Presentasjon av Årsresultat februar 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002"

Transkript

1 Presentasjon av Årsresultat februar 2002

2 Agenda År 2001: Et år i vekst v/terje R. Venold Året i tall v/arne Giske Verdiskapning for selskapets aksjonærer v/terje R. Venold Aksjonærfokus v/christian Bruusgaard

3 Hovedtrekk 2001 (1) Første driftsår som skandinavisk selskap Norge 7,8 mrd. kroner Danmark 2,2 mrd. kroner Sverige 0,6 mrd. kroner Omsetningen økt fra 8,0 til 10,6 mrd. kroner, hvorav ca. 2 mrd. kroner er oppkjøp i 2000 Resultat på 170 mill. kroner før engangs nedskriving goodwill Bøhler med 35 mill. kroner 3. og 4. kvartal viser klar underliggende bedring Opprydding / konsolidering

4 Hovedtrekk 2001 (2) Nettogjeld redusert fra mill. kroner i 3. kvartal til mill. kroner Effekt salg av Værbeskyttelse 150 mill. kroner i 2. kvartal 2002 Egenkapitalandelen økt fra 20,5 % til 21,2 % Ordrereserven økt med 23 % Fra 5,8 til 7,2 mrd. kroner God ordredekning i alle enheter

5 Resultatregnskap 2001 Beløp i mill. kroner Driftsinntekter , ,0 4. kvartal ,5 4. kvartal ,8 EBITDA 725,2 651,8 213,2 206,8 Avskrivninger Ordinære -367,2-318,8-88,6-77,7 Goodwill *) -115,0-69,1-74,6-44,3 Driftsresultat 243,0 263,9 50,0 84,8 Netto finansresultat -107,7-78,9-4,9-23,3 Resultat før skatt 135,3 185,0 45,1 61,5 Skattekostnad -47,3-57,4-15,7-19,1 Minoritetsandel -18,7-7,0-12,4-0,7 Årsresultat 69,3 120,6 17,0 41,7 *) Inkl. engangs nedskriving goodwill Bøhler 35 mill. kroner 4. kvartal 2001

6 Tall pr. aksje Beløp i kroner Resultat pr. aksje , ,79 4. kvartal ,77 4. kvartal ,62 Resultat pr. aksje før engangs nedskriving goodwill 3,88-2,07 - Kontantstrøm pr. aksje 20,52 20,18 6,81 6,07 Utbytte pr. aksje 2,00 2, Gjennomsnittlig antall aksjer (mill.) 26,9 25,2 - - Antall aksjer pr er 27,0 mill.

7 Virksomhetsområder Beløp i mill. kr Omsetn.. Resultat før skatt 4. kvartal 2001 Omsetn.. Resultat før skatt Regional Entreprenør *) 4 041,1-14, ,9-18,5 Anlegg / Utland 1 893,3-27,1 632,6-9,0 Hoffmann 2 157,0 24,1 587,2 15,5 Industri 2 416,0 61,0 657,8 8,0 Eiendom 856,5 110,0 180,5 48,0 Annet -802,1-17,9-449,5 1,1 Sum ,8 135, ,5 45,1 *) Inkl. engangs nedskriving goodwill Bøhler 35 mill. kroner 4. kvartal 2001

8 Regional Entreprenør (1) Svak prosjektstyring Deler av virksomheten Omstrukturering / avvikling Tromsøkontoret nedlagt kostnad 30 mill. kroner Omsetning Resultat før skatt Margin 4 041,1-14,8-0,4% 3 520,9 77,9 2,2% 2 950,6 119,6 4,1% Bøhler nedskriving 35 mill. kroner Lederskifte Forbedringstiltak Prosjektoppfølging Risikostyring og kontroll Rett person på rett plass

9 Regional Entreprenør (2) Mye går bra Full fokus på svake enheter Meget god ordredekning 60% utviklede prosjekter Prosent 10 8, ,0 6,9 6,6 4,9 Resultatmargin distrikter 4,2 4,2 3,9 3,4 2,8 2 2,2 1,9 1,7 0 0,3-1,2-2,2-40,6-2 -4

10 Anlegg / Utland Svakt anleggsmarked 1. halvår Nedleggelse linjebygging Afrika, kostnad 30 mill. kroner Omsetning Resultat før skatt ,3-27, ,8 21, ,3 86,3 Bujagali ikke endelig avklart Margin -1,4% 1,2% 4,4% Positiv utvikling i Sverige Økt ordrereserve

11 Hoffmann Resultatmargin 2,2% før eierkostnader Utvikler seg som planlagt Store kontrakter for norske kunder i Danmark Omsetning Resultat i selskapet Eierkostnader Resultat før skatt ,0 46,6 22,5 24,1 2000*) 540,0 21,0 9,0 12, *) 4. kvartal

12 Eiendom Godt resultat Gode prosjekter med god beliggenhet Omsetning 856,5 186,1 327,6 680 boliger under bygging Resultat før skatt 110,0 30,3 29,7 Stockholm under oppbygging EK-avkastning 25,5% 10,5% 11,2% Forventer lavere resultat i 2002 i den norske virksomheten Overtar Varemessen 1. august i 2002

13 Industri Asfalt / råvarer Sterk resultatbedring Omfattende forbedringsprosess gir kostnadsbesparelser Maskinutleie Resultatbedring Befestet markedsposisjonen i Norge og Sverige Gjenvinning Utvikles som landsdekkende aktør Værbeskyttelse Svakt 4. kvartal Solgt 1. kvartal frigjør 150 mill. kroner Beløp i mill. kr. Asfalt/råvarer Maskinutleie Gjenvinning Gjenværende virksomhet Værbeskyttelse Ferdigbetong Sum 2001 Omsetn. Resultat før skatt Omsetn. Resultat før skatt

14 Ordrereserve entreprenør pr Beløp i NOK mill Pros. endr. Norge ,7% Danmark ,4% Sverige ,5% Internasjonalt* ,0% Konsern ,0% * Eks. Bujagali Ordrereserve Industri mill. kroner Utbyggingspotensial Eiendom boliger, m2 næringsbygg

15 Hovedtall - Balanse Beløp i mill. kr. Goodwill , ,4 254,3 Maskiner / utstyr 1 338, ,0 807,1 Nærings- og boligprosjekter 1 173,7 953,6 604,4 Likvide midler 474,4 832,0 278,4 Totale eiendeler 6 349, , ,5 Egenkapital 1 348, , ,0 Rentebærende gjeld 1 845, ,0 641,2 Egenkapitalandel % 21,2 20,5 29,4 Netto rentebærende gjeld , ,2-206,8

16 Netto rentebærende gjeld Beløp i mill. kroner Likviditet 474,4 832,0 278,4 Rentebærende fordringer 24,7 26,8 156,0 Kortsiktig rentebærende gjeld -442,3-439,0-297,0 Langsiktig rentebærende gjeld , ,0-344,2 Netto rentebærende gjeld , ,2-206,8 Endringer i 2001: Eiendomsutviklingsprosjekter - 220,1 Desinvesteringer maskiner/utstyr 72,8 Kapitalfrigjøring øvrige anleggsmidler 112,3 Øvrig 7,6

17 2kv01 3kv01 4kv måneders rullerende nøkkeltall 12 måneders rullerende nøkkeltall 4kv 97 1kv 98 2kv 98 3kv 98 4kv 98 1kv 99 2kv 99 3kv 99 4kv 99 1kv 00 2kv 00 3kv 00 4kv 00 1kv01 3kv 97 2kv 97 Mill. kr EBITDA Resultat før skatt 1kv 97

18 Verdiskapning for selskapets aksjonærer Vår posisjon Markedet Vår strategi og mål

19 8,2 Veidekkes utvikling fra Fra norsk til Skandinavias 4. største aktør 5,3 Fra 5,6 til antatt 12 mrd. kroner i omsetning Ledende i Norge Nr. 4 i Danmark 0,1 1,1 Nr. 6 i Sverige Posisjonert i alle vekstregioner med unntak av Skåneregionen 0 Oslo-regionen 14 mrd. *) 2,5 Gøteborgregionen 12 mrd. *) Københavnregionen 19 mrd.*) Skåneregionen 10 mrd. *) Stockholmsregionen 21 mrd. *) 1998 i mrd. kroner 2002 antatt i mrd. kroner *) Anslag tilgjengelig marked

20 B/A-markedet i de skandinaviske land Mrd. NOK Sverige Danmark Norge Sverige: Vekst i B/A-investeringene på ca. 3% i 2002 Bolig- og anleggsinvesteringene vokser Danmark: Private yrkesbygg ned Jevn høy B/A-aktivitet også i 2002 Anleggsinvesteringene opp ca. 3% Norge: Bolig- og yrkesbygg uendret Vekst i B/A-investeringene på ca. 2% i 2002 Anleggsinvesteringene opp ca. 4% Boliginvesteringene svakt opp Private yrkesbygg avtar

21 Vårt marked øker Mrd. NOK Skandinavisk bygg- og anleggsproduksjon Tilgjengelig marked (anslått) Totalmarkedet i vekst Vårt tilgjengelige marked øker Vi tar større del av verdikjeden Nye markedsmuligheter i offentlig sektor Terskelen for å etablere seg blir høyere Konsentrasjon om vekstregionene

22 Veidekkes strategi Synliggjøre verdier gjennom god drift Videreutvikle vår posisjon som et av de ledende skandinaviske entreprenør- og eiendomsutviklingsselskaper Våken for gode industrielle og finansielle strukturendringer Videreutvikle konkurransefortrinn Løsningsorientering, kundenærhet, lønnsomhetsfokus Kapitalrasjonalisering

23 Kapitalrasjonalisering Værbeskyttelse solgt Maskinutleie og Gjenvinning Aktivt salgsarbeid 2. halvår 2001 Prosess påvirket av 11. september Fortsatt målsetting: Salg, helt eller delvis Forutsetter fornuftig pris Eiendom medinvestorer på enkeltprosjekter Salg av ikke driftsrelaterte anleggsmidler Næringseiendom Bilpark Slanking arbeidskapital

24 Våre mål Veidekkes langsiktige mål er 20% egenkapitalavkastning Resultatmål i løpet av 2003 er 15% avkastning på egenkapitalen De enkelte virksomhetsmål I løpet av 2003 Langsiktig mål Entreprenørvirksomheten, resultatmargin 2,5-3% 4% Industrivirksomheten, resultatmargin 5% 6,5% Eiendomsutvikling EK-rentabilitet 15% 20% Konsern resultatmargin 3-3,5% 4 4,5% Egenkapitalandel tilbake til 25% HMS-mål Antall skader pr. million arbeidede timer under 5 (H-verdi) Fravær håndverkere under 5%

25 Veidekkes mål og oppnådde resultater Langsiktig mål Perioden Faktisk **) 2001 Entreprenør 4% 2,9% 0,5% Eiendom *) 20% 21,4% 25,5% Industri 6,5% 3,7% 2,6% Konsern - Resultatmargin 4-4,5% 3,8% 1,6% - EK-rentabilitet 20% 17,5% 6,0% *) Egenkapitalavkastning **) Ekskl. engangs nedskriving av goodwill Bøhlerselskapene

26 Margin- og avkastningsmål Entreprenør Resultatmargin før skatt 5 Snitt 97-01: 2,9 % Mål 2003 Industri Resultatmargin før skatt Snitt 97-01: 3,7 % Mål Eiendom EK-avkastning 50 Snitt 97-01: 21,4 % Mål Konsern Resultatmargin før skatt 7 Snitt 97-01: 3,8 % Mål 2003 Langsiktig mål

27 Oppsummering Etter tre år med sterk vekst, har vi etablert et meget godt markedsmessig utgangspunkt Vårt tilgjengelige marked i sterk vekst Godt posisjonert i vekstregionene En meget kompetent, fokusert og kommittert organisasjon Over tid en av Europas mest lønnsomme entreprenører Vise at vi igjennom 2002 er på rett vei Fokus på lønnsomhet og ytterligere kapitalfrigjøring Arbeide for å synliggjøre selskapets underliggende verdier og potensial i aksjen

28 Gjennomsnittlig årlig avkastning fra juni 1986 til februar ,2 % Konsumprisindeksen 4,6 % 6,7 % 8,7 % 10,9 % 14,2 % 16,7 % AF-Gruppen*) Boligpriser Oslo Børs Skanska S&P 500 Veidekke * AF Gruppen har vært på børsen fra 1997

29 Merverdier i Veidekke? Dagens børs- Aksjekurs kurs (58 kr) 65 kr 1. Børsverdi Nettogjeld Enterprise value Bokført verdi Industri Bautas Asfalt Gjenvinning Værbeskyttelse (solgt) Bokført verdi Eiendom Implisitt verdi Entreprenør Omsetning Entreprenør 9 mrd. kroner

30 Vedlegg

31 Virksomhetsområder 4. kvartal 2001 Beløp i mill. kr. 4. kvartal 2001 Omsetn. Resultat Margin før skatt 4. kvartal 2000 Omsetn. Resultat Margin før skatt 4. kvartal 1999 Omsetn. Resultat Margin før skatt Regional Entr. *) 1 213,9-18,5-1,5% 1 215,7 15,0 0,4% 871,7 44,3 5,1% Anlegg / Utland 632,6-9,0-1,4% 535,2 11,3 0,6% 481,6 13,8 2,9% Hoffmann 587,2 15,5 2,6% 540,0 12,0 2,2 % Sum Entreprenør Industri 2 433,7 657,8-12,0 8,0-0,5% 1,2% 2 290,9 595,4 38,3 15,1 0,7% 0,7% 1 353,3 354,3 58,1 9,7 4,3% 2,7% Eiendom 180,5 48,0 41,6 7,9 104,8 11,5 Annet -449,5 1,1-140,1 0,2-75,5-2,0 Sum 2 822,5 45,1 1,6% 2 787,8 61,5 0,8% 1 736,9 77,3 4,5% *) Inkl. engangs nedskriving goodwill Bøhler 35 mill. kroner 4. kvartal 2001

32 Virksomhetsområder 2001 Beløp i mill. kr Omsetn. Resultat Margin før skatt 2000 Omsetn. Resultat Margin før skatt 1999 Omsetn. Resultat Margin før skatt Regional Entr.*) 4 041,1-14,8-0,4% 3 520,9 77,9 2,2% 2 950,6 119,6 4,1% Anlegg / Utland 1 893,3-27,1-1,4% 1 779,8 21,1 1,2% 1 952,3 86,3 4,4% Hoffmann 2 157,0 24,1 1,1% 540,0 12,0 2,2% Sum Entreprenør 8 091,4-17,8-0,2% 5 840,7 111,0 1,9% 4 902,9 205,9 4,2% Industri 2 416,0 61,0 2,5% 2 268,3 50,2 2,2% 1 563,5 61,2 3,9% Eiendom 856,5 110,0 186,1 30,3 327,6 29,7 Annet -802,1-17,9-290,1-6,5-307,2-1,5 Sum ,8 135,3 1,3% 8 005,0 185,0 2,3% 6 486,8 295,3 4,6% *) Inkl. engangs nedskriving goodwill Bøhler 35 mill. kroner 4. kvartal 2001

33 Finansielle hovedtall Beløp i mill. kroner Finansielle hovedtall Investeringer Netto rentebærende gjeld Egenkapital Egenkapitalandel (%) , ,7 21, , ,6 20, , ,0 29, ,4 944,0 29, ,3 798,2 32,0 Rentabilitet (%) Driftsmargin Resultatmargin Totalkapitalrentabilitet Rentabilitet på arbeidende kapital Egenkapitalrentabilitet etter skatt 2,3 1,3 3,8 7,3 6,6 3,3 2,3 5,3 10,2 10,8 5,1 4,6 11,5 24,5 20,4 5,1 5,0 11,7 26,8 23,1 5,0 5,5 13,0 29,4 26,5 Aksjer og aksjonærforhold Resultat pr. aksje (kr.) Kontantstrøm pr. aksje Aksjekurs (kr.) Børsverdi ,58 20,52 51, ,79 20,18 57, ,41 19,15 74, ,10 16,78 45, ,91 15,22 64,

34 Linjebygging i Afrika Nor-Icil var engasjert i bygging av kraftlinjer i Øst-Afrika Veidekkes datterselskap Noremco overtok selskapet i 1996 som et supplement til den tradisjonelle bygg- og anleggsvirksomheten Etter et lite overskudd i 1998/99 med hhv. 65 og 110 NOK mill. i omsetning, hadde selskapet negative resultater i 2000 Tapene i 2001 skyldes beslutning om avvikling og tap på prosjekter med ferdigstillelse og sluttoppgjør i 2001 Årsaker til utviklingen: Virksomhet utenfor kjerneområdet Sterk vekst fra 1997 til 1999 Mangelfull ledelse med dårlig forretningsmoral

35 Boligprosjekter Norge Skårer Sjølyststranda, Oslo Konowsgate, Oslo Statoil-tomta, Tromsø Skjoldnes, Bergen Åstad II, Asker Victoriagården, Bærum Rådhustomta, Drammen Bekkestua, Bærum *) Bogstad, Oslo *) Årvoll, Oslo Bergheim terrasse, Trondheim *) Øvrige prosjekter Sum Sverige Antall *) Igangsatt Antall: 100%, uavhengig av eierandel

36 Næringsprosjekter Antatt bygging Areal Norge Økern Næringspark, Oslo Skårer, Lørenskog Sjølyststranda, Oslo Nonneseter, Bergen Øvrige prosjekter Danmark Kv. Spanien, Århus Amager Boulevard, København Areal: 100%, uavhengig av eierandel

37

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001 Presentasjon 1. kvartal 2001 4. mai 2001 Innhold Hovedtall Virksomhetsområdene Oppsummering Hovedtall Beløp i mill. kroner 1. kv. 2001 1. kv. 2000 2000 Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivn. (EBITDA)

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Billingstad, 27. februar 1996 RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Veidekkes omsetning i 1995 var 3.965 mill. kroner, sammenlignet med 3.162 mill. kroner i 1994. et var 78,4 mill. kroner mot 5,2 mill.

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002 RAPPORT FOR 3. KVARTAL Mill. kr. 3. kvartal 3. kvartal 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9. Året HOVEDTALL Driftsinntekter 2 667,2 2 809,1 8 030,7 7 739,3 10 561,8 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 219,9

Detaljer

Presentasjon av Årsresultat 2000. 26. februar 2001

Presentasjon av Årsresultat 2000. 26. februar 2001 Presentasjon av Årsresultat 2000 26. februar 2001 Agenda Hovedtrekk 2000 Virksomheten Utsikter Markedstrender Veidekkes posisjon og utvikling videre Oppsummering Hovedtrekk 2000 Strategisk meget viktig

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartal 1999. 3. november 1999

Presentasjon av 3. kvartal 1999. 3. november 1999 Presentasjon av 3. kvartal 1999 3. november 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Markedsutvikling Utsikter fremover Vedlegg 2 Utviklingen i tredje kvartal Meget gode resultater i entreprenørvirksomheten

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal 2002. Onsdag 8. mai

Presentasjon 1. kvartal 2002. Onsdag 8. mai Presentasjon 1. kvartal 2002 Onsdag 8. mai Hovedtrekk 1. kvartal Klar resultatbedring i Entreprenør Norge Forsinket oppstart på enkelte store prosjekter påvirker resultatene både for Spesialprosjekt og

Detaljer

2. kvartal 2011 Økt aktivitet og synliggjøring av verdier

2. kvartal 2011 Økt aktivitet og synliggjøring av verdier 2. kvartal 2011 Økt aktivitet og synliggjøring av verdier Investorpresentasjon Torsdag 11. august 2011 no.veidekke.com Innhold Hovedtrekk Konsernsjef Terje R. Venold Resultater konsern Konserndirektør

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

Samskapende. Building in partnership

Samskapende. Building in partnership Samskapende I Veidekke tror vi at et byggverk blir best når det skapes sammen med kunden. Gjennom begrepet samskapende uttrykker vi en ambisjon om å ta samarbeidet et stykke videre mot et reelt forpliktende

Detaljer

1. kvartal Investorpresentasjon Tirsdag 7. mai 2013

1. kvartal Investorpresentasjon Tirsdag 7. mai 2013 1. kvartal 2013 Investorpresentasjon Tirsdag 7. mai 2013 Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS) H-verdi Antall skader med fravær pr. million arbeidede timer 35 30 25 20 15 10 5 Sverige Danmark Skandinavia

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2002

RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2002 Mill. kr. 1. kvartal 1. kvartal Året Året HOVEDTALL 2002 2001 2001 2000 Driftsinntekter 2 250,4 2 282,6 10 561,8 8 005,0 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 100,2 103,1 718,1 651,8 Driftsresultat

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal 2015

AF Gruppen 2. kvartal 2015 AF Gruppen 2. kvartal 21. august Miljøbase Vats God drift EBIT pr. kvartal 300 250 262 200 150 100 50 0 2011 2012 2013 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2 2. kvartal Oppsummering Lønnsom vekst

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

NORSKE SKOG. Regnskap pr. 3. kvartal 1999

NORSKE SKOG. Regnskap pr. 3. kvartal 1999 NORSKE SKOG Regnskap pr. 3. kvartal - strategisk Ekspansjon innenfor kjerneområdet: Golbey PM 2 Pan Asia Paper Co. Union er innfusjonert Frasalg utenfor kjerneområdet: Forestia Trelast Langmoen Parkett

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

AF Gruppen 1. kvartal 2015 13. mai 2015

AF Gruppen 1. kvartal 2015 13. mai 2015 AF Gruppen 1. kvartal 2015 13. mai 2015 B-11 plattformen 1. kvartal 2015 Oppsummering God start på 2015 Omsetning MNOK 2 534 (2 295) Driftsresultat MNOK 134 (84) Kontantstrøm fra drift MNOK 493 (-130)

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2004

Kvartalsrapport 2/2004 Kvartalsrapport 2/2004 Økning i driftsinntektene til NOK 1573,4 mill (1306,7) De nye virksomhetene Are og Mobilarum svarer til forventningene Driftsresultatet i ble NOK 36,4 mill (45,0), hvilket er en

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2000

RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2000 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2000 2. kvartal 2000 2. kvartal 1999 1999 Driftsinntekter 1.840,8 1.673,2 6.486,8 Driftsresultat 98,4 81,9 328,3 Resultat 80,0 74,0 295,3 Resultat per aksje (kroner) 2,07 2,16 8,41

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia.

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 1 Moelven, generalforsamling 4. april 2001 Hovedpunkter 2000 Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 2 Moelven, generalforsamling 4. april

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill. 2003 2002 2001 2003 2002 2001 2002 2001

Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill. 2003 2002 2001 2003 2002 2001 2002 2001 Kvartalsrapport 2/2003 God etterspørsel for industritre i de fleste europeiske markedene. Leveranse fase 1 av modulbygg til landanlegg for Snøhvit er fullført i henhold til planen. Svak utvikling i store

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN Årsresultat 2000 www.narvesen.no 1 Antall medarbeidere 9 900 Antall enheter 1 200 Antall kunder pr. dag 900 000 2 HOVEDTREKK KONSERNET - 2000 FREMGANGEN FORTSETTER : Omsetningsvekst

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNSJEF ARNE GISKE TRONDHEIM, 21. SEPTEMBER 2015

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNSJEF ARNE GISKE TRONDHEIM, 21. SEPTEMBER 2015 DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNSJEF ARNE GISKE TRONDHEIM, 21. SEPTEMBER 2015 VEIDEKKE I GOD POSISJON En ledende skandinavisk entreprenør og boligutvikler Sterk vekst i omsetning og resultat Norge 67% av

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

1. kvartal Oslo, 11. mai 2012 Terje R. Venold, konsernsjef Jørgen Wiese Porsmyr, konserndirektør/cfo

1. kvartal Oslo, 11. mai 2012 Terje R. Venold, konsernsjef Jørgen Wiese Porsmyr, konserndirektør/cfo 1. kvartal 2012 Oslo, 11. mai 2012 Terje R. Venold, konsernsjef Jørgen Wiese Porsmyr, konserndirektør/cfo Helse, Miljø og Sikkerhet H-verdi Antall skader med fravær pr. million arbeidede timer 35 30 25

Detaljer

AF Gruppen kvartal Helsfyr Atrium T-forbindelsen

AF Gruppen kvartal Helsfyr Atrium T-forbindelsen AF Gruppen 1. 3. kvartal 2010 2009 11. 13. mai november 2010 2009 Helsfyr Atrium T-forbindelsen 1 Høydepunkter God start på året Svært godt resultat før skatt 1. kvartal: MNOK 91 (50) Høyt aktivitetsnivå

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007 SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007 1 Resultatregnskap hovedtall Q2/07 Tall i MNOK Q2/07 Q2/06 Endring 1H/07 1H/06 Endring Driftsinntekter 75,7 65,0 16,3 % 151,8 133,9 13,3

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNDIREKTØR JØRGEN WIESE PORSMYR OSLO, 9. NOVEMBER 2015

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNDIREKTØR JØRGEN WIESE PORSMYR OSLO, 9. NOVEMBER 2015 DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNDIREKTØR JØRGEN WIESE PORSMYR OSLO, 9. NOVEMBER 2015 VEIDEKKE I HOVEDTREKK VEIDEKKE + En skandinavisk entreprenør + Innovativ boligbygger og eiendomsutvikler + Norges største

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

AF Gruppen 4. kvartal Kilden, Kristiansand

AF Gruppen 4. kvartal Kilden, Kristiansand AF Gruppen 4. kvartal 2010 15. februar 2011 Kilden, Kristiansand Høydepunkter Rekordresultat og god vekst i 2010 Resultat før skatt 4. kvartal: MNOK 118 (107) 2010: MNOK 372 (366) Høy avkastning på investert

Detaljer

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 3. kvartal TV 2 Konsern Per 3. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 319,8 365,3 Driftsinntekter 1.235,1 1.136,6 1.617,9 (308,5) (361,4) Driftskostnader (1.189,7)

Detaljer

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO Fjerde kvartal 2015 Sverre Valvik CEO 1 Aksjen AFK oversikt AFK børsutvikling vs Oslo Børs indeks 10 år AFK pr 31.12.2015 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2006

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2006 NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2006 Hovedpunkter 1. tertial 2006 Konsernets resultat etter skatt er vesentlig bedre enn fjoråret: Resultat i NSB-konsernet er på 184 MNOK (113 MNOK), en bedring på 71

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal november «Murmansk», Sørvær

AF Gruppen 3. kvartal november «Murmansk», Sørvær AF Gruppen 3. kvartal 9. november «Murmansk», Sørvær 3. kvartal Høy aktivitet store avsetninger gir lavt resultat T-forbindelsen Omsetningsvekst på 34 % Resultatet i kvartalet er positivt til tross for

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 1996. 13. februar 1997. Norske Skog

ÅRSREGNSKAP 1996. 13. februar 1997. Norske Skog ÅRSREGNSKAP 96 13. februar 97 96 I HOVEDTREKK Godt resultat for konsernet i 96: Driftsmargin 15,1% (før omstrukturering) (95:,9%) Fortjeneste pr. aksje kr 4,38 (52,39 i 95) Kontantstrøm pr. aksje kr 8,2

Detaljer

Resultat 4. Kvartal 2002. og foreløpig årsresultat 2002

Resultat 4. Kvartal 2002. og foreløpig årsresultat 2002 Resultat 4. Kvartal 2002 og foreløpig årsresultat 2002 Visjon: Felles fokus på forbruker Produsent Leverandør Produkt Sortiment Vare forsyning Intersport Stormarked Forbruker Egne merker G-Sport Støttefunksjoner

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Per Aftreth, AF Gruppens konsernsjef kommenterer kvartalsrapporten:

Per Aftreth, AF Gruppens konsernsjef kommenterer kvartalsrapporten: Kvartalsrapport pr. 31.03.2003 SVAKT RESULTAT FOR AF GRUPPEN Per Aftreth, AF Gruppens konsernsjef kommenterer kvartalsrapporten: Resultatet før skatt for første kvartal ble NOK 13,3 mill. Dette er vesentlig

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 32,6 mot 31,8 i samme periode i fjor. Årets driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Technor asa. Resultatpresentasjon 3. kvartal 2005. Oslo, 31. oktober 2005 Vika Atrium. Atle Strømme og Njål Arne Vathne

Technor asa. Resultatpresentasjon 3. kvartal 2005. Oslo, 31. oktober 2005 Vika Atrium. Atle Strømme og Njål Arne Vathne Technor asa From a Norwegian regional company to an international technology company with attractive positions within niches in the offshore, LNG and energy generation markets Resultatpresentasjon 3. kvartal

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000*

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000* Kvartalsrapport 4/2002 Driftsresultatet for konsernet økte sammenlignet med året før til NOK 139,4 mill. Ordinært resultat før skatt for året ble NOK 99,1 mill Størst fremgang innen Treindustrien Noe svakere

Detaljer

Faghandel. Servicehandel. Engros. Distribusjon

Faghandel. Servicehandel. Engros. Distribusjon 1 Dagligvare Servicehandel Faghandel Servering Engroshandel Engros Distribusjon 2 Dagligvare Servicehandel Faghandel Servering Engroshandel REMA Norge Norge Sverige REMA International International 3 Konsernets

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Norske Skog. 1. kvartal 2002. Oslo 6. mai 2002

Norske Skog. 1. kvartal 2002. Oslo 6. mai 2002 Norske Skog 1. kvartal 2002 Oslo 6. mai 2002 Hovedpunkter 1. kvartal 2002 Svake markeder Forbedringsprogram gjennomføres Omstrukturering av Parenco 1. kv. 2002 4. kv. 2001 Driftsinntekter 5,676 6,618 Brutto

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2006. Nordialeveranse til Hydro s konferansesenter i Bergen

Kvartalsrapport 4/2006. Nordialeveranse til Hydro s konferansesenter i Bergen Kvartalsrapport 4/2006 Nordialeveranse til Hydro s konferansesenter i Bergen Resultatregnskap 4. kvartal Driftsinntekt 1.830,8 1.528,1 1.380,1 6.692,4 6.004,9 5.773,2 Avskrivninger 48,2 43,3 47,4 177,6

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

2004 2003 2002 2001 2000 Resultat (Konsern) Driftsinntekter 129 863 102 802 88 660 89 933 86 130 Driftsresulltat 41 120 21 518 36 990 39 096 28 586 Avskrivninger 21 075 18 069 17 068 13 750 14 375 EBITDA

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 2005

NSB-konsernet Resultat 2005 NSB-konsernet Resultat 2005 Hovedpunkter 2005 Resultat før skatt på MNOK 502 en økning på MNOK 332 fra 2004. Driftsresultat på MNOK 589 en økning på MNOK 323 fra 2004. Positiv driftsutvikling i kjernevirksomheten

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012 Foreløpige tall Foreløpig resultat Orklas driftsinntekter var i 1. kvartal 14.792 mill. kroner (15.000 mill. kroner) 2. Valutaomregningseffekter påvirket driftsinntektene negativt med 200 mill. kroner

Detaljer

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon 2010 Rapport 4. kvartal Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 158,4 akkumulert for 4. kvartal 2010,

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer