Velkommen til informasjonsmøte med DSB og Det Lokale Eltilsyn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til informasjonsmøte med DSB og Det Lokale Eltilsyn"

Transkript

1 Velkommen til informasjonsmøte med DSB og Det Lokale Eltilsyn

2 Informasjonsmøte 10. mars Innledning ved Per Bjergli fra Fortum 2. Presentasjon av DLE i Østfold ved Lene Løkkeberg fra Fortum Tilsynsplan for 2011 Er det forskjell på DLE med og uten sakkyndig selskap? 3. Informasjon fra DSB Region Øst Norge ved Ole Edvard Backe Instruks fra DSB Erfaringer fra 2010 Krav til faglig ansvarlig Nytt fagsystem i DSB Pause (10 minutter ) 4. Erfaringer fra kontroller i Østfold 2010 Nettpartner Arena ved Hans A. Rokke Infratek Elsikkerhet ved Johny Guldager 5. Elektronisk behandling av tilsynsrapporter i ElWin ved Ole Christian Sæll fra FEN 6. Elektronisk rettemelding i Elsa ved Frode Remvang fra Hafslund 7. Iverksetting av sanksjonering ved manglende utbedring av tilsynsrapporter ved Frode Remvang

3 Alle presentasjonene vil bli lagt ut på Elentreprenørens side Velg Utbyggerens side Deretter Elentreprenørens side og Arkiv

4 DLE i Østfold Informasjonsmøte for installatører 10. mars Electricity Solutions and Distribution / Lene Løkkeberg

5 DLE i Østfold, Oslo, Akershus og Røyken (Buskerud) Hafslund Nett Energi 1 Follo/Røyken * Høland og Setskog Elverk Fortum Distribution Fredrikstad Energinett * Røyken dden Moss Ski Hobøl Våler Enebakk Spydeberg Trøgstad Askim Eidsberg Skiptvet Aurskog (Høland) Rømskog Marker Rakkestad Energi Trøgstad Elverk Sarpsborg (Onsøy) Fredrikstad Rakkestad Halden Aremark * datterselskap i Fredrikstad Energi AS Electricity Solutions and Distribution / Lene Løkkeberg

6 Tilsynsplan for Østfold, Follo og Røyken i 2011 Type kontroll Fortum FEAS Hafslund Rakkestad Trøgstad Sum Anleggskontroll: - Obligatoriske nyanlegg Nyanlegg 0-2 år Anlegg 2-10 år Andre anlegg Sum anleggskontroll Virksomhetstilsyn: - Revisjon av virksomheter Revisjon av el-installatører Sum virksomhetstilsyn Electricity Solutions and Distribution / Lene Løkkeberg

7 Utførere av DLE-tjenester i Østfold 2011 dden Ski Enebakk Aurskog (Høland) Marker El-Tilsynet Hobøl Spydeberg Askim Trøgstad Moss Våler Skiptvet Eidsberg Rømskog Rakkestad (Onsøy) Sarpsborg Fredrikstad Aremark DLE Elsikkerhet Halden Electricity Solutions and Distribution / Lene Løkkeberg

8 Kontaktinformasjon DLE og sakkyndig selskap i Østfold, Follo og Røyken 2011 DLE: E-post Telefon Hafslund Nett Fortum Distribution Fredrikstad Energinett Rakkestad Energi Trøgstad Elverk Energi 1 Follo/Røyken Sakkyndig selskap: E-post Telefon Infratek Elsikkerhet Nettpartner Arena El-Tilsynet Nettkonsult Electricity Solutions and Distribution / Lene Løkkeberg

9 Kontaktpersoner og bemanning på DLE Hafslund Nett: - Frode Remvang (leder) - Øivind Byom (senioring.) - Jan Cato Hovde (elsikkerhetsing.) - Annette Torkildsen (elsikkerhetsing.) - Ottar Brudevik* (senioring.) Fortum Distribution: - Lene Løkkeberg (koordinator) - Bjørn Tåle Kristiansen* (elsikkerhetsing.) Fredrikstad Energinett: - Ole Christian Sæll (koordinator) Rakkestad Energi - Thomas Arnesen (elsikkerhetsing.) Trøgstad Elverk - Tor Erik Runhovde (elverksjef) Energi 1 Follo/Røyken - Magne Dyrdal (koordinator) * innleid fra Infratek Elsikkerhet E-post Telefon Electricity Solutions and Distribution / Lene Løkkeberg

10 Er det forskjell på DLE med sakkyndig selskap og DLE uten sakkyndig selskap? Electricity Solutions and Distribution / Lene Løkkeberg

11 DLE er en offentlige tilsynsmyndighet Offentlig myndighet Det Lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) Sakkyndig selskap 8

12 Sakkyndig selskap Definisjon i Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier: Sakkyndige = offentlige eller private virksomheter/personer som etter forskriftens bestemmelser kan utføre oppgaver for netteier De sakkyndige kan utføre DLE-oppgaver frem til et evt. vedtak Foreta utplukk i samarbeid med DLE Gjennomføre kontroll og sende forhåndsvarsel til kunden Sende evt. påminnelse før saken oversendes til DLE som fatter vedtak Andre oppgaver som de sakkyndige kan utføre på vegne av DLE: Brannetterforskning i samarbeid med politiet Skoleundervisning for 6. og 9. trinn Informasjon om elsikkerhet 9

13 Eksempel på saksgang frem til vedtak DLE med sakkyndig selskap: Varsel om kontroll Kontroll Tilsynsrapport og forhåndsvarsel om vedtak Vedtak DLE uten sakkyndig selskap: Varsel om kontroll Kontroll Tilsynsrapport og forhåndsvarsel om vedtak Vedtak = sakkyndig selskap = DLE Electricity Solutions and Distribution / Lene Løkkeberg

14 Konklusjon Prinsipielt er saksbehandlingen den samme hos DLE med sakkyndig selskap og DLE uten sakkyndig selskap Forskjellige aktører og eventuelt brevmaler Variasjoner i hva det enkelte DLE overlater til sakkyndig selskap kan forekomme El-Tilsynsloven med forskrifter ligger til grunn for all anleggskontroll Det utvises skjønn/risikovurdering ift det aktuelle anlegget Vurderingen kan variere fra person til person og selskap til selskap (dette gjelder også mellom DLE-ene i Norge) Electricity Solutions and Distribution / Lene Løkkeberg

15 Møte med installatørene i Østfold. Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

16 Ole Edvard Backe tlf / Montør / sivilingeniør adm.dir. everk konsulent dir. entreprenørselskap ved everk DSB, sjefing. 2 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

17 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

18 Roller i tilsynsarbeidet Det Lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) Sakkyndig selskap Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

19 Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) ved nettselskapet Lokalt eltilsyn er pålagt alle netteeiere (samt noen industribedrifter med eget nett), ihht Tilsynsloven av 1929, revidert senest Tilsynet med el-sikkerhet trådte i kraft i 1898 da Stortinget etablerte en tilsynsordning. Dette pga fremveksten av elektrisiteten i Norge. Tilsynet skal bidra til at elektrisk anlegg og utstyr ikke frembyr fare for liv og helse og materielle verdier. Netteier plikter å føre tilsyn med installasjoner knyttet til selskapets fordelingsnett. Det lokalke El-tilsyn (DLE) er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet Uhildet og uavhengig av forretningsmessig virksomhet DLE er faglig underlagt direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og adm. underlagt nettselskapet. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

20 Elektrisitet en farlig vare Berøring Ingen omkomne grunnet strømgjennomgang i 2010 Elektrisitet som årsak til brann Ca 63 personer omkommet i branner Nær 50 % av alle bygningsbranner er relatert til elektrisitet Elektrisk årsak (teknisk feil) Feil bruk av elektrisk utstyr 6 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

21 Antall branner / omkomne i brann i alvorlige branner i personer omkom i brann i To av dem var barn. Forøvrig var 39 av de omkomne menn og 22 kvinner. I 2009 omkom 61 personer i brann. Året før var tallet 83 7 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

22 Rekorderstatninger etter boligbranner i Forsikringsselskapene betalte ut 4,2 milliarder kroner i erstatninger etter boligbranner i Det er en økning på 31 prosent sammenlignet med året før. Sprengkulden sist vinter og i november og desember har bidratt til høyere utbetalinger enn normalt Sterk økning i vedfyringen og økt strømforbruk ga større risiko for brann Erstatningene for alle typer branner økte med 19 prosent til rekordhøye 5,7 milliarder kroner i fjor. Det var en nedgang på 5 prosent i erstatninger for næringslivet. I alt var det branner med erstatninger på over kroner i Erstatningsøkningen for boligbranner var størst i Oslo, Akershus, Vestfold, Oppland, Vest-Agder og Troms. 8 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

23 Rekordår for landbruksbranner 2010 ble et rekordår for branner på norske gardsbruk. I Oppland var det tre ganger så mange landbruksbranner som året før. Også i Hedmark var det en kraftig økning i tallet på branner. Bolighusene brenner Det er branner i bolighus på garder som står for nesten hele økningen Elektriske anlegg er årsaken Elektriske årsaker står trolig for over halvparten av brannene i bolighusene. Sjekk det elektriske anlegget! 9 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

24 Omkomne i brann. Aldersfordeling Mest utsatt Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

25 Elektrisitet som årsak til boligbrann 80% aktiv menneskelig svikt Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

26 Styrende for elsikkerhetsarbeidet El-tilsynsloven: 2. Elektriske anlegg skal utføres, drives og vedlikeholdes slik at der ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier Elektroentreprenører, prosjekterende og elektroreparatører Alle elektroentreprenører innenfor netteiers forsyningsområde skal i løpet av en treårsperiode være gjenstand for minst en systemrevisjon. Verifikasjoner av anlegg skal være en del av denne revisjonen, 20 % er byggeplasskontroll. DLE skal avholde årlig informasjonsmøte for elektrovirksomhetene i forsyningsområdet minst en gang pr år. Fra neste år også elektromontørene i 10 % av virksomhetene. 12 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

27 DSB har som mål m å redusere antall branner med elektrisk årsak ved å fokusere på: p å gjøre eiere av elektriske anlegg og brukere av elektriske produkter bevisste påp sikker bruk og vedlikehold at installasjoner blir vedlikeholdt og fornyet i takt med forbruket av strøm m og de krav som blir stilt til anlegga at tekniske virkemidler blir brukt for å redusere faren for at branner oppstår r og utvikler seg samarbeid mellom installatører / Nelfo DSB og DLE bedre brannetterforskning.

28 Kontroller utført av DSB/DLE Historisk: Periodiske kontroller Eier/bruker, uinteressert Installatører, uinteressert 10000ner av avvik ble ikke lukket. Nyanlegg Større interesse, avvik lukkes Nye anlegg blir feilfrie

29 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

30 Rollefordeling DSB (sentral tilsynsmyndighet) utarbeider instruks DLE (lokal tilsynsmyndighet) utarbeider tilsynsplan på bakgrunn av instruksen Kontrakt mellom DSB og DLE 16 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

31 Steg i tilsynsarbeidet. Varsel om tilsyn Tilsyn (revisjon, anleggskontroll) Forhåndsvarsel med rapport Sendes for å orientere kunden om resultatet av kontrollen Ikke grunnlag for retting, men avvikene kan rettes. Noen DLE sender kopi til installatør Vedtak Avvik skal rettes innen angitt frist Purring (ikke alle) Saken oversendes DSB Forhåndsvarsel om tvangsmulkt Vedtak om tvangsmulkt

32 Tilsynslovens 5 Tilsynsmyndigheten skal til enhver tid ha uhindret adgang til anlegg og virksomhet etter loven. Tilsynspersonellet skal legitimere seg i samsvar med forvaltningsloven 15 og om mulig sette seg i kontakt med eier av eller ansvarlig for anlegget/virksomheten eller representant for denne.

33 5 forts Eier av eller ansvarlig for anlegg/virksomhet eller representant for denne har rett til, og kan pålegges å være til stede under kontrollen. Tilsynspersonellet kan bestemme at retten ikke skal gjelde ved intervju av arbeidstaker eller dersom slik tilstedeværelse ikke kan gjennomføres uten vesentlig ulempe, eller uten at formålet med kontrollen settes i fare.

34 5 forts Enhver som er underlagt tilsyn etter denne lov, skal når tilsynsmyndigheten krever det og uten hinder av taushetsplikt fremlegge opplysninger som anses nødvendige for utøvelsen av tilsynet. Tilsynsmyndigheten kan bestemme i hvilken form opplysningene skal gis.

35 21 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

36 Klage, forvaltningslovens 28. Enkeltvedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket. Derfor sender noen DLE kopi av rapporten til installatør.

37 Sanksjoner, tilsynsloven 6 For å sikre nødvendig n grad av respekt for regelverket og for å ivareta viktige samfunnsinteresser ble det vedtatt å innføre velegnede sanksjonsmidler. Overtredelsesgebyr for overtredelse av lovverkets bestemmelser Tvangsmulkt skal fungere som et pressmiddel for å bringe et ulovlig forhold til opphør. Forutsetningen for å ilegge tvangsmulkt er at det foreligger en ikke-oppfylt forpliktelse. Kan ilegges nettselskapet hvis de ikke følger f opp Kan ilegges virksomheter og privatpersoner

38 Faglig ansvarlig I henhold til forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke) 11, så skal den som skal forestå utførelse og vedlikehold herunder reparasjon av elektriske anlegg (faglig ansvarlig), være ansatt og ha sitt daglige virke i den bedrift som utøver virksomheten.

39 Avdeling vs montørbase En montørbase skal være "usynlig" for kundene, noe som betinger at Elektroentreprenøren ikke kan ha kundemottak, ordremottak, operere med eget telefonnr./kontaktperson(er) osv. DSB setter ingen spesifikke krav til maksimalt antall montører som kan ha en slik montørbase/satellitt som oppmøtested eller avstanden mellom denne og virksomheten. Men det presiseres at de som er tilknyttet en slik montørbase skal ha samme oppfølging som om de hadde oppmøte på virksomhetens adresse. Det stilles store krav til faglig ansvarlig og avstanden kan heller ikke være for stor. Det stilles med andre ord store krav til Elektroentreprenørens interne rutiner for at en montørbase reelt skal fungere ihht. forskriftenes intensjon. Dersom det er en avdeling med markedsføring, salg, prosjektering og utstrakt kundekontakt skal det være en faglig ansvarlig.

40 Fel 12, 13 og Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon. 13. Oppbevaring av dokumentasjon. 14 Melding, om utførelse og endring.

41 Installatøren som elsikkerhetsaktør Selger av elsikkerhet ikke billigst mulig anlegg timer, komfyrvakt, jordfeilbryter, tilstekkelig inntak, kurser, stikkontakter osv vurdere bruk vs installasjon (eks.stikkontaker med barn evern) Ikke løslamper ved nattbord du har nå fått et elsikkert anlegg, du kan sove trygt om natten Markedsfører av elsikkerhet gjennom informasjon Skape gode elsikerhetsholdninger hos sine ansatte. Hvem er installatørens mest fornøyde kunder? Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

42 Dsb.no Elvirksomhetsregistret registreringsforskriften

43 Sakkyndig selskap som leverer DLE tjenester til: Fortum Distribution Fredrikstad Energinett EB Askøy Energi

44 Fortum Distribution AS har ca kunder.

45 FEN har ansvaret for strømnettet i Fredrikstad kommune (unntatt Onsøy) og Hvaler kommune. Selskapet har omlag kunder

46 Elektrisitet og brann Drøye 40% av boligbrannene i Norge har elektriske årsaker. Hvert år omkommer ca personer i branner som har elektriske årsaker. Vesentlig del av ulykkene og branntilløpene skyldes feil ved elektrisk utstyr (21%) og feil bruk (19%). Disse tallene er fra 2008

47 Hva fant vi i 2010? Totalt antall kontroller Uten avvik Med avvik Avvik i dokumentasjon Tekniske avvik Antall kontroller % uten avvik 26 % tekniske avvik 27 % avvik i dokumentasjon Gjelder kontroll av: nyanlegg 0 1 år anlegg 2-10 år

48 Har DSB funnet noe? DSB i rapport om Tema - Brann med elektrisk årsak i boliger utgitt i 2009, som kan lastes ned på er det beskrevet: Det er feil på 60 % av kontrollerte elektriske anlegg i Norge. Her er det 53 %. Av dette antar DSB at ca 1-2 % er brannog berøringsfarlige feil. DSB mener at slike feil i liten grad er manglende kompetanse, men mangelfulle arbeidsrutiner og slurv. Øvrige feil som avsløres er i stor grad formelle feil.

49 Har DSB funnet noe? DSB skriver videre at Lokale undersøkelser viser at det er noen virksomheter står for hovedtyngden av de påviste feilene. DSB mener den høye feilprosenten er derfor i større grad en indikasjon på kvaliteten på arbeidet til de dårlige virksomhetene. Og mener videre at antall feil i de kontrollerte anleggene ikke gjenspeiler kvaliteten på den samlende anleggsmassen som er utført.

50 Hvordan stemmer dette med våre funn? I analysen av feil som er funnet i 2010 stemmer trenden som DSB beskriver i forhold til at noe få dårlige virksomheter står for de fleste av de alvorlige feilene. Vår analyse viser at det er noen installatører som står for de alvorlige feil av typen (generell tekst): Anlegget gir ikke beskyttelse ved feil uisolerte anleggsdeler Jordet og ujordet anleggsdel kunne berøres samtidig

51 Konklusjon Av dette antar DSB at ca 1-2 % er brannog berøringsfarlige feil. DSB mener at slike feil i liten grad er manglende kompetanse, men mangelfulle arbeidsrutiner og slurv. Øvrige feil som avsløres er i stor grad formelle feil. I områdene til Fortum Distribution og Fredrikstad EnergiNett finner vi noe mer brann og berøringsfarlige feil

52 Hvordan behandler vi dette? Denne informasjonen kan medføre at mer av ressursene benyttes for å kontrollere de som leverer anlegg med alvorlige feil. De installatører som vi mener leverer farlige anlegg kan få tilbud om temamøter for montørene. Vi er fremdeles avhengig av at alle sender oversikt over oppdrag over en viss størrelse til oss.

53 Installatørmøte Østfold 2011 Johny Guldager Infratek Elsikkerhet AS

54 Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Nåværende og tidligere kunder Hafslund Nett Fortum Distribution Høland & Setskog Elverk Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Trøgstad Energiverk Rakkestad Energiverk Energiselskapet Buskerud Lyse Infra Ringeriks-Kraftnett NVE Notodden Energi Bodø Energi Nett 2

55 Hovedoppgaver i Instruksen for 2011 Oslo Kommune Kontroll av Verifikasjon av anlegg hos Revisjon av Revisjon av Follo, Rygge og Råde Kontroll av Verifikasjon av anlegg hos Revisjon av Revisjon av nyanlegg 1221 virksomheter 1174 virksomheter 127 installatører/ el.konsulenter/reperatører 1750 nyanlegg 204 virksomheter 204 virksomheter 13 installatører/ el. konsulenter/ reparatører 3

56 Hovedoppgaver i Instruksen for 2011 Nytt i årets instruks DLE skal avholde årlig informasjonsmøte for elektromontørene i 10 % av virksomhetene i forsyningsområdet 4

57 5

58 6

59 7

60 Feilstatistikk nyanlegg 0-2 år i Hafslund Nett 2010 Kontrollene er utført av Infratek Elsikkerhet AS Statistikken baserer seg på gjennomført kontroll av 9243 nyanlegg 8

61 Oppbygning av statistikken Feilkode 1 Merke og dokumentasjonsfeil Se eksempler Feilkode 2 Feil som er forskriftsstridige og som indirekte kan føre til brannog berøringsfare Se eksempler Feilkode 3 Feil som kan føre til brann eller elektrisk sjokk (berøringsfare - strømgjennomgang) Se eksempler 9

62 Antall kontroller av utførte arbeider (0-2 år) Antall kontroller Antall kontroller med fysiske feil Antall kontroller uten feil Antall kontroller kun dok. feil 10

63 % Antall kontroller av utførte arbeider (0-2 år) 100 % 100 % 80 % 60 % 53 % 40 % 20 % 26 % 21 % 0 % Antall kontroller Antall kontroller med fysiske feil Antall kontroller uten feil Antall kontroller kun dok. feil 11

64 % 53 % 53 % 50 % 44 % 40 % 41 % 30 % 20 % 21 % 26 % 26 % 21 % % 10 % 0 % Antall kontroller med fysiske feil Antall kontroller uten feil Antall kontroller kun dok. feil 12

65 Hva kan vi samarbeide om: Vi må ha tilgang på nok nyanlegg i forhold til Instruksens krav Hvordan kan vi samarbeide her best mulig? Hvis hver installatør sender inn jobber, så ville vi hatt jobber, og vi trenger Hvordan kan vi sammen få kundene til å forstå viktigheten av å ta vare på den dokumentasjonen som installatørene utleverer etter ferdigstillelse? 13

66 Hva bør installatør/saksbehandler gjøre får å få ned feilstatistikken Hver gang dere får inn en tilsynsrapport med feil fra DLE etter en kontroll av nyanlegg, så skal dere vurdere følgene i en avviksbehandling: Hvem har gjort jobben Hvorfor er det feil på anlegget Er sluttkontrollskjema utfylt riktig De feilene som har blitt funnet har disse blitt påpekt før Hvorfor finner DLE feil Dårlige holdninger Manglende opplæring Feil ved sluttkontrollskjema Er sluttkontrollen utført (fysisk og ikke bare skjema) Dårlig tid Er det samme person som går igjen på anlegg som har feil

67 Hva bør installatør/saksbehandler gjøre får å få ned feilstatistikken Dere bør også: Reise ut å foreta kontroller Sjekke sluttkontrollskjemaene Ha fokus på dette i avd. møter Opplæring i sluttkontroll og bruk av instrumenter Opplæring i FEL/NEK 400 Lage opplæringsplaner Har dere dårlig holdninger vedrørende sluttkontroll og dokumentasjon, preger dette hele virksomheten.

68 Det papirløse kontor

69 Trykk her for våre hjemmesider

70 Trykk her for å komme til Din side

71 Her legger kunden inn innloggingsinfo. (Finnes på fakturaen)

72

73

74 Ikke lukket rapport Godkjente rapporter

75 Her ligger vedtaket tilgjengelig for kunden Installatør kan bestilles her for utbedring av funn i rapporten

76

77 Her skal kunden kunne bestille utbedringer fra installatør direkte.

78 Målet er mer papirfrie løsninger Ønsker installatører til å delta i pilotprosjektet

79 Interessert? Kontakt oss på mail eller tlf: Energi 1: Tlf: Fredrikstad Energi Nett: Tlf:

80 Informasjonsmøte med Elentreprenørene Det Lokal Eltilsyn - DLE Hafslund Nett DLE Frode Remvang s.1 Endres i topp-/bunntekst

81 Agenda - Ny organisering Hafslund Nett - Tilsynsplan 2010 vs Erfaringer med kontroller i 2010: - Infratek Elsikkerhet - Feilstatistikk ELSA Elektronisk rettemelding - Innføring av økonomiske sanksjoner s.2 Endres i topp-/bunntekst

82 Hafslund Netts forsyningsområde Hafslund Nett sørger for at 1,4 millioner mennesker har strøm i kontakten døgnet rundt hele året kunder er tilknyttet vårt nett Hafslund Nett leverer strøm i 40 kommuner, fordelt på tre fylker, Oslo, Akershus og Østfold Strømnettet helt hjem til kunden Ansvar for regionalnett og fordelingsnett Strømnettet fram til lokalt nettselskaps fordelingsnett Ansvar for regionalnett Kommuner: Asker, Aurskog-Høland (deler av kommunen), Bærum, Eidsvoll, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Oslo, Oppegård, Rygge, Rælingen, Råde, Skedsmo, Sørum, Ullensaker, Vestby, Ås. s.3

83 Organisering - Hafslund Hafslund ASA Christian Berg, konsernsjef Økonomi og finans Finn Bjørn Ruyter Økonomi Finans Krafthandel Investor kontakt Kommunikasjon og samfunnsansvar Karen Onsager Informasjon og myndighetskontakt Markedskommunikasjon Miljø- og samfunnsansvar Stab Tove Pettersen HR (inkl. OU og lønn) IKT Kontrakt og kontinuerlig forbedring Eiendom Produksjon og varme Per Kristian Olsen Fjernvarme Jan Presttun Nett Jan Presttun Marked Kari Ekelund Thørud Venture Tore Schiøtz Vannkraft Bioenergi og varme Pellets Fjernvarmeproduksjon og distribusjon Nett Driftssentral Strøm Kundesenter Fakturaservice Energi Teknologi Miljø s.4

84 Hafslund Nett ny organisasjon fra HN Jens Auset Prosjekt X implementering John Østensen Rammevilkår Lisbeth Anita Vingås Økonomi og adm. Hans Webjørnsen Markedsutvikling Konst: Hans Webjørnsen Netteier Kristin Lian Prosjekter Knut Rikkard Bakken Drift Even Ungersness Markedsutvikling Kontraktsutvikling Anskaffelser Merkantilt kompetanse- og opplæringssenter Nettstrategi Budsjett Utredning Langtidsplan og prioritering Prosjekteierskap Standarder og retningslinjer Prosjektledelse Spesifisering og beskrivelser Kontroll av leveranser Dokumentasjon Rapportering til Netteier Porteføljestyring Driftsprosjekter Driftsrelaterte oppgaver og kontrakter Kundeservice og tilknytninger

85 Drift ny organisasjon Drift Even Ungersness Anleggsdrift Berit Langaas Tilknytning Arild Haugen Teknisk kundestøtte Lars Davidsen DLE Frode Remvang Vern og måler Jonny Nikolaisen Nettinformasjon Haakon Iversen Halvorsrød Byom, Øivind Hovde, Jan Cato Torkildsen, Annette (1.2.11) Brudevik, Ottar (innleid)

86 Sakkyndigeselskap fordelt geografisk år 2011 Elsikkerhet Hurdal Oslo Eidsvoll Romerike Nord Nannestad El-Tilsynet Asker/Bærum Bærum Ullensaker Nittedal Nes Gjerdrum Oslo Skedsmo Sørum Aurskog (-Høland) Romerike Sør Elsikkerhet Rygge/Råde/As/Sa/Fr Søndre Follo Asker Nesodden Frogn Ås Vestby Moss Oppegård Lørenskog Rælingen Ski Hobøl Våler Enebakk Spydeberg Askim Skiptvet Fet (Aurskog-) Høland Rømskog Trøgstad Eidsberg Marker Bemanning IE IE - 60 ET - 16 EN - 13 Rygge Råde Rakkestad Fredrikstad Sarpsborg Aremark Halden Hvaler s.7

87 Tilsynsplan DLE iht. DSB s Instruks år Type kontroll År Verifikasjon av nyanlegg: - Obligatoriske Nyanlegg 0-2 år Anlegg 2-10 år Verifikasjon av anlegg (periodisk 20 år) Revisjon av virksomheter Revisjon av el-installatører Skoleinformasjon (klasser - estimert) Brannetterforskning (estimert) Markedskontroll (elprod./forhandle/importører) Budsjett i Mkr s.8

88 Tilsynsplan DLE iht. DSB s Instruks år s.9

89 Tilsynsplan DLE iht. DSB s Instruks år s.10

90 Feilstatistikk/Erfaringer fra kontroller i 2010 Infratek Elsikkerhet presenterer s.11

91 Innføring av øk. sanksjoner ifm. tilsyn DSB har sette det nødvendig og innføre økonomiske sanksjoner for at eier/bruker skal utbedre avvik definert i tilsynsrapport. På årsbasis er det ca. 10% ( stk) rapporter som ikke utbedres/lukkes. Det etableres i disse dager ulike arbeidsgrupper i DLE DSB som vil arbeide med følgende: Oppdatering av feilkodelister med vekting av alvorlighetsgrad Rasjonalisere saksgang i grensesnitt DLE DSB Utvikling av økonomisk matrise for fastsettelse av tvangsmulkt/avklare formelle innkrevningsrutiner HN DLE vil iverksette endringer i saksprosessen/tilsynsbrevene med gradvis innføring av sanksjoner. Estimert oppstart Q4 s.12

92 s.13 Saksbehandlingsprosessen 2010 Tidsløp ant. dager O r i e n t e r i n g K o n t r o l l V a r s e l / r a p p P å m i n n e l s e 1 P å m i n n e l s e 2 V e d t a k P u r r i n g S a n k s j o n e r H e n l e g g e s Sakkyndigselskap DLE 5 DSB 14

93 s.14 Saksbehandlingsprosess inklusiv sanksjoner - forslag Tidsløp ant. dager O r i e n t e r i n g K o n t r o l l V a r s e l / r a p p o r t V e d t a k P u r r i n g A n m o m S a n k s j o n Sakkyndigselskap DLE 14 DSB V a r s e l o m m u l k t 155 V e d t a k m u l k t 5

94 s.15 ELSA Elektronisk rettemelding

95 Demo ELSA - Rettemelding Vis egen fil mhp. rettemelding s.16

96 Div Forespørsel om endring av frist for utbedring av avvik iht rapport, må komme fra eier/bruker. Elentreprenørene må kvalitetssikre installasjonsvirksomhetens opplysninger i Elvirksomhetsregisteret. DLE oppfordrer til bruk elektronisk rettemelding, - og foretrekker e-post fremfor post ved innsending av rapporter.) s.17

97 s.18 Vi leverer framtidens energiløsninger og infrastruktur. Enkelt og effektivt.

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Møtereferat Representantskapsmøte i Faglig Forum Tid: 14.-15. november 2007. Sted: Scandic Byporten Hotell, Oslo

Møtereferat Representantskapsmøte i Faglig Forum Tid: 14.-15. november 2007. Sted: Scandic Byporten Hotell, Oslo Møtereferat Representantskapsmøte i Faglig Forum Tid: 14.-15. november 2007. Sted: Scandic Byporten Hotell, Oslo Representanter tilstede: Hans Georg Nesjø (Sør-Trøndelag FF), Hans Georg Slettvold (Finnmark

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg Installatørmøter DLE presentasjoner 2014 Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2015 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: DLE skal ha tilsyn med 5 % av boligmassen i sitt

Detaljer

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN)

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN) Hvorfor er faste ansettelser viktig for elsikkerheten? Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være

Detaljer

Høringssvar 15. august 2011

Høringssvar 15. august 2011 Høringssvar 15. august 2011 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Generelle merknader Den lange prosessen med mange utkast og drøftinger har gitt et

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012)

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012) 258383_dbe_el-sikkerhet.qxd:250670_dbe_el-sikkerhet 26-11-07 14:57 Side 1 82 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2012 DESEMBER 2012 ÅRGANG 41 ELSIKKERHET NR.

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 29. juni 2007 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr.

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg N R 2. N O V E M B E R 2 0 0 9 2 7. å r g a n g Vi er HELT NØDVENDIGE for deg Side 8 9 Vinn elektronisk kjøkkenvekt X-ord, side 15 Mer fornybart må fram Side 2 3 Hvorfor må jeg leie nettet? Side 4 5 FOTO:

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 66 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 FORORD Mange i bransjen venter i spenning på resultatet av de to utredningene Direktoratet for

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 70 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 FORORD Når jeg nå skal skrive forordet til Elsikkerhet nr. 70 har jeg kikket litt i nr 1. Den

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 73 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 FORORD Tradisjonen tro er sommerutgaven av Elsikkerhet rettet mot beskrivelser av de elulykker som

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett Innhold 1 Innledning... 5 6.3 Evaluering etter første utbyggingstrinn... 19 2 Bakgrunn... 7 6.4 Beslutning

Detaljer

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL Forvaltningsrevisjonsrapport Ski, Ås, Oppegård, Frogn og Nesodden

Detaljer

Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom

Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom Forslag til tiltak som skal øke forbrukernes tillit til kjøp av håndverkertjenester og øke omdømmet til håndverkerbransjen 1 Forord Arbeidsutvalget

Detaljer

Selskapskontroll. Hadeland Energi AS. Hadeland Kraft AS

Selskapskontroll. Hadeland Energi AS. Hadeland Kraft AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Hadeland Energi AS og Hadeland Kraft AS Rapport 2012 nr 4 J.nr./Referanse: 2012-797/KL 1 2 SAMMENDRAG Rapporten er delt i tre deler: Forholdet til lov om offentlige

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Strategi for styring, utvikling og forvaltning av kommunale og interkommunale selskaper

Strategi for styring, utvikling og forvaltning av kommunale og interkommunale selskaper Strategi for styring, utvikling og forvaltning av kommunale og interkommunale selskaper EIERSKAPSMELDING 2013 Ski kommune À jour per: november 2013-1 - Forord... 4 1. Innledning... 5 2. Kommunalt eierskap...

Detaljer

Vil ha bedre nettside

Vil ha bedre nettside N R 2. N O V E M B E R 2 0 1 0 2 8. å r g a n g Intelligent belysning Side 14 Vil ha bedre nettside 13 Nettkostnadene Sjekk pumpa Nettkostnadene må ikke bli for høye må ikke bli i for kulda høye Side Side

Detaljer