Det magiske klasserommet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det magiske klasserommet"

Transkript

1 1 ABC redder barna Det magiske klasserommet Manus til tavlen i Det magiske klasserommet

2 2 Intro Manuset kan brukes til å presentere elementene på tavlen i det magiske klasserommet for elevene. Elementene på tavlen forteller historien om ABC redder barna, Redd Barnas kampanje for å skaffe utdanning til barn rammet av krig og konflikt. Gjennom visualiseringer og illustrasjoner forteller vi om hvordan krig rammer barn og skolesystemer, og hvor viktig utdanning er for barns utvikling. n Forslag og meldinger til deg som er lærer er skrevet med rødt. n Spørsmål som kan stilles til elevene står i kursiv. n Setninger/avsnitt som kan utelates står i (parentes). n Skråstrek / står mellom ord som har samme betydning, velg selv hvilket du vil bruke. Vi foreslår at dere bruker en eller flere av simuleringene i lærerveiledningen før tavlen introduseres. Simuleringene kan også brukes etter denne presentasjonen, altså før elevene arbeider med bakveggen på egen hånd. Noen tips til selve presentasjonen, selv om vi er sikre på at det meste er veldig intuitivt og lett å forstå: n Du velger element ved å klikke på bildene over eller under tavla. Når du har valgt et element, og skal bla videre i dette må du bare klikke på tavla, ikke på veggen. er du utenfor tavla vil et nytt element starte. n Du blar i bøker ved å klikke på høyre side av boka. Ønsker du å bla tilbake til foregående side klikker du på venstre side. Du kan ikke avslutte boka før du har vært gjennom alle sidene. n Du blar i magasinet ved å klikke på siden, eller ved å dra siden mot venstre. med venstre musetast nederst på høyre side og dra med musen mot venstre. Du kan også her bla fram og tilbake. n Noen elementer vises på tavla. På disse elementene må du klikke på tavla for å komme videre. n Bildet av flyet til venstre for tavla er utgangspunktet for reisen til Uganda eller Nepal. Du kan klikke direkte her dersom du har vært gjennom innholdet på tavla tidligere.

3 3 Barnekonvensjonen Element 1: Barnekonvensjonen på det blå FN-symbolet. Bla i magasinet ved å klikke nederst i høyre hjørne, eller dra siden manuelt ved å holde nede venstre museknapp og dra siden mot venstre. Fortell elevene: For seksti år siden, i 1948, kom verdenserklæringen om menneskerettighetene, som blant annet sier at alle mennesker har rett til gratis utdanning. Førti år senere, i 1989, ble FNs konvensjon om barnets rettigheter vedtatt/bestemt. Denne gjelder for alle som er under 18 år, også for dere. En konvensjon er en avtale som mange land har blitt enige om, og som de alle har ansvar for å oppfylle. Barnekonvensjonen sier at alle barn er like mye verdt og har de samme rettighetene. Gå gjennom de ulike artiklene: 1. Barnekonvensjonen gjelder for barn under 18 år. 2. Ingen diskriminering, rettighetene gjelder for alle barn 3. Alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt i saker som angår dem 4. Flykningebarns rettigheter 5. Om retten til skole 6. Rett til lek og fritid 7. Barn i krig La elevene komme med spørsmål og kommentarer, forklar gjerne ord og uttrykk som de ikke forstår. Alt dette har barn rett til. Du trenger ikke gjøre deg fortjent til disse rettighetene, de har du uansett! Selv om all verdens statsministere og presidenter har skrevet under på Barnekonvensjonen er det fremdeles nesten tjue år etter Barnekonvensjonen ble bestemt alt for mange barn som ikke får oppfylt rettighetene sine. Mange barn tenker til og med at barns rettigheter bare gjelder barn i rike land. Synes dere det er rettferdig? Hvis noen har lovt deg noe og så holder de ikke løftet sitt hvordan opplever du det? Hva gjør du da? De som bestemmer trenger noen som passer på dem, som kan gi dem en påminnelse og et lite spark bak. Redd Barna vil gjøre det, og vi trenger hjelp fra dere. Jo flere vi er som sier ifra, jo lettere vil vi bli hørt!

4 4 Barn uten skolegang Element 2: Barn uten skolegang på arket over tavla merket ABC. En tekst kommer opp på tavla. hvor som helst på tavla for å få fram neste bilde. Bilde 1: Alle barn har rett til å gå på skole, sies det men for mange barn er dette bare tomme ord, det gjelder ikke dem. Bilde 2: Det er i dag omtrent 72 millioner barn som ikke går på skole. For bare noen år siden var tallet 110 millioner, det betyr at stadig flere barn får muligheten til å gå på skole og det er bra! Allikevel ser det ikke ut som om arbeidet med å gi skolegang til barn går fort nok dersom vi skal nå tusenårsmålet om skolegang for alle innen Hvis vi fortsetter som nå vil minst 30 millioner barn fremdeles stå uten skoleplass om syv år. Kanskje tenker du at selv om vi ikke når målet til 2015, så går det i alle fall hele tiden bedre. Det stemmer dessverre ikke. Bilde 3: Det finnes nemlig en stor gruppe barn som ikke får skole, og hvor antallet barn som står utenfor skolen heller ikke synker/går ned. Gruppen det gjelder er barn i land rammet av krig og konflikt. 37 millioner av de 71 millionene barn som fremdeles er uten skole bor i land som er rammet av krig. Dette er mer enn halvparten av de barna som ikke går på skole! Veldig lite, ja nesten ingenting, er blitt gjort for å gi disse barna skolegang. Her går ikke antallet ned. på tavla Barn kommer fram på tavla. på tavla 4 av 7 barn viskes bort. La elevene finne ut hvor mange i klassen som må slutte, og hvor mange som blir igjen. Tekst: Med ABC redder barna vil Redd Barna bidra til skole for barn i land rammet av krig. Å hjelpe de barna som bor i land hvor det er krig, er mye vanskeligere enn å hjelpe barn i land hvor det ikke er krig. (Hvorfor tror dere det er slik? I land hvor det er krig er det ofte mye kaos, det kan være vanskelig å vite hvem som bestemmer hva, lover og regler følges ikke av de som kriger, og det er mye utrygghet alt dette gjør at det er vanskeligere å få hjelpen fram til de barna som trenger den. Mange rike land

5 5 Land rammet av krig og konflikt er redde for at penger de gir til land rammet av krig går til de som kriger og at de bruker det på noe helt annet enn skolegang for barn.) Hjelpen som de rike landene gir for at barn skal få gå på skole går derfor ikke til disse barna men til de barna som er lettere å nå. Det vil Redd Barna gjøre noe med! La oss se hvilke land dette gjelder: Element 3: Verdenskart på kartet over tavla. På verdenskartet som kommer fram er land rammet av krig og konflikt merket med rødt. på tavla for å få fram neste bilde. Fortell elevene: Dette kartet viser land som har hatt minst en krig/væpnet konflikt i løpet av de siste ti årene. (En væpnet konflikt er når to eller flere grupper mennesker tyr til våpen og vold for å vinne over hverandre i en uenighet enten inne i et land eller mellom land. Da blir det krig.) En krig påfører et land og menneskene som bor der store lidelser og gjør dem vondt. Flere av disse landene har hatt krig i årevis. Mange barn tilbringer hele barndommen sin i krig, og har aldri opplevd hvordan det er å ha fred. Nå skal vi telle alle de barna rundt omkring i verden som lever i land rammet av krig og som ikke går på skole. Følg med på kartet så ser dere alle disse landene blinke mens vi teller. på tavla La dere merke til hvilke land det var? (Redd Barna regner at dette gjelder omkring 28 land i verden, for eksempel Afghanistan, Angola, Etiopia, Kambodsja, Irak, Nepal, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Uganda og Zimbabwe.) Ser dere tallet som står? I disse landene bor til sammen ca. 37 millioner barn som ikke går på skole. De har ikke tid til å vente med skolegangen sin til det blir ordentlig fred det kan ofte ta mange år. Nepal og Uganda er to av landene hvor det har vært krig i mange år. på land merket med grønt for å få fram fakta om Uganda og/ eller Nepal.

6 6 Hvordan krig rammer barn og skoler Element 4: Viewmaster som forteller om hvordan krig rammer barn og skoler. Når du klikker på billedskiven kommer en viewmaster opp. på bildet eller det svarte feltet for å bla videre til neste bilde. Fortell elevene: Har dere sett en slik før? Nå skal vi bruke denne til å se på hva krig gjør mot barn, hvordan krigen hindrer dem i å gå på skole eller gjør det umulig for dem å lære når de er på skolen. Barn lider Når det er krig i et land, vil det alltid gjøre livet vondt og vanskelig for barn som bor i landet. Ofte blir barn drept eller skadet i krigen, eller de ser at andre blir såret - kanskje noen i familien eller andre de bryr seg om. Noen steder blir barn tatt/kidnappet av de som kriger og brukt som soldater. Når krig bryter ut i et land blir mange mennesker tvunget til å flykte fra hjemmene sine. Ofte varer krigen i mange år, og det tar gjerne enda flere år før de som har flyktet kan vende tilbake. Mange kan ikke komme tilbake til hjemmet sitt før etter ti år. Det er vanskelig for barn å gå på skole når de er på flukt. Barn får det vondt inni seg Kanskje har noen av dere opplevd dumme eller skumle ting. Da vet dere at det ofte tar lang tid før bildene i hodet forsvinner og klumpen i magen løser seg opp og ofte blir man ikke helt den samme som før. Sånn er det for disse barna også. Barn som opplever krig og vold blir både redde og lei seg. Mange sover dårlig om natten, kanskje har de mareritt om det de har opplevd. Da er det vanskelig å konsentrere seg om dagen. Det er slitsomt å ikke vite hva som kan komme til å skje de neste timene eller de neste dagene. Plutselig kan det bryte ut kamper et sted, plutselig forsvinner noen du bryr deg om. Krigen sier ikke fra på forhånd. Når man bærer på mye vondt inni seg er det vanskelig å tenke klart og å få gjort ting man gjør så lett som bare det når alt er fint og normalt. Mange barn som lever i krig mister også troen på verden og håpet om en bedre framtid. Hvordan skal de kunne stole på voksne når de ser hvordan voksne kriger? Det blir vanskelig å være lærer Lærere har det også vondt/lider når det er krig. Mange lærere har problemer med å komme til skolen på grunn av krigen, kanskje har de måttet flykte, eller kanskje er skoleveien utrygg både for lærere og elever. Ofte får ikke lærerne lønna si når det er krig i et land. Det er vanskelig å fortsette med en jobb når man ikke får lønna man trenger for å overleve og klare seg. Og om læreren kommer til skolen kan det være vanskelig å være en god lærer når det er mye vondt som skjer og man har triste tanker i hodet.

7 7 Hvordan krig rammer barn og skoler Krigen kommer til skolen For mange år siden foregikk krigene på egne slagmarker, steder hvor det ble bestemt at her skulle man krige. I dag kan slagmarken være overalt, også der hvor mennesker bor eller barn leker. Skolen er ikke alltid et trygt sted, ofte kommer krigen også dit. I mange land, som Nepal og Uganda, blir skoler tatt over av soldater. De bor på skolene eller bruker dem som lager, eller kanskje tvinger de eller lokker med seg skoleelever til å delta i krigen. Noen ganger blir skoler også bombet. Foreldrene er ofte redde for å slippe barna av gårde til skolen fordi soldater og militære grupper er i nærheten, kanskje er ikke skoleveien trygg. Redd Barna jobber for at skoler, og alle andre steder hvor barn er, skal være fredssoner. Der skal ingen ha lov til å krige! Krig blir viktigere enn skole Når noen begynner å krige mot hverandre, handler ofte alt etter hvert om krigen. Menneskene bruker tankene sine på krigen, enten det er hvordan de skal overleve og klare seg, eller hvordan de skal vinne over fienden. Pengene som finnes i landet brukes på krig, tiden menneskene har brukes på krig i stedet for å gjøre gode ting sammen. Når det er krig blir andre ting mindre viktige, for eksempel skole for barn i landet.

8 8 Urettferdig fordeling Element 5: Urettferdig fordeling på billedrammen av gutt og jente under tavla på venstre side. Ei jente kommer fram på tavla. Fortell elevene: Selv om mange barn har det veldig bra, er det mye i verden som er urettferdig. Hvor mange barn er det her? Denne jenta symboliserer barn som bor i Vest-Europa. I rike land er en god skole for barn noe vi bruker ganske mye penger på. I Vest-Europa bruker vi 5320 amerikanske dollar hvert år på skolegang for ett barn. Det er nesten kroner. (Tall og dollarkurs fra 2006) på tavla Men se på dette barnet, som symboliserer barn i land rammet av krig. Her brukes bare 96 dollar hvert år på ett barn. Det er ca 700 kroner. Når man bruker så lite penger på skole hvordan tror dere skolen blir da? (Tall og dollarkurs fra 2006) Med så lite penger klarer man ikke å lage gode skoler. Det gjør at de barna som faktisk begynner på skolen slutter igjen før de har gått ferdig, eller de blir værende men uten å virkelig lære noe. Noen barn går mange år på skolen uten å lære å lese og skrive ordentlig. Er dette rettferdig? Er barn i rike og fredelige land mer verdt enn barn i land rammet av krig? (Å gi alle barn en god skole er både viktig og mulig. Prislappen på skolegang for alle barn i verden er på mer enn ni milliarder kroner. Det høres mye ut, men det er ikke mer enn: n Det verden bruker på det militære i tre dager. n Det amerikanere hvert år bruker på kosmetikk/sminke. n Det europeere hvert år bruker på iskrem. Hva tenker dere om det?) Skolegang er viktig. Har dere noen tanker om hvorfor? Når Redd Barna sier at ABC redder barna mener vi faktisk at skolegang gjør at barn både overlever og får muligheten til å leve et godt liv. La oss ta en titt i denne boka.

9 9 Billedbok om skolegang Element 6: Billedbok om skolegang på bildet med elevene under tavla. En bok åpner seg. Du blar i boka ved å klikke på høyre side av boka. Bla tilbake ved å trykke på venstre side av boka. Fortell elevene: Barn ønsker å gå på skole Når Redd Barna spør barn hva de ønsker seg mest av alt, er svaret ofte skole. Barn ønsker å lære og de vet at skolegang er viktig for å skape en bedre framtid. Skolegang redder liv Et land som er i krig er et land fylt av farer. På skolen kan barn lære hvordan de kan ta vare på seg selv og beskytte seg mot krigens farer. Mange barn lærer for eksempel om det vi kaller landminer. Vet dere hva en landmine er? En landmine er som en liten bombe som ligger gjemt i bakken og som eksploderer når et menneske kommer borti den. Hvert år blir mange barn drept eller skadet på grunn av landminer. På skolen kan barn lære både hvordan de kan se at noe er en mine og unngå å komme borti den, og de kan lære hva de skal gjøre hvis det skjer en ulykke. På skolen kan også barn lære hvordan de kan holde seg friske og sunne. Når det er krig er det ikke alltid like lett å gå til doktor hvis man er syk. Mange sykehus blir ødelagt av krigen. Da er det enda viktigere å ha kunnskap om hvordan man best mulig kan passe på sin egen kropp. Skole gir barn trygghet Krig skaper kaos både for voksne og barn. Det er kaos på utsiden i den verden man lever i, og det er kaos på innsiden i de tankene og følelsene man bærer på. Det er umulig å forstå alt det forferdelige som skjer i en krig, og det er vanskelig å glede seg over ting når alt virker håpløst. En god skole er et sted hvor barn blir tatt vare på og kan føle seg trygge, hvor de kan leke sammen med andre barn og snakke med voksne som lytter og som bryr seg om dem. På skolen kan barna legge til side alt det som er vondt og vanskelig for en stund. Når krigen stormer som verst kan skolen være noe trygt å holde fast ved. Når det meste er usikkert og man ikke kan stole på mye, kan skolen være det ene man vet sikkert skal skje og som man kan glede seg til hver dag.

10 10 Billedbok om skolegang: Skole leger sår Krig gir barn vonde sår som varer lenge, ikke bare på kroppen men også i hjertet og hodet. Sårene som krigen skaper kan aldri forsvinne helt, man kan aldri glemme alt og man skal heller ikke glemme, men barn kan få hjelp slik at såret gror og blir et arr man kan leve videre med. Skolegang hjelper barn til å tenke på andre ting enn krigen, komme seg videre etter det vonde de har opplevd, og få tilbake troen på framtiden igjen. Kunnskap gir muligheter På skolen vil barn lære viktige fag som hjelper dem til å forstå verden og gir dem kunnskap/evner de kan bruke for å være med og bestemme. Barn som har gått på skole har flere valgmuligheter. De kjenner rettighetene sine og kan lettere skape forandring for seg selv og andre. Skole kan skape fred En skole hvor barn lærer å samarbeide, respektere og støtte hverandre, er en skole som bidrar til rettferdighet. En skole hvor barn lærer at vold ikke er løsningen på problemer, men hvor de lærer hvordan de kan løse uenigheter på en bedre måte, er en skole som bidrar til fred. Skolegang forandrer verden Barna er de som skal skape framtiden. Skolegang er viktig ikke bare for det ene barnet som får gå på skole, men for den verden det barnet lever i. Når barn får skolegang kan de bruke kunnskapen sin til å være med og skape en verden som er rettferdig og bra for alle. Men for at ABC virkelig skal redde barna - for at skolen skal gi beskyttelse, trygghet og muligheter - må skolen være god. Lærerne må vite hvordan barn lærer best, og hva de trenger for å ha det bra. I landene der Redd Barna arbeider, samarbeider vi med lærerne og de som bestemmer for å gjøre skolen bedre. Derfor handler Redd Barnas arbeid ikke bare om å sikre skolegang, men om en god skole!

11 11 Redd Barnas arbeid Element 7: Redd Barnas arbeid Åpne elementet ved å klikke på skiltet med Save the Children. Et sitat kommer på tavla. på tavla. Et lerret kommer ned foran tavla. Dere ser et felt med fem ord, et billedfelt og et tekstfelt helt nederst på lerretet. Når du klikker på ordet som blir grønt, endrer ordet og bildet seg. Slik viser vi hva Redd Barna arbeider med. Du må vente til ordet blir grønt før du kan gå videre. Det er ikke mulig å gå tilbake til de foregående ordene, heller ikke å ta pause i framvisningen. Ingen skole Som følge av krig opplever mange barn stengte eller ødelagte skoler. Mange barn på flukt får ikke tilgang til lokale skoler. Noen steder har barn så lang skolevei at det er umulig for dem å gå hver dag. på ordet Ingen skole endres til Bygger skoler Redd Barna reparerer skoler i områder der krigen har rammet. Vi bygger nye skoler slik at barn får en skole i nærmiljøet sitt. Vi bygger skolene i samarbeid med foreldre og lokale skolemyndigheter, og sørger for pulter og stoler i klasserommene. Utrygghet Barn som er på flukt eller bor i områder rammet av krig mister ofte muligheten til å leke. De mangler trygge lekeområder på skolen og der de bor. Barn som er på flukt savner også et sted de kan få være barn, og der de kan få hjelp til å forstå alt som foregår. på ordet Utrygghet endres til Trygge lekeområder Redd Barna sørger for trygge steder der barn kan leke, både på skolen, i nærmiljø og i flyktningleire. Ingen bøker Skoler mangler bøker og undervisningsmateriell til elevene. Noen elever har ikke råd til å betale for skoleuniform og annet nødvendig utstyr. på ordet Ingen bøker endres til Skaffer skolemateriell Redd Barna støtter skoler og barn slik at de har bøker, skrivesaker og papir.

12 12 Redd Barnas arbeid Ekskludering I mange land opplever grupper av barn å ikke få tilgang til skole. Det kan være fordi de tilhører en spesiell folkegruppe, som barn fra dalit-kasten i Nepal. Det kan være fordi de er jenter, funksjonshemmede, fattige, foreldreløse eller for eksempel tidligere barnesoldater. på ordet Ekskludering endres til Skole for alle Redd Barna arbeider for en skole for alle barn uten diskriminering. Vi arbeider med myndigheter, lokale ledere, foreldre, lærere og barn for at flere barn skal inkluderes i skolen. 150 elever pr. lærer På mange skoler kan det være over 150 elever i hver klasse, med bare en lærer. Det gjør det vanskelig å følge med på undervisningen og å lære. på ordet 150 elever pr. lærer endres til Flere og bedre lærere Redd Barna støtter utdanning av flere lærere, og vi sørger for at de lærer om barn, og hva barn trenger for å lære og ha det bra på skolen.

13 13 Avisforsider: Element 8: Avisforsider på bildet av avisen under tavla. En avisforside kommer fram. på avisen for å zoome inn på teksten. Fortell elevene: Det er vi som lever på jorda i dag som sitter med nøkkelen til en bedre framtid. Sammen kan vi velge en vei som leder til oppfyllelse av tusenårsmålene og en mer rettferdig verden eller vi kan la være. Det er i dag vi avgjør hvilke nyheter vi skal våkne til om noen år Sammen kan vi rette på framtiden. Bli med på ABC redder barna! Reiselysten? Bildet av flyet på venstre side av tavla er veien ut i verden, til Uganda eller Nepal. Neste gang dere starter det magiske klasserommet kan dere gå rett til bildet av flyet for å velge hvilket land dere vil reise til Uganda eller Nepal. Lykke til! Dere finner mer informasjon om ABC redder barna på

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Manus til tavla. Det magiske klasserommet - Klima og nødhjelp

Manus til tavla. Det magiske klasserommet - Klima og nødhjelp Manus til tavla Det magiske klasserommet - Klima og nødhjelp Manus til Klima og nødhjelpsrommet Klima og nødhjelpsrommet passer best for 6. og 7. trinn, og trolig ikke for yngre elever enn 5.trinn. Vurder

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 4. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN. Å vokse opp i fattigdom

Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN. Å vokse opp i fattigdom Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN Å vokse opp i fattigdom Å være fattig Afghanistan er et av verdens fattigste land, men hva innebærer det egentlig å være fattig? - Ikke ha ordentlige sko, ikke engang om vinteren.

Detaljer

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK Er du enig? i FATTIGDOM sett kryss ved riktig svar 1. Det er de fattiges egen skyld at de er fattige. 2. Det er umulig å hjelpe alle fattige barn. 3. Alle fattige barn er ulykkelige. 4. Alle barn skal

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra:

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra: RETTEN TIL UTDANNING Undervisningsopplegg om Filmen er laget med støtte fra: 1 Alle barn har rett til å gå på skolen! Skolen skal være gratis og gi alle barn en god utdannelse dette står nedfelt i FNs

Detaljer

LÆRERVEILEDNING DET MAGISKE KLASSEROMMET - FRED - reddbarna.no/klasserom

LÆRERVEILEDNING DET MAGISKE KLASSEROMMET - FRED - reddbarna.no/klasserom LÆRERVEILEDNING DET MAGISKE KLASSEROMMET - FRED - reddbarna.no/klasserom Bruk Det magiske klasserommet gratis: reddbarna.no/klasserom INNHOLD KJÆRE LÆRER... 3 DET MAGISKE KLASSEROMMET FRED... 4-8 UNDERVISNINGSOPPLEGG

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

I D. N R K I D S C R E E N S P Ø R R E S K J E M A

I D. N R K I D S C R E E N S P Ø R R E S K J E M A I D. N R K I D S C R E E N S P Ø R R E S K J E M A BA R N E / U N G D O M S V E R S J O N E N Side 1 av 9 Hei, Dato: Måned År Hvordan har du det? Hvordan føler du deg? Dette er det vi ønsker at du skal

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

KARSTEN OG PETRA OG ALLE BARN HAR RETT TIL

KARSTEN OG PETRA OG ALLE BARN HAR RETT TIL KARSTEN OG PETRA OG ALLE BARN HAR RETT TIL At alle barn har rett til det samme uansett hvor i verden de bor, engasjerer Karsten og Petra. ALLE BARN HAR RETT TIL Vi i SOS-barnebyer er kjempestolte over

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Tilleggsinformasjon til bakveggen

Tilleggsinformasjon til bakveggen 1 Tilleggsinformasjon til elementer på bakveggen i Det magiske klasserommet. Her finner du tilleggsinformasjon til enkelte av elementene på veggen bak i klasserommet. Det er meningen at elevene skal utforske

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Vennskap. Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet

Vennskap. Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet Vennskap Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet Prosess Hold en innledning slik at elevene har god kunnskap om temaet de skal arbeide med Bruk forslagene til spørsmål eller lag egne Skriv spørsmålet

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark.

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark. Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12 Øivind Aschjem ATV- Telemark. Jeg tror ingen foreldre kjenner sine barns innerste tanker og følelser. Otto

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elevens ID: Elevspørreskjema 4. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Hva skal vi snakke om?

Hva skal vi snakke om? Hva skal vi snakke om? Skolen "lære-leve-strevearena" Russ og gruppetilhørighet Ungdom og sex Rus Hva sier ungdommen tips SKOLEN er et sted for læring. I tillegg er skolen et av de stedene ungdom tilbringer

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn

Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn Redd Barna Disposisjon Barn som flykter alene Møtet med Norge Livet på mottak hva sier barna selv? Bosetting i kommune Hvordan kan vi best ta i mot

Detaljer

NY I BARNEHAGEN Informasjon om oppstart og tilvenning

NY I BARNEHAGEN Informasjon om oppstart og tilvenning NY I BARNEHAGEN Informasjon om oppstart og tilvenning 04.03.2014 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor tilveningstid s. 3 2. Plan for tilvenning av småbarna (1 3 år) s. 4 3. Plan for tilvenning av storebarna

Detaljer

Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS

Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS Copyright: FFP, Oslo 2016 Første utgivelse: 2003 Hei, jeg heter Lisa. Vet du

Detaljer

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus.

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus. Be for de i nord-korea jongcheol Noen gatebarn (på folkemunne: vandrende svaler ) greier å flykte fra Nord-Korea. Jong-Cheol var 11 da han rømte til Kina. Åpne Dører ble kjent med ham, og han fikk bo hos

Detaljer

Aktiviteter til tema Hiv og aids

Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktivitetene er hentet fra heftet Positiv, stempling, seksualitet, hiv&aids. Tveito, Hessellund (red.), Verbum Forlag 2005. Aktivitet 1: Nummerverdi Denne aktiviteten skal

Detaljer

Preken, orgelinnvielse. Matteus 11. 16-19.

Preken, orgelinnvielse. Matteus 11. 16-19. Preken, orgelinnvielse. Matteus 11. 16-19. Denne preken skal være til gleden. Den er ikke forsvarstale for nytt orgel. Det trenger det ikke. Men kanskje orgel og glede har noe med hverandre å gjøre? Verken

Detaljer

ALLE BARN HAR RETT TIL ET TRYGT HJEM. Foto: Senad Gubelić

ALLE BARN HAR RETT TIL ET TRYGT HJEM. Foto: Senad Gubelić ET TRYGT HJEM Foto: Senad Gubelić ET TRYGT HJEM 1 Alle land som har skrevet under Barnekonvensjonen er enige om at det er best for alle barn å vokse opp i en familie og i et trygt hjem. Det er voksne som

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå!

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! 3 møter med Eg Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! Regional konferanse Lillehammer 26.10.2010 Ellen Walnum Barnekoordinator/erfaringskonsulent Sørlandet sykehus

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

- 1 - Foreldreversjon

- 1 - Foreldreversjon - 1 - I D. N R K I D S C R E E N - 5 2 Foreldreversjon - 2 - Dato KJÆRE FORELDRE Hvordan er barnet ditt? Hvordan føler hun/han seg? Det er det vi ønsker å få vite av dere. Vennligst svar på disse spørsmålene

Detaljer

6. samling Tristhet Innledning til lærerne

6. samling Tristhet Innledning til lærerne 6. samling Tristhet Innledning til lærerne Mestring av følelser er sentralt for å leve gode liv. «Alle trenger å kjenne, forstå og akseptere følelsene sine for å kunne ha det bra med seg selv og med andre.

Detaljer

MIN FETTER OLA OG MEG

MIN FETTER OLA OG MEG arne schrøder kvalvik MIN FETTER OLA OG MEG Livet og døden og alt det i mellom 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout: akzidenz as Omslagsillustrasjoner: Lasse Berre ISBN: 978-82-489-1742-7

Detaljer

FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN

FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN 1 FAKTA Afganistan 4 099 452 Palestina 5 473 478 Sudan 3 856 158 Syria Colombia 6 617 581 11 718 429 MANGE PÅ FLUKT Aldri har det vært så mange mennesker på flukt i verden

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

ELI RYGG. Jeg vet at man kan bli helt glad igjen. Min historie

ELI RYGG. Jeg vet at man kan bli helt glad igjen. Min historie ELI RYGG Jeg vet at man kan bli helt glad igjen Min historie Eli Rygg har blant annet skrevet disse bøkene: Hvor gammel blir en bølge? Gyldendal Tiden, 2001 Jeg sa ikke kom inn. Gyldendal, 2005 Koppen

Detaljer

Til foreldre om. Barn, krig og flukt

Til foreldre om. Barn, krig og flukt Til foreldre om Barn, krig og flukt Barns reaksjoner på krig og flukt Stadig flere familier og barn blir rammet av krigshandlinger og må flykte. Eksil er ofte endestasjonen på en lang reise som kan ha

Detaljer

Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad

Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TIF: 90695609 2 INT. MENIGHET - KVELD Lucas snakker til en forsamling på 50 stk. Gud elsker deg for den du er. Om du sliter

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om:

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva er demens? Glemmer du så mye at hverdagen din er vanskelig? Har du problemer med å huske vanlige ord eller veien til butikken? Dette kan være tegn på demens. I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva

Detaljer

VÆR SÅ GOD, NESTE STATUS FOR BARN OG UNGES RETTIGHETER

VÆR SÅ GOD, NESTE STATUS FOR BARN OG UNGES RETTIGHETER VÆR SÅ GOD, NESTE STATUS FOR BARN OG UNGES RETTIGHETER Du som går på HIOA og skal jobbe med barn og unge bør holde av 6. mars. Da besøker Barneombudet høgskolen. Dette er et program for dagen, med informasjon

Detaljer

www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter

www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter FOKUSOMRÅDER Hva har disse personene felles? Marco Elsafadi Født i Libanon av palestinske foreldre, bodde 10 år i Tyskland før han kom til Norge

Detaljer

DOBBELT SÅRBAR FLYKTNINGERS LEVEKÅR OG HELSE. Berit Berg, Mangfold og inkludering NTNU Samfunnsforskning

DOBBELT SÅRBAR FLYKTNINGERS LEVEKÅR OG HELSE. Berit Berg, Mangfold og inkludering NTNU Samfunnsforskning DOBBELT SÅRBAR FLYKTNINGERS LEVEKÅR OG HELSE Berit Berg, Mangfold og inkludering NTNU Samfunnsforskning Eksilets stoppesteder Forfølgelse Flukt Asylprosess Bosetting Integrering? Tilbakevending? Når

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

Innebandy i skolen Innebandy i skolen, Sogn vgs, La Santa 2012

Innebandy i skolen Innebandy i skolen, Sogn vgs, La Santa 2012 Innebandy i skolen Innholdsfortegnelse Innledning s. 3 Grep og fatning, ballkontroll og regler s. 4 Øvelsesbank s. 6 - Parinnebandy s. 6 - Alene med ball s. 6 - Teknikkløype s. 7 - Firkantøvelser s. 7

Detaljer

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon.

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Det kalles en depresjon når plagene er vedvarende og så sterke at de fører til

Detaljer

Amal Aden. Min drøm om frihet. En selvbiografisk fortelling

Amal Aden. Min drøm om frihet. En selvbiografisk fortelling Amal Aden Min drøm om frihet En selvbiografisk fortelling 2009, 2011 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Book Partner Media, København 2011 ISBN 978-82-03-29246-0

Detaljer

Helse på unges premisser. Anne Lindboe, barneombud Kurs i ungdomsmedisin, 4.okt. 2013

Helse på unges premisser. Anne Lindboe, barneombud Kurs i ungdomsmedisin, 4.okt. 2013 Helse på unges premisser Anne Lindboe, barneombud Kurs i ungdomsmedisin, 4.okt. 2013 Barneombudet skal være barn og unges talsperson Barneombudet har et spesielt ansvar for å følge opp Barnekonvensjonen

Detaljer

Matematisk julekalender for 5. - 7. trinn, 2009

Matematisk julekalender for 5. - 7. trinn, 2009 Matematisk julekalender for 5. - 7. trinn, 2009 Årets julekalender for 5.-7. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene gir et tall som svar, og dette

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Modige samtaler om respekt, identitet, seksualitet og kropp

Modige samtaler om respekt, identitet, seksualitet og kropp Modige samtaler om respekt, identitet, seksualitet og kropp KKROPP ØVELSER: KROPP Innledning KROPPEN ER SENTRAL i kristen tro. Gud skapte mennesket som kropp, i sitt bilde. I Jesus Kristus fikk Gud kropp,

Detaljer

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 KJÆRE FORELDRE HVORDAN VAR AUGUST OG SEPTEMBER Så var høsten her og sein sommeren er forbi. Vi har brukt tida på å bli kjent å trygg i gruppa. Mange kjente

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

I meitemarkens verden

I meitemarkens verden I meitemarkens verden Kapittel 6 Flerspråklig naturfag Illustrasjon Svetlana Voronkova, Tekst, Jorun Gulbrandsen Kapittel 1. Samir får noe i hodet. Nå skal du få høre noe rart. Det er ei fortelling om

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst»

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» «Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» Hvordan opplever minoritetsspråklige voksne deltakere i norskopplæringen å kunne bruke morsmålet når de skal lære å lese og skrive? Masteroppgave i tilpasset

Detaljer

DEN GODE HYRDE / DEN GODE GJETEREN

DEN GODE HYRDE / DEN GODE GJETEREN DEN GODE HYRDE / DEN GODE GJETEREN TIL DENNE LEKSJONEN Fokus: Gjeteren og sauene hans Tekster: Matteus 18:12-14; Lukas 15:1-7 (Salme 23; Joh.10) Lignelse Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Lignelseshylla

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

En tegneserie. om barn for barn

En tegneserie. om barn for barn En tegneserie om barn for barn 1 Dette er verdensrommet...... der kryr det av planeter... Dere er opp-ned!... og på én av planetene kryr det av barn! 2 Det er ingen barn på meg! Ikke på meg heller! Her

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

Pusegutten. Bryne den 13. september 2010 Oddveig Hebnes

Pusegutten. Bryne den 13. september 2010 Oddveig Hebnes Katteboken om Pusegutt 2007-2010 Om denne boken Denne boken handler om Pusegutt, pusen jeg fikk av min datter og svigersønn da jeg hadde mistet min kjære gamlepus i trafikkdød. Sorgen over Pus var stor,

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - August 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - August 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - August 2014 Heisann! Da er nytt barnehageår i gang, og vi på Sverdet er klar for mange spennende måneder med mye god læring og mange kjekke opplevelser. Vi er i full gang

Detaljer

ADDISJON FRA A TIL Å

ADDISJON FRA A TIL Å ADDISJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til addisjon 2 2 Grunnleggende om addisjon 3 3 Ulike tenkemåter 4 4 Hjelpemidler i addisjoner 9 4.1 Bruk av tegninger

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel SPØRSMÅL OG SVAR - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel For Fangers Parorende (FFP) er en organisasjon for de som kjenner noen som er i fengsel. Ta gjerne kontakt med oss! Hvorfor må noen sitte

Detaljer

SORG HOS BARN. som mister nærmeste omsorgsperson. Arbeidskrav i oppvekst og yrkesetikk-perioden. Gruppe FLU10-f1

SORG HOS BARN. som mister nærmeste omsorgsperson. Arbeidskrav i oppvekst og yrkesetikk-perioden. Gruppe FLU10-f1 SORG HOS BARN som mister nærmeste omsorgsperson Foto: Ruzzel Abueg Arbeidskrav i oppvekst og yrkesetikk-perioden Gruppe FLU10-f1 Helene Schumann, Linn Natalie Martinussen, Ruzzel Abueg, Siri Jeanett Seierstad

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Lærerveiledning: Å elske er en menneskerett

Lærerveiledning: Å elske er en menneskerett Lærerveiledning: Å elske er en menneskerett Læringsmål: Alle mennesker har rett til å leve sine liv på sin egen måte, så lenge dette ikke går ut over andres rettigheter. Diskriminering er i seg selv i

Detaljer

Kjære alle pårørende og omkommne. Jeg tenker på dere i denne sørgelige stunden. Ønsker dere alt godt. Hjertlig hilsen Agnes!

Kjære alle pårørende og omkommne. Jeg tenker på dere i denne sørgelige stunden. Ønsker dere alt godt. Hjertlig hilsen Agnes! Innsendt uke 31 Hei, Sender inn en hilsen til Barn og Unges Kondolanseprotokoll på vegne av min datter, i form av vedlagt tegning. Fint at barna kan sende inn en hilsen på et eget nettsted. På vegne av:

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Aktiviteter elevrådet kan bruke

Aktiviteter elevrådet kan bruke Aktiviteter elevrådet kan bruke For å hente ideer Ekspertene kommer! Utstyr: Skoesker eller poser, lapper, penn Tid: ca 5-10 minutter på hver stasjon Med denne aktiviteten kan dere raskt få inn informasjon

Detaljer

SANGHEFTE «VENNSKAP» Høle barnehage høsten 2015

SANGHEFTE «VENNSKAP» Høle barnehage høsten 2015 SANGHEFTE «VENNSKAP» Høle barnehage høsten 2015 Smil og vær glad: Smil og vær glad for hver dag som går så skal du se hvor mange venner du får. Selv om du glemmer at en og en er to. Så må du aldri glemme

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter

www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter De kan oppleve forskjellige forventninger - hjemme og ute Når de er minst mulig norsk blir de ofte mer godtatt i minoritetsmiljøet Når de er

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? krisesentersekretariatet 2002 1 Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? 2 Myter om vold og overgrep Jenter lyver om vold og overgrep for å

Detaljer

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET 1. SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å sikre barn omsorg og beskyttelse. 2. Ingen barn klarer seg alene. Likevel

Detaljer

MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE

MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE Vedlegg 1 MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE Målene for elevenes sosiale kompetanse tar utgangspunkt i en utviklingstrapp med 4 trappetrinn. Målene innenfor de 4 trappetrinnene kan elevene arbeide med

Detaljer

Straffespark Introduksjon Scratch Lærerveiledning

Straffespark Introduksjon Scratch Lærerveiledning Straffespark Introduksjon Scratch Lærerveiledning Introduksjon Vi skal lage et enkelt fotballspill, hvor du skal prøve å score på så mange straffespark som mulig. Steg 1: Katten og fotballbanen Vi begynner

Detaljer

INGEN UTENFOR RESSURSARK

INGEN UTENFOR RESSURSARK INGEN UTENFOR / TUNGA GJØR GLAD OG LEI INGEN UTENFOR RESSURSARK Her finner du maler, skjemaer og illustrasjoner som du kan bruke til noen av aktivitetene i metodeheftet Ingen utenfor. Klassemiljø og elevmedvirkning

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Med Barnespor i Hjertet

Med Barnespor i Hjertet Med Barnespor i Hjertet Konferanse i Molde 09.05 og 10.05 2012 1 Veiledning En definisjon av veiledning: Åhjelpe eller lede en annen til å forstå eller finne en utvei/løsning. (Wikipedia) 2 En liten oppgave

Detaljer