Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013"

Transkript

1 Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Studiested Kjeller Tirsdag :00-21:20 Husk å si fra uansett om du kommer eller ikke, så vi kan innkalle vararepresentantene. Du når oss på tlf eller mail: Husk at det blir fellestransport fra Pilestredet til Kjeller kl 16:15!! Studentparlamentet

2 Innkalling til: Parlamentsmøte 2/2013 Til: Representanter i Studentparlamentet m/vara Studentrepresentanter i Høgskolestyret, Læringsmiljøutvalget og Landsstyret til NSO Studentråd, Studentenes Fakultetsråd Studentparlamentets komiteer Kopi til: Høgskolen i Oslo og Akershus v/rektoratet, direktør og dekanene Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) Norsk studentorganisasjon (NSO) Velferdstinget i Oslo og Akershus (VTOA) International Students Union HiOA (ISU) Studentparlamentet ved UiO Universitas ERGO Studentmagasin Radio Nova Hvor: Studiested Kjeller Når: Tirsdag kl 17:00-21:20 Vår ref.: innkalling P Deres ref.: Saksbehandler: Cato Haugland Saksliste Saksnr Saksnavn Sakstype Sak 00/13 a) Valg av ordstyrer, referent og tellekorps Konstituering b) Godkjenning av innkalling og saksliste c) Godkjenning av referat fra sist møte d) Orienteringer e) Ettergodkjenning av høringssvar, valg og oppnevninger Sak 09/13 Årsrapport 2012 Votering Sak 10/13 Regnskap 2012 Votering Sak 11/13 Budsjett 2013 Votering Sak 12/13 Norsk Studentorganisasjon 2013/2014 (LM-saker) Votering Sak 13/13 Organisasjonsgjennomgang debatt om AU/KOK/VK Votering Sak 14/13 Politisk dokument: Strategi 2020 Votering Sak 15/13 Resolusjoner Votering Eventuelt og møtekritikk 2

3 Til Studentparlamentet Fra Arbeidsutvalget PSak 00/13 a, b, c, d og e - konstituering a) Valg av ordstyrer, referent og tellekorps Forslag til vedtak: - Andreas Faye Lund velges til ordstyrer - Cato Haugland velges til referent - KOK velges til tellekorps b) Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: - Innkalling og saksliste godkjennes. Vår ref.: Psak 00/13 konstituering Deres ref.: Saksbehandler: Cato Haugland c) Godkjenning av protokoll fra sist møte Forslag til vedtak: - Protokoll fra sist møte godkjennes. d) Orienteringssaker Orienteringer fra: Arbeidsutvalget Høgskolestyret Læringsmiljøutvalget Velferdstinget Rektoratet Forslag til vedtak: - Sakene tas til orientering. ISU SAIH SPs egne komiteer Studentenes Fakultetsråd og studentråd/utvalg. e) Ettergodkjenning av høringssvar, valg og oppnevninger Vedlagt følger informasjon om høringssvar, valg og oppnevninger i eget saksdokument. Forslag til vedtak: - Valg, oppnevninger og høringssvar foretatt av Arbeidsutvalget godkjennes. 3

4 Parlamentssak 00/13 c Protokoll fra Parlamentsmøte Pilestredet 52, Auditorium :00-21:30 Tilstede fakultet fast vara HF Anette Børsum, Marianne Negård(frem til 20:00), Anders Hverven, Lasse Johan Thue(til 21:00), Joachim Sæternes, Elisabeth Hurum LUI SAM TKD Kine Nossen, Sverre Søraas, Mari Tønnesen Flåtamo, Viktor Emanuel Johansson(fra 17:30) Christoffer Alsvik, Eline Stølan, Miriam Ellefsen, Nina Sætevik, Siri Søberg, Suzanne Nordgård Faisal Iqbal, Mikkel Oddum, Sindre Säfvenbom, Cathleen Nyman(fra 18:00), Martin Gulli(fra 18:30) Jakob Loe(frem til 17:30, etter 20:00), Kirsten Malmberg( fra 17:30), Robert Aapro (etter 21:00) Erlend Kristoffer Schjelderup, Aurora Charlotte Hasselberg Andre: Tuva Aune Wettland, Eirik Strøm Solberg, Tord Øverland, Therese Eia Lerøen, Simen Aasgaard Øien, William Sæbø, Jon Zwaig Kolstad, Øystein Fimland, Torbjørn Jonassen, Robert Aapro(vara), Jakob Loe(vara), Caroline Strømlid(vara) Cato Haugland, Kristin, Andreas Faye Lund, Kim Kantardijev, Christian Strandenæs(VT), Annika Myhre Jahren(VT), Olgunn Ransedokken, Gagan (ISU), Sina Hassani PSak 00/13 Konstituering 00/13 a) Valg av ordstyrere, referent og tellekorps Kim Kantardijev og Andreas Faye Lund velges til ordstyrere Cato Haugland velges til referent KOK velges til tellekorps OK 00/13 b) Innkalling og Saksliste OK Tidsplan: forslag flytte 13/13 til rett etter pausen, 19:00 OK 00/13 c) Protokoll fra sist møte OK 4

5 00/13 d) Forretningsorden 2013 Kim innleder Forslag til vedtak: OK 00/13 e) Orienteringer Arbeidsutvalget Tuva orienterer Valg Julebord Høgskolestyremøte I desember o Okkons som fast stilling Treningsavtalen m/sio o SP sitt vedtak fikk gjennomslag I avtalen E-campus-prosjekt Uavhengig nettavis Khrono o Tuva og Eirik er I styret o SP oppfordres til å spre ordet om avisen Komite for psykisk helse-kampanje Nytt arbeidsutvalg I Velferdstinget valgt o Annika fra HiOA valgt inn som politisk rådgiver Oppstartseminar I begynnelsen av januar Deltok på NSO sin vinterkonferanse Alle oppfordres til å komme innom parlamentskontorene! Høgskolestyret Øystein Fimland orienterer Budsjett for 2013 vedtatt Innsikt I fakultetenes virke Læringsmiljøutvalget Tord orienterer Siden sist er det for det meste orienteringssaker Handlingsplan på neste møte o Kom gjerne med innspill Velferdstinget Kristian orienterer Kickoff på førstkommende lørdag Velferdsseminar om to uker Konsulenten har vært syk hele januar presset arbeidskapasitet Medieundersøkelsen er på vei Vil ha vaffelfredag på HiOA snart. Gjerne også på Kjeller Aldersgrensevedtaket til SiO 5

6 Tone månedens student hos studenttorget.no Spm om boligsaken Boligstyret innstilte på aldersgrense og hs vedtok Representanten I boligstyret?? Rektoratet Olgunn orienterer Undervisningslokaler på Kjeller er I stor etterspørsel alt for få o Hvis vi ser rom som er booket men ikke I bruk så må man gi beskjed! Orienterer om utvalgene som rektoratet er tilstede I sammen med studenter International Students By Gagan Welcome Party for new international students 80 participants International dinners Valentines day-celebration about love International week ultimo april social and academic about the norwegian parliament election Call for commitment among norwegian students! o We need to blur the lines between norwegian and international students Welfare issues for students at HiOA o We can no longer revise our grades wich are very damaging to international students o Student housing at StHanshaugen heating problems inhumane conditions Komkom Jakob orienterer Verktøyskasse på sp-nettsiden Lagt mandat for våren Laget rutinedokumenter for SR og SFR Ber om flere medlemmer! SFR-LUI - Erlend Gjenvalgt leder og nyvalgt nestleder SFR-HF - Jakob Første møte for våren Gjenvalgt leder og nestleder for 3.gang Fokus fremover på opprettelse av sr på kjeller Permisjon innvilget til Marianne Negård Forslag til vedtak: 6

7 Orienteringene tas til etteretning Vedtatt 00/13 f) Ettergodkjenning av valg, oppnevninger og høringssvar Therese innleder Orienterer om valg og høringssvar Spm til ettergodkjenningene Hvor finner man utgangsdokumentene? På student.no og hioa.no Forslag til vedtak: SP ettergodkjenner de fremlagte valg, oppnevninger og høringssvar Vedtatt PSak 01/13 Innkommet vedtektsendringsforslag Cato orienterer I saken William orienterer om forslagets intensjon Diskusjon om endringens intensjon Votering Vedtektene ligger til grunn Minst 17 må stemme for endring 1 avholdende resten for vedtatt Forslag til vedtak: Arbeidsutvalget ber SP ta stilling til vedtektsforslaget Vedtektsforslaget vedtatt PSak 02/13 Endring av tildelingsreglement Kristin orienterer Orienterer om midler til oppstart av studentforeninger som foreslås kuttes Debatt tas kapittelvis Søke kun en gang hva hvis alle søknadsberettigede søker første gang? Arbeidsutvalgets innstilte forslag kan leses i sakspapirene til parlamentsmøte 1/13 Innkomne forslag refereres i sin helhet under. Vedtaks-sesjon nr stiller forslag vedtak 1 AU Vedtatt 2 AU Vedtatt 2b Elisabeth En siste setning til AUs forslag 2: nyopprettede SR Vedtatt 7

8 trenger ikke levere en søknad med regnskap fra forrige kalenderår med bilag og en oversikt over egenkapital de siste 2 år 3 AU trukket Trukket 3b Eline Endringsforslag: Endre fra 1 gang til 2 ganger, som gir følgende tekst: Et studentråd kan søke om driftsstøtte 2 ganger pr kalenderår.( )Et studentråd kan i utgangspunktet ikke få innvilget støtte 2 ganger i året. Et råd kan allikevel motta støtte 2 ganger dersom det i suppleringsrunden Vedtatt er midler igjen etter behandlingen av 1.gangs-søkende» 3c AU Endringsforslag fra: «driftsstøtte gis maksimalt 2 ganger pr kalenderår innen frister satt av AU. Ved første utbetaling kan det maksimalt deles ut 75% av midlene i budsjettposten.» til følgende: «Et studentråd kan søke om driftsstøtte 1 gang pr kalenderår. Hovedtildelingen på våren kan det maksimalt deles ut 75% av midlene i budsjettposten. Ved suppleringsrunden kan resterende midler bli delt ut. Frist for å levere søknad er 1.mars(hovedtildeling), og 1.oktober(suppleringstildelingen). Siste frist for utbetaling av midler er satt til 1.desember. Ikke vedtatt 4 AU Vedtatt 5 AU Bare del a av forslaget ble vedtatt Vedtatt 6 AU Vedtatt 7 AU Vedtatt 8 AU Ikke real 9 Kim Arbeidsutvalget får rett til redaksjonelle endringer vedtatt Som helhet med endringer: Vedtatt PSak 03/13 Suppleringsvalg til Kontroll og Organisasjonskomiteen Cato innleder Valgkomiteen v/erlend orienterer om sitt arbeid Det foreligger ikke innstilte kandidater Ingen kandidater melder seg under møtet saken lukkes midlertidig med oppfordring om å vurdere vervet. Saken åpnes igjen ca kl 21:00. Martin Gulli stiller som kandidat Det stiller ikke motkandidater valget avgjøres ved akklamasjon Martin Gulli er valgt til KOK, med virkeperiode fra møtets slutt til 31.desember

9 PSak 04/13 Supplering til Velferdstinget i Oslo og Akershus Tord innleder Vi kan velge inntil 2 faste og 30 vara Det gjennomføres valg uten innstilling Kandidatene bes melde seg til fast: Erlend Schjelderup Marianne Negård Caroline Strømlid Mari Tønnesen Flåtamo Nina Stautland Sætevik Kandidatene presenterer seg selv kort (1min) Det gjennomføres valg til faste plasser Valget gjennomføres som preferansevalg, med elektronisk telling Følgende er valgt til faste representanter i Velferdstinget: Erlend Schjelderup Marianne Negård Kandidater bes melde seg til vara: Caroline Strømlid Mari Tønnesen Flåtamo Elisabeth Hurum Therese Eia Lerøen Viktor E. Johansson Nina Stautland Sætevik Sina Hassani Kandidatene presenterer seg kort (1min) Det gjennomføres valg til varaplasser. Valget gjennomføres som preferansevalg, med elektronisk telling Følgende er valgt til vararepresentanter i Velferdstinget: (i prioritert rekkefølge) 1. Caroline Strømlid 2. Mari Tønnesen Flåtamo 3. Elisabeth Hurum 4. Therese Eia Lerøen 5. Viktor E. Johansson 6. Nina Stautland Sætevik 7. Sina Hassani 9

10 PSak 05/13 Valg av delegater til NSOs landsmøte Therese innleder Vi kan velge inntil 17 faste og 17 vara LS-representantene redegjør for sin rolle på LM, og hvorfor de stiller. Det gjennomføres valg uten innstilling Kandidatene bes melde seg til fast: Eirik Strøm Solberg Christoffer Næsfeldt Elisabeth Hurum Anette Børsum Ane Mjøen Marianne Negård Erlend Schjelderup Kine Nossen Sverre Søraas Mari Tønnesen Flåtamo Mikkel Oddum Siri Søberg Christoffer Alsvik Suzanne Nordgård Eline Stølan Jon Zwaig Kolstad Jakob Loe Annika Myhre Jahren Tord Øverland Anders Hverven Lasse Johan Thue Kandidatene presenterer seg kort (1min) Det gjennomføres valg til faste plasser. Valget gjennomføres som preferansevalg, med elektronisk telling Følgende er valgt til faste delegater til LM-NSO: Eirik Strøm Solberg Elisabeth Hurum Anette Børsum Ane Mjøen Erlend Schjelderup Kine Nossen Sverre Søraas Mari Tønnesen Flåtamo Mikkel Oddum 10

11 Siri Søberg Christoffer Alsvik Suzanne Nordgård Eline Stølan Jon Zwaig Kolstad Jakob Loe Anders Hverven Lasse Johan Thue Kandidatene bes melde seg til vara: Tord Øverland Øystein Fimland Sindre Säfvenbom Tuva Aune Wettland William Sæbø Therese Eia Lerøen Marianne Negård Simen Aasgaard Øien Kandidatene presenterer seg kort (1min) Det gjennomføres valg til faste plasser. Valget gjennomføres som preferansevalg, med elektronisk telling Følgende er valgt til varadelegater til LM-NSO: (i prioritert rekkefølge) 1. Tord Øverland 2. Øystein Fimland 3. Sindre Säfvenbom 4. Tuva Aune Wettland 5. William Sæbø 6. Therese Eia Lerøen 7. Marianne Negård 8. Simen Aasgaard Øien 11

12 PSak 06/13 Møteplan våren 2013 Cato innleder Forslag til vedtak: Studentparlamentet vedtar følgende møteplan for vårsemesteret 2013: Parlamentsmøte 1: Tirsdag 29.januar Parlamentsmøte 2: Tirsdag 12.mars Parlamentsmøte 3 Valgmøte: tirsdag 23.april Parlamentsmøte 4: Tirsdag 21.mai Vedtatt PSak 07/13 Organisasjonsgjennomgang valg av organisasjonsutvalg Cato innleder Forslag til vedtak: Studentparlamentet oppretter et organisasjonsutvalg med følgende sammensetning: o 2 representanter fra Parlamentet o 1 representant fra Arbeidsutvalget o 1 representant fra de ansatte o 1 representant fra KOK o 1 representant fra det øvrige studentdemokratiet (fakultet/institutt-nivå) Studentparlamentet gir utvalget følgende mandat: o Evaluere studentparlamentets formål, struktur og arbeidsmåte o Foreslå tiltak og eventuelle vedtektsendringer Vedtatt Vi går til valg Det problematiseres at parlamentet skal ha myndighet til å velge for ale grupperinger. Det foreslås at de forskjellige grupperingene finner frem til representanter innad, og så velges de formelt av AU og ettergodkjennes av parlamentet. Valg av parlamentsrepresentanter kan like fullt gjøres på møtet. Ingen kandidater melder seg. Forslag til tilleggsvedtak i saken: Valget oversendes AU i sin helhet som får instruks om å velge representanter før neste parlamentsmøte. De forskjellige grupperingene som skal velges fra får i oppgave å finne representanter til utvalget. Vedtatt 12

13 PSak 08/13 Revidering av Handlingsplan Therese innleder AU redegjør for sine forslag og innstillinger AU-medlemmer med dissens redegjør for disse. Det gjennomføres kapittelvis debatt på handlingsplanen Innstilte forslag og dissenser kan leses i sakspapir fra P1/2013 Innsendte forslag: nr forslagsstiller forslagstype forslagstekst A Øystein Fimland Tillegg, Fagpolitikk Nytt punkt: «Få reversert høgskolestyrets vedtak fra 2012 og gjeninnføre studenters muligheter til å forbedre B Sverre Søraas Tillegg, Fagpolitikk C Sverre Søraas Tillegg, Læringsmiljø D Jakob Loe og Kine Nossen Endring, profilering og informasjon E Jakob Loe Tillegg, profilering og informasjon F Erlend Schjelderup Tillegg 34B karakter på ny/utsatt eksamen» Nytt punkt: «Er det ikke planlagt å gå neste studieår ved HiOA gis man rett til å forbedre sine karakterer ved første mulige eksamen» Ønsker at skolen skal legge inn strøm langs alle vegger i alle klasserom slik at det blir tilgang til strøm til alle studenter. Klasserom som har faste/uflyttbare pulter/stoler, skal ha stikkontakter på hver pult. Jobbe for at allerede eksisterende skjermer i HiOAs bygg kan brukes som informasjonsskjermer for studentdemokratiet og studentforeninger. Nytt punkt: «Jobbe for å promotere tillitsvalgtrollen, og bevisstgjøre høgskolens studenter om hvor viktig denne rollen er» Ny tekst: «I samarbeid med SiO og HiOA se på hvilke tiltak som må iverksettes for å videreutvikle foreningsaktiviteten ved HiOA, og informere om SiO Studentlivs kurstilbud for studentforeninger» 13

14 Vedtakssesjon: innstilte forslag dissens nr stiller vedtak nr stiller vedtak 1 AU vedtatt D1 Tord vedtatt 2 AU vedtatt 3 AU vedtatt innsendt 4 AU vedtatt nr stiller vedtak 5 AU vedtatt a Øystein Fimland Vedtatt 6 AU vedtatt b Sverre Søraas Falt 7 AU vedtatt c Sverre Søraas Vedtatt 8 AU vedtatt d Jakob Loe & Kine Nossen Falt pga D1 9 AU vedtatt e Jakob Loe Vedtatt 10 AU vedtatt f Erlend Schjelderup Vedtatt 11 AU vedtatt 12 AU vedtatt 13 AU vedtatt helheten 14 AU vedtatt vedtatt 15 AU vedtatt 16 AU vedtatt 17 AU vedtatt 18 AU vedtatt 19 AU vedtatt 20 AU vedtatt 21 AU vedtatt 22 AU vedtatt 23 AU vedtatt 24 AU vedtatt 25 AU vedtatt 26 AU vedtatt 27 AU vedtatt 28 AU vedtatt 29 AU vedtatt 30 AU vedtatt 31 AU vedtatt 32 AU vedtatt 33 AU vedtatt 34 AU vedtatt Eventueltsaker Det foreligger ingen dokumentasjon på eventueltsaker til dette møtet. 14

15 Til Studentparlamentet Fra Arbeidsutvalget Parlamentssak 00/13 e Orientering fra kontoret P/Sak 00/13 e Orientering fra kontoret Bakgrunn: Ved hvert parlamentsmøte skal Arbeidsutvalget (AU) levere en orientering om driften på kontoret siden forrige parlamentsmøte, slik at Parlamentet har kontroll og oversikt over den daglige virksomheten til Studentparlamentet (SP). Parlamentsmedlemmene oppfordres til å være kritiske og stille spørsmål under behandlingen av orienteringene til AU. Etter Arbeidsutvalgets orientering står parlamentsrepresentantene fritt til å ta ordet for å diskutere hvorfor AU har prioritert som de har gjort. Orientering: Generelt: Vi begynner å nærme oss årets første vårmåned, og aktiviteten på kontoret begynner å ta seg opp for alle parter. Februar har hovedsakelig gått med til arbeid med større saker som psykisk helse kampanje, universitetssatsingen, regnskap og budsjett og organisasjonsgjennomgang, samt den sedvanlige møteaktiviteten. AU har vært en del på reisefot den siste tiden, og for enkelte har kofferten nesten ikke vært pakket ut hele måneden. Med mye å gjøre og høyt tempo har vi likevel hatt tid til mange gode kaffekopper med personer som har vært innom kontoret på besøk. Det er godt å se at kontoret virkelig er et samlingspunkt for studenter, både gamle og nye kjente, og det setter vi pris på. Vi har igjen kommet i gang med Kjellerrulleringen og er tilstede der ute hver torsdag så framt det lar seg gjøre, og vi blir veldig glad for besøk der også. Møtevirksomhet og representasjon: Internt Jf. Studentparlamentets vedtekter 3c skal AU ha ukentlige møter. I tidsperioden mellom og har Arbeidsutvalget møttes til 6 AU-møter. AU/Sak 06/13 Rektoratmøter (mulig utsettelse) AU/Sak 07/13 Innstille på saker til Parlamentsmøte 1 AU/Sak 08/13 Studentbevegelsen i 200 år Vår ref.: Psak 00/13 e Vedlegg Orientering fra kontoret Deres ref.: Saksbehandler: Tuva Aune Wettland 1 15

16 AU/Sak 09/13 Handlingsplan LMU AU/Sak 10/13 Universitetssatsingen AU/Sak 11/13 Fordeling av saker til parlamentsmøtene AU/Sak 12/13 Evaluering av oppstartsseminar AU/Sak 13/13 Videreutvikling av studenttorget AU/Sak 14/13 Dannelseskonferanse Levanger mars AU/Sak 15/13 Aktiviteter vi skal gjennomføre våren 2013 AU/Sak 16/13 Studiestart 2013 AU/Sak 17/13 Høringssvar tilrettelegging av eksamen AU/Sak 18/13 KomKom 2013 Rutinedokumenter AU/Sak 19/13 Kriterier og retningslinjer for etablering og registrering av studentforeninger ved Høgskolen i Oslo og Akershus AU/Sak 20/13 Rektoratmøte AU/Sak 21/13 Kampanje om psykisk helse AU/Sak 22/13 Universell utformingskomité AU/Sak 23/13 Presentasjon av eksamensinspektørene AU/Sak 24/13 Kvalitetsindikatorer AU/Sak 25/13 Konferanser til våren AU/Sak 26/13 Psykisk helse budsjett AU/Sak 27/13 Organisasjonsgjennomgangen AU/Sak 28/13 Tuva orienterer om universitetssatsningsmøte På rektoratmøtene har AU tatt opp følgende saker på vegne av Studentparlamentet: Lokaler Khrono (HiOAs nye uavhengige nettavis) Kampanje Psykisk helse IU tildeling til Oslo Tekniker Samfunn Lønn SFR, standardisert lønnstrinn Hvordan samarbeider vi, og hva ønsker vi av hverandre? Praksissamarbeid HiST og HiB SPs lokaler og utforming av 1.etg P46 Kvalitetsundersøkelsen til NOKUT 2 16

17 Andre interne møter av betydning: Fagpolitisk ansvarlig har vært i møter med ressursgruppen til kvalitetssikringssystemet hvor man har begynt jobben med å utforme en verktøykasse til kvalitetssikringssystemet. Man har også begynt å utforme kvalitetsindikatorer, og AU har fått gi sine innspill til hva slike indikatorer bør være. Nestleder følger opp arbeidet med OU-programmet, og man begynner nå å se konturene av endring. De to pilotprosjektene, timeplanlegging og ansettelsesprosesser, har nå fått nye rutiner og prøves for første gang nå ved starten av Det er inngrodde prosesser som skal endres, og man forventer en del oppstartsproblemer og tunge tak framover. Studentrepresentantene i det sentrale FoU-utvalget har fortsatt på det gode arbeidet også i 2013, og sammen med Nestleder har de sikret økt fokus på utviklingsarbeid på HiOA. Læringsmiljøansvarlig har etter jul tatt over ansvaret for tillitsvalgte på klassenivå og oppfølging av studentråd. Han har vært tilstede på studentrådsmøter og orientert om SPs drift og hjulpet til med ulike valg. Nestleder har hatt møter med de forskjellige SFR-lederparene for å kartlegge behov for oppfølging, tilrettelegging og kompetanseheving. Leder og Nestleder var 6.-7.februar med på HiOAs ledersamlingsseminar på Holmen Fjordhotell i Asker. Her var tema undervisningsledelse, programplaner og Organisasjonsutviklingsprogrammet - et program drevet av ledelsen som har som mål å effektivisere de administrative prosessene på HiOA. Dekan på HF-fakultetet på UiO var med og holdt et foredrag om viktigheten av å se programplaner i sin helhet, og sikre godt samarbeid mellom de ulike fagene. Disse ledersamlingene er en veldig god arena for AU å knytte kontakter i alle fakultet og avdelinger på HiOA, samt at ansatte på HiOA får et innblikk i hva SP er og hva vi jobber med. Universitetssatsingen er et stadig viktig tema på Høgskolen, og Leder har vært i møter med blant annet ny Studiedirektør, Marianne Brattland, Tormod Furuseth som leder gruppen som skal skrive universitetssøknaden når den tid kommer og frilanse-journalist i Khrono, Hege, som skal skrive en større sak om satsingen i mars. I disse møtene har Leder tatt med seg innspillene fra diskusjonene vi hadde på oppstartsseminaret, og presentert studentenes meninger, syn og bekymringer. Internt før 12.mars 4.mars sparkes SPs kampanje om psykisk helse i gang. Mer informasjon om kampanjen, samt link til facebookside, står under kapittelet Andre orienteringer. Leder skal holde appell på HiOA-dagen 7.mars, en dag hvor man feirer de som har fullført sin doktorgrad, de som har vunnet priser og de som har fått opprykk på HiOA. 3 17

18 Eksternt I begynnelsen av februar hadde AU et kurs med sekretariatet til NSO for å få en oppfrisking på møteledelse, møtekultur og hvordan man skal forholde seg til ulikheter i et såpass intimt samarbeidsforum som et AU er. Dette er noe alle i AU ønsket, og som vi mener er viktig for at vi skal ha et så bra arbeidsmiljø som mulig. Leder og Fagpolitisk ansvarlig, sammen med William Sæbø, har vært på Landsstyremøte 3 til Norsk Studentorganisasjon i Halden. På dette møtet innstilte man på saker til Landsmøtet, og hadde opp blant annet arbeidsprogram, organisasjonserklæring og budsjett, samt at man vedtok utdanningspolitisk plattform. AU har hatt møte med Magnus Nystrand, styreleder i SiO, og Tone Vesterhus, leder i VT, for å diskutere samarbeid. Nystrand har store ambisjoner for SiO dette året, og er veldig opptatt av at studentene på HiOA tydelig må uttrykke hva de ønsker seg av SiO. Nestleder har blitt valgt inn i styret til Samordna Opptak, et verv som oppnevnes av NSO og løper over ett år. Vi har hatt besøk av Jussbuss som er en tjeneste hvor jusstudenter fra UiO tilbyr juridisk hjelp til studenter og andre som trenger det gratis. De bruker foreløpig vårt møterom og kommer tilbake igjen 5.mars og 7.mai, og er tilgjengelige for studentene på HiOA februar var AU i Bergen, sammen med SP HiST og SP HiB, for å arbeide videre med vårt praksissamarbeid. Vi har i år bestemt å holde fokuset innad på institusjonene og hva institusjonene selv kan gjøre for å bedre kvaliteten i praksis. Vi ble på seminaret enig om tre ting vi skal gjøre i løpet av våren: - Vi skal lage studentenes «10 bud i praksis», en oppsummering av de 10 viktigste tingene studenten må vite/kunne før han/hun går ut i praksis. På denne måten ansvarliggjører man også studentene som skal ut i praksis. - Vi skal arbeide for å få opprettet praksiskvalitetsutvalg tilknyttet alle utdanninger som har eksternveiledet praksis. - Vi skal sammen sende brev til våre institusjoner og kreve at institusjonen dekker alle ekstrautgifter en student måtte få i forbindelse med praksis. I dag er det store variasjoner innad på HiOA hvordan dette dekkes, og man må uansett ut med en rimelig stor egenandel. Vi fikk Bergens Tidende på besøk mens vi var i Bergen, noe som resulterte i artikkelen «Vanleg med dårleg praksis» (se vedlegg under kapittelet I media). Læringsmiljøansvarlig har vært på konferanse med AKAN i Trondheim hvor tema var rusfri studiestart. Dette var en bra konferanse, og mange studentpolitikere fra Oslo reiste oppover for å lære mer om tema. Vi har hatt besøk på kontoret av den nye Politikk- og samarbeidsansvarlige i SBIO (Studentorganisasjonen på BI i Oslo), Kaia Marie Rosseland. Det er svært hyggelig å bli litt bedre kjent med våre samarbeidspartnere rundt om i Oslo, og møtet med Kaia lover om godt samarbeid året som kommer. 4 18

19 Læringsmiljøansvarlig har arrangert formøte og vært med på Velferdstingets oppstartsseminar februar. Her vedtok man blant annet ny handlingsplan for VT i VT har både nytt AU og ny forsamling, og seminaret bidro til at man blir litt bedre kjent med dem man skal jobbe sammen med det kommende året februar deltok Nestleder og Fagpolitisk ansvarlig på NSOs Trippelkonferanse i Oslo, hvor temaene var velferds- og likestillingspolitikk, internasjonal politikk og fag- og forskningspolitikk. Eksternt før 12.mars: Leder skal på møte med Studenthovedstaden samt møte med Kunnskap Oslo de kommende ukene. Arrangementer og aktiviteter: 1.februar arrangerte AU en liten fest for å innvie det nye parlamentet, vi samlet oss hjemme hos Therese før vi gikk på Samfunnet Bislet. Det ble fullt hus og topp stemning på dansegulvet. Kontoret arrangerte årets første åpne fredagslunsj 15.februar. Oppmøtet var ikke like godt som det var i fjor høst, men vi hadde mange hyggelige mennesker innom og fikk sett et par nye ansikt. Neste gang regner vi med fullt hus. Andre orienteringer: Det nærmer seg med stormskritt tiden for årets første store kampanje; Psykisk Helse: Hvordan har du det egentlig? Kampanjen sparkes i gang 4.mars og vi holder det gående en uke, før vi avslutter kampanjen med Psykt bra lunsj fredag 8.mars. Det vil bli arrangert blant annet stressmestringskurs, ta-ordet-kurs og foredrag. Link til kampanjens facebookside er her: Lik og del siden, dette er et vanskelig tema som vi mener det er viktig å sette på dagsordenen. Ved å være med på kampanjen hjelper dere oss å bekjempe tabuet som herjer rundt temaet psykisk helse. I media: Fagpolitisk ansvarlig skrev en kronikk i Universitas sammen med Aksel Braanen Sterri om det udemokratiske ved rektoratvalg: Lederne ved SP HiST, HiB og HiOA og en førskolelærerstudent ble intervjuet av Bergens Tidende i forbindelse med praksisarbeidet: Forslag til vedtak: 5 19

20 174 Parlamentet tar orienteringen til etterretning 6 20

21 Psak 00/13 d Orienteringer fra andre aktører enn AU Orientering fra Høgskolestyret(HS). Det har ikke vært møte i høgskolestyret, derfor er det ingenting å orientere om. Neste møte er tirsdag 12. mars. Det vil bli muntlig orientering på møtet. Orientering fra læringsmiljøutvalget(lmu). Det har ikke vært møte i LMU, derfor er det ingenting å orientere om. Neste møtet er fredag 15. mars. Orientering fra Velferdstinget(VT): Helgen februar gjennomførte vi Velferdsseminaret vårt. Vi dro ut til Randsvangen på Jevnaker, og hadde to dager fylt med diskusjoner, leker, nye mennesker, og generelt god stemning. På seminaret vedtok vi blant annet et nytt arbeidsprogram for Velferdstinget. I arbeidsprogrammet vårt er det tre hovedprioriteringer: VT skal jobbe for flere, billigere og bedre studentboliger i Oslo og Akershus. VT skal jobbe for at gradert sykestipend for studenter blir en permanent ordning. VT skal jobbe for å gjeninnføre reell studentstyring av samskipnadene i samskipnadsloven. Referatet fra Velferdsseminaret(med hele det nye arbeidsprogrammet) blir straks lagt ut på Uten at vi skal gå nærmere inn på alt som skjedde på seminaret, kan vi si at alle i VT-AU var veldig fornøyde med et godt seminar da vi endelig var kommet tilbake, og stod på trappen utenfor Villa Eika med vondt i hodet og poser under øynene. På onsdag 20/2 var Tone, Mari og Marit i Dagsavisen i forbindelse med eposten med reklame for tannbleking som ble sendt til alle på HiOA. Du kan lese artikkelen her: Senere i uka var Tone på besøk hos Radio Nova og snakket om Velferdsseminaret. Vi har også hatt leserinnlegg i Universitas. Vi har en liste over mediesaker der Velferdstingets Arbeidsutvalg har uttalt seg på På tirsdag 5. februar startet byggingen av 165 nye studentboliger i Trondheimsveien 25, og i den forbindelse var Kunnskapsminister Kristin Halvorsen tilstede for å ta det første spadestikket. Samtidig ble årets tildeling av støtte til bygging av studentboliger offentliggjort: SiO får støtte til å bygge 168 nye boliger i Oslo i Det tallet er ikke så høyt som vi skulle ønske, det er blant annet fordi det bare gis støtte til 1000 nye studentboliger på landsbasis, og fordi grensen for hvor mye en studentbolig kan koste å bygge om den skal få støtte er veldig lav. Det er valgår i år, og vi jobber for at alle partiene skal ha god studentvelferdspolitikk i programmene sine. Vi snakker med de forskjellige ungdomspartiene, og har hatt møter med noen av dem for å fortelle dem om hvor skoen faktisk trykker. Ellers har vi blant annet vært på konsernlunsj med ledelsen i SiO (det var veldig hyggelig), og hatt møter med etterhvert flere divisjoner i SiO. Fredag 4. april arrangerer vi et seminar om studentboliger og de pressede boligmarkedene i de store byene. Mer informasjon kommer snart! Dersom dere har spørsmål om VTs orientering eller deres arbeid kan dere sende mail til: og merk mailen: «Spørsmål vedrørende orientering SP-HiOA». 21

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Torsdag 4. april kl. 17:00 21:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 12.02.14 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 19.02.14 klokken 17:00 Møtested: Teorifagsbygget Hus 1, rom 1.343 (NB!) Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

HANDLINGSPLANSEMINAR

HANDLINGSPLANSEMINAR STUDENTPARLAMENTET I OSLO HANDLINGSPLANSEMINAR Møte nr. 1 for Studentparlamentet 13/14 24.-25. august på Sundvolden Hotel NAVN:. Page 1 of 45 TIL: Studentparlamentet ved UiO FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Allmøte

Detaljer