INNBERETNING NR. 3 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNBERETNING NR. 3 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR"

Transkript

1 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) Faks (+47) Oslo, den 7. oktober 2010 INNBERETNING NR. 3 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: DRANGEDAL INVEST AS (TIDLIGERE BORGESTAD KAPITALFORVALTNING AS), DETS KONKURSBO Det nevnes innledningsvis at det den 14. september 2008 og 23. september 2009 ble utarbeidet innberetninger for konkursboet til Drangedal Invest AS. De aktuelle innberetninger er sendt i kopi blant annet til de kreditorer som har innsendt fordring. Innberetningene er også tilgjengelig på De mest sentrale opplysninger som er inntatt i ovennevnte innberetninger, er også inntatt i denne innberetning, hvoretter det ikke er nødvendig å gjennomgå de tidligere utarbeidede innberetninger for å få tilfredsstillende oversikt over boet. 1 ADRESSAT FOR INNBERETNINGEN Denne innberetning sendes til Oslo byfogdembete, samt i kopi til - de kreditorer som har innsendt fordring - selskapets ledelse - Konkursregisteret - Politiet Driftskonto Klientkonto Org.NO MVA

2 2 IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN GJELDER 2.1 Navn Debitor er Drangedal Invest AS. Debitor blir heretter også benevnt Selskapet. Historisk navn er Borgestad Kapitalforvaltning AS. Navnendringen skjedde kun et par uker før konkursåpning, samtidig med at Selskapet meldte flytting til Oslo, jf. punkt 2 nedenfor. Navnendringen og flyttingen var primært motivert ut fra et ønske om å unngå for stor oppmerksomhet rundt konkursen i lokalmiljøet. 2.2 Forretningssted Selskapets registrerte forretningsadresse ved konkursåpning var Hambros plass 2 C, 0162 Oslo. Postadressen var postboks 473, 3902 Porsgrunn. Tidligere adresser har vært Friisebrygga 6, 3921 Porsgrunn, Storgata 146, 3915 Porsgrunn og Storgata 112, 3921 Porsgrunn. 2.3 Organisasjonsnummer Selskapets organisasjonsnummer er Bransje I henhold til Selskapets vedtekter var Selskapets formål økonomisk rådgivning, salg og markedsføring av finansielle tjenester og annen økonomisk virksomhet som står i forbindelse med dette. Selskapets virksomhet har i praksis i hovedsak bestått i formidling av salg av ulike verdipapirer til kunder. Selskapet hadde også gjort investeringer i blant annet to fritidseiendommer, en hytte i Drangedal kommune og en hytte i Kragerø kommune. 2.5 Konsern Drangedal Invest AS eide 100 % av aksjene i Panorama Eiendom AS, org. nr Panorama Eiendom AS ble tatt under konkursbehandling samtidig med at det ble åpnet konkurs i Drangedal Invest AS. Advokat Ståle Sommernes er også bostyrer i boet til Panorama Eiendom AS. De innberetninger som er utarbeidet for boet til Panorama Eiendom AS er også tilgjengelig på Også senere innberetninger som utarbeides for dette bo vil bli gjort tilgjengelig på dette nettsted. 2.6 Eierandeler i andre virksomheter/selskaper Selskapet hadde også ved konkursåpning eierandeler i følgende selskaper: - 25 % av aksjene i Forvaltningsgruppen AS, org. nr Forvaltningsgruppen AS ble tatt under konkursbehandling den 30. april % av aksjene i Forvaltningsgruppen Porsgrunn AS, org. nr Forvaltningsgruppen Porsgrunn AS ble tatt under konkursbehandling den 8. august Innberetning nr. 3 i sak nr.: KON-OBYF/2: Drangedal Invest AS, k-bo Side 2 av 20

3 - 25,5 % av aksjene i Forvaltningsgruppen Oslo AS, org. nr Forvaltningsgruppen Oslo AS ble besluttet tvangsoppløst den 8. mai % av aksjene i Vildanden AS, org.nr Denne aksjepost er solgt fra boet, jf. pkt. 7.4 nedenfor. 3 KONKURSEN 3.1 Byfogdembete, kjennelsesdato og klokkeslett Selskapet ble tatt under Oslo byfogdembetes behandling som konkursbo ved kjennelse av 27. august Grunnlag Konkursen ble åpnet etter oppbud fra Selskapets styre. 3.3 Fristdag Fristdagen i henhold til dekningslovens 1-2 var 27. august Fordringsfrist Fristen for fordringsanmeldelser til bostyreren utløp 1. oktober Fristen er ikke preklusiv, hvoretter også senere innkomne fordringsanmeldelser har blitt notert i fordringslisten. 3.5 Berammede skiftesamlinger Første skiftesamling ble avholdt 15. september 2008, ved Oslo byfogdembete i Oslo Tinghus, C.J. Hambros plass 4, 0164 Oslo. Det vil ventelig ikke bli avholdt ytterligere skiftesamlinger. 4 BOBESTYRELSEN 4.1 Bostyrer Som bostyrer er oppnevnt Advokat Ståle Sommernes Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo Telefon: Telefaks: Innberetning nr. 3 i sak nr.: KON-OBYF/2: Drangedal Invest AS, k-bo Side 3 av 20

4 4.2 Borevisor Borevisor er ikke oppnevnt. 4.3 Kreditorutvalg På første skiftesamling, den 15. september 2008, ble Magne Forland og Knut Haukvik oppnevnt som kreditorutvalg. 5 NÆRMERE OM KONKURSDEBITOR 5.1 Stiftelsesdato og registreringsdato Selskapet ble stiftet den 10. desember Selskapet ble første gang registrert i Foretaksregisteret den 22. desember Aksjekapital ved stiftelsen og ved konkursåpning Selskapets aksjekapital var ved stiftelsen NOK ,-. Aksjekapitalen er registrert fullt innbetalt. Aksjekapitalen er sist registrert endret den 7. januar 2006 til NOK , Stifteren og deres aksjeandeler Stiftere av Selskapet var Gunnar Knudsen Borgestad og Jacob Aasland, som tegnet seg for henholdsvis 90 % og 10 % av aksjene. Eierfordelingen var ved konkursåpning den samme. 5.4 Styreleder og styremedlemmer de siste 2 år og daglig leder de siste 5 år Ved konkursåpning besto styret av Gunnar Knudsen Borgestad, født 10. juli 1970, som styrets leder og Jacob Aasland, født 8. juni 1966, som varamedlem. Som daglig leder var registrert Gunnar Knudsen Borgestad, Gunnar Knudsens veg 150, 3712 Skien. 5.5 Revisor Selskapets revisor har fra 20. februar 2008 vært BDO Noraudit Telemark AS, org.nr , Porsgrunnsvegen 188, 3735 Skien. I perioden fra stiftelsen av Selskapet og frem til 20. februar 2008 var det SMB Revisjon AS, org. nr , som var Selskapets revisor. 5.6 Regnskapsfører Selskapets regnskaper frem til konkursåpning ble ført av Consis Grenland AS, org. nr , Sverres gt. 6 B, 3916 Porsgrunn. 5.7 Ledelsens engasjement i andre virksomheter/selskaper Daglig leder/adm.dir. og styrets leder Gunnar Knudsen Borgestad var ved konkursåpning i Drangedal Invest AS registrert med verv i følgende selskaper: Innberetning nr. 3 i sak nr.: KON-OBYF/2: Drangedal Invest AS, k-bo Side 4 av 20

5 - Panorama Eiendom AS, org.nr , daglig leder og styrets leder - Stiftelsen Borgestad Gård, org.nr , daglig leder og styrets leder - Unilife Gunnar Knudsen Borgestad, org.nr , innehaver av enkeltpersonforetaket og daglig leder - North Capital Investments AS, org.nr , styrets leder - Vest Kapital AS, org.nr , styrets leder Pr. i dag er Gunnar Knudsen Borgestad kun registrert med verv i Drangedal Invest AS og Panorama Eiendom AS (som begge er under konkursbehandling) samt enkeltpersonforetaket Unilife Gunnar Knudsen Borgestad. Varamedlem Jacob Aasland var ved konkursåpning i Drangedal Invest AS registrert med verv i følgende selskaper: - Andr Aasland AS, org.nr , daglig leder og styremedlem - Frednes Eiendom AS, org.nr , daglig leder og styremedlem - Melkeveien Utvikling AS, org.nr , daglig leder og styremedlem - Aasland & Treschow Eiendom AS, org.nr , daglig leder og styremedlem - Aasland Kjemi AS, org.nr , daglig leder og styremedlem - Aasland Teknikk AS, org.nr , daglig leder og styremedlem - Andreas Aasland Gårdselskap ANS, org.nr , deltagende partner, kontaktperson og styremedlem - Løkken AS, org.nr , styremedlem - Løvenskiold-Fossum Forvaltning ANS, org.nr , styremedlem - Løvenskiold-Fossum Skog ANS, org.nr , styremedlem 6 KONKURSDEBITORS ØKONOMISKE VIRKSOMHET 6.1 Oversikt over forretningsførselen Som tidligere nevnt har Selskapets virksomhet bestått i salg av tjenester til kunder som ønsket å investere i forskjellige finansielle instrumenter. Det var i utgangspunktet kun snakk om formidling av slike produkter hvoretter selve betalingen/investeringen skal ha gått via Selskapets samarbeidspartnere. Bobehandlingen har imidlertid avdekket at Drangedal Invest AS i flere tilfeller hadde mottatt til sin ordinære driftskonto innbetalinger som skulle vært kanalisert direkte til konkrete prosjekter. I åtte tilfeller har slike innbetalinger ikke blitt videreført til de prosjekter kunden ønsket å investere i, men isteden blitt benyttet av Drangedal Invest AS eller medgått til dekning av styreleders personlige forpliktelser. For noen av de tjenester Selskapet tilbød, var det nødvendig med konsesjon fra Kredittilsynet. Selskapet hadde ikke egen konsesjon, men hadde i henhold til agentavtale med Ullvaren Finans AS rett til å disponere dette selskaps konsesjon. I tillegg til samarbeidet med Ullvaren Finans AS Innberetning nr. 3 i sak nr.: KON-OBYF/2: Drangedal Invest AS, k-bo Side 5 av 20

6 hadde Selskapet også samarbeid med Orkla Finans AS, Forvaltningsgruppen AS, Forvaltningsgruppen Porsgrunn AS, Berge Partners Ltd og North Capital Investments AS. Selskapet hadde imidlertid ikke formell agentavtale med nevnte selskaper. Vi har ikke funnet det riktig av boet å pådra kostnader i forbindelse med en omfattende granskning av de forskjellige finansielle produkter Selskapet har formidlet salg av og det samarbeid Selskapet hadde med andre selskaper. Vi har imidlertid etter samtaler med styreleder Borgestad forstått det slik at en del av produktene skal ha vært svært omstridte, og påført Selskapets kunder betydelige tap. Dette medførte stor pågang fra Selskapets kunder med krav om erstatning. På bakgrunn av de omstridte produktene ble Selskapet også nødt til å avvikle avtalene med noen av sine samarbeidspartnere. Selskapet har formidlet både salg av verdipapirer og salg av blant annet andeler i eiendomsprosjekter i Romania og Litauen. Andeler i disse eiendomsprosjektene skal ha blitt solgt igjennom selskapet North Capital Investments AS. I praksis skal kundene her ha blitt tilbudt kjøp av andeler i et indre selskap med eierandeler i eiendomsprosjekter i Romania og Litauen. Bobehandlingen har imidlertid avdekket at flere kunder som har trodd de har kjøpt slike andeler, ikke fikk andelen overdratt til seg. Dette fordi Drangedal Invest AS ikke videreførte mottatt beløp. Drangedal Invest AS hadde for øvrig selv, frem til noen måneder før konkursåpning, eierandel i flere selskaper i North Capital-konsernet. Etter det opplyste tok Drangedal Invest AS, som nevnt foran, vanligvis ikke selv imot de beløp som kundene investerte. Innbetalingene skjedde normalt direkte til en av de foran nevnte samarbeidspartnere. Drangedal Invest AS mottok deretter returprovisjon. Etter det opplyste skal den provisjon Selskapet mottok, ha vært relativt betydelig, normalt mellom 6 % og 15 %. Selskapet hadde i tillegg til å formidle salg av finansielle produkter, kjøpt en hytte i Kragerø, en leilighet på Tjuvholmen i Oslo og en leilighet i Porsgrunn. Leilighetene på Tjuvholmen og i Porsgrunn var solgt forut for konkursåpning, dog slik at oppgjøret vedrørende salget av leiligheten på Tjuvholmen skjedde etter at konkurs var åpnet. Når det gjelder hytta i Kragerø så ble denne lagt ut for salg før konkursåpning, men salg var ikke gjennomført på konkurstidspunktet. Det vises for øvrig til pkt nedenfor. Selskapet hadde videre under oppføring en større hytte på Gautefall i Drangedal kommune. Også denne var lagt ut for salg før konkursåpning (med prisantydning på NOK 4 mill.) uten at salg var gjennomført på det tidspunkt konkurs ble åpnet. Det vises til pkt nedenfor. Styreleder Borgestad har opplyst at de ovennevnte eiendommer ble innkjøpt med tanke på å benytte dem i forbindelse med ulike events for Selskapets samarbeidspartnere og i noen grad Selskapets kunder. Styreleder Borgestad har opplyst at han også hadde et ønske om at Selskapet skulle bygge opp verdier i fast eiendom. Salg av eiendommene ble igangsatt som en konsekvens av de økonomiske problemer Selskapet etter hvert fikk. Opprinnelig var således ikke tanken at eiendommene skulle selges raskt. Innberetning nr. 3 i sak nr.: KON-OBYF/2: Drangedal Invest AS, k-bo Side 6 av 20

7 I tillegg til å eie eiendommer har Selskapet også eid blant annet en banebil av merket Porsche 911, en snøscooter, en båt type Eikeli 21 Sport og en tilhenger til bil. De nevnte eiendeler var solgt fra Selskapet før konkursåpning. Porschen og båten ble i følge styreleder Borgestad kjøpt med tanke på bruk i forbindelse med representasjon. I tillegg hadde Selskapet leaset en kostbar bil, Mercedes GL 420, som Selskapets styreleder selv benyttet. Selskapet drev sin virksomhet fra lokaler Forvaltningsgruppen AS og North Capital Investments AS disponerte, og fra leide lokaler i Storgata 101 i Porsgrunn. En del presentasjoner for kunder ble gjort fra lokaler på Borgestad Gård. Lokaler i Borgestad Gård ble også noen ganger leiet i forbindelse med såkalt representasjon. I tillegg til styreleder Gunnar K. Borgestad, som arbeidet som daglig leder, hadde Selskapet på det meste kun 2 ansatte. 6.2 Regnskap og regnskapsførsel Selskapet var regnskapspliktig etter regnskapsloven (lov av 17. juli 1998 nr. 56) 1-2 med tilhørende forskrifter. Årsregnskapet for årene til og med 2006 var revidert og godkjent av Regnskapsregisteret. Når det gjelder regnskapet for 2007 så var dette ikke revidert pr. konkursåpning. Bostyret har engasjert Selskapets tidligere revisor til å bistå med å ferdigstille regnskapene både pr. 31.desember 2007 og pr. konkursåpning. I forbindelse med det arbeid som er gjort for å få ajourført regnskapene, har Selskapets revisor opplyst at det mangler en del bilag. Det knytter seg således noe usikkerhet til de nevnte regnskap. Blant annet nevnes at regnskapet pr. konkursåpning viser udokumenterte utbetalinger på totalt NOK ,85. Fra årsregnskapet for 2005, 2006, 2007 og pr. konkursåpning i 2008 hitsettes følgende nøkkeltall: Resultatregnskapet (27.08) Driftsinntekter NOK , , , ,- Driftskostnader NOK , , , ,- Driftsresultat NOK , , , ,- Årsresultat NOK , , , ,- Balanse (27.08) Sum omløpsmidler NOK , , , ,- Sum anleggsmidler NOK , , , ,- Sum kortsiktig gjeld NOK , , , ,- Sum langsiktig gjeld NOK 0, , , ,- Sum egenkapital NOK , , , ,- Innberetning nr. 3 i sak nr.: KON-OBYF/2: Drangedal Invest AS, k-bo Side 7 av 20

8 For god ordens skyld bemerkes at de beløp som fremgår av ovennevnte balanse, ikke viser de reelle verdier i Selskapet, i hvert fall ikke for de siste par år. Dette blant annet fordi flere aktivaposter er bokført til langt høyere beløp enn det vi i ettertid kan konstatere er riktig. Den reelle underbalanse var således vesentlig større enn det som følger av regnskapet. Selskapet hadde ved konkursåpning innsendt terminoppgaver vedrørende skattetrekk og arbeidsgiveravgift frem t.o.m. 3. termin i Selskapet hadde ikke vært registrert i merverdiavgiftsmanntallet. 6.3 Virksomhet og antall ansatte ved konkursåpning Styreleder Borgestad opplyste umiddelbart etter konkursåpning at Selskapet på dette tidspunkt kun hadde en ansatt i tillegg til ham selv. Den ansatte ble umiddelbart meddelt oppsigelse fra boet. Senere opplyste imidlertid styreleder at også den samboer han da hadde, hadde et ansettelsesforhold med Selskapet. Dette ble ikke nærmere undersøkt, men for god ordens skyld ble oppsigelsesbrev også sendt til henne. Det nevnes at en tidligere ansatt i Selskapet forut for konkursåpning hadde innledet sak mot Selskapet ved Nedre Telemark tingrett i forbindelse med krav han mente å ha. Boet ble etter konkursåpning trukket inn som part i saken. Ved Nedre Telemark tingretts kjennelse av 11. mars 2009 ble saken stanset inntil videre. Partene har fortsatt ikke kommet frem til en utenrettslig avklaring av saken. Det bemerkes imidlertid at den tidligere ansatte kun har meldt et lønns- og feriepengekrav (prioritet av klasse I) i boet, mens saken for Nedre Telemark tingrett også omfatter et erstatningskrav. Samtlige klasse I krav har nå mottatt dekning fult ut, hvoretter vi nå søker å finne en minnelig løsning vedrørende erstatningskravet. Når det gjelder selve virksomheten nevnes at den i praksis hadde blitt avsluttet rett før styret begjærte oppbud. 6.4 Oppfyllelse av formelle krav etter foretaks- og selskapslovgivning, næringslovgivning og registreringslovgivning m.v. Virksomheten synes de første årene i hovedsak å ha vært drevet i overensstemmelse med de formelle krav i foretaks-, selskaps-, nærings- og registreringslovgivningen. Den siste tiden ble imidlertid regnskaper ikke ført fortløpende og det var også flere feil i de regnskaper som var ført. Ved konkursåpning, 27. august 2008, var regnskapet for 2007 ikke revidert. Vi har heller ikke, til tross for gjentatte forespørsler, mottatt generalforsamlingsprotokoller og styreprotokoller. Det vises for øvrig til punkt 9 nedenfor. 6.5 Årsaker til konkursen Den direkte foranledning til at Selskapet ble tatt under konkursbehandling var, som nevnt foran i punkt 3.2, at Selskapet begjærte oppbud for Oslo byfogdembete. Innberetning nr. 3 i sak nr.: KON-OBYF/2: Drangedal Invest AS, k-bo Side 8 av 20

9 Årsakene til Selskapets problemer synes å være flere. Styrets leder har opplyst at noe av årsaken til Selskapets problemer var sviktende etterspørsel etter de produkter Selskapet markedsførte. Videre er det opplyst at Selskapet fikk betydelige problemer utover i 2008, da det ble avklart at Selskapet hadde formidlet såkalte strukturerte finansprodukter som medførte betydelige tap for kundene, blant annet fordi betydelige kostnader ble belastet i forbindelse med de aktuelle produkter. Det synes også klart at Selskapet løpende hadde unødvendig store kostnader. Eksempelvis nevnes at leasingkostnadene for den bil styreleder disponerte, alene var på over NOK ,- pr. måned. Selskapet brukte også betydelige beløp på oppussing av et mindre lokale som ble leiet på Borgestad Gård, samt at det ble pådratt betydelige kostnader i forbindelse med oppussing av den leide leilighet styreleder disponerer samme sted. Selskapet hadde også betydelige kostnader i forbindelse med det styreleder betegner som representasjon. Selskapet ble også påført store tap i forbindelse med de investeringer som ble gjort i fritidsboliger, både i Kragerø og på Gautefall. Videre nevnes at styrets leder i løpet av 2007 og 2008 gjorde store uttak fra Selskapets bankkonto til dekning av kostnader styreleder privat hadde påtatt seg, jf. pkt. 7 nedenfor. Det ferdigstilte regnskap pr. 31. desember 2007 som bostyret har fått utarbeidet, viser at Styrets leder på dette tidspunkt hadde en gjeld på bakgrunn av ovennevnte uttak på totalt NOK ,47. Pr. konkursåpning viser det ferdigstilte regnskap at styrets leder hadde en gjeld til Selskapet på NOK ,47. Styrets leder har opplyst at han ikke har muligheter til å tilbakebetale sin gjeld til Selskapet. I tillegg nevnes at regnskapet pr. konkursåpning viser at det foreligger udokumenterte utbetalinger på totalt NOK ,85. Vi har pr. i dag ikke fått avklart hvorvidt hele eller deler av dette beløp er et krav mot styreleder Borgestad. Vi vurderer imidlertid løpende hvorvidt det er riktig av boet å pådra ytterligere kostnader for boet for å få avklart dette nærmere. 6.6 Insolvenstidspunktet Insolvens foreligger når et selskapets gjeld overstiger verdien av selskapets aktiva (insuffisiens) og selskapet ikke lenger er i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller (illikviditet), forutsatt at betalingsudyktigheten ikke er av forbigående art. Våre undersøkelser gir grunn til å anta at Drangedal Invest AS senest ble insolvent i løpet av Det nevnes at det regnskap vi har fått utarbeidet pr. 31. desember 2007, viser at Selskapet på dette tidspunkt var insuffisient idet bokført gjeld var vel NOK 15,2 mill. mens bokførte eiendeler var vel NOK 14,1 mill. Under bobehandlingen er det for øvrig avklart at den reelle verdi av flere av de bokførte aktivaposter, var vesentlig lavere enn de bokførte beløp. Selskapet hadde samtidig betydelig bokført kortsiktig gjeld, over NOK 2,8 mill., mens likvide midler kun besto av bankinnskudd på vel NOK ,-. At Selskapet ble illikvid i 2007 underbygges også av at Selskapet i siste halvår 2007 benyttet midler som var innbetalt av kunder og som var forutsatt gått til konkrete investeringer, til blant annet dekning av egne løpende utgifter. Innberetning nr. 3 i sak nr.: KON-OBYF/2: Drangedal Invest AS, k-bo Side 9 av 20

10 6.7 Revisor/Finanstilsynet Vi har ikke funnet forhold som kan tilsi reaksjon (jf. kkl 122 a) fra Finanstilsynet mot Selskapets nåværende eller tidligere revisor. Vi har derfor ikke funnet noen grunn til å oversende innberetningene til Finanstilsynet. Dersom vi i forbindelse med den videre bobehandlingen skulle avdekke forhold som vil kunne ha betydning for denne konklusjonen, vil vi vurdere dette på ny. Det nevnes at Selskapets revisor pr. konkursåpning, BDO Noraudit Telemark AS, org.nr , kun hadde vært revisor for Selskapet fra 20. februar BDO Noraudit Telemark AS har i nummerert brev den 30. juni 2008 sendt varsel til Selskapet om at de ville si fra seg oppdraget dersom regnskap for 2007 ikke ble innlevert til revidering. Samme dag ble det også avgitt negativ revisjonsberetning. Det nevnes at SMB Revisjon AS har meddelt at de fratrådte som revisor for Selskapet i februar 2008 fordi man da besluttet å frasi seg sin konsesjon til å drive som revisor. Etter det opplyste ble hele porteføljen til SMB Revisjon AS i februar 2008 overført til BDO Noraudit Telemark AS som da overtok som ny revisor for Selskapet. 7 BOETS STILLING OG STATUS 7.1 Boets aktiva Det er på vanlig måte gjennomført rutinemessige undersøkelser med henvendelse til banker, forsikringsselskaper, offentlige registre m.v. for å få oversikt over Selskapets aktiva. Vi har også blant annet hatt flere møter og en rekke telefonsamtaler med styreleder Gunnar K. Borgestad. Basert på dette arbeid kan vi gi følgende orientering om verdiene i boet: Hytte i Kragerø Selskapet var pr. konkursåpning eier av en hytte (uten innbo) på Gulodden, Vestre Bærø i Kragerø, gnr. 31, bnr. 421, snr. 21. Hytta med båtplass (ideell andel av gnr. 31 bnr. 421) ble allerede før konkursåpning lagt ut for salg gjennom eiendomsmegler Foss & Co AS for NOK ,-. Drangedal Invest AS var registrert som hjemmelshaver i grunnboken til både hytta og båtplassen. Videre var det på hytta tinglyst en pantobligasjon på NOK 3 mill. til fordel for Holla og Lunde Sparebank. Dette til sikkerhet for et lån som ved konkursåpning sto til rest med ca. NOK ,-. På bakgrunn av undersøkelser i markedet for å få avklart eiendommens verdi og etter besiktigelse av hytta ble det konkludert med at denne, ikke minst hensyntatt salgsomkostninger og ytterligere renter som påløp i forbindelse med lånet i Fokus Bank, var overbeheftet. Bostyrer besluttet Innberetning nr. 3 i sak nr.: KON-OBYF/2: Drangedal Invest AS, k-bo Side 10 av 20

11 derfor den 18. november 2008 å abandonere hytta. Ved Nedre Telemark tingretts beslutning av 18. mars 2009, ble tvangssalg av hytta tatt til følge. Fordi Drangedal Invest AS ideelle andel i den tomteparsell der båtplassen var, ikke var pantsatt, inngikk ikke båtplassen i tvangssalget. Det var noe uenighet mellom boet og Holla og Lunde Sparebank vedrørende hvorvidt båtplassen likevel inngikk i deres pant, men etter nærmere undersøkelser aksepterte banken at båtplassen ikke var omfattet av pantet. Boet og banken ble enig om at båtplassen skulle selges sammen med hytta og at boet i forbindelse med salgsoppgjøret skulle motta NOK ,-. Hytta med båtplass har senere blitt solgt for NOK ,-, hvoretter boet av dette er blitt tilført NOK , Hytte på Gautefall Drangedal Invest AS var ved konkursåpning også eier av en hytte under oppføring på selveiertomt på Gautefall i Drangedal kommune. Tomten var hjemlet Gunnar K. Borgestad personlig. Gunnar K. Borgestad signert etter konkursåpning på en pantobligasjon med urådighetserklæring til fordel for boet og avga også skriftlig bekreftelse på at hytta med tomt inngikk i konkursboet. (Hvorfor Borgestad personlig hadde hjemmelen til hytta når han ikke på noe tidspunkt har vært eier av tomten, har vi ikke fått avklart). Kort tid etter konkursåpning besiktiget vi hytta og konstatert at det gjensto arbeider for mange hundre tusen før ferdigattest kunne bli gitt. Det dreide seg i hovedsak om innvendige arbeider, herunder vedrørende kjøkken og bad. Vi konkluderte etter hvert med at det ville medføre kostnader på i størrelsesorden NOK 1 mill. å få ferdigstilt hytta. Hytta var forut for konkursåpning lagt ut for salg gjennom Advokathuset Midgaard & Opthun AS for NOK 4 mill. Prisen forutsatte at hytta ble ferdigstilt for selgers regning. Pr. konkursåpning hadde det ikke innkommet noen bud. Hytteeiendommen var ved konkursåpning pantsatt til fordel for DnB Nor Bank ASA med en obligasjon på NOK 2 mill. Obligasjonen sikret det lån som pr. konkursåpning var på ca. NOK ,-. Videre var det tinglyst en obligasjon på NOK ,- til fordel for Fokus Bank ASA. Denne obligasjonen sikret etter det opplyste et lån Fokus Bank ASA hadde ytet til Panorama Eiendom AS og er også sikret i 6 hyttetomter Panorama Eiendom AS var eier av. De aktuelle hyttetomters verdi var imidlertid langt lavere enn bankens lån. (Det neves at styreleder Borgestad personlig også hadde garantert for gjelden ovenfor Fokus Bank ASA). Endelig var eiendommen påheftet en obligasjon på NOK ,- til fordel for North Capital Investments AS og en obligasjon på NOK 2 mill. til fordel for et selskap i Litauen, UAB Norveg Real Estate. (Dette selskap er senere tatt under konkursbehandling). På bakgrunn av ovenstående og undersøkelser i markedet om hvilken verdi hytta kunne ha slik den sto, besluttet vi den 17. oktober 2008 å abandonere hytta. Vi har senere fått opplyst at hytta har blitt solgt for NOK 1,9 millioner. Innberetning nr. 3 i sak nr.: KON-OBYF/2: Drangedal Invest AS, k-bo Side 11 av 20

12 7.1.3 Utestående krav i forbindelse med salg av leilighet på Tjuvholmen Selskapet kjøpte en tid forut for konkursåpning en eierseksjon (leilighet) på Tjuvholmen i Oslo for NOK ,-. Denne eierseksjonen ble senere solgt (gjennom Residence Privatmegleren AS) for NOK ,-. Både kjøpet og salget av eierseksjonen skjedde før leiligheten var ferdigstilt. Drangedal Invest AS hadde kun innbetalt et forskuddsbeløp på 10 %. Det ovennevnte videresalg av leiligheten fra Drangedal Invest AS var ikke endelig gjennomført da Selskapet ble tatt under konkursbehandling. Salget ble først gjennomført etter at eiendommen var seksjonert, noe som skjedde i november Boet ble da tilført et beløp på NOK , Eiendom i Brasil I tidligere innberetninger har vi opplyst at boet muligens hadde eierinteresse i en eiendom i Brasil. Dette på bakgrunn av opplysninger vi mottok fra bostyrer i Forvaltningsgruppen AS om at det var en tvist mellom konkursboet til Forvaltningsgruppen AS og dets aksjonærer vedrørende eiendomsretten til en eiendom i Brasil. Denne tvisten ble senere løst kort tid før hovedforhandling i retten skulle avholdes. Tvisten hadde interesse for boet til Drangedal Invest AS fordi Drangedal Invest AS tidligere var aksjonær i Forvaltningsgruppen AS, og muligens var det pr. konkursåpning, se mer om dette under pkt under. Vi har imidlertid ikke funnet grunnlag for å bestride at eiendommen i Brasil inngikk i boet til Forvaltningsgruppen AS Andre fordringer Generelt I regnskapet som vi har fått ferdigstilt pr. konkursåpning, fremgår det at Drangedal Invest AS på dette tidspunkt hadde utestående fordringer på totalt NOK ,-. NOK ,85 av dette var basert på udokumenterte utbetalinger fra Selskapet. Det er mye som tyder på at dette er utbetalinger som har gått både til styrets leder privat og til dekning av løpende kostnader for Selskapet. Vi har (foreløpig) ikke funnet det riktig å pådra ytterligere kostnader for å få avklart dette nærmere. Vi har på vanlig måte gjennomgått regnskapet for å få oversikt over de øvrige krav. Flere av kravene er mot selskaper som er tatt under behandling som konkursbo. Vi har sørget for å innlevere fordringsanmeldelse p.v.a. boet til Drangedal Invest AS, men har pr. i dag ikke opplysninger som gir grunn til å tro at dette vil medføre at boet tilføres midler. Vi har også fulgt opp de øvrige kravene, jf. nedenfor Utestående fordring mot Borgestads tidligere kone Av regnskapet for Drangedal Invest AS pr. 31. desember 2007 fremgikk det at Selskapet blant annet hadde et krav på vel NOK 1,8 mill mot styreleder Borgestads tidligere kone. Borgestad opplyste at dette egentlig skulle vært registrert som en fordring mot han privat. Han opplyste at Innberetning nr. 3 i sak nr.: KON-OBYF/2: Drangedal Invest AS, k-bo Side 12 av 20

13 bakgrunnen for kravet var en utbetaling på NOK 1,8 mill. fra Selskapets bankkonto den 21. september 2007 til hans tidligere kone. Videre undersøkelser har vist at det i tillegg var blitt overført NOK ,- den 31. juli 2007 fra Selskapets bankkonto til hans tidligere kone. De ovennevnte utbetalinger var et ledd i det økonomiske oppgjøret mellom ektefellene Borgestad i forbindelse med skilsmisse. I henhold til skilsmisseavtalen datert mai/juni 2007 som vi har mottatt, skulle oppgjøret av boet skje ved at Gunnar Knudsen Borgestad skulle betale sin tidligere kone NOK 2 mill. Det følger av det ovenstående at Gunnar Knudsen Borgestad skaffet til veie de midler han utbetalte i skillsmisseoppgjør til sin tidligere kone ved å foreta ulovlige overføringer fra bankkontoen til Drangedal Invest AS. Gunnar Knudsen Borgestad har flere ganger gitt uttrykk for at han er innforstått med at han har ansvar for de utbetalinger som har funnet sted men samtidlig opplyst at han ikke har noen mulighet til å tilbakebetale beløpet. Av denne grunn fremsatte boet krav mot hans tidligere kone om tilbakebetaling av de beløp hun hadde mottatt, og som var ulovlig overført fra Selskapets bankkonto. Det ble senere tatt ut stevning i saken. Saken ble senere avsluttet med et rettsforlik som gikk ut på at boet til Drangedal Invest AS skulle motta NOK 1 mill. Dette beløp er også senere mottatt Utestående fordring mot styreleder Gunnar Knudsen Borgestad Av regnskapet som er ferdigstilt pr. konkursåpning fremgår at Gunnar Knudsen Borgestad har en gjeld til Drangedal Invest AS på NOK ,47. Det forannevnte beløp, NOK ,-, som ved årsskifte 2007/2008 var bokført som krav mot Gunnar Knudsen Borgestads tidligere kone, jf. pkt , er da ført som krav mot ham. (Betalingen på NOK 1 mill. omtalt i pkt reduserer nå kravet med tilsvarende beløp). Videre inngår i kravene mot Borgestad et beløp på NOK ,- som ble utbetalt fra Selskapets bankkonto til dekning av en gjeld Borgestad personlig hadde til Jacob Aasland, jf. pkt Det øvrige mellomværende synes å gjelde diverse uttak styreleder har gjort til dekning av private utgifter. Det nevnes i tillegg at regnskapet pr. konkursåpning viser udokumenterte utbetalinger på totalt NOK ,85. Deler av dette beløp er mest sannsynlig krav mot Borgestad. Videre nevnes at det reviderte regnskap for 2006 viser at det var avsatt NOK ,- i utbytte. Det nevnte utbytte er i selskapets bokførte regnskap oppført som motregnet mot Gunnar Knudsen Borgestads gjeld til Selskapet. Styrets leder har imidlertid opplyst at NOK ,- av utbyttet ble utbetalt fra bankkontoen til Drangedal Invest AS til Jacob Aasland den 2. mai 2007 til dekning av Borgestads private gjeld til Aasland. Se mer om dette under pkt Vi har etterspurt dokumentasjon, herunder protokoll fra generalforsamling i Selskapet, som viser at beslutningen om utbytteutdeling ble truffet på korrekt grunnlag. Slik dokumentasjon har vi ikke mottatt. Vi har videre også sett nærmere på hvorvidt det i henhold til aksjeloven var adgang til å ta ut et slikt utbytte på dette tidspunkt (våren 2007). Boet er så langt av den oppfatning at det aktuelle utbytte er ulovlig, hvoretter boet har krav på å få dette tilbakebetalt. Innberetning nr. 3 i sak nr.: KON-OBYF/2: Drangedal Invest AS, k-bo Side 13 av 20

14 I tillegg til den gjeld Gunnar Knudsen Borgestad, i henhold til det foran anførte, hadde til Drangedal Invest AS, er det avdekket at lån som i Selskapets regnskap var registrert med andre debitorer, i realiteten også var lån til styrets leder. Våre undersøkelser viser at det dreier seg om ca. NOK ,-. Borgestad bestrider NOK ,- av dette. Tidligere har vi opplyst at vi fra bostyrer i konkursboet til Forvaltningsgruppen AS, har blitt orientert om at det oppgjør Drangedal Invest AS skulle ha mottatt i forbindelse med salg av aksjer i Forvaltningsgruppen AS (org. nr ), NOK 2 mill., skal ha blitt utbetalt til Gunnar Knudsen Borgestad personlig. Etter nærmere undersøkelser har vi ikke funnet grunnlag for å fremsette et krav mot Borgestad på bakgrunn av dette. Dersom boet mottar nye opplysninger, vil vi vurdere dette på ny. Det følger av det ovenstående at konkursboet til Drangedal Invest AS har et betydelig krav mot styreleder Gunnar Knudsen Borgestad. Borgestad har langt på vei erkjent dette, dog uten at man har blitt endelig enig om kravets størrelse. Det nevnes at bakgrunn for at Drangedal Invest AS hadde tilstrekkelig likviditet til å gjennomføre ovennevnte utbetalinger til fordel for Borgestad, først og fremst er at Drangedal Invest AS mottok til sammen NOK ,- fra åtte investorer. Dette var midler som ikke skulle vært innbetalt til Drangedal Invest AS driftskonto, men kanalisert direkte til de prosjekter de aktuelle kunder ønsket å investere i. Gunnar Knudsen Borgestad har opplyst at han, da han valgte å benytte de innbetalte beløp på nærmere NOK 5 mill. til dekning av kostnader for Drangedal Invest AS og til dekning av private kostnader, antok at han ville få ryddet opp i dette relativt raskt. Således trodde han at den vanskelige likviditetssituasjon han og Selskapet hadde kommet opp i, var forbigående. Han har videre opplyst at han etter hvert også mistet hodet. Han mistet kontroll over situasjonen og gjorde blant annet disposisjoner han egentlig var klar over var gale. Borgestad har opplyst at han ikke besitter verdier av noe slag og at han pr. i dag heller ikke har løpende inntekt som muliggjør betaling av personlig gjeld. Borgestad har gitt konkursboet fullmakter til å få dokumentert de opplysninger han har gitt, herunder blant annet gitt konkursboet fullmakt til å innhente kopi av hans selvangivelser. Så langt er det ikke avdekket noe som gir konkrete holdepunkter for å anta at Borgestad i dag har verdier Mulig fordring mot stiftelsen Borgestad Gård Drangedal Invest AS har finansiert betydelig oppussing av Borgestad Gård. Gunnar Knudsen Borgestad var ved konkursåpning i Drangedal Invest AS styreleder i stiftelsen. I selskapets regnskap som vi mottok fra Selskapet straks etter konkursåpning, fremgår bl.a. at Selskapet har en fordring mot Stiftelsen Borgestad Gård på i overkant av NOK ,-. I regnskapet vi har fått ferdigstilt pr. konkursåpning, er dette beløp redusert til NOK ,39. Borgestad har Innberetning nr. 3 i sak nr.: KON-OBYF/2: Drangedal Invest AS, k-bo Side 14 av 20

15 imidlertid erkjent at et langt høyere beløp er benyttet til oppussing av lokaler på Borgestad Gård. Hvor mye har vi imidlertid foreløpig ikke fått klarhet i. Gunnar Knudsen Borgestad har opplyst at det egentlig ikke er riktig at det foreligger et krav mot Stiftelsen Borgestad Gård. Den nåværende ledelsen i stiftelsen har også avvist dette og gjort oppmerksom på at de arbeider som er gjort på gården, ikke var godkjent av stiftelsens styre. Pr i dag er vi i dialog med stiftelsen for å se om det er mulighet for å komme til en minnelig løsning Fordring mot Jacob Aasland Vi har i tidligere innberetninger opplyst at boet muligens hadde et krav mot Jacob Aasland. Bakgrunn for et eventuelt krav var at det den 2. mai 2007 ble utbetalt et beløp på NOK ,- fra bankkontoen til Drangedal Invest AS til Jacob Aasland. Jacob Aasland var minoritetsaksjonær i Drangedal Invest AS (med 10 % av aksjene) og varamedlem til Selskapets styre. Aasland har opplyst at han ikke på noe tidspunkt har deltatt i Selskapets drift, og heller ikke deltatt på styremøter. Gunnar Knudsen Borgestad og Jacob Aasland har begge opplyst at bakgrunnen for den aktuelle utbetaling var at Gunnar Knudsen Borgestad personlig hadde gjeld på dette beløp til Jacob Aasland. Videre at utbetalingen fra Selskapets bankkonto skyldtes at Gunnar Knudsen Borgestad hadde krav på dette beløpet som en del av hans krav på utbytte fra Drangedal Invest AS for Vi har konkludert med at det besluttede utbytte var ulovlig, og blant annet av den grunn har vi vurdert nærmere hvorvidt boet kunne fremsette et krav mot Jacob Aasland om tilbakebetaling av beløpet på NOK ,-. Etter en nærmere vurdering av saken og ytterligere kontakt med Jacob Aasland og Gunnar Borgestad, har vi konkludert med at boet ikke har tilstrekkelig grunnlag for å fremme slikt krav. (Også prosessøkonomiske hensyn ble vektlagt i vurderingen.) Fordring mot Forvaltningsgruppen AS, dets konkursbo Av regnskapene til Drangedal Invest AS fremgår at Selskapet ved konkursåpning hadde et krav mot Forvaltningsgruppen AS på NOK ,41. Forvaltningsgruppen AS ble imidlertid tatt under behandling som konkursbo den 30. april På bakgrunn av det ovennevnte har vi på vegne av boet til Drangedal Invest AS innlevert fordringsanmeldelse til bostyrer for boet til Forvaltningsgruppen AS. Av de foreløpige innberetninger vi har mottatt fra bostyrer, fremgår at det er lite sannsynlig at det i dette boet blir dividendeutbetaling til de uprioriterte kreditorer. Det er derfor pr. i dag ikke grunn til å tro at boet til Drangedal Invest AS i denne sammenheng vil bli tilført midler. Tidligere har vi opplyst at det i selskapets regnskap var oppført et krav mot Oslo-kontoret til Forvaltningsgruppen på totalt NOK ,50, og at dette muligens kunne være et krav mot Forvaltningsgruppen AS. Bobehandlingen har imidlertid ikke gitt oss noe klart grunnlag for å hevde dette. Dersom det ikke dukker opp nye opplysninger i forbindelse med den videre bobehandlingen, vil vi ikke forfølge dette ytterligere. Innberetning nr. 3 i sak nr.: KON-OBYF/2: Drangedal Invest AS, k-bo Side 15 av 20

16 7.1.6 Aksjer Pr. konkursåpning hadde Selskapet aksjer i Vildanden AS, org. nr Disse er senere solgt av boet for NOK ,-. Videre nevnes at Drangedal Invest AS hadde aksjeposter i Forvaltningsgruppen Oslo AS (25,50 %), org. nr (se også pkt om dette), Forvaltningsgruppen Porsgrunn AS (50 %), org. nr , og Forvaltningsgruppen AS (25 %), org. nr De aktuelle aksjeposter har imidlertid ingen verdi, idet selskapene er tatt under konkursbehandling Bankkonti Selskapet hadde ved konkursåpning en bedriftskonto ( ) der det var innestående NOK 2 344,57 og en skattetrekkskonto ( ) der det var innestående NOK 80,81. I tillegg til de ovennevnte konti hadde Drangedal Invest AS også en byggelånskonto (konto nr ) i forbindelse med utbyggingen på Gautefall. Denne konto sto i minus med et beløp på vel NOK 1,6 mill. Videre hadde Selskapet en konto i Fokus Bank (konto nr ). Innestående beløp, NOK ,50, er overført boets bankkonto. Endelig hadde Selskapet en konto i Holla og Lunde Sparebank (kontonr ). Kontoen var ved konkursåpning overtrukket med NOK 2 356,84. (I tillegg hadde Selskapet, som nevnt foran i pkt , et lån pantsikret i hytteeiendommen i Kragerø, i Holla og Lunde Sparebank) Annet Det er under bobehandlingen så langt ikke avdekket ytterligere aktiva i boet, jf. dog punkt 7.2 nedenfor. 7.2 Omstøtelige disposisjoner Kun kort tid før konkursåpning, den 14. august 2008, hadde North Capital Investments AS fått pant i Selskapets eiendom på Gautefall. Pantsettelsen var for eldre gjeld og derfor omstøtelig. Fordi eiendommen uansett var pantsatt utover verdien, har det aktuelle pant likevel ikke blitt krevd omstøtt, idet North Capital Investments AS ikke ville få dekket noen del av det pantsikrede krav. En av de investorer Drangedal Invest AS bisto, som hadde gjort innbetalinger til bankkontoen til Drangedal Invest AS, lyktes i løpet av de siste 3 måneder forut for konkursåpning å få tilbakebetalt NOK ,-. Etter en nærmere vurdering av denne tilbakebetalingen ble det fremsatt omstøtelseskrav med krav om tilbakebetaling av hele beløpet. Da enighet ikke ble oppnådd tok vi deretter ut forliksklage. Forliksrådet henviste saken til tingretten. Hovedforhandling i tingretten ble gjennomført den 30. august d.å.. Forut for Innberetning nr. 3 i sak nr.: KON-OBYF/2: Drangedal Invest AS, k-bo Side 16 av 20

17 hovedforhandlingene betalte investoren NOK ,- til boet. Tvistesummen i tingretten var derfor redusert til NOK ,-. Boet fikk medhold og beløpet, tillagt renter, er senere betalt. I tillegg til det ovennevnte nevnes at de krav som er nevnt over mot henholdsvis styreleders tidligere kone (totalt NOK ,-) og Selskapets varamedlem (NOK ,-), også er vurdert i forhold til omstøtelsesreglene. Som nevnt under pkt over lyktes boet å få til et forlik i saken mot styreleders tidligere kone på NOK 1 million, mens boet i saken mot Selskapets varamedlem (Jacob Aasland) ikke fant det forsvarlig å igangsette en rettslig inndrivelsesprosess jfr. pkt Virksomhet etter konkursåpning Som nevnt foran var virksomheten i praksis innstilt ved konkursåpning. 7.4 Salg Boet har kun forestått salg av aksjene i Vildanden AS der Drangedal Invest AS var eier av ca. 3 % av aksjekapitalen. Boet har i denne forbindelse blitt tilført NOK ,-. Som nevnt har boet abandonert både hytta i Kragerø og hytta på Gautefall da disse fritidseiendommer var pantsatt ut over verdien. Båtplassen i tilknytning til hytta i Kragerø var imidlertid, som er nevnt i pkt foran, ikke pantsatt. Båtplassen ble solgt i forbindelse med tvangssalget av hytta i Kragerø. Boet er i den forbindelse, i henhold til inngått avtale, tilført NOK , Boets passiva Det har til sammen innkommet 49 fordringer (hvorav 8 senere er trukket tilbake). Kravene fordeler seg slik: Krav prioritet av klasse II NOK 1 651,- Uprioritert NOK ,79 Etterprioritert NOK ,00 Til sammen NOK ,79 Det nevnes, jf. vedlagte sammendrag av regnskapet, at prioriterte krav av klasse I (lønn- og feriepengekrav) er dekket av boets midler med totalt NOK , Særlig om tvister Pr. konkursåpning var Selskapet involvert i en arbeidsrettssak med en tidligere ansatt som hadde blitt sagt opp i januar Kravet fra den ansatte inneholdt krav på lønn og et ikke beregnet krav på erstatning. Den aktuelle sak er stanset pga. konkursen. Den ansatte har nå mottatt utbetaling fra boet i samsvar med det anmeldte lønnskrav (som er i samsvar med lønnskravet i arbeidsrettssaken). Vi har derfor nå reist spørsmål om saken kan trekkes, hvoretter det resterende kravet den ansatte måtte mene å ha, kan bli behandlet i forbindelse med boets fordringsprøvelse. Den ansatte har så langt ikke samtykket til dette. Innberetning nr. 3 i sak nr.: KON-OBYF/2: Drangedal Invest AS, k-bo Side 17 av 20

18 Som foran nevnt har Drangedal Invest AS forbrukt midler innbetalt av flere investorer, midler som skulle vært videreført til konkrete prosjekter. De aktuelle investorer har krav mot Drangedal Invest AS, men ingen hadde ved konkursåpning innledet rettssak. Som også nevnt foran mener boet det foreligger krav som følge av utbetalinger gjort forut for konkursåpning. I to av disse tilfellene har vi funnet det nødvendig å igangsette rettslig prosess. Som nevnt under pkt har saken mot styreleders tidligere kone blitt avsluttet med et rettsforlik, mens vi i den andre saken nå har fått fult oppgjør etter at vi vant frem i tingretten jfr. pkt Påløpte og pådratte omkostninger Pr. i dag er det i tillegg til pådratte omkostninger i forbindelse med bobehandlingen vedrørende salær til bostyrer, pådratt kostnader for å få ferdigstilt Selskapets regnskap pr. konkursåpning. Så langt har bostyrer fått rettens samtykke til å heve á konto til delvis dekning av opptjent honorar, NOK ,- (med tillegg av merverdiavgift, til sammen NOK ,-). Dette er således belastet boets bankkonto. Det vises til vedlagte sammendrag av boregnskapet. Det nevnes for god ordens skyld at det har påløpt kostnader, i hovedsak honorarer til bostyret, med betydelige beløp ut over det som så langt er betalt av boet. Det gjenstår for øvrig også et omfattende arbeid før bobehandlingen kan avsluttes. Hvor store de totale kostnadene med bobehandlingen til slutt vil bli, er det ikke mulig å opplyse på det nåværende tidspunkt. 8 KREDITORENES STILLING 8.1 Dekningsmuligheter./. Som det fremgår av det vedlagte boregnskap pr. 7. oktober 2010, har boet nå innestående på konto vel NOK 1,4 mill., etter at deler av de bokostnader som har påløpt, jf. pkt. 7.7 foran, er dekket fra boets midler, og etter at samtlige krav av klasse I, til sammen ca. NOK ,-, har fått full dekning. Selv om det er pådratt en god del kostnader som så langt ikke er dekket og det gjenstår en del arbeid, antas det at boet, vil gi full dekning til prioriterte krav og en mindre dividende til uprioriterte kreditorer. Det knytter seg fortsatt usikkerhet til hvor stor dividenden til de uprioriterte kreditorene vil bli. Det nevnes for god ordens skyld at det ved en dividendeutbetaling til uprioriterte kreditorer, så vil kreditorer med små krav bli satt ut av betraktning ved dividendeutbetalingen. Således vil de kreditorer som etter en beretning skulle mottatt et beløp lavere enn ett rettsgebyr, p.t. NOK 860,-, ikke motta dividende. Innberetning nr. 3 i sak nr.: KON-OBYF/2: Drangedal Invest AS, k-bo Side 18 av 20

19 8.2 Fordringsprøvelse Det er pr. dags dato foretatt fordringsprøvelse vedrørende krav av klasse I. Arbeidet med fordringsprøvelsen av krav av klasse II og uprioriterte kreditorer er igangsatt, men pr. i dag ikke ferdig. Kreditorer som ønsker nærmere orientering om de krav som er anmeldt, eventuelt ønsker å gjennomgå fordringslisten, bes kontakte bostyrer. 8.3 Ytterligere underretning til kreditorene Det antas at behandlingen av dette bo fortsatt vil kunne komme til å ta en del tid. Hvorvidt det vil bli utarbeidet en ny innberetning før avsluttende innberetning, er det for tidlige å si noe sikkert om. Innberetningene vil blant annet bli gjort tilgjengelig på 9 MULIGE STRAFFBARE FORHOLD Dette avsnitt er tatt ut av nettversjonen. 10 MULIGE KARANTENEBETINGENDE FORHOLD Dette avsnitt er tatt ut av nettversjonen. 11 UTFØRT BOBEHANDLING - FREMDRIFTSPLAN 11.1 Den foretatte bobehandling Arbeidet med dette konkursboet har så langt vært både omfattende og tidkrevende. I det vesentlige har arbeidet bestått i å søke å få oversikt over de verdier som inngår i boet, herunder inndrive disse. To rettslige prosesser er gjennomført. Vi viser til det som er anført foran i denne innberetning. Det er ikke noen spesielle forhold bostyret finner grunn til å omtale særskilt under dette punkt i innberetningen. Innberetning nr. 3 i sak nr.: KON-OBYF/2: Drangedal Invest AS, k-bo Side 19 av 20

20 11.2 Den videre bobehandling avslutning av boet Det gjenstår fortsatt en del arbeid før behandlingen av boet kan avsluttes. Det gjelder ikke minst vedrørende utestående fordringer jf. pkt foran. Det er pr. i dag fortsatt ikke mulig å gi sikre opplysninger med hensyn til når bobehandlingen kan bli ferdig. Oslo, den 7. oktober 2010 Ståle Sommernes Knut Haukvik Magne Forland Bostyrer Kreditorutvalgsmedlem Kreditorutvalgsmedlem (sign.) (sign.) (sign.) Vedlegg Innberetning nr. 3 i sak nr.: KON-OBYF/2: Drangedal Invest AS, k-bo Side 20 av 20

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret.

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. februar 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-047304 KON- OBYF/1: SISTELEDDKONTORET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-047304 KON- OBYF/1: SISTELEDDKONTORET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 2. mai 2011 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. mars 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING NR. 3 (ÅSREDGJØRELSE) TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON-OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING NR. 3 (ÅSREDGJØRELSE) TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON-OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 26. oktober 2012 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 14. mars 2011 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-001391KON-OBYF/1: GERD VERDU-PRESS AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-001391KON-OBYF/1: GERD VERDU-PRESS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 18. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 1. juni 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

ÅRSREDEGJØRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 05-151427KON- OSBY: BRYN BILFORRETNING AS, DETS KONKURSBO

ÅRSREDEGJØRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 05-151427KON- OSBY: BRYN BILFORRETNING AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 22. april 2013 ÅRSREDEGJØRELSE

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret.

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. desember 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-173325 KON- OBYF/1: NORD TERRASSE AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-173325 KON- OBYF/1: NORD TERRASSE AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. desember 2011 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-136627 KON- OBYF/1: LANI BYGG AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-136627 KON- OBYF/1: LANI BYGG AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16.04.12 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON- OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON- OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 21. mars 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 20. mai 2011

Oslo, den 20. mai 2011 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 20. mai 2011 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-33282KON-OBYF/1: RAJA AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-33282KON-OBYF/1: RAJA AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 11. september 2013

Detaljer

Oslo, den 24. april 2013

Oslo, den 24. april 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 24. april 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING NR. 4 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-007029 KON-OBYF/1: LAND & SJØFRITID VEST AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING NR. 4 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-007029 KON-OBYF/1: LAND & SJØFRITID VEST AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 12. januar 2012 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 08-058682 KON- OBYF: MANTRA AS, DETS TVANGSAVVIKLINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 08-058682 KON- OBYF: MANTRA AS, DETS TVANGSAVVIKLINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 26. januar 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 25. mars 2010 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 10. januar 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 22. november 2012

Oslo, den 22. november 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 22. november 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. MULTI EIENDOMSDRIFT AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. MULTI EIENDOMSDRIFT AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. september 2013

Detaljer

INNBERETNING TIL MOSS TINGRETT I SAK NR.: 13-093931KON-MOSS: BOBRA NORGE AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING TIL MOSS TINGRETT I SAK NR.: 13-093931KON-MOSS: BOBRA NORGE AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 29. august 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 19. desember 2011

Oslo, den 19. desember 2011 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. desember 2011 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-085720 KON- OBYF/2: HELGE FLATEBY AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-085720 KON- OBYF/2: HELGE FLATEBY AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 24. august 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 20. mars 2013

Oslo, den 20. mars 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 20. mars 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 13. april SLUTTINNBERETNING TIL SANDEFJORD TINGRETT I SAK NR.: KON-SAFO: ISTRAIL AS, DETS KONKURSBO

Oslo, den 13. april SLUTTINNBERETNING TIL SANDEFJORD TINGRETT I SAK NR.: KON-SAFO: ISTRAIL AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 13. april 20102 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING NR. III TIL FJORDANE TINGRETT I SAK NR.: KON- FJOR: FUNDO WHEELS AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING NR. III TIL FJORDANE TINGRETT I SAK NR.: KON- FJOR: FUNDO WHEELS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. februar 2011 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL NEDRE ROMERIKE TINGRETT I SAK NR. 12-187665KON-NERO: NORFOLIER AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL NEDRE ROMERIKE TINGRETT I SAK NR. 12-187665KON-NERO: NORFOLIER AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 2. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 15. februar 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 13. desember 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING NR. 3 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 08-186248 KON- OBYF/2: NOTAR EIENDOM STOVNER AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING NR. 3 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 08-186248 KON- OBYF/2: NOTAR EIENDOM STOVNER AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 17. desember 2010 INNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på - RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. april 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. juni 2010 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-056888 KON- OBYF/1: BE YOU AVDELING BJØLSEN AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-056888 KON- OBYF/1: BE YOU AVDELING BJØLSEN AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 22. desember 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.:10-188715 KON- OBYF/2: ABS BYGGSERVICE AS (TIDLIGERE ALNA BYGGSERVICE AS), DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.:10-188715 KON- OBYF/2: ABS BYGGSERVICE AS (TIDLIGERE ALNA BYGGSERVICE AS), DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 14. juli 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. juni 2010 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 2. juni 2010

Oslo, den 2. juni 2010 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 2. juni 2010 INNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. mars 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/: KALLU-FRAKT LIMITED, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/: KALLU-FRAKT LIMITED, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 12. august 2013 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 22. november 2010 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF/1: OXYFISH AS, DETS TVANGSAVVIKLINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF/1: OXYFISH AS, DETS TVANGSAVVIKLINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. april 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/2: QUADRANT CONSULT LTD. (HERUNDER KANT JRB INVESTMENTS NUF), DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/2: QUADRANT CONSULT LTD. (HERUNDER KANT JRB INVESTMENTS NUF), DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. august 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

ÅRSREDEGJØRELSE/INNBERETNING NR. 4 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1: NOTAR EIENDOM ØKERN AS, DETS KONKURSBO

ÅRSREDEGJØRELSE/INNBERETNING NR. 4 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1: NOTAR EIENDOM ØKERN AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. desember 2011 ÅRSREDEGJØRELSE/INNBERETNING

Detaljer

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 17. april2016 ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L5-OOL44LKON-OBYF: MODULAR EIENDOM AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO L. ADRESSATER FOR

Detaljer

Oslo, den 16. februar 2012

Oslo, den 16. februar 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. februar 2012 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.:10-188715 KON- OBYF/2: ABS BYGGSERVICE AS (TIDLIGERE ALNA BYGGSERVICE AS), DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.:10-188715 KON- OBYF/2: ABS BYGGSERVICE AS (TIDLIGERE ALNA BYGGSERVICE AS), DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 12. januar 2011 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING NR. 3 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 08-186260 KON- OBYF/2: NOTAR EIENDOM HAUGERUD AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING NR. 3 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 08-186260 KON- OBYF/2: NOTAR EIENDOM HAUGERUD AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 17. desember 2010 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: VIRTUAL SPORTS AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: VIRTUAL SPORTS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 29. april 2011 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: LOGOS REKLAME LTD., DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: LOGOS REKLAME LTD., DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. oktober 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 29. mars 2012

Oslo, den 29. mars 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 29. mars 2012 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-044217 KON- OBYF/2: NOTAR EIENDOM RØA AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-044217 KON- OBYF/2: NOTAR EIENDOM RØA AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 26. august 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: MERIAGRUPPEN OSLO AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: MERIAGRUPPEN OSLO AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. juni 2011 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1 : CORALLIAN INVEST LTD, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1 : CORALLIAN INVEST LTD, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 24. mai 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 21. mars 2012

Oslo, den 21. mars 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 21. mars 2012 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: JLJ PROJECT INVEST LTD., DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: JLJ PROJECT INVEST LTD., DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 26. oktober 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 08-188447 KON- OBYF/2: NOTAR EIENDOM LØRENSKOG AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 08-188447 KON- OBYF/2: NOTAR EIENDOM LØRENSKOG AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 17. desember 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 21. mai 2010

Oslo, den 21. mai 2010 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 21. mai 2010 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 16. februar 2012

Oslo, den 16. februar 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. februar 2012 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 25. mai 2010

Oslo, den 25. mai 2010 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 25. mai 2010 INNBERETNING

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. september 2010 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 22. desember 2011

Oslo, den 22. desember 2011 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 22. desember 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-067701 KON- OBYF/1: NOR-AM ENGINEERS INC. MED AVDELINGEN NOR-AM NORWAY NUF, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-067701 KON- OBYF/1: NOR-AM ENGINEERS INC. MED AVDELINGEN NOR-AM NORWAY NUF, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 11. november 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 3. mai 2013

Oslo, den 3. mai 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 3. mai 2013 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: BERI NORWAY LTD., DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: BERI NORWAY LTD., DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 29. september 2011

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: MARTINS BRIDE GALLERY AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: MARTINS BRIDE GALLERY AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 24. juni 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 2. mai 2013

Oslo, den 2. mai 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 2. mai 2013 INNBERETNING

Detaljer

ÅRSREDEGJØRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-056900 KON- OBYF/1: BE YOU AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

ÅRSREDEGJØRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-056900 KON- OBYF/1: BE YOU AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 12. mai 2010 ÅRSREDEGJØRELSE

Detaljer

ÅRSREDEGJØRELSE/INNBERETNING NR. 4 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/2: NOTAR EIENDOM HAUGERUD AS, DETS KONKURSBO

ÅRSREDEGJØRELSE/INNBERETNING NR. 4 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/2: NOTAR EIENDOM HAUGERUD AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. desember 2011 ÅRSREDEGJØRELSE/INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 19. oktober 2012

Oslo, den 19. oktober 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. oktober 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 31. mai 2013

Oslo, den 31. mai 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. mai 2013 INNBERETNING

Detaljer

ÅRSREDEGJØRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: SISTELEDDKONTORET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

ÅRSREDEGJØRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: SISTELEDDKONTORET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 11. april 2012 ÅRSREDEGJØRELSE

Detaljer

ÅnsnnurcløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE

ÅnsnnurcløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 26. februar 2015 ÅnsnnurcløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. [4-O342O6KON-OBYF/1: ELEVEN.NO AS, DETS KONKURSBO I. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: LANI BYGG AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: LANI BYGG AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 23. september 2011

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: NIRO UNDERHOLDNING AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: NIRO UNDERHOLDNING AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, 26. mars 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: ELDORADO CLOTHING AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: ELDORADO CLOTHING AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 24. juni 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 25. juni 2009

Oslo, den 25. juni 2009 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 25. juni 2009 INNBERETNING

Detaljer

Sluttinnberetning i sak nr. 12-135456KON-OBYF/1: Zedine AS, dets konkursbo innkalling til skiftesamling bostyrers innstilling av dividendefordringer

Sluttinnberetning i sak nr. 12-135456KON-OBYF/1: Zedine AS, dets konkursbo innkalling til skiftesamling bostyrers innstilling av dividendefordringer RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no 19. april 2013 Ansvarlig advokat:

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: PER HELLE BYGG OG STILLAS AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: PER HELLE BYGG OG STILLAS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 30. august 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

AVSLUTTENDE INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1 :VORTAIR AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

AVSLUTTENDE INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1 :VORTAIR AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Fridtjof Nansens plass 7 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 24. september 2013

Detaljer

Oslo, den 19. april 2013

Oslo, den 19. april 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. april 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 15. november 2012 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 23. oktober 2012

Oslo, den 23. oktober 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 23. oktober 2012 INNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 6. juli 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING NR. II TIL FJORDANE TINGRETT I SAK NR.: KON- FJOR: FUNDO WHEELS AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING NR. II TIL FJORDANE TINGRETT I SAK NR.: KON- FJOR: FUNDO WHEELS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. februar 2010 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: KVIKK HOLDING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: KVIKK HOLDING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no 16. februar 2011 www.rosom.no SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 21.12.2009 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK 09-191244KON-OBYF/2: TRONDHEIMSVEIEN 139 PARKERING AS, KONKURSBO

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: BERTONI RETAIL NORWAY AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: BERTONI RETAIL NORWAY AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 3. februar 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 23. februar 2010

Oslo, den 23. februar 2010 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 23. februar 2010 INNBERETNING

Detaljer

ÅnsRnoncløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo Debitor v leder kreditorer Skatt Øst. Oslo kemnerkontor NAV Lø ibrø

ÅnsRnoncløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo Debitor v leder kreditorer Skatt Øst. Oslo kemnerkontor NAV Lø ibrø Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 7. november 2013 AnsvarÌig partner: facob S. Bjønness-facobsen ÅnsRnoncløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR, t2-l79o34kon-obyf/2: FREECODE AS,

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 5. mai 2010 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 23. september 2010

Oslo, den 23. september 2010 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 23. september 2010

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: HELLE BYGGMONTAGE LIMITED, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: HELLE BYGGMONTAGE LIMITED, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 30. august 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 23. oktober 2012

Oslo, den 23. oktober 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 23. oktober 2012 INNBERETNING

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 10. september 2010

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. april 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: EUROPEAN BIGSTAKES LTD., DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: EUROPEAN BIGSTAKES LTD., DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 25. august 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING NR. 5 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1: LAND & SJØFRITID VEST AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING NR. 5 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1: LAND & SJØFRITID VEST AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 11. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 4. juni 2012

Oslo, den 4. juni 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 4. juni 2012 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: : JES DATA AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: : JES DATA AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. mai 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF: PIZZABUA LAMBERTSETER AS, UNDER TVANGSOPPLØSNING

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF: PIZZABUA LAMBERTSETER AS, UNDER TVANGSOPPLØSNING RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Fridtjof Nansens plass 7 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 23. september 2013

Detaljer