Smart Grid i et norsk perspektiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smart Grid i et norsk perspektiv"

Transkript

1 Smart Grid i et norsk perspektiv Per Edvard Lund Hafslund Nett Temadag s.1

2 [kr/kw] Mkr Hafslund Nett 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % Hafslund Energi 1 Fortum Høland & Setskog Trøgstad Rakkestad Fredrikstad Befolkning Strøm Hurdal Nannestad Nittedal 200 Gjerdrum 150 Eidsvoll Ullensaker Nes Sum Sum Oslo Sum øvrige områder 50 år i år i år 0,0 % Asker Bærum Nesodden Vestby Oslo Frogn Ås Oppegård 50 Lørenskog Rælingen - Ski Hobøl Skedsmo 100 Enebakk Spydeberg Askim Fet Sørum Aurskog (-Høland) Trøgstad 800 (Aurskog-) Høland Rømskog Spesifikke avbruddskostnader Våler Moss Rygge Råde Skiptvet Eidsberg Rakkestad Marker Jordbruk Husholdning Industri Fredrikstad Hvaler 400 Sarpsborg 300 Aremark 200 Halden ,0 1,1 2,1 3,1 4,2 5,3 6,3 7,4 8,4 9,5 10,5 11,6 Handel og tjenester Offentlig virksomhet Treforedling og kraftintensiv industri s.2 Tid [timer]

3 Status Dimensjonert slik at hele strengen/ringen kan forsynes fra begge sider. Normalsituasjon er oppdeling på midten 11/22 kv gjennomløpende forbindelse Nettstasjon 11/22 kv ringforbindelse s.3 Endres i topp-/bunntekst

4 Trender Generelt er vi vitne til et endringsløp innenfor energiforsyningen både internasjonalt og nasjonalt. Følgende trender er sentrale for de endringene vi aner konturene av: Endringer i aktørers forventninger, krav og opptreden Informasjonsteknologisk utvikling Materialteknologisk utvikling Nasjonale og internasjonale krav om energieffektivisering Fremvekst av nye konsepter og løsninger Konsistente digitale standarder s.4

5 Resultater SG Workshop trender vi tror på. Informasjon/dokumentasjon Krav om større informasjonsflyt til kunden (informasjonsplikt) Datasikkerhet og personvern Dokumentasjonskravet ligger på HN - vi må dokumentere god kvalitet Mer juss - kunder saksøker i større grad. HN må ha full oversikt til enhver tid Priser, tariffer og marked Markedet for sluttkunden er utvidet med flere tjenester (nye produkter) og tjenesteleverandører Vekst innen energirådgiving krever håndtering internt og i lys av personvern Antar tidsvariabel tariff prissignaler Fremvekst av prosumers og VPP. Uprioritert last opphører fra 2012, må erstattes av tariff/type marked? Leveringssikkerhet og kvalitet Sanksjoner på spenningskvalitet, både høy- og lavspenningsnett KILE på lavspenning Individuell tilbakebetalingsordninger ved avbrudd Kortere utkoblingstid ved feil Avbrudd aksepteres ikke Det genereres mer støy (overharmoniske etc) i nettet Toleransen for støy (overharmoniske) avtagende Behov for laststyring - ved hjelp av teknikk eller tariff Krav om kortslutningsvern, krav til kortsl.ytelse Miljø og klima Mer lokal produksjon (DG) - vi må kunne ta i mot på en enkel måte Vanskeligere å få tillatelser til nye linjer Krav om energieffektivisering og energifleksibilitet Strengere krav til emf DG - produksjon og innmating fra hus og elbiler, solceller etc

6 s.6 Hva er Smart Grid???

7 Hva er Smart Grid 4 byggeklosser Sansene sensor systemer Hvordan måle tilstand i et system Dette kan være strøm- og spenningstransformatorer, temperaturmåler, smarte målere (AMS) etc. Nervesystemet kommunikasjons infrastruktur Hvordan samle inn informasjon fra sensorer samt overføre styringssignaler Dette kan være PLC, radiosignaler, home area network (HAN), fiber etc Hjernen Kontrollalgoritmer/applikasjoner og beslutningsintelligens Datasystemer som mottar og behandler informasjon, for så å generere styringssignaler for å endre kraftsystemets tilstand Fjernovervåking, fjernstyring, vernfunksjonalitet (relè), FDIR (Fault detection, identification and recovery), etc Muskler og motorikk Utløsende utstyr / det fysisk system Utløsende utstyr som iverksetter den ønskede endring i kraftsystemet (dvs systemet for transformering, transport, forbruk og ev. lagring skjer) Fjernstyrte brytere (kniver, last- el effektbrytere), trinning/spenningsregulering på transformatorer, reaktorer, kondensatorbatterier, sikringer, HVDC, FACTS, spenningsbooster etc. (kraftelektroniske løsninger for å utnytte nettet bedre). s.7

8 Drivkrefter og mål På generell basis vil det være 2 typer drivkrefter for nettselskapet: 1.Drivkrefter begrunnet gjennom nettselskapenes rolle i det totale energisystemet hvor de overordnede målsetningene søkes nådd gjennom å etablere hensiktsmessige rammevilkår for selskapene fra myndighetene (direkteregulering, incentivregulering) 2.Drivkrefter begrunnet i forenkling, forbedring, kostnadsbesparelser av de oppgaver som nettselskapene utfører. Mål Hafslund Nett: 1. Leveringssikkerhet a) Redusere antall og varighet av avbrudd (knyttet til indekser som SAIDI, SAIFI..) 2. Informasjonstilgang a) For beslutningsunderlag som gir riktig investeringer og driftsavgjørelser b) Dokumentasjon av nett og drift s.8

9 Hva det ikke er for HN per i dag Laststyring og Demand Response (DR) Distribuert produksjon (DG) Elbiler Nye forretningsmuligheter Regionalnett og driftssentral smart Distriubusjonsnett Ikke veldig smart Lavspenning og kunder Blir smartere s.9

10 s.10 Målbilde ved hjelp av Smart Grid

11 s.11 Overordnet veikart

12 Teknisk relatert strategi Det er tre områder som strategisk bør ses i sammenheng. AMS Smart Grid Komm./ samband s.12

13 Prinsippielle beslutninger av Hafslund AMS er et område hvor det skjer utvikling. Ledelsen i Hafslund ønsker generelt å vente med å ta beslutninger til det er nødvendig for å ha best mulig informasjonsunderlag. Fra prosjektets side ønskes det ideelt at beslutninger kan tas litt tidlig. Uønsket scenario er at mange beslutninger først skal tas etter at tilbud er kommet inn. NVEkrav fastslått EU standarder fastslått Hafslund RFI går ut Hafslund RFP går ut Hafslund inngår kontrakter Utrulling starter Driftsetting begynner Utrulling fullført s.13

14 Smart Grid - Arkitekturstrategi overordnet mål tilrettelegge for at HN kan utnytte muligheter med en Smart Grid både de mulighetene AMS gir utover måling og avregning og de mulighetene som kan realiseres ved siden eller før AMS spesielt med hensyn til økt nettnytte og en mer effektiv drift målsetting utarbeidelse av et overordnet målbilde for et Smart Grid i HN samhandlingsprosesser på tvers av virksomhetene applikasjoner og systemer avstemt og synkronisert med AMS prosjekt utarbeidelse av utvalgte scenarier og bruker-stories for de ulike Smart Grid aktørene og stakeholdere vurdering / evaluering av ulike (system-) løsningsalternativer ift. konsekvenser, risiko, forutsetninger ift. forventet kost-nytte utarbeidelse av en arkitektur-roadmap for smarte nette i HN identifisering low-hangin-fruits / quick wins identifisering overgangsarkitektur s.15

15 arbeidsform - workshop basert workshop agenda SG muligheter, potensial og nyttefekt informasjonsbehov for å realisere muligheter systembehov for å dekke informasjonsbehovet konsekvenser og risiko forutsetninger alternativer s.16

16 Oppgaver fremover 1. SG strategi må avstemmes med AMS strategi, slik at AMS tar høyde for implementeringen av SG (kommunikasjonsløsning, applikasjoner, nettnytte) 2. Utvikle scenarier/business case for aktuelle SG-løsninger Teknologi Funksjon Formål Nytte Evaluere de løsninger vi allerede har: fjernstyring, vern 3. Verifisere løsninger i liten skala (piloter) Teknisk valg/leverandører Styringssystemer/implementering i IT-systemer Beste praksis på plassering av løsninger i nettet 4. Styrke kompetanse Delta og følge opp demoprosjekter/piloter/fou-prosjekter for å oppnå et godt erfaringsgrunnlag og beslutningsgrunnlag for valg av teknologi og leverandør Rekruttere/ leie inn ekstern rådgivning (teknisk, strategisk) underveis i prosessen 5. IT integrasjon mellom applikasjoner (drift, planlegging, CRM) Drift: Spectrum, OMS Planlegging: GeoNIS, IFS, Spectrum, DMS, KIS CRM: KIS, GeoNIS, Spectrum Vurdere nye systemer (DMS, NIS) Legge til rette for enhetlige topologibegreper innenfor drift, planlegging og kundehåndtering (nettstasjon vs. knutepunktsid, TP vs. Installasjon etc) s.17

17 Oppsummering Mål Hafslund Nett: 1. Leveringssikkerhet a) Redusere antall og varighet av avbrudd (knyttet til indekser som SAIDI, SAIFI..) 2. Informasjonstilgang a) For beslutningsunderlag som gir riktig investeringer og driftsavgjørelser b) Dokumentasjon av nett og drift s.19

Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre

Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre Trondheim, mai 2014 Forord Denne strategien er utformet gjennom felles innsats fra

Detaljer

Spillerom for bransjen sett fra leverandørenes side. Espen Kåsin Direktør Software Embriq AS

Spillerom for bransjen sett fra leverandørenes side. Espen Kåsin Direktør Software Embriq AS Spillerom for bransjen sett fra leverandørenes side Espen Kåsin Direktør Software Embriq AS AMS og Smart Grid bakgrunn og overordnede betraktninger EU 2020 20% Fornybar Energi 20% Energieffektivisering

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett Innhold 1 Innledning... 5 6.3 Evaluering etter første utbyggingstrinn... 19 2 Bakgrunn... 7 6.4 Beslutning

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsnett

Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsnett Åpen Rapport Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsnett Forfatter(e) Hanne Sæle, Maria D Catrinu Renström, Maren K Istad, Henning Taxt, Dag Eirik Nordgård, Eivind Solvang SINTEF Energi AS Elkraftsystemer

Detaljer

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0 AMS + HAN Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Hoveddokument Versjon 2.0 Lilleaker, 22. januar 2015 Tittel AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Initiert av

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1.

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1. 1 / 37 for Perioden 2011-2015 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Just Ebbesen Leder Sykehusledermøtet (SLM) adm.direktør 21.06.2011 Side 1 av 37 IKT områdeplan 2 / 37 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked. - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Side 1 Sammendrag og konklusjon Det er et

Detaljer

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5. AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang. Utarbeidet for NVE

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5. AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang. Utarbeidet for NVE Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5 AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang Utarbeidet for NVE Prosjektnr NVE-2010-4 Januar 2011 2 av 42 FORORD Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Norges vassdrags-

Detaljer

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE 2010 Fra EBL til Energi Norge I dagens samfunn er energi og energibruk viktigere enn noensinne. Samfunnet er mer sårbart for forsyningssvikt,

Detaljer

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 IKT-STRATEGI Enkelt, intuitivt og begripelig Randaberg kommune Fra Randaberg sentrum (Foto: Ove Tennfjord) IKT-strategi 2010 2012 V: 1.0 Vedtatt i Kommunestyret

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Sluttrapport. 10. september 2012

Sluttrapport. 10. september 2012 Utrulling Demo Steinkjer BYAFOSSEN Sluttrapport 10. september 2012 Sluttrapporten er en oppsummering av inntrykk etter endt montasje. Det er fokus på hva som har fungert bra og hva som har fungert mindre

Detaljer

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Landsby 7, gruppe 2 30. april 2014 Prosjektrapport TET4850 - Eksperterter i Team NTNU Sammendrag

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5 LE453H02 12.03.2003 Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNNEN FOR DRØFTINGENE...2 1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER....5

Detaljer

Kan innføringen av AMS skape nye forretningsmuligheter for energiselskapene? Anna Silje O. Andersen Forretningsutvikler BKK as

Kan innføringen av AMS skape nye forretningsmuligheter for energiselskapene? Anna Silje O. Andersen Forretningsutvikler BKK as Kan innføringen av AMS skape nye forretningsmuligheter for energiselskapene? Anna Silje O. Andersen Forretningsutvikler BKK as 0 Agenda 1. Kort introduksjon av BKK og vårt AMS prosjekt 2. Kan AMS-utrullingen

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill.

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill. Årsrapport 2006 Nøkkeltall Resultat, mill. kroner 2006 2005 2004 2003* 2002* Salgsinntekter og andre tap/gevinster 21 679 8 695 7 828 9 300 7 228 Driftsresultat før avskrivninger 13 482 2 670 2 073 1 810

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer