Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013"

Transkript

1 plan for Melvold ungdomsskole 2013

2 Tema: Økonomi : ressursutnyttelse innenfor virksomhetene. Strategi- og årsplan Virksomhet: Melvold Elever/foresatte Resultatindikator Personalet kommuniserer samme budskap til elever/foresatte Utnytte materiell maksimalt. Mål Elevene skal ha økt PC-tilgang og lærerne skal bruke smartboardene aktivt i undervisningen. Prioritering innkjøp: Dekke økt antall lærebøker/økt elevtall Starte innkjøp RLEbøker, supplere bærbare PCer, flere digitale tavler, elevskap og utstyr til spesialrom. Lærere/ledelse Ressursperspektivet Tid/Penger Kompetanseheving Elevene få økt tilgang på bemanna datarom. Begrense ødeleggelser/hærverk Kvalitet av underv. ved vikarbehov. Holde det periodiserte budsjettet Ikke overskride tildelt budsjett på avdelingene. budsjettstyring uten krisemaksimering. Ikke overskride budsjettet; - 1% planlegging/prioritering av innkjøp. Ta tak i ødeleggelser konsekvenser. Kurs Ny Giv,regning, lesing og skriving, Aktiv bruk av erfaringsdeling i personale!

3 : Øke kvaliteten i det pedagogiske tilbudet i barnehager og skoler ved å styrke nærværsfaktorer. Elevene skal: utvikle funksjonelle lese- og skriveferdigheter - lese og skrivelyst ha gode og allsidige kunnskaper og ferdigheter i matematikk og naturfagene være i stand til å bruke digitale ferdigheter for å øke egen læring Strategi- og årsplan Virksomhet: Ressursperspektivet Styrke arbeidet med ferdigheter Tilpasset opplæring Vurdering for læring Styrke arbeidet med ferdigheter Tilpasset opplæring Vurdering for læring Undervisning i ferdigheter i alle fag Implementering av ferdigheter i alle fag. Allsidig bruk av it`s learning Tid til fagseksjonsarbeid Vedlikehold og bruk av skolens digitale utstyr Høyt ambisjonsnivå overfor elevene Resultatindikat or (Styringspara meter) Nasjonale prøver Bruk av it`s learning i foreldregruppa Bruk av IKTplan. Mål 1 Eksamensresultater: Minimum 0,2 bedre enn det nasjonale gjennomsnittet. Nasjonale prøver: Minimum 0,2 forbedring på snittet fra 8. til 9. klasse. Naturlig integrering av ferdigheter i alle fag. Nasjonal prøve i lesing og regning gjennomføres en gang til på våren på 8. trinn Opplæring i regning og lesing. Implementere lokal IKT-plan Fokusere på tydelige sammenhenger mellom kommunens og skolens IKTplan. Fagseksjonsmøter med fokus på integrering av ferdigheter Øke kompetansen på ferdigheter.

4 : Elevene skal: utvikle funksjonelle lese- og skriveferdigheter - lese og skrivelyst ha gode og allsidige kunnskaper og ferdigheter i matematikk og naturfagene være i stand til å bruke digitale ferdigheter for å øke egen læring Strategi- og årsplan Virksomhet: Melvold Elever/foreldre Lærere/ledelsen Ressursperspektivet Hva kreves for å lykkes? Tydelige læringsmål og kriterier for vurdering Kommunikasjon med foreldre og elever Tydelige tilbakemeldinger til elever og foreldre Kompetanse i vurdering og klasseledelse Skolevandring Kompetanse i ferdigheter Vurdering for læring e relasjoner mellom lærer og elev Fagkunnskaper og pedagogisk metode hos lærere Faglærere i alle fag Nivådelt undervisning Resultatindikator Fornøyde elever og foreldre Resultat over nasjonalt gjennomsnitt Økt prosentandel som bekrefter vurderinger på skolearena Antall klager Elevundersøkelsen Standpunktkarakterer og eksamenskarakterer undervisning Mål 1 Foreldre får vurderinger i alle fag på Skolearena Eksamen- og stp.karakterer over nasjonalt gjennomsnitt Nasjonale prøver over nasjonalt gjennomsnitt Felles praksis i vurdering Tydelig klasseledelse Forbedre resultat på elevundersøkelsen (trivsel/vurdering/fravær / ro og orden) Egenvurdering i fag Underveisvurdering i alle fag legges på Skolearena (2 g/termin) Systematisk arbeid i basisfagene Elevene kjenner vurderingskriteriene i fagene Vurderingskriterier på aktivitetsbladet i alle fag Egenvurdering i fag Samarbeid i vurdering på tvers av trinn Utarbeide klasseregler i hver enkelt klasse Skolevandring Fagsamarbeid på tvers Fagseksjonsmøter Nivådeling i basisfagene Kompetanseheving Øke kompetansen i vurdering og klasseledelse Samarbeid mellom lærere Alle lærere bruker Skolearena i vurderingsarbeidet Fagsamarbeid på tvers av trinn Erfaringsdeling Kontaktlærerforum

5 : Rekruttere og beholde pedagogisk personale og bedre kjønnsfordelingen i barnehager og skoler. Strategi- og årsplan Virksomhet: (Elev-foreldre) Markedsføre Melvold sine sterke sider både på hjemmesida og i andre medier (Hva må til for å lykkes) Bruke info. som legges ut på It s Learning. Lese nyheter og annen informasjon på skolens hjemmeside. Resultatindikator Elever og foresatte skal finne minst 5 artikler om eget trinn i år, på skolens hjemmeside. Mål 1 Få Melvold u. skole til å framstå som en kvalitativ god skole med resultater fra eksamen, nasjonale prøver og elevundersøkelsen ift trivsel, ro og orden og fravær over snitt i Akershus Elever skal skrive artikler som skal publiseres på hjemmesiden. Melvold skoles verdier og satsingsområder markedsføres på hjemmesida. (Lærere) Markedsføre Melvold sine sterke sider. Melvold skal bli en praksisskole for HiOA. Sikre en struktur der lærere og elever leverer artikler og bilder til publisering for eksempel en gang i måneden. Vi skal utarbeide en hjemmeside som gir info. om skolens verdier, pedagogiske egenart og aktualiteter Synliggjøre vedtatte minstestandarder på hjemmeside og i klasserom. Videreføre Comenius samarbeidet Ressursperspektivet Ny skole Tilsette min tre mannlige lærere høst 2013 annonsering. (Kompetanseheving) Kompetanse i markedsføring

6 - Tidlig innsats: Sikre kvaliteten i det helhetlige læringsløpet gjennom nettverk og hospitering internt og på tvers fremme delingskultur. Tidlig og riktig hjelp gjennom tverrsektorielt samarbeid Øke interesse og engasjement for læring ved å utnytte mulighetene for samhandling med lag og foreninger i nærmiljøet. Strategi- og årsplan Virksomhet: Melvold: Elever/foresatte Relasjonsbygging Fange opp tidlig elever som er i faresonen Resultatindikator Mål Rett hjelp til rett tid for den som trenger det. Rektors møte 4 g/år Overgangsmøter med b.skolene. Lærere/ledelse overgang Tilpassa opplæring overgang Tidlig innsats og oppfølging Samarbeid mellom skolene Overgangsmøter informasjon om utdanningsprogrammene Arbeid med heftet Min framtid Samarbeid med foresatte Faste økter i 80% av elevene inn på 1. ønske (utdanningsprogram) Minske antall elever som trenger s-timer Sikre rett 1. valg til inntak vgs Tilpassa opplæring Bruk av lokal læreplan Identifisering, kartlegging og oppfølging (IKO) av svake elever Kartlegge elever i faresonen. Utarbeide kriterier for TO. Bruk av læringsstrategier PPT på skolen en halv dag i uka.

7 Ressursperspektivet Tid/penger på timeplanen YOU-rådgivning i Vurderingskriterier i Redusere behovet for s-timer med 4% Aktiv bruka av rutinemøte YP-dager Kurs vgs (3+3 samarbeid) Skolebesøk Eget aktivitetsblad i YOU-messer Yrkesmesse på skolen Interessetester Energinettverk Samarbeidsmøter/veiledning med PPT Kompetanseheving overgang overgang Utnyttelse av timeressursen i Kompetanse i Spes.ped. komp. Klasseledelse Oppdatere/vedlikeholde kompetanse Få økt kompetanse i bruk av kartleggingsverktøy Nettverksmøter i lesing, skriving og regning med Frogner og Vesterskaun Erfaringsdeling og tilført kompetanse i klasseledelse og bruk av kartleggingsverktøy. Kurs Seksjonsarbeid Erfaringsdeling

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan. med tiltaksplan for skoleåret 2014/15. www.lillehammer.kommune.no/åretta

Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan. med tiltaksplan for skoleåret 2014/15. www.lillehammer.kommune.no/åretta Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan med tiltaksplan for skoleåret 2014/15 Side2 INNHOLD Sammen om læring!... 3 Visjon for Lillehammerskolen... 4 Sammen om læring! Årettas verdigrunnlag... 6

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR GRANSHERAD SKOLE 2014/2015

UTVIKLINGSPLAN FOR GRANSHERAD SKOLE 2014/2015 1. BAKGRUNN. Den opprinnelige og helt sentrale bakgrunnen for denne utviklingsplanen er utviklingen i samfunnet vårt, med den sentrale læreplanen for grunnskolen, L-06 og Opplæringsloven av 1999, som resultat.

Detaljer

SELFORS BARNESKOLE PLAN FOR SKOLE OG KVALITETSUTVIKLING 2014-2017

SELFORS BARNESKOLE PLAN FOR SKOLE OG KVALITETSUTVIKLING 2014-2017 SELFORS BARNESKOLE PLAN FOR SKOLE OG KVALITETSUTVIKLING 2014-2017 VISJON - Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. - Vårt fremste mål skal være å gi elevene

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen VERRAN KOMMUNE Visjon for Verranskolen I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015 ØSTGÅRD SKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2015 ØSTGÅRD SKOLE VIRKSOMHETSPLAN 2015 ØSTGÅRD SKOLE Nettadresse Nes kommune nes-ak.kommune.no/ostgardskole dato: 02.02.15 1 Innhold 1 Nes kommunes plan- og styringssystem og styringsdokumenter... 3 1.1 Kommuneplan... 3

Detaljer

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015 splan Varden skole 2014 2015 KUNNSKAP OG VENNSKAP HÅND I HÅND Elevene på Varden er aktive og utvikler sin kunnskap i samhandling med andre i et stimulerende og tilrettelagt læringsmiljø. Grunnleggende

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Virksomhetsplan 2008-2012 Hommelvik ungdomsskole. HVOR VIL VI? (4-årsperspektiv)

Virksomhetsplan 2008-2012 Hommelvik ungdomsskole. HVOR VIL VI? (4-årsperspektiv) Virksomhetsplan 2008-2012 Hommelvik ungdomsskole HVOR VIL VI? (4-årsperspektiv) 1. D Virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet for arbeidet ved Hommelvik ungdomsskole i perioden 2008-2012,

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2015 og strategisk plan 2015-2018 ENHET

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

Virksomhetsplan 2015. for Kurland barneskole

Virksomhetsplan 2015. for Kurland barneskole Virksomhetsplan 2015 for Kurland barneskole vedtatt i møte i Samarbeidsutvalget ved Kurland barneskole 5. mars 2015. Læring gjennom trygghet og trivsel 2 kommunes verdisett: Framtidsrettet. Åpen. Respektfull.

Detaljer

IKT I SKOLEN. Sande kommunes pedagogiske handlingsplan for IKT-arbeidet i skolen 2011-2013

IKT I SKOLEN. Sande kommunes pedagogiske handlingsplan for IKT-arbeidet i skolen 2011-2013 IKT I SKOLEN Sande kommunes pedagogiske handlingsplan for IKT-arbeidet i skolen 2011-2013 Utarbeidet av IKT-rådgiver i Sande kommune i samarbeid med oppvekstsjef Anne Margrethe Lindseth og rektorene Knut

Detaljer

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedtatt av: Lederforum 10.09.09 Innhold 1 Innledning... 3 2 Infrastruktur...

Detaljer

Virksomhetsplan 2012. for Kurland barneskole

Virksomhetsplan 2012. for Kurland barneskole Virksomhetsplan 2012 for Kurland barneskole vedtatt i skolens samarbeidsutvalg 19. mars 2012 Læring gjennom trygghet og trivsel Side 2 Sarpsborg kommunes verdisett: Framtidsrettet. Åpen. Respektfull. Troverdig.

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 1. Innledning Et samfunn i utvikling forventer at skolen skal bidra til at barn og unge utvikler kompetanse for å ta hånd om egne liv, mestre oppgaver alene og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 STYRINGSARK FOR INGEBERG SKOLE 2010/2011 SAMFUNN Mål Tiltak (oppgaver/aktiviteter) Ressursbruk Frist Ansvar Vurdering Ingeberg skole har felles praksis i samsvar

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 Elevinvolvering Egge ungdomsskole Alle skal med! Alle skal med! Dette skal være en ledesnor i alt arbeidet i skolen. Det innebærer at alle elever skal

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Sørum kommune Grunnskoleseksjonen

Sørum kommune Grunnskoleseksjonen Sørum kommune Grunnskoleseksjonen Søknad til Skoleeierprisen 2009 1 Innledning... 3 1.1 Kort begrunnelse for søknaden... 4 1.2 Kvalitetsarbeid i Sørum kommune... 4 1.3 Utvalgt dokumentasjon av innsatsområder

Detaljer