Presentasjon av 3. kvartal november 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av 3. kvartal 1999. 3. november 1999"

Transkript

1 Presentasjon av 3. kvartal november 1999

2 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Markedsutvikling Utsikter fremover Vedlegg 2

3 Utviklingen i tredje kvartal Meget gode resultater i entreprenørvirksomheten Økte markedsandeler Ytterligere styrket ordrereserve - ny all time high Igangsetting av boliger i egenregi løsner fra år 2000 Tilsagn om igangsetting av 270 boliger i 3. kvartal Nye utviklingsprosjekter i Eiendom Samspill mellom divisjonene gir økt konkurransekraft Flere fellesprosjekter mellom Bygg og Anlegg utviklet i 3. kvartal Asfaltvirksomheten preges av høye priser på olje (bitumen og fyringsolje) 3

4 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 3. kvartal kvartal kvartal 1997 Omsetn. Resultat før skatt Margin Omsetn. Resultat før skatt Margin Bygg 770,1 33,5 4,4% 532,4 27,7 5,2% 543,0 28,4 5,2% Anlegg 405,5 36,1 8,9% 543,0 29,6 5,5% 478,5 12,1 2,5% Sum entreprenør 1.175,6 69,6 5,9% 1.075,4 57,3 5,3% 1.021,5 40,5 4,0% Industri 462,7 34,5 7,5% 433,0 45,4 10,5% 434,0 40,2 9,3% Eiendom 96,2 6,3 16,1-0,2 12,3 1,5 Annet 6,6 0,2-18,3-1,7-5,7-2,7 Sum 1.741,1 110,6 6,4% 1.506,2 100,8 6,7% 1.462,1 79,5 5,4% 4

5 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder Omsetn. Resultat før skatt Margin Omsetn. Resultat før skatt Margin Bygg 2.140,0 84,6 4,0% 1.736,8 77,6 4,5% 1.616,6 63,5 3,9% Anlegg 1.509,8 78,2 5,2% 1.532,1 62,6 4,1% 1.286,5 36,2 2,8% Sum entreprenør 3.649,8 162,8 4,5% 3.268,9 140,2 4,3% 2.903,1 99,7 3,4% Industri 968,0 36,5 3,8% 762,7 48,9 6,4% 711,8 38,2 5,4% Eiendom 222,8 18,2 76,2 39,2 117,3 91,2 Annet -90,7 0,5-33,2-4,9-11,3-3,3 Sum 4.749,9 218,0 4,6% 4.074,6 223,4 5,5% 3.720,9 225,8 6,1% 5

6 Mill. kr Bygg Ordrereserve Bygg og Anlegg Anlegg kv.94 1.kv.95 3.kv.95 1.kv.96 3.kv.96 1.kv.97 3.kv.97 1.kv.98 3.kv.98 1.kv.99 3.kv.99 6

7 Resultatregnskap 3. kvartal 3. kvartal Beløp i mill. kr , ,6-62,1-5, , ,1-101,0-10,9 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivninger - Ordinære - Goodwill 4.749, ,6-165,4-24, , ,3-119,9-13,5 104,4 120,1 Driftsresultat 239,9 221,9-3,6-9,5 Netto finansresultat -21,9 1,5 100,8 110,6 Resultat før skattekostnad 218,0 223,4-28,8-5,8-34,3-4,4 Skattekostnad Minoritet -67,6-5,8-63,7-9,4 66,2 5,81 71,9 6,31 Resultat etter skatt Resultat pr. aksje (kr.) 144,6 12,69 150,3 13,19 7

8 Balanse - Eiendeler Beløp i mill. kroner Langsiktige fordringer m.v. Goodwill Maskiner o.l. Bygninger og tomter 211,8 214,5 769,3 596,5 184,7 184,3 731,8 509,2 179,0 121,7 658,5 412,1 Sum anleggsmidler 1.792, , ,3 Likvide midler Fordringer Driftsbeholdninger Egenregiprosjekter for salg 392, ,0 128,2 183,5 369,1 883,1 128,9 228,9 245, ,4 154,3 126,6 Sum omløpsmidler 2.057, , ,6 Sum eiendeler 3.849, , ,9 8

9 Balanse - Gjeld og egenkapital Beløp i mill. kroner Egenkapital (inkl. min.interesser) 1.094,4 944,1 957,9 Rentebærende langsiktig gjeld Netto pensjonsforpliktelser/øvr.gjeld Utsatt skatt 726,3 62,6 110,6 272,1 51,5 105,3 210,0 41,0 101,2 Sum langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld 899,5 204,9 428,9 246,2 352,2 305,7 Rentefri kortsiktig gjeld 1.650, , ,1 Sum kortsiktig gjeld 1.855, , ,8 Sum gjeld og egenkapital 3.849, , ,9 Egenkapitalandel 28,4% 29,3% 30,1% 9

10 Netto rentebærende posisjon Beløp i mill. kroner Likviditet Rentebærende fordringer Kortsiktig rentebærende gjeld Langsiktig rentebærende gjeld 392,7 178,7-204,9-726,2 369,1 116,8-246,2-272,1 245,3 91,1-305,7-210,0 400,4 55,2-12,1-211,2 Netto rentebærende posisjon -359,7-32,4-179,3 232,3 Vesentlige endringer i netto rentebærende posisjon siden årsskiftet: Block Berge Bygg / Norske Stålbygg mm. 170 mill. kroner Sesongmessige forskjeller (i forhold til årsskiftet) ca. 150 mill. kroner 10

11 Finansielle hovedtall Beløp i mill. kroner 30/ Finansielle hovedtall Investeringer Netto rentebærende posisjon Egenkapital Egenkapitalandel (%) , , , , ,5 Rentabilitet (%) Brutto fortjenestemargin Totalkapitalrentabilitet Rentabilitet på arb. kapital Egenkapitalrentabilitet etter skatt 4,6 9,8 * 18,6 * 18,9 * 5,0 11,5 25,6 23,1 5,5 13,0 28,9 26,5 3,0 7,3 15,7 13,7 2,0 6,3 12,6 10,0 Aksjer og aksjonærforhold Resultat pr. aksje (kr.) Kontantstrøm pr. aksje (kr.) Aksjekurs (kr.) Børsverdi * Annualisert 12,69 29,31 122, ,52 34,21 90, ,13 31,02 129, ,92 20,78 100, ,57 15,36 63,

12 Veidekke-aksjen sammenlignet med Oslo Børs Totalindeks Siste omsatt kr Veidekkeaksjen Totalindeks 4/1 9/2 17/3 22/4 2/6 8/7 13/8 22/9 28/10 Dato Kursstigning Veidekke-aksjen 27,8% Kursendring totalindeksen 25,2% Største aksjonærer: Folketrygdfondet 12,3 % Storebrand 9,4 % Avansefondene 7,2 % ansatte (36%) eier 15,4% av aksjene Salg av aksjer til ansatte i 4. kvartal aksjer avsatt. Estimert kostnad 5,5 mill. kroner. 12

13 Kommentarer til 3. kvartal 1999 Divisjonene 13

14 Divisjon Bygg Omsetn. Resultat Beløp i mill. kr. før skatt Margin Omsetn. Resultat Margin Omsetn. Resultat før skatt før skatt Margin 1. kvartal 608,4 15,3 2,5% 551,7 18,8 3,4% 488,7 15,2 3,1% 2. kvartal 761,5 35,8 4,7% 652,7 31,1 4,8% 584,9 19,9 3,4% 3. kvartal 770,1 33,5 4,4% 532,4 27,7 5,2% 543,0 28,4 5,2% Sum 9 mndr ,0 84,6 4,0% 1.736,8 77,6 4,5% 1.616,6 63,5 3,9% 4. kvartal 608,2 32,0 5,3% 613,7 34,8 5,7% Året 2.345,0 109,6 4,7% 2.230,3 98,3 4,4% 14

15 Divisjon Bygg Omsetningsvekst på 27%, hvorav 11% pga. oppkjøp Markedsandelen økt fra 8% til 10% Historisk høy ordrereserve Fortsatt solide resultater Den svake nedgangen i resultatet er knyttet til et begrenset tap i ett prosjekt, samt økte goodwill-avskrivninger og finanskostnader pga. oppkjøp Stor etterspørsel etter boliger Flere nye boligprosjekter i ordrereserven Aktiv rekruttering gjennom flere år gir resultater i form av økt kapasitet Utvider kapasiteten med 30% i elementproduksjonen ved Block Berge Bygg. Investering 7 mill. kroner. 15

16 Mill. kroner 2500 Ordrereserve Bygg Anbud Egenregi Utviklede prosjekter 4.kv.93 1.kv.94 2.kv.94 3.kv.94 4.kv.94 1.kv.95 2.kv.95 3.kv.95 4.kv.95 1.kv.96 2.kv.96 3.kv.96 4.kv.96 1.kv.97 2.kv.97 3.kv.97 4.kv.97 1.kv.98 2.kv.98 3.kv.98 4.kv.98 1.kv.99 2.kv.99 3.kv.99 16

17 Divisjon Bygg Utfordringer og muligheter Økt konkurranse i et svakt synkende marked Fare for at noen velger å kjøpe posisjon/sysselsetting Øke andelen av offentlige kunder i Verdiskapende samspill Nye kontrakts- og samarbeidsformer Samarbeid rundt aktiva-siden med staten/kommunene Økt industrialisering, spesielt på råbygg Utvikle nye konsepter innen områder som Bolig, næring, idrett 17

18 Divisjon Anlegg Omsetn. Resultat Beløp i mill. kr. før skatt Margin Omsetn. Resultat Margin Omsetn. Resultat før skatt før skatt Margin 1. kvartal 554,9 15,3 2,8% 452,3 11,8 2,6% 315,5 6,2 2,0% 2. kvartal 549,4 26,8 4,9% 536,8 21,2 3,9% 492,5 17,9 3,6% 3. kvartal 405,5 36,1 5,5% 543,0 29,6 5,5% 478,5 12,1 2,5% Sum 9 mndr ,8 78,2 5,2% 1.532,1 62,6 4,1% 1.286,5 36,2 2,8% 4. kvartal 691,8 25,5 3,7% 430,2 10,1 2,4% Året 2.223,9 88,1 4,0% 1.716,7 46,3 2,7% 18

19 Divisjon Anlegg Meget sterke resultater i Norge Generelt god drift, ingen tapsprosjekter Flere prosjekter med sterke resultater Enkelte segmenter med marginale resultater Venter lavere omsetning i 1999 sammenlignet med

20 Divisjon Anlegg Sverige Positiv utvikling Utland (ekskl. Sverige) Omsetning på 235 mill. kroner Lavere aktivitet enn forventet Spesielt grunnet at oppstart på en rekke prosjekter er blitt utsatt Positive, men ikke tilfredsstillende, resultater 20

21 Divisjon Anlegg Utfordringer og muligheter Oppretteholde aktiviteten på nivå med 1999 Videreutvikle samspillet med Divisjon Bygg både faglig og markedsmessig Øke markedsorienteringen med fokus på selektivitet i valg av prosjekter Sterkere vekst på prosjekter utviklet sammen med kunden Øke innsatsen i Sverige, spesielt på større infrastrukturprosjekter 21

22 Mill. kr Ordrereserve Anlegg kv.99 2.kv.99 1.kv.99 4.kv.98 3.kv.98 2.kv.98 1.kv.98 4.kv.97 3.kv.97 2.kv.97 1.kv.97 4.kv.96 3.kv.96 2.kv.96 1.kv.96 4.kv.95 3.kv.95 2.kv.95 1.kv.95 4.kv.94 3.kv.94 2.kv.94 1.kv.94 4.kv.93 3.kv.93 2.kv.93 1.kv.93 22

23 Divisjon Industri Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Omsetn. Resultat Margin Omsetn. Resultat før skatt før skatt Margin 1. kvartal 112,5-10,8-9,6% 46,6-9,0-19,3% 30,3-11,4-37,6% 2. kvartal 392,8 12,8 3,3% 283,1 12,5 4,4% 247,5 9,4 3,8% 3. kvartal 462,7 34,5 7,5% 433,0 45,4 10,5% 434,0 40,2 9,3% Sum 9 mnd. 968,0 36,5 3,8% 762,7 48,9 6,4% 711,8 38,2 5,4% 4. kvartal 269,0 3,1 1,2% 198,7-1,2-0,6% Året 1.031,7 52,0 5,0% 910,5 37,0 4,1% 23

24 Divisjon Industri Divisjonens omsetning økt med 27% Resultat noe svekket Sterk økning i prisen på bitumen Sterkt økte priser på fyringsolje Økte goodwill- og finanskostnader pga. oppkjøp Kamp om markedsandeler innen asfalt i noen regioner Driftsresultat før goodwill forbedret fra 67,9 mill. til 72,4 mill. kroner Bransjens desidert ledende innen dette segmentet i Norge Synergieffekter Strategiske verdier 24

25 Asfalt Stabil etterspørsel Divisjon Industri De enkelte seksjoner Statsbudsjettet indikerer tilsvarende volum i år 2000 Flere nye kontrakter på vintervedlikehold Fortsatt fokus på å opprettholde markedsandeler Økt satsing på reduksjon av kostnader 25

26 Divisjon Industri De enkelte seksjoner,, forts. Pukk og grus Stabil omsetning og resultat Kjøpt Stokke Pukkverk i Vestfold Ferdigbetong Øket omsetning og stabile marginer HF-Gruppen startet produksjon i Trondheim Strategisk etablering på Fornebu 26

27 Gjenvinning Divisjon Industri De enkelte seksjoner,, forts. Stabilt og økende volum Tilfredsstillende marginer Styrket posisjonering og økte synergieffekter innen Gjenvinning Kjøpt Håkon Lunde Miljø AS og Håkon Lunde Containertransport AS 27

28 Bautas (Utleie av maskiner og utstyr) Sterk omsetningsvekst Størst i Norge, internomsetning medregnet Omsetning på ekstern utleie hittil i år: 101 mill. kroner (59) Resultat hittil i år: 14,7 mill. kroner (12,5) Omsetning og resultat fordelt mellom Bygg og Anlegg Organisatorisk underlagt Divisjon Industri Totalt 18 avdelinger i Norge 28

29 Divisjon Industri Beløp i mill. kr Asfalt 710,7 650,4 838,7 Pukk/grus 119,6 114,3 146,3 Ferdigbetong 74,2 38,1 67,4 Gjenvinning 117,6 0,0 57,7 Eliminering -54,1-40,0-78,4 Sum omsetning 968,0 762, ,7 Driftskostnader -820,9-643,6-879,3 Ordinære avskrivninger -74,7-51,3-70,5 Driftsresultat 72,4 (7,5%) 67,9 (8,4%) 81,9 (7,9%) Finansresultat -19,0-9,2-16,7 Goodwill avskrivninger -16,9-9,8-13,2 Resultat før skatt 36,5 48,9 52,0 29

30 Divisjon Eiendom Omsetn. Resultat Beløp i mill. kr. før skatt Omsetn. Resultat Omsetn. Resultat før skatt før skatt 1. kvartal 79,9 12,6 27,2 17,2 98,5 89,7 2. kvartal 46,7-0,7 32,9 22,2 6,5 0,0 3. kvartal 96,2 6,3 16,1-0,2 12,3 1,5 Sum 9 mnd. 222,8 18,2 76,2 39,2 117,3 91,2 4. kvartal 8,5-1,9 8,9-0,7 Året 84,7 37,3 126,2 90,5 30

31 Divisjon Eiendom Hovedpunkter Betydelig økning i tomteportefølje Norges Varemesse, Skøyen Victoriagården i Sandvika Stor etterspørsel etter boliger i sentrale strøk Fortsatt treg kommunal behandling i reguleringssaker innen bolig og næring Utviklingsavtale med Nannestad kommune 31

32 1 32

33 Eiendom Kapitaleksponering Beløp i mill. kroner Bolig - Egenregi - bygging Egenregi - tomter Sum egenregiprosjekter for salg Næring - Utviklingseiendommer *) Egne kontoreiendommer Næringstomter Sum næringseiendommer Driftsrelaterte bygninger/tomter Sum bygninger og tomter *) Leienivå 25 mill. kroner 33

34 Eiendom Messeområdet - Sjølyst 34

35 Eiendom Varemessen - Sjølyst Tomteareal - ca. 30 dekar Norges Varemesse fraflytter eiendommen pr. 3. kvartal 2002 Overtakelse og oppgjør ved fraflytting Bebygget areal i dag - ca m2 Bebyggelse som ikke rives - ca m2 Potensial for m2 bygg inkl. eksisterende bygninger Ny bruk i forhold til dagens utnyttelse krever omregulering Mulighet for bolig, handel og næringsbygg 35

36 Eiendom Antall boliger i produksjon kv.00 3 kv.00 1 kv.01 3 kv.01 1 kv.02 3 kv.02 36

37 Divisjon Eiendom Nye mulige prosjekter Rikshospitalet: Fornebu : Løren leir: ca. 500 boliger boliger ca. 500 boliger 37

38 Divisjon Eiendom Fokus på risikoeksponering Maksimal risikoeksponering: Bolig: 150 enheter (i produksjon/ferdigstilte) Næring: Inngåtte leieavtaler til å dekke renter fremmed kapital Løpende vurdering av risikoeksponering på det enkelte prosjekt 38

39 Markedsutviklingen 39

40 Marked og rammebetingelser De makroøkonomiske forhold har utviklet seg omtrent som forutsatt i våre prognoser Rentefall gjennom året Vekst i husholdningenes inntekter og privat forbruk Nedgang i investeringene i oljevirksomheten og i bedriftene på fastlandet Produksjon og sysselsetting innen bygg og anlegg har derimot utviklet seg mer positivt enn ventet Gjelder bygg Anlegg har en svakere utvikling Ordrereservene for næringen har vist en svakt fallende tendens Ligger an til produksjonsnedgang i år på ca. 5%, eller mindre Utsikter til utflating neste år og vekst i år 2001 Muligheter for ytterligere rentenedgang Tiltagende vekst hos handelspartnere Gradvis økende veksttakt i Fastlands-Norge fra slutten av år

41 Bygg- og anleggsmarkedet frem til år 2001 (Investeringer mill kr kr.) B/A markedet samlet B/A markedet fordelt på sektorer Yrkesbygg Boliger Reparasjon og vedlikehold Anlegg Kilde: ECON 41

42 Utvikling i ordrereserver Indeks = Bransjen Veidekke

43 Utsikter for Veidekke Økte markedsandeler innen Bygg, Anlegg og deler innen Industri Sterk ordrereserve innen Bygg og Anlegg Betydelig tomtereserve innen Eiendom Stabilt og langsomt bedre marked Målsetning om 20% egenkapitalrentabilitet innen rekkevidde (resultatmargin på nivå 5%) Forutsetningene gode for videre vekst og utvikling inn i år

44 Vedlegg 44

45 Investeringer Beløp i mill. kr Maskiner og utstyr 198 Tomter/Eiendommer 51 Selskaper/Virksomheter - Block Berge Bygg Norske Stålbygg 18 Sum bruttoinvesteringer

46 Spesifikasjon ordrereserve Beløp i mill. kr Ordrereserve: Bygg - Herav utover 12 måneder Anlegg - Herav utover 12 måneder Totalt - Herav utover 12 måneder

47 Bygg Større igangværende kontrakter Hotel Opera, Oslo 241 mill. kroner Stenersgata, Oslo 240 mill. kroner Sjøsiden kjøpesenter, Horten 170 mill. kroner NKL - Langhus 118 mill. kroner Larvik Storsenter 83 mill. kroner CC Mart n Gjøvik 77 mill. kroner Georgernes Verft, Bergen 76 mill. kroner Sogndalssenteret 56 mill. kroner 47

48 Anlegg Større igangværende kontrakter Helland bruer, Vestfold 140 mill. kroner Tunnelpakke 2, Vestfold 114 mill. kroner P-Hus Telenor, Fornebu 105 mill. kroner Haukeland Sykehus, Bergen 93 mill. kroner Elkem, Tana 90 mill. kroner Mo Kraftverk, Førde 87 mill. kroner Folgefonntunnelen, Odda 82 mill. kroner 48

49 Aksjonærstruktur Pr. 30. september 1999 Største aksjonærer: Folketrygdfondet 12,3 % Storebrand konsernet 10,4 % Avansefondene 7,2 % Norsk Hydros Pensjonskasse 5,0 % K-Holding 4,9 % Vital Forsikring 4,8 % K-Fondene 4,7 % Bergtor AS 2,6 % Vesta Liv- og skadeforsikring 2,1 % Storebrandfondene 2,0 % Gjensidige Liv- og skadeforsikring 1,9 % Aksjespar Postbanken 1,8 % Meieribrukets Pensjonskasse 1,4 % Oslo Kommunale pensjonskasse 1,1 % Industriforsikring 0,8 % Statsforetak 12 % Privatpers. 6 % Antall aksjer Antall aksjonærer Forsikr. og private pensj.kasser 30 % Kredittinst. 28 % Private foretak 7 % Ansatte og styremedl. 16 % Utlendinger 1 % 1

50 Divisjon Industri Prisutvikling på bitumen på råvarebørsen i Rotterdam 1999 NOK pr. tonn Jan. Feb. Mars Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sept. 50

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001 Presentasjon 1. kvartal 2001 4. mai 2001 Innhold Hovedtall Virksomhetsområdene Oppsummering Hovedtall Beløp i mill. kroner 1. kv. 2001 1. kv. 2000 2000 Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivn. (EBITDA)

Detaljer

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002 Presentasjon av Årsresultat 2001 28. februar 2002 Agenda År 2001: Et år i vekst v/terje R. Venold Året i tall v/arne Giske Verdiskapning for selskapets aksjonærer v/terje R. Venold Aksjonærfokus v/christian

Detaljer

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Billingstad, 27. februar 1996 RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Veidekkes omsetning i 1995 var 3.965 mill. kroner, sammenlignet med 3.162 mill. kroner i 1994. et var 78,4 mill. kroner mot 5,2 mill.

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002 RAPPORT FOR 3. KVARTAL Mill. kr. 3. kvartal 3. kvartal 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9. Året HOVEDTALL Driftsinntekter 2 667,2 2 809,1 8 030,7 7 739,3 10 561,8 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 219,9

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Norske Skog. 1. kvartal 2002. Oslo 6. mai 2002

Norske Skog. 1. kvartal 2002. Oslo 6. mai 2002 Norske Skog 1. kvartal 2002 Oslo 6. mai 2002 Hovedpunkter 1. kvartal 2002 Svake markeder Forbedringsprogram gjennomføres Omstrukturering av Parenco 1. kv. 2002 4. kv. 2001 Driftsinntekter 5,676 6,618 Brutto

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2000

RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2000 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2000 2. kvartal 2000 2. kvartal 1999 1999 Driftsinntekter 1.840,8 1.673,2 6.486,8 Driftsresultat 98,4 81,9 328,3 Resultat 80,0 74,0 295,3 Resultat per aksje (kroner) 2,07 2,16 8,41

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal 2002. Onsdag 8. mai

Presentasjon 1. kvartal 2002. Onsdag 8. mai Presentasjon 1. kvartal 2002 Onsdag 8. mai Hovedtrekk 1. kvartal Klar resultatbedring i Entreprenør Norge Forsinket oppstart på enkelte store prosjekter påvirker resultatene både for Spesialprosjekt og

Detaljer

Rica Hotels. Regnskap for 3. kvartal 2002

Rica Hotels. Regnskap for 3. kvartal 2002 Rica Hotels Kommentarer til regnskap for 3. kvartal 2002 1 100 000 1 050 000 1 000 000 950 000 900 000 850 000 800 000 750 000 700 000 0 000 % 70 60 55 50 45 40 kr 850 800 750 700 0 600 550 500 450 400

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Norske Skog. 3. kvartal 2002. Oslo 6. november 2002

Norske Skog. 3. kvartal 2002. Oslo 6. november 2002 Norske Skog 3. kvartal 2002 Oslo 6. november 2002 Hovedpunkter Jan-Sep 2002 Svakt 3. kvartal Sterkere NOK Produsjonsbegrensning i Europa Lavere pris i Australia Kostnadsøkning på returpapir Fortsatt betydelig

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal august 2000

Presentasjon 2. kvartal august 2000 Presentasjon 2. kvartal 2000 17. august 2000 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Virksomhetsområder 2. kvartal 2000 2. kvartal 1999 2. kvartal 1998 Beløp i mill. kr. Omsetn.

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

NSB-konsernet Resultat per 30.04.2012

NSB-konsernet Resultat per 30.04.2012 NSB-konsernet Resultat per 30.04.2012 Innhold Hovedpunkter NSB-konsernet Resultat forretningsområdene Finansiell utvikling NSB-konsernet Fremtidsutsikter NSB-konsernet (omarbeidede tall fra 2011) NSBkonsernet

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN Årsresultat 2000 www.narvesen.no 1 Antall medarbeidere 9 900 Antall enheter 1 200 Antall kunder pr. dag 900 000 2 HOVEDTREKK KONSERNET - 2000 FREMGANGEN FORTSETTER : Omsetningsvekst

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004 C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004 18. FEBRUAR 2005 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 - tilbakeblikk

Detaljer

Samskapende. Building in partnership

Samskapende. Building in partnership Samskapende I Veidekke tror vi at et byggverk blir best når det skapes sammen med kunden. Gjennom begrepet samskapende uttrykker vi en ambisjon om å ta samarbeidet et stykke videre mot et reelt forpliktende

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill. 2003 2002 2001 2003 2002 2001 2002 2001

Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill. 2003 2002 2001 2003 2002 2001 2002 2001 Kvartalsrapport 2/2003 God etterspørsel for industritre i de fleste europeiske markedene. Leveranse fase 1 av modulbygg til landanlegg for Snøhvit er fullført i henhold til planen. Svak utvikling i store

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 3. kvartal TV 2 Konsern Per 3. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 319,8 365,3 Driftsinntekter 1.235,1 1.136,6 1.617,9 (308,5) (361,4) Driftskostnader (1.189,7)

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2006

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2006 NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2006 Hovedpunkter 1. tertial 2006 Konsernets resultat etter skatt er vesentlig bedre enn fjoråret: Resultat i NSB-konsernet er på 184 MNOK (113 MNOK), en bedring på 71

Detaljer

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Trondheim 29. august 1996 REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for 1. halvår 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Utlåns- og innskuddsvolumet har

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Hovedtall for 3. kvartal (MNOK) Endring Q3 02 fra Q3 01 Omsetning 1.001-181 EBITA 71 +157 EBITA margin 7,1 % 14,4 %p EBITA margin ex gev/tap/aga 7,1 % 15,4

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Hovedpunkter i 4. kvartal: Noe høyere handelsaktivitet enn i forrige kvartal 9 nye medlemmer i 2002 Fortsatt noe reduksjon i inntekter fra Finansielle markedsdata

Detaljer

Technor asa. Resultatpresentasjon 3. kvartal 2005. Oslo, 31. oktober 2005 Vika Atrium. Atle Strømme og Njål Arne Vathne

Technor asa. Resultatpresentasjon 3. kvartal 2005. Oslo, 31. oktober 2005 Vika Atrium. Atle Strømme og Njål Arne Vathne Technor asa From a Norwegian regional company to an international technology company with attractive positions within niches in the offshore, LNG and energy generation markets Resultatpresentasjon 3. kvartal

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal 2015

AF Gruppen 2. kvartal 2015 AF Gruppen 2. kvartal 21. august Miljøbase Vats God drift EBIT pr. kvartal 300 250 262 200 150 100 50 0 2011 2012 2013 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2 2. kvartal Oppsummering Lønnsom vekst

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

AF Gruppen 1. kvartal mai Kilden, Kristiansand

AF Gruppen 1. kvartal mai Kilden, Kristiansand AF Gruppen 1. kvartal 2011 13. mai 2011 Kilden, Kristiansand Høydepunkter Godt resultat og rekordhøy ordreinngang Resultat før skatt MNOK 61 (91) Kontantstrøm fra driften MNOK 67 (84) Netto rentebærende

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

AF Gruppen 1. kvartal 2015 13. mai 2015

AF Gruppen 1. kvartal 2015 13. mai 2015 AF Gruppen 1. kvartal 2015 13. mai 2015 B-11 plattformen 1. kvartal 2015 Oppsummering God start på 2015 Omsetning MNOK 2 534 (2 295) Driftsresultat MNOK 134 (84) Kontantstrøm fra drift MNOK 493 (-130)

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2009

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2009 NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2009 Hovedpunkter 1. tertial 2009 Konsernets driftsresultat per 1. tertial er 83 MNOK (142 MNOK), og resultat før skatt 29 MNOK (140 MNOK). Økte personal- og vedlikeholdskostnader

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 2. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 2. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 3. kvartal 2004

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 3. kvartal 2004 C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 3. kvartal 2004 22. OKTOBER 2004 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q3 - tilbakeblikk

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA Hovedtall 4. kvartal mot tidligere kvartaler 2002 (MNOK) Q4'02 Q3'02 Q2'02 Q1'02 Driftsinntekter 1.126 1.001 1.089 1.125 EBITA 15 71 22 9 engangsposter

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Investor Relations Seminar Torsdag 15. april 2010

Investor Relations Seminar Torsdag 15. april 2010 Investor Relations Seminar Torsdag 15. april 2010 Planlegging og måling av IR-arbeidet v/jørgen Michelet, Veidekke www.veidekke.no Agenda Veidekke og Veidekke aksjen Planlegging av IR arbeidet Måling av

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 2. tertial 2007

NSB-konsernet Resultat 2. tertial 2007 NSB-konsernet Resultat 2. tertial 2007 Hovedpunkter 2. tertial 2007 Konsernets resultat før skatt per 2. tertial 2007 er det beste resultat per 2. tertial i konsernets historie. Avkastning på egenkapital

Detaljer

2. kvartal 2011 Økt aktivitet og synliggjøring av verdier

2. kvartal 2011 Økt aktivitet og synliggjøring av verdier 2. kvartal 2011 Økt aktivitet og synliggjøring av verdier Investorpresentasjon Torsdag 11. august 2011 no.veidekke.com Innhold Hovedtrekk Konsernsjef Terje R. Venold Resultater konsern Konserndirektør

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

OTC-/pressemelding 4. mars 2016

OTC-/pressemelding 4. mars 2016 OTC-/pressemelding 4. mars 2016 Godt resultat for Torghatten ASA i 2015 Torghatten har i 2015 oppnådd et vesentlig bedre resultat enn i 2014. Resultat før skatt ble på 483,4 MNOK mot 266,2 MNOK året før.

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Rapport 3. kvartal 1995

Rapport 3. kvartal 1995 Rapport 3. kvartal 1995 Resultatregnskap Millioner kroner 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1995 1995 1995 1995 1994 1994 Renteinntekter og lignende inntekter 459 477 477 1.413 1.611

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2001

Resultat 3. kvartal 2001 Resultat 3. kvartal 2001 Ticker: VME Org. # 941576184 mva VPS # ISIN NO 0003074601 1 Styrets kommentarer 3. kvartal 2001 Selskapets driftsinntekter i 3. kvartal 2001 var på NOK 72,0 mill., som er en økning

Detaljer

Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999

Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999 Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet 3 kvartaler Hele (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998* 1997 Driftsinntekt 2.567,0 2.225,1 1.796,5 3.027,3 2.377,5

Detaljer

P4 Radio Hele Norge ASA

P4 Radio Hele Norge ASA P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon per 1. kvartal 2006 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen Akseptabel start på et nytt år Hovedtall fra første kvartal 2006 for P4 Konsern

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 2005

NSB-konsernet Resultat 2005 NSB-konsernet Resultat 2005 Hovedpunkter 2005 Resultat før skatt på MNOK 502 en økning på MNOK 332 fra 2004. Driftsresultat på MNOK 589 en økning på MNOK 323 fra 2004. Positiv driftsutvikling i kjernevirksomheten

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 1. juli 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hovedpunkter 2. kvartal 214 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 624 mill 1 prosent høyere enn fjoråret som følge av resultatfremgang innen

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 2) Grunnleggende regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Kritisk gjennomgang av regnskapstallene Kreativ regnskapsrapportering Gruppering for

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 2008

NSB-konsernet Resultat 2008 NSB-konsernet Resultat 2008 Hovedpunkter 2008 Konsernets resultat etter skatt er svakere enn fjoråret: Resultat i NSB-konsernet er på 3 MNOK (545 MNOK), en reduksjon på 542 MNOK Flere passasjerer på tog

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer