 25 Oppgave: MED4500-1_PSYKIATRI1_H16_ORD Del 1: Ørjan er en 28 år gammel student som studerer samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.

Detaljer

Sorg ved selvmord - sorg er ikke en sykdom ved Henning Herrestad koordinator for sorgtjenesten i Fransiskushjelpen i Oslo

Sorg ved selvmord - sorg er ikke en sykdom ved Henning Herrestad koordinator for sorgtjenesten i Fransiskushjelpen i Oslo Sorg ved selvmord - sorg er ikke en sykdom ved Henning Herrestad koordinator for sorgtjenesten i Fransiskushjelpen i Oslo Hva er sorg? Sorg er reaksjoner på betydningsfulle tapsopplevelser: Lengsel etter

Detaljer

Utredning av psykose. Wenche ten Velden Hegelstad PhD, psykologspesialist

Utredning av psykose. Wenche ten Velden Hegelstad PhD, psykologspesialist Utredning av psykose Wenche ten Velden Hegelstad PhD, psykologspesialist Tilsynsrapporter En rekke rapporter og tilsyn peker på utfordringer og mangler i psykisk helsevern (PHV) med tanke på kvalitetssikring

Detaljer

DEPRESJON selvmord. TK Larsen professor dr med seksjonsoverlege EPS Stavanger Universitets-sykehus/UiB

DEPRESJON selvmord. TK Larsen professor dr med seksjonsoverlege EPS Stavanger Universitets-sykehus/UiB DEPRESJON selvmord TK Larsen professor dr med seksjonsoverlege EPS Stavanger Universitets-sykehus/UiB plan for foredraget hva er depresjon? forekomst av selvmord litt om behandling oppsummering min bakgrunn

Detaljer

Fysisk og psykisk helse ved rusbruks-lidingar. Reidar Stokke Avd.overlege Rogaland A-senter Spes. rus- og avhengighetsmedisin

Fysisk og psykisk helse ved rusbruks-lidingar. Reidar Stokke Avd.overlege Rogaland A-senter Spes. rus- og avhengighetsmedisin Fysisk og psykisk helse ved rusbruks-lidingar Reidar Stokke Avd.overlege Rogaland A-senter Spes. rus- og avhengighetsmedisin Kjelder Mørland&Waal: Rus og Avhengighet Dahl&Grov «Komorbiditet i somatikk

Detaljer

Traumer og psykisk psykdom: Ulike manifestasjoner. NKVTS jubileumsseminar, 18. nov. 2014 Mestring av katastrofer Ajmal Hussain, MD PhD

Traumer og psykisk psykdom: Ulike manifestasjoner. NKVTS jubileumsseminar, 18. nov. 2014 Mestring av katastrofer Ajmal Hussain, MD PhD Traumer og psykisk psykdom: Ulike manifestasjoner NKVTS jubileumsseminar, 18. nov. 2014 Mestring av katastrofer Ajmal Hussain, MD PhD Traumatiske hendelser Potensielt traumatisk hendelse En kan bli traumatisert

Detaljer

HKR_Kvalifiserende diagnosekoder_2012-09-07.xlsx Kvalifiserende ICD-10 diagnoser 1 av 10

HKR_Kvalifiserende diagnosekoder_2012-09-07.xlsx Kvalifiserende ICD-10 diagnoser 1 av 10 Kilde: http://www.kith.no/upload/6475/icd102012_fulltekst_120112.txt Passord for å låse opp: ICD-10 Gjelder for uttrekk fra NPR fra og med 1. tertial 2012-09-07. ICD-10 kode Fulltekst Merknad/forklaring

Detaljer

Psykisk helse hos mennesker med utviklingshemming

Psykisk helse hos mennesker med utviklingshemming hos mennesker med utviklingshemming Psykologspesialist Jarle Eknes Stiftelsen SOR Historikk Langt tilbake: skilte ikke mellom utviklingshemming og alvorlige psykiske lidelser Nyere historie: skilt skarpt

Detaljer

PSYKISKE LIDELSER HOS ELDRE. EN OVERSIKT OG SPESIELLE TREKK

PSYKISKE LIDELSER HOS ELDRE. EN OVERSIKT OG SPESIELLE TREKK PSYKISKE LIDELSER HOS ELDRE. EN OVERSIKT OG SPESIELLE TREKK Line Tegner Stelander, overlege, spesialist i psykiatri, alderspsykiatrisk avdeling, UNN. ALDERSPSYKIATRISK AVDELING, UNN Alderspsykiatrisk Døgnbehandling

Detaljer

Litt om diagnoser: ICD 10, kap F. Psykiske lidelser

Litt om diagnoser: ICD 10, kap F. Psykiske lidelser Litt om diagnoser: Det er (selvfølgelig) slik at vi oppfatter ethvert menneske som unikt med sin livshistorie og personlighet og ikke kun som en diagnose. Likevel behøver vi et system for å klassifisere

Detaljer

Unge jenter spesielle problemer. Mental helse hos kvinner. Faktorer i tidlig ungdom. Depresjon vanlig sykemeldingsårsak

Unge jenter spesielle problemer. Mental helse hos kvinner. Faktorer i tidlig ungdom. Depresjon vanlig sykemeldingsårsak Unge jenter spesielle problemer Mental helse hos kvinner Depresjoner, angst og andre tilstander. Et kjønnsperspektiv Johanne Sundby Mange unge jenter har depressive symptomer Selvusikkerhet knytta til

Detaljer

NSH PSYKIATRI OG AVHENGIGHET RUS OG PSYKISK HELSEVERN BEST SAMMEN ELLER HVER FOR SEG

NSH PSYKIATRI OG AVHENGIGHET RUS OG PSYKISK HELSEVERN BEST SAMMEN ELLER HVER FOR SEG NSH PSYKIATRI OG AVHENGIGHET RUS OG PSYKISK HELSEVERN BEST SAMMEN ELLER HVER FOR SEG ORGANISERING I SPESIALISTHELSETJENESTEN HELSEFORETAKENE SOMATIKK RUS OG AVHENGIGET PSYKISK HELSEVERN SOMATIKK PSYK.

Detaljer

Psykiske sykdommer i eldre år

Psykiske sykdommer i eldre år Psykiske sykdommer i eldre år Håkon Holvik Torgunrud Overlege Alderspsykiatrisk enhet, SSHF, Arendal September 2016 Psykiatri det er fa li det!! Depresjon Angst Rus Psykose Forvirring Føle seg nedfor Ikke

Detaljer

Innhold. Forord Referanser... 14

Innhold. Forord Referanser... 14 Innhold Forord... 13 Referanser... 14 1 To innledende kasuistikker... 15 Arnold Juklerød psykotisk eller ikke?... 15 Ernst Wagner vrangforestillinger og massemord... 18 Juklerød og Wagner likheter og forskjeller...

Detaljer

Bipolar lidelse Symptomer Manisk episode Hypoman episode

Bipolar lidelse Symptomer Manisk episode Hypoman episode Stemningslidelser Bipolar lidelse Er en alvorlig og kronisk lidelse som veksler mellom depresjon og mani/hypomani (bipolar = to- poler) Tidligere ble disse lidelsene omtalt som manisk- depressive lidelser.

Detaljer

1.Hva er psykiske lidelser, og hva er spesielt for de med utviklingshemning? Børge Holden

1.Hva er psykiske lidelser, og hva er spesielt for de med utviklingshemning? Børge Holden 1.Hva er psykiske lidelser, og hva er spesielt for de med utviklingshemning? Børge Holden 1. Generelt om psykiske lidelser Psykiske lidelser er alt fra avgrensede atferdsforstyrrelser som fobier og tvangslidelse,

Detaljer

Rusproblemer blant yngre pasienter i psykiatriske sykehus. Valborg Helseth Overlege Blakstad sykehus

Rusproblemer blant yngre pasienter i psykiatriske sykehus. Valborg Helseth Overlege Blakstad sykehus Rusproblemer blant yngre pasienter i psykiatriske sykehus Valborg Helseth Overlege Blakstad sykehus Kvinne 24 år Første innleggelse psykiatrisk sykehus juni 2001 p.g.a. selvmordstanker, svær angst og psykosesymptomer

Detaljer

Psykologi anno 2010. Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim

Psykologi anno 2010. Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim Psykologi anno 2010 Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim Psykologi anno 2010, del II: læreplansmål Psykologi 2, del 1 og del 4: Beskrive ulike former

Detaljer

Rus og psykisk helse En undervurdert og sammensatt utfordring i norsk arbeidsliv

Rus og psykisk helse En undervurdert og sammensatt utfordring i norsk arbeidsliv Rus og psykisk helse En undervurdert og sammensatt utfordring i norsk arbeidsliv Foredrag AKAN-dagene 21. og 22. november 2016 UBC Kongressenter Ullevål Stadion Jon Johnsen, overlege dr.med. Klinikk for

Detaljer

ICD-10 KODEVEILEDNING 2007 Innledning

ICD-10 KODEVEILEDNING 2007 Innledning ICD-10 KODEVEILEDNING 2007 Innledning Forfattere: Dato: Arnt Ole Ree Glen Thorsen 5. februar 2007 Rapporten inneholder definisjoner, overordnede retningslinjer og generell veiledning i diagnosekoding etter

Detaljer

Medisinske koder på epikrisen et hinder for korrekt pasientklassifisering?

Medisinske koder på epikrisen et hinder for korrekt pasientklassifisering? Medisinske koder på epikrisen et hinder for korrekt pasientklassifisering? T83.5? Øystein Mathisen Økonomi og analyse kompetansesenter Sykehuset Østfold HF Medisinske koder på epikrisen et hinder for korrekt

Detaljer

Resepttest m/sensorveiledning, MEDSEM9, grunnstudiet i medisin høsten 2009

Resepttest m/sensorveiledning, MEDSEM9, grunnstudiet i medisin høsten 2009 Resepttest m/sensorveiledning, MEDSEM9, grunnstudiet i medisin høsten 2009 Onsdag 18. november 2009, kl. 13.0014.00 Oppgavesettet består av 5 sider Viktige opplysninger: Eksamen består av 1 fagområde:

Detaljer

En fremmed mann i pappas kropp. Bipolar affektiv lidelse (ICD 10) Symptomer ved bipolar lidelse. Symptomer hos pappa. Sitat:

En fremmed mann i pappas kropp. Bipolar affektiv lidelse (ICD 10) Symptomer ved bipolar lidelse. Symptomer hos pappa. Sitat: En fremmed mann i pappas kropp En presentasjon av min gale pappa. Basert på opplevelser og erfaringer som sønn av en manisk depressiv far. Bipolar affektiv lidelse (ICD 10) Symptomer ved bipolar lidelse

Detaljer

Møte med mennesker som sliter med alvorlige psykiske lidelser

Møte med mennesker som sliter med alvorlige psykiske lidelser Møte med mennesker som sliter med alvorlige psykiske lidelser Vergens rolle «En rolle er summen av de normer og forventninger som knytter seg til en bestemt stilling i samfunnet» Ivareta interessene til

Detaljer

Psykisk helse hos eldre

Psykisk helse hos eldre Psykisk helse hos eldre Ser vi den eldre pasienten? Fagseminar Norsk psykologforening Oslo 15. oktober 2010 IH Nordhus Det psykologiske fakultet Universitetet i Bergen Kavli forskningssenter for aldring

Detaljer

Alvorlige psykiske lidelser

Alvorlige psykiske lidelser Alvorlige psykiske lidelser Schizofreni : Må ha minst 1 av følgende symptomer i minst 1 mnd. : Positive symptom Vedvarende bisarre vrangforestillinger (fokus på detaljer, prikk på ansiktet/nesa vokser

Detaljer

Alvorlige psykiske lidelser

Alvorlige psykiske lidelser Alvorlige psykiske lidelser Schizofreni : Må ha minst 1 av følgende symptomer i minst 1 mnd. : Positive symptom Vedvarende bisarre vrangforestillinger (fokus på detaljer, prikk på ansiktet/nesa vokser

Detaljer

Alkohol -eldre og psykisk helse

Alkohol -eldre og psykisk helse Alkohol -eldre og psykisk helse FAGDAG FØR FERIEN Thon Hotel Oslofjord 31. mai 2016 kl 1340-1430 Overlege dr. med. Jon Johnsen Klinikk for rus og psykiatri, avdeling Blakstad jon.johnsen@vestreviken.no

Detaljer

Delirium hos kreftpasienter

Delirium hos kreftpasienter Delirium hos kreftpasienter Marit S Jordhøy Kompetansesenter for lindrende behandling HSØ Kreftenheten, SI Divisjon Gjøvik Litteratur Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen

Detaljer

6 forord. Oslo, oktober 2013 Stein Andersson, Tormod Fladby og Leif Gjerstad

6 forord. Oslo, oktober 2013 Stein Andersson, Tormod Fladby og Leif Gjerstad [start forord] Forord Demens er en av de store utfordringene i moderne medisin. Vi vet at antallet mennesker som vil bli rammet av sykdommer som gir demens, antakelig vil dobles de neste to tiårene, og

Detaljer

Om statistikken Rapport oppdatert:

Om statistikken Rapport oppdatert: AAP180 Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose detaljer. Januar - juni 2017 Om statistikken Rapport oppdatert: 04.07.2017 "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no

Detaljer

Kontaktmøte for leger 05.12.2013 Diakonhjemmet Sykehus

Kontaktmøte for leger 05.12.2013 Diakonhjemmet Sykehus Kognitiv svikt og/eller depresjon som årsak til akutt funksjonssvikt Kontaktmøte for leger 05.12.2013 Diakonhjemmet Sykehus Ved Torfinn Lødøen Gaarden seksjonsoverlege Alderspsykiatrisk avdeling 1 Innhold

Detaljer

Depresjon hos eldre. Guro Hanevold Bjørkløf Spesialist gerontopsykologi Utredningsenhet for alderspsykiatri Sykehuset Buskerud

Depresjon hos eldre. Guro Hanevold Bjørkløf Spesialist gerontopsykologi Utredningsenhet for alderspsykiatri Sykehuset Buskerud Depresjon hos eldre Guro Hanevold Bjørkløf Spesialist gerontopsykologi Utredningsenhet for alderspsykiatri Sykehuset Buskerud Utbredelse Forekomst av depresjon blant personer over 65 år og eldre i befolkningen

Detaljer

Pasienter i TSB. Samdata analyse. Rapport IS 1862 ISBN: 978 82 8081 213 1

Pasienter i TSB. Samdata analyse. Rapport IS 1862 ISBN: 978 82 8081 213 1 Samdata analyse Rapport Pasienter i TSB IS 1862 ISBN: 978 82 8081 213 1 Heftets tittel: Pasienter i TSB Utgitt: November 2010 Bestillingsnummer: IS-1862 ISBN-nr. 978-82-8081-213-1 Utgitt av: Kontakt: Helsedirektoratet

Detaljer

Grunnkurs rus og psykisk helse. 16.mars 2016, Sola, Karianne Borgen, leder OBS-teamet, SUS

Grunnkurs rus og psykisk helse. 16.mars 2016, Sola, Karianne Borgen, leder OBS-teamet, SUS Grunnkurs rus og psykisk helse 16.mars 2016, Sola, Karianne Borgen, leder OBS-teamet, SUS Rus og psykiske lidelser Hvem er ROP pasienten? Sammenhengen mellom rus og psykisk lidelse - ulike forståelsesmodeller

Detaljer

Psykose eller traume? PUA-seminaret psykologspesialist Arvid Nikolai Kildahl

Psykose eller traume? PUA-seminaret psykologspesialist Arvid Nikolai Kildahl Regional seksjon psykiatri utviklingshemning/autisme Psykose eller traume? PUA-seminaret 2017-27.03.17 psykologspesialist Arvid Nikolai Kildahl Psykose eller traume? Komplisert Felles: Identitetsforstyrrelser,

Detaljer

Prioriteringsveileder psykisk helsevern for voksne

Prioriteringsveileder psykisk helsevern for voksne Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder psykisk helsevern for voksne Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Knut Boe Kielland Allmennlege Medisinsk faglig ansvarlig for Solliakollektivet Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

Knut Boe Kielland Allmennlege Medisinsk faglig ansvarlig for Solliakollektivet Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Hvilke typiske helseproblemer har LAR-pasientene? Får pasientene den behandlingen de bør ha krav på? Knut Boe Kielland Allmennlege Medisinsk faglig ansvarlig for Solliakollektivet Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Om statistikken Rapport oppdatert:

Om statistikken Rapport oppdatert: AAP180 Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose detaljer. Januar - april 2017 Om statistikken Rapport oppdatert: 08.05.2017 "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no

Detaljer

Medisinske årsaker til uførhet i alderen 25 39 år

Medisinske årsaker til uførhet i alderen 25 39 år Medisinske årsaker til uførhet i alderen 25 39 år Av: Søren Brage og Ola Thune Sammendrag I denne artikkelen ser vi nærmere på hvilke sykdommer som har forårsaket den sterke økningen i uføreytelser siden

Detaljer

Bipolare lidingar. Kveldskurs for fastlegar Jeanette Bjørke-Bertheussen Spesialist i psykiatri

Bipolare lidingar. Kveldskurs for fastlegar Jeanette Bjørke-Bertheussen Spesialist i psykiatri Bipolare lidingar Kveldskurs for fastlegar 6.2.17 Jeanette Bjørke-Bertheussen Spesialist i psykiatri Diagnostiske kategoriar F30 Manisk episode Ein manisk eller hypoman episode, men aldri tidlegare mani/

Detaljer

Psykose Fenomenologi utredning og diagnostisering

Psykose Fenomenologi utredning og diagnostisering Regional seksjon psykiatri utviklingshemning/autisme Psykose Fenomenologi utredning og diagnostisering Seksjonsoverlege Maria Engebretsen Psykose Personer med utviklingshemning og/eller autisme kan få

Detaljer

Dette kapittelet inneholder detaljert informasjon om tabell struktur og dataset.

Dette kapittelet inneholder detaljert informasjon om tabell struktur og dataset. 31. DESEMBER 2010 Ver1.0 OPPDATERT ICPC-2 v.4.2 FRA 1. januar 2011 Helsedirektoratet har ansvaret for å oversette og tilrettelegge ICPC-2 til norsk. ICPC står for International Classification of Primary

Detaljer

PSYKOSE. Tor K Larsen professor dr med Regionalt senter for klinisk psykoseforskning SuS/UiB. onsdag 9. mai 12

PSYKOSE. Tor K Larsen professor dr med Regionalt senter for klinisk psykoseforskning SuS/UiB. onsdag 9. mai 12 PSYKOSE Tor K Larsen professor dr med Regionalt senter for klinisk psykoseforskning SuS/UiB plan psykosebegrepet psykose i rettspsykiatrisk forstand biologisk vs psykologisk prinsipp realistisk forståelse

Detaljer

Utviklingshemming og psykisk helse

Utviklingshemming og psykisk helse Utviklingshemming og psykisk helse Psykologspesialist Jarle Eknes Stiftelsen SOR Utviklingshemming og psykisk helse Jarle Eknes (red.) Universitetsforlaget 520 sider kr 398,- www.habil.net Innledning &

Detaljer

Utsatt prøve i reseptlære, MEDSEM9, grunnstudiet i medisin høsten 2011

Utsatt prøve i reseptlære, MEDSEM9, grunnstudiet i medisin høsten 2011 Utsatt prøve i reseptlære, MEDSEM9, grunnstudiet i medisin høsten 2011 Fredag 13. januar 2012 Oppgavesettet består av 6 sider Viktige opplysninger: Hjelpemidler: kalkulator av typen Citizen SR270X NB!

Detaljer

Hva er psykiske lidelser? Et atferdsanalytisk perspektiv

Hva er psykiske lidelser? Et atferdsanalytisk perspektiv Hva er psykiske lidelser? Et atferdsanalytisk perspektiv Børge Holden Mål: Å komme fire myter til livs: At psykiske lidelser er noe annet enn atferd At de er konkrete sykdommer At psykiske lidelser forklarer

Detaljer

Rus og psykiatri: Grunnleggende likheter og forskjeller

Rus og psykiatri: Grunnleggende likheter og forskjeller Rus og psykiatri: Grunnleggende likheter og forskjeller 1 Konklusjon Langt flere likheter enn forskjeller Vil være en katastrofe for pasientene om vi ble for opptatt av skillene Sterk oppfordring til å

Detaljer

Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødselen. Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødselen

Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødselen. Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødselen Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødselen Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødselen Malin Eberhard-Gran, professor, dr.med. Norwegian Institute of Public Health Division of Mental Health

Detaljer

Schizofreni og psykoselidelser. TK Larsen professor dr med / UiB Regionalt Senter for Psykoseforskning Stavanger Universitets-sykehus

Schizofreni og psykoselidelser. TK Larsen professor dr med / UiB Regionalt Senter for Psykoseforskning Stavanger Universitets-sykehus Schizofreni og psykoselidelser TK Larsen professor dr med / UiB Regionalt Senter for Psykoseforskning Stavanger Universitets-sykehus Tidlig Intervensjon ved PSykose plan for foredraget litt om meg selv..

Detaljer

Rus og psykiatri: Grunnleggende likheter og forskjeller

Rus og psykiatri: Grunnleggende likheter og forskjeller Rus og psykiatri: Grunnleggende likheter og forskjeller 1 Konklusjon Langt flere likheter enn forskjeller Vil være en katastrofe for pasientene om vi ble for opptatt av skillene Sterkt oppfordring til

Detaljer

Tilleggsintervju: AUTISME SPEKTER FORSTYRRELSER KIDDIE- SADS- PL 2009

Tilleggsintervju: AUTISME SPEKTER FORSTYRRELSER KIDDIE- SADS- PL 2009 Versjon 05.02.10 Tilleggshefte nr 8 Tilleggsintervju: AUTISME SPEKTER FORSTYRRELSER KIDDIE- SADS- PL 2009 Kiddie SADS (PL) 2009 Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia present-life version For

Detaljer

Bedre føre var enn etter snar

Bedre føre var enn etter snar 1 Bedre føre var enn etter snar Hvordan være forberedt på å møte personer med psykisk sykdom og voldsproblematikk i en akuttsituasjon SAM, Gardermoen 20. 21.03.2012 2 Bakgrunn Pleieassistent i psykiatrien

Detaljer

Alderspsykiatri. arvid.rongve@helse-fonna.no

Alderspsykiatri. arvid.rongve@helse-fonna.no Alderspsykiatri arvid.rongve@helse-fonna.no Oversikt Historie Bakgrunn Definisjon og Avgrensning Organisering Alderspsykiatriske lidelser Depresjon Suicidalitet Angst Mani Psykose Søvn Historie 1973 Interessegruppe

Detaljer

Pasienter med selvdestruktiv eller utagerende atferd hva gjør vi?

Pasienter med selvdestruktiv eller utagerende atferd hva gjør vi? Pasienter med selvdestruktiv eller utagerende atferd hva gjør vi? Skandinavisk akuttmedisin 23. mars 2010 Øivind Ekeberg Akuttmedisinsk avdeling Oslo universitetssykehus Ullevål Aktuell atferd Selvdestruktiv

Detaljer

Førerkortsaker DPS Aust-Agder 12. desember Psykiske lidelser Medikamentbruk

Førerkortsaker DPS Aust-Agder 12. desember Psykiske lidelser Medikamentbruk Førerkortsaker DPS Aust-Agder 12. desember 2013 Psykiske lidelser Medikamentbruk Fylkesmannens rolle i førerkortsaker Regelverk og retningslinjer Litt tall fra Aust-Agder Psykiske lidelser - hva omfattes

Detaljer

Avhør av særlig sårbare personer i straffesaker.

Avhør av særlig sårbare personer i straffesaker. Avhør av særlig sårbare personer i straffesaker. Fagkonferanse - Hell 2015 Politioverbetjent Rolf Arne Sætre, seksjon for seksuallovbrudd, Taktisk etterforskningsavdeling, KRIPOS Rolleavklaring, Kripos

Detaljer