2. kvartal 2011 Økt aktivitet og synliggjøring av verdier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. kvartal 2011 Økt aktivitet og synliggjøring av verdier"

Transkript

1 2. kvartal 2011 Økt aktivitet og synliggjøring av verdier Investorpresentasjon Torsdag 11. august 2011 no.veidekke.com

2 Innhold Hovedtrekk Konsernsjef Terje R. Venold Resultater konsern Konserndirektør Jørgen W. Porsmyr, CFO Entreprenørvirksomheten i Norge Konserndirektør Dag Andresen Resultater øvrige segmenter Konserndirektør Jørgen W. Porsmyr, CFO Veien videre Konsernsjef Terje R. Venold Fra feiringen av Veidekkes 75-årsjubileum i Ås 2. kvartal

3 2. kvartal 2011 Salgsgevinst forsterker resultatet MNOK kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2. kvartal

4 2. kvartal 2011 Så langt i 2011 Økt aktivitet i Entreprenør Ordrereserven opp 14 % Positiv markedsutvikling Lavere marginer i Norge Eiendom tilbake som vesentlig bidragsyter Kjøp av de resterende 50 % i eiendomsselskapet Bouwfonds Veidekke AB i Sverige Veidekke Gjenvinning solgt Salgssum 328 MNOK Salgsgevinst 109 MNOK MNOK MNOK Omsetning mnd rull Resultat mnd rull 4

5 Helse, Arbeidsmiljø, Sikkerhet - HMS Alltid øverst på agendaen 12 mnd rullerende Pr. 2. kv H-verdi Pr. 2. kv Pr. 2. kv Sykefravær Pr. 2. kv Norge 4,4 4,8 5,7 % 5,5 % Sverige 15,5 8,0 3,6 % 3,1 % Danmark 4,0 7,0 2,1 % 2,5 % Konsern 5,7 5,4 H verdi: Antall skader med fravær pr. million arbeidede timer Én dødsulykke i 2. kvartal Noe økning i sykefraværet Omfattende HMS-satsing i hele konsernet Starter med HMS-uke i september God HMS en forutsetning for langsiktig verdiskaping Vårt mål er null skader og et sykefravær på 3 % 2. kvartal

6 Hovedtrekk 2. kvartal Entreprenør 2,0 % margin (3,3 %) Resultatnedgang i Norge Klar bedring i Sverige, stabilt i Danmark Omsetning opp 11 % sammenlignet med samme kvartal året før Sterkt økende ordrereserve i Norge Eiendom Økende aktivitet og kraftig resultatforbedring boliger i produksjon, 901 ved årsskiftet Investert kapital 2,6 mrd. NOK, 2,1 mrd. NOK ved årsskiftet Industri Salgsgevinst, men også noe bedring i driftsresultatet 2. kvartal

7 Segmentrapportering 2. kvartal 2. kvartal kvartal 2010 Beløp i MNOK Omsetning EBT Margin Omsetning EBT Margin Entreprenør Norge 2 381,2 35,0 1,5 % 2 258,6 87,3 3,9 % Entreprenør Sverige 903,8 28,7 3,2 % 693,3 13,9 2,0 % Entreprenør Danmark 386,6 9,3 2,4 % 342,3 8,6 2,5 % Sum Entreprenør 3 671,6 73,0 2,0 % 3 294,2 109,8 3,3 % Eiendom Norge 217,5 30,6 14,1 % 119,4 10,5 8,8 % Eiendom Sverige 159,4 149,1 93,5 % 186,3 4,9 2,6 % Eiendom Danmark 0,2-2,9-0,0-2,4 - Sum Eiendom 377,1 176,8 46,9 % 305,7 13,0 4,3 % Veidekke Industri 826,9 161,0 19,5 % 849,2 47,6 5,6 % Annet -241,7-21, ,6-7,1 - Sum konsern 4 633,9 389,8 8,4 % 4 327,4 163,3 3,8 % 2. kvartal

8 2. kvartal 2011 versus 2. kvartal 2010 Endring i resultat før skatt kvartal

9 Entreprenørenhetene Ordrereserven opp 8 % i kvartalet MNOK Større kontrakter: Norge Ørnen Hotell, Bergen, 366 MNOK Vindkraftverk, Lista, 208 MNOK Sverige Varmekraftverk, Stockholm, 117 MSEK Kontorbygg Sperlings Backe, 183 MSEK Danmark Christiansfeld Skole, 67 MDKK Tarp Nye Ældrecenter, 64 MDKK Norge Sverige Danmark 2. kvartal

10 Resultater 2. kvartal 2. kvartal 2011 Paola Hellberg fra Stockholm er lærling i Region Tunnel & Bergrom 10

11 I henhold til IFRIC 15 Resultatregnskap 2. kvartal kvartal 2011 Beløp i MNOK 1. halvår halvår , ,1 Driftsinntekter 7 755, , , ,8 Driftskostnader , ,0-86,7-87,6 Avskrivninger -171,4-171,5 131,2 67,7 Driftsresultat -30,3 102,0 4,3 157,1 Resultat tilknyttede selskap 165,4 2,7 4,3 112,4 Netto finansresultat 114,4 6,2 139,8 337,2 Resultat før skattekostnad 249,5 110,9-35,0-61,1 Skattekostnad -43,6-27,7 104,8 276,1 Årsresultat 205,9 83,2 1,8 2,0 Herav ikke-kontrollerende eierinteresser 1,9 2,1 103,0 274,1 Netto årsresultat 204,0 81,1 0,8 2,1 Resultat pr. aksje (kr) 1,5 0,6 163,3 389,8 Resultat før skattekostnad, segmentregnskap 320,7 149,1 2. kvartal

12 I henhold til IFRIC 15 Balanse - Eiendeler Beløp i MNOK Goodwill og andre immaterielle eiendeler 580,4 553,1 596,3 Eiendommer 480,6 512,9 483,6 Maskiner/utstyr 1 150, , ,4 Investeringer i tilknyttede selskaper 460,8 637,4 603,1 Utsatt skattefordel 53,1 79,3 53,1 Finansielle eiendeler 310,5 336,2 280,4 Sum anleggsmidler 3 035, , ,9 Nærings- og boligprosjekter (inkl. tomter) 3 283, , ,5 Driftsbeholdninger 303,0 365,6 250,6 Kundefordringer o.l , , ,2 Likvide midler 176,3 158,7 152,1 Sum omløpsmidler 6 957, , ,4 Sum eiendeler 9 993, , ,3 2. kvartal

13 I henhold til IFRIC 15 Balanse Egenkapital og gjeld Beløp i MNOK Egenkapital 1 895, , ,7 Pensjonsforpliktelser og utsatt skatt 243,1 321,0 275,1 Gjeld til kredittinstitusjoner 1 321, ,3 564,2 Leverandørgjeld og reklamasjonsavsetninger 3 624, , ,4 Skyldige offentlige avgifter 489,9 393,8 403,0 Annen gjeld 2 418, , ,9 Sum gjeld 8 097, , ,6 Sum egenkapital og gjeld 9 993, , ,3 Netto rentebærende posisjon -878,2-877,0-161,5 EK-andel (%) 19,0 19,3 25,2 2. kvartal

14 I henhold til IFRIC 15 Kontantstrøm Beløp i MNOK Entreprenør/ Annet Eiendom Industri Konsern Resultat før skatt 7,9 221,7 19,9 249,5 Avskrivninger 82,0 2,3 87,1 171,4 Annen driftskapital mv. 102,5-689,7-389,5-976,7 Kontantstrøm operasjonelt 192,4-465,7-282,5-555,8 Kjøp/salg varige driftsmidler -63, ,3-184,1 Andre investeringsaktiviteter -73,2 12,8 146,4 86,0 Kontantstrøm investeringer -137,0 12,8 26,1-98,1 Utbetalt utbytte -334, ,3 Annet* 23,6 108,8 139,5 271,9 Kontantstrøm finansiering -310,7 108,8 139,5-62,4 Endring rentebærende gjeld -255,3-344,1-116,9-716,3 Investert kapital pr * Herunder effekter av salg Gjenvinning (Industri) og kjøp av Bouwfonds (Eiendom) 2. kvartal

15 Segmentene Nye Rendalen kraftverk 2. kvartal

16 Entreprenør Norge Økt omsetning og svakere marginer Fortsatt marginpress i 2. kvartal Resultatmargin 1,5 % (3,9 %) Kvartalet preget av nedvurdering på ett anleggsprosjekt med 30 MNOK Produksjon på kontrakter tatt i årene 2009/2010 med krevende forhold i alle segmenter 14 % økning i ordrereserven Økning innen bygg Intensjonsavtalen om kjøp av 51 % av Hæhre Entreprenør AS ikke gjennomført Prosjektsamarbeidet fortsetter Beløp i MNOK 2. kvartal kvartal 2010 Året 2010 Driftsinntekter 2 381, , ,2 Driftskostnader , , ,9 Avskrivninger -31,3-27,6-119,4 Driftsresultat (EBIT) 26,9 79,6 406,9 Resultat tilknyttede selskap - - 1,1 Netto finansresultat 8,1 10,4 45,2 Resultat før skattekostnad (EBT) 35,0 87,3 453,2 Resultatmargin (%) 1,5 3,9 5,2 Resultatet for 2010 inkluderer en inntekstføring av AFP-forpliktelser på 71 MNOK Befaring på dobbeltsporet på Lysaker 2. kvartal

17 Entreprenør Norge Entreprenørmarkedet Bygg Økt aktivitet innen bolig- og næringsbygg Økende leverandørkostnader Større andel forhandlede kontrakter Bedre prisbilde, men geografiske forskjeller Anlegg Fortsatt overkapasitet og prispress Aktivitetsnivået innen samferdsel er stabilt på et høyt nivå Fra nye Rendalen kraftverk 2. kvartal

18 Entreprenør Norge Ordrereserve pr. prosjekttype kv kvartal

19 Entreprenør Norge Omsetning og margin Kvartalsvis omsetning MNOK Resultatmargin 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Omsetningen reagerer først på markedsendringer Regnskapsmessig margin reflekterer 1-2 år gamle ordre Tendenser i markedet til noe bedre priser Fallet i 12 måneders rullende margin vil likevel fortsette i noen kvartaler til Omsetning Resultatmargin, 12 måneders rullerende 2. kvartal

20 Entreprenør Sverige Resultatfremgang Margin 3,2 % (2,0 %) Sterke marginer innen bygg og anlegg i Stockholm Bedring i vest og syd Omsetning opp 30 % Størst økning i byggvirksomheten Ordrereserve ned 8 % Stabilt i første halvår Positiv markedsutvikling Høy aktivitet innen infrastruktur Godt marked for bolig- og yrkesbygg Beløp i MNOK 2. kvartal kvartal 2010 Året 2010 Driftsinntekter 903,8 693, ,1 Driftskostnader -866,2-672, ,8 Avskrivninger -8,7-6,7-28,3 Driftsresultat (EBIT) 28,9 13,9 69,0 Resultat tilknyttede selskap - 0,1 - Netto finansresultat -0,2-0,1 2,7 Resultat før skattekostnad (EBT) 28,7 13,9 71,7 Resultatmargin (%) 3,2 2,0 2,6 Undervannstunnel ved Oskarshamns kärnkraftverk 2. kvartal

21 Entreprenør Danmark God drift Gode prosjektresultater Margin 2,4 % (2,5 %) Beløp i MNOK 2. kvartal kvartal 2010 Året 2010 Omsetning opp 13 % Tendenser til økt aktivitet i markedet Stabil ordrereserve Opprettholdt marginkravet Fortsatt hard konkurranse Driftsinntekter 386,6 342, ,7 Driftskostnader -376,9-333, ,7 Avskrivninger -2,0-2,0-8,2 Driftsresultat (EBIT) 7,7 7,2 35,8 Resultat tilknyttede selskap - - 0,7 Netto finansresultat 1,6 1,4 6,7 Resultat før skattekostnad (EBT) 9,3 8,6 43,2 Resultatmargin (%) 2,4 2,5 3,4 Medarbeidere med førerkort fra Hoffmanns obligatoriske arbeidsmiljøkurs 2. kvartal

22 Industri Sterkt kvartal grunnet salgsgevinst Resultat 161 MNOK Margin uten salgsgevinst 6,3 % (5,6 %) Volumnedgang på 22 % i Asfalt Lavt volum for Statens vegvesen Økt privat volum Resultatmargin på nivå med 2010 Høyere omsetning og bedre resultater i Pukk og Grus Beløp i MNOK 2. kvartal kvartal 2010 Året 2010 Driftsinntekter 826,9 849, ,6 Driftskostnader -729,9-753, ,9 Avskrivninger -44,1-44,7-172,2 Driftsresultat (EBIT) 52,9 51,0 85,5 Resultat tilknyttede selskap 4,3 3,1-1,0 Netto finansresultat 103,8-6,5-20,9 Resultat før skattekostnad (EBT) 161,0 47,6 63,6 Resultatmargin (%) 19,5 5,6 961 Resultat i Drift og vedlikehold -2,6 MNOK (-9,2 MNOK) Asfaltering av Rudskogen Motorsenter i Østfold 2. kvartal

23 Industri Industriell verdiskaping Veidekke Gjenvinning startet opp i 1997 som nytt forretningsområde Opprinnelig for behandling av B/A-avfall Utviklet seg til ledende aktør med behandling av tonn næringsavfall årlig 11 etableringer, 143 ansatte Solgt til Altor Fund III Omsetning 2010: 410 MNOK Resultat før skatt 2010 (EBT): 21 MNOK Salgssum: 328 MNOK Salgsgevinst: 109 MNOK Gjenvinning inngår i Veidekkes konsernregnskap i 1. halvår 2011 Omsetning 1. halvår 2011: 245 MNOK (202 MNOK) Resultat før skatt 1. halvår 2011: 14 MNOK (-1 MNOK) 2. kvartal

24 Veidekke Industri Markedsledende aktør 2. kvartal

25 Eiendom Skandinavia Et godt kvartal Resultat 176,8 MNOK Sterkt resultat som følge av Aktivitetsøkning Kjøpet av Bouwfondsporteføljen Resultateffekt på 133 MNOK boliger i produksjon 196 boliger igangsatt i 2. kvartal 500 boliger planlagt igangsatt resten av året Prognose ved årsskiftet Godt marked i de fleste større byer Beløp i MNOK 2. kvartal kvartal 2010 Året 2010 Driftsinntekter 377,1 305, ,7 Driftskostnader -343,6-290,6-1064,4 Avskrivninger -1,3-1,9-17,9 Driftsresultat (EBIT) 32,2 13,2-16,6 Resultat tilknyttede selskap 143,9 3,9 23,6 Netto finansresultat 0,7-4,1 7,2 Resultat før skattekostnad (EBT) 176,8 13,0 14,2 Investert kapital Brf Residens Sannegården, Göteborg 2. kvartal

26 Eiendom Skandinavia Kjøp av aksjer i Bouwfonds Veidekke AB Nederlandske Bouwfonds har av strategiske årsaker prioritert Mellom-Europa, og vi har kjøpt deres 50 %-andel i Bouwfonds Veidekke AB Bouwfonds Veidekke AB er nå et heleid datterselskap Vi kjenner muligheter og risiko inngående og har en organisasjon som kan utnytte dette Veidekke tilføres meget interessante tomtemuligheter i et voksende marked Transaksjonen medfører at vår opprinnelige eierandel regnskapsmessig verdsettes til virkelig verdi, noe som gir en resultateffekt på 133 MNOK 2. kvartal

27 Kjøp av aksjer i Bouwfonds Veidekke AB Tomtebanken styrkes i Sverige 200 Norge: enheter Sverige: enheter kvartal 2011 Til sammen boenheter 27

28 Eiendom Skandinavia Boligsalget utvikling pr. kvartal Boligsalg Norge Sverige Danmark Sum Kvartalsnitt Kvartalsnitt Kvartalsnitt Persaunet, Trondheim Kvartalsnitt kvartal kvartal kvartal 2011 Kvillebäcken, Göteborg 28

29 Eiendom Skandinavia Boliger i produksjon Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Danmark Sverige Norge 29

30 Eiendom Skandinavia Kapitalbinding pr. 2. kvartal Eiendom Skandinavia Sum Sum Eiendeler (MNOK) Norge Sverige Danmark Prosjekter i FKS Næringseiendommer Boligprosjekter Kundefordringer Øvrige eiendeler Sum eiendeler Investert kapital Hovedtrekk i kvartalet: Økt kapitalbinding i boligprosjekter på grunn av høyere aktivitet Økt kapitalbinding som følge av kjøpet av Bouwfondsporteføljen 2. kvartal

31 Veien videre Veidekke feiret 25 år på Oslo Børs den 22. juni 2. kvartal

32 B/A-markedet i Skandinavia Vi forventer god vekst Vekst i B/A markedet i Skandinavia 8,0 % Den senere tids uro i internasjonal økonomi kan hemme veksten 6,0 % 4,0 % Kostnadsutfordring som følge av råvarepriser og presset marked 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % Sverige Norge Danmark Fortsatt godt boligmarked i storbyregionene Avtagende vekst i boligprisene i Norge og Sverige -6,0 % -8,0 % Kilder: SSB, SCB, Entreprenørforeningen, egne beregninger Yrkesbygg står foran noen gode år i tråd med konjunkturutviklingen Anlegg forventes høyt Fortsatt prispress i Norge Stabilt i Sverige 2. kvartal

33 Veien videre Veidekke mot 2015 Involvert våre medarbeidere i den mest omfattende strategiprosessen noen gang Synliggjort betydelige ambisjoner og muligheter for lønnsom vekst i våre 45 forretningsenheter Organisk Strukturelt Fortsatt fokus på videreutvikling av organisasjonen basert på god drift = 16 % årlig vekst Historisk veksttakt: 12,5 % = 9 % årlig vekst kvartal

34 Oppsummert Et godt 2. kvartal med økt aktivitet Marginpress, men bedrede markedsvilkår for entreprenørvirksomheten i Norge Eiendomsvirksomheten igjen en viktig bidragsyter til konsernets resultater Vi er robuste både operasjonelt og finansielt 2. kvartal

35 Finansiell kalender Presentasjon av ny konjunkturrapport: Mandag 19. september Resultatfremleggelse 3. kvartal: Torsdag 3. november Resultatfremleggelse 4. kvartal: Torsdag 16. februar kvartal

36 Vedlegg Asfaltering av Rudskogen Motorsenter i Østfold 2. kvartal

37 Segmentrapportering 1. halvår 1. halvår halvår 2010 Beløp i MNOK Omsetning EBT Margin Omsetning EBT Margin Entreprenør Norge 4 437,6 75,8 1,7 % 4 290,9 208,9 4,9 % Entreprenør Sverige 1 621,3 29,6 1,8 % 1 173,1 25,7 2,2 % Entreprenør Danmark 669,0 13,2 2,0 % 616,9 14,4 2,3 % Sum Entreprenør 6 727,9 118,6 1,8 % 6 080,9 249,0 4,1 % Eiendom Norge 444,2 69,7 15,7 % 216,5 11,2 5,2 % Eiendom Sverige 309,5 156,9 50,7 % 223,4-4,2-1,9 % Eiendom Danmark 0,5-4,9-0,1-4,7 - Sum Eiendom 754,2 221,7 29,4 % 440,0 2,3 0,5 % Veidekke Industri 1 137,9 19,9 1,7 % 1 101,5-79,4-7,2 % Annet - 448,0-39, ,0-22,8 - Sum Konsern 8 172,0 320,7 3,9 % 7 475,3 149,1 2,0 % 2. kvartal

38 Entreprenørvirksomheten Ordrereserve Beløp i MNOK Endring siste 12 mnd. Norge % Sverige % Danmark % Annet Total ordrereserve % 2. kvartal

39 Entreprenørvirksomheten Største igangværende prosjekter Prosjekt Type Omsetning Norge: Økernprosjektet Sky-Langangen Sørlandssenteret E6 Boksrud - Minnesund LS 01 Dagsone Lysaker Ørnen Hotell Nordre Kvartal - Vulkan R6 nytt regjeringsbygg Hardangerbrua, betongarbeider Nydalshøyden Sverige: Norra Länken 33/34 Tvärbanan Pelarbacken E210 Rinkeby Hjulstaleden E120 Agnesberg-Marieholm E13 Elektronen E45 N Göta Edet Rasta Danmark: Thors Bakke Tagensbo Skole Dronning Ingrids Hjem KUA 2 B, Råhusentreprise Skodsborg Sundhedscenter 2. kvartal 2011 Samferdsel/Infrastruktur Motorvei Kjøpesenter Motorvei Jernbaneprosjekt Hotell Bolig- og næringsprosjekt Kontorbygg Samferdsel/Infrastruktur Kontorbygg Tunnelprosjekter Infrastruktur Rehabilitering Motorvei Motorvei Jernbaneprosjekter Boligprosjekt Motorvei Eldreboliger Skolebygg Aldershjem Skolebygg Velværesenter MNOK 694 MNOK 675 MNOK 457 MNOK 410 MNOK 397 MNOK 385 MNOK 385 MNOK 351 MNOK 350 MNOK MSEK 453 MSEK 366 MSEK 363 MSEK 338 MSEK 272 MSEK 260 MSEK 254 MSEK 159 MDKK 129 MDKK 128 MDKK 118 MDKK 114 MDKK 39

40 IFRIC 15 Finansielle hovedtall Kapitalforhold 2. kvartal kvartal Investeringer Netto rentebærende posisjon Egenkapital Egenkapitalandel (%) 19,0 19,3 25,2 25,7 Rentabilitet (%) Driftsmargin 1,6 3,0 2,7 3,7 Resultatmargin 7,8 3,3 3,1 3,9 Egenkapitalrentabilitet 14,2 5,7 17,4 25,5 Aksjer og aksjonærforhold Resultat pr. aksje (kr) 2,1 0,8 2,6 3,7 Børskurs (kr) 49,10 39,0 52,50 49,8 Børsverdi Utestående aksjer (gjennomsnitt mill.) 133,7 133,7 133,7 133,7 2. kvartal

41 IFRIC 15 Resultatavstemming 2. kvartal og 1. halvår 2. kvartal kvartal 2010 Året 2010 Beløp i MNOK Omsetning EBT Omsetning EBT Omsetning EBT Segmentrapportering 4 633,9 389, ,4 163, ,4 589,7 Effekt IFRIC 15 Eiendom -318,8-41,7-137,5-13,3-551,5-86,8 Effekt IFRIC 15 Entreprenør -10,9-10,2-20,9 Finansregnskap 4 315,1 337, ,9 139, ,9 482,0 1. halvår halvår 2010 Året 2010 Beløp i MNOK Omsetning EBT Omsetning EBT Omsetning EBT Segmentrapportering 8 172,0 320, ,2 149, ,4 589,7 Effekt IFRIC 15 Eiendom -416,2-55,1-174,8-25,0-551,5-86,8 Effekt IFRIC 15 Entreprenør -16,1-13,2-20,9 Finansregnskap 7 755,8 249, ,4 110, ,9 482,0 2. kvartal

42 Eiendom Skandinavia Veidekkes boligportefølje Eiendom I produksjon Ferdigstilt Oppstart I produksjon Ferdigstilt Oppstart I produksjon Boligportefølje - Veidekkes andel pr pr Produksjon - antall boliger Norge Sverige Danmark Sum i produksjon Herav solgt Norge Sverige Danmark Sum solgte i produksjon Salgsgrad % 94 % 78 % 85 % Ferdige usolgte boliger Norge Sverige Danmark Sum ferdige usolgte boliger Antall prosjekter i produksjon Norge Sverige Danmark Sum prosjekter i produksjon kvartal

43 Eiendom Skandinavia Veidekkes tomtebank Direkte Kjøps- Antall boenheter kjøp opsjoner Sum Norge Sverige Sum Disse er antatt salgsklare som følger: Salgsklart Antall boenheter Senere Sum Norge Sverige Sum kvartal

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

1. kvartal Investorpresentasjon Tirsdag 7. mai 2013

1. kvartal Investorpresentasjon Tirsdag 7. mai 2013 1. kvartal 2013 Investorpresentasjon Tirsdag 7. mai 2013 Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS) H-verdi Antall skader med fravær pr. million arbeidede timer 35 30 25 20 15 10 5 Sverige Danmark Skandinavia

Detaljer

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002 Presentasjon av Årsresultat 2001 28. februar 2002 Agenda År 2001: Et år i vekst v/terje R. Venold Året i tall v/arne Giske Verdiskapning for selskapets aksjonærer v/terje R. Venold Aksjonærfokus v/christian

Detaljer

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001 Presentasjon 1. kvartal 2001 4. mai 2001 Innhold Hovedtall Virksomhetsområdene Oppsummering Hovedtall Beløp i mill. kroner 1. kv. 2001 1. kv. 2000 2000 Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivn. (EBITDA)

Detaljer

1. kvartal Oslo, 11. mai 2012 Terje R. Venold, konsernsjef Jørgen Wiese Porsmyr, konserndirektør/cfo

1. kvartal Oslo, 11. mai 2012 Terje R. Venold, konsernsjef Jørgen Wiese Porsmyr, konserndirektør/cfo 1. kvartal 2012 Oslo, 11. mai 2012 Terje R. Venold, konsernsjef Jørgen Wiese Porsmyr, konserndirektør/cfo Helse, Miljø og Sikkerhet H-verdi Antall skader med fravær pr. million arbeidede timer 35 30 25

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Billingstad, 27. februar 1996 RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Veidekkes omsetning i 1995 var 3.965 mill. kroner, sammenlignet med 3.162 mill. kroner i 1994. et var 78,4 mill. kroner mot 5,2 mill.

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

AF Gruppen 1. kvartal 2015 13. mai 2015

AF Gruppen 1. kvartal 2015 13. mai 2015 AF Gruppen 1. kvartal 2015 13. mai 2015 B-11 plattformen 1. kvartal 2015 Oppsummering God start på 2015 Omsetning MNOK 2 534 (2 295) Driftsresultat MNOK 134 (84) Kontantstrøm fra drift MNOK 493 (-130)

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002 RAPPORT FOR 3. KVARTAL Mill. kr. 3. kvartal 3. kvartal 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9. Året HOVEDTALL Driftsinntekter 2 667,2 2 809,1 8 030,7 7 739,3 10 561,8 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 219,9

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal 2015

AF Gruppen 2. kvartal 2015 AF Gruppen 2. kvartal 21. august Miljøbase Vats God drift EBIT pr. kvartal 300 250 262 200 150 100 50 0 2011 2012 2013 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2 2. kvartal Oppsummering Lønnsom vekst

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

2. kvartal 2009 Investorpresentasjon Torsdag 13. august

2. kvartal 2009 Investorpresentasjon Torsdag 13. august 2. kvartal 2009 Investorpresentasjon Torsdag 13. august 2009 www.veidekke.no Innhold Hovedtrekk Resultater 2. kvartal Resultat konsern Virksomhetsområdene Markedsutsikter 2. kvartal 2009 2 Kvartalsvis

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted

Detaljer

1. kvartal 2011 Investorpresentasjon Torsdag 5. mai

1. kvartal 2011 Investorpresentasjon Torsdag 5. mai Investorpresentasjon Torsdag 5. mai 2011 www.veidekke.com Innhold Hovedtrekk Konsernsjef Terje R. Venold Resultater konsern og segmenter Konserndirektør Jørgen W. Porsmyr, CFO Eiendomsutvikling Konserndirektør

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNDIREKTØR JØRGEN WIESE PORSMYR OSLO, 9. NOVEMBER 2015

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNDIREKTØR JØRGEN WIESE PORSMYR OSLO, 9. NOVEMBER 2015 DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNDIREKTØR JØRGEN WIESE PORSMYR OSLO, 9. NOVEMBER 2015 VEIDEKKE I HOVEDTREKK VEIDEKKE + En skandinavisk entreprenør + Innovativ boligbygger og eiendomsutvikler + Norges største

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2016, Veidekke ASA. Diagonale, Oslo

Rapport for 1. kvartal 2016, Veidekke ASA. Diagonale, Oslo Rapport for 1. kvartal 2016, Veidekke ASA 1 Diagonale, Oslo Rapport for 1. kvartal 2016 Rapport for 1. kvartal 2016, Veidekke ASA 2 Arne Giske konsernsjef Veidekke fortsetter den gode utviklingen selskapet

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2015, Veidekke ASA 1. Oppsal Senter, Oslo

Rapport for 4. kvartal 2015, Veidekke ASA 1. Oppsal Senter, Oslo Rapport for 4. kvartal 2015, Veidekke ASA 1 Oppsal Senter, Oslo Rapport for 4. kvartal 2015 Rapport for 4. kvartal 2015, Veidekke ASA 2 Arne Giske konsernsjef Jeg er stolt av å kunne vise til en bred fremgang

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

AF Gruppen 4. kvartal Kilden, Kristiansand

AF Gruppen 4. kvartal Kilden, Kristiansand AF Gruppen 4. kvartal 2010 15. februar 2011 Kilden, Kristiansand Høydepunkter Rekordresultat og god vekst i 2010 Resultat før skatt 4. kvartal: MNOK 118 (107) 2010: MNOK 372 (366) Høy avkastning på investert

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2008

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2008 NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2008 Hovedpunkter 1. tertial 2008 Konsernets driftsresultat per 1. tertial er 142 MNOK (206 MNOK), og resultat før skatt 140 MNOK (221 MNOK). Økt volum og inntekter i

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

NSB-konsernet Resultat per 30.04.2012

NSB-konsernet Resultat per 30.04.2012 NSB-konsernet Resultat per 30.04.2012 Innhold Hovedpunkter NSB-konsernet Resultat forretningsområdene Finansiell utvikling NSB-konsernet Fremtidsutsikter NSB-konsernet (omarbeidede tall fra 2011) NSBkonsernet

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 2. tertial 2007

NSB-konsernet Resultat 2. tertial 2007 NSB-konsernet Resultat 2. tertial 2007 Hovedpunkter 2. tertial 2007 Konsernets resultat før skatt per 2. tertial 2007 er det beste resultat per 2. tertial i konsernets historie. Avkastning på egenkapital

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2009

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2009 NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2009 Hovedpunkter 1. tertial 2009 Konsernets driftsresultat per 1. tertial er 83 MNOK (142 MNOK), og resultat før skatt 29 MNOK (140 MNOK). Økte personal- og vedlikeholdskostnader

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

AF Gruppen 1. kvartal mai Kilden, Kristiansand

AF Gruppen 1. kvartal mai Kilden, Kristiansand AF Gruppen 1. kvartal 2011 13. mai 2011 Kilden, Kristiansand Høydepunkter Godt resultat og rekordhøy ordreinngang Resultat før skatt MNOK 61 (91) Kontantstrøm fra driften MNOK 67 (84) Netto rentebærende

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR.

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. Pr. 2. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 342,5 294,2 Driftsinntekter 697,2 652,2 1 678,3-6,6-15,0 EBITDA (Driftsres.

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 2007

NSB-konsernet Resultat 2007 NSB-konsernet Resultat 2007 Hovedpunkter 2007 Konsernets resultat etter skatt er bedre enn fjoråret: Resultat i NSB-konsernet er på 545 MNOK (511 MNOK), en bedring på 34 MNOK,+ 7 %, i forhold til 2006.

Detaljer

AF Gruppen kvartal Helsfyr Atrium T-forbindelsen

AF Gruppen kvartal Helsfyr Atrium T-forbindelsen AF Gruppen 1. 3. kvartal 2010 2009 11. 13. mai november 2010 2009 Helsfyr Atrium T-forbindelsen 1 Høydepunkter God start på året Svært godt resultat før skatt 1. kvartal: MNOK 91 (50) Høyt aktivitetsnivå

Detaljer

NSB-konsernet Resultat per 2. tertial 2009

NSB-konsernet Resultat per 2. tertial 2009 NSB-konsernet Resultat per 2. tertial 2009 Hovedpunkter per 2. tertial 2009 Konsernets driftsresultat er 419 MNOK (269 MNOK). Resultat før skatt er 396 MNOK (279 MNOK). Økte personal- og vedlikeholdskostnader

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2009 VEIDEKKE ASA 2

Rapport for 3. kvartal 2009 VEIDEKKE ASA 2 Rapport 3. kvartal 2009 2 Fra konsernsjefen: Veidekke opprettholdt en god resultatmargin i 3. kvartal. Omsetningen gikk ned med 22 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. Ordrereserven er økende, og boligsalget

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

NORSKE SKOG. Regnskap pr. 3. kvartal 1999

NORSKE SKOG. Regnskap pr. 3. kvartal 1999 NORSKE SKOG Regnskap pr. 3. kvartal - strategisk Ekspansjon innenfor kjerneområdet: Golbey PM 2 Pan Asia Paper Co. Union er innfusjonert Frasalg utenfor kjerneområdet: Forestia Trelast Langmoen Parkett

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN Årsresultat 2000 www.narvesen.no 1 Antall medarbeidere 9 900 Antall enheter 1 200 Antall kunder pr. dag 900 000 2 HOVEDTREKK KONSERNET - 2000 FREMGANGEN FORTSETTER : Omsetningsvekst

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal november «Murmansk», Sørvær

AF Gruppen 3. kvartal november «Murmansk», Sørvær AF Gruppen 3. kvartal 9. november «Murmansk», Sørvær 3. kvartal Høy aktivitet store avsetninger gir lavt resultat T-forbindelsen Omsetningsvekst på 34 % Resultatet i kvartalet er positivt til tross for

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNSJEF ARNE GISKE TRONDHEIM, 21. SEPTEMBER 2015

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNSJEF ARNE GISKE TRONDHEIM, 21. SEPTEMBER 2015 DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNSJEF ARNE GISKE TRONDHEIM, 21. SEPTEMBER 2015 VEIDEKKE I GOD POSISJON En ledende skandinavisk entreprenør og boligutvikler Sterk vekst i omsetning og resultat Norge 67% av

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2015, Veidekke ASA 1. Dansk Center for Partikelterapi (DCPT), Aarhus

Rapport for 3. kvartal 2015, Veidekke ASA 1. Dansk Center for Partikelterapi (DCPT), Aarhus Rapport for 3. kvartal, Veidekke ASA 1 Dansk Center for Partikelterapi (DCPT), Aarhus Rapport for 3. kvartal Rapport for 3. kvartal, Veidekke ASA 2 Arne Giske konsernsjef I løpet av tredje kvartal har

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2006

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2006 NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2006 Hovedpunkter 1. tertial 2006 Konsernets resultat etter skatt er vesentlig bedre enn fjoråret: Resultat i NSB-konsernet er på 184 MNOK (113 MNOK), en bedring på 71

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

AF Gruppen 1. kvartal mai 2014

AF Gruppen 1. kvartal mai 2014 AF Gruppen 1. kvartal 2014 15. mai 2014 1. kvartal 2014 Oppsummering God start på året Omsetning MNOK 2 295 (2 376) Resultat før skatt MNOK 92 (91) Kontantstrøm fra drift MNOK -130 (-121) Resultat pr.

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

Konsernets driftsinntekter pr 1. kvartal ble NOK 199 mill sammenlignet med NOK 179 mill i samme periode året før.

Konsernets driftsinntekter pr 1. kvartal ble NOK 199 mill sammenlignet med NOK 179 mill i samme periode året før. RAUFOSS ASA STYRETS RAPPORT PR 1. KVARTAL 2003 Hovedtrekk Sammenligningstallene for 1. kvartal 2002 og året 2002 er omarbeidet i forhold til virksomheten som videreføres i 2003. Resultat av solgt virksomhet

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal 2002. Onsdag 8. mai

Presentasjon 1. kvartal 2002. Onsdag 8. mai Presentasjon 1. kvartal 2002 Onsdag 8. mai Hovedtrekk 1. kvartal Klar resultatbedring i Entreprenør Norge Forsinket oppstart på enkelte store prosjekter påvirker resultatene både for Spesialprosjekt og

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartal 1999. 3. november 1999

Presentasjon av 3. kvartal 1999. 3. november 1999 Presentasjon av 3. kvartal 1999 3. november 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Markedsutvikling Utsikter fremover Vedlegg 2 Utviklingen i tredje kvartal Meget gode resultater i entreprenørvirksomheten

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill. 2003 2002 2001 2003 2002 2001 2002 2001

Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill. 2003 2002 2001 2003 2002 2001 2002 2001 Kvartalsrapport 2/2003 God etterspørsel for industritre i de fleste europeiske markedene. Leveranse fase 1 av modulbygg til landanlegg for Snøhvit er fullført i henhold til planen. Svak utvikling i store

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 3. kvartal TV 2 Konsern Per 3. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 319,8 365,3 Driftsinntekter 1.235,1 1.136,6 1.617,9 (308,5) (361,4) Driftskostnader (1.189,7)

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Per Aftreth, AF Gruppens konsernsjef kommenterer kvartalsrapporten:

Per Aftreth, AF Gruppens konsernsjef kommenterer kvartalsrapporten: Kvartalsrapport pr. 31.03.2003 SVAKT RESULTAT FOR AF GRUPPEN Per Aftreth, AF Gruppens konsernsjef kommenterer kvartalsrapporten: Resultatet før skatt for første kvartal ble NOK 13,3 mill. Dette er vesentlig

Detaljer