SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO"

Transkript

1 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) Faks (+47) Oslo, den 7. april 2010 SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO Innledningsvis nevnes at det tidligere er utarbeidet en innberetning datert 30. mars Nevnte innberetning er tilgjengelig på Kopi av innberetningen er for øvrig sendt blant annet til de kreditorer som har inngitt fordring og selskapets ledelse. De mest sentrale opplysninger i den første innberetningen blir gjentatt i denne innberetning, hvoretter det ikke er nødvendig å lese innberetningene i sammenheng for å få oversikt over boet. 1 ADRESSAT FOR INNBERETNINGEN Denne sluttinnberetning sendes til Oslo byfogdembete, samt i kopi til - de kreditorer som har inngitt fordring - selskapets ledelse - Konkursregisteret Driftskonto Klientkonto Org.NO MVA

2 2 IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN GJELDER 2.1 Navn Debitor er Mr Bet AS. Debitor blir heretter også benevnt Selskapet. Tidligere navn var Investor-Z AS (registrert endret i Foretaksregisteret den 10. mars 2006). 2.2 Forretningssted Selskapets registrerte forretningsadresse var Bygdøy Allé 2, c/o Haavind Vislie AS, postboks 359 Sentrum, 0101 Oslo. Tidligere adresse har vært Elias Smiths vei 10, 1337 Sandvika (registrert endret i Foretaksregisteret den 10. mars 2006). 2.3 Organisasjonsnummer Selskapets organisasjonsnummer er Bransje I henhold til Selskapets vedtekter var Selskapets formål eierskap i andre selskaper, herunder kjøp og salg av selskapsandeler, og investeringsvirksomhet for øvrig. Selskapet var tenkt som et holdingselskap for en nettspilltjeneste, men etter boets undersøkelser er klart at det aldri har vært noen reell virksomhet i Selskapet. 2.5 Konsern Selskapet inngikk ikke i noe konsern. 2.6 Eierandeler i andre virksomheter/selskaper Selskapet hadde ikke eierandeler i andre virksomheter/selskaper. 3 TVANGSOPPLØSNINGEN 3.1 Domstol, kjennelsesdato og klokkeslett Selskapet ble tatt under Oslo byfogdembetes behandling som tvangsoppløsningsbo ved kjennelse av 16. mars Grunnlag Som følge av at Selskapet ikke på lovlig måte hadde meldt til Foretaksregisteret revisor som fyller aksjelovens krav innen den av registeret kunngjorte frist, ble saken oversendt til Oslo byfogdembete for vurdering av om Selskapet skulle oppløses i medhold av aksjelovens Innberetning i sak nr.: KON-OBYF/2: Mr Bet AS, dets t-bo Side 2 av 10

3 (1) nr. 4. Idet manglene med hensyn til innmelding av revisor ikke ble rettet, fant retten grunnlag for å beslutte tvangsoppløsning. 3.3 Fristdag Fristdagen i henhold til dekningslovens 1-3, 2. ledd er 15. november Fordringsfrist Fristen for fordringsanmeldelser til bostyreren ble satt til 20. april Fristen var ikke preklusiv. 3.5 Skiftesamling Første skiftesamling ble avholdt tirsdag 31. mars Ytterligere skiftesamlinger er ikke blitt avholdt. 4 BOBESTYRELSEN 4.1 Bostyrer Som bostyrer ble oppnevnt Advokat Erik Sandtrø Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo Telefon: Telefaks: Borevisor Borevisor ble ikke oppnevnt. 4.3 Kreditorutvalg Stud. jur. Sofie Vikse ble oppnevnt som kreditorutvalg på første skiftesamling. 5 NÆRMERE OM DEBITOR 5.1 Stiftelsesdato og registreringsdato Selskapet ble stiftet den 11. januar Selskapet ble første gang registrert i Foretaksregisteret den 19. januar Innberetning i sak nr.: KON-OBYF/2: Mr Bet AS, dets t-bo Side 3 av 10

4 5.2 Aksjekapital ved stiftelsen og ved tvangsoppløsning Selskapets aksjekapital var ved stiftelsen NOK ,-. Aksjekapitalen er registrert fullt innbetalt. Kapitalen ble registrert endret til NOK ,- i Foretaksregisteret den 10. mars Stifteren og deres aksjeandeler Selskapet ble stiftet av Advokatfirmaet Varjag AS (Stifteren) 19. januar 2006, som et ledd i dette selskapets ordinære virksomhet. Stifteren tegnet seg for 100 % av aksjene i Selskapet. Selskapet ble i sin helhet overtatt av Terje Engstrøm Lien og Joakim Hauge 10. mars Styreleder og styremedlemmer de siste 2 år og daglig leder de siste 5 år Ved tvangsoppløsningen besto styret av Terje Engstrøm Lien, født 25. august 1967, som styrets leder og Per Eystein Lunder, født 16. november 1964, som varamedlem. Som kontaktperson var registrert Terje Engstrøm Lien. Styremedlem Joakim William Hauge var registrert fratrådt i Foretaksregisteret 14. februar Fra 20. januar 2006 til 10. mars 2006 var Hallvard Austlid styrets leder. Fra 10. mars 2006 til 29. oktober 2007 var Ove Gurrich Kristensen styremedlem 5.5 Revisor Selskapets revisor har fra 2. januar 2008 vært Probus Revisjon AS, org.nr , Tvetenveien 6, 0661 Oslo. Revisor var registrert fratrådt i Foretaksregisteret den 11. september 2008, men ble igjen registrert som revisor 26. mars Tidligere revisorer har vært: Fra 10. november 2007, Fjogstad Revisjon AS, org.nr , Gml. Ringeriksvei 14 B, inng. D, 1318 Bekkestua. Fra 29. oktober 2007, Erik Fjogstad, org.nr , Gml. Ringeriksvei 14 B, inng. D, 1318 Bekkestua Fra 10. mars 2006, Kjelstrup & Wiggen AS, org.nr , Drammensveien 6, 0255 Oslo. Revisor var registrert fratrådt i Foretaksregisteret den 28. juli Fra nyregistreringen den 20. januar 2006, Revisjonsselskapet K-Team AS, org.nr , Brynsveien 96, 1352 Kolsås. 5.6 Regnskapsfører Selskapet har etter det opplyste ført regnskapene selv. Innberetning i sak nr.: KON-OBYF/2: Mr Bet AS, dets t-bo Side 4 av 10

5 5.7 Ledelsens engasjement i andre virksomheter/selskaper Styrets medlemmer og daglig leder er også registrert i følgende selskaper: Kontaktperson og styrets leder Terje Engstrøm Lien: - ATI Gruppen AS, org.nr , styrets leder. (slettet 23. juli 2003) - Aton AS, org.nr , daglig leder og styrets leder - Develsoft NUF, org.nr , daglig leder (slettet 7. februar 2009) - Develsoft Ltd, org.nr , styrets leder (slettet 7. februar 2009) - Hubro Finans AS, org.nr , kontaktperson og styrets leder - Momentum MCP AS, org.nr , daglig leder og styrets leder - Nutricam NUF, org.nr , varamedlem Varamedlem Per Eystein Lunder: - Ducks Norge AS, org.nr , kontaktperson og styrets leder - Nexus Nordic AS, org.nr , daglig leder og styrets leder - Palio AS, org.nr , daglig leder (slettet 20. april 2004) - Belmont AS, org.nr , varamedlem - Hubro Finans AS, org.nr , varamedlem - Momentum MCP AS, org.nr , styremedlem - Zelters AS, org.nr , varamedlem 6 SKYLDNERENS ØKONOMISKE VIRKSOMHET 6.1 Oversikt over forretningsførselen Bobehandlingen har vist at Selskapets aldri har hatt noen reell virksomhet utover å innhente investeringskapital til en fremtidig online spilltjeneste. Spilltjenesten ble aldri etablert, og Selskapet har således vært et sovende selskap siden september Regnskap og regnskapsførsel Selskapet er regnskapspliktig etter regnskapsloven (lov av 17. juli 1998 nr. 56) 1-2 med tilhørende forskrifter. Fra årsregnskapet for 2008, 2007 og 2006 hitsettes følgende nøkkeltall: Resultatregnskapet Driftsinntekter NOK 0 0,- 0,- Driftskostnader NOK , , ,- Driftsresultat NOK , , ,- Innberetning i sak nr.: KON-OBYF/2: Mr Bet AS, dets t-bo Side 5 av 10

6 Årsresultat NOK , , ,- Balanse Sum omløpsmidler NOK , , ,- Sum anleggsmidler NOK , , ,- Sum kortsiktig gjeld NOK , , ,- Sum langsiktig gjeld NOK 0,- Sum egenkapital NOK , , ,- Regnskapene viser tydelig at det ikke var noen reell virksomhet i selskapet. Gjelden består i all hovedsak av gjeld til Selskapets styreleder eller selskaper han kontrollerer. Anleggsmidlene til Selskapet har kun bestått av ulike obligasjoner og fordringer. Det fremgår av revisjonsberetningen for 2008, som for øvrige år, at fordringsmassen under anleggsmidler er satt med en alt for høy verdi. Boet har imidlertid ikke undersøkt dette nærmere da boet vil bli begjært tilbakelevert, jf. kkl Virksomhet og antall ansatte ved tvangsoppløsningstidspunktet Som nevnt ovenfor var det ikke virksomhet i Selskapet, og heller ikke ansatte. 6.4 Oppfyllelse av formelle krav etter foretaks- og selskapslovgivning, næringslovgivning og registreringslovgivning m.v. Utover forsinket innlevering av årsregnskap i 2008, samt manglende revisor i perioden september mars 2009, har bobehandlingen ikke avdekket noen brudd av de formelle krav som gjelder i henhold til foretaks- og selskapslovgivningen, næringslovgivningen og registreringslovgivningen. 6.5 Årsaker til tvangsoppløsningen Den direkte foranledning til at Selskapet ble besluttet tvangsoppløst er, som nevnt foran i punkt 3.2, at da Selskapet ikke på lovlig måte hadde meldt til Foretaksregisteret revisor som fyller aksjelovens krav innen den av registeret kunngjorte frist, ble saken oversendt til Oslo byfogdembete for vurdering av om Selskapet skulle oppløses i medhold av aksjelovens (1) nr. 4. Idet manglene med hensyn til innmelding av revisor ikke ble rettet, fant retten grunnlag for å beslutte tvangsoppløsning. Selskapet rettet opp forholdet som foranlediget tvangsoppløsningen, og revisor ble registret tiltrådt 26. mars Innberetning i sak nr.: KON-OBYF/2: Mr Bet AS, dets t-bo Side 6 av 10

7 6.6 Insolvenstidspunktet Insolvens foreligger når Selskapets gjeld overstiger verdien av Selskapets eiendeler (insuffisiens) og Selskapet ikke lenger er i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, forutsatt at betalingsudyktigheten ikke er av forbigående art. Ut i fra de opplysninger boet har det ikke vært mulig å fastslå om, og eventuelt når, Selskapet var insolvent. Da det er fremsatt en begjæring om tilbakelevering av boet har det heller ikke medgått mye tid for å få kartlagt dette. 6.7 Revisor/Kredittilsynet Det foreligger ikke forhold som kan tilsi reaksjon fra Kredittilsynet mot Selskapets revisor. Vi finner derfor ikke grunn til å oversende innberetningen til Kredittilsynet (jf. kkl 122 a). 7 BOETS STILLING 7.1 Boets eiendeler Det ble på vanlig måte kort tid etter boåpning igangsatt rutinemessige undersøkelser med henvendelse til banker, forsikringsselskaper, offentlige registre m.v. for å få avklart om Selskapet var i besittelse av aktiva. Videre har boet henvendt seg til Selskapets styreleder, daglig leder og den valgte revisor for å få nærmere opplysninger om dette. Bostyrer gjennomført registreringsforretning, uten at det ble avdekket aktiva som boet kunne ta beslag i. I forbindelse med begjæring om tilbakelevering har Selskapets styreleder innbetalt NOK til boet, og dette kontantinnskuddet utgjør i dag alt av boets aktiva. 7.2 Omstøtelige disposisjoner Det har gjennom bobehandlingen ikke blitt påvist noen omstøtelige disposisjoner. 7.3 Virksomhet etter tvangsoppløsningstidspunktet Virksomheten var innstilt ved tvangsoppløsningen. 7.4 Salg Boet har ikke foretatt noe salg, da vi ikke har funnet noen eiendeler tilhørende Selskapet som kan realiseres. Innberetning i sak nr.: KON-OBYF/2: Mr Bet AS, dets t-bo Side 7 av 10

8 7.5 Boets gjeld Det ble anmeldt to krav på totalt NOK ,-, hvorav NOK ,- var et etterprioritert krav til Statens Innkrevningssentral. Begge fordringsanmeldelsene er imidlertid blitt trukket, slik at boet i dag ikke har noen registrerte fordringer på Selskapet. 7.6 Særlig om tvister Selskapet var ikke involvert i noen rettslige tvister. 8 KREDITORENES STILLING 8.1 Dekningsmuligheter De to kreditorer som har inngitt fordringsanmeldelse til boet har begge trukket sine anmeldelser, da de har mottatt oppgjør direkte fra Selskapets styreleder. Selskapets kreditorer har således fått dekket sine krav fullt ut. 8.2 Fordringsprøvelse Fordi samtlige kreditorer har trukket sine fordringsanmeldelser, foreligger det ingen fordringer å prøve for boet. 8.3 Ytterligere underretning til kreditorene Det vil ikke bli utarbeidet ytterligere innberetninger før bobehandlingen avsluttes. Innberetningen vil bli publisert på Bosiden på 9 MULIGE STRAFFBARE FORHOLD SPØRSMÅL OM KARANTENE Dette avsnitt er tatt ut av nettversjonen. Innberetning i sak nr.: KON-OBYF/2: Mr Bet AS, dets t-bo Side 8 av 10

9 10 UTFØRT BOBEHANDLING 10.1 Den foretatte bobehandling Vi finner ikke grunn til, blant annet fordi boet nå begjæres tilbakelevert, å gi en omfattende redegjørelse under dette punkt vedrørende bobehandlingen. Vi begrenser oss således til å vise til det som er anført foran i denne innberetning. 11 BEGJÆRING OM TILBAKELEVERING, JF. KKL. 136 Konkursboet har mottatt begjæring om tilbakelevering av boet fra Selskapets styre. Det følger av konkurslovens 136, første ledd at bobehandlingen skal innstilles ved kjennelse når det etter anmeldelsesfristens utløp foreligger skriftlig samtykke til at boet tilbakeleveres skyldneren fra alle fordringshavere som har anmeldt fordringer i boet, unntatt fordringshavere hvis fordringer er sikret med betryggende selvskyldnerkausjon, panterett eller annen tilsvarende sikkerhet. Fordringsfristen utløp som kjent 20. april Pr. d.d. er det ikke anmeldt noen krav i boet. Boet har i dag innestående på boets konto NOK ,-. Beløpet er tilstrekkelig til å dekke de pådratte boomkostninger. Bostyrer har fått ugjenkallelig fullmakt til å dekke boets omkostninger når rettens kjennelse om tilbakelevering av Selskapet er rettskraftig. Videre er det en forutsetning for tilbakelevering at de forhold som begrunnet tvangsoppløsningen ikke lenger er til stede, jf. asl annet ledd. Som tidligere nevnt ble selskapet tvangsoppløst da det ikke på lovlig måte hadde meldt til Foretaksregisteret revisor som fylte aksjelovens krav innen den av registeret kunngjorte frist. Dette forholdet er nå rettet opp. Basert på det ovennevnte, legger vi til grunn at vilkårene for tilbakelevering etter kkl. 136 foreligger, og anbefaler dette. Endelig stilling til dette må imidlertid tas av retten. Saken oversendes med dette Oslo byfogdembete for avgjørelse. *** Oslo den 7. april Erik Sandtrø Sofie Vikse Bostyrer (sign.) Kreditorutvalgsmedlem (sign.) Innberetning i sak nr.: KON-OBYF/2: Mr Bet AS, dets t-bo Side 9 av 10

10 Vedlegg Innberetning i sak nr.: KON-OBYF/2: Mr Bet AS, dets t-bo Side 10 av 10

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 15. april2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 13-033 519KON-OBYF/2 : FERATAI MATERFIRMA OSLO LTD, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 5. juni 2015 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. I4-LB4L93KON-OBYF/1: EGRANTA BYGG AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE Oslo byfogdembete Postbolis 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 26. juni 2015 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-097430KON-OBYF/1: VIRAL MEDIA, DETS

Detaljer

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 24. juni 2015 INNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. ls -LOO3?4KON -OBYF/ 1 : CHRISTIANIA LEVERAND ør AS, DETS KONKURSBO I, ADRESSATER FOR

Detaljer

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Olejan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martinussen Advokat Teie Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørenen

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 12. juni 2015 SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. L4-OB7 461KON-OBYF / l= BIO PHARMA AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO 1. ADRESSATER FOR

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Aust-Agder tingrett Behandlende dommer: Alice Jervell Postboks 128 4801 Arendal.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

TIL OSLO BYFOGDEMBETE

TIL OSLO BYFOGDEMBETE i FEL.LESSKAP: Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep. 0030 Oslo lon Alrhui Reincarlien Tormod S. Christoffersen JnnGmnnenid Timm B. Haaland Beritlagmatin Anette E. Klafstad lohan VD Kongsvik Kalharinn Vig

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-071701 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F. 120672, INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-071701 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F. 120672, INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Lise Landsverk Mo Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 16-10-2012 for

D&B Firmafakta. Rapport den 16-10-2012 for D&B Firmafakta Rapport den 16-10-2012 for Produsert av Dibuco AS - www.dibuco.no NORAUTRON AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 19. FEBRUAR 2015 FOR MO FJERNVARME AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 19. FEBRUAR 2015 FOR MO FJERNVARME AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 19. FEBRUAR 2015 FOR MO FJERNVARME AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8. Økonomi

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 10. FEBRUAR 2014 FOR SØDERHAMN ERIKSSON AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 10. FEBRUAR 2014 FOR SØDERHAMN ERIKSSON AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 10. FEBRUAR 2014 FOR SØDERHAMN ERIKSSON AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. AUGUST 2014 FOR AUSTAD MASKINSTASJON AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. AUGUST 2014 FOR AUSTAD MASKINSTASJON AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. AUGUST 2014 FOR AUSTAD MASKINSTASJON AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 18-08-2011 for

D&B Firmafakta. Rapport den 18-08-2011 for D&B Firmafakta Rapport den 18-08-2011 for WILLIS AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi - oppstilling

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 11. AUGUST 2014 FOR ANLEGGSGARTNER ARNESEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 11. AUGUST 2014 FOR ANLEGGSGARTNER ARNESEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 11. AUGUST 2014 FOR ANLEGGSGARTNER ARNESEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 25-10-2010 for

D&B Firmafakta. Rapport den 25-10-2010 for THORSTEIN LUND AS BJØDNABEEN 16 4033 STAVANGER Att.: MYHRE GEIR PAWELLS D&B Firmafakta Rapport den 25-10-2010 for MALERFIRMAET LUND & VAALAND AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. FEBRUAR 2014 FOR MALERMESTRENE INDRE ØSTLAND AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. FEBRUAR 2014 FOR MALERMESTRENE INDRE ØSTLAND AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. FEBRUAR 2014 FOR MALERMESTRENE INDRE ØSTLAND AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 31-08-2010 for

D&B Firmafakta. Rapport den 31-08-2010 for ANDRESEN OG SØNN AS NILS HANSENS VEI 14 0667 OSLO Att.: ANDRESEN JOHN ARNE D&B Firmafakta Rapport den 31-08-2010 for ANDRESEN OG SØNN AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 31. MARS 2014 FOR EXTEND AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 31. MARS 2014 FOR EXTEND AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 31. MARS 2014 FOR EXTEND AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8. Økonomi

Detaljer