Velkommen til informasjonsmøte med DSB og Det Lokale Eltilsyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til informasjonsmøte med DSB og Det Lokale Eltilsyn"

Transkript

1 Velkommen til informasjonsmøte med DSB og Det Lokale Eltilsyn

2 Informasjonsmøte 10. mars Innledning ved Per Bjergli fra Fortum 2. Presentasjon av DLE i Østfold ved Lene Løkkeberg fra Fortum Tilsynsplan for 2011 Er det forskjell på DLE med og uten sakkyndig selskap? 3. Informasjon fra DSB Region Øst Norge ved Ole Edvard Backe Instruks fra DSB Erfaringer fra 2010 Krav til faglig ansvarlig Nytt fagsystem i DSB Pause (10 minutter ) 4. Erfaringer fra kontroller i Østfold 2010 Nettpartner Arena ved Hans A. Rokke Infratek Elsikkerhet ved Johny Guldager 5. Elektronisk behandling av tilsynsrapporter i ElWin ved Ole Christian Sæll fra FEN 6. Elektronisk rettemelding i Elsa ved Frode Remvang fra Hafslund 7. Iverksetting av sanksjonering ved manglende utbedring av tilsynsrapporter ved Frode Remvang

3 Alle presentasjonene vil bli lagt ut på Elentreprenørens side Velg Utbyggerens side Deretter Elentreprenørens side og Arkiv

4 DLE i Østfold Informasjonsmøte for installatører 10. mars Electricity Solutions and Distribution / Lene Løkkeberg

5 DLE i Østfold, Oslo, Akershus og Røyken (Buskerud) Hafslund Nett Energi 1 Follo/Røyken * Høland og Setskog Elverk Fortum Distribution Fredrikstad Energinett * Røyken dden Moss Ski Hobøl Våler Enebakk Spydeberg Trøgstad Askim Eidsberg Skiptvet Aurskog (Høland) Rømskog Marker Rakkestad Energi Trøgstad Elverk Sarpsborg (Onsøy) Fredrikstad Rakkestad Halden Aremark * datterselskap i Fredrikstad Energi AS Electricity Solutions and Distribution / Lene Løkkeberg

6 Tilsynsplan for Østfold, Follo og Røyken i 2011 Type kontroll Fortum FEAS Hafslund Rakkestad Trøgstad Sum Anleggskontroll: - Obligatoriske nyanlegg Nyanlegg 0-2 år Anlegg 2-10 år Andre anlegg Sum anleggskontroll Virksomhetstilsyn: - Revisjon av virksomheter Revisjon av el-installatører Sum virksomhetstilsyn Electricity Solutions and Distribution / Lene Løkkeberg

7 Utførere av DLE-tjenester i Østfold 2011 dden Ski Enebakk Aurskog (Høland) Marker El-Tilsynet Hobøl Spydeberg Askim Trøgstad Moss Våler Skiptvet Eidsberg Rømskog Rakkestad (Onsøy) Sarpsborg Fredrikstad Aremark DLE Elsikkerhet Halden Electricity Solutions and Distribution / Lene Løkkeberg

8 Kontaktinformasjon DLE og sakkyndig selskap i Østfold, Follo og Røyken 2011 DLE: E-post Telefon Hafslund Nett Fortum Distribution Fredrikstad Energinett Rakkestad Energi Trøgstad Elverk Energi 1 Follo/Røyken Sakkyndig selskap: E-post Telefon Infratek Elsikkerhet Nettpartner Arena El-Tilsynet Nettkonsult Electricity Solutions and Distribution / Lene Løkkeberg

9 Kontaktpersoner og bemanning på DLE Hafslund Nett: - Frode Remvang (leder) - Øivind Byom (senioring.) - Jan Cato Hovde (elsikkerhetsing.) - Annette Torkildsen (elsikkerhetsing.) - Ottar Brudevik* (senioring.) Fortum Distribution: - Lene Løkkeberg (koordinator) - Bjørn Tåle Kristiansen* (elsikkerhetsing.) Fredrikstad Energinett: - Ole Christian Sæll (koordinator) Rakkestad Energi - Thomas Arnesen (elsikkerhetsing.) Trøgstad Elverk - Tor Erik Runhovde (elverksjef) Energi 1 Follo/Røyken - Magne Dyrdal (koordinator) * innleid fra Infratek Elsikkerhet E-post Telefon Electricity Solutions and Distribution / Lene Løkkeberg

10 Er det forskjell på DLE med sakkyndig selskap og DLE uten sakkyndig selskap? Electricity Solutions and Distribution / Lene Løkkeberg

11 DLE er en offentlige tilsynsmyndighet Offentlig myndighet Det Lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) Sakkyndig selskap 8

12 Sakkyndig selskap Definisjon i Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier: Sakkyndige = offentlige eller private virksomheter/personer som etter forskriftens bestemmelser kan utføre oppgaver for netteier De sakkyndige kan utføre DLE-oppgaver frem til et evt. vedtak Foreta utplukk i samarbeid med DLE Gjennomføre kontroll og sende forhåndsvarsel til kunden Sende evt. påminnelse før saken oversendes til DLE som fatter vedtak Andre oppgaver som de sakkyndige kan utføre på vegne av DLE: Brannetterforskning i samarbeid med politiet Skoleundervisning for 6. og 9. trinn Informasjon om elsikkerhet 9

13 Eksempel på saksgang frem til vedtak DLE med sakkyndig selskap: Varsel om kontroll Kontroll Tilsynsrapport og forhåndsvarsel om vedtak Vedtak DLE uten sakkyndig selskap: Varsel om kontroll Kontroll Tilsynsrapport og forhåndsvarsel om vedtak Vedtak = sakkyndig selskap = DLE Electricity Solutions and Distribution / Lene Løkkeberg

14 Konklusjon Prinsipielt er saksbehandlingen den samme hos DLE med sakkyndig selskap og DLE uten sakkyndig selskap Forskjellige aktører og eventuelt brevmaler Variasjoner i hva det enkelte DLE overlater til sakkyndig selskap kan forekomme El-Tilsynsloven med forskrifter ligger til grunn for all anleggskontroll Det utvises skjønn/risikovurdering ift det aktuelle anlegget Vurderingen kan variere fra person til person og selskap til selskap (dette gjelder også mellom DLE-ene i Norge) Electricity Solutions and Distribution / Lene Løkkeberg

15 Møte med installatørene i Østfold. Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

16 Ole Edvard Backe tlf / Montør / sivilingeniør adm.dir. everk konsulent dir. entreprenørselskap ved everk DSB, sjefing. 2 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

17 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

18 Roller i tilsynsarbeidet Det Lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) Sakkyndig selskap Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

19 Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) ved nettselskapet Lokalt eltilsyn er pålagt alle netteeiere (samt noen industribedrifter med eget nett), ihht Tilsynsloven av 1929, revidert senest Tilsynet med el-sikkerhet trådte i kraft i 1898 da Stortinget etablerte en tilsynsordning. Dette pga fremveksten av elektrisiteten i Norge. Tilsynet skal bidra til at elektrisk anlegg og utstyr ikke frembyr fare for liv og helse og materielle verdier. Netteier plikter å føre tilsyn med installasjoner knyttet til selskapets fordelingsnett. Det lokalke El-tilsyn (DLE) er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet Uhildet og uavhengig av forretningsmessig virksomhet DLE er faglig underlagt direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og adm. underlagt nettselskapet. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

20 Elektrisitet en farlig vare Berøring Ingen omkomne grunnet strømgjennomgang i 2010 Elektrisitet som årsak til brann Ca 63 personer omkommet i branner Nær 50 % av alle bygningsbranner er relatert til elektrisitet Elektrisk årsak (teknisk feil) Feil bruk av elektrisk utstyr 6 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

21 Antall branner / omkomne i brann i alvorlige branner i personer omkom i brann i To av dem var barn. Forøvrig var 39 av de omkomne menn og 22 kvinner. I 2009 omkom 61 personer i brann. Året før var tallet 83 7 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

22 Rekorderstatninger etter boligbranner i Forsikringsselskapene betalte ut 4,2 milliarder kroner i erstatninger etter boligbranner i Det er en økning på 31 prosent sammenlignet med året før. Sprengkulden sist vinter og i november og desember har bidratt til høyere utbetalinger enn normalt Sterk økning i vedfyringen og økt strømforbruk ga større risiko for brann Erstatningene for alle typer branner økte med 19 prosent til rekordhøye 5,7 milliarder kroner i fjor. Det var en nedgang på 5 prosent i erstatninger for næringslivet. I alt var det branner med erstatninger på over kroner i Erstatningsøkningen for boligbranner var størst i Oslo, Akershus, Vestfold, Oppland, Vest-Agder og Troms. 8 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

23 Rekordår for landbruksbranner 2010 ble et rekordår for branner på norske gardsbruk. I Oppland var det tre ganger så mange landbruksbranner som året før. Også i Hedmark var det en kraftig økning i tallet på branner. Bolighusene brenner Det er branner i bolighus på garder som står for nesten hele økningen Elektriske anlegg er årsaken Elektriske årsaker står trolig for over halvparten av brannene i bolighusene. Sjekk det elektriske anlegget! 9 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

24 Omkomne i brann. Aldersfordeling Mest utsatt Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

25 Elektrisitet som årsak til boligbrann 80% aktiv menneskelig svikt Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

26 Styrende for elsikkerhetsarbeidet El-tilsynsloven: 2. Elektriske anlegg skal utføres, drives og vedlikeholdes slik at der ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier Elektroentreprenører, prosjekterende og elektroreparatører Alle elektroentreprenører innenfor netteiers forsyningsområde skal i løpet av en treårsperiode være gjenstand for minst en systemrevisjon. Verifikasjoner av anlegg skal være en del av denne revisjonen, 20 % er byggeplasskontroll. DLE skal avholde årlig informasjonsmøte for elektrovirksomhetene i forsyningsområdet minst en gang pr år. Fra neste år også elektromontørene i 10 % av virksomhetene. 12 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

27 DSB har som mål m å redusere antall branner med elektrisk årsak ved å fokusere på: p å gjøre eiere av elektriske anlegg og brukere av elektriske produkter bevisste påp sikker bruk og vedlikehold at installasjoner blir vedlikeholdt og fornyet i takt med forbruket av strøm m og de krav som blir stilt til anlegga at tekniske virkemidler blir brukt for å redusere faren for at branner oppstår r og utvikler seg samarbeid mellom installatører / Nelfo DSB og DLE bedre brannetterforskning.

28 Kontroller utført av DSB/DLE Historisk: Periodiske kontroller Eier/bruker, uinteressert Installatører, uinteressert 10000ner av avvik ble ikke lukket. Nyanlegg Større interesse, avvik lukkes Nye anlegg blir feilfrie

29 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

30 Rollefordeling DSB (sentral tilsynsmyndighet) utarbeider instruks DLE (lokal tilsynsmyndighet) utarbeider tilsynsplan på bakgrunn av instruksen Kontrakt mellom DSB og DLE 16 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

31 Steg i tilsynsarbeidet. Varsel om tilsyn Tilsyn (revisjon, anleggskontroll) Forhåndsvarsel med rapport Sendes for å orientere kunden om resultatet av kontrollen Ikke grunnlag for retting, men avvikene kan rettes. Noen DLE sender kopi til installatør Vedtak Avvik skal rettes innen angitt frist Purring (ikke alle) Saken oversendes DSB Forhåndsvarsel om tvangsmulkt Vedtak om tvangsmulkt

32 Tilsynslovens 5 Tilsynsmyndigheten skal til enhver tid ha uhindret adgang til anlegg og virksomhet etter loven. Tilsynspersonellet skal legitimere seg i samsvar med forvaltningsloven 15 og om mulig sette seg i kontakt med eier av eller ansvarlig for anlegget/virksomheten eller representant for denne.

33 5 forts Eier av eller ansvarlig for anlegg/virksomhet eller representant for denne har rett til, og kan pålegges å være til stede under kontrollen. Tilsynspersonellet kan bestemme at retten ikke skal gjelde ved intervju av arbeidstaker eller dersom slik tilstedeværelse ikke kan gjennomføres uten vesentlig ulempe, eller uten at formålet med kontrollen settes i fare.

34 5 forts Enhver som er underlagt tilsyn etter denne lov, skal når tilsynsmyndigheten krever det og uten hinder av taushetsplikt fremlegge opplysninger som anses nødvendige for utøvelsen av tilsynet. Tilsynsmyndigheten kan bestemme i hvilken form opplysningene skal gis.

35 21 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

36 Klage, forvaltningslovens 28. Enkeltvedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket. Derfor sender noen DLE kopi av rapporten til installatør.

37 Sanksjoner, tilsynsloven 6 For å sikre nødvendig n grad av respekt for regelverket og for å ivareta viktige samfunnsinteresser ble det vedtatt å innføre velegnede sanksjonsmidler. Overtredelsesgebyr for overtredelse av lovverkets bestemmelser Tvangsmulkt skal fungere som et pressmiddel for å bringe et ulovlig forhold til opphør. Forutsetningen for å ilegge tvangsmulkt er at det foreligger en ikke-oppfylt forpliktelse. Kan ilegges nettselskapet hvis de ikke følger f opp Kan ilegges virksomheter og privatpersoner

38 Faglig ansvarlig I henhold til forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke) 11, så skal den som skal forestå utførelse og vedlikehold herunder reparasjon av elektriske anlegg (faglig ansvarlig), være ansatt og ha sitt daglige virke i den bedrift som utøver virksomheten.

39 Avdeling vs montørbase En montørbase skal være "usynlig" for kundene, noe som betinger at Elektroentreprenøren ikke kan ha kundemottak, ordremottak, operere med eget telefonnr./kontaktperson(er) osv. DSB setter ingen spesifikke krav til maksimalt antall montører som kan ha en slik montørbase/satellitt som oppmøtested eller avstanden mellom denne og virksomheten. Men det presiseres at de som er tilknyttet en slik montørbase skal ha samme oppfølging som om de hadde oppmøte på virksomhetens adresse. Det stilles store krav til faglig ansvarlig og avstanden kan heller ikke være for stor. Det stilles med andre ord store krav til Elektroentreprenørens interne rutiner for at en montørbase reelt skal fungere ihht. forskriftenes intensjon. Dersom det er en avdeling med markedsføring, salg, prosjektering og utstrakt kundekontakt skal det være en faglig ansvarlig.

40 Fel 12, 13 og Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon. 13. Oppbevaring av dokumentasjon. 14 Melding, om utførelse og endring.

41 Installatøren som elsikkerhetsaktør Selger av elsikkerhet ikke billigst mulig anlegg timer, komfyrvakt, jordfeilbryter, tilstekkelig inntak, kurser, stikkontakter osv vurdere bruk vs installasjon (eks.stikkontaker med barn evern) Ikke løslamper ved nattbord du har nå fått et elsikkert anlegg, du kan sove trygt om natten Markedsfører av elsikkerhet gjennom informasjon Skape gode elsikerhetsholdninger hos sine ansatte. Hvem er installatørens mest fornøyde kunder? Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

42 Dsb.no Elvirksomhetsregistret registreringsforskriften

43 Sakkyndig selskap som leverer DLE tjenester til: Fortum Distribution Fredrikstad Energinett EB Askøy Energi

44 Fortum Distribution AS har ca kunder.

45 FEN har ansvaret for strømnettet i Fredrikstad kommune (unntatt Onsøy) og Hvaler kommune. Selskapet har omlag kunder

46 Elektrisitet og brann Drøye 40% av boligbrannene i Norge har elektriske årsaker. Hvert år omkommer ca personer i branner som har elektriske årsaker. Vesentlig del av ulykkene og branntilløpene skyldes feil ved elektrisk utstyr (21%) og feil bruk (19%). Disse tallene er fra 2008

47 Hva fant vi i 2010? Totalt antall kontroller Uten avvik Med avvik Avvik i dokumentasjon Tekniske avvik Antall kontroller % uten avvik 26 % tekniske avvik 27 % avvik i dokumentasjon Gjelder kontroll av: nyanlegg 0 1 år anlegg 2-10 år

48 Har DSB funnet noe? DSB i rapport om Tema - Brann med elektrisk årsak i boliger utgitt i 2009, som kan lastes ned på er det beskrevet: Det er feil på 60 % av kontrollerte elektriske anlegg i Norge. Her er det 53 %. Av dette antar DSB at ca 1-2 % er brannog berøringsfarlige feil. DSB mener at slike feil i liten grad er manglende kompetanse, men mangelfulle arbeidsrutiner og slurv. Øvrige feil som avsløres er i stor grad formelle feil.

49 Har DSB funnet noe? DSB skriver videre at Lokale undersøkelser viser at det er noen virksomheter står for hovedtyngden av de påviste feilene. DSB mener den høye feilprosenten er derfor i større grad en indikasjon på kvaliteten på arbeidet til de dårlige virksomhetene. Og mener videre at antall feil i de kontrollerte anleggene ikke gjenspeiler kvaliteten på den samlende anleggsmassen som er utført.

50 Hvordan stemmer dette med våre funn? I analysen av feil som er funnet i 2010 stemmer trenden som DSB beskriver i forhold til at noe få dårlige virksomheter står for de fleste av de alvorlige feilene. Vår analyse viser at det er noen installatører som står for de alvorlige feil av typen (generell tekst): Anlegget gir ikke beskyttelse ved feil uisolerte anleggsdeler Jordet og ujordet anleggsdel kunne berøres samtidig

51 Konklusjon Av dette antar DSB at ca 1-2 % er brannog berøringsfarlige feil. DSB mener at slike feil i liten grad er manglende kompetanse, men mangelfulle arbeidsrutiner og slurv. Øvrige feil som avsløres er i stor grad formelle feil. I områdene til Fortum Distribution og Fredrikstad EnergiNett finner vi noe mer brann og berøringsfarlige feil

52 Hvordan behandler vi dette? Denne informasjonen kan medføre at mer av ressursene benyttes for å kontrollere de som leverer anlegg med alvorlige feil. De installatører som vi mener leverer farlige anlegg kan få tilbud om temamøter for montørene. Vi er fremdeles avhengig av at alle sender oversikt over oppdrag over en viss størrelse til oss.

53 Installatørmøte Østfold 2011 Johny Guldager Infratek Elsikkerhet AS

54 Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Nåværende og tidligere kunder Hafslund Nett Fortum Distribution Høland & Setskog Elverk Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Trøgstad Energiverk Rakkestad Energiverk Energiselskapet Buskerud Lyse Infra Ringeriks-Kraftnett NVE Notodden Energi Bodø Energi Nett 2

55 Hovedoppgaver i Instruksen for 2011 Oslo Kommune Kontroll av Verifikasjon av anlegg hos Revisjon av Revisjon av Follo, Rygge og Råde Kontroll av Verifikasjon av anlegg hos Revisjon av Revisjon av nyanlegg 1221 virksomheter 1174 virksomheter 127 installatører/ el.konsulenter/reperatører 1750 nyanlegg 204 virksomheter 204 virksomheter 13 installatører/ el. konsulenter/ reparatører 3

56 Hovedoppgaver i Instruksen for 2011 Nytt i årets instruks DLE skal avholde årlig informasjonsmøte for elektromontørene i 10 % av virksomhetene i forsyningsområdet 4

57 5

58 6

59 7

60 Feilstatistikk nyanlegg 0-2 år i Hafslund Nett 2010 Kontrollene er utført av Infratek Elsikkerhet AS Statistikken baserer seg på gjennomført kontroll av 9243 nyanlegg 8

61 Oppbygning av statistikken Feilkode 1 Merke og dokumentasjonsfeil Se eksempler Feilkode 2 Feil som er forskriftsstridige og som indirekte kan føre til brannog berøringsfare Se eksempler Feilkode 3 Feil som kan føre til brann eller elektrisk sjokk (berøringsfare - strømgjennomgang) Se eksempler 9

62 Antall kontroller av utførte arbeider (0-2 år) Antall kontroller Antall kontroller med fysiske feil Antall kontroller uten feil Antall kontroller kun dok. feil 10

63 % Antall kontroller av utførte arbeider (0-2 år) 100 % 100 % 80 % 60 % 53 % 40 % 20 % 26 % 21 % 0 % Antall kontroller Antall kontroller med fysiske feil Antall kontroller uten feil Antall kontroller kun dok. feil 11

64 % 53 % 53 % 50 % 44 % 40 % 41 % 30 % 20 % 21 % 26 % 26 % 21 % % 10 % 0 % Antall kontroller med fysiske feil Antall kontroller uten feil Antall kontroller kun dok. feil 12

65 Hva kan vi samarbeide om: Vi må ha tilgang på nok nyanlegg i forhold til Instruksens krav Hvordan kan vi samarbeide her best mulig? Hvis hver installatør sender inn jobber, så ville vi hatt jobber, og vi trenger Hvordan kan vi sammen få kundene til å forstå viktigheten av å ta vare på den dokumentasjonen som installatørene utleverer etter ferdigstillelse? 13

66 Hva bør installatør/saksbehandler gjøre får å få ned feilstatistikken Hver gang dere får inn en tilsynsrapport med feil fra DLE etter en kontroll av nyanlegg, så skal dere vurdere følgene i en avviksbehandling: Hvem har gjort jobben Hvorfor er det feil på anlegget Er sluttkontrollskjema utfylt riktig De feilene som har blitt funnet har disse blitt påpekt før Hvorfor finner DLE feil Dårlige holdninger Manglende opplæring Feil ved sluttkontrollskjema Er sluttkontrollen utført (fysisk og ikke bare skjema) Dårlig tid Er det samme person som går igjen på anlegg som har feil

67 Hva bør installatør/saksbehandler gjøre får å få ned feilstatistikken Dere bør også: Reise ut å foreta kontroller Sjekke sluttkontrollskjemaene Ha fokus på dette i avd. møter Opplæring i sluttkontroll og bruk av instrumenter Opplæring i FEL/NEK 400 Lage opplæringsplaner Har dere dårlig holdninger vedrørende sluttkontroll og dokumentasjon, preger dette hele virksomheten.

68 Det papirløse kontor

69 Trykk her for våre hjemmesider

70 Trykk her for å komme til Din side

71 Her legger kunden inn innloggingsinfo. (Finnes på fakturaen)

72

73

74 Ikke lukket rapport Godkjente rapporter

75 Her ligger vedtaket tilgjengelig for kunden Installatør kan bestilles her for utbedring av funn i rapporten

76

77 Her skal kunden kunne bestille utbedringer fra installatør direkte.

78 Målet er mer papirfrie løsninger Ønsker installatører til å delta i pilotprosjektet

79 Interessert? Kontakt oss på mail eller tlf: Energi 1: Tlf: Fredrikstad Energi Nett: Tlf:

80 Informasjonsmøte med Elentreprenørene Det Lokal Eltilsyn - DLE Hafslund Nett DLE Frode Remvang s.1 Endres i topp-/bunntekst

81 Agenda - Ny organisering Hafslund Nett - Tilsynsplan 2010 vs Erfaringer med kontroller i 2010: - Infratek Elsikkerhet - Feilstatistikk ELSA Elektronisk rettemelding - Innføring av økonomiske sanksjoner s.2 Endres i topp-/bunntekst

82 Hafslund Netts forsyningsområde Hafslund Nett sørger for at 1,4 millioner mennesker har strøm i kontakten døgnet rundt hele året kunder er tilknyttet vårt nett Hafslund Nett leverer strøm i 40 kommuner, fordelt på tre fylker, Oslo, Akershus og Østfold Strømnettet helt hjem til kunden Ansvar for regionalnett og fordelingsnett Strømnettet fram til lokalt nettselskaps fordelingsnett Ansvar for regionalnett Kommuner: Asker, Aurskog-Høland (deler av kommunen), Bærum, Eidsvoll, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Oslo, Oppegård, Rygge, Rælingen, Råde, Skedsmo, Sørum, Ullensaker, Vestby, Ås. s.3

83 Organisering - Hafslund Hafslund ASA Christian Berg, konsernsjef Økonomi og finans Finn Bjørn Ruyter Økonomi Finans Krafthandel Investor kontakt Kommunikasjon og samfunnsansvar Karen Onsager Informasjon og myndighetskontakt Markedskommunikasjon Miljø- og samfunnsansvar Stab Tove Pettersen HR (inkl. OU og lønn) IKT Kontrakt og kontinuerlig forbedring Eiendom Produksjon og varme Per Kristian Olsen Fjernvarme Jan Presttun Nett Jan Presttun Marked Kari Ekelund Thørud Venture Tore Schiøtz Vannkraft Bioenergi og varme Pellets Fjernvarmeproduksjon og distribusjon Nett Driftssentral Strøm Kundesenter Fakturaservice Energi Teknologi Miljø s.4

84 Hafslund Nett ny organisasjon fra HN Jens Auset Prosjekt X implementering John Østensen Rammevilkår Lisbeth Anita Vingås Økonomi og adm. Hans Webjørnsen Markedsutvikling Konst: Hans Webjørnsen Netteier Kristin Lian Prosjekter Knut Rikkard Bakken Drift Even Ungersness Markedsutvikling Kontraktsutvikling Anskaffelser Merkantilt kompetanse- og opplæringssenter Nettstrategi Budsjett Utredning Langtidsplan og prioritering Prosjekteierskap Standarder og retningslinjer Prosjektledelse Spesifisering og beskrivelser Kontroll av leveranser Dokumentasjon Rapportering til Netteier Porteføljestyring Driftsprosjekter Driftsrelaterte oppgaver og kontrakter Kundeservice og tilknytninger

85 Drift ny organisasjon Drift Even Ungersness Anleggsdrift Berit Langaas Tilknytning Arild Haugen Teknisk kundestøtte Lars Davidsen DLE Frode Remvang Vern og måler Jonny Nikolaisen Nettinformasjon Haakon Iversen Halvorsrød Byom, Øivind Hovde, Jan Cato Torkildsen, Annette (1.2.11) Brudevik, Ottar (innleid)

86 Sakkyndigeselskap fordelt geografisk år 2011 Elsikkerhet Hurdal Oslo Eidsvoll Romerike Nord Nannestad El-Tilsynet Asker/Bærum Bærum Ullensaker Nittedal Nes Gjerdrum Oslo Skedsmo Sørum Aurskog (-Høland) Romerike Sør Elsikkerhet Rygge/Råde/As/Sa/Fr Søndre Follo Asker Nesodden Frogn Ås Vestby Moss Oppegård Lørenskog Rælingen Ski Hobøl Våler Enebakk Spydeberg Askim Skiptvet Fet (Aurskog-) Høland Rømskog Trøgstad Eidsberg Marker Bemanning IE IE - 60 ET - 16 EN - 13 Rygge Råde Rakkestad Fredrikstad Sarpsborg Aremark Halden Hvaler s.7

87 Tilsynsplan DLE iht. DSB s Instruks år Type kontroll År Verifikasjon av nyanlegg: - Obligatoriske Nyanlegg 0-2 år Anlegg 2-10 år Verifikasjon av anlegg (periodisk 20 år) Revisjon av virksomheter Revisjon av el-installatører Skoleinformasjon (klasser - estimert) Brannetterforskning (estimert) Markedskontroll (elprod./forhandle/importører) Budsjett i Mkr s.8

88 Tilsynsplan DLE iht. DSB s Instruks år s.9

89 Tilsynsplan DLE iht. DSB s Instruks år s.10

90 Feilstatistikk/Erfaringer fra kontroller i 2010 Infratek Elsikkerhet presenterer s.11

91 Innføring av øk. sanksjoner ifm. tilsyn DSB har sette det nødvendig og innføre økonomiske sanksjoner for at eier/bruker skal utbedre avvik definert i tilsynsrapport. På årsbasis er det ca. 10% ( stk) rapporter som ikke utbedres/lukkes. Det etableres i disse dager ulike arbeidsgrupper i DLE DSB som vil arbeide med følgende: Oppdatering av feilkodelister med vekting av alvorlighetsgrad Rasjonalisere saksgang i grensesnitt DLE DSB Utvikling av økonomisk matrise for fastsettelse av tvangsmulkt/avklare formelle innkrevningsrutiner HN DLE vil iverksette endringer i saksprosessen/tilsynsbrevene med gradvis innføring av sanksjoner. Estimert oppstart Q4 s.12

92 s.13 Saksbehandlingsprosessen 2010 Tidsløp ant. dager O r i e n t e r i n g K o n t r o l l V a r s e l / r a p p P å m i n n e l s e 1 P å m i n n e l s e 2 V e d t a k P u r r i n g S a n k s j o n e r H e n l e g g e s Sakkyndigselskap DLE 5 DSB 14

93 s.14 Saksbehandlingsprosess inklusiv sanksjoner - forslag Tidsløp ant. dager O r i e n t e r i n g K o n t r o l l V a r s e l / r a p p o r t V e d t a k P u r r i n g A n m o m S a n k s j o n Sakkyndigselskap DLE 14 DSB V a r s e l o m m u l k t 155 V e d t a k m u l k t 5

94 s.15 ELSA Elektronisk rettemelding

95 Demo ELSA - Rettemelding Vis egen fil mhp. rettemelding s.16

96 Div Forespørsel om endring av frist for utbedring av avvik iht rapport, må komme fra eier/bruker. Elentreprenørene må kvalitetssikre installasjonsvirksomhetens opplysninger i Elvirksomhetsregisteret. DLE oppfordrer til bruk elektronisk rettemelding, - og foretrekker e-post fremfor post ved innsending av rapporter.) s.17

97 s.18 Vi leverer framtidens energiløsninger og infrastruktur. Enkelt og effektivt.

Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge

Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge 1 Ole Edvard Backe ole.backe@dsb.no tlf 23080717 / 90559720

Detaljer

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Elektrisitet en farlig vare Berøring Ingen omkomne så langt i år grunnet strømgjennomgang Elektrisitet som årsak til brann Nær 50 % av alle bygningsbranner er relatert til elektrisitet Elektrisk årsak

Detaljer

Bestiller kompetanse i nettselskapet - DLE

Bestiller kompetanse i nettselskapet - DLE Bestiller kompetanse i nettselskapet - DLE Eliaden 7.6.2012 Frode Remvang Hafslund Nett DLE s.1 Agenda - Organisasjon - Hva gjør vi i DLE? - Fungerer det i praksis? - Fremgangsmåte ved kjøp av kontrolltjenester

Detaljer

Erfaringer med bestillerrollen og sakkyndige selskaper

Erfaringer med bestillerrollen og sakkyndige selskaper Erfaringer med bestillerrollen og sakkyndige selskaper DLE-konferansen 2007 Sigurd Kvistad Innhold Hafslund Nett Organisering av DLE-aktiviteter i Hafslund Nett Hvorfor Hafslund Nett valgte å kjøpe tjenester

Detaljer

Infratek Elsikkerhet AS Tommy Skauen. Er manglende kompetanse årsaken til feil som blir avdekt på nyanlegg

Infratek Elsikkerhet AS Tommy Skauen. Er manglende kompetanse årsaken til feil som blir avdekt på nyanlegg Infratek Elsikkerhet AS Tommy Skauen Er manglende kompetanse årsaken til feil som blir avdekt på nyanlegg Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 58 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Nåværende

Detaljer

INSTALLATØRMØTE 2015 - SKI

INSTALLATØRMØTE 2015 - SKI 1 INSTALLATØRMØTE 2015 - SKI AGENDA Informasjon fra Hafslund Nett Sammenslåing Hafslund/Fortum. Felles tilsynssystem - herunder endring i elektronisk rettemelding. Relevant info fra tilknytnings avdeling

Detaljer

INSTALLATØRMØTE 22.04.2015 - OSLO

INSTALLATØRMØTE 22.04.2015 - OSLO 1 INSTALLATØRMØTE 22.04.2015 - OSLO AGENDA Informasjon fra Hafslund Nett Sammenslåing Hafslund Nett/Fortum Felles tilsynssystem - herunder endring i elektronisk rettemelding. Relevant info fra tilknytnings

Detaljer

INSTALLATØRMØTE 19.05.2015 Østfold

INSTALLATØRMØTE 19.05.2015 Østfold 1 INSTALLATØRMØTE 19.05.2015 Østfold AGENDA Informasjon fra Hafslund Nett Sammenslåing Hafslund Nett/Fortum Felles tilsynssystem - herunder endring i elektronisk rettemelding Relevant info fra tilknytnings

Detaljer

Hvorfor toppkontroll?

Hvorfor toppkontroll? 1 Hvorfor toppkontroll? Hafslund i dag Varme og Infrastruktur Tekniske Tjenester Marked Venture Kraftproduksjon, nettdrift, fjernvarme, bredbånd og eiendom. Entreprenør, installasjon, el-sikkerhet, sikkerhet

Detaljer

s.1 Endres i topp-/bunntekst

s.1 Endres i topp-/bunntekst s.1 Endres i topp-/bunntekst Agenda - Organisering Hafslund - Organisering - innkjøpskompetanse - Leverandører av kontrolltjenester i Hafslunds område - Fremgangsmåte ved Kjøp av kontrolltjenester - Oppfølging

Detaljer

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger Tilstandsvurdering av regionalnett 1 Hafslunds nettområder Hurdal Eidsvoll Luftledning totalt 12 200 km Nannestad Ullensaker Jordkabel 17 000 km Nittedal Gjerdrum Nes Nettstasjoner Transformatorstasjoner

Detaljer

Informasjonsmøte med Elentreprenørene 2014

Informasjonsmøte med Elentreprenørene 2014 Informasjonsmøte med Elentreprenørene 2014 Det Lokale Eltilsyn DLE. s.1 Endres i topp-/bunntekst Agenda - Velkommen - Nytt fra Nettservice - Revisjon installatører - DSB, Sanksjoner mot bedrifter uten

Detaljer

Velkommen Installatørmøte 09.10.2013. Fra Askøy Energi AS deltar. Dagfinn Åsen Bjarne Lyngbø Alexander Graarud

Velkommen Installatørmøte 09.10.2013. Fra Askøy Energi AS deltar. Dagfinn Åsen Bjarne Lyngbø Alexander Graarud Velkommen Installatørmøte 09.10.2013 Fra Askøy Energi AS deltar Dagfinn Åsen Bjarne Lyngbø Alexander Graarud Installatørmøte: Alle installatørene er invitert. Alle installatørene oppfordres til å avsette

Detaljer

Nettvirksomheten til Hafslund

Nettvirksomheten til Hafslund Nettvirksomheten til Hafslund Hafslund Nett og Hafslund Driftssentral Hurdal Eidsvoll Norges største nettselskap 540 000 nettkunder, øker med ca 7000 i året Ansatte: 140 i HN og 60 i HD Samlet omsetning

Detaljer

SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2011

SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2011 SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2011 1 Bakgrunn - tidsplan Ifølge brannstatistikken har nær 40 % av alle boligbranner elektrisk årsak. Av disse er ca. halvparten

Detaljer

Infratek Elsikkerhet AS. Tommy Skauen

Infratek Elsikkerhet AS. Tommy Skauen Infratek Elsikkerhet AS Tommy Skauen Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 58 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Nåværende og tidligere kunder Hafslund Nett Fortum Distribution Høland & Setskog

Detaljer

Tilsyns- og informasjonsplan 2012 for Det lokale eltilsyn ved Hafslund Nett

Tilsyns- og informasjonsplan 2012 for Det lokale eltilsyn ved Hafslund Nett Tilsyns- og informasjonsplan 2012 for Det lokale eltilsyn ved Hafslund Nett Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 OMFANG... 3 3 HENSIKT... 3 4 MÅL... 3 5 AKTIVITETER FOR 2012... 3 5.1 UTPLUKK

Detaljer

Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA. Paris 4.

Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA. Paris 4. Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA 1 Paris 4. april 2008 Hafslund Nett Norges største netteier med: 533 000 kunder

Detaljer

Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler

Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler Dokument dato 2010-04-09 Vår referanse Utarbeidet av Deres dato Deres referanse Ole Edvard Backe Til Arkivkode Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler Bakgrunn / Innledning. Dette dokumentet

Detaljer

Temadag Energi Norge 2012-03-15. noen opplevde ulykker og nestenulykker med litt informasjon og oppfølging utad

Temadag Energi Norge 2012-03-15. noen opplevde ulykker og nestenulykker med litt informasjon og oppfølging utad Temadag Energi Norge 2012-03-15 noen opplevde ulykker og nestenulykker med litt informasjon og oppfølging utad Noen hovedtall i Hafslund Netts dekningsområde Hafslund Fylker (Oslo Akershus og Østfold)

Detaljer

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009 Velkommen til 5 sikre Ringerike 8. og 9. juni 2009 Agenda 5- sikre dag 8. / 9. Juni 2009. 8. Juni Kl 14.00-14.10 Velkommen, innledning med Nettsjef Ringeriks-Kraft Jan Erik Brattbakk Kl 14.10-15.00 Hva

Detaljer

SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2009

SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2009 SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2009 1 Bakgrunn Årlig omsettes det elektrisk utstyr i Norge for over 36 milliarder kroner fordelt på ca 93.000 ulike typer produkter.

Detaljer

Installatørmøte Østfold

Installatørmøte Østfold Installatørmøte Østfold Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Nåværende og tidligere

Detaljer

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon.

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 03-02-02 KONTROLL AV BOLIGER, HYTTER OG LIGNENDE Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Erfaringer fra bruk av media. Tommy Skauen

Erfaringer fra bruk av media. Tommy Skauen Erfaringer fra bruk av media Tommy Skauen Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking

Detaljer

Informasjonsmøte med Elentreprenørene. Det Lokale Eltilsyn - DLE

Informasjonsmøte med Elentreprenørene. Det Lokale Eltilsyn - DLE Informasjonsmøte med Elentreprenørene Det Lokale Eltilsyn - DLE Hafslund Nett - 2013 s.1 Agenda Velkommen Ny organisasjon Hafslund Nett Nytt fra Nettservice/ Teknisk kundestøtte Feilstatestikk v/ Sakkyndig

Detaljer

Føringer for 2007. Fra rammebrev til instruks. Ørjan Steen, DSB. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Føringer for 2007. Fra rammebrev til instruks. Ørjan Steen, DSB. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Føringer for 2007 Fra rammebrev til instruks Ørjan Steen, DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Hva er en instruks? I denne sammenheng er en instruks en ordre fra ett forvaltningsorgan til

Detaljer

Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013

Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013 Det lokale el.tilsyn Installatørmøte 24. Januar 2013 Tema i presentasjonen DLE organisering pr. januar 2013 Tilsyn, hjemmelsgrunnlag. DLE s rolle og oppgaver. Gjennomføring av tilsyn. Lærlinger og selvstendig

Detaljer

Ulike aktører innen elsikkerhet

Ulike aktører innen elsikkerhet Ulike aktører innen elsikkerhet -hvem er aktører -hvilke roller spiller hver enkelt -hvordan kan rollene utnyttes til felles beste DLE-konferansen Gardermoen 18. og 19. september 2007 Kjell Myrann Nettkonsult

Detaljer

El-sikkerhet Brannvernkonferansen 2013 Oddny Kristin Midtbø, tilsynsleder DLE Lyse Elnett AS

El-sikkerhet Brannvernkonferansen 2013 Oddny Kristin Midtbø, tilsynsleder DLE Lyse Elnett AS El-sikkerhet Brannvernkonferansen 2013 Oddny Kristin Midtbø, tilsynsleder DLE Lyse Elnett AS Nær halvparten av alle branner i Norge skyldes elektrisk strøm. Det Lokale Eltilsynet (DLE) jobber for å redusere

Detaljer

Tommy Skauen. Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med?

Tommy Skauen. Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med? Tommy Skauen Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med? Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 71 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for installatører onsdag 19. mai 2010

Velkommen til Informasjonsmøte for installatører onsdag 19. mai 2010 1 Velkommen til Informasjonsmøte for installatører onsdag 19. mai 2010 Agenda 1. Velkommen Per Bjergli 2. Informasjon fra TS Hvem er vi og hva gjør vi Ingelin Evensen Elsmart - nyheter og brukerinformasjon

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Faglig Forum Møre og Romsdal - Hotel Union, 25.-26. oktober 2011

Faglig Forum Møre og Romsdal - Hotel Union, 25.-26. oktober 2011 Faglig Forum Møre og Romsdal - Hotel Union, 25.-26. oktober 2011 HVA lærte vi av DLE-konferansen 2011? Av Oddbjørn Jamtøy DSB Region Midt-Norge Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Åpning v/

Detaljer

Informasjonsmøte med Elentreprenørene. Det Lokale Eltilsyn - DLE

Informasjonsmøte med Elentreprenørene. Det Lokale Eltilsyn - DLE Informasjonsmøte med Elentreprenørene Det Lokale Eltilsyn - DLE Hafslund Nett 15-10-2013 s.1 Agenda Velkommen Ny organisasjon Hafslund Nett Nytt fra Kundeprosjekter/Tilknytning Feilstatistikk (DLE/Infratek

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk Vista Analyse AS for Akershus fylkeskommune Tor Homleid Vivian Almendingen

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om anskaffelse av DLE-tjenester i området Drammen, Nedre Eiker og Kongsberg. Klagenemnda kom til at innklagede

Detaljer

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 29. juni 2007 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr.

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig. 3 Beskrivelse

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig. 3 Beskrivelse Spesifikasjon 3-02-05 REVISJON AV ELEKTROENTREPRENØRER - PROSJEKTERENDE OG ELEKTROREPARATØRER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-04-08 Distribusjon: Åpen Side

Detaljer

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Av Aud Tennøy, stipendiat ved UMB-ILP og Forsker II ved TØI Først noen spørsmål om arbeidsreisen

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Ombygging av transformatorarrangement i mast. Forventninger til markedet

Ombygging av transformatorarrangement i mast. Forventninger til markedet Ombygging av transformatorarrangement i mast Forventninger til markedet Tekna 5.janunar 2010 Arild Borge Markedssjef i Infratek Entreprenør Utdannelse: Ingeniørhøgskole (ØIH) og markedsøkonom (BI) Tidligere

Detaljer

Generelt SKS er ansvarlig for å utføre verifikasjon av elektriske anlegg i virksomheter i henhold til denne spesifikasjon.

Generelt SKS er ansvarlig for å utføre verifikasjon av elektriske anlegg i virksomheter i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 3-02-03 KONTROLL- VERIFIKASJON AV EL-ANLEGG VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 Innhold 1 HENSIKT

Detaljer

1 Generelt. Spesifikasjon Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE

1 Generelt. Spesifikasjon Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE Dok. ansvarlig: Frode Remvang Dok. godkjenner: Even Ungersness 3-01-01 DLE - TJENESTER Gyldig fra: 2014-03-03 Spesifikasjon Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 1.1 FORMÅL

Detaljer

Vil smart grid teknologier påvirke investeringsbehovet?

Vil smart grid teknologier påvirke investeringsbehovet? Vil smart grid teknologier påvirke investeringsbehovet? Smartgridkonferansen 10.-11.sept 2013 s.1 Hafslund Nett Transformatorstasjoner 168 Hurdal Nettstasjoner 13 530 Luftledning HS [km] 2 021 Nannestad

Detaljer

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. DLEs oppgaver. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. DLEs oppgaver. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg DLEs oppgaver 1 Grunnlag for DLEs aktiviteter Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige

Detaljer

DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE?

DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE? NEKs Elsikkerhetskonferanse 2013 DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

AMS utrulling i Hafslund hvordan forbereder vi oss for fremtiden

AMS utrulling i Hafslund hvordan forbereder vi oss for fremtiden AMS utrulling i Hafslund hvordan forbereder vi oss for fremtiden DLE- konferansen 2012 Sigurd Kvistad s.1 2012-09-11 Hafslund Produksjon Varme Nett Marked Elvekraft Varmeproduksjon Fjernvarmenett Industridamp

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om anskaffelse av DLE-tjenester i området Drammen, Nedre Eiker og Kongsberg. Klagenemnda kom til at innklagede

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Løsninger og nytteverdi?

Løsninger og nytteverdi? 1 Løsninger og nytteverdi? Vi har ikke fasit på spørsmålene som stilles, men vi har i dag en løsning som fungerer godt for Hafslund Vi har gått en lang og brokete vei fram mot dagens organisering av nettvirksomheten

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

Hafslund ASA Tillegg til Registreringsdokument datert 26. november 2008

Hafslund ASA Tillegg til Registreringsdokument datert 26. november 2008 Hafslund ASA Tillegg til Registreringsdokument datert 26. november 2008 1. Risikofaktorer Likviditetsrisiko Hafslund hadde uutnyttede trekkrettigheter på 4,1 milliarder kroner per 31. desember 2008. 2.

Detaljer

Instruks for 2009. Avdelingsleder Torbjørn rn Hoffstad. Enhet for elektriske anlegg DSB. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Instruks for 2009. Avdelingsleder Torbjørn rn Hoffstad. Enhet for elektriske anlegg DSB. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Instruks for 2009 Avdelingsleder Torbjørn rn Hoffstad Enhet for elektriske anlegg DSB Samfunnsproblem - referanser Antall døde d de i brann årlig 60 80, ca 40% av disse brannene skyldes elektrisitet. I

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Otto Rune Stokke s.1 1 Formål Forskriften fastsetter krav til foretak og personer som

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) for år 2008

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) for år 2008 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) for år 2008 Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn

Detaljer

REVIDERT NEK 400: 2014 MYNDIGHETSKRAVENE FORHOLDET TIL REVIDERT NORM

REVIDERT NEK 400: 2014 MYNDIGHETSKRAVENE FORHOLDET TIL REVIDERT NORM REVIDERT NEK 400: 2014 MYNDIGHETSKRAVENE FORHOLDET TIL REVIDERT NORM Sjefingeniør Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Årsrapport 2014 nøytralitet

Årsrapport 2014 nøytralitet Årsrapport 2014 nøytralitet Innledning 30. mai 2014 kjøpte Hafslund tidligere Fortum Distribution. Selskapet ble drevet videre som et eget selskap i Hafslund-konsernet under navnet Hafslund Nett Øst AS.

Detaljer

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014 NEK 400:2014 1 Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Kursvirksomhet Nåværende og

Detaljer

SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2012

SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2012 SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2012 1 Bakgrunn - tidsplan Ifølge brannstatistikken har nær 40 % av alle boligbranner elektrisk årsak. Av disse er ca. halvparten

Detaljer

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL ELSIKKERHET VED INSTALLASJON AV AMS - PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for

Detaljer

Elektronisk rettemelding i ElWin

Elektronisk rettemelding i ElWin Elektronisk rettemelding i ElWin Brukerdokumentasjon ElWin til bruk for installatører 2/7 Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 1 Hva er elektronisk rettemelding?... 3 2 Bruk av Elektronisk rettemelding...

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Søkningen til teknologi- og realfagstudier for Oslo-regionen 2001 2007

Søkningen til teknologi- og realfagstudier for Oslo-regionen 2001 2007 RAPPORT 1/2008 Søkningen til teknologi- og realfagstudier for Oslo-regionen 2001 2007 Pål Børing vein Kyvik NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000 INNLEDNING Presentere oss og arbeidsfordelingen oss imellom. Rapporteringstallene fra dere brukes som grunnlag for Fylkesmannens oppfølging av kommuner og bydeler. Rapporteringstallene videresendes til

Detaljer

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg (ELA) 03.09.2012

Detaljer

DLE konferanse. 18.-19. september 2007. Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS

DLE konferanse. 18.-19. september 2007. Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS DLE konferanse 18.-19. september 2007 Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS Erfaringer med bestillerkompetanse og kontrollselskap Tilbakeblikk 2003-2007 Organisering DLE Lyse Hvorfor valgte vi en

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2014 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2015 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Oddmund Foss, tlf. 33412500

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Oddmund Foss, tlf. 33412500 Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Oddmund Foss, tlf. 33412500 1 av 10 Everk pålagt lokalt elektrisitetstilsyn Arkivkode 506.2 Tilsynsplan for år 2006 Rammer for det

Detaljer

Kvalifikasjonskrav - elektro. Rosfjord Strandhotell 27.11.2014, Magne Håland

Kvalifikasjonskrav - elektro. Rosfjord Strandhotell 27.11.2014, Magne Håland Kvalifikasjonskrav - elektro Rosfjord Strandhotell 27.11.2014, Magne Håland Agenda: Agder Energi informasjon Feil og mangler ved tilsyn Instruks DSB Kvalifikasjons forskriften IK forskriften Agder Energi

Detaljer

Smart Grid i et norsk perspektiv

Smart Grid i et norsk perspektiv Smart Grid i et norsk perspektiv Per Edvard Lund Hafslund Nett Temadag - 03.02.2011 s.1 [kr/kw] 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

Detaljer

velkommen til en trådløs hverdag!

velkommen til en trådløs hverdag! velkommen til en trådløs hverdag! bredbånd i østfold gode priser og produkter Hafslund Telekom har inngått avtale med Østfold Fylkeskommune om å tilby bredbånd til alle innbyggere i 14 av Østfolds kommuner.

Detaljer

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag 03.-04. april 2013 Clarion hotell & Congress, Trondheim Terje M. Wold, Elsikkerhet TRM 1 Tema Ny leder av Elsikkerhetsavdelingen Tema ønsket av Faglig forum: Innleie

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Hedmark og Oppland Faglig forum 19. nov. 2013 1 FKE FEK FRV 2 Generelt Fek (FOR-2013-06-19

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Faglig forum, Nordland, Oslo 18. okt. 13 Gard Bonner Enhet for elektriske anlegg 1 Generelt

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

Feilstatistikk 2013. Hafslund Nett - DLE v/otto Rune Stokke. s.1

Feilstatistikk 2013. Hafslund Nett - DLE v/otto Rune Stokke. s.1 Feilstatistikk 2013 Hafslund Nett - DLE v/otto Rune Stokke s.1 Aktiviteter i DLE 2013 Totalt alle utførte aktiviteter 39500 Periodisk kontroll 19300 Nytt anlegg 8700 Revisjon næring 3700 Verifikasjon næring

Detaljer

Regelverk på energiområdet DSBs regelverk

Regelverk på energiområdet DSBs regelverk Regelverk på energiområdet DSBs regelverk 10.10.11 T. Hoffstad DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - DSB DSB etablert 1.september 2003

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no Kart Organisering Tittel Generalforsamling Styre Adm. dir. Ketil Kvaale Merkantil Terjei Mjaaland Nettsjef Gunnar Snarteland Det Lokale Eltilsyn Tor Ivar Berge Energi Aslak Ofte Vest-Telemark Kraftlag

Detaljer

Referat Møte DLE Forum

Referat Møte DLE Forum Møtereferat DLE-Forum 1 av 5 Dokument dato Vår referanse 2008-11-25 08/ /hepa Referent Deres dato Deres referanse Paul K. Hermansen, tlf. 55306966 Til (stede) Torbjørn Hofstad Oddmund Foss Kristine Aarvold

Detaljer

Installatørmøte 12.03.2013

Installatørmøte 12.03.2013 Installatørmøte 12.03.2013 2010 til 2012 Kontroll av nye anlegg og utvidelser Andel av kontroller med og uten avvik 70% Andel med avvik 64% Andel uten avvik 60% 56% 57% 50% 44% 43% 40% 36% 30% 20% 10%

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM REGISTRERING AV VIRKSOMHETER SOM PROSJEKTERER, UTFØRER OG VEDLIKEHOLDER ELEKTRISKE ANLEGG FORORD Forskrift om registrering av virksomheter

Detaljer

En ulykke kommer sjelden alene

En ulykke kommer sjelden alene En ulykke kommer sjelden alene eller kanskje gjør den nettopp det! Frode Kyllingstad Enhet for elektriske anlegg, DSB frode.kyllingstad@dsb.no 1 Temaer DSBs rolle, tilsynsoppgaver og organisasjon Virkemidler

Detaljer

Referent Deres dato Deres referanse Oddbjørn Jamtøy, tlf. 73538550

Referent Deres dato Deres referanse Oddbjørn Jamtøy, tlf. 73538550 Møtereferat DLE-forum 1 av 5 Dokument dato Vår referanse 17.12.2010 10/jaod Referent Deres dato Deres referanse Oddbjørn Jamtøy, tlf. 73538550 Tilstede Ikke tilstede Arkivkode Kristine Aarvold Oddbjørn

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Møtereferat Representantskapsmøte i Faglig Forum Tid: 14.-15. november 2007. Sted: Scandic Byporten Hotell, Oslo

Møtereferat Representantskapsmøte i Faglig Forum Tid: 14.-15. november 2007. Sted: Scandic Byporten Hotell, Oslo Møtereferat Representantskapsmøte i Faglig Forum Tid: 14.-15. november 2007. Sted: Scandic Byporten Hotell, Oslo Representanter tilstede: Hans Georg Nesjø (Sør-Trøndelag FF), Hans Georg Slettvold (Finnmark

Detaljer

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak?

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64, mob: 90 13 90 53, fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer

Nettpartner AS. Selskapspresentasjon

Nettpartner AS. Selskapspresentasjon Nettpartner AS Selskapspresentasjon Eierskap Energiselskapet Buskerud AS 66 % Hadeland Energi AS 34 % Fredrikstad Energi AS 60 % EH Holding 40 % Visjon og forretningsidé Nettpartner selskapet alle i bransjen

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

El-tilsyns. tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven. DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008

El-tilsyns. tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven. DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008 El-tilsyns tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008 Cecilie Magnussen Enhet for elektriske produkter Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret

Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetsbarometeret Pandagruppens seminar: Statistikk og indikatorer i regionale analyser 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale

Detaljer