TRYSIL kommune Læringslyst i Sør Østerdal. Kommunal handlingsplan juni 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRYSIL kommune Læringslyst i Sør Østerdal. Kommunal handlingsplan 2013 20. juni 2013"

Transkript

1 TRYSIL kommune Læringslyst i Sør Østerdal. Kommunal handlingsplan juni 2013 Blå skrift: Regional målsetting Vanlig skrift: Kommunal målsetting Rød skrift: Skolenes målsetting Handlingsplanen for 2013 er en oppsummering av de målsettinger som skal gjennomføres dette året. Det vises til den 4-årige handlingsplanen for å danne et fullstendig bilde av skoleutviklingsarbeidet. Satsningsfelt: Brukere (elever og foresatte) Fokusområde: Tilpasset opplæring Mål: Det skal lages en leseplan for trinn i hver kommune. Planen skal også inneholde lese- og læringsstrategier i en forpliktende progresjonstrapp. Tidsfrist: Ansvarlig: Når og hvordan vet vi at målet er nådd? Med utgangspunkt i Elverum kommunes leseplan utarbeider ei gruppe en plan for Trysilskolen Komm.sjef Plan delt ut til skolene 19. juni Skolene lager egen plan 2013/14. Ferdig plan Rektorer 1

2 Det skal lages en engelskplan for trinn i hver kommune. Planen skal også inneholde lese- og læringsstrategier i en forpliktende progresjonstrapp. UDIRs plan danner et utgangspunkt. Det etableres ei gruppe for å se videre på arbeidet våren Gruppa presenterer et forslag til plan Komm.sjef Tone Teppen Anne B. Mæhlum Kicki Aasheim danner arbeidsgruppe Det skal lages en regional regneplan for trinn. Planen skal relateres til prosjektet Mattelyst. Planen skal også inneholde regne- og læringsstrategier i en forpliktende progresjonstrapp. Det vurderes hvorvidt arbeidet i Mattelyst er et godt nok grunnlag eller om det må igangsettes ytterligere arbeid Trysil/ Engerdal Odd Magnus Østerhaug Siv B. Lunde og Gunhild Grinjordet deltar i arbeidet Det utvikles et regionalt system for kartlegging av elevenes ferdigheter i basisfagene. UDIRs veiledningsmateriell skal som et Elverum/ Våler 2

3 minimum benyttes etter kartleggingen. Vokal tas i bruk på skolene i Trysil innen Kartleggingsverktøyene som allerede er i systemet evalueres. Arbeidsgruppe nedsettes og presenterer forslag til evt. nye verktøy. Gruppa presenterer forslag innen Alle kommuner/skoler skal skriftliggjøre sitt system for vurdering, herunder underveisvurdering/ Halvårsvurdering osv. Komm. Sjef Trude Marie Engh Gunda Skåret + PP repr. danner arbeidsgruppe Plan for det videre arbeid og etablering av gruppe skjer våren Inntil videre bruker skolene sine systemer. Dersom skolene ikke har et skriftlig system pr. dato må dette utarbeides Rita Mariann Sætre Rita Mariann og Bente Høyer fra Koppang skole driver dette arbeidet 3

4 Medvirkning Egne kommunale mål: Det skal defineres skriftlig hva tilpasset opplæring, som et minimum, er i Trysil kommune. Det skal i dette også defineres hvordan en skal tilpasse ift. de faglig sterkeste elevene. Det utarbeides en minimumsstandard for hva som kjennetegner god klasseledelse i Trysilskolen Hver skole utarbeider håndbok i klasseledelse På elevundersøkelsens spørsmål ift. læring/faglig veiledning skal regionens score være bedre enn 3,6 på en skala fra 1 til 5. Skolene i Trysil kartlegger nåsituasjonen Bjørn Mattson Bjørn Matsson Rektorer Bjørn sender ut forslag til alle skolene snarest Antall foresatte som svarer på foreldreundersøkelsen skal være mer enn 50 %. Alle kommuner skal utarbeide en strategi for økt svarprosent

5 Strategi drøftes på et rektormøte Eget kommunalt mål: Det lages en kommunal minimumsstandard for foreldreskolen i fht. innhold/ tidsbruk osv Komm.sjef Mette Amdahl Skolene prøver ut forskjellige strategier utover høsten. Saken tas opp igjen ved jevne mellomrom Mette sender ut Innbygda skoles plan Skolene innarbeider egne planer Det opprettes fem kommunale foreldreutvalg og et regionalt foreldreutvalg. Det lages klare skriftlige mandat for utvalgene med tidsfrister for kompetanseheving av utvalgsmedlemmene. Det opprettes et kommunalt foreldreutvalg i Trysil vinteren Skolefaglige ansvarlige Komm.sjef Kommunalsjef har hatt møte med FAUrepr. Aktuelle repr. Pekes ut på første møte til høsten 5

6 Spesialundervisning Antall elever som får spesialundervisning ihht. 5.1 er maksimalt 8 % Det opprettes et inntaksteam i Trysil høsten 2012 Eget kommunalt mål: Det utarbeides en felles kommunal mal for behandling av resultater fra NP, elev og foreldreundersøkelser, samt kartleggingsresultater på småtrinnet. Malen skal også ha med hvilke organ som skal være med i behandling av resultatene, ha en tydelig oversikt over hvordan og hvor resultatene skal offentliggjøres Det avventes til nytt forslag fra foreligger Medarbeidere Kompetanseutvikling Det skal lages en plan for hvordan laringslyst.no skal bli et forpliktende sted for deling, og også et sted der lærere/foreldre/politikere osv. kan søke ideer og få kunnskap Våler/ Elverum/ Engerdal. 6

7 Skolene lager en plan for hver enkelt skole. Det skal lages en regional IKT-plan som skal inneholde kompetansekrav til elever/ansatte samt læringsstrategier. Det skal lages en kommunal IKT-plan som skal inneholde kompetansekrav til elever/ansatte, samt læringsstragier Elverum/ Trysil Øyvind Stengrundet Trappa på mellomtrinnet evalueres- det sjekkes samsvar med kompetansekrav. Utarbeide kompetansekrav på ungdomstrinnet. Trappa skal implementeres i tett dialog med ITkoordinator Øyvind Stengrundet. Plan samordnes innen 1. september. Hver rektor melder behov til Bjørn. Interne prosesser Kvalitetssikringssystem Det utarbeides et felles system for styringsdialog som sikrer skoleeiers kontroll og kvalitetsutvikling av skolene Våler Etablert i Trysil etter politisk vedtak høsten

8 Egne kommunale mål: Det lages et informasjonsskriv fra kommunalledelsen som går ut til alle lærere i Trysilskolen minimum en gang pr. semester. Fokus for informasjonen er Læringslyst i Sør- Østerdal. Alle skolene i Trysil skal skriftliggjøre sitt verdigrunnlag/sin pedagogiske plattform som skal inneholde bl.a. læringssyn og syn på kollega- og foreldresamarbeid. Det skal lages en minimumsstandard i f.h.t. hva skoleeier forventer at skolene gjør når det gjelder 9a Psykososialt miljø. Fom. Desember 2012 Komm. sjef Rektorer Hilde Solvang/ Bjørn Matsson/ Mette Amdahl Dette arbeidet er overtatt av byggende team Overganger Det utarbeides et felles overordnet system for overganger mellom barnehage/barneskole, småtrinn/mellomtrinn, barneskole/ungdomsskole, ungdomsskole/videregående Elverum/ Engerdal/ Hedmark fylkeskomm une 8

9 opplæring. Resultater fra Kartleggeren oversendes rektor TUS senest april 2014 som grunnlag for analyser. Dette skal også inn i årshjulet som skal utarbeides 9

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 Hvordan kan Sande kommune i nært samarbeid med de foresatte bidra til at barn og unge i Sande får et godt grunnlag for livslang læring? Det

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 2 Opplæringsloven, kapittel 9: 9a-1 slår fast: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning.

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning. Trenger du inspirasjon eller tips til hvordan integrere «Vurdering for læring» i undervisningen din? I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger 1. utgave, 1. opplag Senter for atferdsforskning 2003 Unni Vere Midthassel ISBN 82-7578-018-7 Grafisk

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

VFL I NOTODDEN KOMMUNE Udirs pulje 4 2013-14

VFL I NOTODDEN KOMMUNE Udirs pulje 4 2013-14 Blueskommunen VFL I NOTODDEN KOMMUNE Udirs pulje 4 2013-14 11 grunnskoler i Notodden: 1 barne- og ungdomsskole 2 ungdomsskoler 8 barneskoler ALLE SKOLENE DELTOK MED ALLE LÆRERNE Notodden kommune, Seksjon

Detaljer

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser God prosess Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innledning

Detaljer

Utviklingsplan som følge av ekstern vurdering 2012-2015 sjekkpkt. desember 2013

Utviklingsplan som følge av ekstern vurdering 2012-2015 sjekkpkt. desember 2013 Utviklingsplan som følge av ekstern vurdering 2012-2015 sjekkpkt. desember 2013 I. INNLEDNING II. RAMMER OG INNRETNING: Hovedmål, visjon og dagens situasjon. III. DELMÅL OG TILTAK I. INNLEDNING Storforshei

Detaljer

God opplæring for alle

God opplæring for alle Grimstad kommune Grimstadskolen spesialundervisning KOMMUNESTYRET VEDTOK I MØTE 10. DESEMBER 2007, K-SAK 089/07: Kommunestyret godkjenner rapporten, om spesialundervisning og tilpasset opplæring i Grimstadskolen

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer