Velkommen til Informasjonsmøte for installatører onsdag 19. mai 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Informasjonsmøte for installatører onsdag 19. mai 2010"

Transkript

1 1 Velkommen til Informasjonsmøte for installatører onsdag 19. mai 2010

2 Agenda 1. Velkommen Per Bjergli 2. Informasjon fra TS Hvem er vi og hva gjør vi Ingelin Evensen Elsmart - nyheter og brukerinformasjon Espen Ranum Nye internettsider - hvor dere finner nyttig informasjon Iren Olsen 3. Pause 4. Informasjon fra DLE Lene Løkkeberg Hvem er vi og hva gjør vi Instruksen fra DSB for 2010 med fokus på nyanlegg 5. Informasjon fra Nettpartner Arena Hans Rokke Hva som vektlegges ved revisjon av installatører Kort om ny NEK 400 2

3 Fortum - et ledende energiselskap i Norden Fokus på Norden, Russland och rundt Østersjøen Fortum finnes i 11 land ansatte i konsernet Dersom Fortum var på Oslo Børs, ville vi ha vært selskap nr 2 i børsverdi (mellom StatoilHydro og Telenor) 1,2 millioner strømkunder 1,6 millioner nettkunder Forsyner 90 byer i 8 land med fjernvarme Tredje største strømprodusenten i Norden 3

4 Fortum Distribution i Norge Antall nettkunder Overført mengde 1.8 TWh Områdekonsesjon i 13 av Østfolds (18) kommuner Vi er 70 ansatte i Fortum Distribution Norge Felles driftsentral på Grålum med Fredrikstad EnergiNett og Energi 1 (Askøy og Hurum) 4

5 Distribution fra Staber Distribution Ari Koponen Kommunikasjon Regulering Bengt Johansson, act AMR Nordisk Johan Lindehag Business Control Panu Kamaja Personal Finans IT & Prosess Utvikling Netteier Erik Jansen Drift Mats Ählberg Kunde Riikka Hirvisalo-Oja Entreprenører 5

6 Kunde Kunde Riikka Hirvisalo-Oja Prosess & Prosjekt Lowina Lundström Inntekt og risiko håndtering Joachim Högberg Kunde Sverige Cecilia Hedqvist Kunde Finland Timo Jutila Kunde Norge Per Bjergli 6

7 Kunde, Norge Fortum Distribution AS Erik Jansen Kunde Per Bjergli DLE TS Ingelin Evensen DLE og tariffer Lene Løkkeberg Kundeansvarlig Anita Smedstuen Reklamasjoner Bjørn Krosvik 7

8 Informasjon fra TS - Hvem er vi og hva gjør vi - Elsmart - nyheter og brukerinformasjon - Nye internettsider - hvor dere finner nyttig informasjon Ingelin Evensen 8

9 Technical service (TS teamet) Ingelin Evensen Jann Simonsen Espen Ranum Teamleder Iren Ø. Olsen Kristian Skullerud Sead Mulaosmanovic Frank Helmersen (Thor-Martin Lundmark Innleid ut mai 2010) 9

10 TS teamet - ansvarsområde Beregning av anleggsbidrag Tilknytning Teknisk kundebehandling Kundehenvendelser på telefon og mail Meldingsbehandling Tilknytning Kundeinitierte oppgaver linjerydding, lavt strekk, overgang fra luft til jordkabel, flytting av strekk 10

11 TS teamet - fakta Antall registrerte installatører i vårt forsyningsområde: ca 86 Antall meldinger som ble behandlet i 2009: 3300 Antall nytilknytninger 2008: : 669 Hittil i 2010: 138 Gjennomsnittlig behandlingstid på forhåndsmeldinger: 2008: 20,9 dager 2009: 9,7 dager 2010: 4,1 dager Stikkledningsavtalen inkl. målemontasje er inngått for 2009 og 2010 med Infratek Entreprenør AS 11

12 TS teamet - målsetninger Fokus på sikkerhet Godt samarbeid med installatører, entreprenører og kunder Effektivisere prosessene med fokus på god flyt mellom aktørene Behandlingstid forhåndsmeldinger 5 virkedager 12

13 Elsmart håndtering av meldinger Installatør Kunde Elsmart FD Entreprenør 13

14 TS teamet - kontaktinformasjon Hvor ringer du og hvor sender du mail Telefon: Sentralbord: Direkte til TS teamet sin telefonkø: Mail: 14

15 Elsmart Elsmart benyttes for å melde meldingspliktig arbeid Ny installasjon brukes for Nye installasjoner med ett anlegg Nytt anlegg i eksisterende installasjon Benyttes i de tilfeller der det allerede er en installasjon Det kreves felles OV Midlertidig installasjon Byggestrøm Endring av OV/HS Benyttes der eksisterende anlegg bygges om Arbeid i målepunkt Benyttes i de tilfeller der et måleranlegg skal fjernes Og alle andre tilfeller der måler eller trafoer berøres 15

16 Elsmart Alle saksbehandlere skal ha egen bruker i Elsmart Popup brukes for å informere installatørene Vi krever følgende informasjon på meldingene Vedlegg i PDF format Situasjonskart med ønsket inntakspunkt Målernummer Riktig nettkundedata med orgnr/fødselsnr. 16

17 Elentreprenørens side på Fortumnett.no Elentreprenørens side er ment for installatører, entreprenører og kunder Slik kommer du til elentreprenørens side : Fortumnett.no Trykk utbyggerens side i menyen til venstre Finn og trykk Elentreprenørens side i bunnen på denne menyen Interessante sider for installatører som skal sende melding om installasjonsarbeid: Elsmart. Litt om Elsmart og link til Elsmart sine hjemmesider Meldingsprosess. Her finnes veiledning for utfylling av meldinger Nettstandarder. Regler for hvordan nettet vårt skal bygges og om vilkår for tilknytning Arkiv. Informasjonsbrev som er sendt ut tidligere Utbyggerens side er mer beregnet på å veilede kunder og utbyggere Vi ønsker å forbedre oss - gi oss et hint om hva dere savner på våre internettsider! Send tips til 17

18 Informasjon fra DLE - Hvem er vi og hva gjør vi - Instruksen fra DSB for 2010 med fokus på nyanlegg Lene Løkkeberg 18

19 DLE i Fortum Fortum Distribution AS Erik Jansen DLE-ansvarlig Per Bjergli DLE-koordinator Lene Løkkeberg DLE saksbehandler Bjørn T. Kristiansen Sakkyndig selskap 19

20 DLE er en offentlige tilsynsmyndighet Offentlig myndighet Det Lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) Sakkyndig selskap 20

21 Sakkyndig selskap Definisjon i Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier: Sakkyndige = offentlige eller private virksomheter/personer som etter forskriftens bestemmelser kan utføre oppgaver for netteier De sakkyndige utfører DLE-oppgaver frem til et evt. vedtak Foretar utplukk i samarbeid med DLE Gjennomfører kontroll og sender forhåndsvarsel til kunden Sender evt. påminnelse før saken oversendes til DLE som fatter vedtak Andre oppgaver som de sakkyndige utfører på vegne av DLE: Brannetterforskning i samarbeid med politiet Skoleundervisning for 6. og 9. trinn Informasjon om elsikkerhet 21

22 Vår historikk med sakkyndig selskap 1. sept 2005: Fortum Elsikkerhet ble solgt til Hafslund Elsikkerhet 1. jan 2009: Hafslund Elsikkerhet byttet navn til Infratek Elsikkerhet Høsten 2009: Fortum sendte ut forespørsel om levering av DLE-tjenester 1. jan 2010: Nettpartner Arena ble Fortums nye leverandør av DLEtjenester 22

23 Instruksen for 2010 Instruksen med vedlegg og sjekklister etc er tilgjengelig på DSB sine hjemmesider 23

24 Instruksen for hva er nytt Sterkt fokus på nyanlegg, dvs anlegg som er ett år eller nyere Alle nyanlegg skal i utgangspunktet kontrolleres Definisjon på nyanlegg fra DSB Nyanlegg = nytilknytninger, totalrehabiliteringer og "nytt" kjøkken eller bad i eneboliger. Innredning av kjeller er et annet eksempel på nyanlegg Nyanlegg kan også være endring/utvidelser av eksisterende anlegg som medfører nye krav Økt fokus på gamle nyanlegg Kontroll av anlegg som er inntil 10 år gamle DSB ønsker å vite om anlegg som er bygd etter at internkontrollforskriften trådte i kraft, holder den kvaliteten man må forvente Rapport fra kundesystem/elsmart vs lister fra installatørene 24

25 Eksempel på kontrollerte nyanlegg % % 44% % 0 Antall kontroller Antall kontroller med fysiske feil Antall kontroller uten feil Antall kontroller kun dok. feil 25

26 Instruksen for hva er som før Tilsyn foretas som tidligere etter en risikovurdering Anlegg med mistanke om høy risiko blir prioritert Virksomheter revideres opp mot internkontrollforskriften som tidligere Eksempler: Helsesentre, Hoteller, Barnehager og skoler revideres i gjennomsnitt hvert 5. år Bilverksteder og mekaniske verksteder revideres i gjennomsnitt hvert 12. år Systemrevisjoner av elektroentreprenører gjennomføres som tidligere Elektroentreprenører revideres i gjennomsnitt hvert 3. år Ved mistanke om høy risiko vil elektroentreprenørene revideres oftere 26

27 Installatøren som elsikkerhetsaktør Selger av elsikkerhet Ikke billigst mulig anlegg Markedsføre og selge timer, komfyrvakt, jordfeilbryter Sørge for tilstrekkelig inntak, kurser, stikkontakter osv Markedsfører av elsikkerhet Gjennom informasjon Skape gode elsikkerhetsholdninger hos de ansatte Vårt felles mål er å øke elsikkerheten i Norge! 27

28 DLE - Kontaktinformasjon Fortum: E-post: Telefon: DLE Saksbehandler: Nettpartner Arena: E-post: Telefon:

29 Informasjon fra Nettpartner Arena - Hva som vektlegges ved revisjon av installatører - Kort om ny NEK 400 Hans Rokke 29

30 Hva er vår oppmerksomhet spesielt rettet mot under en revisjon Faglige kvalifikasjoner (spesielt faglig ansvarlig) Nødvendige prosedyrer i henhold til FSE-forskriften (sikker jobbing) Rutiner for å levere sikre anlegg i forhold til FEL, 5 sikre for standard boliginstallasjon 30

31 Hjemmel for krav Internkontrollforskriften Registreringsforskriften Sikkerhet ved arbeid i eller ved drift av elektriske anlegg Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 5 sikre eller tilsvarende er beskrevet i instruks fra DSB. 31

32 Internkontrollforskriften 5 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Internkontroll innebærer at virksomheten skal: 1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten 2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer 3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes - Dokumentasjon 4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet må dokumenteres skriftlig ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt 6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene 7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen 8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt må dokumenteres skriftlig må dokumenteres skriftlig må dokumenteres skriftlig må dokumenteres skriftlig 32

33 Registreringsforskriften 4 4. Registreringsplikt - opplysninger om virksomheten - dokumentasjonskrav Virksomheten skal sende registreringsmelding til sentral tilsynsmyndighet. Registreringsmeldingen skal innholde opplysninger om: 1. Virksomhetens navn, adresse, selskapsform, avdelinger (som ikke er selvstendige virksomheter), foretaksnummer 2. Navn på faglig ansvarlig(e), dvs. den/de som iht. gjeldende kvalifikasjonskrav for elektrofagfolk forestår utførelse og vedlikehold 3. Faglig virkeområde 4. Antall ansatte elektrofagarbeidere 5. Antall lærlinger og hjelpearbeidere innen virkeområdet til forskriften. Det totale antall ansatte elektrofagarbeidere i den registreringspliktige virksomheten skal oppgis innenfor intervaller på 5 ansatte (eks. 0-5, 6-10, osv.), hvis antallet ansatte er over 30 skal de oppgis innenfor intervaller på 15 ansatte (eks , osv.). Det samme gjelder for det totale antall ansatte lærlinger og hjelpearbeidere innenfor det registrerte virkeområdet til virksomheten. For prosjekterende skal det på tilsvarende måte opplyses om det totale antallet ansatte med elektrokompetanse. Virksomheten skal uten opphold melde fra til sentral tilsynsmyndighet om enhver endring i innmeldte opplysninger som er nevnt i annet og tredje ledd. Likeledes skal det meldes fra om opphør av virksomhet. Sentral tilsynsmyndighet skal overfor avsender bekrefte at registreringsmelding er mottatt. 33

34 Sikkerhet ved arbeid i eller ved drift av elektriske anlegg I FSL er det oppmerksomhet om: 7 - Overordnet planlegging 8 Melding av ulykker / uhell 10 - Planlegging av arbeid 16 Arbeid under spenning 34

35 Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk I FKE er det oppmerksomhet om 7 Pliktsubjekter Plikt til å sørge for at kvalifikasjonskrav overholdes 8 Dokumentasjon 11 Kvalifikasjoner for den som skal forestå utførelse og vedlikeholde herunder reparasjon av elektriske anlegg 13 Kvalifikasjoner for den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg 17 Kvalifikasjoner for elektrofagfolk med utdanning fra utlandet 35

36 FEL I FEL er det oppmerksomhet om 12 - Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon 13 - Oppbevaring av dokumentasjon 14 - Melding 16 - Planlegging og vurdering av risiko 36 Anlegg og tilkoblinger (følges monteringsanvisninger) 36

37 Hva er nytt i NEK 400: 2010 NEK : 2010 NEK 400 : 2010 Kilde DSB. 37

38 NEK :2010 Installasjoner i boliger Ved utarbeidelsen av NEK :2010 har NK64 hatt fokus på tre elementer hvor elrisikoen etter komiteens mening er større enn hva som bør være tillatelig boliger. Langvarige høye belastninger og varmgang i kontaktpunkter Boligbranner med elektrisk årsak, enten det er feil i installasjon/utstyr eller som følge av feil bruk, utgjør en stor andel av det totale antall boligbranner Utstrakt bruk av skjøteledninger er et elsikkerhetsmessig problem, både med hensyn til varmgang/overbelastning, men også i forhold til andre følgeskader. 38

39 NEK , gjeldende fra , nyheter Fokus: Redusere branner Redusere muligheten for overbelastning Nye tiltak Overspenningsvern Komfyrvakt som del av fastinstallasjonen Definisjon av antall stikkontakter i rom Strengere krav til merkestrøm for overbelastningsvern ( mindre sannsynlighet for å overbelaste kabler) 39

40 Dokumentasjon (NEK: ) Standard boligdokumentasjon 5 sikre eller tilsvarende Erklæring om samsvars Rapport fra risikovurdering Kursfortegnelse Rapport fra sluttkontroll Utstyrsdokumentasjon (Tegninger over installasjonen) 40

41 Oppsummering og evaluering Tidspunkt for møte Innenfor arbeidstid? Utenfor arbeidstid? Varigheten på møtet Passe varighet For langt Evaluering med forslag til forbedring tas på neste samarbeidsmøte med Nelfo Østfold Takk for fremmøte! 41

Velkommen til informasjonsmøte med DSB og Det Lokale Eltilsyn

Velkommen til informasjonsmøte med DSB og Det Lokale Eltilsyn Velkommen til informasjonsmøte med DSB og Det Lokale Eltilsyn Informasjonsmøte 10. mars 2011 1. Innledning ved Per Bjergli fra Fortum 2. Presentasjon av DLE i Østfold ved Lene Løkkeberg fra Fortum Tilsynsplan

Detaljer

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN)

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN) Hvorfor er faste ansettelser viktig for elsikkerheten? Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 66 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 FORORD Mange i bransjen venter i spenning på resultatet av de to utredningene Direktoratet for

Detaljer

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 29. juni 2007 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr.

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg Installatørmøter DLE presentasjoner 2014 Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2015 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: DLE skal ha tilsyn med 5 % av boligmassen i sitt

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 70 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 FORORD Når jeg nå skal skrive forordet til Elsikkerhet nr. 70 har jeg kikket litt i nr 1. Den

Detaljer

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag)

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Jon Henrik Leere, Leder av Elsikkerhetsforbundet / Daglig leder av Norsk Elektro Kontroll AS Noen nye normer fra

Detaljer

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med.

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med. TEMA Elwin - Meldingsbehandling Nye normer Jordfeilsøking Hvem er kvalifisert Feil og mangler med elektriske anlegg Utenlandsk arbeidskraft Kommunikasjon mellom DLE/nett/drift og entreprenører Offentlig

Detaljer

DSB s instruks overfor DLE i 2012

DSB s instruks overfor DLE i 2012 DSB s instruks overfor DLE i 2012 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2012 videreføres ordningen med kontroll av nyere installasjoner (som innebærer at ressursen på periodisk

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

1 Generelt. Spesifikasjon Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE

1 Generelt. Spesifikasjon Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE Dok. ansvarlig: Frode Remvang Dok. godkjenner: Even Ungersness 3-01-01 DLE - TJENESTER Gyldig fra: 2014-03-03 Spesifikasjon Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 1.1 FORMÅL

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av installatørprøven

Detaljer

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM Nøytralitetsprogram Nøytralitetsprogram for Hafslund Nett AS Gjennom energiloven og tilhørende forskrifter stiller NVE krav til Hafslund Nett og andre nettselskap i forhold til nøytral opptreden ovenfor

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

Høringssvar 15. august 2011

Høringssvar 15. august 2011 Høringssvar 15. august 2011 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Generelle merknader Den lange prosessen med mange utkast og drøftinger har gitt et

Detaljer

Møtereferat Representantskapsmøte i Faglig Forum Tid: 14.-15. november 2007. Sted: Scandic Byporten Hotell, Oslo

Møtereferat Representantskapsmøte i Faglig Forum Tid: 14.-15. november 2007. Sted: Scandic Byporten Hotell, Oslo Møtereferat Representantskapsmøte i Faglig Forum Tid: 14.-15. november 2007. Sted: Scandic Byporten Hotell, Oslo Representanter tilstede: Hans Georg Nesjø (Sør-Trøndelag FF), Hans Georg Slettvold (Finnmark

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.)

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Ansvarsforhold VOKKS Nett har ansvar for drift og vedlikehold av fordelingsanlegget fram

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

Network Construction & Service 28.04.2008 --229086 LaL 610

Network Construction & Service 28.04.2008 --229086 LaL 610 1 (3) Network Construction & Service 28.04.2008 --229086 LaL 610 Informasjon til installatører og entreprenører INFORMASJON VÅREN 2008 - TIL INSTALLATØRER OG ENTREPRENØRER SOM LEVERER MELDING OM INSTALLASJONSARBEID

Detaljer