Temadag Energi Norge noen opplevde ulykker og nestenulykker med litt informasjon og oppfølging utad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Temadag Energi Norge 2012-03-15. noen opplevde ulykker og nestenulykker med litt informasjon og oppfølging utad"

Transkript

1 Temadag Energi Norge noen opplevde ulykker og nestenulykker med litt informasjon og oppfølging utad

2 Noen hovedtall i Hafslund Netts dekningsområde Hafslund Fylker (Oslo Akershus og Østfold) 3 Energi 1 Fortum Hurdal Antall kommuner 40 Høland & Setskog Trøgstad Nannestad Eidsvoll Mennesker (mill.) 1.42 Rakkestad Ullensaker Fredrikstad Nittedal Gjerdrum Nes Luftledning HS (km) Bærum Oslo Skedsmo Sørum Aurskog (-Høland) Luftledning LS (km) Jordkabel HS (km) Jordkabel LS (km) Nettstasjoner Transformatorer Kunder Asker Nesodden Frogn Vestby Moss Rygge Ås Oppegård Råde Lørenskog Rælingen Ski Hobøl Våler Fredrikstad Enebakk Spydeberg Skiptvet Askim Sarpsborg Fet Trøgstad Eidsberg Rakkestad Halden (Aurskog-) Høland Marker Aremark Rømskog Hvaler

3 Noen opplevde ulykker / nestenulykker Kort omtale om noen av de mest kritiske: * Sogn 47 kv berøring linje hvor betongbilfører døde ( ) * Eidsvoll 22 kv berøring linje og betongbilfører døde ( ) * Lørenskog 11 kv befaring telemontør / brannskade ( ) * Akerselva 11 kv utenlandsk arbeider / brannskade ( ) HØYSPENNING ER LIVSFARLIG! 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 forts. opplevde ulykker / nestenulykker Noen konkrete hendelser, hva sviktet og hva har vi gjort? - telemontør brannskadet ved jord kortslutning av 11 kv kabel, graveskade ved fremføring av fiber - utenlands arbeider skadet 11kV kabel med vinkelsliper og kutting av terminert kabel like ved, lysbueskade - gammel 22kV DKBA kabel flyttet med spenning og opphengt uten sikring og merking på byggetomt, høy risiko og flaks - gjerdestolpe i høyspenningskabel og satt under spenning - grensepåle slått ned i høyspenningskabel og alt er mulig 10

11 11

12 12

13 13

14 14 AMU rapport 2. halvår 2010

15 15

16 Utenlandsk arbeider lysbueskadet på byggeplass Arbeider skadet i forbindelse med kutting av HS kabel Kappet kabel med vinkelsliper som var ute av drift og skadet HS kabel i drift 11 kv kabelen var påvist, men ingen kontakt med Hafslund ved blottlegging Hva kan vi gjøre av tiltak Økt fokus på informasjonsarbeid ut mot entreprenører om våre krav ved arbeid nær ved høyspenningsinstallasjoner, men vi må kontaktes Bedre oppfølging fra Hafslund Nett hvor det er påvist høyspenningskabler fra påvisningstjenesten under etablering, men er ressurskrevende Avhengig av at observante ansatte og innleide melder fra ved mistanke om ureglementerte forhold i vårt nett, men er vanskelig å forebygge 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21 Usikret, umerket og farlig opphengt gammel høyspenningskabel

22 22

23 23

24 24 Gjerdestolpe i høyspenningskabel

25 25

26 Grensepåle slått ned i høyspenningskabel 26

27 27

28 28

29 Hvilken faremomenter / risiko kan man utsettes for? Høyspenningslinjer ( spenning høyere enn 1000 V ) - kjennetegnes ved å henge horisontalt eller i trekantformasjon - relativt høyt og avstand mellom ledningene 0,5 meter eller mer - tre/stålmastere merket Høyspenning livsfare i tettbebyggelse spenningen er normalt 11/22 kv eller kv i vårt nett. Her er berøring ingen betingelse, da det kan slå over foruten å skape farlige skrittspenninger på bakken! Vi hadde to ulykker med døden tilfølge i 2003, la oss forebygge at dette skjer igjen og ta ansvar for hverandre. Derfor skal all aktivitet med løfteutstyr innenfor 30 meter meldes nettselskapet og avtale gjøres i samråd med LFS! 29

30 Hvilken faremomenter / risiko kan man utsettes for? Lavspenningslinjer ( normalt 230 V, kan være V ) - kjennetegnes ved at ledningene henges vertikalt eller i kabel - henger lavere og i mange tilfeller sammen med øvrige kabler normalt er det tremastere med ledninger, blanke eller isolerte Her skal minste avstand være 2,5 meter fra rekkevidden på maskinen eller løfteutstyret. Høyspenning kan medføre store personskader ( lysbue/brannskade ) Lavspenning er heller ikke ufarlig og kan medføre ( strømgjennomgang ) 30

31 Hva kan gjøres av tiltak / forebygging for å jobbe personsikkert? Bidrag fra nett / ledningseier : - formidle informasjon om farer og risiko ( sikkerhetsfoldere ) - delta etter ønske og forespørsel hos brukere ( møter / kurser ) - bidra med befaring /vurdering av sikkerheten ( innenfor 30m ) - gjøre avtaler og bruk av leder for sikkerhet etter vurdering Bidrag fra anlegg / maskinfører : - ta kontakt på forhånd om det er mulig ( planlagt / erfaring ) - er man i tvil, spør eier / leder om det er vurdert ( avtale ) - hvis det ikke finnes, kontakt oss for en gratis befaring Ulykker har skjedd, men la oss i fellesskap forbygge / hindre at det skal skje igjen og ta ansvar for personsikkerheten! 31

32 Informasjon, avtaler og bidrag fra netteier / ledningseier Hafslund Netts bidrag i dag : - informasjon om sikkerhetstiltak nær høyspenningslinjer i forbindelse med transport-, heise- og løfteoppdrag ( IK ) - sikkerhetsfoldere for bruk og oppbevaring i maskinen / bilen som hjelp når situasjonen måtte gjøre det nødvendig ( A5 ) - utveksling eller spørsmål om farer og konkrete hendelsesforløp, helst i forkant eventuelt etter en ulykke eller nesteulykke. - bistå med befaring, første fremmøte er gratis og begrenset i tid - lengre oppdrag må det leies inn LFS (kurset) som faktureres 32

33 Aktivitet nærmere enn 30 meter Anleggs- og skogsmaskiner, transport, heise- og løfteoppdrag innenfor 30 meter fra høyspenningslinjen Ta kontakt med Hafslund Driftsentral Tlf for avtale og befaring, første fremmøte gratis og deretter faktureres LFS. 33

34 Ansvaret som påhviler / legges på fører og maskineier Bidrag fra fører og maskineier: - i den grad det er mulig ta kontakt med ledningseier på forhånd - forespør eier eller anleggseier om det er avklaret mht. nærhet - dersom det ikke er avklaret, ta en telefon og be om en befaring - om behov gjøres det en avtale og innleies en LFS over tid Dersom det skulle oppstå en ulykke eller avbrudd på nettet vil det få store konsekvenser for de som er involvert! - ikke minst ved ulykker og oppfølging av myndigheter - dernest økonomiske konsekvenser ( reparasjon og KILE ) 34

35 Krav og fokus med felles ansvar! Ledningseiers ansvar mht. informasjon og bistand innenfor 30 meter sonen Maskinføres ansvar å påse at det er avtale eller tas kontakt for en vurdering La oss ta ansvaret og ivareta sikkerheten for de berørte - unngå myndighetene!!! (Politi/DSB/DAT) etterpå 35

36 Utveksling og spørsmål? Hvordan skal vi i fellesskap ivareta personsikkerheten og forebygge at ulykker / nestenulykker oppstår? De økonomiske konsekvenser kan også bli meget store å forårsake avbrudd for tredje part og samfunnet! Hafslund Nett ønsker å bidra best mulig med informasjon og oppfølgingsansvar ved våre linjer / ledninger, men vi er avhengige av at dere tar kontakt. * Ved tvil spør først og kom gjerne med innspill / forslag på hvordan vi skal bli bedre! 36

37 Et felles ansvar og behov for samspill! Viktige momenter : Ta kontakt innenfor varslingsavstand på 30 m, vi setter sikkerhetsavstand Befaring på stedet og avtale utfylles med videre arbeidsramme / kontakt Hvis uforutsette forhold oppstå, ta straks kontakt med driftsentralen Felles ansvar for å ivareta sikkerheten! Samspillet en betingelse for og lykkes! 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 Kostnader ved kabelskader Skadet høyspentkabel ved graving i Oslo Reparasjonskostnader Kilekostnader Skadet høyspentkabel. Armeringsjern i Oslo Reparasjonskostnader Kilekostnader Skadet høyspentkabel ved graving i Bærum Reparasjonskostnader Kilekostnader Skadet høyspentkabel ved pigging i Asker Reparasjonskostnader Kilekostnader

44 El bransjen DSB? Entreprenør DAT 44

Informasjon om krav til avstand i forbindelse med arbeid i nærheten av elektriske anlegg

Informasjon om krav til avstand i forbindelse med arbeid i nærheten av elektriske anlegg Informasjon om krav til avstand i forbindelse med arbeid i nærheten av elektriske anlegg Arbeid nær ved elektriske anlegg innebærer risiko for liv, helse og materielle verdier. Det skal ved alt slikt arbeid

Detaljer

Nettvirksomheten til Hafslund

Nettvirksomheten til Hafslund Nettvirksomheten til Hafslund Hafslund Nett og Hafslund Driftssentral Hurdal Eidsvoll Norges største nettselskap 540 000 nettkunder, øker med ca 7000 i året Ansatte: 140 i HN og 60 i HD Samlet omsetning

Detaljer

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger Tilstandsvurdering av regionalnett 1 Hafslunds nettområder Hurdal Eidsvoll Luftledning totalt 12 200 km Nannestad Ullensaker Jordkabel 17 000 km Nittedal Gjerdrum Nes Nettstasjoner Transformatorstasjoner

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte med DSB og Det Lokale Eltilsyn

Velkommen til informasjonsmøte med DSB og Det Lokale Eltilsyn Velkommen til informasjonsmøte med DSB og Det Lokale Eltilsyn Informasjonsmøte 10. mars 2011 1. Innledning ved Per Bjergli fra Fortum 2. Presentasjon av DLE i Østfold ved Lene Løkkeberg fra Fortum Tilsynsplan

Detaljer

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Energi Norge AS EnergiAkademiet EBL Kompetanse AS Besøksadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS Noen tanker om utviklingen frem til 2030

Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS Noen tanker om utviklingen frem til 2030 Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS Noen tanker om utviklingen frem til 2030 Disposisjon 1. Bakgrunn - Hafslund 2. Strøm- og nett 3. Fjernvarme 4. Tanker om 2030 s.2 Disposisjon 1. Bakgrunn - Hafslund 2.

Detaljer

Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA. Paris 4.

Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA. Paris 4. Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA 1 Paris 4. april 2008 Hafslund Nett Norges største netteier med: 533 000 kunder

Detaljer

Oslo Akershus og Østfold. Kraftsystemutredning 2014 2034. Hovedrapport

Oslo Akershus og Østfold. Kraftsystemutredning 2014 2034. Hovedrapport Oslo Akershus og Østfold Kraftsystemutredning 2014 2034 Hovedrapport Forord Kraftsystemutredningen dekker det regionale kraftnettet i fylkene Oslo, Akershus og Østfold. Nettet mates fra det riksdekkende

Detaljer

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først!

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! 64 0 14 0 27 0 43 0 64 0 Meld fra først, grav etterpå. S12542 64 0 N3270 S15309 S13206 191 0 VRAKET 40 0 ELE GASS,TRASE

Detaljer

Smart Grid i et norsk perspektiv

Smart Grid i et norsk perspektiv Smart Grid i et norsk perspektiv Per Edvard Lund Hafslund Nett Temadag - 03.02.2011 s.1 [kr/kw] 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 73 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 FORORD Tradisjonen tro er sommerutgaven av Elsikkerhet rettet mot beskrivelser av de elulykker som

Detaljer

NEK 400:2014 ble lansert på Eliaden 3. juni 2014. Overgangsregler for når den nye normsamlingen må følges er omtalt i dette nummeret av Elsikkerhet.

NEK 400:2014 ble lansert på Eliaden 3. juni 2014. Overgangsregler for når den nye normsamlingen må følges er omtalt i dette nummeret av Elsikkerhet. FORORD Sommernummeret av Elsikkerhet inneholder, som vanlig, statistikk og omtale av de elulykkene som ble rapportert inn til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i løpet av foregående

Detaljer

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark Forvaltningsrevisjon 2015 Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i: Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark Fylkeskommune Interreg Sverige-Norge

Detaljer

Åtte kommuner på Østlandet

Åtte kommuner på Østlandet MEF-notat nr. 4 2013 November 2013 FOKUS PÅ VA-NORGE 3 BAK TALLENE: Åtte kommuner på Østlandet Innhold 1. Bakgrunn... 3 Hvorfor vil MEF fokusere på VA-Norge?...3 45 kommuner fra hele landet åtte fra Østlandet...3

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2010 DESEMBER 2010 ÅRGANG 39 ELSIKKERHET NR.

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2010 DESEMBER 2010 ÅRGANG 39 ELSIKKERHET NR. 78 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2010 DESEMBER 2010 ÅRGANG 39 ELSIKKERHET NR. 78 (03/2010) 1 Forord Hvert fjerde år blir normsamlingen innen lavspenningsområdet

Detaljer

Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 77 E L S I K K E R H E T Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 / 1 0 J u n i 2 0 1 0 Å R G A N G 3 9 1 Forord I løpet av de siste årene har DSB utviklet et nytt fagsystem. De

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 81 (02/2012)

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 81 (02/2012) 258383_dbe_el-sikkerhet.qxd:250670_dbe_el-sikkerhet 26-11-07 14:57 Side 1 81 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 02/2012 JUNI 2012 ÅRGANG 41 ELSIKKERHET NR. 81 (02/2012)

Detaljer

asylmottak, distriktsmedisinske senter, Sunnaas og Halden Fengsel. Tjenesten kan også på sikt benyttes under store sosiale/idretts- arrangement.

asylmottak, distriktsmedisinske senter, Sunnaas og Halden Fengsel. Tjenesten kan også på sikt benyttes under store sosiale/idretts- arrangement. S A M H A N D L I N G I Ø S T F O L D DIALOGEN N R. 1 / U K E 2 6 / J U N I 2 0 1 1 Noen av sakene i dette nummeret: Nytt i Østfold Sykehus Sarpsborg med nye plasser til USK-pasienter Samhandlingstips

Detaljer

Oppstart planarbeid, Fjellhamar sentrum

Oppstart planarbeid, Fjellhamar sentrum Side 1 av 5 Deres dato 2014-05-02 Vår dato 2014-07-02 Deres referanse A61185 Vår referanse H 40882 LINK arkitektur AS Att: Camilla Mohr cam@linkarkitektur.no Vår saksbehandler Ørn Even Hynne Kopi til rn@linkarkitektur.no

Detaljer

FORSKRIFTER ELEKTRISKE ANLEGG SIKKERHET VED ARBEID I LAVSPENNINGSANLEGG

FORSKRIFTER ELEKTRISKE ANLEGG SIKKERHET VED ARBEID I LAVSPENNINGSANLEGG FORSKRIFTER FOR ELEKTRISKE ANLEGG SIKKERHET VED ARBEID I LAVSPENNINGSANLEGG av 15. februar 1991 FORSKRIFTER FOR ELEKTRISKE ANLEGG SIKKERHET VED ARBEID I LAVSPENNINGSANLEGG av 15. februar 1991 Utferdiget

Detaljer

Stikkord for innhold:

Stikkord for innhold: KS Område: Driftssentral Ansvarlig: Driftssentralen Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Driftssentral - Nettbibliotek Godkjent: Seksjonsleder Driftskontoll KS Rutine: Driftssentralen Rutine for varsling,

Detaljer

I veien for hverandre

I veien for hverandre I veien for hverandre Samordning av rør og kabler i veigrunnen Februar 2008 Page 1 of 31 Innholdsfortegnelse Sammendrag.3 Forord med bakgrunn...5 1. Infrastrukturens viktighet og omfang...6 1.1 Vi kan

Detaljer

Dagmar. Evalueringsrapport. Versjon: 20120227. Jan-Erik Brattbakk

Dagmar. Evalueringsrapport. Versjon: 20120227. Jan-Erik Brattbakk Dagmar Evalueringsrapport Versjon: 20120227 Jan-Erik Brattbakk 1 Innhold 1 Sammendrag...3 2 Hva skjedde under Dagmar?...4 2.2 Strømbrudd...4 2.3 Høyspentfeil...5 2.4 Lavspentfeil...6 2.5 Mannskapsressurser...6

Detaljer

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid:

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: HMS-HÅNDBOK Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: Andre viktige telefonnummer/kontakter: BRANN 110 POLITI

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 3 2012 R A P P O R T Rapport Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat 1 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR OPPEGÅRD KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR OPPEGÅRD KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR OPPEGÅRD KOMMUNE FORORD Hafslund Nett legger her frem Lokal Energiutredning 2013 for. Det er gjort et betydelig arbeid for å gjøre rapporten mer lettleselig og oversiktlig.

Detaljer

Nytt digitalt nødnett økt sikkerhet for alle

Nytt digitalt nødnett økt sikkerhet for alle Nytt digitalt nødnett økt sikkerhet for alle FORF Seminar 2005 19. november 2005 Tor Helge Lyngstøl Prosjektleder nødnettprosjektet Visjon Et felles digitalt samband for nød- og beredskapsetater skal bidra

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer