Norske Skog. 3. kvartal Oslo 6. november 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norske Skog. 3. kvartal 2002. Oslo 6. november 2002"

Transkript

1 Norske Skog 3. kvartal 2002 Oslo 6. november 2002

2 Hovedpunkter Jan-Sep 2002 Svakt 3. kvartal Sterkere NOK Produsjonsbegrensning i Europa Lavere pris i Australia Kostnadsøkning på returpapir Fortsatt betydelig kontantstrøm Gearing reduseres 3. kv kv Driftsinntekter 5,815 5,898 Brutto driftsresultat 1,134 1,468 Netto driftsresultat Resultat etter skatt Kontantstrøm fra drift 889 1,119 Brutto driftsmargin 19.5% 24.9% Netto driftsmargin 5.4% 10.6% Gearing Improvement 2003: Nytt Program 3Q 2002 Eng 2

3 Resultatregnskap Jan-Sep 2002 mot Jan-Sep 2001 (Mill. NOK) Jan-Sep 2002 Jan-Sep Driftsinntekter 17,389 23,736 30,354 Driftskostnader -13,385-17,048-21,935 Brutto driftsresultat 4,004 6,688 8,419 Avskrivninger -2,530-2,484-3,323 Netto driftsresultat 1,474 4,204 5,096 Tilknyttede selskap* Finansposter ,048-1,376 Andre poster Resultat før skatt 858 3,146 3,894 Skatt -64-1,014-1,234 Resultat før minoritet 794 2,132 2,660 Minoritet Resultat 788 1,962 2,494 Resultat per aksje (NOK) Brutto driftsmargin 23.0 % 28.2 % 27.7 % Netto driftsmargin 8.5 % 17.7 % 16.8 % 3Q 2002 Eng 3

4 Resultatregnskap 3. kvartal mot 2. kvartal 2002 (Mill. NOK) 3. kv kv Endring Driftsinntekter 5,815 5, Driftskostnader -4,681-4, Brutto driftsresultat 1,134 1, Avskrivninger Netto driftsresultat Tilknyttede selskap* Finansposter Andre poster Resultat før skatt Skatt Resultat før minoritet Minoritet Resultat Resultat per aksje (NOK) Brutto driftsmargin 19.5 % 24.9 % -5.4 % Netto driftsmargin 5.4 % 10.6 % -5.2 % 3Q 2002 Eng 4

5 Kvartalsvis utvikling i driftsresultat % 18.0 % 2,021 1, % 13.5 % 1, % 9.4 % 1, % 10.6 % 1, % 5.4 % 1, ,500 2,000 1,500 1, kvartal kvartal kvartal kvartal Kvartal 2002 Brutto driftsresultat (Mill. NOK) Brutto driftsmargin Netto driftsresultat (Mill. NOK) Netto driftsmargin 3Q 2002 Eng 5

6 Finansposter (Mill. NOK) Jan-Sep 2002 Jan-Sep Netto rentekostnad ,150 Valutaposter* Andre finansposter Sum finansposter ,048-1,376 Netto rentebærende gjeld 19,013 17,046 22,820 Rentekostnad (gjennomsnitt) 5.60% 6.72% 6.10% *Valutalån, -terminer, -opsjoner og agio fra drift 3. kv kv kv kv kv Sum finansposter (Mill. NOK) 3Q 2002 Eng 6

7 EUR/NOK og Norske Skog Indeks *) Indeks Jan-01 Feb-01 Mar-01 Apr-01 May-01 Jun-01 Jul-01 Aug-01 Sep-01 Oct-01 Nov-01 Dec-01 Jan-02 Feb-02 Mar-02 Apr-02 May-02 Jun-02 Jul-02 Aug-02 Sep-02 3Q 2002 Eng EUR/NOK Norske Skog Indeks EUR/NOK *) Norske Skog indeks = Norske Skogs handelsveide valutakurv

8 Valutakurser i ,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0, Q 2002 Eng 8 NOK/USD NOK/EUR NOK/GBP Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt 1. kv. 2. kv. 3. kv

9 Brutto driftsmargin % 30 29,4 29, ,0 25,4 25,6 23,8 26,1 26,2 24,7 24,9 21,9 21,8 21, ,5 19, /99 2/99 3/99 4/99 1/00 2/00 3/00 4/00 1/01 2/01 3/01 4/01 1/02 2/02 3/02 3Q 2002 Eng 9

10 Avkastning til aksjonærene (TSR) , ,8-11,4-15,3 Mindreavkastning = 3,9%-poeng ) Konkurrenter (50%) (A) -51,8 Oslo totalindeks (25%) (B) MS World F&P (25%) (C) Konkurrenter + indekser, veid (A+B+C) Norske Skog 1) Verdistigning + betalte utbytter i % av kurs Q 2002 Eng 10

11 Balanse (Mill. NOK) Endring Varige driftsmidler 36,790 41,438-4,648 Langsiktige fordringer 2,743 3,979-1,236 Anleggsmidler 39,533 45,417-5,884 Beholdninger 2,178 2,172 6 Fordringer 3,576 4, Betalingsmidler 1,906 4,158-2,252 Omløpsmidler 7,660 10,855-3,195 SUM EIENDELER 47,193 56,272-9,079 Egenkapital 18,621 19, Minoritetsinteresser Egenkapital inkl Minoritetsinteress 18,788 19, Utsatt skatt 2,481 3, Langsiktig gjeld 20,948 27,684-6,736 Kortsiktig gjeld 4,976 5, Gjeld 28,405 36,746-8,341 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 47,193 56,272-9,079 3Q 2002 Eng 11

12 Balansesikring Prinsipp: Sikring av gearing Brutto eiendeler Gjeld Fordeling pr : NOK 38% Euro 27% AUD+NZD 12% USD 11% KRW 7% CAD 5% Valutafordeling som brutto eiendeler Reduksjon i 2002: Ca. 3.7 mrd. NOK Reduksjon i 2002: Ca. 2.1 mrd. NOK Redusert egenkapital ca. 1,6 mrd. NOK - Gearing upåvirket 3Q 2002 Eng 12

13 Avdragsprofil langsiktig gjeld Mill. NOK Pan Asia Paper *) Norske Skog Betalingsmidler/- utrukne kredittlinjer ca. 7.8 mrd kr *) Norske Skog konsoliderer 50% av Pan Asias gjeld, men har ikke gitt noen form for garantier 3Q 2002 Eng 13

14 Kvartalsvis utvikling i balanse Mill. NOK 60,000 50,000 26,483 36,746 33,905 29,936 28,405 40,000 30,000 20,000 19,788 19,526 19,456 18,845 18,788 10, Sum gjeld (rentebærende og rentefri) Egenkapital inkl. minoritetsinteresser 3Q 2002 Eng 14

15 Kvartalsvis utvikling i balanse NOK mrd Des-00 Des-01 sep.02 Egenkapital Langsiktig gjeld 3Q 2002 Eng 15

16 Norske Skog bør ikke ha problemer med å betale avdragene Norske Skog har god kontantstrøm selv med svake markedsforhold Norske Skog har betydelige likviditetsreserver: betalingsmidler: NOK 1.9 mrd ubenyttede langsiktige trekkfasiliteter: NOK 5.9 mrd Den nye Euro 400 million trekkfasiliteten viser at bankene viser oss tillit: 76% av den nye trekkfasiliteten har 7-års varighet mens 5-år er normen Fasiliteten var overtegnet Under alle tenkelige markedsscenarier bør Norske Skog ikke ha problemer med å betale avdragene 3Q 2002 Eng 16

17 Kontantstrøm Jan-Sep 2002 mot Jan-Sep 2001 (Mill. NOK) Jan-Sep 2002 Jan-Sep Cash flow* 2,955 5,229 6,664 Endring driftskapital (+ = reduksjon - = økning) Kontantstrøm fra driften 2,748 5,364 7,052 Ordinære investeringer ,225 Strategiske investeringer 0 3,337-11,113 Salg av eiendeler 432-6,710 3,398 Mottatt utbytte 0 4,372 4,372 Betalt utbytte Andre poster Netto kontantstrøm 1,537 5,016 1,803 Ny egenkapital 0 3,349 3,327 Urealisert valutagevinst (tap) m.v. 2,270-4,876-7,418 Endring netto rentebærende gjeld (+ = reduksjon - = økning) 3,807 3,489-2,288 *Cash flow = Resultat før skatt + Avskrivninger +/- Andel resultat tilknyttede selskaper - Betalte skatter 3Q 2002 Eng 17

18 Kontantstrøm 3. kvartal mot 2. kvartal 2002 (Mill. NOK) 3. kvartal kvartal 2002 Endring Cash flow* 748 1, Endring driftskapital (+ = reduksjon - = økning) Kontantstrøm fra driften 889 1, Ordinære investeringer Salg av eiendeler Betalt utbytte Andre poster Netto kontantstrøm Urealisert valutagevinst (tap) m.v , Endring netto rentebærende gjeld (+ = reduksjon - = økning) 1,354 1, *Cash flow = Resultat før skatt + Avskrivninger +/- Andel resultat tilknyttede selskaper - Betalte skatter 3Q 2002 Eng 18

19 Kvartalsvis utvikling i kontantstrøm % 2, % 21.7 % 23.4 % 1, % 14.6 % 12.9 % 1, % 1,626 1,435 1, % 3. kv kv kv kv Kv Cash flow Cash flow/driftsinntekter Cash flow = Resultat før skatt + Avskrivninger +/- Tilknyttede selskaper - Betalte skatter 3Q 2002 Eng 19

20 Finansiell posisjon/nøkkeltall Jan-Sep 2002 Jan-Sep Brutto driftsmargin % Netto driftsmargin % Avkastning på sysselsatt kapital % Egenkapitalandel inkl. minoritet % Egenkapitalandel ekskl. minoritet % Gearing* inkl. minoritet Gearing* ekskl. minoritet Resultat pr. aksje, fullt utvannet kr Kontantstrøm pr. aksje, fullt utvannet kr Egenkapital ekskl. minoritet pr. aksje kr *Gearing = Netto rentebærende gjeld/egenkapital 3Q 2002 Eng 20

21 Resultat områder 3. kvartal mot 2. kvartal 2002 Driftsinntekter Brutto driftsresultat Netto driftsresultat 3. kv kv kv kv kv kv Europa 3,563 3, Sør-Amerika Australasia 911 1, Asia Øvrig virksomhet* Fellesavd./Elimineringer Konsern 5,815 5,898 1,134 1, *Sponplater, etc. 3Q 2002 Eng 21

22 Resultat produkter 3. kvartal mot 2. kvartal 2002 Driftsinntekter Brutto driftsresultat Netto driftsresultat 3. kv kv kv kv kv kv Avispapir 3,768 3, , Magasinpapir 1,651 1, Annet/Øvrig virksomhet* Fellesavd./Elimineringer Konsern 5,815 5,898 1,134 1, *Inkluderer regioninterne elimineringer/fellesavdelinger, og Skogvirksomhet i Sør-Amerika 3Q 2002 Eng 22

23 Produksjon 3. kvartal mot 2. kvartal 2002 Avispapir Magasinpapir Total ('000 tonn) 3. kv kv kv kv kv kv Europa Sør-Amerika Australasia Asia Øvrig virksomhet Konsern ,252 1,259 3Q 2002 Eng 23

24 Brutto og netto driftsmarginer Jan-Sep Europa Avis Europa Magasin Sør-Amerika Avis Australasia Avis Asia Avis Sum trykkpapir Brutto driftsmargin (%) Netto driftsmargin (%) 3Q 2002 Eng 24

25 Brutto driftsmargin 3. kv. mot 2. og 1. kv % 32.1 % % 34.5 % 34.1 % 36.5 % % 30 % 27.0 % 27.3 % % 20 % 24.7 % 23.2 % 17.0 % % 22.7 % 19.7 % 17.0 % 22.7 % 21.7 % 24.7 % % 19.5 % 10 % 0 % Europa Avispapir Europa Magasinpapir Sør-Amerika Avispapir Australasia Avispapir Asia Avis p ap ir Trykkp ap ir totalt No rs ke Sko g totalt 1 kv kv kv Q 2002 Eng 25

26 Regioner og markeder

27 Avispapir - USA Totalt forbruk: 3 kv 02/3 kv 01: - 3% Jan-sep 02/Jan-sep 01: -3% Pris: Rundt 480 USD/tonn (48,8 g/m2) USD av annonsert økning er gått gjennom tonn Forbruk pr. kvartal 1/99 3/99 1/00 3/00 1/01 3/01 1/02 3/02 Lagrene er fortsatt relativt lave USD/tonn (45 g/m2) Pris 3Q 2002 Eng 27

28 Avispapir - Europa tonn Leveranser pr. kvartal Leveranser til Vest-Europa: 3kv02/3kv01: -6% Jan-sep 02/Jan-sep 01: -8% Import fra Canada: Jan-sep 02/Jan-sep 01: -2% Totale leveranser fra Vest- Europa -4% I hovedsak stabile priser /99 3/99 1/00 3/00 1/01 3/01 1/02 3/02 /tonn 70 0 Pris, Tyskland Kilde: PPI Pricewatch 3Q 2002 Eng 28

29 Norske Skog Europa Avispapir Kvartal Hittil i år (Mill. NOK) 3. kv kv Jan-Sep 2002 Jan- Sep Driftsinntekter 1,912 1,864 5,633 6,634 8,850 Brutto driftsmargin 17.0 % 24.7 % 21.6 % 36.3 % 34.1 % Netto driftsmargin 4.0 % 11.5 % 8.3 % 27.9 % 25.7 % Produksjon ('000 tonn) ,417 1,371 1,770 Produksjon/kapasitet 83.0 % 89.8 % 84.0 % 96.2 % 91.7 % 3Q 2002 Eng 29

30 SC magasinpapir - Europa Leveranser til Vest-Europa: 3kv02/3kv01: Uendret Jan-sep 02/Jan-sep 01: -1% Totale leveranser fra Vest- Europa: Uendret Stabile priser Leveranser pr. kvartal tonn /99 3/99 1/00 3/00 1/01 3/01 1/02 3/02 /tonn 800 Pris, Tyskland (56 g/m2 roto) Kilde: PPI Pricewatch 3Q 2002 Eng 30

31 LWC magasinpapir- Europa Leveranser til Vest-Europa: tonn 2000 Leveranser pr. kvartal 3kv02/3kv01: +4% Jan-sep 02/Jan-sep 01: -1% Totale leveranser fra Vest- Europa: +1% Press på prisene grunnet overkapasitet /99 3/99 1/00 3/00 1/01 3/01 1/02 3/02 /tonn 1000 Pris, Tyskland (60 g/m2 offset) Kilde: PPI Pricewatch 3Q 2002 Eng 31

32 Norske Skog Europa Magasinpapir Kvartal Hittil i år (Mill. NOK) 3. kv kv Jan-Sep 2002 Jan-Sep Driftsinntekter 1,651 1,658 4,800 3,874 5,369 Brutto driftsmargin 19.7 % 23.8 % 22.0 % 29.6 % 26.7 % Netto driftsmargin 7.6 % 11.5 % 9.4 % 21.5 % 18.2 % Produksjon ('000 tonn) Produksjon/kapasitet 86.0 % 87.6 % 85.1 % 91.8 % 87.3 % 3Q 2002 Eng 32

33 Norske Skog Europa Kvartalsutvikling 1,400 1,200 1, % 26.3 % 24.3 % 24.2 % 23.0 % 18.3 % 15.1 % 1, % 11.5 % % kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal % 35.0 % 30.0 % 25.0 % 20.0 % 15.0 % 10.0 % 5.0 % 0.0 % Netto driftsresultat (Mill. NOK) Netto driftsmargin Brutto driftsresultat (Mill. NOK) Brutto driftsmargin 3Q 2002 Eng 33

34 Avispapir - Andre regioner Sør Amerika: Fortsatt lavt prisnivå: ~400 USD/tonn Latin-Amerika inkl. Mexico: Jan-sep 02/Jan-sep 01: -6% Australasia: Jan-sep 02 uendret i forhold til 2001 Asia: Korea: Jan-sep 02/Jan-sep 01: +8% Asia totalt: Jan-sep 02/Jan-Sep 01: +6% En viss prisøkning i spotmarkedene 3Q 2002 Eng 34

35 Norske Skog Sør-Amerika Avispapir Kvartal Hittil i år (Mill. NOK) 3. kv kv Jan-Sep 2002 Jan-Sep Driftsinntekter ,266 1,784 Brutto driftsmargin 22.7 % 17.0 % 24.5 % 41.9 % 41.7 % Netto driftsmargin -4.0 % % -3.1 % 24.0 % 24.2 % Produksjon ('000 tonn) Produksjon/kapasitet 96.2 % 77.8 % 88.7 % 88.3 % 84.9 % 3Q 2002 Eng 35

36 Norske Skog Sør-Amerika Kvartalsutvikling 41.6 % 41.3 % 32.1 % 21.4 % 24.4 % 22.7 % 17.0 % % % -4.0 % % 40.0 % 30.0 % 20.0 % 10.0 % 0.0 % % kvartal kvartal kvartal kvartal Kvartal % Netto driftsresultat (Mill. NOK) Netto driftsmargin Brutto driftsresultat (Mill. NOK) Brutto driftsmargin 3Q 2002 Eng 36

37 Norske Skog Australasia Avispapir Kvartal Hittil i år (Mill. NOK) 3. kv kv Jan-Sep 2002 Jan-Sep Driftsinntekter 911 1,000 2,865 3,035 4,110 Brutto driftsmargin 27.0 % 34.5 % 33.4 % 30.9 % 30.4 % Netto driftsmargin 10.2 % 17.4 % 16.1 % 14.0 % 13.7 % Produksjon ('000 tonn) Produksjon/kapasitet 89.8 % 87.2 % 88.3 % 87.2 % 86.5 % 3Q 2002 Eng 37

38 Norske Skog Australasia Kvartalsutvikling % 33.1 % 34.5 % 28.8 % 27.0 % 20.2 % 16.9 % % % 10.2 % kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal % 40.0 % 35.0 % 30.0 % 25.0 % 20.0 % 15.0 % 10.0 % 5.0 % 0.0 % Netto driftsresultat (Mill. NOK) Netto driftsmargin Brutto driftsresultat (Mill. NOK) Brutto driftsmargin 3Q 2002 Eng 38

39 Pan Asia* Avispapir Kvartal Hittil i år (Mill. NOK) 3. kv kv Jan-Sep 2002 Jan-Sep Driftsinntekter ,007 1,675 2,434 Brutto driftsmargin 31.8 % 36.5 % 34.1 % 37.1 % 35.7 % Netto driftsmargin 19.9 % 25.6 % 22.3 % 27.6 % 25.3 % Produksjon ('000 tonn) Produksjon/kapasitet 94.0 % 86.3 % 85.3 % 85.2 % 82.7 % * Inkluderer 33.33% av PanAsia Paper Co. til og med 16. august 2001, og deretter 50% 3Q 2002 Eng 39

40 Pan Asia Kvartalsutvikling % 40.0 % % 22.5 % 32.7 % 20.3 % 34.1 % 21.4 % 25.6 % 31.8 % 19.9 % 35.0 % 30.0 % 25.0 % 20.0 % % 10.0 % 5.0 % 0 3. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal % Netto driftsresultat (Mill. NOK) Netto driftsmargin Brutto driftsresultat (Mill. NOK) Brutto driftsmargin 3Q 2002 Eng 40

41 NorskeCanada (100%) Kvartal (Mill.CAD) 3. kvartal kvartal 2002 Endring 2001 Driftsinntekter ,388.7 Netto driftsresultat Resultat Brutto driftsmargin 10.8 % 1.7 % 9.1 % 15.2 % Netto driftsmargin -1.0 % % 9.3 % 5.7 % Produksjon ('000 tonn) Avis- og Magasinpapir ,064 Markedsmasse og bølgepapp Q 2002 Eng 41

42 Markedstilpasset produksjonsbegrensning Avispapir Magasinpapir Totalt ('000 tonn) 3. kv. 2. kv kv. 2. kv kv. 2. kv Europa Sør-Amerika Australasia Asia (50%) Sum Norske Skog NSCL (100%)* *Tilknyttet selskap f.o.m. september Fiber ikke inkludert; omfatter 10,600 tonn for 2. kv Det ble ikke tatt noen produksjonsbegrensning for fiberområdet i 3. kv Q 2002 Eng 42

43 Appendix

44 Europa Kvartal Hittil i år (Mill. NOK) 3. kv kv Jan-Sep 2002 Jan-Sep Driftsinntekter - Avispapir Magasinpapir Driftskostnader - Avispapir Magasinpapir Brutto driftsresultat - Avispapir Magasinpapir Netto driftsresultat - Avispapir Magasinpapir Produksjon ('000 tonn) - Avispapir Magasinpapir Q 2002 Eng 44

45 Sør-Amerika Kvartal Hittil i år (Mill. NOK) 3. kv kv Jan-Sep 2002 Jan-Sep Driftsinntekter - Avispapir ,266 1,784 - Skog n/a n/a n/a Annet/Elimineringer n/a n/a n/a ,382 1,939 Driftskostnader - Avispapir ,040 - Skog n/a n/a n/a Annet/Elimineringer n/a n/a n/a ,114 Brutto driftsresultat - Avispapir Skog n/a n/a n/a Annet/Elimineringer n/a n/a n/a Netto driftsresultat - Avispapir Skog n/a n/a n/a Annet/Elimineringer n/a n/a n/a 0 0 3Q 2002 Eng Produksjon ('000 tonn) - Avispapir

46 Australasia Kvartal (Mill. NOK) 3. kv kv Jan-Sep 2002 Jan-Sep Driftsinntekter - Avispapir 911 1,000 2,865 3,035 4,110 - Fiber n/a n/a n/a Annet/Elimineringer n/a n/a n/a ,000 2,865 3,399 4,473 Driftskostnader - Avispapir ,909 2,098 2,860 - Fiber n/a n/a n/a Annet/Elimineringer n/a n/a n/a ,909 2,254 3,019 Brutto driftsresultat - Avispapir ,250 - Fiber n/a n/a n/a Annet/Elimineringer n/a n/a n/a ,145 1,454 Netto driftsresultat - Avispapir Fiber n/a n/a n/a Annet/Elimineringer n/a n/a n/a Produksjon ('000 tonn) - Avispapir Fiber n/a n/a n/a Annet/Elimineringer inkluderer Shipping som er solgt Hittil i år 3Q 2002 Eng 46

47 Pan Asia* Kvartal Hittil i år (Mill. NOK) 3. kv kv Jan-Sep 2002 Jan-Sep Driftsinntekter - Avispapir ,007 1,675 2,434 Driftskostnader - Avispapir ,322 1,054 1,565 Brutto driftsresultat - Avispapir Netto driftsresultat - Avispapir Produksjon ('000 tonn) - Avispapir * Inkluderer 33.33% av PanAsia Paper Co. til og med 16. august 2001, og deretter 50% 3Q 2002 Eng 47

48 Resultatregnskap per år (Mill. NOK) YTD Driftsinntekter 17,389 30,354 26,635 18,054 14,908 13,312 13,265 12,548 9,170 7,338 7,557 8,640 9,879 9,248 Driftskostnader -13,385-21,935-20,036-14,236-11,805-11,089-10,217-9,216-7,822-6,487-7,029-7,587-8,203-7,760 Brutto driftsresulta 4,004 8,419 6,599 3,818 3,103 2,223 3,136 3,332 1, ,053 1,676 1,488 Avskrivninger -2,530-3,323-2,388-1,689-1,323-1,140-1, Netto driftsresultat 1,474 5,096 4,211 2,129 1,780 1,083 1,916 2, ,128 1,001 Tilknyttede selskaper Finansposter ,376-1, Andre poster Resultat før skatt 858 3,894 3,021 1,825 1, ,732 2, Skatt -64-1, Resultat før minorit 794 2,660 2,184 1,326 1, ,317 1, Minoritet Resultat 788 2,494 1,958 1,300 1, ,321 1, Brutto driftsmargin 23.0 % 27.7 % 24.8 % 21.1 % 20.8 % 16.7 % 23.6 % 26.6 % 14.7 % 11.6 % 7.0 % 12.2 % 17.0 % 16.1 % Netto driftsmargin 8.5 % 16.8 % 15.8 % 11.8 % 11.9 % 8.1 % 14.4 % 19.9 % 8.0 % 4.1 % -0.6 % 5.8 % 11.4 % 10.8 % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% Driftsinntekter (Mill. NOK) Brutto driftsmargin (%) Netto driftsmargin (%) YTD ,000 28,000 24,000 20,000 16,000 12,000 8,000 4, Q 2002 Eng 48

49 Resultatregnskap per kvartal 3.Kv 02 2 Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv. 99 Driftsinntekter 5,815 5,898 5,676 6,618 6,940 8,163 8,633 9,947 7,489 4,783 4,416 4,982 4,392 Driftskostnader -4,681-4,430-4,275-4,887-4,919-6,033-6,096-7,583-5,574-3,566-3,313-4,010-3,442 Brutto driftsresulta 1,134 1,468 1,401 1,731 2,021 2,130 2,537 2,364 1,915 1,217 1, Avskrivninger Netto driftsresultat ,248 1,276 1,680 1,480 1, Tilknyttede selskaper Finansposter Andre poster Resultat før skatt , Skatt Resultat før minorit Minoritet Resultat Brutto driftsmargin 19.5 % 24.9 % 24.7 % 26.2 % 29.1 % 26.1 % 29.4 % 23.8 % 25.6 % 25.4 % 25.0 % 19.5 % 21.6 % Netto driftsmargin 5.4 % 10.6 % 9.5 % 13.5 % 18.0 % 15.6 % 19.5 % 14.9 % 15.8 % 17.6 % 16.1 % 11.4 % 11.9 % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Driftsinntekter (Mill. NOK) Brutto driftsmargin (%) Netto driftsmargin (%) 3.Kv 02 2 Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv ,500 9,000 7,500 6,000 4,500 3,000 1, Q 2002 Eng 49

50 Balanse per år (31.12) (Mill. NOK) Varige driftsmidler 36,790 41,438 41,479 18,426 16,776 12,079 11,239 9,555 6,565 6,647 6,671 4,668 4,343 3,971 Langsiktige fordringer 2,743 3,979 2, ,047 1,246 1,374 1, Anleggsmidler 39,533 45,417 43,717 18,828 17,586 12,778 12,031 10,246 7,377 7,694 7,917 6,042 5,380 4,662 Beholdninger 2,178 2,172 2,967 1,906 1,780 1,507 1,498 1, ,033 1,244 1,244 1,175 Fordringer 3,576 4,525 5,915 3,377 2,571 2,155 2,006 2,280 1,902 1,636 1,350 1,365 1,712 1,564 Betalingsmidler 1,906 4,158 8, , ,088 1,010 1,499 1,716 1,433 3,081 1,879 2,354 Omløpsmidler 7,660 10,855 17,510 6,086 6,663 4,515 4,592 4,618 4,333 4,261 3,816 5,690 4,835 5,093 SUM EIENDELER 47,193 56,272 61,227 24,914 24,249 17,293 16,623 14,864 11,710 11,955 11,733 11,732 10,215 9,755 Egenkapital (EK) 18,621 19,321 14,490 11,559 9,884 9,064 7,635 6,545 4,727 3,861 3,769 4,267 4,638 3,913 Minoritetsinteresser , Utsatt skatt 2,481 3,174 2, n/a n/a Langsiktig gjeld 20,948 26,814 29,894 8,454 9,139 4,597 4,767 4,546 4,270 5,494 4,836 4,624 3,139 2,453 Kortsiktig gjeld 4,976 6,758 6,970 4,166 4,656 3,223 3,754 3,337 2,043 1,958 2,535 2,077 2,418 3,358 SUM EK OG GJELD 47,193 56,272 61,227 24,914 24,249 17,293 16,623 14,864 11,710 11,955 11,733 11,732 10,215 9,755 Mill. NOK 70,000 60,000 50,000 Gjeld EK inkl. Minoritetsinteresser 40,000 30,000 20,000 10, Q 2002 Eng 50

51 Balanse per kvartal (Mill. NOK) Varige driftsmidler 36,790 37,766 40,362 41,438 32,567 38,839 40,224 41,479 42,199 17,136 18,401 18,426 18,069 Langsiktige fordringer 2,743 3,055 3,853 3,979 4,192 2,035 2,153 2,238 2,318 1,397 1, Anleggsmidler 39,533 40,821 44,215 45,417 36,759 40,874 42,377 43,717 44,517 18,533 19,511 18,828 18,500 Beholdninger 2,178 2,365 2,362 2,172 2,122 3,007 3,184 2,967 3,096 1,604 1,808 1,906 2,071 Fordringer 3,576 3,941 3,910 4,525 3,630 5,182 5,798 5,915 5,817 4,621 3,745 3,377 3,609 Betalingsmidler 1,906 1,654 2,874 4,158 3,760 9,530 8,376 8,628 8,574 2, ,181 Omløpsmidler 7,660 7,960 9,146 10,855 9,512 17,719 17,358 17,510 17,487 8,935 6,448 6,086 6,861 SUM EIENDELER 47,193 48,781 53,361 56,272 46,271 58,593 59,735 61,227 62,004 27,468 25,959 24,914 25,361 Egenkapital (EK) 18,621 18,678 19,266 19,321 19,551 19,072 15,344 14,490 14,426 14,108 11,923 11,559 11,511 Minoritetsinteresser ,700 7,229 7,861 8, Utsatt skatt 2,481 2,677 2,952 3,174 1,488 2,303 2,064 2,012 1, Langsiktig gjeld 20,948 22,215 24,820 26,814 20,208 23,354 28,568 29,894 31,258 9,304 8,976 8,454 9,497 Kortsiktig gjeld 4,976 5,044 6,133 6,758 4,787 6,164 6,530 6,970 6,586 3,183 4,310 4,166 3,685 SUM EK OG GJELD 47,193 48,781 53,361 56,272 46,271 58,593 59,735 61,227 62,004 27,468 25,959 24,914 25,361 Mill. NOK 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, Gjeld EK inkl. Minoritetsinteresser 3Q 2002 Eng 51

Norske Skog. 1. kvartal 2002. Oslo 6. mai 2002

Norske Skog. 1. kvartal 2002. Oslo 6. mai 2002 Norske Skog 1. kvartal 2002 Oslo 6. mai 2002 Hovedpunkter 1. kvartal 2002 Svake markeder Forbedringsprogram gjennomføres Omstrukturering av Parenco 1. kv. 2002 4. kv. 2001 Driftsinntekter 5,676 6,618 Brutto

Detaljer

Norske Skog 1. - 3. kvartal 2001

Norske Skog 1. - 3. kvartal 2001 Norske Skog 1. - 3. kvartal 2001 Oslo, 1. November 2001 2001: Store strukturelle endringer Gjennomførte transaksjoner: Restrukturering i Canada Økt eierandel i Pan Asia og Pisa Salg av Tasman Pulp og Tasman

Detaljer

NORSKE SKOG. Regnskap pr. 3. kvartal 1999

NORSKE SKOG. Regnskap pr. 3. kvartal 1999 NORSKE SKOG Regnskap pr. 3. kvartal - strategisk Ekspansjon innenfor kjerneområdet: Golbey PM 2 Pan Asia Paper Co. Union er innfusjonert Frasalg utenfor kjerneområdet: Forestia Trelast Langmoen Parkett

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 1996. 13. februar 1997. Norske Skog

ÅRSREGNSKAP 1996. 13. februar 1997. Norske Skog ÅRSREGNSKAP 96 13. februar 97 96 I HOVEDTREKK Godt resultat for konsernet i 96: Driftsmargin 15,1% (før omstrukturering) (95:,9%) Fortjeneste pr. aksje kr 4,38 (52,39 i 95) Kontantstrøm pr. aksje kr 8,2

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

JANUAR - SEPTEMBER 1998

JANUAR - SEPTEMBER 1998 JANUAR - SEPTEMBER 1998 Oslo, 29. oktober 1998 HOVEDPUNKTER JANUAR - SEPTEMBER 1998 Operasjonelt Godt driftsresultat, i sin helhet fra Trykkpapir Godt marked for avispapir og SC, økt konkurranse for LWC

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 1997. Norske Skog. Oslo, 12. februar 1998. 97hug-n1.ppt

ÅRSREGNSKAP 1997. Norske Skog. Oslo, 12. februar 1998. 97hug-n1.ppt ÅRSREGNSKAP 1997 Oslo, 12. februar 1998 1997 - STRATEGISK Internasjonalt: PM 2 i Golbey Kjøp av Steti i Tsjekkia Vurdering av flere andre prosjekter Energistrategi Kraftvarmeverk utredes Bygg på armlengdes

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Future on Paper. norske skog 3. kvartal 07

Future on Paper. norske skog 3. kvartal 07 Future on Paper 1 Norske Skog 3. kvartal 07 Hovedtall konsern - IFRS: Q3/07 Q2/07 Q3/06 Ytd 2007 Ytd 2006 Driftsinntekter Mill. kr. 6 641 6 794 7 192 20 161 21 108 Brutto driftsresultat Mill. kr. 919 923

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

N O R S K E S K O G I N D U S T R I E R A S A Første kvartal 1997

N O R S K E S K O G I N D U S T R I E R A S A Første kvartal 1997 N O R S K E S K O G I N D U S T R I E R A S A Første kvartal 1997 Kvartalsrapport for januar - mars 1997 Resultat og salg Norske Skogs driftsinntekter var i første kvartal 2.856 millioner kroner (tilsvarende

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Norske Skogindustrier ASA Januar - September 1996

Norske Skogindustrier ASA Januar - September 1996 Norske Skogindustrier ASA Januar - September 1996 Rapport for januar - september 1996 Resultat og salg Norske Skogs driftsinntekter var i årets ni første måneder på 9.938 millioner kroner (tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Aksjonærverdier. Jan Kildal CMD,

Aksjonærverdier. Jan Kildal CMD, Aksjonærverdier Jan Kildal CMD, 08.02.2001 Viktige drivkrefter Vekst Lønnsomhet Risiko Aksjer til ansatte og ledelse Maksimere aksjonærverdier 2 Aksjonærverdier Norske Skog har Vokst kraftig Opprettholdt

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Halvårsrapport januar - juni 1996

Halvårsrapport januar - juni 1996 Halvårsrapport januar - juni 1996 Første halvår 1996 var en god periode for Norske Skog. Men den kraftige økningen i leveransene fra verdens skogindustri i 1994 og første halvår 1995 førte til lageroppbygging

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 1. juli 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hovedpunkter 2. kvartal 214 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 624 mill 1 prosent høyere enn fjoråret som følge av resultatfremgang innen

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 3. kvartal TV 2 Konsern Per 3. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 319,8 365,3 Driftsinntekter 1.235,1 1.136,6 1.617,9 (308,5) (361,4) Driftskostnader (1.189,7)

Detaljer

Future on Paper. norske skog 2. kvartal 07

Future on Paper. norske skog 2. kvartal 07 Future on Paper 1 Norske Skog Q207 Hovedtall konsern - IFRS: Q2/07 Q1/07 Q2/06 YTD 2007 YTD 2006 Driftsinntekter Mill. kr. 6 794 6 726 6 772 13 520 13 916 Brutto driftsresultat Mill. kr. 923 792 832 1

Detaljer

Styrets beretning, 4. kvartal 2007

Styrets beretning, 4. kvartal 2007 Styrets beretning, 4. kvartal 2007 * 4. kvartal 2007: Brutto driftsresultat før spesielle poster NOK 775 millioner (NOK 850 millioner i 3. kvartal); driftsresultat etter avskrivninger NOK 56 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012 Foreløpige tall Foreløpig resultat Orklas driftsinntekter var i 1. kvartal 14.792 mill. kroner (15.000 mill. kroner) 2. Valutaomregningseffekter påvirket driftsinntektene negativt med 200 mill. kroner

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 Analytikerpresentasjon 1. kvartal 212 1. kvartal 212 Hafslund ASA 4. mai 212 Finn Bjørn Ruyter CEO Hafslund ASA 4. mai 212 Finn Bjørn Ruyter, CEO Hovedpunkter 1. kvartal 212 EBITDA på 67 mill, ned 7 prosent

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

pluss Norske Skog 2/00 Januar mars 2000 Jan Reinås: Kjøpet av Fletcher Challenge Paper vil skape verdier for aksjonærene

pluss Norske Skog 2/00 Januar mars 2000 Jan Reinås: Kjøpet av Fletcher Challenge Paper vil skape verdier for aksjonærene pluss Norske Skog 2/00 Januar mars 2000 Jan Reinås: Kjøpet av Fletcher Challenge Paper vil skape verdier for aksjonærene Norske Skog størst i vekstmarkedene for avispapir En global aktør Stabilt godt for

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Positiv utvikling for Scana Industrier Omsetning 1.116 mill kr første halvår 2012, en økning på 136 mill kr (14%) i forhold til første halvår

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet oppnådde for 1997 et foreløpig driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger på NOK 719 millioner (NOK 651 millioner i 1996) og et driftsresultat

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

Presentasjoner på Norske Skogs generalforsamling 24. april 2008

Presentasjoner på Norske Skogs generalforsamling 24. april 2008 Presentasjoner på Norske Skogs generalforsamling 24. april 2008 1. Kim Wahl, styreleder 2. Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef 3. Andreas Enger, konserndirektør økonomi og finans Et nytt Norske Skog

Detaljer

NSB-konsernet Resultat per 30.04.2012

NSB-konsernet Resultat per 30.04.2012 NSB-konsernet Resultat per 30.04.2012 Innhold Hovedpunkter NSB-konsernet Resultat forretningsområdene Finansiell utvikling NSB-konsernet Fremtidsutsikter NSB-konsernet (omarbeidede tall fra 2011) NSBkonsernet

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Norske Skogindustrier ASA Første kvartal 1996

Norske Skogindustrier ASA Første kvartal 1996 Norske Skogindustrier ASA Første kvartal 1996 Kvartalsrapport januar - mars 1996 Resultat og salg Norske Skog hadde i første kvartal 1996 driftsinntekter på 3.448 millioner kroner (tilsvarende for samme

Detaljer

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen)

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen) AKTIV KAPITAL ASA Delårsrapport 3. kvartal 2003 (Delårsrapporten er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som foretaket har benyttet i årsregnskapet.) 1 3. kvartal 2003 Omsetning NOK 207,6 mill. (+

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

ØKT ETTERSPØRSEL, MEN FORTSATT SVAKT RESULTAT RESULTAT 2. KVARTAL 2004 OG 1. HALVÅR 2004

ØKT ETTERSPØRSEL, MEN FORTSATT SVAKT RESULTAT RESULTAT 2. KVARTAL 2004 OG 1. HALVÅR 2004 Q2 04 Styrets beretning ØKT ETTERSPØRSEL, MEN FORTSATT SVAKT RESULTAT Improvement 2003 i rute Omfattende restrukturering i Australasia Tragisk arbeidsulykke i Chile Forventer svakt resultat også i 2. halvår,

Detaljer

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006 Delårsrapport for pr.9.6 s delårsregnskap pr.9.6 er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards og tilhørende International Accounting Standards, og er derfor avlagt etter samme standard

Detaljer

ANDVORD TYBRING- GJEDDE ASA 3. kvartal 2005

ANDVORD TYBRING- GJEDDE ASA 3. kvartal 2005 ANDVORD TYBRING- GJEDDE ASA 3. kvartal 2005 21. OKTOBER 2005 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Fokusområder (fra

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 Sammendrag Q2 Oppkjøp av Iglo Haugesund og Breivik & Co. AS i Bergen. Lavsesong for pelagisk fisk, men økte priser og forbedret resultat i Domstein Pelagic. Press

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 2. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 2. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2007. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 20. juli 2007

Resultat 2. kvartal 2007. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 20. juli 2007 Resultat 2. kvartal 2007 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 20. juli 2007 Hovedpunkter 2. kvartal 2007 Resultat etter skatt på 6 727 mill (7 439 mill) REC utgjør 6 513 mill (7 211 mill). Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2004

Kvartalsrapport 2/2004 Kvartalsrapport 2/2004 Økning i driftsinntektene til NOK 1573,4 mill (1306,7) De nye virksomhetene Are og Mobilarum svarer til forventningene Driftsresultatet i ble NOK 36,4 mill (45,0), hvilket er en

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

På vei mot lønnsom drift

På vei mot lønnsom drift Synnøve Finden ASA Presentasjon andre kvartal 2007 På vei mot lønnsom drift Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomidirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 1. Underliggende drift i henhold til plan stø kurs

Detaljer

Resultat 3. kvartal Rune Bjerke, Konsernsjef Hafslund ASA 1. november 2005

Resultat 3. kvartal Rune Bjerke, Konsernsjef Hafslund ASA 1. november 2005 Resultat 3. kvartal 2005 Rune Bjerke, Konsernsjef Hafslund ASA 1. november 2005 Hovedpunkter 3. kvartal 2005 Driftsresultat på 520 mill dobling fra fjoråret (272 mill). Resultat etter skatt på 333 mill

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Pressekonferanse 22. august 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 000 1 800 1 600 1 400 Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

INTENSJONSAVTALER OM KJØP AV TO AVISPAPIRFABRIKKER I ASIA

INTENSJONSAVTALER OM KJØP AV TO AVISPAPIRFABRIKKER I ASIA INTENSJONSAVTALER OM KJØP AV TO AVISPAPIRFABRIKKER I ASIA Oslo, 31. mars 1998 KJØPET OMFATTER Thailand: 120 tonn avispapir (~ 70% eierandel) Korea: 180 tonn avispapir (90% eierandel) Sluttforhandlinger

Detaljer

NY PAPIRMASKIN I GOLBEY. Oslo, 16. april 1997

NY PAPIRMASKIN I GOLBEY. Oslo, 16. april 1997 NY PAPIRMASKIN I GOLBEY Oslo, 16. april 1997 NY PAPIRMASKIN I GOLBEY HVORFOR BYGGER NORSKE SKOG NY PAPIRMASKIN I GOLBEY? FOR Å FÅ EN TOPP KONKURRANSE- KRAFTIG AVISPAPIRFABRIKK FOR Å STYRKE POSISJONEN SOM

Detaljer

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Adm. dir. Arild Bjørn Hansen Hva kjennetegner vår region Nærhet til Oslo og viktige handelspartnere Befolkningsrikt Omstillingskraft Tidsmessig infrastruktur

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal 2003 30. april 2003 PAGE 1 -

Presentasjon 1. kvartal 2003 30. april 2003 PAGE 1 - Presentasjon 1. kvartal 2003 30. april 2003 PAGE 1 - Hovedpunkter Driftsinntektene i 4.kvartal ble NOK 182,7 mill(+4%) Korrigert for synkende valutakurser mot NOK utgjorde veksten 11,1% Driftsinntektene

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

Januar - september. Norske Skogindustrier A.S Tredje kvartal. Offisiell hovedsponsor

Januar - september. Norske Skogindustrier A.S Tredje kvartal. Offisiell hovedsponsor 1993 1994 1995 1996 Januar - september Norske Skogindustrier A.S Tredje kvartal 1997 1998 1999 Offisiell hovedsponsor 2000 Kvartalsrapport januar - september 1995 Den sterke resultatutviklingen for Norske

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Kjell Aamot konsernsjef. Eirik Ubøe finansdirektør

Kjell Aamot konsernsjef. Eirik Ubøe finansdirektør Kjell Aamot konsernsjef Sverre Munck konserndirektør Eirik Ubøe finansdirektør Anita Roarsen økonomidirektør 1 SCHIBSTED ASA TRYKTE MEDIA TV/FILM MULTIMEDIA FELLESFUNKSJONER AVISER TV/Film Produksjon Scandinavia

Detaljer

Verdiskaping i Norske Skog

Verdiskaping i Norske Skog Verdiskaping i Norske Skog Hotel Continental, 7. februar 2002 Jan Reinås, konsernsjef Norske Skog i dag God lønnsomhet 1995-12,5 mrd. kr Trykkpapir 65 % Geografisk diversifisert, Produktmessig konsentrert:

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 2005

NSB-konsernet Resultat 2005 NSB-konsernet Resultat 2005 Hovedpunkter 2005 Resultat før skatt på MNOK 502 en økning på MNOK 332 fra 2004. Driftsresultat på MNOK 589 en økning på MNOK 323 fra 2004. Positiv driftsutvikling i kjernevirksomheten

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2015

KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2015 Agder Energi fikk i 2015 et resultat etter skatt på 1 220 mill. kr (majoritetens andel), mot 475 mill. kr i 2014.

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 2. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...6 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

NORSKE SKOG 2003. Rapport 1. kvartal. Lave priser og fortsatt sterk krone. Improvement 2003 i rute. Samarbeid med avis i skolen

NORSKE SKOG 2003. Rapport 1. kvartal. Lave priser og fortsatt sterk krone. Improvement 2003 i rute. Samarbeid med avis i skolen NORSKE SKOG 2003 Rapport 1. kvartal Lave priser og fortsatt sterk krone Improvement 2003 i rute Samarbeid med avis i skolen Lave priser og fortsatt sterk krone Lave priser og fortsatt sterk norsk krone

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal.

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. FØRSTE KVARTAL 2009 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. 88,3 % vekst i resultat før skatt til MNOK 12,0. Dette er det beste resultatet noen gang for et kvartal.

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2011

TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE opprettholder lønnsomheten TINEs driftsresultatet i første kvartal 2011 ble NOK 261 mill. Korrigert for en positiv engangseffekt i 2010, økte driftsresultatet med NOK 48

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004 C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004 18. FEBRUAR 2005 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 - tilbakeblikk

Detaljer

Capital Markets Day Finansiell status CFO Arne Solberg

Capital Markets Day Finansiell status CFO Arne Solberg Capital Markets Day 2006 Finansiell status CFO Arne Solberg WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG September 20, 2006 1 Agenda Kongsberg Gruppen et world class teknologiselskap

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 2006 Regnskapsperiode: Mai

PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 2006 Regnskapsperiode: Mai PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 6 Regnskapsperiode: INNHOLD F Resultatrapport F Balanserapport F Likviditetsrapport F Nøkkeltall z Grafikk Dato: 09.05.6 AVVIKSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT D E N N E P E R I O D

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012 Delårsberetning 31. mars 2012 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer