Informasjon til representantene fra Mysebu ankomstransittmottak for EMA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon til representantene fra Mysebu ankomstransittmottak for EMA"

Transkript

1 Informasjon til representantene fra Mysebu ankomstransittmottak for EMA Kontaktinformasjon Samtale mellom representanter og beboere Flytting Rutine ved forsvinninger Samtykkeerklæring Aldersvurderinger Barnefaglig team Kartlegginger Arbeid mot menneskehandel

2 Kontaktinformasjon Mottaksleder, Berit Albrecht, telefon: og mail: For å avtale møter eller telefonkonferanser med beboere, spørsmål om flytting kontakt logistikk på mail: eller telefon Ved formidling av informasjon om beboere skal dette gå til barnefaglig leder Karoline Authen på mail: eller telefon Barnefaglig leder er tilstede man- fre kl For spørsmål angående forsvinninger eller en beboers permisjon: eller Marius Nicolaisen, telefon For henvendelser på ettermiddag og helg kan vakttelefonen brukes: Samtale mellom representanter og beboere Mysebu har 3 samtalerom utstyrt med høyttalertelefoner. Tidspunkt for samtaler må varsles på forhånd til Vi ønsker varsel senest kl 15:00 dagen før, slik ar vi kan få det inn på morgendagens avtaleoversikt. Når vi mottar e-post om representantsamtale reserverer vi et samtalerom og sørger for at den aktuelle beboeren får beskjed og er tilstede i angitt tid. Når representanter har samtaler med beboere med utagerende eller vanskelig adferd kan det bes om samtalerom 1 i nærheten av bemannet resepsjon. Det kan også bes om å få låne samband. Samtaler mellom representant og beboere kan gjennomføres på hverdager og i helger. Så langt det er mulig ønsker vi at representanter legger samtaler utenom måltider. Måltider mandag - fredag: Frokost 08:00 09:00 Lunsj 12:00 13:00 Middag 16:00 17:00 Kveldsmat 19:30 20:30 Lørdag søndag har vi brunsj 10:00 12:00 Representanter er hjertelig velkomne til å spise sammen med beboerne i kantina når dere er på besøk. Beboerne setter ofte pris på å spise sammen med sin representant, samtidig som det er et fint sted for uformelle samtaler mellom beboer og representanter. Mysebu har norskundervisning og informasjonsmoduler alle hverdager fra kl.10:00 12:00 men det er likevel mulig å legge representantsamtaler innenfor denne tiden. Ungdommene har også tilbud om å låne telefon alle dager etter kl.13:00 for å ringe sin representant.

3 Flytting Melding om flytting av beboere sendes rutinemessig ut til representanter per e-post. Dersom representanter har spørsmål i forhold til flytting eller avtaler kan dette sendes per e-post til eller formidles til Mysebus logistikkavdeling per telefon / Rutine ved forsvinninger Dersom en beboer forsvinner fra Mysebu får representanten melding om dette. Beboeren blir meldt savnet til politi og barnevernsvakten i Oslo. Kopi av savnet melding sendes til representant, lokalt barnevern, advokat og UDI. Samtykkeerklæring For at representantene skal kunne formidle helseopplysninger videre til UDI, advokat el.lign. må det foreligge et signert samtykke. For at helsekontoret skal gi opplysninger til dere må dere benytte vedlagt skjema. Skjema kan sendes per post til Mysebu. Aldersvurderinger Barnefaglig team foretar rutinemessig aldersvurderinger av beboere gjennom observasjoner og samtaler. Det blir skrevet aldersuttalelser i tilfeller hvor beboere er åpenbart under 15 år, over 18 år eller i tilfeller hvor vi anser aldersfastsettelsen til UDI er tydelig feilaktig. Barnefaglig team skriver kun uttalelser i tilfeller hvor vi mener det er riktig å skrive en uttalelse. Det blir ikke skrevet uttalelser på forespørsel av representanter alene. Barnefaglig team Mysebu har et barnefaglig team som har det daglige omsorgsansvaret for ungdommene. De arbeider i tett dialog med helsekontoret og øvrige beboerkontakter/særkontakter.

4 Barnefaglig team har fokus på å ivareta beboere som er spesielt sårbare og som trenger ekstra oppfølging. Videre jobber det barnefaglige teamet med identifisering og ev oppfølging av ofre for menneskehandel (se nede). Alle nyankomne beboere blir etter få dager innkalt til en «bli-kjent samtale» med en person i barnefaglig team. Gjennom denne samtalen blir vi litt kjent med ungdommene, samtidig som vi kartlegger spesielle behov. Informasjonen fylles inn i kartleggingsskjema. Ofte har representanter informasjon som kan være viktig for å ivareta asylsøkerens sikkerhet og velvære. Slik informasjon kan gis til mottaket hele døgnet. Særlig sensitiv informasjon om den enkelte ungdom bør rettes direkte til barnefaglig leder. Ikke nøl med å kontakte oss om du har informasjon som kan være av betydning for ungdommenes velferd og sikkerhet. Informasjon som kan være nyttig for mottaket og en best mulig oppfølging av beboeren kan være: - helseopplysninger, - tidligere selvskading, - traumer som preger beboeren, - legning, - kriminell bakgrunn, - rusproblemer - indikatorer for MH (se nede) Dette er opplysninger som representantene kan få samtykke av asylsøkeren til å formidle til barnefaglig team for å sikre best mulig oppfølging. Kartlegginger Vi starter med kartleggingsarbeidet i løpet av de første dagene beboeren bor på Mysebu. Vårt mål med kartleggingen er: Beboeren skal føle seg sett og hørt Sikre bedre oppfølging av alle Forebygge konflikter ved at «trykket» avtar Avdekke mulige helsebehov (utvidet helsesjekk) Avdekke mulige MH-saker Kunne tilrettelegge og følge opp spesielle behov Kartleggingen påbegynnes (fullføres før beboer forlater mottaket) Hjelpe til med familieoppsporing der det er nødvendig Hjelp til retur om det er ønskelig Først har en vi en «bli-kjent-samtale»/forenklet kartlegging. Disse samtalene er for å få vite litt om hvem beboeren er og kort om hvordan de har hatt det. Med beboere som bor lengre tid på Mysebu gjennomføres det en mer utvidet kartleggingssamtale hvor det også kommer inn punkter om retur og eventuell bosetting. Før beboeren reiser videre til annet mottak

5 eller kommune går vi gjennom kartleggingen og beboeren signerer. Representantene skal også signere. Dersom beboeren reiser videre uten at representanten har signert sendes kartleggingen i posten og må videresendes til neste mottak snarest. Dersom det er opplysninger om beboeren som vurderes som nødvendig for rask oppfølgingen ringer vi til neste mottak. Arbeid mot menneskehandel på Mysebu Mål: Mysebu statlige mottak arbeider med å identifisere mulige ofre for menneskehandel for å beskytte beboere som trenger det, gi dem tilgang på de rettighetene de har, og minske sjansene for utnyttelse senere. Representantene og de ansatte på Mysebu er blant de første som møter de unge asylsøkerne, og som kan melde fra ved mistanke om menneskehandel. Det er viktig at mottaket og representantene samarbeider til beste for asylsøkeren. Ved mistanke om at noen er et mulig offer for menneskehandel, kontakt barnefaglig leder. Våre ansatte i barnefaglige teamet følger opp beboeren med samtale, informasjon om rettigheter og vurderer behov for beskyttelse. Det meldes eventuelt også videre til instanser som UDI, politi, barnevern og representant. Hva skjer ved mistanke om menneskehandel? -Kontakt barnefaglig leder på Mysebu -Beboeren kartlegges og får informasjon om menneskehandel/rettigheter -Beboeren følges tett opp i forhold til besøkende og telefonkontakt. -Det tas kontakt med helsekontoret for evnt. oppfølging og samarbeid -Arbeide med å gjøre beboeren trygg dersom det er nødvendig -Mottaket kontakter UDI, barnevern, representanten og evnt. politiet

6 Samtykkeerklæring helseopplysninger Jeg,, DUF.nr:, samtykker i at opplysninger angående min helse kan utveksles mellom Helsetjenesten på Hvalstad/Mysebu transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere og asylavdelingen i UDI, dersom disse kan ha en betydning for vurderingen av min søknad om asyl i Norge. Dette samtykket er gitt: <Ved hjelp av tolk som er bundet av taushetspliktsbestemmelser i fvl 13> <Ikke gitt ved hjelp av tolk> Underskrift Dato: Sted: Søkerens underskrift: Vergens underskrift:

INDIVIDUELL KARTLEGGING

INDIVIDUELL KARTLEGGING VEILEDER INDIVIDUELL KARTLEGGING og UTVIKLING AV INDIVIDUELL TILTAKSPLAN FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE I ORDINÆRE STATLIGE MOTTAK 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Faglig grunnlag for individuelt kartleggings- og

Detaljer

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode 2 Du kan be din advokat eller andre som du har tillit til, om å forklare deg innholdet i dette skrivet. Hva er refleksjonsperiode? Du har fått innvilget

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Vergemålsavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Vergemålsavdelingen Vergemålsavdelingen Adressat etter liste Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/11098-4 FM-V Mona Choon Rasmussen 19.06.2013 Representant- og vergeerklæringsskjema: kartlegging av

Detaljer

Fra «uro i magen» til handling og tiltak.

Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Plan for samarbeid mellom barnehagene og barneverntjenesten i Eidsvoll kommune Veiledningshefte for samarbeid mellom barnevern, kommunale barnehager og ikke-kommunale

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx RUTINER I SKOLENS ARBEID MOT TVANGSEKTESKAP cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Kan lastes ned fra www.imdi.no

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING

INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING 1 NAVN: INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING DUFnummer: FØDSELSDATO: NASJONALITET/ETNISITET: MOTTAK: Unntatt offentlighet; Offentleglova 13 jfr. Forvaltningsloven 13 Bruk

Detaljer

Introduksjon for vikarer / nyansatte og studenter i Hugin.

Introduksjon for vikarer / nyansatte og studenter i Hugin. Introduksjon for vikarer / nyansatte og studenter i Hugin. Dette er et dokument for alle vikarer, nyansatte og studenter i Hugin. Den vil gi dere en oversikt over Hugin sine rutiner og regler, det miljøterapeutiske

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Veronika Paulsen Hilde Michelsen Maria Brochmann Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Samfunnsforskning Veronika Paulsen, Hilde Michelsen

Detaljer

BUP Lillehammer. En veiledning. for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer. Gjelder fra 1.

BUP Lillehammer. En veiledning. for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer. Gjelder fra 1. BUP Lillehammer Gjelder fra 1. oktober 2009 En veiledning for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer Velkommen til BUP Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Les foreldreorienteringen og vedtektene nøye, og ta godt vare på den. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger.

Les foreldreorienteringen og vedtektene nøye, og ta godt vare på den. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger. FORELDREORIENTERING Innholdsfortegnelse GENERELT...3 FERIEAVVIKLING...3 OPPSTART NYTT BARNEHAGEÅR...3 BARNEHAGENS PLANLEGGINGSDAGER...3 FRAVÆR...4 PERMISJON...4 SYKE BARN...4 HENTING OG BRINGING...4 SAMARBEID

Detaljer

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel 1 2 Hva er menneskehandel? Hvert år blir hundretusener av mennesker ofre for menneskehandel. I løpet av de siste årene har flere

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

FORELDREORIENTERING FOR STUDENTBARNEHAGENE I TROMSØ

FORELDREORIENTERING FOR STUDENTBARNEHAGENE I TROMSØ FORELDREORIENTERING FOR STUDENTBARNEHAGENE I TROMSØ Innhold GENERELT... 3 SAMARBEID MED HJEMMET... 3 ENDRING I SØKNAD, OPPSIGELSE, OVERFLYTTING MM.... 4 FERIEAVVIKLING... 4 OPPSTART NYTT BARNEHAGEÅR...

Detaljer

Samarbeidsrutiner skole og barnevern

Samarbeidsrutiner skole og barnevern Ringeriksskolen 1.2.2014 Magnar Ågotnes Samarbeidsrutiner skole og barnevern 01.01.2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 1 SKOLENS HÅNDTERING AV BARNEVERNSAKER... 2 1.1 Bekymringsmelding fra skole til barneverntjenesten...

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Poliklinikk Kongsvinger

Poliklinikk Kongsvinger Poliklinikk Kongsvinger Gjelder fra 1. januar 2011 En veiledning for deg som skal til poliklinisk behandling ved Sykehuset Innlandet Kongsvinger Velkommen til poliklinikkene på Kongsvinger Du har nå mottatt

Detaljer

Inkludering i praksis. Et hjelpemiddel fra Norges Fotballforbund

Inkludering i praksis. Et hjelpemiddel fra Norges Fotballforbund Inkludering i praksis Et hjelpemiddel fra Norges Fotballforbund Inkludering i praksis En klubb-guide til raskere og mer vellykket inkludering i fotball 3 Forord Denne brosjyren er et hjelpemiddel for klubber

Detaljer

Hvorfor Mission Adventures?

Hvorfor Mission Adventures? Hvorfor Mission Adventures? - bli bedre kjent med Gud og hverandre - se Jesus forandre mennesker via deg - handle på Guds Ord; ikke bare høre, men også gjøre (Jakob 1,22-25) - få nye utfordringer og oppleve

Detaljer

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager Barn i Norge har hovedsakelig gode oppvekstsvilkår. De har omsorgsfulle

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

Poliklinikk Lillehammer

Poliklinikk Lillehammer Poliklinikk Lillehammer Gjelder fra 1. januar 2011 En veiledning for deg som skal til poliklinisk behandling ved Sykehuset Innlandet Lillehammer Velkommen til ene på Lillehammer Du har nå mottatt time

Detaljer

EIKENGA BARNE OG AVLASTNINGSBOLIG INFORMASJON TIL FORESATTE

EIKENGA BARNE OG AVLASTNINGSBOLIG INFORMASJON TIL FORESATTE EIKENGA BARNE OG AVLASTNINGSBOLIG INFORMASJON TIL FORESATTE - 1 - INFORMASJON TIL FORESATTE Det er virksomhet Habilitering som har ansvaret for drift av Eikenga barne- og avlastningsbolig. Eikenga barnebolig

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

VeiViseR til assistanse

VeiViseR til assistanse VeiViseR til assistanse - for kvinner som er utsatt for menneskehandel Utgitt av krisesentersekretariatet Innhold 3. Forord 4. Intro 5. Del 1, å bli sett 6. Hvorfor akkurat jeg? 7. Ta signaler men hvilke?

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer