FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1922-1931"

Transkript

1 FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER TIL FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER Index décenna ire des rapports annuels du Conseil d'assurances OSLO I KOMMISJON HOS H ASCHEHOUG & CO 1938

2 FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER TIL FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER Index décennaire des rapports annuels du Conseil d'assurances OSLO I KOMMISJON HOS H ASCHEHOUG & CO, 1938

3 Innholdsfortegnelse Livsforsikring Emner av generell interesse Meddelelser om det enkelte selskap Norske selskaper Utenlandske selskaper 14 Skadeforsikring Emner av generell interesse Meddelelser om det enkelte selskap Norske selskaper Utenlandske selskaper Lovregister Oversikt over årsberetningenes navnefortegnelser og tabellsammen,= stillinger Side Forklaring til henvisningene: I registrets henvisninger til årsberetningene (eksempelvis 1926 : 15) gjelder det forste tall årgangen (1926) og det annet tall sidenummeret (15) Henvisning til flere årsberetninger under ett skjer således: 1922/1931 : 2 Samtlige henvisninger gjelder beretningenes forste del, som er paginert særskilt, med asterisk Morten Johansens Boktrykkeri Oslo

4 Livsforsikring Emner av generell interesse A Adgang for utenlandske selskaper til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge, 1924 : 33/40 Aktiekapital, nedsettelse av (norsk selskap) 1922 : 6 Aktiekapitalen, overførsel fra, 1928 : 21 Aktuarer, 1922/1931 : 2 Aldersfeil ved livsforsikringspolise, 1925 : 19/21 Anfektelse av livsforsikringspolise på grunn av aldersfeil, /21 Anke, 1924 : 33/40, 1926 : 19/24 Anmeldelser til firmaregistret, 1929 : 20/21 Anmerkning til offentliggjort årsregnskap, 1927 : 13 Annen prioritets pantobligasjoner, 1927 : 21 Annonsering av utenlandske selskaper, 1924 : 44/45, 1926 : 15 Anvendelse av 2 eller senere prioritets pantobligasjoner, 1927 : 21 Anvendelse av byggelån, 1931 : 20 Anvendelse av gjeldsbrev, 1929 : 19/20 Anvendelse av ihendehaverobligasjoner, 1925 : 13 Anvendelse av Norsk Skibs Hypothekbanksobligasjoner, 1926:15 Anvendelse av pantobligasjoner, 1930 : 26/27 Anvendelse av Vamma Fossekompagnis dollarobligasjoner av 1927, 1930 : 24 Apriorisk bonusordning, 1924 : 29/33, 1926 : 18/24 Av- og tilskrivning på verdipapirer og betydningen av disse poster ved beskatningen, 1927 : 24/27 B Banklån til innkjøp av verdipapirer, 1924 : 44 Beskatning av bonus vedrørende overtatt portefølje, 1927:21/23 Beskatning av forsikringer tegnet i utenlandsk selskap, 1929:19 Beskatning av livrenteforsikringer, 1930 : 28 Beskatning av premiereserven for garanterte forsikringsydelser, 1928 : 20/21, 1931 : 22

5 Forsikringsselskaper 4 Livsforsikring (fortsatt) : Beskatning vedrørende av- og tilskrivning på verdipapirer, 1927 : 24/27 Beskatning, skjønnsmessig fastsettelse av gjenkjøpsverdier og forsikringer uten gjenkjøpsverdi, 1931 : 22/27 Beskyttelse av polise mot rettsforfølgning (dansk) 1924 : 46/47 Bokmål i livsforsikringspoliser, 1925 : 17/18 Bonusbeskatning på overtatte porteføljer, 1927 : 21/23 Bonussystem, nytt (apriorisk), 1924 : 29/33, 1926 : 18/19, 19/24 Byggelån anvendt til dekning av forsikringsfondet 1931 : 20 Båndleggelsespåtegning på pantobligasjoner, 1929 : 17/18 C Centralisering av den offentlige statistikk, 1922 : 18 D Danske kroner, poliser tegnet i, 1925 : 15 Danske livspolisers beskyttelse mot rettsforfølgning, /47 Dekning av reassuransekrav og anvendelse av utenlandske selskapers depositum hertil, 1923 : 35/36, 1924 : 28/29, , 1926 : 13/14, 1927 : 20 Dekningsmidler for forsikringsfondet (se Anvendelse av, side 3) Depositum vedrørende utenlandske selskaper Dekning av reassuransekrav, 1923 : 35/36, 1924 : 28/29, 1925 : 19, 1926 : 13/14, 1927 : 20/21 Norges Banks stilling til de nedlagte depoter, 1924 : 43 Supplering av depositum, 1927 : 19, 1931 : 17 Totaloversikt over deponerte verdier (beretningens kapitel IV) Dødelighets- og invaliditetstabeller, 1923 : 4/6 E Endret system for utdeling av bonus, 1924 : 29/33, 1926 : 18/24 Endring av forsikringstilsynslovens 94, 1922 : 18 Endring av forsikringstilsynslovens 104, 1926 : 13/14, /21 Endring av regnskapsskjemaet, 1924 : 47 F Firmaanmeldelse om ophør, 1926 : 15 Firmategning for utenlandsk generalagentur, 1926 : 15 Firmaregistret, utenlandske selskapers anmeldelse til, /21 Fordelingsplan vedrørende eldre markforsikringer, 1931 : 21

6 5 Forsikringsselskaper Livsforsikring (fortsatt): Forenkling av tilsynet med forsikringsselskapene, 1926 : 1718 Forsikringsfondets dekning (se Anvendelse av, side 3) Forsikringsformer uten gjenkjøpsverdi, 1931 : 26/2 7 Forsikringsvilkår (resymé av generelle betingelser) Gjenkjøps- og fripoliseregler, 1923 : 20/22, 1931 : 7/8 Ugyldighetsvilkår, 1931 : 5/7 Forvaltningsforsikring, 1929 : 20 Fradrag i selvangivelsens inntekt for livsforsikringspremier, 1925 : 15/17 Fradrag i selvangivelsen for forsikringer i utenlandsk selskap, 1929 : 19 Fripoliseregler, 1923 : 20/22, 1931 : 7/8 Generalagentens firmategning, 1926 : 15 Germania Lebensversicherung A/G, 1925 : 21/22 Gjeldsbrev anvendt som dekning av forsikringsfondet, /20 Gjeldskommisjonens innstilling, 1928 : 18/20 Gjenforsikring overtatt av norske skadeforsikringsselskaper, 1924 : 44 Gjenforsikringskrav (se Depositum) Gjenkjøp av utstyrsforsikring, 1930 : 25/26 Gjenkjøps- og fripoliseregler (oversikt), 1923 : 20/22, 1931 : 7/8 Gjenkjøpsverdi, forsikringer som efter sin art ikke kan gjenkjøpes, 1931 : 22/27 Gjenkjøpsverdier, skjønnsmessig fastsettelse for beskatning, 1931 : 22/27 Godkjente verdier i henhold til forsikringstilsynslovens 80, 1925 : 13, 1926 : 15, 1927 : 21, 23/24, 1929 : 19/20, 1930 : 24, 26/2 7 Ihendehaverobligasjoner anvendt til dekning av forsikringsfondet, 1925 : 13 Innskjerpelse om aktpågivenhet med hensyn til bandleggelse,, påtegning på pantobligasjoner 1929 : 17/18 Innskrenket omsettelighet ved panter ved forsikringsfondets pantobligasjoner, 1930 : 26/27 Inntektsforing av renter av nødlidende lån, 1929 : 16/1 7 Invaliditets- og dødelighetstabeller, 1923 : 4/6

7 Forsikringsselskaper 6 Livsforsikring (fortsatt;: K Kollektiv pensjonsforsikring og poliselån, 1925 : 18/19 Kontrollen med forsikringsselskapene, 1926 : 17/18, 1927 : 28/35, 1928 : 22/24 Krav på Germania Lebensversicherung A/G, 1925 : 21/22 Kronekurs pa poliser tegnet i svenske eller danske selskaper, 1925 : 15 L Landsmålstekst i livsforsikringspoliser, 1925 : 17/18 Livrenteforsikringers beskatning, 1930 : 28 Livsforsikringspremiers fradrag ved selvangivelsen, 1925 : 15/17 Lovendringer og lovforslag: Lov om forsikringsselskaper av 29/ : 94, 1922 : , 1926 : 13/14, 1927 : 20/21 Lån til innkjøp av verdipapirer, 1924 : 44 M Markforsikringer, fordelingsplan, 1931 : 21 N Nedsettelse av aktiekapital i norsk selskap, 1922 : 6 Nektet uttalelse om det enkelte selskaps soliditet, 1923 : 33 Nevnden, 1924 : 33/40, 1926 : 19/24 Norges Banks stilling til de utenlandske selskapers deposita, 1924 : 43 Norsk Skibs Hypothekbanksobligasjoner anvendt til dekning av forsikringsfondet, 1926 : 15 Norske forsikringstageres krav på Germania Lebensversicherung A/G, 1925 : 21/22 Nynorsk i livsforsikringspoliser, 1925 : 17/18 Nødlidende lån og postering av renter herav, 1929 : 16/17 0 Omfanget av tilsynet med forsikringsselskapene, 1927 : 28/35 Ophørsanmeldelse ved overdragelse av aktiva og passiva til annet selskap, 1926 : 15 Overdragelse av norsk forsikringsbestand fra utenlandsk livsforsikringsselskap, 1922 : 18 Overførsel fra aktiekapitalen, 1928 : 21 Oversikt over: Gjenkjøps- og fripoliseregler, 1923 : 20/22, 1931 : 7/8 Grunnlag og forsikringsformer, 1923 : 3/13, 1930 : 3/5 Overtalte porteføljer og beskatning av bonus, 1927 : 21/23

8 7 Forsikringsselskaper Livsforsikring (fortsatt): P Pantelånsrabatt ført som renter i regnskapet, 1922 : 18 Pantobligasjoner av 2 og senere prioritet, 1927 : 21 Pantobligasjoner på særrisikoer eller på panter med innskrenket omsettelighet, 1930 : 26/27 Pantobligasjoners anvendelse til dekning av forsikringsfondet, 1930 : 26/27 Pantobligasjoners båndleggelsespåtegning, 1929 : 17/18 Pensjonsforsikring, poliselån ved kollektiv, 1925 : 18/19 Poliselån ved kollektiv pensjonsforsikring, 1925 : 18/19 Poliser tegnet i svenske eller danske kroner, 1925 : 15 Polisetekst oversatt til landsmål, 1925 : 17/18 Porteføljeoverdragelse og bonusbeskatning, 1927 : 21/23 Porteføljeoverdragelsens rekkevidde efter forsikringstilsynslovens 94, 1922 : 18, 1923 : 36/37 Postering av pantelånsrabatt, 1922 : 18 Premiereservens beskatning, 1928 : 20/21, 1931 : 22 R Rabatt på pantelån og postering herav, 1922 : 18 Reassuranse -vedrørende livsforsikring overtatt av norske skadeforsikringsselskaper, 1924 : 44 Reassuransekravs dekning av depositum (se Depositum) Registrering vedrørende utenlandske selskaper, 1929 : 20/ 9 1 Regnskap offentliggjort med anmerkning, 1927 : 13 Regnskapsskjemaets endring, 1924 : 47 Rekkevidden av porteføljeoverdragelser, 1923 : 36/37 Renter av nødlidende lån, 1929 : 16/17 Renter og pantelånsrabatt, 1922 : 18 Revisors stilling med hensyn til bestemmelsen i aktielovens, 65, 1930 : 26 Riksmålstekst i livsforsikringspoliser, 1925 : 17/18 s Selvangivelsen, fradrag for livsforsikringspremier og gjenkjøpsverdi, 1925 : 15/17, 1929 : 19 Signatur vedrørende utenlandsk selskaps generalagentur, 1926 : 15 Sjøfartstillegget i livsforsikring, 1926 : 15 Skattelovens bestemmelser om fradrag i selvangivelsen av livsforsikringspremier og gjenkjøpsverdier, 1925 : 15/ /97

9 Forsikringsselskaper 8 Livsforsikring (fortsatt): Skjønnsmessig fastsettelse av gjenkjøpsverdier, /27 Statistikk, centralisering av den offentlige, 1922 : 18 Svenske kroner, poliser tegnet i, 1925 : 15 Synkende verdier og forsikringsfondets dekning, 1930 : 26/2 7 System for utdeling av bonus, 1924 : 29/33, 1926 : 18/19 Særrisikoers anvendelse som dekning for forsikringsfondet, 1930 : 26/27 T Tegning av firmanavnet vedrørende utenlandsk selskaps ralagentur, 1926 : 15 Tilleggsydelser efter det nye (aprioriske) bonussystem, /33, 1926 : 18/24 Tillitsmenn, 1922/1931 1/2 Tilsynet med forsikringsselskapene, 1926 : 17/18, 1927 : 28/35, 1928 : 22/24 «Tilsynskomitéens» stilling til forsikringstilsynsloven og Forsikringsrådet, 1923 : 34 Trustlovens anvendelse på forsikringsselskapene, 1924 : 40/ : 13/15, 1928 : 21/22 U Ugyldighetsvilkår, 1931 : 5/7 Underskudd dekket ved overførsel fra aktiekapitalen, 1928 : 21 Undersøkelser efter forsikringstilsynslovens : 86, 1922 : 6, 1923 : 25, 1924 : 17, 1925 : 8, 1926 : 6, 1927 : 13, 1928 : 10, 1929 : 5, 1930 : 17, 1931 : 11 Utenlandske selskapers portefoljeoverdragelse, 1922 : 18, /37 Utenlandske selskapers adgang til å drive forsikringsvirksomhet i Norge, 1924 : 33/40 Utenlandske selskapers anmeldelse til firmaregisteret, /21 Utenlandske selskapers annonsering, 1924 : 44/45, 1926 : 15 Uttalelser angående det enkelte selskaps soliditet, 1923 : 33 Uttalelser angående utenlandsk livsforsikringsselskap, 1922 : 14 Utstyrsforsikring, gjenkjøp av, 1930 : 25/26 V Vamma Fossekompagnis dollarobligasjoner av 1927, 1930 : 24 Veiledning for publikum angående utenlandsk livsforsikrin selskap, 1922 : 14

10 9 Forsikringsselskaper Livsforsikring (fortsatt): Verdipapirenes vurdering i årsregnskapet, 1927 : 27 Verdipapirers av- og tilskrivning og beskatningen, 1927 : 24/27 Verdipapirer godkjent i henhold til forsikringstilsynslovens 80, 1925 : 13, 1926 : 15, 1927 : 21, 23/24, 1929 : 19/20, 1930 : 24, 26/27 Verdipapirer innkjøpt for lånemidler (banklån), 1924 : 44 Victoria zu Berlin, uttalelse angående, 1922 : 14/15 Victoria zu Berlins eldre markforsikringer, 1931 : 21 Vurdering av beholdning av verdipapirer, 1927 : 27

11 1 Forsikringsselskaper 10,,,,, Livs Norske selskaper Meddelelser Meddelelsen gjelder: Andvake (nye) Brage Fram Frigg Aktuar 1922/31 : /31 : / /25 : 2 Anke Bonusbestemmelser 1924 : : : 5 r 1925: : : :9/ : : : : : 11 Forsikringsfondets beregning 1923 : 12 Forsikringsvilkår Generell omtale 1923 : : : : : : Gjenkjøps- og fripoliseregler : 1923:18/19, : : 6 20/ : : : : 7/ : : 5/ : 7/ : : 1931 : 7/8 Karensvilkår 1923 : : : 6 Ugyldighetsvilkår 1923:15, : 5/ : : : : : : : : 6/ : 6/ : 5/ / : 15 Grunnlag og forsikringsformer: Kapitalforsikring, vanlig forsikring, folkeforsikring og oplevelsesforsikring 1923 : 6, : 6/7 Kapitalforsikring med kursgevinst (konjunkturforsikring) Kapitalforsikring, mindre gode liv Kapitalforsikring, studieforsikring 1922 : : : : : 6, : : 4/ : : 6/ : : : 4/ : : : 6, : 41922: : : : : : : : : 5, , : 5, : 7/ : 7/ : : 3

12 11 Forsikringsselskaper forsikring om det enkelte selskap Gjensidige Glitne Hygea 'dun Norske Folk Norske Forenede Norske Liv Samvirke 1922/31 : /31 : /31 : : /31: /31 : /31 : , 31 : 2 I 1926:19/ :19/ : 8/ :10/ : :12/14 i 1924 : :14/ :16/ : 11! 1926 : : : 5/ : : : 8/ : : : : 9,13 193O:14/ :11/ :12/ : : : : : :16/ :15/ : :10/ : : : : : : : : : : : : : : 5/ : : : : : : : 5/ : 5/ : : : : : : : : 8/ : : 14, 1923 : : : : :14, : 10, 1_ 4, : 7 19, : : : 6, : 4/ : 3/ : 7/ : 7/ : : 7/8 1931:7/8,9 1930:10/ :10, : : 7/ : : 7/ : : 7/ : : : : : :14, :14, : : : : : : : : : : : : : : : :15, : : : : 6/ : 6/ : 6/ :8/ :8/ : : 5/ : : 5/ : 5/ : 5/ : : 5/ : : 5/ : 5/ : 6, : 6, : 6, : 6, 7, 1923 : : 6, : 6, : : : : 4/ : 6, : : 4/ : : : : 4/ : : : : 4/ : :5/6, : 6/ : 3/ : 5/ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 5, : 5, : 5, : 5, : 4, 6 I 1922 : 5, : 7/ : 7/ : 7/ : 7/ : : 7/ : 5

13 Forsikringsselskaper 1 2 Register 1922;31 UV's% Norske selskaper Meddelelser Meddelelsen gjelder : Andvake (nye) Brage Fram Frigg II Renteforsikring '1922 : : 6, : 4 i1930 : : : : 6, : 6, : : : : :4 : : 6, : 4 III Invaliditetsforsikring ' 1923 : 7, : 7, 1925 : : 6, 9 IV Kollektivforsikring 1923 : 7 11, /7 Gjenforsikring mot risikopremie 1926 : : 4 Konsesjon Krigsforsikring 1923 : : : : : : 10 Nedsettelse av aksjekapitalen Nevnden Overførsel av forsikringsstokken 1926 :3/4 Overtatte porteføljer Påtenkt porteføljeoverdragelse Tillitsmann 1922/31: /31: ,131: /25: 2 A rsregnskaper inntatt i Forsikringsrådets beretning: Forste gang' Siste gang' 1926 Angivelsene i disse 2 linjer henviser til Betegnelsen forste linje betyr at Betegnelsen 'NI annen linje at der

14 forsikring, om det enkelte selskap (fortsatt): 13 Forsikringsselskaper Norske Gjensidige Glitne Hygea ldun Norske Norske Folk Forenede Liv Samvirke i : 4 : 4 : : 4: : : : 6, : 4, 4' : : : 6, : 6, : : : : : 4, : 4, : 6, : 6, : : : 4, : 4 j 1923:6, :6, :6, :6, : :6, : :6, : 4, , 11Ì12,14 11/12, : 4/ : : : : 6'7 ' 1928 : : : 6/ : : : : : : 7/ : : : : : 4/ : : : : : : : : : 8/ : : : : 8' : 1931 : : : : : 4/ : 8/ : : : : : : :19/ :19/24 j 1925 : : 3/ : : a- 1922/31:2 1922/31:2 1922/31:2 1922/31: 2 ' 1922/31: /31: /31: /31: første eller siste regnskap i ti-5rsperioden første regnskap ligger forut for 1922 ogsrt er blitt avgitt regnskap i 1932 eller senere

15 Forsikringsselskaper 1 4 Livsforsikring Utenlandske selskaper Meddelelser om det enkelte selskap Meddelelsen Welder Nordstjernan Skåne Svea Svenska Lif Victoria zu Berlin,,!, 1 1!! Anke /40 Bonusbestemmelser 1924:19/20! :20/ :21/ : 9/ : : 12 Depositum, frigivelse V_ 1923 : 26 Forsikringsvilkår : Gjenkjøps og fripoliseregler 1924 :18/ :18/ : 8/ : 18 Karensvilkår Ugyldighetsvilkår Generalagent Grunnlag og forsikringsformer Nevnden Ophør med nytegning Overførsel av porteføljen Overtagelse av portefølje Påtenkt porteføljeoverdragelse Årsregnskaper inntatt i Forsikringsrådets beretning : Første gang' 1922 : : : 6/ : 7/ : :25/ : : 5/ : : : 1926 : : : : : : :17/ :33/40 Siste gang' Angivelsene i disse 2 linjer henviser til forste eller siste regnskap i ti-årsperioden Betegnelsen på forste linje betyr at forste regnskap ligger forut for 1922 Betegnelsen på annen linje betyr at der også er blitt avgitt regnskap i 1932 eller senere

16 Skadeforsikring Emner av generell interesse A Adskilte avdelinger (for hus- og løsøre-forsikring) i gjensidige brandforsikringsforeninger, 1930 : 28/29, 1931 : 19 Aktiekapitalen, overførsel fra, 1928 : 21 Aktielovens 65, 1930 : 26 Aktieutbytte utdelt fra reservefondet, 1922 : 17 Anmeldelse til firmaregistret, 1929 : 20/21 Annonsering av utenlandske selskaper, 1924 : 44/45, 1926 : 15 Ansvarsforsikringens regnskapsposteringer, 1929 : 18/19 Assuranseagentur betegnet som assuranseforretning, 1923:37/38 Assuranseforretning, betegnelsen som, 1923 : 37/38 Av- og tilskrivning på verdipapirer og beskatning av disse poster, 1927 : 24/27 Avviklende selskaps overdragelse av gjenstående avvikling til annet selskap, 1928 : 17 B Bedriftsstansforsikring (se dispensasjoner, kapitel IV) Beregning av premiereserve, 1922 : 17, 1928 : 16/17 Beregning av premiereserve vedrørende utenlandsk forretning, 1926 : 16/17, 1928 : 16/17 Beskatning av mindre gjensidige foreninger, 1931 : 18/19 Beskatning vedrørende av- og tilskrivning på verdipapirer, 1927 : 24/27 Brandforsikring av norske hvalfangerstasjoner i utlandet, (se dispensasjoner, kapitel IV) Brandforsikring, offentlige institusjoners interesse som pantekreditor, 1930 : 25 Brandforsikringsselskaper, adskilte gjensidige avdelinger for hus- og løsøreforsikring, 1930 : 28/29, 1931 : 19 C Centralisering av den offentlige statistikk, 1922 : 18 Chomageforsikring, (se dispensasjoner, kapitel IV)

17 Forsikringsselskaper 16 Skadeforsikring (fortsatt) D Depositum i USA vedrørende amerikansk brandforretning 1931 : 21, Depositum vedrørende utenlandske selskaper: Dekning av reassuransekrav, 1923 : 35/36, 1924 : 28/20, , 1926 : 13/14, /21 Deponerte verdier, (se kapitel IV) Deposisjonsbelop, (se kapitel IV) Depositum efter den nye lov om motorvogner, 1925 : 17, 1926 : 16 Frigjørelse av depositum (se efterfølgende tabellariske oversikt, side 29 34) Konkursbehandling av depositum, 1927 : 21, 1929 : 21 Norges Banks stilling til de nedlagte depoter, 1924 : 43 Supplering av depositum, , Totaloversikt over deponerte verdier (se kapitel IV) Dispensasjoner (se kapitel IV) Brandforsikring av norske hvalfangerstasjoner i utlandet 1922 : 14 og følgende årganger Chomageforsikring, 1922 : 14 og folgende årganger Efter forsikringstilsynslovens 116, 3 ledd, 1922 : 14 og folgende årganger Kredittforsikring, 1925 : 13 og folgende årganger Krigsrisiko til sjøs, 1922 : 14 og folgende årganger Levende rev, 1925 : 13, 1926 : 13 London Lloyds sjøforsikring, 1928 : 16 og følgende årganger Regnvær og flomskade, 1927:20, 1929:16 og følgende årganger E Efterskudd i gjensidige selskaper, utligning av, 1922 : 17 Endring tiv forsikringstilsynslovens 104, 1926 : 13/14, /21 F Firmaregistret, anmeldelse til, 1929 : 20/21 Firmategning av utenlandsk generalagentur, 1926 : Flomskadeforsikring (se dispensasjoner, kapitel IV) Forenkling av tilsynet med forsikringsselskapene, 1926 : 17/18 Formidling ved anbringelse av forsikringer i utenlandsk selskap, 1931 :21/22 Forsikringsavtaler og deres forståelse, 1926 : 14 Forsikringsbestand i gjensidig forening,

18 17 Forsikringsselskaper Skadeforsikring (fortsatt): Forsikringsbestand og maksimering i gjensidige forsikringsforeninger, 1928 : 18 Forsikringskontrollen, forholdet mellem trustkontrollen og, 1924 : 40/41, 1925 : 13/15, 1928 : 21/22 Forsikringstilsynslovens anvendelse på utenlandsk selskap, 1929 : 19 G Generalagentens firmategning, 1926 : 15 Generalforsamling, årlig, i likviderende selskap, 1924 : 46 Gjeldskommisjonens innstilling, 1928 : 18/20 Gjenforsikring i skadeforsikringsselskaper av livsforsikringsrisiko, 1924 : 44 Gjenforsikringskrav og deres dekning av utenlandsk selskaps depositum, /36, 1924 : 28/29, 1925 : 19, 1926 : 13/14, 1927 : 20/21 Gjennemgåelse av årsregnskapene, 1924 : 42/43 Gjenoplivelse av gjensidig selskap, 1924 : 43 Gjensidig forenings forsikringsbestand, 1928 : 18, 1931 : 20 Gjensidig selskaps beskatning, 1931 : 18/19 Gjensidig brandforsikringsselskaps overgang til å drive hus- og løsøreforsikring i adskilte avdelinger 1930 : 28/29, 1931 : 19 Gjensidige selskapers utligning, forskudd eller hel efterutligfling, 1927 : 24 H Hvalfangerstasjoner i utlandet, brandforsikring av (se dispensasjoner, kapitel IV) Hus- og losore-brandforsikring i adskilte avdelinger i de gjensidige selskaper, 1930 : 28/29, 1931 : 19 K Konkursbehandling av utenlandsk selskaps depositum, 1927 : 21, 1929 : 21 Kontroll, forholdet mellem trustkontrollen og forsikringskontrollen 1924 : 40/41, 1925 : 13/15, 1928 : 21/22 Kontrollen med forsikringsselskapene, 1926 : 17/18, 1927 : 28/35, 1928 :22/24 Kredittforsikring, ( se dispensasjoner, kapitel IV) Krigsrisiko til sjøs, (se dispensasjoner, kapitel IV) L Legal American Reserve og beregningen av premiereserve, 1926 : 16/17

19 Forsikringsselskaper 18,,~,' Skadeforsikring (fortsatt): Likviderende selskapers offentliggjørelse av status, 1928 : 17 Likviderende selskapers plikt til å avholde årlig generalforsamling, 1924 : 46 Likviderende selskapers plikt til å avlegge årsregnskap, /17 Livsforsikring overtatt av skadeforsikringsselskaper i gjenforsikring, 1924 : 44 London Lloyds, (se despensasjoner, kapitel 1V) Lovendringer og lovforslag: Lov om forsikringsselskaper av 29/7 1911: 104, 1926 : 13/14, 1927 : 20/21 Løsøre- og husforsikring i adskilte avdelinger i gjensidige selskaper, 1930 : 28/29, 1931 : 19 M Maksimum for egen regning i gjensidig forening, 1928 : 18 Minstebestand i gjensidig forening, 1928 : 18, 1931 : 20 Motorvognloven og de utenlandske selskapers depositum 1925 : 17, 1926 : 16 Motorvognforsikringens regnskapsposteringer, 1929 : 18/19 Meglervirksomhet og forsikringstilsynslovens 97, 1931 : 21/22 N Nedskrivning av reservefondet for å frembringe overskudd, 1930 : 29 Nektet uttalelse om det enkelte selskaps soliditet, 1923 : 33 Norges Banks stilling til de utenlandske selskapers deposita, 1924 : 43 Ny selvstendig avdeling i gjensidig selskap, 1928 : 17/18 0 Offentlige institusjoners interesse som pantekreditor i pantsatte eiendommers brandforsikring, 1930 : 25 Offentliggjørelse av status i likviderende selskap, 1928 : 17 Omfanget av tilsynet med forsikringsselskapene, 1927 : 28/35 Ophør av avviklende selskap ved overdragelse til annet selskap, 1928 : 17 Oprettelse av ny selvstendig avdeling i gjensidig forsikringsselskap, 1928 : 17/18 Overdragelse av avviklingen i ophørt selskap, 1928 : 17 Overførsel fra aktiekapitalen for å dekke regnskapsmessig underskudd, 1928 : 21 Overgang fra hel utligning til forskuddspremier, 1927 : 24 Overskudd ved nedskrivning av reservefondet, 1930 : 29

20 19 Forsikringsselskaper,,, Skadeforsikring (fortsatt): P Pantsatte eiendommers brandforsikring, 1930 : 25 Postering av rederirabatt, 1930 : 25 Premiereserveberegning, 1922 : 17, 1928 : 16/17 Premiereserveberegning vedrørende utenlandsk kontraktsforretning, 1926 : 16/17, 1928 : 16/17 R Reassuransekrav og deres dekning av utenlandske selskapers depositum, 1923 : 35/36, 1924 : 28/29, 1925 : 19, 1926 : 13/14, 1927 : 20/21 Reassuransevirksomhet i livsforsikring, 1924 : 44 Rederirabattens postering i årsregnskapet, 1930 : 25 Registrering av assuranseagentur, 1923 : 37/38 Registrering av utenlandske selskaper, 1929 : 20/21 Regnskapenes gjennemgåelse av Forsikringsrådet, 1924 : 42/43 Regnskapsavleggelse av likviderende selskap efter forsikringstilsyns'lovens 64, 1922 : 15/17 Regnskapspostering vedrørende ansvars- og motorvognforsikring, 1929 : 18/19 Regnværsforsikring, (se dispensasjoner, kapitel IV) Reservefondet anvendt til utdeling av aktieutbytte, 1922 : 17 Reservefondets nedskrivning for å frembringe overskudd, 1930 : 29 Reveforsikring (se dispensasjoner, kapitel IV) Revisors stilling i henhold til aktielovens 65, 1930 : 26 S Selvstendig avdeling i gjensidig forsikringsselskap, 1928 : 17/18 Signatur vedrørende utenlandsk selskaps generalagentur, 1926 : 15 Soliditet, nektet uttalelse om det enkelte selskap, 1923 : 33 Statistikk, den offentlige, og dens centralisering, 1922 : 18 Stiftelse av gjensidig forsikringsforening før forsikringstilsynslovens ikrafttreden, Svenska Lloyds depositums konkursbo, , 1929 : 21 T Tegning av firmaet ved utenlandsk selskaps generalagentur, 1926 : 15 Tilsynet med forsikringsselskapene, 1926 : 17/18, 1927 : 28/35, 1928 : 22/24

21 Forsikringsselskaper 20 Skadeforsikring (fortsatt): Trustlovens anvendelse på forsikringsselskapene, 1924 : 40/41, 1925 : 13/15, 1928 : 21/22 Tvistigheter angående forsikringsavtaler, 1926 : 14 U Underskudd dekket ved overførsel fra aktiekapitalen, 1928 : 21 Utdeling av aktieutbytte fra reservefondet, 1922 : 17 Utbytteutdeling ved nedskrivning av reservefondet, 1930 : 29 Utenlandske selskapers annonsering, 1924 : 44/45, 1926 : 15 Utenlandske selskapers og forsikringstilsynslovens anvendelse på disse, 1929 : 19 Utligning av efterskudd i gjensidig selskap, 1922 : 17 Utligningsmåten i de gjensidige selskaper, 1927 : 24 Uttalelse om det enkelte selskaps soliditet, 1923 : 33 V Verdipapirer, av- og tilskrivning og beskatningen av disse poster, 1927 : 24/27 Verdipapirenes vurdering i Arsregnskapet, 1927 : 27 'Verdipapirer tilhørende depot i USA og deres vurdering, 1931 :21 Vurdering av beholdning av verdipapirer, 1927 : 27, 1931 : 21

22 2 1 Forsikringsselskaper Skadeforsikring Norske selskaper Meddelelser om det enkelte selskap Meddelelsen gjelder: Registrering 23 av: Stiftelse Ophør Opløsning Navneforandring Sammenslutning Årsregnskapet inntatt i beretningen Første Siste gang 24 gangu Andre meddelelser Aalesunds gj Damp Aalesunds og Moldes gj Skibs Agders Ass 1923 : Agders gj Ass_ 1923 : : Akershus gj Brand Alert : : : : : : 13 Alpha Auth B Nilsen Co's Reassurancegruppe 1930 : : : 21 Arendals Fors Atlantis : 13 Bergen-Hansa 1931 : I Bergen Securitas Bergens Ass gj Bergens Brand Bergens Damp _1- Bergens Bergens Husleie O : 13 A/S Bergens Re 1925 : : : : 10 Bergens Sjø Bergens Sjø og Norske Triton 1926 : : : : : : : 13 Bjørgvin 1931 : 14 Bygdebrand : Bud og Hustad 1931 : Bøndernes Fors 1922 : Casko 1930 : : Central Christiania Fragt Christiania Sø Fotnotene er samlet på side 28

23 Forsikringsselskaper 22 Skadeforsikring Norske selskaper Meddelelser om det enkelte selskap Meddelelsen gjelder: Registrering 23 av: Stiftelse Ophør Opløsning Navneforandring Sammenslutning Årsregnskapet inntatt i beretningen Første Siste gang" gang24 Andre meddelelser Christianssands gjens Dampskibsassurance Christianssands glens Fragtassurance Christianssands gjens Skibsassurance 1922 Corona 1931 : Dampskibsassuranceforeningen i Arendal 1931 : Det norske Brandass 1922 : Det norske Garantiselsk Det norske gj Skogbrandforsikringsselsk - Dovre Drammens Ass Drammen gj Skibs 1923 : : : : Drosjeforsikringen 1930 : Eidsiva (gjensidig) 1926 : : Eidsiva (A/S) 1924 : : : Eidsvold Eksplosionsskade 1924: Elektra 1923 Espevær gj Ass Europeiske Vare- og Reisegodsforsikring 1922 Fjeld 1922 : : : 14 Fragtassuranceforeningen i Drammen Fram, Oslo 1923 : : :14 Forste norske Ass : Gann 1925 : : 11 Gard Glemmens gj Brand : 10 Gransherreds gj Brand : 16 Grimstad gj Fragt 1923 : : Fotnotene er samlet på side 28

FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1942-1951 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1957 TIL OSLO

FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1942-1951 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1957 TIL OSLO FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER TIL FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1942-1951 OSLO I KOMMISJON HOS H ASCHEHOUG & CO 1957 FORS1KRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER TIL FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER

Detaljer

FORS1KRINGSSELSKAPER 10-ARS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1932-1941 TIL OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

FORS1KRINGSSELSKAPER 10-ARS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1932-1941 TIL OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. FORS1KRINGSSELSKAPER 10-ARS-REGISTER TIL FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1932-1941 OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1943 FORSIKR NGSSELSKAPER 10-ARS-REGISTER TIL FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925. LO. OS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 1 FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances) I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 197. For året

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 23. FORSIKRINGSSELSKAPER, BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO. 1921.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100.

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. FORSIKR1NGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL

Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL Rekke XI. Trykt 1954. Nr. 15. økonomisk utsyn over året. Economic survey. - 15. Folketellingen 1. desember 1950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: På s. 13", 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være: glasforsikring.

Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: På s. 13, 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være: glasforsikring. Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: Forsikringsaktieselskapet Nation, Kristiania, er tatt under konkursbehandling 21. august 1922. På s. 13", 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være:

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. DATO: LOV-2008-03-14-6 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 3 s 467 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012.

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012. VEDTEKTER FOR A/S NORSKE SHELLS PENSJONSKASSE Vedtatt 29.11.2007 og godkjent av Finanstilsynet Sist revidert 19.09.2014. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER 19. mai 1995 nr. 481 UTKAST 05.05.2003 FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 1995 med hjemmel

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt forretningskontor i ( ) kommune.

VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt forretningskontor i ( ) kommune. Sparebankforeningen 20.08.2015 VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Nr. -0. Se omslaget på verker trykt i året 926. Trykt :. Norges Brandkasse 923-925. (Statistique de l'olfice national

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

1 1 MAI Z009 FOR Post- og d Okum entsent~ye :

1 1 MAI Z009 FOR Post- og d Okum entsent~ye : STIFTELSESDOKUMENT 1 1 MAI Z009 FOR Post- og d Okum entsent~ye : VESTRE VIKEN PENSJONSKASSE Som stiftelsesdokument ble protokollert: l. Det ble besluttet å opprette en pensjonskasse med det formål å tilby

Detaljer

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse Vedtekter for Halden kommunale Vedtatt 31. oktober 2012 og godkjent av Finanstilsynet 19.desember 2012. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter av 9. februar 2010. Kapittel 1 Alminnelige

Detaljer

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010 Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen Kapitalkrav pensjonskasser Jf. forsikringsvirksomhetsloven 7-5 og 7-9 Minste grunnkapital = 10 G (p.t. 756

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt : Nr. 91. Norges sparebanker 1915. (Caisses d'épargne.) - 92. Kreaturholdet 30 september 1916. (Bétail, le

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE (Org. nr.: [xxx xxx xxx]) Vedtatt 20.08.2013 og godkjent av Finanstilsynet [dd.mm] 2013. Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Pensjonskassens

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 19 2 6: Nr. 186. Norges handel 1924. (Commerce.) - 187. Skolevesenets tilstand 1923. (Instruction publique.)

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 938 548 560 Fastsatt 25.09.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7

Detaljer

Kommunal pensjonskasse

Kommunal pensjonskasse Kommunal pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2015 DESIGN: OG Morten OMBREKNING: Hernæs, Morten 07 Media Hernæs, 07.no Media 07.no FOTO. Colourbox TRYKK: 07 Media 07.no Kommunal pensjonsordning

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

VEDTEKTER for SpareBank 1 Nordvest KAPITTEL 1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

VEDTEKTER for SpareBank 1 Nordvest KAPITTEL 1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. Endringslogg: Versjon Dato Kommentar 1 04.11.2015 Vedtekter vedtatt 24.02.2016. Ove Bjerkan VEDTEKTER for SpareBank 1 Nordvest KAPITTEL 1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 SpareBank 1 SR-Bank ASA ( banken ) er opprettet 1. januar 2012 og har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2 Metodikken... 4. 3 Dødlighetsrisiko... 6. 4 Opplevelsesrisiko... 8. 5 Uførhetsrisiko... 9

Innhold. 1. Innledning... 3. 2 Metodikken... 4. 3 Dødlighetsrisiko... 6. 4 Opplevelsesrisiko... 8. 5 Uførhetsrisiko... 9 Risikobasert tilsyn Modul for forsikringsrisiko i livsforsikring Evaluering av forsikringsrisikonivå DATO: 15.09.2010 Innhold 1. Innledning... 3 2 Metodikken... 4 3 Dødlighetsrisiko... 6 4 Opplevelsesrisiko...

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET OSLO 198 le; VC, CT m I tz CD ttl) 0 ;I cp ;* CD ;:, cd..,..) Ce ;"4 rn. -1-)

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET OSLO 1 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 167 GRONDAHL & SON BOKTRYKKERI, OSLO Til Kongen I

Detaljer

BERGENS PRIVATBANKS RØTTER

BERGENS PRIVATBANKS RØTTER BERGEN BANK MANGE BEKKER SMÅ GJØR EN STOR Å Av Svein Røer og Leif Bjornes Ovennevnte tittel er hentet fra 150 års jubileet til Bergen Bank i 1980, og gir et meget godt bilde på hvordan en storbank blir

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Nr. 154. 155. 156. 157. 158. Trykt : Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) Norges jernbaner

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

s offisielle statistikk, rekke XII

s offisielle statistikk, rekke XII s offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XIITrykt 962 Nr. 80 Lønnsstatistikk 960 Wage statistics 8 Norges industri 960 Industrial production statistics 82 Alkoholstatistikk

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

Fastsatt av Finan sdepartementet dag.måned.2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling 4-4, 5-4, 7-7, 7-1, 9-1 og 10-2.

Fastsatt av Finan sdepartementet dag.måned.2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling 4-4, 5-4, 7-7, 7-1, 9-1 og 10-2. Forskrift dag.måned.2005 nr. x om forsikringsformid ling Fastsatt av Finan sdepartementet dag.måned.2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling 4-4, 5-4, 7-7, 7-1, 9-1 og 10-2.

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Storebrand Skadeforsikring AS

Storebrand Skadeforsikring AS ... Storebrand Skadeforsikring AS Frivillig tilbud om oppkjøp av Oslo Reinsurance Company ASA 1 ... Transaksjonen Storebrand skade har fremsatt et frivillig tilbud om å kjøpe samtlige utestående aksjer

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004)

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) Besl. O. nr. 5 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5 Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) År 2004 den 28. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt -rorsikringsselskaper 1961 Sodie" ês 'ciiszirances 0 Lønnsstatistikk Wage statistics Fiskeritelling 1. november 1960 II Fiskeflåten Fishery c he fishing fleet olkemengdens bevegelse 1961 Vital statistics

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING IV AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING IV AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING IV AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding IV AS den 16. juni 2015 kl. 15.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2015

Styrets beretning pr. 30.09.2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ETAV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VART MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER A VÆRE EN UTFORDRER I DET NORSKE PENSJONSMARKEDET.

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 97 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 966 Tidligere utkommet sikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI

Detaljer

LIVSTATISTIKK. Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring. 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015)

LIVSTATISTIKK. Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring. 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015) LIVSTATISTIKK Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015) 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto forfalt premie for livsforsikring... 3 3. Nytegnet premie... 4 4. Forsikringsforpliktelser...

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 191: Nr. 1. Skolevesenets tilstand 1915. (Instruction publique.). Folkemengdens bevegelse 1917. (Mouvement

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 04/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 2. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 03.09.2007 Endret 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR FILMKRAFT ROGALAND AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR FILMKRAFT ROGALAND AS STIFTELSESDOKUMENT FOR FILMKRAFT ROGALAND AS 1. STIFTER Den 15. juni 2006 ble det avholdt stiftelsesmøte i selskapet Filmkraft Rogaland AS på selskapets forretningsadresse i Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2007 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2007 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2007 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS den 17. juni 2015 kl. 09.00 i Felix

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1924: Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l'administration générale des pri- - sons 1920.)

Detaljer

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat Styrets beretning 2002 tto Løvenskiolds legat Legatet er opprettet ved gavebrev til Universitetet i slo den 3. februar 1904 av statsminister Carl Løvenskiold og hustru Else Løvenskiold til minne om sin

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS. Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx.

Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS. Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx. Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx. 1 Firma

Detaljer

T NDELAG. m:zm;%» : :%:f NORGE. ca 40 år. Tomasnriroesrtorinilrlscon - www.tf.0ndela'6c0r1

T NDELAG. m:zm;%» : :%:f NORGE. ca 40 år. Tomasnriroesrtorinilrlscon - www.tf.0ndela'6c0r1 T NDELAG m:zm;%» : :%:f NORGE Sak 5 - Forslag Styrets vedtak Det fremmes Vedtektene til vedtektsendring enstemmig 11.mars forslag om endring Opprinnelig til selskapet markeder både jobber og bedret institusjoner

Detaljer

Vedtekter Klepp Sparebank

Vedtekter Klepp Sparebank Vedtekter Klepp Sparebank Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Klepp Sparebank er opprettet i 1923. Vedtektene ble godkjent første gangen ved kgl. res. den 21. september 1923. Sparebanken skal ha

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

VEDTEKTER for Surnadal Sparebank

VEDTEKTER for Surnadal Sparebank VEDTEKTER for Surnadal Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Surnadal Sparebank har sitt forretningskontor i Surnadal kommune. Surnadal Sparebank

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 03/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 1. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 24.05.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER Figur 1 Brutto

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

VÅR REFERANSE 15/10502 07.01.2016. Rapportering under Solvens II presiseringer knyttet til fritak for mindre forsikringsforetak

VÅR REFERANSE 15/10502 07.01.2016. Rapportering under Solvens II presiseringer knyttet til fritak for mindre forsikringsforetak Til forsikringsforetak ifølge lister VÅR REFERANSE DATO 15/10502 07.01.2016 Rapportering under Solvens II presiseringer knyttet til fritak for mindre forsikringsforetak 1. Innledning Det vises til Finanstilsynets

Detaljer

Høringsnotat. Nærings- og fiskeridepartementet

Høringsnotat. Nærings- og fiskeridepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven) i forbindelse med implementering av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre,

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS

Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Trondheim, 15. juni 2007 Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS Selskapets aksjonærer innkalles herved

Detaljer

LOV 2005-06-10 nr 44: Lov om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven)

LOV 2005-06-10 nr 44: Lov om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) LOV 2005-06-10 nr 44: Lov om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) DATO: LOV-2005-06-10-44 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2005

Detaljer