Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série"

Transkript

1

2 Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i bolken. (Moulins en Norvège. D'après recensements dans les années II.) 78. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene (Rapport sur?olaf sanitaire et médical.) 79. Norges jernbaner (Chemins de fer norvégiens.) 80. Skolevesenets tilstand (Instruction publique.) 81. Norges kommunale finanser (Finances des communes.) 82. Telegrafverket (Télégraphes et téléphones de l'état) 83. Folkernengdens bevegelse (Mouvement de la population.) 84. Kriminalstatistikk 1933 og (Statistique de la criminalité pour les années 1933 et 1934.) 85. Sjømannstrygden Fiskertrygden (Assurances de l'état contre les accidents des marins. Assurances de l'état contre les accidents des marins pêcheurs). 86. Norges handel 1935, (Commerce.) 87. Fagskolestatistikk 1929/ /32 og 1932/ /35. (Éco les professionnelles.) 88. Norges fiskerier (Grandes pèches maritime); ) 89. Norges postverk (Statistique postale.) 90. Industriarbeidertrygden (Assurances de l'état contre les accidents du travail.) 91. Fengselsstyrets Arbok (Annuaire de l'administration générale des prisons.) 92. Det civile veterinærvesen (Service vétérinaire 93. Norges private aktiebanker og sparebanker (Statistique des banques privées par actions et des caisses d'épargne pour l'année 1935.) 94. Folkemengdens bevegelse (Mouvement de la population.) 95. Norges bergverksdrift (Mines et usines.) 96. Landbruksareal og husdyrhold Representativ telling. (Superficies agricoles et élevage du Mail de l'année Recensement représentatif.) 97. Rekruttering 1932 og (Recrutement) 98. Meieribruket i Norge (L'industrie laitière de la Norvège /935.) 99. Norges kommunale finanser (Finances des communes) 100. Forsikringsselskaper (Sociétés d'assurances.) 101. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene (Rapport sur l'état sanitaire el médical.) 102. Syketrygden (Assurance-maladie de l'étal.). Trykt : Nr.103. Sinnssykeasylenes virksomhet (Statistique des hospices d'aliénés.) 104. Norges jernbaner (Chemins de fer norvégiens.) Norges industri (Statistique industrielle de la Norvige.) 06. Skolevesenets tilstand (Instruction publique.) 07. Stortingsvalget (Élections en 1936 pour le (Stortinga.) 08. Norges fiskerier (Grandes pêches maritimes.) 9. Telegrafverket (Télégraphes et téléphones de l'état.) 10. Beitetellingen (Pciturage en Norvège 1935) 11. De spedalske i Norge (Rapport sur les lépreux en Norvège ) 112. Sjomannstrygden Fiskertrygden (Assurances de l'état contre les accidents des marins. Assurances de l'état contre les accidents des marins pêcheurs.) 13. Norges postverk (Statistique postale) 14. Norges handel (Commerce.) - -,.

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING F R A FORSIKRINGSRÅDET Socieles d'assurances. Rapport du Conseil (1' assurances, Rettelse til beretningene 1935 og : I tabell 11, linje 37, 38 og 39 under Nordstjernen star: skal sta.: »» » OSLO KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO 1938

4 For året 1912 se Norges Offisielle Statistikk, rekke VI, nr »» » -. D »» »» » D »» » rekke VII,» »» 54, 1921, D » D »» » D » rekke VIII, 7, » D » D ,--- D D - - D »--» » D , rekke IX,» » D »» »» »» 126. Morten Johansens Boktrykkeri Oslo

5 Til Kongen. I henhold til 8 i lov om forsikringsselskaper av 29. juli 1911 (forsikringstilsynsloven) tillater man sig herved å avgi beretning om Forsikringsrådets virksomhet, ledsaget av en regnskapssammenstilling for og en fortegnelse, fort et jour til 1. desember 1938, over anmeldte selskaper som faller inn under forsikringstilsynsloven. Oslo den 21. desember I ærbødighet Forsikrings rådet Haakon Sund K. FærdenAnders Frihagen Ivar Grotdal

6 Innholdsfortegnelse. I. Tilsynet. Side 1. Forsikringsrådet 1$ 2. Nevnden 1$ 3. Forsikringsrådets tjenestemenn 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper 1* 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper 2* 6. Forsikringsrådets utgifter 2$ 7. Forsikringsselskapenes avgifter 3* II. Livsforsikring. A. Norske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet. 4* 2. Grunnlag og forsikringsformer 4* 3. Forsikringsvilkår 10* 4. Bonusbestemmelser 16* 5. Verdipapirer godkjent i henhold til forsikringstilsynslovens 80, pkt. 8, til dekning av forsikringsfond og sikkerhetsfond.. 17* 6. Undersøkelser efter forsikringstilsynslovens 86 m fl 19* B. Utenlandske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge 19" 2. Grunnlag og forsikringsformer 19* 3. Bonusbestemmelser 22* 4. Bytte av representant 23* III. Skadeforsikring 24* IV. Forskjellige meddelelser. 1. Utenlandske forsikringsselskapers depositum 29* 2. Dispensasjoner 30* 3. Anvendelse av 4 nye partialobligasjonslån til dekning av forsikringsfond og sikkerhetsfond 31* 4. Opgave over utenlandske skadeforsikringsselskapers direkte provisjoner og skader 31* 5. indeks til Forsikringsrådets årsberetninger 32* 6. Kapitalanbringelsen i pensjonskasser og synkningen i renten. 32* 7. Beskatning av «Inntektsforsikring» 33* 8. Registrering av forsikringsagenturer og av gjensidig forsikringsselskap 36* 9. Forsikringstilsynslovens 40 og 45. Valg av representantskap og styre 36* 10. Båndleggelse av verdipapirer for forsikringsfondet i livsforsikringsselskaper 37" 11. Misvisende oplysninger om ihendehaverobligasjoner utstedt uten lovhjemmel og om kredittforeningsobligasjoner 37* 12. Ligningstakst. - Offentlig takst 39* 13. Gjensidig forsikringsselskaps opkjøp av aktier i dets eget garantiselskap 39* 14. Regnskapsspørsmål i skadeforsikringsselskaper 39* 15. Omtvistet tilbakebetaling av aktiekapital 40* 16. Startning av forsikringsvirksomhet i strid med lovgivningen... 40* 17. Om frist for annleldelse av forsikringskrav. Forsikringsavtalelovens 30. Dispensasjon... 41* 18. «Nøkkelforsikring» 42* 19. Om lån til ydelse av havariforskudd 42* 20. Fortolkning av de nye fondsbestemmelser i aktieloven (lov nr. 3 av 8/4 1938) 43* 21. Forsikringstilsynslovens 2. Rediskontering 44* 22. Regnskapsføring av skatter i gjensidige forsikringsselskaper 45* 23. Forsikringsfondets dekning ved pantobligasjoner i industribygg.. 45" 24. Utenlandske livsforsikringsselskapers overgang til norske tariffer. 45* 25. Om grunnlagsrenten i de norske livsforsikringsselskaper 46*

7 Side 26. Forsikring av krigsskade på bygninger 46* 27. Lov av 18. juni 1938 om tillegg til lov om forsikringsselskaper av 29. juli * 28. Tilsyn med spareursvirksomhet 50* 29. Avgjørelser efter, og fortolkning av en del bestemmelser i, provisorisk anordning av 1. oktober og lov av 18. juni 1938, begge oni tillegg til lov om forsikringsselskaper av 29. juli * 30. Forsikringstilsynslovens 97, annet ledd 53* 31. Annonsering av egenformue og tekniske reserver i én sum 54* 32. Forsikringstilsynslovens 2. Annen virksomhet enn forsikringsvirksomhet 54* V. Sammenstilling av opgaver vedkommende forsikringsvirksomheten i og tidligere Ar 55* Tabeller (se efterfølgende spesifikasjon). Index (fransk) 3-11 Tabeller Fortegnelse pr. Vis 1938 over innenlandske forsikringsselskaper 94 Fortegnelse pr. 1/ over anmeldte utenlandske forsikringsselskaper. 102 Tabeller. Tableaux. 1) Norske livsforsikringsselskaper. Side Sociétés norvégiennes. Assurance sur la vie. Tab. 1. Vinnings- og tapskonto 12 Tabl. 1. Compte de profits et pertes Balansekonto 14 2 Bilan Spesifikasjoner til vinnings- 3. Spécifications du compte de og tapskonto 16 profits et pertes Forsikringsfond og erstatningsreserve 20 Page 4. Réserves mathématiques, réserves pour sinistres et sommes assurées échues à régler Forsikringsstokken og dens 5. Assurances entrées et sorties bevegelse 2 pendant l'exercice; assurances en cours à la fin de l'exercice Nettoutgifter for dødsfall i 6. Charge budgétaire causée par regnskapsåret 30 les décès de l'année Kollektive kapital- og rente- 7. Assurances et rentes collecforsikrin ger 32 tives 32 Norske skadeforsikringsselskaper. Sociétés norvégiennes. Assurance d'indemnités. Tab. 8. Vinnings- og tapskonto: Tabl. 8. Compte de profits et pertes : a. Aktieselskaper 36 a Sociétés anonymes 36 b. Gjensidige selskaper med b. Sociétés mutuelles à primes bestemt premie 44 fixes (avec répartition des déficits) Balansekonto : 9. Bilan : a. Aiktieselskaper 52 a Sociétés anonymes 52 b. Gjensidige selskaper med b. Sociétés mutuelles à primes bestemt premie 56 fixes (avec répartition des déficits) 56 1) On trouvera un index complet en français en tête des tableaux, v. pages 3-11.

8 Tab. 10. Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve : Side Tabl. 10. Primes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres à régler: A. Brandforsikring (B.) 60 A. Assurance contre l'incendie 60 B. Transportforsikring, alm. B. Assurance maritime et () 62 transport, risques généraux 62 C. Transportforsikring, krig (Tk.) D. Ansvarsforsikring (A.) D. Assurance de la responsabilité civile 68 E. Garantiforsikring (Ga.).. 68 E. Assurance de garantie F. Glassforsikring (Gl 70 F. Assurance contre le bris des glaces 70 G. Husdyrforsikring (Hd.). 72 G. Assurance sur le bétail.. 72 H. Husleieforsikring (Hl.).. 72 H. Assurance des loyers I. Innbruddstyveriforsik- I. Assurance contre le vol.. 72 ring (I.) 72 J. Maskinforsikring (Ma.) J. Assurance des machines.. 74 K. Motorvognforsikring (Mv.) 74 K. Assurance des automobiles 74 L. Reisegodsforsikring (R.). 76 L. Assurance des bagages M. Storm- og haglskadefor- M. Assurance contre l'orage sikring (St. og Hg.) et la grêle 76 N. Ulykkesforsikring (U.) N. Assurance contre les accidents 76 O. Vannledningsskadeforsik- O. Assurance des conduites ring (VI.) 78 d'eaux 78 P. Diverse (Dv.) 78 P Branches diverses 78 Page C. Assurance maritime et tran- 66 sport, risques de guerre Utenlandske livsforsikringsselskaper. (Norsk forretning.) Sociétés étrangères. Assurance sur la vie. (Opérations en Norvège.) Tab. 11. Premier, utbetalinger, omkostninger, tekniske reserver, bonus. Tabl. 11. Primes, payements par suite de sinistres etc., frais et 80 impôts, réserves transitoires, bénéfices aux assurés Forsikringsstokken og dens 12. Assurances entrées et sorties bevegelse 82 pendant l'exercice; assurances en cours à la fin de l'exercice 82 Utenlandske skadeforsikringsselskaper. (Norsk forretning.) Sociétés étrangères. Assurance d'indemnités. (Opérations en Norvège.) Tab. 13. Inntekter og utgifter for Tabl. 13. Revenus et dépenses au egen regning 84 compte de la société Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatn ingsreserve : 14. Primes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres régler: A. Brandforsikring (13.) 88 A. Assurance contre l'incendie 88 B. Transportforsikring, alm. B. Assurance maritime et () 88 transport, risques généraux 88 C. Transportforsikring, krig (Tk.) 90 C. Assurance maritime et transport, risques de guerre.. 90 D. Ansvarsforsikring (A.) D. Assurance de la responsabilité civile 90 E. Garantiforsikring (Ga.) E. Assurance de garantie.. 90 F. Glassforsikring (GI.) 90 F. Assurance contre le bris des glaces 90 G. Innbruddstyveriforsik- G. Assurance contre le vol. 92 ring (I.) 92 H. Maskinforsikring (Ma.).. 92 H. Assurance des machines 92 I. Motorvognforsikring (Mv.) 92 I. Assurance des automobiles Ulykkesforsikring (U.) J. Assurance contre les accidents 92

9 I. Tilsynet. (Henvisningene til gjelder forsikringstilsynsloven.) I. Forsikringsrådet ( 5). Som medlemmer er beskikket: Haakon Sund, riksadvokat, formann og juridisk medlem (beskikket 4. juli 1929). Karl Færden, aktuar, adm. direktør og forsikringsteknisk medlem (beskikket 24. januar 1936). Anders Frihagen, bankdirektør, forretningskyndig medlem (beskikket 19. juni 1936). Som varamenn er beskikket: Per Augdahl, ekspedisjonschef, for det juridiske medlem (beskikket 2. desember 1938) 2. Rolf Thorsteinsen, direktør, for det forretningskyndige medlem (beskikket 8. desember 1933). 2. Nevnden ( 6). Med funksjonstid i 5 år fra 1. januar 1939 er den 16. desember 1938 beskikket: Som medlemmer : J. A. Rivertz, høiesterettsdom mer, formann. N. Rygg, bankdirektør. Trygve Fjeld Halvorsen, høiesterettsadvokat. Som varamenn: Emil Stang, hoiesterettsdommer, for formannen. Jon Asbjørn Vislie, høiesterettsadvokat, for de to andre medlemmer, 3. Forsikringsrådets tjenestemenn. Revisor: Sigurd Lone (ansatt 24. mai 1927). Aktuar: Per Vasmoen, aktuar (ansatt 5. mars 1936). Sekretær: Magnus Strømnes (ansatt 27. september 1929). Ivar Grotdal (ansatt 5. mars 1936). Erling Sæbø (ansatt 30. november ). Assistent: Ruth Brodtkorb (ansatt 15. oktober 1915). Ingeborg Schulze (ansatt 21. august 1930). 4. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper ( 82). Som tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper er av departementet beskikket: Varamann for det forsikringstekniske medlem ikke beskikket. 2 Fra 1. januar 1939.

10 Forsikringsselskaper 2* Andvake: direktør Birger Wyller. Brage: ekspedisjonschef Aksel Hillestad. Fram : underdirektør Emil Schreiner. Gjensidige: underdirektør Emil Schreiner. Glitne: ekspedisjonschef Fr. Vogt. Hygea: byskriver Johan de Besche. 2 Idun: direktør Fr. Lange-Nielsen. Norsk Kollektiv Pensjonskasse : Norsk Spare-Selskap: sekretær Brynjulv Ohlsen. Norske Folk : direktør Birger Wyller. Norske Forenede ekspedisjonschef Th. G. Thorsen. Norske Liv byråchef J. A. Welhaven. Samvirke : byråchef Agnar Kringlebotten. 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper ( 84). Som aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper er av Forsikringsrådet godkjent : Ved Andvake: aktuar Salve Bjoraa. Brage : Henrik Palmstrøm. Fram : C. C. Christiansen. Gjensidige : Olaf Gran. Glitne : Trygve Hoel. Hygea: Kristofer Anker Bergh. Idun: Ivar Hesselberg. Norsk Kollektiv Pensjonskasse: Vilhelm Nome. Norsk Spare-Selskap : Harald Johnsen. Norske Folk : Olav Aabakken. Norske Forenede : Martin Andresen. Norske Liv: N. Solberg. Samvirke: Ingvar Moe. 6. Forsikringsrådets utgifter. Utgifter i budgettårene: 1935/ /37 /38 Lønn til det forsikringstekniske medlem Honorar til de to andre medlemmer Godtgjørelse for formannshvervet Lønninger til funksjonærene Husleie, opvarmning og belysning Trykningsomkostninger Inventar, boker og bladhold øvrige utgifter Tilsammen , Heri medtatt utgifter ved behandling av saker vedr. lov om forsikringsavtaler, 85, anslagsvis kr , hvorefter budgettets utgifter vedr. tilsynet med forsikringsselskapene utgjør resp. kr , kr og kr Inntil videre er som varamann beskikket overformynder cand. jur. Andr. Tønnesen. 3 Tillitsmann ennu ikke beskikket. 4 Inkl. kr vedr. nyinnredning og nyanskaffelser i anledning av flytning til nye kontorlokaler.

11 3* Forsikringsselskaper 7. Forsikringsselskapenes avgifter ( 9). Ved kongelig resolusjon av 21. oktober 1938 er det bestemt at selskapenes avgift for 1938 settes til 0,60 pro mille for livsforsikringsselskapene og 0,55 pro mille for skadeforsikringsselskapene av premieinntekten for direkte forsikringer, avsluttet her i landet ( forsåvidt ikke den i forsikringstilsynslovens 9 fastsatte minimumsavgift kommer til anvendelse). For selskaper hvis regnskapsår faller sammen med kalenderåret anvendes premieinntekten i regnskapsåret ; for de øvrige anvendes premieinntekten i regnskapsåret 1936/37. I utligningen for 1938 deltok 121 innenlandske selskaper og 61 utenlandske selskaper med en samlet avgift av henholdsvis kr og kr , tilsammen kr Herved er dekket Forsikringsrådets utgifter vedrørende tilsynet med forsikringsselskapene ifølge regnskapet for budgettåret /38, kr ,13, med fradrag av det uanvendte beløp fra utligningen for, kr ,44, til rest kr ,69, hvorefter det blir et uanvendt beløp på kr ,31. Fra dette beløp går kr. 198,20 vedrørende avskrevne bidrag for eldre år, mens der på den annen side er innbetalt kr. 5,92 vedrørende en fordring på et tidligere selskaps konkursbo. Det fremkommer derefter et restbeløp på kr ,03, som blir å fratrekke ved neste utligning.

12 IL Livsforsikring. A. Norske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til A drive livsforsikringsvirksomhet. For tiden har 13 norske selskaper tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet her i landet, nemlig: 1. Andvake, 2. Brage. 3. Fram, 4. Gjensidige, 5. Glitne, 6. Hygea, 7. Idun, 8. Norsk Kollektiv Pensjonskasse, 9. Norsk Spare-Selskap, 10. Norske Folk, 11. Norske Forenede, 12. Norske Liv, 13. Samvirke. Herav har ett selskap. Andvake, tillatelse til også å drive virksomhet på Island. Norsk Kollektiv Pensjonskasse A/S fikk ved kongelig resolusjon av 23. august 1938 tillatelse til å drive kollektiv pensjonsforsikringsvirksomhet her i landet. Selskapet er registrert 10. oktober Grunnlag og forsikringsformer. Fram innførte omkring årsskiftet /38 ny plan for livrenter på lengst liv av to efter det nye grunnlag for livrenter på ett liv som selskapet innførte i 1935 (kfr. beretningen 1934, s. 3* 4*). Reglene om seleksjonstillegg og øvrige regler vedkommende premieberegningen er de samme som er anført vedkommende Hygea og Idun s. 4* 5* i beretningen Samtidig innførte Fram individuell alders- og enkepensjon S01111 omfatter en opsatt livsvarig livrente på forsikringstagerens ( forsørgerens) liv og en livsvarig enkepensjon fra forsørgerens død for hans hustru (den forsørgede). Enkepensjonen kan eventuelt være av et mindre årlig beløp enn alderspensjonen. Til forsikringen kan knyttes rett til premiefritagelse ved invaliditet og en invaliderente for forsørgeren. For invaliderentens størrelse gjelder bl. a. den begrensningsregel at dens årlige beløp ikke må overstige alderspensjonens. Ved årlig premiebetaling betales premien for alderspensjonen så lenge forsørgeren lever i opsettelsestiden, men for enkepensjonen bare i samlivstid innenfor opsettelsestiden. Alders- og enkepensjon tegnes ordinært uten tilbakebetaling av premiene, men det kan med hensyn

13 5 Forsikringsselskaper til premiene for mannens alderspensjon betinges tilbakebetaling ved hans død. Det benyttes en beregningsrentefot av 4 pet. p. å. Dødelighetsgrunnlaget og reglene ved premieberegningen for alderspensjonen er de samme,som efter den plan for livrenter på ett liv som blev innført i For enkepensjonen er dødelighetsgrunnlaget og premieberegningsreglene i alt vesentlig de samme som efter planen for livrenter på lengst liv av to (se ovenfor). Den vesentligste modifikasjon er at kapitalverdien av enkepensjonen, regnet efter aggregattabellene (RK 1935 og RM 1935), er forhøjet med 10 pet. for den dels vedkommende som refererer til alderspensjonens opsettel,sestid; men på den annen side regnes denne del av kapitalverdien uten seleksjonstillegg. Som ved livrenter på lengst liv av to gjelder for øvrig at det for enkepensjonen ved årlige premier regnes helt uten seleksjonstillegg. For eventuelt tilknyttet invaliderente og rett til premiefritagelse ved invaliditet er grunnlaget det grunnlag for invaliderenter som selskapet innførte i 1935 og som er beskrevet i beretningen 1934, s. 4* 5*. -- Samtidig med innførelsen av alders- og enkepensjonsforsikring innforte Fram barnepensjonsforsikring. Denne kan ikke tegnes alene, men bare som tilleggsforsikring tilknyttet vanlig kapitalforsikring med dødsrisiko, livrenteforsikring eller alders- og enkepensj onsforsikring. Denne tilleggsforsikring kan tegnes med rett til premiefritagelse ved forsikringstagerens invaliditet. Barnepensjonen er en ophørende overlevelsesrente fra forsikringstagerens død på det forsikrede barns liv. I alle tilfelle ophorer ydelsen ved utløpet av den på forhånd fastsatte forsikringstid (5, 10, 15, 20 eller 25 år efter tilleggspolisens utstedelse). Premiene kan efter planen betales som engangspremie eller som årlige premier i en tid som er 5 år kortere enn forsikringstiden, dog bare så lenge både forsikringstageren og barnet lever. Det regnes med en grunnlagsrente på 4 pet. p. A_ Som dødelighetstabell for forsikringstageren benyttes N 1925, mens dødelighetssannsynlighetene for barnet ved beregningen av årlige premier er satt lik null. For beregningen av engangspremie er det tatt hensyn til barnedødeligheten ved at nettoengangspremien, beregnet efter foran anførte forutsetninger med hensyn til dødeligheten, reduseres ved multiplikasjon med faktoren 0,985. Under hensyn til forløpet av tabellen N 1925 er det foretatt en utjevning av premiene, således at 29 år benyttes som beregningsmessig inntredelsesalder for forsikringstageren for alle inntredelsesaldre under 29 år. Beregningsgrunnlaget for den tilknyttede rett til premiefritagelse ved invaliditet er det i 1935 innforte grunnlag for invaliderenter.

14 Forsikringsselskaper 6* Selskapene Andvake, Brage, Fram, Gjensidige, Glitne, Hygea, ldun, Norske Forenede, Norske Liv og Samvirke innførte fra og med 26 / 1938 endring i tariffpremiene for almindelig kapitalforsikring med dødsrisiko for voksne og barn (herunder medregnet forsikring for mindre gode liv), individuelle livrenter og kapitalforsikring med oplevelsesrisiko ( «utstyrs- ( spare- ) forsikring» ). Endringen gjelder også Norske Folk, forsåvidt angår forsikring av mindre gode liv. -- Tariffpremiene for almindelig kapitalforsikring med dødsrisiko blev forhøjet med visse prosenter for de forsikringer hvor premiebetalingen skal skje i kortere tid enn forsikringstiden og derhos ikke skal strekke sig over mere enn 15 Ar. Forhoielsene bygget på' prøveregninger som forutsatte 31/2 pct. rentefot og tok visse hensyn til de senest foreliggende erfaringer om dødelighet og omkostninger. For overievelsesrenter forhøiedes premiene med prosenter efter samme regler som for kapitalforsikring med dødsrisiko. Premiene for individuelle invaliderenter blev ikke forhoiet. Premiene for andre individuelle renteforsikringer blev likeledes forhøjet med visse prosenter svarende i det vesentlige til en beregningsrentefot av 31/2 pct. p. å. og til det i 1935 innførte dødelighetsgrunnlag for livrenter. For kapitalforsikring med oplevelsesrisiko innfortes nye premier beregnet på grunnlag av en rentefot av 31/2 pct. p. A. og det i 1935 innførte dodelighetsgrunnlag (kfr. beretningen 1934, s. 4»), idet samtidig den alder fra hvilken dødeligheten blev tatt med i beregningen blev forhøjet fra 50 til 60 Ar. Som diskonteringssatser innførtes 3,6 pct. og 4 pct. for henholdsvis utstyrsforsikring med tilbakebetaling og uten tilbakebetaling. Fra 1938 har selskapene Andvake, Brage, Frain, Gjensidige, Glitne, Hygea, Idun, Norske Forenede, Norske Liv og Samvirke innfort nytt grunnlag for beregning av premier for individuelle livrenter uten og med tilbakebetaling, overlevelsesrenter uten tilbakebetaling og utstyrs-(spare-) forsikring uten og med tilbakebetaling. Selskapene tegner ikke lenger overlevelsesrenter med tilbakebetaling. Grunnlagsrenten er 3 pct. p. å. -- Dodelighetsgrunnlaget bestemmes for almindelige individuelle livrenter ved ligningene: 10 3,tty = 1,5 0, ,048y for kvinner, 10 3,u, = 1,5 0, ,048 (x+3) for menn. Dødelighetstabellen for menn bygger altså på den samme dodelighetstabell som er fastsatt for kvinner, idet det benyttes 3 Ars aldersforhoielse. Som tabellbetegnelser benyttes henholdsvis RK 1939 og

15 7 Forsikringsselskaper RM 1939). For inntredelsesaldre over 80 år regnes premien efter en beregnet alder lik middeltallet mellem 80 år og den virkelige inntredelsesalder. -- For overlevelsesrenter benyttes for den forsorgede den foran nevnte dødelighetstabell for kvinner. Dødelighetstabellen for forsørgeren bestemmes ved ligningen : 1O 3 tt, 4,5 +0, For utstyrsforsikring benyttes, når forsikringen er uten tilbakebetaling, som dødelighetsgrunnlag den foran nevnte grunntabell for individuelle livrenter for kvinner. Likeså for utstyrsforsikring med tilbakebetaling for den del av forsikringstiden som strekker sig ut over fylte 60 år, mens for yngre aldre premiene bestemmes ved diskontering efter 3,1 pct. p. A. For sine almindelige kapitalforsikringer med dødsrisiko har Norsk Spare-Selskap fra og med 26/ forhøjet premiene med de samme prosenttillegg,som foran er omhandlet for de andre selskaper ( se side 6*) For selskapets qspareursforsikringer» er det skjedd en tilsvarende forsterkning av tariffen, ved at forsikringssummene (med bibehold av de tidligere premier) er forminsket med visse prosenter ved de tariffer hvor premiebetalingen skjer i 15 år eller kortere tid. Norske Folk har for sin folkeforsikring (livsforsikring med månedspremie), og Fram har for sin folkeforsikring (livsforsikring med ukentlig premiebetaling og livsforsikring med daglig premiebetaling), for forsikringer soin tegnes fra og med 26/ , forsterket flere av tariffene ved at forsikringssummene, med bibehold av premiesatsene, er forminsket med visse prosenter. Endringene gjelder stort sett de tariffer hvor premiebetalingstiden ikke strekker sig over mere enn 15 år. I selskapene Andvake, Norske Folk, Norske Forenede og Samvirke blev det nær årskiftet /38 i beregningsgrunnlaget for kollektiv pensjonsforsikring (kfr. beretningen 1930, s. 6* og beretningen 1935, s. 4*) foretatt den endring, at premier for alderdomspensjon for kvinner skal regnes efter RK 1935, uten seleksjonstillegg, og premier for alderdomspensjon for menn, når forsikringen ikke omfatter enkepensjon, skal regnes efter RM 1935, uten seleksjonstillegg. (Angående tabellbetegnelsene se beretningen 1934, s. 3* 4*.) Midlertidig blev de nye premier ikke gjort gjeldende for utvidelser av tidligere tegnede forsikringer. Det kreves ikke særskilt premie for de ekstraydelser som lov av 25. juni om forandring i ekteskapslovgivningen pålegger selskapene.

16 Forsikringsselskaper 8*, , Selskapene Andvake, Norske Folk, Norske Forenede og Samvirke innførte fra og med 26/ følgende endringer i beregningsgrunnlaget for kollektiv pensjonsforsikring: For beregning av premier for alderdomspensjon for menn skal grunnlaget RM 1935, uten seleksjonstillegg, benytte,s også når forsikringen omfatter enkepensjon; for beregning av premier for enkepensjon skal for mannens dødelighet anvendes RM 1935, uten seleksjonstillegg, og for hustruens dødelighet RK 1935, uten seleksjonstillegg; for invalidepensjon for kvinner forhøies nettopremiene, beregnet på det tidligere (i 1931) innførte grunnlag, med 40 pct.; grunnlagsrenten ved beregning av premier for alderdoms- og enkepensjon settes til 3 1/2 pct. p. å. De nye premier,skal i den utstrekning vilkårene tillater det, også gjelde for utvidelse av tidligere tegnede forsikringer. Norsk Kollektiv Pensjonskasse, der som foran nevnt ved kgl. res. av 23/ fikk tillatelse til å drive kollektiv pensjonsforsikring, innforte det samme beregningsgrunnlag soin fra og med 26/ gjaldt for selskapene Andvake, Norske Folk, Norske Forenede og Samvirke. Fra 'Ai 1938 har selskapene Andvake, Norsk Kollektiv Pensjonskasse, Norske Folk, Norske Forenede og Samvirke videre innført folgende endringer i grunnlaget for premieberegningen vedkommende kollektiv pensjonsforsikring: 1. For alderdomspensjon for kvinner bestemmes dødelighetsgrunnlaget ved ligningen: 10ay1,5 + 0, ,048 (37+1) (Tabellbetegnelse : RK ( i) 1939). 2. For alderdomspensjon for menn skal dødelighetsgrunnlaget, hvis enkepensjon ikke er tilknyttet, bestemmes ved ligningen: 10 3 = 1,5 + 0, ,048 (x +4) (Tabellbetegnelse: RM (+ 1) 1939). 3. Hvis den tilknyttede enkepensjon utgjør mindre enn IA av alderdomspensjonen, beregnes premien for den del av alderdomspensjonen som overstiger det tredobbelte av enkepensjonen, efter den foran under punkt 2 angitte dødelighetstabell. 4. Ved beregning av premier for alderdoms- og enkepensjon er grunnlagsrenten satt til 3 pct. p. A. De nye premier anvendes også ved utvidelser av tidligere tegnede forsikringer i den utstrekning vilkårene tillater det. Gjensidige og Hygea har besluttet å ophore med å overta for-

17 9* Forsikringsselskaper skuddsinnbetaling av premier til forvaltning. Beslutningen gjelder i Gjensidige fra 15/ , i Hygea fra V i For overtatte forsikringssummer og forskuddsvis innbetalte premier har Hygeas styre overensstemmende med forvaltningsreglene besluttet at minimumssatsen for forvaltningsrenten efter utløpet av den frist på 5 Ar soin forvaltningsreglene fastsetter, skal nedsettes fra 4 pct. p. A. til 31/2 pct. p. A. Vedkommende beregningen av forsikringsfondet skal særskilt anføres : Fram har anmeldt regler for beregning av forsikringsfondet for de livrenter på ett liv (inklusive ophørende livrenter) og på to liv, som er tegnet efter grunnlaget R 1935 (RM 1935 og RK 1935) ; likeså for de foran omhandlede individuelle alders- og enkepensjoner og for barnepensjon. Beregningen skjer på premieberegningsgrunnlaget. Forsikringsfondet gis det vanlige tillegg på 21/2 pct. til dekning av omkostningene efter at livrenten er begynt å løpe. For invaliderenter som kan tilknyttes alders- og enkepensjon, avsetter selskapet forsikringsfond overensstemmende med tidligere for invalideren ter godkjente regler (kfr. beretningen 1934, s. 6*-7*) For utstyrsforsikringer tegnet efter det av selskapet i 1935 innførte grunnlag (kfr. beretningen 1934, s. 4*) avsettes forsikringsfondet efter premieberegningsgrunnlaget. -- Selskapet har endret grunnlaget for forsikringsfondsberegningen for livrenter tegnet for grunnlaget av 1935 blev innført, således at fondet nu avsettes på sistnevnte grunnlag (kfr. ovenfor). Hygea har for livrenter tegnet for grunnlaget av 1935 blev innført, endret beregningsgrunnlag og regler, således at forsikringsfondet avsettes efter samme grunnlag og regler som gjelder for forsikringer tegnet på grunnlaget av 1935 (kfr. beretningen 1936, s. 8*) For selskapets hele bestand av invaliderenter regnes nu forsikringsfondet på det grunnlag for invaliderenter soin blev innført i 1935 (kfr. beretningen 1934, s. 4*), og det avsettes en administrasjonsreserve på 10 pct. av fondet. Idttn har for livrenter, tegnet så vel på grunnlaget av 1935 som på eldre grunnlag, anmeldt noe endrede regler for forsikringsfondsberegningen. Beregningsgrunnlaget er som før stort sett grunnlaget av 1935 (kfr. beretningen 1935, s. 4* 5*). For opsatte livrenter regnes dog reserven i opsettelsestiden ved diskontering av reserven

18 Forsikringsselskaper 10* ved overgang til løpende efter 4,1 pct. p. ft., både for livrenter uten og med tilbakebetaling, og for beregningen av tilbakebetalings- og seleksjonsreserven regnes der med visse gjennemsnittsverdier bestemt under hensyn til bestandssammensetningen. Selskapet har videre anmeldt grunnlag og regler for beregning av forsikringsfond for livrenter på lengst liv av to og for pensjonsforsikring (kfr. beretningen 1936, s. 4*-5 4' og 6* 7*). Grunnlaget er stort sett premieberegningsgrunnlaget. Det anvendes ved beregningen visse modifikasjoner som foruten visse approksimasjoner ved aldersansettelsen i alt vesentlig faller sammen med reglene for forsikringsfondsberegningen for livrenter på ett liv. For barnepensjonen avsettes i premiebetalingstiden uoptjent premie og for aktuelle barnepensjoner bortsees ved beregningen fra dødeligheten. For tilknyttet invaliderente avsettes forsikringsfondet overensstemmende med tidligere godkjente regler (kfr. beretningen 1934, s. 6*-7*). Norsk Kollektiv Pensjonskasse anmeldte, da det søkte konsesjon, som grunnlag for forsikringsfond sberegningen premieberegningsgrunnlaget, dog med den undtagelse at invalideavgangen for alle aldre følger Fkt ID, (ang. tabellbetegnelsen se beretningen 1923, s. 5*) ; og svarende til forhøielsen med 40 pet. av premien for invalidepensjon for kvinner (se foran) forhøies aktivitetsreserven ved invalidepensjon for kvinner med 40 pet. Dette reservegrunnlag gjelder forsikringer tegnet før 1/ For alle selskaper gjelder at grunnlag og regler for forsikringsfondsberegningen efter tariffendringene fra 2c/ 2 og 1/ 1938 ennu ikke er anmeldt. 3. Forsikringsvilkår. Andvake har vedtatt endringer med hensyn til gjenkjøpsfradraget for kapitalforsikringer med dødsrisiko tegnet før 1/, Fram har innført nye vilkår for renteforsikringer omfattende de forskjellige former av disse, med undtagelse av invaliderente, altså også omfattende overlevelsesrente, som før var innredigert i vilkårene for almindelig kapitalforsikring med dødsrisiko. Bestemmelsene om overlevelsesrente j de almindelige kapitalforsikringsvilkår utgår således. Likeså har selskapet innført nye vilkår for utstyrsforsikringer. Andvake, Norske Folk, Norske Forenede og Samvirke har endret bestemmelsene om rettigheten til frigjort premiereserve og dennes disponering ved endringer i forsikringsforholdet, og har i forbindelse hermed foretatt en redaksjonell endring i ugyldighets-

19 i* Forsikringsselskaper S,..., vilkårene. -- De nye bestemmelser med hensyn til ugyldighetsvilkårene og gjenkjøps- og fripolisereglene efter de foran nevnte endringer er nærmere omtalt nedenfor; likeså ugyldighetsvilkår, karensvilkår og gjenkjøps- og fripoliseregler (herunder bestemmelsen om rett til frigjort reserve ved endring i forsikringsforholdet) m. v. efter vilkårene for kollektiv pensjonsforsikring i Norsk Kollektiv Pensjonskasse. A. Ilgyldighetsvilkiir. I Frams nye vilkår for renteforsikringer og for utstyrsforsikringer gjelder med hensyn til oplysningsplikten ved forsikringens tegning og gjenoptagelse i alt vesentlig de samme regler som for selskapets almindelige kapitalforsikringer med dødsrisiko, idet forsikringens avbruddsverdi utbetales i tilfelle av ugyldighet (kfr. beretningen 1931, s. 5*-7*). Er det knyttet dødsrisiko til forsikringene, gjelder med hensyn til reiser og ophold i tropene, med hensyn til luftfart, selvmord og krigsdeltagelse de samme bestemmelser som for selskapets almindelige kapitalforsikringer med dødsrisiko, idet den person til hvis liv dødsrisiko er knyttet i så fall betraktes som den forsikrede. Det utbetales dog for tilleggsforsikring til utstyrsforsikring for premiefritagelse ved forsikringstagerens død ikke noen matematisk verdi. (Kfr. beretningene 1931, s. 5*-6* og 1925,,s. 5*.) I bestemmelsene om selvmord har selskapet forsikringsavtalelovens formulering. I ugyldighetsvilkårene for kollektiv pensjonsforsikring i Andvake, Norske Folk, Norske Forenede og Samvirke er det, samtidig med endring i bestemmelsene om rett til frigjort reserve og dennes disponering (se nedenfor under gjenkjøps- og fripoliseregler), foretatt den forandring at ordene «ifølge den inngåtte overenskomst» i punktene nr. 5 og 6 i de i beretningen 1930, s. 8*-9* (jfr. beretningen 1935 s. 4*) gjengitte vilkår utgår. Norsk Kollektiv Pensjonskasse har for sine kollektive pensjonsforsikringer innført ugyldighetsvilkår, som med hensyn til uriktige oplysninger, krigsdeltagelse og retten til invalidepensjon har vesentlig samme innhold som hos Andvake, Norske Folk, Norske Forenede og Samvirke. (Angående disse vilkår henvises til beretningen 1930, s. 8*-9* og beretningen 1935, s. 4*, med de ovenfor anførte endringer.) For øvrig bemerkes at Norsk Kollektiv Pensjonskasse har den bestemmelse, at hvor selskapet er fri for ansvar på grunn av uriktige oplysninger eller krigsdeltagelse, utbetales premiereserven til den forsikrede. Forsikringstagerens oplysningsplikt skal efter ugyldighets- IL

20 Forsikringsselskaper1 2* vilkårene også gjelde den forsikrede, hvis denne overensstemmende med vilkårene søker gjenoptagelse av forsikringen mot tilveiebringelse av helbredserklæring. B. Karensvilkiir m. v. Utbetaling av invalidepensjon efter Norsk Kollektiv Pensjonskasses vilkår er som for de andre norske kollektivforsikringsselskaper begrenset ved 6 måneders erstatningskarens og ved kravet om minst 25 pct.'s invaliditet. C. Gjenkjops- og fripoliseregler. Andvake har endret regelen om gjenkjøpsfradraget for almindelige kapitalforsikringer med dodsrisiko for voksne og barn for forsikringer tegnet for V i 1925, således at fradraget skal være det samme som for forsikringer tegnet efter 11, 1925 i aile tilfelle hvor ikke den tidligere beregningsmåte gir større gjenkjøpsverdien Den nye bestemmelse får også anvendelse for virksomheten på Island (kfr. beretningene 1916, s. 14* 15*, 1923, s. 18* 19* og 1931, s. 8*). Om endring i selskapets vilkår for kollektive pensjonsforsikringer, se nedenfor. De nye bestemmelser med hensyn til gjenkjøp og fripolise for utstyrsforsikringer og renteforsikringer (utenom invaliderenter) i Fram og for kollektive pensjonsforsikringer i Andvake, Norske Folk, Norske Forenede, Samvirke og Norsk Kollektiv Pensjonskasse er av følgende innhold: Fram: Om utstyrsforsikringers og renteforsikringers (undtatt invaliderenters) overgang til fripolise gjelder: 1. Når en forsikring trer ut av kraft på grunn av at premien ikke er blitt betalt i rett tid, nedsettes forsikringen, hvis den har avbruddsverdi, til fripoliseverdien. -- Hvis den hovedforsikring en barnepensjonsforsikring er tilknyttet, nedsettes til fripolise eller gjenkjøpes, skal barnepensjonsforsikringen samtidig overgå til fripolise. 2. Fripoliseverdien beregnes på grunnlag av avbruddsverdien, idet denne betraktes som engangspremie efter néttosats for en ny forsikring som forfaller til utbetaling ved samme tid og på samme vilkår som fastsatt for den oprinnelige forsikring. - Omfatter en renteforsikring flere rentebeløp, nedsettes disse i samme forhold. Avbruddsverdien av en utstyrsforsikring er lik dens matematiske verdi med fradrag av 1 1/2 pet. av forsikringssummen. - Avbruddsverdien av en renteforsikring

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 23. FORSIKRINGSSELSKAPER, BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO. 1921.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 97 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 966 Tidligere utkommet sikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 41.,44 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances Rapport du Conseil d'assurances) KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. A SCH EHOUG & CO. 1915.

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell tegner til fordel for nærmere avtalte grupper av sine arbeidstakere og deres etterlatte. For den kollektive pensjonsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE KONSERNPENSJONSKASSE ETTER LOV OM FORETAKSPENSJON Fastsatt 29. september 2005 Innholdsfortegnelse Side DEL I SELSKAPSRETTSLIGE BESTEMMELSER Kapittel 1

Detaljer

Halden kommunale pensjonskasse

Halden kommunale pensjonskasse Halden kommunale pensjonskasse FORSIKRINGSVILKÅR FOR OFFENTLIG KOLLEKTIV PENSJONSORDNING GJELDER FRA 1.1.2010 A. INNLEDNING Den kollektive Kollektiv pensjonsordning er en pensjonsforsikring som en arbeidsgiver

Detaljer

INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER...

INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER... Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Forsikringer 1 INNLEDNING... 3 2 BEGREPER... 3 3 INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER... 3 4 HOVEDREGEL OG VIKTIGE UNNTAK... 4 5 KAPITALFORSIKRINGER...

Detaljer

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Foretakspensjonsordning med skattefordel Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser 1-1 Om vilkårene 1-2 Virkeområde og forholdet

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med investeringsvalg Gjelder fra 01.04.2008 Vilkår - Innskuddspensjon med investeringsvalg av 1. april 2008 Erstatter vilkår for Innskuddspensjon med investeringsvalg

Detaljer

AVHANDLINGENS TITTEL. Privat Personforsikring i endring

AVHANDLINGENS TITTEL. Privat Personforsikring i endring AVHANDLINGENS TITTEL Privat Personforsikring i endring (Forsikringsvirksomhetens samfunnsmessige betydning gjennom fordelaktige skatteregler, gunstige arveregler og oppfylling av økonomiske behov) Kandidatnummer:

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/14 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Opplysningsplikt... 4 3 Medlemskap,

Detaljer

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS (Frende) - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov om

Detaljer

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 Vedlegg 2 Personalforsikring Avtale mellom PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) og STOREBRAND LIVSFORSIkRING AS

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund FORSIKRINGSBEVIS Det er inngått avtale om kollektiv gruppelivsforsikring mellom Norsk Sykepleierforbund og KLP. Dette forsikringsbeviset angir hvem forsikringen gjelder for og gjengir de viktigste bestemmelsene

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/12 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Forsikringstakers opplysningsplikt...

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Frende Individuell Pensjons Spareavtale - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov

Detaljer

GRUPPELIVSFORSIKRING

GRUPPELIVSFORSIKRING GRUPPELIVSFORSIKRING Vilkår Forsikringsgiver Sterling Life Limited 1 1. DEFINISJONER Følgende ord og uttrykk har sin spesielle mening i disse vilkår og bestemmelser og ellers i gruppelivsavtalen. Definisjonene

Detaljer

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring Orientering til hjelpeverger 1.Innledning Denne orienteringen er i første rekke myntet på hjelpeverger, men kan også ha interesse for eksempel for pårørende og omsorgspersonale. Det gis ikke detaljerte

Detaljer

Vilkår A generelle vilkår

Vilkår A generelle vilkår Vilkår A generelle vilkår AVTALEVILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. DEFINISJONER I disse forsikringsvilkår og i de relevante bestemmelser skal følgende definisjoner gjelde: Forsikringsgiver:

Detaljer

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring Forsikringsgiver Landbruksforsikring AS Representant SAGA Forsikring AS Vilkår av 01. januar 2013 TKL 12/2011 Side 1 av 12 1 DEFINISJONER I disse forsikringsvilkår og i de relevante

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Overenskomst for Heisfaget. 2012 2014 mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi. Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet

Overenskomst for Heisfaget. 2012 2014 mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi. Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet Utløp14.05.2014 Overenskomst nr. 59 Overenskomst for Heisfaget 2012 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet og Heismontørenes

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning Vilkår nr. V2000 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 4 3. Opplysningsplikt... 4 4. Ikrafttredelse og

Detaljer