Bakås skole Bakås skoles strategiske plan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bakås skole 18.12.2014. Bakås skoles strategiske plan 2015-18"

Transkript

1 Bakås skole Bakås skoles strategiske plan -18 1

2 Hva er en strategisk plan? En strategi er handlinger med hensikt å nå spesifikke mål. Strategisk plan er et styringsdokument skolen. Strategisk plan skolen ser mer på hva som skal gjøres enn hvordan noe gjøres. Hvordan noe gjøres, blir tydeliggjort og utarbeidet i hovedsak i Pedagogisk- prøve og oppfølgingsplan, men også flere av skolens andre planer eksempel Handlingsplanen skolemiljø. Strategi dreier seg først og fremst om å gjøre de rette tingene, og å bruke tid og krefter på de viktigste oppgavene. En utsetning er at alle kjenner til strategien som legger føringer de valgene og prioriteringene som gjøres av hva som er viktigst. En strategisk plan handler om å ha en overordnet plan å ta konsistente og bevisste valg/beslutninger i hold til de målene UDA har satt skolen. På den måten kan vi stå det slik at initiativene som blir skrevet ned i strategisk plan er gjort med grunnlag i evaluering av skolenes ressurser. Ofte er det disse spørsmålene vi reflekterer rundt når vi evaluerer i personalet og i ledelsen. (Gap- analyse). 1. Hvor står vi i dag? 2. Hvor skal vi? 3. Hvilke tiltak kan vi iverksette å komme dit vi ønsker ("close the gap")? Strategi er ikke noe som er statisk, endringer skjer hele tiden, men det å ha en styrende plan med konkrete mål gjør at skolen som organisasjon kan bruke alle sine ressurser i samme retning. Og ikke minst å omsette planene/strategiene i handlinger. UDAs mål er komplekse og svært sammensatte, men vi tenker at disse målene er et bilde på hvordan det skal se ut til slutt. Vi er med på å me målene og målene er med på å me oss. Og vår skoles mål er til slutt nedfelt i målbare mål som man kan måle resultater opp mot. Strategisk ledelse egår hele året, men evalueres i desember/januar hvert år. Selvsagt sett i sammenheng med skolens tildelte budsjett, som også blir presentert i samme tidsrom. UDA har strategisk risikostyring som en del av det å gjenkjenne risiko at skolen ikke når de målene som er satt. Og de strategiske initiativene er tiltak å minske risikoen at målene ikke blir nådd. Det er på en måte en strategi å gjøre de rette tingene før uventede ting, - altså risiko, dukker opp. Det er ikke bare nye strategiske initiativer som skal inn i planen. 2

3 (før (før Risiko (før (etter (etter Strategisk mål: 1.1 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig bedret fra Identifisering av risiko Alle Det er en risiko at elevresultater ikke analyseres godt nok og ikke bidrar til fokus utvikling av undervisningspraksis. Strategisk initiativ (tiltak h m m Videreutvikling av Tracking skjemaer, Læringsstøttende prøver, veiledninger i PAS, nye analyserapporter. Øke kompetanse innen VFL og TPO,samt proffesjonalisering. kartleggingsprøver: Kartlegging av leseferdighet % under kritisk i snitt i snitt i snitt delprøver 8 % i snitt 8 % i snitt 8 % i snitt delprøver Alle Område direktør Alle Det er en risiko at arbeidsmengden på den enkelte lærer blir stor Det er en risiko at skolen ikke underviser med godt nok læringsutbytte i grunnleggende ferdigheter i lesing og regning. Der er en risiko at skole-hjem samarbeidet ikke bygger opp under elevens læring h m m Lage ferdige årsplaner fra 1 til 7 i lesing, regning, engelsk og naturfag. Dynamiske årsplaner som evalueres. Videreutvikling av Mestringsteamet. h m m Samarbeid kompetanseheving på tvers av barneskoler: Ellingsrudåsen, Jeriko, Skjønnhaug i lesing og regning. Videreutvikling av Mestringsteamet. Bruke veilednede læringsmål og årsplaner mer systematisk, Fortsette arbeidet med TIEY/FAIF og læringsstrategier. m l l Ha fokus på esattes plikter i Oslostandarden skole-hjem samarbeid: - sørge at eleven har god arbeidsinnsats og følger opp skolearbeidet - passer på at eleven følger klassensregler og skolens regler, og viser respekt alle på skolen. kartleggingsprøver: Kartlegging av regneferdighet % under kritisk Ikke påbegynt m l l Statlige kartleggingsprøver: Kartlegging av engelsk % under kritisk Påbegynt l l l NP lesing 5.trinn Osloprøve i lesing 6.trinn. Prosent av totalskår på ankeroppgaver NP regning 5.trinn NP engelsk lesing 5.trinn Osloprøve naturfag 4.trinn Prosent av totalskår på ankeroppgaver Statlig kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 4. trinn. % under kritisk Osloprøve i digitale ferdigheter 7.trinn. Prosent av totalskår på ankeroppg. 50% 6.trinn: 75% 10% 50% 50% 4% under kritisk 40% 6.trinn: 70% 12% 40% 40% 75 % 70 % under kritisk 75 % 70 %

4 (før (før Risiko (før (etter (etter Strategisk mål: 1.2 Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring fra Ellings rud og Ellings rudåse n skole Lærer e Identifisering av risiko Det er en risiko at barneskolen og ungdomsskolen ikke har gode nok overgangsrutiner. Det er en risiko at elever ikke velger nærskolen. At elevene ikke opplever mestring i skolehverdagen. Strategisk initiativ (tiltak m m m Øke kvaliteten på samarbeidet gjennom evaluering av årshjulets aktiviteter og elevresultater NP 8. trinn. Mer samarbeid mellom av Ellingsrud, Ellingsrudåsen og Bakås ved å fastsette samarbeidsarenaer og tid. m l l Elevmedvirkning og elevaktivitet i eget læringsarbeid. Elevsamtale, IUP, VFL. Videreutvikling av Mestringsteamet. kartleggingsprø ver, NP og Osloprøver : Påbegynt m l l motivasjon Se st. mål 1.1 Se st. mål % 95 % Lærer e At elevene ikke får nok faglige utdringer (63,9%) m l l Utvikle skolens analyse- og fremovermeldingskompeta nse. Påbegynt m l l elevfravær 3,00 % 4,00 % mestring faglig veiledning 87 % 85,00 % 80 % 75 %

5 (før (før Risiko (før (etter (etter Strategisk mål: 1.3 Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø preget av ro og orden fra Identifisering av risiko Alle ansatte, Det er en risiko at elever blir mobbet og/eller krenket. elever og esat te Lærer e Det er en risiko at det er store variasjoner på læringsutbytte og trivsel fra klasserom til klasserom. Strategisk initiativ (tiltak m h m Arbeide ebyggende hele året med tiltak ihht Handlingsplan skolens psykososiale miljø - 9A. Alle kontaktlærere følger årshjulet - tiltak mot mobbing. Skolen må ha mer presise og konkrete tilbakemeldinger til esatte og elever om elevenes oppførsel. h m m Implementere standarder "Den gode pedagog" Påbegynt m m m mobbing Påbegynt m l l trivsel med lærerne 0 % 0 % 85 % 80 % sosial trivsel arbeidsro orden og oppførsel 93 % 92 % 65 % 60 % 70 % 60 %

6 (før (før Risiko (før (etter (etter Strategisk mål: 1.4 Alle elever i aktivitetsskolen skal sikres et aktivitetstilbud som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag Thoma s Fossu m Thoma s Fossu m fra + AKS + AKS Identifisering av risiko Konfliktløsning som ikke bidrar til elevenes utvikling av sosial kompetanse. For lite samarbeid mellom skole og AKS om læringsstøttende aktiviteter. Strategisk initiativ (tiltak H M m Gjennomføre kurset "De utrolige årene". Systematisk og felles arbeid å få ny kunnskap ut i hverdagshandlinger. m L l Bedre rutiner inmasjon om elevenes læringsmål i lesing, skriving og regning. Mer tidsfestet samarbeidstid-høst. Bruke årsplaner i norsk og matematikk som utgangspunkt planlegging av aktiviteter. Klarere anvsarsdeling/oppgavedeling. Påbegynt M l l Foreldreunders økelsen: Pkt:Jeg opplever at personalet på SFO bidrar til et godt sosialt miljø barna. kartleggingsprø ver, Osloprøver 95% er helt eller delvis enige 90% er helt eller delvis enige Maks av elever som går på AKS er under kritisk på alle Statlige kartleggin gsprøver 1.,2.,3. trinn + overgang sprøvene i regning og lesing på 4. trinn.

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL 2014-2017 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2014 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2014 og strategisk plan

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018 Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole Skaun kommune 2015 2018 1 FORORD: Kunnskapsløftet, Opplæringsloven, Kommuneplanens langsiktige og kortsiktige del, samt skolebasert vurdering, er utgangspunktet

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

1. Pedagogisk kvalitetsmelding 2014, forord

1. Pedagogisk kvalitetsmelding 2014, forord Innhold 1. Pedagogisk kvalitetsmelding 2014, forord... 3 2. Faglig kvalitet... 3 2.1 Skolens faglige resultater... 3 3. Framdrift i Læringslyst... 13 4. Skolen som lærende organisasjon, suksesshistorier...

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 SKOLEÅRENE 2010-12 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Saker til behandling. Ny godkjenning av leke og oppholdsareal Snømyra barnehage. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2012 2015. Spillemidler 2012.

Saker til behandling. Ny godkjenning av leke og oppholdsareal Snømyra barnehage. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2012 2015. Spillemidler 2012. VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget vedleggshefte Dato: 24.11.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/01585 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Fredag 26. august, 2011 Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærer! Takk for den jobben du gjør hver dag for at dine elever skal lære noe nytt og utvikle sine ferdigheter og talenter! Ungdomsskolen

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer