Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013"

Transkript

1 Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Studiested Kjeller Tirsdag :00-21:20 Husk å si fra uansett om du kommer eller ikke, så vi kan innkalle vararepresentantene. Du når oss på tlf eller mail: Husk at det blir fellestransport fra Pilestredet til Kjeller kl 16:15!! Studentparlamentet

2 Innkalling til: Parlamentsmøte 2/2013 Til: Representanter i Studentparlamentet m/vara Studentrepresentanter i Høgskolestyret, Læringsmiljøutvalget og Landsstyret til NSO Studentråd, Studentenes Fakultetsråd Studentparlamentets komiteer Kopi til: Høgskolen i Oslo og Akershus v/rektoratet, direktør og dekanene Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) Norsk studentorganisasjon (NSO) Velferdstinget i Oslo og Akershus (VTOA) International Students Union HiOA (ISU) Studentparlamentet ved UiO Universitas ERGO Studentmagasin Radio Nova Hvor: Studiested Kjeller Når: Tirsdag kl 17:00-21:20 Vår ref.: innkalling P Deres ref.: Saksbehandler: Cato Haugland Saksliste Saksnr Saksnavn Sakstype Sak 00/13 a) Valg av ordstyrer, referent og tellekorps Konstituering b) Godkjenning av innkalling og saksliste c) Godkjenning av referat fra sist møte d) Orienteringer e) Ettergodkjenning av høringssvar, valg og oppnevninger Sak 09/13 Årsrapport 2012 Votering Sak 10/13 Regnskap 2012 Votering Sak 11/13 Budsjett 2013 Votering Sak 12/13 Norsk Studentorganisasjon 2013/2014 (LM-saker) Votering Sak 13/13 Organisasjonsgjennomgang debatt om AU/KOK/VK Votering Sak 14/13 Politisk dokument: Strategi 2020 Votering Sak 15/13 Resolusjoner Votering Eventuelt og møtekritikk 2

3 Til Studentparlamentet Fra Arbeidsutvalget PSak 00/13 a, b, c, d og e - konstituering a) Valg av ordstyrer, referent og tellekorps Forslag til vedtak: - Andreas Faye Lund velges til ordstyrer - Cato Haugland velges til referent - KOK velges til tellekorps b) Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: - Innkalling og saksliste godkjennes. Vår ref.: Psak 00/13 konstituering Deres ref.: Saksbehandler: Cato Haugland c) Godkjenning av protokoll fra sist møte Forslag til vedtak: - Protokoll fra sist møte godkjennes. d) Orienteringssaker Orienteringer fra: Arbeidsutvalget Høgskolestyret Læringsmiljøutvalget Velferdstinget Rektoratet Forslag til vedtak: - Sakene tas til orientering. ISU SAIH SPs egne komiteer Studentenes Fakultetsråd og studentråd/utvalg. e) Ettergodkjenning av høringssvar, valg og oppnevninger Vedlagt følger informasjon om høringssvar, valg og oppnevninger i eget saksdokument. Forslag til vedtak: - Valg, oppnevninger og høringssvar foretatt av Arbeidsutvalget godkjennes. 3

4 Parlamentssak 00/13 c Protokoll fra Parlamentsmøte Pilestredet 52, Auditorium :00-21:30 Tilstede fakultet fast vara HF Anette Børsum, Marianne Negård(frem til 20:00), Anders Hverven, Lasse Johan Thue(til 21:00), Joachim Sæternes, Elisabeth Hurum LUI SAM TKD Kine Nossen, Sverre Søraas, Mari Tønnesen Flåtamo, Viktor Emanuel Johansson(fra 17:30) Christoffer Alsvik, Eline Stølan, Miriam Ellefsen, Nina Sætevik, Siri Søberg, Suzanne Nordgård Faisal Iqbal, Mikkel Oddum, Sindre Säfvenbom, Cathleen Nyman(fra 18:00), Martin Gulli(fra 18:30) Jakob Loe(frem til 17:30, etter 20:00), Kirsten Malmberg( fra 17:30), Robert Aapro (etter 21:00) Erlend Kristoffer Schjelderup, Aurora Charlotte Hasselberg Andre: Tuva Aune Wettland, Eirik Strøm Solberg, Tord Øverland, Therese Eia Lerøen, Simen Aasgaard Øien, William Sæbø, Jon Zwaig Kolstad, Øystein Fimland, Torbjørn Jonassen, Robert Aapro(vara), Jakob Loe(vara), Caroline Strømlid(vara) Cato Haugland, Kristin, Andreas Faye Lund, Kim Kantardijev, Christian Strandenæs(VT), Annika Myhre Jahren(VT), Olgunn Ransedokken, Gagan (ISU), Sina Hassani PSak 00/13 Konstituering 00/13 a) Valg av ordstyrere, referent og tellekorps Kim Kantardijev og Andreas Faye Lund velges til ordstyrere Cato Haugland velges til referent KOK velges til tellekorps OK 00/13 b) Innkalling og Saksliste OK Tidsplan: forslag flytte 13/13 til rett etter pausen, 19:00 OK 00/13 c) Protokoll fra sist møte OK 4

5 00/13 d) Forretningsorden 2013 Kim innleder Forslag til vedtak: OK 00/13 e) Orienteringer Arbeidsutvalget Tuva orienterer Valg Julebord Høgskolestyremøte I desember o Okkons som fast stilling Treningsavtalen m/sio o SP sitt vedtak fikk gjennomslag I avtalen E-campus-prosjekt Uavhengig nettavis Khrono o Tuva og Eirik er I styret o SP oppfordres til å spre ordet om avisen Komite for psykisk helse-kampanje Nytt arbeidsutvalg I Velferdstinget valgt o Annika fra HiOA valgt inn som politisk rådgiver Oppstartseminar I begynnelsen av januar Deltok på NSO sin vinterkonferanse Alle oppfordres til å komme innom parlamentskontorene! Høgskolestyret Øystein Fimland orienterer Budsjett for 2013 vedtatt Innsikt I fakultetenes virke Læringsmiljøutvalget Tord orienterer Siden sist er det for det meste orienteringssaker Handlingsplan på neste møte o Kom gjerne med innspill Velferdstinget Kristian orienterer Kickoff på førstkommende lørdag Velferdsseminar om to uker Konsulenten har vært syk hele januar presset arbeidskapasitet Medieundersøkelsen er på vei Vil ha vaffelfredag på HiOA snart. Gjerne også på Kjeller Aldersgrensevedtaket til SiO 5

6 Tone månedens student hos studenttorget.no Spm om boligsaken Boligstyret innstilte på aldersgrense og hs vedtok Representanten I boligstyret?? Rektoratet Olgunn orienterer Undervisningslokaler på Kjeller er I stor etterspørsel alt for få o Hvis vi ser rom som er booket men ikke I bruk så må man gi beskjed! Orienterer om utvalgene som rektoratet er tilstede I sammen med studenter International Students By Gagan Welcome Party for new international students 80 participants International dinners Valentines day-celebration about love International week ultimo april social and academic about the norwegian parliament election Call for commitment among norwegian students! o We need to blur the lines between norwegian and international students Welfare issues for students at HiOA o We can no longer revise our grades wich are very damaging to international students o Student housing at StHanshaugen heating problems inhumane conditions Komkom Jakob orienterer Verktøyskasse på sp-nettsiden Lagt mandat for våren Laget rutinedokumenter for SR og SFR Ber om flere medlemmer! SFR-LUI - Erlend Gjenvalgt leder og nyvalgt nestleder SFR-HF - Jakob Første møte for våren Gjenvalgt leder og nestleder for 3.gang Fokus fremover på opprettelse av sr på kjeller Permisjon innvilget til Marianne Negård Forslag til vedtak: 6

7 Orienteringene tas til etteretning Vedtatt 00/13 f) Ettergodkjenning av valg, oppnevninger og høringssvar Therese innleder Orienterer om valg og høringssvar Spm til ettergodkjenningene Hvor finner man utgangsdokumentene? På student.no og hioa.no Forslag til vedtak: SP ettergodkjenner de fremlagte valg, oppnevninger og høringssvar Vedtatt PSak 01/13 Innkommet vedtektsendringsforslag Cato orienterer I saken William orienterer om forslagets intensjon Diskusjon om endringens intensjon Votering Vedtektene ligger til grunn Minst 17 må stemme for endring 1 avholdende resten for vedtatt Forslag til vedtak: Arbeidsutvalget ber SP ta stilling til vedtektsforslaget Vedtektsforslaget vedtatt PSak 02/13 Endring av tildelingsreglement Kristin orienterer Orienterer om midler til oppstart av studentforeninger som foreslås kuttes Debatt tas kapittelvis Søke kun en gang hva hvis alle søknadsberettigede søker første gang? Arbeidsutvalgets innstilte forslag kan leses i sakspapirene til parlamentsmøte 1/13 Innkomne forslag refereres i sin helhet under. Vedtaks-sesjon nr stiller forslag vedtak 1 AU Vedtatt 2 AU Vedtatt 2b Elisabeth En siste setning til AUs forslag 2: nyopprettede SR Vedtatt 7

8 trenger ikke levere en søknad med regnskap fra forrige kalenderår med bilag og en oversikt over egenkapital de siste 2 år 3 AU trukket Trukket 3b Eline Endringsforslag: Endre fra 1 gang til 2 ganger, som gir følgende tekst: Et studentråd kan søke om driftsstøtte 2 ganger pr kalenderår.( )Et studentråd kan i utgangspunktet ikke få innvilget støtte 2 ganger i året. Et råd kan allikevel motta støtte 2 ganger dersom det i suppleringsrunden Vedtatt er midler igjen etter behandlingen av 1.gangs-søkende» 3c AU Endringsforslag fra: «driftsstøtte gis maksimalt 2 ganger pr kalenderår innen frister satt av AU. Ved første utbetaling kan det maksimalt deles ut 75% av midlene i budsjettposten.» til følgende: «Et studentråd kan søke om driftsstøtte 1 gang pr kalenderår. Hovedtildelingen på våren kan det maksimalt deles ut 75% av midlene i budsjettposten. Ved suppleringsrunden kan resterende midler bli delt ut. Frist for å levere søknad er 1.mars(hovedtildeling), og 1.oktober(suppleringstildelingen). Siste frist for utbetaling av midler er satt til 1.desember. Ikke vedtatt 4 AU Vedtatt 5 AU Bare del a av forslaget ble vedtatt Vedtatt 6 AU Vedtatt 7 AU Vedtatt 8 AU Ikke real 9 Kim Arbeidsutvalget får rett til redaksjonelle endringer vedtatt Som helhet med endringer: Vedtatt PSak 03/13 Suppleringsvalg til Kontroll og Organisasjonskomiteen Cato innleder Valgkomiteen v/erlend orienterer om sitt arbeid Det foreligger ikke innstilte kandidater Ingen kandidater melder seg under møtet saken lukkes midlertidig med oppfordring om å vurdere vervet. Saken åpnes igjen ca kl 21:00. Martin Gulli stiller som kandidat Det stiller ikke motkandidater valget avgjøres ved akklamasjon Martin Gulli er valgt til KOK, med virkeperiode fra møtets slutt til 31.desember

9 PSak 04/13 Supplering til Velferdstinget i Oslo og Akershus Tord innleder Vi kan velge inntil 2 faste og 30 vara Det gjennomføres valg uten innstilling Kandidatene bes melde seg til fast: Erlend Schjelderup Marianne Negård Caroline Strømlid Mari Tønnesen Flåtamo Nina Stautland Sætevik Kandidatene presenterer seg selv kort (1min) Det gjennomføres valg til faste plasser Valget gjennomføres som preferansevalg, med elektronisk telling Følgende er valgt til faste representanter i Velferdstinget: Erlend Schjelderup Marianne Negård Kandidater bes melde seg til vara: Caroline Strømlid Mari Tønnesen Flåtamo Elisabeth Hurum Therese Eia Lerøen Viktor E. Johansson Nina Stautland Sætevik Sina Hassani Kandidatene presenterer seg kort (1min) Det gjennomføres valg til varaplasser. Valget gjennomføres som preferansevalg, med elektronisk telling Følgende er valgt til vararepresentanter i Velferdstinget: (i prioritert rekkefølge) 1. Caroline Strømlid 2. Mari Tønnesen Flåtamo 3. Elisabeth Hurum 4. Therese Eia Lerøen 5. Viktor E. Johansson 6. Nina Stautland Sætevik 7. Sina Hassani 9

10 PSak 05/13 Valg av delegater til NSOs landsmøte Therese innleder Vi kan velge inntil 17 faste og 17 vara LS-representantene redegjør for sin rolle på LM, og hvorfor de stiller. Det gjennomføres valg uten innstilling Kandidatene bes melde seg til fast: Eirik Strøm Solberg Christoffer Næsfeldt Elisabeth Hurum Anette Børsum Ane Mjøen Marianne Negård Erlend Schjelderup Kine Nossen Sverre Søraas Mari Tønnesen Flåtamo Mikkel Oddum Siri Søberg Christoffer Alsvik Suzanne Nordgård Eline Stølan Jon Zwaig Kolstad Jakob Loe Annika Myhre Jahren Tord Øverland Anders Hverven Lasse Johan Thue Kandidatene presenterer seg kort (1min) Det gjennomføres valg til faste plasser. Valget gjennomføres som preferansevalg, med elektronisk telling Følgende er valgt til faste delegater til LM-NSO: Eirik Strøm Solberg Elisabeth Hurum Anette Børsum Ane Mjøen Erlend Schjelderup Kine Nossen Sverre Søraas Mari Tønnesen Flåtamo Mikkel Oddum 10

11 Siri Søberg Christoffer Alsvik Suzanne Nordgård Eline Stølan Jon Zwaig Kolstad Jakob Loe Anders Hverven Lasse Johan Thue Kandidatene bes melde seg til vara: Tord Øverland Øystein Fimland Sindre Säfvenbom Tuva Aune Wettland William Sæbø Therese Eia Lerøen Marianne Negård Simen Aasgaard Øien Kandidatene presenterer seg kort (1min) Det gjennomføres valg til faste plasser. Valget gjennomføres som preferansevalg, med elektronisk telling Følgende er valgt til varadelegater til LM-NSO: (i prioritert rekkefølge) 1. Tord Øverland 2. Øystein Fimland 3. Sindre Säfvenbom 4. Tuva Aune Wettland 5. William Sæbø 6. Therese Eia Lerøen 7. Marianne Negård 8. Simen Aasgaard Øien 11

12 PSak 06/13 Møteplan våren 2013 Cato innleder Forslag til vedtak: Studentparlamentet vedtar følgende møteplan for vårsemesteret 2013: Parlamentsmøte 1: Tirsdag 29.januar Parlamentsmøte 2: Tirsdag 12.mars Parlamentsmøte 3 Valgmøte: tirsdag 23.april Parlamentsmøte 4: Tirsdag 21.mai Vedtatt PSak 07/13 Organisasjonsgjennomgang valg av organisasjonsutvalg Cato innleder Forslag til vedtak: Studentparlamentet oppretter et organisasjonsutvalg med følgende sammensetning: o 2 representanter fra Parlamentet o 1 representant fra Arbeidsutvalget o 1 representant fra de ansatte o 1 representant fra KOK o 1 representant fra det øvrige studentdemokratiet (fakultet/institutt-nivå) Studentparlamentet gir utvalget følgende mandat: o Evaluere studentparlamentets formål, struktur og arbeidsmåte o Foreslå tiltak og eventuelle vedtektsendringer Vedtatt Vi går til valg Det problematiseres at parlamentet skal ha myndighet til å velge for ale grupperinger. Det foreslås at de forskjellige grupperingene finner frem til representanter innad, og så velges de formelt av AU og ettergodkjennes av parlamentet. Valg av parlamentsrepresentanter kan like fullt gjøres på møtet. Ingen kandidater melder seg. Forslag til tilleggsvedtak i saken: Valget oversendes AU i sin helhet som får instruks om å velge representanter før neste parlamentsmøte. De forskjellige grupperingene som skal velges fra får i oppgave å finne representanter til utvalget. Vedtatt 12

13 PSak 08/13 Revidering av Handlingsplan Therese innleder AU redegjør for sine forslag og innstillinger AU-medlemmer med dissens redegjør for disse. Det gjennomføres kapittelvis debatt på handlingsplanen Innstilte forslag og dissenser kan leses i sakspapir fra P1/2013 Innsendte forslag: nr forslagsstiller forslagstype forslagstekst A Øystein Fimland Tillegg, Fagpolitikk Nytt punkt: «Få reversert høgskolestyrets vedtak fra 2012 og gjeninnføre studenters muligheter til å forbedre B Sverre Søraas Tillegg, Fagpolitikk C Sverre Søraas Tillegg, Læringsmiljø D Jakob Loe og Kine Nossen Endring, profilering og informasjon E Jakob Loe Tillegg, profilering og informasjon F Erlend Schjelderup Tillegg 34B karakter på ny/utsatt eksamen» Nytt punkt: «Er det ikke planlagt å gå neste studieår ved HiOA gis man rett til å forbedre sine karakterer ved første mulige eksamen» Ønsker at skolen skal legge inn strøm langs alle vegger i alle klasserom slik at det blir tilgang til strøm til alle studenter. Klasserom som har faste/uflyttbare pulter/stoler, skal ha stikkontakter på hver pult. Jobbe for at allerede eksisterende skjermer i HiOAs bygg kan brukes som informasjonsskjermer for studentdemokratiet og studentforeninger. Nytt punkt: «Jobbe for å promotere tillitsvalgtrollen, og bevisstgjøre høgskolens studenter om hvor viktig denne rollen er» Ny tekst: «I samarbeid med SiO og HiOA se på hvilke tiltak som må iverksettes for å videreutvikle foreningsaktiviteten ved HiOA, og informere om SiO Studentlivs kurstilbud for studentforeninger» 13

14 Vedtakssesjon: innstilte forslag dissens nr stiller vedtak nr stiller vedtak 1 AU vedtatt D1 Tord vedtatt 2 AU vedtatt 3 AU vedtatt innsendt 4 AU vedtatt nr stiller vedtak 5 AU vedtatt a Øystein Fimland Vedtatt 6 AU vedtatt b Sverre Søraas Falt 7 AU vedtatt c Sverre Søraas Vedtatt 8 AU vedtatt d Jakob Loe & Kine Nossen Falt pga D1 9 AU vedtatt e Jakob Loe Vedtatt 10 AU vedtatt f Erlend Schjelderup Vedtatt 11 AU vedtatt 12 AU vedtatt 13 AU vedtatt helheten 14 AU vedtatt vedtatt 15 AU vedtatt 16 AU vedtatt 17 AU vedtatt 18 AU vedtatt 19 AU vedtatt 20 AU vedtatt 21 AU vedtatt 22 AU vedtatt 23 AU vedtatt 24 AU vedtatt 25 AU vedtatt 26 AU vedtatt 27 AU vedtatt 28 AU vedtatt 29 AU vedtatt 30 AU vedtatt 31 AU vedtatt 32 AU vedtatt 33 AU vedtatt 34 AU vedtatt Eventueltsaker Det foreligger ingen dokumentasjon på eventueltsaker til dette møtet. 14

15 Til Studentparlamentet Fra Arbeidsutvalget Parlamentssak 00/13 e Orientering fra kontoret P/Sak 00/13 e Orientering fra kontoret Bakgrunn: Ved hvert parlamentsmøte skal Arbeidsutvalget (AU) levere en orientering om driften på kontoret siden forrige parlamentsmøte, slik at Parlamentet har kontroll og oversikt over den daglige virksomheten til Studentparlamentet (SP). Parlamentsmedlemmene oppfordres til å være kritiske og stille spørsmål under behandlingen av orienteringene til AU. Etter Arbeidsutvalgets orientering står parlamentsrepresentantene fritt til å ta ordet for å diskutere hvorfor AU har prioritert som de har gjort. Orientering: Generelt: Vi begynner å nærme oss årets første vårmåned, og aktiviteten på kontoret begynner å ta seg opp for alle parter. Februar har hovedsakelig gått med til arbeid med større saker som psykisk helse kampanje, universitetssatsingen, regnskap og budsjett og organisasjonsgjennomgang, samt den sedvanlige møteaktiviteten. AU har vært en del på reisefot den siste tiden, og for enkelte har kofferten nesten ikke vært pakket ut hele måneden. Med mye å gjøre og høyt tempo har vi likevel hatt tid til mange gode kaffekopper med personer som har vært innom kontoret på besøk. Det er godt å se at kontoret virkelig er et samlingspunkt for studenter, både gamle og nye kjente, og det setter vi pris på. Vi har igjen kommet i gang med Kjellerrulleringen og er tilstede der ute hver torsdag så framt det lar seg gjøre, og vi blir veldig glad for besøk der også. Møtevirksomhet og representasjon: Internt Jf. Studentparlamentets vedtekter 3c skal AU ha ukentlige møter. I tidsperioden mellom og har Arbeidsutvalget møttes til 6 AU-møter. AU/Sak 06/13 Rektoratmøter (mulig utsettelse) AU/Sak 07/13 Innstille på saker til Parlamentsmøte 1 AU/Sak 08/13 Studentbevegelsen i 200 år Vår ref.: Psak 00/13 e Vedlegg Orientering fra kontoret Deres ref.: Saksbehandler: Tuva Aune Wettland 1 15

16 AU/Sak 09/13 Handlingsplan LMU AU/Sak 10/13 Universitetssatsingen AU/Sak 11/13 Fordeling av saker til parlamentsmøtene AU/Sak 12/13 Evaluering av oppstartsseminar AU/Sak 13/13 Videreutvikling av studenttorget AU/Sak 14/13 Dannelseskonferanse Levanger mars AU/Sak 15/13 Aktiviteter vi skal gjennomføre våren 2013 AU/Sak 16/13 Studiestart 2013 AU/Sak 17/13 Høringssvar tilrettelegging av eksamen AU/Sak 18/13 KomKom 2013 Rutinedokumenter AU/Sak 19/13 Kriterier og retningslinjer for etablering og registrering av studentforeninger ved Høgskolen i Oslo og Akershus AU/Sak 20/13 Rektoratmøte AU/Sak 21/13 Kampanje om psykisk helse AU/Sak 22/13 Universell utformingskomité AU/Sak 23/13 Presentasjon av eksamensinspektørene AU/Sak 24/13 Kvalitetsindikatorer AU/Sak 25/13 Konferanser til våren AU/Sak 26/13 Psykisk helse budsjett AU/Sak 27/13 Organisasjonsgjennomgangen AU/Sak 28/13 Tuva orienterer om universitetssatsningsmøte På rektoratmøtene har AU tatt opp følgende saker på vegne av Studentparlamentet: Lokaler Khrono (HiOAs nye uavhengige nettavis) Kampanje Psykisk helse IU tildeling til Oslo Tekniker Samfunn Lønn SFR, standardisert lønnstrinn Hvordan samarbeider vi, og hva ønsker vi av hverandre? Praksissamarbeid HiST og HiB SPs lokaler og utforming av 1.etg P46 Kvalitetsundersøkelsen til NOKUT 2 16

17 Andre interne møter av betydning: Fagpolitisk ansvarlig har vært i møter med ressursgruppen til kvalitetssikringssystemet hvor man har begynt jobben med å utforme en verktøykasse til kvalitetssikringssystemet. Man har også begynt å utforme kvalitetsindikatorer, og AU har fått gi sine innspill til hva slike indikatorer bør være. Nestleder følger opp arbeidet med OU-programmet, og man begynner nå å se konturene av endring. De to pilotprosjektene, timeplanlegging og ansettelsesprosesser, har nå fått nye rutiner og prøves for første gang nå ved starten av Det er inngrodde prosesser som skal endres, og man forventer en del oppstartsproblemer og tunge tak framover. Studentrepresentantene i det sentrale FoU-utvalget har fortsatt på det gode arbeidet også i 2013, og sammen med Nestleder har de sikret økt fokus på utviklingsarbeid på HiOA. Læringsmiljøansvarlig har etter jul tatt over ansvaret for tillitsvalgte på klassenivå og oppfølging av studentråd. Han har vært tilstede på studentrådsmøter og orientert om SPs drift og hjulpet til med ulike valg. Nestleder har hatt møter med de forskjellige SFR-lederparene for å kartlegge behov for oppfølging, tilrettelegging og kompetanseheving. Leder og Nestleder var 6.-7.februar med på HiOAs ledersamlingsseminar på Holmen Fjordhotell i Asker. Her var tema undervisningsledelse, programplaner og Organisasjonsutviklingsprogrammet - et program drevet av ledelsen som har som mål å effektivisere de administrative prosessene på HiOA. Dekan på HF-fakultetet på UiO var med og holdt et foredrag om viktigheten av å se programplaner i sin helhet, og sikre godt samarbeid mellom de ulike fagene. Disse ledersamlingene er en veldig god arena for AU å knytte kontakter i alle fakultet og avdelinger på HiOA, samt at ansatte på HiOA får et innblikk i hva SP er og hva vi jobber med. Universitetssatsingen er et stadig viktig tema på Høgskolen, og Leder har vært i møter med blant annet ny Studiedirektør, Marianne Brattland, Tormod Furuseth som leder gruppen som skal skrive universitetssøknaden når den tid kommer og frilanse-journalist i Khrono, Hege, som skal skrive en større sak om satsingen i mars. I disse møtene har Leder tatt med seg innspillene fra diskusjonene vi hadde på oppstartsseminaret, og presentert studentenes meninger, syn og bekymringer. Internt før 12.mars 4.mars sparkes SPs kampanje om psykisk helse i gang. Mer informasjon om kampanjen, samt link til facebookside, står under kapittelet Andre orienteringer. Leder skal holde appell på HiOA-dagen 7.mars, en dag hvor man feirer de som har fullført sin doktorgrad, de som har vunnet priser og de som har fått opprykk på HiOA. 3 17

18 Eksternt I begynnelsen av februar hadde AU et kurs med sekretariatet til NSO for å få en oppfrisking på møteledelse, møtekultur og hvordan man skal forholde seg til ulikheter i et såpass intimt samarbeidsforum som et AU er. Dette er noe alle i AU ønsket, og som vi mener er viktig for at vi skal ha et så bra arbeidsmiljø som mulig. Leder og Fagpolitisk ansvarlig, sammen med William Sæbø, har vært på Landsstyremøte 3 til Norsk Studentorganisasjon i Halden. På dette møtet innstilte man på saker til Landsmøtet, og hadde opp blant annet arbeidsprogram, organisasjonserklæring og budsjett, samt at man vedtok utdanningspolitisk plattform. AU har hatt møte med Magnus Nystrand, styreleder i SiO, og Tone Vesterhus, leder i VT, for å diskutere samarbeid. Nystrand har store ambisjoner for SiO dette året, og er veldig opptatt av at studentene på HiOA tydelig må uttrykke hva de ønsker seg av SiO. Nestleder har blitt valgt inn i styret til Samordna Opptak, et verv som oppnevnes av NSO og løper over ett år. Vi har hatt besøk av Jussbuss som er en tjeneste hvor jusstudenter fra UiO tilbyr juridisk hjelp til studenter og andre som trenger det gratis. De bruker foreløpig vårt møterom og kommer tilbake igjen 5.mars og 7.mai, og er tilgjengelige for studentene på HiOA februar var AU i Bergen, sammen med SP HiST og SP HiB, for å arbeide videre med vårt praksissamarbeid. Vi har i år bestemt å holde fokuset innad på institusjonene og hva institusjonene selv kan gjøre for å bedre kvaliteten i praksis. Vi ble på seminaret enig om tre ting vi skal gjøre i løpet av våren: - Vi skal lage studentenes «10 bud i praksis», en oppsummering av de 10 viktigste tingene studenten må vite/kunne før han/hun går ut i praksis. På denne måten ansvarliggjører man også studentene som skal ut i praksis. - Vi skal arbeide for å få opprettet praksiskvalitetsutvalg tilknyttet alle utdanninger som har eksternveiledet praksis. - Vi skal sammen sende brev til våre institusjoner og kreve at institusjonen dekker alle ekstrautgifter en student måtte få i forbindelse med praksis. I dag er det store variasjoner innad på HiOA hvordan dette dekkes, og man må uansett ut med en rimelig stor egenandel. Vi fikk Bergens Tidende på besøk mens vi var i Bergen, noe som resulterte i artikkelen «Vanleg med dårleg praksis» (se vedlegg under kapittelet I media). Læringsmiljøansvarlig har vært på konferanse med AKAN i Trondheim hvor tema var rusfri studiestart. Dette var en bra konferanse, og mange studentpolitikere fra Oslo reiste oppover for å lære mer om tema. Vi har hatt besøk på kontoret av den nye Politikk- og samarbeidsansvarlige i SBIO (Studentorganisasjonen på BI i Oslo), Kaia Marie Rosseland. Det er svært hyggelig å bli litt bedre kjent med våre samarbeidspartnere rundt om i Oslo, og møtet med Kaia lover om godt samarbeid året som kommer. 4 18

19 Læringsmiljøansvarlig har arrangert formøte og vært med på Velferdstingets oppstartsseminar februar. Her vedtok man blant annet ny handlingsplan for VT i VT har både nytt AU og ny forsamling, og seminaret bidro til at man blir litt bedre kjent med dem man skal jobbe sammen med det kommende året februar deltok Nestleder og Fagpolitisk ansvarlig på NSOs Trippelkonferanse i Oslo, hvor temaene var velferds- og likestillingspolitikk, internasjonal politikk og fag- og forskningspolitikk. Eksternt før 12.mars: Leder skal på møte med Studenthovedstaden samt møte med Kunnskap Oslo de kommende ukene. Arrangementer og aktiviteter: 1.februar arrangerte AU en liten fest for å innvie det nye parlamentet, vi samlet oss hjemme hos Therese før vi gikk på Samfunnet Bislet. Det ble fullt hus og topp stemning på dansegulvet. Kontoret arrangerte årets første åpne fredagslunsj 15.februar. Oppmøtet var ikke like godt som det var i fjor høst, men vi hadde mange hyggelige mennesker innom og fikk sett et par nye ansikt. Neste gang regner vi med fullt hus. Andre orienteringer: Det nærmer seg med stormskritt tiden for årets første store kampanje; Psykisk Helse: Hvordan har du det egentlig? Kampanjen sparkes i gang 4.mars og vi holder det gående en uke, før vi avslutter kampanjen med Psykt bra lunsj fredag 8.mars. Det vil bli arrangert blant annet stressmestringskurs, ta-ordet-kurs og foredrag. Link til kampanjens facebookside er her: Lik og del siden, dette er et vanskelig tema som vi mener det er viktig å sette på dagsordenen. Ved å være med på kampanjen hjelper dere oss å bekjempe tabuet som herjer rundt temaet psykisk helse. I media: Fagpolitisk ansvarlig skrev en kronikk i Universitas sammen med Aksel Braanen Sterri om det udemokratiske ved rektoratvalg: Lederne ved SP HiST, HiB og HiOA og en førskolelærerstudent ble intervjuet av Bergens Tidende i forbindelse med praksisarbeidet: Forslag til vedtak: 5 19

20 174 Parlamentet tar orienteringen til etterretning 6 20

21 Psak 00/13 d Orienteringer fra andre aktører enn AU Orientering fra Høgskolestyret(HS). Det har ikke vært møte i høgskolestyret, derfor er det ingenting å orientere om. Neste møte er tirsdag 12. mars. Det vil bli muntlig orientering på møtet. Orientering fra læringsmiljøutvalget(lmu). Det har ikke vært møte i LMU, derfor er det ingenting å orientere om. Neste møtet er fredag 15. mars. Orientering fra Velferdstinget(VT): Helgen februar gjennomførte vi Velferdsseminaret vårt. Vi dro ut til Randsvangen på Jevnaker, og hadde to dager fylt med diskusjoner, leker, nye mennesker, og generelt god stemning. På seminaret vedtok vi blant annet et nytt arbeidsprogram for Velferdstinget. I arbeidsprogrammet vårt er det tre hovedprioriteringer: VT skal jobbe for flere, billigere og bedre studentboliger i Oslo og Akershus. VT skal jobbe for at gradert sykestipend for studenter blir en permanent ordning. VT skal jobbe for å gjeninnføre reell studentstyring av samskipnadene i samskipnadsloven. Referatet fra Velferdsseminaret(med hele det nye arbeidsprogrammet) blir straks lagt ut på Uten at vi skal gå nærmere inn på alt som skjedde på seminaret, kan vi si at alle i VT-AU var veldig fornøyde med et godt seminar da vi endelig var kommet tilbake, og stod på trappen utenfor Villa Eika med vondt i hodet og poser under øynene. På onsdag 20/2 var Tone, Mari og Marit i Dagsavisen i forbindelse med eposten med reklame for tannbleking som ble sendt til alle på HiOA. Du kan lese artikkelen her: Senere i uka var Tone på besøk hos Radio Nova og snakket om Velferdsseminaret. Vi har også hatt leserinnlegg i Universitas. Vi har en liste over mediesaker der Velferdstingets Arbeidsutvalg har uttalt seg på På tirsdag 5. februar startet byggingen av 165 nye studentboliger i Trondheimsveien 25, og i den forbindelse var Kunnskapsminister Kristin Halvorsen tilstede for å ta det første spadestikket. Samtidig ble årets tildeling av støtte til bygging av studentboliger offentliggjort: SiO får støtte til å bygge 168 nye boliger i Oslo i Det tallet er ikke så høyt som vi skulle ønske, det er blant annet fordi det bare gis støtte til 1000 nye studentboliger på landsbasis, og fordi grensen for hvor mye en studentbolig kan koste å bygge om den skal få støtte er veldig lav. Det er valgår i år, og vi jobber for at alle partiene skal ha god studentvelferdspolitikk i programmene sine. Vi snakker med de forskjellige ungdomspartiene, og har hatt møter med noen av dem for å fortelle dem om hvor skoen faktisk trykker. Ellers har vi blant annet vært på konsernlunsj med ledelsen i SiO (det var veldig hyggelig), og hatt møter med etterhvert flere divisjoner i SiO. Fredag 4. april arrangerer vi et seminar om studentboliger og de pressede boligmarkedene i de store byene. Mer informasjon kommer snart! Dersom dere har spørsmål om VTs orientering eller deres arbeid kan dere sende mail til: og merk mailen: «Spørsmål vedrørende orientering SP-HiOA». 21

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

Halvårsrapport Vår 2013

Halvårsrapport Vår 2013 Halvårsrapport Vår 2013 Årsrapport fra Arbeidsutvalget, for perioden 01.januar 03.mai 2013 Vår ref.: Psak 24/13 Halvårsrapport fra Arbeidsutvalget, vedlegg 1 1 Saksbehandler: Therese Eia Lerøen Innhold

Detaljer

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 Tid: 15.10.2014 Sted: Videokonferanse Vestfold, Kongsberg og Ringerike Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra styret: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand

Detaljer

Protokoll fra Parlamentsmøte 7, 2014

Protokoll fra Parlamentsmøte 7, 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Protokoll fra Parlamentsmøte 7, 2014 Tilstede: HF: Anders Hverven, Ane Larsen Mjøen, Jakob Loe, Carl Alexander Kessen Sverdrup og

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 Tid: 17.12.2014 Sted: Kongsberg Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Trine Mathisen Eli Sjøen Eton Williams

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak 3 Forslag til sak 4 Forslag til sak Tord Øverland - HiOA Linjenummer: 1094 4a - Politisk Grunndokument I samarbeid med studentene kan fylke og

Detaljer

Velkommen til Parlamentsmøte 6/2015

Velkommen til Parlamentsmøte 6/2015 Velkommen til Parlamentsmøte 6/2015 Dag og dato: tirsdag, 22. september 2015 Tidspunkt: 17.00 22.00 Rom: Pilestredet 52-B113A-Auditorium 3_025 Gi beskjed i god tid om du kommer eller ei, så vi vet om vi

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 12.12.2014 Tidsrom: 16:00 18:00 Sted: Stavanger Rådhus foredragssalen Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 44/14 Kontrollkomiteens rapport 2014 10 min Sak 45/14 Valg av

Detaljer

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

NSO Landstyrerepresentant kandidatskjema

NSO Landstyrerepresentant kandidatskjema NSO Landstyrerepresentant kandidatskjema Formalia: Navn: Sandra Yeomans Telefonnummer: 41209307 Kryss av om det er greit at vi offentliggjør telefonnummer: x Studie: Administrasjon og ledelse (bachelor)

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2015

Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2015 Oslo 08.09.2014 Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2015 Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus ved arbeidsutvalget, oversender med dette sin søknad om støtte fra Velferdstinget

Detaljer

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte.

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte. TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 OSLO, 10.09.2012 REFERAT MØTE 29/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Tirsdag 25.09.2012, kl. 09:00 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika 231/12

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

4/2012. Velkommen til: Parlamentsmøte. SP-HiOA. Pilestredet 52 Auditorium 3. Tirsdag 27.03.2012 17:00-21:00

4/2012. Velkommen til: Parlamentsmøte. SP-HiOA. Pilestredet 52 Auditorium 3. Tirsdag 27.03.2012 17:00-21:00 Velkommen til: Parlamentsmøte 4/2012 SP-HiOA Tirsdag 27.03.2012 17:00-21:00 Pilestredet 52 Auditorium 3 Husk å si fra uansett om du kommer eller ikke, så vi kan innkalle vararepresentantene. Du når oss

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte

Retningslinjer for tildeling av støtte 1 2 3 Retningslinjer for tildeling av støtte Kapittel 1 Formål og virkeområde 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1.1 Virkeområde Disse retningslinjenes

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 2016 Tid Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent, Anette

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Vår ref: 011.0 Møtedato:10.04.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Dato: 10.04.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: KA-GU412 SAKSLISTE Innkalling og saksliste Referat til godkjenning

Detaljer

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark 2015 I året som har gått har vi jobbet aktivt om å få opp engasjementet rundt studentpolitikken og vi har sett på en mulig omstrukturering med utfall om å opprette

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 18.04.13 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 18.04.13 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug FO Kristoffer Skorpen (AFT) FO Kristoffer Gjørtz(AFT) FU Francesca Frugård (AFT) FO Thomas Toft (AITeL) Ole

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Til: MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14 Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Kopi til: Referent: Tellekorps: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Tid: 17:00 21:00 Sted: Rådssalen, administrasjonsbygget Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 001 Møtekonstituering 1a Valg av ordstyrer

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes 0.0. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU18-15/16 Dato/tid 12.11.2015 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015003364 Til stede: Fravær: Therese Eia Lerøen,

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 27.08.14 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15 Studentparlamentet: Camilla J. Hansen

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS)

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS) Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug Kristoffer Skorpen (AFT) FU Raymond Rudshagen (AFT) FU Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) Ole Edward

Detaljer

SAK SP/AU 161/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK SP/AU 161/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden REFERAT MØTE 20/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG OSLO, 17.07.2012 Tid: Tirsdag 17.juli 2012, kl. 1530 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika 161/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 TIDSRAMME/VARIGHET Lørdag 1. Mars 2014, kl1100-1315. Arbeidsutvalget (AU) 2014 Leder Aysel Øzdemir 98445990 aysel_832304@hotmail.com

Detaljer

REFERAT FRA MØTE 10/11 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG

REFERAT FRA MØTE 10/11 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2010/2011 OSLO, 11.03.2011 REFERAT FRA MØTE 10/11 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Tirsdag, 15. mars 2011, kl. 09.00 Sted: Villa Eika, møterom i 2.etg Møteleder:

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 21.01.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 21.01.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 21.01.2015 Tid: 21.01.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 09-08 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 09-08 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for IR Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent sbehandler: Wenche Gunnarstorp snr: 09-08 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

Dato: 30.01.08 Møte nr: 3-2008 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: 30.01.08 Møte nr: 3-2008 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 30.01.08 Møte nr: 3-2008 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Trond Bjergli Avd IT Elin Marie Johannessen Øystein Glåmseter (kom under

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 13. JANUAR 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 13. JANUAR 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 02/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 13. JANUAR 2010 Tid: kl. 09.05 09.38 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Møteleder: Referent:

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu. Til stede: Marianne Høva Rustberggard (leder), Magnus Nystrand, Torkil Vederhus,

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU27-14/15 Dato/tid 16.03.2015 11:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 14/35, journalpost 2015000735 Tilstede: Anders Kvernmo Langset,

Detaljer

Hovedstyret. Boligstyret. Oppnevninger delstyrer og komiteer

Hovedstyret. Boligstyret. Oppnevninger delstyrer og komiteer Oppnevninger delstyrer og komiteer Hovedstyret Marianne Høva Rustberggard (Styreleder) E-post: marianne.rustberggard@gmail.com Vara: Øyvind Gjengaar, E-post: oyvindgj@gmail.com [Tidsperiode: ut 2012] Magnus

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget

Instruks for arbeidsutvalget Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 Tid: 29.10.2014 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli Sjøen

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015

REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015 REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015 Tid: 29.04.2015 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra Parlamentsforsamling: Kenneth Røyseth Andersen Tina Bredesen Aase Lena

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe.

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe. Navn: Jakob Loe Telefonnummer: 97695259 Kryss av om det er greit at vi offentliggjør telefonnummer: X Studie: Ergoterapi Alder: 22 Høgskolestyret Jeg ønsker å stille til valg til Høgskolestyret fordi jeg

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

REFERAT ARBEIDSUTVALGET

REFERAT ARBEIDSUTVALGET REFERAT ARBEIDSUTVALGET Tid: 27.08.14 Sted: Drammen Referent: Emma Vestli Tilstede: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Eli Kristin Sjøen Henrik Søhoel Rikke Andersen Trine Mathisen Emma Vestli Inger Lene

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

PROTOKOLL FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark PROTOKOLL FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

Velkommen til Parlamentsmøte 4/2014

Velkommen til Parlamentsmøte 4/2014 Velkommen til Parlamentsmøte 4/2014 Tid: Tirsdag 20.mai kl 17.00-21.00 (buss fra Dalsbergstien kl 16.15 og tilbake til Oslo kl: 21.00) Rom: Kjeller, rom F106 Husk å gi beskjed i god tid om du kommer eller

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 46-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 46-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Samfundet, Halden Møtedato: 07.06.06 Arkivref: lms/46-06 Innstilling fra: Saksbehandler: org.konsulent Saksnr: 46-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Tirsdag 18. oktober 2011 VT 57/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: KhiB: BAS: NHH: HiB: Kristoffer Gaasholt,

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref: Referat fra Studentparlamentsmøte 09/13 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Kristoffer Skorpen (AFT) FU Kristoffer Gjørtz(AFT)

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Årsrapport 2011/2012

Årsrapport 2011/2012 Årsrapport 2011/2012 Årsrapport fra Arbeidsutvalget, for perioden 1. juli 2011 10. mai 2012 Vår ref.: Psak 35/12 Årsrapport fra Arbeidsutvalget, vedlegg 1 Saksbehandler: Liv-Kristin Rød Korssjøen 1 Innhold

Detaljer

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 Tid: 13:15-13:45 Møtested: A1-69 Møteleder: Therese Johansen Referent: Lena Fløtterud Tilstede fra styret: Leder: Therese Johansen (Tilstede) Nestleder: Lena Fløtterud

Detaljer

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet.

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet. Sted: Scandic City Bergen Teknisk arrangør: Hordaland/Bergen Tilstede: Se egen liste Fredag kveld Bergen lokallag hadde en liten velkomstaktivitet. LØRDAG L-01/11 Åpning Magnus Kalvå/Bergen lag åpnet Landsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Studentrådet er det øverste studentorganet ved avdeling for samfunnsfag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 1.2

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Gjermund Hansen Eggen(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) FO Ole

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 17.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, klubben Kl.18.15 22.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 17.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, klubben Kl.18.15 22. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 17.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, klubben Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar 2014. Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Pål, Annika, Cathrine, Helene, André, Vibeke,

Detaljer

Hva stiller du til? Nestleder for Studentparlamentet ved HiOA og LS representant i NSO.

Hva stiller du til? Nestleder for Studentparlamentet ved HiOA og LS representant i NSO. Formalia: Navn: Tamara Valdueza Eiret Telefonnummer: 922 86 719 Kryss av om det er greit at vi offentliggjør telefonnummer: X Studie: Tegnspråk og tolkning Alder: 27 Nestleder for Studentparlamentet ved

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 TIDSRAMME Onsdag 2. April 2014 kl 1800-2100. (ved behov og mulighet) Torsdag 3. April 2014 kl 1000-1800. Fredag 4. April

Detaljer

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjenning av innkalling og dagsorden TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 OSLO, 02.10.2012 REFERAT MØTE 30/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Tirsdag 02.10.2012, kl. 09:00-11:00 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/15

Endelig innkalling VT 03/15 Endelig innkalling VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: F223, Høgskolen i Bergen, Kronstad Endelig innkalling VT 03/15 Side 1 av 11 Tirsdag 14. april Møter i Velferdstinget er åpne for alle.

Detaljer

Innhold VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Ikrafttredelse 19.01.2014. Sist endret 28.01.2015

Innhold VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Ikrafttredelse 19.01.2014. Sist endret 28.01.2015 VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Vedtatt av Parlamentsforsamling Ikrafttredelse 19.01.2014 Sist endret 28.01.2015 Innhold Kapittel A. Navn, formål, myndighet og definisjon...

Detaljer