Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018"

Transkript

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole Strategisk plan Rommen skole -

2 Utdanningsetatens strategiske kart Kilde: Byrådets budsjettforslag, del 1 Visjon. Osloskolen skal gi elever mulighet til å realisere sine evner og talenter. Elevene skal utfordres, inspireres og motiveres til å sette ambisiøse mål for egen læring og utvikling. Osloskolen skal bidra til sosial mobilitet, og flere elever skal fullføre og bestå et 13-årig opplæringsløp. Brukerorientering Redelighet Engasjement Respekt Kilde: Oslo kommunes verdigrunnlag Verdier.

3 Utdanningsetatens strategiske kart Bruker Alle skal lære mer Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø preget av ro og orden, fritt for mobbing og vold Alle elever i Aktivitetsskolen skal få et tilbud som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag Kvalitetsutvikling Osloskolen har bedre kvalitetssikring av undervisning og den enkelte elevs faglige progresjon Osloskolens ledelse har høy grad av gjennomføringsevne Osloskolen kommuniserer bedre med målgrupper Kompetanseutvikling Ansatte i Osloskolen har bedre kompetanse innenfor prioriterte områder Osloskolen har en bedre ledelsesog organisasjonskultur som fremmer utvikling og forbedring Ressurs Osloskolen har en mer effektiv ressursutnyttelse i ledd. Osloskolen rekrutterer og beholder høyt kvalifisert personale Skolekapasiteten skal dekke fremtidig elevtallsvekst Osloskolen utnytter informasjonsteknologi mer effektivt

4 Alle elever skal lære mer. Strategisk mål: Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret. Fullføre og bestå Strategisk mål: Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring Ressurser: Osloskolen har en mer effektiv ressursutnyttelse i ledd. Kvalitetsutvikling: Osloskolen kommuniserer bedre med målgrupper Kvalitetsutvikling: Osloskolen har bedre kvalitetssikring av undervisning og den enkelte elevs faglige progresjon. Kompetanseutvikling: Ansatte i Osloskolen har bedre kompetanse innenfor prioriterte områder. Ansvar Strategisk initiativ Kritisk for Lesing Prosjektgruppen Ferdigstille og implementere Avsatt tid til Kartl. av leseferdigheter 1. trinn (inkl. skolens "Plan for leseopplæring og gjennomføring, delp.4 ledelse)/uda elevens leseprogresjon" erfaringsdeling og Kartl. av leseferdigheter 1.trinndelp.8 oppfølging Prosjektleder, rektor, UDA, ped.pers., Skrivesenteret i Trondheim Koordinator og ressurspersoner / koordinatorer Skolen deltar i flerårig skoleutviklingsprosjekt i regi av UDA med fokus på kontinuerlig resultatanalyse og dokumentert forbedring av elevresultater. Skrivekurs for lærere på u- trinnet Starte opp og etablere FAiF på trinn Økt bruk av norsk koordinator på tvers av avdelinger Observasjon,veiledning, analyse av elevresultater og tilbakemelding med fokus på differensiering og tilpasset opplæring samt høyt læringstrykk Alle lærere modellerer lesing og lesestrategier Kompetanseheving av lærere på trinn God tilrettelegging for faglig samarbeid og kompetanseheving. Tett oppfølging på nivå; elever lærere/assistenter ledelsen foresatte Evt. endring av dører til klasserommene er avklart Hensiktsmessig organisering av arbeidet Kartl. av leseferdigheter 2.trinndelp.5 Kartl. av leseferdigheter 2.trinndelp.7 Kartl. av leseferdigheter 3.trinndelp.4 Kartl. av leseferdigheter 3.trinndelp.5 Nasj.prøve i lesing 5. trinn nivå 1 Nasj. prøve i lesing 5. trinn-nivå 3 Osloprøven i lesing 6.trinn Nasj.prøve i lesing 8. trinn nivå 1-2 Nasj. prøve i lesing 8. trinn-nivå 4-5 Nasj.prøve i lesing 9. trinn nivå 1-2 Nasj. prøve i lesing 9. trinn-nivå 4-5 Eksamen norsk hovedmålgjennomsnitt Mindre enn 15% i 15% 35% 74% 35% Minimum 3,8 Mindre enn i Minimum 1 3,2 26,6% 11,27% 16,47% 40,3% 30,8% 23,5% 19% 6 34% 19% 48% 18% 2,9 Bruk av "Læringsstøttene vegger" Grunnskolepoeng 4,2 3,95 3,85

5 Ansvar Strategisk initiativ Kritisk Regning. Prosjektleder, rektor, UDA, ped.pers., HiOA / koordinatorer Skolen deltar i flerårig skoleutviklingsprosjekt i regi av UDA med fokus på kontinuerlig resultatanalyse og dokumentert forbedring av elevresultater. Kompetanseheving u-trinn "Lesing i realfagene" med spesielt fokus på matematikk Økt bruk av matte koordinator på tvers av avdelinger Lærerne bruker analyse av elevresultater i planlegging av undervisning. God organisering og ressursbruk Tid til kompetanseheving og intern hospitering prioriteres Kartl. av regneferdigheter 1.trinn Kartl. av regneferdigheter 2.trinn Kartl. av regneferdigheter 3.trinn Nasj. prøve i regning 5. trinn-nivå 1 Nasj. prøve i regning 5. trinn. nivå 3 Nasj. prøve i regning 8. trinn-nivå 1-2 Nasj. prøve i regning 8. trinn. nivå 4-5 for Mindre enn 15% i 35% 4 Mindre enn i ,76% 27,94% 20,29% 32% 16% 46% 11% Lærere Assistenter Systematisk kompetanseheving/ intern hospitering med fokus på differensiering og tilpasset opplæring samt strukturert og planmessig analyse og bruk av elevresultater. Kompetanseheving bl.a i bruk av Exel, Geogebra og Kikora. Tett oppfølging på nivå; elever lærere/assistenter ledelsen foresatte Nasj. prøve i regning 9. trinn-nivå 1-2 Nasj. prøve i regning 9. trinn. nivå 4-5 Eksamen matematikk-gjennomsnitt Grunnskolepoeng Minimum 1 3,5 4,2 Minimum 1 3,0 3,95 49% 2,3 3,85 Observasjon og veiledning med fokus på differensiering og tilpasset opplæring samt høyt læringstrykk Bruk av "Læringsstøttene vegger" Evt. endring av dører til klasserommene er avklart Hensiktsmessig organisering av arbeidet Alle lærere Økt fokus på lesing, skriving og muntlig fremstilling som grunnleggende ferdighet i fag

6 Et godt arbeids- og læringsmiljø Strategisk mål: Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø preget av ro og orden, fritt for mobbing og vold Kvalitetsutvikling: Osloskolen kommuniserer bedre med målgrupper Kompetanseutvikling: Ansatte i Osloskolen har bedre kompetanse innenfor prioriterte områder Ressurser: Osloskolen har en mer effektiv ressursutnyttelse i ledd Ansvar Strategisk initiativ Kritisk Alle Økt fokus på felles og enhetlig Felles holdninger og praksis på skolen samt økt samarbeid praksis hos i på tvers av avdelinger. skolemiljøet Kompetanseheving og samarbeid med Læringsmiljøteamet. Plangruppa Lærere, elevråd, leder u-trinn, ass.rektor, rektor Tettere samarbeid med foresatte; felles rutiner for elevsamtaler, utviklingssamtaler, foreldremøter og bruk av mobilskolen samt samarbeid med FAU Systematisk og planmessig bruk av Elevundersøkelsen, Medarbeiderundersøkelsen og interne trivselsundersøkelser Jevnlig fokus på 9A og skolens miljøregler i klassene, i elevråd og i samarbeidstid i SMU, FAU og i skolens driftsstyre. Opprette trinnledere på elevnivå på ungdomstrinnet. Årlig elevrådskonferanse med fokus på læringsmiljøet. Faste rutiner og tett samarbeid Kompetanse om håndtering av uønsket elevatferd og konflikthåndtering God organisering og ressursbruk Tett oppfølging på nivå; elever lærere/assistenter ledelsen - foresatte Elevundersøkelsen - Arbeidsro - Orden og oppførsel - Trivsel med lærere - Sosial trivsel - Elevfravær - Mobbing Vold - Off. statistikk antall voldstilfeller for 54% 49% 78% 92% 2,5% 51% 46% 76% 92% 4% Sosiallærere og leder ungdomstrinn Alle Videreutvikle Trivselsledere og opprette trinnledere på ungdomstrinnet. Opprette samarbeid med MOT Spesielt fokus på ønsket kommunikasjon; verbal, non-verbal

7 Helhetlig skoledag Strategisk mål: Alle elever i Aktivitetsskolen (AKS) skal få et tilbud som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag Kvalitetsutvikling: Osloskolen har bedre kvalitetssikring av undervisning og den enkelte elevs faglige progresjon Kompetanseutvikling: Ansatte i Osloskolen har bedre kompetanse innenfor prioriterte områder Ressurser: Osloskolen har en mer effektiv ressursutnyttelse i ledd Ressurser: Osloskolen rekrutterer og beholder høyt kvalifisert personale Ansvar Strategisk initiativ Kritisk for rektor Kompetanseheving av personalet på Aktivitetsskolen iht satsingsområdene natur, teknikk og miljø samt fysisk aktivitet samt konflikthåndtering og håndtering av elevatferd. Etablere læringsstøttene elevaktiviteter som lesekurs, regnekurs etc.. Prioritering av ressursbruk Engasjement Tid til samarbeid og oppfølging God organisering GSI - Deltakelse i AKS (dekningsgrad) 82% 82% Fokus på stabilitet, lavere fravær og tettere oppfølging av personalet på Aktivitetsskolen Økt og planmessig samarbeid mellom skolen og Aktivitetsskolen; tema på AKS følger skolens fagplaner, leksearbeid etc Ansatte på AKS deltar på foreldremøter trinn på høsten AKS arrangerer egne treffpunkt for foresatte; foreldremøter, foreldrekaffe etc Gode samarbeidsrutiner

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN - FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE Sammendrag Gaustad ungdomsskole følger opp de styringssignaler som er gitt av kommunalsjef og fagsjef. Skolen har høsten 2011 8 klasser og har vært relativt stabile

Detaljer

ARBEID FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ PÅ STENBRÅTEN SKOLE

ARBEID FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ PÅ STENBRÅTEN SKOLE ARBEID FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ PÅ Hvordan jobber vi mot vold og mobbing og for et godt læringsmiljø? Hvilke undersøkelser blir vi vurdert etter? * Brukerundersøkelsen * Elevundersøkelsen 1 Strategisk

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årsberetning 2014

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årsberetning 2014 Oslo kommune Årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 1. ANSVARSOMRÅDE... 6 1.1 Organisasjon/bemanning... 6 2. MÅL, RESULTATER OG RISIKOVURDERING... 8 2.1 Situasjonsbeskrivelse... 8 2.2 Målsettinger,

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL 2014-2017 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2014 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2014 og strategisk plan

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

ANDEBU SKOLE - Handlingsplan 2010/2011

ANDEBU SKOLE - Handlingsplan 2010/2011 ANDEBU SKOLE - Handlingsplan 2010/2011 -KUNNSKAP OG UTVIKLING Visjon for Andebu kommune: Med eleven i sentrum ønskes en skole som gir trygghet og de nødvendige kunnskaper for å fungere i dagens og morgendagens

Detaljer

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 SKOLEÅRENE 2010-12 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Skjetten skoles Virksomhetsplan 2015. utkast pr 29.11.11 Skjetten skole. Januar 2015 04.12.12

Skjetten skoles Virksomhetsplan 2015. utkast pr 29.11.11 Skjetten skole. Januar 2015 04.12.12 Skjetten skoles Virksomhetsplan 2015 utkast pr 29.11.11 Skjetten skole FO 04.12.12 Januar 2015 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 STYRINGSARK FOR INGEBERG SKOLE 2010/2011 SAMFUNN Mål Tiltak (oppgaver/aktiviteter) Ressursbruk Frist Ansvar Vurdering Ingeberg skole har felles praksis i samsvar

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 23.04.2015 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Utviklingsplan som følge av ekstern vurdering 2012-2015 sjekkpkt. desember 2013

Utviklingsplan som følge av ekstern vurdering 2012-2015 sjekkpkt. desember 2013 Utviklingsplan som følge av ekstern vurdering 2012-2015 sjekkpkt. desember 2013 I. INNLEDNING II. RAMMER OG INNRETNING: Hovedmål, visjon og dagens situasjon. III. DELMÅL OG TILTAK I. INNLEDNING Storforshei

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 REGIONALE TJENESTER 78

DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 REGIONALE TJENESTER 78 FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 Pedagogisk utvikling 65 Inntak og rådgivning 66 Fagopplæring 67 PP-tjenesten

Detaljer

Aronsløkka skole DRAMMENSSKOLEN Norges Beste Skole

Aronsløkka skole DRAMMENSSKOLEN Norges Beste Skole Aronsløkka skole DRAMMENSSKOLEN Norges Beste Skole Lede og lære TID OG TILLITT STØTTE OG KRAV PRAKSISNÆRT ENDRINGSAGENT RELASJON + OPPLEVELSER Aronsløkka Vi vokser sammen Ansvar Omsorg Respekt læring mestring

Detaljer