INDIVIDUELL KARTLEGGING OG TILTAKSPLAN SOM ARBEIDSREDSKAP I MOTTAK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INDIVIDUELL KARTLEGGING OG TILTAKSPLAN SOM ARBEIDSREDSKAP I MOTTAK"

Transkript

1 INDIVIDUELL KARTLEGGING OG TILTAKSPLAN SOM ARBEIDSREDSKAP I MOTTAK Leira mottak Heidi Rygg

2 EM MOTTAK Har felles Ingen institusjon: lovverk, økonomi, bemanning osv., men på mange måter lik i jobbinga med ungdommen Ulik driftsoperatør privatpersoner, stiftelse, kommuner osv. Ulik driftslengde 0- ca.15 år Struktur: døgnrytme, aktiviteter, samarbeidspartnere og rutiner Ulike personalgruppe kompetanse, erfaring, sammensetning, turnus Ulik beboergruppe Kjønn, nasjonalitet Ulik boligmasse Kartlegge ungdommen: observasjoner og samtaler

3 IKTP/IKP OG TILTAKSPLAN Gammel og ny plan Målsetting Individuell kartlegging av hver enkelt ungdom skal søke å identifisere den enkeltes forutsetninger og behov for omsorg og oppfølging. Arbeidet skal bidra til å sikre at ungdommen får systematisk, individuelt tilpasset støtte, oppfølging og tiltak i forhold til sine forutsetninger og behov.

4 BRUK AV INDIVIDUELL KARTLEGGING OG TILTAK Det er ungdommen selv og vi på mottaket som er ansvarlig for bo- og omsorgsarbeidet, som først og fremst har bruk for opplysningene i kartleggingen og tiltaksplanene. I tillegg: UDI`s regionkontor, oppfølging i mottak IMDI`s regionkontor, ved vedtak om bosettingskommune Kommunen som skal bosette den enslige mindreårige Hjelpevergen skal se til at mottaket iverksetter kartlegging og tiltak for å ivareta den enslige mindreåriges rettigheter Enslige mindreårige eier opplysningene Hjelpevergens samtykke

5 LEGGE TIL RETTE FOR UTVIKLING 1 Vi må legge til rette for utvikling gjennom gode møter slik at ungdommen gis mulighet til å arbeide med sin egen utvikling Alle har behov for å bli sett, møtt og anerkjent (forstått) av betydningsfulle andre og har de samme relasjonelle behov. Må gis mulighet til å være aktiv deltagende i sitt eget liv og i samspill med andre Miljøterapi Systematisk tilrettelegging av fysiske, psykiske og sosiale faktorer i miljøet for å oppnå personlig vekst og utvikling hos den enkelte (Fellesorganisasjonen 2000)

6 LEGGE TIL RETTE FOR UTVIKLING 2 Tydelige grenser og roller (profesjonell) Tydelige strukturer og troverdige relasjoner Er gjensidig avhengig av hverandre. Voksne er ansvarlig for relasjonen. Bruk strukturen bevisst for å etablere relasjon. Inn i hverdagslivet med en gang Hvorfor har vi struktur: trygghet Systematisk og motsatt av tilfeldig, innebærer Gjennomtenkt, planlagt og kan begrunnes Planer, rutiner, regler osv. (skriftlig dokumentasjon, kvalitet, kvalitetssikring) Ungdommene må først til passe seg en struktur før de kan ta imot en relasjon, og bare troverdige relasjoner er utviklende Forståelse for ungdommen (generell, spesiell og kulturell) Hensiktsmessig tilnærming / tilpasning av metoder til ungdommen

7 KARTLEGGING Utgangspunktet for å kunne gjøre noe med en sak(ungdommen) er å undersøke, vi sier da gjerne at vi kartlegger. Kartlegging består av to arbeidsfaser : Innhente informasjon To viktigste, å observere og å samtale for å bli kjent med På mottaket er vi sammen med ungdommene i miljøet, i mange ulike situasjoner, eks. bare i det som er vanlig i døgnrytmen. Gjør det mulig å kartlegge personen og miljøbetingelsene som er til stede i ulike og relevante situasjoner i livet deres Sette sammen informasjonen på en slik måte at den gir mening". For at informasjonen skal bli "meningsfull" må vi analysere den. Kartlegging innebærer dermed uformelle og formelle samtaler, uformelle og formelle observasjoner, uformelt og formelt samarbeid personalet imellom og med andre(samarbeidspartnere)

8 Sjekkes ut i senere samtaler når relasjonen er etablert GANGEN I ARBEIDET 1 Informasjon fra transitt Noe/lite, tiltak igangsatt som videreføres, nye må påstartes Henting Førsteinntrykk Velkomstsamtale Generell informasjon om mottakstilbudet, våre samarbeidspartnere, informasjon om kartlegging, førstekartlegging av skole/arbeidsbakgrunn, førsteinntrykk,

9 GANGEN I ARBEIDET 2 Innledende fase Bli kjent, skape trygghet, bygge relasjoner Uformelle observasjoner og uformelle samtaler viktigst Formelle observasjoner / formelle samtaler ved behov Gjennomføringsfase Første kartleggingssamtale innen 1 mnd. Tiltaksplaner: langsiktige /kortsiktige Jevnlig formelle kartlegging - og tiltakssamtaler mellom kontaktperson og ungdommen, med oppdateringer Gjennomgår rapport/logg, observasjoner, samtaler, informasjon og samarbeid med samarbeidspartnere, ønskede/igangsatte tiltak

10 GANGEN I ARBEIDET 3 Justerings-, oppdaterings- og avslutningsfasen Helt fram til den enslige mindreårige flytter fra mottaket. Alle nye opplysninger fylles fortløpende inn Hva skal stå/hva skal slettes? Vise utviklingen: modning, læring og utviklingspotensialer Til hjelp ved overføring til kommunen: sammenfallende problematikk?

11 SAMMENHOLDE KARTLEGGING Det er viktig å sammenholde kartlegginga Ved å reflektere, korrigere, dele, evaluere kartlegginga for å kvalitetssikre grunnlag for beslutninger og igangsetting av tiltak. Formelle/uformelle fora, fortløpende, i hele mottaksoppholdet Eks. Daglig deling/refleksjon, gjennomgang med de på jobb Overlapping, rapport, logg, e-post, avvik, tilgjengelighet og daglig oppdatering av alle Kontaktpersonteam og avdelingsmøter med gjennomgang Samarbeidspartnere: jevnlig kontakt/samtaler/ulike møter/ fagpersoner (Ansvarsgruppemøter)

12 TILTAKSPLANER Struktur Godt miljøarbeid: hva er godt miljøarbeid hos oss? Rutiner for arbeidet: skriftlig, kvalitetssikring Ansvarlig: barnefaglig, kontaktperson i det daglige/team, alle ansatte Kartlegging: observasjoner og samtaler Daglig arbeidsredskap: kjent for alle, oppstart innen en mnd. Danner grunnlag for utvikling av tiltaksplanen. Tiltaksplaner skal utformes gjennom drøftinger mellom ungdommen og kontaktpersonen, med støtte fra andre ansatte, samarbeidspartnere og eventuelle fagpersoner. (Idealet!)

13 BOSETTING Bosettingssamtale Hva har den enkelte ungdom behov for, egne og mottakets Hva kan den enkelte ungdom forvente? Regler og rutiner, ansvar og myndighet rundt bosettingsarbeidet Samarbeid med IMDI Starter rett etter opphold, oversendelse av kartleggingspapirer Sesam og IKTP/IKP og tiltaksplaner, skaffe kommune Samtaler om våre tanker rundt behov og ønsker Samarbeid med kommune Ulikt når, med hvem og hvordan

14 ØNSKER AV KOMMUNEN God bosettingskommune Rask og GOD bosetting Avklare bo- og oppfølgingstilbud Kontakt og gjerne besøk før bosetting Tilgjengelig voksenperson, sosialt, praktisk, emosjonelt og psykisk UNNGÅ ENSOMHET?!

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Implementering av veilederen Pårørende en ressurs Rapport for tilskudd 11/5575

Implementering av veilederen Pårørende en ressurs Rapport for tilskudd 11/5575 Vedlegg Implementering av veilederen Pårørende en ressurs Rapport for tilskudd 11/5575 Desember 2012 Stiftelsen PårørendeSenteret, Stavanger i samarbeid med LPP Rogaland Prosjektgruppa 1. Forord I 2008

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Store tanker om de små

Store tanker om de små Et systematisk pedagogisk tilbud til 0-3 åringene i barnehagen Stort hjerte - Glede - Intens jobbing en god start på livet Innledning Dette heftet viser hva vi legger vekt på i arbeidet med de minste barna.

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme.

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. NÅR TEGNSPRÅK IKKE ER NOK!! Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. Det er viktig å kommunicera med barn, men det kan ikke

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Veileder for kurs, fagdager eller veiledning BarnsBeste har utarbeidet en powerpointpresentasjon basert på E-læringen om barn som pårørende. Denne veilederen viser

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer